Archive for juni, 2011

”Som chef måste man vara feminist”

30 juni 2011

(Beklagar oregelbundet bloggande under högsommaren)

Här är en intressant insändare som kom in till GenusNytt:

Hejsan Pär,

Måste bara tipsa om en artikel som publicerats i Ica-Kuriren nummer 24 (13 Juni 2011), med titeln ”Som chef måste man vara feminist”.

Två citat ur artikeln:
”En första sak Marie-Louise Ekman tog tag i var jämställdheten, något förra chefen Staffan Valdemar Holm fick kritik för att inte föra tillräckligt för. Idag är kvinnor i majoritet i Dramatens styrelse och på övriga ledande befattningar är tre av fyra kvinnor mot en av fyra när hon tog över. Hon har sagt att man som chef ”måste vara feminist, annars smyger det konservativa samhället sig in”.”

”Marie-Louise Ekman vill satsa på regissörer, manus och huvudroller där andra erfarenheter än den rike, vite mannens står i centrum.”

Eftersom jag inte hittat artikeln på webben så finns citaten i detta mail.

Mvh
Harald

PS: Klockren feministlogik att det blivit bättre jämställdhet nu när det är 75% kvinnor, mot tidigare: 75% män!!!

Citationstecknens roll när könen värderas

29 juni 2011

(Jag beklagar oregelbundet bloggande under högsommaren)

Jag har bloggat om det förut – den gången på grund av att Ystads Allehanda skrev att åtal för våldtäkt väcktes mot en flicka ”av lagtekniska skäl”. Inte av vanliga skäl, alltså, utan ”lagtekniska skäl”.

Det rörde sig om en tonårsflicka som haft sex med en 14-årig pojke. Det har inte förekommit något tvång, men lagen är skriven så att det klassas som våldtäkt.

Det är bara det att när män åtalas för våldtäkt utan att tvång har förekommit – på grund av den breddade definitionen av våldtäkt – så är det ingen tidning som skriver att det skedde ”av lagtekniska skäl”.

Nu har jag råkat se ett annat sätt på vilket media kan förminska ett våldtäktsåtal. Det gäller samma fall. Så här skrev Nyheter24:

När en man åtalas för våldtäkt utan att det förekommit tvång så är det våldtäkt. När en kvinna, eller flicka som i det här fallet, åtalas för våldtäkt utan att det förekommit tvång så är det inte våldtäkt utan ”våldtäkt”.

Jag har aldrig sett ”våldtäkt” (inom citationstecken) i media i samband med ett åtal mot en man. Det skulle ju exempelvis passa i fallet Julian Assange, att döma av den information som läckt ut.

Fiskeriverket i desperat kamp för ”jämställdhet”

27 juni 2011

(Beklagar att bloggandet kan bli lite oregelbundet under högsommaren)

Fiskeriverket är mycket oroligt över hur det är ställt med jämställdheten inom det svenska fisket. Det gäller både yrkesfiske och fritidsfiske.

Med delfinansiering från EU har Fiskeriverket tagit fram en rapport kallad ”Strategisk jämställdhetsintegrering”. Den har några år på nacken men är lika intressant för det. Nedan kan du se en tabell ur rapporten, som visar könsfördelningen inom yrkesfisket – ”fiskerinäringen”:

Som du kan se är könsfördelningen bland yrkesfiskare ungefär 99 procent män och 1 procent kvinnor. Där har jämställdhetsproffsen något att sätta tänderna i minsann! Det blir en nöt som till och med är svårare att knäcka än brandkåren, tror jag.

Situationen inom fiskerinäringen är kärv generellt sett men särskilt kärv för kvinnor, menar Fiskeriverket. Men inte nog med det. Kvinnornas situation kan komma att förvärras än mer. Så här skriver myndigheten:

”Då det är väldigt få kvinnor inom fisket är det inte ovanligt att kvinnan står för den största och viktigaste delen av hushållsinkomsten. Det är svårt att med små inkomster få lån för nya båtar och andra investeringar.  Under 2008 har priserna sjunkit på bl.a. torsk och havskräfta samtidigt som löpande kostnader har stigit. Det genomsnittliga bränslepriset ökade med hela 38 % år 2008 jämfört med årsgenomsnittet 2007. Den dåliga lönsamheten har resulterat i att fartygens besättningar i många fall har minimerats. Det innebär att arbetsförhållandena har blivit tyngre och hårdare för fiskarna, vilket kan försvåra förutsättningarna för fler kvinnor inom fisket.”

Man kan sammanfatta det som ”kvinnor drabbas värst”.

Dessutom osynliggörs kvinnor inom fisket, enligt Fiskeriverket. De skriver:

”Att organisera arbete efter kön som råder i fiskerinäringen gör att kvinnor konsekvent hamnar utanför bedömningen att de har ekonomiska intressen i fisket. Man vet ändå att deras insatts [Fiskeriverkets stavfel] är en viktig del av näringen och många kvinnor anpassar sina liv för att stötta fiskeriföretagens behov. Problemet är att på det sättet de deltar blir de osynliga gentemot samhällets ekonomiska system och gentemot beslutsprocesser om fiskeförvaltning.”

Bland de planerade åtgärderna nämner Fiskeriverket utbildning i jämställdhet och att ”lyfta fram kvinnor inom fiskerinäringen för att synliggöra de områden där de verkar”.

Även avseende fritidsfiske är Fiskeriverket oroat. Nedan finner du en tabell över könsfördelningen inom fritidsfisket:

Klart mansdominerat, alltså. Inte undra på att Fiskeriverket är oroat. Men det är värre än så – det finns olämpliga attityder inom fritidsfisket. Myndigheten skriver:

”Efter att ha läst en del av den publikation som finns att tillgå och efter kontakt med Fjällorna kan vi se att de mönster som går att skönja i samhället generellt också går att se inom fritidsfisket. Det är fortfarande övervägande män som fritidsfiskar och en stor del av kvinnorna fiskar kanske av andra anledningar än bara sportfiskeintresse. Kvinnor bedriver ofta fritidsfiske som en familjeaktivitet. Hos männen är det i högre grad ensamfiske och kompisfiske som utövas. Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är inlärda och djupt rotade. Fritidsfiske ses av många som typiskt manliga sysselsättning. Ord som ”kvinnligt”, ”tjejigt” och ”fjolligt” kan användas i en ”humoristisk” jargong, denna ”humor” används då för att slå undan kritik eller ifrågasättande av jargongen. Det kan konstateras att kvinnor sällan porträtteras i sportfiskemedier och att männen porträtteras schablonmässigt.”

Ja, det verkar ju vara riktigt illa ställt. Jag förstår Fiskeriverkets oro.

Myndigheten själv måste ju också bli mer jämställd, enligt rapporten. Därför ska Fiskeriverkets redaktörer, som skriver på webben och i externa tidskrifter, få genusutbildning. Denna utbildning ska anpassas efter dessa kriterier:

– Representation som demokratifråga och jämställdhet i medieinnehåll.

– Stereotypa skildringar av kön o Könsmönster i text och bild

– Genusklichéer

– Textanalys ur jämställdhetsperspektiv

– Möjliga metoder för fortsatt internt arbete – med exempel på hur man gjort på några arbetsplatser.

Redaktörerna ska göra bildanalys. Reportrarna ska analysera hur genus används konkret i situationer som intervjuer. Verket ska också analysera vilka ”normsystem” som dominerar i rapporteringen. Under ”Genusperspektiv på nyheter” står i rapporten att ”En könsmedveten arbetsledare kan redan när jobbet planeras presentera genusvinklar och frågeställningar.”

Det känns tryggt att Fiskeriverket ser ut att ta ett riktigt rejält helhetsgrepp om jämställdhetsfrågan!

Läs dokumentet här (pdf). Tack för tipset, John Nilsson!

Män förgiftar medvetet kvinnor, antyder Miljöpartiet

25 juni 2011

Miljöpartiets språkrör Åsa Romson skriver i en debattartikel i Expressen att män förgiftar ”kvinnor och barn” genom att tillåta försäljning av viss fisk från Östersjön. ”Midsommarens farliga gubbröra”, är rubriken.

”Det är ingen slump att det främst är herrar som kämpar för rätten att sälja fisk med höga halter dioxin i Sverige”, skriver Romson. Hon skriver också:

”För dessa män är det tydligen viktigare att retoriskt slå vakt om surströmming än att långsiktigt värna folkhälsan hos kvinnor och barn.”

Åsa Romson gör alltså genusfråga av en politisk strid om gränsvärden för miljögifter i fisk. Det är gruppen män som medvetet förgiftar gruppen kvinnor och barn, menar hon. Och det är alltså ingen slump att det just är män som förgiftar, skriver hon i klartext – och antyder därmed att män är ondskefulla och hänsynslösa. Rollfördelningen är den vanliga: Det rör sig om Det Skyldiga Könet och Det Drabbade Könet.

Man blir ledsen.

Åsa Romson gör också en otrevlig anspelning genom att på ett omotiverat sätt använda ordet ”potent”. Hon skriver:

”Hökmark ställer sig därmed i ledet av potenta män som vill försvara det han vill måla upp som fäderneslandets traditioner mot Bryssels klåfingriga byråkrater.”

Varför använder hon ordet ”potent”? Det ger en sexuell anspelning som knappast är en slump. Det handlar förmodligen om ett försök att ytterligare göra ned gruppen män.

Vad ska det här könskriget vara bra för? Man skakar sorgset på huvudet.

Läs mer här. Tack för tipset, Erik!

Jämställdist ställer DN mot väggen om sexturism

24 juni 2011

Det kom en intressant insändare till GenusNytt, som jag härmed publicerar. Se även mitt tidigare blogginlägg här, som är relaterat till denna fråga. Här är insändaren:

Hej Pär och hej alla jämställdister!

I filmen Mot Södern reser medelålders kvinnor till Haiti för att inleda tillfälliga romantiska förbindelser med unga män. De sexturistar med andra ord.

Filmen fick DN den 16 juni en 4 av 5 och recenserades i positiva ordalag av DN:s Helena Lindblad. Jag mailade henne och undrade när uppföljarfilmen Mot Östern kommer. Den om sexturistande män i Thailand, skildrade med ett lätt romantiskt överskylande skimmer. Jag har inte fått något svar från denna filmkunniga recensent, så jag antar att den rullen inte är på gång just nu.

Du som tycker att en spelfilm är något relativt oskyldigt och lättviktigt i jämförelse med den stora världens realpolitik, bör tänka om: filmer och annan fiktionsmedia har ett stort om inte större inflytande på världsbild, moraluppfattning etc

Kan någon se att en film som handlar om manliga sexturister kommer att recenseras i uppskattande ordalag som progressiv och tabubrytande? Nä, trodde inte det.

Folk får ha sex som de vill, om de inte skadar andra – vad jag avser att belysa handlar om något helt annat. Någon som kan lista ut vad? 🙂

Har inte kunnat hitta recensioner av tevefilmer på DN:s webb tyvärr. Den publicerades i papperstidningen i torsdags 16/6 och recensionen är en 4 av 5, i uppskattande ordalag. En omöjlighet om den handlat om män, vill jag mena. Därav att jag reagerade.

Allt gott!

Mattias

Mansdiskriminering resulterade i uppsägning

23 juni 2011

En 20-årig man som var anställd vid ett byggvaruhus i Eksjö har fått sparken. Orsak: När det var varmt bar han vadlånga byxor, ett plagg som bara är tillåtet för kvinnlig personal.

Mansdiskriminering, alltså. Som resulterade i uppsägning. Så kan det gå till i Sverige i nådens år 2011.

Mannen har anmält saken till Diskrimineringsombudsmannen. Det ska bli spännande att se vilket utslaget blir.

Läs mer här.

För övrigt 1:  Johannes Klenell, redaktör på förlaget Galago, har nu skrivit en debattartikel om det faktum att han har kallat mig ”pisshuve”. Närmare bestämt ett ”rötet” sådant. Han har tidigare kallat mig ”trolljävel”. Klenell tycker att jag via bloggen GenusNytt ”skadar en verklig och nyttig debatt” genom ”grava och oinsatta generaliseringar”. Ja, det är ju förvisso en aning pisshuveaktigt. Läs artikeln här.

För övrigt 2: Tycker Göteborgs-Posten att mäns liv är mindre värda än kvinnors liv? Man kan ju undra, mot bakgrund av denna formulering: ”Massakern vid Wounded Knee den 29 december 1890 – då cirka trehundra siouxindianer, merparten av dem kvinnor och barn, sköts ihjäl…”.

Professor skriver att korruption är manligt

23 juni 2011

I en debattartikel i Expressen skriver Lena Wängnerud, som är professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet och verksam vid The Quality of Government Institute, att korruption hör ihop med män. Hon inleder:

”Vi känner alla igen Fru Justitia med sin vågskål och sitt svärd. Men är det något mer än en tillfällighet att det är en kvinna som får symbolisera rättvisan? Ska man tro den senaste forskningen om kön och korruption är svaret ja.”

Lena Wängnerud skriver att flera internationella forskningsprojekt visar att korruptionen är mindre i länder med en stor andel kvinnor i beslutande ställning. Hon avslutar:

”I Sverige har finansmarknadsminister Peter Norman just tillsatt utredningen där stats­kontoret ska undersöka hur politiker och tjänstemän ser på korruption. Den internationella erfarenheten visar att det finns anledning att ha med ett könsperspektiv i en sådan utredning. Detta stöds också av en analys som Brottsförebyggande rådet gjort av de ärenden som handlagts vid riksenheten mot korruption mellan 2003 och 2005. Det visar sig att endast få kvinnor, 12 procent, var bland dem som misstänkts för korruption. Den typiske korruptionsmisstänkte svensken är en medelålders man.”

Kommentar: Det vore oerhört intressant att få sätta tänderna i den där forskningen och analysera den ordentligt. Kanske är den korrekt utförd och Lena Wängneruds slutsatser riktiga. Men vi har sett många exempel på forskning som är feministiskt vinklad. Därför kan man inte uttala sig utan en djupdykning i de ursprungliga forskningsrapporterna.

En viktig fråga är huruvida det råder ett orsakssamband mellan könet man och korruption. Om nu korruptionen är högre i länder med få kvinnliga beslutsfattare, vilket forskningen tycks visa, så är det inte nödvändigtvis samma sak som att det beror på könet. Det skulle kunna vara så att i länder med en viss kultur frodas dels korruption, dels mansvälde.

Vad tror du? Är korruption manligt? När Sverige har trätt in i det kommande kvinnosamhället Amazonia, är då korruption nästan ett minne blott?

Läs mer här. Tack för tipset, Argus!

Tvångsäktenskap drabbar till 20% pojkar

23 juni 2011

Säg ”tvångsäktenskap” och du tänker på utsatta flickor, eller hur?

Det finns det skäl att göra också. Men det är inte hela verkligheten. En väsentlig del av verkligheten förtigs i vanliga medier.

I Norge har myndigheten Integrerings- og mangfoldsdirektoratet genomfört forskning kring pojkar som drabbas av tvångsäktenskap. Enligt norsk radio (NRK) är det första gången som forskning görs om just pojkars utsatthet på detta område.

Forskningen visar att 20 procent av dem som drabbas av tvångsäktenskap är pojkar.

”Dette viser at tvangsekteskap ikke bare er et jenteproblem”, säger Norges jämställdhets- och inkluderingsminister Audun Lysbakken.

Jente = Flicka
Gutt = Pojke

”Vi har hatt fokus på jenter i lang tid, og det har kanskje skygget litt for at det også er gutter som utsettes for tvangsekteskap. Vi har utvikler gode metoder for å hjelpe jentene og fått god kontakt med dem, nå må vi gjøre det samme for guttene”, säger Lysbakken vidare.

Det är så sant som det är sagt.

Läs mer här. Tack för tipset, J, som är GenusNytts rapportör från Norge.

För övrigt, här kan du läsa en debattartikel om ett hedersmord på en pojke. Han fick bland annat kokande olja hälld i halsen. Tack för tipset, Jocke S!

Köp GenusNytts T-shirts med budskap!

22 juni 2011

GenusNytt är nu i modebranschen!

Nu har jag gjort ett antal T-shirts med jämställdistiska budskap, som säljs via GenusNytts butik hos SpreadShirt. Det finns både seriösa budskap och mera skämtsamma, mer än 30 varianter. T-shirts både i herr- och dammodell. Vi är ju jämställda!

OBS: Det är flera sidor i butiken, alla tröjor syns inte i den första vyn, man måste klicka vidare för att se fler.

Om du köper en T-shirt för att bilda opinion när du är ute och rör på dig så bidrar du också med 20 kronor till GenusNytts verksamhet. Skicka gärna in bilder till mig på dig och dina kompisar när ni är ute och luftar tröjorna! Och berätta gärna om reaktionerna!

Nedan ser du några exempel på tröjor. Besök butiken och se många fler tröjor här. Om du beställer, observera att man väljer inte bara storlek utan också färg.

PS: Skriv gärna kommentar här på bloggen om vad du tycker om texterna, vilka du gillar bäst, och förslag på nya texter. Jag har utformat texterna efter att tidigare ha inhämtat synpunkter och idéer här på bloggen.

TIPSA ANDRA OM DETTA!

Borde inte kvinnofridskränkning vara jämställd?

22 juni 2011

Regeringen vill se över straffskalan för brotten kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning. Dessutom övervägs en höjning av straffminimum.

-Jag anser att det är mycket allvarliga brott när någon systematiskt utsätter, till exempel en kvinna i en relation, för våld. Vi har skärpt straffen för grova våldsbrott och vi tycker att det är dags att se över straffen vad det gäller kvinnofridsbrott, säger justitieminister Beatrice Ask.

Straffet i dag är lägst sex månaders fängelse och högst sex år, men i kvinnovåldskommissionens betänkande inför den förra lagändringen, föreslogs ett straffminimum på 1 år, skriver SVT.

Min kommentar:

De brott som omfattas av kvinnofridskränkning och grov kvinnofridskränkning är allvarliga och bör bekämpas med stor kraft. Men varför är lagen utformad så att det ena könet pekas ut som förövare och det andra som offer? Det skulle ju gå precis lika bra att lagföra dem som begår dessa brott om lagen vore jämställd.

Införande av en könsneutral lagstiftning är ett självklart jämställdhetskrav. Det är märkligt att vi inte redan har en jämställd lagstiftning, och att frågan inte ens diskuteras.

Om de ovan nämnda förändringarna genomförs – utan att lagtexten görs könsneutral – innebär det ett steg ännu längre bort från en jämställd lagstiftning.

Läs mer här och här. Tack för tipset, Omar.

Fotnot: Män är den enda grupp som är diskriminerad i svensk lag. Den frågan finns inte på den politiska agendan, trots decennier av enormt fokus på jämställdhet.

För övrigt: Är nedanstående ett exempel på ett kvinnligt privilegium, eller på att kvinnor är utnyttjade av patriarkatet? Se mer här.

Hon kallar manliga feminister ”nyttiga idioter”

21 juni 2011

I Sverige finns det väldigt många manliga feminister. För länge sedan häpnade jag över att en man över huvud taget kunde kalla sig feminist, och därigenom gå i strid mot sitt eget kön. Men nu har jag förstås vant mig, och betraktar fenomenet som en taktisk anpasslighet inför överheten som görs för att förbättra möjligheterna till olika slags framgång. Ungefär som att det befrämjade karriären att vara kommunist om man bodde i Sovjetunionen.

Hur ser då kvinnliga feminister på manliga feminister? Tja, det varierar väl. Så här uttrycker sig i alla fall Valerie Solanas i sin klassiska bok SCUM-manifestet:

”Svaga män som mjäkar med kvinnorörelsen förtjänar inget annat än förakt, men det finns ingen anledning att visa det. Låt dom mjäka sig. Låt oss utnyttja dom och låt dom springa våra ärenden. Låt dom tala sig hesa för jämställdhet mellan könen. Låt dom arbeta för mannens mentala och sociala kastrering. Låt dom nyttiga idioterna hjälpa till med att förbereda arbetet för mannens kastrering och slutliga fysiska likvidering.”

Längre ned skriver Solanas:

”Under en period är det inte svårt att tänka sig en könskamp där det finns en strävan efter jämställdhet. Men det är inte vår strävan på längre sikt. Det gäller i denna kamp att inte tappa siktet på målet att förinta mannen. Jämställdheten innehåller både steg i rätt riktning och många faror. Många män kommer att ställa upp i kampen för jämställdhet med manipulativa syften.”

Nu kanske någon tänker att den där Solanas var en galen extremist, inte värd att ta på allvar. Men intressant nog tas hon på allvar av många ledande svenska feminister. Så här uttrycker sig till exempel den prisbelönta författaren Sara Stridsberg om SCUM-manifestet (det är hon som har översatt det till svenska):

”Ingen text har förändrat mig så…mitt sätt att tänka, mitt hjärta, min fitta…den har lärt mig allt jag behöver veta.”

Författaren och journalisten Maria-Pia Boëthius uttalar sig så här om SCUM-manifestet:

”Den mest skimrande och lysande feministiska bok, som kommit ut på svenska i denna tid”

Maria Bergom Larsson, författare och doktor i litteraturvetenskap, säger om SCUM-manifestet:

”Framtiden är din Solanas”

Journalisten Marit Östberg säger om SCUM-manifestet:

– ”…en av västerlandets viktigaste feministiska texter. […]  SCUM Manifest är tufft och kompromisslöst men framförallt är manifestet ett sökande efter möjlig och mänsklig kärlek. Utopisk. […] en genial text .”

Jenny Högström, litteraturvetare, kritiker och översättare, säger om SCUM-manifestet:

– ”Själv får jag lust att läsa högt ur det för alla […]  SCUM Manifest borde ligga intill eventuella biblar och broschyrer för TV-porr i alla hotellrum i hela världen.”

Du finner ytterligare några feministiska hyllningar av SCUM-manifestet i min bloggpost om härliga feministiska citat.

Fotnot: SCUM står för Society for Cutting Up Men.

Kvinnor som ALDRIG mer vill jobba

20 juni 2011

Feminister säger ofta att kvinnor ”tvingas stanna hemma och ta hand om barnen”. Det är patriarkatet som står för tvånget. Ett annat sätt på vilket det uttrycks är att ”kvinnor drar det kortaste strået” när det gäller föräldraledighet och barnavård. Det sitter där med Svarte Petter när spelet är slut. Straffet att vara hemma.

Det finns nog personer av båda kön som inte trivs med föräldraledighet. Men hur ser den huvudsakliga bilden ut? Är det ett straff att vara föräldraledig eller i övrigt hemarbetande?

Det bevisar förstås ingenting, men jag vill låta GenusNytts läsare ta del av denna diskussionstråd på forumet Familjeliv. Så här börjar den, och sedan följer ett antal intressanta inlägg:

.

Håller med dig!!

.

Jag har inte ens börjat jobba, men känner som du

.

Oooooojaaaaaa….skulle vara underbart…finns inget bättre än att vara hemma med sitt lilla troll!!!
Tänk om man skulle vinna ortoligt mycket pengar och bli hemmafru…jag drömmer mig bort…{#lang_emotions_laughing}

.

Haha.. jag har visserligen inte fått min bebis ännu men känner redan att jag kommer inte vilja tillbaka till jobbet. Har aldrig i hela mitt liv varit så produktiv som nu när jag får göra vad jag vill på dagarna. Får en massa saker gjorda och jag tycker om att vara hemma och inte göra något speciellt Ingen stress och inga måsten…

.

Jag älskar också att vara hemma med mina fina pojkar!

.

Jag med! Med min första var jag hemma i 2 år och 4 mån och jag vill vara hemma minst lika länge den här gången! =)

.

åå…tänk om man hade råd med det {#lang_emotions_laughing}

.

Ja här är en till som aldrig mer vill jobba. Vårdnadsbidraget borde vara såpas högt att alla klarade av att vara hemma med enbart det som inkomst. Det kan ju knappast alla som det är idag.

.

Min dotter är 3 nu och jag är hemma i minst 1 år till. Hon börjar dessutom ”skolan” 3 dagar i veckan till hösten och då kommer jag att ha ännu mer tid att göra kul saker!!

.

Jag ska bli hemmafru om jag får barn. Det är det bästa för barnen. Roligare än att slita i butiken!

.

jag e hemma med dottern på 2år och hoppas på att få vara hemma till hon börjar skolan. går inte det så blir det iallafall till hon blir 4år. vi vill inte att hon ska växa upp eller bli uppfostrad av ett dagis. jag älskar att gå hemma

.

Jag känner precis så! =) Varit hemma ett år nu och kommer vara hemma minst ett år till (pojken är 2månader bara än sålänge!) Sen ska d till ett syskon så blir hemma ännu längre! Å vem vill börja jobba efter varit hemma så länge???
INTE JAG!

.

(Jag har tyvärr tappat bort vem som tipsade mig – ge dig gärna tillkänna!)

.

För övrigt, en helt annan sak: Johannes Klenell, redaktör på det feministiska förlaget Galago inom Ordfront-koncernen, har skrivit ett intressant Twitter-inlägg igen: