Fiskeriverket i desperat kamp för ”jämställdhet”

by

(Beklagar att bloggandet kan bli lite oregelbundet under högsommaren)

Fiskeriverket är mycket oroligt över hur det är ställt med jämställdheten inom det svenska fisket. Det gäller både yrkesfiske och fritidsfiske.

Med delfinansiering från EU har Fiskeriverket tagit fram en rapport kallad ”Strategisk jämställdhetsintegrering”. Den har några år på nacken men är lika intressant för det. Nedan kan du se en tabell ur rapporten, som visar könsfördelningen inom yrkesfisket – ”fiskerinäringen”:

Som du kan se är könsfördelningen bland yrkesfiskare ungefär 99 procent män och 1 procent kvinnor. Där har jämställdhetsproffsen något att sätta tänderna i minsann! Det blir en nöt som till och med är svårare att knäcka än brandkåren, tror jag.

Situationen inom fiskerinäringen är kärv generellt sett men särskilt kärv för kvinnor, menar Fiskeriverket. Men inte nog med det. Kvinnornas situation kan komma att förvärras än mer. Så här skriver myndigheten:

”Då det är väldigt få kvinnor inom fisket är det inte ovanligt att kvinnan står för den största och viktigaste delen av hushållsinkomsten. Det är svårt att med små inkomster få lån för nya båtar och andra investeringar.  Under 2008 har priserna sjunkit på bl.a. torsk och havskräfta samtidigt som löpande kostnader har stigit. Det genomsnittliga bränslepriset ökade med hela 38 % år 2008 jämfört med årsgenomsnittet 2007. Den dåliga lönsamheten har resulterat i att fartygens besättningar i många fall har minimerats. Det innebär att arbetsförhållandena har blivit tyngre och hårdare för fiskarna, vilket kan försvåra förutsättningarna för fler kvinnor inom fisket.”

Man kan sammanfatta det som ”kvinnor drabbas värst”.

Dessutom osynliggörs kvinnor inom fisket, enligt Fiskeriverket. De skriver:

”Att organisera arbete efter kön som råder i fiskerinäringen gör att kvinnor konsekvent hamnar utanför bedömningen att de har ekonomiska intressen i fisket. Man vet ändå att deras insatts [Fiskeriverkets stavfel] är en viktig del av näringen och många kvinnor anpassar sina liv för att stötta fiskeriföretagens behov. Problemet är att på det sättet de deltar blir de osynliga gentemot samhällets ekonomiska system och gentemot beslutsprocesser om fiskeförvaltning.”

Bland de planerade åtgärderna nämner Fiskeriverket utbildning i jämställdhet och att ”lyfta fram kvinnor inom fiskerinäringen för att synliggöra de områden där de verkar”.

Även avseende fritidsfiske är Fiskeriverket oroat. Nedan finner du en tabell över könsfördelningen inom fritidsfisket:

Klart mansdominerat, alltså. Inte undra på att Fiskeriverket är oroat. Men det är värre än så – det finns olämpliga attityder inom fritidsfisket. Myndigheten skriver:

”Efter att ha läst en del av den publikation som finns att tillgå och efter kontakt med Fjällorna kan vi se att de mönster som går att skönja i samhället generellt också går att se inom fritidsfisket. Det är fortfarande övervägande män som fritidsfiskar och en stor del av kvinnorna fiskar kanske av andra anledningar än bara sportfiskeintresse. Kvinnor bedriver ofta fritidsfiske som en familjeaktivitet. Hos männen är det i högre grad ensamfiske och kompisfiske som utövas. Föreställningar om vad som är manligt och kvinnligt är inlärda och djupt rotade. Fritidsfiske ses av många som typiskt manliga sysselsättning. Ord som ”kvinnligt”, ”tjejigt” och ”fjolligt” kan användas i en ”humoristisk” jargong, denna ”humor” används då för att slå undan kritik eller ifrågasättande av jargongen. Det kan konstateras att kvinnor sällan porträtteras i sportfiskemedier och att männen porträtteras schablonmässigt.”

Ja, det verkar ju vara riktigt illa ställt. Jag förstår Fiskeriverkets oro.

Myndigheten själv måste ju också bli mer jämställd, enligt rapporten. Därför ska Fiskeriverkets redaktörer, som skriver på webben och i externa tidskrifter, få genusutbildning. Denna utbildning ska anpassas efter dessa kriterier:

– Representation som demokratifråga och jämställdhet i medieinnehåll.

– Stereotypa skildringar av kön o Könsmönster i text och bild

– Genusklichéer

– Textanalys ur jämställdhetsperspektiv

– Möjliga metoder för fortsatt internt arbete – med exempel på hur man gjort på några arbetsplatser.

Redaktörerna ska göra bildanalys. Reportrarna ska analysera hur genus används konkret i situationer som intervjuer. Verket ska också analysera vilka ”normsystem” som dominerar i rapporteringen. Under ”Genusperspektiv på nyheter” står i rapporten att ”En könsmedveten arbetsledare kan redan när jobbet planeras presentera genusvinklar och frågeställningar.”

Det känns tryggt att Fiskeriverket ser ut att ta ett riktigt rejält helhetsgrepp om jämställdhetsfrågan!

Läs dokumentet här (pdf). Tack för tipset, John Nilsson!

107 svar to “Fiskeriverket i desperat kamp för ”jämställdhet””

 1. Jack Says:

  ”yrkesfiskare ungefär 99 procent män och 1 procent kvinnor.”

  Fiske har rankat det nästa farligaste jobbet i världen. Av varje 100. 000 arbetstagare, finns det 71 dödsfall på grund av arbetsrelaterade incidenter. Drunkning den främsta dödsorsaken inom fiskeindustrin.

  När jag själv läste på om hur man överlever kallt vatten använde jag mig av dokment från fiskeindustrin. De var mycket pedagogiska. ”Cold Water Kills” tror jag det hette.

 2. barfota Says:

  Hehe.. men kvinnor har väl fler möjligheter att fånga ”torskar” på mer än ett sätt. 😀

 3. Jack Says:

  ”Då det är väldigt få kvinnor inom fisket är det inte ovanligt att kvinnan står för den största och viktigaste delen av hushållsinkomsten”

  Detta tolkar jag som att kvinnor väljer bort fiske om det inte är så att de måste arbeta med det därför hushållet i övrigt saknar inkomst helt eller delvis.

  Att arbetet är ofrånkomligt ”kärvt” och dödligt kan spela roll i den låga andelen kvinnor.

  Förmodligen står även männen inom fisket för den största delen av hushållsinkomsten i sina hushåll!

  Notera att kvinnor anges stå för den ”största och viktigaste” delen av sin hushållsinkomster. Det är bra att man betonar att största delen är viktigast och att kvinnor i fisket står för den i sina hushåll. Jag undrar om det rent av inte också är rätt säga att kvinnor står för den ”största, viktigaste, formidablaste, mest betydande, finaste och bästa delen”.

 4. Info Says:

  GENUSVANSINNE

  ”Genusvansinne” är i sin fullt utvecklade form ett endemiskt svenskt, patologiskt tillstånd; de senaste två åren särskilt tydligt belyst i Tanja Bergkvists samhällskritiska blogg.

  Diagnosen kan förefalla överdriven, men, objektivt sett, så rör det sig faktiskt, i likhet med vad gäller en del andra, politiskt korrekta fenomen, inte i första hand om tolkningar av vad som är ”rätt” eller ”fel” utan om reellt vansinne– manifestationer av kliniskt definierbara abnormalitetstillstånd.

  Närmare bestämt om fullt utvecklade MASSPSYKOSER.

  Likheten mellan PK-troendes kollektiva fanatism och massuggestionens yttringar i ett ylande, frireligiöst väckelsetält är uppenbar. Eller varför inte den kollektiva exaltationen i ett för 70 år sedan av Goebbels iscensatt massmöte.

  Diagnosen ”genusvansinne” är medicinskt exakt. ”Oikofobi” egentligen likaså. Hos de drabbade, dvs. frälsta och troende själva, är sjukdomsinsikten obefintlig.

  Den minoritet, som fortfarande förmår hålla huvudet någorlunda kallt, utgör FIENDEN, eller, om man så vill, DJÄVULEN. Den nödvändige Onde, vilkens bekämpande är De Godas heliga plikt. Den, utan vilken Godheten skulle sakna innehåll och De Goda själva existensberättigande. Till exempel ”patriarkatet”, ”könsmaktordningen”.

  Exorcism, korståg, heliga krig, inkvisition, självmordsbombning, Knutby-mord, DEJA-utredningar, Vi-gillar-olika-kampanjer. Mångfaldscoacher. Genusperspektiv. HBT-certifiering. Genuscertifiering. Kön som sociala konstruktioner.

 5. Mars Says:

  Ja, vad ska man säga?

  ”Då det är väldigt få kvinnor inom fisket är det inte ovanligt att kvinnan står för den största och viktigaste delen av hushållsinkomsten.”

  Hur tänker de då? Jag förstår inte den meningen. Menar de att orsaken till kvinnor söker sig till mansdominerad näring är att inom denna näring finns möjlighet att försörja sitt hushåll (familj?) på en inkomst. Implikationen låter som byggd på fördomar. De menar alltså att kvinnor i allmänhet söker sig till yrken, där de INTE kan försörja sitt hushåll.

  Eller menar de att skillnaden består i att män som försörjer sig som fiskare inte bidrar till hushållskassan i samma utsträckning som kvinnor.

  Allt resonemang, om jag förstår det rätt, bygger på detta antagande, som i bästa fall är minst sagt grumligt, och i sämsta fall helt falskt eller betydelselöst.

  Däremot kan jag iofs se ett potentiellt samhällsproblem om det finns duktiga kvinnor som väljer bort fiskerinäringen för att jargongen skrämmer dem. Men så som jag förstår det är det fortfarande ett antagande som görs, utifrån hur det antas fungera i andra mansdominerade branscher. Samtidigt ska man nog jämföra fiskerinäringen med andra liknande sysselsättningar, där råstyrka i kombination med uthållighet sätter begränsningar på vem som kan utföra arbetet (jmf med brandman, picket-polis, djuphavsdykare, oljeriggs-arbetare).

 6. JD Says:

  Fiskeriverket förordar en jämn könsfördelning i styrelse och grupper inom fiskerinäringen.
  Om det nu är 99% män som jobbar inom fiskerinäringen innebär då inte att väldigt många män blir könsdiskriminerade vid inval till styrelser etc?

 7. Mars Says:

  @Jack

  Din tolkning är också möjlig. Att orsaken till att kvinnor väljer att bli fiskare är för att de är tvungna att ta det jobbet, trots att de egentligen inte vill. Utan att dra några andra likheter, låter det som om de vore tjack-horor, och att de egentligen borde försörja sig på annat. Grumlig formulering, minst sagt.

 8. John Nilsson Says:

  Det här citatet är ”bra”:
  ”Då det är väldigt få kvinnor inom fisket är det inte ovanligt att kvinnan står för den största och viktigaste delen av hushållsinkomsten. Det är svårt att med små inkomster få lån för nya båtar och andra investeringar.”

  Förutom att den första meningen är närmast obegriplig (vad är den otvetydiga orsaksrelationen mellan antalet kvinnor inom fisket och och vilket kön som drar in mest pengar i ett hushåll där någon jobbar som fiskare?), så speglar detta tydligt att textförfattaren haft ”genusglasögonen” på sig (vilket i detta fall tydligen grumlat sikten). För när en man tjänar mer än kvinnan i en relation, då anses det vara ett uttryck för den patriarkala maktstrukturen och mäns överordning, men när kvinnan tjänar mer än mannen, då får kvinnan ”dra det tyngsta lasset”, så att säga.

  Om man antar att textförfattaren menar att det i huvudsak är män som är fiskare, och som bidrar mindre till hushållsinkomsten än sina kvinnor, då undrar jag: Är inte detta bara ett annat sätt att säga att fattiga män ställer till besvär för kvinnor? Att vara tillsammans med en fattig man kanske rentav kan betraktas som en ”kvinnofälla”?

  Så käre man:
  Om du är rik eller fattig spelar ingen roll, du representerar alltid ett problem för (den feministiska) kvinnan. Tjänar du mera pengar än henne, utgör du en del av det föraktliga manliga patriarkatet, tjänar du mindre pengar än henne, får hon ”dra det tyngsta lasset”. Mer om det här:

  ”Dubbelbestraffning […]

  Att ställa en inför ett val, och utsätta en för nedvärdering och bestraffning, oavsett vilket val man gör väljer.

  Exempel:
  – Man är noggrann med sina arbetsuppgifter. Då ser chefen det som om inget blir gjort. Om man snabbar på, får man höra att man slarvar.
  – Som man; att beskyllas för att inte ta ansvar för hem och barn, men kallas omanlig om man stannar hemma.
  – Som kvinna; att välja att vara hemma med sina barn framför att gå på ett kvällsmöte och därmed betraktas som oseriös, men närvarande på mötet kallas för ‘dålig mamma’.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Dubbelbestraffning#Dubbelbestraffning

  Vidare, den ovan citerade rapporten fortsätter:
  ”Under 2008 har priserna sjunkit på bl.a. torsk och havskräfta samtidigt som löpande kostnader har stigit. Det genomsnittliga bränslepriset ökade med hela 38 % år 2008 jämfört med årsgenomsnittet 2007. Den dåliga lönsamheten har resulterat i att fartygens besättningar i många fall har minimerats. Det innebär att arbetsförhållandena har blivit tyngre och hårdare för fiskarna, vilket kan försvåra förutsättningarna för fler kvinnor inom fisket.”

  Detta är förmodligen sant, men att man här lyckas göra försämrade ekonomiska och arbetsmässiga villkor i en nästan helt manligt dominerad bransch, och att många män blivit arbetslösa, till ett kvinnoproblem, är i sanning ett retorisk mästerstycke. Vi vet hur det skulle se ut om situationen vore den omvända, så varför ser vi inte rubriker som:

  ”Hårdare villkor inom fisket – män drabbas värst!”
  ”Fiskare förlorar jobbet – nästan alla drabbade är män!”

  Eller har någon något exempel på det? För så borde det väl se ut, med genusgasögonen på?

 9. Olle Says:

  Lägg ner både det Svenska yrkesfisket och Fiskeriverket så är problemet löst. Vi kan köpa fisk från Norge, vars fiskbestånd är bättre förvaltat och inte lika utfiskat som vårt eget.

  Ja, jag är helt seriös. Svenskt yrkesfiske har grävt sin egen grav genom att totalt utarma havet.

 10. Ingrid Carlqvist Says:

  Genusvansinnet har marinerat hela Sverige i en masspsykos.

 11. Mats Says:

  Genusvansinne!

  Den här meningen är också intressant:

  ”Det innebär att arbetsförhållandena har blivit tyngre och hårdare för fiskarna, vilket kan försvåra förutsättningarna för fler kvinnor inom fisket.”

  Rapporten tycks annars vara så PK. Men denna mening är en stor plump, med betydelsen att kvinnor är inte lika lämpade som män. Jag tycker rapporten borde anmälas till JämO 🙂

 12. johansblohm Says:

  När man det senaste årtiondet försökt öka antalet män inom kvinnodominerade yrken så har inte Mr Ström vrålat.

  Anser du att detta arbete också är diskriminerande och hur ser du på annat mångfaldsarbete?

 13. Olle Says:

  Johansblohm: När hörde du överhuvudtaget Ström vråla senast?

 14. Mattias Says:

  johansblom,

  kan du nämna något exempel där man haft konkreta åtgärder för att öka andelen män i ett speciellt yrke? Och vilken/vilka åtgärder?

  Jag kan nämligen inte dra mig till minnes ett enda.

 15. Karl.Off Says:

  I många arbetsannonser inom t ex kommun och landsting står det att man helst ser manliga sökanden, ett försök att få fler män till kvinnodominerade yrken. Varför tar inte Ström upp detta månne? Är det jämställdhet det? Att favorisera ett kön? Hatar kommunen kvinnor? Det måste vara jämställdistisk hjärntvätt detta. Eller vänta nu, det är bara när kvinnor favoriseras som det är fel enligt Genusnytt ja, fan vad svårt allt ska vara!

 16. johansblohm Says:

  Karl.Off – Precis det jag syftade på…

 17. Heat Says:

  @Karl.Off

  Ja, för att skriva ”vi ser helst manliga sökande” i en annons är ju verkligen att anstränga sig i jämställdhetens namn. Enkelt, när man vet att det inte finns tillräckligt många utbildade.

 18. barfota Says:

  @Karl.Off

  ”I många arbetsannonser inom t ex kommun och landsting står det att man helst ser manliga sökanden, ett försök att få fler män till kvinnodominerade yrken. Varför tar inte Ström upp detta månne?”

  För det första, varför skulle Pär Ström ta upp det och för det andra om Pär Ström tar upp hur många annonser som ”helst ser kvinnliga sökanden än män” så skulle feminismens och kvoteringens fula ansikte ändå lysa igenom.

  Kvotering är fel! En part diskrimineras och förlorar alltid på det.

 19. Leif Says:

  @Karl.Off & johansblohm
  Hur svårt kan det vara att läsa huvudet på denna blogg?
  ”Belyser den obelysta halvan av jämställdhetsfrågan”
  Detta är alltså bloggens förutsättning. Passar inte det? Starta då en egen blogg!

 20. Heat Says:

  @mattias

  Jag vet en enda åtgärd (många år sedan) – ”män inom vården”. En utbildningssatsning som blev en succé. Av någon anledning har inga liknande satsningar någonsin kommit till för män. (offentlig. sektor).

 21. Jocke S Says:

  Hemkommen till upp och nervända landet, hamnade jag i en härlig liten håla söder om Västervik. Det fiskades strömming, även några kvinnor, en härlig stäming, och mycket strömming. Så jag köpte minsann ett spö på plats, fick hjälp av en man och en kvinna. Och mer strömming än jag kunde äta¨. Hörde inget om fjolligt heller
  Verkligen krystat när man silar mygg och sväljer kameler.

 22. Jocke S Says:

  Ser att Fverket skall läggas ner och ersättas av ”Havs och ,,,,verket” nånting!
  I a f på södra Gotland besökte familjen en gång ett gårdmuseum. Kvinnlig guid gick på om bröderna som ägde gården inte fick fart på den förrän någon kvinna kom dit.
  I varenda j-a rum hade guiden någon mansförnedrande eller kvinnoupphaussad historia att berätta.
  Allra sist kom då historien om fisket, som hon kallade för ”karlarnas semester medan kvinnfolket slet på gården”.
  Sedan fick jag reda på att det finns ett museum på Gotland för alla de manliga fiskare som dog på havet…
  Men hon var helt cynisk, och faktiskt skrev jag till museets ledning och protesterade.

 23. Aktivarum Says:

  Karl Off:

  ”I många arbetsannonser inom t ex kommun och landsting står det att man helst ser manliga sökanden, ett försök att få fler män till kvinnodominerade yrken.”

  Det där är ju bara bullshit! Män har ju diskriminerats bort från de jobben redan vid betygsättningen i skolan och de män som trots allt får bra betyg och beger sig till högskolan får på samhällsvetenskaplig utbildning pina sig igenom en massa manlighetshatiskt (maskulinitetskritisk) dynga

  De män som trots allt lyckas ta sig igenom skämtet till lärarhögskola/sociologi/värdegrundsbabbel är de mest mesiga feministfjollor man kan tänka sig, Där har vi lärare som sitter och skriver på min blogg ”jag tycker tjejer är duktigare än killar” och som till och med är värre än lärarinnorna.

  Svenska elever får gigantiska poäng på självkänsla och hamnar på Bulgariens låga kunskapsnivå i PISA. Hur dum är man om man kopplar usla prestationer med bra självkänsla egentligen?

 24. Heat Says:

  @Johansblohm

  Varför radar du inte bara upp punktlistan med alla nationella åtgärdspaket som vidtas idag för att öka andel män i offentlig sektor? Kan tillägga att vårdsatsningen jag nämnde inte gällde män generellt, endast extremt långtidsarbetslösa.

 25. Jämställdhetsfeministern Says:

  Detta är skandal och en nationell katastrof. Bara 1% kvinnor bland fiskarna? Snacka om jämställdhetsproblem! Det visar tydligt vilket oerhört förtryck kvinnor lever under i Sverige.

  Det enda rätta är att genast kvotera in kvinnor i fiskerinäringen, tills dess att minst 50% av alla fiskare i Sverige är kvinnor och vi har uppnått jämställdhet.

 26. Jocke S Says:

  Precis jämtställdhets… vad du nu va….
  Och notera, från Fiskeriverket:
  ”Ord som ”kvinnligt”, ”tjejigt” och ”fjolligt” kan användas i en ”humoristisk” jargong, denna ”humor” används då för att slå undan kritik eller ifrågasättande av jargongen!”
  Avslöjande! Man undrar faktiskt i vilka kretsar fiskeriverkets byråkrater rör sig, med den mans- och kvinnosynen!

 27. Peter Says:

  @Aktivarum ”De män som trots allt lyckas ta sig igenom skämtet till lärarhögskola/sociologi/värdegrundsbabbel är de mest mesiga feministfjollor man kan tänka sig, Där har vi lärare som sitter och skriver på min blogg ”jag tycker tjejer är duktigare än killar” och som till och med är värre än lärarinnorna.”

  Jag tar gymnasielärarexamen i vinter, och det där påståendet stämmer definitivt inte in på mig. Men å andra sidan är jag den ende som faktiskt protesterar mot genusteorier och annat vansinne, vilket inte är populärt, men det struntar jag fullkomligt i.

  Däremot så är svenska skolan på väg åt fel håll, och har så varit under en längre tid. Och som finskättad så har jag seriösa planer på att sätta mig på båten och åka tillbaka.

 28. nisse Says:

  OT

  Dagens ledare Aftonbladet

  ”Det är inte synd om medelklassmännen”

  ”En mer adekvat beskrivning av detta organiserade manliga jämmer har jag svårt att tänka mig.”

  http://www.aftonbladet.se/ledare/gastkolumnen/article13233174.ab

  F.ö. En fråga som uppstår är vilka män Cecilia Verdinelli klassificerar som ”medelklassmän”. Vänstern brukar ju annars ha en ganska snäv syn på medelklassen och brukar se arbetarklassen som en väldigt stor grupp, tydligen inte här. Simsalabim så blev helt plötsligt de flesta män medelklass, och därmed försvann nästan hela vänsterns väljarbas bland männen. Blir man då förvånad när vänsterpartiet är i kris och riskerar åka ur riksdagen nästa val?

 29. Heat Says:

  Annars i sommar: Arvikafestivalens feministiska satsning gick visst inte hem i stugorna, så den läggs ner. Föga förvånande.

  När ska feministen – den lila demonen som dväljs innanför – förstå att ingen vill veta av henne?

 30. Jocke S Says:

  Heat.
  Så länge denna demon är intressant för media och riksdag.
  Jag hade för min del tänkt mig att detta snuskiga triangeldrama skulle ta slut i god tid före nästa val!
  Det är vad jag försöker jobba för.

 31. Aktivarum Says:

  Peter:

  ”Jag tar gymnasielärarexamen i vinter, och det där påståendet stämmer definitivt inte in på mig. Men å andra sidan är jag den ende som faktiskt protesterar mot genusteorier och annat vansinne, vilket inte är populärt, men det struntar jag fullkomligt i.”

  Med andra ord så stämmer det generellt på både utbildningar och elever – och du är undantaget som bekräftar regeln?

  ”Däremot så är svenska skolan på väg åt fel håll, och har så varit under en längre tid. Och som finskättad så har jag seriösa planer på att sätta mig på båten och åka tillbaka.”

  Det skulle ju innebära att mitt konstaterande blir ännu mer sant, eftersom du är en av dem som har sund syn på utbildning så blir du mindre sannolik att faktiskt vara den som utbildar killar i Sverige.

  Jag känner folk som utbildat sig till lärare och där var det samma sak. När de väl skulle söka jobb var fanns ansträngningarna att få fler manliga lärare tror du? Jo ingenstans, däremot en massiv tantmaffia som mobbade och frysta ut personer med fel ”värdegrund”

  Just mobbningen av personer med fel värdegrund i kvinnodominerade yrken är ett känt faktum. .

 32. Sten Sture Says:

  Mailade mitt avståndstagande från fiskeriverkets rapportskrivares slutsatser. Gör det ni ochså!

 33. Peter Says:

  @Aktivarum

  Jag har tittat en del på din blogg, och jag måste säga att jag blev positivt överraskad. De flesta bloggar man stöter på består i huvudsak av åsikter, men i ditt fall finns välgrundade argumentationer och resonemang. Hoppas att fler kan få upp ögonen för din läsvärda blogg.

  Angående tantmaffian så är den ett tragiskt faktum och en del av utbildningsväsendets oomtalade paradox. Som manlig lärarstudent får man under varje praktikperiod åtminstone en grundlig genomgång om vilket förhållningssätt man ska ha till tjejerna. För är man ung och ser någorlunda bra ut i någon objektiv mening så har en del tjejer svårt att hålla händerna ifrån en. I och för sig kan jag inte klandra dem, jag kan knappt låta bli mig själv (avdelningen självironi).

  Hursomhelst så är det uppenbart att det finns en obefogat stor rädsla för sexuella övergrepp, men däremot finns det andra övergrepp som inte omtalas fastän de är betydligt vanligare – övergrepp av det mentala slaget. Då syftar jag inte på elever som blir ombedda att lägga undan mobiltelefonen eller stänga av mp3-spelaren, utan det som i lite skämtsamma ordalag kan benämnas batikhäxerier.

  För faktum är att jag beklagligtvis har tvingats höra otaliga historier om hur lärare har svingat genusteoriernas gisselpiska över sina klasser, och vräkt ur sig anklagelser mot män som grupp – med följden att många killar har tagit illa vid sig. Man behöver inte vara psykolog, eller ens särskilt intelligent, för att inse att sådana utspel kan skada. Människor är i allmänhet känsliga under ungdomsåren, även om många inte låtsas om det.

  Men går sådant att jämföra med sexuella övergrepp? Inte om man ställer enskilda fall mot varandra, men man måste se till omfattningen och konsekvenserna. Sexuella övergrepp är förhållandevis ovanliga och de lärare som begår sådana kan räkna med rättsliga följder och uppsägning. Men jag har aldrig hört talas om att någon blivit avskedad för att man spritt sin ideologiska övertygelse. Ärligt talat så har vi ett samhällsklimat som tillåter genusfeminister att vräka ur sig i princip vad som helst, utan att det får några större konsekvenser.

 34. johansblohm Says:

  En fråga jag ofta ställer mig när jag är här inne och läser är att många tycks ta denna fråga så personligt. Jämställdhet är inte en individ fråga utan en strukturell fråga även om det på flera sätt kommer att påverka individen en aning. På samma sätt så är det ju inte ditt/den enskilde mannens fel att män har högre inkomst, större förmögenhet, begår fler brott mm. Så varför denna ilska undrar jag? Det är ju inte den enskilde vita individens fel att det existerar rasism, dock dennes ansvar att arbeta mot rasismen.

  Så varför ta denna fråga så personligt?

 35. Mattias Says:

  johansblom,

  min gissning skulle bli att det är av exakt samma anledning som du släpar dig in hit varje dag trots att du inte har speciellt många meningsfränder här.

  För jag hoppas att du har självinsikt nog att se att det är precis av samma anledningar som vi är här, även om vi argumenterar från var sitt håll. Så det lättaste sättet att få svar på din fråga är nog att ställa den till dig själv.

 36. Heat Says:

  Har tänkt på det här med symboler och färger ett tag nu – som blir allt tydligare inom feminism och genus. Som att de är mer enade om hur det ska se ut (Ungefär som skinnskallarna tidigare – med bombarjackan och rakad skalle).

  Feminism är oftast svartvit, och finns ett stänk av lila med då vet man att det handlar om en övertygad radikal – endast Max Von Sydow kan rädda dem från det förvridna tillståndet.

  Men feministen ser det nog tvärtom, ser sig själv som en slags katolsk prästinna som ska driva ut mannen (det onda i världen för dem).

  Från 70 – talets flower power – peace & love and understanding och alla färger – till det svarta och lila prästerskapet.

 37. sugu Says:

  http://playrapport.se/video/2465389#/video/2464628

 38. Jan Angner Says:

  Det vore bättre om Fiskeriverket ägnade sig år det hotade fiskbestånden istället!

 39. JustMe Says:

  Peter sa:

  ”Jag har tittat en del på din blogg, och jag måste säga att jag blev positivt överraskad. De flesta bloggar man stöter på består i huvudsak av åsikter, men i ditt fall finns välgrundade argumentationer och resonemang. Hoppas att fler kan få upp ögonen för din läsvärda blogg.”

  Jag håller med! För att det ska kunna bli en debatt krävs det dock att det blir mothugg. Aktivarums blogginlägg är kanske lite ”för” heltäckande, det finns liksom inga svagheter att ”sticka hål” på. Han vinner oftast på walkover, därför blir det sällan debatt där tyvärr. Jag tycker personligen att det vore guld om en del av debatten som förs här kunde flytta över dit!

 40. JustMe Says:

  johansblohm:

  Du har väl skrivit på här?

  http://www.realmancampaign.com/

  Annars är du ingen riktig man. Ta det inte personligt.

 41. johansblohm Says:

  Aktivarium – Så du står över ett helt vetenskapligt fält!? Intressant. Ökar verkligen din trovärdighet. Har du gett det en chans tro eller baserar du dina åsikter på fördomar månne?

  Dock är det faktiskt så att man aktivt arbetar för att få in fler män. Har upplevt detta många gånger på nära håll och det är helt klart så att det generellt sätt är lättare för en man att få arbete som någon form av socialarbetare…

 42. Heat Says:

  @Johansblohm

  Det där var ju hårda fakta du kom med (upplevt på nära håll). Men någon genussatsning var det inte. Du är medveten om att för att kunna bli ”socialarbetare” så krävs utbildning först. Om fler unga män ska välja sådan utbildning från början krävs en skola som ger dem chansen. Och för att männen ska vilja fullfölja den krävs att utbildningen inte är feminiserad…

  Du tror inte det krävs även mer än så, med tanke på den kvinnliga dominansen inom offentlig sektor? Det mesta arbetet går ju ut på att jobba med människor och då spelar attityder och värderingar in, råder kvinnliga sådana enbart på arbetet så blir det ett synsätt och klimat som män (generellt) inte ställer upp på.

  Sedan är offentlig sektor – som betalas genom skattemedel – till för oss alla och bör representeras så. Det håller du väl med om?

 43. Aktivarum Says:

  johansblohm:

  ”Aktivarium – Så du står över ett helt vetenskapligt fält!? Intressant. Ökar verkligen din trovärdighet.”

  Vetenskapligt fält? Jösses du är verkligen en levande studie i begreppsförvirring.

  För det det första är vetenskap en metod, inte ett ”fält”. Vad du pratar om är ett akademiskt fält, och nej jag står inte över hela det akademiska fältet, bara de interpretiva* delar som förkastar vetenskapen för sk social teori

  Interpretive sociology: ”the view in social science that academics must necessarily reject empiricism and the scientific method in the conduct of social theory”

  För det andra så blir inte idioti mindre idiotisk för att den kommer från folk med fina titlar. På ”retoriska” kallas den där metoden för ”vädjan till auktoritet” och är ett välkänt argumentationsfel (fallacy).

  ”Har du gett det en chans tro eller baserar du dina åsikter på fördomar månne?

  Har jag läst samhällsvetenskapliga kurser på ett svenskt universitet? Svar ja. nåt mer du undrar? Jag kanske skall citera Habermas skräpbok också?

  ”Dock är det faktiskt så att man aktivt arbetar för att få in fler män.”

  Falskt påstående! De där jobben kräver utbildning. Man arbetar med att få in fler kvinnor på högskolan, inte män. Man anpassar även kurserna så att mörkhyade skäms medan kvinnorna strålar i samförstånd med lärarna att den svarta kulturen är omodern, primitiv, våldsam och dålig dålig dålig

  Oops, sade jag den svarta kulturen? Förlåt det var maskulinitet jag menade såklart. Allt i enlighet med Sociologiprofessorn Michael Kimmels teorier som kan sammanfattas en djup avsky för det manliga släktet.

  ”Har upplevt detta många gånger på nära håll och det är helt klart så att det generellt sätt är lättare för en man att få arbete som någon form av socialarbetare…”

  Om han har pinat sig igenom en värdegrundsbaserad utbildning som glorifierar allt mannen normalt inte är ja. Väldigt trovärdigt! Sade de samma saker om svarta vore det åtal för hets mot folkgrupp.får några större konsekvenser.

 44. Aktivarum Says:

  johansblohm:

  ”En fråga jag ofta ställer mig när jag är här inne och läser är att många tycks ta denna fråga så personligt. Jämställdhet är inte en individ fråga utan en strukturell fråga även om det på flera sätt kommer att påverka individen en aning.”

  Risken är annars att om folk tar det personligt så ÄR det personligt för dem. Det är ju så med alla teorier att risken finns de motbevisas när de möter verkligheten.

  ”På samma sätt så är det ju inte ditt/den enskilde mannens fel att män har högre inkomst, större förmögenhet, begår fler brott mm. Så varför denna ilska undrar jag?”

  Ingen ställde den frågan till muslimerna som blev arga när Lars Vilks torkade byken med islam, då var det Vilks strukturella kritik av Islam som blev den huvudsakliga måltavlan. Jag anar viss inkonsekvens här, OM muslimer blir skitarga när islam attackeras, varför tror du andra grupper blir mer glada åt smygattacker av den sorten?

  ”Det är ju inte den enskilde vita individens fel att det existerar rasism, dock dennes ansvar att arbeta mot rasismen.”

  Nej!
  Och för övrigt finns det få saker man kan säga som är mer rasistiska än påståendet att en person skulle ha ansvar att bekämpa rasism för att denne råkar vara vit. Arabernas ansvar för förslavandet av Afrika var hittar du det någonstans? Japanernas ansvar för rasismen mot folket i Kina, Korea och halva Asien var i h-e blir det en individs ansvar bara för att denne råkar vara vit?

  Vad håller ni på med egentligen?

 45. Jack Says:

  JohansBlohm,

  ”även om det på flera sätt kommer att påverka individen en aning”

  – Män har blivit av med barn, hustru, hus, lön, vänner, utbildning, jobb, frihet (felaktigt satts 27 år i fängelse), blivit uppeldade med napalm, med mera.

  Skulle väl inte direkt säga att detta på individnivå är ”en aning”. Man ska inte använda personangrepp men du förtjänar en spottloska i ansiktet för ditt uttalande.

 46. Musse Pig Says:

  ”Johansblohm”, har du något att säga om detta inlägg nedan?http://www.youtube.com/watch?v=flZoMLZgdUo

 47. barfota Says:

  @Aktivarum

  @Peter säger: 27 juni 2011 kl. 23:11

  ”Jag har tittat en del på din blogg, och jag måste säga att jag blev positivt överraskad. De flesta bloggar man stöter på består i huvudsak av åsikter, men i ditt fall finns välgrundade argumentationer och resonemang. Hoppas att fler kan få upp ögonen för din läsvärda blogg.”

  @JustMe säger: 28 juni 2011 kl. 1:04

  ”Jag håller med! För att det ska kunna bli en debatt krävs det dock att det blir mothugg. Aktivarums blogginlägg är kanske lite ”för” heltäckande, det finns liksom inga svagheter att ”sticka hål” på. Han vinner oftast på walkover, därför blir det sällan debatt där tyvärr. Jag tycker personligen att det vore guld om en del av debatten som förs här kunde flytta över dit!”

  Jag håller med båda om detta och ser till min stora glädje att du dels bloggar under namnet Aktivarum och dels har skaffat dig en Gravatar. Bra jobbat och hoppas du får många nya besökare som gillar att debattera. Själv håller jag mig till GenusNytt som ju bara ”Belyser den obelysta halvan av jämställdhetsfrågan” och är mer i min smak.

  Jobba på!

 48. barfota Says:

  @Aktivarum

  😳
  Det blev visst fel här, försöker en gång till… det skulle naturligtvis stå.
  Att du kommenterar under namnet Aktivarum.
  Sorry.

 49. Musse Pig Says:

  OT, snart dags för en prenumeration på Corren!
  http://www.corren.se/asikter/ledare/?articleId=5689664

 50. KK Says:

  @ aktivarium

  Vetenskap ÄR inte en metod; den HAR en metod (annars hade man inte sagt ”scientific method”).

  Endast naturvetenskapen kan med nöd och näppe kallas ”riktig vetenskap” (den får inte överskrida sina metafysiska gränser)

  En del matematiker begår självmord.

  Har ni hört ordet ”kaos”?

  Den metod som feminism utövar är EXAKT DENSAMMA som den du använder.

  Feminismen våldför sig på språket för att rubba dess allmängiltighet – allt för den unika individens skull.

  Feminismen behöver sådana trögtänkta byfånar som johansblohm…

  Ju mer de har matats med ”underliggande strukturer” (förmodligen en intellektuell upphetsning som kompenserar brist av sexuell lust) desto mindre risk att de ser att den feminism de hyllar är en hejdlös kapitalistisk framfart… som kommer att kräva sitt pris.

  ”Äsch … den dagen den sorgen!”

 51. Clabbe Says:

  Är det här den riktiga Anna Ardins twitter, ni vet hon som var Julian Assanges groupie? I så fall är hon ju bindgalen. Hon skriver till exempel att hon vill skå Pär Ström på käften.

  https://twitter.com/#!/realbernardin

 52. michael Says:

  Det är bra att alla får plats på genusnytt allt från Aktivarum barfota jämställdhetsfeminstern osv denna mångfald gör att genusnytt växer.Endast feminister som vill jämställdister illa tycker att man ska splittra upp där dom ska sitta å skriva varsin blogg och inte vara aktiva i andra och därför tappa kraft.Därför är denna korsbefruktelse viktig mellan bloggar som genomskådat feminismen

 53. Olle Says:

  Clabbe – Bernardin är uppenbar fake, en dåligt skriven parodi

 54. Karl.Off Says:

  Aktivarum må kunna massa retoriska knep, men totalslaktad blev han ändock av Psykologidoktoranden. Här på Genusnytt har han ilsket börjat kalla folk för tramsiga så fort de inte håller med honom. Bra representant för en rörelse som spårat ur innan den ens hann få fart. Det går helt klart utför för den den här så kallade jämställdismen som börjar få mycket svårt att dölja att det endast är mäns problem som är viktiga.Det är nog därför den här cirkusen har så få anhängare, förutom ensamma spridda män som bor framför datorn, män som har en elak exfru, män som inte tål att snygga kvinnor visar hud framför dem fast de inte får röra samt män som desperat vill tillhöra ett gäng.
  Detta leder till en massa prat om kvinnors sexuella makt och hur kvinnor bestämmer precis allt i hela samhället(svårigheterna kommer när detta ska bevisas, annat genom ”mitt ex sa till barnen att jag var dum” eller kanske en länk till Warren Farell, känd incestförespråkare som titt som tätt dyker upp hos t ex Aktivarum) och ger knappast era åsikter någon legitimitet. Mäns problem och mansrollen är redan en viktig fråga för feminister och andra, det behövs ingen liten klick av män som vill få frikort för att snacka skit om kvinnor. Genusnytt och dess kommentatorer och anhängare har vad jag vet aldrig kommit med en enda lösning på hur män ska få det bättre. Ämnen problematiseras aldrig, det enda som rabblas är hur hemska feministerna är och hur noga utvald forskning(bottennappet blev nog sajten Familjeliv) visar att kvinnor har sig själva att skylla och att männen alltid är förlorare. Allt handlar om att visa upp vad motståndarna(feministerna)pysslat med senaste tiden(eller ofta flera år tillbaka) och den viktiga debatten om mäns problem uteblir oftast.
  Kan man inte skylla på feminismen eller kvinnor i allmänhet så finns noll intresse för att diskutera.
  Ser ni inget märkligt i att Genusnytt ligger relativt högt på blogglistan men att det ändå alltid är samma lilla gäng män som sitter här och ”diskuterar” hur hemsk JohansBlohm är eller klappar Aktivarum på ryggen för att han lyckats hitta forskning som legitimerar det han redan tyckte om kvinnor? Ni blir våta i brallan när ni hittar en feminist som sagt något negativt om män för det ger er ännu ett tillfälle att själva hata. Myten om att män är hatade i samhället är ert bränsle för att sitta och beklaga er, men debatten uteblir som sagt med ert märkliga synsätt. Genusnytt är dagens skratt, sedan återgår de flesta insatta och intresserade till att arbeta för jämställdhet på arenor där man slipper män som pratar illa om kvinnor och där det finns ett intresse för män, kvinnor och barn som far illa av ojämställdheten i samhället.

 55. Klas-Kristian Says:

  Ja Karl.Off, din sort föredrar som bekant arenor där det är legitimt att tala illa och skuldbelägga män bara för att de är just män.

 56. barfota Says:

  @Karl.Off
  Du kan knappast ha mer fel! Lyssna, se, hör, tänk och framförallt. Gör om gör rätt!

  Men så också feminismen med sin unkna manssyn ett mossig och föråldrad sätt att se på verklig jämställdhet.

 57. barfota Says:

  @michael

  ”Det är bra att alla får plats på genusnytt allt från Aktivarum barfota jämställdhetsfeminstern osv denna mångfald gör att genusnytt växer.”

  Så sant. Alla kan vi bidra med något.

 58. NisseNyfiken Says:

  Mäns problem och mansrollen är redan en viktig fråga för feminister

  Feminister är inte intresserade av mäns problem – bara ”problemet män”. There is a difference you know…

 59. Olle Says:

  Karl.Off – Vad är det i principen ‘Lika rättigheter och lika skyldigheter’ som föranleder denna drapa? Dina halmgubbar tar förstås inte illa upp av dina härskartekniker.

  Visa gärna vilka mansfrågor feminismen jobbar med. Påtvingad föräldraledighet (om man har råd) och terapi för hustrumisshandlare är liksom inte vad män anser vara mansfrågor. Vill du se den helt seriösa sidan av mansrörelsen ska du gå in på Mansnätverkets hemsida. Genusnytt belyser den obelysta sidan, vilket självklart blir ensidigt och vinklat, men det är samtidigt nödvändigt dagens mediaklimat.

 60. barfota Says:

  @johansblohm säger: 27 juni 2011 kl. 23:42

  ”Jämställdhet är inte en individ fråga utan en strukturell fråga även om det på flera sätt kommer att påverka individen en aning.”

  Ett utomordentligt sätt att börja arbeta med verklig jämställdhet är att se till att vi får samma lagar och straff för de som bryter mot lagarna, givetvis för båda könen.
  Men så är ju också feminismen med sin unkna manssyn gammalmodig, mossig och förlegad. Så långt ifrån verklig jämställdhet man någonsin kan komma.

 61. Jämställdhetsfeministern Says:

  @johansblohm:

  ”En fråga jag ofta ställer mig när jag är här inne och läser är att många tycks ta denna fråga så personligt. Jämställdhet är inte en individ fråga utan en strukturell fråga även om det på flera sätt kommer att påverka individen en aning.”

  Det frågar jag mig också ofta. Varför tar de som är inne och läser här det personligt när vi feminister konstaterar att män våldtar, slår, förtrycker, glider fram på en räkmacka, krigar och är terrorister – och därför självklart inte ska ha samma rättigheter som kvinnor? Hur kan en man bli upprörd över det? Märkligt.

 62. Peter Says:

  Psykologidoktoranden är doktorand i psykologi med inriktning på genusvetenskap – med andra ord kan hans auktoritet inom psykologi ifrågasättas.

  Jag gillar dock hans argumentationssätt, och tänker applicera det på Karl.Off:

  ”Jag känner inte igen mig i din beskrivning.”

 63. Aktivarum Says:

  KK:

  ”Vetenskap ÄR inte en metod; den HAR en metod (annars hade man inte sagt ”scientific method”).”

  Det heter den vetenskapliga metoden just för att det finns andra metoder som inte är vetenskapliga. Vetenskap är en metod för att bedöma vad som är sant som unnan för unnan under upplysningen bytte den gamla goda ”för gud säger det är så” som auktoritet. Feminismen och dess systerfält förespråkar i grunden dess återkomst – med sig själva som gud.

  ”Endast naturvetenskapen kan med nöd och näppe kallas ”riktig vetenskap” (den får inte överskrida sina metafysiska gränser)”

  Att sätta ”riktig” framför vetenskap är lika meningslöst som att sätta riktig framför ord som man/kommunism etc…Det är funktionen som avgör det – inte språket. Det finns vetenskap som använder den vetenskapliga metoden och det finns akademiskt arbete som förkastar den och säger nåt i stil med
  – Nej vi behöver inte empiri, vi behöver bara medvetenhet – sedan kan våra fördomar (förförståelse) användas som om de vore fakta.

  ”En del matematiker begår självmord.”

  Fullkomligt Off Topic

  ”Har ni hört ordet ”kaos”?”

  Jadå, Jeff Goldblums karaktär i filmen Jurassic Park babblar konstant om kaosteori. Han får rätt i filmen också.

  ”Den metod som feminism utövar är EXAKT DENSAMMA som den du använder.”

  Nej, jag utgår från resultaten av observationer för att lära mig mer om världen. Feminister utgår från de politiska/emotionella förändringar de vill ha för egen del. Inte enligt någon praktisk mätmetod är det i närheten av att vara samma sak.

  ”Feminismen våldför sig på språket för att rubba dess allmängiltighet – allt för den unika individens skull.”

  Feminismen våldför sig på språket av samma orsak som kommunisterna gjorde det och det handlar definitivt inte om individer. Feminister hatar individer, liksom de även hatar nationen och familjen – du får en stund på dig att fundera vad de sakerna har gemensamt och vad feminister förespråkar som ersättning.

  ”Feminismen behöver sådana trögtänkta byfånar som johansblohm…”

  Enig

  ”Ju mer de har matats med ”underliggande strukturer” (förmodligen en intellektuell upphetsning som kompenserar brist av sexuell lust) desto mindre risk att de ser att den feminism de hyllar är en hejdlös kapitalistisk framfart… som kommer att kräva sitt pris.”

  Det spelar ingen roll om feminister använder kapitalistisk vinstretorik eller socialistisk rättvise-retorik – det är fortfarande bara retorik. Det var det som var så extremt löjligt med filmen/föreläsningen 10 feministiska myter. Det krävs dock en rejäl dos blindhet för att missa att vad feminismen anser om saker som demokrati, fri vilja och marknadsekonomi inte på något sätt handlar om retorik.

 64. Lövet Says:

  Karl.Off tillhör uppenbarligen de certifierade galenpannorna…

  …hans försök till guilt-by-assiciation bär signum av den där psykopatsekten som jagat bl a Ingrid Carlqvist…
  De brukar också komma dragande med diverse moderna varianter på häxerianklagelser…

  …dom är ärligt talat skrämmande på riktigt!

 65. Musse Pig Says:

  Jag tror inte Karl.Off har snopp. Däremot tror jag att huvudkategorierna av manliga feminister å ena sidan är talanglösa, karaktärslösa, opportunistiska karriärister och å andra sidan är individer med reell skuld i bagaget. I det senare fallet blir det en dubbel belöning att att omhulda feminismen: dels så fråntas de en del av den personliga skulden vilken påförs män som grupp och dels så kan de kanske känna att de sonar sitt brott genom att hjälpa till att bekämpa denna ondska som de som män är del av.

 66. Aktivarum Says:

  Karl.Off:

  ”Aktivarum må kunna massa retoriska knep, men totalslaktad blev han ändock av Psykologidoktoranden.”

  Dumheter, däremot är det bra att du påminde mig om att han faktiskt ens skrivit ett svar då jag inte ens sett den senaste texten han skrev.

  ”Här på Genusnytt har han ilsket börjat kalla folk för tramsiga så fort de inte håller med honom.”

  Och så slängde du in en liten ”ilsket” för att nedvärdera mig som person i brist på argument. Du kan visst inte låta bli.

  ”Bra representant för en rörelse som spårat ur innan den ens hann få fart.”

  Och ännu mer av samma personskit om personer du aldrig träffat – Du påminner om idioterna som är kära i Angelina Jolie/Brad Pitt för att de sett dem på film.

  ”Det går helt klart utför för den den här så kallade jämställdismen som börjar få mycket svårt att dölja att det endast är mäns problem som är viktiga.”

  Nej, jag anser män och kvinnor är lika mycket värda så jag anser att hälften av alla pengar som läggs på feminism skall läggas på mäns problem. Det är ni som tycker kvinnor skall ha allt. Jag tycker män skall ha hälften.

  ”Det är nog därför den här cirkusen har så få anhängare, förutom ensamma spridda män som bor framför datorn, män som har en elak exfru, män som inte tål att snygga kvinnor visar hud framför dem fast de inte får röra samt män som desperat vill tillhöra ett gäng.”

  Och så var vi inne på personangrepp och halmdockor igen…

  ”Detta leder till en massa prat om kvinnors sexuella makt och hur kvinnor bestämmer precis allt i hela samhället(svårigheterna kommer när detta ska bevisas”, annat genom ”mitt ex sa till barnen att jag var dum” eller kanske en länk till Warren Farell, känd incestförespråkare som titt som tätt dyker upp hos t ex Aktivarum)

  1) Argumentum ad populum – Ett argumentationsfel som bygger på den helt felaktiga iden att saker blir sanna för att de är kända.

  2) Det finns gott om bevis på detta. Professor Roy Baumeister har exempelvis skrivit omfattande om empirin bakom frågeställningen ”where do womens sexual repression originate?” En mängd mätningar i USA, Europa, Afrika och Asien ger det helt enhälliga svaret: Andra kvinnor.

  ”och ger knappast era åsikter någon legitimitet.”

  Inte hos kändiskåta ytliga människor som bedömer saker efter hur kända/populära de är kanske…

  ”Mäns problem och mansrollen är redan en viktig fråga för feminister och andra, det behövs ingen liten klick av män som vill få frikort för att snacka skit om kvinnor.”

  Den s.k. Mansrollen är en halmdocka diskvalificerad pga brist på ”representativt urval” och det är feminister som vi snackar skit om här – inte kvinnor. En beskrivning som empiriskt stämmer är inte skitsnack – en som inte gör det är det.

  ”Genusnytt och dess kommentatorer och anhängare har vad jag vet aldrig kommit med en enda lösning på hur män ska få det bättre.”

  Det visar vad du ser, inte vad som skrivs.

  ”Ämnen problematiseras aldrig”

  Fullkomligt intetsägande.

  ”det enda som rabblas är hur hemska feministerna är och hur noga utvald forskning(bottennappet blev nog sajten Familjeliv) visar att kvinnor har sig själva att skylla och att männen alltid är förlorare.”

  Hur var det nu igen? Var det kvinnorna som hade sig själva att skylla eller var det männen som var förlorare? Bestäm dig! Rent generellt så råder här åsikten att kvinnor INTE är några offer. Personer som vill attackera män blir då skitarga – om kvinnor inte är offer har de ju ingen ursäkt för svinaktigt beteende.

  ”Allt handlar om att visa upp vad motståndarna(feministerna)pysslat med senaste tiden(eller ofta flera år tillbaka) och den viktiga debatten om mäns problem uteblir oftast.”

  Vad feministerna sysslar med skapar och förvärrar stor del av mäns problem i Sverige. Det hade du fattat om du inte inbillat dig män funkar som/kan göras till kvinnor med kommmunistisk socialingenjärskonst.

  ”Kan man inte skylla på feminismen eller kvinnor i allmänhet så finns noll intresse för att diskutera.”

  Detta är huvudsakligen en debatt, inte en diskussion.

  ”Ser ni inget märkligt i att Genusnytt ligger relativt högt på blogglistan men att det ändå alltid är samma lilla gäng män som sitter här och ”diskuterar” hur hemsk JohansBlohm är eller klappar Aktivarum på ryggen för att han lyckats hitta forskning som legitimerar det han redan tyckte om kvinnor?”

  Och så var du inne på personer igen, du kan visst inte låta bli.

  ”Ni blir våta i brallan när ni hittar en feminist som sagt något negativt om män för det ger er ännu ett tillfälle att själva hata.”

  Oj – så drog du till med h-ordet också. Men kritik och hat är inte samma sak, sorry. När nån däremot försöker skjuta på dig med luftgevär för dina åsikter, förespråkar du skall tjäras och fjädras eller beger sig maskerad till era sammankomster för att utöva våld på personer och lokaler så kan du börja kalla det hat – inte förr.

  ”Myten om att män är hatade i samhället är ert bränsle för att sitta och beklaga er, men debatten uteblir som sagt med ert märkliga synsätt.”

  Vad tror du detta är för någonting då? Du är som en tonårstjej som tycker kärleken uteblir för att det inte är som på rom-com filmer.

  ”Genusnytt är dagens skratt, sedan återgår de flesta insatta och intresserade till att arbeta för jämställdhet på arenor där man slipper män som pratar illa om kvinnor”

  Dvs till arenor där de högst rankade människorna är störda människor, psykopater, sadister, censurälskare, och emotionella blodiglar som lever av att lura folk som du genom att säga vad ni vill höra och vifta bort alla behov av empiri.

  Kapten Klänning – som först föreläser för småtjejer, sedan sätter på småtjejer, spottar på dem, misshandlar dem och sedan får pris som framtidens man på feministiska arenor – bra val!
  ROKS Ireene – som först snackar skit om män i intervju och sedan tycker hon behandlats illa för att inslaget där hon gör det sänds i TV. Hon klagar då över att TV klipper varvid TV visar hela inslaget där hon är ännu värre.
  Gudrun Schyman – Vars kommunistiska arbete i ungdomen färgades av en rejäl dos alkohol
  Gunilla nåt – Som pratade om hur det går för ”svikare” när hon trodde reportens kamera inte var på.
  En sexists bekännelser gubben – Vars kriterier för att föreläsa om hur fel det är på andra killar är att han själv varit en skitstövel.

  ”och där det finns ett intresse för män, kvinnor och barn som far illa av ojämställdheten i samhället.”

  Fast bara vilkorat så länge män, kvinnor och barn också motsvarar deras teorier om vad människor skall ha och ignorans av evolutionens krafter angående vad människor behöver. Av naturliga orsaker innebär detta alla deras akademiska discipliner skiter i empiri.

 67. Heat Says:

  @Karl.Off

  Du verkar ha förstått att kvinnor innehar den reproduktiva makten, det ger delvis olika roller, manliga och kvinnliga sådana.

  Min vision är att fler män ska ska klara livhanken och ta sig upp till medelklass. Då behöver vi ha en annan syn än du har på män och manlighet. Den stora frågan i alla samhällen är hur vi ska kunna minimera utanförskap och arbetslöshet – och där är det framförallt män som drabbas värst.

  Det är därför statistiken angående misshandel, kriminalitet, psykoser, hemlöshet, missbruk, självmord – ser ut som den gör. Det statliga handlar om en resursfördelningsfråga – därför är frågan laddad (bland annat). Vi är inte heller av tradition vana med att ge män ett stöd och hjälp som är anpassat efter hur män fungerar och deras behov på samma vis som kvinnor. Sanningen är att få män eller kvinnor bryr sig om män med svårigheter egentligen. Därför behöver vi ett stärkt skydd för män.

  I slutändan kan även kvinnor drabbas av vissa män som hamnat utanför – rotlösa, laglösa, förtvivlade – och de enorma samhällskostnader som det medför.

 68. Heat Says:

  @KarlOff

  Genusindustrin sysslar med kosmetiska frågor som enbart kostar massvis med pengar utan att verka för någon som helst jämställdhet på sikt, det är en industri där låtsasforskare roffar åt sig på andras bekostnad. Vad du inte vill veta är just detta: att någon annan blir lidande på riktigt av genusvansinnet – just därför.

  Som av felsatsningar på grund av ideologiska övertygelser genom skolans utformning. Som i socialtjänsten med dess agerande vid vårdnadstvister på grund av sämre hjälp till män. Som vid den minskade rättssäkerheten för män överlag (samt visitations orättvisor och felaktiga häktesförfaranden). Som vid falskanklagelser – som knappt ses som ett brott – i en rättsröta där straffrabatt och offerkoftor på kvinnor förekommer. Som i vården, där män förväntas reagera som kvinnor. Som vid misshandel – där det inte ses som allvarligt om offret är en man (han är ju egentligen också förövare). Som att pengar inte satsas på forskning kring botande av svåra sjukdomar (för pengar eller visioner saknas). Som att pojkar med (bokstavskombinationer) inte får hjälp. Som att det fattas pengar till äldrevården (för de går till genustrams). Som att män inte får urologi och vaccinationer på ett likvärdigt vis. Som att lagar och lagtext gynnar kvinnor. Som att män ses som mindre värda överlag – både som förälder och individ. Som att specialsatsningar nästan aldrig går till män (startaegetbidrag, F -kassans rehabåtgärder, kurser, anslag till forskning om typiska manliga problem, arbetsförmedlingens styrning av medel och satsningar, mm). Som ett ständigt skuldbeläggande av pojkar och män – som sätter spår i psyket. Som att inga satsningar på pojkars självförtroende och självkänsla görs – men däremot till flickor. Som att pojkar och mäns kroppar inte är skyddade i lagstiftning enligt barnkonventionen. Och jag kan fortsätta…

  Det är mycket som bör ändras, ser du verkligen inte detta någonstans? Eller är allting bara gnäll som kommer från män? Då får du fortsätta leva i ett samhälle där dina skattemedel går till att i efterhand kastas ner i en önskebrunn.

 69. Olle Says:

  För mig är den viktigaste mansfrågan själva attityden i samhällsdebatten, eftersom jag personligen aldrig drabbats av några konkreta orättvisor. Inga vårdnadstvister, inga genusdagis, ingen könskvotering. Kvinnofridslagen och sexköpslagen har lika liten inverkan på min vardag som det urgamla förbudet att släppa svin i ollonskogen.

  Men jag vill slippa drabbas av det kollektiva skuldbeläggandet. Jag vill slippa läsa en massa nedsättande ord om ‘gubbar’ från skatte/annonsavlönade krönikörer i rikstäckande massmedier. Och jag blir väldigt upprörd över de osakliga och verklighetsfrämmande argument som många feministiska debattörer tillämpar. Därför ställer jag mig i mansrörelsens led.

 70. Musse Pig Says:

  Feminismen är en gökunge i samhällsboet.

 71. Heat Says:

  Fan vilken slarvigt skriven andra-postning av mig, en redigerarknapp skulle nog inte sitta i vägen på denna blogg…

  Men huvudsaken är att Karloff tar del av min gnällspya och känner vämjelse, det känns viktigt för mig idag.

 72. Anders Says:

  Genusvansinnet med könslösa dagis har nått internationell media, och de är som väntat kritiska. Svenska feminister skämmer ut Sverige!

  http://www.dailymail.co.uk/news/article-2008453/School-bans-bid-stop-children-falling-gender-stereotypes.html

  http://www.sunnewsnetwork.ca/video/1027666297001

 73. KK Says:

  @ Aktivarium

  Man blir tvungen att säga ”riktig” vetenskap för att skilja den åt från din kvasi”vetenskap”
  Du använder ”vetenskap” för att ha åsiktsföreträde, lite som feministens ”genusvetenskap”…

  Vetenskapen har en sträng logisk metod.

  Ekonomin kan också kallas ”vetenskap” om man rensar den från all politik.

  Det som då framkommer är att feminismen idag en marknadsekonomisk framfart – förstår du då bättre, när jag säger ”marknadsekonomisk”?

  Du är en av de trögtänkta byfånarna som feminismen behöver för sina framsteg…

 74. Musse Pig Says:

  haha, mycket ska man läsa…..och vem är du då, KK? Gått ut gymnasiet ännu?

 75. B Says:

  Ber om ursäkt att jag viker något från ämnet. Vill bara medvetandegöra Pär om det här…

  http://www.liveleak.com/view?i=cd7_1309269568

  Jag antar att ni alla sett det här, men om någon missat det så länkar jag klippet…

  Skulle vara kul att höra folks tankar om klippet…

  Tack för en fantastisk blogg!
  B

 76. Kitty Flanagan from Sydney on swedish genderless pre-school Egalia (Hilarious) « Aktivarum Says:

  […] så var det signaturen B:s kommentar på Genusnytt som påpekade internationella media har tagit upp könsneutrala stollerier. […]

 77. Micke K Says:

  Med tanke på att det är så ojämställt inom fisket, så är det väldigt förvånande att man inte har hört Schyman och hennes kompanjoner raljera över hur orättvist det är och att fler kvinnor borde beredas plats på fiskebåtarna……NOT!!

  Precis samma sak inom t.ex. gruvarbetaryrket…..inget snack om kvotering där heller…..eller att jobba som svetsare på oljeplattformer….

  Man vill bara ha kvotering på de ”fina jobben”…..de andra ”skitjobben” kan gubbarna gärna få ha kvar, och där spelar det ingen roll om det är 100% män….tvärtom är det riktigt bra, eftersom det är farliga och hårda jobb.

 78. Heat Says:

  ”Ett jämlikt Sverige där både män och kvinnor, både kan föda barn, ha barn och också kunna arbeta – det finns inget viktigare för att bygga upp ett jämlikt samhälle”

  Mona Sahlin i Kvart i fem Ekot i P1 den 8 juli 2010. (wikiquote)

 79. En riktig karl Says:

  Torstenssons gener har gjort att han vill ha en vacker kvinna. Undra om Torstenssons gener är medvetna om att de hade velat ha ett annat utseende för 30 år sedan och ännu ett annt för 60 år sedan?
  Eller menar Torstensson att mäns ”jag vill ha en vacker kvinna”-gen muterar varje generation?
  Sorgligt att Torstenssons kvinna, som han absolut verkar vara både kär i och lycklig med efter vad jag har förstått eftrersom han gärna pratar om henne, skulle lämna honom om han valt ett annat yrke. Det låter lite andefattigt.

  Menar Torstensson att män byter kvinna var 30 år och skaffar en ny familj för att genen har muterat kanske? Och nya idela= en ny kvinna. Lå

 80. Aktivarum Says:

  En riktig karl:

  ”Torstenssons gener har gjort att han vill ha en vacker kvinna. Undra om Torstenssons gener är medvetna om att de hade velat ha ett annat utseende för 30 år sedan och ännu ett annt för 60 år sedan?”

  Vem har inbillat dig något så dumt? Läste du ”beauty is in the eye of the beholder” på ett klistermärke och använde det som verklighetsreferens resten av livet kanske?

  ”Within the United States, both East Asians and whites, and whites and blacks agree on which faces are more or less beautiful. Cross-culturally, there is considerable agreement in the judgment of beauty among East Asians, Hispanics, and Americans; Brazilians, Americans, Russians, the Aché of Paraguay, and the Hiwi of Venezuela; Cruzans and Americans in Saint Croix; white South Africans and Americans; and the Chinese, Indians, and the English. In none of these studies does the degree of exposure to the western media have any influence on people’s perception of beauty.”

  Oops!

  ”Eller menar Torstensson att mäns ”jag vill ha en vacker kvinna”-gen muterar varje generation?”

  ”In the most recent version of this experiment, newborn babies less than one week old show significantly greater preference for faces that adults judge to be attractive. Another study shows that 12-month-old infants exhibit more observable pleasure, more play involvement, less distress, and less withdrawal when interacting with strangers wearing attractive masks than when interacting with strangers wearing unattractive masks. They also play significantly longer with facially attractive dolls than with facially unattractive dolls”

  Double-Oops!

 81. Heat Says:

  Män och kvinnor är inte likadana, och det är bra. Det är det som gör att män och kvinnor dras till varandra. Likadana poler stöts ifrån. Det innebär inte att man inte kan jobba med samma saker. Men feministkvinnan är precis som den klåfingriga mamman som rotar genom lådorna i pojkrummet och inte vill förstå att navelsträngen är klippt. Den där ”klappa andra på huvudet” och klängiga mamman som alltid dyker upp oförhappandes nyfiken överallt.

  Uppenbarar sig även som den typiske hysterikern som verbalt angriper den i kassan över att det fattas en annonsvara, som att kassören vore personligt ansvarig för detta. Feministiska kvinnor i vårt land är så otroligt bortskämda – lyxfeminism i sitt esse. Bortskämda kvinnor som har det för bra och därför blivit verklighetsfrånvända. De petar i andras liv – för de har inget eget.

  Hej då mamma, du kan dra nu.

 82. Heat Says:

  När man är i sitt allra elakaste jag så kommer huggen från tjejor. Det är faktiskt så det funkar kids. Men det där med ”snygg” tjej resonemanget ställer jag inte upp på riktigt, tror det rör mer personliga preferenser.

  Hej bullen,
  En gång smetade jag in en mosbricka i ansiktet på en kvinna jag var kär i för att hon muttrade något negativt om mig – som hennes väninna tutat i henne. Jag ville inte att hon skulle vara sådan som sänkte sig ner i samma hatträsk som hennes väninna. Synd att tjejer inte förstår sådana signaler (men det beror väl på att vi är olika). Men i alla fall… det visade sig senare att hon också var dum i huvet. Ja jävlar…

 83. Christofer Catilan Says:

  Alltid när jag läser om dessa statistiska “könsskillnader” så verkar man vinkla tolkningarna som att det handlar männens ovilja att integrerar kvinnor i det aktuella område som man nu forskat om. Inom politiken tolkar man att män föredrar andra män i inflytelserika positioner som exklusiv manlig preferens osv. Det märkliga är att man aldrig tolkar kvinnors ovilja eller preferenser som någon faktor i sammanhanget. Har någon frågat om kvinnor verkligen vill jobba som fiskare utifrån de förutsättningar och villkor som man ställs inför inom denna hårda näring? Handlar det om att försöka öppna dörrarna för kvinnor till detta yrke eller tvinga kvinnorna genom dörrarna och försöka bortförklara tvånget som blotta manliga attitydproblem?

 84. Jack Says:

  Heat,

  ”Män och kvinnor är inte likadana, och det är bra. Det är det som gör att män och kvinnor dras till varandra. Likadana poler stöts ifrån.”

  Forskning visar på motsatsen. Likheter i personlighet dras till varandra. Kvinnor och män dras till varandra av biologisk attraktion till den andras kropp, av imitiation, av konformitetsviljeskäl, av reproduktiva skäl, av statusskäl, för att få tjänster utförda gratis, av generella skäl att inte leva ensam (sällskap, sociala, hälsomässiga, ekonomiska fördelar).

  Finns säkert fler skäl till att män och kvinnor dras till varandra, men olikhet är inte någon bra ”diskurs” för män och kvinnors attraktion. Det är en pusselbit som hamnat fel i fel pussel.

 85. barfota Says:

  @Jack

  ”Finns säkert fler skäl till att män och kvinnor dras till varandra, men olikhet är inte någon bra “diskurs” för män och kvinnors attraktion. Det är en pusselbit som hamnat fel i fel pussel.”

  Skall inte lägga mig i din och @Heat´s diskussion egentligen, men kan det inte vara så att vi är så egenkära att vi söker en som liknar oss själva men har det som vi själv saknar för att komplettera oss och göra oss hela. I så fall har ni ju rätt båda. Min personliga erfarenhet är i varje fall att det är lättare men en motsatspartner än en som är lika tråkig (och ja-sägare) som jag själv. Varför leta efter en partner som sig själv när det finns bra billiga speglar? Förresten vem står ut med sig själv ett helt liv, alla behöver någon 😀

 86. Jack Says:

  barfota,

  Det faktum att vi upplever saknad till något är den primära orsaken i till begäret, är begäret i sig.

  Utifall det är så att en kvinna saknar något en man har så är de förvisso olika och kvinnan vill kanske ha det mannen har, men inte för att de är olika. Saknaden hos den ene men innehavet hos den andre medför olikhet, vilket kan göra att olikheten korrelerar men den är ingen kausalitet, saknaden hos den ene och tillgången hos den andre är kausalitet. Attraktion finns dock också till relationer enligt orsaker listade i mitt förra inlägg.

  Vi kan ha olikhet så som att den ene har allt den andre inget, då kommer den som har allt inte vara attraherad till den som har inget, trots att de är olika. Det är mot detta vi är på väg vad gäller kvinnor och män, dvs män tvingas till slaveri och att bli av med sin pengar rättigheter utbildning osv så att kvinnor har allt och män inget. Kvinnor ska inte vara beroende av män är temat. Det låter oskyldigt på utsidan men granskar man det innebär det just det slaveri och rättslöshet för män som vi har och har haft i Sverige.

  Att olikhet inte är orsaken kan också ses lätt genom att många olikheter inte väcker attraktion, kanske rent av rädsla istället.

  Vore vi lika skulle alltså mycket attraktion försvinna men gå mot likhet har en direkt attraktionsbyggandeeffekt därför att människor gillar att känna igen sig, men det innebär även en reduktion av den delmängd av olikhetsmedförande omständigheter som tidigare var attraktionsskapande.

  ungefär 😉

 87. Heat Says:

  @Jack

  Härligt djup analys som vanligt! 🙂 Jag är dock en sådan där som använder sluggern ibland, så det enda jag menade var att för mig är kvinnor mer av ett mysterium än män, TOTALT sett alltså (därmed intressantare att spendera ett liv med) och för mig som heterosexuell givet bättre komplement reproduktionsmässigt. Efter x antal relationer vet jag också att kvinnor gör massvis med små saker (generellt) som jag inte gör eller förmår (o vice versa). Det finns en manlig och kvinnlig prägel på saker och ting. Sedan glömde du kärlek, som obotlig romantiker hävdar jag (likt Tjurbunn Avschyman faktiskt) att det finns en kärlekskraft.

  Jag menade inte personligheten på detaljnivå och sådant. Men på grund av hormoner, gener och olika hjärnor osv så kommer kvinnor generellt inte reagera, agera och föra sig på samma vis som jag även om personligheten tillsynes skulle likna min.

  Men det som ofta händer i en BRA relation är att man blir mer lika efterhand i sättet (om man matchar), men på ett annorlunda (förhoppningsvis för andra) bättre sätt än man är på egen hand. Alltså man kompletterar varandra. Man gör varandra starkare. Man söker det komplementet som kan lyfta ens känslor till de rätta nivåerna.

  Jag köper @barfotas resonemang att man strävar efter att bli HEL. Det är så det känns. Känslan har aldrig fel.

 88. Jack Says:

  heat,

  ”Sedan glömde du kärlek,”

  tror jag nämnde det här:
  ”biologisk attraktion till den andras kropp”

  Närå, kärlek är ett vitt begrepp, vidare än attraktion. En del säger väl till och med ”kärlek är allt”, vilket väl innebär att kärlek har den bredaste definitionen möjlig? …Således behöver man kanske inte nämna kärlek eftersom det alltid är med i allt, enligt dess definition, kärlek är allt.

  Man kan se det som att jag listade delar ur begreppet kärlek. Delarna sammanlagda i ens organism kan ge erfarenheten av ett tillstånd vi kallar kärlek, kärlek är summan, en summa som är olika för olika personer vid olika situationer beroende på hur mycket de olika delarna träder fram.

  Annars tycker jag du säger ungefär som jag fast mer konkret:
  ”Efter x antal relationer vet jag också att kvinnor gör massvis med små saker (generellt) som jag inte gör eller förmår (o vice versa).”
  = delen jag kallade gratis tjänster man inte själv har tillgång till.

  ”Alltså man kompletterar varandra”
  = det utbyte som sker utifrån att båda har något den andra saknar

  ”man strävar efter att bli HEL. Det är så det känns. Känslan har aldrig fel.”
  Jag tror kvinnor mycket mindre känner så än män, och mycket mindre så idag än tidigare. Många och mycket populära kvinnosånger handlar om ”I don’t need a man bla bla bla these boots were made for walking..bla bla bla…if you like then you should have put a ring on it…(pengar)…I kissed a girl and I liked it…”. Mäns sånger lyder ”I will do anything for love…bla bla bla…Let’s do it tonight, give me everything tonight (sex)…bla bla bla… I like Angel, Pamela, Sandra and Rita and as I continue you know it’s getting sweeter…”. Till detta finns undantag och nyanser naturligtvis. Män kommer också börja mer och mer med att sjunga om hur dåliga kvinnor är och att de inte behöver dem, vilket jag tycker mig hört den del av.

 89. Heat Says:

  @Jack

  Fast det du kallar ”gratis tjänster”…Jag menade inte tjänster direkt …(som att någon bär matkassarna) utan mer att samma saker görs (som ändå skulle gjorts), fast nu på ett annorlunda vis där en person till har en talan (manlig och kvinnlig prägel) Och då tillsammans – så skapas ett resultat som blir antingen bättre eller bara annorlunda än det egna tänket kan förmå. Framförallt kan man skapa någonting nytt och unikt tillsammans, genom ett samspel, som inga andra par gör, och allt sker genom en manlig och kvinnlig grundolikhet (som jag uppfattar finns). Jag ville bara beskriva hur jag uppfattar kvinnor och män som olika och att det är en bra sak för mig.

  Tycker man ska nämna kärlek så ofta man får tillfälle. 🙂 För jag uppfattar feminismen som en motståndare till kärlek på alla nivåer. Motståndare till själsfrändeskapet – motståndare till familjen.

  Kärlek är viktigast anser jag, men egna hälsan är en förutsättning för att själv kunna förmedla den till någon annan. Och kärlek till någon kan man bära på även efter att ett förhållande brutits upp eller någon avlidit. Därför är det inte en fysisk attraktion i egentlig mening. Snarare en osynlig förbindelse man valt att skapa (via många olika faktorer) som leder till att man älskar allt hos någons innersta väsen. Denna förbindelse kan man inte bryta hur som helst när den väl är skapad. Eftersom en del av den andres väsen har delats och blandats med ens egna och därigenom format en ny (själ) med tankar. Man har förändrat sig själv. Jag tror dessutom att mycket starka känslor i form av tankar alltid finns kvar någonstans, antingen som ett avtryck eller kringsvepande flyktigt medvetande som kan röra sig mellan människor.

  Håller med gällande kvinnlig musik och dess texter. Därför består mitt musikbibliotek nästan uteslutande av manliga artister/grupper. Och trenden går åt det ytliga hållet i båda läger. Jag konsumerar ganska lite ”ny” musik av den anledningen… Det där med att känna sig HEL är på pricken rätt beskrivning tycker jag, och män har väl svårare vid separation uppfattar jag det som iaf. Vet inte hur statistiken i sig ser ut, men ska jag gå efter vad jag sett i verkligheten hos par så är det så.

 90. Sigvard Says:

  Det finns inom socialpsykologin några mer etablerade kärleksteorier. Jag föredrar Robert Sternbergs (1986) trefaktorteori där den fulländade kärleken innehåller faktorerna passion, psykologisk närhet och ansvarstagande (plustecken indikerar förekomst, minustecken = avsaknad):

  Intimitet Passion Commitment/tar ansvar
  Ingen kärlek – – –
  Sympati (liking) + – –
  Blint förälskad – + –
  Tom kärlek – – +
  Romantisk kärlek + + –
  Kamratlig kärlek + – +
  Enfaldig kärlek – + +
  Fulländad + + +

  Analogt det fokus som Adolf Guggenbühl-Craig (1999) lade på psykopatens brist på kärlek kan kanske den allra enklaste och mest träffsäkra definitionen av en psykopat ges:

  Faktor 1 – Passion

  En psykopat har inget kärleksliv. Det korrekta namnet ska vara sexualliv och sexuallivet kan vara mycket frekvent som beteckningen ”sex machine” antyder. Guggenbühl-Craig framhöll att en psykopats sexualliv inte bromsas av de konflikter som präglar ett vanligt förhållande. ”Man har ju sina biologiska behov” skulle bli en psykopats kommentar. Men passionen, ömsesidigheten och det som skulle kunna beskrivas som uppgåendet i varandra saknas. Här saknas: ”De tu skola varda ett kött (Matt. 19:5)”.

  Faktor 2 – Intimitet

  Med intimitet menas här psykologisk närhet. Psykopatens liv präglas av saklighet eller ”amoralisk logik” något som flera forskare framhållit. Delaktighet, ömsesidighet och empati saknas helt hos den fullt utvecklade psykopaten och har ersatts av tomma fraser.

  Faktor 3 – Ansvar

  Brist på samvete behöver inte innebära att man inte kan ta ansvar. Att ta ansvar kan vara ett intellektuellt beslut utan nödvändig grund i något samvete. Personen kan inse att han måste ta ansvar med tanke på de konsekvenser han bedömer annars kan följa. Man måste därför försöka bedöma varför den förmodade psykopaten tar ansvar för det som händer den partnern eller förhållandet som sådant. Enligt Sternberg utgör den person som varken har passion eller närhet men (i varje fall ibland) ansvar ett exempel på ”tom kärlek”, ett nog så träffande uttryck när det handlar om en psykopat.

 91. Heat Says:

  Säkert någon som skrattar åt det jag skrev om känslor. Men det var inte så länge sedan forskare upptäckte något som kallas ”mörk materia” osv Vi kan inte se allt med ögonen genom trubbiga mikroskop, inte heller förstå allt, även om vi gärna blir fulla av oss själva som människor och anser oss obegränsat smarta. Jag är inte religiös, men tror ändå på obeskrivliga saker när det kommer till kärlek.

  De flesta tror på ”någonting annat” än det redan bevisade när det kommer till kritan. Men i dagens ytliga och stressade samhälle hinns det inte med att funderas på.

  Alltså det där med musiken (och även TV serier och filmer) är en intressant sak. Har män en större längtan efter kärleken? Det förefaller helt rimligt då fler män är ensammare, men artister, rockstjärnor, är ju ändå väldigt eftertraktade, ändå skrivs mer om längtan, kärlek, hyllningar till kvinnan, på ett starkt vis, eller åtminstone uppfattar jag det så. De som eftertraktar kanske bara är ute efter sex och kärleken uteblir?

  Även musikaliskt är uttrycket kraftfullare.

  Man brukar säga att ”konstnärskap föds ur lidande”. Vilket då indikerar att män är mer lidande.

  Finns det någon sång (där texten skrivits av en kvinna) som beskriver en vacker längtan till en man och kärleken?

  Menar inte av typen ”it’s raining men hallelujah!”…

 92. Jack Says:

  heat ,

  Jag tänkte på den här för ett tag sedan. Poppig låt men intensiv text. Men texten är förmodligen inte skriven av Helena Paparizou(?):

  eurovision 3a 2001

  eurovision 1:a 2005
  Hon följer upp med den här i samma anda dock:

  Den här låten slog rekord på att ligga länge på första plats på svensktoppen:

  ””Du är min man” gick in på Svensktoppen den 11 juli 2004 och hade legat ända fram till den 8 november 2009,[3] varav de 38 första veckorna (och totalt 60) på första plats,[4][5] och som sämst har den legat på tionde plats. Ingen melodi har heller legat på första plats så länge som ”Du är min man”. Den 8 november 2009 hade låten trillat ner från listan efter 278 veckor, och denna dag gjordes ett undantag från Svensktoppens regelverk, och låten spelades i programmets radiosändning.”/wikipedia

  Inom porrbranschen som går i bräschen för mycket vad gäller att sälja tränas kvinnorna i att indikera tillgänglighet för att bli stjärnor. Det har de gemensamt med texterna i ovan låtar.

  Att indikera icke-tillgänglighet skapar också attraktion, men det behöver man inte göra när man är på en skärm, skärmen sköter den indikationen utmärkt.

 93. Heat Says:

  @Jack

  Tror ingen av de där sångerna är skrivna av kvinnor.

  Den första kollade jag snabbt, stort bolag EMI, och är skriven av Nikos Terzis, texen av Antonis Pappas, vilket väl är en man?

  ”du är min man” är skriven av Benny Andersson och Björn Ulvaeus.

 94. Heat Says:

  F.Ö Även sånger som beskriver att bli lämnad, sorg och ångest är mer av ett manligt signum. Finns betydligt fler manliga grupper som rör sig i den känslofåran…

 95. Heat Says:

  @Jack

  Andra låten är skriven av Christos Dantis och Natalia Germanou. Alltså en man och en kvinna. Natalia är lite som pling forsman och skriver åt många artister.

 96. Jack Says:

  Heat,

  Jo, jag misstänkte att det var män bakom, men jag tyckte ändå att det var värt att påpeka framgången hos låtarna med sådant tema.

 97. Heat Says:

  @Jack

  Uppenbarligen har ”du är min man” lyssnats på av många. Men beror det kanske mer på att den är dansvänlig? Musik som ett par lyssnar på eller snarare dansar till.

  Det är ändå lite tragiskt att ”du är min man” måste skrivas av en feminist-man. Den kuvade mannen skriver alltså kärleksånger till sig själv!

  Sedan kan man ju lugnt påstå att musik på alla ovanstående är klämkäck så det står härliga till, ett avsaknad av djup. Men absolut värt att nämna.

 98. Heat Says:

  Dagens kvinnliga artister är väldigt mycket för att agera mjukporrstjärnor, shakira, madonna, brittney, lady gaga osv

  Tänk ett djur på savannen som velar hit och dit om det vill eller inte (skakar på bakdelen). Låtarna är ofta mycket dansvänliga (eller juckvänliga om man så vill) dvs det handlar mycket om att kroppen ska röra sig på ett sexuellt eller uppvaktande vis samtidigt som lyssnaren tar del av musiken.

  ”trallvänliga” låtar, eller kommersiella som en del säger…och de konsumeras av kvinnor.

 99. Jack Says:

  Heat,

  Dagens musik, liksom litteratur i alla tider, handlar väldigt mycket generellt om att anspela på starka teman: sex, död, blod, våld, vapen, otrohet och det klassiska kärlek.

  Det finns dock regler för vad som får sägas utan att behöva skydda vissa grupper från att köpa låten. Detta gör att man använder luriga formuleringar för att väcka t ex sex-aktivitet i hjärna på lyssnaren utan uttryckligt sexuella texter. Utöver att man når fler köpare på detta kan det också göra större impact när lyssnaren själv gör kopplingen till sex och dessutom tvingas fundera på vad som är meningen. Eventuellt blir det en omedveten sexuell aktivering:

  ex Britney spears:
  ”If i said I want your body now would you hold it against me” (dubbeltydigt)

  Eller låten ” If U Seek Amy”:
  http://www.youtube.com/user/BritneySpearsVEVO#p/u/25/0aEnnH6t8Ts

  ” All of the boys and all of the girls are begging too If U Seek Amy” = F U C K Me

  Oftare än vi är medvetna om befinner vi oss förmodligen i den här sitsen:

 100. Heat Says:

  @Jack

  Haha! Ja precis sådär är det (som i videon).
  Men man kan konstatera att kvinnor i högre grad väljer att köra på ”nakenchock” och även försöker pricka in EN kommersiell hit som kan dra in storkovan. Sedan finns det ett antal kvinnliga artister som är skickligare på egen hand, trendkänsligare och smartare (som madonna) som ändrar sin stil för vad som är inne bland ungdomar för tillfället. De som köper denna musik, eller lyssnar på den, är framförallt unga kvinnor. Det gäller även ”pojkbanden” och ”flickbanden” (spice girls). I många fall ytlig musik som är produkter från stora skivbolag. När man var hem till kvinnor på 90 talet och kikade igenom deras samling, så fann man ofta ”Absolut Music” skivor.

  Killar har (vad jag märkt) redan på ett tidigt stadium, nischat sig till en speciell stil som de sedan håller kvar vid ex. deathmetal, goth, elekronica, progressive osv. Alltså mer specialiserade i sin smak, och detta starka intresse leder då till att de själva gärna kör igång med något i garaget senare. Så utvecklas musiken vidare. Grupper som Pink Floyd skapas, sedan blir andra inspirerade av dem som, Riverside (polen), Anathema, Porcupine tree, Tiamat mfl. Band som ändå är helt unika i sin stil. Visst finns en och annan kvinna med, men de är startade av män. Band som, Kent, Opeth, The Cure, Joy Division, Fields of the nephilim, The Doors; alla har dem starka unika uttryck. Självklart finns undantag där kvinnor är med ex. Norma Loy (kvinnlig trummis, och medskapande tror jag). Lägger in dem här bara för det,

 101. Heat Says:

  Dessutom att ”konstnärskap föds ur lidande” bara för att se på de fåtal jag nämnde ovanför så kan man konstatera att, Syd Barret (pink floyd), Ian Curtis (joy division), Jim Morrison (the doors) kanske inte mådde så bra jämt. Men självklart kan man vara harmonisk och ändå förmedla känslor, som David Gilmour (pink floyd), men han gör det via ett i världen helt unikt gitarrspelande, han är sämre på texter, men han behöver egentligen inga. På hans solokarriärskivor så skriver iaf. hans fru, Polly, texter. Där har vi ett par som blivit hela tillsammans. Undrar om det är det någon feminist som hånfullt skulle kalla denne man för ”gubbig”?

 102. Heat Says:

  Det krävs också en karismatisk person för att dra igång saker och ting och skapa en stil som har ett unikum. De personerna återfinns oftare bland gruppen män. Eftersom män är mindre mellanmjölk i sig själva, dvs. det finns ett bredare spann av karismatiska personligheter genom hur naturen använder män som ”muterare” av gener. Det blir då att starkare, mer unika och framförallt fler uttryck skapas av män. Det var väl vad Solanas var avundsjuk på och kände sig tvungen att kalla män för ”en biologisk olycka”. Själv producerade hon bajstexter om män.

  Därför söker kanske fler män det trygga, det som stabiliserar oss, i högre grad än kvinnor som gärna springer efter män som är risktagande istället. När man och kvinna möts så tuffar kvinnan till sig och mannen blir lugnare, så blir det en balans där. Någonting bättre eller annorlunda skapas som då är unikt i sig.

 103. Helena Says:

  Jag ser att nu har Pär Ströms genusblogg nått nya manliga, intellektuella höjder.
  😉

 104. Heat Says:

  Kvinnor har en fördel i att kunna göra en snabb karriär i vissa halvtaskiga band (också skapade av män), i form av snygg medioker sångerska, bara för att det säljer mer med en kvinna som frontfigur, eller för att killarna inte vill sjunga. Men de banden blir kortlivade.

  Jag efterfrågar inte fler kvinnliga band, utan konstaterar bara att det finns skillnader mellan män och kvinnor i kulturyttringar. Feminister är ju besatta av att ”bryta normer” och kör på med naken och sex anspelningar, som ska chocka är det meningen. (Typ som reklamfilm till Arvikafestivalen, ansiktet på en tjej som onanerar). Feminister verkar avundsjuka på att det finns fler män som har någonting kvinnor som grupp inte uppnår lika frekvent, eftersom de är stabilare byggda, inte har den där diversity’n som män alltid kommer att ha pga. naturen varierat oss mer.

  Sedan är det självklart så att rockstjärnelivet eller låtskrivandet kan vara svårt att kombinera med familjeliv och barn. Det kräver väldigt mycket tid i anspråk. I kulturen syns alltså färre spår av långsiktighet och genuint intresse hos kvinnor. Det är ”snabba klipp” som gäller, som på aktiemarknaden. De stora förmedlarna av känslor blir alltså gruppen män. Intressant eftersom kvinnor gärna ser sig själva som förespråkare för känslor. Inte minst feminister talar ofta om att män måste våga visa känslor och prata om dem.

 105. Heat Says:

  @helena

  Jag konstaterar att du aldrig gör ett enda inlägg här som är längre än tre rader, och de innehåller absolut intet. Förutom det vanliga lite ”klappa på huvudet” styvmoderliga.

  Säg någonting istället.

 106. Heat Says:

  @helena

  ”Den där ”klappa andra på huvudet” och klängiga mamman som alltid dyker upp oförhappandes nyfiken överallt.”

  Som jag beskrev lite längre upp i denna tråd. 🙂

  Lägg in en länk med en kvinna som skrivit en text om kärlek till en man här så ska jag sluta tjata. Helst en kvinnlig grupp, där både texten och musiken är gjorda av artisterna själva. Är det så svårt att hitta?

 107. Heat Says:

  Vart tog kärleken vägen?
  Bästa filmen någonsin och en väldigt bra grupp:

  Visst är män underbara som producerar sådant?!!!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: