Regeringen ska göra skogen mer jämställd

by

Nu är det dags igen – skogen ska bli mer jämställd!Eller, för att vara mer exakt, skogsnäringen ska bli det.

Regeringen lägger 1 miljon kronor på utarbetandet av en ”jämställdhetsstrategi för skogsnäringen”. Arbetet innehåller flera komponenter.

För det första har regeringen gett Skogsstyrelsen i uppdrag att utveckla metoder för att öka flickors intresse för ”det skogliga området”. Branschen har  lovat att ”integrera ett jämställdhetsperspektiv i sommarjobb, praktik och studie- och yrkesvägledning”.

Därutöver satsas det på att öka ”kompetensen i jämställdhet” för lärare på de skogliga utbildningarna.

Branschen har också åtagit sig att arbeta fram en handlingsplan för hur fler kvinnor ska lockas av jobb inom skogsnäringen.

Dessutom har Skogsstyrelsen fått i uppdrag att utarbeta förslag på hur ägandet i skogsbranschen kan bli mer jämställt.

Jag är tveksam till allt. För det första tror jag att branschens så kallade ”jämställdhetsperspektiv” i sommarjobb och praktik kommer att innebära positiv särbehandling av flickor, vilket är detsamma som diskriminering av pojkar. Ojämställt. Detsamma gäller ”kvinnor ska lockas av jobb inom skogsnäringen” – det lär bli positiv särbehandling.

Att öka ”kompetensen i jämställdhet” för lärare på skogliga utbildningar verkar onödigt. Jag tror inte det behövs. Jag fruktar också att det kommer att handla om en feministiskt färgad påverkan.

Fler kvinnor som jobbar inom skogsnäringen – varför det? Vad spelar det för roll vilket kön det är, så länge som båda kön har möjlighet att jobba i skogsbranschen? Och mig veterligen finns inga lagar mot det.

Sedan har vi då ägandet. Det är som det är. Det är inte statens sak att omfördela ägande mellan enskilda människor och mellan privata intressen.

Alltså kunde de satsade pengarna läggas på något bättre. 1 miljon kronor är i och för sig ingen jättesumma i de här sammanhangen, men ”många bäckar små bildar en stor å. Därtill kommer symbolvärdet.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson säger, apropå den aktuella satsningen:

”För mig är det rent ut sagt resursslöseri att inte kvinnors kompetens i full utsträckning har tagits tillvara på inom skogsnäringen”

Det där är en tankevurpa – men en mycket vanlig sådan i genussammanhang. Jag ska förklara varför det är en tankevurpa.

Sveriges befolkning kan delas in i två delar: De som verkar inom skogsnäringen, och de som inte verkar inom skogsnäringen (en mycket större grupp). Den senare gruppen utgör den kompetensreserv som skogsnäringen idag missar.

Men vad har det med kön att göra? Det är här tanken går snett hos feminister. Det är ju inte just kvinnorna inom den jättegrupp som inte jobbar inom skogen som skogsbranschen idag går miste om, utan hela gruppen. Det skulle egentligen vara precis lika motiverat att göra en rekryteringsoffensiv mot de män som idag inte jobbar i skogsbranschen.

Feminism och logik är ofta som olja och vatten. ”They don’t mix”.

Jag har tidigare bloggat om åtgärder mot påstådd bristande jämställdhet i skogen här, här, här.

Läs mer här. Tack för tipset, Patrick!

Uppdatering: Jag rekommenderar läsning av kommentaren från Kristin (kl 14.06), med intressant statistik från skogsnäringen.

Annonser

30 svar to “Regeringen ska göra skogen mer jämställd”

 1. Könskommunist och kvotfetischist Says:

  För mig är det rent ut sagt resursslöseri att inte [insert fantiserat viljelöst offerkollektiv] kompetens i full utsträckning har tagits tillvara på inom [insert område].

 2. Ursus Says:

  Synd att kvinnorna inte började kvoteras in innan det var stora maskiner som gjorde allt jobb! Det gjorde morfar min, och han dog relativt ung på grund av att hans kropp inte orkade med längre.

  Fast då vore det kanske inte så kul längre.

 3. Kicki Says:

  ”Fast då vore det kanske inte så kul längre.”

  Precis, tuffa tjejer som tar för sig.

  Men:

  When The Going Gets Tough, The Tough Get Going …..

 4. Observer Says:

  Varför inte anordna en friluftsdag enbart för kvinnor/tjejer där de skulle få ägna sig åt slutavverkning av en 80 årig gammal granskog med motorsåg då snödjupet är en halvmeter. Kalla det gärna en dag i Kvinnlig Kompetensutvckling om ni så önskar! Som utrustning skulle ingå motorsåg, 3 st träkilar, yxa jämte förstås motorsågen. Målet för ”denna kompetensutveckling” skulle vara att få ihop cirka 10 kubikmeter färdigapterat timmer. Lönenivån skulle beräknas enligt färdigavverkad mängd enligt taxan 50 SEK/kubikmeter. Inga kvinnorelaterad kubiktillägg skulle vara möjliga då timret är en exportvara där köparen inte är beredd att betala extra för ”med kvinnokraft avverkat timmer”.

 5. Statsfeminism Says:

  Att kvinnor är viljelösa våp föranleder oss att ge dem statligt stöd, ‘puffar’ och ”uppmuntran”. Så får vi ju de små våpens röster. Statligt, ridderligt stöd, ‘puffar’ och ”uppmuntran” är good for you!

 6. Grodan Boll Says:

  Jag utgår att liknande satsningar görs inom förskolan (eller sjukskötersker eller annan klart kvinnodominerad branch) ?

 7. Observer Says:

  Eller varför inte anordna en Kompetensutvecklings dag enbart för Kvinnor/tjejer där arbetsuppgiften går ut på att få loss en skogsmaskin som delvis fastnat i en myr på ett avstånd på en kilometer från närmaste bilväg? Som utrustning kommer Kvinnan/Tjejen att få släpa en motoriserad hydraulisk vinsch genom skog och mark och sedan ta sig an arbetsuppgiften.
  Elevens arbetsinsats kommer att betygsättas i enlighet med hur snabbt hon får uppgiften avklarad, då en skogsmaskin som är försatt ur bruk tyvärr inte genererar inkomster.

 8. Kristin Says:

  ”Fler kvinnor behövs för balansen – och resultatet.” ”Vi verkar i en traditionsrik, konservativ sektor där vi har långt kvar innan vi uppnår en rimlig balans”
  Ovanstående kommer från en ledare i tidningen Skogseko skriven av skogsstyrelsens generaldirektör, Monica Stridsman.

  Detta tycker jag är ett hån emot alla de män som kroppsligen slitit och sliter i våra skogar och skapar välstånd för hela landet. Likt ”Ursus”morfar i kommentaren ovan.
  http://www.skogsstyrelsen.se/Global/aga-och-bruka/Skogseko/e-tidning/SKEK-110225.html

 9. Kristin Says:

  Kvinnor äger 38 % av den privatägda skogen i Sverige

  Antalet doktorander vid fakulteten för skogs-­
  vetenskap på SLU, fördelat på kön.
  Antalet totalt 71 (år 2009). Andelen kvinnor 46 %
  (33 kvinnor) och andelen män 54 % (38 män).

  Antalet utexaminerade Skogs­ och träprogrammet
  vid Linnéuniversitet, fördelat på kön.
  Antalet totalt 4 (år 2010). Andelen kvinnor 50 %
  (2 kvinnor) och andelen män 50 % (2 män

  Antalet elever vid gymnasieskolans Naturbruks­
  program med skoglig inriktning, fördelat på kön.
  Antalet totalt 1 116 (hösten 2010). Andelen kvinnor
  5 % (år 2009) och andelen män 95 % (år 2009).

  Männen får göra grovjobbet kvinnorna disputerar.

  sidan 18
  http://www.regeringen.se/content/1/c6/16/56/49/f7091ed1.pdf

 10. Observer Says:

  Ett tredje alternativ vore att låta Kvinnan/tjejen felsöka en skogsmaskin vars arbetshydraulik slutat av att fungera. Skogsmaskinen befinner sig på en kilometers avstånd från närmaste bilväg och snödjupet är ca. 50 cm. Denna gång så är utetemperaturen betydligt varmare, ca. 0 grader, trots att det snöslaskar.
  Tid för felsökning jämte byte av hydraulpump är de avgörande kriterierna vid betygsättningen.
  Utvärderingen av projektet bedöms tillsammans med de resultat som man erhållit av de samkörda projekten ”Kvinnan i skogen” och ”Kvinnor kan”.

 11. Landsbygdsfeministern Says:

  Idag behandlas kvinnor och män lika inom skogsnäringen. Och kvinnor och män inom skogsnäringen har lika rättigheter och skyldigheter. Det är så klart inte acceptabelt i dagens moderna Feminist-Sverige.

  Kvotering och positiv särbehandling av kvinnor på alla nivåer inom svensk skogsnäring är ett måste, så att det blir feministiskt jämställt. 1 miljon i skattepengar är en billigt pris att betala för detta.

 12. Ulf Andersson Says:

  ”Feminism och logik är ofta som olja och vatten. ”They don’t mix”.”

  Du är bara för go´, Pär!
  Samma inställning som jag har.

  Att påstå att feminister tänker logiskt
  är inget annat än lögn och förtal 😉

 13. Onkel Kostja Says:

  Jag retar mig på uttryck som ”positiv särbehandling”. Särbehandling är särbehandling, positiv för dem som gynnas och negativ för dem som missgynnas.

  Varför använda sig av feministiskt nyspråk när vi kan uppfinna eget? Vad sägs om positiv likabehandling?

 14. Max Says:

  Kunde man int kvotera in de som är lämpliga/st/ för jobbet i stället?

 15. Torstensson Says:

  Det här handlar om två saker. Att få fler kvinnor inom maktpositioner i samhället. 2) för att man tror att kvinnor på maktpositioner kan införa mjuka värden.

  Det här snacket om att det ska vara effektivt är bara nys och låter fint.

  Som jag tidigare har debatterat för så är kvinnors mjuka värden (jag använder bara politikernas begrepp nu) inte så mjuka. Dom är evolutionärt brutala.

  Möjligtvis kan man minska lumparstämningen i brancher som inte har så mycket kvinnor, (men debattera då gärna för varför det automatiskt är något negativt) men vilken annan norm är det man inför isåfall? Det är liksom inte som att man tar bort något ”ont” och ersätter med ”gott”. Kvinnligt är i min värld (något sånär insatt i evolutionsteori) detsamma som godhet.

  Man problematiserar grabbighet och manligt men aldrig kvinnor och deras preferenser. Tex så kommer kvinnorna på maktpositioner att söka sig till män som är bättre än de själva och har mer resurser. Denna egenskap problematiseras aldrig av feminister eller politiker.

  För att ge ett konkret exempel som alla förstår.
  På Sveriges alla skolgårdar kan man se pojkar brottas med varandra för att visa vem som är bäst på brottning. Alltid står det en liten tjej och tittar på och fnissar och bedömmer vem som är dugligast. Så var det när jag var grabb och så är det idag. I alla kulturer.

  När feminister gör analys på ovanstående så tittar dom på de ”hemska” pojkarna som bråkar. Pojkar är bråkiga skriver dom ner i sina pärmar och går därifrån och in i en TV-studio och debatterar. Vad dom missade var flickan som bedömde brottningen, och som hade en helt annan utvärdering när hon gick hem till sitt flickrum. ”Kalle var dugligare än Pelle”.

  Det är det där glappet, mellan feministernas idévärld och den riktiga världen som feminismens verkningar blir så vansinnigt orättvisa och ödesdigra för män.

  /Torstensson

 16. Torstensson Says:

  Jag skrev fel och menar följande:

  Kvinnligt är i min värld (något sånär insatt i evolutionsteori) INTE detsamma som godhet.

  (Jag missade ett ord)

 17. Observer Says:

  Du skriver Torstensson att:

  ”Det är det där glappet, mellan feministernas idévärld och den riktiga världen som feminismens verkningar blir så vansinnigt orättvisa och ödesdigra för män.”

  Det har du Torstensson så rätt i. En mera egocentrerad skapelse än feministen är nog svår att finna. Att tappa människor på godhet är de likaså mästare i. Detta har för länge sedan insetts i deltaområdet mellan floderna Eufrat och Tigris där man försett kvinnorna med lämpliga huvudbonader för att försäkra sig om samhällets fridsamma utveckling.

 18. Dan Says:

  @ Torstensson

  Det är sant som du säger, kvinnor från alla kulturer verkar leta efter en man (de som letar) som ger de trygghet och ”tar hand om de” när det krisar. Det gäller alla typer av kvinnor i alla sorters position.

  Under mina 50 år har jag haft förhållande med tjejer och kvinnor från olika länder och ålder, position och även några riktigt aktiva feminister. Det märkliga är att de kan klara sig själva och hantera alla sorters situationer men med mig vid deras sida så har de alltid vänt sig mot mig för råd och stöd när det har krisat.

  Det är som om det finns nergrävd i kvinnors DNA att har de valt en man (valt en som kan ta hand om de) så kan de koppla av och låta honom ta rodret. Även om behovet att be omhändertagen är minimal i dagens moderna samhälle för en självständigt kvinna. Men som sagt, det är ett behov nedgrävd nånstans i kvinnors pyske.

 19. Torstensson Says:

  Observer

  Jag pratade inte om att kontrollera kvinnor med huvudbonader. Jag pratade inte om området mellan Eufrat och Tigris.

  Jag pratar om Sverige. Där kvinnan är frigjord i sådana avseenden och där liknelser med ett område mellan Eufrat och Tigris fallper platt till marken.

  I övrigt är det här något du inte ska skämta bort. Kvinnor vill ju inte ha jämställda män. Det har Pelle Billing, Pär Ström och Erik på arkivarum bloggat om många ggr. De vill i synnerhet statistiskt sett inte ha arbetlösa eller mjuka män heller. Börja problematisera detta istället för att tolka min text ur ett tråkigt ironiskt perspektiv. Det är något ni feminister faktiskt ska ha en eloge för. Genom ironi och medvetet missförstånd vältrar ni fram och framhäver kvinnan som duktig och ädel.

  Män har sina baksidor, men kvinnor har också sina baksidor. Ska man skapa en sund debatt så bör man lyfta fram detta tydligare.

 20. Torstensson Says:

  Dan

  Ja. Alla gånger jag varit mjuk och förstående och snäll mot kvinnor så har jag blivit ointressant. Jag skulle kunna fylla den här bloggen med berättelser från mina kvinnliga vänner som i timmar, verkligen timmar säger att snälla killar är tråkiga.

  Det där är inte godhet i min värld. Samtidigt kan jag inte heller anklaga dessa kvinnor eftersom dom är biologiska varelser och så är män. Det är så vi är.

 21. Torstensson Says:

  Observer

  Dessutom är det väldigt få feminister som tar striden för att avlägsa huvudbonader på kvinnor i dessa områden. Feminister vågar inte anklaga män som inte är etniskt västerländska. Så kom inte med det retoriska tricket. Feminister är fullt och helt intriktade på den vita västerländske mannen. Politiskt men även sexuellt.

 22. Observer Says:

  @Dan

  Det heter att få grottkvinnan inom sig bejakad. Denna evolutionära last som de bär på kan också ta sig uttryck i att de ibland känner ett behov av att ta kontakt med en manlig prostituerad för att ha denne att uppsöka dem och ”ta dem med våld” – submissiviteten och deras primära behov av att underkasta sig skall nämligen också tillgodoses.

 23. Observer Says:

  Vad jag ville säga Torstensson är att om man vill få en fridsam utveckling i samhället så måste man lära kvinnan att hålla sig vid sin läst. Att ge henne för mycket frihet gör att hon börjar hitta på fanskap. Alla känner den svenska snälla mannen som är vida omtalad i öststaterna för sin godhet. Hur kommer det sig då att detta till trots så ligger han tvåa efter Lesotho i den sexuella övergreppsstatistiken? Jo, för mycket andligt spelrum har givits åt kvinnor och det har urartat. Vi såg redan i fallet JA vad SW ansåg vara ett sexuellt övergrepp. Finnen har istället ett uttryck om var hon bör befinna sig: ”Nyrkin ja hellan välissä”, d.v.s. ”mellan knytnäven och spishällen”.

 24. Torstensson Says:

  Observer

  Jag håller inte med. Jag tror inte kvinnor hittar på fanskap med frihet. Jag förstår att du och jag har olika syn på detta. Jag menar på att kvinnor blir olyckliga eller i andra fall inte respekterar en snäll man och att dom jämför sig med män som har högre status än de själva och åtrår dessa . De åtrår inte mjuka ideal och det framkommer mycket sällan i debatten.

  Kvinnor får välja sin liv och jag ser inga problem med att de har andligt spelrum som du ser problematiskt. Jag tittar mer på vad som händer i ett samhälle där mäns beteende problematiseras men aldrig kvinnligt beteende. Dessutom vilka fantastiskt vinklade slutsatser man drar av manligt beteende. Så det är inte helt lätt att sammanfatta saken.

  Jag tar starkt avstånd från det där finska ordspråket och vill inte sammankopplas med din syn på kvinnor och män i övrigt.

 25. Clay Says:

  Det är ju känt sedan urminnestider att ger man kvinnor för mycket makt läs toffla så blir de snart satan själv. Titta runt omkring er i vårt nya fina feminist samhälle. Ju mer makt dessto mer djävulskap och egoism…

 26. Observer Says:

  Jo, vem lurade Adam att äta av syndens äpple i Edens Lustgård om inte Eva? Och var sitter detta äpple i denna dag om inte i vrångstrupen – d.v.s. Adamsäpplet!

 27. Lasse Says:

  Ni har väl inte missat det här:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/alkoholgrans-for-kvinnor-felaktig

 28. Musse Pig Says:

  Angående Lasses länktips: En huvudfaktor för ”alkoholgräns” borde väl vara kroppsvikt.? Nu är det säkerligen väldigt mycket annat som påverkar och en sådan rekommendation är förstås ett grovt rättesnöre. 14 glas vin i veckan verkar dock inte riktigt hälsosamt ens för en storvuxen man.

 29. Kvinnliga skogsägare behover nog en klippdocka « GenusNytt Says:

  […] (alltså att öka antalet kvinnor)? Jag har tidigare bloggat om det, bland annat här, här, här och […]

 30. Två tidningar hånar genushysteri i skogen « GenusNytt Says:

  […] har tidigare bloggat om genushysteri i skogen här, här, här och här. Det har varit mycket av den varan, inte minst från regeringens sida. Like this:GillaBli först […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: