Nya spännande genuskurser – vinklade som vanligt

by

Nu börjar en ny termin i högskolan. Ny termin, nya genuskurser. Här är kursutbudet vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala Universitet (länk här):

De avslöjar sig själva ibland, de goda genusforskarna. Tittar man på informationen om kursen om Genered Bodies finner man följande formulering:

”The aim of this course is to provide a comprehensive overview of the vast field of theory of the body within gender and feminist research.”

De erkänner som synes att det handlar om feministisk forskning, kvinnovinklad alltså, inte neutral forskning.

Intressant är också informationen om 7,5-poängskursen i Masculinities. Där står det:

”The course aim is to give an overview and deeper introduction to critical studies of men and masculinities.”

Den bristande objektiviten framgår här av att så kallade maskuliniteter (vilket märkligt begrepp!) ska studeras ”kritiskt”. Inte neutrala studier av maskuliniteter, alltså, utan kritiska studier. Vilket avslöjar den negativa grundinställningen till män och manlighet. Faktum är att ett grundkriterium för seriös förskning är att inte ha någon förhandsinställning till det man ska ta reda på.

Har du funderat på vad en genusvetare blir i yrkeslivet efter examen? Det svarar de på. Här är en lista på vad det blivit av dem som studerat vid Centrum för genusvetenskap på Uppsala Universitet:

”Ansvarig för sex- och hälsofrågor på RFSL ungdom, Behandlingsassistent, Boendeassistent, Doktorand, Doktorand i konstvetenskap samt jämställdhetsombud, Doktorand i sociologi, Elevassistent samt förtroendeuppdrag i Kommunal, Folkhälsosamordnare, Forskningsassistent samt kursadministratör, Gymnasielärare, Handläggare och utredare på migrationsverket, Högskolelektor, Informationsadministratör, Informatör på Human Rights Defenders, Informatör på Svenska kyrkan, It-ansvarig, Jämlikhetsansvarig, Jämställdhetsutvecklare, Kommunsekreterare, Konsult, Kundtjänstagent, Lokförare, Matchare i integrationsprojekt, Office manager, Omsorgsassistent, Personalhandläggare, Personlig assistent, Personlig assistent samt frilansande journalist, Personlig handläggare på Försäkringskassan, Präst, Säljare, Utredare, Verksamhetsledare och projektledare”

Detta ingår i den så kallade alumni-undersökning som genuscentret har gjort. Där finns en del guldkorn. Bland annat kan man konstatera att jämställdheten bland studenterna lämnar en del i övrigt att önska. Jag citerar ur alumni-undersökningen:

”82,4 % av de svarande definierar sig vid tiden för undersökningen som kvinnor. 9,8 % definierar sig som män och 7,8 % definierar sig som annat”

Tio procent anser sig vara män, alltså. Dags för kvotering?  (Det där är ironi, jag är motståndare till kvotering)

De tidigare genusstudenterna är nöjda. Jag citerar:

”Alumnundersökningen vid Centrum för genusvetenskap vid Uppsala universitet visar att de svarande är nöjda med utbildningen i genusvetenskap vid Uppsala universitet och har haft stor nytta av den i sina arbetsliv. De flesta svarande arbetar eller studerar och arbetslösheten bland de svarande ligger på en mycket låg nivå. De som arbetar har i hög utsträckning fasta tjänster och är heltidsanställda. Många arbetar inom den offentliga sektorn. Knappt hälften av de svarande arbetar med explicit jämställdhets- eller mångfaldsrelaterade frågor.”

Det lönar sig tydligen att läsa genusvetenskap. Undra på det, så genusfixerat som vårt samhälle har blivit. Genushysteri, kallar jag det.

Det var intressant att få veta hur det går för våra genusstudenter och vad det blir av dem. Det är ju vi skattebetalare som har bekostat deras utbildning.

Läs mer här. Tack för tipset, Erik!

Annonser

22 svar to “Nya spännande genuskurser – vinklade som vanligt”

 1. Jack Says:

  Detta tycker jag var alarmerande med tanke på skattepengars användning:

  ” Många arbetar inom den offentliga sektorn

  ”hälften av de svarande arbetar med explicit jämställdhets- eller mångfaldsrelaterade frågor.

  ”De som arbetar har i hög utsträckning fasta tjänster och är heltidsanställda.”

  Jag har full förståelse för att man kan behöva skapa egentligen meningslösa sysselsättningar för att hålla en del människor bort från kriminaltitet och drogmissbruk, skattemedelsfinansierade arbeten där dessa människor kan undersöka, fundera kring och prata om kön kan vara en sån sak, ungefär som att betala lön för porrtittande med diskurs om filmerna och kalla det ett arbete (vilket kanske förvisso är en del av vad genusfolket gör under benämning problematisering).

  Vad jag skulle vilja få utrett är dock om det inte läggs för mycket pengar på detta i nuläget? Kan vi sätta dessa människor i andra åtgärder än genusindustri?

 2. Carl Says:

  Den här typen av kurser borde inte kunna fyllas. Men tyvärr är de softa tjejklubbar (många lesbiska dras till allt som har med feminism och genus’kunskap’ att göra eftersom de lätt hittar partners där) där ingen av uppenbara skäl blir underkänd.

 3. Info Says:

  KOMMENTAR AV SIGN. INFO I TANJA BERGKVISTS BLOGG 6/1 2010 (”DET NYA YRKET: FÖRÄNDRINGSPILOT”):

  Annat, nytt genusyrke: MÅNGFALDSSTRATEG

  ”Förändringspilot” verkar vara en ny befattning, som har framtiden för sig! Om jag förstått saken rätt, så är den främst avsedd att tillgodose det privata näringslivets mest akuta behov.

  Sveriges kommuner och landsting å sin sida vill inte vara mindre innovativa. Där satsas sedan några år stora belopp på att – utöver jämställdhetsdirektörer, genuspedagoger och genuskonsulter – anställa en splitterny kategori av högavlönade myndighetspersoner, kallade MÅNGFALDSSTRATEGER (JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLARE). Deras uppgift är i korthet att med alla tänkbara medel och in i minsta vrå manipulera fram ett ”mångkulturellt” och könsneutralt/könlöst lyckosamhälle. Den som läser landstingens och kommunernas svulstiga proklamationer kring ämnet, behöver förvisso inte heller tveka om att vederbörande politiker och tjänstemän själva formligen jäser över av lycka. Hur lycklig den icke tillfrågade (men betalande) befolkningen i övrigt är och kommer att bli är däremot en annan fråga.

  • ANNA EBENMARK, MÅNGFALDSSTRATEG, JÄMTLAND
  Avsiktsförklaring: ”Nu ska vi arbeta för att ett genusperspektiv ska tillämpas på planeringen.” (Östersundsposten, 2009.) Mottagare av RFSL Östersunds pride-pris (HBT-pris) 2009. Hördes nyligen i ett eget program i Sveriges radio.

  • GRO HANSEN, MÅNGFALDSSTRATEG, UPPSALA
  Delar årligen ut skattepengar i form av s.k. mångfaldsstipendier. Endast genuscertifierade ansökningar kan komma i fråga.

  • KAJSA SVALERUD, JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSSTRATEG, GÄVLE
  Presenterar sig själv på Gävleborgs jämställdhetshemsida under ett färgfoto av en autentisk, i gatumiljö uppsatt Fru Gårman-skylt. Fru Gårman liknar på denna dyrt fabrikstillverkade skylt en bastant pseudohermafrodit, nedtill klädd i vad som antingen är en halvlång kjol eller nederdelen av en flaxande trenchcoat. (Herr Gårman = Här går man. Fru Gårman = Hushållsslav Gårdotter.)

  • AMI NETZLER, MÅNGFALDSSTRATEG, VÄSTERÅS

  • DRAGAN COSTIC, MÅNGFALDSSTRATEG, LANDSKRONA

  • HOOSHANG BAZRAFSHAN, MÅNGFALDSSTRATEG VID KOMMUNLEDNINGSKONTORET, UPPSALA

  • MAJA MUTSSON, MÅNGFALDSSTRATEG M.M., BURLÖV
  ”Maja är en fantastiskt spännande och karismatisk person. Hon är född och uppvuxen i Rumänien.”

  • MADELENE WIKSTEN, MÅNGFALDSSTRATEG, SOLLEFTEÅ
  ”Det förväntade resultatet av satsningen är att jämställdhetsperspektivet ska integreras i kommunens verksamhet i högre utsträckning än tidigare. Jämställdhetsintegrering ska vara en känd och nyttjad strategi i organisationen för att öka kommunens tillväxt och attraktionskraft.”

  • MARI RICHARDSSON, JÄMSTÄLLDHETS- OCH MÅNGFALDSSTRATEG, GÄVLE

  • HELENE BREWER, JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG, UMEÅ
  ”Helene Brewer är jämställdhetsstrateg för kommunen och kom på idén att synliggöra arbetet på ett nytt sätt. — Umeå kommun bjuder på PREMIÄRTUR FÖR SIGHTSEEING MED JÄMSTÄLLDHETSFOKUS. — Hur behandlas flickor och pojkar i förskolan och skolan? Hur är det att vara förvärvsarbetande kvinna på Volvo lastvagnar? Manligt skolmatsbiträde på Hagaskolan?”

  • SOLWEIG GARD (s), JÄMSTÄLLDHETSUTVECKLARE, KARLSTAD
  ”Karlstads kommun ska ha en av landets mest jämställda verksamheter. Vi har valt ett högt uppsatt mål för att det är angeläget och betydelsefullt att ha en jämställd medborgarservice i Karlstad. — För att flytta fram positionerna inom jämställdhet jobbar vi utifrån arbetssättet jämställdhetsintegrering. Detta innebär att jämställdhetsperspektivet ska integreras i beslut, planering, genomförande och uppföljning på alla nivåer i verksamheten.”

  • BRUNO RUDSTRÖM, JÄMSTÄLLDHETSSTRATEG, KARLSKOGA
  ”Sorgligt och förskräckligt. – Förstagluttarna är en första läsebok från 1999, populär bland elever, lärare och en del föräldrar. Men den ´spikar också fast uppfattningar om jämställdhet och kön´, som jämställdhetsstrateg Bruno Rudström uttrycker det. — En försåtlig beskrivning av de normala, som cementerar könsroller, säger jämställdhetsstrateg Bruno Rudström —” (NWT)

  • ANNA JUTTERDAL, ULRIKA EKLUND, GUNILLA FÜRST HÖRTE, FREDRIK LUNDKVIST, JENNY NORÉN, GOLDINA SMIRTHWAITE, HELENA SPETS, ANNA ULVESSON, genusvetare/jämställdhetsutvecklare, SKL.

  Osv.

 4. David Holman Says:

  Jag känner mig smått vemodig att ha präster, lokförare och gymnasielärare med endast en genus utbildning… Vet inte om man kan lita på att lokföraren då känner till alla signaler och säkerhetsförordningar riktigt.

  Skrämmande tanke!

  (Jag vet att de har extra utbildning utöver genus utbildningen men det låter som om de inte har det här)

 5. Sven-Olav Says:

  Motsatsen till ”kritisk” (”critical”) är inte ”neutral” utan ”okritisk” (”uncritical”). Problemet med den s.k. genusvetenskapen är inte att den är kritisk utan att den är okritisk – eller för att tala med Svante Nordin: den är ”rappakalja”.

 6. Nova Says:

  @David Holman: Banka in lite faktakunskaper kan vem som helst. De djupare insikter som genusvetenskapen förmedlar klarar bara de riktigt intelligenta att ta till sig. På så sätt blir genusstudier en kvalitetsmärkning som är gångbar överallt i samhället.

 7. Jocke S Says:

  Kolla den här, Lerums tidning visar med bild ”Sabunis blixtbesök” (”icke feminist”) för att visa sin uppskattning över att kommunen har utbildat 50 genuspedagoger! Vilka, ett gäng arbetslösa som kvoterats? ”En till varje skola,” påpekas det.
  Intresssant med bilden, en bister man med långbyxor i sommarvärmen och tre kvinnor med bara ben från knäna. Könsroller att bekämpa för genuspedagoger?
  http://www.lerumstidning.com/nyhet_visa.asp?id=12780&sidnamn=NYHETER

 8. Jocke S Says:

  Nova, den dåliga kvaliten över genuskunskapen i ett internationellt perspektiv har påpekats flera gånger. Med presenterade fakta! (Bo Rothstein bl.a.)
  ”Djupare insikter”, ge ett exempel tack!

 9. Matte Says:

  @Nova

  Ge några exempel på några av de djupare insikterna som bara de riktigt intelligenta kan ta till sig.

 10. Nova Says:

  @ Jocke S, Matte: Om man inte inser det självklara platsar man såklart inte!

 11. Matte Says:

  @Nova

  Flummigt svar.

  Lite religiöst också.

  Du har inget exempel alltså? Och platsar således inte själv.

 12. JD Says:

  Ja här har vi beviset för att genusvetenskap bara är ett träningsläger för att infiltrera olika positioner i samhället inför den nya världsordningen.
  Utbildningar vars egentliga enda syfte är att få tänkande människor att sluta tänka själva eller att kunna dra egna slutsatser. Utbildningar som skapar lättmanipulerade människor som man sedan kan styra hur som helst bara man använder kodorden feminism, patriarkat och könsmaktsordning i något sammanhang.
  En arme vars gemenskap bygger på en nödvändig kamp mot patriarkala väderkvarnar. En kamp där man redan på förhand har utsett vilka som är de goda och vilka som är de onda. Dvs, vilka som håller med i allt och vilka som vågar ifrågasätta den rådande feministmaktsordningen.

 13. Lasse Says:

  @Nova skriver

  ”bara de riktigt intelligenta” förstår och kan ta till sig genusvetenskapen.

  Jaha…. så feministerna skall skapa ett elit samhälle där de svagare ej platsar. Ett samhälle som rensar bort och förtrycker de mindre intelligenta människorna.

  Finns inte ord för hur mycket jag föraktar din rasistiska och sjuka inställning. Du och Adolf får väl slå era påsar ihop.

 14. CaseyJones Says:

  Är Nova den nya Jämställdhetsfeministern? 😉

 15. P.J. Says:

  Måste bara understryka vad Sven-Olav säger (22 augusti 2011 kl. 9:53) Kritiken av att man ska studera masulinitet kritiskt är inte korrekt. Ordet ”kritik” har inte den vardagliga betydelsen i det här sammanhanget.
  Allting på ett universitet ska studeras kritiskt till skillnad från okritiskt.

 16. anders Says:

  Hela problemet med genusvetenskapen är ju att den vilar på ideologi och teorier som gör att man vet vilket resultat man ska komma fram till, och därmed så kan fakta tolkas i den riktningen. Vet man vilket resultat man vill ha kan man selektivt välja ut data och förstora dess betydelse.

  Till exempel detta med att flickor och pojkar bemöts olika av vuxenvärlden, det kan man ju se att de gör, men sen utan vidare analys så upphöjs det till bevis på att alla skillnader mellan flickor och pojkar beror på uppfostran, inte biologiska skillnader. Det är ju en önskvärd slutsats enligt bakomliggande ideologi. Man gör ingen försök att kvantifiera vad som är biologi och vad som är kultur. Transsexuella tycker jag är ett uppenbart bevis på att kön är så mycket mer än kultur (finns många andra forskningsresultat också, men detta med transsexuella är lätt att ta till sig även för en lekman – en person som uppfostrats och bemötts som sitt ”synliga” kön hela uppväxten men känner att det är fel och går så långt att man opererar om kroppen för att byta kön). Varför förnekas deras upplevelser?

  Och man använder dessa ytterst dåligt understödda ”resultat” till att implementera genusstrategier i förskolor. Oansvarigt säger jag.

  Visst kan man forska på genus, men den måste vara ideologiskt neutral.

 17. hamstrn Says:

  Tror Nova var lite ironisk…

  Genusvetenskap bygger på en tes som inte är falsifieringsbar.

  Allt kraschar ju där redan.

 18. John Nilsson Says:

  Möjligen används termen ”kritiska studier” med referens till den så kallade ”kritiska teorin”:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kritisk_teori_%28Frankfurtskolan%29

 19. Grodan Boll Says:

  ”33) Definierar du dig som
  Kvinna
  Man
  Annat”

  Ovanligt normativa valmöjligheter om det är genus de frågar efter.

  För det är väl inte kön de frågar efter? jag har svårt att tänka mig ett tredje alternativ för alla sveriges hermafroditer som läser kursen.

 20. Anton Says:

  Jag vill gå ”Feminism 7,5 hp: En kritisk syn på feminismen, där feministisk ideologi problematiseras”.

 21. Helena Says:

  Jaha, Anton, hur ska du gå tillväga då?

  Har du tänkt dig att man ska ringa hem till dig och be dig gå kursen?

 22. Anton Says:

  Helena > Jag var inte direkt seriös 🙂 Men det vore nyttigt för debatten om den fanns…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: