Archive for september, 2011

Kvinnlig dominans – men så fint!

30 september 2011

Här kommer ännu ett exempel på att media utmålar det som något bra när kvinnor dominerar numerärt över män på ett område. Det är märkligt. Om det är fler män än kvinnor är det gubbvälde, är det fler kvinnor än män är det bra och jämställdhet.

Den hör gången gäller det höstens program i amerikansk TV. Så här skriver Metro idag (se ovan):

”Årets stora höstpremiärer i USA kännetecknas istället av att det är kvinnor i huvudrollerna. Av ett tjugotal premiärer de senaste två veckorna har minst 13 en eller flera kvinnor som drivkraft och dragplåster.”

Sedan utvecklas detta, i positiva ordalag. Trots att enkel matematik visar, om man stoppar in ovanstående siffror, att det rör sig om dubbelt så många kvinnodominerade som mansdominerade filmer. Varför står det inget om kärringvälde?

För övrigt 1: Här kan du läsa en amerikansk artikel som kritiserar den bild som målas upp av män i amerikansk teve.

För övrigt 2: ”Mammorna fortsätter sin dagliga kamp för familjen” skriver tidningen Dagen som rubrik för en artikel om svälten i Kenya. Längre ned står det: ”Men ännu har inget regn fallit över Somalia, Kenya eller Etiopien, fortfarande dör framför allt kvinnor och barn dagligen av svält.” Man funderar förstås på om karlarna kan leva utan mat, eller om de har gamat till sig mat från något hemligt förråd. I och för sig står det längre ned: ”De flesta är nomader där männen drar iväg med korna och getterna medan kvinnorna och barnen lämnas kvar i byarna”. Men innebär detta verkligen att männen har det bra? Måhända är det så. Eller också dör männen också, fast på annan ort. Man är ju alltid misstänksam när svenska medier rapporterar om något som har med kön att göra. Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg på GenusNytt om att det är mycket farligt för de afrikanska män som drar iväg från byarna för att kunna försörja sina familjer – många av dem dör av vedermödor.

”Skandal att kvinnor inte kvoteras till muséer”

30 september 2011

Det är ”skandal” att det inte ställs ut lika många kvinnliga som manliga konstnärer på landets konstmuséer, skriver Erica Treijs på Svenska Dagbladets kulturblogg. Hon förespråkar alltså principen att kön ska gå först när urvalet görs.

Intressant mot bakgrund av mitt tidigare blogginlägg, där vreden är stor för att kvotering gör det svårt för tjejer att dominera sångtävlingen Idol. Där hävdas att det måste få vara betydligt fler tjejer än killar som går vidare ifall tjejerna är ”bättre” än killarna…

Ännu mera intressant blir det när Erica Treijs mot slutet av sitt inlägg hyllar Artfact för att sju av de tio högst rankade svenska konstnärerna är kvinnor hos dem. Hmmmm… Hur var det nu… Skulle det inte vara lika fördelning? Men det kanske bara gäller åt andra hållet.

Fotnot: Rubriken på detta blogginlägg är inte ett ordagrant citat, det är min tolkning av innebörden av EricaTreijs blogginlägg.

För övrigt 1: Här kan du se en snutt ur Kulturnyheterna på SVT med rubriken ”Vill vi ha jämställdhet måste männen maka på sig”.

För övrigt 2: Här kan du läsa artikeln ”Män fick lämna plats på utställning i helgen”.

För övrigt 3: Här kan du läsa en amerikansk artikel som kritiserar den bild av män som sprids i amerikanska tevekomedier. Tack för tipset, Tommy.

För övrigt 4: Feministisk mötesteknik, vad är det? Detta kom på Genuslistan:

Välkommen på Intensivkurs i ickevåld och konflikthantering + Träning för tränare. Kursen tar bland annat upp tekniker för att ingripa vid sexism, homofobi, sexuella trakasserier, härskar- och makttekniker, samt innovativa feministiska mötestekniker (olika former av förslags- och beslutsrundor, underlättare, maktingripare, stämningsunderlättare etc). Helgen 22-23 oktober bjuder Studieförbundet Bilda in till en Intensivkurs i konfliktingripande, ickevåld och mötestekniker. För den som dessutom vill lära sig att lära ut konflikthantering till kolleger eller i organisationen, eller ha det som extrainkomst att själv ge kurser, organiseras en fortsättning 8-9 december: Träning för tränare i konflikthantering och ickevåld. Den som redan gått Intensivkurs eller Grundkurs i Ickevåld och Proaktivt Konfliktingripande kan gå Träning för tränare direkt.

3 kvinnor och 1 man – då är det jämställt

30 september 2011

I den nya regeringen bidrar centerpartiet med fyra ministrar. Med anledning av detta skriver statsvetaren Jenny Madestam idag på SvD Brännpunkt följande:

”Att Lööfs centerlag består av tre kvinnor och en man kan också det vara en viktig signal. Lööf vill, precis som sin föregångare Maud Olofsson, lyfta fram kvinnor på centrala positioner. Det nya centerpartiet är inte bara allmänborgerligt, företagarvänligt, grönt och landsbygdsorienterat – det är även jämställt.

Visst är det märkligt. Tre kvinnor och en man kallas ”jämställt”. Men jag är ganska säker på att det motsatta, tre män och en kvinna, hade kallats ”gubbvälde”.

Detta är ännu en indikation på att ”jämställdhet” håller på att byta innebörd i den allmänna debatten. Från att betyda ”lika många av vardera könet” (vilket är en felaktig definition) till ”ju fler kvinnor desto jämställdare” (vilket är ännu värre).

Jag vill understryka att jag inte tycker det är fel med tre kvinnor av fyra. Det kan naturligtvis slumpa sig så. Det jag reagerar mot är att jag vet att det motsatta inte hade ansetts vara i sin ordning.

För inte särskilt länge sedan blev det allmänt känt att vänsterpartiet har skrivit in i sina stadgar att det måste vara minst hälften kvinnor på ledande poster. ”Minst” hälften. Det öppnar alltså för att ha bara kvinnor – men inte bara män, eller ens en majoritet män.

Sådana hör formuleringar hör hemma i Amazonia. Det kanske är Amazonia de förbereder sig för?

För övrigt 1: Idag skriver Svenska Dagbladets krönikör Anna Laestadius Larsson en feministisk krönika. Även om hon inte använder de orden är krönikans tema ”kvinnor drabbas värst av stress”. Laestadius Larsson menar att kvinnor har en väldig press på sig att vara ”duktiga”. Män nämns inte.

Jag bloggade igår om att män dominerar kraftigt bland självmord över hela världen. Jag undrar om det kan ha med press att göra?

För övrigt 2: Mera feminism. Se nedan, från omslaget på DN Kultur idag (ännu ej på nätet):

För övrigt 3: Franska feminister vill avskaffa titeln ”mademoiselle” (fröken). Jag håller med dem. Varför ska information om civilstånd ingå i titeln för det ena könet? Det är verkligen förlegat. Läs om saken här. Tack för tipset, Johan!

Självmord drabbar män värst i hela världen

29 september 2011

Jag citerar vad Wikipedia skriver om självmord:

”Män är i hela världen mycket överrepresenterade bland självmördarna i alla åldersgrupper förutom på den kinesiska landsbygden. I Sverige var i början av 1900-talet förhållandet hela fem självmördade män för varje kvinna, men från 1970 sjönk kvoten till runt 2,5 män för varje kvinna. Det är ett ganska jämställt förhållande; den genomsnittliga kvoten för Europa är fyra män för varje kvinna.

Det är alltså ”ganska jämställt” när 2,5 män för varje kvinna begår självmord. Jag undrar om det hade ansetts ”ganska jämställt” om könen varit omvända.

Jag undrar varför män begår självmord i mycket högre utsträckning än kvinnor. Känner de större press på sig än kvinnor? Jag är övertygad om att ifall det varit kvinnor som begått de flesta självmorden hade vi fått höra att det berodde på att de är ”utsatta”, att de ”mår dåligt”, att de har en press att vara ”duktiga” och att de ”dubbelarbetar”. Kanske någon av våra många genusforskare borde sätta tänderna i varför män begår självmord mycket mer än kvinnor?

Här finner du en aktuell artikel i DN om att självmorden bland de nyrika i Kina ökar. En förklaring är att pressen på företagsledare är mycket stor. Förutom att ordet ”affärsmän” nämns en (1) gång är artikeln könlös. De som begår självmord kallas  ”mångmiljonärer”, ”entrepenörer” och ”bolagschefer”. Även ”företagsledaren” som uttalar sig i artikeln har gjorts könlös.

Det är uppenbart att det är mest män det rör sig om, kanske nästan enbart män. Ändå framställs inte problemet som ett mansproblem. Men jag är övertygad om att det hade framställts som ett stort kvinnoproblem om det varit nästan bara kvinnor som det rört sig om.

Tack för tipset, Jonas.

För övrigt 1: Pojkar är markant ointresserade av att delta i elevrådsarbete i högstadiet – se här. Tack för tipset, Matte Matik!

För övrigt 2: Här kan du se ett UR-program om könsroller i skolan. Så här presenteras problemet: ”Många tjejer har prestationsångest och pluggar stenhårt. Bland killarna, å sin sida, har nästan var fjärde elev lässvårigheter. Vad ska skolan göra åt saken?”. Av de tre personer som är inbjudna att diskutera problemet är två Gudrun Schyman och Ingemar Gens (jämställdhetskonsult). Vad har dessa två feminister där att göra när det är ett skolproblem som ska diskuteras? Tack för tipset, Jonas.

För övrigt 3: En reflektion kring antalet kön, med anledning av att Australien infört det tredje könet. Som någon skrev – varför över huvud taget ha kön? Istället för att införa ett tredje kön kan man väl avskaffa kön. Kön finns inte (feministerna blir riktigt nöjda). Eller också gå den motsatta vägen – ha oändligt antal kön. Låt människor registrera in ett kön ungefär som man kan registrera in ett varumärke. Någon registrerar könet ”varpo”, någon könet ”pifeskorte”, någon registrerar könet ”kvinnman”, och så vidare. Full frihet. Det blir ju det logiska slutet på resan ändå, känns det som. Och det vore egentligen samma sak som att avskaffa kön. På köpet blir det omöjligt att könsdiskriminera, åtminstone formellt i olika former av regelverk.

Australien inför det tredje könet

29 september 2011

Australien ska införa tre kön att välja på i landets pass. Syftet är att minska diskrimineringen av transpersoner.

Förutom ”M” och ”F” ska man nu kunna välja könet ”X”, vilket betyder ”obestämt” eller ”svävande”.

Läs mer här och här. Tack för tipset, Fredrik!

Jag har funderat på en sak. Vi hör ofta att indelningen i två kön är begränsande, och att könen egentligen bara är en social konstruktion. Det borde ju kunna innebära en möjlighet för män att komma runt mansdiskrimineringen. Tänk om en man exempelvis skulle söka företagarstöd som bara ges till kvinnor, och säga att han känner sig som kvinna idag, eller kanske har könet X och borde få halva beloppet i alla fall? Får han nej är det ju läge att gå till DO och anmäla för diskriminering. Dessa möjligheter kanske är något som någon av våra många genusforskare kunde sätta tänderna i.

(Behöver jag säga att jag raljerade lite skämtsamt i det sista stycket?)

För övrigt 1: Boktips: Genusforskaren Ulrika Holgersson har skrivit en bok om feministiska och kulturanalytiska perspektiv på klass. Bland annat säger hon att arbetarrörelsen är mycket patriarkal. För att anknyta till huvudtemat för detta blogginlägg kan jag också nämna att Holgersson säger: ”Genusforskningen har dessutom visat att kategorierna kvinna och man, och vilken betydelse vi tillskriver dessa grupper, inte är gjutet i sten”. Läs mer här.

För övrigt 2: Det börjar osa katt för KD-ledaren Göran Hägglund. Mycket tyder på att han snart måste gå. Nu ska vi se hur lång tid det tar innan kraven börjar komma på att ”det måste vara en kvinna” som efterträder honom.


Uppmaning: Kom på rättegången – för att stoppa mansförtrycket!

29 september 2011

En pappa i Södertälje är som många andra pappor hårt drabbad i en vårdnadstvist. Socialen tog genast mammans parti, trots att hon var uppenbart olämplig. Socialen har utan grund pekat ut pappan som skyldig till sexuellt ofredande, och de har motarbetat honom (och stött mamman) i tre års tid.

Efter en mycket lång kamp lyckades dock pappan faktiskt vinna, i så måtto att han fick vårdnaden om barnen. Slutet gott, allting gott?

Nja, nu är det så att det här inte är vilken pappa som helst. Inte den vanliga svenska mannen som skrapar med foten och tittar ner i marken när han får smällar. Det är en pappa med en kämpaanda som ligger hästlängder före vad vi är vana vid. Han stämde Södertälje kommun på skadestånd för vad han råkat ut för (jag bloggade om det här)! Visst är det fantastiskt?

Den rättegången kommer upp i Södertälje tingsrätt den 10 oktober kl 09.30 (mål nr T 369-10). Pappan vill nu att så många som möjligt kommer som åhörare, för att visa rätten hur viktig frågan om mansdiskriminering i vårdnadstvister är, och hur viktigt det är att få stopp på den. ”Detta är ett väldigt starkt fall och det kan vara murbräckan som kan stoppa diskrimineringen av pappor i vårdnadstvister”, skriver pappan i ett mejl till mig.

Nedan har jag klistrat in hans beskrivning av fallet och hans uppmaning till DIG att komma den 10 oktober. Detta är alltså pappans text:

Södertälje kommun har stämts på skadestånd

Den 10 oktober kl 09.30 är det huvudförhandling i Södertälje Tingsrätt mellan Södertälje kommun och pappan till två döttrar.

Socialen tog genast parti för modern utan att prata med pappan och satte in mamman och barnen på skyddat boende. När polis och åklagare lade ned förundersökningarna vägrade socialen att medverka till att pappan fick träffa de av mamman kidnappade barnen igen. Pappan begärde utredningshem och psykiatrisk utredning. Utredningshemmet och psykiatrikern kom fram till att pappan inte begått något övergrepp och att barnen inte var traumatiserade. Istället för att lyssna på vad polis, åklagare, psykiatriker,  utredningshem och vad pappan sa gjorde socialen egna förhör med barnen utan någon behörighet eller kompetens på området och kom fram till att pappan var skyldig till övergrepp och polisanmälde honom. Efter många rättegångar och stort lidande för barnen och pappan har pappan fått ensam vårdnad av Tingsrätten och Hovrätten samt igen från Tingsrätten på grund av att socialen backat upp mamman att fortsätta processa.

I fyra år har socialen utsatt barnen för psykiska övergrepp samt ”stalkat” och begått ”grov mansfridskränkning” på pappan under devisen BBIC (Barnens Behov I Centrum). Socialen har tvärt om mot vad de säger bara haft mammans behov i centrum. Om de hade strävat efter barnens bästa hade socialen sett till att barnen gick kvar på sina dagis och bodde kvar i sitt trygga hem med släkt, vänner och husdjur.

Istället fick barnen flacka ”land och rike” runt utan tillsyn med sin mamma som inte mådde bra och har sexuella fantasier och vanföreställningar.

Detta är ett väldigt starkt fall och det kan vara murbräckan som kan stoppa diskrimineringen av pappor i vårdnadstvister. Det är inte i sin ordning att över 90 % av mammorna får ensam vårdnad i vårdnadstvister. Det är inte i sin ordning att lagen inte är könsneutral. Det är inte i sin ordning att barn far illa på grund av feministiskt indoktrinerade myndigheter.

Du som är anhängare av barns lika rätt till båda föräldrarna och motståndare till myndigheters maktmissbruk: Kom på denna rättegång för att ge fokus, tyngd och allvar till rättegången samt ge domstolen råg i ryggen att gå mot en annan myndighet.

Väl mött den 10 oktober! Målet har nummer T 369-10.

I ”Idol” är jämställdhet plötsligt bara ett hinder

29 september 2011

Det är intressant hur det kan variera. Vi är vana vid hur enormt viktigt det är med lika många kvinnor som män överallt, oavsett hur lämpade personerna är och oavsett hur svårt det är att få fram kvinnor. Polisen och Räddningsverket har till och med sänkt kraven på kvinnor i försöken att närma sig målet om lika många av varje. Polishögskolan har under flera år tagit in exakt hälften av varje kön, trots betydligt fler manliga sökande. Samma sak går igen i väldigt många andra sammanhang.

Men nu visar det sig att det finns fler duktiga tjejer än killar i sångtävlingen Idol i TV4. Åtminstone är den allmänna uppfattningen att det är så. Samtidigt har då juryn – i analogi med tidsandan – inför kvalveckan infört kvotering. Lika många killar som tjejer. Så som det brukar vara i Sverige i nådens år 2011, alltså. Allt väl?

Nej! Vreden är stor. Jag citerar Aftonbladet:

”Det är tjejernas år i Idol. Men sämre killar riskerar nu att gå vidare på bekostnad av duktiga tjejer. – Orättvist, säger Amanda Persson [en av de tjejer som inte gick vidare].”

Ja, så blir det ofta när man kvoterar, Amanda.

Jag citerar mer:

”Men nu riskerar flera av de duktiga tjejerna att förlora sin plats – konkurrensen mellan dem är större än för killarna. –Det kan bli orättvist för det finns killar som inte håller samma mått som en del tjejer, men tjejerna får inte gå vidare för det finns bara ett antal platser.”

Ja, som sagt, så blir det när man delar i världen i två grupper som ska ha lika många platser var. Vi jämställdister har länge påpekat det problemet.

De som tycker att fler tjejer än killar ska gå vidare i Idol har dock en strimma hopp, ett halmstrå. Jag citerar Aftonbladet:

”Men en lösning på problemet finns. På fredag ska juryn ge bort fyra wild cards – som inte är könsbundna. – Det kan ju hända att vi väljer fyra tjejer, säger Anders Bagge”

Det finns alltså ett kryphål för att gå runt kvoteringen – och det kryphålet utgör det stora hoppet för den jury som verkar ha infört kvoteringen på eget initiativ. Vilket hyckleri.

Laila Bagge Wahlgren, som sitter i juryn, är märkligt nog inte opartisk inför de tävlande (vilket en juryledamot borde vara, kan man tycka). Hon säger i Aftonbladet:

”Det vore roligt om vi tjejer supportrar varandra, om det nu är så att tjejerna är bättre. Då blir det jämställt.”

Märklig definition på jämställdhet – om juryn är partisk till det ena könets fördel så blir det jämställt… Man skakar på huvudet.

Tänk, för övrigt, om en manlig juryledamot sa att han skulle favorisera sitt eget kön – vilket liv det skulle bli.

Alexander Bard säger något intressant:

”Jag tror inte att vi kommer att välja två killar och två tjejer på fredag. Den diskussionen var över redan i dag. Det skiter vi fullständigt i. Nu måste vi vara rättvisa och skita i kön.”

Jaha. Plötsligt är det rättvisa att skita i kön. Välkommen till gruppen jämställdister, Alexander!

I en krönikör skriver Helena Trus, också i Aftonbladet, följande:

”Inför kvalveckan drabbades juryn av rättvisesjukan och valde ut lika många tjejer som killar. […] I år står ”Idol” inför ett viktigt vägskäl, om kampen för att överleva. Sviker tittarna finns risken att TV4 dödförklarar programmet. Därför ska ”Idol” inte sträva efter demokrati och rättvisa mellan könen. Skit i könen.”

Trus verkar också vara jämställdist, och ta avstånd från kvotering. Intressant att notera.

Min kommentar till hela historien:

Ni tjejer som drabbas av att inte kunna gå vidare i Idol för att sämre killar går vidare på killkvoten – välkomna till männens värld! Så här har män det hela tiden i Sverige. Fast då blir det inga krigsrubriker i tidningarna.

Läs mer här och här. Tack för tipset, Smurfen Blå och Albin!

Förtydligande: Min definition på jämställdhet är lika rättigheter och skyldigheter för könen – sedan får det numerära utfallet bli vad det blir.

För övrigt: Män är det svagare könet, konstaterar forskarna. Se här och här (tack för tipset, Sakala och Jonas). Bra, då kan vi kanske se fram mot särskilt mansstöd nu? (OBS ironi)

Sopa först rent framför den egna dörren

29 september 2011

(Klicka på bilden om du vill se den större.)

Detta kom för en kvart sedan på Genuslistan, som drivs av Nationella sekretariatet för genusforskning.

Jag tycker det är lite lustigt. Det är en konferens om jämställdhet, till och med hållbar jämställdhet, där experter på jämställdhet ska tala. Men hur jämställda är de själva? Jag räknar namnen i programmet och finner bland experterna på jämställdhet 3 kvinnliga namn och 0 manliga. Totalt, med de två personer som inte är jämställdhetsexperter, är det 5 kvinnliga namn och 1 manligt.

Jag tycker att några av de där kvinnorna borde maka på sig, stiga åt sidan och lämna plats åt män. För jämställdhetens skull. Jag är säker på att det finns duktiga män i deras organisationer som skulle kunna ta deras plats.

(OBS ironi – för mig är jämställdhet inte numerisk)

Bland genus- och jämställdhetsexperter är jämställdheten väldigt ofta skriande dålig.

Feminister tar Satan till hjälp i kampen mot Patriarkatet

28 september 2011

Feministisk satanism och feministisk teologi överlappar delvis varandra. Det säger Per Faxneld, som just nu håller på med en doktorsavhandling i religionshistoria, med anledning av en två dagar lång satanismkonferens på Stockholms universitet.

”Syndafallet har alltid varit en smärtsam process för kyrkan. Men det finns feministiska satanister som i stället gläds över ormens list – och kvinnans begär. Satan blir till en bundsförvant i kampen mot patriarkatet, symboliserat av Gud fader och hans prästerskap”, säger Per Faxneld vid religionshistoriska avdelningen på Stockholms universitet.

Från början av 1500-talet till slutet av 1700-talet kom många kvinnor att anklagas för samröre med Satan i samband med de så kallade häxprocesserna. Men mot slutet av 1800-talet började feminister i stället att göra en annan tolkning av syndafallet där Satan i själva verket gav upplysning åt kvinnan som sedan spred den vidare till hela mänskligheten. Per Faxneld skriver att ”kvinnans särförhållande till Satan blev då något positivt och kraftgivande, och ett uppror mot ett patriarkat symboliserat av Gud fader.”

Det här hade jag ingen aning om. Man lär så länge man lever. Läs mer här.

Finns det än idag feministiska satanister? Någon som vet?

Pubträff för jämställister igen

28 september 2011

Hej alla glada jämställdister! Har du lust att ses över ett glas eller en bit mat och diskutera jämställdhet? GenusNytt ordnar en ny pubträff i Stockholm.

Träffen är tisdagen den 11 oktober med början klockan 18.00 på puben/restaurangen Charles Dickens, som ligger på Folkungagatan 55, i Stockholm. Alldeles intill tunnelbanestationen Medborgarplatsen.

Ingen anmälan krävs. Var och en betalar sin egen konsumtion.

Väl mött – i jämställdhetens anda! Och låt våra överläggningar bli kreativa!

Vill du stå för en pubträff på en annan ort? Hör av dig till mig på par(at)atomer.se så kan jag berätta om den på bloggen.

Mastercard har kreditkort för kvinnor

28 september 2011

Kortföretaget Mastercard (eller om det är Resurs Bank) har ett betal- och kreditkort för kvinnor – Supreme Card Woman.

”Det är vårt mest generösa betal- och kreditkort”, säger de på sin sajt. Man får 30-60 dagars fri kredit eller delbetalning. Det ingår också en bonus på alla inköp, reseförsäkring, bidrag till Rosa Bandet för varje inköp och vad de kallar sms-baserad trygghetstjänst.

Läs mer här och här. Tack för tipset, Fredrik!

Uppdatering: Jag har ändrat en formulering som felaktigt angav att detta kort just har lanserats.

För övrigt: I Skellefteå öppnas ett gym bara för kvinnor – se här. Tack för tipset, Mattias!

Sprida feminism till ungdomar

Detta kom på Genuslistan:

”Funderar du på hur du ska nå unga och engagerade feminister? Har du någon genusprojekt där målgruppen är barn och unga? Vill du sprida ditt feministiska engagemang bland unga? I så fall borde du finnas på Ung&Dums engagemangsluss! Sedan vi på Ung&Dum lanserade vår hemsida i februari har drygt 200 aktörer lagt in sig i vår engagemangssluss.

Ung&Dum är ett treårigt arvsfondsprojekt som drivs av Sveriges Elevråd – Svea, Centrum mot Rasism och Rädda Barnens Ungdomsförbund. Vi jobbar för att lyfta fram barn och ungas röster i politisk kontext och gör det genom en rad olika aktiviteter.”

Se http://www.ungochdum.se/

”Genusmedveten representation” i muséer

28 september 2011

Kvinnliga konstnärer är underrepresenterade i konstmuseernas utställningar och samlingar, enligt en rapport som Kulturrådet nu publicerar.

”Att föra statistik över antalet kvinnor respektive män i konstsamlingarna bidrar till ökad medvetenhet. Vi måste fortsätta att agera för förändrade strukturer och en mer genusmedveten representation”, säger Kulturrådets generaldirektör Kennet Johansson.

Han säger ”genusmedveten representation” – är det en förskönande omskrivning för kvotering?

Rapporten ”Representation och regionalitet. Genusstrukturer i fyra konstmuseisamlingar” ingår i Kulturrådets rapportserie om Kulturpolitisk forskning. I serien presenteras resultat från projekt som finansierats med medel från Kulturrådets anslag för forskningsinsatser på kulturområdet.

”Studien visar också stora strukturella skillnader mellan museerna”, säger Jeff Werner, professor på Stockholms universitet och den ena författaren till rapporten. ”Mästerverksmuseer premierar män. Ju starkare regional identitet, desto fler kvinnor släpps fram”.

”Resultaten i rapporten lägger en metodisk grund för framtida studier och för vidare diskussioner kring genusstrukturer på de undersökta museerna, på andra svenska konstmuseer och i samhället i stort”, säger Anna Tellgren, intendent på Moderna Museet, rapportens andra författare.

En kommentar till påståendet att ”mästerverksmuséer” premierar män: Kan det inte vara så att det finns fler män än kvinnor bland de klassiska gamla konstnärer som allmänt kommit att betecknas som ”mästare”? Om du själv skulle namnge fem riktigt kända konstnärer, vilka skulle det bli? Hur många kvinnonamn kom med?

Allmänheten kanske vill se de här ”mästarna” just för att de är så kända. Och den gruppen är rätt kraftigt mansdominerad. Då är det kanske naturligt att urvalet i muséet också blir mansdominerat.

Men muséerna kanske ska strunta i vad deras kunder vill se, och sätta sin egen genusagenda istället?

Läs mer här. Tack för tipset, Info!

Jag har tidigare bloggat om genus i muséer här, här och här.

För övrigt 1: Ny kvinnofälla – se här.

För övrigt 2: Kvinnor drabbas värst av skilsmässa är ett av budskapen i en artikel i DN idag, där feministen Maria Sveland fått ett helt uppslag i landets största morgontidning för att skriva kring sin egen nylanserade bok ”Happy, Happy”. Hennes bok nämns redan i ingressens första mening, efter tre ord närmare bestämt.  Sedan i första meningen i huvudtexten. Sedan många gånger till. Hela artikeln handlar om boken och reaktionerna på den. Se här. Tack för tipset, Tommy och Matte Matik!