Sexistiskt forskningsprogram ger kvinnor 67 miljoner

by

Nu har Vinnova delat ut 67 miljoner kronor till 26 ”lovande” kvinnliga forskare för att de ska få bättre möjligheter att skaffa sig forskarmeritering. De 26 kvinnorna får upp till halva lönen betald ”för att jobba i en ledande forskningsmiljö”, som Vinnova uttrycker saken.

Satsningen sker inom ramen för ett Vinnova-program kallat Vinnmer, som är en sexistisk satsning. Så här beskriver Vinnova stolt sexismen:

”En svaghet som Vinnova identifierat i dagens system är att relativt få kvinnor meriterar sig jämfört med männen. VINNMER inriktas därför på att förstärka möjligheterna till forskarmeritering efter doktorsexamen för kvinnliga disputerade forskare.”

Alltså: Först struntade man i kön, och tillämpade alltså jämställdhet. Men så blev man inte nöjd med utfallet, och då började man göra kön (det ena) till ett krav för att få pengar. Jag tror de kallar det jämställdhetsarbete. Man skakar på huvudet. Man baxnar.

Du finner information om den här kvinnosatsningen här. De kvoterade kvinnorna i denna omgång är:

• Alyssa Joyce – Göteborgs universitet, Cawthron Institute, New Zealand och Ostrea Sverige AB
• Anna Ström – Chalmers och Unilever R&D Vlaardingen, The Netherlands
• Annika Pohl – Uppsala universitet och Stockholms Universitet
• Belen Martin-Matute – Stockholms universitet och Institute of Chemical Research in Catalonia, Spanien
• Cecilia Eriksson – Uppsala universitet och Hamamatsu University of Medicine, Japan, samt Denator AB
• Elin Esbjörner – Chalmers och SLU Uppsala
• Elisabeth Almer Boström – Göteborgs universitet och Harvard Medical School, USA
• Feifei Gao – Stockholms universitet och University of Caen, Frankrike
• Lena Öhman – Sahlgrenska Universitetssjukhuset samt Danone Research och INRA, Frankrike
• Linda Fredriksson – Karolinska institutet och University of Michigan Medicin School, USA
• Malin Flodström Tullberg – Karolinska institutet och University of Tampere, Finland; Vactech Oy, Finland, samt Sanofi Pasteur, Frankrike
• Maria Andersson – FOI och Linköpings universitet
• Maria Axelsson – FOI och Linköpings universitet
• Maria Eriksson – Karolinska institutet och National Institutes of Health (NIH), Bethesda, USA
• Mia Dahlström – SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB och Göteborgs Universitet
• Naureen Ghafoor – Linköpings universitet och Universität des Saarland, Tyskland, and University of Cambridge, England
• Olga Grinchtein – Ericsson AB och Uppsala universitet
• Paulina Nowicka – Karolinska institutet och University of Oxford, England
• Rose-Mharie Åhlfeldt – Högskolan i Skövde och Karlstad Universitet
• Sara Maad Sasane – Stockholms universitet, University of Surrey, England och Neurosearch AB
• Tove Gustavi – FOI och KTH
• Vanya Darakchieva – Linköpings universitet och J. W. Woollam Co, Inc. USA samt University of Nebraska, USA
• Xiaoyang Wang – Göteborgs universitet och Harvard Medical School, USA
• Åsa Ericson – Luleå tekniska universitet och Lunds universitet
• Åsa Kassman Rudolphi – Uppsala universitet och ABB Corporate Research
• Åsa Sjöling – Göteborgs universitet och International Centre for Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh, China National Center for Preparedness, Detection, samt Control of Infectious Diseases (NCPDCID), China and Chinese Academy of Science, Kina

Nu ser jag med spänning fram mot alla de protester som förstås kommer från män som hade kunnat komma ifråga för detta forskningsstöd, men som sållats bort på grundval av sitt kön. Stora protester blir det förstås. Grupper på Facebook, debattartiklar på Brännpunkt och Newsmill, kanske till och med demonstrationer med plakat utanför Vinnovas kontor.

För övrigt undrar jag hur det känns att veta att man har kvoterats till framgång. Och hur reagerar forskarkollegor på den vetskapen?

Uppdatering: Jag vill understryka att de kvinnor som fått pengar i detta forskningsprogram själva inte har någon skuld i det hela. För det är väl för mycket begärt att de ska avstå från att söka pengar från ett forskningsprogram i protest mot att det är mansdiskriminerande. Det är beslutsfattarna som bär skulden. Men kanske man ändå hade kunnat vänta sig någon reaktion från manliga OCH kvinnliga forskare tillsammans mot ett gravt diskriminerande upplägg av ett forskningsprogram?

97 svar to “Sexistiskt forskningsprogram ger kvinnor 67 miljoner”

 1. Access Says:

  Det är bra att du skriver ut namnen. Då kommer de hädanefter upp i Google-sökningar, så att arbetsgivare vid framtida jobbansökningar kan se att de blivit inkvoterade istället för att meritera sig genom egen förmåga och kapacitet.

 2. Fredrik Says:

  Dessa kvinnor är ju inte direkt kvoterade till jobb, men indirekt kommer de att kunna meritera sig genom Vinnovasatsningen. I förlängningen kan det leda till att de springer om nydisputerade manliga kolleger som inte haft tillfälle att meritera sig på grund att de är män. Man ska komma ihåg att kvinnorna är ”lovande”, dvs i början av sin forskarkarriär och konkurrerar med andra – kvinnor och män – som också är i början av sin forskarkarriär. Att (eller om) det tidigare har skett en förmodad snedrekrytering till männens fördel, dvs att kvinnor (eventuellt) varit diskriminerade förr avhjälps inte av att män blir diskriminerade nu. Som nydisputerad manlig forskare i akut behov av meritering blir jag både ledsen och bekymrad över min egen framtid i universitetsvärlden. För att kunna få jobb räcker det inte att vara lika bra som varje kvinnlig motkandidat, det räcker inte heller att vara lite bättre än varje kvinnlig kandidat, utan jag måste uppvisa klart bättre meriter än samtliga kvinnliga sökande för att komma i fråga.

 3. ParStrom Says:

  Fredrik:
  Jag är ytterst tveksam till tanken på att det skulle ha förekommit diskriminering av kvinnliga forskare. Olika andel innebär inte automatiskt diskriminering.

 4. hsl Says:

  Tittat man på skolorna så verkar det ändå inte vara några genusvetenskaps pengar som har delats ut. Det hade dock inte skadat om det hade stått för vad de fått anslag för. Det lär knappast varit för lite vad de vill och behagar.

  Men samtidigt undrar man hur många manliga forskare som har fått stryka på foten för att de hade fel kön.

 5. Lasse Says:

  Djup *suck*

  Återigen en myndighet som direkt diskriminerar det manliga könet.

  Var är protesterna från de manliga forskarna eller sitter de och tittar ner i bordet ?

 6. Undrande Says:

  Är det biologiskt kön som räknas, eller hur man definierar sig?

 7. Info Says:

  DET NYA YRKET: ”FÖRÄNDRINGSPILOT”

  Här har Tanja Bergkvist skrivit en del om Vinnovas tidigare bravader:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/

  Exempel på Vinnova-finansierade projekt:

  * Genusperspektiv på inbyggda intelligenta system (Sektionen för informationsvetenskap, data- och elektroteknik, 4 miljoner kr)

  * Makten över maten – Skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv (Skånes Livsmedelsakademi, 4.5 miljoner kr)

  Utvärdering av Vinnovas program ur ett genusperspektiv (Handelsbolaget Furst-Hörte, 960.000 kr)

  * Förändring pågår – förändringsprocesser med genusperspektiv i Fiber Optic Valley (Fiber Optic Valley Ideella Förening, 250.000 kr)

  ”Jennie Granath Thorslund är analytiker på avdelningen för strategiutveckling och ny genusansvarig tillsammans med genusforskaren Robert Hamrén. Hon gick redan 2006 tillsammans med 15 andra en ´specialutbildning för att bli förändringspilot´ och nu tre år senare konstaterar hon att ´Tidigare fanns inte samma förståelse hos handläggare eller sökande vad det innebar att anlägga ett genusperspektiv. Nu har handläggarna fått insikt i vad ett genusperspektiv betyder´. Fantastiskt! Nu kan genusperspektivet få sin del av de årliga 2 miljarder Vinnova har till sitt förfogande.”

  I den första av de efterföljande kommentarerna redovisas för övrigt ytterligare ett nytt statusyrke inom det genusindustriella komplexet: MÅNGFALDSSTRATEG:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/01/06/det-nya-yrket-forandringspilot/#comment-5575

 8. 50/50 Says:

  Skriv till dem och klaga, skriv insändare i tidningar. Och anmäl!

 9. Feminismens påverkan på kvinnor och socialvetenskapens lögner « Aktivarum Says:

  […] Det verkar vanligt att kvinnor som grupp upplever män som grupp har det bättre eftersom det finns personer som har det bättre som är män. Debatter om kvotering handlar i regel om höga positioner som chefer eller forskare. […]

 10. Jack Says:

  ”För övrigt undrar jag hur det känns att veta att man har kvoterats till framgång”

  Man kan göra en bedömning av hur det känns för dessa kvinnor utifrån deras karaktärer som visas genom deras prioritering:

  De värderar lågt att:
  – De försämrar forskningen i samhället genom att bryta principen om bäst meritering och istället gå på kön. Det betyder att alla, tex våra barn, kan vänta sig en sämre framtid i snitt, men till priset av att dessa kvinnor kommer vara relativt bättre meriterade än annars.

  – De trampar också ärligt konkurrerande forskningskollegor på tårna på ett moraliskt förkastligt sätt genom att acceptera detta. Att ha noll empati och att betrakta män som djur eller dylikt där man inte bryr sig om de andras åsikt ligger helt i linje med en sådan prioritering.

  De värderar högt:
  – De kommer att få högre titlar och mer pengar själva än vad de själva annars fått och vad andra får.

  Den senare punkten är förstås tung för kvinnorna som namngivits, tyngre än allas bästa och tyngre än att hållas i vanära av andra forskare. Man kan på nåt sätt förstå dem.

  Men man måste ifrågasätta Vinnova. Vad är deras behållning av att iscensätta en ”sjuk” situation som denna? Vinnova måste också hållas ansvariga för den försämring av forskningen som blir resultatet.

 11. JD Says:

  @Info

  ”Makten över maten – Skånsk livsmedelsinnovation med ett genusperspektiv (Skånes Livsmedelsakademi, 4.5 miljoner kr)”

  4.5 miljoner skulle kunna mätta många hungriga magar.
  Intressant att man skänker så mycket feministpengar hit: http://www.webforum.com/livsmedelsakademin/web/page.aspx?refid=26

 12. Jack Says:

  Svar på frågan hur det känns för dessa kvinnor måste vara, att det känns bra – deras prioritet har visat sig vara titlar och pengar.

 13. Jack Says:

  Det är för övrigt mycket som pekar på att den ökande egoismen i samhället är orsakad av kvinnors frammarsch.

 14. Man & Woman United Says:

  . Stora protester blir det förstås. Grupper på Facebook, debattartiklar på Brännpunkt och Newsmill, kanske till och med demonstrationer med plakat utanför Vinnovas kontor.

  Har Moderat Männen något på gång?

 15. Andreas Says:

  Pär,
  det finns goda poänger med mycket av det du skriver, men det är ganska kontraproduktivt inte minst för din egen trovärdighet att peka ut de som fått medel i sådana här satsningar. De söker givetvis pengar på alla sätt de kan, det är inte helt lätt att få pengar som yngre forskare. Om du ska peka ut någon, peka då ut de som tar besluten om satsningarna och inriktningarna och som delar av pengar på det här sättet. Tänk också på att det inte är ovanligt att ansökningar om olika former av medel samordnas och dealas mellan olika råd/finansiärer.

  Jag råkar ha kännedom om några av de på listan och har t.o.m. jobbat med ett par av dem, de är både hårt arbetande och fullt tillräckligt meriterade för att kunna konkurrera även om andra ansökningar. Det hade kanske tagit lite längre tid, men de hade sannolikt fått pengar ändå.

  Tänk till lite…

 16. Man & Woman United Says:

  För övrigt undrar jag hur det känns att veta att man har kvoterats till framgång. Och hur reagerar forskarkollegor på den vetskapen??

  Är det inte feministerna som avskyr att bli behandlade som svaga offer och som prinsessor? Får inte ihop resonemanget

 17. Blazej Lukasik Says:

  Vi har fått en ny överklass: kvinnorna! Tanken är att mer kvinnor vid makten skapar ett rättvisare samhälle. Vi får väl se hur framtiden blir.

 18. Joakim Says:

  Kvinnor glida fram på en räkmacka?! Gör något, Jämställdhetsfeministern 😉

 19. QED Says:

  Det är nog väl kvalificerade personer som fått medlen (känner igen ett par stycken) och som forskare kan man sällan lyxen att vara kräsen med att välja sina finansiärer. Däremot kan man undra om det Vinnova håller på med är lagligt. Jämför fallet med de utdömda Tham-professurerna på 90-talet

  Klicka för att komma åt EG-Tham.pdf

 20. Ivar J Says:

  Jag tycker nog lite som Andreas ovan.

 21. Nova Says:

  Självklart ska kvinnor nu äntligen få glida fram på en räkmacka även efter disputationen. Det är ju horribelt att 70-80% av studenterna är kvinnor men bara 1% av professorerna. Det ska såklart vara minst 70-80% av dom också!

 22. Argus Says:

  Att disputerade doktorer måste kvoteras, curlas och förses med lönebidrag för att vara anställningsbara tyder på en kris i universitetsvärlden. Vi talar om personer med minst 20 års skolgång bakom sig. De tycks behöva samma samhällsstöd som ungdomar som hoppar av grundskolan…

 23. Men@Work Says:

  Kvoteringen undergräver definitivt Sveriges position som forskningsnation. Därmed är den även ett hot not hela vår välfärd på sikt. Om jag vore inkvoterad skulle jag skämmas ögonen ur mig…

 24. Metal Says:

  Äntligen! Härligt att universiteten följer upp sin forskning och gör något åt att män fått gå före i alla år trotts att fler kvinnor tar ut examen!
  Ja, män har ju kvoterat in andra män i alla år och tider så ni vet väl mycket väl hur det känns!

 25. blomrabatten Says:

  Usch för manlig avundsjuka. Varje gång en kvinna erhåller två kronor från skatten skriker män ” orättvist vi ska väl också få” trots att män alltid fått det de pekat på utan att behöva peka.
  Den som skriver att det är fel på universitetsvärlden när doktorander går på bidrag har väl sovit sig genom skolan. Oberoende forsknig handlar om medel från staten för att inte ”intressen ska ha några intressen”

 26. Lasse Says:

  @Metal

  ”Äntligen! Härligt att universiteten följer upp sin forskning och gör något åt att män fått gå före i alla år trotts att fler kvinnor tar ut examen!
  Ja, män har ju kvoterat in andra män i alla år och tider så ni vet väl mycket väl hur det känns!”

  Ja vi vet hur det känns när feminister använder lögner för att uppnå sina mål och syften. Vi påvisar nu att kvinnor blir kvoterade så nu får du bevisa grunden i ditt påstående.

  Bort med individens kompetens…..hädanefter räknas det täcka könet som kompetens i sig själv, eller ?!

 27. kristina Says:

  Hur det känns att bli kvoterad kan du ju fråga männen som i tider kvoterat in varandra.

  Gör det inte så enkelt i din analys. Se totala budgeten för forskning och antal kvinnor i förhållande till det.

  Maskulism….inte jämställdister!

 28. Torstensson Says:

  Jag tror jag talar för alla nu Pär. Samma text har jag klistrar in på Pelle Billings blogg.

  Det finns faktiskt speciellt två män vi i mansrörelsen vill tacka för att mansrörelsen finns i Sverige. De var de första som aktivt började problematisera radikalfeminismen och den ensidiga synen på begreppet jämställdhet. Hånade och uträknad många ggr, men sakta men säkert har de vunnit inträde i media och sakta men säkert har de sett till att en hel del feminister förstår mansfrågorna och börjat kalla sig jämställdister. Dag ut och dag in levde de med det här när väldigt många andra inte riktigt förstått eller vågat eller kanske kapitulerat.

  Sunt förnuft säger att jämställdismen vinner över feminismen och vi kan redan se små tecken på det. Vi börjar behandlas med respekt i media även om en bit finns kvar för att få bort oket av att först ha verkat vara oseriösa underdogs. Det är något de flesta underdogs får gå igenom i början, men nu börjar saker hända. Vi har fått feminister att tala till oss i en annan ton. Märk skillnaden i Hanna Fridéns senaste text mot vad det varit tidigare där hon använt en annan stil. Hanna kommer förhoppningsvis att kalla sig jämställdist en dag. Kanske blir hon känd för att faktiskt varit en av få mediakändisar som åtminstone pratat med oss. Respekt.

  Nu när vi är i media var och varannan vecka, möter politiker etc. så ändras tonen. Vi har halva foten inne för att nå vårt mål, lika rättighet, skyldigheter och möjligheter för båda könen. Ett projekt som startades av feminismen men som feminismen inte förvaltade väl mot slutet. Det är därför med glädje som jag ser att vi nu börjar accepteras och tas på allvar. Vi börjar närma oss mer och mer med små steg det där begreppet som kallas jämställdhet och som så länge varit kidnappat av personer som inte förvaltar det väl.

  Betänk hur hånade de varit länge och betänk hur dessa två män valt att fortsätta dag ut och dag in och mer eller mindre frivilligt tagit rollen som ansiktet utåt för alla de män och kvinnor som reagerat mot något som i grunden varit fint men som blev så fel. Varje bokstav de skrivit på sin blogg har varit viktig. Det jag nu kan se är försvarande av positioner och feministers rädsla av att missta inkomster. För att underlätta deras övergång till jämställdismen har jag föreslagit länge att inte håna dem och inte anklaga dem för att ha varit på fel sida. För där har de verkligen varit, men de ska mötas med respekt och ryggdunkar.

  Jag börjar bli alltmer övertygad av att Sverige blir tillsammans med Norge de första länderna i världen som problematiserar feminismen och ser med obehag på den i framtiden. Åtminstone den delen som inte klarade av att förvalta jämställdhetsarbetet.
  I framtiden kommer man kunna slå upp ”jämställdism”, ett begrepp helt och hållet definierat av Pär Ström och Pelle Billing och det kommer anses hur självklart som helst.

  Det är därför kul att vara en del av en vinnande rörelse och få utbyta tankar med dessa män. Det är med ödmjukhet som jag inser att jag nästan dagligen för diskussioner med två i framtiden historiskt viktiga personer. Så jag tycker ärligt talat att alla vi jämställdister riktar ett tack till Pelle och Pär för hittills fantastiska insatser.
  Som Oscar Schindler sade, varje liv är en evighet.
  Jag tror jag kan tala för alla jämställdister i Sverige Norge och Finland när jag nu riktar ett tack till er två. Ni är fantastiska och jag personligen kommer tala om er i varje del av världen jag kommer. Oavsett om folk lyssnar eller inte så förtjänar era namn att eka i världens alla hörn. I världens alla hörn.

  Tack Pelle och Tack Pär.

 29. Lasse Says:

  @Kristina

  ”Hur det känns att bli kvoterad kan du ju fråga männen som i tider kvoterat in varandra.”

  ”Gör det inte så enkelt i din analys. Se totala budgeten för forskning och antal kvinnor i förhållande till det.”

  Du får ursäkta mig men det var nog det mest korkade jag hört på länge.

  Bevisa för mig att män kvoterat in män istället.

 30. kristina Says:

  Håller med Andreas ovan – larvigt att publicera deras namn. Självklart ansöker forskare överallt och det är ingen fet lön man får varken när man gör det eller när man är klar. Sk jämställdister kanske också skulle fightas för det utbildningsförakt som finns i detta land för både män och kvinnor.

  Fy fan vad trött jag blir på er – hur kan jag sänka mig så lågt att överhuvudtaget bemöta något liknande – men jag försöker lära mig hur ni tänker. …..inte alls eller??? Utgå från nuläget!! Hur jävla svårt kan det vara???

  Dessutom tycker jag i jämställdhetens namn att forskning ska vara lönegrundande för försäkrningskassan så att alla kvinnor som lägger 4 år på forskningstudier får en ordentlig mammapeng om ”olyckan” är framme så att de blir gravida (papporna tar då ibland ledigt hela perioden om de inte också är forskare). …Stipendier räknas inte som lön och kan därmed inte ge några mammapengar. Känner flera som gått på lägsta summan och hoppat av forskning pga av att man velat ha familj.

  En riktig forskarfälla!! ..om det nu fortfarande är så hoppas inte!

 31. Men@Work Says:

  @Torstensson

  Instämmer helt. Historia skrivs just nu av OSS! Det finns emellertid ingen anledning att vila på hanen. Vi har tillsammans ett stort och långsiktigt arbete framför oss. Feminismen har haft decennier på sig att mer eller mindre oemotsagd nästla sig in överallt. Det kommer att ta många år att ersätta den med sann jämställdhet, dvs jämställdism.

 32. ParStrom Says:

  @Torstensson:
  Jag rodnar. Tack för dina varma ord. Men utan er som läser och kommenterar på bloggen hade det inte blivit mycket.

 33. ParStrom Says:

  Jag håller med om att de kvinnor som fått pengar i detta sexistiska forskningsprojekt saknar egen skuld – för man får väl tyvärr anse det som orealistiskt att de skulle avstå från att söka pengar i protest mot ett djupt orättvist upplägg av programmet. Men kanske skulle män OCH kvinnor i forskningsvärlden tillsammans ha reagerat på upplägget och skrivit exempelvis några debattartiklar om saken, eller klagat hos Vinnova. Någon liten insats i protestväg har man väl ändå rätt att förvänta sig mot ett grovt könsdiskriminerande forskningsprogram. Eller?

 34. Mia Says:

  kvalifiserat Trams……………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! grrrrrrrrrrrr

 35. Daniel Says:

  @kristina
  ”Hur det känns att bli kvoterad kan du ju fråga männen som i tider kvoterat in varandra.”

  Så det du säger är att om August kvoterade Nils-Oscar 1945, så ska jag eller någon annan man som inte ens var född då behöva få skit för det.

  Fy fan vad trött jag blir på dig – hur kan jag sänka mig så lågt att överhuvudtaget bemöta något liknande – men jag försöker lära mig hur du tänker. …..inte alls eller???

 36. Aktivarum Says:

  kristina:

  ”Hur det känns att bli kvoterad kan du ju fråga männen som i tider kvoterat in varandra.”

  Jo för männen var ju forskare hela bunten eller hur?

  ”The apex fallacy is the tendency of women to assign to all men the attributes of those men to whom they are sexually attracted; the fallacy arises because most women cannot fully perceive those men to whom they are are not sexually attracted.”

  http://aktivarum.wordpress.com/2011/11/29/feminismens-paverkan-pa-kvinnor-och-socialvetenskapens-logner/

  ”Gör det inte så enkelt i din analys. Se totala budgeten för forskning och antal kvinnor i förhållande till det.”

  Om man inte är smygkommunist förväntas man känna till att olika forskning är värd olika pengar och sålunda säger budgeten för viss forskning mer om vad man forskar på än vem som forskare.

  Genustrumpeter exempelvis får mindre pengar än de som forskar hur vi kan skapa bättre bilmotorer.

 37. olle Says:

  Kära Pär och andra jämställdister,

  eftersom du-ni efterfrågar lite bevis på att kvinnor missgynnas i sina akademiska karriärer tänkte jag erbjuda lite bevis. Jag skulle gärna se lite substantiell kritik mot denna studie snarare än att de skrivits av folk med en feministik agenda. Så vitt jag kan se det erbjuder detta papper en övertygande statistisk analys. Det finns självklart flera andra studier med liknande resultat som jag gärna delar med mig av om det finns intresse

  Klicka för att komma åt wp11-19bk.pdf

 38. olle Says:

  Kan passa på att lägga till den artikel från den feminstiska bastionen Nature http://advancingwomen.org/files/7/127.pdf

 39. Lasse Says:

  @Kristina

  ”Fy fan vad trött jag blir på er – hur kan jag sänka mig så lågt att överhuvudtaget bemöta något liknande”

  ”hur ni tänker. …..inte alls eller???”

  Hur tänker man när man bara kommer med ogrundade påståenden utan substans. För att man skall vinna trovärdighet för sina påståenden bör man väl kunna bevisa en grund eller källa.

  Låt mig ge dig ett exempel för att spegla ditt och metals påstående.

  Kvinnor har i alla tider blivit inkvoterade till vårdyrken, titta bara på hur många kvinnliga sjuksköterskor det finns i förhållande till manliga.

  Fullkomligt idiotiskt påstående eller hur eftersom det finns en mängd olika skäl till varför det ser ut så och det handlar inte om kvotering.

  ***********************

  Ni kan väl vara bussiga att komma med något konstruktivt istället, något med substans och underlag.

 40. Jonna, ex-feminist Says:

  Min uppskattning får inte bara till Pär Ström/Pelle Billing. Utan till andra med som driver fr a bloggar som typ Aktivarum och Ulf på Papparättsgruppen. Det är viktig info som man får där med och glöm inte Mansnätverket heller. Allt detta allså för den obelysta halvan av jämställdhetsdebatten som står i toppen på denna bloggen.

  Stå på er grabbar, vi har alla lika värde varken mer eller mindre.

 41. Argus Says:

  Blomrabatten: Skilj på doktorander och disputerade doktorer. När man har doktorerat ska man kunna ta ett arbete på den reguljära arbetsmarknaden utan stödåtgärder och lönebidrag. Vill man inte det så har man i regel ett garanterat arbete som universitets- eller högskolelektor.

  Birgitta: Doktorander är inga offer som går i ”fällor”. Att söka en doktorandtjänst är frivilligt, inget tvång. Att ha åsikter om den svenska universitetsvärlden är inte detsamma som bildningsförakt. Att påstå något sådant är emellertid föraktfullt.

 42. Jonna, ex-feminist Says:

  Ska så klart vara:
  Min uppskattning går inte bara …

 43. Metal Says:

  Ahahaha förlåt men ni gnäller på radikalfemimister men ni är ju exakt som dem! Allt är svart och vitt.
  Media vinklar debatt enligt er, media vinklar könskrigs-dokumentären…
  Alla har bestämda åsikter om att just den forskning eller statistik som just dem håller med om är den enda sanna, som om det inte fanns lika många forskningsresultat som motsäger..
  Och nej, ni håller inte på att bli tagna på allvar som en seriös aktör – debatt tycker att det är underhållande när ni är med i programet, det lockar tittare som får bli lite upprörda, skratta av sig etc
  Ni kan ju börja med att vara så pass jämnstälda som ni klagar på att feministerna inte är så kanske ni börjas tas på allvar! Lycka till stödjer mer än gärna en seriös form av kamo för männens rättigheter!

 44. Lasse Says:

  @Metal

  När skall du tillföra något av värde till debatten ?

 45. Daniel Says:

  @Metal
  ”Och nej, ni håller inte på att bli tagna på allvar som en seriös aktör – debatt tycker att det är underhållande när ni är med i programet, det lockar tittare som får bli lite upprörda, skratta av sig etc”

  Vad bra att du förespråkar hela det svenska folket, när jag ändå har dig på tråden så kan du väl passa på och berätta vilka som kommer vinna valet 2014.

  PS: Byt nick till ”Saida – Klärvoajant spåkärring”, det passar dig bättre.

 46. Aktivarum Says:

  olle:

  Rent allmänt så handlar studien du länkar till om en korrelation mellan antal kvinnor i lärarkåren och antal kvinnor antagna till Ph.D program.

  a larger share of women on the economics faculty of top universities has led to more female students entering economics PhD programs

  Detta kan precis lika gärna innebära att när kvinnor är tillräckligt många tar de in sina favoriter. Jag har hört kvinnor ta för givet män gör så och det kan såklart de betrakta som fritt fram att själva göra det. ”Män har i alla tider….”

  Låt oss då gå till slutsatsen: (Conclusion)

  Whether our results are due to female students’ preference for female advisors, to female faculty gender advocacy, or to diminishing gender bias associated with a higher share of females on the faculty

  Här har vi tre alternativ

  a) Det första alternativet innebär att kvinnliga studenter diskriminerar manliga lärare och vägrar att anstränga sig om de inte blir undervisade av en kvinna.
  b) Det andra alternativet innebär att kvinnliga lärare diskriminerar manliga studenter och kräver att få undervisa kvinnor
  c) Det tredje alternativet är det enda där man säger kvinnor varit diskriminerade.

  Låt oss nu vara ärliga. Om män utgjorde en mycket stor del av studenterna men inte en lika stor del av Ph.D eleverna, skulle vi säga att män måste vara diskriminerade eller skulle vi säga att en högre andel av flickorna pluggar bättre?

 47. olle Says:

  Och en till!!!!!!!!!!

  Klicka för att komma åt gender_final.pdf

 48. olle Says:

  Aktivarum,

  i dina argument ser jag inga invändningar mot resultaten. Det villl säga att andelen män på professors positionen har en KASUAL effekt på kvinnors prestationer. Detta betyder väl att kvinnor inte har samma möjligheter till karriärer? För att kvinnor ska få samma möjligheter behövs därmed aktiva åtgärder.

 49. olle Says:

  Hmm, du tog jo bara med en del av slutsatsen som var ganska viktig:

  Whether our results are due to female students’ preference for female advisors, to female faculty gender advocacy, or to diminishing gender bias associated with a higher share of females on the faculty, they indicate that gender segregation across disciplines is likely to be persistent. Our results imply that affirmative action-type policies and programs may be very effective in producing a long-lasting and persistent increase in the share of women in the targeted discipline.

  Sen innebär inte det andra alternativet att kvinnor diskriminerar mot män, det innebär att män gynnar män och kvinnor gynnar kvinnor. Men enligt din arumentation är det altlså så att vi bara kan förvänta oss att kvinnor har könspreferenser_

 50. kristina Says:

  Hämtat från tips till forskare från fackliga organisationer…

  ”Stipendium
  Har du stipendium som finansiering finns inga centrala
  regler kring föräldraledighet och ersättning. Du har
  normalt inte rätt att få föräldrapenning från Försäkringskassan”.

  Sluta tramsa om att man inte har på fötterna! Ni är patetiska och jag blir jävligt förbannad faktiskt!

  Oftast doktorerar man när man är i barnafödande ålder. Man får i princip inte mycket för det arbetet. Det är extra svårt för kvinnor och män som vill vara föräldrarlediga. Det medför att många hoppar av sina forskarstudier. Fler kvinnor än män.

  Varför skulle jag inte ha belägg för det jag säger att man kvoterar män. Det är den omedvetna inkompetensen som styr. Här gör man ett medvetet val att gynna kvinnor för att skapa en bättre balans. Det är återigen en metod som visat sig vara effektiv för att få en jämnare balans mellan antalet män och kvinnor i på högre forskningsnivåer.

  Att använda samma metod för att skapa balans för klassiska kvinnoyrken – det är en alldeles förträfflig metod. Det tycker jag man ska göra inom vården också. MEN inte tumma på grundkompetenserna som jobbet kräver. Självklart inte. Se till att få fler sjukskötare inom vården (har aldrig förstått varför manliga kallar sig för syrror eller sjuksköterskor).

  Jag råkar ha varit i den akademiska världen rätt länge. Över 10 år och jobbat med professorer och doktorander, undervisat där, varit med i forskningsprojekt – och funderat på att doktorera men avstått pga av jag troligen då fått offra barnafödandet. Jag har rätt bra insyn…

  Var någonstans var mina påståenden ogrundade?? Det andra var min egna reflektion som beror på att jag blir SJUKT förbannad på att ni kallar er jämställdister när ni inte är det.

  Flera här tror inte på ett jämställt samhälle. Ni vill försvara det som är, där man dagligen diskriminerar. Ni är blinda för det som finns omkring. Alla försök att göra något åt saken ger ni er på som om det vore diskriminering.

  Själv jobbar jag i en klassisk manlig miljö (bygg) där vi tagit in, via riktade insatser, invandrare för att det inte finns knappt en enda invandrare inom hela den kåren. Deltagarna är självklart på en mindre kompetent nivå när de börjar, men vi tycker att det är så viktigt så vi tar det. De håller på att bli riktigt duktiga, men faen vad det kostar och innan man är färdig tar det mellan 4-7 år!

  Åter igen – riktade insatser är en metod för att få fram en sk ”talent pool” för framtiden. Det är en liten del av hela totala antalet platser eller erbjudanden.

  Är riktade utbildningar för ungdomar också diskriminering??
  Sitter ni och deppar utanför alla gymnasier för att ni som gamla inte får komma in och ta alla unga människors platser?

  Suck på er!!!

 51. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Kristina
  @Alla andra

  Minst hälften av alla forskare måste vara kvinnor – allt annat är kvinnoförtryck. För att uppnå minst 50% kvinnor i forskarvärlden inom en rimlig tid, behövs kvotering. Män har haft sin tid som forskare och ska nu maka på sig. Självklart att kvinnor ska ha lättare att bli forskare än män!

  Tycker man inte det, så är man patetisk. Precis som Kristina skriver ovan.

  Så till er patetiska, bakåtsträvande kvinnohatande jämställdister som har sjuka idéer om att att alla människor borde ha lika rättigheter och skyldigheter, oavsett kön, har jag bara en sak att säga:
  Suck på er!

 52. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Metal
  @Jämställdisterna

  Mitt i prick Metal!

  Tycker man, som Pär Ström och jämställdisterna, att alla människor ska ha lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön – ja då kan man självklart inte förvänta sig att bli tagen på allvar. Det är ju en sån fullständigt absurd och löjlig idé att vi inte kan låta bli att gapskratta: HAHAHAHA

  Lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön?!! Hör ni jämställdister inte hur korkat och löjligt det låter? Precis som Metal säger så hånskrattar ju hela Sverige åt er!

  Nej, inse och erkänn att kvinnor självklart ska särbehandlas positivt. För jämställdhetens skull.

 53. Jämställdhetsfeministern Says:

  Sexism är när kvinnor stängs ute på grund av kön. När män stängs ute, är det jämställdhetsarbete. Hur lång tid ska det ta för er jämställdister att fatta det?

  Suck på er!

 54. Metal Says:

  @ jämnstäldhetsfeinsten
  Är du seriös?

 55. Aktivarum Says:

  olle:

  ”Sen innebär inte det andra alternativet att kvinnor diskriminerar mot män, det innebär att män gynnar män och kvinnor gynnar kvinnor.”

  Nej det gör det inte. Det påståendet bygger på Apex Fallacy. Så här ser det ut från början: Man #1 blev antagen, Man #2 blev inte antagen, alla män blev inte antagna.

  Nu kommer Kvinna #1 och tävlar med Man #1 Studien visar att hon oftare vinner över Man #1 om lärare är kvinnor. Men vann hon för att hon var bättre eller vann hon för att kvinnliga lärare vill ha kvinnliga elever? Är Kvinna #1 verkligen bättre eller är det som i Olympiska spelen att Kvinna #1 (till skillnad från Man #2) antas utan att ens behöva tävla med Man #1?

  ”Men enligt din arumentation är det altlså så att vi bara kan förvänta oss att kvinnor har könspreferenser”

  Nej, enligt min argumentation är bägge alternativen enligt den studie du presenterat lika sannolika eftersom inga data säger att kvinnorna var bättre än de män som slogs ut bara man satte dit en kvinnlig lärare.

  En gammal klasskamrat som ville gå en vidareutbildning på företaget där han jobbar fick exempelvis höra att de behövde kvinnor i år på den utbildningen. Hans arbetsplats har fler kvinnor än män, chefen är också kvinna och hon brukar fråga honom om råd.

  Wake up!

 56. QED Says:

  @Pär: ”Men kanske man ändå hade kunnat vänta sig någon reaktion från manliga OCH kvinnliga forskare tillsammans mot ett gravt diskriminerande upplägg av ett forskningsprogram?”

  Jag tror många är luttrade, och vill inte visa sig ”vara emot
  jämställdhet”. När diskriminieringen infördes på 90-talet under Carl Tham protesterades det en del. Sedan dess har införandet av
  linjeorganisationer på universiteten gjort det allt riskablare att argumentera mot politiska påbud av det här slaget.

 57. olle Says:

  Ja du, Aktivarum, om studien visar att antagningen paverkas kausalt av andelen kvinnliga proffesor visar det att kon hos dem som soker spelar roll, alltsa sker inte antagningen helt pa kompetents. Jag vill papeka att det har ar en av manga studier som visar samma sak. Daremot vill jag inte saga att det ar slutgiltigt bevisat, sadana starka slutsatser overlamnar jag till er har i forumet.

 58. Jocke K Says:

  Lol, jämställdhetsfeministern måste vara en av de bittraste personerna i världshistorien. Eller ha väldigt dåligt humor. Antingen är människan seriös (och därmed en idiot) eller så tycker hon att det är kul att skriva oseriösa och korkade kommentarer på seriösa debattforum. Något som jag har svårt att se hur man kan få någon glädje av att göra så ofta. Men, men alla har vi våra små sätt att klara av vardagen.

  Oavsett så kan ju inte ens de allra värsta radikalfeministerna ta stolpskottet på allvar.

 59. Johanna Says:

  @Olle: Ja det är förvånande hur man kan hävda att kvinnor har lika möjligheter till akademisk karriär mot bakgrund av den stora litteraturen som visat motsatsen. Särskilt studien i Nature är intressant. Om kvinnor har systematiskt lägre möjlighet att publicera och att få forskningspengar blir det ju helt rimligt med program som syftar till att bemöta den orättvisa fördelningen.

  @Akvarium: Du borde titta på metoden i pappret du diskuterar. Den statistiska analysen mha instrumentvariabler för andelen kvinnliga professorer innebär att man abstraherar från könsrelaterade kvalitetsskillnader mellan studenterna.

 60. Johanna Says:

  @Jocke K: haha väldigt kul om Jämställdhetsfeministern

 61. Argus Says:

  Att vissa feminister är blinda för ironin i jämställdhetsfeministerns inlägg är i sig ett tecken på hur illa ställt det är med feminismen. Deras sätt att tänka ligger så skrämmande nära jämställdhetsfeministerns elaka stereotyp av feminister så att de inte förstår att urskilja ironin i det hela! Sektvarning, någon?

 62. Carl Says:

  Jag tror att Jämställdhetsfeministern + liknande som ‘diskuterar’ här är väldigt unga. Känns som de går i nionde klass och har precis ‘hittat sin identitet’ i den simpla, lättförstådda och propagandistiska radikalfeminismen. Är de fula och tjocka och lesbiska? Den förklaringen ligger i vilket fall nära till hands även om det finns undantag som bekräftar regeln. 😉

  För ingen orkar trolla så kontinuerligt och seriöst på ett enda ämne.

 63. lsd Says:

  @ Carl
  Fel igen!
  Nivån är nionde klass men det visste man redan…
  Men åldern stämmer inte alls.
  Jämställdhetsfeministern & Mia = Lena och Monica

 64. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Metal

  Självklart! Jag håller med dig.

  @Carl, Jocke K
  Typiskt att Ullis, Metal och jag blir kallade för troll. Vi är de enda som för fram vettiga, feministiska åsikter på den här bloggen.

 65. Mia Says:

  Nivå nionde klass är högre än där du är lsd (fö knarkpreparat så hög du är men de visste man redan) din kommentar har knappt nått upp till sandlåda nivån än!!!!!!!!!!!!!!!! Koncentrera du dig i 1:.a han på o klara din sandlåda o försöka ta dej ur den de blir kanske för svårt för dej dock!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Jämfrs med jämställdhetsfeministen gör ja gärna hon har bara bra ideer

 66. Musse Pig Says:

  Haha! Jösses! Ja, verkligheten överträffar JFs parodier.

 67. Stefan Says:

  Vill instämma i Torstenssons kommentar 30 nov 0:52 med berömmet för Ströms och Billings insatser.

  Ytterligare ett tecken på att Ström kämpat sig fram till att jämställdhetsideologin (”jämställdism”) blivit ett respekterat inslag i samhällsdebatten och att principen om att främja vissa individer på grund av deras kön (dvs feminism) är på retur är att Johan Lundberg i sin blogg på Axess.se framhåller att det är genom Ström som det norska beslutet att avskaffa de riktade bidragen till genusforskning blivit känt.

  Trots att det norska beslutet slagits upp stort i Aftenposten har såvitt jag sett inga tongivande svenska riksmedier tagit upp den omvälvande nyheten. Men Axess får väl anses vara den mest respekterade svenska kulturtidskriften så ett erkännande därifrån av Ströms insats räknas.

 68. Men@Work Says:

  Man kan aldrig skapa en karriär inom forskarvärlden på konstgjord väg, eftersom den bygger på anseende och legitimitet. Internationellt sprider sig ryktet snabbt om det förekommit några oegentligheter. Exempelvis om någon fuskat eller inte tagit sig fram med egna meriter, som i fallet kvotering.

 69. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Olle, Johanna
  @Jämställdisterna

  Även Olle och Johannas kommentarer är mycket kloka. Precis som de säger så har forskning visat att det finns färre kvinnliga forskare än manliga och att kvinnliga forskare publiceras mer sällan än manliga. Därmed är det alltså bevisat att kvinnor diskrimineras pga kön i forskningsvärlden. Och då måste vi ju specialsatsa på kvinnor och kvotera in kvinnor i forskarvärlden, som kompensation!

  Det är verkligen förvånande att det finns vissa som inte fattar detta.

 70. Matte Says:

  Att hånskratta åt de som inte tycker lika. Är det vanligt bland antijämställdister?

 71. JD Says:

  Andreas

  ”Det hade kanske tagit lite längre tid, men de hade sannolikt fått pengar ändå.”

  Det du skriver får i alla fall mig att undra varför dessa kvinnor överhuvudtaget har mage att ta genvägar istället för att konkurrera på lika villkor.

  Beror det på dåligt tålamod eller anser dom att dom ska ha fördelar bara för att dom är kvinnor?

 72. JD Says:

  I ett tidigare inlägg fanns en länk där man hade forskat om varför könsfördelningen ser ut som den gör bland professorer.
  Enligt den så fanns det gott om naturliga förklaringar till att andelen män var fler.
  Det är tragiskt att så många verkar ta för givet att Män har premierat varandra och därigenom utesluter andra orsaker till att det ser ut som det gör idag.
  Tänk till lite!

 73. Lasse Says:

  2000-talet kom det stora intåget av feministernas pseudovetenskap och postmodernistiska värderingar någonting som kommer hamna på världshistoriens skräphög.

  Antijämställdisternas egen och inre massuggestion slår nya rekord varje dag.

  Vem kan toppa vem när det gäller att diskriminera män och sedan kalla det för ”jämställdhet”. Vem är bäst på att legalisera illa förklätt manshat.

  Vad kommer efter SCUM ?

 74. Stefan Says:

  Favorisering av kvinnor inom universitetsvärlden är så vanlig att den nog tas som självklar av de flesta. Därav inga demonstrationer mot Vinnovas agerande.

  Ett exempel: nyligen träffade jag en kvinnlig universitetslärare som glatt berättade att hon hade fått betydande forskningsresurser ur interna universitetsmedel som endast fick sökas av kvinnliga lärare. Jag gratulerade henne men antydde också att hon med sina meriter nog hade fått anslaget ändå utan inkvotering.

  Nu såg jag efter hur lärarkårens sammansättning är på den berörda institutionen: 61 män, 53 kvinnor och 3 med utländska förnamn som jag inte direkt kan könsbestämma. Det är alltså redan minst 45 % kvinnor i lärarkåren, dvs större andel än det mål på ”minst 40 % av underrepresenterat kön” som gäller officiellt. Ändå förbjuds män att söka forskningsmedlen.

 75. Mia Says:

  Men asså nu får ni asså bara ta o släppa era psykotiska tvångstankar om Scum de var ju bara frågan om lite samhälls satir!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 76. Backlash Says:

  Olle kl 2.07 – De drar alltså slutsatsen att kvotering ökar andelen kvinnor på en fakultet? Får dom betalt för det jobbet? Det hade jag kunnat tala om för dom helt gratis.

 77. Sam Says:

  Enligt Pär Ström är den låga andelen kvinnor i ledande näringslivspositioner och kvinnors lägre löner ett resultat av ett fritt val, som inte har något att göra med att den grupp som befordrar och sätter löner är mansdominerad och sexistisk – alltså har svårt att bedöma kompetens fritt från fördomar kring kön.

  Med detta resonemang skulle det vara lika mycket ett fritt val att killar får lägre betyg i skolan och ingenting som har att göra med att större delen skolan är en sexistisk, kvinnodominerad och alltså har svårt att ge betyg utan att utgå från fördomar om kön (det få verkar inse är att ytterst få lärare faktiskt tillämpar eller har kompetens i genuspedagogik eller annat nytänkande för att bryta destruktiva mönster)

  Att flickor gör bättre ifrån sig i skolan är inget nytt. Så har det varit sedan 60-talet. Genusforskningen intresserar sig för de mönster som upprätthåller dessa skillnader och hur lika rättigheter och möjligheter kan förverkligas utifrån individens intressen och talanger istället för utifrån föreställningar om vad en människa klarar bara för att den råkar ha ett visst kön. Det finns också annan forskning om lärstilar som kan ha bäring på varför pojkar och flickor – trots lika ”rättigheter” på papper att ta del av undervisningen ändå får så olika resultat.

  Det skulle vara intressant med konstruktiva förslag från jämställdister om hur diskrimineringen av killar på grund av könsfördomar kan motverkas.

 78. barfota Says:

  @Sam

  ”Att flickor gör bättre ifrån sig i skolan är inget nytt. Så har det varit sedan 60-talet.”

  Sant och redan då Sam protesterade vi mot det faktum att flickor fick bättre betyg bara för att, just det… de var flickor!

 79. barfota Says:

  @Sam
  Shit, glömde detta.
  Men så är ju också feminismen med sin unkna manssyn gammalmodig, mossig och förlegad. Så långt ifrån verklig jämställdhet man någonsin kan komma.

 80. barfota Says:

  @Sam

  ”Det skulle vara intressant med konstruktiva förslag från jämställdister om hur diskrimineringen av killar på grund av könsfördomar kan motverkas.”

  Att sluta diskriminera killar, svårare än så är det inte.
  Man kan också ha pojk/flick skolor där utbildningen är mer anpassat för resp. kön och deras intressen, kanske sklle man kunna ta bara på båda könens potential betydligt bättre då. Däremot vill jag inte förbjuda flickor att komma in på typiska pojkskolor eller pojkar att komma in på typiska flickskolor. Vi kanske skulle behöva hitta på ett nytt namn och inte kalla dem pojk/flick skolor, men det är bara att inse att flickor och pojkar är olika och många gånger har helt olika intressen.
  Vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.

 81. barfota Says:

  😳
  kanske skulle man kunna ta vara på båda könens potential betydligt bättre då.

  EDITERINGSFUNKTION PÄR!

 82. Sötisen Says:

  Den könskommunistiska inkvoteringen av offerkoftade kvotvåp är orättvis och omänsklig.

 83. Leif Says:

  Sam, man kanske ska se lite olika på barn och ungdomars val under överinseende av en vuxen omgivning och vuxnas val när de har genomgått denna tidigare fas.

 84. Lasse Says:

  @Sam

  Kommer från en lärarfamilj i flera generationer och min egen Mor har själv varit en förkämpe att bekämpa diskrimineringen i skolan mot killar. Det stämmer att tjejer ända sedan 60 talet fått en positiv särbehandling.

  Här krävs en problematisering mot era egna led inom lärarkåren, det krävs en attiydförändring.

  Det som gör mig så otroligt arg avseende ovanstående är när man vältrar över problemet på pojkarna och att det skulle vara deras fel. Ofta talas det om mansrollen som bov fast det är någonting helt annat.

  Du har väl läst den här sjukt vinklade enkäten

  Klicka för att komma åt Rapport_ungas_attityder_till_manlighet_och_jamstalldhet.pdf

  Säger väl allt om den attityd som måste ändras.

  Vad beträffar näringslivet har det varit samma sak här, kvinnor har blivit positivt särbehandlade de senaste 25 åren dvs. ungefär lika långt tid som jag varit verksam. Senast som förra veckan satt jag med en manlig revisor som var ”pissed off” p.g.a. den diskriminering som sker mot män.

  Hur än Ni försöker förpacka er sk. positiva särbehandling dvs. diskriminering inslaget i sidenpapper är det ändå en djup orättvisa som drabbar män.

 85. Nils Says:

  @Sam
  ”Enligt Pär Ström är den låga andelen kvinnor i ledande näringslivspositioner och kvinnors lägre löner ett resultat av ett fritt val, som inte har något att göra med att den grupp som befordrar och sätter löner är mansdominerad och sexistisk – alltså har svårt att bedöma kompetens fritt från fördomar kring kön.”

  Oj, spännande generaliseringar!

  1. ”Kvinnors lägre löner”. Jag förmodar att du menar lägre lön för exakt samma jobb? Var finns fakta att generellt sett så har kvinnor i Sverige år 2011 lägre löner än män med exakt samma yrkesroller? Har inte Pär i sin bok motbevisat att detta, år 2011, inte längre är aktuellt? Jag ställer det som en fråga då jag själv inte har läst boken – än.

  2. Om nu denna ”grupp” du nämner är mansdominerad, exakt vari ligger problemet? De bästa och mest lämpade kandidaterna, oavsett kön, skall naturligtvis inneha dessa positioner, det borde ligga i alla personers intresse, som förespråkar jämställdhet och vill att samhället ska gå framåt. Om denna grupp, efter en urvalsprocess utan hänsyn till kön, då kommer att utgöras av endast kvinnor, endast män eller 50/50 spelar ingen roll.

  3. Du skriver också att denna grupp ”har svårt att bedöma kompetens fritt från fördomar kring kön”? En grov generalisering enligt mig, som jag inte kan ta på allvar. Vad har du egentligen för belägg för detta påstående? Har det gjorts någon undersökning som styrker att gruppen har svårt att bedöma kompetens fritt från fördomar kring kön?

  4. ”Killar får lägre betyg i skolan”. Jag förutsätter återigen att du i denna jämförelse syftar på att gruppen killar får lägre betyg än gruppen tjejer _för exakt samma prestation_. Om det verkligen förhåller sig på det sättet så är det naturligtvis ett problem som måste belysas. Men även om det nu skulle vara så, så anser inte jag att man kan slå på stora trumman och skuldbelägga hela gruppen _kvinnor_ endast på grund av att skolan är ”kvinnodominerad” och därefter anklaga denna grupp kvinnor för ”sexism”. Att göra så vore i min värld fullständigt felaktigt eftersom jag är övertygad om att man som lärare i Sverige år 2011, oavsett om man är kvinna eller man, i grunden besitter samma förmåga att ge rättvisa betyg.

  Jag tycker snarare att det är mer intressant att leta efter anledningen till skillnaderna i betyg mellan tjejer och killar, _för samma prestation_ på andra håll. En intressant tanke är att se denna skillnad som ett indirekt, och ytterst ororväckande resultat av den ökade grad av kvoterings-politik som förs för gruppen kvinnor idag där gruppen kvinnor allt oftare direkt gynnas i diverse urvalsprocesser, i vilka både kvinnor och män ingår, _endast för att de är kvinnor_. Ett bra exempel är Pärs bloggpost om Vinnovas initiativ ”Vinnmer”. Resultatet av sådana inititativ är ju att gruppen kvinnor direkt gynnas genom att de ges möjligheten att nå lika långt som gruppen män, fast _på andra, enklare_, villkor. Och detta enbart därför att någon ansvarig i sin enfaldighet blivit övertygad att det måste vara något fel när man, efter en till synes normal urvalsprocess baserad på meriter och kompetens och _utan hänsyn till kön_, får olika antal män och kvinnor representerade i urvalet. I Sverige år 2011 får man då panik och tar till idiotåtgärder där man bortser från att meriter och kompetens ska ses som det allra viktigaste och sätter kön främst och skapar en genväg enbart för det ena könet. Hmm, jag tror det finns ett ord för detta. Könsdiskriminering, kanske?

  Ju mer kvotering för kvinnor i olika sammanhang, desto mer avtrubbad är jag övertygad om att allmänheten blir för denna könsdiskriminering och man ”vänjer” sig vid att det är ”normalfallet” att kvinnor/tjejer har medvetna och ytterst verkliga genvägar/fördelar i olika sammanhang jämfört med gruppen män.

  Det är här jag ser en möjlig koppling till betygsdiskussionen. Omedvetet så kanske lärarna, genom kvoteringsindoktrineringen vi alla tvingas genomlida, omedvetet har börjat sätta generellt högre betyg på tjejer jämfört med killar, för samma prestation, därför att det blivit _ett omedvetet förhållningssätt_ att kvinnor/tjejer inte längre behöver agera på samma villkor som män/killar, utan behöver genvägar för att klara sig. Och för att denna idioti ska hålla även i skolan måste killarna kämpa lite extra och visa lite mer för att faktiskt få samma betyg som en tjej, för samma prestation. Detta är mycket, mycket olyckligt då det drabbar _både_ kvinnorna och männen i det långa loppet.

  Media älskar dock allt detta såklart och tar varje tillfälle att skuldbelägga och trycka ner gruppen män. Och det är så politiskt korrekt det kan bli att göra så i Sverige år 2011. Problemet för anhängarna av denna vansinniga, inslagna väg är bara att det börjar bli hyfsat tröttsamt för de personer som besitter en gnutta sunt förnuft kvar att höra detta trams matas ut gång på gång på gång. Det är också därför bloggar likt Pärs uppstår och får allt fler besökare och större uppmräksamhet. Tack Pär!

  Till sist:
  ”Det skulle vara intressant med konstruktiva förslag från jämställdister om hur diskrimineringen av killar på grund av könsfördomar kan motverkas.”

  Vad sägs om följande: alla inblandade upphör omedelbart med diverse kvoteringstrams baserat på en persons kön och låter istället alla individer, oavsett kön, agera efter samma villkor där meriter och kompetens sätts främst? Om detta skulle hända är jag överygad om att den förbannelse som tycks råda, där män och pojkar kollektivt skuldbeläggs och bestraffas enbart för sitt kön, skulle släppa och helt plötsligt så skulle man se ett antal unika _individer_ istället, både män och kvinnor, där alla behandlas lika.

  Vad sägs om det, till att börja med?

 86. Man & Woman United Says:

  @ mia

  Samhällssatir som har högst topp politiska uppbackning och förankring.

  SCUM-föreställningen applåderas euforiskt

  Ulrika Milles i Nya Vågen i P1 i går, när SCUM-föreställningen diskuteras:

  Och reaktionen när jag var där igår den var ju, det var lite skrämmande kan jag tycka efteråt, för publiken reser sig upp och applåderar. Männen gjorde det senare, förstås, men
  unga tjejer gjorde det på ett sätt som var euforiskt, och som nästan skrämde mig

  http://www.pellebilling.se/blogg

 87. Man & Woman United Says:

  Lite Samhällssatir som ligger till grund för feminismens saudiarabien och radikalfeministisk Rättsstat möter motstånd

  Matte Matiks blogg: Anonymous, Operation SCUM
  5 dagar sedan … Det har dykt upp en video som påstås vara från Anonymous och att gruppen nu lanserar Operation …
  mattematiksblogg.blogspot.com/2011

 88. Man & Woman United Says:

  @ mia

  Ovan post var adresserat till dig

 89. Sam Says:

  Jens Liljestrand på DN säger: ”Antifeministerna avslöjar sin verkliga agenda när de upprört talar om ”dödshot” och ”massmord”. För jag blir ju inte rädd. Det är det som är avgörande: Scum skrämmer mig inte. Jag tror inte att ett gäng dödsmördarfeminister ligger i bakhåll när jag kommer till kontoret i morgon. På sin höjd kommer feministerna att ordna fler förskoleplatser, mer pengar till vården eller en extra pappamånad; jag kan leva med det…”

 90. Berömmelse via mord? – Solanas SCUM-koncept belönas av kultureliten! « Aktivarum Says:

  […] är att stuntet misslyckades men trots det så envisas idag nyttliga idioter som Erik Holmström att göra Valerie Solanas till viljes. Detta trots likheten mellan henne och […]

 91. Man & Woman United Says:

  Men så är manlig ridderlighet också högst närvarande hos feminister.

  Traditionella könsroller består;det görs dock ingen skillnad på utnyttjade manliga feminister när vålds romantiken i kamp manifestet scum försvaras. Kamp manifestet uppmanas att läsas just som ett könskrigs manifest och uppmanas att läsas ordagrant och inte feltolkas som satir.

  Frågor på det?

 92. Lasse Says:

  Man @ Woman United

  Men så är manlig feghet (ridderlighet) också högst närvarande hos feminister.

 93. Henk Says:

  Detta för mina tankar till banker med dålig balansräkning som får pengar från staten för att inte gå omkull. Let the failed fail.

 94. kristina Says:

  50%?

  Ofta brukar andelen idag ligga på under 20% och målet brukar vara 40%-60%.

  Norrmannens filmer visar på kraftiga snedfördelningar när det gäller val av arbete. 8%-92%.

  Där ska man enligt min uppfattning bedriva aktiva förändringsarbeten och inte låta sig luras av att dagens system är det bästa. Förr var över 90% av alla människor i detta land bönder.

  Jag blir glad när jag ser att många kvinnor i sk ”utvecklingsländer” väljer teknik. Eller som här om dagen då jag mötte en man med 20 dagisbarn ute på stan.

  Hoppas att AKTIVA åtgärder för att hjälpa människor som väljer ”otraditionellt” ger resultat, för både män och kvinnor.

  Verkar som att vår syn på AKTIVA åtgärder skiljer sig åt.

  Någon pratar om slutmålet medan någon pratar om resan. Slutmålet är naturligtvis inte att gynna en grupp forever. Det är ett sätt att sätta TURBO på utvecklingen.

  Affirmative actions handlar om att skapa en balans genom aktiva åtgärder. Vissa tycker då att aktiviteterna i sig är diskriminerande, medan andra kan tycka att de är en god idé på ”meta”-nivå. En av sidorna är naturligtvis att det på individnivå blir orättvist. Ibland låter det som att det är för gamla synder man gör det? Så är det ju inte.

  Här görs saker så enkla ibland och man blandar ihop medel, mål, metod, individ, grupp, samhälle…

  Ibland måste man göra aktiva insatser för att skapa ”lika” förutsättningar.

 95. kristina Says:

  @Barfota. Vi har redan det du pratar om och det heter gymnasieskolan.

 96. Feminister och kvotering « Yasers hörna Says:

  […] [Sexistiskt forskningsprogram ger kvinnor 67 miljoner] […]

 97. hundetrainer ausbildung berlin Says:

  Magnificent web site. Plenty of helpful info here.
  I’m sending it to some friends ans additionally sharing in delicious.
  And certainly, thank you on your sweat!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: