Gudrun Schyman attackerar mig igen

by

Idag har Gudrun Schyman skickat ut sitt nyhetsbrev ”Feministbrev” nr 77, och jag konstaterar att i stort sett hela nyhetsbrevet är ett angrepp på mig. Schyman publicerar samma text som en debattartikel på SvD Opinion. Det är intressant att hon uppenbarligen fäster mycket stor vikt vid min nya bok ”Sex feministiska myter”. Ser hon ett hot mot sin omsorgsfullt uppbyggda världsbild?

Så här inleder feministikonen:

”När Per Ström lanserar sin bok ”Sex feministiska myter” hyllas han av förvånansvärt många (män). Alla kanske inte delar alla hans åsikter men han framställs som modig eftersom han vågar ifrågasätta att det finns en könsmaktsordning. En ledarskribent i en större dagstidning menade entusiastiskt att ” Det genusindustriella komplexets problemformuleringsprivilegium behöver utmanas.” och flera andra kräver att vi som opponerar oss ska bemöta Ström sakligt.”

Ja, det där sista är ju onekligen ett orimligt krav – att jag skulle bemötas sakligt. Jag förstår att Gudrun Schyman är upprörd.

Sedan skriver Schyman:

”Svårigheten med att bemöta Ström sakligt är att han saknar sakligt underbyggda argument. Det finns fakta och forskning i en stor omfattning som alla visar samma sak: det finns ett mönster av maktfördelning i samhället, där kön har grundläggande betydelse. Män som grupp har mer makt och inflytande, på kvinnors bekostnad. Vi är många som på fullt allvar menar att detta är orimligt och att det i grunden är ett stort demokratiproblem.”

Har jag inga sakligt underbyggda argument? Min bok har 112 exakta källhänvisningar, varav många till vetenskapliga forskningsrapporter. Jag kan däremot intressant nog konstatera att Schymans nyhetsbrev inte har en enda källhänvisning som grund för sina svepande påståenden om ”könsmaktsordning” och liknande. Som vanligt från feministhåll, med andra ord.

Du kan läsa hela ”Feministbrev 77” på Gudrun Schymans sajt här, versionen på SvD Opinions finns här.

Gå gärna in på SvD-versionen och skriv en kommentar!

Jag ska givetvis skriva en replik på SvD Opinion.

För övrigt tycker jag att Schyman kunde ha stavat mitt namn rätt. Först stod det ”Per” i båda hennes versioner. Nu är det ändrat till ”Pär” på SvD-versionen men det står fortfarande ”Per” i den andra (se längst ned). Ingen stor sak, men lite symbolisk ändå eftersom det har med respekt att göra att stava ett namn rätt.

Uppdatering: Jag gillar denna kommentar till Schymans artikel på SvD från en läsare:

(Min bok ”Sex feministiska myter” kan köpas/laddas ned här)80 svar to “Gudrun Schyman attackerar mig igen”

 1. Jämställdhetsfeministern Says:

  Gudrun har (som alltid) helt rätt. Det säger ju sig självt att en person som hänvisar att fakta och verkligheten och dessutom kräver lika rättigheter och skyldigheter för alla, oavsett kön, är så fullständigt ute och cyklar att han inte går att bemöta med sakliga argument. Vi feminister har helt enkelt inget annat val än att bemöta Pär Ström med glåpord, smädelser, censur och hot.

 2. Jack Says:

  Dessa antipärströmister, när ska de ge sig?

 3. Pater semper est Says:

  Åter igen Pär, du är saklig och forskningsorienterad i linje med pater semper est). Schyman och många med henne väljer gärna härskartekniker när det är svårt att hantera attitydobjekten (Heider balansteori och debatt). Fortsätt leverera fakta!

  Det paradoxala är att den här typen av personangrepp är typiskt för relationsaggressioner (psykiskts våld). Här finns en överrepresentation av kvinnor som i regel betraktas som kontrollbenägna (styra-och-ställa, regeringen är allmänuttryck för detsamma). Män är i regel underordnande, hemma och på jobbet.

  Om man då ska tala om könsmaktsordning: då är det ju fråga om ett kvinnligt fenomen!

 4. Genusföljare Says:

  *smile*
  Det är bara att inse fakta!
  Genusindustrins och feminismens mest avskydda stund har kommit!

  De blir ifrågasatta och med stöd från fakta kan de inte göra annat än att komma med personangrepp och undanflykter.

  Låt oss inse att det sista årets bevakning och inlägg har skakat dem!

  H

 5. profanum_vulgu Says:

  Ta till vara på det hon erkänner.

  Schyman menar att det ojämna uttaget av föräldraLEDIGHET drabbar både män och kvinnor. Kvinnor som inte vill vara lediga så mycket drabbas och män som vill vara lediga mer drababs. Hur skulle det kunna vara en patriarkal struktur som orsakade att också män drabbades?
  Sedan kan man ju fråga sig hur många föräldrar som väljer bort ledighet tillsammans med barnen mot arbete.

  Schyman räknar sedan upp brister i jämlikheten (myter):
  ”Synen på föräldraskapet, könsstereotypa förväntningar i skolan, den könsuppdelade arbetsmarknaden, lönediskrimineringen, våldet män emellan och mäns våld mot kvinnor, mansdominansen i näringslivet, osv osv, ”
  1. Synen på föräldraskapet är ju att kvinnan är primärförälder och mannen sekundärförälder – detta drabbar ju män
  2. Könsstereotypa förväntningar i skolan leder till att flickor får bättre betyg än pojkar – det drabbar alltså män.
  3. Lönediskrimineringen, är ju en myt som framgår av din bok.
  4. Våldet hon räknar upp är bara det som män begår. Feminister anser på något sätt att män som drabbas av våld av andra män inte är offer på samma sätt som om den som utövar våld är av ett annat kön. Jag förstår det inte. Sedan utelämnar Schyman kvinnors våld mot män som är MINST lika omfattande som mäns våld mot kvinnor.
  5. Mansdominansen i näringslivet beror ju på fördelningen på högskolan då de som nått upp i näringslivstoppen studerade. Nu är fördelen annorlunda.

  Men snälla Pär Ström, skippa det allmänna nyliberala tjafset om valfrihet och bemöt bara jämställdhetsfrågan. Lämna övrig politik utanför.

 6. Bengt Says:

  I totalitära stater får den av den rådande regimen hyllade dogmen och ”ideologin” icke diskuteras, icke heller ifrågasättas och något vilket Gud förbjude – kritiseras.

  Den som ändock gör detta brännmärks av en mobb och dess svassande lakejer som inte ser att kejsaren är naken i förhoppning om att få fortsätta sitta vid köttgrytorna…

 7. JD Says:

  Gudrun försöker alltså få det till att Medias uppmärksamhet av boken inte handlar om bokens substans utan att det istället är en hyllning till Pärs mod som vågar debattera och ifrågasätta feminismen.

  Vilket retoriskt självmål Gudrun!

  Om det nu är så att det krävs mod för att ifrågasätta feminismen så är det ju ett gigantiskt demokratiproblem som Gudrun själv tycks acceptera och finna sig väl med!
  Frågan är om det är i ett sånt land alla vi andra vill leva i? Ett land där det krävs mod och dumhet för att våga ifrågasätta formella, politiska ”sanningar”

  Nej Gudrun Pärs bok handlar inte om mod utan om faktiska företeelser som visar att den feministiska jämställdhetsnormen inte platsar i en demokrati där allas rättigheter och skyldigheter skall vara lika.
  Hur mycket du än försöker dölja bokens sanna innebörd så kommer människor att se igenom dessa rökridåer.
  Sluta strida mot sann jämställdhet och förverkliga den tillsammans med alla oss andra istället. Även feminister är välkomna att skapa jämställdhet på lika villkor i Sverige. Men då måste nu sluta förstöra dess förutsättningar med myter, förnekelse och lögner.

 8. Clabbe Says:

  På annat håll har Pärs bok attackerats för att han ibland refererar till nyhetsartiklar som refererar till forskningsrapporter, i stället för till rapporterna.

  Men det är väl fler bland läsarna som kan tänka sig att läsa en artikel i Time eller Daily Mail jämfört med de som vill lusläsa en forskningsrapport.

  Därför, helt rätt av Pär!

 9. Olle Says:

  Hon manövrerar skickligt för att undvika direkt konfrontation i de sakfrågor Pär tar upp i sin bok, och försöker vinna läsarnas sympati genom att räkna upp ett antal exempel på att även män missgynnas av samhället på olika sätt.

  Men hela artikeln känns ändå som ett slag i luften, när hon hela tiden försöker gömma sig bakom abstrakta begrepp som struktur, patriarkat och könsmaktsordning i stället för att visa konkreta belägg för sina påståenden. Dessutom ljuger hon när hon påstår att Pär inte redovisat några sakliga argument.

 10. Toddan Says:

  Jämställdhetsfeministern:
  Kul!

 11. ParStrom Says:

  Gå gärna in och skriv en kommentar på SvD!

 12. Bo Says:

  Bra Pär att få sån uppmärksamhet! Nu är det kanske din viktigaste replik att skriva och få publicerad. Här är avgörandets ögonblick. Du har chansen att ta kommandot över debatten för lång tid framåt!

 13. LeoH Says:

  Det påstås har ovan att Pär drabbats av censur. På vilket sätt har statsmakten censuerat Pär Ström?

 14. Jack Says:

  Tänker er att Hitler och Goebbels också kan ha stått och rappat med varanda

  ”Vem styr världen, VI, vem styr världen, VI!”

  Det finns en del ”flickor” som vill styra världen, hör hur ansvar, problemlösning, omhändertangande och plikt gentemot andra verkligen utgör essensen av vad modern feminism eftersträvar och förmedlar i denna stridstrummedunkande musik från en av världens mest populära artister.

 15. Lavazza Says:

  ”Svårigheten med att bemöta Ström sakligt är att han saknar sakligt underbyggda argument.”

  Schyman måste ha samma syn på alla texter hon bemött. Jag har i alla fall aldrig sett henne bemöta någon text eller debattör sakligt en endaste gång. Eventuella Schyman-sympatisörer får gärna länka, om så är fallet.

 16. Jämställdhetsfeministern Says:

  @LeoH

  Staten har tyvärr inte censurerat Pär ännu. Men det är något som vi feminister kräver.

 17. Jack Says:

  Tycker för övrigt att videon förmodligen avsiktligt, visar hur en helt kvinnostyrd värld skulle se ut, totalt förfall. Notera också de röda flaggorna i bakgrunden.

 18. Olof Says:

  ”Svårigheten med att bemöta Ström sakligt är att han saknar sakligt underbyggda argument.”

  Då är det väl öppet mål för ens egna sakliga argument!! Saknar all logik.

  Förinta henne för detta i repliken.

 19. Access Says:

  profanum_vulgu säger:
  ”Men snälla Pär Ström, skippa det allmänna nyliberala tjafset om valfrihet och bemöt bara jämställdhetsfrågan.”

  Varför skulle Pär skippa att nämna valfrihetsaspekten?
  Det är ju det centrala i jämtsälldhetsfrågan – att man ser människor som likvärdigt kompetenta att fatta egna beslut utifrån egen vilja. Oavsett kön.

 20. Tommy Jonsson Says:

  Grattis Pär!
  Nu har hon lagt upp bollen. Ta den på volly och lobba den otagbart.

 21. Info Says:

  JAG HAR TIDIGARE I NÅGRA SAMMANHANG PÅ NÄTET FÖRSÖKT BEMÖTA SCHYMAN

  Men det har varit omöjligt. Genom mina dåliga egenskaper har jag exkluderat mig från yttrandefrihet.

  JAG ÄR EN OND, VÄRDELÖS, POLITISK KVACKSALVARE!

  ”Nazistiska nationalister!. Populister! Politiska kvacksalvare! Som det är VÅR ädla uppgift att skära halsen av!”

  Utropade den store DN-mogulen DAN JÖNSSON just i Sveriges radios AFA-, kommunist- och rabiatfeministprogram OBS. (Jönsson är sedan mycket länge medlem i OBS´ redaktionsråd och därmed automatisk just VÅR talesperson – dvs. allas som över huvud taget får yttra sig i svenska massmedier.)

  Hur kommer det sig att just jag, Info, känner mig utpekad att vara tvungen att skära halsen av mig?

  Låt mig förklara. Sedan man här på Kungsholmen i Stockholm (en erkänt outvecklad obyggd) avskaffat alla postkontor, dragit in kontanthanteringen på ett kvarvarande bankkontor samt slutligen också avskaffat e-posthanthanteringen på samma kontor, blev jag tvungen att med T-bana färdas lång väg för att mot en rundlig avgift på ett avlägset beläget bankkontor betala in en räkning om kr 240:- (Slutkostnad 580:-)

  Jag kunde då i T-banetåget konstatera, att jag var så gott som ensam svensk. Där fanns somalier, kenyaner, bolivianer, zigenare från Makedonien och Serbien osv. Ingen talade svenska men alla var utrustade med niqaber, dyra barnvagnar och naturligtvis en uppsjö av mobiltelefoner och bärbara datorer.

  Jag kom då att tänka på, att jag befann mig utomlands. Alla hade de sitt land. Men var fanns mitt land?

  Javisst, ja. Det fanns ju inte. Eftersom min enda uppgift här i livet är att skära halsen av mig.

 22. Gilbert Says:

  Det mest jobbiga i den här debbaten är det eviga tjafset om vänstern.
  Folk fattar liksom inte hur mycket detta har förstärkt feminismen under årens lopp.
  Det finns feminister som kallar sig för socialister bara för att de vet hur mycket det provocerar.
  Vemsomhelst kan kalla sig socialist.
  Även nazister kallade sig för socialister.

  Så om du inte är ”höger”, så är du ”vänster” och vi alla vet att vänstern är det vidrigaste man kan vara, eftersom vänster = Stalin och skit.

  Samma människor som äcklas av feministisk kollektivisering, kollektiviserar alla värre än någon.

  Gång på gång på gång har vi sett hur företagen själva – alltså kapitalet – diskriminerar männen.
  Detta är den logiska följden av en ohämmad s.k. ”liberalism”.
  Om nu feminismen är en sådan ekonomisk faktor, borde ni i så fall inte hålla käften och helt enkelt offra er?

  Ayn Rand, egoismens filosof, liberalernas profet, skulle idag ha anklagat feminismen för att ha varit för mesiga.

  Varför har det alltid gått åt helvete med från början goda idéer?
  Titta på hur en del av er gör så förstår ni.
  Genom ”Liberalen” och sådana som han ser, man upprepningen av det eviga eländet ”människan”.

  Ingen kan rimligtvis definiera ”jämställdhet” som ”mellan könen och inget mer”.

 23. Clabbe Says:

  Schyman tjatar mest om att folk inte respekterar den ”kunskap” som finns inom henns parti och genusforskningen.

  Ändå är det bara åsikter och dogmer hon för fram – någon kunskap får vi aldrig se röken av ur hennes mun.

 24. profanum_vulgu Says:

  Access

  Därför att det förvrider jämstäldismen till en högerideologi och den bör inte placeras på vänster-höger-skalan.
  En nyliberal anser att en heroinmissbrukande uteliggare har samma möjligheter till val som en curlad överklassdotter men det anser man inte vänsterut från denna extremideologi.

  Valfrihetsextremism och jämstäldism går mycket väl att skilja åt. Att kvinnodominerade yrken oftare har lägre lön än mansdominerade beror på olika saker och oavsett om det finns en nyliberal valfrihet eller inte så beror det inte på kvinnodiskriminering.

  Man kan ju fråga sig t.ex. varför man inte ska kvotera in fattiga och hemlösa i bolagsstyrelserna. Fattiga utgör ju tiotals procent av befolkningen men är 0% i bolagsstyrelserna. Är detta diskriminering av fattiga?
  Nej, det finns helt enkelt inga fattiga som har kompetens att sitta i bolagsstyrelser. Huruvida de fattiga valt att inte bli bolagsstyrelsemedlemmar eller ej spelar ingen roll.

 25. robjoh Says:

  ”När Per Ström lanserar sin bok ”Sex feministiska myter” hyllas han av förvånansvärt många (män)”

  Män? Har för mig att några av de ledare Pär har postat har skrivits av kvinnor. Tycker det är underbart att se hur Schyman hjälper patriarkatet att tysta kvinnliga ledarskribenter genom den klassiska härskartekniken ignorering.

  Sen är det samma skit som vanligt, Pär har inga källor eller vetenskapliga belägg så jag behöver inte bemöta honom.

 26. robjoh Says:

  @Clabbe
  Kan också påpekas att om du inte sitter som jag, doktorand, så kan det vara svårt att få tag i forskningsartiklar då vetenskapliga tidskrifter kostar en hel del.

 27. 50/50 Says:

  Grattis Pär!! :))

 28. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  ”Schymans nyhetsbrev inte har en enda källhänvisning som grund för sina svepande påståenden om ”könsmaktsordning” och liknande. Som vanligt från feministhåll, med andra ord.”

  Vart är källorna????

  No LIE can live FoReVEr!

 29. Liberalen Says:

  Utan sina kollektivistiska vänsterlögner, sina könskollektivistiska feministmyter – att sko sig själv på: Så blir ju smygkommunisten Gudrun tvungen att skaffa sig ett hederligt arbete.

  Det skulle nog vara en nyttig erfarenhet för henne.

 30. Access Says:

  @ profanum_vulgu kl. 15:51

  Aha. Så du menar att ”frihet” är en högerfråga. Jo, så kanske det är. Vänstern är ju av traditition väldigt mycket för att tvinga in folk i ”rätt” beteende.

  Jämförelsen med heroinmissbrukare är rätt kostig, liksom din syn på ”nyliberaler (suck, detta ständiga skällsord). Du menar alltså på fullt allvar att vi människor inte har förmåga eller kompetens att fatta egna beslut? Att vi ska jämföras med knarkare som sitter fast i drogberoende och sönderknarkad hjärna? Att det finns ”nyktra” personer som kan tala om vad som är rätt eller fel för oss?

  Jämställdism handlar om valfrihet. Det är ett till och med ett centralt begrepp. Lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter oavsett kön är den plattform varpå vi människor ska kunna göra våra fria val. Vi ska inte tvingas in i ett könkonservativt beteende lika lite som ett könsradikalt beteende. Frihet handlar om att inte tvingas in i något beteende alls. Det är jämställdism.

 31. Manhood United(barn till radikalfeminist som gör tok revolt;-) Says:

  Skulle vara intressant att veta hur Gudrun Schyman ser på anna ardin och sofia wiléns anklagelser mot ja. När hon uttalat sig om Billy Butt.

  Olle:
  Ett nytt parti behövs sannerligen, (pp) finns det något pinsammare,
  tror i och för sig att ett myteri är på gång där mot feministerna som kvoterats in.

  Pär:

  Översätt boken till Engelska. Kontakta likasinnade samarbetspartners
  http://www.manwomanmyth.com/

  Why I loathe feminism

  http://www.erinpizzey.com/

  http://www.dailymail.co.uk/femail/article-1215464/Why-I-loathe-feminism—believe-ultimately-destroy-family.html

 32. 50/50 Says:

  Här är en källa till en undersökning som kommit fram till att kvinnor lönediskrimineras: http://www.jusektidningen.se/Arkivet/1998/7-8/Lagre-lon-for-lika-arbete/

  Hur förklarar ni detta resultat?

 33. JD Says:

  Pär Ström på F!´s årsmöte angående konstruktiv feministisk kritik!
  Några paralleller finns det väl? 🙂

 34. Hamstrn Says:

  50/50

  Kan du fixa fram rapporten så att jag kan granska den i sin helhet?

 35. OldWolf Says:

  Ett litet bidrag i kampen:

  http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.com/2011/05/par-strom-gudrun-schyman-112-0.html

 36. profanum_vulgu Says:

  Access

  Nej högern är som bekant emot frihet. Däremot är ”Nyliberal valfrihet” en högerfråga som bygger på att man ska ta ifrån folk val och råna dem.

  Hur ska du ha det? Har knarkaren valfrihet eller inte?
  Nyliberal är inget skällsord, det är ju den klassiska extremhögern som plötsligt på 80-talet började kalla sig för liberaler. För att skilja dem från de klassiska liberalerna så fick de namnet nyliberaler.

  Jämstäldism är väl samma förutsättningar för bägge könen? Inte nyliberal valfrihet, för då är ju jämstäldismen en höger-vänster-fråga och exakt samma sak som nyliberalism.

 37. 50/50 Says:

  @hamstern

  Hittade bara dessa, (från andra år):

  Klicka för att komma åt rapport_loneskillnader_A4.pdf

  Klicka för att komma åt AMU_2010_webb.pdf

  Det här stycket är för övrigt ganska talande:

  ”Varför får kvinnor lägre lön?
  De nyexaminerade tillfrågades också hur kvalificerade arbetsuppgifter de har. Skillnaderna är mycket små mellan män och kvinnor och kan inte förklara löneskillnaderna.

  Löneläget skiljer sig mycket mellan olika branscher. Män och kvinnor söker sig delvis till olika arbetsgivare och befattningar, vilket också kan påverka löneskillnaderna mellan könen. Fler män än kvinnor arbetar exempelvis inom finans och IT, där lönerna är högre än i många andra vanliga branscher för nyexaminerade akademiker. Män som löneförhandlar anger högre löneanspråk än kvinnor, vilket också
  kan vara en delförklaring till löneskillnaden mellan könen. Å andra sidan borde skillnaderna tvärtom minska i och med att något fler kvinnor än män löneförhandlar.

  En annan bidragande orsak kan vara det ojämna uttaget av föräldraförsäkringen. Männen tar fortfarande bara ut omkring en femtedel av antalet föräldradagar. Det riskerar att drabba kvinnor genom så kallad statistisk diskriminering, då arbetsgivare bedömer att hela gruppen kvinnor i större grad kommer vara frånvarande i samband med föräldraledighet och vård av barn.”

  Den här ”statistiska diskrimineringen” hävdas ofta. Hur vanlig är den?

 38. Gilbert Says:

  Vad är ”vänstern”?
  Jag ser den lika lite som jag ser en könsmaktsstruktur.
  Kan någong vänligen rita av dess gestalt och visa oss?

  ”Vänster av tradition”?
  Vilken tradition? Latinamerikansk, grekisk, svensk…?

  Socialdemokraterna har styrt det här landet större delen av förra århundradet och det är tack vare det som du idag har tid till att sitta framför din dator och skriva dina inlägg, mätt och ”belåten”.
  Du befinner dig inte i samma eländiga läge som en grek i sitt land.

  Det enda man om socialdemokrater kan säga är att de har varit mindre höger än högern.
  Man kan inte vara normalt funtad om man kallar dem för ”kommunister”.
  Hur går det ihop med åsiktsregistreringen av kommunister som socialdemokratin har gjort sig känd för?

  I vilken låda stoppar du alla de socialister som avrättades under Stalins regim?

  Äkta socialism handlar om en rättvis ekonomisk fördelning som ger alla människor likvärdig chans i livet – dvs. den handlar om att tillfredsställa de BASALA livsvillkoren för alla människor i ett samhälle.
  Först därefter kan en knarkare anklagas för att självmant ha förstört sitt liv.
  Den har inte ett smack med att uppfostra folk att göra.
  Den inskränker inte någons frihet. Men med frihet kommer förstås också ansvar.
  Frihet är ingen tävling för att folk ska förverkliga sina stora egon (t.ex. Lars Vilks).

  Du har nu en åsiktsfrihet.
  Du ser ju hur du själv blir ratad mer och mer varje dag av din egen ideologi, som förflyttat orättvise-frågorna till könsfrågor, så att den under tiden, som du spyr galla över ”vänstern” och därför aldrig träffar rätt, kan fortsätta syssla med att göra pengar av pengar.

  Att blunda för detta är att vara lika intellektuellt nergången som Gudrun Schymann, m.a.o.

  En som fortfarande försvarar högern borde hålla käften och acceptera att det nu är ”kvinnans tur”.
  Männen har funnits för att skydda kvinnan fram tills nu, då hon inte längre behöver honom.
  Gör alltså som de extremfeministiska männen då, som jobbar för fullt för sin egen avveckling.

 39. 50/50 Says:

  ”Socialdemokraterna har styrt det här landet större delen av förra århundradet och det är tack vare det som du idag har tid till att sitta framför din dator och skriva dina inlägg, mätt och ”belåten”.”

  Kommer datorn från Sverige och utvecklades den av socialdemokrater? Det vill jag gärna se en källa på!

  Är Sverige så mycket bättre än andra jämförbara länder (Norge, Finland, Danmark, Holland, Österrike, Schweiz Kanada osv.)? Har sossarna styrt i dessa länder också menar du?

 40. Joel Says:

  ”Min bok har 112 exakta källhänvisningar, varav många till vetenskapliga forskningsrapporter.”

  Glöm inte att den vetenskapliga diskursen är patriarkal 🙂

 41. Gudrun Schyman kritiserar Per Ströms bok « Pinglans Tankar – den ej politiskt korrekta bloggen Says:

  […] https://genusnytt.wordpress.com/2011/05/25/gudrun-schyman-till-ny-attack-mot-mig/ […]

 42. 50/50 Says:

  @Joel

  Ingen fara, han hänvisar till webbfrågor också. De är ungefär lika vetenskapliga som horoskop och horoskop är tydligen ett väldigt kvinnligt fenomen: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article234936.ab?service=print

  Någon som orkar problematisera detta?

 43. Per Says:

  Om man inte ens kan stava sin meningsmotståndares namn rätt så förstår jag att man har problem med källor.

  Härmed föreslår jag att alla jämställdister fr.o.m. nu börjar stava Schymans efternamn Skyman, bara för ordningens skull 🙂

 44. Joppa Says:

  http://ablativ.blogspot.com/2011/05/flyta-mot-strommen.html
  http://metablogg.blogspot.com/2011/05/it-relies-on-homonymic-relationship.html
  http://noboytoy.bloggplatsen.se/2011/05/23/5424826-par-stroms-6-antifeministiska-logner/
  http://rodeo.net/lisamagnusson/2011/05/21/sex-feministiska-myter/
  http://townbloodyhall.livejournal.com/tag/pär ström

 45. Gilbert Says:

  @ 50/50

  Glöm inte att ekonomi alltid beskrivs matematiskt.
  Dess logik är ett ekvationellt fenomen, på samma sätt som energiprincipen själv.
  Pengar föder inte pengar, t.ex.

  Det som har skänkt västerlänningen hans/hennes välfärd är arbetarrörelsens outtröttliga kamp i alla de länder du nämner.

  Men att beteckna socialdemokratin i Sverige eller andra västerländska länder som ”vänster” är en sanning med modifikation.

  Den ekvationella obalans som uppstår när kapitalismen blir tvungen att ge vika för det ena eller det andra utjämnar den alltid genom att söka efter nya möjligheter

  – t.ex. genom en gammal form av imperialism (som just för att den inte längre är tidsenlig kommer att innebära slutet på den USA vi känner till, som är tvungen att leka ”världspolis” då den inte är medlem i EU).

  – mångkulturalism som ända från början har varit ett kapitalistiskt verktyg.

  – dagens feminism som är den senaste varianten…

  Det här är liksom ingen moralisk diskussion.

 46. Gilbert Says:

  Förresten.

  Vänligen förvräng inte någons kommentar.
  Jag skrev
  ”har tid till att sitta framför din dator…

  Det är infantilt att fråga om socialdemokraterna har utvecklat datorn…

 47. Janne Says:

  Du måste ha skrivit en väldigt bra bok Pär! Detförstår man eftersom frontnamn i feministrörelsen klagar så på den, den tar ju död på myter de försökt föra fram länge. 🙂

 48. Sören Says:

  Per, varför inte Skyrman? För: Gudrun Skyr man.

 49. Per Says:

  Skyr man Skyrman? Ja, det gör man! Fast jag tycker inte att Man ska sky Skyman utan konfrontera henne istället, trollpackan är ju på väg att spricka när hon dras fram i ljuset.

  Men jag tycker att det kan vara på sin plats att vi jämställdister visar vår asky mot henne och hennes illa underbyggda teser genom att kalla henne Skyman.

  Eller kanske Man, som i Schy Man. Haha, hela hennes namn är ju patriarkalt, det borde Skymanskan avsky!

 50. bittergubben Says:

  Sammanfattning av Schymans feministbrev: Att man blir influerad av normer innebär tvång, men att bli tvingad på riktigt, det är att ha makten att forma sitt eget liv!

 51. Torstensson Says:

  Profanum vulgu

  Anledningen att män är i majoritet i näringslivet beror på två saker.

  1)Män tar ansvar för Sveriges ekonomi. Det ska dom ha credd för.
  2) Kvinnopr VÄLJER att göra annat.

  Konstigare än så är det inte. Gudrun tjänar pengar på att ljuga och att sprida misandri.

 52. Jämställdist Says:

  Råkade läsa på Wikipedia om brännmärkningen av Copericus på grund av hans omvälvande bok ”De revolutionibus” som påstod att jorden var klotformad och kretsade runt solen, och inte tvärt om,
  ”De revolutionibus utkom dock i flera upplagor, den första vid Copernicus död 1543, den andra år 1566. Gingerich granskar nästan alla 600 nu tillgängliga exemplar av boken, tolkar ägaranteckningar och handstilen i böckernas marginaler. Han kan därför beskriva hur Copernicus tankar effektivt spreds över Europa. Censuren 1616 mot vissa textavsnitt effektuerades huvudsakligen i de exemplar av boken som fanns i Italien, vilket yttrade sig så att man där gjorde anbefallda handändringar på några kätterska ställen. I ett exemplar har någon bara skrivit ”Detta kapitel får inte läsas”!”

  Hur var Veronica Palms kommentar om Pärs bok ? ”Håll er borta från denna bok !”
  Och stackars Gunsan verkar ha tappat både hakan knorren i sina piruetter och i brist på sakligt underbuggda argument är hennes enda trötta moteld ”han saknar sakligt underbyggda argument”. Om en bok som med sakliga argument, på punkt efter punkt, skuter hennes halvlögner i sank.

  Schyman och Palm, det kanske är dags att
  inse att jorden är rund och att den befolkas av kvinnor och män av lika värde. Inte av ädla underordnade kvinnor och överordnade onda män. Utan av människor.

 53. Lars I Says:

  Något hände i min kommentar ovan under signaturen ”Jämställdist”, skulle alltså vara Lars I

 54. Andreas Dahlin Says:

  Hehe tack för att min kommentar uppmärksammas 🙂

  Jag kände för att skriva mycket mer, men jag orkade bara inte denna gång… Schyman är som vanligt och bekräftar bara den bild av feminismen vi har.

 55. Sigvard Says:

  Pär, du skriver: ”Har jag inga sakligt underbyggda argument? Min bok har 112 exakta källhänvisningar, varav många till vetenskapliga forskningsrapporter.”

  Det ser vetenskapligt mer korrekt ut – enligt den s.k. APA-standarden – om du ändrar i den referenslista enligt två nedanstående exempel:

  3 Artikel ”His Brain, Her Brain”, Scientific American, maj 2005.

  Ändra till:

  Cahill, L. (2005). ”His brain, her brain”. Scientific American. Vol 292, sid 40-47.

  och

  6 Artikel ”Biological limits of gender construction”, American Sociological
  Review, Vol 65, No 3, sidorna 443-457.

  Ändra till:

  Udry, J. R. (2000) ”Biological Limits of Gender Construction”. American Sociological Review. Vol. 65, Nr 3, sid 443-457

 56. Martin Says:

  Men söta du. Du har ju knappt några vettiga referenser alls! På väldigt många står det ”finns på internet men datum är inte angivet”. Måste tipsa om Jarl Backmans bok rapporter och uppsatser. isbn: 9144048262. Den används av många universitet just för att tvinga fram korrekta referenser av studenterna. Skulle jag lämna in en referenslista som din så skulle jag inte ha en chans att bli godkänd. Gissar att du högaktningsfullt skiter i detta så du kan ju i alla fall komma ihåg att en länk till sidan samt DATUM och klockslag när du hittade informationen ska anges. Internet är ju inte statiskt…

  Sen så väljer du ju väldigt fiffigt vissa delar av de texter du refererar till och ser smidigt förbi sådant som inte driver dina argument framåt. Exempel: Referens 36 ”Utbildade kvinnor går om männen”, Svenska Dagbladet, 5 mars 2010″ som du använder på sid 31. Hittat artikeln på SvD http://www.svd.se/naringsliv/utbildade-kvinnor-gar-om-mannen_4382879.svd

  Du återger ett omskrivet citat (citat bör vara.. ja.. citat) och fokuserar på att kvinnor i New York är bättre utbildade än männen. Sedan ignorerar du helt och hållet andra väldigt intressanta delar som:

  ”På juristlinjen, till exempel, är runt 60 procent av studenterna kvinnor, men bland advokatfirmornas delägare ser sammansättningen helt annorlunda ut. På exempelvis just Vinge är 16 procent av delägarna kvinnor – en kvot högre än genomsnittet. Av firmans 42 delägare i Stockholm är 35 män – och 7 kvinnor. Men också det förhållandet håller på att ritas om, tror Christina O Rosén.”

  Detta är i Sverige, där vi bor och där du ger ut ditt häfte. Det stod i samma artikel som du har valt att citera så du tror ju rimligen på den. Men inte på just den delen? Eller menar du att sju kvinnor på 35 män är jämställt?

 57. Jack Says:

  Martin,

  Visst, refereringen kunde gjorts bättre men den förändrar inte innehållet. Att refereringen kunde gjorts ännu bättre förmedlare snarare att slagkraften i innehållet potentiellt är ännu större än vi ser idag.

  Du skriver:
  ”runt 60 procent av studenterna kvinnor, men bland advokatfirmornas delägare ser sammansättningen helt annorlunda ut. På exempelvis just Vinge är 16 procent av delägarna kvinnor – en kvot högre än genomsnittet.”
  Där har man blandat ihop olika åldrar. Dessutom har man fallit i fällan att se på utfall istället för möjligheter.

  Du skriver
  ”menar du att sju kvinnor på 35 män är jämställt?”
  Återigen, du har gått i fällan.

 58. Nicke Says:

  Delvis urspårad och tråkig höger-vänsterdiskussion här. Jag tycker att det är bra att Pär och alla andra använder sina egna argument, t.ex. fria livsval, om man tycker att det är relevant. Annars blir det här ingen samhällsförändrande rörelse, utan en sekt eller på sin höjd ett marginaliserat parti.

  Profanum Vulgu kan ju alltid starta en egen blogg. Jag skulle gärna läsa den!

  Grattis, Pär, till kommande utrymme i SvD!

  Jag tycker att Gudrun, Lisa Magnusson och andra tongivande feministiska debattörer helt verkar ha kommit ur balans av din bok. Mina feministiska vänner likaså (har vänner i de flesta ideologiska läger). Du rycker undan fotfästet för dem. Snyggt!

  Hittade en twitter som har en annan åsikt:

  ”@annamariatjader Anna Tjäder
  Man kan inte säga annat än att Gudrun Schyman äger Pär Ström på alla plan!”

 59. profanum_vulgus Says:

  Torstensson
  Är det en sån där struktur som inte behöver bevisas?

  Nicke
  Annars kan man ju hålla sig till vad som kan bevisas.

 60. Lorem Ipsum Says:

  Ja, kan man inte objektivt gnälla på innehållet så får man nöja sig med att klaga på referenslistan utformning och typsnittet i boken.

  Belackarna av denna bok vet att dom är ute i ogjort väder och försöker rädda den lilla ”heder” dom har kvar.

  Det är en debattbok och inte en inlämningsuppgift på universitetet. Men det är ju klart man kan ju alltid referera till ”hela bibliotek” som vissa muppar har gjort också.

  Tänk att 100 sidor skrivna av en entusiast så fundamentalt kan få feministerna ur balans, dom som har ”hela bibliotek” att stödja sig på.

  Men å andra sidan så är Art of War av Sun Tzu en drygt tvåtusenfyrahundra år gammal bok på drygt hundrafemtio sidor som sammanfattar allt du behöver veta om krigföring.

  Vi kommer först till slagfältet och är utvilade, feministerna kommer uppjagade och trötta till slagfältet. Slaget är vunnet för vår del. Nu gäller det att ta så många krigsfångar som möjligt och omvända dom.

 61. Matte Says:

  @Martin

  Hur tror du att det kommer/kan se ut om 20-30 år på advokatfirmorna? Delägarna kommer förmodligen vara i kvinnlig majoritet. Då dagens generationer växt till sig, diskrimineringen av unga män idag lutar åt att det blir så.

  Men som vanligt tittar feministerna hur det ser ut nu och tycker att unga män ska lida arvssynden.

 62. C Says:

  Schyman for president …… ner med mansgrisarna i fotknölarna.

 63. Torstensson Says:

  Profanum vulgus

  Det är ingen struktur alls. Det är fakta från flera undersökningar. Alltifrån Aftonbladet-notseir till vetenskapliga forskning direkt.

  Sen finns det evolutionsteori som visar det indirekt också genom att i första ledet ge en annan förklaringsmodell kring det ni kallar strukturer.

  En sådan sak är mäns större fallenhet till att ta risker. En biologisk skillnad mellan män och kvinnor och precis som Pär sade i sin debatt med fi:s nervösa talesman så det naturligtvis konsekvenser på samhällsnivå. Det som däremot aldrig framkommer är några som helst bevis för att Foucault hade rätt. Han satt och gissade och dessa gissningar går idag att förklara inte bara med EP utan faktiskt också rent medicinskt.

 64. Torstensson Says:

  Profanum vulgus

  Det är ingen struktur alls. Det är fakta från flera undersökningar. Alltifrån Aftonbladet-notseir till vetenskapliga forskning direkt.

  Sen finns det evolutionsteori som visar det indirekt också genom att i första ledet ge en annan förklaringsmodell kring det ni kallar strukturer.

  En sådan sak är mäns större fallenhet till att ta risker. En biologisk skillnad mellan män och kvinnor och precis som Pär sade i sin debatt med fi:s nervösa talesman så det naturligtvis konsekvenser på samhällsnivå. Det som däremot aldrig framkommer är några som helst bevis för att Foucault hade rätt. Han satt och gissade och dessa gissningar går idag att förklara inte bara med EP utan faktiskt också rent medicinskt.

 65. Sigvard Says:

  Lorem Ipsum säger 25 maj 2011 kl. 22:48:
  ”Ja, kan man inte objektivt gnälla på innehållet så får man nöja sig med att klaga på referenslistan utformning och typsnittet i boken.”

  Hör du, Lorem Ipsum, syftar du på mig är du ute i ogjort väder. Jag gav Pär konkreta och korrekta tips till hur han kan höja bokens vetenskapliga look.

  Jag kunde ha skrivit direkt till Pär, men han har brutit kontakten med mig. Jag skriver ändå för den goda sakens skull.

  Pärs bok för större genomslagskraft om den ser vetenskapligt korrekt ut.

 66. profanum_vulgus Says:

  Kan du visa vilka undersökningar som visar:
  1)Män tar ansvar för Sveriges ekonomi. Det ska dom ha credd för.
  2) Kvinnopr VÄLJER att göra annat.

  Vilken evolutionsteori säger något om att ta ansvar för en nations ekonomi?

  Men fallenhet för att ta risker är väl inget som leder till att man tar ansvar för samhällets ekonomi och mindre fallenhet för risker gör väl inte att man låter bli det?
  Hur får du fram din strukturella ordning med hjälp av denna bakgrund?

 67. Olle Says:

  Hur referenser anges varierar stort mellan olika fakulteter och tidskrifter, så det blir ju bara fånigt att försöka instruera Pär hur det ska gå till. Huvudssaken är att källan går att hitta för den som vill fördjupa sig. Dessutom är det Pärs bok, utgiven på eget förlag, så han skriver hur han vill. Den är ett sakligt inlägg i en politisk debatt, inte en akademisk avhandling.

 68. Sigvard Says:

  Olle säger 26 maj 2011 kl. 0:08: ”Hur referenser anges varierar stort mellan olika fakulteter och tidskrifter”.

  Ja, Olle, du har rätt. Därför valde jag att hänvisa till APA som torde ligga närmast.

  Du skriver vidare att Pärs bok, utgiven på eget förlag, så han skriver hur han vill.

  Det är också riktigt. Nu är det emellertidf så att den största ”striden” Pär driver är mot de politiska feministerna (och de som jag kallar ”övriga).

  Om Pär lägger fram sina argument på ett vetensakpligt korrekt sätt, kan han få vetenskapliga feminister på sin sida – åtminstone delvis.

  Före den nya boken – som jag själv tycker är ett stort steg framåt och fått mycket välförtjänt beröm – skakade de bara på huvudet när hans namn kom upp.

  Nu vet jag att många här har svårt att skilja på politiska feminister och vetenskapliga feminister.

  Det finns gott om pajkastare både här på GenusNytt och på de flesta feministiska bloggar.

  Dvs. folk som bara tycker det är kul i största allmänhet att kasta ur sig skit.

  Tillkommer en grupp som vill plocka partipolitiska poäng.

  Feminismen är till stor del en populistisk rörelse.

  Ska männens motreaktion bli likadan?

  Kanske det. Det är väl vanligen känslostormar som ändrar ett land – inte vetenskapsmännen…

 69. Torstensson Says:

  profanum_vulgus

  Vad vi vet med säkerhet är att män är villiga att ta fler risker än kvinnor.

  Det finns en korrelation mellan detta och vem som startar företag. Att starta ett företag är ett risktagande. Vi vet att kvinnor generellt inte är beredda att ta samma risker som män. På många olika områden.

  Hur har den strukturen uppstått? Människan skapar strukturer. På samma sätt som man inte skapar strukturer åt barn på dagis utan snarare så är det så att dagispersonalens påverkan är ytterst marginell. Det finns forskning på detta. Får se om jag kan återkomma med det. Tror det var Erik som nämnde det först.

  Du kan ta exemplet som Gyllenhammar själv tog. När han beredde plats åt framstående kvinnor att ta över en post så valde kvinnan att inte göra det.

 70. Lorem Ipsum Says:

  @Sigvard, absolut inte någon kritik riktad mot dig mannen. 🙂 Vad jag syftade på vad den kritik som har riktats mot boken i det offentliga rummet. Den har varit grymt substanslös i sin karaktär.

 71. Sommar Says:

  Sverige skulle vara ett trevligare land att leva i, och vi skulle ha ett sakligare samtal om människors friheter, rättigheter och skyldigheter utan obehagliga vänsterlögnerskor som Gudrun.

 72. Lövet Says:

  Ang JUSEK:s undersökning. Jag har ett antal års erfarenhet av chefsjobb i privat industrisektor. Där förekommer ingen differentiering av ingångslönen annat än baserat på utbildningsnivå. Dvs civilingenjören för en nivå (oavsett kön), Ingenjören en annan, Ekonomen (3 årig) densamma som ingenjören, osv.

  Nån enstaka gång rekryteras en ”spets” (vanligtvis numera en tjej) som har både civilingenjörs- och civilekonomexamen (t ex) och då blir nåvån individuellt satt, men annars – som sagt – så är det det enda tillfället när man med säkerhet kan säga att diskriminering inte k a n förekomma.

  I JUSEK:s fall så talar man om akademiker och då kanske man är utanför vår sektor så att säga, e l l e r så kan man tänka sig att man inte gjort jämförelsen inom jämförbara kollektiv utan kollar mäns löner från t ex privata IT-sektorn och kvinnors löner från, säg datorsupporten i kommun och landsting, eller ännu värre – jämför alla oavsett akademisk inriktning, dvs jurister mot bibliotekarier, läkare mot sjuksköterskor, civilingenjörer mot socionomer…

  …en del av ”förklaringarna” tyder på det senare, vilket väl säger en del om relevansen i en sådan undersökning. Om, säger om, det nu är så man gjort så borde JUSEK-medlemmarna kräva lite mer för sina medlemsavgifter (oavsett om de är män eller kvinnor).

 73. Martin Says:

  @Jack

  Så när det är något som visar att kvinnor har det sämre så har man alltså blandat ihop olika åldrar. Och när man de är i majoritet för något bra så har man inte gjort det, oavsett om det framgår av texten eller inte. Okej, då vet jag. Det var ju skönt att man redan innan man skriver en bok kan bestämma sig hur allt ligger till.

  Men jag tänker nog fortsätta med mitt kritiska tänkande vare sig det är en feminist eller en Pär Ström som tillhandahåller texten.

  Vad jag tror kommer att hända är irrelevant. Boken handlar om myter nu. Om han hade skrivet en bok om att dessa skulle vara myter i framtiden hade det ju varit trevligt. Men för att det ska bli så kanske vi måste jobba för det?

  När vi som attackerar referenserna klagar på dem så klagar vi ju på innehållet! Pär får tycka precis som han vill, det har han all rätt till. Men dels refererar han på ett sätt som gör det svårare och ibland omöjligt att hitta dit själv för att helt enkelt kontrollera vad han får allt ifrån och dels så refererar han väldigt ofta till artiklar i tidningar och på webben. I minimala fall är det en journalist som redan tolkat vad de nu handlar om och sedan skrivit en text för att sälja tidningar. Om Pär var seriös skulle han gå till källan, och om journalisten inte anger den bör han bli väldigt skeptisk.

  Hur kan man om man vill ha någon slags tyngd i sin text referera till Aftonbladet och Expressen??? Som sida vid sida med andra lögner designade för att sälja lösnummer slänger in artiklar om magnetiska barn..

  ”Enligt en enkät som Aftonbladet genomfört skulle 70 procent av
  de kvinnor som svarade på enkäten gärna vilja bli försörjda
  av en man och gå in i rollen som hemmafru. Även om dessa
  undersökningar inte är statistiskt signifikanta ger de en god
  indikation på hur stämningsläget är.”

  Vad hände med att blanda ihop åldrarna där? Eller ens könen? Hur vet du att det enbart var kvinnor som tryckte på knappen?

  http://www.aftonbladet.se/wendela/article12535113.ab

 74. profanum_vulgu Says:

  Torstensson:
  Ja, men det gäller framförallt yngre män. Det är en ganska intressant evolutionär funktion. Det finns en massa funktioner som är knutna till detta, t.ex. biologisk otrohet (maskulina män är mer attraktiva sexuellt medan feminina män är mer attraktiva partners, detta för att få en bra mix av män i människogruppen).

  Att starta företag är att riskera sina egna pengar, inte att ta ansvar för samhällets ekonomi. De flesta som startar företag är så rika att det dock inte är fråga om något egentligt risktagande.

 75. Liberalen Says:

  Den verklighetsförnekande feministen skränar och rapar floskler från sin stinkande gödselhög av hat- och offermyter av könskollektivt vinklad sort.

  Och gnäller maniskt på alla oss som är av den bestämda uppfattningen att sann jämställdhet byggs på sanningens grund. Med lika rättigheter, och lika skyldigheter, för alla. För varje individuell, absolut helt unik, pojke, flicka, kvinna, och man.

  Gudruns allvarligaste problem i dagsläget är att hon skor sig på feministlögnerna. Alla vi jämställdister i allmänhet, och Pär Ström i synnerhet, är därför ett hot för Gudrun.

 76. Jack Says:

  Martin,

  ”Så när det är något som visar att kvinnor har det sämre så har man alltså blandat ihop olika åldrar”
  Låter konstigt. Förklara. Gör du en hamlgubbe för oss?

  ”Enligt en enkät som Aftonbladet genomfört skulle 70 procent av
  de kvinnor som svarade på enkäten gärna vilja bli försörjda
  av en man ”

  Detta är lite speciellt eftersom en känd feministisk grundtes är just att om kvinnor själva fick välja skulle väldigt få lämna ifrån sig sina barn till staten och gå iväg och arbeta på dagarna och kvinnor därför inte borde få göra det valet. Undersökningen visar alltså vad feminister själva hävdat.

  Vad gäller representativitet (snarare än signifikans) för hela befolkningen kan sådan inte sägas föreligga på basis av studie av undersökningsmetoden i detta fall. Resultatet kan fortfarande vara representativt men metoden, anonym webenkät på aftonbladet, öppnar upp för en mängd representativitetsavvikelser varav några kommer att infinnas sig i någon grad. Full representativitet kan således uteslutas men man kan använda ordet indikativitet för att förmedla det vetenskapliga värdet. Kan indikatorer peka åt fel håll? Absolut. Har indikatorer vetenskapligt värde? Absolut. Har indikatorer ett värde som beslutsunderlag? Definitivt.

 77. En Rosa Park Says:

  Tack jämställdhetsfeministern för att du fått mig att förstå att Gudruns autkoritet står över alla oresonliga krav på ”fakta” och ”objektivitet”.

  Gudrun Schyman har ju helt rätt. Hon har ju i alla debatter de senaste decennierna noggrant förklarat hur okunniga hennes meningsmotståndare är och att alla hennes argument är vetenskapligt belagda.
  Vad mer kan ni begära?
  Och blir man inte övertygad av såna solklara argument så har hon kartongvis med bevis på vinden, som kan plockas fram när som helst!

  Vi feminister ser en stor vinst i att begränsa den här typen av ifrågasättanden – kvinnofrågan är för viktig för att kollras bort av avvikande åsikter från brölande män.
  Jag menar ni svenska män är så fixerade vid siffror och fakta – titta ut genom fönstret i stället så ser ni hur förtryckta kvinnor är egentligen,
  och ser ni inte det så kan ni läsa några av de genusvetenskapliga publikationer som publicerats senaste decenniet, de är 100% koncentrerade på kvinnors underordning så objektiviteten och trovärdigheten kan ni knappast ifrågasätta!

  Det är ju rent löjligt att ni män ska komma och kräva lika rättigheter och människovärde, när världen ser ut som den gör!

 78. Gudrun Schyman vs Pär Ström – Del 1 « Aktivarum Says:

  […] Schyman skrev såklart inte det var svarta som understådde sig att öppna munnen. Det var i detta fall en annan grupp (män) som buntades ihop och skuldbelades för att de delade genetiska drag. Att flera kvinnor håller med Ström låtsas inte Schyman om. ”En ledarskribent i en större dagstidning menade entusiastiskt att ”det genusindustriella komplexets problemformuleringsprivilegium behöver utmanas”. Flera andra kräver att vi som opponerar oss ska bemöta Ström sakligt.” […]

 79. JanneRörstrand Says:

  De e bra Pär på dom bara … du har ett Sokratiskt Perspektiv

  Minns när du lät mig styra Cessnan över Stockholm. Det var som att köra moppe på en skogsväg.
  Anna var tre år då och satt i baksätet  idag har hon precis gått ut KTH. 

  Bright Moments

  Lycka till med boken
  Janne på Rörstrandsgatan

 80. Martin Says:

  Nu blir jag förvirrad. Vilken feminist har hävdat det? Kanske kommer som en överraskning för många här men det finns inte en typ av feminism, lika lite som det finns ett parti. Det finns till exempel radikalfeminism, marxistisk feminism, liberal feminism, socialistisk feminism, queerfeminism och många många fler. Åsikterna varierar. En del menar att barnafödandet ska tonas ned och någon annan måste ta hand om barnen för jämlikhet ska kunna uppstå, en del menar att kvinnan ska kunna vara kvinna och vara jämställd ändå. En del menar att kön är en social konstruktion, en del menar, likt Pär, att det är biologiskt.

  Jag vet att ordet ”feminism” kan verka skrämmande. Jag var själv rädd för det och kallade mig ekvivalist tills jag kom på att det inte är någon skillnad. Lika möjligheter för alla, hur svårt ska det vara? Att det kallas just FEMInism är för att idag är kvinnan det som är i underläge.

  Som de flesta som postar här och även Pär själv är jag både vit och man. Enbart med dessa två egenskaper tillhör jag, liksom de, den grupp människor som har absolut mest makt i världen som den ser ut idag. And that’s fucked up!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: