Politiker erkänner mansdiskriminering som kompensation för historiska förhållanden

by

Den folkpartistiska kommunalpolitikern i Skellefteå Lars Åhman (bild nedan) erkänner att kommunen medvetet diskriminerar dagens män i ett försök att kompensera för vad han anser vara historiska orättvisor mot kvinnor.

Det är ett häpnadsväckande erkännande. Hur kan en generation tvingas betala ett pris för vad tidigare generationer har gjort (eller beskylls för att ha gjort)? Det är verkligen inte en liberal syn på världen.

Det hela började med att jag bloggade om att en konstförening i Skellefteå vill ha kommunal finansiering för en konstnärstävling som ska leda fram till en skulptur, men att föreningen kräver att inga manliga konstnärer ska få delta. Kommunen sa nej till detta (tur det!), men Lars Åhman (fp) hade avvikande åsikt. Han tycker att kommunen borde ha sponsrat konsttävlingen trots mansförbudet.

Detta gjorde en jämställdist som läser GenusNytt upprörd. Ragnar Arvidsson heter han. Ragnar mejlade folkpartisten, och fick svar. Nedan kan du läsa den avslöjande mejlväxlingen. Tack Ragnar för ditt initiativ!

Detta är Ragnars första mejl till folkpartisten:

.

Lars Åhman

Som aktiv folkpartist och engagerad för jämställdhet blir jag bedrövad när jag ser folkpartister bekämpa jämställdhet istället för att främja den. Hur har Ni kunnat komma fram till ett sådant ställningstagande

Ragnar Arvidsson

.

Svaret löd:
.

Hej Ragnar!

Tack för ditt mejl. Det här är bakgrunden till min argumentation kring Sara Lidman-skulpturen:

Skellefteå kommuns kulturnämnd har under de senaste åren (tror det var de fem senaste) gett kvinnliga konstnärer betydligt fler uppdrag än manliga med motiveringen historisk snedrekrytering. Det har då handlat om det s k 1%-regeln (om att 1% av byggnadskostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning), d v s en satsning med “enbart” kommunala pengar (eller kommunala bolags dito). När nu en chans dyker upp med möjlighet till konstnärlig utsmyckning utanför denna regel – där MANs vänner och andra intressenter står för huvuddelen av kostnaden – passar kulturnämnden på att byta princip. Varför inte tillämpa principen när man själv äger frågan? Således, varför inte vänta ett beslut till?

För oavsett vad man tycker om MANs vänner och deras krav på att tre kvinnliga konstnärer inbjuds så är det dom som har tagit initiativ till skulpturen, tar del av kostnaden (och uppraggning av mer pengar) samt sköter det praktiska. Jag tycker att andelen enskild finansiering inom kulturlivet ska öka, så att enskild och offentlig finansiering kan verka sida vid sida. Det är Sara-skulpturen ett exempel på. Privata intressen innebär helt enkelt att kulturskapare får lön. När det inte blir någon Sara-skulptur innebär det att ingen kulturskapare alls får lön.

I FPs program “Jämställdhet lyfter kulturen” (mars 2010) skrivs bl a “Både de permanenta och de tillfälliga utställningarna på museerna ska innehålla fler verk av kvinnor. Om man antar att konstnärlig förmåga är jämnt fördelad mellan könen bör ett rimligt mål vara en jämn fördelning på 50 procent manliga konstnärer och 50 procent kvinnliga. Gamla samlingar har p g a att samhället förr var mer ojämställt än nu en skev fördelning mellan könen. Särskilda inköpsmedel bör därför avsättas (min kursivering utifrån att det handlar om medel utanför 1%-regeln) för att möjliggöra inköp av konst gjord av kvinnor. —” Tilläggas kan att Moderna museet i Stockholm fick 5 miljoner kronor i en engångssatsning av regeringen för inköp av konst av kvinnliga konstnärer mot just den bakgrunden.

När kommunen inte köper MANs koncept (observera, en princip som man tidigare själv tillämpat) blir det mest troligt ingen skulptur i Skellefteå. I Umeå vet vi däremot att det blir en Sara-skulptur. I Skellefteå får tre inbjudna konstnärer inte chansen att utforma ett förslag (och lön för mödan på 20 000 kr) och inte heller kommunmedborgarna möjlighet att njuta av mer konstnärlig utsmyckning. Det är synd.

/ Tycker Lars

.

Ragnar svarade då:

.

Lars!

Detta blir ju ännu värre! Alltså Skellefteå Kommun har i flera år diskriminerat män och detta med motiveringen att andra män ägnat sig åt/ fått möjlighet att ägna sig åt konstnärlig verksamhet. Skulle Du själv acceptera att bli diskriminerad med argumentet att så många Skellefteåbor blivit gynnade så nu får den gruppen står tillbaka?

Sedan anser Du det inte är så viktigt med principer, bara man får möjlighet att få ett konstverk till reducerat pris. Men skulle Du acceptera motsvarande upplägg om villkoret var att ingen kvinna skulle få medverka till statyn?

Om män har producerat mer konst så kan det väl inte vara jämställdhet att köpa in lika mycket av kvinnor som av män? Jämställdhet måste vara att nu undanröja hinder för män och kvinnor att förverkliga sig utan de begränsningar som kön kan utgöra. Ett sådant hinder har Skellefteå kulturpolitik varit.

PS. Läs gärna min debattartikel om kvotering i förra veckans NU.

Ragnar Arvidsson

.

Det här med kompensation för ”historisk snedrekrytering” kan man driva långt. Så snart man släpper tanken på att skuld är individuell är man ute på ett sluttande plan. Kanske skulle Lars Åhman maka på sig och lämna plats åt en kvinna eftersom dessa varit historiskt underrepresenterade i Skellefteå? Kanske skulle vi ha hundra procent kvinnor bland beslutsfattare de närmaste 5.000 åren, för att uppnå ”rättvisa”? Kanske skulle över huvud taget beslutsfattare med vit hudfärg (av båda kön) maka på sig och lämna plats åt icke-européer för att kompensera för dessas historiska underrepresentation i sådana sammanhang?

För övrigt: När ett företag öppet vänder sig till män med en produkt blir det upprörda reaktioner där de hånas och det antyds att de är mansgrisar (se här). Men ingen bryr sig om den störtflod av erbjudanden som öppet riktar sig till kvinnor, och till och med stoppar manliga kunder (tjejkvällar, tjejavdelningar på gym, hotell bara för kvinnor, betalkort för kvinnor etc). Tack för tipset, Erik!

32 svar to “Politiker erkänner mansdiskriminering som kompensation för historiska förhållanden”

 1. Leif Says:

  Här behövs en historiekommission som exakt fastställer volymen av de orättvisor kvinnor utsatts för från historiens gryning (i det här fallet måste man också fastställa denna volym för det geografiska området Skellefteå kommun). Med hjälp av denna forskning kan man sedan komma fram till ett årtal då framtida manliga generationer kan ha rätt att kräva jämlika villkor. Borde man inte inrätta ett universitet i Skellefteå vars ämnesdiscipliner helt tog sig an detta uppdrag?

 2. Misandripatrullen - Politiker erkänner mansdiskriminering som kompensation för historiska förhållanden Says:

  […] hämtar jag detta från männens vapendragare Pär Ström och sidan Genus Nytt Av […]

 3. Jonas Says:

  OT: ”Filippa Reinfeldt vill inte ha jämn fördelning” (http://svt.se/2.22620/1.2574995/filippa_reinfeldt_vill_inte_ha_jamn_fordelning)

 4. G Says:

  Detta ger också en logisk förklaring till alla exempel på att jämställdheten är direkt proportionell till antalet kvinnor, ju fler desto bättre. 50/50-jämställdhet är sååå 1900-tal. Intertemporal jämställdhet är det nya svarta.

 5. Glenn Jason Says:

  Man kanske borde utrota politikerna, eftersom Hitler utrotade judar? Samma logik…

 6. Mats Says:

  Lars Åhman Är mig en riktig riddare. Må han alltid ha sin fantasivärld så han kan leka riddaren av den vassa pennan.

  Må hans motto eka i evigheten:
  Friend of all, protector of all(women)

 7. hsl Says:

  Fantastiskt. Jag älskar att betala skulder jag inte själv dragit på mig. Jag skulle dock vilja veta hur stor skulden är så jag vet om det är lönt att betala eller om jag bara skall ansöka om personlig konkurs med en gång, könskonkurs? Det kanske vore lika bra då jag omöjligen under min levnadstid kommer att kunna betala tillbaka en 5000 årig skuld eller vad den nu må vara sedan civilisationens start.

 8. Lasse Says:

  Enligt feministernas logik är det hög tid för en kollektiv bestraffning av alla tyskar med tanke på de hemskheter och förtryck Nazisterna utövade under andra världskriget.

  Samma sak gäller för Storbrittannien och Frankrike som utövat kolonialvälde och förtryckt folk. Utöver det skall Rysslands innevånare verkligen sona sina brott och utsättas för diskriminering.

  Listan kan göras lång, var skall vi börja Lars Åhman ?

 9. G Says:

  @Lasse: börja med Lars Åhman

 10. Hjalmar Says:

  Lasse:
  Vi kan ju börja med att låta Lars Åhman skura toaletter dygnet runt, resten av livet. Det är ju ändå bara en liten del av den könsskuld han anser sig ha…

 11. AV Says:

  Underbart synsätt att kompensera för historiens orättvisor. Låt oss hitta lite varianter:

  500 år av kvinnlig successionsordning. Ok en och annan kung in emellan är väl ok.

  Inga manliga Nobelpris på ett tag då.

  Inga manliga landshövdingar eller andra höga positioner i offentliga företag/nämnder/myndigheter de nästa 300 åren. Iaf ska det råda lika stor obalans som det rått innan fast åt andra hållet.

  Vi tar bara in kvinnliga sökanden till polis och räddningstjänst. Eller iaf fler än de manliga. Nu får grabbarna stå tillbaka tills det är jämnt och kompenserat för alla år.

  Endast kvinnliga soldater till Afghanistan!

  Och det som nog drabbar Lars själv: För att kompensera för alla år av manliga politiker. De nästkommande många valen ska endast kvinnor stå på valbar plats. Lars själv kan få stå på listan att han kan bli suppleant i kommittén för tjejkvällar på badhuset. Dags att maka på sig.

 12. Dan Says:

  ALLA som predikar att man ska ”maka på sig” för någon annan menar ALDRIG sig själva utan någon annan som ska maka på sig.

  ALLA som vill ”kompensera och ge bort rättigheter” tänker ALDRIG på att ge bort sina egna rättigheter utan någon annans.

  Det är sååååååå lätt och bli hjälte på andras bekostnad.

 13. Jämställdhetsfeministern Says:

  Lars Åhman (fp) har ju helt rätt: alla män i Sverige idag bär en kollektiv skuld för alla brott och alla orättvisor som män begått mot kvinnor sedan stenåldern. Därför ska, precis som Lars Åhman (fp) säger, alla män i Sverige straffas kollektivt för dessa brott. Och så måste det vara i åtminstone ett par tusen år till, tills jämställdhet har uppnåtts.

  Inget är mer liberalt än att kollektivt straffa människor på grund av deras kön eller hudfärg. Bra att det finns intelligenta liberala feminister som Lars Åhman (fp) som förstår det.

 14. Backlash Says:

  Borde inte föreningen MANs Vänner egentligen heta ‘Mans Ovänner’?

 15. Dan Says:

  Jag skickade följande mail till Lars Åhman. Om han svarar så ska jag posta det här.

  ”Jag skriver till dig angående Sara Lidman-skulpturen och Muséum Anna Nordlanders vänners krav på att det enbart ska vara kvinnliga konstnärer som deltar i tävlingen.
  Att du som liberal accepterar denna direkta diskriminering är väldigt förvånande.

  Du har svarat en annan person som klagat på dig att det är med hänsyn till det historiska snedrekryteringen. Med det argumentet skulle jag då föreslå att du träder tillbaka så att en kvinna kan ta din plats. Det måste vara en STOR historiskt snedrekrytering bland Skellefteå kommuns politiker så nu är det kvinnors tur på ALLA platser, eller hur? Att dessutom påpeka att det handlar om privata pengar måste betyda att du är stark motståndare till kvotering av kvinnor till de privata företagens styrelser.

  Det är nämligen lätt och bli hjälte genom att ge bort andras rättigheter eller att be andra maka på sig till fördel för någon annan. Folk som är så generösa med andras liv och rättigheter räknar nämligen ALDRIG sig själva i den ekvationen utan det är någon annan de menar.

  Jag hoppas innerligt att politiker ska sluta gulla med dagens hysteriska statsfeminism som inte har nåt med jämlikhet att göra. Det enda ni skapar är frustration som leder till friktion i samhället. Vi är många män och kvinnor som strävar efter jämlikhet i samhället men vi når inte dit genom att göra fel igen fast åt andra hållet.

  Hoppas att dina liberala tankar leder till liberala handlingar.”

 16. Zzzzzzz Says:

  Det verkar som Lars har drämt till med ett standardsvar till de som har mailat honom. Det gör ju inte saken bättre direkt att plita ner något helt opersonligt och skicka iväg. Detta svar fick jag:

  Skellefteå kommuns kulturnämnd har under de senaste åren (tror det var de fem senaste) gett kvinnliga konstnärer betydligt fler uppdrag än manliga med motiveringen historisk snedrekrytering. Det har då handlat om det s k 1%-regeln (om att 1% av byggnadskostnaden ska användas till konstnärlig utsmyckning), d v s en satsning med “enbart” kommunala pengar (eller kommunala bolags dito). När nu en chans dyker upp med möjlighet till konstnärlig utsmyckning utanför denna regel – där MANs vänner och andra intressenter står för huvuddelen av kostnaden – passar kulturnämnden på att byta princip. Varför inte tillämpa principen när man själv äger frågan? Således, varför inte vänta ett beslut till?

  För oavsett vad man tycker om MANs vänner och deras krav på att tre kvinnliga konstnärer inbjuds så är det dom som har tagit initiativ till skulpturen, tar del av kostnaden (och uppraggning av mer pengar) samt sköter det praktiska. Jag tycker att andelen enskild finansiering inom kulturlivet ska öka, så att enskild och offentlig finansiering kan verka sida vid sida. Det är Sara-skulpturen ett exempel på. Privata intressen innebär helt enkelt att kulturskapare får lön. När det inte blir någon Sara-skulptur innebär det att ingen kulturskapare alls får lön.

  I FPs program “Jämställdhet lyfter kulturen” (mars 2010) skrivs bl a “Både de permanenta och de tillfälliga utställningarna på museerna ska innehålla fler verk av kvinnor. Om man antar att konstnärlig förmåga är jämnt fördelad mellan könen bör ett rimligt mål vara en jämn fördelning på 50 procent manliga konstnärer och 50 procent kvinnliga. Gamla samlingar har p g a att samhället förr var mer ojämställt än nu en skev fördelning mellan könen. Särskilda inköpsmedel bör därför avsättas (min kursivering utifrån att det handlar om medel utanför 1%-regeln) för att möjliggöra inköp av konst gjord av kvinnor. —” Tilläggas kan att Moderna museet i Stockholm fick 5 miljoner kronor i en engångssatsning av regeringen för inköp av konst av kvinnliga konstnärer mot just den bakgrunden.

  När kommunen inte köper MANs koncept (observera, en princip som man tidigare själv tillämpat) blir det mest troligt ingen skulptur i Skellefteå. I Umeå vet vi däremot att det blir en Sara-skulptur. I Skellefteå får tre inbjudna konstnärer inte chansen att utforma ett förslag (och lön för mödan på 20 000 kr) och inte heller kommunmedborgarna möjlighet att njuta av mer konstnärlig utsmyckning. Det är synd.

  / Tycker Lars

  Så kan det gå i det PK Sverige….

 17. Nils Jungenäs Says:

  Folkpartiet är nog det mest ostrukturerat populistiska partiet vi har i svensk politik idag. Man ser ofta dylika snurriga och spretiga uttalanden från folkpartister. Förstapriset tar nog Nyamko Sabuni.

 18. Hjalmar Says:

  Dan: Väl skrivet!
  Är Fp liberalt? Socialliberaler, kanske… 🙂

  Zzzzzzz:
  Lars Åhmans mejl liknar ett pressmeddelande…

 19. Per Says:

  I så fall tycker jag att vi ska ha HBT-välde i ett par tusen år också. Minst!

 20. Koo Says:

  Enligt Lars Åhmans sätt att resonera bör också mammor stort sett inte komma ifråga som närvarande föräldrar de närmaste 25.000 åren.

  En intressant idé, kanske värt att ta upp med socialministern.

  Någon?

 21. Andreas Says:

  Manlig arvssynd.

 22. Hjalmar Says:

  Koo: Ja, barnamord utförs ofta av kvinnor (=modern). Kvinnlig arvssynd?
  Lars Åhman är bisarr.

 23. Ares Says:

  Man blir bara trött… Diskriminering som kompensation för historiska förhålladen va? Inte för att man förväntar sig särskilt mycket från den svenska politikerkåren, men om man tar sig ett par minuter och TÄNKER IGENOM vad det är man säger, så kommer de flesta fram till att det förfarandet är moraliskt förkastligt. Låt mig ta några exempel:

  ————-EXEMPEL 1————

  Låt oss säga att en person A lider av en sjukdom som inte är dödlig, men som orsaker, säg, skört skelett om den inte behandlas med steroider. Låt oss sedan säga att A får ut recept för det, men att A blir bestulen på sin medicin. Låt oss även säga att A inte får ut ny medicin förrän skadan redan är skedd, och dennes skelett är försvagat, och A bryter flera ben.

  Låt oss därefter säga att en person B tävlar i någon sport, och att dennes tränare, en person C, är den som stal medicinen som tillhörde person A, och att denne utan att person B får vetskap om det, tillför B dessa steroider, och får dess fördelar.

  Vem är det som har genomfört en moraliskt förkastlig handling? B eller C? Givetvis är det C, tränaren. A har ingen rätt att kräva skadestånd av B, eller fördelar över denne, eftersom att B vare sig hade vetskap eller uppsåt.

  ————-EXEMPEL 2————

  Vi kan ta ett till exempel, ett än mer uppenbart sådant.

  Låt oss säga att en person Y på något sätt åsamkar en person Z problem som helt, delvis, eller inte alls överförs till Zs barn, person L.

  Y har ett barn, person G.

  FALL A:

  Om problemen som person Y åsamkade person Z HELT ELLER DELVIS överfördes till L, har person L då rätt att kräva person G på skadestånd, oavsätt huruvida Y fortfarande lever?

  Nej. G kan självmant solidariskt kompensera L; det KAN vara en moraliskt god handling, men det är inte moraliskt nödvändigt.

  Om någon däremot tvingar G att på något sätt kompensera L, så begår den tvingande parten (T) en moraliskt förkastlig handling.

  Om T själv kompenserar L, är det irrationellt, och om det sker på G eller någon annans bekostnad så är det moraliskt förkastligt.

  Vidare, om G kompenserar L solidariskt, och samtidigt TVINGAR sina släktingar att delta i kompensationen, så begår G en moraliskt förkastlig handling.

  FALL B:

  Om problemen som person Y åsamkade person Z INTE ALLS överfördes till L, har person L då rätt att kräva person G på skadestånd för skadan som dennes förälder orsakade Ls förälder, oavsett huruvida Y fortfarande lever?

  Nej. G har inga moraliska förpliktelser gentemot L. Solidarisk kompensation kan i det här fallet kan inte anses som annat än irrationellt.

  ————-EXEMPEL 3————

  Ett sista exempel, som bör vara självklart för alla:

  Om person H begår en moralisk förkastlig handling, eller något som oavsett fakta och kontext uppfattas som det, mot person K.

  H har ett barn, person Q.
  K har ett barn, person W.

  Har W rätt att kräva Q på skadestånd? Nej. Q har inga förpliktelser gentemot W, och solidarisk kompensation måste anses irrationell.

  Har någon rätt att tvinga Q att kompensera W? Nej.
  Har någon rätt att kompensera W på Q eller någon annans bekostnad? Nej. Då skulle denne begå en moraliskt förkastlig handling.

 24. dolf Says:

  Så, för att använda Åhmans resonemang, så skall vi kompensera för det förflutna genom att byta ut alla politiker mot hederliga människor. Hm, kanske inte en så dum idé ändå.

 25. Trattkantarellen Says:

  Dan

  ”ALLA som predikar att man ska ”maka på sig” för någon annan menar ALDRIG sig själva utan någon annan som ska maka på sig.”

  Ja,det är rätt märkligt att det är män på höga poster som vill diskriminera andra män. Dom sitter ju säkert själva och skiter i andra män.

  Jag kommer adlrig maka på mig för att någon har ett annat kön. Inte en chans gumman säger jag då.

 26. Trattkantarellen Says:

  Så egentligen är det ju inte märkligt. Han diskriminerar gruppen män för att han själv tillhör de få män som lyckats. Han är inte intresserad efter någon ”sanning”. Såna statusmän är inte lönt att gå i diskussion med för dom är bedragare hela bunten. Dom vet att dom diskiminerar men det skadar dom inte. Ungefär som någon som mobbar dig, inte lönt att ta en diskussion med ett low life.

 27. JockeH Says:

  Klippt in från Jämställdhetsfeministern

  ”Inget är mer liberalt än att kollektivt straffa människor på grund av deras kön eller hudfärg. Bra att det finns intelligenta liberala feminister som Lars Åhman (fp) som förstår det.”

  Steg 1: regga dig på flashback forum, steg 2: skriv i denna avdelning om liberalism(https://www.flashback.org/f68) och till sist steg 3: Skåda över hur fel du har.

 28. JockeH Says:

  Nu ska länken funka. https://www.flashback.org/f68

 29. Ares Says:

  JockeH; jag skulle tro att Jämställdhetsfeministern idkade sarkasm. Det han beskriver är ju inte alls särskilt liberalt. Såvida man inte idkar newspeak a la ”krig är fred” förstås.

 30. JockeH Says:

  ok?

 31. Liberalen Says:

  Lars Åhman, den stackars folkpartistiska pajasen, könskommunisten i Skellefteå. Nu Lars, ska du få lära dig någonting oerhört viktigt, som uppenbarligen är ett helt okänt koncept för dig:

  LIKA RÄTTIGHETER

  LIKA SKYLDIGHETER

  OAVSETT KÖN

  Vi tar det en gång till:

  LIKA RÄTTIGHETER

  LIKA SKYLDIGHETER

  OAVSETT KÖN

  Ok? Eller var detta allt för komplicerat för en lallande kvotkommunist som dig?

 32. JockeH Says:

  Japp, helt korrekt! Kom bara ihåg att rättigheter är principiella och medfödda oavsett vad lagen säger. Dom ska gälla för alla, överallt och vid alla tider.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: