Skulden verkar ligga hos Sveriges Radio

by

Igår bloggade jag om undersökningen vid Södersjukhuset i Stockholm, som sades visa att en tredjedel av personalen anser att kvinnor som blir misshandlade får ”skylla sig själva”. Jag menade att här ligger en hund begraven – det kan inte vara möjligt att en tredjedel av vårdpersonalen har en så sjuk inställning. Jag skrev också att detta på ett misstänkt sätt spelar antijämställdister (feminister) i händerna.

Nu har det kommit fram lite mer information (SvD skriver om saken, ännu ej på webben), och det verkar som om skulden ligger hos Ekot på Sveriges Radio. De var de som ursprungligen spred nyheten, de andra medierna citerade Ekot. De verkar som om Ekot har vinklat slutsatserna i undersökningen så att antijämställdister får vatten på sin kvarn.

Svenska Dagbladet skriver att det över huvud taget inte ställdes någon fråga i undersökningen om huruvida misshandlade kvinnor får ”skylla sig själva”. Jag citerar tidningen:

”Påståendet var formulerat som att det kan vara ‘kvinnans passiva och beroende personlighet som gör att hon utsätts för våld från sin partner’. 28 procent av personalen tycker att det kan vara en del av orsaken säger hon [Mareet Castrén, en av forskarna bakom undersökningen].”

Observera ”del av orsaken”.

Det där var ju ganska långt från att instämma i påståendet ”Misshandlade kvinnor får skylla sig själva”. Och det verkar alltså som att Dagens Eko på Sveriges Radio har fyllt i mellanskillnaden, så att säga. De verkar ha skapat ”skylla sig själva”.

Det kanske är lite för tidigt att dra några definitiva slutsatser. Men det ser ut som om antijämställdistiskt vinklad journalistik på public service-radion ligger bakom gårdagens underliga nyhet.

Även Vårdförbundet ifrågasätter rapporteringen i Ekot om denna undersökning. ”Man kan inte säga att en tredjedel tycker att kvinnorna får skylla sig själva. Man kan helt enkelt inte dra de slutsatserna från studien”, säger Cecilia Sandahl, presschef på vårdförbundet.

Uppdatering 1: Nu börjar den nya feministiska myten sprida sig – se här.

Uppdatering 2: Även Pelle Billing bloggar om detta.

Uppdatering 3: Här finns, enligt uppgift, själva forskningsrapporten.

Uppdatering 4: Här skriver Dagens Medicin att en av forskarna bakom den uppmärksammade studien på Södersjukhuset säger att de mediauppgifter är missvisande som säger att en stor del av personalen tycker att misshandlade kvinnor får skylla sig själva. Men vad hjälper det – en ny feministisk myt har fötts. Och barnmorskan heter Sveriges Radio. Se även här.

För övrigt: Sepher, som jag bloggade om igår kväll, får bli Lucia trots sitt kön. Rektorn har backat. Se här.

68 svar to “Skulden verkar ligga hos Sveriges Radio”

 1. Men@Work Says:

  Kommunistradion vill upprätthålla myten om kvinnan som ett offer, i alla lägen. I verkligheten har de som misshandlar och misshandlas alkoholproblem och andra sociala problem.

 2. JD Says:

  Det är ju precis så här feminismen fungerar i Sverige!
  Individuella personer på t.ex Sveriges Television som sprider vinklad politisk propaganda i syfte att påverka samhället!

  Jag skäms över att min fru envisas med att betala in TV-avgiften varje månad.
  Den kommer inte att betalas in i fortsättningen eftersom det är helt riskfritt att låta bli så finns det heller ingen anledning att betala för politisk propaganda på det här sättet!

 3. maukonen Says:

  Denna rapportering är liknande den som en journalist på SVT Västnytt lyckades göra angående kritik riktad mot Kungsbacka kommun från Socialstyrelsen.
  Då blev det helt plötsligt en helt annan som fick skulden.

 4. AnnanDan Says:

  Som man skulle jag aldrig våga gå i närheten av någon som heter Castrén.

 5. Anon Ym Says:

  Det var en del av en NCK-kampanj. Undersökningen ska dessutom vara gammal, från 2009 enligt uppgift. Det är en del av NCKs arbete på SöS och Akademiska för att få upp våldtäktstalen.

  Klicka för att komma åt NCK%20Handbok_SE_feb-09.pdf

 6. Viktor Says:

  Föga förvånande. Jag blir förfärad när jag vid svaga tillfällen lyckas ratta in P3 på lunchen, och hör vad det är för dravel som kommer ur högtalarna!

  Vänsterpropaganda, radikalfeminism och vinklingar. Helt ogenerat dessutom!

  När ska man på allvar granska SR och SVT? Jag tycker det är minst sagt dags…

 7. dolf Says:

  Det jag har svårast för att begripa är att det finns människor som är så jäkla dumma att de tar något över huvud taget från media på allvar. Vi har ju sett bara de senaste veckorna hur propagandan om mordhotet valsat runt i medierna helt oemotsagt.
  Och vad undersökningar beträffar, hur var det med undersökningen för ett tag sen som kom fram till att kvinnor tog mer ansvar för miljön, jo pyttsan, en uppsättning tramsfrågor som helt klart ställdes i marknadsundersökningssyfte. Värt noll ifråga om ansvar hos könen.

 8. Leif Says:

  Det är klokt att förhålla sig skeptisk till allt som rapporteras av media. Vem minns inte historien om runstenen som var till salu på Blocket:
  http://www.lararnasnyheter.se/alfa/2011/04/01/aprilskamt-lar-byggelever-kallkritik

 9. Viktor Says:

  Tillägg:

  Läste även att Sepehr fick bli lucia efter en tam backning från rektorns sida!

  I samma artikel finns dock att läsa:

  ”I en annan Lundaskola, Flygelskolan, vill Loke Båtshake bli Lucia men har fått blankt nej med hänvisning till traditionen.

  – Jag kan inte komma på någonting annat i skolan där killar och tjejer väljs till något på grund av kön, har Loke kommenterat saken i Sydsvenska Dagbladet.”

  Fler män ställer sig undrande till den allt mer vinklade ”jämställdheten” vårt samhälle utvecklat! Måhända med ironiska tongångar, men effekten blir ju densamma, så jag välkomnar det 🙂

 10. Anon Ym Says:

  Monika Gunne använder undersökningen för sin propaganda:

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/monicagunne/article14069690.ab

  Ingen kan hitta underlaget till undersökningen. Den ska ha gjorts via web?

 11. JD Says:

  Gör gärna ett inlägg med Monika Gunne´s artikel i Aftonbladet Pär!
  Det är intressant hur genuslobotomin sprider sig i Sverige!

  Gunnés artikel kommer sedan att användas av nästa person som i sin tur citeras av nästa person osv. Tillslut sprids detta i någon vinklad avhandling på Uppsala Universitet och sedan är det en vedertagen sanning.

 12. Leif Says:

  Undersökningen finns här:
  http://viewer.zmags.com/publication/e94cf46a#/e94cf46a/1

  Den passus som man refererar till måste vara denna, på sidan 130:
  ”En studie på akutkliniken,
  kvinnokliniken och bland ambulanspersonal på Södersjukhuset i Stockholm visar att elva procent av de sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor, läkare och undersköterskor som studerats inte tycker att det är vårdens uppgift att undersöka underliggande orsak till en patients skada. De övriga instämde helt eller till viss del i att det var vårdens uppgift att ta reda på underliggande orsak till skadan.
  Av dessa ansåg 28 procent att det kan vara patientens passiva och beroende personlighet som gör att de utsätts för våld från sin partner; 17 procent ansåg att ”man bara är offer om man själv väljer att vara det”, och 21 procent ansåg att det som regel ”inte är en persons fel att två träter”. Alltså är det uppenbart att vi måste påverka och förändra denna attityd hos sjukvårdpersonalen för att kunna hjälpa utsatta kvinnor.

 13. Mikael Says:

  Ops… Är det någon som egentligen är förvånad?

 14. Leif Says:

  Vad jag kan se framgår det inte på något sätt hur man gått tillväga, men det kan väl vara ganska troligt att man presenterat en rad påståenden som den som utsatts för enkäten ha fått svara ”instämmer” eller ”instämmer inte” på.
  Med den typen av enkäter blir det lätt ”som man ropar får man svar”. Men så länge man inte har tillgång till uplägget blir detta förstås bara en spekulation.

 15. Backlash Says:

  Leif, det där är inte undersökningen, utan bara en politisk pamflett som hänvisar till undersökningen. Originalstudien gjordes av Stephen Lawoko tillsammans med svenska forskare och finns länkad från den tidigare tråden om samma ämne.

 16. Anon Ym Says:

  Jag tror det finns en dimension till här. Statsministerns kansli förbereder ett möte med några statschefer om att exportera svensk feminism till den törstande omvärlden. Inom ramen för det arbetet har statsministern besökt NCK mm. Undrar om inte den ‘nyhet’ vi debatterar här släpps för att påverka statsförvaltningen på något sätt? Är det så att det är beslut på gång i riksdag, regering eller utskott om anslag, månne?

 17. Jocke Says:

  Som journalist blir jag inte förvånad. Jag såg direkt när jag läste om detta att här fanns ett allvarligt fel. Samma text i alla medier, men ingen källa.

  Jag skäms över den låga nivån hos redaktionerna. Inte ett uns till kritiskt tänkande. Inte minsta ifrågasättande hur osannolikt det än verkar. Speciellt inte om det har en feministisk vinkel.

  Man undrar när våra journalister ska börja ta sina jobb på allvar. De medier som gick ut med detta borde be om ursäkt och förklara hur det kunde gå så snett.

 18. Anon Ym Says:

  Här är rapporten?

  Klicka för att komma åt NCK_Anamnes_www_kap14_Akutsjukvard_valdsutsatta.pdf

 19. Anon Ym Says:

  Eller: http://www.isrn.com/journals/nursing/aip/510692.pdf

 20. Olof "Palmhjärta" Palme Says:

  SR är öppet mycket röd och feministisk. Här gäller det att ta deras nyhetsprogram med inte bara en, utan 50 nypor salt.

 21. Leif Says:

  @Backlash:
  15 sidor med dubbelt radavstånd. Skämtar du?

 22. Anon Ym Says:

  ‘Attityder hos sjukvårdspersonal om våld i nära relation
  Som påpekats ovan, föreligger en diskrepans mellan andelen patienter som skrivs ut från akutmottagningen med orsakskoden kvinnomisshandel jämfört med den förväntade andelen enligt epidemiologiska studier. En studie på akutkliniken,
  kvinnokliniken och bland ambulanspersonal på Södersjukhuset i Stockholm visar att elva procent av de sjuksköterskor, ambulanspersonal, barnmorskor, läkare och undersköterskor som studerats inte tycker att det är vårdens uppgift att undersöka underliggande orsak till en patients skada. De övriga instämde helt eller till viss del i att det var vårdens uppgift att ta reda på underliggande orsak till skadan. Av dessa ansåg 28 procent att det kan vara patientens passiva och beroende personlighet som gör att de utsätts för våld från sin partner; 17 procent ansåg att ”man bara är offer om man själv väljer att vara det”, och 21 procent ansåg att det som regel ”inte är en persons fel att två träter”. Alltså är det uppenbart att vi måste påverka och förändra denna attityd hos sjukvårdpersonalen för att kunna hjälpa utsatta kvinnor.16 Att fråga om våldsutsatthet som en del i anamnesen 7 En studie på amerikanska akutmottagningar visade att de kvinnor som uppträdde oartigt, asocialt eller var påverkade av droger eller alkohol ofta gavs mindre tid och fick ett sämre omhändertagande. Dessa kvinnor skuldbelades oftare än kvinnor med högre social status eller ett trevligare sätt. De sociala faktorerna och uppträdandet spelade emellertid en betydligt mindre roll om akutmottagningen fortlöpande utbildade personalen och hade fasta rutiner för omhändertagande av våldsutsatta kvinnor.17’

 23. Nova Says:

  Vad ni bråkar! Fyller i mellanskillnader gör vi hela tiden här på Genusvetenskapliga. Det är väl inget konstigt.

 24. profanum_vulgus Says:

  högerradion vill upprätthålla myten om kvinnan som ett offer, i alla lägen. I verkligheten har de som misshandlar och misshandlas alkoholproblem och andra sociala problem.

 25. Anon Ym Says:

  En av källorna:

  Lundgren E, Heimer G, Westerstrand J & Kalliokoski A-M (2001). Slagen dam; Mäns våld mot kvinnor i jämställda Sverige – en
  omfångsundersökning. Umeå: Brottsoffermyndigheten.

 26. Backlash Says:

  Leif: Vad har sidantalet med saken att göra?

 27. Backlash Says:

  Anon Ym:

  Slagen Dam finns som källa i den politiska pamfletten, inte i forskningsrapporten.

 28. vmm Says:

  Undrar hur stor andel av Södersjukhusets personal som tycker att män som blivit misshandlade delvis eller ibland får skylla sig själva.

 29. michael Says:

  Det här börjar lukta lika illa som SR.s undersökning om sexuella trakasserier på teatern

 30. Leif Says:

  Backlash:
  Sidantalet har mycket med saken att göra. En seriös undersökning kräver ingående resonemang om både metod och utfall etc etc.
  För det krävs det ord och ord har en tendens att fylla ut sidor. 🙂
  Den här undersökningen liknar mest av allt gamla tiders gymnasiala specialarbeten – om vi nu talar om samma sak!

 31. Viktor Says:

  En rungande majoritet är kritisk till kolumnen på aftonbladet, och det är ju glädjande 🙂

  Vi har nog fasen en ”jämställdhetsvår” i görningen, för att använda ett populärt uttryck!

 32. Valeria Says:

  Mest skrämmande i historien är hur falska slutsatser sprider sig som en löpeld. Det kanske förefaller som om problemet är löst, när väl sanningen kommer fram, men jag är inte så säker på det.

 33. Backlash Says:

  Leif – Det är inte jag som skrivit rapporten.

  Och som ingenjör tycker jag inte att ordens antal har något egenvärde, utan det är innehållet i texten. När jag pluggade ekonomi läste jag en del ekonomiska och samhällsvetenskapliga rapporter och värre svammel får man ju leta efter. De använde flera sidor för att leverera ett budskap som de kunnat skriva på ett par meningar. T.ex. en artikel om entreprenörskap inleddes med ‘Entreprenören är entreprenörskapets aktör’ och sen fortsatte det sida upp och sida ner i samma anda.

  Jag läser nästan dagligen naturvetenskapliga forskningsrapporter på jobbet och de brukar vara allt från 2 till 10 sidor. Jag uppfattar inte att Lawokos rapport skulle vara orimligt kort, den är tämligen normal.

  Men jag kan hålla med om att studien från Södersjukhuset inte är pedagikens lysande stjärna. De använder för många förkortningar och facktermer som bara den redan invigde förstår, de har inga diagram som åskådliggör resultaten och värst av allt, de redovisar inte vilka frågor de ställt i enkäten.

 34. Mörker Says:

  Det finns organisationer som inte är intresserade av att minska relationsvåldet. Dessa arbetar då konsekvent med felaktiga analyser och använder hot och kränkningar för att tysta opposition, även i de egna leden. Jag tänker då på Errin Pizzey som blev hotad av feminister när hon förde fram nya perspektiv.

  Ekot sällar sig alltså till den åsiktsriktningen där det banala köÖönschmacktsperspektivet (kapten klänning-uttal) ska stå som enda förklaringsmodell till relationsvåldet. Ingen annan förklaring får ens yttras. Och för att upprätthålla denna illusion ska vi alla tvingas blunda för att män och barn utsätts för mer och grövre våld än kvinnor, och inte bara generellt utan specifikt av mammor i familjer. Lägger vi därtill våldet som utövas av ‘mammas nya kille’, oftast med fullt stöd av mamman så bleknar krim-lit-uppslaget ”mensvåld motkvinnor”. Det blir en parantes som syns mycket just för att de får hjälp, tröst och förståelse, trots att det ofta är de själva som slår, till skillnad från andra våldsdrabbade familjemedlemmar som samhället motarbetar.

  Dessutom så uppmanas kvinnor av kvinnojourer och socialtjänst till att begå fruktansvärda brott mot barn och pappor, bl a i samband med vådnadstvister. De hetsar kvinnorna att göra saker som är så avskyvärda att det knappt går att förstå. Detta för att förstöra männens liv och se till att de inte ska ha något inflytande över sin egen och barnens liv. Var det inte just sådan maktlöshet som förr i världen användes för att förklara nästan allt våld? Att våldet blir den sista utvägen? Idag låtsas vi istället vara förvånade över att folk griper till våld när samhället tagit ifrån dem allt.

 35. aristo Says:

  Hela tiden samma vinkling: kvinnor är svaga och behöver empati. Det väcker helt enkelt störst genklang. Sitter i våra gener. Det säljer bäst.

 36. Medborgare X Says:

  Ännu ett exempel på hur feminister och genusvetare medvetet ljuger och förvränger fakta för att vinna sympatier.

 37. Dan Says:

  Radikalfeminister sprider hat genom sina kvoterade maktpositioner i media men anklagar alla andra som inte håller med om deras sjuka inställning till samhället och män.

 38. vmm Says:

  Oavsett om undersökningen visar att en tredjedel av Södersjukhusets personal är svin eller inte så har det här väl alltid lyckats få några kvinnor att undvika att söka sjukhusvård eftersom dom nu ”vet” att sjukvårdspersonalen bara tycker att hon får skylla sig själv. Kvinnor har åter upplysts om att dom är värdelösa och att ingen bryr sig ifall någon misshandlar dom, och blir dom misshandlade så är det deras eget fel. Riktigt goda nyheter för feminister, med andra ord.

 39. Toddan Says:

  Ännu en antijämställditisk redaktion som fått falskt vatten till sina kvarnar:

  http://www.expressen.se/ledare/1.2650410/akut-illa-sos

 40. aristo Says:

  Varför inte vända på vinklingen? Män behöver också hjälp! Män behöver också empati!

 41. Krönikör frågar vad männens rätt att slå kostar « GenusNytt Says:

  […] GenusNytt Belyser den obelysta halvan av genusfrågan « Skulden verkar ligga hos Sveriges Radio […]

 42. aristo Says:

  För det är ju så…
  att den som får allas empati hela tiden har man svårt att respektera. Och den man inte respekterar lyssnar man inte på. Och den som ingen lyssnar på får ingen makt.
  Och den som är maktlös är det händelsevis riskfritt att slå.
  Cirkeln är sluten.

  Så har man då cementerat det problem man säger sig vilja lösa.
  Tack för det Sveriges Radio!

 43. Erik P Says:

  Det som är viktigast här, som du inte tar upp, är att 94% av de som sökte hjälp på sjukhuset för våld, hade blivit slagna av kvinnor. Och majoriteten som sökte sig dig, var män.

 44. Musse Pig Says:

  Feminismen är en könsrasistisk (sic!), kvinnochauvinistisk masspsykos.

 45. Chattanoga Says:

  Kan någon sammanfatta för en gammal man:

  Vad heter undersökningen?
  När gjordes den?
  Vem utförde den?
  Hur många tillfrågades (svarsfrekvens)?
  Vad gick undersökningen ut på och vilka frågor ställdes?
  Finns undersökningen publicerad – länk?

 46. Jack Says:

  Musse Pig,

  Kanske rent av en könsantisemitisk, kvinnochauvinistisk masspsykos.

  Nationalfeminsternas propaganda är väldigt lik nationalsocialitiska tyska arbetarepartiets antisemitpropaganda och de är ANTI, anti män och pojkar, anti jämställdhet.

 47. Nova Says:

  @Chattanoga: Sån där känslig information kan man inte ge ut så där hur som helst, förstår du väl!?

 48. Kalle Says:

  Det verkar som om SR missar att vara objektiva i sitt nyhetsflöde. De följer med Djurens befrielsefront på nattliga och olagliga besök på svingårdar och de vinklar om nyheter för att passa in hos FIs väljarkår.

  Jag antar att det blir fler och fler som struntar i att betala TV/Radiolicensen.

 49. robjoh Says:

  Finns en anledning till varför jag vägrar stödja SVT/SR, att de absolut inte är objektiva eller för den delen granskar makten.

 50. Thomas Öström Says:

  Sorgligt…. Ännu sorgligare för dem som drabbasav snedvriden genusmytologi,, oavsett kön.

 51. John Berg Says:

  Ekots nyhet bevisade snarare feminismens inflytande avseende nyhetsrapporteringen. Staten och feminismen, sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt.

 52. Viktor Says:

  @Chattanoga :

  Den är länkad i just detta kommentarsfältet:

  http://viewer.zmags.com/publication/e94cf46a#/e94cf46a/8

 53. Sjöblom Says:

  Till en början kände jag en viss lättnad när jag läste att åtminstone var tredje är ännu inte förlorad i den feministiska bluffen. Men nu när det visar sig vara vinklat och frisserat har jag inga ord.

  Vem är det som lurar mig och varför?

 54. Hjalmar Says:

  SR gör ytterligare ett journalistiskt bottennapp. Det sitter väl i väggarna…
  Och SR/SVT ska vi tvingas finansiera. Lägg ned, för f-n!

 55. Torstensson Says:

  Jocke och JD

  Håller med det som JD skriver först. Så ser det ut, det sitter folk och vinklar information på dessa positioner i samhället. Det finns ingen anledning att betala TV-licensen om man är en man. Jag tog upp allvaret med hur TV utnyttjar media framför våra ögon. Man bjuder in till debatt men istället för att vika sig för krav från jämställdister att ha jämnt antal debattörer från alla sidor så väljer man att kvotera in publik som bara applåderar scum-manifest-ivrare. Det är djupt allvarligt och jag undrar om det inte vore på sin plats att journalisthögskolorna tillämpar en kvotering av något slag. För det är ett ofantligt stort problem att journalisterna som utbildar sig är väldigt glada för Marx och mindre glada för övriga demokratiska ideologier. Därmed inte sagt att jag vill förbjuda Marx-anhängare. Det är väldigt lätt att tex komma in på södertörn journalisthögskola om man inte sov sig igenom gymnasiet, och det är väldigt allvarligt att dessa personer sen hamnar på sådana positioner i samhället som hanterar information om dom nu inte har rent mjöl i påsen och bevisligen har dom inte det. Detta är ju något som de säkert inte tar så noggrant på heller för jag kan tänka mig de har riktlinjer att förhålla sig till men att dom skiter i det.

  I Sverige finns det fortfarande inget alternativ att rösta på för oss jämställdister. Aldrig i livet att jag röstar på SD även om dom i ett inlägg i riksdagen kritiserade genussatsningar.

  Pär, när ska du starta ett parti? Det finns ju inga alternativ alls. Det behöver inte vara ett missnöjesparti enbart. Min dröm är ett liberalt parti som typ folkpartiet fast utan feminism och istället jämställdism. Kommer fortsätta tjata på Pär och Pelle att starta ett parti.

 56. Vi ser feministiska Galen Dam-teorier i massmedia igen! « Aktivarum Says:

  […] efter så berättade Pär Ström att det verkade vara EKOT på Sveriges Radio som spred nyheten som sedan citerades av de andra. Ekots rapportering är dock en ren […]

 57. Torstensson Says:

  Om det finns en engelsk översättning på Pärs böcker så kan jag skicka ut en förfrågan till kontakter över hela världen om att få den översatt till olika språk.

  Omvärlden vet ju inte vad som händer riktigt i Sviiden. Läge att ändra på det.

 58. Många missförstånd kring undersökningen om partnervåld Says:

  […] Går till Jens! Läs även: Genusnytt rapporterar om ämnet här och […]

 59. JD Says:

  @Sjöblom

  ”Vem är det som lurar mig och varför?”

  Det finns ett självändamål med dagens feminism och det är att överleva sig själv!
  Om inte sanningen räcker till för att övertyga så går lögnen lika bra!

 60. Leroy Says:

  Bra inlägg Per.

  Sanningar kommer fram förr eller senare.

  Leroy

 61. 50/50 Says:

  När blev 28% en tredjedel?

 62. Stina Says:

  50/50 frågar vmm och Sjöblom: När blev 28% en tredjedel?

  Kan ni inte komma överens om matematiken, pojkar?

 63. John Berg Says:

  Dagens Medicin:

  ”Medieuppgifterna om att en stor del av Sös-akutens personal tycker att det är kvinnans eget fel om hon blir misshandlad är missvisande, anser forskaren bakom studien.”

  Dagens Medicin, Uppgift om attityder ”missvisande”:
  http://www.dagensmedicin.se/nyheter/uppgift-om-attityder-missvisande/

 64. Lövet Says:

  Och efter detta slutgiltiga blogginlägg från Fredrik backman kan vi för all framtid sluta bry oss om Lucias genus: http://fredrik.cafe.se/kronika-68/

  …det finns som synes mycket viktigare frågor! 🙂

 65. Bertil Says:

  Hjalmar säger: 13 december 2011 kl. 13:39
  SR gör ytterligare ett journalistiskt bottennapp. Det sitter väl i väggarna…
  Och SR/SVT ska vi tvingas finansiera. Lägg ned, för f-n!

  Hjalmar, vilken TV-kanal rekommenderar du?

 66. JohanG Says:

  När Men@Work skriver om Kommunistradion och profanum_vulgus om högerradion – då har nog alla besökande feminister julafton.

  ”Titta, killarna slåss inbördes. Sen orkar de inte slåss med oss”

 67. Italien avskaffar sex års mansdiskriminering « GenusNytt Says:

  […] en debattartikel på SvD Brännpunkt där de upprepar den felaktighet som bland annat avslöjats i […]

 68. Dummt å kakka i eget bo! Börja sopa! « fittstimm Says:

  […] https://genusnytt.wordpress.com/2011/12/13/skulden-verkar-ligga-hos-sveriges-radio/ […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: