Män tvingas jobba övertid utan lön

by

Sten O Andersson, seniorombudsman i Civilekonomerna, har skrivit en intressant debattartikel på SvD Opinon. Jag citerar:

”Det obetalda övertidsarbetet har exploderat de senaste åren. I krisens spår tvingas framför allt manliga tjänstemän jobba uppemot 50 procent fler timmar övertid utan ersättning. Det rapporterade TT om förra året.

[…]

”Men under 2009 hade de obetalda arbetstimmarna ökat till rekordhöga 1,9 miljoner timmar, en ökning med hela 42 procent, enligt siffror som TT hämtat ur Statistiska centralbyråns databas för november 2009

[…]

”Den obetalda övertiden gäller främst tjänstemän. Och mest har den ökat för männen, runt 50 procent i antal timmar.”

Det verkar alltså som att det redan från början är mest män som jobbar övertid utan ersättning, men därutöver har problemet ökat mest för männen. Intressant. Låter inte som någon utpräglad räkmacka, direkt.

Jag undrar för övrigt om det kan finnas någon korrelation mellan gratis utfört övertidsarbete och framgång i karriären. Vad tror du?

Tack för tipset, Erik, Sara och Den Hemliga Tipsaren!

Jag satte rubriken ”Män tvingas jobba övertid utan lön”. Det ska inte tolkas bokstavligt, det är ett ironiserande över det överflödande vanliga feministiska uttryckssättet i dagens samhälle. Naturligtvis väljer de flesta män att jobba gratis övertid – åtminstone har de valt att ha arbeten där detta förväntas. Men om det hade gällt kvinnor är jag säker på att feministiska debattörer hade sagt att de ”tvingas” jobba gratis övertid. Ungefär som vi så ofta får höra att kvinnor ”tvingas” jobba deltid, ”tvingas” stanna hemma med barnen och ”tvingas” sminka sig innan de går ut.

Kvinnor vinnare i löneligan

Handelsanställdas förbunds andre vice ordförande, Tommy Tillgren, kallar LO:s gemensamma kvinnosatsningar för ”succéartade”. Det gäller löneutvecklingen.

Typiska kvinnoyrken som butikskassörskor och sjuksköterskor med extra utbildning tillhör de senaste årens lönevinnare, skriver DN Ekonomi. Allra bäst löneutveckling har butikskassörer i Sydsverige haft, plus 24 procent under åren 2004—2009. Butikskassörer i riket som helhet har fått se sina löner stiga med 20 procent, lika mycket som akutsjuksköterskornas förtjänster ökat.

I höst drar nya kvinnosatsningar i löneförhandlingarna igång, skriver DN.

Läs mer här. Tack för tipset, Fredrik!

För övrigt: En helt annan sak: Nu skriver Metro om forskning som jag tidigare bloggat om – att kvinnliga chefer är lika otrogna mot sin partner som manliga chefer. Det är makten, inte könet, som skapar otroheten, visar forskningen. Detta går på tvärs mot vad feministiska opinionsbildare (felaktigt, alltså) brukar hävda. Metro har läst en mera omfattande artikel i brittiska Daily Mail.

Annonser

60 svar to “Män tvingas jobba övertid utan lön”

 1. Sigvard Says:

  På chefsnivå gäller obetald övertid såväl män som kvinnor.

  På högre nivåer är det sedan årtionden på det sättet.

  Jag har haft många chefer i terapi som berättat det för mig.

 2. LEW Says:

  Vet någon om det tas hänsyn till den obetalda övertiden när man jämför lönerna mellan kvinnor och män.

 3. Sigvard Says:

  LEW, det skiljer mellan olika arbetsområden och arbetsplatser.

  Jag har i varje fall inte sett någon övergripande statistik.

  Vore intressant om någon här kände till någon sådan statistik…

 4. Nova Says:

  Disken då! Ska inte den räknas? Sitta kvar på kontoret och slösurfa och smita undan. Pfui!

 5. Matte Says:

  @Nova

  Men om man sitter på kontoret så har man ju inte använt något som behöver diskas 🙂

 6. zoega59 Says:

  Det bevisar bara hur naiva männen är som jobbar övertid utan ersättning

 7. Matte Says:

  @zoega59

  Jag jobbar ibland övertid utan ersättning, det är för att hinna i tid till en dead line eller dylikt.

  Naivt eller inte… Ibland måste man vara lojal mot sin arbetsgivare och det lönar sig ofta i nästa löneförhandling.

 8. Håkan Says:

  @Matte
  +1

  Oftast får man en extra semestervecka som man förhoppningsvis hinner ta ut.

 9. Johannes Westlund Says:

  Det är väl så att det i princip är omöjligt att klara av övertidsreglerna utan att lösa in övertiden? Har jag för mig. Åtminstone om man har någon form av nyckelroll/ledarroll på ett teknikföretag. Oftast landar timmarna på lite för många i veckan för att det ska vara godkänt men avtalar man bort övertiden så behöver man inte räkna de timmarna.

 10. Mattias Says:

  Ah. När männen jobbar övertid så är det naivitet (skyll er skälva), när kvinnorna tvingas jobba över är det en KVINNOFÄLLA. Logiken är ju glasklar!

 11. Joakim Says:

  Om anställda inom en viss bransch är underbetalda ska de inte få högre lön för att branschen är kvinnodominerad, utan för att de anställda är underbetalda! Det ska inte heta kvinnosatsningar, det ska heta satsningar på löneutjämning. Det finns ingen anledning för någon att försvara att dessa branscher ska lönediskrimineras bara för att de råkar vara kvinnodominerade.

 12. barfota Says:

  Med tanke på alla arbetslösa så kanske det hade varit en god idé att förbjuda eller ”skatta ihjäl” all övertid.

 13. Mia Says:

  Daily Mail

  ”However, Professor Lammers – noting that evolution is not a fixed process and neither are gender labels – believes that as society modernises many gender differences will disappear.”

  Och här en annan skillnad som jämnar ut sig sas.

  http://www.metro.se/nyheter/tonarstjejer-tar-allt-mer-risker/EVHkex!ial9Q7aY623JI/

 14. Håkan Says:

  @Barfota

  Det är inte så troligt att de som är arbetslösa klarar av att utföra de jobb där det görs mest obetald övertid.

 15. John Nilsson Says:

  Off topic – ett radio- och ett TV-tips:

  – Radiogudstjänst imorgon i P1 på temat ”Mannens ensamhet”:
  http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=945

  – Filmen ”Viljornas kamp – filmen om Fi” av Liv Weisberg sänds (på nytt) på följande tider i SVT:
  http://dagenstv.com/se/chart/?txt=viljornas+kamp&x=0&y=0

  Lite mer info om filmen finns här (har dock ingen aning om den är bra eller ej):
  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?a=738196

 16. Jack Says:

  LEW, Sigvard,

  ”Vet någon om det tas hänsyn till den obetalda övertiden när man jämför lönerna mellan kvinnor och män.”

  Kort sagt:
  Ja, viss hänsyn tas av t ex arbetskraftundersökningarna AKU från SCB, dock med vaga definitioner och osäkra källor.

  För mer info se nedan:
  Antal arbetstimmar (faktiskt arbetad tid) per vecka för personer 15-74 år (AKU) efter anknytningsgrad till arbetsmarknaden, näringsgren SNI2007 och kön. År 2009-2010:

  Sök fram tiden här:
  http://tinyurl.com/3rkm9pj

  Beskrivning av statistiken:
  ”För anställda och sysselsatta ingår faktiskt arbetade timmar både i huvudsysslan och i bisysslan,”

  dokumentation av statistiken:
  http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/AM0401_DO_2010.pdf

  ”AKU är en urvalsundersökning och ett antal personer från urvalsramen intervjuas varje månad.Urvalsdragning sker årligen i november och avser nya individer som ska tillgodose det kommande årets behov av att ersätta de urvalspersoner som kommer att rotera ut under året. Månadsurvalet utökades från och med januari 2010, med 8 000 personer till att bestå av totalt cirka 29 500 personer”

  Definition här (mycket dålig sådan):
  ”Arbetstid Det antal timmar en person arbetar under referensveckan kallas faktiskt arbetad tid medan vanligen arbetad tid avser den arbetstid som personen skall arbeta enligt överenskommelse”
  http://www.scb.se/Statistik/AM/AM0401/_dokument/AM0401_BS_2010.pdf

  Operationella definitioner:

  faktiskt arbetad tid totalt (huvudsyssla + bisyssla)
  HuFaktTim + BiFaktTim Ej pb på HuFaktTim. Om pb på BiFaktTim så beräknas variabeln enbart på HuFaktTim.

  BiFakttim: ” Hur många timmar arbetade du vecka <>, dvs. <>”

  Hufakttim: ”Hur många timmar arbetade du just den veckan? Räkna även med utbildningstimmarna (ej självstudier)”

  Dessa frågor ställs efter:

  ”Hade du under den veckan någon mertid eller övertid som du inte fick ersättning för
  alls?”

  Ur
  http://www.scb.se/Statistik/AM/AM9903/_dokument/31.pdf


  Hushållsbaserade undersökningar de hushållsbaserade undersökningarna, inklusive AKU, är beroende
  av vad de utfrågade individerna svarar på ett antal standardiserade frågor. Svaren beror på de svarandes vilja och förmåga att svara på frågorna. Oftast ställs den direkta frågan: ”Hur många timmar arbetade du förra veckan?” Svaret beror i hög grad på vad den svar-Arbetad tid Fokus på näringsliv och arbetsmarknadande lägger in i begreppet ”arbete”. Dessutom finns det oftast inga särskilda rutiner för att erhålla svar från egna företagare, vilkas aktiviteter kan ligga i gråzonen mellan arbete och fritid. Detta, tillsammans med att hushållsundersökningar ofta använder sig av indirekta svar, gör att det uppstår underskattningar av frånvaron och övertiden i jämförelse med administrativa källor. Därför behövs det
  ett antal frågor om de enskilda komponenterna i arbetstid och frånvaro för att hjälpa den svarande”

  Speciellt ser jag att dessa insamlas oklart:


  2) Plustid (arbetad tid utöver överenskommen arbetstid)

  b) Indirekt produktiv tid
  c) Ej produktiv tid
  B. Ej arbetad tid (frånvaro m.m.), EAT
  2) Beredskapstid; tid då en person står till förfogande för att kunna
  gå i tjänst (utanför överenskommen arbetstid)
  3) Övrig tid som inte fullt ut kan användas som fritid pga. arbetet
  (utanför överenskommen arbetstid).”

 17. Bo Grahn Says:

  Håkan:

  ”Det är inte så troligt att de som är arbetslösa klarar av att utföra de jobb där det görs mest obetald övertid.”

  Nu gör du som feminister om män. Du generaliserar om arbetslösa.

 18. Jack Says:

  OBS!

  AKUs undersöknigsresultat på faktisk arbetstid jämförs med inkomster av tjänst och visar att kvinnor tjänar mer än män för samma arbetstid.

  Detta är inte den jämförelse mellan könen som brukar göras. Men jag gjorde den för något inlägg sedan.

  Trots att kvinnor tjänar mer än män för samma arbetstid enligt AKU, missar AKU en del tid begränsat av arbete alltså, och kvinnor har dessutom inte samma arbete under den tid de jobbar, i snitt har de bekvämare, tryggare och mindre krävande arbetsuppgifter, såväl inom en viss arbetsposition som mellan olika arbetspositioner (ex takskottare vs bibliotikarie) . Trots detta tjänar kvinnor mer än män per samma arbetstid alltså i Sverige, detta enligt 2009 års data.

 19. Pether Says:

  Bo Grahn:

  Hur ska Lisa som är arbetslös barnskötare kunna göra Berits jobb, som är mellanchef på ett större svenskt bolag?

 20. Torstensson Says:

  Jack

  Men jag tycker att eb biliotekare ska tjäna mer än en takskottare. Tycker också att byggnadsarbetare i Sverige har alldeles för bra betalt.

  Lite off topic.

 21. Helena Says:

  Torstensson, varför då?

  Av princip eller för att kompensera kostnader för studietiden?

 22. Pether Says:

  Torstensson

  Ja, att skära sig på papper är ju värre än att falla ner 10 våningar. Klart de ska ha mer betalt! Det gör ju så ont.

 23. Katz Says:

  @Mia: Bra att tjejer tar mer risker. De har hållits tillbaka av feminismens ”drabbas värst” – tänk. Nu syns tecken på att unga tjejer kastar av sig feminismens koft-ok.

 24. Pauli Sumanen Says:

  Män jobbar i yrken, där de har bättre inkomster per år än kvinnorna. De jobbar mer som chefer, i tunga, farliga och smutsiga yrken. De gör mer nattarbete än kvinnorna.

  Men män gör mer än 20 % mer arbetstimmar per år.

  Om vi dividerar mäns inkomster per arbetstimmar och gör samma till kvinnorna, vi får en resultat,

  att mäns och kvinnornas lön per timme är lika stor.

  Titta hit:

  http://www.tasa-arvo.com/Sweden-svenska-kvinnans-krona.html

  Pauli Sumanan, Finland

 25. barfota Says:

  @Håkan säger: 20 augusti 2011 kl. 21:38

  ”Det är inte så troligt att de som är arbetslösa klarar av att utföra de jobb där det görs mest obetald övertid.”

  Helt sant men vad som också är sant är att nästan ingen är oersättlig. Människor dör, slutar, byter jobb, flyttar o.s.v. och företagen överlever ändå. Företagarna måste kanske ta ett större ansvar och i god tid rekrytera och utbilda personal för deras kommande behov. Företagen kan inte sitta på gumpen och förvänta sig att samhället skall mata dem med färdigutbildad, unga och lågavlönad personal som skall utföra avancerade arbetsuppgifter inom ett specialområde som kanske inte ens är uppfunnit när den ”arbetslöse” utbildat sig. Jag upplever faktiskt många företag lika gnälliga som feminister, man både vill ha kakan och äta upp den!

  Sedan när det gäller gratisjobbande så vet jag inte hur det förhåller sig numera, men på ”min tid” så ingick obetalt arbete i en tjänstemanna-anställning, det var bara att bita ihop och jobba. Detta snusk med gratisarbete utbreder sig som en cancersvulst i hela samhället och drabbar förmodligen (har inga belägg) lågutbildade och lågavlönade många gånger värre än högutbildade tjänstemän som s.a.s. kan kompensera eller blir kompenserade för sina extraordinära insatser.

  Matte säger: 20 augusti 2011 kl. 18:52 @

  ”Naivt eller inte… Ibland måste man vara lojal mot sin arbetsgivare och det lönar sig ofta i nästa löneförhandling.”

  Man skulle hoppas är det var så men i långa loppet så gör det lönar det sig tyvärr inte att vara lojal, du får sparken i alla fal när företaget utlokaliserar ditt jobb till ett U-land.

  @Pether säger: 21 augusti 2011 kl. 0:27

  ”Hur ska Lisa som är arbetslös barnskötare kunna göra Berits jobb, som är mellanchef på ett större svenskt bolag?”

  Du kanske borde jämföra Berits jobb med en arbetslös mellanchef, bättre eller sämre. Kan ju t.o.m. vara så att denna arbetslösa mellanchef skulle göra ett betydligt bättre jobb än Berit.

 26. Benedictus Says:

  En del av problemet är att män har större förväntningar på sig att jobba övertid än kvinnor. Om könsrollerna suddas ut återstår av problemet endast relationen mellan arbetaren och arbetsköparen. Feminister arbetar för att lösa upp osunda, onödiga könsstrukturer. Pär Ström, o du bländande naivitetsstjärna på kvasigenushimlen, jag önskar att du en dag slocknar och erkänner dig som den feminist du egentligen är!

 27. barfota Says:

  @Benedictus

  ”Om könsrollerna suddas ut återstår av problemet endast relationen mellan arbetaren och arbetsköparen. Feminister arbetar för att lösa upp osunda, onödiga könsstrukturer.”

  hihi… Sanslöst roligt att du tror att problemen endast står mellan arbetaren och arbetsköparen. Feminister ser inte hur osund och onödig deras egen ideologi (religion) är.
  Men så är ju också feminismen med sin unkna manssyn gammalmodig, mossig och förlegad. Så långt ifrån verklig jämställdhet man någonsin kan komma.

 28. Benedictus Says:

  @barfota

  Pär Ström fokuserade i ovanstående inlägg på det mellan könen ojämnt fördelade, obetalda övertidsarbetet.och inte särskilt mycket mindre på desperationsstinkande skitsnack om vad-han-tror-vara-feminismen (”[…]ett ironiserande över det överflödande vanliga feministiska uttryckssättet i dagens samhälle.”). Feminism är ett sätt att se på saker, inte ett typiskt språkbruk och om nu Ström har retat sig på vissa olyckliga formuleringar bör han, för att hålla sig till ämnet (genus), se till det faktiska budskapet och lära sig att förbise enstaka personers språkliga dagsform.

  Hallå barfota, förklara gärna vad detta arbetsplatsproblem ytterligare beror på, utöver kommunikationen arbetare-arbetsköpare, och håll detta utanför genussfären eftersom jag ju löste den biten själv.

  I grunden vill vi alla väl och strävar efter samma mål – jämställdhet – och någon ”manssyn” har jag inte uttryckt här och självklart söker jag utplåna alla tendenser till särbehandling av kön. Din ”feministsyn” verkar dock helt fantastisk, skriv gärna mer om den.

 29. Jack Says:

  Kolla på Pauli Sumanens kommentar:

  https://genusnytt.wordpress.com/2011/08/20/man-tvingas-jobba-overtid-utan-lon/#comment-67885

  Kolla också på denna av mig:
  https://genusnytt.wordpress.com/2011/08/07/konduktoren-kvinna-blev-offer/#comment-66648

  Ovan i dena tråd har jag tittat på vilken övertid som är inräknad i det mått på arbetstid som arbetskraftundersökningarna använder sig av, faktisk arbetstid och scb skriver om detta:

  ”det uppstår underskattningar av…övertiden i jämförelse med administrativa källor.”

  Det finns också flera sorters övertid (se tidigare kommentar) som kanske inte finns i administrativa källor.

  Män arbetar alltså än mer än vad som finns registrerat i SCB.

  Trotts detta med data från scb:

  Mäns faktiska arbetstid i Sverige var 134.2% av kvinnor 2009
  Mäns inkomst av tjänst i Sverige var 134.0% av kvinnor 2009

  Det vill säga, kvinnor tjänar mer än män för samma arbetstid.

  Det är inte förvånande att kvinnor har det bäst här med tanke på att kvinnor också har mer juridiska rättigheter och får miljoner kronor mer i sociala transkationer.

 30. Jack Says:

  transfereringar, ska det vara.

 31. barfota Says:

  @Benedictus
  Feminismen är könsdiskriminerande och lika litet som rasism, nazism och annat otyg kan man inte vifta bort eller rättfärdiga skiten med att det

  ”är ett sätt att se på saker”

  Det där med

  ”vissa olyckliga formuleringar”

  och att

  ”lära sig att förbise enstaka personers språkliga dagsform.”

  Är du rent varm? Det handlar varken om vissa eller enstaka snarare verkar det vara en feministisk huvudregel att könsdiskriminera män och då speciellt heterosexuella.
  Men så är ju också feminismen med sin unkna manssyn gammalmodig, mossig och förlegad. Så långt ifrån verklig jämställdhet man någonsin kan komma.

  ”förklara gärna vad detta arbetsplatsproblem ytterligare beror på, utöver kommunikationen arbetare-arbetsköpare, och håll detta utanför genussfären eftersom jag ju löste den biten själv.”

  Att förklara det utanför genussfären går inte… och nej… du har inte löst någonting själv även om du kanske gärna vill tro det.

  ”I grunden vill vi alla väl och strävar efter samma mål – jämställdhet – och någon ”manssyn” har jag inte uttryckt här och självklart söker jag utplåna alla tendenser till särbehandling av kön.”

  OK, om det du skriver här är sant då är du med andra ord INTE feminist, då ställer jag frågan. Om du nu inte är feminist varför ondgör du dig då över att jag och många andra vill avskaffa feminismen? Kom inte dragande med att det finns olika sorters feminister, det finns olika sorters rasister, religiösa och nazister också men det gör inte skiten bättre.

 32. Jack Says:

  Jag anser att efter att ha läst det ovan bör man bli arg.

 33. Jack Says:

  För många år sedan gjorde jag skattningen att kvinnor tjänar runt 3% mer än män för samma arbete.

  Detta baserat på hur procentsatsen kvinnors lön av män ökar som en funktion av antalet parametrar man tar hänsyn till. Bara kön 75%, Kön och ålder, lite mer %, kön och ålder och yrke, ännu mer procent. Denna tillökning av parametrar slutade man med när procentsatsen var 98%, med en hel drös av parametrar kvar att ta hänsyn till för att modellera något som liknar verkligheten, vilka med lätthet kunnat föra procentsatsen över 100%.

  Titta t ex på wikipedia hur man använder begreppet justerad inkomstskillnad på många håll, där man alltså justerat lite men lämnat mycket kvar.

  Föreslår ny term. Istället för justerad inkomstskillnad använd Partiellt Korrigerad Inkomskillnad

  En analys av den tydliga trend av att kvinnor tjänar allt mer relativt män desto närmare verkligheten man tittat, ju mer man korrigerat, gjorde att man för många år sedan kunde säga att kvinnor tjänar mer än män för samma arbete när alla parametrar beaktats. Tyvärr låter sig inte dessa parametrar statistikföras.

  Ovan statistik i denna tråd ger att kvinnor tjänar kanske 3% mer för samma arbetsTID. Med tanke på att kvinnor därtill har bekvämare arbetsförhållanden måste kvinnors lön per arbete revideras upp till mer än de de 103% som tidigare analys av justerad inkomstskillnad pekade mot.

  Var befinner vi oss idag? Kanske 105%

 34. Matte Says:

  @Jack

  Arg ja, förvånad nej.

 35. Ulf Andersson Says:

  @ John Nilsson
  https://genusnytt.wordpress.com/2011/08/20/man-tvingas-jobba-overtid-utan-lon/#comment-67869

  ”Lite mer info om filmen finns här (har dock ingen aning om den är bra eller ej)”

  Den är inte bra, men den är sevärd och ger
  alla jämställdister och antifeminister mer
  vatten på sin kvarn – i våra argument mot
  feministerna.

  Tiina Rosenberg,som tidigare var styrelseledamot i Feministiskt Initiativ (F!), uttalade sig så här i dokumentären
  Viljornas kamp – filmen om Fi
  dokumentär i två delar_2007_1h 58 min_SVT2
  http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?a=738196:

  ”En heterosexuell kärnfamilj är ju alltid i någon mening ett anti-feministiskt projekt. Jag tror inte på familjen.
  Jag vill föra in i Fi en anti-familjsk politik”.

  Det säger en del om vad feministerna anser om familjen,
  vilket vi (jämställdister och antifeminister) i och för sig
  redan visste – men det är bra att ha det inspelat på DVD.

 36. Jämställdhetsfeministern Says:

  Det ÄR skillnad på män och kvinnor, så det är klart att män ska ha obetald övertid.

  Dessutom vet alla i Sverige att det är kvinnor som tar ansvar och jobbar mest, medan männen latar sig.

 37. Ullis Says:

  Det där gäller minst lika mycket för kvinnor. I kvinnoyrken har man alltid utsatts för känslomässig utpressning eftersom det drabbar barn och gamla om man skulle ta betalt för allt övertidsarbete.

  Hur du fick det till Feministiskt ironiserade fattar jag inte.

 38. barfota Says:

  @Ullis

  ”I kvinnoyrken har man alltid utsatts för känslomässig utpressning eftersom det drabbar barn och gamla om man skulle ta betalt för allt övertidsarbete.”

  ähuum… är det bara kvinnor som har känslor eller vad är din poäng?

 39. Helena Says:

  Ulf Andersson citerar Tiina Rosenberg den 21 augusti 2011 kl. 12:43.

  Du, Ulf, Tiina Rosenberg hör inte hemma i feminismens main stream. Knappt ens inom feminismen.

 40. Matte Says:

  @Helena

  Är inte Tina Rosenberg med i Feministiskt Initiativ?

  Jag associerar iaf henne med feminism(radikal).

 41. Ulf Andersson Says:

  @ Helena
  ”Du, Ulf, Tiina Rosenberg hör inte hemma i feminismens main stream. Knappt ens inom feminismen.”

  Valerie Solanas då, som hade liknande familjevärderingar
  med Tiina Rosenberg?
  ”Vi måste krossa familjen.

  Det är helt centralt att vi behåller makten över barnen
  och därmed vår framtid i att skapa ett mansfritt samhälle.

  De flesta män är idioter som ser barn som kvinnogöra.
  Men det finns också intelligentare män som verkligen kan ta
  hand om barn och inser att makten över barn och
  därmed reproduktionen är av yttersta vikt när familjen upplöses.
  (Jag bortser då från dessa små töntar till män som fjantar omkring
  och vill ”hjälpa till”med barn och hem,de förtjänar inget annat än förakt). Jag kan inte nog understryka hur viktigt det är att hålla
  den sortens man borta från barnen – vi får inte sky några som helst medel i kampen att avskilja barn från sina fäder.
  Barnapappan är en slug,lismande schimpans,som i en epok av
  jämställdhetssträvanden kan ta makten över reproduktionen från oss kvinnor. Mansidioterna blir våra bästa allierade. Vi måste se till att spela ut dem mot barnapapporna,för att förlöjliga och förnedra barnapapporna så mycket som möjligt.
  Barnapappan är vår farligaste fiende,han inser vilka vi är och vad vi står för. Han arbetar natt och dag,politiskt och juridiskt,privat och offentligt, för att få kontroll över reproduktionen inte bara inom familjen
  utan också bortom den. Han skyr inga medel,precis som vi.
  Barnapappan har insett vad det handlar om – en strid på liv och död,
  pappan är vår intelligentaste och farligaste fiende,
  han måste förintas med alla till buds stående medel.”

  http://www.dads-r-us.se/2009/09/20/utdrag-ur-scum-manifest-av-valerie-solanas/

 42. Ulf Andersson Says:

  @ Helena

  Feminismen hör inte hemma i ett modernt,
  civiliserat samhälle med en sund människosyn.

 43. Ulf Andersson Says:

  @ Helena

  Att bli mamma är en kvinnofälla.
  Att leva i en (heterosexuell) familj,
  är att vara offer för patriarkatet.
  Är inte det vad feminismen står för?

 44. Helena Says:

  Matte skrev till mig21 augusti 2011 kl. 18:26: ”Helena, Är inte Tina Rosenberg med i Feministiskt Initiativ? Jag associerar iaf henne med feminism(radikal).”

  Matte, hon var med i FI:s styrelse. Men kan vi inte lämna den galningen utanför seriösa diskussioner?

 45. Helena Says:

  Ulf Andersson, feminism är inte ett enhetligt begrepp.

  Det finns många ”feminismer”.

  Har du inte förstått det efter åratal av diskussioner – även här på GenusNytt??

 46. Ulf Andersson Says:

  @ Helena
  ”Ulf Andersson, feminism är inte ett enhetligt begrepp.”

  Lite märkligt att det inte är en enhetlig ideologi eller
  att den inte tolkas likadant av de troende feministerna –
  därför alla feminister agerar och uttrycker sig åtminstone
  på samma sätt. Det är vad jag har märkt.

  ”Har du inte förstått det efter åratal av diskussioner – även här på GenusNytt??”

  Förminskande = Feministisk härskarteknik.
  Jag har inget begåvningshandikapp.

 47. Jack Says:

  Helena har rätt, det finns olika feminismer: Vållad feminism och Överlagd feminism.

 48. Ulf Andersson Says:

  @ Jack
  😉

 49. barfota Says:

  @Jack

  ”Helena har rätt, det finns olika feminismer: Vållad feminism och Överlagd feminism.”

  No shit, ja det förändrar ju allt 😀

 50. Helena Says:

  Ulf, Jack, Barfota…

  Är det för sent på kvällen… eller för sent på något annat vis?

  Hör ni killar…

 51. barfota Says:

  @Helena
  Nej inte för sent, skall kolla på den i morgon, tittar just nu på ett annat program. Sov gott

 52. Ulf Andersson Says:

  @ Helena
  ”Är det för sent på kvällen… eller för sent på något annat vis?”

  För sent för vad?
  Måste erkänna att jag inte förstod vad du menade
  med titeln på videon – och det har inget med klockslaget att göra.
  På tal om musik. Detta är mer min stil:
  Anthrax – Got The Time

  Observera att Anthrax var en del av ”gubbväldet som underhöll på Ullevi”: http://www.dads-r-us.se/2011/07/04/gubbvaldet-holl-hov-pa-ullevi/

 53. Helena Says:

  Ulf Andersson säger 21 augusti 2011 kl. 21:37 till mig: ”Jag har inget begåvningshandikapp.”

  Det kan jag inte uttala mig om.

  Men du däremot har du ett påläsningshandikapp.

 54. barfota Says:

  @Helena
  Det har jag också, är ett handikapp någonting som stör dig?

 55. Helena Says:

  barfota skrev ovan till mig: ”Det har jag också, är ett handikapp någonting som stör dig?”

  Nej, barfota, inte handikapp i allmänhet.

  Men du illustrerade själv just nu det jag skrev ovan. Jag stör mig på påläsningshandikapp.

  Just som du ovan inte ens klarade av att läsa ordet påläsningshandikapp.

  Du förkortade det jag skrev, för att sen generalisera utifrån din egen missuppfattning.

  Annars måste jag säga att du är en av dem här som skriver de bästa inläggen här. Men tydligen snedtänder du när du får på pälsen av en kvinna.

 56. barfota Says:

  @Helena

  ”Just som du ovan inte ens klarade av att läsa ordet påläsningshandikapp.”

  Jodå, jag klarade av att ”läsa ordet påläsningshandikapp” annars kunde jag väl knappast haft några invändningar mot ordbruket. Vad som störde mig var att attackerade någon för ett handikapp, det är inte så snällt tycker jag.

  ”Du förkortade det jag skrev, för att sen generalisera utifrån din egen missuppfattning.”

  Jag missuppfattade inte att du använde ordet ”påläsningshandikapp”, vad du sedan skrev i övrigt är egalt, det var din dåliga inställning till handikapp jag reagerade över.

  ”Annars måste jag säga att du är en av dem här som skriver de bästa inläggen här.”

  Tack

  ”Men tydligen snedtänder du när du får på pälsen av en kvinna.”

  Nu förstår jag inte, när har jag fått ”på pälsen av en kvinna”?
  Hur skall jag ens kunna veta att det är en kvinna som jag enl. dig fått på pälsen av och om jag har fått ”på pälsen av en kvinna” så måste hon totalt ha misslyckats eftersom jag aldrig har upplevt det så. Jag är inte akademiker och ger mig inte in att försöka bevisa eller motbevisa någon som är påläst och kunnig inom sitt specialområde men… jag ställer mig alltid frågan när någon hänvisar till ”säkra källor”, är du verkligen säker på detta? Jag lägger betydligt större vikt vid verkliga människors verkliga upplevelser och livsöden än statistik och flumforskning. Men länka gärna till ett inlägg där har jag fått ”på pälsen av en kvinna” eller en man med för den delen så skall jag gärna förklara mig närmare, jag har som sagt var inte upplevt det som du påstår här.

 57. Helena Says:

  Barfota, ”påläsningshandikapp” var en omskrivning för en person som uttrycker en massa personliga åsikter, där det hade passat att ha läst på lite först.

  Jag angriper inte på något sätt personer som med normalt språkbruk kan benämnas handikappade.

 58. barfota Says:

  @Helena
  Jag uttrycker en massa personliga åsikter och tycker jag har rätt att göra så också. Inte sällan får man sig pådyvlat att man måste studera och lära sig om feminismen.
  Svar NEJ: Det finns ingen som helst anledning i världen att lära sig om eller ens förstå feminismen, det är ungefär som att en tjej som blivit våldtagen skulle få rådet att lära sig om och förstå den kriminelle våldtäktsmannen. Sedan är det en annan sak om man uttalar sig om feminismen eller hävdar någonting om deras ideologi, då måste man vara påläst.

  Kan vi lämna detta nu eller?

 59. Helena Says:

  Barfota,

  Du ligger rätt i tiden:

 60. Stina Says:

  Helena, det verkar som du fick tyst på barfota.

  Lite synd, han tillhör ju de bättre här.

  Men deu var kanske lite väl hård mot honom med din Pink Floyd?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: