Hur jämställda är kvinnoforskare?

by

(Jag beklagar oregelbundet bloggande under högsommaren)

På Genuslistan, som drivs av Nationella sekretariatet för genusforskning, publicerades nedanstående platsannons där Åbo Akademi söker en kvinnoforskare. Kvinnoforskning är ursprunget till det som idag, åtminstone i Sverige, kallas för genusforskning.

Jag tycker att Åbo Akademi avslöjar sig som icke genusneutral när de skriver i platsannonsen att den forskare som får jobbet ska undervisa i ”feministisk teori”. Då finns ju en ideologisk vinkling inbyggd redan från början.

En annan intressant sak är att de skriver att de eftersträvar en jämnare könsfördelning och att de därför vill att alla befattningar söks av ”såväl kvinnor och män”. Hmmm… Vilken tror du könsfördelningen är bland Åbos kvinnoforskare? Borde det inte vara det ena könet som uppmanas söka detta jobb?

Läs platsannonsen nedan.

Forskardoktor i kvinnovetenskap (vikariat)

Åbo Akademi i Finland anställer en vikarie för forskardoktorn i kvinnovetenskap för tiden 1.9.2011 – 31.7.2012 vid socialvetenskapliga institutionen. Forskningen i kvinnovetenskap granskar bland annat olika maktförhållanden och skillnader som är relaterade till kön/genus, ålder, sexualitet, etnicitet, kroppslighet och religion.

Till forskardoktor anställs en person som nyligen disputerat. Tiden från avläggande av doktorsexamen bör i regel inte överskrida 4 år. En forskardoktors arbetsuppgifter består i första hand av fördjupning och utvidgning av forskningsområdet. En forskardoktor förutsätts medverka i undervisning och handledning motsvarande 1/3 av arbetstiden. Forskardoktorn skall, utöver sin egen forskning, undervisa på feministisk teori II och III, ansvara för koordinationen av North-South-South-programmet, handleda doktorander och magister-studerande samt bistå vid utvecklandet av ämnet och dess internationella kontakter.

Vid bedömning av den vetenskapliga kompetensen beaktas uppnådda forskningsresultat i förhållande till den tid sökande haft till sitt förfogande sedan disputationen. Därtill beaktas den presenterade forskningsplanen. Bedömning av den pedagogiska kompetensen sker i enlighet med rektors beslut om pedagogisk kompetens för lärare och forskare vid Åbo Akademi. https://www.abo.fi/personal/media/4308/rektors_beslut_532011.pdf

Lönen följer kravnivå 5-6 enligt kravnivåramen för undervisande personal. Till den uppgiftsrelaterade lönedelen tillkommer en på prestationer baserad individuell lönedel. Tabell för universitetens lönesystem.

Undervisnings- och forskningspersonal vid Åbo Akademi förutsätts enligt lag ha fullständiga kunskaper i svenska och förmåga att förstå finska. Av utlänning förutsätts sådan kunskap i svenska att uppgifterna kan skötas med framgång. Utlänning kan beviljas befrielse från krav på kunskap i finska. Kraven på språkkunskaper för lärartjänster vid Åbo Akademi framgår av universitetslagens 78§ (558/2009) samt Instruktion om de kunskaper i svenska och finska som krävs av lärare vid Åbo Akademi (25.2.2010).

Närmare upplysningar om befattningen och arbetsuppgifterna ges av professor Harriet Silius, tfn +358 2 215 4328, e-post hsilius@abo.fi eller personalchef Gun-Britt Lund, tfn +358 50 463 3548, e-post glund@abo.fi

Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män.

Till ansökan, som riktas till socialvetenskapliga institutionen fogas CV eller motsvarande meritförteckning, intyg över avlagd doktorsexamen, forskningsplan och en förteckning över publikationer och andra arbeten som sökande önskar skall beaktas för styrkande av kompetens för befattningen samt en redogörelse över pedagogisk förmåga och undervisningserfarenhet.

Ansökningarna skall vara Åbo Akademi tillhanda senast fredagen den 29 juli 2011 före arbetstidens utgång kl. 16.00.

Ansökningarna inlämnas till Åbo Akademis kansli, Domkyrkotorget 3, 20500 Åbo, Finland eller elektroniskt till registrator@abo.fi. Märk kuvertet/e-posten ”forskardoktor/kvinnovetenskap”.

Åbo, den 16 juni 2011

Förvaltningsämbetet

52 svar to “Hur jämställda är kvinnoforskare?”

 1. barfota Says:

  OT
  Chatt med Åsa Romson på DN nu om en timme.
  Hoppa in och ställ frågor till henne om Miljöpartiets manshatarpolitik.
  Låt henne gärna försöka förklara sin artikel i Expressen där hon bl.a. skriver…

  ”Miljöpartiets språkrör Åsa Romson skriver i en debattartikel i Expressen att män förgiftar ”kvinnor och barn” genom att tillåta försäljning av viss fisk från Östersjön. ”Midsommarens farliga gubbröra”, är rubriken.”

 2. Info Says:

  GENUSDOKTOR I ÅBO: TANJA BERGKVIST SJÄLVSKRIVEN!

  En som har alla de kvalifikationer som kan begäras och många fler är förstås fil.dr Tanja Bergkvist. Det enda som krävs för att hon ska få tjänsten med acklamation är väl, att hon får tid att skicka in en ansökan.

  Vem minns inte, hur elegant hon formulerade ett ansökningsutkast till Vetenskapsrådet häromåret rörande ett eget, tilltänkt forskningsprojekt. Hon skrev:

  ”Jag utgår ifrån att jag skulle få stöd på liknande sätt om jag gör en projektbeskrivning i matematik där jag kan ägna tre år åt att studera flerdimensionell analys ur ett genusperspektiv, till exempel hur matematiken som vetenskap omedvetet genom sitt bruk av variabler och normer befäster stereotyper och förstärker den i samhället rådande könsmaktsordningen.

  Så här skulle en ansökan kunna se ut:

  ´Jag tänkte börja med att ur ett genusperspektiv problematisera klassen av ekvationer i två variabler x och y, där x utgör den kvinnliga komponenten och y den manliga. Hur ofta förekommer y i förhållande till x, och vilken av dessa variabler tilldelas genomgående den högsta exponenten i såväl forskningsartiklar som studentlitteratur?

  Hur påverkar detta i ekvationen inbyggda könsmönster den kvinnliga studentens självbild, och vilka mekanismer ligger bakom den förtryckarstruktur som döljer sig inom flerdimensionell analys?

  Vilka matematiska normer (olika sätt att mäta längden av en vektor i ett normerat rum) ligger bakom detta problematiska faktum? För en heltäckande analys måste man här även inkludera begreppet intersektionalitet, som innebär att ekvationen skapar sin identitet även utifrån övriga ingående variabler, utöver x och y.

  Frågor som leder mig är: Kan man könsneutralisera en godtycklig ekvation i flera variabler genom en transformation eller social konstruktion som återför alla variabler på en icke könskodad variabel z?
  Vad kan man i så fall säga om den primitiva funktion som erhålls efter integration med avseende på z? Är den primitiva funktionen manligt könskodad medan den komplexa variabeln z är kvinnlig?

  Denna hypotes har starkt experimentellt stöd men måste ledas i bevis.
  Hur kan man i så fall problematisera att kvinnligt/manligt gestaltas, skapas och återskapas i ekvationen även efter könsneutraliseringsprocessen?

  Detta genusperspektiv är helt nytt – ingen liknande studie har tidigare gjorts för att problematisera flervariabelanalysen utifrån de könsroller som de olika variablerna påtvingar ekvationerna.”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

 3. Jack Says:

  ” Borde det inte vara det ena könet som uppmanas söka detta jobb?”

  jo.
  ”Åbo Akademi arbetar för en jämnare könsfördelning i alla personalgrupper och ser därför gärna att samtliga befattningar söks av såväl kvinnor som män ”

  Städare och IT-grupper tenderar att vara mansdominerade, så därmed kan kvinnor uppmanas när man talar om ALLA personalgrupper.

  Å andra sidan kan man fråga varför de inte talar om den specifika gruppen kvinnoforskare.

 4. vmm Says:

  Kommer att tänka på när Högskolan i Gävle sökte personal och dom skrev ungefär ”eftersom dom flesta anställda är kvinnor så vill vi gärna att både män och kvinnor söker tjänsten”. Nonsensmening.

 5. arne Says:

  OT:
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4583974
  ”I Mexiko har 6 645 människor dödats under årets första sex månader i drogrelaterade våldsdåd. Det är en ökning med nästan tusen människor jämfört med första halvåret 2010. Över 400 av de döda är kvinnor.”
  Kvinnor är mer värda, eller varför skriver man så?

 6. Jack Says:

  arne,

  Det är som när t ex koreansk media rapporterar om tsunamis i andra länder. ”10 000 döda, varav 30 korenaner”.

  Tänk på att du lever i kvinnosamhället.

  ”6645 döda, över 400 kvinnor”.

  Det är inget konstigt alls med det. Det vore snarare märkligt om de rapporterat om hur många män som dött. Skulle du tänka dig att läsa detta i svensk media:

  ”500 döda, varav 70 är koreaner”

  I sverige intresserar vi oss mest för svenskar och i kvinnosamhällen mest för kvinnor.

 7. vmm Says:

  arne: eller som när Rapport i SVT för några dagar sedan rapporterade om ett sprängattentat mot ett sjukhus i Afghanistan: runt 30 döda, och bland dom flera kvinnor och barn. Övriga? Jag har ingen aning om deras kön, men jag misstänker ju att dom kan ha varit män. Fast det sa Rapport inget om.

 8. Pauli Sumanen Says:

  Här är mer information. I bilden ser ni många hon och hen och en han.

  I personalkatalog hittar jag ingen han.

  http://www.abo.fi/student/kvinnovetenskap

  Här är nuvarande personal i kvinnoforskning:

  Personal

  Professor
  Harriet Silius, PD

  Forskardoktor (vik.)
  Sari Irni (f.d. Charpentier), PD

  Doktorand
  Ann-Charlotte Palmgren , FM

  Byråsekreterare
  Eve Hed-Kattelus , Studentmerkonom

  Övrig personal

  Jutta Ahlbeck, PD
  Forskare

  Kattis Honkanen, PhD
  Forskare

  Katarina Jungar, PM
  Doktorand

  Eva-Mikaela Kinnari, FM
  Doktorand

  Kristin Mattsson
  Doktorand

  Salla Peltonen, PM
  Doktorand

  Salla Tuori, PD

  Liu Xin
  doktorand

  Docenter

  Margaret McFadden, PhD Professor of interdisciplinary studies at Appalachian State University
  Eva Magnusson, FD Forskarassistent vid Kvinnovetenskapligt forum vid Umeå Universitet

  Elina Oinas, PD
  Forskare

  Doktorer

  Sari Irni 2010
  Kattis Honkanen 2004

  Magistrar
  Erika Weckström 2006
  Freja Högback 2008
  Lotta Nybergh 2008
  Salla Peltonen 2009

  Pauli Sumanen, Finland

 9. Pauli Sumanen Says:

  För säkerhets skull måste jag säga, att min namn står sist ovan därför att jag skrev svaret. Jag har algdrig varit i närheten av Åbo Akademi.

 10. Vidar Says:

  fullständigt meningslöst blogginlägg.

  ”både kvinnor och män” är väl en standardformulering precis som ”sökanden av båda könen”.

  Och feministisk teori är ju en grund till många teorier man arbetar med så… vore skitkonstigt om man skulle strunta i att ha sådana kurser. (som om religionsvetenskapen inte skulle lära ut kristen teologi)

 11. Ostpannkakan-antifeminist Says:

  Det är otroligt att man kan göra karriär genom att läsa genusvetenskap. Det måste vara rena rama semestern att ta en PhD i detta område. Sen har man en fin karriär framför sig. I Sverige och kanske eventuellt i något afrikanst land där man får EU pengar.

  Tack och lov att det finns andra länder.

  Förresten skulle det vara intressant att veta hur mycket sexköpare det finns bland de kvinnliga ”forskare” som åker till afrikanska länder. Det liggs en hel del i bushen där och jag tror inte att man kan säga att det inte rör sig om beroendeställning när unga afrikanska män har sex med svenska äldre tanter.

 12. Vidar Says:

  @ Ostpannkakan-antifeminist
  Alla feminister är sexköpande idioter menar du? Och grunden är att du tror det? Moget…

  och nej, det är inte semester att doktorera i genusvetenskap, inte mer än något annat humanistiskt ämne.

 13. Vidar Says:

  förlåt, inte ”alla feminister”, jag menar förstås ”alla genusforskare”

 14. Ostpannkakan-antifeminist Says:

  Ovan har vi en feminist som tror att feministisk teori är neutral i sin forskning. ASGARV. Hon tycker alltså inte det är några konstigheter med styrd forskning.

 15. Vidar Says:

  genusforskning har sin historiska-vetenskapliga bakgrund i feministisk teori. (kristen teologi är inte heller neutral)

  Dessutom handlade det om undervisning, inte forskning, inom området. Det är väl inte konstigt att man måste undervisa i olika centrala delar av området där man forskar? Det är så det fungerar i den akademiska världen.

  OCH så är jag man, om namnet verkar tvetydigt.

 16. Ostpannkakan-antifeminist Says:

  Vidar

  Jag har själv läst genusvetenskap. Jag vet att man kommer undan med i stort sett allt som feminsiterna gillar att höra. Jag skrev c-uppsats inom ämnet feminism, dock inte inom genusvetenskaplig disciplin. Jag kom undan med ruggigt mycket. Både under rättningen av min uppsats men även under oppuneringen där jag inte blev kritiserad alls. Ingen vågade kändes det som.

 17. Vidar Says:

  @Ostpannkakan-antifeminist
  Intressant, jag har liknande upplevelse av grundkurserna i religionsvetenskap och i lärarutbildningen. Att få godkänt handlar mest om att kunna det akademiska språket och tillämpa ämnets tankemodeller…

  Vad jag hört är det en annan sak att komma in på forskarutbildningen…

  Sedan – Om du läst ämne. Tycker du verkligen att det är konstigt att en genusforskare skall undervisa i feministisk teori som en del av sin tjänst?

 18. Vidar Says:

  @Ostpannkakan-antifeminist
  Intressant, jag har liknande upplevelse av grundkurserna i religionsvetenskap och i lärarutbildningen. Att få godkänt handlar mest om att kunna det akademiska språket och tillämpa ämnets tankemodeller…

  Vad jag hört är det en annan sak att komma in på forskarutbildningen…

  Sedan – Om du läst ämnet. Tycker du verkligen att det är konstigt att en genusforskare skall undervisa i feministisk teori som en del av sin tjänst?

 19. Vidar Says:

  det är f.ö sorgligt hur lite respons man får på innehållet i en C-uppsats, blir ofta mest bara en examen i vetenskapligt skrivande. många källor på detta. 😦

 20. Sommarlof Says:

  Kan inte låta bli att undra varför det oftast (alltid?) är sån massiv övervikt av kvinnor på genusvetenskapliga institutioner. Beror det på att kvinnor är intresserade av ämnet och VÄLJER det. Eller beror det på en patriarkal struktur som TVINGAR dem dit?

 21. Vad sysslar Professor Lars Pålsson Syll med? « Aktivarum Says:

  […] kunde han åtalas för att han ljög om det under ed. Detta är dock en skillnad som tycks undgå Pålsson Sylls feministiska genusteori fullkomligt. I kommentarerna skriver han: ”Men det ändrar inte det faktum att kvinnor i […]

 22. Aktivarum Says:

  Sommarlof:

  ”Kan inte låta bli att undra varför det oftast (alltid?) är sån massiv övervikt av kvinnor på genusvetenskapliga institutioner.”

  Det beror på att de (och alla andra poststrukturella ”— studies” program för den delen) skapats specifikt för att vara motvikter mot den kulturella majoriteten i kulturkriget.

 23. Sommarlof Says:

  Aha! Jag tror jag förstår. Det är en *matriarkal* struktur som tvingat dom dit.

 24. Aktivarum Says:

  Vidar:

  ”och nej, det är inte semester att doktorera i genusvetenskap, inte mer än något annat humanistiskt ämne.”

  Det där är struntsnack! – Om man har samma ideologiska grund som lärarna så är det en ren barnlek att doktorera i genusvetenskap, precis som det är en barnlek att doktorera i queerstudies, latinostudies eller nåt annan teoribaserat ämne. I ”Theorys Empire” dras slutsatsen att de ideologiskt oberoende eleverna….

  quickly catch on to the truth of an observation made by Frank Lentricchia a few years ago. Having decided to read literature as literature instead of as a vehicle for Theory, Lentricchia noticed that the Theory game was played by the formula “Tell me your theory and I’ll tell you in advance what you’ll say about any work of literature, especially those you haven’t read.

 25. Bob Says:

  Läste din bok. Fullkomligt ofattbart att media hakat på de här lögnerna. Bra bok att ha något att slå i huvudet på när man i framtiden diskuterar feminismen. Detta media gjort är oförlåtligt. Att de under 10 års tid köpt allt paranoida tokfeministerna babblat om. Inget dåligt beslut att säga upp prenumerationen på morgontidningen. Jag ska aldrig mer köpa en tidning, Hoppas att fler följer mitt exempel.

 26. Aktivarum Says:

  Sommarlof:

  ”Aha! Jag tror jag förstår. Det är en *matriarkal* struktur som tvingat dom dit.”

  Nej, det är den patriarkala akademiska strukturens dominans som tvingar förespråkare av materiell jämställdhet (lika resultat) att uppfinna egna strukturer. Det är precis som med idrott i USA. Ställda inför det faktum att kvinnor och män inte är lika intresserade av skolidrott så hade man två metoder frö att skapa idrottsmässig jämställdhet

  1) LAGSTIFTNING: Title IX i feministisk tolkning föreskriver att om skolans elever är 60% kvinnor så måste 60% av idrottarna vara kvinnor. Annars tvingas MANLIGA idrottslag lägga ner sin verksamhet. Kan inte skolan fixa idrott för kvinnor så får de inte ha idrott för män heller. Det kvinnor inte VILL göra, skall män som vill inte FÅ göra.

  2) SUBSTITUT: För att få till antalet tillräckligt många kvinnor tar man vad än som kvinnor gillar att göra och kallar det ”idrott” på samma sätt kallar man människor med samma politiska åsikter som sitter och tycker lika för ”womens studies” ”black studies” etc.

  I ett utslag av fascinerande hyckleri har dock USA:s feministiska politiker vägrat att erkänna den bland kvinnor mest populära idrotten som en ”riktig” idrott. Competitive Cheerleading tycker nämligen feministpolitiker är sån där feminin dans och sånt är omodernt enligt dem.

 27. Karl.Off Says:

  Aktivarum visar tydligt att teorin i Theorys Empire stämmer, även här i de kvasiintellektuellas högborg där kvinnohat anses vara en lära bland andra. Allt feminister gör och säger kan avfärdas som ”struntsnack” eftersom Erik liksom redan vet vad alla feminister tycker, utan att sätta sig in i den aktuella debatt som förs av feminister(i andra forum än den lilla klick som kallar sig jämställdister, självfallet). Har man samma ideologiska grund som guden Ström behöver man varken läsa böcker, tidningar eller följa debatten som sker i resten av samhället, där man inte utan vidare kan generalisera grovt och okunnigt kring kvinnor, feminister eller andra utan att outa sig som idiot. Skitsnack! Trams! Det där är bull! Du är dum! Warren Ferrell sa faktiskt detta och han är bäst osv (resten av världen ifrågasätter hans märkliga pedofiliförespråkande). Fan vad intellektellell han är den där Aktivarum. han kan så svåra ord och lyckas hitta forskning som stödjer det han redan tycker, om man plockar ut det göttaste. och lämnar resten därhän. Hoppas han bemöter den där Psykologidoktorandens replik snart, eller törs han inte?

 28. Pether Says:

  Gå o lägg dig under sängen och gråt istället för att slösa webbutrymme med ditt whine.

 29. Aktivarum Says:

  Karl.Off

  ”Aktivarum visar tydligt att teorin i Theorys Empire stämmer”

  Karl.Off bevisar åter att dessa människor kallar precis allting de hör för ”theory” vilket gör ordet helt meningslöst. Här kallar han till och med en teorinegativ bok för teoripositiv påspädning av teori.

  ”de kvasiintellektuellas högborg där kvinnohat anses vara en lära bland andra. Allt feminister gör och säger kan avfärdas som ”struntsnack” eftersom Erik liksom redan vet vad alla feminister tycker”

  Nej feminister avfärdas inte som struntsnack pga teori, de avfärdas som struntsnack pga att de ljuger om eller ignorerar empiri. Här blandas vidare åter kvinnor ihop med feminister. Riktigt hur Karl.Off menar Claes Borgström är kvinna förtäljer inte historien. Han kanske vet mer än han säger…

  ”utan att sätta sig in i den aktuella debatt som förs av feminister(i andra forum än den lilla klick som kallar sig jämställdister, självfallet).”

  Här sätter de åter sina egna debatter, dvs diskurser som en auktoritet i sig. Detta är viktigt för det (vi) pratas (pratar) om det i böcker och tidningar.

  ”Har man samma ideologiska grund som guden Ström behöver man varken läsa böcker, tidningar eller följa debatten som sker i resten av samhället”

  Åter ett försök att använda sin diskurs i sig som auktoritet. Om nåt diskuteras anses det vara viktigt för att man diskuterar det. Bra jobbat Mr Cirkelresonemang.

  ”där man inte utan vidare kan generalisera grovt och okunnigt kring kvinnor, feminister eller andra utan att outa sig som idiot.”

  Problemet med det påståendet är att generaliseringar avgörs av empiri, inte av teori eller diskurs. Feminister tycker såklart alla som inte är feminister är idioter precis som sossar tycker alla moderater är idioter. Det är ordinär smutspolitik.

  ”Warren Ferrell sa faktiskt detta och han är bäst osv (resten av världen ifrågasätter hans märkliga pedofiliförespråkande).”

  För det första använder jag inte porrtidningar som källa så påståenden i Penthouse har noll relevans. Särskilt när vad som tolkas är en bok med av allt att döma helt okänt innehåll. För det andra: Förra gången var det ”omvärldens” åsikter nu är det ”resten av världen” som de tror deras personliga åsikter representerar.

  Börjar ni möjligen få slut på orden?

  ”Fan vad intellektellell han är den där Aktivarum.”

  Hur definierar du intellektuell? Det verkar ju annars logiskt för någon som flera gånger hänvisat till minst en bok som handlar just om hur mycket skit som döljer sig i begreppet ”intellektuell”

  ”han kan så svåra ord och lyckas hitta forskning som stödjer det han redan tycker, om man plockar ut det göttaste.”

  Nej forskning varken stödjer eller inte stödjer saker. Däremot finns det något som heter empiri som bra forskning innehåller och politiska knäppskallar flyr från.

  ”och lämnar resten därhän. Hoppas han bemöter den där Psykologidoktorandens replik snart, eller törs han inte?”

  Jodå jag har redan börjat skriva det svaret. Problemet är doktorandens totala brist på avgränsning i det inlägget. Han verkar förväxla att svara på en fråga med att ge en luddig hänvisning till någon annan som han tycker besvarat frågan (vilket i subjektiva sammanhang innebär anbart de som redan håller med vet vad som menas – något du kanske förväxlar med att det även är sant i riktiga världens praktik?)

 30. Robban Says:


  Vill tipsa om det klippet. Det känns lite pinsamt faktiskt

 31. Heat Says:

  Ja, suck. Ojämställda akademiker smörjer kråset i genusindustrin – business as usual…Vad vi i Sverige skulle behöva är forskning som leder till patent och produktutveckling om vi vill överleva här…

 32. Vidar Says:

  @Aktivarum
  Antar att du är doktorand eller forskare i ett humanistiskt ämne och jämför dig med dina genus-kollegor (vars arbeten du studerat) eftersom du uttalar dig så självsäkert.

  Jag själv är tyvärr bara en halvbildad looser som pratat lite smått med forskare och studenter…

 33. Aktivarum Says:

  Vidar:

  ”Antar att du är doktorand eller forskare i ett humanistiskt ämne och jämför dig med dina genus-kollegor (vars arbeten du studerat) eftersom du uttalar dig så självsäkert.”

  Fascinerande dumt sätt att bedöma människor. Det finns vettiga humanister som anstränger sig och det finns idiotiska humanister som skriver och tror på vad som helst. Hur vet du vem som är vem?

  ”Jag själv är tyvärr bara en halvbildad looser som pratat lite smått med forskare och studenter…”

  Jaså? I ett annat inlägg kallade du dig lärare.

 34. Farzad Rezaie Says:

  Farzad
  Ovanstående utlägg förvånar inte mig. Jag har varit i kontakt med myndigheter i Åbo angående vårdnadtvist och sett effekten av feministen och mansdiskrimineringen i det här landet.
  Som man bör man finna sig i all orätt samt passa sig så att inte göra det minsta misstag och ändå förlora all sin rättighet.

 35. Man United Says:

  Metallica, allt annat än ett par gubbar på scen.. Det bästa av allt, de spelar ojämställdt till genus fanatikernas förtret. De kan ju alltid råna medborgarna på några miljoner för att anlägga ett genusperspektiv på elgitarren. Big 4 rules Word! .. from Ullevi, Gothenburg and Metallica family.Sweden loves Metallica!

 36. Argus Says:

  Varför avkrävs de genusvetenskapliga institutionerna ingen jämställdhetsplan? Kvinnorepresentationen pendlar ju mellan 90 och 100 % där. Genusvetenskap måste vara det mest ojämställda ämnet bland samtliga kurser på våra universitet. Både när det gäller studenter och lärare. Ett slags flickskola inom campus.

 37. Gert Says:

  De borde alltså kvotera in män på bekostnad av kompetens? Är det din lösning Argus? Det brukar ni ju annars inte inte tycka.

 38. Argus Says:

  Gert, jag noterar bara det faktum att feminister avkräver jämställdhetsplaner t o m av småföretagare med bara två anställda men verkar sakna dessa helt på sina egna institutioner på universiteten. Kompetens för övrigt, personligen anser jag att genusteori knappast är en vetenskap. Snarare ett politiskt särintresse.

 39. Psykologidoktorandens funderingar om könsskillnader « Aktivarum Says:

  […] stödjer man de föreslagna politiska åtgärderna, eller så gör man det inte. Det sistnämnda är Pär Ströms position och det var ju då han åkte på anklagelser utifrån det naturalistiska […]

 40. Aktivarum Says:

  Karl.Off:

  Special, se ovan

 41. Man United Says:

  @ Argus vad händer om små företagare gör myteri mot genus fascismen? Se Grill upproret

 42. Rolle Says:

  http://www.ucgs.umu.se/om-ucgs/personal/ appropå könsfördelning:)

 43. Lorem Ipsum Says:

  Behövs verkligen en så hög befattning för något som är en hobbykurs bland övriga liknande kurser som ”fotbollshistoria” och ”vi lär oss bygga jordhus”?

 44. Man United Says:

  @ bob fler och fler slutar köpa gammel medias (marxistisk) feministiska lögner och läser nyheter fri från marxism, feminism från flera olika källor dvs oberoende nya tidningar,-redaktions bloggar,engelsk dansk media och i viss mån metro. Det för att gammel media utgår från politiska feministiska styrmedel.Istället för oberoende granskning, sanning och den lilla människan i alla lägen. Att fundera över vilka journalistkåren egentligen granskar och vilken korruption det är som skyddar maktmissbruket inom statsfeminism.Dessutom är det skattebetalarna som finansierar statsfeminism och har varit för snälla och inte ställt krav på transparens.Något att ta ställning till: politiska feministiska åtgärder eller inte inför valet 2014. Juholt eller nuvarande statsminister,vem hycklar minst om radikalfeminism. Vem granskar sveriges journalistkår som odlar de feministiska myterna. Sveriges journalistkår? Snarare GenusLeaks Wikileaks

 45. Jack Says:

  Fältrapport:

  Fick hem min t-shirt

  ”Kräver lika rätt för män (bild på en knuten kamp-näve)”.

  Gick till närmsta livsmedelsaffär för att se om jag fick några reaktioner. Ett bra ställe för detta pga att man själv och andra står stilla och det dessutom är naturligt att både titta på andra där och närma sig t ex för att ta en frukt i närheten.

  Det var ganska glest så här sent men en kvinna i 45års åldern såg tishan iaf och såg lite förvånad/förvirrad/glad ut. Jag möttes också av ett tillrop

  ”Bra tröja!”

  Jag vände mig och såg en man i 50-års åldern. Han höjde näven demonstrativt i en upp-till-kamp-gest. Jag sa tack och gick vidare.

  Slutsats: Tishan ”fungerar”

 46. Jack Says:

  Fungerar över förväntning tillochmed, att få tillrop och höjda kampnävar för sakens skulle är inte många tishor som lyckas med.

  Ang kvalitet känns det som god kvalitet! Tyget känns ganska tjockt vilket bidrar till det.

 47. KK Says:

  @Jack
  Mcyket bra.
  Det är däremot ytterst viktigt att man inte börjar lansera politiskt färgade varianter av ”anti-feminist tröjan”.
  Det skulle motverka hela idén…

 48. Jack Says:

  KK,

  Du menar parti-politiskt färgade? nej det vore inte bra. Politiskt färgat är det dock, rent av är väl politik kärnan i tishan.

  Och jag håller med anti-feminist är inte bra, jämställdhets och mansrörelsen behöver oberoende från kvinnligisterna och kan dessutom vara likriktat med dem ibland, i den mån de inte motarbetar oss utan följer med i rätt riktning.

 49. Musse Pig Says:

  OT, läs ”bittergubbens” strålande sammanfattning av det genusidiotiska läget i vårt avlånga land: http://bittergubben.wordpress.com/2011/07/04/den-viktigaste-mansfragan-i-dagens-sverige-den-feministiskt-vinklade-diskursen/#comment-11

 50. Argus Says:

  Det mest skrämmande är att det är skattebetalarna som får betala kostnaderna för dessa kvasivetenskapliga institutioner. Dessutom de kostnader det innebär att implementera dessa idéer i samhället. Forskare och forskare: sätt ett årskurs fems matteprov i händerna på dessa universitetslektorer och de kommer att prestera sämre än den genomsnittlige femteklassaren!

 51. Mattias Says:

  Gert,

  det är stor skillnad på att påpeka dubbelmoral och att vilja göra samma fel själv.

 52. Hjalmar Says:

  Musse Pigg: Bittergubben är riktigt bra, han är på den goda sidan 🙂

  Argus: Jag brukar tänka att ”Varje bortslösad skattekrona är att stjäla från de fattiga.” Det är en skam att detta feministnonsens i realiteten bekostas av tex fattigpensionärer!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: