Genuskonsulter i stridande förband

by

”Kvinnor bör kvoteras till beslutsfattande positioner inom fred och säkerhet”, skrev Maj Britt Theorin (bild ovan) och några andra skribenter i en debattartikel nyligen. De hänvisar till resolution nr 1325 som antogs av FN:s säkerhetsråd år 2000. Där har man skrivit in att kvinnor har rätt att vara med i fredsprocesser och fredsförhandlingar världen över.

Min första tanke är: Varför kräver hon inte även kvotering av kvinnor till de trupper som skapar förutsättningar för att det över huvud taget ska bli några fredsförhandlingar? Frihetskamp sker ju ofta i grund och botten med militära medel. På världens slagfält är jämställdheten bedrövande dålig.

Det framgår i artikeln att artikelförfattarna kräver att alla soldater ska ges genusutbildning, och att stridande förband ska ha genusrådgivare. Jag känner mig skeptisk. Det känns som att genus breder ut sig alltför mycket på bekostnad av det som verkligen är viktigt för att trupper ska lyckas med sina insatser.

För övrigt skrev Maj Britt Theorin nyligen i en annan artikel:

Det är alltid kvinnor och barn som är krigens offer. Alltid!”

Balanserat och väl faktaunderbyggt som alltid, förstås.

Den socialdemokratiska politikern Maj Britt Theorin fick sitt publika genombrott när hon 1987 krävde förbud mot privat innehav av parabolantenner.

Tack för tipset, Matte Matik!

För övrigt, en helt annan sak: Bali är tydligen ett mycket populärt resmål för kvinnors sexturism, enligt denna artikel.

Annonser

47 svar to “Genuskonsulter i stridande förband”

 1. Aktivarum Says:

  Tur att sådana framtidsnationer som Nordkorea inte har behov av genuskonsulter då. Det är ju bara vi backwards demokratiska länder som måste punktmarkeras av politiska kommissarier eller hur?

  Detta är varken vettigt i teorin eller i praktiken.

 2. Sötisen Says:

  Theorin är en pinsam pajas.

 3. PO Says:

  Jaså, Matte Matik är tillbaka. Det var trevligt.

  ”alla soldater ska ges genusutbildning”… Hm, hur då? Att män av naturen är våldsamma? Våra soldater ska lära sig att bli snälla…

  Inbegriper det även den andra sidans soldater?

  Det händer inte så ofta längre – men fortfarande lyckas ibland en politiker förvåna mig med sin speciella form av eh… annorlunda tänkande..

 4. dolf Says:

  Vad är det för slags fredsarbete som görs med stridande förband?
  Vad mig anbelangar så är det absolut rätt plats för alla genusbarbetare, de borde få göra sällskap där med politiker och journalister, så bleve näst krig verkligen det sista och sen finge vi en verklig fred. För när drägget har stupat är det bara förnuftigt folk kvar.

 5. Aktivarum Says:

  Sist men inte minst favoriten. Missa inte denna framtidsvisionära genuskorrekta militära konstellation.

  Här behövs minsann inga genuskonsulter. Visserligen har fem fd vaktkvinnor sagt det förekom multipla våldtäkter men men… inget som inte lite genusvetenskap kan fixa. Föreläs att könet är en social konstruktion så blir allt bra.

 6. Män vill dö i krigen, det är heroistiskt Says:

  ”Det är alltid kvinnor och barn som är krigens offer. Alltid!”

  Män dör i kriget bara därför att de vill kriga. Om män ville inte dö i krigen, de ville inte delta i krigen, så enkelt är det.

  När en man dör i kriget, det är naturligt att kvinnor och barn är offer. Varje soldat har en mor, och varje soldat har barn (födda eller osynliga ofödda).

 7. Jack Says:

  Värt att påpeka de olika typerna av rättigheter

  1) Att å en sidan ha möjlighet att till något utan att motas bort med någon typ av våld
  2) Att å andra sidan ha möjlighet att med våld hota andra till att uppfylla ens rättighet.

  Ofta används den första typen för att få igenom en lydelse om en rättighet, därefter hävdas att rättighet innebär att man skall kunna bruka våld mot andra för att uppnå rättighetens innehåll, eller iallafall att man har möjlighet att hota med våld och bruka våld utifall att andra personer än en själv inte ger en det man anser sig ha rätt till.

  Theorin är arguemnterar för att kvinnor ska ha rätt att med våldshot erhålla sina fredsbevarande insatser. Detta våldshot skall då riktas inte mot parter med vilka man ska bevara fred utan våldshotet riktas mot män från den egna nationen eller sammanslutningen.

  Jag tycker att det med kvotering och det våldshot det faktiskt innebär i någon form försämrar fredsmäklarens trovärdighet. En kvinna som tex nått sin position genom att hota männen i sin egen position med fängelse och eller ekonomiska bestraffningar och det våld som krävs för att uppnå dessa för att få sin position, kan inte förefalla lika trovärdig för övriga parter som en man som fredligt valts fram som mest kompetent.

 8. Sara Says:

  Pär, jag tycker det är dags för dig att börja läsa på.

  Resolution 1325 handlar om kvinnor, fred och säkerhet och ställer krav på att kvinnor ska få vara en del av fredsinsatser före, under och efter en konflikt. Resolutionen belyser kvinnors utsatthet under krig och konflikt, eftersom de oftast figurerar som civila under en konflikt, till skillnad från många män som fungerar som kombattanter.

  Resolutionen vill dock också uppmuntra medlemsländerna att även se kvinnor som aktörer och exempelvis inkludera kvinnor i de stridande leden, eftersom det idag i princip bara män som rekryteras. Så du behöver inte oroa dig för att man argumenterar för att det bara är det manliga släktet som skjuta och bli skjuten, även här finns det alltså krav om att inkludera kvinnor.

  Varför man vill ha fler kvinnliga kombattanter har inget att göra med att kvinnor skulle vara av en fredligare natur utan handlar om att hela befolkningen alltid ska vara representerad i alla olika samhällsnivåer och sektorer inom samhället, så väl under fredstid som under krigstid.

  Konsekvent utestängs kvinnor från förhandlingar och forum för fredsförebyggande och återuppbyggande åtgärder. Motståndet för att låta kvinnor delta på lika villkor som män är enormt. På många olika punkter i resolutionen är språket väldigt svagt och ursäktande, för att resolutionen över huvudtaget skulle gå igenom.

  Du beklagar dig dessutom över fakta att kvinnor och barn är mest utsatta under krig och konflikt. För stridande parter finns det särskilda regler, krigets lagar. Är du del av ett militärt förband (eller liknande), kan du förvänta dig att vara tvungen att följa ”spelreglerna”, vilket tyvärr innebär att det finns en risk att dö. Dock är inte kombattanter helt oskyddade som du säkert vet. Det finns också ”spelregler” för hur man får behandla sin motståndare i fält och som krigsfånge. Här har man inte nämnt något kön, men som du säkert förstår åsyftar man män, eftersom de i nästan alla fall är de som strider.

  Som civil, oftast kvinnor och barn, skall du vara helt fri från att utsättas för övergrepp från de stridande parterna. Så är ju nu inte fallet. I östra Kongo finns det siffror som visar att upp till en tredjedel av alla kvinnor har blivit, ibland upprepade gånger, sexuellt torterade och utnyttjade. Trots medvetenheten om detta står det ändå i resolutionen:

  ”11. understryker att alla stater är skyldiga att avskaffa strafflöshet och att lagföra alla personer som anklagas för folkmord, brott mot mänskligheten samt krigsförbrytelser, däribland brott som sammanhänger med sexuellt och annat våld mot kvinnor och flickor, och betonar i detta hänseende nödvändigheten av att, där så är möjligt, undanta dessa brott från amnesti,”

  Man ber helt enkelt medlemsländerna att avskaffa strafflöshet, OM DET GÅR. Detta hoppas jag att du förstår hur absurt det är – och att det beror på att det är en så kontroversiellt att inse att kvinnor till stor del är offer att man knappt ens kan tvinga medlemsländerna att ställa förbrytare till svars för sina brott.

  Så – varför är det orimligt att kräva kvotering av kvinnor till fredsarbete, när kvinnor utgör HALVA befolkningen (om det undgått dig) och utgör HALVA erfarenheten och kompetensen?

  Det finns ett linjärt samband mellan länder som är ojämställda och risken för att krig och konflikter bryter ut där = stor ojämställdhet – hög risk för väpnad konflikt. Liten ojämställdhet = liten risk för väpnad konflikt.

  Alltså, det skulle rimligtvis vara ett fantastiskt bra och viktigt fredsinitiativ att låta kvinnor ta del av halva makten. Eller?

 9. Jack Says:

  Sara,

  ”Eller?”

  Nej, när kvinnor haft makt har de krigat i samma utsträckning som män.

  Det som gjort saken värre är att trots att de själva är kvinnor har de inte skickat kvinnor i döden utan män. Kvinnliga makthavare är alltså, kan man argumentera för, än värre eftersom de använder en annan grupp än sin egen som soldater. Det är i något avseende extra osmakligt, likt en vit befolkning som endast använder svarta till soldater.

 10. Jack Says:

  För övrigt, varför står män i Sverige ständigt på bakfoten och svajar, kräv tillbaka. Kräv att kvinnor skall in i värnplikt t ex kan de arbeat i vården utan lön i ett år, så som män tvingats göra lumpen, de insparade pengarna kan gå till att finansiera satsningar på män i samhället, kräv också minst 50% män i alla församlingar och att minst 50% av social transfereringar skall gå till till män osv.

  Kvinnorörelsen hade sin tid, nu vet vi att de är en blandning verkligehetsfrånvända och empatilösa gaphalsar, som ständigt kommer att kräva mer och mer.

 11. hsl Says:

  Det är inte svårt att konstatera att Theorin har tappat verklighetsförankringen, om hon nu någonsin haft någon.

  Det är troligen väldigt få av jordens konflikter genom historien som lösts genom att vi bara satt ner och pratade lite om dem. Istället har den ena sidan i princip slagit ihjäl den andra eller lämpliga delar av den och därefter genom mer eller mindre direkt hot om mer våld fått sin vilja igenom. Det är bara att gilla läget. Inget har i den meningen egentligen förändrats, möjligen har sättet/sätten vi gör det på blivit lite mer sofistikerat. Men det vore ett skämt att påstå att vi inte är minst lika bruta som vi någonsin har varit.

  Jag undrar vad Thatcher, Meir och Gandhi (Indira) och övriga kvinnliga politiker med makt hade tyck om lite mer genus i sina armeer.

  Med det handlar väll bara om ett missförstånd. Om vi bara pratade lite med varandra istället så skulle vi ju inte behöva skjuta på varandra. Fler genus(kust)jägare åt folket! Jag undrar dock vad det är hon tycker att de skall lära sig som de sedan skall ha nytta av när de blir beskjutna eller skall kontrollera någon. Det skulle vara intressant att veta.

  @PO
  ”Inbegriper det även den andra sidans soldater?”

  Det är väll lite som när alla sidor säger att Gud är med dem i deras kamp. GENUS är på vår sida? Den som vann hade rätt?

  @SARA
  ”varför är det orimligt att kräva kvotering av kvinnor till fredsarbete, när kvinnor utgör HALVA befolkningen (om det undgått dig) och utgör HALVA erfarenheten och kompetensen?”

  Därför att kvotering är en form av diskriminering? Har den halvan utfört halva arbetet? Har den med våld, vapen i hand eller vad som krävs i detta fallet, eller i andra, stridigt för sin sak med risk för liv och lem? Nej. Att sålunda vilja ha halva kakan bara för att man utgöra halva mängden men gör noll del i arbetet är väldigt tveksamt. Att enbart vara ett oskyldigt offer och därefter kräva sin rätt räcker inte. Är det detta som är feministisk kommunism? Jag skall ha halva kakan bara på grund av min blotta existens?

  Är man inte med och gör något åt det hela har man heller inte någon rätt att vara med och bestämma. Men jag antar att det är roligare att skicka iväg män att, potentiellt, dö än att åka själv. Det är alltid lättare att vara generös med andras liv och ägodelar än sina egna.

 12. Dan Says:

  @Sara, angående strafflöshet så är det så att de med makt kräver det. Titta på hur USA krävde strafflöshet för sina militärer i Iraq och Afghanistan trots att de begick hemska dåd, t.o.m backwatergruppen som inte var militärer var strafflösa tills de begick en massaker för mycket.

  Varför kan inte sveriges kvinnor kräva att halva den årliga intagna till militären ska vara kvinnor? Varför är det så få kvinnor i militären i sverige än idag trots att kvinnor har haft rätt till militärtjänsten i många år.

  Tar det tid och ändra gamla möster säger du? som en del andra brukar förklara det med? Ja, men då tar det långt tid på alla andra områden också i så fall och därmed kan man förklara varför kvotering är så fel.

  Vi vet att det händer ohygliga saker i krig och det drabbar ALLA på alla möjliga sätt. Så kvinnor är inte värst drabbat (som vanligt).

 13. Matte Matik Says:

  Sara, vad det än står i resolution 1325 – debattartikeln specificerar uttryckligen att det handlar om kvinnor bör kvoteras till beslutsfattande positioner – ingenting om kvinnor som kombattanter (kombat-tanter?). Sen tycker jag du kan läsa på lite om hur män drabbas av sexuellt våld i Kongo, du kan börja med en dokumentärfilm här, samt en artikel i The Guardian:
  http://mattematiksblogg.blogspot.com/2011/07/dokumentarfilm-om-sexuellt-vald-mot-man.html
  http://www.guardian.co.uk/society/2011/jul/17/the-rape-of-men

  Vissa tror att sexuellt våld mot män i Kongo är minst lika vanligt som det mot kvinnor. De män som drabbas har ingen hjälp att få och riskerar att bli lämnade av sin kvinna om hon skulle upptäcka vad de varit med om. Jag vill inte göra en tävling av vilket kön som har det värst, jag hoppas bara att du kan vidga dina vyer lite. För min del får du mer än gärna jobba för att få fler stridande kvinnor i förbanden, det fanns dock inget om detta i debattartikeln.

 14. Undrande Says:

  När ska feministerna kräva kvotering till sådana här yrken?

  http://svtplay.se/v/2564692/en_komikers_arbetslivserfarenhet/del_1_av_4?cb,a1364145,1,f,-1/pb,a1364142,1,f,-1/pl,v,,2572256/sb,p167303,1,f,-1

 15. Backlash Says:

  Det som låter bra i Theorin är inte så bra i phraktiken.

  Vad vet hon förresten om världen, som inte ens hade parabolkanaler när muren föll?

 16. Aktivarum Says:

  Sara:

  ”Pär, jag tycker det är dags för dig att börja läsa på.”

  Så länge ni inte skiljer på fakta och opportunism/karriärskåthet så är det nog ni som skall läsa på er egen historia.

  ”Resolution 1325 handlar om kvinnor, fred och säkerhet”

  Fred och säkerhet HANDLAR om militära insatser. FN borde veta det då de varit inblandade i en mängd sådana insatser. Inte minst Rwanda där deras neglect ledde till massmord. Eller Somalia där FN-styrkans opålitlighet hade sin egen roll i den strid där 16 amerikanska elitsoldater dödades (black hawk down)

  ”och ställer krav på att kvinnor ska få vara en del av fredsinsatser före, under och efter en konflikt.”

  Inga problem. Vi kan ge FN-delegaterna varsitt gevär och låta dem visa hur krig skall skötas. Varför skall soldater göra jobbet åt FN folk när de vet så mycket bättre hur man sköter jobbet?

  ”Resolutionen belyser kvinnors utsatthet under krig och konflikt, eftersom de oftast figurerar som civila under en konflikt, till skillnad från många män som fungerar som kombattanter.”

  Kombattanter är mer utsatta än civila i en konflikt. De är färre till antalet och blir dödade i mycket mycket högre grad. Bara inkompetenta nollor vet inte detta.

  ”Resolutionen vill dock också uppmuntra medlemsländerna att även se kvinnor som aktörer och exempelvis inkludera kvinnor i de stridande leden, eftersom det idag i princip bara män som rekryteras.”

  Inga problem. Dels kan vi låta kvinnliga FN-delegater bära gevär och visa moderna sätt att utföra säkerhetsarbete. Dels så kan vi köpa in kvinnliga soldater från framtidsländer som Nordkorea.

  ”Varför man vill ha fler kvinnliga kombattanter har inget att göra med att kvinnor skulle vara av en fredligare natur utan handlar om att hela befolkningen alltid ska vara representerad i alla olika samhällsnivåer och sektorer inom samhället, så väl under fredstid som under krigstid.”

  Ordet representation förutsätter inte basis av typ. Representation förutsätter basis av ideologi. Dvs vad du säger innebär inte vad du påstår det betyder.

  ”Konsekvent utestängs kvinnor från förhandlingar och forum för fredsförebyggande och återuppbyggande åtgärder.”

  Nejdå. Exempelvis den svenska elitstyrkan SSG som slogs med franska elitstyrkor i Kongo har till och med bildbevis på att kvinnor inte var utestängda utan dödades demokratiskt. Sedan hade ju även Ghadaffi kvinnliga militärer.

  ”Motståndet för att låta kvinnor delta på lika villkor som män är enormt. På många olika punkter i resolutionen är språket väldigt svagt och ursäktande, för att resolutionen över huvudtaget skulle gå igenom.”

  Det där med lika villkor är det si och så med. En man i moderna militärmakten får vara med på villkor att han ex. om en kollega såras kan bära den kollegan till säkerhet. En kvinna som får vara där behöver och kan inte utföra den uppgiften. Så då behövs minst två personer för nåt som tidigare krävde en.

  ”Du beklagar dig dessutom över fakta att kvinnor och barn är mest utsatta under krig och konflikt.”

  Din använding av ordet fakta är rolig. Soldater är mest dödade gruppen under krig och konflikt, sedan män, sist kvinnor och barn (det dödas tre män för varje kvinna). Enligt din retorik är det alltså de som dödas värst som är minst utsatta.

  ”För stridande parter finns det särskilda regler, krigets lagar.”

  Problemet med lagar är att de kräver en poliskår stark nog att oroa skurkarna för att fungera.

  ”Dock är inte kombattanter helt oskyddade som du säkert vet.”

  Det är inte civilbefolkningen heller som DU säkert vet. De skyddas av det faktum att det inte är dem som fienden är ute efter att döda. Som civil skyddas du också av att så många är civila. Om nån civil dödas är det sannolikt inte du. Om nån militär dödas och du är militär är risken att du dog långt större.

  ”Det finns också ”spelregler” för hur man får behandla sin motståndare i fält och som krigsfånge. Här har man inte nämnt något kön, men som du säkert förstår åsyftar man män, eftersom de i nästan alla fall är de som strider.”

  Vill du ha en uppräkning av alla män som dödats i strid med dina glorifierade spelregler?

  ”Som civil, oftast kvinnor och barn, skall du vara helt fri från att utsättas för övergrepp från de stridande parterna.”

  Lagar följs bara med polis på plats. Vem skall vara polisen som ser till att FN:s lilla hobbydokument följs av någon annan än den demokrati som redan var överlägset bättre på området?

  ”Så är ju nu inte fallet. I östra Kongo finns det siffror som visar att upp till en tredjedel av alla kvinnor har blivit, ibland upprepade gånger, sexuellt torterade och utnyttjade.”

  En situation som FN via neglect i Rwanda direkt bär en stor del av skulden för. FN valde med berått mod att skita i rapporterana deras eget truppbefäl skickade dit. Detta med orsak av fiaskot i Somalia – som FN också hade en del av skulden i.

  ”Man ber helt enkelt medlemsländerna att avskaffa strafflöshet, OM DET GÅR.”

  Nej, man ber demokratierna göra det. Man vet mycket väl att diktaturerna kommer att skita i det. Det är så här FN belönar diktaturer, genom att se till att demokratier inte kan kriga effektivt mot dem. Du kan drömma om krigets lagar bäst du vill men den enda orsaken dina fiender förespråkar dem är att de kommer att bryta dem när de tjänar på det.

  ”Så – varför är det orimligt att kräva kvotering av kvinnor till fredsarbete, när kvinnor utgör HALVA befolkningen (om det undgått dig) och utgör HALVA erfarenheten och kompetensen?”

  För att fredsarbete innebär militär slagstyrka (nåt FN mycket väl vet i sin egen historia) det här borde alla som förespråkar liberia-kvinnan också veta då USA skickade tusentals marinkårssoldater till Liberia för att hindra inbördeskrigets gång.

  Den enda orsaken man kan ha att kräva kvinnor i en militär slagstyrka i länder som Somalia och Rwanda är att man har betalt för att se till FN-styrkan är tandlös.

  ”Det finns ett linjärt samband mellan länder som är ojämställda och risken för att krig och konflikter bryter ut där = stor ojämställdhet – hög risk för väpnad konflikt.”`

  Låt mig då vara den första som lär dig den magiska formeln.
  Demokrati – Rikedom – Välfärd – Jämställdhet.

  Den logik du använder har ingen basis i någon existerande verklighet. Och FN har upprepade gånger FÖRLORAT militära konflikter. Hur kan man ta råd i hur man sköter militära operationer av FN?

  Har du möjligen glömt hur chockade FN blev när Israel vände krigslyckan i Yom Kippur kriget? Smart att ta råd från den organisationen på det ämnet.

  ”Alltså, det skulle rimligtvis vara ett fantastiskt bra och viktigt fredsinitiativ att låta kvinnor ta del av halva makten. Eller?”

  Nej, däremot som min magiska formel visar så skulle det vara ett fredsinitiativ att låta militärer från jämställda länder VINNA striderna de utkämpar mot diktaturer och miliser.

 17. Sopbilen nr. 128503-XH-54 Says:

  @Sara: ”…hela befolkningen alltid ska vara representerad i alla olika samhällsnivåer och sektorer inom samhället, så väl under fredstid som under krigstid.”

  ABSOLUT, lilla gumman!!!
  Puss å kram från en sopgubbe.

 18. Joakim Says:

  För övrigt: Jag kan vittna om att även Egypten är ett sådant resmål!

 19. Musse Pig Says:

  Vi svenska kvinnor och män som tror på äkta demokrati som garant för fred, frihet, rättvisa och välfärd bör sätta ned foten så det blir minst 10 på richterskalan i Riksdagshuset och media i nästa val.

 20. Lövet Says:

  Kanske finns det som är viktigare, när man hamnar under fientlig eldgivning, än att fundera över om det beror på den patriarkala strukturen…
  …Och jag lovar att ”intersektionalitet”, ”queerteori” och ”normkritik” har föga verkan mot fiender som beskjuter en från bakom fortifikatoriskt skydd…

  …det visar bara att människan inte begriper ett dugg om det hon pratar om…

  Strid är på riktigt – man dör om man ”kommer tvåa”. Det är igen d..a ideologisk tes som man kan ”diskutera” i studiecirkeln i lokala kvinnoförbundet…

 21. Samsara Says:

  Många femenister är homosexuella satanister, kanske något som intresserar dig

  http://hulda777.wordpress.com/2011/10/31/notis-och-nyheter-femenister-ar-ofta-homosexuella-satanister-och-bestialiska-mordare-vinner-allt-storre-popularitet-allt-enligt-vardsliga-professorer/

 22. J Says:

  @Sara
  Du er opptatt av fakta. Jeg anbefaler deg å starte med å lese litt generell krigshistorie. Du kan eksempelvis starte med 1. verdenskrig. Hvor mange priviligerte menn måtte ofre sitt liv på slagmarkene i vesten? Nå du først er i gang så kan du også sjekke ut hvor mange av dem som hadde stemmerett. I og med at du er så ”faktaopptatt” så kan det hende at svaret vil overraske deg.

  For min del må du gjerne holde fast på en tro om at verden ville bli langt mere fredelig med en 50-50 fordeling av kjønn i Forsvaret og beslutningsprosesser verden over, men den erfaringen vi har så langt med regimer som proklamerer 50-50 fordeling av noe som helst, har sjeldent endt med at verken kvinner eller menn i disse landene har fått det spesielt bra. Selv er jeg mer opptatt av meningsmangfold enn av kjønnsmangfold.

  FN resolusjon 1325 møtte stor motstand i FN systemet. Ikke på grunn av patriarkatet, men på grunn av at det er en radikalfeministisk orientert resolusjon godt forankret i radialfeministisk teori se blant annet her: http://www.peacewomen.org/pages/about-us/background.
  Den legger også opp til kvotering i nasjonale militære styrker etc., og på denne måten blir den et springbrett for å implementere denne typen ordninger på nasjonalt nivå, uten at dette tas opp til demokratisk diskusjon og analyse.

 23. Lövet Says:

  @Sara: Ja, som du själv säkert förstått så blev du just agd av Aktivarum…

  …bara att inse att du hade fel på alla punkter – helt och hållet!

 24. Liberalen Says:

  Vem saknar uttalade kommunister, när vi ju har kvoteringsivrande iglar, smygkommunister som Theorin i riksdagen. Kvotvåpet som förordat att förbjuda folket att bruka parabolantenner. Till förmån för smygkommunistiska, socialistiska pekpinnar och genus-sagor till folket via DDR-SVT, kan vi gissa.

  Jo, jag tackar jag…

 25. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Sara

  Bra sagt sara!
  Män har själva valt att vara kombatanter och kriga. Därför är män inte alls utsatta, utan får självklart skylla sig själva när de dör och stympas i krig. Ger man sig in i leken får man leken tåla. Kvinnor däremot är oskyldiga civila och därmed utsatta offer, som ska stödjas. Därför är det oerhört viktigt att kvinnor alltid utgör minst hälften av alla beslutsfattare på alla nivåer, både under fredstid och krigstid. Det kallas jämställdhet.

 26. Jack Says:

  Detta skrev Sara,

  ”Du beklagar dig dessutom över fakta att kvinnor och barn är mest utsatta under krig och konflikt. För stridande parter finns det särskilda regler, krigets lagar. Är du del av ett militärt förband (eller liknande), kan du förvänta dig att vara tvungen att följa ”spelreglerna”, vilket tyvärr innebär att det finns en risk att dö.”

  Alltså män som först hotas med avrättning för att ingå i militärt förband, kan sedan vara tvungna att behöva följa ”spelreglerna” vilka innebär att de kanske dör, men detta ska inte räknas som att bli utsatt för något, även om fler män dör, skadas och lider så ingår det i de ”spelregler” och ”krigets lagar” som kvinnorna tänkt ut. Kvinnor å andra sidan är mer utsatta eftersom de ofta är civila, vilka är brott mot ”reglerna” att anfalla. Och det är just det att det är ett brott mot kvinnornas upptäntka regler som gör att det räknas som utsatthet, inte vad som faktiskt händer.

  Sara lilla…Finns inte nog att säga om detta.

  Dock bör var och en tänka igenom om det leder till mer eller mindre krig att ha en styrande grupp av människor vilka kan känna sig säkra på att inte själva drabbas av de krig de är med och startar. Hade kvinnorna röstat fram Hitler om de själva tvingats gå ut i krig?

 27. Aktivarum Says:

  JämställdHETSfeministern:

  ”Män har själva valt att vara kombatanter och kriga.”

  Det där är lika idiotiskt som att påstå att svarta har själva valt att vara kriminella och sitta i fängelse. De flesta svarta är inte kriminella och de flesta av de svarta kriminella valde inte att bli kriminella. Endast några få av de svarta skurkarna ville bli skurkar och att bedöma alla svarta efter dem är att idiotförklara sig själv. Grattis!

  ”Därför är män inte alls utsatta, utan får självklart skylla sig själva när de dör och stympas i krig.”

  Ditt första påstående var både felaktigt och idiotiskt, saker som påstås stämma ”därför…” saknar existensberättigande.

  ”Ger man sig in i leken får man leken tåla.”

  Se ovan, det är ingen lek och de flesta som deltar har inte gett sig in. Faktum är att anledningen till motståndet mot Vietnamkriget var draften av studenter. Det var därför Nixon införde vietnamiseringen.

  ”Kvinnor däremot är oskyldiga civila och därmed utsatta offer, som ska stödjas.”

  Eftersom militären består av några futtiga procent av befolkningen i alla länder förutom Nordkorea så är även de flesta män bevisligen civila i krig.

  ”Därför är det oerhört viktigt att kvinnor alltid utgör minst hälften av alla beslutsfattare på alla nivåer, både under fredstid och krigstid. Det kallas jämställdhet.”

  Det är viktigt för FIENDEN att kvinnor utgör minst hälften av alla beslutsfattare i krig eftersom så få kvinnor är intresserade av de saker som krig bygger på och om tillräckligt många kvinnor finns där så kommer inte militären att kunna vinna sina strider.Exempelvis så hade USA goda möjligheter att vinna i Somalia och införa demokrati. Vad hände? Jo om och om igen så stoppades de militära operationerna av civila karriärskåta politiker som ville ha just sin operation genomförd.

  De amerikanska elitsoldaterna satt i sina helikoptrar gång på gång och fick inget flygtillstånd. När väl de fick agera så var det för sent, överraskningseffekten borta och banditerna förberedda. Och då sköts två Black Hawk helikoptrar ner varefter 16 soldater, piloter, rangers och special forces delta blev dödade.

  Allt för att byråkrater som dem i FN får sitta och ljuga ihop en massa trams på ett ämne där de inte bara är inkompetenta utan där många anställda är mutade eller helt enkelt tillhör fiendelandet. Inte nog med det, vad tror ni hände efter att de amerikanska soldaterna hade nedkämpat större delen av de Somaliska banditstyrkorna och väntade på att gå in och avsluta jobbet?

  Då gav Clinton order att deklarera förlust, överge sina somaliska allierade åt banditernas godtycke och fly landet.

  Feministisk krigföring när den är som bäst!

 28. CG Says:

  Det här är höjden av komik. Nu är det vä iofs så att en och annan kvinna mycket väl kan vara soldat även i specialförband. Men då letar man efter kvaliteter som inte har med styrka och uthållighet att göra. Kvinnorna skulle aldrig aldrig klara uttagningarna till ex A-dyk eller senare SSG men det finns ändå funktioner som de kan utföra och fienden förväntar sig inte att det ska vara kvinnor med i dessa förband varför de kan användas under täckmantel.

 29. Aktivarum Says:

  CG:

  ”Det här är höjden av komik. Nu är det vä iofs så att en och annan kvinna mycket väl kan vara soldat även i specialförband.”

  Fel, när en kvinna är soldat i ett specialförband så distraheras de manliga medlemmarna i nämnda förband av att kvinnan är där. Detta går inte att lösa genom att ”träna bort det” som en viss feminstbaronessa i UK påstått för det är tid som förbandet då inte tränar på sina riktiga uppgifter.

  ”Men då letar man efter kvaliteter som inte har med styrka och uthållighet att göra.”

  De individuella kvaliteterna är helt betydelselösa för specialförband. De är små brödraskap ”espirit du corps” där gifta män vanligen har en starkare relation till sina stridskamrater än till sina egna fruar. Flera riktiga elitsoldater har berättat hur det de facto var otrohet mot frun att ha en så nära relation till enheten.

  ”Kvinnorna skulle aldrig aldrig klara uttagningarna till ex A-dyk eller senare SSG men det finns ändå funktioner som de kan utföra och fienden förväntar sig inte att det ska vara kvinnor med i dessa förband varför de kan användas under täckmantel.”

  Det där är ett vanligt politiskt argument men det är också ren lögnaktighet. Kvinnor jobbar redan med specialförband som support. Det finns alltså redan kvinnor som har jobbat med de berömda Delta Force soldaterna, det finns kvinnor som har jobbat med SEAL team 6, osv. De kvinnorna tillhör dock inte den operativa truppen och klarade aldrig av operatörernas urvalstester. Det enda de har är sekretessen.

 30. Lasse Says:

  @Sara

  Angående resolution 1325 och feministernas agenda har man missat en väsentlig del.

  Varför skall man inte kvotera in kvinnor i stridande förband ?

  Svar:

  Därför feminister anser fortfarande att männen skall utföra de farliga uppgifterna och att kvinnor skall ha någon form av frikort från detta.

  Eller med andra ord, resolution 1325 är en ren diskriminering gentemot män.

  Att plocka russinen ur kakan är även det en feministisk norm och målsättning.

 31. Lasse Says:

  ps, håller med aktivarum att det finns specialförband och dylikt där det är svårt med kvinnliga kombatanter. Däremot är jag övertygad om att det går att införa andra stridande förband med bara kvinnor krävs bara mer träning.

 32. Backlash Says:

  Är det bara jag som ser komiken i att Aktivarium försöker smula sönder jämställdhetsfeministern med ett A4-långt inlägg? Har du tråkigt i dag Erik? Debattera mot en fembot?

 33. Runar Says:

  Jeg leser jämställdhetsfeministern’s innlegg som ren ironi….Det tror jeg aktivarum gikk glipp av denne gangen. Eller tar jeg feil?

 34. Aktivarum Says:

  Backlash:

  ”Har du tråkigt i dag Erik? Debattera mot en fembot?”

  Om du läser vad jag skrev istället för hakar upp dig på vem jag skrev det till inser du att jag tog chansen att smula sönder dumheter som långt ifrån bara femboten säger. Jag vill att det skall stå tydligt varför denna dynga är dynga. Thats all.

 35. Sara Says:

  @Lasse,

  Såhär står det i resolution 1325:

  ”4. uppmanar vidare generalsekreteraren att sträva efter att utveckla kvinnornas roll och bidrag till Förenta nationernas insatser på fältet,”

  I resolutionen självt ber Säkerhetsrådet medlemsländerna att rekrytera och låta kvinnor vara en del av de stridande grupperna, dvs. kombattanter. Ni behöver alltså inte oroa er för att man ”endast” ber om att kvinnor ska inkluderas i det arbete som inte utspelas mitt på slagfältet. Eftersom en resolution från Säkerhetsrådet är direkt bindande för alla FN:s medlemsländer finns det alltså inget land som kan avstå från att kräva att även kvinnor bör och ska göra militärtjänst.

  Varför Theorin i detta fall endast lyfter fram frågan om kvotering kring beslutsfattande positioner inom fred och säkerhet, kan nog bara hon svara på. Men en kvalificerad gissning skulle vara att det fungerar som det oftast fungerar; vid ett tillfälle argumenteras det för det ena, och vid ett annat tillfälle argumenteras för det andra. Typ, idag argumenterar vi för att dödsstraff inte är bra, i morgon argumenterar vi för att tortyr inte är bra. Inget är mindre viktigt bara för att det inte omnämns i just idag av Theorin.

  Operation 1325, med Theorin som ordförande, arbetar aktivt för att Försvaret ska rekrytera fler kvinnor till sin verksamhet. Detta är dock ett arbete som inte bara Operation 1325 drivit, utan många fler med dem. De har aktivt mött på motstånd, från sådana som anser att kvinnor inte har något i Försvaret att göra. (F.ö är förstabilden på operation1325.se en kvinnlig kombattant). Jag håller absolut med om att det är kränkande att tvingas in i en situation som innebär att man kan komma att dödas eller döda. Något sådant kan man aldrig kräva av en person och därför är det jätteviktigt att Sverige avskaffat den allmänna värnplikten och slutar kräva av män att träna för att döda. Det ÄR och har ALLTID varit orimligt. Men – för de kvinnor som har VELAT göra värnplikt, tjänstgöring osv. har inte inte alltid varit helt lätt att faktiskt få vara en del av det, och det måste ändras på. Med fler kvinnor inom militära förband får man helt plötsligt 50 % mer erfarenheter och kompetens att bygga vidare på.

  @Aktivarum,

  Någon tyckte visst att jag blev ägd av dina kommentarer på mitt inlägg. Det tycker givetvis inte jag. Stay tuned, jag återkommer! 🙂

 36. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Sara
  @Alla ni andra

  Återigen klockrent skrivet Sara!

  Precis som du säger är självklart citatet från resolution 1325 ett tydligt krav på att alla länder i världen måste kvotera in kvinnor i försvaret. Resolutionen kan absolut inte tolkas på något annat sätt. Det förstår man om man sätter på sig genusglasögonen.

  Kvoterar vi in kvinnor i försvaret så ökar kompetensen där plötsligt med exakt 50%. Det har feministisk forskning visat.

  Och nej det betyder självklart inte att vi ska kvotera in män i branscher och på arbetsplatser där kvinnor dominerar – som till exempel på Sveriges Radio eller inom vården. Att kvotera in män är olaglig diskriminering – duktiga kvinnor ska inte mötas av en stängd dörr, bara på grund av sitt kön.

  Feminister kräver ofta, precis som Sara säger, att fler kvinnor ska vara med på slagfälten i krig. Att Theorin inte pratar om det just här, det är säkert bara en slump. För varje feministisk artikel som handlar om krav på att kvinnor ska kvoteras in i ledande befattningar i försvarsmakten och politiken, så finns det en feministisk artikel som kräver att kvinnor ska kvoteras in som stridande soldater som offras på slagfälten i krig. Det kan jag garantera. Men så länge det är uteslutande män som tvingas ut i krig, ja då är det ju precis som Theorin säger, bara kvinnor och barn som är offer i dessa krig, medan männen som dör och stympas får skylla sig själva.

  Allt detta är ju så självklart att fler än jag och Sara rimligen måste fatta det, till och med på den här bloggen!

 37. CG Says:

  Aktivarum,

  Du har iofs rätt men jag menade just som support men inte bara det. Det finns kvinnliga operatörer även om de är sällsynta. De har sin roll om än kanske inte i direkta konfrontationer. Operationens karaktär avgör huruvida kjoltyg är lämpliga eller inte. Men tycker att du ska vara lite mer nyanserad i detta.

 38. CG Says:

  Såg att du skrev att de individuella kvaliteterna inte är avgörande och där har du fel. De är ytterst avgörande.

 39. Sara Says:

  @Aktivarum


  ‘Det här är höjden av komik. Nu är det vä iofs så att en och annan kvinna mycket väl kan vara soldat även i specialförband.’

  Fel, när en kvinna är soldat i ett specialförband så distraheras de manliga medlemmarna i nämnda förband av att kvinnan är där. Detta går inte att lösa genom att ”träna bort det” som en viss feminstbaronessa i UK påstått för det är tid som förbandet då inte tränar på sina riktiga uppgifter.”

  Detta är ju minst sagt en intressant åsikt! Distraheras på vilket sätt? Har jag förstått dig på rätt sätt om du menar att män inte kan styra över sina drifter? Så fort en kvinna är i närheten så slår deras djurinstinkter in och de kan inte fokusera på deras uppgift? Män är djur?

  Det tycker jag allt är att nedvärdera hela det manliga släktet. Men vad jag vet jag.

 40. CG Says:

  Njaej sara

  Det finns en hel del forskning på detta som visar att männen börjar att bry sig om kvinnornas väl och ve istället för att lösa sina uppgifter. Det är nog just det som gjort att kvinnorna kunnat spela på div manliga drifter och fått bre ut sin egoism i div sammanhang tyvärr. Men det finns ju så klart undantag från detta tex i specialförband där man just värdesätter individuella egenskaper mer.

 41. Sara Says:

  @CG

  … sådana män borde ju i så fall inte kunna tjänstgöra inom militären, om man inte kan vara professionell nog att behandla alla lika. Ska man bry sig ”mer” om en kvinna, för att hon är just kvinna – då är man ju en fara för resten av plutonen som inte får samma beskydd av sina kamrater?

 42. CG Says:

  Nej du sara
  Detta är djupt nedärvda drifter som gör att män ”konstigt” nog hellre offrar sig själva före en kvinna. Det blir accentuerat i livshotande situationer. Det här vet erik om och det är bla därför han resonerar som han gör. Jag är nog personligen likadan förbannade gener och ridderlighet. Det har med evolutionspsykologi att göra.

 43. Sara Says:

  @CG

  Du menar att det är biologiskt. Jag menar att det är socialt konstruerat – och då går det att förändra. Och oavsett, egentligen, så om man gör försök med att förändra beteendet så måste ju rimligen det kunna nedärvas till kommande generationer.

 44. CG Says:

  Sara,
  Ja det ser jag fram emot att män konstrueras om så att de slutar beskydda kvinnor. Men det ska du och andra kvinnor akta er för för då kommer ni behöva konkurrera på lika villkor och då blir det lite kämpigare. Nu tar det nog en så där 20 000 år att vända på detta men till slut går det nog att skapa en civilisation som så att säga bygger på sin egen undergång… Eller nej för då har den inte fått föra sina gener vidare. Sara varför tror du att det är närmast uteslutande män som varit och är soldater?

 45. Daniel Says:

  @Sara
  Kommunisterna har redan försökt och det gick sådär.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

  Då:Lysenkoism
  Nu: Genusvetenskap.

 46. Sara Says:

  @CG,

  1. Ser hemskt mycket fram emot att konkurrera på lika villkor.
  2. Tar det 20 000 år att vända på detta (föga troligt), så är det ju på tiden att vi sätter igång.
  3. Varför det uteslutande varit män som är militärer är för att kvinnan starkt kopplats till moderlandet, omhändertagandet av familjen (könsroll kvinna) och militären har rekryterats baserat på mäns muskelstyrka (bla bla..). Därmed inte sagt att man inte kunnat haft stor nytta av kvinnor inom militären även förr. Man har utformat tester etc så att det ska passa män. Idag har man ju dock insett att kvinnors ”egenskaper” även kan komma till nytta (nytänkande, vettni) inom traditionellt mansdomminerade yrken som brandman, polis och tadaaa.. militär! Detta faller ju då dock om man som du hävdar att män inte kan styra över sina drifter. Kanske vi helt enkelt ska utesluta männen från militären och låta kvinnorna ta över, eftersom vi är bättre på att styra över våra drifter och därmed inte utsätter våra kamrater för fara. Elleeeer? Som jämställdist (det är väl så ni kallar er?) ska ni ju förespråka samma skyldigheter och rättigheter för män och kvinnor. Därför ser jag det som lite.. eh.. kontraproduktivt för eran rörelse att du förespråkar icke-närvaro av kvinnor i militären.

  Förresten, handlade inte hela det här inlägget från Pär Ström om att Theorin inte hade lyft fram ett krav på att kvinnor även skulle vara stridade?

  @Daniel,

  Hahaha!

 47. CG Says:

  Sara,
  1. Ja välkommen till Kustjägarnas uttagning till A-dyk. Den är den mest krävande gallringsövning som åtminstone jag känner till. Har själv genomfört och klarat den. Skryt Skryt.
  2. Ja om man tittar på X-men så kanske det kan gå att ändra på gener och få till någon mutation med superamazoner snabbare än så.
  3. Ja varför inte utesluta männen helt från det militära. Mycket bra fråga. Jag tycker vi gör det men säg för guds skull inte något om det till andra länder. Tänk om de skulle få för sig att anfalla. Gällande huruvida jag tillhör något sorts kollektiv så betackar jag mig för den klassifieringen. Vad tillhör du?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: