Läs här JO- och DO-anmälan av Turteatern

by

En person har anmält Turteatern och Dagens Nyheter till Justitiekanslern och Diskrimineringsombudsmannen. Det har med deras uppsättning av SCUM-manifestet att göra. Anmälaren vill bland annat få prövat om det kan klassas som hets mot folkgrupp eller uppvigling till upplopp.

Anmälaren, en jämställdist som läser GenusNytt, har mejlat mig texten i sin anmälan, som jag med hans tillåtelse publicerar nedan. Med hänsyn till sin sinnesfrid har han bett att få vara anonym (han hädar ju statsreligionen). Bland annat hänvisar anmälaren till prejudicerande tidigare rättsfall, vilket är mycket intressant. Trevlig läsning!

Anmälan av Turteatern och Dagens Nyheter

Jag vill anmäla Turteatern och Dagens Nyheter för att pröva om de kan ha brutit mot lagrum om hets mot folkgrupp, uppvigling till upplopp, och diskriminering, allt relaterat till yttrandefrihet i föreställningen och i den mediala rapporteringen och bifall (bilagor) av Valerie Solanas text och av pjäsen ”SCUM Manifestet”.

Justitiekanslern kan pröva frågan om otillåtna uttalanden i Dagens Nyheter och ev andra tidningar och teater om den jämställs med radio- och televisionsprogram.

DO som arbetar mot diskriminering kan pröva sambandet med kön kan pröva att jag blivit olagligt diskriminerad vid ingången till Turteatern när jag för att vara man blev kvarhållen i en särskild manskö och anvisad en särskilt sektion och sort av stolar.

När det gäller hets mot folkgrupp anser jag att villkoren är uppfyllda då det gäller en handling som begåtts 1) uppsåtligen, i uttalande och annat meddelande som spritts bl.a. genom dagspressen, och uttrycker missaktning samt dödshot för en grupp med anspelning till sexuell läggning (män i allmänhet och heterosexuella män i synnerhet).

Mot bakgrund av prejudikatet i ”Matti-affären så förmodar jag att man inte får ”föreläsa” rakt upp och ner en text på en teaterscen i stället för i ett universitetsseminarium, och undandra sig lagrummet med hänvisning till att det rör sig om konst i stället för föreläsning.

Ett annat relevant prejudikat är det s.k. Greenfallet där pingstpastorn Åke Green blev av Högsta domstolen friad för att i en predikan (att jämföra med teater där man reciterar tillgänliga bibliska texter som också ingått i otaliga konstnärliga uttryck) och betecknade homosexualitet som en djup cancersvults i samhällskroppen. I det fallet var dock homosexualitet och inte homosexuella som fördömdes och än mindre menade pastor Green att texten  förordade mord på homosexuella.

Turteaterns SCUM-föreställningen har dokumenterats från flera håll som detaljerar och anlägger synpunkter på det inträffade:

http://www.newsmill.se/node/38726

https://genusnytt.wordpress.com/2011/09/23/sa-hyllar-feminister-valerie-sol
anas-scum-manifest/

http://axess.se/blog/post/2011/10/22/Behover-vi-hjarntvattas.aspx

När det gäller prejudikatet i den ovan nämnda Matti-affären så är det relevant att notera att en grundinvändning som hade riktats mot den s.k. nazistföreläsningen (obs – på ett universitet) är att gästföreläsaren hade inbjudits att presentera kontroversiella åsikter och erbjudits tillfälle till inflytande utan att samtidigt motsägas av en strukturerad opponent eller motpart. Detta kan ställas mot en uttalande om Turteaterns föreställning: ”Det är inte vi som skall problematisera, det är besökarna själva som ska göra det efter föreställningen” (Andrea Edwards, enl intervju i DN 2011-10-21).

När det gäller diskrimineringen är det att notera att: Publiken (i Turteaterns föreställning) ”delats upp från start. Salongen består av två halvor som ser på varandra över scenen. Kvinnorna sitter redan på ena sidan när männen får komma in. Vi ger dem en applåd ‘för de är dom vana vid’ säger Edwards” (enl rapportering i DN 2011-11-18).

I en skrivelse i ett liknande ärende till JK den 16 och 23 juli 2005 JK diarienummer 3786-05-31 refererade jag följande som då tycktes friskriva Sveriges radio från brott mot tryckfrihetslagen i ett program i serien ”Sommarpratare” men som alltså inte gäller i det numera aktuella fallet :

– Nu vet vi att det räcker med att en programledare kan få sagt vad som helst genom att bjuda en programgäst som säger det. Gästen får oavbrutet får tala fritt i upp till 1,5 timme för hatiska angrepp mot en offentlig person och kan räkna med att t.o.m. få beröm för att ha varit ”lysande kontroversiell”. Men får en projekt- eller programledare gömma sig bakom sin inbjudne talare? Sommarprogrammets projektledaren Bibi Rödöö uttalar sig  i Kyrkans Tidning om att inbjuda gäster ”ska inte framföra Sveriges Radios uppfattningar, tanken är att det ska vara externa medverkande som får mycket stor frihet att säga vad de vill, förklarar Bibi Rödöö.” När hon sedan får motfrågan om man på redaktionen kontrollerar manus innan det sänds svarar hon ”Ja, men då är det för att se till att ingen fått solsting och häver ur sig något i stil med att negrer är mindre intelligenta än vita.”

Alltså: redaktionen kontrollerade manus för att ”se till att ingen fått solsting och häver ur sig något i stil med att negrer är mindre intelligenta än vita”. I det av mig påtalade fallet så häver man ur sig oproblematiserad text som utpekar män som mycket värre än mindre intelligenta dock även förordar kollektivt mord. Och pjäsen lär rekommenderas som obligatorisk för skolungdomar vid sidan om pågående kursen i självförsvar där man lär ut dödliga grepp av kampsporter att utdelas mot förmodade manliga våldtäktsmän. Allt att jämställas med utdelning av vapen till minderåriga.

När det gäller uppvigling till massmord har vi följande urval ur pjäsens text i dess engelska orignalversion
(http://www.churchofeuthanasia.org/e-sermons/scum.html, också i http://www.womynkind.org/scum.htm):

”A small handful of SCUM can take over the country within a year by systematically fucking up the system, selectively destroying property, and murder…SCUM will kill all men who are not in the Men’s Auxiliary of SCUM. Men in the Men’s Auxiliary are those men who are working diligently to eliminate themselves, men who, regardless of their motives, do good, men who are playing ball with SCUM….SCUM will always operate on a criminal as opposed to a civil disobedience basis, that is, as opposed to openly violating the law and going to jail in order to draw attention to an injustice….Both destruction and killing will be selective and discriminate….After the elimination of money there will be no further need to kill men.”

——

Slutligen vill jag för analysens skull nämna att Turteaterns reciterat text måste jämställas med ett teatersällskap eller Forum för levande historia för att skapa debatt skulle i föreställnigar eller museiinstallationer recitera texter ur Hitlers Mein Kampf, Sions Vise Protokoll, eller Anders Behring Breiviks manifesto. Skillnaden är dock att i dessa fall skulle allmänheten som skydd för sitt liv skulle kunna försöka dölja sin judiska identitet eller socialdemokratiska engagemang, medan en man kan knappast dölja sin tillhörighet till den hatade och hotade gruppen. Det är bara att fråga sig hur skulle svenska myndigheter ställa sig till att några men i framtiden blir offer för mordorgie ”i Anders Behrings stil” av någon mera eller mindre psykiskt störd kvinnlig motsvarighet till dito Anders Behring Breivik eller till SCUM-pjäsens författare Valerie Solanas.

Med vänlig hälsning

.

För övrigt: Läs här Mats Skogkär i Sydsvenskan avslöja dubbelmoralen bakom den feministiska dyrkan av SCUM-manifestet. Tack för tipset, Sara och Daniel!

Annonser

54 svar to “Läs här JO- och DO-anmälan av Turteatern”

 1. Danny Says:

  Det är fullständigt hopplöst att få rätt i en dylik anmälan. Detta har prövats tidigare, och män anses inte utgöra en folkgrupp, således har man inte brutit mot några regler.

 2. Hugo Says:

  @Danny: Det är väl i så fall inte fel att det kommer en bredare allmänhet till kännedom. Det kanske t.o.m. kan skapa debatt.

  F.ö. en eloge till Skogkär för en mycket välskriven artikel (det var ingen kommentering i Sydsvenskan på denna artikel så jag lånar Genusnytts)

 3. Peter Says:

  Mats Skogkär i Sydsvenskan ang: ”Avslöja dubbelmoralen bakom den feministiska dyrkan av SCUM-manifestet” som nämns i slutet av ovanstående artikel, är mycket läsbar.

 4. Lasse Says:

  @Danny

  Njaaa…i det fallet tror jag för omväxlings skull att vi faktiskt har en betydande chans att få stopp på detta manshat.

 5. Lasse Says:

  …det här fallet

 6. michael Says:

  Danny.
  Anmälan är bra även om det blir avslag eftersom det beslutet kan visa skevheten i olika människors skyldigheter och rättigheter i sverige idag

 7. Matte Says:

  Ju mer jag tänker på detta med SCUM och Turteatern ju mer sjukt blir det.

  Det är heeelt absurt.

  Hur i helvete kan detta visas för skolelever sponsrat av skattepengar?

  Hur i helvete kan feminister hylla detta manifest?

  Skämmes tamefan!

 8. Ivar J Says:

  @Danny: Såg just på Rapport att cheferna på DO trycker på jurister så de kommer fram till rätt slutsats. Det var kanske det som hände förra gången?

 9. Joakim Ramstedt (@daddysblogg) Says:

  Det nya greppet i denna anmälan är ju att man rörande hets mot folkgrupp inte syftar på kön utan sexuell läggning. Det är således inte könet män som avses som drabbad folkgrupp utan heterosexuella män. Vad jag vet så tillhör väl homosexuella en folkgrupp som det är förbjudet att hetsa emot? Detsamma borde då även gälla heterosexuella väl?

  Det är ju ett nytt grepp och har vad jag vet aldrig testats förr.

 10. Lasse Says:

  @Joakim

  Yepp, detta är trumfkortet som ingen rättslig instans kan slippa undan.

 11. Hugo Says:

  @Joakim. Genialt!!

 12. Koo Says:

  Jag tror dessvärre inte att DO kommer att bry sig om detta – det kommer att ses som ett uttryck för ett ”lättkränkt patriarkat”.

  Egentligen är det vansinnigt. Vi har ungdomar i det här landet som verkar må allt sämre. Fler än dubbelt så många pojkar tar sina liv, jämfört med flickor. Mot bakgrund av det skall skolan tvinga iväg ungdomarna till en plats där man extatiskt uppmanar att bygga självmordsanläggningar för pojkar och män – som i alla betydelser skall ses som avskyvärda och inte ens värda att leva. Då hänvisar man till texten och ”konsten” – och det hela hyllas av hela Sveriges feministiska kulturetablissemang.

  Vad är detta som håller på att hända i vårt land?

 13. Lasse Says:

  @Koo

  Försök att se det positiva i det negativa annars får du ingen energi att kämpa vidare. Varje halmstrå vi vunnit i jämställdhetens namn är värd sin vikt i guld. Varje person vi öppnat ögonen på…….

  ps. håller med dig till 110%

 14. Jonna, ex-feminist Says:

  @ Joakim Ramstedt:

  ”Vad jag vet så tillhör väl homosexuella en folkgrupp som det är förbjudet att hetsa emot? Detsamma borde då även gälla heterosexuella väl?”

  Ja det låter rimligt om du kollar typ Regeringens proposition 2001/02:59, Hets mot folkgrupp, m.m., sid. 40-41 på http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/918.

 15. hsl Says:

  Jag tror så att säga inte att vi behöver hålla andan och invänta resultatet för det kan vi nog redan räkna ut, men man kan ju alltid bli positivt överraskad även om vi som sagt nog inte borde räkna med det.

  ”8 § Den som i uttalande eller i annat meddelande som sprids hotar eller uttrycker missaktning för folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse eller sexuell läggning, döms för hets mot folkgrupp till fängelse i högst två år eller om brottet är ringa, till böter.” lagen.nu/1962:700#K16P8S1

  Rent teoretiskt borde alltså hetrosexuella fungera men det lär den inte göra därför att Justitiekanslern har definierat och tolka det hela att enbart gälla för minoriteter.

  ”syftet vid tillkomsten av straffstadgandet om hets mot folkgrupp var att tillförsäkra minoritetsgrupper av skilda sammansättningar och bekännare av olika trosuppfattningar ett rättsskydd. Det fallet att någon uttrycker kritik mot svenskar torde inte ha varit avsett att träffas av straffstadgandet” sv.wikipedia.org/wiki/Hets_mot_folkgrupp

  Förvisso avsågs då folkgrupper, varav Svensk inte är en i vårt eget land. Men samma motivation kan troligen då användas här då hetrosexualitet är den normala och dominerande sexuellaläggningen.

 16. Backlash Says:

  Det ser ut att vara en väl genomtänkt och välskriven anmälan. Jag tror dock att den kommer att avslås och drabbas av den statliga härskartekniken ‘rättshaverist’ (ett ord som nog bara finns i svenska språket och betyder ”person som ifrågasätter myndigheters misstag”).

 17. Mona Says:

  @ Backlash – jag tror tyvärr du har rätt. Tack för den formuleringen, jag har haft den i bakhuvudet men inte klätt den i ord.

 18. Hugo Says:

  Finns det några formuleringar om homosexuella män i scum? Antar att Solanas hade dem åtanke också.

 19. Lasse Says:

  @Backlash

  Den ”backwash” Svenska staten står inför I de fall det här kommer upp och bedöms av Europa Domstolen……

  See my point 🙂

 20. Shastra Says:

  Jag tycker det är lite tramsigt att DO-anmäla sånt här. Låt bara skolbarnen slippa se eländet, och dra in all finansiering via skattemedel, och låt sen Turteatern fortsätta hålla på så länge de tycker det är roligt.

  Deras livsluft är provokation som känns lite lagom farlig, sån som leder till ”dödshot” som aldrig var allvarligt menade o.s.v. För att undvika missförstånd och för att vara helt kristallklar så vill jag påpeka att jag i likhet med Pär Ström anser att även sådana hot är helt förkastliga. Sånt hör inte hemma i den offentliga debatten. Men ingen trodde väl på allvar att Medborgare X skulle börja mörda feminister, lika lite som någon tror att Andrea Edwards kommer att skjuta ihjäl män?

  Min poäng är att Turteatern är alldeles för bekväma för att provocera någon grupp eller institution som faktiskt gör allvar av dödshot. Det vore annars ett sätt för dem att förtjäna en plats i historieböckerna istället för att bara utgöra ytterligare en episod dramat i ankdammen.

 21. barfota Says:

  Tack Mats Skogkär!

 22. Jocke K Says:

  @ Koo

  Bra skrivet, håller med till fullo. Man funderar verkligen över vad det är som håller på att hända. Mycket skrämmande minst sagt…

 23. JD Says:

  @Backlash
  I Norge använder man ordet rättskämpe för samma personer
  Att man säger rättshaverist i Sverige kommer nog av att Svenskarär världens mest mest statligt styrda folk. Det finns ingrott i den svenska själen att inte ifrågasätta eller bita den hand som föder oss. Svenskar är rädda för rättskämpar därför att dom tvingar människor att ifrågasätt sina värderingar och tryggheten i att kunna lita på myndigheter.

 24. Stina Says:

  Hugo säger: 25 november 2011 kl. 22:33: ”Finns det några formuleringar om homosexuella män i scum? Antar att Solanas hade dem åtanke också.”

  Solana siktade in sig på mannes roll – inte sexet.

 25. Pär.B Says:

  Ja, alltså Solana talar inte om patriarkala strukturer utan om ren biologi, dvs. mannen som kön, ytterst art.

 26. Ale2 Says:

  Det jag ogillar absolut mest med feminismen är deras uppdelning i vi och dom där ”vi” hyllas och utmålas som överlägsna ”dom” vilka utmålas som misslyckade varelser.

  Exakt samma propagandastil som nazismen använde sig av och även offermentaliteten finns där i båda fallen. Nazisterna åberopade orättvisor vid avslutandet av första världskriget medan feministerna åberopar tusentals år av förtryck.

  Sanslöst att feministerna har kunnat få så stor makt i Sverige. Tack och lov är läget i Sverige unikt så det finns hopp för mänskligheten.

 27. Janne, Linköping Says:

  @hsl:

  ”Förvisso avsågs då folkgrupper, varav Svensk inte är en i vårt eget land. Men samma motivation kan troligen då användas här då hetrosexualitet är den normala och dominerande sexuella läggningen.”

  Nej, det kan man inte, framför allt då motsvarande formulering som tydligt delar upp de olika sexuella läggningarna in står i den aktuella propositionen, som kriminaliserade hets pga sexuell läggning. Förvisso så gäller regeln ”främst” homosexuella (prop. 2001/02:59, s. 41). Men de två andra läggningarna faller per definition också in under definitionen av folkgrupper. Vad som INTE faller in under begreppet sexuell läggning i LHF, lagen om hets mot folkgrupper, är transpersoner: ”Begreppet sexuell läggning omfattar således inte transsexualism eller transvestism. Det omfattar inte heller böjelser såsom exempelvis pedofili.”

  Hade lagstriftaren velat exkludera heterosexuella från straffbarhetsområdet hade detta markerats tydligt i uppräkningen i propositionen.

  Dock så är straffbarhetsområdet snävt. Propositionen hänvisar till ”den uttryckliga s.k. instruktionen i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen. Den innebär att den som dömer över missbruk av tryck- respektive yttrandefriheten eller vakar över dessa friheter skall betänka att de utgör grundvalar för ett fritt samhällsskick, uppmärksamma syftet mer än framställningssättet och hellre fria än fälla.”. Ett åtal kan också falla på att man anser pjäsen och scum-manifestet som en del av en saklig debatt. Syftet med uttalandet måste då vara att angripa typiska heterosexuella normer, inte män som sådana. Det finns alltså flera skäl för JK mfl att ge de här misandrikerna en generös bedömning av fallet. Men anmälan om hets mot folkgrupp kan, som påpekats i tråden, vara en plattform för förändringsarbete också. Har för mig nya JK är ”politiskt korrekt” och då kan utrymmet smalna av ytterligare.

  Anmälan till DO kommer itne att leda till åtal för hets mot folkgrupp. Överträdelser av LHF utreds av polis och åklagare och i YGL/TF-mål är JK dessutom exklusiv åklagare. Men en DO-anmälan kan leda vidare om anmälaren själv drabbats. Varje manlig skolelev som känt sig kränkt kan DO-anmäla sin skola, men Turteatern lär komma undan. Regeln i 2 kap. 5 § diskrimineringslagen gäller bara den som bedriver utbildningsverksamhet. Inga av undantagen i 2 kap. 6 § samma lag gäller för skolorna och deras lärare. Om DO är politiskt korrekt, finns alltid alternativet att höra sig för hos Centrum för rättvisa.

 28. Janne, Linköping Says:

  @ hsl:

  Korrigering, det ska stå:

  Nej, det kan man inte, framför allt då motsvarande formulering som tydligt delar upp de olika sexuella läggningarna inte står i den aktuella propositionen, som kriminaliserade hets pga sexuell läggning.

 29. Annelie Says:

  Det här var läskigt att läsa……hur tror du, Pär Ström, och alla andra som kommenterat positivt, att en fjortonårig tjej (som hela tiden blir bedömd efter utseende, hur snäll man är, trevlig, bra på att hjälpa syskonen med läxorna, anpassningsbar, och faktiskt uppfattar de skillnader som dras mellan killar och tjejer på ett negativt sätt) läser din blogg/ tolkar dina åsikter ?
  Tack för något svar.
  Mvh

 30. Ingvar Says:

  Alla jämställdister jobbar på sitt sätt men det känns faktiskt nu lite som vindarna börjar vända åt rätt håll.

 31. Mörker Says:

  @Ale2

  Även nazisterna åberopade kränkningar långt tillbaka i tiden. Första världskriget var enligt dem bara droppen.
  På samma sätt försöker feminister idag hänvisar till 50-talet. En tid som de fullständigt demoniserar, men som i själva verket är en kort period som präglas av att välfärden för kvinnor byggs ut, även om effekterna dröjde några år på grund av att det var så mycket som varit eftersatt under kriget.
  Många kvinnor (och män) hade längtat efter att återgå till en ”normal” vardag och hade väntat med att bilda familj. Kvinnorna fullkomligen frossade i att vara hemma, umgås med barn och vänner, och inreda små idyller (ungefär som dagens feministiska kvinnor gör). Samtidigt blommade ungdomskulturen åter upp med helt andra ideal.
  När man lyssnar på feminister (alltid ett misstag) kan man få bilden av att kvinnor var väldigt förtryckta på 50-talet. Detta brukar de understryka genom att räkna upp sådant som inte var reglerat av staten, och sådant som inte ännu fanns. Att mammor var hemma med barnen och att papporna arbetade. Feministerna slutsats är att det var kvinnoförtryck att välfärdsstaten ännu inte var byggd. Och i förlängningen att varje samhälle som inte är minutiöst reglerat av en allsmäktig stat är kvinnoförtryckande.

 32. Mörker Says:

  @Anneli
  Varför just en tjej? Allt det du räknar upp gäller för killar i samma utsträckning, men med några ytterligare tillägg.

  Du underskattar unga tjejer om du inte tror att de kan förstå vad Pär Stöm skriver. Du är gammal och har en förtorkad syn på kön. Unga människor kommer förhoppningsvis alltid fortsätta ifrågasätta stoffiler. Och stofilen är du…

 33. ID Says:

  @ Annelie

  ”…hur tror du, Pär Ström, och alla andra som kommenterat positivt, att en fjortonårig tjej (som hela tiden blir bedömd efter utseende….”

  Så varför tar du inte upp det här med din ultrafeministiska skittidning Aftonbladet, som bombarderar dina yngre systrar med dagens look, kort-kort, ”wow wow wow wow”, tuttar hit och häck dit – sådär lagom tätt intill – varje gång på nytt – ”340 mördade kvinnor” resp. krönikor om mäns vidriga objektivering av tjejer?

  Du kanske inte vet hur du ska svara…

  Men du vet, det där skrattet från FI:s representant då hon inte kunde namnge en manlig författare som skulle ha förespråkat massmord av kvinnor… det kunde i alla fall inte jag uppleva annat än som obehagligt, äckligt, henne själv som osmaklig … det sista sinnliga begär en man kan ha haft försvann nog hos honom i samma ögonblick…

 34. aristo Says:

  Läsningen är som mumma för ögonen, Pär.
  Jag funderade lite på följande fulfråga som brukar slängas i ansiktet på män och svaret på densamma:

  Varför våldtar och slår män kvinnor?

  -Ja, inte är det för att män är biologiska olyckor som bör utrotas. 99.9% av alla män våldtar eller slår aldrig. Att använda den här typen av språk ”mäns våld mot kvinnor” alienerar minst halva Sveriges befolkning från den viktiga kampen för jämställdhet. Detta bevisar att feminismen bara är en fackförenings- eller lobbyingrörelse enbart i syfte att maximera kvinnors (egentligen feministers) löner, rättigheter och förmåner.
  Jämställdister vill istället ha med sig båda könen på tåget i kampen för jämställdhet för både män och kvinnor. Att spela upp politisk teater i syfte att indoktrinera skolungdomar in i en för jämställdheten destruktiv sekt är fullständigt kontraproduktivt.
  Som första steg måste radikalfeminismen drivas tillbaka till de unkna folkmordshålor där redan nazismen och kommunismen befinner sig. Ett andra steg är att införa något så självklart som könsneutrala lagar, ett hygienkrav faktiskt; har man inte det spelar det ingen roll hur bra man är i övrigt; man är helt enkelt inte jämställd. Punkt.
  Steg tre tycker jag bör ägnas åt att bekämpa varje form av kvotering. Min dotter ska alltid känna att karriärmässiga framgångar beror på egna meriter och egen kompetens och ingen annan ska heller behöva tvivla på detta. Samtidigt ska min son inte behöva känna att tillfälliga misslyckanden i karriären beror på andra än han själv, aldrig känna att egna ansträngningar är meningslösa, aldrig känna att han har fel kön.
  Har man förläst sig på statistik och dragit felaktiga slutsatser som feminister brukar göra, kan man resonera på följande sätt: De flesta mord på riktigt små barn begås av kvinnor, statistik visar tydligt detta, och därför blir fulfrågan tillbaka till feministerna:

  Varför mördar kvinnor små barn?

  (Fotnot: svar på båda frågorna är biologiska och socioekonomiska orsaker. De flesta brott som våldtäkt, relationsvåld och barnamord begås av människor på samhällets botten. Och ironiskt nog befolkas samhällets botten av ”det överordnade könet”: män.)

 35. G.S. Says:

  @ID
  FI:s representants agerande är inte det minsta förvånande. Lögner har aldrig varit dem främmande. Tydligast är detta i frågan om biologi kontra miljö. Biologin fanns inte. Allt var social konstruerat. En inställning som de i och med hyllningarna av Solanas extrembioligistiska synsätt fullständigt lämnat därhän.

 36. Silver Levinsky Says:

  Till den person som gjorde anmälan, stort tack för att du orkar!
  Mycket bra.

 37. Danne Says:

  Solanas vill som vi förstått avskaffa mannen. För att det ska vara möjligt för kvinnorna att leva vidare ungefär som vanligt efter denna Holocaust vill hon även införa ”total automatisering”. Hon inser tydligen att utan mannen blir det inga fler vägar, bilar, mat i affären, sjukhus, resor… you name it. Hon var i allafall så pass medveten om omvärlden att hon insåg det. Tydligen sträckte sig förståelsen inte så långt att även helautomatiserade system kräver underhåll. Känsloseanser med rödvin och värmeljus förslår inte långt då.
  Kanske någonstans där ungefär borde hom stannat upp och tänkt efter i stället för att skriva detta ogenomtänkta och barnsliga skräp.
  Kanske skulle Turteatern gjort detsamma. Varken deras eller Solanas intellektuella nivå imponerar.

  Hur Turteatern kan ta detta värdelösa, barnsliga

 38. vmm Says:

  Om kön skulle omfattas av lagen om hets mot folkgrupp så skulle det göra att feminism i stort sett blir olaglig att uttrycka. Konsekvenserna skulle bli oerhört stora för hela vårt samhälle.

 39. fredman52 Says:

  Tack Pär Ström!
  Du gör ett väldigt viktigt och bra jobb. Med sunt förnuft och ett civilkurage. Stå på dig!
  Inte alla, men alltför många feminister hyser extrema åsikter. Solanas verk är ett hat manifest, ingenting annat. Att hävda att det är satir eller konst, är bara postmodernistisk och kulturrelativistiskt nonsens.

 40. JD Says:

  @Annelie
  Vad på denna blogg kan väcka anstöt hos en 14 årig tjej menar du?
  Menar du på allvar att ohämmat manshat är en kvinnlig rättighet som är så pass viktig för 14 åriga tjejer att vi inte ska protestera mot det som vi gör här?

  Varför är den feministiska ”rättigheten” så viktig för dig Annelie?

 41. Stefan Says:

  Fyller på om ”rättshaveri” (Backlash, JD): det är ett ett lån från tyskans Rechtshaberei, dvs överdrivet begär att få rätt till varje pris oavsett ärendets betydelse. Det har inget att göra med haveri (ursprungligen ett lånord från arabiska) i betydelsen undergång eller totalt misslyckande,

  Men ordet rättshaverist fungerar som en nedsättande etikett som man kan klistra på meningsmotståndare oavsett om man förstår vad ordet betyder eller inte. Så rättskämpe är den rätta beteckningen för den som står bakom anmälan i det här fallet även om motståndarna förstås kommer att vilja förminska honom till rättshaverist.

 42. Lotta Says:

  Bakåtsträvaren Erik Holmström har i debatt med både ord, hysteri och kroppspråk visat varför han satt upp denna teater. Ingen kommer någonsin att kunna övertyga mig om att han någonsin kommer att låta någon av de ungdomar som hans skåderspelarkompis Andrea har, enligt utsdago inte efterkonstruerat, uttrycka egen åsikt om det inte överensstämmer med hans. Det är enbart en hjärntvätt som syftas till hata män och han kan bli hur arg han vill och sitta med ögon som står still i huvudet på honom med rent av mord i blicken hur mycket han vill. han lurar inte mig och förmodligen inte andra tänkande människor.

  Jag anser att han har ett och ett enda budskap med teatern och det är att påverka ungdomar (rätt påverkningabara grupp så klar) till att tycka som han. Lyssna på vad han sa. Se hur hans kroppspråk avslöjar honom. Lägg till att han inte kan lyssna och ta in vad andra anser. Det är bara det han säger som räknas. Tyvärr är han otroligt låst och mycket svart vit i sitt tänk och rent av omogen i sitt sätt att debattera.

  Detta vill jag inte att ett enda öre av min lön skall gå till. Varför skall jag betala något till någon som vill sprida en som har en tydligt manshatande åsikt och troligen är en av dom som Solana så tydligt föraktade.

  Andrea (som jag glömt efternamnet på) var bara pinsam och tror hon inte att hennes radikalfeminism dyrkan inte lyser genom lurar hon bara sig själv. HUR kan hon stödja en mördares manifest på ett så hysteriskt och oerhört opåläst sätt. Och hur kan hon sitta och försvara sin manshatande påverkan genom att försöka idiotförklara alla som inte håller med henne.

  Ingen av dessa två har förmågan att kunna debattera utan vill bara styra andra genom att manipulera ungdomar att tycka som dom själva.

  Målgruppen är smart val. Frågan är om skolorna som anlitar deras tjänster också skulle anmälas.

 43. SCUM-manifestet – en kritisk jämförelse « Sanningen om Papparättsrörelsen Says:

  […] nu, på bästa sändningstid, ändå gnäller ni. Fanatiska gnällspikar, det är vad ni är. Snart tänder ni bokbålen, och ”liberalen” Cecilia hjälper er att gallra i bokbestånden vad som är […]

 44. SCUM-manifestet – en kritisk jämförelse « Sanningen om Papparättsrörelsen Says:

  […] nu, på bästa sändningstid, ändå gnäller ni. Fanatiska gnällspikar, det är vad ni är. Snart tänder ni bokbålen, och ”liberalen” Cecilia hjälper er att gallra i bokbestånden vad som är […]

 45. Jonna, ex-feminist Says:

  Ser att en lögnaktig och öppet hatisk femifascist har länkat hit.

 46. ID Says:

  @ G. S.
  Visst!

  Å andra sidan: I stället för att bemöta feminister genom att hänvisa till etiska regler för ett välfungerande samhällssytem, tuggade ni själva om biologiska skillnader (fastän dessa i dessa moderna tider är oväsentliga).

  Att de hänvisar till sin liberala yttrandefrihet och hånar er är också helt logiskt – precis som ni själva gjorde och hånade när folk påpekade vad som kunde vara fel med Vilks idioti

  Är det så mycket bättre att kränka en miljard människors religionsfrihet då?

  Nej minsann! Inga gränser som helst skulle få sättas.

  Sedan spyr ni galla över relativister, postmodernister för att de inte vill sätta några gränser…

  Visste du t.ex. att Popper var en av de viktigaste upphovsmännen till postmodernism och relativism och därigenom medskydlig till hela det nuvarande högerextremistiska fascistfeministiska kloaksamhället?

  Vill du veta evolutionen bakom Liberalen, Aktivarium och många andra här ska du kanske lyssna på Nietzsche:

  ”Den som kämpar mot odjur bör se till att han inte därvid själv blir ett odjur. Och då du länge blickar in i en avgrund, blickar avgrunden också in i dig”

 47. AnnanDan Says:

  SvD:
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/skakande-vittnesmal-om-livet-i-nordkorea_6664628.svd

  Se där något som Turdteatern kan sätta upp en pjäs om. Människor som lider och dör på riktigt.
  Fast det är väl roligare att leva i sin egen lilla värld, kan jag tro.

 48. Sigvard Says:

  Stefan säger 26 november 2011 kl. 13:08: ”ordet rättshaverist fungerar som en nedsättande etikett som man kan klistra på meningsmotståndare oavsett om man förstår vad ordet betyder eller inte.”

  Jag har ett helt kapitel om rättshaverister (granskat av Göran Lambertz) i min bok. Se: http://psykopat.info.

  Där kan ni även se länk till några TV-intervjuer av mig. 🙂

  /Sigvard

 49. Mik Says:

  ”Mitt kvinnohat utan gräns.
  Förbättra kvinnan – eller låt i annat
  fall mig fritt få trampa hennes
  huvud med min häl.”

  Ni behöver inte leta i varken Breiviks manifest eller mein kampf, detta citat är från från Euripides Hippolytos. Jag pluggar för tillfället dramatik och det är inte sällan liknande citat dyker upp, men det är som sagt dramatik. Hur problematiskt det än må vara så är det ett konstnärligt verk precis som Turteaterns uppsättning av SCUM-manifestet.

  ps. Se föreställningen.

 50. AnnanDan Says:

  Mik:
  Det har funnits en hel del otrevliga åsikter och händelser sedan Euripides skrev Hippolytos.
  Det du menar är tydligen att det ok att skriva och spela pjäser där utrotning av halva mänskligheten förespråkas, enbart för att andra skrivit liknande dumheter tidigare?
  I så fall kan vi ju gasa ihjäl säg 4 miljoner judar, det är ok eftersom nationalsocialisterna var ännu värre med sina 6 miljoner.

  Lysande, Sickan.

 51. Andreas Says:

  Ville bara uttrycka mitt stöd för dig Pär Ström!
  Och även Pelle Billing i Debatt!

  Så skönt att det finns folk som fortfarande tänker själva 😀

  Jättebra insatts!, feministerna gjorde sig själva till stort åtlöje.

 52. Gustafsdotter Says:

  Ett exempel på nivån i den aktuella massmediala debatten är DN-Kultur (sic) den 27 november där kulturchefen (sic) ger sitt bifall till bedömningen att SCUM-manifestet är en del i en ”karnevalisk litterär tradition vars mål är att utrota rättvisa, ondska och död”. Karnevalisk som Sions Vise Protokoll alltså. Han också ger moralistiska läsråd om kampen mot trafficking till ”mansrättsaktivister som den senaste veckans manifesterat ett så stort intresse för Turteaterns verksamhet”. Och krönikans sida avslutas med ett citat av Sydsvenskans kulturchef (sic) om ”Att tolka Scummanifestet som en uppmaning att mörda män är som att vilja äta bebisar efter att ha läst Johathan Swifts satir ”Ett anspråkslöst förslag”. SLUTSATS: SySD stödjer Genusnytt och jämställdisterna eftersom Wikipedia påminner om att ”Swift suggests that impoverished Irish might ease their economic troubles by selling their children as food for rich gentlemen and ladies.This satirical hyperbole mocks heartless attitudes towards the poor, as well as Irish policy in general”. Alltså: SCUM mocks heatless attitudes towards men, as well as Swedish feminist policy in general. På svenska: SCUM hånar hjärtlösa attityder mot män, och svensk feministpolitik. Så mycket för kulturchefer och satyr.

 53. Gustafsdotter Says:

  PS: korrekturfel: skall vara ”orättvisa” och ”heartless”.

 54. Gustafsdotter Says:

  DN:s kulturchef har rekryterat litteraturvetaren Jens Liljestrand för att lägga en retorisk våtfilt på och en rökridå över SCUM-pjäsen. I ”Smällar man får ta i patriarkatet” (DN 11-11-30) hävdar han att SCUM är hemskt men gott. Om det hade handlat om judar, muslimer eller andra utsatta hade det varit oacceptabelt men om män det är OK eftersom han själv känner sig inte hotad eller begränsat i sitt livsutrymme. Hans fakta är att vi lever i en värld full av kvinnohat som styrs och ägs av män och som man, 1,78 lång (ung och stark) akademiker är han osårbar och själv bara ett potentiellt hot mot kvinnor. Ömt vänder han SCUM:s hat mot männens kvinnohat.

  MEN han har lärt sig inget från det kristna budskapet att hat föder hat. Och inte heller beaktat Hanne Kjöllers ledare samma dag ”Är nazism en psykisk sjukdom?”. Där konstaterar hon att trots Breiviks diagnostiserade paranoid schizofreni så kunde han planera sitt dåd och sköta ett vanligt arbete i åratal. Vi får hoppas att man inte kommer fram till att han utan att väcka misstankar också skulle ha kunnat spela teaterpjäser och skriva positiva recensioner om texter ur sitt eget manifest, eller ur Mein Kampf, innan han avslutade det hela i en mordorgie uppfattad som konstinstallation.

  Liljestrand har tidigare (DN 10-08-03) beklagat sig över att barnporrslagen tillämpats på ett kulturfientligt sätt men tydligen kan han inte föreställa sig en tillämpning av yttrandefriheten på ett kulturfientligt sätt. Wikipedia citerar att tidningen VI motiverat litteraturpriset till Liljestrand med att han ”gestaltar den nutida svenske mannens vilsenhet”. Det har han åter gestaltat.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: