Mäns uppoffringar skapade Norges välstånd

by

Dags för genustack i Norge?

Under semestern läste jag bland annat boken Dykaren som exploderade – priset för det norska oljeundret. Det var intressant och spännande läsning. Och som så ofta upptäckte jag att här fanns minsann ett genusperspektiv, även om det inte var författarnas avsikt. Så är det ofta.

När Norge på kort tid byggde upp sin oljeindustri från noll till världsledande, och gav nationen ett oanat välstånd, byggde det på stora uppoffringar från en vital yrkesgrupp: dykare. Lite tillspetsat kan man säga att hela nationens välstånd idag bygger på att ett  antal djuphavsdykare gjorde enorma uppoffringar.

Ett stort antal av dessa fick aldrig uppleva frukten av sina mödor, eftersom de dog i dykolyckor när gränserna tänjdes in extremum för att vinna tid och nå djup som man tidigare inte dykt på. Av de som överlevde lever de flesta idag som vrak, eftersom påfrestningarna från djupdykningarna fullständigt har förstört deras hälsa – både fysiskt och psykiskt.

Hur tror du könsfördelningen ser ut i den aktuella gruppen? Om du gissar på cirka 100 procent män så tror jag du har kommit ganska rätt. I boken nämns ett mycket stort antal namn, och inget av dem är kvinnligt.

Jag blir nästan illamående av den cynism med vilken dessa män utnyttjades som förbrukningsvara för att bygga upp vinster till ett litet antal företag och nationellt välstånd till Norge. Män har alltid betraktats som förbrukningsvara – det ingår i de klassiska könsrollerna – och så är det fortfarande. Förbrukningsvara.

Ett citat ur boken som visar hur lite ett manligt liv är värt:

”Dykning på djupt vatten byggde på principer som tagits fram redan på 1800-talet. Med hjälp av så kallade dyktabeller ansåg man sig kunna göra uppstigningar från stora djup utan att skada människan. […] 

Inom varje bolag experimenterades det dock ytterligare med såväl tabeller som andningsgaser, allt i syfte att pressa tiderna för dykningen. […]  I vissa firmor, som franska Comex, satsades miljoner på att utveckla tekniker för att pressa den mänskliga förmåga till ännu snabbare och djupare dyk än tidigare. Trots Comex forskningsarbete och en stark uppbackning från franska staten var det även för det franska dykbolaget genom den praktiska tillämpningen av forskningsrönen som man till slut lärde sig vad som fungerade. Det vill säga genom olyckorna som dykarna drabbades av i samband med att nya metoder testades.

Den lilla norska dykfirman 3X hade äntligen fått ett eget, nytt tryckkammarsystem och skulle nu pröva en ny dyktabell som för dyra pengar utarbetats åt dem av ett amerikanskt bolag. Tabellen innebar betydligt längre vistelser på botten och i kammare än de redan starkt pressade US Navy-tabellerna, men de norska myndigheterna såg som så ofta vid denna tid genom fingrarna med att tabellen aldrig tagits i bruk, och gav sedvanlig dispens till att använda dem. […]

Georg Hetland och Anders ”Svensken” Lindahl var uppsatta på dyket. De befann sig i den nya klockan och var på väg ned till en första etapp på 45 meters djup. Där skulle syretillförseln strypas och ersättas av heliumgas. Problemet var att någon utrustat klockan med en så lång kabel att luften som skulle ha pressats ut ur gasröret låg kvar och blandade sig med heliumet till en giftig brygd. Resultatet var en kvävande, berusande känsla som gjorde dykarna fullständigt omtöcknade. […]

På väg upp till ytan drabbades kamraten Hetland av en fruktansvärd smärta i veka livet och i benen. Hetland visste genast vad det rörde sig om, dykarsjuka av den värsta sorten, en så kallad ryggmärgsbends. Bubblorna i blodomloppet som nu fick honom att skaka av smärta hade orsakats av för snabb uppstigning.

Utan att vara någon expert på dekomprimeringstabeller var det lätt för Georg Hetland att inse att något var uppenbart fel med den nya tabellen.  Uppe på däck begärde han genast att få bli behandlad i tryckkammare. Dykchefen tvekade. Det var firmans första kontrakt med den nya utrustningen och inget fick gå fel.

Men Hetland kom till slut in i kammaren och drabbades, till synes på tvärs mot alla fysikaliska lagar, av ännu värre smärtor under dekompressionen. Skrikande och desperat rev han nu av sig kläderna och tryckte sin nakna kropp mot kammarens iskalla metall i ett förtvivlat försök att lindra smärtorna.”

Bara i det ovan beskrivna dyket inträffade alltså två incidenter som var och en för sig hade kunnat sluta med en dödsolycka. Så där höll det på i Norge i 10-15 år – i hela branschen. Med norska myndigheters goda minne – det var ju bråttom med oljan. Oljedirektoratet visste hur illa det var ställt, utan att agera.

Satsningen lyckades. Norge blev en rik oljenation.

Om man ska spetsa till det en aning kan man säga att priset betalades av en liten grupp personer som till hundra procent bestod av män.

Jag bloggade för en tid sedan om att Sveriges kvinnor kanske borde uttala ett kollektivt tack – ett genustack – för att männen under en mycket lång tid tagit på sig bördan av värnplikt och försvar av landet, medan kvinnorna automatiskt sluppit på grund av sitt kön. Kanske är det dags för norska kvinnor att rikta ett genustack till män för att de tagit på sig uppoffringarna som gjort Norge till oljeland?

Nu invänder förstås den analytiskt sinnade att de norska män som hade andra yrken än dykare har samma anledning som kvinnorna att tacka dykarna för uppoffringarna. Och det är naturligtvis rätt. Det är individer, inte kollektiv, som tar risker. Det är individer, inte kollektiv, som står för såväl hjältedåd som illdåd. Det är individer som ska hyllas respektive skuldbeläggas.

Men mot bakgrund av det ständiga kollektiva skuldbeläggandet av gruppen män för allt ifrån krig till miljöförstöring känns det frestande att ändå föreslå detta genustack. Dessutom är det skillnad på värderingarna. Det anses vara mycket värre om en kvinnas liv sätts i fara än om en mans liv sätts i fara. Därför är ett genusperspektiv motiverat i det här fallet.

En annan sak: Det är lustigt vad man upptäcker när man (som feministerna lärt mig) går genom livet med genusglasögonen på sig. Under semestern läste jag även boken Mina bästa flygarminnen och fotografier av Anders Rogberg (kan rekommenderas!). Och ser man på – även där dök det upp något som passar in i detta blogginlägg. Jag citerar ur boken (vars författare var svensk stridsflygare på 1940-talet):

”Men även för oss på svenska flygvapnets Mosquito-flottilj väntade bistrare tider. En serie olyckshändelser inträffade som kom att prägla vår tillvaro. Vår nye divisionschef omkom vid en flygolycka med en skolmaskin efter ett oväntat motorbortfall. En kollision i luften tog ytterligare fyra man och efter en kort tid försvann en maskin efter en explosion i luften. Jag hade en dag tjänst på flottiljens fotoavdelning där foton från begravningarna arkiverades. Det var skrämmande hur man kunde följa kamraters öden genom att lägga märke till vilka som bar kistorna och vilka som låg i dem. De som bar kistan i den första begravningen ersattes pö om pö med nya ansikten i de nästkommande eftersom de själva fick hedersplatsen i horisontell vila. Vuxna hårda män sågs gråta och det låg en otrevlig ödesmättad stämning över flottiljen. Det var när Bosse slutligen exploderade under ett skjutanfall mot kusten utanför Ystad som jag för min del kom underfund med att man hade oddsen emot sitt fortsatta leverne. Av divisionens åtta piloter var vi nu tre kvar i livet och decimeringen hade skett på ett halvt år.”

Som sagt, förbrukningsvara. Men numera kallas den gigantiska manliga uppoffring som kan sammanfattas med ordet soldateriet för kvinnodiskriminering. Kvinnorna ”hindrades” ju från att under hot om fängelse ge bort ett år av sitt liv gratis och dessutom riskera livet.

Man kan konstatera att det inte bara var män som skapade det norska oljevälståndet. Det var också män som bevarade freden i Sverige.

Boken ser ut som nedan och kan beställas direkt från författaren på epost anders.rogberg (at) tele2.se (den är utgiven på eget förlag). Köp den! Boken ger fascinerande inblickar i spännande områden i en svunnen tid.

För övrigt: Pelle Billing skriver föredömligt på Newsmill om feminismen – här.

Annonser

47 svar to “Mäns uppoffringar skapade Norges välstånd”

 1. E-Johannes Says:

  Går vi tillbaka i tiden hundra år är inte ett genustack ”unprecedented”. The Titanic Memorial (http://en.wikipedia.org/wiki/Titanic_Memorial_%28Washington,_D.C.%29) skulle kunna klassificeras som ett sådant.

  Men det var ju en annan tid när ridderlighet inte ansågs vara en patriarkal förtryckarstruktur.

 2. Stefan Says:

  TO THE YOUNG AND THE OLD
  THE RICH AND THE POOR
  THE IGNORANT AND THE LEARNED
  ALL
  WHO GAVE THEIR LIVES NOBLY
  TO SAVE WOMEN AND CHILDREN

  Titanic Memorial invigdes 1931 när hatfyllda ideologier började spridas över världen, så den gripande och förbehållslöst tacksamma inskriptionen på monumentet visar att vördnad och respekt kan finnas också i sådana tider.

  Man kan sedan undra vad som hände med Women’s Titanic Memorial Association som var den organisation som lät uppföra monumentet.

 3. Jack Says:

  I Sverige, pga samhällets behandling av män, är av de män som dör under en dag ca 100 personer i förtid.

  Vad som är förtid kan dock definieras om. Ser man till hur länge en man måste leva för att få tillbaka i sociala transfereringar vad han med våldshot avtvingats tidigare i sitt liv, så är åldern av icke längre förtida död 90år. Få män lever så länge. Det är därför rimligt att tala om att vi har ett system i Sverige som förvaltar mäns arbete och dess frukt på ett sådant sätt att nästan alla män dör i förtid, eller så att ca 120 män varje dag i Sverige dör i förtid.

  Det vore grymt att förvänta något genustack för att vi dör och det ska vi heller inte göra, istället är det pengarna vi vill ha tillbaka innan vi dör. Faktum är att det statsfeministiska Sverige har en ekonomisk skuld till nästintill varenda man som dör.

 4. susanna svensson Says:

  Visst utnyttjas män men tänk om det yhade varit kvinnor som utnyttjats till så farliga arbeten vilket liv det skulle bli. Fast å andra sidan kvinnor ofrar sig och har gjort det sedan människosläktet danas genom att föra släktet vidare så det kanske jämnar ut sig. Det är smartsamt och farligt att föda barn betydlöigt fler kvinnor dör eller skadas under förlossningar än män som dör eller skadas i dykolyckor men å andra sidan kan man ju inte klanka på hur naturen har skapt oss. Det är kvinnans uppgi9ft att föda barn men är det egentligen någons uppgift att dyka djupare än vad det är meningen att vi ska klara av bara för att utvinna lagrad solenergi i form av olja och gas. Olja och gas som sedan används för att skapa övervinster för ett fåtal kapitalister. Kapitalismen är ondskan i världen inte patriarkatet

 5. Jack Says:

  Susanna svensson,

  ”Det är smartsamt och farligt att föda barn betydlöigt fler kvinnor dör eller skadas under förlossningar än män som dör eller skadas i dykolyckor ”

  I Sverige dör 3 av 100 000 mödrar i förlossning.

  Risken att dö i arbetsrelaterade incidenter i värnplikten är ca 5 per 100 000 och år (självmord exkluderade!).

  Risken att dö i trafiken i Sverige är 4 per 100 000 invånare och år

  Risken att dö i arbetsrelaterade incidenter om du arbetar med olje och gasexraktion är 31 per 100 000 i världen.

  Inom fiskebranschen dör 71 av 100 000 arbetstagare i arbetsrelaterade incidenter. I Alaska har det varit över 400 per 100 000.

  Förlossning är säkert.

 6. Jack Says:

  Ca 25 per 100 000 är risken att dö av självmord av att vara man eller pojke ett år i det statsfeministiska Sverige.

 7. Man United Says:

  Jag gillar kvinnofrågor,sannerligen,men när den totala avsaknaden för mäns rättigheter och rättssäkerhet lyser med sin frånvaro görs motstånd. Motstånd som bara börjat,men inte för att stanna där. Ett konstruktivt motstånd som kommer leda till demokratiskt förändringsarbete både i detta nu och på långsikt kommer berika riktig jämställdhet. Jag tror empatiska och intellektuella kvinnor förstår att vi män som är svikna och offrade som kanonmat av eliten inom patriakatet förstår och vill hitta till likasinnade kvinnor längre ner i hierarkin som upplever samma sak.Inte minst när eliten inom patriakatet och feminismen gjort gemensam sak i det fullskaliga psykologiska könskrig mot pojkar och flickor,kvinnor och män på alla nivåer i Samhället. Oavsett om tjejen blir falskt lurad att radikalfeminism verkligen bryr sig om flickorna och kvinnorna där nere. Börja tänk.Det handlar om makt och pengar som alltid. Vi lägger ner vapnen och sträcker ut handen till alla de kvinnor och män som vill kämpa för jämställdhet. Utvecklingen har gått över styr och vi kvinnor och män måste kliva fram ur garderoberna. Det är bråttom som Feministen Erin Pizzey föreläser om. Då hon ser att feminism och kvinnorörelsen har tappat sin själ när våldsam och militant radikalfeminism tog över på 70talet.Titta bara vad som händer i London, när människor på båda sidorna av extremism inte tänker. Det är ingen skillnad på terrorattacken i Norge som den mot mot tyska ambassaden på 70talet eller fundamentalistiska självmordsbombningar eller de som planerar psykologiska operationer för strategiska vinster för ett land.Trots hur rättsvidriga,oetiska,omoraliska och blodiga mot oskyldiga civila. Förändringen måste börja i människan som kan påverka och göra skillnad i stort och smått. Det gör skillnad mer än alla tror. Tankarna går till de civila och döda i krig,svält katastrofer som vill leva i lugn och alltid blir en bricka i spelet. Tanken går till de kvinnor och män som utför de skitiga och farliga jobben i alla tider. Tanken går till de 1000 oskyldigt felaktigt dömda män i Patriakatets allians med radikalfeministerna. Dom barn och pappor som inte får träffa varandra. Tanken går till de kvinnor och män som blivit utsatta för våldtäkt, i krig, överfallsvåldtäkt och många fler ondsinta fall där den manliga och kvinnliga förövaren har en skada,inte mår bra och vill skada någon annan. Hur fan skapar vi en bättre värld om inte fler vågar börjar diskutra och reda ut saker och ting. Börjar kommunicera med respekt och reda ut missförstånd. Hur ska människan lyckas lära av historien och förstå vad Som skapar ondska hos kvinnor och män. Vad som Skapar att en människa psykologiskt inte mår bra går över gränsen och tar till våld mot en annan människa och skapar och deltar i krig(psykologiskt). Om människan lär sig kan det onda i större utsträckning stoppas innan det blir till handling genom förnuftet. Är helt övertygad att feminism och kvinnorörelsen har tappat kontrollen och förnuftet.Men det är ok. Börja berätta och prata med oss så kan vi förstå och göra något tillsammans. Är Det är synd om människorna för att vi hela tiden missförstår varandra? Ett första stickprov är att reda ut misstolkningar och missförstånd när man kallar Strindberg för kvinnohatare.Likväl som man kallar alla män näthatare för att män och kvinnor kritiserar radikalfeminism.
  Det är kärlek;-)

 8. JJ Says:

  Hej Pär

  Jag träffar pappa ikväll. Ska berätta att vad du tyckte om hans bok

 9. JL Says:

  I Sverige är risken en på 17 400 att dö i samband med graviditet eller förlossning. För en kvinna i Niger är risken att dö en på sju.

 10. CG Says:

  Jack du är fan kungen på att ta fram siffror. Good work

 11. Per Says:

  Problemet är bara att er lösning på den här ojämvikten i farliga yrken bäst löses med att antingen tvinga in kvinnor i dem så att det blir jämnare eller tvinga samhället att betala pengar till män bara för att de råkar vara män. Ingenstans nämns ett ord om att försöka göra yrkena säkrare eller reflektera över varför det mest är män som väljer dem. Allt kan ju som bekant lösas genom att snacka skit om feminister, eller hur? Jag är säker på att alla män som drabbas av arbetsskador eller psykisk ohälsa är mycket tacksamma över att ni spenderar era dagar(för arbeta kan ni knappast ha tid med med tanke på hur mycket ni sitter och surrar här) med att skylla allt på kvinnor och feminister, inklusive arbetsskador i fiskeriyrken. Kom igen :), har någon här personligen utsatt sig för livsfara i ett machomanligt yrke eller förväntar ni er en del av äran bara för att ni har en snopp?

 12. Per Says:

  P.S Detta riktar sig främst till Jack: Varför tycker du att du ska få pengar och ett tack enbart baserad på att du är man? Vad har du personligen uppnått för att förtjäna något? Är detta verkligen rätt väg att gå för att uppnå jämställdhet och varför? D.S

 13. CG Says:

  Per din pellefant pellejöns…

  Logik det är inte riktigt din pryl va? Jag sätter en slant på att du är ett mycket förvirrat och galet fruntimmer:) Jag har ingen lust att betala 2 miljoner till dig. Hedanefter får du klara dig själv.

 14. Jocke S Says:

  Tycker det är ett rimligt inlägg av Susanna S, en gammal kämpe sedan förr…Visst är det svårt att jämföra, och därför har ju könsrollerna blivit som de är.
  Men om det nu skall ändras, då behöver säkert kvinnor i U-länder hjälp. Mer även för männen där.
  Och framför allt, könsobalansen i debatt och politik i väst måste ändras. Med början inför valet 2014. Buss på alliansen!

 15. Men@Work Says:

  Ja, kvinnorna ska vara tacksamma för våra uppoffringar.

  Själv ett påtvingat år i infanteriet. Sova i tält på vintern, långa marscher i lera och ösregn, livsfarliga nattliga skjutövningar med skarp ammunition. Pennalism och kollektiv bestraffning var vanligt, och en gång blev vi även skenavrättade [sic] under täckmanteln att det var ett skämt från befälen…

  För att inte tala om alla uppoffringar man gjort för kvinnor i arbetslivet, när de inte kunnat/vå¨gat göra sitt jobb, trots att de har samma lön.

 16. Lövet Says:

  @Per: Du har helt enkelt otur när du tänker eller hur?

  Du lyckas verkligen läsa ut det här:

  ”Allt kan ju som bekant lösas genom att snacka skit om feminister, eller hur? Jag är säker på att alla män som drabbas av arbetsskador eller psykisk ohälsa är mycket tacksamma över att ni spenderar era dagar(för arbeta kan ni knappast ha tid med med tanke på hur mycket ni sitter och surrar här) med att skylla allt på kvinnor och feminister, inklusive arbetsskador i fiskeriyrken.

  …ur inlägget ovan?

  För de av dina andra bröder och systrar som hade aspirerat på att komma in här och spela feminist-troll-bingo så kan vi därmed meddela att de får vänta till nästa tråd.

  För Per har redan full bricka!

 17. Lövet Says:

  Ett litet rykande aktuellt exempel: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13452400.ab

 18. Jämställdhetsfeministern Says:

  Feministisk forskning har visat att allt välstånd i världen har skapats av kvinnor, medan män bara förtrycker och förstör.

  Män har aldrig gjort några uppoffringar, utan glider bara fram på en räkmacka genom livet.

 19. Lövet Says:

  Chefen för styrkan (som dock inte återfinns klättrande på stegen) heter – Marie Jarnerus!

  …Vi får snart se h e n n e intervjuas och prata sig väl om hur insatsstyrkan preseterade under h e n n e s ledning…

  …och när som helst kommer ”Per” eller nån av hens kompisar att framhålla att det är en kvinna bakom allt!

 20. Lövet Says:

  @Jämställdhetsfeministern: Och dom är h a n d s k a l a d e!

 21. ken Says:

  jämnställdehetsfeministern är gullig 🙂

 22. the suede Says:

  OT – och ändå inte: är det någon som vet om polisen i Norge blev försenade i sin utryckning till Utöya på grund av att poliserna på plats var kvinnor

  Är det någon som vet om den polisman som sköt en man och satta i gång uppstånden i england var kvinna. Vi vet ju att kvinnliga poliser lättare tar till eldgivning i trängde lägen än mannliga.

  Sannolikt förlorade polisen kontrollen över massorna för att det var för många kvinnor i polisstyrkan.

  Nu vill Cameron sätta in militären – och gör han det har vi ett inbördeskrig. Tänk sig om kvinnor i polisen indirekt orsaker detta.

 23. JustMe Says:

  Jämställdhetsfeministern:

  ”Feministisk forskning har visat att allt välstånd i världen har skapats av kvinnor, medan män bara förtrycker och förstör.”

  Har för mig att den forskningen ska finnas på hela biblioteket. Stämmer det?

  ”Män har aldrig gjort några uppoffringar, utan glider bara fram på en räkmacka genom livet.”

  Precis. Det är rent förjävligt. Jag som inte ens tål räkor. På nästa patriarkatkongress tänker jag kräva att vi ska glida fram på en ostmacka istället!

 24. Urban Says:

  Är inte detta pudelns kärna?

  Så länge män inte släpper den självuppoffrande moralen, antingen i form av något slags kristet Jesusideal där han ska spikas upp på kors och vända andra kinden till, gentlemannaskapet, ridderligheten eller idéer om hur en ”riktig” man ska vara så kommer ingen förändring att ske.

  Detta behöver inte betyda att man beter sig som en buffel, men män måste börja förstå sitt eget värde och – om han ända ska uppoffra sig – skicka en faktura. Slut på alla betalade notor, oavsett om det är på krogen eller för att betala välfärdsstaten, hålla upp dörrar eller kliva i livbåten sist.

  Den här moralen skadar män och det finns inget mer frigörande än att slänga den på soptippen. Så gör det. Nu.

 25. Dan Says:

  @Urban

  Jag tror män har börjat inse sitt värde. Varför tror du sverige har blivit singlarnas huvudstad i världen? Ju för att män accepterar inte att deras partner ska äta kakan och ha kvar den.

  Få män accepterar att stå för försörjningen, slitet med hus och allt och sen få höra ”nej, vi är jämstälda” som ursäkt när kvinnan ska göra sin del.

  Jag har slutat bjuda ut kvinnor här i Sverige. Jag ska då betala och stå för allt och sen????? Nej, jag är inte dum längre. De pengarna slösar jag på mig själv nu för tiden, precis som fler och fler män gör.

 26. Urban Says:

  Dan, det gläder mig att höra! Jag gör mitt bästa för att sprida budskapet till andra män och det verkar som att poletten har börjat trilla ner för allt fler. Because we´re worh it 🙂

  Själv lever jag ett fantastiskt liv, helt på mina villkor och skulle aldrig komma på tanken att dela det med någon annan. Sedan kan jag bjuda kvinnor, men det gör jag för att jag gillar dem på samma sätt som jag kan bjuda mina manliga vänner.

 27. Dan Says:

  @ Per

  ”att antingen tvinga in kvinnor i dem farliga yrkena”

  Nej, det var inte meningen med artikeln. Enligt feminister så har männen (ALLA män) ätit och haft kakan under alla tider. Artikeln säger bara att de flesta män har lidit och slitit och en del extra mycket. Få män har haft makt eller styrt.

  Feminister jämlikhet består av att kvoteras in i styrelserummen eller få leda top programmen i TV. ALDRIG att kvinnor ska kvoteras in i yrken som däckmontör, gruvor, eller så. De vill åt russinen utan att kämpa för att komma dit. Som om alla män hade fri tillträde till styrelserummen eller alla top jobb.

  Förstår du irritationen? eller är du bara ute efter att förolämpa folk här?

 28. Man United Says:

  Jag står inför ett vägskäl och anklagar pk journalismens korrumption (jämte feministiskt rättsväsen) att spridit feminism och scum i 30år utan kritik och fri offentlig debatt.Nu drar bloggar Genus Nytt Pelle Billing med kollegor lasset. Kanske Urban har rätt,att män ska köra sitt eget race nu och stort. Det andra kanske tar för lång tid och kvinnor verkar för hjärntvättade. Det verkar inte finnas något egentligt intresse hos dom. Som sagt är väldigt kluven vilken väg som män ska ta men är övertygad att något stort gemensamt drag ska göras inom kort.

 29. Man United Says:

  Per,hur kan du vara så säker att det inte finns några arbetare här.Känner några bland annat truckförare,industriarbetare och hamn arbetare. Beträffande arbetsplatsolyckor är vi säkerligen ledande i världen.men vad spelar det för roll när dom sker ändå.Det är en fundamental fördelning på farliga jobb världen över. Det du säger att när först arbetsplatserna är säkra nog kommer kvinnorna.hm.När män inom Lo och (s) röstar på moderaterna och sd och vänder sina egna ryggen så ja det är ganska talande. Många män är jävligt trötta på feminism men säger det inte högt. Dom vill lösa det på annat sätt genom tex att inte betala för eländet. Betala för en manlig välfärd och kvinnorna betalar för sig.Behöver inte nödvändigtvis bli ett nytt usa.Men det är allvar. Varför ska män betala skatt till radikal statsfeminism? Skatten till radikalfeminism och jobben kommer prägla nyvalet eller valet2014. Det ska feministerna och flera känna till att det är stora värdegrunder som står på spel. Välfärden och tillit till rättsväsendet.På dessa områden är männen förtryckta.Om de kan få det bättre och slippa eländet väljer dom det.Frågan måste bara väckas och diskuteras på arbetsplatser etc. Männen är på fram marsch för att sluta uppoffra sig utan att få något tillbaka.Den tiden är förbi.

 30. Man United Says:

  Feminister säger att män är kvinnohatare.men hur kan män och kvinnor hylla Tanja Bergkvist,Camilla Lindberg,Ingrid Carlqvist,Maria Abrahamson,Tiami blogg,carina glenning,Erin Pizzey Doris Lessing Sussana Popova mfl. Vad händer när män börjar tala och bry sig om sig själva och sina barn. Som sjöhästen.Kamp nålen. Som Pippis pappa Kapten Eufraim. Som den svarta medborgarrätts rörelsen. Som Mailer.Varför ska män försvara nationen och kvinnor i krig katastrofer. Vad är det för fel på att bry sig om sig sina barn och sig själv enbart. Hur påverkas politiken Samhället och framförallt ekonomin och välfärdsekonomin. Vad händer när män protesterar,blir egoister och sätts
  Medvetna. Vem ska betala för radikal statsfeminism. Jag vill inte. Vill ni? Folkomrösta om vem som ska finansiera feminism och statsfeminism? Vad händer när män organiserar sig utifrån sin egen vija och politiska mål.

 31. Torstensson Says:

  Dan

  Glädjande.

  Jag var också frivilligt singel ett tag. Jag är kräsen och nöjde mig inte med vem som helst. Jag hoppas att fler män inser sitt värde och jag kan gladeligen berätta för Urban att en kille bosatt i Danmark som jag känner inte nöjde sig med att kvinnan bara skulle vara tjej. Han tjänar rätt bra ändå men sa ”jag vill inte dejta en snabbköpskassörska, för jag vill kunna göra utlandssemestrar i framtiden med familjen och bo i Skanör”. Det var därför han dumpade henne. Rått men….

  Det är HELT rätt tänk. Om fler män hade gjort detta så hade dejtingbranchen varit mer jämställd.

 32. Johannes Westlund Says:

  @Dan: Tänkvärt skrivet, analysen omkring att Sverige blivit singeltätt. Jag ska inte säga att jag köper den rakt av, men det är ju definitivt något som någon jämställdhetsforskare bör titta på (gärna då en forskare befriad från ”genusperspektiv”, ”könsmaktsordningen” och framför allt ”genus-*” där * = godtycklig titel). Mycket intressant perspektiv.

  Jag måste också bara tillfoga att jag irriterar mig smått på att kvinnor klagar på män som inte lagar maten samtidigt som de själva vägrar slipa rost på bilen, eller byta däck för den delen. Varför inkluderas aldrig sysselsättningar såsom ”underhåll av bil” och ”målning av fasad” i undersökningar om hur par fördelar hemarbetet? Kan ingen jämställdhetsforskare ta tag i även denna fråga?

  Jag tycker regeringen bör anslå pengar till ett jämställdhetsforskningscentrum och grunda den nya grenen ”jämställdhetsvetenskap”. Till de centrala frågeställningarna hör ”vad är jämställdhet?”, ”vad är ojämställdhet”, ”hur drabbar ojämställdhet samhället och individen?”, ”När är jämställdhet nådd?”, ”Hur kan vi nå jämställdhet?” och ”var är vi idag gällande jämställdhet?”. Hela den vetenskapliga inriktningen bör ha som mål att locka ungefär lika många forskare av varje biologiskt kön (nej, queerteoretiserade konstruerade kön räknas inte) men ingen kvotering får under några omständigheter tillämpas utom vad gäller sakfrågor man undersöker. Där ska det råda ett 50/50 förhållande mellan mansfrågor och kvinnofrågor. Begrepp och flum omkring könsmaktsordningar, patriarkat och annat flams ska i vetenskaplig anda avfärdas tills de kan bevisas. En handlingsplan för att motverka genusindoktrinering, fördumning och ovetenskaplighet skall formuleras direkt när en arbetsgrupp blivit tillsatt. Finansieringen bör också säkras så att inga genusexperter och feministiska rättshaverister kan äventyra den sanna jämställdheten i Sverige.

 33. Urban Says:

  ”Jag måste också bara tillfoga att jag irriterar mig smått på att kvinnor klagar på män som inte lagar maten samtidigt som de själva vägrar slipa rost på bilen, eller byta däck för den delen. Varför inkluderas aldrig sysselsättningar såsom ”underhåll av bil” och ”målning av fasad” i undersökningar om hur par fördelar hemarbetet?”

  Hur kan man ens vilja ha en sån partner och hur kan män acceptera detta? Det övergår verkligen mitt förstånd och mitt singelliv känns bara ännu mer fantastiskt när jag läser sånt här!

 34. Lövet Says:

  Partnerskapet med de där kvinnorna ger ofta en sak som singellivet åtminstone inte uppenbart erbjuder: Barn.

  …något som du inte visste värdet av att ha förrän du har dem, och inte tror att det är svårt att vara utan förrän du levt med dem ett tag.

  Den kraften är enorm – gissa varför kvinnan håller i barnen med sådan okuvlig kraft via socialsekreterar, ROKS-tossor och övrigt? Jo naturligtvis för att barnen är rena kärnvapnen i det kalla könskrigets maktbalans förstås!

 35. Per Says:

  Lövet, blir det några barn för mig, som singelman, så får det bli surrogatmamma i Indien eller USA. Allt annat är otänkbart med tanke på hur män behandlas i såna här ärenden.

  Det är också därför män måste börja kräva att detta ska kunna göras i Sverige och det är också därför som främst vänsterfeminister motarbetar detta med näbbar och klor och kallar det för handel med kvinnors kroppar och reproduktiv prostitution.

 36. Patrik Says:

  Tillbaka till starten på tråden: Nästan alla som dör eller skadas svårt i arbetet är män. Vare sig de är djuphavsdykare eller skogsarbetare. Det uppmärksammas inte tillräckligt. Men riskerna i jobbet minskar hela tiden. Många farliga arbeten försvinner och arbetsgivare, fack och myndigheter jobbar för att öka säkerheten i de farliga jobb som finns kvar. År 1955 omkom 414 anställda män och 11 kvinnor på arbetet. År 2010 hade siffran sjunkit till 48 män och 1 kvinna. Det är en minskning med 90%.

 37. Johannes Westlund Says:

  @Urban: Jag misstänker att det rör sig om biologiska drifter.Själv är jag för närvarande särbo så jag har inget emot att jag städar MITT hem och slipar MIN bil. Flickvännen får ta hand om sina grejer. Fast ingen av oss ger värst mycket för feminism. Jag har inget problem med att någon slipar mer rost om den andre tar på sig att tvätta kläder lite oftare. Och är man två som har den åsikten så kan man ju alltid jobba fram en lösning som passar förhållandet och de olika förmågorna. Tyvärr är antalet vettiga tjejer kraftigt minskande på grund av denna genushysteri…

 38. CG Says:

  ”Jag tror män har börjat inse sitt värde. Varför tror du sverige har blivit singlarnas huvudstad i världen? Ju för att män accepterar inte att deras partner ska äta kakan och ha kvar den.

  Få män accepterar att stå för försörjningen, slitet med hus och allt och sen få höra ”nej, vi är jämstälda” som ursäkt när kvinnan ska göra sin del.”

  Nu ska jag gnälla lite… Just det Dan skriver är orsaken till att jag själv är singel. De flesta kvinnor som jag har haft nöjet att umgås med privat tar betydligt mer än vad de ger.

  Man blir ju häpen över hur många som går runt i livet och tror att de liksom ska ha en massa saker men inte göra något själv.

 39. Hjalmar Says:

  Johannes Westerlund:
  ”Tyvärr är antalet vettiga tjejer kraftigt minskande på grund av denna genushysteri…”

  CG:
  ”Man blir ju häpen över hur många som går runt i livet och tror att de liksom ska ha en massa saker men inte göra något själv.”

  Ja, feministhybrisen breder ut sig. Feministerna vill vara vår tids übermensch. Män får tyst acceptera att bli toffelhjältar. Eller skaffa en ”exotisk” kvinna. Eller vara singlar. Eller emigrera.

  Vill majoriteten av svenskarna ha statsfeminism? Varför har vi inte haft någon folkomröstning?

 40. Jack Says:

  Sverige är singlarnas huvudstad för att tjejer inte är intresserade av svaga män. Om män vill ha mer kärlek från kvinnor måste män se till att ta:

  – åtminstone lika rättigheter enligt lag (kvinnor har haft fördel i 90 år)
  – lika in och utbetalning av skattepengar.
  – En social organisering hos män samlade runt mansfrågor.

  Snabblösningen är annars att dra ut pluggen med no tax effect.

  Vore de tre kriterierna mötta skulle nästan alla män ha kvinnor klängande runt sig likt nedan video, no tax effect:

 41. CG Says:

  En märklig företeelse som rimligtvis är en frukt av feminismen är att jag ofta stöter på kvinnor men en slags påklistrad och mycket ytlig självkänsla. De är ju så duktiga som lyckats bli typ mellanchef på Scania eller nått men sen när de ställs inför ganska simpla vardagsproblem så bryter många ihop fullständigt… Var är den här duktigheten och kompetensen då…

 42. Moog Says:

  Varför dök färre kvinnor då och varför dyker fler och fler kvinnor idag, Pär?

 43. Anonym Says:

  Lövet, vad jag vet är det helt accepterat att genomgå insemination som ensamstående kvinna i Danmark.
  Lite intressant är dock att där diskuteras det aldrig att kvinnor har fritt fram att ägna sig åt saker som är väldigt nära eugenik.
  Tänk vilken spännande värld vi hade levt i om män som kollektiv sa blankt nej till att bidra med sperma till spermabankerna.

 44. Ritsurei Says:

  Under den neopaleolitiska perioden uppfanns kärnfamiljen och denna period kallas även för könsrollernas uppkomst. Man började bruka jorden för att få en stadig försörjning samt ett skydd för kvinnorna som oftast ombesörjde jordbruket. Kvinnorna var förutsättningen för att driva populationen framåt samt männen var kvinnornas beskyddare. Jakten bedrevs enbart av män eftersom den proteinrika födan var viktigast gruppen ur näringsfysiologisk synvinkel samtidigt som det var den mest riskabla uppgiften.

  Detta var för drygt 10000 år sedan och rollerna lever kvar än idag. Kvinnorna satsar på de minst riskabla yrkena samtidigt som männen väljer de mest riskabla. Oavsett sociala konstruktioner eller normer så för vi vårt gamla arv framåt oavsett vad feminismen eller genusvetenskapen säger. Dagens extremsporter är ett komplement till de uteblivna adrenalinkickarna som gårdagens befolkning fick genom att försöka överleva.

 45. Oj vilka tuffa damer på Nordsjön « GenusNytt Says:

  […] har tidigare bloggat här om de enorma offer som djuphavsdykare gjorde när den norska oljeindustrin byggdes upp. Väldigt […]

 46. Kvinnor i USA har gett män ett Genustack « GenusNytt Says:

  […] har några gånger bloggat (här, här) om tanken att kvinnor kanske borde utfärda ett kollektivt tack – ett genustack – till […]

 47. Vad Säger Jämställdismen Del 2 - Genusfolket Says:

  […] Om till exempel djuphavsdykare i Norge förr skriver Ström: Jag blir nästan illamående av den cynism med vilken dessa män utnyttjades som förbrukningsvara för att bygga upp vinster till ett litet antal företag och nationellt välstånd till Norge. Män har alltid betraktats som förbrukningsvara – det ingår i de klassiska könsrollerna – och så är det fortfarande.” (länk) […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: