Aftonbladet sprider feministisk myt idag

by

Idag publicerar Aftonbladet en ledare under rubriken ”Sjukvård efter klass och kön”. Där hävdas att svensk sjukvård är orättvis – bland annat eftersom ”en man går före en kvinna”. Jag citerar:

”När forskare undersökt just epilepsivården visade det sig att 66 procent av de högutbildade fick remiss till neurolog medan samma siffra för dem med bara grundskoleutbildning var 37 procent.  Så här ser det ut, på område efter område. Hög utbildning är bättre än låg, en man går före en kvinna och svensk bakgrund väger tyngre än utländsk.”

Var är då beläggen för påståendet om könsdiskriminering av kvinnor i vården? Artikeln har inget belägg. Ingen forskning åberopas, ingen enkät, inte ens ett enskilt exempel. Ingenting. Påståendet ovan är allt.

När jag skrev min bok ”Sex feministiska myter” gick jag grundligt igenom påståendena om att kvinnor får sämre vård än män. Jag kunde konstatera att det inte är något annat än en myt. Detta har jag också ägnat ett helt kapitel i boken, som finns gratis som pdf här. Det är sorgligt att Sveriges största dagstidning helt öppet hjälper till att sprida en sådan myt.

Jag har skickat ett mejl till ledarskribenten bakom artikeln, Anders Lindberg, och frågat var bevisen för kvinnodiskrimineringen finns. Han har epost-adress anders.lindberg(at)aftonbladet.se

Uppdatering: Anders Lindberg har svarat på mitt mejl, och hans svar var en uppmaning att titta på denna länk.

För övrigt: Namnet på författaren Akuliina Saarikoski föll bort i mitt förra blogginlägg om finska feminister, vilket gjorde det svårt att förstå varför ett foto på henne var med. Nu är bloggposten rättad. Jag beklagar.

Annonser

40 svar to “Aftonbladet sprider feministisk myt idag”

 1. Argus Says:

  Enligt min uppfattning tillhör Anders Lindberg de svagare skribenterna på Aftonbladet. Han är tvättäkta pk viket gör honom väldigt förutsägbar. Han oroar sig heller inte för sanningen eftersom den rankas lägre än propaganda hos renläriga pk-ister. Jag tar allt han säger med en nypa salt.

 2. JD Says:

  Det vore ju ynkligt om han vägrar svara på din fråga Pär.

 3. NisseNyfiken Says:

  Även SVT:s Rapport sprider feministiska myter idag när de påstår att ”en kvinna tjänar 84% av en mans lön enbart pga att hon är kvinna” (står inte i texten, men sägs i inslaget).

  http://svt.se/2.22620/1.2544784/lonegapet_mellan_konen_storst_i_tjanstesektorn

 4. Men@Work Says:

  @NisseNyfiken (och andra):

  Jag tycker vi anmäler SVT en masse för till Granskningsnämnden för sina ogrundade påståenden. Tiden är förbi när de får stå oemotsagda. Använd gärna referenserna i ”Sex feministiska myter” (ang. myten om löneskillnader) i er anmälan.

  http://www.radioochtv.se/Tillsyn/Granskning-av-program/Anmalan/

  Osaklighet och bristande objektivitet (eftersom ingen av avvikande åsikt kunde kommentera detta) är orsaken.

  När det gäller TV-avgiften, ta er en funderare om den är en bra idé…

 5. Jämställdhetsfeministern Says:

  Att kvinnor diskrimineras inom svensk sjukvård är ju så självklart att det inte behövs några bevis för att det är så.

 6. ParStrom Says:

  Anders Lindberg har svarat på mitt mejl, och hans svar var en uppmaning att titta på denna länk:
  http://jamstalldvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso–och-sjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/Startsida-Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/

 7. Nova Says:

  @ParStrom: Jamen där står ju klart och tydligt att Västra Götalandsregionen träffat Nyamko Sabuni. Varför skulle dom göra det om det inte var så att kvinnor får sämre vård än män?

 8. Joel Johansson Says:

  ParStrom, Hittar du något som alls är relevant för vad du frågade? Mer uppföljning vore intressant, tack!

 9. Joel Johansson Says:

  Dessa PDF:er verkar väl vara kontentan av det hela. http://jamstalldvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso–och-sjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/Litteraturtips/#Kunskapsoversikt

 10. Leif Says:

  Mäns dödlighet i prostatacancer är, såvitt jag förstått, högre än kvinnors dödlighet i prostatacancer. Likväl erbjuds fortfarande ingen allmän screening för män, medan kvinnor sedan många herrans år erbjudits sådan.
  Dagens Medicin konstaterar vad en allmän screening skulle medföra redan 2002:
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2002/11/28/fler-psa-tester-skulle-mins/

 11. Leif Says:

  Förlåt!
  …kvinnors dödlighet i bröstcancer, ska det förstås vara!!!

 12. Jack Says:

  ”Ingen forskning åberopas”

  Eftersom feministerna idag finns inom akademien kan inte ens ”forskning” som stöder feministiska ideer tas på allvar utan extra granskning.

  Take home message är iallafall att ansatser görs i aftonbladet av anders lindberg för att försämra sjukvården för män genom hittepåstatistik.

  Varför kan man undra.

  Varje dag möter 100 män i Sverige en för tidig död.

  Den som i det läget anser det inte bara rätt att satsa på kvinnor utan att det dessutom är rätt att ljuga om män, den personen kan förmodligen klassas som psykopat.

 13. Joel Johansson Says:

  ”Våld i hemmet drabbar nästan enbart kvinnor och barn, konstaterar socialstyrelsen”, läser jag i den första PDF:en på sidan 28. Jag fyller på mitt kaffe efter att ha satt allt i halsen.

 14. Men@Work Says:

  @Joel m.fl.:

  Har varit verksam inom sjukvården och vet att det finns väldigt mycket genusinfekterad forskning som bygger på könsmaktsordningen och i grunden även misandri. Både statistiska och kvalitativa undersökningar måste underkastas en granskning. Resultatet av en kristisk granskning uppvisar ofta skrämmande metodologiska brister. Även i de undersökningar som läkare utfört.

 15. Men@Work Says:

  PS. Med kvalitativa undersökningar menar jag de som bygger på intervjuer.

 16. Info Says:

  DEN VETENSKAPLIGA KÄLLAN

  till Anders Lindbergs artikel (och dessutom till en rad radioinslag på samma tema) är alltså en helt ovetenskaplig lobbyorganisation som kallar sig ”Kunskapscentrum för Jämställd vård”.

  Programförklaring:

  ”Genom forskning och statistik har det visat sig att det görs medicinskt omotiverade skillnader i vården mellan kvinnor och män. För att komma till rätta med detta upprättades Kunskapscentrum för Jämställd vård. Det är Västra Götalandsregionens sätt att ta denna fråga på allvar och göra nödvändiga förbättringar i vård och service.”

  Här presenteras Kunskapscentrum ett av sina viktiga projekt:

  ”KUNSKAPSCENTRET HBT-CERTIFIERAS
  Tillsammans med fler enheter inom Västra Götalandsregionen kommer KJV att genomgå en HBT-certifiering. HBT-certifiering innebär ett synliggörande av att vi arbetar strategiskt för att kunna erbjuda ett respektfullt bemötande av patienter utifrån ett hbt-perspektiv. För att öka på vår kunskap om hur professionellt bemötande styrs av normer kring kön och sexuell läggning är ökad kunskap om HBT viktigt. God kompetens förbättrar förutsättningarna för att var och en som söker vård och omsorg får rätt behandling.”

 17. NisseNyfiken Says:

  Nu har inslaget om löneskillnaderna lagts upp på playrapport:

  http://playrapport.se/#/video/2545159

 18. Joel Johansson Says:

  Någon borde göra en grundlig kartläggning och ett avslöjande av könslobbyn.

 19. Lasse Says:

  Undrar när skall börjar börja med obligatorisk och regelbunden provtagning när det gäller prostatacancer ?

  Eftersom det är män som har Sveriges i särklass vanligaste cancerform osynliggör man den fullständigt.

 20. Argus Says:

  Som jag ser det så har staten bekostat en stor identitetspolitisk (pk, ”kulturmarxism”) propagandaapparat. Den information, eller, i många fall, desinformation apparaten spottar ur sig granskas sällan. Vi har tusentals yrkesfeminister, yrkeshbtq:are och yrkesantirasister Så det finns gott om källor för Anders Lindberg att hänvisa till. Jag ifrågasätter dock objektiviteten hos dessa särintressen som källorna inte sällan utgör.

 21. JD Says:

  Pär!

  Vad säger länken som Anders Lindberg har skickat till dig????
  Det verkar mest som att Lindbergs länk var en nödraket för att försöka friskriva sig från oseriös journalistik!

  Kanske Lindberg ska läsa följande länk från skl.
  http://www.skl.se/press/debattartiklar/viktigt_med_jamstalldhet_i_varden

  Där står bland annat!

  ”Jämställd vård får inte tolkas som en kvinnofråga. Jämställdhet är en fråga om att höja kvalitén genom att ta bort en orättvisa. Det finns en könsblindhet inom psykiatrin för depressioner hos män. Mäns depressioner upptäcks i mindre grad än kvinnors vilket innebär att de får mindre stöd och vård. Statistiken visar att fler män än kvinnor begår självmord.

  Ett annat projekt som nu kan fortsätta rör skillnader i utskrivning av läkemedel till män och kvinnor. Kvinnor får exempelvis sju gånger mer antibiotika än män.”

 22. Jack Says:

  Anders lindberg, kunskapscentrumet och dylika lobbyister är de personer som skall hållas ansvariga för att det inte finns blod, organ, operationssalar, kirurger, pengar till att genomföra den sjukvård som du som man behöver mest när du behöver den. Kanske har dessa resurser då gått till lite halvkrassliga kvinnor eller kvinnosjukhus istället. Anders lindbergs lobbyism kan mycket väl kosta dig som läser livet, om du är man.

  Nyligen proklamerades att mäns längre livslängd var en seger för feminismen, ser man till vad feminismen faktiskt arbetar för dock så är det istället för att stjäla sjukvårdsresurser från män.

  Detta är inte ett skämt, det är verkligheten.

 23. Liberalen Says:

  Varför skulle den politiskt korrekta könskommunisten börja hålla sig till sanningen?

  Då denne ju genom att faktiskt hålla sig till sanningen direkt skulle avveckla både sin egen falska självbild som varandes ”god”, och sin källa till inkomst.

  Och utan inkomst från torgförandet av feministlögner kan könskommunisten inte betala sina amorteringar.

 24. Jack Says:

  Utvidgar ovanstående till att gälla bröder, fädrer, vänner och söner så att det blir lättare att se allvaret. När dessa personer dör eller i onödan får fel eller otillräcklig behandling är det feminister som alltmer ligger bakom de brister för män i vården som orsakar detta.

 25. Ursus Says:

  Ja men det är väl klart att den onde vita mannen går före i allt i sann räckmackemanér! Det kan ju absolut inte ha något att göra med att män i stort biter ihop och fortsätter jobba tills deras tillstånd är allvarligare än hos en kvinna och att de därför slussas vidare, nej, det måste vara på grund av hans genetiska ondska…..

 26. JD Says:

  Nu är jag arg!
  Jag har läst länken som Lindberg skickade som svar men hittar ingenting där som skulle kunna stå till grund för Aftonbladets Ledares tes om kvinnors sämre vård!
  Vad i he menar Anders Lindberg med att skicka sin länk som svar angående den källa han har till att kvinnor får sämre vård?
  http://jamstalldvard.vgregion.se/sv/Regionkansliet/Halso–och-sjukvardsavdelningen/Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/Startsida-Kunskapscentrum-for-Jamstalld-vard/

  Jag blir förb därför att jag fortfarande köper AB men om det är på det här sättet som AB ser på sina källor i sina påståenden då vet jag inte om jag rent moraliskt orkar köpa Aftonbladet igen!

  Lindberg och Aftonbladet är skyldig en förklaring!
  Vad i Lindbergs länk motiverar ett så starkt ställningstagande på ledarsidan?

 27. JD Says:

  Självklart har jag även klickat mig igenom länkarna som nås från Lindbergs länk.
  Det känns bara så oerhört oseriöst AB!

 28. AV Says:

  Om ”undersökningen” i SVT att löneskillnaden är störst i tjänstesektorn. Öhh ja, det är väl i tjänstesektorn man verkligen har möjlighet att visa framfötterna på jobbet genom att pendla, jobba över, ta på sig fler och komplexa uppgifter, resa mycket mm. Det är flera faktorer där man kan välja obekvämare och större jobb. Jobbar man som kassör på ICA är det tiden du sitter i kassan som räknas. Om du inte sitter där gör någon annan ditt jobb, ungefär lika bra.

 29. Joel Johansson Says:

  @JD,
  Läs PDF:erna jag länkade till. De tycks utgöra grunden för deras hållning.

 30. Man United Says:

  FRÅN KLASSKAMP TILL KÖNSKAMP….

  Feministerna menar således att en feminist ska gå före en man med lägre utbildning och inkomst. Logik?

  Har feminister blivit Üborgerliga eller har de helt enkelt tappat fotfästet när (fi) gick från kommunism till att bli sk opolitiskt partiobundna dvs samma desperation vad som skett i de två senaste valen och inför kommande val i ryssland. Det Aftonbladet och feministerna inte begriper är att de kommer sänka (s) och välfärdsstaten med fri sjukvård. Dom förstör för alla andra genom sin könskamp.
  Tredje valet i rad och nedmonteringen startar av sjukvården. Inkompetent och oansvarigt ledarskap som fler kommer fly ifrån inte bara männen inom (s) och LO.

  Ta dig i kragen, Juholt och inse fakta på vad som håller på att hända. Oansvarig och inkompetent feminism sänker välfärden som tagit decenier att bygga upp för alla.

  Bedriver Sjukvårdspartiet också misandri?
  http://sjukvardspartiet.org/SVPr/Debatt/Poster/2011/4/20_Riksdagsval.html

  Vi ser inget och kör på som vanligt-rädda för verkligheten
  http://www.dagensarena.se/tag/riksdagsval-2014/

  Vi kan visst vinna riksdagsvalet,Yeah right!
  http://www.s-info.se/page/blogg.asp?id=1749&blogg=48629

  Juholt står under toffel för s-kvinnor och tant statsfeminism.

  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____6878.aspx

 31. Man United Says:

  @ Pär ström publicera Aftonbladet och : Anders Lindberg mejl svar.

 32. JD Says:

  @Joel Johansson
  Tack för länken.

  Då fanns det grund för AB´s ledare för hans påståenden även om det satt långt inne att hitta källan vad det nu beror på?

  Har skummat igenom rapporten och om man bortser från att den är vinklad mot kvinnliga orättvisor så är det allvarligt om det stämmer att kvinnor generellt sett får sämre vård än Män.
  Visst finns det skillnader i hur män och kvinnor framför sina problem och viss är det så att man idag måste tjata sig till den vård man anser att man behöver!
  Kan det vara så att män söker vård först då de är sjukare än kvinnor och att vi därför ser det som viktigare att trycka på för att få rätt vård snabbt!
  Någon som är insatt borde granska rapporten riktigt!

 33. Jonas Says:

  Referensen som uppgiftskälla given i artikeln är senaste delen av denna programserie: http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4192

 34. Jonas Says:

  Jämställdhetsfeministern verkar ha tagit semester från att föra ett logiskt resonemang. Typ: det bara är så… Ingen uppgiftskälla där heller, märker man.

  Påminner mig lite om när jag sökte på rollkaraktären Saga Norén igår och råkade komma på Muslimska Friskolan. Av någon anledning hade de tagit upp TV-serien Bron där och vågade påstå att alla karaktärerna utom Saga var verkliga och att ingen jobbar som hon – typ: det bara är så. Visst är det en fiktiv serie och alla karaktärer är överdrivna, men vad vet dessa om det? Socialt inkompetent och effektiv är tydliga tecken på AS och det är väl 10% av befolkningen som har det. Anledningen jag tar upp det och sensmoralen i det är: bara för att någon säger att något är på något visst vis kan det vara en rökridå med ett hemligt och större syfte, särskilt om man kan misstänka att alla aspekter inte är invägda.

 35. Man United Says:

  Lyssna på radio p1 101.9 ultra feministen Unni D om kvinnors och mäns privatliv. . . Obs! Offer kofta och snyft fast de hävdar att det inte är så och att det är männens fel! Gamla bittra tanter som vill ha alla killar i feministiskt koppel. Alfa hannar som Alex Schulman angrips

 36. Man United Says:

  http://www.radio1.se/unni-drougge

 37. Man United Says:

  Tyck till på 0200 – 11 12 13

 38. Man United Says:

  Mannen får lov att flika ut sina privatliv och underliv som kvinnan inte får…..Männen som kvinnomisshandlaren Bob Dylan blir hyllade, Polanski osv….

 39. Ojämställd vård – fakta eller myt? « Certatio Says:

  […] det långt ifrån alltid jag håller med om vad som skrivs på Pär Ströms blogg GenusNytt, men i det här fallet är den respons han fått från Aftonbladets ledarskribent Anders Lindberg faktiskt intressant. Som […]

 40. Aftonbladet sprider ny feministisk myt idag « GenusNytt Says:

  […] bloggade jag om att Aftonbladet spred en gammal envis feministisk myt på sin ledarsida – att kvinnor […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: