Archive for augusti, 2011

Manliga deltagare i Robinson förnedras

31 augusti 2011

De manliga ”Robinson”-deltagarna tvingas att klä av sig nakna och vara nakna i minst fyra dagar. De fick tävla i löpning – och förlorarna kedjades ihop. Dessutom sattes de manliga deltagarna i fängelse – tillsammans med riktiga tjuvar och mördare – direkt efter ankomst till Filippinerna. Dessutom sprang männen (men inte kvinnorna) nakna i trailern för programmet.

Kan du tänka dig tanken att kvinnorna – och bara kvinnorna – tvingas vara nakna inför tevekameror i fyra dagar? Vilket ramaskri det skulle bli, med ord som objektifiering och gubbsjuka.

Har jag missat några förödmjukelser som bara kvinnorna drabbades av? Skriv i kommentarsfältet i så fall (jag följer själv inte Robinson). Om inte, så verkar det som om förnedringsteve visar tendenser att bli könsspecifik.

Läs mer här och här. Tack för tipset, Joakim!

Natos kvinnobataljon ordnar mikrolån till kvinnor

31 augusti 2011

Drabbas kvinnor verkligen värst i krig?

FN:s säkerhetsråd antog år 2000 en resolution, nr 1325, om kvinnor i krig och konflikter. NATO sammanfattar innehållet så här på sin webbplats:

”Denna resolution erkänner den oproportionella påverkan som krig och konflikter har på kvinnor och barn, och belyser det faktum att kvinnor historiskt har lämnats utanför fredsprocesser och stabiliserande åtgärder. Resolutionen kräver fullt och likvärdigt deltagande av kvinnor på alla nivåer inom frågor som tidig konfliktlösning och återuppbyggnad efter konflikter, fred och säkerhet.”

Först vill jag uttrycka min ödmjukhet inför det lidande och de vidrigheter som människor drabbas av i krig och konflikter. Det är viktigt att inse att genusproblem faktiskt är futtigheter och riktiga lyxproblem, sett i ett större perspektiv.

När det är sagt kan jag konstatera att det finns en hel del att säga om FN:s och Natos formuleringar. Låt mig börja med detta:

”Denna resolution erkänner den oproportionella påverkan som krig och konflikter har på kvinnor och barn…”

Detta är ett längre sätt att formulera det feministiska slagordet ”kvinnor drabbas värst i krig”. Hur kan man hävda något sådant? Det är verkligen osynliggörande av manligt lidande. Män dör på slagfältet eftersom de är måltavlor för beskjutning (krig handlar ju till stor del om att döda soldater), kvinnor slipper nästan alltid strida. Visst drabbas även civilbefolkningen (av båda kön) av krig. Och visst drabbas kvinnor av våldtäkter i krig (vilket är vidrigt). Men män drabbas också av våldtäkter i krig. Och framför allt – att bli skjuten till döds är betydligt värre än att bli våldtagen.

Sedan står det:

”…belyser det faktum att kvinnor historiskt har lämnats utanför fredsprocesser och stabiliserande åtgärder”

Ja, och kvinnor har också historiskt lämnats utanför själva stridandet. Att strida har ju ansetts alltför farligt för kvinnor. Efter första världskriget var det 18 miljoner kvinnor i Europa som inte kunde hitta någon man att gifta sig med – gissa varför?

Sedan kommer då denna mening på Natos sajt:

”Resolutionen kräver fullt och likvärdigt deltagande av kvinnor på alla nivåer inom frågor som tidig konfliktlösning och återuppbyggnad efter konflikter, fred och säkerhet.”

Om det ska vara rättvist ska rättigheter och skyldigheter följas åt. Men så är inte alltid fallet – särskilt inte på genusområdet. Om FN och Nato kräver ”fullt och likvärdigt deltagande av kvinnor på alla nivåer inom frågor som tidig konfliktlösning…”, varför kräver man inte också ”fullt och likvärdigt deltagande av kvinnor på alla nivåer inom krigföring”? Observera, det ska vara i stridande funktioner, inte bara i säkra funktioner.

Apropå det sista: Här har Nato information om en särskild kvinnobataljon, som inte verkar strida utan istället går runt och tar kontakt med den lokala civilbefolkningen, besöker skolor, ordnar mikrolån till kvinnor (särbehandling igen!) och liknande (se bilderna nedan).

Läs Natos information om FN-resolution 1325  här. Tack för tipset, Petter!

Högre dödlighet för män efter hjärtinfarkt

31 augusti 2011

Nu har det kommit ett nytt hävdande att kvinnor får sämre hjärtsjukvård (se här).

Som jag skrev i kapitel sex i min bok Sex feministiska myter (pdf här) är det här en myt. Jag ser att forskaren ovan kommit fram till olikheter i behandlingen av könen, vilket jag inte ifrågasätter. Men det behöver verkligen inte betyda att det ena könet får sämre vård. Könen är olika, deras kroppar reagerar olika (forskaren ovan är själv inne på ”olika biverkansprofiler”), så det är inte så konstigt om statistik visar att behandlingen är en aning olika för de två könen.

En intressant indikator på hur god hjärtsjukvården är borde ju vara dödlighet 28 dagar efter en infarkt. Detta är för övrigt ett internationellt mätetal på hjärtsjukvårdens kvalitet.

Hur ser det då ut för de båda könen? Intressant nog finns en färsk rapport från Socialstyrelsen. ”Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet – Jämförelser mellan landsting 2010”, heter den. Där framgår det att dödligheten 28 dagar efter en hjärtinfarkt är 28,1 procent för kvinnor och 30,4 procent för männen. Fler män dör, alltså. Kvinnorna överlever i högre utsträckning än män.

Här kan du se ett diagram ur rapporten om hur den ovan nämnda siffran har utvecklat sig över åren (klicka för större bild):

Du kan läsa hela Socialstyrelsens rapport här. Tack för tipset, Kjell!

Pubträff på måndag i Stockholm och Malmö!

31 augusti 2011

Hej alla glada jämställdister! Jag påminner om pubträffen på måndag. Den går dels i Stockholm, där jag själv kommer att närvara, dels i Malmö, där Pelle Billing närvarar.

Stockholm: Träffen är nu på måndag med början klockan 18 på puben/restaurangen Charles Dickens, som ligger på Folkungagatan 55. Alldeles intill tunnelbanestationen Medborgarplatsen. (OBS inte samma lokal som tidigare pubträffar)

Malmö: Läs mer på Pelle Billings blogg här.

Ingen anmälan krävs. Var och en betalar sin egen konsumtion.

Väl mött – i jämställdhetens anda! Och låt våra överläggningar bli kreativa!

Krav i Norge på åldersgräns för omskärelse

31 augusti 2011

Idag meddelar medier att den norska barnombudsmannen Reidar Hjermann kräver en åldersgräns vid 15 eller 16 år för omskärelse av pojkar. Han säger också att pojkarna själva ska få ge tillstånd till att skära bort förhuden. Se här och här. Tack för tipset, Urban och Daniel!

Det är märkligt att detta inte är en fullständig självklarhet.

Omskärelse av pojkar (en form av könsstympning) är tillåten i Sverige, men den måste utföras av behöriga läkare. Det finns inga krav på att pojkarna måste vara stora nog att kunna ge sitt medgivande efter att ha tagit ställning till konsekvenserna.

Förbudet mot könsstympning gäller bara flickor. Det är ett av många exempel på att lagstiftningen inte är könsneutral. Män är den enda grupp som formellt diskrimineras i svensk lag.

I det här fallet rör det som om pojkdiskriminering. Pojkar har inte rätt enligt lagen att ha sina egna kroppar intakta. Flickor har det.

Könsneutral lagstiftning bör vara den spirande mansrörelsens första och viktigaste krav, anser jag.

Skrik var inte misshandel

Här är en nyhet som har med ovanstående att göra. Grannarna i Malmö hörde förtvivlade skrik från ett barn och larmade polisen. De misstänkte barnmisshandel.

Men det var inte misshandel. Det vara bara en pojke som blev omskuren.

Läs mer här. Tack för det tipset, Peter!

Uppdatering: Som väntat kom snabbt en kommentar (från Katarina, den första kommentaren) som går ut på att omskärelse av pojkar (att skära bort en del av förhuden) inte är något viktigt problem eftersom en del former av kvinnlig könsstympning är mycket värre. Det är rätt i sak att att kvinnlig könsstympning ofta är värre eller mycket värre än omskärelse, men vad har det att göra med kravet på att delar av könsorganet inte ska få skäras bort på pojkar innan de är stora nog att bedöma konsekvenserna? Tänk om samhället skulle tillåta misshandel och våldtäkt med motiveringen att ”mord är faktiskt värre”. Självklart ska all könsstympning av minderåriga vara förbjudan, oavsett kön. Märkligt att ett sådant jämställt krav ska vara så kontroversiellt.

För övrigt, Kvinnor drabbas värst av kampen mot terrorismen, får vi veta idag (här). Samtidigt säger intressant nog Lena Ag och organisationen Kvinna till Kvinna att avsaknaden av ett könsperspektiv i terrorbekämpningen är förödande. Tack för tipset, Joakim och Mats!

För övrigt 2: Corren skriver bra igen: ”Pojkar kan också bli våldtagna”. Se här.

Han hittade pojkdiskriminering på mjölkpaketet

31 augusti 2011

En GenusNytt-läsare vid namn Magnus blev upprörd när han hade hällt mjölken på frukostflingorna. På mjölkpaketet stod nämligen detta att läsa:

Magnus tog bilden och skrev i sitt mejl till mig:

”Jag gick själv genom en ganska kraftig depression när jag var 18-19. Låter som det här stället hade passat mig ganska bra när jag var i den åldern. Jag undrar om Skånemejerier stödjer en liknande satsning för pojkar som behöver någon att prata med?”

Ja, vi får väl se hur Skånemejerier kommer att göra sitt genusurval framöver. Hör gärna av dig till GenusNytt om du ser en pojksatsning annonseras på mjölken!

Hjälpverksamheten Enter Mötesplats drivs alltså av Skåne Stadsmission. Mötesplatsen syftar till att hjälpa ungdomar i åldern 13-20 år, under förutsättning att dessa inte har manligt kön. Sedan start har Enter Mötesplats haft mer än 350 tjejer på besök. Regelbundet kommer ca 20 tjejer till Enter flera gånger varje vecka.

Ellen stöds ekonomiskt av World Childhood Foundation och Stena Fastigheter. I en särskild pressrelease har det också offentliggjorts att Prins Gustaf Adolf och Prinsessan Sibyllas Minnesfond också ger pengar till Ellen (och har gjort det flera gånger).

Jag tycker det är sorgligt att Skåne Stadsmission inte har en jämställd syn på vilka som är värda hjälp och stöd. Varför diskriminera det ena könet? Om jag bodde i Skåne och hade hjälpt Skåne Stadsmission med pengar hade jag nog slutat med det.

Jag, och bloggen GenusNytt, förordar lika rättigheter och skyldigheter för könen. Därför kallar jag mig jämställdist.

För övrigt: Det verkar ha varit tjejdagar hos Scandinavian Photo. Se här. Tack för tipset, Thomas!

100% kvinnor nytt jämställdhetsmål?

30 augusti 2011

Det var länge sedan som den feministiska rörelsen strävade efter att kvinnor skulle få samma juridiska rättigheter som män. När det målet var uppnått blev nästa mål att det ska vara 50/50-fördelning mellan könen överallt – även på de områden där det ena könet hellre vill in och anstränger sig mer för att komma in.

Stannar ambitionen där? Nej, det verkar inte så.

Jag har skrivit det tidigare – nu verkar det vara dags för feminismens tredje mål. Det räcker inte med 50 procent kvinnor – det ska vara kvinnlig dominans. Kvinnligt maktövertag. Ju kvinnligare, desto jämställdare.

Titta på denna rubrik:

Det är inte vem som helst som har satt den rubriken, det är Göteborgs Universitet och det handlar om en doktorsavhandling. Hög nivå, alltså.

Jag citerar vad Göteborgs Universitet skriver under ovanstående rubrik:

”Med över femtio procent kvinnor har parlamentet i Rwanda jämnast könsfördelning i världen.[…] 56 procent av ledamöterna i det rwandiska parlamentet är kvinnor. Rwanda har därmed högre andel kvinnor i sitt parlament än något annat land i världen.”

Universitetet anser alltså att en könsfördelning på 56/44 är den mest jämställda i världen för ett parlament. Men när det skrevs hade Sveriges parlament en könsfördelning på 47/53. Skillnaden mellan könens procentsatser i det svenska parlamentet var alltså hälften av motsvarande skillnad i Rwanda! Med all normal logik borde därför det svenska parlamentet – riksdagen – vara mer jämställd än Rwandas parlament.

Ändå skriver Göteborgs Universitet i sin rubrik att Rwandas parlament är mest jämställt i världen. Hur ska man tolka det?

Jag finner bara en möjlig tolkning. Den som har skrivit det hela har värderingen ”ju fler kvinnor, desto jämställdare”.

Det är inte en jämställd inställning. Själv är jag jämställdist, vilket innebär att jag kämpar för att de två könen ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Det är sann jämställdhet.

Läs Göteborgs Universitets artikel här. Tack för tipset, Johan! Han avslutade sitt mejl till mig med ”Alltid mer, aldrig nog”. Det är talande.

Genusforskare avslöjar sig igen

30 augusti 2011

Det här är lite av ett återkommande tema för mig, hur genusforskare avslöjar sig som vinklade i genusfrågan. Jag har bland annat skrivit tidigare om det här, här, och här. Nu är det dags igen.

Det finns i Sverige ett förbund för genusforskare, Sveriges Genusforskarförbund. Jag råkade halka in på deras webbplats. Det är intressant att se deras urval av internationella länkar. Här är en skärmdump:

Man kan konstatera att länkarnas titlar fördelar sig på detta vis:

– 7 länkar innehåller ordet kvinna eller feminism i någon form
– 1 länk handlar om ”kritisk” forskning om män
– 3 länkar har en neutral titel
– 0 länkar handlar om män på ett sätt som inte från början är ”kritiskt”

Är detta ett tecken på en neutral inställning i  genusfrågan?

För övrigt, bara som en detalj i mängden: Det är intressant att notera att det nationella biblioteket för genusforskning, som drivs av Nationella sekretariatet för genusforskning, bär namnet Kvinnsam. Ja, det heter Kvinnsam. Se nedan.

Nedan kan du se en skärmdump av vad som idag finns bland ”Nyheter” på Kvinnsams webbplats. Gör gärna samma genusanalys som ovan.

Kampanj – be Aftonbladet granska genusindustrin!

30 augusti 2011

Man kan komma med önskemål hos Aftonbladet om vad de ska granska. Människor röstar, så ju fler som hör av sig om ett visst ämne desto större är chansen att tidningen tar upp det till granskning.

Vill du att Aftonbladet ska granska genusindustrin, gå in här och rösta.

Vill du att Aftonbladet ska granska vårdnadstvisterna, gå in här och rösta.

Läs generellt om Aftonbladets nya satsning på tips om vad som ska granskas här.

Här kan du läsa motiveringen från den person som föreslagit granskning av genusindustrin:

Film- och musikprojekt bara för tjejer

30 augusti 2011

No Remorse är ett film- och musikprojekt i Haninge för tjejer. Det stöds av Studieförbundet Vuxenskolan, Allmänna Arvsfonden och Stockholms filmskola.

Två kvällar i veckan är alla tjejer mellan 13 och 20 år välkomna för att prova på att spela rockmusik ”utan att störas av killar”. För dem som ”har lite seriösare avsikter” finns också möjligheten att starta band, få tillgång till replokal och gå filmutbildning.

Det finns funderingar på att i framtiden kunna öppna en motsvarighet också för killar. Men att man kommer att behålla åtminstone två kvällar i veckan för enbart tjejer är det ingen diskussion om, enligt Studieförbundet Vuxenskolans information:

– Tjejerna ska få lugn och ro att utvecklas tills de har så pass mycket självförtroende så att de kan spela med vilka som helst. Det är målet, säger Kenneth Alutoin, en av grundarna.

Och vad anser tjejerna själv om det här? Alutoin svarar:

”Många säger att dom uppskattar att det är bara tjejer och att dom kan slappna av… Skulle det vara killar här skulle det bli en annan stämning.”

Läs mer här och här. Tack för tipset, Nils!

För övrigt 1: Apropå Allmänna arvsfonden: En gammal nyhet, men här kan du läsa om hur Allmänna Arvsfonden stöder tio projekt för att stärka flickors självbild. Tack för tipset, Nils!

För övrigt 2: Fastighetsbolaget Gotlandshem utbildar i dagarna sin fastighetspersonal i hur man hanterar problem om hot och våld. Fastighetsskötarna har fått ”fördjupade kunskaper om mäns våld mot kvinnor och barn”, skriver Hela Gotland.

Rapport från GenusNytts 20.000-kampanj

30 augusti 2011

Sedan jag sparkade igång The 20.000 challenge – en kampanj för att lyfta GenusNytt till 20.000 dagliga besökare – har bloggen haft bra siffror. Det är långt kvar till målet, men besöksantalet har ändå varit högt. Här ser du staplar – den sista stapeln är igår. Den 24 augusti startade kampanjen. Det kan vara bra att veta att det brukar vara lägre trafik under helger.

Igår, måndag, nådde vi 9.312 besökare.

Hjälp till att pressa siffrorna uppåt! Här är enkla saker du kan göra – i kampen för jämställdhet:

– Skicka mejl till kontakterna i ditt epost-programm och tipsa om GenusNytt. Om det är känsligt behöver du ju inte nämna att du stöder bloggens ideologi, du kan skriva ”Titta här, en blogg som ifrågasätter feminismen, vad ovanligt”.
– Skriv och tipsa om GenusNytt på Facebook och Twitter
– Messa dina kontakter om GenusNytt om du vet att många av dem har en surfmobil
– Har du egen blogg eller sajt, skriv och tipsa om GenusNytt, gärna i form av en permanent länk
– Sätt upp lappar om GenusNytt på anslagstavlan på ditt jobb eller högskola (du finner lappar färdiga för utskrift här och här)

Skriv sedan gärna i GenusNytts kommentarsfält och berätta vad du har vidtagit för åtgärder. Det är bra för det sporrar andra att göra ännu mer.

Uppdatering: En kommentar som visar att det fungerar:

Manliga politiker revolterar mot kvinnlig gräddfil

30 augusti 2011

Genushiss uppskattas inte

I England har något hänt som jag tror vore otänkbart i Sverige. Manliga politiker protesterar mot att bli förbigångna av kvinnor som får gräddfil på grund av sitt kön.

Bakgrunden är att inför det senaste parlamentsvalet gjorde toryledaren David Cameron en specialsatsning på att lyfta fram kvinnor. Många kvinnor blev parlamentsledamöter som ett resultat av det – dessa kallas ”Camerons Cuties”.

Av de 305 konservativa parlamentsledamöterna är 35 kvinnor som valdes in 2010 – förra året. Dessa har alltså ungefär ett års erfarenhet av parlamentariskt arbete.

Nu har det kommit tydliga tecken på att David Cameron planerar att snabbt befordra en del av dessa nyinvalda kvinnor, av genustaktiska skäl. Genushiss i karriären för kvinnor, alltså.

Inget nytt under solen – så går det till nuförtiden. Inte minst i Sverige.

Men det unika är att manliga parlamentsledamöter – med längre erfarenhet än de nyligen invalda kvinnorna – revolterar. David Cameron har blivit varnad – det jäser i partiet. Mest arga är de män som valdes in ett val tidigare än de kvinnor vi talar om, alltså valet 2005. De männen fruktar att bli helt överhoppade i den politiska karriären. En förlorad politisk generation, offer för mansdiskriminering.

Vi borde har mera av engelskt go bland männen här i Sverige. För jämställdhetens skull.

Läs mer här. Tack för tipset, Fredrik!