Rättsväsendet tycker kvinnorabatt är OK

by

Det är inget nytt, bland annat ägnade jag ett helt kapitel åt saken i boken Mansförtryck och kvinnovälde (pdf/talbok). Men idag skriver Upsala Nya Tidning (UNT) om saken: Kvinnliga våldsbrottslingar får mildare straff än manliga.

Jag citerar UNT:

”En kvinna som begår våldsbrott betraktas mer som ett offer än en kallblodig våldsverkare. De får också mildare straff än män, trots att de begår samma typ av brott. På juristspråk kallas det kvinnorabatt.”

Jag citerar mer:

”I forskning visar det sig att kvinnor dömda till mord oftare än män döms till rättspsykiatrisk vård. Det är 1,5 gånger vanligare att kvinnliga mördare döms till vård i stället för fängelse. Kvinnan kan förstås vara psykiskt sjuk på riktigt. Men även här visar forskning att förutfattade meningar spelar in. För några år sedan kom Riksåklagaren med en rapport som bekräftar att kvinnor behandlas mer förlåtande och att det beror på föreställningar om att kvinnor inte agerar som män. Fenomenet kallas kvinnorabatt.”

Men det värsta är följande:

”Och i en magisteruppsats, skriven av Wilhelm Gustav Kyrk, Lunds universitet, visar det sig att åklagare, domare och advokater känner till kvinnorabatten. Men de ser den inte som ett problem. Deras ställningstagande grundar sig bland annat på att kvinnor sällan återfaller i brott och att kvinnors våldshandlingar oftare föregås av pressade situationer. Våldshandlingarna är dessutom ovanliga, enligt statistiken. Och det gör dem lättare att förlåta, menar intervjupersonerna.”

Du kan läsa hela Kyrks magisteruppsats här. Nedan, som ett PS, finner du hans akademiska sammanfattning.

Som jag sagt många gånger: Likhet inför lagen är ett viktigt jämställdhetskrav. Och det är männen som ställer det kravet (eller borde ställa det kravet – de flesta män struntar ju i sina eftersatta rättigheter).

Lär artikeln i UNT här. Tack för tipset, Erik!

Sammanfattning: Denna d-uppsats syfte är att förklara varför det existerar en kvinnorabatt gällande påföljder för vissa typer av våldsbrott. Enligt den tidigare gjorda forskning, tenderas kvinnor att särbehandlas när påföljden skall delas ut. Detta beror delvis på att de i högre grad uppfyller vissa förlåtande parametrar såsom minskad risk för återfall, oftare vårdnad om barnen samt minskad skada vid våldshandlingar vilket i sin tur leder till annan bedömning och lindrigare påföljder. En annan förklaringsmodell till denna divergens är olika könsrollsteorier som proklamerar att synen på vad som betraktas som manligt respektive kvinnligt ligger bakom denna åtskillnad i påföljder. Tre stycken kvalitativa intervjuer genomfördes med en åklagare, domare och advokat för att få tre skilda synpunkter på samma fenomen. Resultatet visade att samtliga tre upplever kvinnorabatten i sina yrkesverksamma liv, men ser ej denna som ett problem. Dem hävdar att kvinnorabatten grundar sig på vissa typer av verklighetsbaserade faktum såsom att kvinnor mer sällan än män återfaller i brott, deras våldshandlingar föregås oftare av pressade situationer, handlingarna är undantagsfall enligt statistiken, vilket är lättare att förlåta, samt brukar kvinnors våld vara riktat mot en bestämd person, vilket ses som mindre farligt gentemot samhället än mäns impulsiva våld. Respondenterna är också överens om att synen på manligt och kvinnligt påverkar den existerande kvinnorabatten. Denna syn grundar sig på traditionen om stereotypa rollförväntningar och spelar en roll direkt och indirekt roll vid utdelandet av påföljder.

23 svar to “Rättsväsendet tycker kvinnorabatt är OK”

 1. uffenordholm Says:

  Nu vill jag se Gudrun Schyman och Tiina Rosenberg kräva kvinnors likhet inför lagen! I brist på agerande från deras sida går det bra med vilken annan militant feminist som helst.

  Och om ingen (känd) militant feminist agerar kan det knappast tolkas som annat än att de tycker att situationen är bra som den är.

 2. Hjalmar Says:

  Rättsystemet är fullkomligt schizofrent – att kvinnliga mördare, våldsbrottslingar mfl ska behandlas med silkesvantarna på! Jämlikhet inför lagen, punkt! Lagarna ska förstås vara jämställt skrivna.

  Fru Justitia skall behandla alla lika. Visst kan förmildrande omständigheter finnas, men de kan omöjligen sitta i könet. Att ha två separata rättsordningar, en för män och en ”lightversion” för kvinnor – är inte värdigt ett modernt samhälle. Är kvinnor myndiga eller ej?

  Upprörd Jämställdist

 3. Lasse Says:

  Mer apartheid än så här kan det inte bli, var precis samma diskriminering i bl.a. Sydafrika men då var det svarta istället för män.

  Man skulle kunna tro att man levde på 1800-talet istället för 2000-talet.

 4. JD Says:

  Även poliser som halvt slår ihjäl sina fruar får straffrabatt ”därför att det är så ovanligt”
  Även höginkomsttagare får straffrabatt ”därför att det är så ovanligt”

  Dessa jävla hycklare och missfall till jurister, åklagare och domare som anser att straffrabatt är befogat hoppas naturligtvis själva på att komma lindrigt undan om dom i en pressad situation ”råkar” slå ihjäl någon.
  Ett vidare resonemang av dessa missfall är att utlänningar och fattiga ska ha ett sämre försvar och hårdare straff bara för att det statistiskt är så att utlänningar i fattiga människor oftare begår brott.

  Jag anser att ett riktigt rättsväsende per automatik skulle ha stött bort och aborterat dessa missfall från rättskedjan.
  Men tyvärr har vi ju inte ett riktigt rättsväsende i Sverige som ser opartiskt på varje individ!

 5. Matte Says:

  Sverige 2011.

  Kan man flytta till månen? Är vi lika inför lagen där?

 6. Matte Says:

  Straffskalan kanske ser ut så här:

  De finaste och renaste överst, sen ökar straffet ju längre ner på listan du befinner dig.

  Vita kvinnor
  Kvinnor som är invandrare
  Vita män
  Män som är invandrare

  Samma lista kan användas av lärare när de ger betyg för samma prestation.(Görs redan!?)

 7. Kim Says:

  Matte, jag tror att kvinnorabatten slår så här:

  1 Kvinnor som själva tillhör, är barn till, eller är gift med samhällseliten, eller som jobbar som polis eller väktare

  2 Övriga kvinnor som är välutbildade eller höginkomsttagare

  3 Övriga nordeuropeiska, västeuropeiska eller nordamerikanska kvinnor

  4 Övriga kvinnor

  5 Män som själva tillhör, eller är barn till samhällseliten, eller som jobbar som polis eller väktare

  6 Övriga män som är välutbildade eller höginkomsttagare

  7 Övriga nordeuropeiska, västeuropeiska eller nordamerikanska män

  8 Övriga män

 8. JD Says:

  Det här med straffrabatt har varit uppe många gånger tidigare i olika medier men det tystas alltid ned oerhört fort.
  Jag kan rekommendera BRÅ´s statistiksidor där det står svart på vitt hur vanligt det är med straffrabatt för just kvinnor.

  Ett annat exempel på rättsröta var en undersökning som gjordes för några år sedan där ett flertal nämndemän som sitter i TR och HR ansåg att man kan döma människor till fängelse bara på känsla eller i alla fall döma till ett litet kortare straff om det inte finns några bevis alls (för säkerhets skull).
  Jag har inte kvar länken till undersökningen tyvärr.

 9. Andreas B Says:

  Matte: Att ta sig till månen torde än så länge vara både för riskfyllt och smutsigt för en feminist =)

 10. Man United Says:

  Det förklarar myten om mäns våld mot kvinnor, girigheten, profiten av att skapa en markand när kvinnors våld mot män nonchaleras.

  Behövs rättsväsendet och lagarna reformeras. Eah, Ja!

 11. Man United Says:

  Mänskliga rättigheter ” handlar om lika rättigheter och skyldigheter och att alla ska vara lika inför lagen…”

  … ska beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. …

  objektivitetsprincipenobjektivitetsprincipen, för domstolar och offentlig förvaltning gällande och i grundlagen (regeringsformen) inskriven grundsats som innebär ett krav på att domstolarna och myndigheterna skall beakta allas likhet inför lagen och vara sakliga och opartiska. Inom processrätten är principen en benämning på en allmän grundsats som innebär att åklagaren i ett brottmål skall bevaka också den tilltalades intressen. I första hand innebär principen att åklagaren skall söka och beakta också bevisning som talar för den tilltalades oskuld, men också i övrigt skall han på olika sätt agera till den tilltalades förmån för att garantera en opartisk prövning av dennes skuld. Ett exempel är att åklagaren får överklaga en fällande dom om han bedömer att den tilltalade är oskyldig. Det är omstritt hur långt detta krav på objektivitet i praktiken sträcker sig.

  http://www.ne.se/lang/objektivitetsprincipen

 12. 50/50 Says:

  Feministerna som påstår sig värna om jämställdhet borde till attack mot denna GROVA jämställdhetsbrist.

  Fast vi vet det ju redan… Feministerna bryr sig bara om en sak: Kvinnofrågor.

 13. Hjalmar Says:

  50/50:
  Men samtidigt; att feministerna gör feminismen allmänt avskydd, ligger det i feministernas intresse? Feministerna förtrycker män tills män hatar allt vad feminism heter, är det kontraproduktivt eller vad?

  ‘Massvaccinering mot Feminism’…Jag har fått min dos, det räcker.

 14. Erik Norén Says:

  ”kvinnor mer sällan än män återfaller i brott, deras våldshandlingar föregås oftare av pressade situationer, handlingarna är undantagsfall enligt statistiken, vilket är lättare att förlåta, samt brukar kvinnors våld vara riktat mot en bestämd person, vilket ses som mindre farligt gentemot samhället än mäns impulsiva våld.”

  så det ska inte straffas baserat på vad man HAR gjort utan hur troligt det är att man gör det igen?
  Jag kan förstå förmildringar för att man inte vill sätta en annars uppstående medborgare i fängelse för länge och riskera att denne blir grovt kriminell, men ska fängelse vara straff eller skyddsåtgärd?
  Om det ska vara skyddsåtgärd bör vi väl bygga om alla fängelser till mentalsjukhus så vi passar på att rehabilitera dem fullt möjligt medan vi skyddas från dem?

  eller har jag missat något?

 15. Emma Says:

  Risken för återfall spelar roll vid bedömning av påföljdsfrågan det kan du läsa i BRB, (något av de sista kap.. men det kan man kanske hitta själv. Så enligt lag är inte detta i strid mot likhetsprincipen. Man skiljer mellan brott och påföljd. Samma brott men olika påföljder. Återfallsrisken är väldigt viktig att ta hänsyn till för ett rättsäkert samhälle. Men förvisso kan man ju argumentera för att det skulle kunna vara ett sätt att bli dömd över något som inte hör till den åtalade gärningen, dock skiljer man som sagt på brottsrubriceringen och påföljdsfrågan. Ström bör studera detta mer detaljerat innan man uttrycker sig som ”å det värsta av allt” etc, inte direkt underbyggda argument. Konstigt då han i regel brukar vilja att alla andra ska bemöta honom sakligt och med välunderbyggda argument. Men kanske det inte gäller alla?

 16. CB Says:

  Nu är jag inte sakkunnig i ämnet, men ett sätt att se det på kan vara att risken för återfall kanske blir lägre ifall brottslingen får rätt vård istället för att bara bli undanstoppad? Tänker vi åt samma håll, Erik Norén?

  Ett rättsväsende som prioriterar ett kön för att det inte återfaller lika lätt eftersom man redan satsat mer på att det könet inte ska återfalla, det känns inte så rättvist att ha det som argument.

  Att sedan öppet kalla det för ”kvinnorabatt” är ovanligt tydligt, men de kanske insåg att ”manliga arvssynden” skulle uppfattas som FIentligt?

 17. Kvinnors rabatt på straffen « felväsendet Says:

  […] Läs mer här! […]

 18. Barnamord och förmildrande omständigheter | Rutrutan Says:

  […] Jag gissar att mördarmamman i Sigtuna får betydligt mildare straff än så, och det oavsett om hon bedöms som psykiskt sjuk och det trots att hon har erkänt sig vara dubbelmördare. Kvinnor brukar nämligen få “kvinnorabatt” för mord och andra grova våldsbrott. […]

 19. Alla kvinnor slapp fängelse « GenusNytt Says:

  […] Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg om att svenskt rättsväsende accepterar förekomsten av straffrabatt för kvinnor – att kvinnor får mildare straff än män för samma brott. Och här kan du läsa om en instruktion som gått ut till brittiska domstolar om att ge kvinnor mildare straff för samma brott. Like this:GillaBli först att gilla denna post. […]

 20. SCUM, Breiviks manifest, skratt och mord | Rutrutan Says:

  […] att se om hon får någon kvinnorabatt på fängelsedomen och i så fall med hur mycket. LD_AddCustomAttr("AdOpt", "1"); […]

 21. rutrutan Says:

  Emma skrev

  ”Risken för återfall spelar roll vid bedömning av påföljdsfrågan det kan du läsa i BRB, (något av de sista kap.. men det kan man kanske hitta själv. Så enligt lag är inte detta i strid mot likhetsprincipen. Man skiljer mellan brott och påföljd. Samma brott men olika påföljder”.

  Antingen förespråkar man olika straff för samma brott, olika lön för samma jobb, och olika mänskliga rättigheter i övrigt. Eller samma straff för samma brott, lika lön för lika arbete och lika mänskliga rättigheter i övrigt. Jag föredrar det senare alternativet. Alla andra alternativ är hyckleri.

 22. Kvinnor sargade mäns pungar – slapp fängelse « GenusNytt Says:

  […] om en officiell instruktion till brittiska domare att ge kvinnor mildare straff än män. Och här kan du läsa ett blogginlägg om straffrabatt för kvinnor i […]

 23. Jesuit Says:

  Nog stämmer detta, men att ett universitet släpper fram en D-uppsats som baseras på tre (3 ! ) intervjuer, med dithörande slutsatser visar på Akademins förfall i Sverige.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: