Statlig ungdomssajt är feministisk propaganda

by

UMO är en förkortning för Ungdomsmottagning på nätet. Det är en satsning för information riktad mot ungdomar. Utvecklingen av UMO har finansierats av Socialstyrelsen på uppdrag av Integrations- och jämställdhetsdepartementet. Landsting och kommuner står bakom driften av sajten.

På UMO skriver man om jämställdhet – och jag tvingas konstatera att den statliga informationen för våra ungdomar är grovt vinklad. Det kunde vara hämtat från Feministiskt Initiativs partiprogram. Tjejer har alla problem – det är killarna som utgör problemet.

Under rubriken ”Målet är ett jämställt samhälle” presenteras dessa fyra punkter som en slags programförklaring (citat):

   –  tjejer och killar kan påverka politiska beslut på samma sätt
    – tjejer och killar kan utbilda sig och tjäna pengar på samma sätt
    – tjejer och killar gör lika mycket hemma, som att ta hand om barn
    – killar slutar använda våld mot tjejer och att killar och tjejer ska ha rätt att bestämma över sin egen kropp

Det finns inget att säga om de två första. Men när det påpekas att tjejer och killar ska göra lika mycket hemma så borde det också stå att tjejer och killar i å fall ska förvärvsarbeta lika mycket. Som det är nu arbetar män mindre i hemmet än kvinnor, men detta kompenserar männen med att förvärvsarbeta mer än kvinnor. Kvinnor förvärvsarbetar betydligt mindre än män, och många undersökningar och attitydmätningar tyder på att det är ett medvetet val. Som det nu är gör de två könen i stort sett lika mycket arbete (männen något mer), men av olika slag, och då är det inte rättvist att kritisera det ena könet för att göra mindre av den ena sortens arbete.

Den sista punkten, att killar ska sluta använda våld mot tjejer, är ensidig. Varför står det inte att tjejer ska sluta använda våld mot killar? Som du kan läsa (med källhänvisningar) i mina böcker Mansförtryck och kvinnovälde och Sex feministiska myter är det kvinnliga våldet mot män också betydande.

Under rubriken ”Samhället är inte jämställt” kommer denna vinklade formulering: ”Både tjejer och killar kan behandlas illa på grund av sitt kön men sett till samhället i stort så har tjejer inte samma makt, att påverka samhället och sina egna liv, som killar”. Detta är i praktiken att ställa sig bakom åsikten att det finns en så kallad könsmaktsordning – en centralpunkt i feministisk ideologi.

Sedan följer en lista på exempel på bristande jämställdhet i samhället. Nio exempel nämns. Av dessa framställer nio det hela som att kvinnor är i underläge och noll det som att män är i underläge. 9 – 0 alltså.

Det nämns inget om mäns livsunderskott (fyra förlorade år). Det nämns inget om att män är den enda grupp som diskrimineras (på många punkter) i svensk lag. Det nämns inget om att män är närmast chanslösa i vårdnadstvister. Det nämns inget om att domstolar tenderar att döma män till hårdare straff än kvinnor för samma brott. Det nämns inget om att pojkar betygsdiskrimineras i skolan. Det nämns inget om att de flesta nu levande vuxna män har tvingats ge bort ett år av sitt liv gratis för värnplikten, under hot om fängelsestraff. Och så vidare.

På vissa punkter rör det sig om rena feministiska myter som sprids. Som i detta fall:

”Kvinnor tjänar oftast mindre pengar än män. För nio av de tio vanligaste jobben har kvinnor i genomsnitt sämre lön än män, trots att de alltså gör samma jobb.”

Kvinnor tjänar i genomsnitt mindre, det är sant, men det beror på att de har andra typer av jobb och jobbar mindre. Kvinnor gör ju i genomsnitt lite annorlunda prioriteringar än män.

En av punkterna i listan på jämställdhetsbrister är: ”Fler kvinnor än män lider av stress och stressrelaterade sjukdomar”. Men det är mest män och pojkar som begår självmord, det är nästan bara män som dör i arbetsplatsolyckor, och män lever generellt fyra år mindre än kvinnor – vilket dock inte nämns. Och det finns mängder med andra underlägen för män som inte nämns.

En annan punkt i listan på jämställdhetsbrister är denna:

”Många fler kvinnor än män är oroliga för att utsättas för misshandel och fler kvinnor än män råkar ut för hot om våld. Vem som faktiskt misshandlas mest är svårt att säga, men män misshandlas oftast av någon obekant utomhus och kvinnor av någon de känner inomhus. Och fler kvinnor än män utsätts för sexuella övergrepp. Det är oftast män som utför misshandeln och övergreppen mot både kvinnor och män.”

Hur kan de skriva att det är ”svårt att säga” vilket kön som misshandlas mest? Passade inte siffrorna? Det gick snabbt för mig att ta fram statistik från Brottsförebyggande rådet när jag skrev boken Sex feministiska myter. Jag citerar min bok:

• När det gäller total misshandel (grov och icke grov) av personer över 18 års ålder är 40.910 män mot 26.261 kvinnor drabbade. Alltså är 56 procent fler män drabbade.
• En sökning i databasen på brottet ”grov misshandel” av personer över 15 års ålder visar på 4.272 drabbade pojkar/män och 1.116 drabbade flickor/kvinnor. Grov misshandel drabbar alltså det manliga könet nästan fyra gånger så ofta som det kvinnliga könet.
• När det gäller misshandel mot äldre barn (15-17 år) är 4.989 pojkar mot 3.021 flickor drabbade. Alltså är 65 procent fler pojkar än flickor drabbade.

• Studerar vi de riktigt tragiska fallen, misshandel mot barn i åldrarna 7-14 år, finner vi också ett avsevärt större manligt än kvinnligt lidande. 5.784 pojkar är drabbade mot 3.121 flickor. Alltså är 85 procent fler pojkar än flickor drabbade.
Summerar man alla typer av våldsbrott, och då ingår även våldtäkt, visar statistiken  från BRÅ på 54.769 drabbade pojkar/män mot 42.416 drabbade flickor/kvinnor (avser 2009). Det manliga könet är alltså 29 procent hårdare drabbat än det kvinnliga av våldsbrott i vid bemärkelse.

Även på många andra sätt framställs situationen vinklat. Inte minst gäller det vilka exempel som valts ut. De presenteras dessutom ensidigt. Exempelvis utlämnas systematiskt det faktum att manliga framgångar normalt är förknippade med manliga uppoffringar.

Ja, det är sorgligt att skattepengar ska gå till ren propaganda. Det är egentligen rent upprörande. Men man är ju van. Vi bor ju i Sverige i nådens år 2011.

Besök sajten här. Tack för tipset, Joakim Ramstedt!

79 svar to “Statlig ungdomssajt är feministisk propaganda”

 1. Lorem Ipsum Says:

  Feminism is a shit sandwich, if you have enough bread you don’t taste the shit.

 2. Jesuit Says:

  Jag tror att det allmänt sett är som du säger att män utsätts för våld i betydligt högre utsträckning än kvinnor, men det är också män som utövar våldet mot män, vi ska inte förneka detta. ”I nära relationer” som det visst brukar heta så misshandlas långt fler kvinnor än män, naturligtvis är mörkertalet stort, men så är det nog i alla fall. Vi ska inte dra upp saker till debatt ur ett genusperspektiv, där slutsatserna är så uppenbarligt fel som dem du drar, för detta används garanterat mot oss av feministerna.

 3. Jesuit Says:

  Till ”Lorem Ipsum” – om du kan läsa svenska kanske du kan kommentera på svenska också?

 4. Lorem Ipsum Says:

  @Jesuit, det blir inte riktigt samma sak på svenska. Vi har ett fattigt språk i jämförelse med engelskan. Men det är ju klart att jag kan kommentera på svenska

  Feminism är som en skitsmörgås, har man bara tillräckligt med bröd som känner man inte skitsmaken.

 5. Jocke S Says:

  Pär, ”statsfeminismen på agendan i god tid inför valet 2014”.
  Jag hade en lång debatt med Helena von Schantz, rätt känd politker, först på Newsmill. Sedan fick jag henne intresserad av mina artiklar, och vi fortsatte på sourze. Hon kallar sig ”feminist” av ”ordboksskäl”, men är emot både sexköpslag, samt benämningar som ”mäns våld mot kvinnor” och ”könsmaktsordning”.
  Hon stödde i artikel på newsmill Sabunis förslag om kvotering till offentliga styrelser, som hon menar är ett politiskt anssvar och bör vara jämställda, även genom kvotering, som i val.

  Men hon menar också, att hon och Sabunis, som hon tydligen har ett samarbete med, att de är båda under stark press från FP och andra, och att man måste försöka med små steg typ.
  Sabuni (”ej feminist”) har helt hamnat i PK-fällan. Med Björklund senast, och 115 miljoner till ”jämställdhet i skolan” – ”svenskt skolspråk värst i världen” (i ”världens mest jämställda land”!)

  Helena von Schantz, En rätt sansad ”feminist” (hon skriver att benämningen kan överges om den ej fungerar, i ett inlägg), hon skrev också att hon uppskattade Camilla Lindberg, kände väl till henne, och vilken åkte ut på grund av SD ansåg hon.

  Summa: Vi måste få in kilar i politiken, det finns och kommer att bli alltmer oenighet om den här genusstatsfeminismen. Och får vi igång en debatt som påverkar politkerna, kan vi få en dominoeffekt.
  ”Man löser inte kvinnors problem, utan att lösa mäns problem”. Det borde gå fram så småningom. Till att börja med.

 6. AV Says:

  Jesuit: Vad spelar det för roll för den slagne om det är en man eller kvinna som slår honom? Är det en indre manlig angelägenhet om det är en man? Får han skylla sig lite själv eftersom han också är man?

  Dessutom är relationsvåld ungefär lika stort åt båda hållen. Män som slår, slår dock hårdare. Det intressanta är att misshandel är lika vanligt i homosexuella förhållanden, hos både kvinnor och män. Uppenbarligen är det en viss del av befolkningen som använder våld i sin konfliktlösning av båda kön och flera läggningar.

  Du upprepar själv myter, tyvärr.

 7. AN Says:

  Jocke,
  Alltid lika kul när ni faktiskt pratat med en Feminist och det visar sig att de flesta feminister ute i verkligheten inte stämmer överens med den bild som ges här. Men ni blir alltid så överraskade när det händer. Läser ni aldrig något annat än den här bloggen?

 8. Valeria Says:

  Jag kommer ihåg när jag gick i åttan och skolan skickade iväg oss på besök till ungdomsmottagningen. Det som gjorde starkast intryck på mig var när de två medelålders damerna berättade om att män har försörjningsplikt ifall de gör en tjej gravid och hon väljer att föda barnet. De ägnade en lång stund åt att förklara att man inte kom undan, hur man än bar sig åt.

  Däremot nämnde de inte ett ord om att män inte har någon som helst rätt till barnet, utan kvinnans samtycke. Kanske drar jag förhastade slutsatser, men jag kan inte tolka beteendet på annat sätt än att damerna i fråga förutsätter att killar/män enbart ser barn som ett problem.

 9. Valeria Says:

  @Jesuit

  Att diskutera kön vid misshandelsfall meningslöst, förutsatt att man inte är anhängare av teorier som betraktar våldet som strukturellt. Men om man ska leta strukturer så kan man likaväl börja diskutera invandrares våld mot svenskar, arbetarklassens våld mot medelklassen, impulskontrollssaknandes våld mot friska, eller något liknande. Självklart så skulle sådant stöta på stort motstånd i den svenska debatten – med all rätt ska tilläggas. Att ställa grupper mot varandra, och därigenom göra människor till representanter för dessa grupper, är inte etiskt försvarbart.

 10. petta Says:

  ”Att ställa grupper mot varandra, och därigenom göra människor till representanter för dessa grupper, är inte etiskt försvarbart.”
  Fast nu är detta en blogg som enbart diskuterar kvinnor, män och skillnaderna däremellan så det är ganska märkligt att du biter din husbonde i arslet så där Valeria 🙂 Fast det är kanske etiskt försvarbart så länge man diskuterar hur kvinnor är och varför de är elaka, lata och manshatande?
  Att det främst är män som slår(baka in andra gruppers våld mot varandra och du kommer lik förbannat sitta där med manliga förövare) är visst en ganska viktig detalj i sammanhanget och något som diskuteras friskt utanför Genusnytt, här anses det tyvärr som manshat att påpeka att de flesta som utövar våld har en penis. Hur kommer det sig?

 11. Pether Says:

  ”Som det är nu arbetar män mindre i hemmet än kvinnor”

  Nej, som det är nu gör män mindre kvinnliga sysslor i hemmet, men mer manliga. Sådana saker som aldrig räknas med i sådana undersökningar.

  ”– tjejer och killar gör lika mycket hemma, som att ta hand om barn”, laga bilen, bygga altanen, fixa datorn, tapetsera, klippa gräsmattan, osv osv.

  AN: Dina feministkompisar har precis dessa åsikter. Men, du måste ruska på dem innan.

  -Åh! Vi måste ha ett jämställt samhälle! Alla ska vara lika! <- så långt har du kommit med dina kompisar.

  -Hur ska vi bli jämställda då? Vad är ojämställt?

  -Män förtrycker och våldtar kvinnor! Män är svin, Män hit o dit, hata hata.

  Eller så kan det vara så att de inte ens är feminister. Mest troligt faktiskt, då många kallar sig feminister utan att veta en djota om vad feminism är.

 12. Itchy Says:

  @AN
  Är Jockes inlägg det du ifrågasätter?
  Du har inget att säga om Pärs text? Inga konstigheter? Allt är som det ska när man mörkar killars problem?

 13. AV Says:

  petta: På denna blogg kritiseras feminister, media- och radikala i synnerhet. Det innebär inte att man kritiserar kvinnor som grupp. Alla kvinnor är inte feminister och alla feminister inte kvinnor. Att kritisera ett visst en grupp, eller ännu värre en enskild individ, utifrån kön och vad de i genomsnitt gör är ohederligt. Det har jag inte sett Pär göra. Däremot kritiseras feministers dubbelmoral när de å ena sidan stickar offerkoftor för alla kvinnor och kastar kollektivt skit på alla män, men i de fall där män är i underläge får de skylla sig själva.

  I detta fall kritiseras att man använder sig av vinklad eller felaktig statistik, att man ser jämställdhet utifrån ett kön och att man får skattepengar för att göra det. Du kan ju bemöta Pärs inlägg?

 14. Matte Says:

  @petta

  Det är väl tur att det våld som de med slidor utför diskuteras någonstans, som här. Eftersom det utanför bloggar som Genusnytt mörkas. Hur kommer det sig tex att det mörkas att det är 50/50 i relationsvåld?

  Men du kanske tycker att samhället ska fortsätta blunda med ena ögat och bara diskutera mäns våld?

 15. Dan Says:

  @ petta

  Jag vet att de flesta som slår är män även om vi sälla av skamskäl får höra när kvinnor slår sina män. Vi vet alla att kvinnor mycke oftare tar till list och andra metoder än fysiska för att skaffa övertaget i en relation. Att pyskiskt misshandla får sällan den uppmärksamhet som det borde.

  De flesta män och kvinnor håller med om att kvinnor kan vara djävelska in en relation och misshandla sin partner pyskiskt vilket kan ta lång tid att komma över. Många misshandel har sin orsak i att män som har misshandlats pyskiskt en längre tid till slut inte orkar mer och tar till våld.

  Våld är nästan aldrig försvarsbart men en del människor som blir trängd i ett hörn slår ifrån sig, i såna fall när en man fått nog och blir ”tokig” av alla verbala attacker, förnedring och att behandlas som toffel. Det är lätt och säga att han ska lämna henne och dra vidare än att stanna och ta till våld. Men så lätt är det inte, verken för män eller kvinnor som stannar i destruktiva förhållanden för länge, det är männskliga känslor det handlar om.

  Så visst, män slår oftare men kvinnors tunga kan också misshandla. Hur mäter sånt misshandel?

 16. George Rolph Says:

  Don’t you understand yet that the female is the ‘gentler sex’? Females NEVER indulge in violence. I know this because feminists tell me so and therefore it MUST be true. Oops sorry. I turned into one of Pavlov’s dogs there for a moment. Perhaps it would be better to download and send your government ministers this: http://www.archive.org/details/Bull.Busters.Violent.Women

  and this: http://www.archive.org/details/FalseDomesticViolenceFiguresExposed

 17. barfota Says:

  @petta
  Baka in vad fan du vill, det är fortfarande kvinnor som både föder 100% och uppfostrar de flesta våldsverkare. En ganska viktig detalj som borde diskuteras både här och där.

 18. Olle Says:

  Petta – Den här bloggen använder ofta feministernas kollektivistiska undersökningsmetoder och argumentationsteknik, fast i spegelvänd riktning. Orsaken är förmodligen inte att Pär Ström anser att dessa metoder är bra, utan att han genom att låta feministerna smaka sin egen medicin, vill få dem att börja fundera på om deras verksamhet egentligen är så vettig. Ingen fråga är för liten och varenda sten och gruskorn ska vändas i jakten på orättvisor.

  Sen är det faktiskt så att de seriösa undersökningar som gjorts på relationsvåld i våra grannländer visar att kvinnor tar till våld minst lika ofta som män. Fast män slår hårdare, vilket gör att mäns våld blir mer synligt i statistiken från sjukvården. Länkar till dessa studier hittar du bl.a på Mansnätverkets hemsida.

 19. Nils Jungenäs Says:

  Det här är inte ok!
  Den statsfeminsm vi har i Sverige är odemokratisk.
  Det faktum att fler av de som har stor makt av någon anledning är män betyder inte automatiskt att bara för att du råkar blivit född till man, har du mer makt än din syster!
  Jag skriver det igen:
  Det faktum att fler av de som har stor makt av någon anledning är män betyder inte automatiskt att bara för att du råkar blivit född till man, har du mer makt än din syster!

 20. Nova Says:

  Befrielsekampen tar inte slut förrän alla män är förpassade till reservat.

 21. Johannes Westlund Says:

  Det är i själva verket inte så konstigt att socialstyrelsen, som jag förstår står bakom den här idiotin, kommer på något så fantastiskt som att män är problemet och kvinnor utsatta. Det kan ju härledas ur deras direktiv som säger att de ska ta kvinnans parti. Det är alltså inget konstigt egentligen, men det är fruktansvärt tragiskt. Någon som vet någon vettig politiker på riksnivå med lämplig inriktning som man kan börja mejla för att uppmärksamma det här problemet? Politiker får ju visserligen inte utöva ministerstyre, men man kan exempelvis lagstifta att både mäns och kvinnors utsatthet ska uppmärksammas på ett objektivt sätt eller skriva det i något direktiv.

  Sen en sak till, om löner. Min flickvän var på lunchföreläsning nyligen i samband med att hon började universitetet. Det var fackförbundet Sveriges Ingenjörer som höll i det. Deras statistik säger tydligen att kvinnliga ingenjörer tjänar genomsnitt tusenlappen mer än mannen i månaden. Det gäller ju bara deras medlemmar, men jag gissar att de har en representativ medlemsskara. Jag frågar mig var det jobbet finns där män automatiskt tjänar mer. För mig verkar det alltmer vara så att det är tvärt om. Man verkar inte få mer lön för att man är man utan för att man är kvinna.

 22. Liberalen Says:

  Könsvinklat, lögnbaserat, kollektivistiskt könshat i förpackningen ”jämställdhet”. Könspolitiska extremisters politiska propaganda till ungdomarna, för dina och mina skattemedel.

  Vad kan en vanlig medborgare göra åt dylika extremistkorrumperade och direkt lögnaktiga myndigheter?

 23. David Holman Says:

  Vissa folk är allt bra dumma! Hrmpettahrm

 24. Jesuit Says:

  ”Valeria säger:
  19 augusti 2011 kl. 10:45
  @Jesuit

  Att diskutera kön vid misshandelsfall meningslöst, förutsatt att man inte är anhängare av teorier som betraktar våldet som strukturellt”

  Tja, jag antar det, men det var inte jag som började diskutera kön vid misshandelsfall, utan det hänvisades här i detta forum till en C-uppsats vid Mittuniversitetet som handlar om ”Kvinnors våld mot män”. I mina ögon en riktig skituppsats som baseras på det fantastiska underlaget av en (1 !) person…. Hur i h-e man kan godkänna en C-uppsats med detta underlag är häpnadsväckande, och lika häpnadsväckande är det att relatera till denna som någon slags sanning…
  Hur många tror på allvar att det är ett stort problem att kvinner spöar män?

 25. Johannes Westlund Says:

  Jeuit: Det är en kvalitativ och inte kvantitativ fallstudie, men den hänvisar till mycket internationell statistik som i sin tur är både välgrundad och som sågar traditionella könsmaktsordningen. Uppsatsen gör inga försök att hävda att detta är generaliserbart på något sätt. Syftet är inte att kartlägga omfattning utan att undersöka just precis hur kvinnors våld mot män kan fungera och lite om hur samhället bemöter utsatta män. Vad gäller det förstnämnda så är det ett skrap på ytan, men det visar sig att detta skrap faktiskt överensstämmer med internationella undersökningar och också avviker starkt från den feministiska uppfattningen att faktorer såsom att mannen skulle ha högre lön eller bättre samhällsposition saknar betydelse för våldet. Detta behöver undersökas djupare. Däremot samhällets bemötande är generaliserbart eftersom bemötandet går att härleda till dels etablerade könsroller och teorier kring detta och dels till olika statliga direktiv som definierar kvinnan som offer och mannen som förövare. Det finns inga skäl att tro att samhället bemöter alla andra olika, speciellt då eftersom man ser ett samband mellan direktiven till socialen och det faktiska bemötandet och det överensstämmandet.

  Vidare visar flera internationella studier att relationsvåldet är ca 50/50. män är starkare, kvinnor använder oftare vapen. Framgår bland annat av redan diskuterad uppsats där slutsatser och viktiga konstaranden från andra internationella undersökningar presenteras. Pär Ström har också visat på samma sak i sina böcker. Det är snarare en fråga om vem som på allvar inte tror att relationsvåldet faktiskt är jämställt. Skillnaden ligger i att systemen tar kvinnans parti och ger kvinnan hjälp och stöd medan mannen stämplas som förövaren. Detta ofta helt utan bevis.

 26. Valeria Says:

  @petta

  Tänk på att jag och Pär Ström är två skilda personer, som står för våra egna handlingar.

  Personligen är jag kritisk mot en viss typ av feminism, dvs genusfeminismen, och man måste kunna kritisera en viss förgrening av feminismen utan att anklagas för att vända sig emot kvinnor. Om jag kritiserar den danska nationalismen så är det också den danska nationalismen jag kritiserar – inte danskarna. Skilj på person och sak hädanefter.

  Sedan skulle jag vilja att du utvecklade varför förövarens kön är en så viktig detalj. Och då skulle jag önska att du påvisar en korrelation mellan det faktum att förövaren man och den handling som utförts. Problemet är att du kommer att fastna i ett etiskt dilemma. För även om jag kan bevisa att vissa beteenden är typiska för vissa grupper så är det helt irrelevant när det handlar om individer. Dessutom är en överväldigande majoritet av alla män inte misshandlare, vilket försvårar bevisningen ytterligare.

  Själv har jag kommit så långt i min syn på jämställdhet att jag i de allra flesta fall struntar en persons kön, utan ser den som en enskild individ. Ärligt talat så trodde jag också att det var det som var målet för genusvetenskapen. Men uppenbarligen missförstod jag något, eftersom de gottar sig i kön mer än någonsin.

  @Jesuit

  Jag känner inte till uppsatsen i fråga, men är väl medveten om att man släpper igenom en del trams vid Mittuniversitetet. Angående huruvida det är ett stort problem att kvinnor spöar män så sätter du saker och ting i fel kontext. För den som utsätts så är det ett stort problem, och det kan vi nöja oss med. Med risk för att vara cynisk: Om du blir totalförlamad vid en bilolycka så är det inget stort problem ur en samhällssynpunkt.

 27. Stahlin Says:

  Sidan vänder sig ju till barn. Samtidigt förvränger den verkligheten med fördomar och lögner. Resultatet blir felsatsningar och utebliven hjälp till de utsatta barn som inte stämmer med de fördomar som presenteras som sanningar här.

  Vanligast är att det är pojkar som blir slagna i hemmet. Vanligaste förrövaren är mamman.

  Ett för stort piller för feminister att svälja förstås. Hellre låta våldet fortgå än att syna sina egna fördomar?

 28. Ulf Andersson Says:

  Höhö…

  UMO påminner om en slags variant av
  ”Män För Jämställdhet 2.0”.

 29. Jesuit Says:

  Valeria. Tycker inte att det är fel att man skriver om ämnet, men är lite förvånad att man släppt igenom ett så knapert urval. Det finns också en del semantiska problem här. I den här uppsatsen talar man om kvinnors utövande av våld mot män, men den uppfattas av de flesta som fysiskt våld, ett misstag som jag själv gjorde här ovan innan jag läst på ordentligt. Fysiskt våld är bara en liten del av problematiken, en större del är det psykiska våldet, och detta kanske är den dominerande delen av kvinnligt våld? Alltså: både våld och misshandel bör definieras innan man diskuterar, annars gör man som jag själv gjorde, läser med förutfattad mening och min egen definition som bas. Ber om ursäkt för det. Det är så klart klantigt och oskärpt.

 30. Jesuit Says:

  Johannes Westlund. Se mitt svar till Valeria.

 31. Stahlin Says:

  Det skulle hjälpa många barn om någon HACKER kan plocka ner den UMO.

  Det är mammor och kvinnor i skoladagis som reproducerar mäns våld från generation till generation. Feminism och genusvetenskap är bara nya namn på de attityder till män som vissa kvinnor alltid haft. Det är de negativa attityderna hos kvinnor till pojkar och pappor som är roten till problemen. Ta bort mammorna och ”fröknarna”, och in med biologiska pappor så försvinner problemen.

 32. Info Says:

  PÄR, FÖRLÅT MIG, OM JAG INVÄNDER

  mot sign. ”Lorums ipsums” uttalande mot svenska språket nyss.

  LORUM IPSUM är en tongivande samhällsdebattör i Skandinavien och på Pär Ströms blogg, Nyss skrev han oss ”pursvenskar” på näsan, att svenskan är ett ”fattigt” språk”. Engelskan, däremot, är ett oändligt mycket rikare språk. Han instämmer i den svårt brytande polske juden Radion Rad.:s oikofobiskt hyllade debattartiklar i DN, SvD, SR. Att svenskan på grund av sin undermålighet borde utrotas och ersättas av engelska.

  Själv har jag som gammal läroverksadjunkt i engelska (1962-1968) i många fler timmar översatt svenska till engelska och engelska till svenska (professionellt) och lyssnat på BBC minst sex timmar per dygn i fler år än ”LOREM IPSUM” ens varit född Jag har kunnat konstatera, att engelskan har ett litet antal fler – aldrig använda – låneord från många olika kolonialspråk än svenskan. Kanske 360.000 gentemot 355..000. Enskilda ord räknat. Men att svenskan genom sin konstruktion har oändligt mycket större uttrycksmöjligheter.

  En smidig mening på kreativ svenska blir en träbit på bästa engelska.

  Dessutom har jag i det gamla (verkliga) gymnasiet läst latin. Sex timmar i veckan i tre år. Hur många minuter i sitt liv har den latinmärklige LOREM IPSUM läst latin? Och hur många och långa texter har LORUM IPSUM översatt – KORREKT – från svenska till engelska?

  Substanslösa och tomma märkvärdighetsuttryck som SPOT ON eller GO GIRL eller KEEP UP THE GOOD WORK m.fl. godtas inte.

 33. Torstensson Says:

  Håller med Valeria.

  När en man blir misshandlad så är förövaren ofta dömd innan. Dvs han har slagit andra män innan dess. De värsta huliganerna är tex kända redan av polisen.

  Det är väldigt väldigt få män som misshandlar kvinnor och män. Det är inget beteende som är vanligt hos män och därför är det inte något beteende som kan belastas en hel grupp. Det är ju lite väl könsrasistiskt.

  Jag är väldigt trött på den kommentaren. ”Visst är män mer utsatta för våld, men det är ju män som slår”. Det är inga ärliga människor som uttalar sig så. Vad är skillnaden med att säga !Visst är invandrare mer utsatta, men det är ju invandrare som slår”.

  Det är kriminella män oftast. Män med bagage. Eller där alkohol är inblandat. Eller där chivalri i kombination med detta är inblandat.

  Det är så löjligt att dra upp det, för gör man det har man gått bortom all vett och reson och då kan man göra något exakt lika galet och vända på det. Då kan man ställa sig frågor och föra följande vridna resonemang;

  Varför är det så att dessa kriminella män oftare än arbetslösa laglydiga män kan få barn? Varför är kriminella män attraktiva hos kvinnor?

  Det är en liten klick kvinnor som tänder på HA-medlemmar etc etc. Men likväl, dom finns där och det är rätt fina brudar skulle jag tro. Kan man då anklaga dessa tjejer för att de föder män till världen som lär sig av sin pappa att vara kriminell? Enligt kunskapssociologin så blir man som omgivningen formar en. Dvs följer man den feministiska teorin så kan mamman här anklagas för att det föds kriminella män. Då blir det obehagligt.

  Jag är ännu mindre beredd på att anklaga alla kvinnor för att föda fram kriminella män bara för att ett fåtal kvinnor bevisligen tänder på kriminella män.

  Så snälla, släng det där könskollektivistiska argumentet på historiens skräphög.

  Majoriteten män är helt oskyldiga och individer.

  Avslutningsvis vill jag citera Alexander Bard.

  ”Det är en liten klick män på topp i samället, därefter följer en bred medelklass som består av kvinnor som har det bra, sist i rangordningen kommer män som är den verkligt nya underklassen”

 34. Valeria Says:

  @Jesuit

  Jag har som sagt inte läst uppsatsen, så jag tänker inte uttala mig om den.

 35. Valeria Says:

  @Torstensson

  Man kan även konstatera att merparten av de som sitter inlåsta i svenska fängelser har en begåvningsnivå som ligger under genomsnittet (Persson). Om man börjar skuldbelägga kollektiv skulle man utifrån detta kunna stämpla alla dumma som kriminella.

 36. JockeH Says:

  Ungdomstidningar skall öht aldrig finansieras med skattemedel och vissa bitar ska man väl sa med en rejält container salt och andra inte. Jag hittade denna artikel! http://www.umo.se/Vald–krankningar/Sexuella-overgrepp/Kan-killar-valdtas-Kan-tjejer-valdta/

 37. JockeH Says:

  ”Befrielsekampen tar inte slut förrän alla män är förpassade till reservat.”

  Sånt säger faktiskt mer om dig Nova än om mig eller nån annan här.

 38. barfota Says:

  @Jesuit

  ”Hur många tror på allvar att det är ett stort problem att kvinner spöar män?”

  Alla som varit med om det ”tror på allvar att det är ett stort problem”!
  Våld i alla former är ett stort problem!

 39. Pether Says:

  Jesuit:

  ”Hur många tror på allvar att det är ett stort problem att kvinner spöar män?”

  Det är inte många här som tror det. Däremot är det väldigt många här som vet att det är så. Och det märkts tydligt att du inte ens har läst uppsatsen. Den refererar till väldigt många studier för att visa hur våldet ser ut, och använder sedan ett verkligt exempel för att sätta dessa studier på något man kan ta på.

  Det är fakta att kvinnor slår män i minst lika hög grad, när det gäller yngre män o kvinnor är det fler kvinnor som slår. När det gäller lättare våld så är kvinnor där flitiga användare. Det är oftast kvinnan som slår först. Och i förhållanden där det försiggår misshandel, slår båda. Kvinnor använder oftare tillhyggen, hammare, eld, bilar, droger. Osv osv

  Hur kan du inte säga att misshandel är ett problem?
  Addera även den stigmatisering som samhället sätter på de män som blir slagna av sina kvinnor, det som uppsatsen handlade om.

 40. Jocke S Says:

  AN, jag och alla här förmodar jag, följer med i media och politk på detta område. Alla länkar som kommer in här från oss, visar ju på verkligheten.
  Det är i allmänhet inte vi som producerar ämnena här. Och om du bläddrar lite ser du nog, kanske, mönstret.
  Jag är själv aktiv på andra ställen som jag nämner. Kan bara rekommendera och hoppas på mer aktivitet även i andra media från oss.
  Själv har jag hållit på i över trettio år, och Helena von Schantz är nog den första feminist jag träffat som sagt det jag tar upp ovan från henne. I så fall är de andra osynliga, eller nertryckta, vilket hon också antydde.

 41. Torstensson Says:

  Jesuit

  Handen på hjärtat.

  Inte för att föringa våldet i sig. Hur många känner du eller har hört talas om som prylar sin fru?

 42. Torstensson Says:

  Lika dum kommentar alltså.

 43. Jocke S Says:

  Info, fast är inte en engelsk- svensk orbok rätt mycket tjockare än en svensk- engelsk?
  Däremot är det märkligt, varken engelskan eller en del andra europeiska språk har separata ord för ”morfar-farfar” osv. Och inte för ordet ”dygn” heller.
  Och ”lagom” vet väl bara vi svenskar vad det är…ja innan (stats)feminismen kom alltså.
  Snart tar dom väl bort vårt typiskt svenska ”allemansrätten” också.
  ”Allekvinnsrätt” eller allemänskligrätt 😦

 44. Pether Says:

  Jocke S: ‘man’ i allemansrätt kommer ifrån ordet för människa, inte för man. Fast förstås, feminister har inte den kunskapen, så du har nog rätt.

 45. JustMe Says:

  ”Snart tar dom väl bort vårt typiskt svenska ”allemansrätten” också.
  ”Allekvinnsrätt” eller allemänskligrätt”

  ”Jocke S: ‘man’ i allemansrätt kommer ifrån ordet för människa, inte för man. Fast förstås, feminister har inte den kunskapen, så du har nog rätt.”

  Jag vill minnas att det pågick en evighetsdiskussion om detta på Feminetik för ett tag sedan. Radikalfeministen Fumikofem hade plockat bort alla ”man” i sitt språkbruk(bytte ut det mot ”en”). Att andra påpekade samma sak som Jocke S ovan hjälpte föga. Det var ju fortfarande ordet ”man”…

  Det dröjer kanske inte länge förrän man, ursäkta… ”en” utfärdar ett dekret till populationen om att det fortsättningsvis ska heta Alleensrätt, dubbel-e till trots…

 46. hamstrn Says:

  Det är sannerligen svårt att föra en hederlig intellektuell debatt ibland.

 47. JustMe Says:

  Menar ju att det var Pether som påpekade förstås…

 48. CaseyJones Says:

  @ Stahlin

  ”Vanligast är att det är pojkar som blir slagna i hemmet. Vanligaste förrövaren är mamman.

  Ett för stort piller för feminister att svälja förstås. Hellre låta våldet fortgå än att syna sina egna fördomar?”

  Vill bara tillägga att hjälper man inte pojkar som far illa under sin uppväxt så lär risken vara rätt stor att många av dem växer upp och blir kriminella. Något som de flesta borde kunna tänka sig till. Detta borde bli en ond cirkel då dessa pojkar av feminister kommer få symbolisera den manliga våldsnormen och spä på misandrin ytterligare.

 49. JustMe Says:

  @ Stahlin

  ”Vanligast är att det är pojkar som blir slagna i hemmet. Vanligaste förrövaren är mamman.”

  Är det så? Då måste det väl rimligen vara pappan som drivit mamman till detta?

 50. Ulf Andersson Says:

  @ JustMe
  ”Är det så? Då måste det väl rimligen vara pappan som drivit mamman till detta?”

  Vilken pappa?
  Var finns han?
  Är inte pappan utmanövrerad av socialtjänst och tingsrätt
  från att vara närvarande i sina barns liv?

 51. barfota Says:

  @Ulf Andersson
  Lustigt men jag tänkte på samma sak.
  Enl. feminister så är ju aldrig pappan närvarande och när han vill vara närvarande så hindras och utmanövreras han i nånga fall. I rimlighetens namn måste det väl vara den som mestadels omger barnen och s.a.s. agerar ”förebild” som är den största skurken i samhället.

 52. barfota Says:

  😳
  ”nånga” 😀 Många skulle det naturligtvis stå, förbannat kort avstånd mellan m och n på mitt tangentbord

 53. Nova Says:

  @barfota: prova att skriva med tangentbordet uppochner. Man måste koncentrera sig mer då.

 54. barfota Says:

  @ Nova

  ” prova att skriva med tangentbordet uppochner. Man måste koncentrera sig mer då.”

  Jag skall försöka, tack för tipset 😀

 55. Lorem Ipsum Says:

  @Info, först tänkte jag gå i polemik med dig, men sen ändrade jag mig. Men jag står över, för en sådan gentleman är jag.

  *plonk* (ljudet av Info som träffar botten på min blocklista)

 56. CaseyJones Says:

  Ett lite annat ämne men… (och lite gammalt, men jag har inte sett det förut)

 57. Joel Johansson Says:

  Fyfan vilket jävla dravvel jag fick läsa på den där umo-sidan. Man blir ju ledsen.. 😦

 58. Torstensson Says:

  Jag håller med Pär på vartenda punkt i detta inlägg.

  Jag har varit inne på det tidigare när det handlar om städning i hemmet eller kanske mest matlagning. Idag är det så att kvinnor som jobbar deltid och har kille som jobbar heltid (en mycket vanlig konstellation) blir sura om mannen inte städar lika mycket. Det klagas på mamma-forum och det klagas bland feminister.

  Varför ska en man ställa upp på rådande synsätt? Varför?

  Snacka om att vilja ha kakan och äta den. Vara hemma betydligt mer, men ändå kräva samma effort hemma från mannen?

  Hur kan man få det till att vara förtryck?

  Detta tyckte nog hela min klass, den kvinnliga delen, på universitetet var hur logiskt som helst. Att män ska städa lika mycket och ta hand om husbestyret trots att kvinnor frivilligt jobbar mindre. Även en del duktiga gossar som tyckte att man skulle bojkotta röstning och låta en kommunistisk revolution ta över. Skojar inte, sådana människor studera jag med.

  Jag berättade förresten för en tid sedan om en vän som jobbar i Danmark som var ihop med en tjej i 1 år. Där han betalade hennes resa till utlandet (jag var med på den resan så jag vet att han betalade hennes resa samt uppehälle där) Hon var snabbköpskassörska. Han jobbar häcken av sig i Danmark, tjänar hyffsat. Han bad henne att städa och laga mat åt de bägge när han var på jobbet och hon var ledig.

  Hon gjorde maten 1 gång. Men hans pengar hade hon inte något emot att ta emot. Att ställa upp för honom gick inte.

  Så vill inte jag leva för det är i sanning inte jämställt. Inte han heller och han gjorde slut, men det var av andra skäl som jag nände innan.

  Jag säger som Urban, varför vara ihop med någon och låta sig utnyttjas? Då är det bättre att vara singel eller träffa någon som har dina preferenser.

  Det är OK att ställa krav på tjejer idag. Jag hoppas att fler svenska män gör detta och slutar låta sig vara helt förlorade sugardaddys. Hur kan ni ställa upp på det? Det är iofs en sak om ni VILL ha det så, men det är OK att tycka annorlunda. Det ska man inte skämmas över. Och som jag sagt innan, hur fanken kan matlagning anses som förtryck? Finns det något roligare? Men när tiden inte räcker till så får den som har mest tid se till att göra krubbet om man inte vill äta hämtmat för resten av livet som dessutom killen förväntas betala.

  Godnatt.

 59. Matte Says:

  UMO är ju som sagt väldigt feministiskt vinklad, det är det klassiska ”det är synd om tjejer.” De fick in en liten del där det står att killar faktiskt kan ha problem de också men det står inte ett skit om de specifika problem killar har. Såsom betygsdiskriminering, fler självmord osv osv osv.

  Denna myt slog de hål på själv när de först skriver:

  ”Kvinnor tjänar oftast mindre pengar än män. För nio av de tio vanligaste jobben har kvinnor i genomsnitt sämre lön än män, trots att de alltså gör samma jobb.”

  En myt som många redan vet.
  Men sen skriver de så här och visar själva på orsaken till att kvinnor får mindre månadslön.

  ”Kvinnor jobbar lika mycket utan betalt som betalt, medan män arbetar dubbelt så mycket betalt som obetalt. Obetalt jobb är sånt man gör hemma, som att städa, diska, och tvätta. Kvinnor tar oftare ledigt från jobbet för att ta hand om barn och det gör att de bland annat får lägre pension än män.”

  Här ser man att kvinnor förvärvsarbetar mindre än män och är hemma mer. Vilket betyder mindre lön med väldigt enkel logik.
  Ett annat fel de gör är att utelämna de jobb i och runt hemmet som nästan bara män gör, såsom snöskottning, reparationer på hus, bil och dator.

  UMO snälla gör om gör rätt, ta med killars situation också. Året är 2011 jämställdhet inkluderar mansfrågor.

 60. Matte Says:

  Tillägg till mitt förra inlägg.

  UMO gör också felet att de tittar på toppen och jämför en liten klick elit. På toppen är det fler män än kvinnor. Men hur ser det ut bland resten av befolkningen? De andra 95% eller så.

  Deras tolkning av jämställdhet är en spottloska i ansiktet mot de pojkar/män som inte är toppolitiker, mediakändis, VD eller dylikt.

  Det enda jag ser som utväg ur UMOs feministiska synsätt på jämställdhet är att protestera och kritisera och konfrontera.

  Usch

 61. barfota Says:

  @Torstensson

  ”Jag hoppas att fler svenska män gör detta och slutar låta sig vara helt förlorade sugardaddys. Hur kan ni ställa upp på det? Det är iofs en sak om ni VILL ha det så, men det är OK att tycka annorlunda. Det ska man inte skämmas över.”

  Tala för dig själv!
  Jag förväntar mig inget svar från dig.

 62. Jocke Says:

  Itchy skriver:

  ”Du har inget att säga om Pärs text? Inga konstigheter? Allt är som det ska när man mörkar killars problem?”

  Vika är då killars problem med att kvinnor tjänar mindre som är en av de 2 punkter som Pär tar upp som ett manligt problem som bör belysas?

  Den andra punkten är mäns utsatthet för våld där Pär tycker det är orättvist att man mörkat mäns utsatthet för våld, dock utan att närmare ha redogjort för våldet närmare utan nöjt sig ed att redovisa lite siffror som styrker den manliga överlägsna utsattheten för våld.
  Kanske hade det blivit känsligt om vi närmare hade granska Pärs siffror och deras bakgrund.
  Så vi nöjer oss med siffrorna.

  petta skriver:

  ”Fast nu är detta en blogg som enbart diskuterar kvinnor, män och skillnaderna däremellan”

  Har petta kanske redan gjort klart skillnaderna genom nästa mening:

  ”Fast det är kanske etiskt försvarbart så länge man diskuterar hur kvinnor är och varför de är elaka, lata och manshatande?”

  Eller ska man tänka sig en fortsättning om varför män är elaka, lata och kvinnohatande och titta på skillnaderna där?

  Pether skriver:

  ””– tjejer och killar gör lika mycket hemma, som att ta hand om barn”, laga bilen, bygga altanen, fixa datorn, tapetsera, klippa gräsmattan, osv osv.”

  Riktigt roligt skrivet!
  Bilar idag är tekniskt och elektroniskt avancerade och kan inte lagas av någon liten hemmamekaniker. Enklare underhåll brukar båda könen klara av. Om inte ha mannen valt fel kvinna.

  Hur många altaner bygger Pether och hur många omtapetseringar genomför han under säg ett år?
  Man skulle kunna tillägga jobbet med att agera tomte också. De är nog mer frekvent förekommande än altanerna och tapeterna.

  Gräsklippningen utförs ibland av män och ibland av kvinnor under ca 5 månader av ett år. Hur fyller alla gräsklippande män sin tid med ”manliga” sysslor under resterande tid? Tapetserar om hela huset?

  Vad innebär ”osv, osv”?

  Torstensson skriver:

  ”Inte för att föringa våldet i sig. Hur många känner du eller har hört talas om som prylar sin fru?”

  Nej det är inte många män som brukar skryta om att de varit hem en sväng och spöat på kärringen och man kan verkligen undra varför!
  Men å andra sidan verkar det vara väldigt många män som berättar att de själva blivit spöade, trots att det är väldigt skamfyllt både för män och för kvinnor att berätta detta och man döljer problemet under lång tid.
  Är män är alltså bra på att berätta om alla dessa övergrepp från kvinnor men ändå väljer att inte anmäla dem då de inte alls syns i statistiken?
  Varför gör alla dessa män i så fall de valen?

 63. barfota Says:

  @Jocke

  ”Bilar idag är tekniskt och elektroniskt avancerade och kan inte lagas av någon liten hemmamekaniker. Enklare underhåll brukar båda könen klara av. Om inte ha mannen valt fel kvinna.”

  Men någon liten hemmatyckare som inte vet hur det går till att reparera moderna bilar eller att många lika viktiga obetalda arbetsuppgifter skall göras och görs i ett hem av den som är mest lämpad för uppgiften kan tydligen uttala sig. ”Riktigt roligt skrivet!”

 64. Matte Says:

  @Jocke

  ”Vika är då killars problem med att kvinnor tjänar mindre som är en av de 2 punkter som Pär tar upp som ett manligt problem som bör belysas?”

  Detta är väl ett av det minsta problemet, det jag själv irriterar mig på är att denna myt fortfarande florerar. Kvinnor tjänar inte mindre!!!!!!!! De jobbar mindre!!!!!! När ska det gå in???

  Vad har du att säga om att män i snitt jobbar 17 min mer per dag, obetalt arbete inräknat. Tycker du att män ska avlösa kvinnor mer så att den tiden blir större? Med tanke på att du raljerade om tomtar och att ingen lagar sin egen bil längre…

  Jag förstår dig inte.

 65. Jocke Says:

  barfota skriver:

  ”Men någon liten hemmatyckare som inte vet hur det går till att reparera moderna bilar”

  Ska det tolkas som att du är bilmekaniker eller proffstyckare? Eller kanske båda delarna?

  Matte, du måste nog ta del av mer forskning än enbart den som styrker dina teser om du vill framstå som seriös. Men det är klart det blir lite knepigare att argumentera då.
  Att avsluta varje påstående eller fråga med en rad utropstecken respektive frågetecken är ingen argumentation mot den forskning som du själv inte läst.

 66. barfota Says:

  @Jocke

  ”Ska det tolkas som att du är bilmekaniker eller proffstyckare? Eller kanske båda delarna?”

  Tolka det som du vill, du verkar inte ha några som helst svårigheter att hitta på egna tolkningar.

 67. Jesuit Says:

  Gud så trista ni är Jocke och Matte. Ska detta också bli ett tjatforum där arga unga män försöker koppla nacksving på varandra? Jag trodde vi hade viktigare saker på agendan än att utse den som ska stå överst på dynghögen.

 68. Matte Says:

  @Jesuit

  vi har väl demokrati i Sverige, vilket gör att vi kan argumentera fritt.

  Så jag förstår inte meningen med ditt inlägg.

  En sak som behöver redas ut är alla myter som finns i jämställdhetsdebatten. Större delen av denna bloggs diskussioner handlar om att diskutera just myter. Vilket som du säger tar fokus från verkliga riktiga problem för båda könen.

  Och vad du tycker är trist skiter jag högaktningsfullt i.

 69. Jesuit Says:

  Matte. Jag tror inte att det är bara det jag tycker är trist som du skiter i. Jag tror faktiskt att du skiter i det mesta andra tycker. Du borde prata med någon om detta.

 70. Matte Says:

  @Jesuit

  Lugna ner dig nu. Det du _tror_ är inte relevant i mitt liv eftersom jag till allra största säkerhet inte känner eller mött dig, såvida du inte är moderator på Genusnytt.

  Jag tänker inte anpassa mig efter dig och jag behöver inte prata med någon. Du kan sluta leka psykolog.

  Debattera och var glad istället 🙂

 71. Johannes Westlund Says:

  @Jocke: Det finns en undersökning som bekräftar att pojkar och flickor hjälper till ungefär lika mycket hemma. Flickor i större utsträckning med sysslor inomhus och pojkar i större utsträckning med sysslor utomhus. Vidare så missar du poängen när du hänger upp dig på bilmek. För det första så kan en vanlig hederlig hemmamekare slipa rost på andrabilen (det är väl relativt vanligt att man har en bättre förstabil och en lite mindre bra andrabil i medelklassen vad jag förstått?), spackla, slipa spacklet, dra på primer och lacka. Det är ett vansinnigt tråkigt jobb där man dessutom är lite smårädd att man ska förstöra hela bilen med vinkelslipen. Lång tid tar det också att dra på sex lager lack. Byta bildäck är en annan sak som antingen mannen i huset eller verkstaden gör generellt sätt. Byte av bilbatteri (en ganska lättsam uppgift i och för sig) går också utmärkt liksom stötdämpare och antagligen bromsskivor. Visst kan både män och kvinnor utföra dessa sysslor, men likförbaskat misstänker jag att det är mannen eller verkstaden som gör det i regel. Sen kanske familjen har båt, och gissa vem som underhåller den. Och så vidare. Undersökningar om hur arbetsfördelningen ser ut i en familj i sverige i genomsnitt visar att mannen totalt arbetar 17 minuter mer än kvinnan om dagen. Då räknar man både förvärvsarbete och obetalt arbete eftersom både pengar och matlagning är essentiella för att familjen ska fungera. Allt arbete är viktigt och fördelningen är väl ändå upp till familjen?

  Undersökningarna finns länkade här på genusnytt. Bara o läsa lite bakåt i arkiven…

 72. Johannes Westlund Says:

  Jag tröttnade på att inget göra så jag mejlade helt enkelt till dem och frågade varför de håller på sådär. Mejlet blev lite för långt för att ta med i en kommentar här, jag valde att dissikera hela deras sida om jämställdhet, men det kommer läggas ut på min blogg typ imorgon om någon är intresserad av vad jag skrev. Nu ska jag sova snart dock.

  Men fler får gärna mejla och uttrycka sitt ogillande. Det är viktigt att inte debatten och missnöjet stannar här utan att vi vågar driva våra frågor och markera vårt missnöje så att ansvariga hör. Det är vår skyldighet som medborgare att faktiskt påtala de fel och brister vi ser och upplever. Man behöver ju inte skriva spaltmeter, men ifrågasätta varför en sida om jämställdhet inte nämner en enda av killars problematiker medan 9 kvinnliga problem nämns, och varför man uppenbarligen tycker det är okej med att tjejer slår killar.

 73. Jämställdhetsfeministern Says:

  Det är ju en helt korrekt beskrivning: flickor och kvinnor har alla problem i samhället och pojkar och män orsakar dessa problem. Jag förstår inte hur ni kan klaga på detta.

 74. Ol Gregg Says:

  Hej kära genusnyttläsare!

  Jag har nu mailat UMO och beskrivit hur upprörd jag blir över deras marginalisering av det våld som män utsätts för i sina förhållanden.

  Jag hoppas de ändrar på några av textraderna.

  Följ gärna mitt och andras exempel och sätt lite press på UMO-arbetarna, ska de skriva orättvisa och diskrimminerande webbsidor, så ska de iaf påminnas om att de gör det!

 75. Johannes Westlund Says:

  UMO lär ha skickat ut ett standardsvar till alla som har mejlat dem. Jag kommer publicera det på min blogg, och mejlar dig, Pär Ström, för jag tänkte att om du tror att det är vettigt köra en uppföljning på det här inlägget med bara svarsmejlet så att alla läsare här får se vilken tragisk svammelretorik som används. De svarar inte på en enda fråga utan skriver en massa helt ovidkommande svammel.

 76. barfota Says:

  @Johannes Westlund

  ”De svarar inte på en enda fråga utan skriver en massa helt ovidkommande svammel.”

  Helt uppriktigt och ärligt, hade du förväntat dig någonting annat?
  Skall ändå bli spännande att läsa deras svammel.

 77. Johannes Westlund Says:

  @barfota: Jag förväntade mig faktiskt något med lite mera substans än vad de skrev. Jag ställde ett 20-tal sakfrågor och de tar inte upp en enda sakfråga. Det tycker jag är dåligt. Men visst, jag räknade väl inte med ett svar som går ut på att de insett att de är sopprötter och att de genast ska korrigera alla missar.

 78. barfota Says:

  @Johannes Westlund
  Sorry, de har jag missat. Men rent principiellt så står jag fast vid vad jag har skrivit tidigare (förmodligen innan du började besöka GN). Jag tycker att man skall sammanställa en liten ”styrgrupp” som utanför bloggen diskuterar och kommer fram till färdiga strategier och när man har kommit så långt att de är ”färdiga” att sättas i verket så presenteras de med så kort varsel för resten av deltagarna att ingen feminist i världen hinner sätta käppar i hjulen. Vill inte informera feminister om pågående arbete om du förstår vad jag menar.
  Däremot så kan du gå med som medlem i Genusklubben och skriva privata meddelanden både till mig och andra medlemmar.

  Jag skall i vilket fall som helst läsa igenom dina förslag i morgon, ber än en gång om ursäkt för att jag missat dem.

 79. barfota Says:

  😳
  @Johannes Westlund
  Blandade ihop konfekten, trodde du pratade om aktkioner mot feminismen inte om svaret du fick från UMO. Som det kan toka till sig när man inte scrollar upp innan man svarar. Sopprötter var ordet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: