SvD slirar när det gäller könens intelligens

by

Det kom en insändare idag som jag finner intressant och därför publicerar. Det handlar om mäns och kvinnors intelligens. Siffrorna inom hakparentes hänvisar till källor sist i insändaren.

Hej Pär,

Svenska Dagbladet har idag en artikel om IQ. Man väljer att ta med följande rätt överraskande påstående:

”Är män smartare än kvinnor? Nej. Men de tror det. Engelska forskare som gått igenom ett 30-tal internationella studier på området konstaterar att det inte finns några signifikanta könsskillnader när det gäller IQ. Ändå underskattar kvinnor både sin egen och andra kvinnors intelligens – medan män känner sig smartare än de i själva verket är.”

För oss som intresserat oss lite för intelligensmätning är detta ett aningen märkligt påstående, och luktar lite tendentiös ”cherry picking”. Det är väl belagt att det syns könsskillnader i vanliga IQ-test. Det statistiska underlaget är enormt, inte minst för att amerikanska SAT-prov (motsv högskoleprov) historiskt varit utformade som IQ-test med hög korrelation med etablerade IQ-test. På senare tid har, SAT ändrats till att bli en bättre prediktor av ”generell intelligens”. Likväl finns tydliga skillnader mellan män och kvinnor [1].

Vi har ju liknande resultat från det svenska högskoleprovet [2]. Här har man ansträngt sig ordentligt för att få bort skillnaden.

”Högskoleverket har sedan lång tid försökt att få bort könsskillnaderna på högskoleprovet. – Det ska inte längre finnas något som missgynnar tjejerna i provet, säger Nils Olsson, utredare på Högskoleverket.”

Vi har också forskare som Doreen Kimura, som bekräftar bilden [3].

”According to Kimura, the larger number of men in fields of mathematics, computing, engineering, and physics is a fact of life. She criticizes recent initiatives to increase the representation of women in these disciplines. She says, ‘Engaging in coercive social engineering to balance the sex ratios may actually be the worst kind of discrimination. It also serves to entice some people into fields they will neither excel in nor enjoy.'”

Vad är då SvD’s källa? Såvitt jag kan se är det Prof. Adrian Furnham som studerar ”perceived intelligence”. I en intervju [4] säger han:

”Universally, men tend to score higher on certain specialized skills, such as spatial awareness. In the real world, that means they might be better at reading maps or navigating. Women score higher in terms of language development and emotional intelligence. But most experts agree there is no real, important overall difference when it comes to gender and intelligence.”

Detta mer nyanserade svar visar att han inkluderar bl.a. EI (Emotional Intelligence). Inget fel med det, men det är inte vad artikeln i SvD säger. Det är värt att notera Prof. Furnhams ordval: ”no real, important overall difference when it comes to gender and intelligence”. Jämför med SvD’s ”inte finns några signifikanta könsskillnader när det gäller IQ”, vilket är fel, ur vetenskaplig synpunkt. Furnham uttalar sig mer generellt och undviker noga de ord som har en klar vetenskaplig betydelse.

Furnham säger vidare:

”I study perceived intelligence. I don’t research whether gender differences in intelligence are innate. That always sparks controversy. But anytime you talk about intelligence and gender, people will have strong feelings about it.”

I stället för att rapportera korrekt vad forskningen säger om könsskillnader och IQ, t.ex. genom att hänvisa till vår egen Annica Dahlström [5], tar man alltså och lyfter en engelsk forskares rön ur sitt samband – och vrider det till något som han själv tydligt säger att han inte forskar på. Budskapet blir då, ej så förvånande, helt i linje med den rådande stämningen.

[1] http://blog.american.com/2010/09/adding-up-gender-differences-2010-sat-test-results-are-in/
[2] http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.220849-killar-klarar-sig-battre-pa-hogskoleprovet
[3] http://www.science.ca/scientists/scientistprofile.php?pID=10&pg=1
[4] http://www.thedailybeast.com/newsweek/2008/01/22/he-s-not-as-smart-as-he-thinks.html
[5] http://www.adlibris.com/se/product.aspx?isbn=9197603309

Med vänlig hälsning

Ulf

.

Kommentar till insändaren: Jag skulle vilja lägga till en mycket viktig skillnad mellan könen när det gäller intelligens, en skillnad som dessutom är väldokumenterad. Mäns spridning är större än kvinnors (se nedan en bild ur min senaste bok). Det innebär att det finns fler manliga genier men också fler manliga träskallar. Detta har stor betydelse, eftersom de mest intelligenta syns mycket i samhället. Exempelvis gör skillnaden i spridning det naturligt med betydligt fler manliga än kvinnliga nobelpristagare – medan den feministiska förklaringen är diskriminering.

Annonser

55 svar to “SvD slirar när det gäller könens intelligens”

 1. Ritsurei Says:

  Det går ett kvinnligt geni på åtta manliga genier. Dessutom ligger män i genomsnitt 5 poäng över det kvinnliga snittet. Jag hoppas att det görs fler studier inom området då jag är helt övertygad om att dumheten ökat i samhället, speciellt i dessa genustider.

 2. Bishounen Says:

  Jag skulle vilja säga att män och kvinnor, precis som Pär säger, har olika typer av intelligens, som båda ”överträffar” varandra men kan även naturligtvis förekomma hos individer oavsett kön.

  Män tenderar ”överträffa” på så vis att deras intellektuella förmågor är mer ”Datorlika” och kan analysera data och information på ett ”tekniskt” vis som överlag färre kvinnor kan. Medan kvinnor, däremot,har ett emotionellt-intellektuellt övertag, då de kan förstå saker som generellt färre män tenderar förstå.
  Kvinnor har ju exempelvis ofta lättare att acceptera kulturer och folkgrupper och det är markant färre kvinnor som till exempel ”knackar bög” än män(Även om det ju inte är någon EXTREM OVANLIGHET, att även kvinnor kan vara våldsamma mot individer av dylika grupper).

  I slutändan kan man säga att kvinnor och män på sätt och vis är precis lika smarta, men på olika sätt, vilket dock inte går emot att det även finns en hel del kvinnor med ”manlig intelligens” och likaså en hel del män med ”Kvinnlig intelligens, eller, individer med båda delarna.

 3. Johannes Westlund Says:

  Nu är ju statistik tyvärr en matematisk logisk patrarkal förtryckarstruktur, så man kan ju inte riktigt förvänta sig att så seriösa tidsskrifter som SvD har den minsta kollen på vad som gäller.

  Att säga att ungefär samma medel observeras emedan standardavvikelsen är större för män än för kvinnor är ju naturligtvis lika obegripligt som att säga att konfidensintervallet innesluter p med 95% säkerhet. Det misstolkas som att p antar värdet 0.95 trots att p bara kan anta 0 eller 1. Här då misstolkas det till att medlet är samma alltså är kvinnor och män lika intelligenta och det är förtryck om allt inte är 50/50. Detta beror på att vår fina Svenska skola tyvärr inte tillåts lära ut så mycket patriarkalt och förtryckande stoff. Istället ska vi ju ersätta detta med det mer vetenskapliga kreativa förhållningssättet att x*x kan bli x-kub som ju inte är ett tal utan något som kan stå och hålla låda om hur allting är relativt, även i matten…

  Man tar sig för pannan!

 4. Johannes Westlund Says:

  Glömde ju komma till själva poängen också.

  MER MATTE I SKOLAN NU! Innan befolkningen blir än mer fördummad. Om det är något som syftat till att skapa ett proletariat så är det ju marxist/feministgrejen som laborerat med våra skolbarns framtid! Och så skyller man på Reinfeldt när han försöker skapa jobb till katastrofen som skapades från 70-talet och frammåt. Förlåt att jag blandar in klassisk klasspolitik i det hela, men man blir ju så arg över att inte ens grundläggande statistik lärs ut numera. Det skapar massor missuppfattningar. Fast det är klart. Många har fortfarande problem med procenträkning… Kanske inte så lätt att gå på statsitik då…

 5. Hjärntvättad Says:

  Kön är en social konstruktion.

 6. Nils Jungenäs Says:

  Hjärntvättad

  Varför ska vi då göra skillnad på, förfasa oss över och kvotera utifrån, kön?

 7. Ms_X Says:

  Du har rätt i att det finns fler manliga genier och fler manliga idoter medan kvinnor har en jämnare spridning. Du har dock missuppfattat det lite. Din graf är ritad så att den bara går att tolka som att i princip alla kvinnor ligger på en intelligens runt 100, medan den visar att det inte finns några kvinnor som är mer intelligenta än, säg, 130 (om man sätter 200 resp. noll i ändarna av x-axeln). Du har ritat kvinnornas graf alldeles för hög och smal i förhållande till männens.
  I verkligheten är det så att visst, det finns fler manliga extremidioter och extremgenier än kvinnor, men i den stora massan är skillnaden knappt märkbar. Förutom att det finns en större mängd normalintelligenta kvinnor än män eftersom fler män är lågintelligenta.
  Statistik kan tolkas lite så som man vill…
  Men jag förstår att ni på genusnytt gärna vill tolka den som att ni är smartare än kvinnor, det är ju så synd om er stackars förtryckta machomän, eller hur?

 8. Grrblt Says:

  Lustigt att de försöker få högskoleprovet att inte längre missgynna kvinnor, när det är dubbelt så många poäng på språkdelen som på logiska delen (80 poäng mot 42). Språk brukar ju vara det som kvinnor är bättre på.

 9. Torstensson Says:

  Ms_X

  Jag är inte speciellt förtryckt. Men sen lever jag också med en kvinna som erbjuder mig mer tillbaka än vad du kan göra och vad du blivit lärd.

 10. ninnitokan Says:

  Bishounen

  I slutändan kan man säga att kvinnor och män på sätt och vis är precis lika smarta, men på olika sätt, vilket dock inte går emot att det även finns en hel del kvinnor med ”manlig intelligens” och likaså en hel del män med ”Kvinnlig intelligens, eller, individer med båda delarna.

  Precis så. Och det är det som är så vackert nästan romantiskt med denna forskning. Vi är inte ”olika bra”, bara ”olika” och pga denna olikhet gör vi (som individer) oss, på olika ställen i samhällets stora maskineri och vi behöver varandra för att få till en fungerande helhet.

  Synd att den vetenskap skrämmer folk så….

 11. Man United Says:

  ”Julian Assange har hållit ett tal på Trafalgar Square den 8 oktober, som inte har fått någon uppmärksamhet i gammalmedia. Anledningen är lätt att förstå. Assange säger nämligen att det inte bara är ledare och soldater, som är krigsförbrytare, utan också media, som inte förmedlar sanningen till sina läsare, tittare och lyssnare. Hans åsikt är att alla krig bygger på en lögn.
  Assange menar att vi måste förena oss och skapa egna nätverk som motvikt till gammalmedia. ”Om krig kan startas av en lögn, kan fred uppnås genom sanningen”!

  Ursprungligen postat av OldWolf
  Julian Assange på Trafalgar Square:
  http://oldwolf-vindenviskarmittnamn.blogspot.com/

  Stort tack för länken, Oldwolf. Ser också att vår avstängde medlem worldzitizen tipsat om detta så han ska ha full cred, är det inte hög tid att mod ger honom amnesti nu..?

  JA bränner av en rejäl bredsida genom att kalla MSM för krigsförbrytare, jag förstår varför MSM höll tvärtyst om hans tal den 8/10 på Trafalgar Square. Om detta nu ev migrerar med de grasserande upproren mot girighet kan det bli höstens stora bokbål på MSM.

  Talet finns även på tuben, den som har konton kanske skulle kunna kopiera ned detta på någon annan site också om och ifall youtube får för sig att släcka videon….

  http://www.youtube.com/watch?v=_PFydEUMwQI 6 min lång

  Och John Pilger bränner av en bredsida till, ser ut som JA kan utelämnas direkt från UK (?):
  http://www.abc.net.au/unleashed/3457802.html

  https://www.flashback.org/t1275257p2972

 12. Johannes Westlund Says:

  Ms_X: Om grafen är rättritad eller ej kan ju i princip enbart avgöras av hur den binomialfördelning man normalapproximerar ser ut. Utifrån standardavvikelse och medelvärde så är det möjligt att graferna blir exakt så som de är ritade. Det är ju viktigt att nämna att parameter My inte måste vara samma sak som p, som My estimerar. Jag skulle gissa att undersökningen är gjord med ett 95procentigt konfidensintervall varför en diff på my på så mycket som [Xbar +- Zalpha sigma/n^0.5], alltså estimeringen av medelvärdet, My, + något som beror på samplingen och något som beror på vald konfidensnivå är förväntad. Till detta måste man lägga att man inte ens är 100% säker på om man fångade det verkliga p i konfidensintervallet, utan det verkliga p kanske är högre eller lägre. Vi vet bara att vi fångar det i 95% av alla identiskt utförda undersökningar. Om det finns något värde som avviker är det alltså inte i hela världen. Däremot så är det ju intressant att veta om det är många kvinnor som faller utanför approximationen, för då är det en felaktig approximation. Men så verkar inte fallet vara.

 13. Lasse Says:

  ”Men jag förstår att ni på genusnytt gärna vill tolka den som att ni är smartare än kvinnor, det är ju så synd om er stackars förtryckta machomän, eller hur?”

  Nästan alltid när feminister kommenterar används härskartekniker såsom förlöjligande, provocerande etc.

  Man kan ju undra varför ?

 14. Info Says:

  DET FÖRSTA FELET

  Det första felet Svenska Dagbladets bristfälligt allmänbildade artikelförfattarinna, Anna Lagerblad, gör, är att hon okritiskt godtar det ytterst luddiga IQ-begreppet som något entydigt, allmängiltigt, relevansneutralt – oberoende av tid och rum, avsikter och mätmetoder.

  Därmed faller hela hennes svartvita, amatörmässiga resonemang.

  Vem är Anna Lagerblad?

  Enligt Ordfront förlag, till vilkets författarstall hon hör, är hon ”journalist på Svenska Dagbladets Idag-sida. Där skriver hon bland annat om livsfrågor, relationer och familjefrågor.”

  http://www.ordfront.se/Bocker/Varaforfattare/hambacklagerblad.aspx

 15. Rick Says:

  @Ms_X
  Det är lite pinsamt, men du har uppenbarligen inte förstått grafen.
  Ett värde kan nämligen ligga nära noll utan att vara exakt noll. Inte minst när vi talar om att grafiskt avbilda väldigt stora populationer är det mycket vanligt att små avstånd från kurvan till x-axeln blir svåra att synliggöra. Men detta betyder inte att x-axeln faktiskt nåtts. Detta påstående stöds ju av själva texten, där Pär Ström ingalunda förnekar existensen av högt begåvade kvinnor. Ms_X, du kanske försökte verka smart, men det snedtände…

 16. Johannes Westlund Says:

  Info: Är inte IQ relativt väldefinierat jämfört med eq och andra säg (xi)q-kombinatoner där (xi) kan anta lite godtyckliga bokstäver? Felet måste ju vara att hon anser att IQ kan appliceras i sammanhanget han forskaren snackar om, eftersom han inte ens snackar om IQ.

 17. 50/50 Says:

  Enligt den danske forskaren Helmuth Nyborg är män generellt sett intelligentare än kvinnor.

  http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S019188690400385X

 18. Johannes Westlund Says:

  Rick,Ms_X: nu kom jag på hur man säger det där. 99.7% av alla x ligger inom 3*standardavvikelsen, vilket gör att 0,3% av resultaten inte behöver göra det. Men 0.3% är väldigt lite varför det då alltså som du säger Rick är extremt svårt att synliggöra.

 19. Gonzo Says:

  Kvinna våldtog kvinna
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article13763208.ab

 20. Claes-Peter Says:

  Ja, Assange – jag förstår inte hur den mannen tänker. Att han saknar känslor, det är redan väl belagt. Skulle krig börja pga lögner? Ungefär som att påstå att tillfälligt sex skulle vållas av kaffe – tjejen frågar om han vill följa med upp på en kopp…

  Finska vinterkriget vållades av att finnarna nekade Sovjet att få disponera stora landområden på strategiska platser för militärbaser. Finnarna nekade, och Röda Armén anföll. Mussolini anföll Etiopien/Abessinien för att han ville grunda ett nytt romerskt imperium. Vad diplomaterna pratade eller skrev hade absolut ingen betydelse för krigsutgången. Och omvänt – lögner kan inte heller förhindra krig eller skapa fred.

  Massmöten på ämnet ”fred” och med varningar om vissa andra som inte ville ha fred – så förflöt en stor del av efterkrigstiden. Sovjet anordnade massor av fredskonferenser, och olika personer höll massor av fredstal. Det bildades organisationer typ Förbundet Sverige-Sovjetunionen redan mellan krigen. Anita Gradin var en av medlemmarna i föreningen, socialdemokrat och sedermera EU-kommissionär. 1977 hyllade hon Sovjetunionen för dess ”målmedvetna arbete för fred och samförstånd”. Och 1979 gick Sovjet in i Afghanistan för att hindra den sovjetvänliga regimen där att falla.

  Lyssnade man på östblockets radiosändningar på svenska, så var ordet ‘fred’ med i varannan mening. Men det hindrade ju inte att stridsvagnarna kom i rullning titt och tätt.

  Denne självutnämnde fredsängel är samma man som vägrade att rensa ambassad-dokumenten på namn på källor och lokala kontakter, ”för han hade inte tid”. Varför den brådskan? Han har förmodligen blod upp till armbågarna vid det här laget, för de drabbade personerna fick inte ens en varning om att deras identitet var röjd.

  Molières Tartuffe var en reko kille i jämförelse.

 21. prestationsprinsen Says:

  Ulf! Jag gillar att du tar upp fakta och hänvisar till källan, det saknade jag i SvD:s artikel och filosoferade lite det kan i min egen blogg. Tack för det.
  http://prestationsprinsen.wordpress.com/2011/10/11/skronor-eller-fakta-da-svd-forklarar-sarbegavning/

 22. Rick Says:

  @50/50
  Jag kastade ett öga på artikeln du refererar till, men jag tyckte inte att den påstår att män är intelligentare än kvinnor, utan att skribenten tyckte sig ha funnit belägg för påståendet att de ytterst intelligenta i regel är män. Men så har jag inte tid att läsa hela artikeln i detalj. Ifall någon påstår att män i allmänhet är intelligentare än kvinnor i allmänhet, så får nog denna person komma fram med handfasta belägg, för antagandet strider så kraftigt mot varje livserfarenhet. Däremot är det ganska lätt att se att de riktigt högintelligenta oftare är män än kvinnor.

 23. Claes-Peter Says:

  Albert Einstein IQ 160 – Arnold Schwarzenegger IQ 135 – Bill Gates IQ 160 – Bobby Fischer IQ 187 – Dolph Lundgren IQ 160 – George W. Bush IQ 125 – Muhammed Ali IQ 78 – Madonna IQ 140 – Stephen Hawking IQ 160 – Sharon Stone IQ 154 – Marilyn vos Savant IQ 228 – Nicole Kidman IQ 132 – Hillary Clinton IQ 140 – Jayne Mansfield IQ 149 – Shakira IQ 140

 24. JD Says:

  Ms X
  Jag tror att få av de män som besöker genusnytt bryr sig alls om att kvinnor är intelligentare än män eller ej. Det saknar helt betydelse.
  Ditt antagande är således bara ännu en feministisk tankevurpa som ännu en gång bekräftar att det är feminister som drar ned medelvärdet för kvinnors IQ-värde.
  Resultaten blir tyvärr väldigt missvisande så länge som feminister tillåts ingå i beräkningarna, vilket är synd!

 25. Lasse Says:

  Liten fundering till er som är mer hemma på området kring intelligensmätning.

  En motor som har 300 hk säger egentligen ingenting förrän man väger in vridmoment som en faktor.

  Metoderna att mäta intelligens (tolkningen av intelligens) kan de anses som tillförlitliga ?

  Kan 130 IQ vara mer värt än 160 IQ om man väger in andra egenskaper som hjärnan har ?

  Tänker bandbredd även i hjärnan.

 26. Jo Says:

  IQ är ett notoriskt knepigt område, med en massa faktorer utöver ren intelligens som kan påverka utfallet när man forskar på det. Även vid väl genomförd forskning. Många har nämnts av andra här.

  Ett par av mina privata favoriter, som om jag minns rätt har ett visst forskningsstöd. T.ex. att det finns en tendens att prestera i linje med den sociala roll/position man har relativt andra som också testas vid samma tillfälle/sammanhang. Typ ungefär att färgade i USA presterar sämre om de vet att de testas tillsammans med ”vita” än om de tror att de bara jämförs med andra färgade. Och en tendens att prestera i enlighet med de förväntningar omgivningen har på en som individ.

  Jag kan nog tycka att det ofta finns en större förväntan på män att sticka ut åt ett eller annat håll. Som en som mellan varven jobbar just med att testa IQ tycker jag mig också ha sett en tendens att män något oftare än kvinnor gör en av två saker i testsituationen. Antingen tänker ungefär ”Nu skiter jag i det här! Vad ska jag göra de här jävla idiottesterna för?” och därför får sämre resultat än de är värda, eller går in i totalt prestationsläge och gör sitt absolut, absolut jävla bästa.

  I vilken utsträckning såna här faktorer haft betydelse för mäns och kvinnors placering på skalan låter jag vara osagt. Men att bara ta mätvärden rakt av och säga att de speglar verkligheten bakom ska man vara mycket försiktig med när det gäller psykologisk forskning. Särskilt när det gäller differenser som inte är så stora, eller som påvisats utifrån relativt få individer. Vilket ju nästan per definition är fallet när vi pratar om extrema IQ-värden.

 27. Jenny Kristiansson Says:

  @ Gonzo

  Hahaha. Var på skalan befinner du dig?! Eller ska vi verkligen behöva hitta på en ny skala enbart åt dig? Jag brukar ha svårt att hålla mig till ämnet, men du tar nog priset.

 28. Jo Says:

  Lasse:

  ”En motor som har 300 hk säger egentligen ingenting förrän man väger in vridmoment som en faktor.”
  Nu kan jag inte det där med vridmoment, men ja. IQ i sig säger inte så jättemycket om individens förmåga att använda sin IQ till någonting vettigt. För att få till ett bra liv är många andra psykologiska egenskaper än de som mäts i IQ-tester också viktiga. En av de viktigaste är förmågan att själv välja att skjuta upp belöning. Typ ‘Vill du ha tre godisar nu eller fem sen?’ De barn som väljer fem sen får i snitt bättre liv än de som väljer tre nu. Har till och med för mig att den förmågan kan vara snäppet viktigare än IQ för framgång i livet, men är inte säker.

  ”Metoderna att mäta intelligens (tolkningen av intelligens) kan de anses som tillförlitliga ?” Det testbatteri som används överlägset oftast är WAIS. http://en.wikipedia.org/wiki/Wechsler_Adult_Intelligence_Scale
  Om man är kompetent som testledare (och tar med t.ex. dagsform, motivation, medicinerng, stressad av situationen m.m. i beräkningen) är träffsäkerheten ganska god. Det finns en massa testa-din-intelligensskräp ute på nätet, som man inte ska ta på allvar.

  ”Kan 130 IQ vara mer värt än 160 IQ om man väger in andra egenskaper som hjärnan har ?”
  Extrema IQ-värden åt bägge hållen ökar risken för psykisk ohälsa, bl.a. p.g.a. utanförskap. + se ovan.

  ”Tänker bandbredd även i hjärnan.”
  Begreppet latent inhibition handlar bl.a. om förmågan att skärma av intryck, hur mycket information man tar in och processar parallellt. http://en.wikipedia.org/wiki/Latent_inhibition#Low_latent_inhibition

  Finns en del bra om om hur oerhört knepigt intelligensbegreppet är här: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence och här: http://en.wikipedia.org/wiki/Intelligence_quotient

 29. Lasse Says:

  @Jo

  Med all respekt, men nu är det samma visa igen.

  Kan du var bussig att svara på mina frågor

  Metoderna att mäta intelligens (tolkningen av intelligens) kan de anses som tillförlitliga ?

  Ja eller Nej

  Kan 130 IQ vara mer värt än 160 IQ om man väger in andra egenskaper som hjärnan har ?

  Ja eller Nej

  ps. överanalysera saker är aldrig bra, för en fruktsam slutsats. 🙂

 30. martin Says:

  Ms_X
  Statistik är uppenbarligen inte din starkaste sida.
  Hur kan du tro att medelvärdet skulle vara högre bara för att spridningen är större?
  Genusutbildningarna borde innehålla mer matematik och statistik, mindre ideologiskt flum.

 31. Tanja Says:

  Lasse:
  Jag kan svara

  ”Metoderna att mäta intelligens (tolkningen av intelligens) kan de anses som tillförlitliga ?”

  WAIS är goodenough-tillförlitlig på att mäta det WAIS mäter, vilket påstås vara intelligens. Den består av ett gäng olika intelligenstest som mäter bl a korttidsminne, allmänbildning och förmåga att göra olika mönster av klossar. Man normerar resultaten mot populationen och räknar fram såväl snittpoäng som poäng för delområden (som spatial förmpga, verbal förmåga, etc).

  ”Kan 130 IQ vara mer värt än 160 IQ om man väger in andra egenskaper som hjärnan har ?”

  Värt mer vad? Givetvis är det så att person som är inläst på ett område kan mer om det området än en person som inte är inläst. EN person med IQ 160 och ADHD kanske håller siffror sämre i huvudet än person med IQ 130 och ADHD.

 32. Man United Says:

  Lögner på SvD Brännpunkt

  Hur mycket får man ljuga i en debattartikel i en av Sveriges största tidningar? Tydligen en hel del.

  Ingen kan väl ha undgått att höra talas om det så kallade BDSM-målet, där en 16-årig flicka frivilligt hade våldsamt sex med en 32-årig man. Åklagaren Ulrika Rogland drev fallet till tingsrätten och hovrätten, mot flickans vilja, och i båda instanser friades den 32-åriga mannen.

  När Carina Ohlsson och Olga Persson från Sveriges Kvinno- och Tjejjourers Riksförbund (SKR) tar upp fallet på SvD Brännpunkt
  , kan man däremot tro att det är ett helt annat fall som beskrivs. Tydligen är fakta ointressanta när en ideologisk poäng ska göras.
  http://www.pellebilling.se/blogg

 33. Sigvard Says:

  Pär, den här tråden är nog den mest seriösa jag sett här på GN.

  1 Det finns ingen gemensam uppfattning vad intelligens är.
  2 Begreppet emotionell intelligens kom på bred front under 1980-talet
  3 De flesta forskare missar – tyvärr – den kulturella aspekten. Sätt t ex en intelligent man från Yurobafolket (i Nigeria) bland på isen bland inuiterna i norra Kanada. Han får problem – vilket f.ö. även Einstein skulle få.
  4 För 15 år sedan var jag på en konferens om intelligenstest i Solna (Hans Eysenck var med). Militären i Karlstad hade utvecklat ett nytt test som gick ut på att bedöma grupper av rörliga punkter. De körde det på stora duken. De 300 specialisterna i salen stönade av att misslyckas.
  5 En gammal elak definition av intelligens säger att den är vad man mäter med intelligenstest.
  6 Sammanfattningsvis: Det är människan själv, på olika platser, vid olika tider. i olika socialgrupper, etc. som bestämmer vad intelligens är. Hittills är det den vita amerikanska medelklassmannens definition som dominerat.

  Jag skriver utförligt om detta i min bok: http://psykopat.info

 34. Elak Says:

  Sägs att de intelligentaste pluggar IQ-test som galningar för att få ett riktigt bra score. ;-D

 35. Man United Says:

  Bespottad ]Multipel intelligens

  1983 publicerade Howard Gardner Frames of Mind – The Theory of Multiple Intelligences (De nio intelligenserna), vilken har fått ett oerhört genomslag i synen på intelligens, pedagogik, och karriärstrategi Enligt Gardner finns det nio olika slags intelligenstyper:

  Lingvistisk
  Musikalisk
  Visuell/Spatial
  Kroppslig/Kinestetisk
  Social
  Självkännedom
  Logisk-matematisk
  Naturintelligens
  Existentiell

  Dessa intelligenstyper ska inte ses som klart distinkta, och människor har i regel förmåga till alla nio typerna mer eller mindre, men vanligen är en eller fler typer mer framträdande hos en människa. Gardner poängterar att under spädbarnets utveckling är typerna avhängiga och samspelar med varandra.

  Gardner diskuterar dessa intelligenstyper som betående av bl a medfödd, biologiskt betingad talang, upplärd och inövad färdighet, samt
  sociokulturella och antropologiska ideal. Det västerländska samhället har värderat de matematisk-logiska och lingvistiska typerna på bekostnad av de andra, menar Gardner, och förespråkar en undervisningsmiljö där alla typer stimuleras och integreras med varandra. Utbildningsprocessen ser Gardner som en stegvis kognitiv utveckling, som handlar om att skaffa sig kunskap om den kulturella symbolvärlden.

  Vid sidan av intelligens ser Gardner andra viktiga parametrar för vad som gör en människa framgångsrik, till exempel motivation, originalitet, sunt förnuft, vishet och metaforisk förmåga.
  Ref:wiki

 36. Jo Says:

  Lasse:

  Jag missuppfattade vilket slags information du var ute efter:

  ”Metoderna att mäta intelligens (tolkningen av intelligens) kan de anses som tillförlitliga ?”

  Ja. Korrekt använda mäter de de förmågor de är avsedda att mäta med hög träffsäkerhet. Om du med ”tolkningen av intelliigens” menar vad ordet intelligens egentligen betyder så finns det tyvärr ingen exakt och allmänt accepterad definition, så det kan testerna inte mäta, nej.

  ”Kan 130 IQ vara mer värt än 160 IQ om man väger in andra egenskaper som hjärnan har ?”

  Ja, i vissa fall.

  Rent allmänt:

  Att kräva definitiva ”Ja-eller-nej”-svar utan möjlighet till nyansering och förbehåll i komplicerade frågor är för mig ett tecken på önsketänkande. Det mänskliga psyket, och vetenskapen psykologi, är väldigt komplexa och nyanserade saker med många osäkra faktorer. Bra svar på frågor inom ett sådant område ryms sällan inom ett ”Ja” eller ett ”Nej”. Du har liknande problem inom bl.a. medicinen, fast kanske inte lika komplexa. På frågan ‘är högt blodtryck farligt?’ är inte det korrekta svaret ”Ja” utan en redovisning av i vilka situationer och för vilka individer olika blodtryck med vilken sannolikhet medför olika risknivåer. Ibland är det inte skadligt alls. Ju mer man förenklar, desto längre från verkligheten kommer man. Om man skulle nöja sig med det överförenklade svaret ”Ja, högt blodtryck är farligt för hälsan.”, och agera utifrån det, skulle man få en massa problem som t.ex. stora samhällskostnader för överförskrivning av dyra blodtrycksmediciner. Just det problemet har vi faktiskt, just för att man överförenklat inom vården.

  Så att svara ja eller nej utan nyanseringar, när verkligheten inte är antingen eller, försöker jag ligga lågt med.

 37. Joakim Says:

  Om feminister tolkar din kommentar som om män generellt sett är smartare än kvinnor så är det tragiskt. Det är de som bedriver könskrig; Här är vi som anser att vi är en, oavsett kön. Om man verkligen ska kvotera nobelprisen borde man kvotera in korkade män – inte halvsmarta kvinnor.

 38. Sigvard Says:

  Man United beskrev Gardners intelligenstyper 12 oktober 2011 kl. 1:03 Jag lägger till de svenska namnen, inkl korrigeringar:

  Lingvistisk -språklig intelligens
  Musikalisk –
  Visuell/Spatial – rumslig intelligens
  Kroppslig/Kinestetisk
  Social – Självkännedom
  Logisk-matematisk
  Naturintelligens
  Existentiell

  Eh, jag ser att det blev lite fel ovan. Wiki?

  Social intelligens är interpersonell intelligens
  Självkännesom är intrapersonell intelligens.

 39. Lasse Says:

  Tack alla för era svar, mycket intressant information. Spännande område det här med intelligens.

  Min egen slutsats blir således att dagens IQ tester
  säger långt ifrån allt när det gäller en persons förmåga att använda sin hjärna. Det blir således lite fel att jämföra IQ rakt av.

  Everybody thinks that Albert Einstein’s IQ was very high, but this is definitely not the case, his adult IQ was just above 160. He was definitely a genius, but this was not primarily due to his IQ, but his amazing level on transcendental thinking.

 40. JD Says:

  @Joakim

  ”Om feminister tolkar din kommentar som om män generellt sett är smartare än kvinnor så är det tragiskt. ”

  Jo och helt uppriktigt så tror jag att feminism i sig är ett tecken på låg intelligens.

 41. Man United Says:

  @ sigvard säger wiki? ¤ wikipedia

 42. Aktivarum Says:

  Sigvard:

  ”1 Det finns ingen gemensam uppfattning vad intelligens är.”

  Intelligens är kapacitet att göra mer utifrån samma förutsättningar. IQ är försök att skapa en skala för att mäta denna kapacitet. IQ är kontroversiellt eftersom forskare än idag är urkassa på att prata objektivt om ras/etnicitet. Ett faktum Steven Pinker påpekade när författarna bakom ”The Bell Curve” var som värst attackerade.

  ”2 Begreppet emotionell intelligens kom på bred front under 1980-talet”

  Emotionell intelligens såväl som Social intelligens är ord som forskare panikinfört långt innan man undersökt deras betydelse. De bägge har upprepade gånger försökt användas för prediktion av ledarskap men 2010 konstateras att alla förhoppningar grusas.

  ”3 De flesta forskare missar – tyvärr – den kulturella aspekten. Sätt t ex en intelligent man från Yurobafolket (i Nigeria) bland på isen bland inuiterna i norra Kanada. Han får problem – vilket f.ö. även Einstein skulle få.”

  Den kulturella aspekten blir irrelevant eftersom det är kapaciteten utifrån samma förutsättningar som mäts. Intelligens är kapaciteten men sedan finns kunskap också – dvs materialet man utgår från. En tredje faktor kan vi kalla ”smarthet” eller ”streetsmart” vilket i grunden kan ses som naivitetens betydelse.

  Psykologen Turkheimer (som forskade på svartas IQ) jämförde det med en planta., Plantor växer olika högt men för att tävlan skall vara av intresse måste alla ges en viss mängd ljus och vatten.

  ”6 Sammanfattningsvis: Det är människan själv, på olika platser, vid olika tider. i olika socialgrupper, etc. som bestämmer vad intelligens är.”

  Det är verkligheten som bestämmer vad intelligens är.

  ”Hittills är det den vita amerikanska medelklassmannens definition som dominerat.”

  Nej, däremot har den vita medelklassmannen generellt varit rätt bra på att motsvara verklighetens förutsättningar för att skapa resultat som kan utläsas så. Det är dock östasiater (japaner, kineser, koreaner) som är generellt mest intelligenta. Vita presterar alltså inte bäst på vita tester när alla har samma förutsättningar.

 43. Aktivarum Says:

  Sigvard:

  Howard Gardners ”intelligenser” blandar ihop kapacitet/intelligens med personlighetsindikatorer. I korthet när man bedömer personligheter på ex. USA:s presidenter hamnar väldigt framgångsrika presidenter i samma kategori som väldigt usla presidenter. Det är högst sannolikt de alla inte var lika intelligenta. På samma sätt om man jämför intelligenta personer så hade de alla inte samma personlighet.

  Att döpa om personlighet till ”intelligens” uppnår i praktiken ingenting annat än att urvattna betydelsen av ordet intelligens.

 44. Aktivarum Says:

  forts.

  ”Universally, men tend to score higher on certain specialized skills, such as spatial awareness. In the real world, that means they might be better at reading maps or navigating. Women score higher in terms of language development and emotional intelligence. But most experts agree there is no real, important overall difference when it comes to gender and intelligence.”

  Värt att nämna här är att mäns främsta fördel på kvinnor inte är på området i sig utan på att tävla mot andra män inom vilket område som helst (testosteron). Detta innebär att trots att kvinnor normalt är bättre än män på vissa områden är det även på dessa områdena ofta män som har de höga positionerna. Detta är sant t o m inom genusvetenskapen (där alltså manliga experter sitter och skyller sina egna höga positioner på könsmaktsordningen istället för att erkänna det är män där för att de själva har konkurrerat ut kvinnor om de positionerna)

  Sålunda uppstår situationen att de manliga genusvetarna säger ”titta titta” när det går bra för dem. Vilket leder till att det går ännu bättre.

 45. Man United Says:

  Kan inte direkt instämma när Moliére var banbrytare inom fransk klassism och med strömningen L’Art poétique. Moliére angrep kristendom med pjäsen Tartuffe innebar stora risker. Hur får du ihop den taffliga rollbesättningen av Tartuffe? bortsett från din personliga aversion för ja och hans kall för demokratins vikitigaste verktyg,journalism. Moliere skrev för kungahusen likt shakespeare för sitt leverbröd. I dagens ögon mätt skulle i så fall monarkin bytas ut mot demokrati ,politik. Kyrkan skulle symboliseras av feminism och genus med överhet att dess ändamål och medel ser sig stå över demokrati och grundläggande rättsprinciper. Såldes borde Anna Ardin och feminism representera Tartuffe och Orgon av Juholt eller för den delen obama som män av folket. Elmire spelas av Robert Foster som avslöjar Tartuffe och föremålet för dennes begär. #Vi snackar genus komedi. Den enda kopplingen mellan ja och kristendom är att han godtar att bli korsfäst på korset och besviket frågar ”gud varför överger du mig aka folket”. Ja är inte felfri men har han begått det brott som feministerna mfl påstår? Har det fallet jämte fler fall i sverige skötts rättssäkert? Skulle inte tro det! Kommer makt strategerna som säger sig stå upp för demokrati värna om mänskliga rättigheter? Nelson Mandela och hans fru förespråkade från början våld, gjorde en resa och kom ut som en hjältar. Ja må vara en player,kåtbock med en kvinna i varje hamn. Vilket får mig att tänka på en bild av jesus som inte får komma fram pga maktens män inom kyrkan. Jesus deltog på Dionyssos fester,söp som f och låg runt. Ja hamnade i en hamn som inte var vad den en gång varit under frigjorda 60/70-talet. Idag präglas den av asexualitet,könlöshet,scum,rättsövergrepp och renlevnads mentalitet. För att citera Petra Östergren: feminismen saknar sexuell revolution och Monica Pernroth:Rättssäkerhet är en folklig fråga. Och med de orden anser jag din text interpretation framstår som förakt för svaghet. Frågor på det.

 46. Man United Says:

 47. Sigvard Says:

  Aktivarum, sammanfattnigsvis består dina svar av att du citerar en mening eller ett stycke jag skrivit – därefter skriver du själv om något annat.

  Det får inte plats här, men i bok har jag ett helt kapitel om intelligens från Platon och fram till nutid. Där tar jag upp intelligensen ur olika perspektiv – utan att göra som du att hänvisa till en eller några ”auktoriteter”.

  För den som är fattig finns boken på alla (?) universitetsbibliotek plus ganska många folkbibliotek.

  http://libris.kb.se/bib/11942714

 48. Chattanoga Says:

  @Ms_X och ni andra.

  På grafen i inlägget är mäns varians överdriven för att visuellt åskådliggöra en poäng. På en rättvisande graf skulle det vara svårare att se skillnaden mellan de båda kurvorna.

  Poängen är att det blir stora skillnader i extremvärdena. Längst ut i kurvorna finns det fler män än kvinnor för varje unikt värde. Ju längre ut desto större skillnad…

  Någon lär ha räknat ut att en kvinnlig Fields-vinnare (matematiktävling, USA) sannolikt bör inträffa var 103:e år

 49. Nitti Says:

  Det är ju svensk journalistik.
  Förvränga sanningen så att den passar journalisternas (vänster) syn på världen.

  Tack Ulf för att du har tagit upp detta så tydligt!!

 50. Man United Says:

  @ nitti vänster är inget fel,det är den snedvridna uppfattning vad kvinnorörelsen feminism är oavsett höger vänster

 51. Nitti Says:

  Just det! Det har du fullkomligt rätt i.
  Högerfolk kan vara lika dumma och lura sig själva.

  Tyvärr är pressen i Sverige bara vänsterinriktad, så denna förvrängningen framträder ofta. På många områden.

  Jag vet inte om Ulfs insändare avslöjar feminismens eller journalismens värld. Kanske båda

 52. Man United Says:

  @ nitti ”Just det! Det har du fullkomligt rätt i.
  Högerfolk kan vara lika dumma och lura sig själva” Titta på ulvarna i fårakläderna nu. Det finns betydligt mer kompetenta oberoende liberaler humanister jämställdister. Tycker det sammantaget hörs ekon från 30talet därav icke förringa all vänster journalistik. Feminism är nu hårt under lupp vilket är sunt. Journalismen och feminismens värld ska absolut undersökas och granskas.Granskningen har precis bara börjat;-) Målet för mansrörelsen borde vara att finna dialog,föreläsa och debattera irl med den sunda delen av kvinnorörelsen för jämställdhet 2.0

 53. Man United Says:

  @ nitti Göran G på dalademokraten är inte överdrivet überfeminist och driver vänster frågor sakligt. Vilket är respekt ingivande även om man inte delar hans åsikter. Detsamma gäller fd folkpartisten Lars Ohly som också står för sin sak. Jag håller inte med honom. Men vissa vänsterfrågor är självklara. Lars O ska också ha respekt för att läxa upp feministerna och jonas sjögren inom partiet genom att dissa deras kupp om förnyelse med delat ledarskap. Lars O är old school dvs inte övertygad hardcore renlevnads sektfeminist utan gillar fotboll och dricker bärs.

 54. Joakim Says:

  @JD
  Du tar upp en bra poäng. Låg intelligens, frustration över egen otur, dold agenda, skev bild av män orsakad av trauma i livet alternativt ren indoktrinering i kombination med konformism – det är de enda anledningarna jag kommer på just nu till att man blir feminist (i vissa fall även män som vill ligga). Men oavsett, så är en sak säker: Feminister är INTE representativa taleskvinnor för alla kvinnor. Varje kvinna klarar utmärkt att föra sin egen individuella talan om inte just hon har lätt för att bli utnyttjad av någon anledning.

 55. Tjej Says:

  Bra skrivet Sigvard!

  Intressant bok också, ett ämne jag är intresserad av.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: