SvD mörkar kön på misslyckat kommunalråd

by

Svenska Dagbladet har publicerat en artikel om ett kommunalråd som ”kränker medarbetarna” och ”utgör ett arbetsmiljöproblem”. Vederbörande kommer från en kommun i Västerbotten. Nu måste kommunalrådet flytta till en lokal utanför kommunhuset.

Det intressanta är att artikeln är skriven helt utan pronomen (han/hon). Gång på gång används ordet ”kommunalrådet”, så det blir väldigt tjatigt, och en gång omskrivningen ”personen”. Inte en enda gång förekommer ”han” eller ”hon”, som man normalt varvar med för att skapa ett bra flyt i texten. Exempel på hur det låter:

”Kommunalrådet känner sig själv illa behandlad och kränkt, framgår av Previas rapport. SvD har sökt kommunalrådet utan resultat. På onsdagen stod det dock klart att personen flyttar sitt kontor från kommunhuset. ”

Faktum är att det är mycket uppenbart för läsaren att alla formuleringar som skulle avslöja könet på det misslyckade kommunalrådet medvetet undviks.  Svenska Dagbladet mörkar kommunalrådets kön.

Däremot skriver TCO-tidningen (här) i klartext att det rör sig om en kvinna, närmare bestämt socialdemokraten Ulla-Maj Andersson.

Det är inte första gången jag får anledning att blogga om att media mörkar könet på kvinnor som gör bort sig. Här gällde det en kvinnlig jägare som vådasköt en man till döds, här gällde det en kvinnlig chef som begått oegentligheter. I båda fallen användes samma metod som med ”kommunalrådet” – konsekvent utelämnande av pronomen, resulterande i jobbiga upprepningar för läsaren.

Tack för tipset, Albin!

Annonser

43 svar to “SvD mörkar kön på misslyckat kommunalråd”

 1. PO Says:

  Förr mörkade man när det var invandrare som begått brott. Nu fortsätter man konsekvent med samma princip, ”för att inte provocera”…

 2. Bengt Says:

  Wow! 😉
  Hon ser ju t.o.m ut som den värsta schablonbilden av en ”rödhårig skrikfeminist”..
  Eller är det verkligheten som uppfyller myten?

 3. Bengt Says:

  Västerbottens-Kuriren (VK) mörkar dock inte könet på kommunalpolitikern men så har denna tidning heller inte blivit ”infekterad och räddhågsen” som PK storstadsmedia…

  http://vk.se/Article.jsp?article=438083&category=382

 4. Wagner Says:

  ”Förr mörkade man när det var invandrare som begått brott.” Det gör man fortfarande.

 5. Kenneth Says:

  Däremot låter få medier oss sväva i ovisshet om könet på sjuksköterskan på SOS Alarm som vägrade skicka ambulans till den döende 23-åringen.

  Där smygs ett litet ”han” in för att tydliggöra att så ofattbart korkad och kallhamrad kan minsann ingen kvinna vara.

 6. Info Says:

  TILL BENGT: ”RÖDHÅRIG SKRIKFEMINIST”

  Låt mig skjuta in, att Pär valt ett bildbehandlat ungdomsporträtt. Ulla-Maj är numera mycket äldre och ser ut så här:

 7. manckerstroem Says:

  Oj, ja hon behövde verkligen mörkas. Inte undra på att den övriga personalen blev mörkrädd.
  Vi får inte glömma bort att kriget mellan könen understödjs av samma regim, dvs den svenska, som jobbar aktivt inom EU för att rasera Sveriges gränser och öppna upp för den totala invandringen. Allt hänger ihop, och det är ingen slump att journalistiken ställer sig lojal till den agendan.

 8. michaeleriksson Says:

  En faktor som upprör mig personligen med sådana mörkningar (rättvisa och jämställdhet åtsidan) är att genom att selektivt filtra vilka informationer jag får, så hindrar media mig från att utveckla min egen världsbild. (Troligen för att världen inte är som media vill ha den.)

  Dock såg jag helt nyligen, kanske på Text-tv, ett omvänt fall, där det talades om en ”sjuksköterska” som hade vägrat en döende man en ambulans. Först alldeles på slutet nämns att hon faktiskt var en han. (Om vi bortser från den teoretiska möjligheten att detta ”han” var ljuget eller ett konstigt misstag.)

 9. Anders Says:

  Så då ”mörkade” media könet på sjuksköterskan som vägrade ambulans åt en man? I en massa artiklar stod ”sjuksköterskan” och det gick inte att utläsa att det handlade om en man. Vad var syftet med detta ”mörkande”? Jag tror att precis som i dina exempel handlar det inte om något mörkande alls.

 10. Liberalen Says:

  För den politiskt korrekta genuspolitruken så är det är den könskommunistiska kartan som GÄLLER: Ett offerkollektiv, och ett förövarkollektiv. Och inte fakta, inte verkligheten.

 11. 50/50 Says:

  Mörkande: med rätta!!

  Personens kön är helt irrelevant. Och snälla mörka mitt kön också om jag råkar köra på någon!

 12. Jack Says:

  Att det rör sig om en kvinna kan misstänkas av att denna fras står skriven:

  ”Kommunalrådet känner sig själv illa behandlad och kränkt,”

  Vill också ta tillfället i akt att under påsken som handlar om jesu död och uppståndelse även uppmärksamma det dussin män och pojkar i Sverige idag som statistiskt kommer att ha sett sin låga blåsas ut under de feminstiska vindarna under detta firande. Även om deras individuella anledningar inte går att sia om vet vi att dessa orsakats under de rådande omständigheterna.

 13. Access Says:

  @ ”Anders kl. 10:09”

  Se ”Kenneth kl. 9:04”

 14. Anders Says:

  Access

  Ja, om man letade kunde man hitta ett ”han” i nån av rapporterna, tror det var SVT som var först. Sedan var det andra som också skrev det, men många artiklar gjorde det inte. Precis som nån tidning anger könet på kommunalrådet ovan och några gör det inte.

 15. Afrodite Says:

  50/50 skriver ”kön är helt irrelevant”

  Är en floskel helt utan kontakt med verkligheten, på den här planeten.

  Analogt med att ”gravitationen är helt irrelevant” likaledes är en floskel helt utan kontakt med verkligheten, på den här planeten.

 16. Bengt Says:

  @Afrodite:
  Att gravitationen är ”irrelevant” är helt i linje med vad den nya rektorn för Södertörns tokfeministiska leksk.. flåt HÖGSKOLA påstår att fasta fysikaliska konstanter speglar ett ”manligt patriarkalt synsätt där man inte tar hänsyn till (feministiska) känslomässiga uppfattningar” (eller hur det nu var hon uttryckte det…
  😉

 17. Bengt Says:

  Von Wrights (Södertörns nya rekotr) rapport ”Genus och text” från 1998 (tillgänglig på Skolverkets webbsidor) behandlar den angelägna frågan om varför flickor är så starkt underrepresenterade i fysikstudier.

  De förmedlar budskapet att ”fysik handlar om det objektiva, det som höjer sig bortom känsla och mänskligt liv”. Detta menar von Wright strider mot kraven på en jämställd text:

  ”Påbjudandet av snäv kunskap med en given mening är inte förenligt med skolans jämställdhetssträvanden.”

  Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen:

  ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

 18. 50/50 Says:

  @Afrodite….

  Vad jag menar är:

  Könet BORDE vara helt irreleant.

 19. Joel Says:

  Ja. Detta är exempel på sammanhang då det skulle vara alldeles utmärkt om man använde pronomenet ”hen”. Och samma bör naturligtvis gälla för både kvinnor och män.

 20. Ulf Andersson Says:

  @ 50/50

  ”Personens kön är helt irrelevant. Och snälla mörka mitt kön också om jag råkar köra på någon!”

  NEJ. Men om du är kvinna och blir dömd för grovt rattfylleri
  och och 40 timmars samhällstjänst och skyddstillsyn,
  får du en könsrabattkupong av mig:
  http://www.dads-r-us.se/2011/04/14/genusrabatt-for-grovt-rattfull-kvinna/

  Män får fängelse för samma brott.

  Det är självklart värre när en rattfull man
  kör ihjäl någon, än när en rattfull kvinna gör det *IRONI*

 21. Sanna D Says:

  @Bengt:

  Hon rekommenderar därför förändringar av läroplanen:

  ”En genusmedveten och genuskänslig fysik förutsätter en relationell infallsvinkel på fysiken samt att en hel del av det traditionella vetenskapliga kunskapsinnehållet i fysiken plockas bort.”

  Det är så det går till när det är viktigare att flickor ska få bättre betyg än att eleverna ska lära sig faktiska ämneskunskaper.

 22. PH Says:

  Kanske är jag gammalmodig. Men en hårfärg som i fotot är inte naturlig och hör hemma under clownuppträdandet på cirkus. Inte i ett seriöst sammanhang som i kommunstyrelsen. Även om där också en och annan elefant ibland ses dansa…

 23. Chroni Says:

  Joel:

  Fast språkrådet sa nej till ”hen”.

  ”Hen” funkar inte i svenskt talspråk.

  Det finns inget behov av ”hen”.

  Kan inte alla fatta det och sluta använda ”hen”.

 24. Joel Says:

  @Chroni,
  Det är kanske sant. ”Kommunalrådet”, som i Pärs exempel, duger nog alldeles utmärkt.

  Men att vissa folk är omåttligt intresserade av vad andra människor har mellan benen är att betrakta som ett jävla ofog.

 25. Ulf Andersson Says:

  @ Joel
  ”Men att vissa folk är omåttligt intresserade av vad andra människor har mellan benen är att betrakta som ett jävla ofog.”

  Javisst är det?
  Tidningarna tycker ju alltid att det är ”kvinnor och barn”
  som drabbas och kvinnofällor till höger och vänster.

 26. Elvis tvillingsyrras morsas farfars-fars syrras näst bästa killkompis Says:

  Joel: ”Men att vissa folk är omåttligt intresserade av vad andra människor har mellan benen är att betrakta som ett jävla ofog.”

  Sedan när fick du för dig att börja fördöma att den absoluta majoriteten av hela världens befolkning som naturligtvis intresserar sig för bland annat sina medmänniskors könstillhörighet?

  ”vissa folk … jävla ofog”

  Jag gissar att du anser dig själv tillhöra den lilla upplysta överklassen som kommer med nedlåtande uttalanden om ”pöbeln som ju inte ens skäms för att ha kön, och säger hon och han”. Du känner dig liiiite finare än alla andra, klär dig asexuellt som ytligt försök att dölja din medfödda biologiska könstillhörighet, och ”kämpar” för det fina, utopiska, könlösa samhället?

 27. Joel Says:

  @Elvis,
  För min del får folk gärna ha den könsroll de har. Journalister bör dock avhålla sig från att referera till kön när det inte är relevant, som i fallet Pär refererar till. Felet som han pekar på är inte att könet mörkas, utan att det tycks mörkas för kvinnor men inte för män.

  Dina frågor är så dåligt ställda att det är svårt att svara konkret på dom. Jag antar att de är retoriska.

 28. Pether Says:

  Det är relevant då texten annars blir outhärdlig att läsa.

 29. Pether Says:

  För att inte säga att anledningen till att de inte har med könet, dvs könet som aldrig gör något fel, är av en helt annan anledning än den du säger dig stå bakom.

 30. michaeleriksson Says:

  @50/50

  Två punkter:

  1. Varför skulle inte könet vara nyhetsrelevant? För att en nyhet ska ha ett värde måste den innehålla information: Ju mindre information, ju mindre värde.

  Ta citatet ovan

  Kommunalrådet känner sig själv illa behandlad och kränkt, framgår av Previas rapport. SvD har sökt kommunalrådet utan resultat. På onsdagen stod det dock klart att personen flyttar sitt kontor från kommunhuset.

  och ta bort informationsbit efter informationsbit. På vägen till en icke-utsaga hittar man då tex

  blockquote>
  Befattningshavaren känner någonting, framgår av en firmas rapport. En tidning har sökt befattningshavaren utan resultat. En dag stod det dock klart att personen flyttar sitt kontor.

  Någonstans måste gränsen mellan relevant och irrelevant information dras (tex är det så gott som aldrig relevant om någon spelar banjo). Just könet är dock ofta relevant, då det ger en viktig kontext där individens beteende ses i förhållande till gruppen, där olika beteenden förekommer olika ofta, har olika implikationer, o.dy. Konkret i det här fallet är det tex så att kvinnor oftare känner sig kränkta (och/eller klagar när de är kränkta och/eller använder en blott hävdad kränkthet som ett medel för att manipulera andra) än män efter likvärdiga händelser.

  (Det ligger nära tillhand att se ett sammanhang mellan det föråldrade ”tabula rasa”-tänkandet och informationsundertryckandet, då det förra skulle ge det senare en viss berättning.)

  2. Här kommer vi även in på det jag säger i min förra kommentar: Läsarna fråntas rätten att bilda sin egen världsbild, tex genom att de över åren ser att kvinnliga chefer klarar sig sämre, bättre, eller lika bra som manliga, vilket i sin tur kan påverka tex. deras inställning till kvotering. Detaljerna kan även leda till att de lär sig bättre hur man per default ska eller inte ska behandla kvinnliga och manliga chefer (till del även icke-chefer) i det egna livet.

  Beakta här även att det numera finns rätt många män (inklusive jag själv) som kan vittna om att deras förmåga att kommunicera (i en vid betydelse) med kvinnor i olika sammanhang har minskats eller försenats i sin utveckling genom att de länge gick på osanningen att män och kvinnor bara skiljer sig i anatomin.

  (Även denna punkt har en trolig förbindelse med tabula rasa eller viljan att driva igenom vissa mål.)

 31. Joel Says:

  @Pether,
  Så det är en fråga om språkvård? Pär bedriver plötsligt en språkblogg. Kul.

  För övrigt så finner jag inte texten det minsta svår att läsa.

 32. Clabbe Says:

  Vilken batikhäxa!

 33. Bengt Says:

  @Clabbe: När begreppet ”batikhäxa” / ”68-tant” etc. fick ett ansikte…
  ;-))

  Varför är alltid verkligheten värre än schablonerna?

 34. Pether Says:

  Anledningen till att Pär skrev detta inlägg var för att SvD dolt personens kön för att personen var av det kvinnliga, därför det oskyldiga, könet. Med resultatet att texten blev jobbig att läsa.

  Pär noterar också att det inte är första gången media mörkar att kvinnor begår brott eller beter sig på ett ohederligt sätt och samtidigt mörkar könet för att få folk att tro att det är män som ligger bakom händelsen. Samma resultat där, en oläslig text.

  Det primära: Döljer kön.
  Det sekundära: Oläslig text.

 35. Chroni Says:

  Joel:

  Fast alla har ett kön. Därför existerar inget behov av ”hen”.

 36. JD Says:

  Har ”det” på bilden ens ett kön?

 37. JD Says:

  Jag hittade en annan artikel som är skriven av samma SVD ”journalist” som i artikeln ovan där könet medvetet mörkas.

  I den artikeln så används ordet HAN inte mindre än fyra gånger i själva inledningen. http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kallar-islam-for-en-psykosocial-sjukdom_3108615.svd

  Dessutom har MANNEN även talat illa om feminism enligt journalisten….

  ”Mannen, som är verksam i Skåne, ger sig även bland annat på feminism, socialdemokrater och homosexualitet. ”

  🙂

 38. Ulf Andersson Says:

  Ulla-Maj farlig – för arbetsmiljön
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12926451.ab

 39. Lars I Says:

  Mitt i prick i problemet !
  Ett ständigt återkommande bevis på en destruktiv och självcentrerad människosyn hos dagens svenska kvinor som hela tiden gör samvaron med andra, kvinnor som män, så problematisk. Vare sig det yttrar sig som könskrig mot männen eller konflikter på kvinnoarbetsplatser. Eller som här i politiken.

  Men visst låter det snyggt när man framställer det som en jämställdhetskamp !? När det i själva verket är endestruktiv och egotrippad konfliktsjuka.

 40. Gubbe Says:

  Detta är något som jag noterar ofta. När en kvinna gjort något mindre hedervärt utelämnas könet. I stället skrivs som i exemplet bara en titel. Ibland användes åldern såsom ”en 59-åring var bedragare”. Kvinnan skall alltid skyddas i statsfeminismens Sverige. Förskräckligt ojämlikt.

 41. Tomte Fan Says:

  Måste säga att det var en jävla tur att de mörkade hennes kön! Med tanke på hur hon såg ut så hade det nog blivit direkt impotens annars!!!

 42. Jack Says:

  Gubbe,
  ”när en kvinna gjort något mindre hedervärt utelämnas könet.”

  Enda sättet att kontra ordentligt är att alltid belysa när kvinnor begår fel. Jag säger alltså att detta är det enda sättet att kontra ordentligt. Kanske har jag fel men det finns många sätt som är oordentliga, däribland att belysa när män gör bra saker ifrån sig. Det kommer inte ha särskild effekt. Kvinnor drar mer uppmärksamhet och idén om män uppstår i kontrast till kvinnor så det få man på köpet. Det man också får på köpet är att skapa osäkerhet kring kvinnor. Om man visar att män är bra och någon annan att män är dåliga, då finns en osäkerhet kring män men inte kvinnor. Således förefaller kvinnor bättre ändå. Alltså genom att visa verklighetens kvinnliga solk kommer idévärlden om både män och kvinnor förändras i folks medvetanden, vilket är ett av de viktigaste delmålen för den manliga jämställdhetsrörelsen. Alltså, visa solk om kvinnor, det är också frigörande för kvinnor som slipper duktig flicka-förväntningarna.

 43. Katransa (Katrin) Says:

  Fan ulla är ju skitsnygg! Trodde politiken bara innehöll gamla fula gubbar

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: