Nu punkteras myten ”män anställer män”

by

Feminister brukar säga att ”män anställer män” när det kommer till rekrytering. Ofta uttrycks det till och med som att ”män kvoterar in män”  – då rör det sig om ett rent orwellianskt nyspråk där frånvaro av positiv särbehandling av kvinnor föranleder beskyllning om kvotering. Jämför ”krig är fred”, ”frihet är slaveri”.

Nu visar en studie gjord av Institutet för arbetsmarknadspolitiks utvärdering (IFAU) att detta prat från antijämställdisters sida saknar grund.

Lena Hensvik, som skrivit rapporten, säger att det inte finns något belägg för att kvinnliga chefer skulle anställa fler kvinnor än än manliga chefer. Ej heller finns något belägg för ett samband mellan andelen kvinnliga chefer och lönestrukturen på arbetsplatsen.

Myten ”män anställer män” är därmed punkterad.

I Studien har IFAU undersökt samtliga arbetsplatser i offentlig sektor och ett representativt urval av arbetsplatser i privat sektor under åren 1996 – 2008. Det är en mycket stor studie, alltså.

IFAU skriver om sin studie här. Svenska Dagbladet skriver om saken på sin ledarblogg här.

För övrigt: Han hade sex med en flicka, och hon var med på noterna. Frivilligt från båda sidor alltså. Sexet genomfördes dock en timme för tidigt – hon fyllde 15 år en timme efter att det inleddes – vilket gör att mannen dömts till 1 års fängelse för våldtäkt mot barn. Läs mer här.

92 svar to “Nu punkteras myten ”män anställer män””

 1. Viktor Says:

  Det är sannerligen en tid av glädjebud!

  Kan knappt vänta på mediauppbådet som borde följa en sån här upptäckt!

  (Ja, jag var ironisk. Inte får vi väl se några mittuppslag om detta!)

 2. Kalle Says:

  SvD skriver om rapporten:

  ”I stället visar rapporten att det är skillnader på individudell nivå som påverkar respektive situation.”

  Tänk om det är fler saker i samhället som beror på individuella skillnader och inte osynliga genusstrukturer? Nån genusvetare som kollat det?

 3. Ulf Says:

  Läser rapporten. Den börjar lovande, på så sätt att den tycks ha ambitioner att hålla en hög vetenskaplig nivå.

  Precis som tidigare studier ses också ett negativt samband mellan andelen kvinnliga chefer och lönegapet mellan kvinnor och män. Detta samband kvarstår då hänsyn tas till att kvinnor och män arbetar inom olika sektorer, branscher, yrken och arbetsplatser.

  I stort sett hela lönepremien av att ha en chef av samma kön försvinner emellertid då man kontrollerar för skillnader i de anställdas egenskaper. Resultaten ger därmed inte stöd för hypotesen att chefer sätter orättvisa löner med avseende på arbetstagarens kön.

  Däremot verkar sambandet spegla en sortering på arbetsmarknaden, där högpresterande kvinnor oftare arbetar i organisationer med kvinnliga överordnade. En sådan sortering skulle kunna bero på att kvinnliga chefer är bättre på att identifiera duktiga arbetstagare av samma kön, t.ex. på grund av könsuppdelade nätverk. En alternativ orsak skulle kunna vara att högpresterande kvinnor söker sig till arbetsplatser med kvinnligt chefskap, t.ex. om de förväntar sig bättre karriärmöjligheter på dessa arbetsplatser. En tredje förklaring är att det inte är chefen i sig, utan andra arbetsplatsspecifika faktorer som bidrar till att vissa organisationer anställer fler högpresterande kvinnor och befordrar kvinnor till ledarpositioner.

  (sid. 4)

  Själv kunde jag inte låta bli att tänka medan jag läste, att det där med att lönedifferentieringen drivs av de högpresterande individerna, har viss förklaringstyngd. Med hänsyn till kollektivavtal m.m. finns en stark tendens att hamna på normalkurvan m.a.p. utbildning och tjänsteår, såvida någon inte utmärker sig speciellt – vilket brukar föranleda en extra premie i lönekuvertet, för att se till att den personen är motiverad att stanna kvar. Att ‘straffa’ en anställd som inte presterar med lön som ligger under den fackligt förhandlade låter sig normalt inte göras.

  På stora arbetsplatser är detta rätt uttalat. Om man inte överpresterar blir det det centralt förhandlade lönepåslaget; har man utmärkt sig kan man få lite mer. Mycket mer kan man inte få om man inte får en annan position, vilket iofs riskerar att bidra att duktiga personer befordras upp till sin inkompetensnivå (också känt som The Peter Principle).

  Här blir då frågan vilka branscher de högpresterande söker sig till, eller om det helt enkelt är så att det är en viss procent av de arbetande inom en bransch som är högpresterande. I en kvinnodominerad bransch är sannolikheten högre att högpresterande personer skall vara kvinnor, vilket också ökar sannolikheten att kvinnor, som belöning, blir befordrade till chefer. Omvänt i mansdominerade branscher.

  Om jag läser vidare är det kanske just denna tankegång som utvecklas i rapporten? 😉

 4. Toddan Says:

  Jag kan tycka att det är pedofilvarning för en 26 åring att ha sex med en 15 åring, oavsett om hon va 14 eller 15. Konstigt att 15 åringar anses byxmyndiga, borde finnas nån 5års regel eller så, att det max får vara 5 års skillnad i ålder när den yngre parten är under 18, och lägsta gränsen borde va 16.

 5. Viktor Says:

  Helt fel Toddan. 15 år är en bra gräns, eftersom man själv är mogen nog att bestämma om man vill pirra.

  Staten ska bara och endast ge fantomen i vem och hur gammal någon är som man har sex med, så länge det inte handlar om barn eller någon som råkar illa ut.

 6. Backlash Says:

  Samma rapport hävdar enligt nyheterna att kvinnors löner fortfarande är 8% lägre för samma jobb. Det låter orimligt och skulle leda till enorma konkurrensfördelar för entreptenörer som bara anställer kvinnor. Och så är ju inte fallet. Har de verkligen tagit hänsyn till alla faktorer då?

  Sen är det ju orimligt att dömas till ett års fängelse för något som är lagligt en timme senare. Hade han t.ex. slagit ut hennes framtänder med ett knogjärn hade han förmodligen fått kortare straff.

 7. barfota Says:

  @Toddan
  Eller Gerontofili.

  En regel för hur stor åldersskillnad det får finnas tror jag helt enkelt inte på. Är man sk. byxmyndig så är man och skall ha rätten att bestämma själv.

 8. Toddan Says:

  Jag skulle inte gilla om en 26 åring skulle uppvakta min 15 åriga dotter. Men jag framstår väl som en puritan kanske. Man måste sätta åldersgränsen nånstans, men 15 känns lågt, särskilt om den andra parten är mycket äldre.

 9. barfota Says:

  @Toddan
  Kanske viktigare vad din dotter tycker än vad du som mamma tycker. Vissa kulturer gillar inte att deras döttrar beblandar sig med Svenskar heller, ungefär lika illa.

 10. Grrblt Says:

  Toddan: Man måste faktiskt inte sätta åldersgränsen nånstans. Finns en del ställen som inte har någon gräns för ålder, utan istället säger lagen att man måste ha gått igenom puberteten. Folk som har gjort det får antas förstå vad de gör när de hoppar i säng med någon, och då behöver vi ingen lag som ”skyddar” dem. Det kan bara vara pedofili om den yngre parten inte ännu har påbörjat puberteten. Och sen att du har åsikter om vem din 15-åriga dotter har sex med, ja det kan du ju ha, men vi ska inte göra dem till lag.

 11. Hamstrn Says:

  Toddan du kan fortfarande tala med din dotter om sådant och påtala att ni tycker att hon ska vänta längre.

 12. Ulf Says:

  Egentligen är ju detta oerhört intressant, och påminner om en annan sak som jag ofta funderat på (man är ju ingenjör på heltid, liksom, och kan inte stänga av sin hjärna bara för att det inte längre handlar om jobb).

  Vårt skattesystem motiveras ofta med att ”det är bara rättvist att de som tjänar mer, skall betala mer i skatt”. Detta skall då förstås som ”betala en högre procentandel i skatt”. Många tycks tycka att det där med procent är svårt att förstå, så argumentet att en platt skatt, dvs samma procentsats för alla, skulle ha just effekten att de som tjänar lite mer betalar motsv. mer i skatt. Hursomhelst…

  Sedan vänder man sig, skygglapparna på, mot bidragssystemet, och tycker att ”det är bara rättvist att de som tjänar mer, skall få mindre i bidrag”. Visst, det är kanske rimligt, även om de som tjänar mer, enligt föregående stycke, nu betalar mycket mer i skatt (och, enligt SCB, ca 85% av skatten ändå är rundgång, dvs kommer tillbaka till den som betalade den, i form av bidrag, sjukvård, m.m.)

  Det problematiska med detta, i kombination, är att de som får betala det högsta priset är de som är beroende av bidrag, och strävar efter att få det lite bättre – sist jag kollade tycktes det vara värst för de som tjänar kring 20-25000:-/mån. En liten ökning i bruttolön ger såväl ökat skatt som minskade bidrag. Räknar man in ökade avgifter för studielånet (som bestäms av bruttolönen), kan det mycket väl bli ett minusnetto. De som tjänar tillräckligt för att inte längre få några bidrag, och betalar värnskatt och allt, har dock hamnat på ”plattskatt”, om än hög. Då blir 3% mer brutto också 3% mer netto, och i löneförhandlingarna talar man normalt om procentuell höjning av bruttot. För att tala ingenjörsspråk, är skattenivån nu endast en konstantfaktor, eller O(1), vilket kan tänkas bort när man ”skalar upp” (dvs höjer bruttolönen).

  Vad har nu allt detta att göra med priset på smör i Småland? Jo, det intressanta är hur man i avsikt att hjälpa de som har det lite sämre, i själva verket gör det svårare för dem, men på ett sätt som inte är så lätt att genomskåda.

  När man nu kämpat för att få in kvinnor på chefsposter för att de skall få upp kvinnors löner och förbättra deras karriärsmöjligheter (därför att män antas agera ”elakt” och smörja kråset för sig själva och sina grabbkompisar), har man inte tillräckligt tagit in att man ju faktiskt, under åtskilliga år, förankrat en rätt socialistisk modell, där cheferna är väldigt begränsade i vilken sorts specialbehandling de kan ge sig själva och sina anställda. Löner skall följa centralt förhandlade kurvor, om inte särskilda skäl föreligger, men dessa särskilda skäl måste tåla granskning. Eftersom man utgått ifrån att kvinnor diskrimineras pga kön, är det väldigt svårt för en chef att ge preferens pga kön – så också för kvinnliga chefer.

  Hur skall då kvinnor kunna få högre löner, om inte genom att – liksom männen – jobba hårdare och sträva efter de karriärsteg som enligt den gängse modellen ger mer i plånboken (dvs ökat personalansvar)? ”Vi” vill ju inte tillåta individuell lönesättning, eftersom vi tror att det främst gynnar alfahannarna.

  Återstår då de strukturella begränsningarna, precis som rapporten antyder, men inte främst pga buffliga män som försöker förtrycka kvinnor, utan pga den socialistiska kontrollstrukturen som aktivt strävar efter att ta från de rika och ge till de fattiga, men som gång på gång visar sig slå främst mot dem som de säger sig försöka hjälpa. Är lösningen då mer toppstyrning, mer reglering, mer utjämning av utfallet? Jag är skeptisk.

 13. Toddan Says:

  Bara för att klargöra, jag är inte kvinna, och jag har ingen dotter, jag talar mer hypotetiskt. Ni har nog rätt.

 14. Ulf Says:

  @Backlash,

  Samma rapport hävdar enligt nyheterna att kvinnors löner fortfarande är 8% lägre för samma jobb. Det låter orimligt och skulle leda till enorma konkurrensfördelar för entreptenörer som bara anställer kvinnor. Och så är ju inte fallet. Har de verkligen tagit hänsyn till alla faktorer då?

  Njae, jag citerar ur rapporten (s. 13):

  Sammantaget tyder detta resultat på att merparten av sambandet mellan kvinnligt ledarskap och lönerna på arbetsplatsen förklaras av systematiska skillnader i egenskaperna hos de anställda, snarare än olika avkastning på givna egenskaper beroende på om chefen är kvinna eller man.

  ”Detta”, i sammanhanget, var att personer som haft både manliga och kvinnliga chefer uppvisare inga skillnader i lön beroende på om chefen var kvinna eller man. Innan hänsyn på så vis tagits till att individer presterar olika, hade det sett ut som om det fanns en systematisk diskriminering av kvinnor.

  Den goda nyheten för kvinnor i detta, är att kvinnliga chefer tycks agera precis lika rationellt – och rationellt på samma sätt – som manliga chefer. Jämställt på så vis, alltså.

 15. Ulf Says:

  Notera även (s. 14), det statistiska underlaget för kolumnen där den oförklarade löneskillnaden var 0.3%:

  Samma anställd: Ja
  R2 (korrelation): 0,92
  Arbetsplatser: 58 150
  Observationer: 22 275 484

  För de som inte känner sig jättehemma med statistik (må Tanja Bergkvist rätta mig om jag säger något dumt här), så är ”R2” (R-kvadrat, alltså) ett slags mått på hur mycket man kan lita på resultatet, givet datat man utgått ifrån. På en skala från 0 till 1, är det, enligt Wikipedia, så att:

  ”An R2 of 1.0 indicates that the regression line perfectly fits the data.”

  Man får alltid passa sig så att man inte får s.k. slumpmässig korrelation, dvs att faktorer kan se ut att samvariera, men i verkligheten är helt orelaterade. Det är här statistiker kommer in, med en hel radda olika metoder, som passar olika väl beroende på hur datat ser ut.

  För vetenskapliga ändamål brukar dock en korrelationskoefficient över 0.9 anses mycket bra, och det man bör sträva efter.

  22 miljoner observationer ser också ut som ett ok underlag, men, det är bara att läsa vidare…

 16. Ol Gregg Says:

  ”Folk som har gjort det får antas förstå vad de gör när de hoppar i säng med någon, och då behöver vi ingen lag som ”skyddar” dem. Det kan bara vara pedofili om den yngre parten inte ännu har påbörjat puberteten. Och sen att du har åsikter om vem din 15-åriga dotter har sex med, ja det kan du ju ha, men vi ska inte göra dem till lag.”

  Låter vettigt tycker jag. Själv haft sex med tjejer som visat sig vara rätt unga, men är man fullt utvecklad, kåt och vill ha sex, så ska man väl få ha det.

  Man kan bli överraskad över hur gamla killar vissa tjejer vill ha, men det är upp till dom.

 17. Hjalmar Says:

  De feministiska myterna spricker, en efter en… 🙂

 18. ADS Says:

  Våldtäktsmålet som Pär refererar till kan ju jämföras med http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/oisincantwell/article14074725.ab där alltså en brutal överfallsvåldstäkt på en 12-årig flicka leder till ett 4-årigt straff. Jag har en känsla av att en jämförande undersökning mellan män och kvinnor skulle visa att män skulle vara betydligt mindre benägna att dalta med, eller fjäska för, gärningsmannen ifråga.

  För övrigt tycker jag det vore bra om vi slutade använda pedofilstämpeln på andra än just de som är dragna till förpubertala. Killen i det aktuella fallet, 26-åringen då, verkar ju vara ett äckel av rang som far efter 14-åringar och bjuder på sprit. Tycker vi att sånt ska vara olagligt, och det tycker jag, så är det bättre att vi är ärliga med det och använder oss av lite mer rättfram paternalistisk lagstiftning så som förledande av ungdom, eller vad man nu vill, istället för någon form av ansträngd våldtäkts- eller pedofildefinition.

  Faran med att kalla allt möjligt folk för pedofiler är att godkänd ålder hela tiden kryper uppåt, och snabbt patologiserar mäns inbyggda drift att vara mest attraherade av kvinnor i spannet 17-25 eller så.

  Det är inte särskilt ovanligt att pedofilanklaga män för att de kollar på mainstreamporr med kvinnor i 20-års åldern för att kvinnorna ifråga ser ut som de skulle kunna vara tonåringar, då de har flätor och nallebjörn eller något annat ”barnsligt” attribut. Då i stort sett samtliga män någon gång kollat på pornografi med kvinnor som antingen är, eller skulle kunnat vara, i tonåren så är vi alla i skottgluggen om vi börjar gå med på att en 32-åring som är attraherad av en fullt utvecklad 17-åring är pedofil.

  I den mån vi accepterar den sortens resonemang så får vi alltså ett demoniseringsverktyg som kan sättas på i stort sett alla män i vårdtvister och allmänt smuts- och skambeläggningssyte. Det är ju redan nu väldigt populärt att kalla män för gubbslem bara för att de är öppna med sina helt naturliga preferenser för kvinnor i sin attraktionspeak, så det vore ju bra om vi kan försöka låta bli att förvärra den trenden.

  Den som aldrig spanat in tuttarna på en 16-åring kan ju kasta första stenen, så att säga.

 19. Hugo Says:

  @Ulf: Bra att du går igenom rapporten! 0.3% löneskillnad i en så omfattande studie kombinerat med att ‘kön inte väljer samma kön’ talar starkt emot kända nationalekonomers kritik av Pärs bok.

 20. ADS Says:

  Lite mer relaterat till postens huvudinnehåll stör det mig något vansinnigt att vi hela tiden låter genusfascisterna bestämma vad som måste motbevisas.

  I stort sett hela rörelsen bygger på påståenden som TOTALT saknar vetenskaplig grund, och alltså inte borde getts någon som helst vikt från första början. Ändå så krävs det hänvisningar till omfattande studier för att tillbakavisa ett påstående som inte bygger på några riktiga studier alls.

  Till exempel så kan anti-jämstäldisterna påstå, utan någon undersökning, att kvinnor får mindre betalt än män för samma arbete. Nu måste det alltså finnas en undersökning i frågan för att anti-jämstäldisten INTE ska få rätt.

  Det hjälper inte heller att genusvetenskapligt ordbajsande, vilket som sagt inte erkänner, eller använder sig av, sig vare sig statistik eller vetenskaplig metod, tillmäts samma vikt som en riktigt utförd undersökning med hundra- eller tusentals svarande.

 21. Backlash Says:

  Ulf: Nån journalist skrev i nån tidning jag inte hittar just nu att den oförklarade löneskillnaden mellan män och kvinnor fortfarande var 8% enligt studien. Är det möjligen den 92%-iga regressionskoefficienten journalisten avser då? Men regressionskoefficienten (r2) säger ju ingenting om ifall den ena variabeln är högre eller lägre än den andra. Har dom inte statistikkurser på journalisthögskolan?

  Eller finns de 8 oförklarade procenten någon annanstans i rapporten?

 22. Erik Says:

  Angående sexmålet. Vi har ju läst ett antal fall där förövaren varit kvinna och offret pojke och då brottet varit långt grövre än det i artikeln, där kvinnan frikänts helt.

 23. Nils Jungenäs Says:

  Jag har jobbat som chef på olika nivåer på privata vinstdrivande svenska storföretag under 10 år.
  Senast 2 år inom rekryteringsbranchen.

  Min erfarenhet är:

  Män anställer och befodrar mer än gärna kvinnor likaväl som män.

  Många kvinnliga chefer däremot motarbetar kvinnliga kollegor, hindrar sina underlydande kvinnor från att bli befordrade och ser väldigt ogärna andra kvinnor än de själva lyckas.

 24. Lövet Says:

  OT: Kvinnorabatt, nej ohhh nej: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14076530.ab

 25. Lasse Says:

  @Toddan

  ”Jag kan tycka att det är pedofilvarning för en 26 åring att ha sex med en 15 åring”

  Du skrämmer mig med din syn på män, kärlek och ålder. Som bekant mognar tjejer betydligt snabbare än killar och det är inte alls ovanligt med en ålderskillnad på 7 – 8 år i ung ålder. Träffade själv min stora första kärlek när jag var 22 år (23) och hon var 16 år, en kärlek som varade många år.

  Så tack för den pedofilstämpeln.

  (ett ord som används friskt av feminister)

  **************************************************************

  Det är fullständigt orimligt och horribelt när en tingsrätt ej tar hänsyn till den korta tid innan flickan blev 15 år. Dessutom blir den här domen prejudicerande och vägledande.

  Det är fullständigt orimligt att man skall kunna förstöra en ung mans liv på det här sättet. Ett års fängelse är mycket lång tid speciellt om man jämför med de få omvända domar som finns. Här på genusnytt har vi läst om flera fall där betydligt äldre kvinnor fått villkorlig dom för samma sak.

  Tackar mina gud för att man inte är en ung man idag eftersom feministerna i princip lyckats få allt att betecknas som våldtäkt. De har tagit bort alla gråskalor, nu finns det bara svart eller vitt.

  I samma andetag beklagar de sig att antalet sk. ”våldtäkter” ökat, en medveten och genomskinlig strategi.

  Jag hoppas att man under min livstid gör en stor grundlig undersökning på antalet falskanmälningar när det gäller våldtäkter och antalet oskyldiga dömda.

  ****************************************************************

  Grattis feminismen nu har Ni förstört ännu ett mansliv.

 26. Jack Says:

  Lasse,

  De njuter faktiskt av det.

 27. manckerstroem Says:

  Lena Hensvik håller sig inte riktigt till sanningen, vilket för övrig gäller de flesta riggade undersökningar. När det exempelvis gäller radions P1, med kvinnliga chefer, så har det försvunnit mängder med manliga programledare, vilka ersatts av kvinnor. P1 riktigt flödar över av program med kvinnor, för kvinnor och av kvinnor.

 28. Aktivarum Says:

  Toddan:

  ”Jag kan tycka att det är pedofilvarning för en 26 åring att ha sex med en 15 åring, oavsett om hon va 14 eller 15.”

  Varför i h-e då? Det är möjligen hebefiliI men pedofili betyder att man tänder på personer som inte är könsmogna. Det är inte ovanligt att tjejer hamnar i puberteten redan vid 13 det är oerhört individuellt så det där var den dummaste användning av ordet pedofil jag hört på länge och att tusentals skattekronor skall användas på det här sättet för att förstöra en killes liv till ingen nytta alls är horribelt.

  Är vi så rika i Sverige att det är så här vi tycker pengar skall användas? För att statligt anställda nollor skall sitta som byråkratiska politruker och säga ”det är inte mitt fal, det blir så här”? Undra på att skolorna har folk som inte kan läsa eller skriva när vi har ett system där ren dumhet glorifieras.

  En av mina kompisar hade sin första stora kärlek vid 20, med en tjej som var 16. Hans relation var alltså 1 år och 1 timme från att bedömas som våldtäkt?

  Idioti är bara förnamnet!

 29. Anonym Says:

  @ Aktivarum. Ja, en del tjejer hamnar i puberteten redan vid 11-12 år (menarchen). Finns det då, enligt dig, alls en övre gräns för (i detta fall) mannens ålder för att det skall vara OK eller gäller principen ”Are they old enough to bleed, they’re old enough to breed”?

  Kan tillägga att jag tycker att en kvinna i motsvarande ålder skall hålla tassarna borta från en pojke i motsvarande situation, så undanröjer vi den missuppfattningen. Det är lika förkastligt i båda riktningarna…

 30. Anonym Says:

  Förvånar mig Pär Ström att du inte ingriper med en kommentar när användare som ”Grrblt” och ”Ol Gregg” synes sätta som enda gräns för sexuellt umgänge att flickan blivit könsmogen, särskilt då denna könsmognad kan inträda så tidigt som 11 år (fick första mens själv då). Innebär det att man själsligt kan och bör ta de besluten endast p.g.a. att ens hormoner börjat utvecklingen mot mogen kvinna? Är det OK att på Genusnytt förespråka pedofili, för det är det. Vilken äldre man som helst som vore lagd åt det hållet (ett fåtal förvisso) skulle således kunna hänvisa till flickans könsmognad – hon hade ju fått sin första menstruation och kunde således ta det beslutet. Skamligt! Är det OK för en kvinna säga 40 år att lägga an på en11 år pojke eller bör han inte – rätteligen – behandlas som ett barn.

 31. Aktivarum Says:

  Anonym:

  ”Ja, en del tjejer hamnar i puberteten redan vid 11-12 år (menarchen). Finns det då, enligt dig, alls en övre gräns för (i detta fall) mannens ålder för att det skall vara OK eller gäller principen ”Are they old enough to bleed, they’re old enough to breed”?”

  Det är inte mannens ålder som kommenteras det är kvinnans ålder. Och huruvida hon är prick 15 eller 14 samma år som hon skall fylla 15 det spelar roll enbart för kontrollfreaks som har sexuella fantasier om byråkratier där micromanagement är lag och överträdelser bestraffas med omprogrammeringsläger.

  Mannens ålder är liksom enbart upp till kvinnan så jag vet inte ens varför du tar upp ämnet. Du borde väl fatta du också att det enda som händer om du förbjuder din dotter i den åldern är att hon gör det ändå och lär sig LJUGA för pappa. Stor nytta det förbudet gjorde har du nån aning om hur duktiga tonårstjejer är på att leva dubbelliv? En respektabel bild att visa föräldrarna, en riktig bild med kompisar och pojkvänner hon litar på.

  ”Kan tillägga att jag tycker att en kvinna i motsvarande ålder skall hålla tassarna borta från en pojke i motsvarande situation, så undanröjer vi den missuppfattningen.”

  Du får tycka vad du vill, problemet är när du inbillar dig att ge mer makt till byråkrater på myndigheter är lösningen.

  ”Det är lika förkastligt i båda riktningarna…”

  Du får som sagt tycka det är förkastligt. Tjejerna gör sånt här oavsett vad du tycker. Och bra mycket tidigare i ålder än du skulle föredra. Jag säger inte du behöver gilla det, jag säger det inte är ett dugg du kan göra åt det.

  Däremot kan DE påstå att du var sexuellt närgången….

 32. Anonyms syrra Says:

  Anonym,

  Jag råder dig att börja med att utbilda dig i grundläggande läsförståelse, innan du börjar fantisera och klafsa så där upphetsat på tangentbordet.

 33. Abbe Says:

  Aktivarum, sluta diskutera småtjejers könsmognad och hur lögnaktiga tjejers kan vara i yngre tonåren. Lagen är till för att skydda unga killar och tjejer och dina tankar om eventuell könsmognad hos trettonåriga tjejer är rent ut sagt osmakliga. Är det så här ni vill uppfattas? Ett gäng bittra män som sitter och spekulerar i hur mycket sex tjejer i nedre tonåren förväntas ha? Vilken term som används är knappast relevant(och att som Aktivarum bli så upprörd över att någon kallade en 26-årings intresse för ett barn för pedofili är ganska märkligt), det osmakliga ligger i att ni villigt pratar om unga tonåringar och deras sexvanor. Skärp er.

 34. Lena Says:

  När åldern skiljer med några år från 15-år har det ingen större betydelse. Annars är det rent generellt intressant varför många har en dragning mot hebefili.

  Möjligen något tecken på inre osäkerhet. Kanske en osäkerhet kring sin egen vuxna könsmognad.

  Rent intellektuellt skulle det ju lika gärna fungera bra med en avancerad uppblåsbar docka. En tonåring och en vuxen människa har ju vanligen lika lite att dela.

  Det är dessutom även vanligt att många övergrepp sker mot pojkar under 15 år, enligt Peter L Martens, Brå.

  ”Offren är oftast i skolåldern och en relativt stor andel är pojkar”

  Han menar även att förklaringen till att människor hyser sexuellt intresse för barn kan förklaras både utifrån biologiska faktorer och med hjälp av olika psykologiska teorier.

  http://www.bra.se/extra/pod/?module_instance=12&action=pod_show&id=479

  Aktivarum:

  ”Mannens ålder är liksom enbart upp till kvinnan så jag vet inte ens varför du tar upp ämnet.”

  Frågan handlade väl snarare om en människa under 15 år. Något som är noterat bland vissa personer är när ni kallar tonåringar för ”kvinnor”. Tonåringar är inga kvinnor! Och att strida för att hävda att småtjejer ska få välja själva för att vissa ska ha ryggen fri blir ganska påtaglig.

  Självklart får 15-åringar gå till sängs med vem som helst, enligt lagen. Men vi får ändå hoppas att det finns viss moral kvar hos några människor.

  En äldre människa har mer erfarenhet och blir på det sättet i ett överläge. Det är logiskt! Vi utnyttjar inte andra bara för att vi kan.

 35. JD Says:

  Det enda som är perverst är hur Åklagare Magnusson utnyttjar det här fallet och till och med överklagar TR domen för att gynna sin egen karriär. Udda åtal ger honom ett namn.

 36. Bertil Says:

  Män anställer män och har sex med barn….

  Diskussionen blir, så att säga, lite brokig efter lansering två så olika företeelser i samma tråd.

 37. Jämställdhetsfeministern Says:

  Statistik, vetenskap och rapporter är inget annat än manliga härskartekniker och ska därför ignoreras. Vi feminister VET att män anställer män och att det därför alltid krävs positiv särbehandling av kvinnor för att kvinnor och män ska behandlas lika och jämställdhet ska uppnås. Förstår man inte det, då är man okunnig och vägrar ta in fakta.

 38. Lasse Says:

  Som vanligt försöker feministerna leda bort själva sakfrågan, med uttryck som pedofil och hebofil.

  *********************************************************

  Det är fullständigt orimligt och horribelt när en tingsrätt ej tar hänsyn till den korta tid innan flickan blev 15 år. Dessutom blir den här domen prejudicerande och vägledande.

  Det handlar om ”en timme”.

  Är det rimligt och rättvist ?

 39. 1Vis Says:

  @Abbe

  ”Är det så här ni vill uppfattas?”

  Vadå ni? Vänligen lägg av med att klumpa ihop de som är här. Var och får stå för sina egna uppfattningar. En av de mycket få saker som är gemensamt för de flesta här är att vi INTE vill bli ihopklumpade gemensamt, inte av feminister eller någon annan, bara av eget fritt val.

  @Anonym

  ”Förvånar mig Pär Ström att du inte ingriper med en kommentar när användare som ”Grrblt” och ”Ol Gregg” synes sätta som enda gräns för sexuellt umgänge att flickan blivit könsmogen, särskilt då denna könsmognad kan inträda så tidigt som 11 år (fick första mens själv då). ”

  Det förvånar mer att du anser att det ska vara nödvändigt att öppet och tydligt vara emot det som du tycker att man ska vara emot och att Pär aktivt måste moderera sitt forum 24/7. Eller så kan han ju göra som så många dagstidningar och stänga av kommentarsfunktionerna. Men det är kanske det du vill. Kan man inte vinna med argument så kan man vinna genom att tysta sin meningsmotståndare.

  Så till båda:

  På vilket sätt skulle någon kommentar här överhuvudtaget antas vara representativt för Pär Ströms, eller någon annan kommentators, åsikter?

 40. Andreas B Says:

  Toddan: Skulle du vilja att din 15-åriga dotter låg med en grisig 16-åring med taskig umgängeskrets och förkastliga värderingar? Om inte, vad tycker du staten ska stifta för lagar mot detta problem?

 41. ADS Says:

  Lena,

  för det första vill jag att du slutar blanda ihop spädbarn med pubertala ungdomar med utvecklade sekundära sexuella egenskaper (läs, tuttar, etc). Grupperna är inte det minsta lika och personer som dras till den ena gruppen har inget gemensamt med den andra gruppen. Det ena är ren perversion, och det andra normal biologi. Det är rent jävla skitsnack och förstör seriös debatt.

  För det andra har du tyvärr fel om hur relationerna mellan män och kvinnor fungerar. Kvinnor är som mest attraktiva kring 20-strecket både i personlighet och kroppsligt (vilket är viktigast). Det finns ingen kvinna, som inte varit kraftigt överviktig, som är mer sexuellt attraktiv vid 35 än vid 20, och skillnaden är oftast enorm. Över 40 så är i stort sett alla kvinnor sexuella icke-varelser och mer eller mindre överspelade, annat än som sällskap. Personligheten tenderar att ändras så att kvinnor går från att vara charmiga och feminina i ung ålder till att mer och mer bli svaga, gnäliga feta män med tuttar och vagina i takt med att äggen förtvinar.

  Det har inget med osäkerhet att göra, och allt med grundläggande biologi att göra. Män är stenhårt selekterade för att vara attraherade av kvinnor vid sin fertilitetspeak. Det är inget som vare sig män eller kvinnor kan påverka. Och runt 100% av alla män skulle föredra kvinnor kring 20, plus minus några år, om de kunde få det.

  Något som kvinnor naturligtvis själva vet om, och därför desperat dels försöker själva se så unga ut som möjligt, utan att lyckas, samt skambelägga män som erkänner sina inbyggda preferenser och göra så mycket de kan för att göra ned och separera bort unga kvinnor från männen de själva vill ha.

 42. Lena Says:

  Lasse:

  Jag uttryckte hebofili för jag tycker fenomenet är intressant. Har inte det minsta med någon ideoIogi att göra.

  I Rättsfallet i inlägget ingick även att mannen var 26 år och bjöd 14-åringen på sprit före umgänget. Sedan kan man ju anse att det är sjukt att en timma ska avgöra. Men om lagen är skriven för en ålder, så måste ju gränsen hållas. Annars kan vi ju i andra fall även säga att tjejen blir ju 15 år om ett år med.

 43. Toddan Says:

  26 åringen fick det han förtjänade.

 44. David Holman Says:

  @Lena
  Om han bjöd på sprit så är det nog snarare anledningen varför han åkte dit. Jag kanske är naiv men har fortfarande ett visst hopp om vårat rättssystem.

  Bjuda en 15 åring på sprit för att sedan ha sex med henne gör att omdömet hos en minderårige är nedsatt och därför inte kan anses vara i ett sådant tillstånd att personen kan göra ett bra beslut.

 45. Ulf Says:

  Nu har jag kommit till slutet av rapporten. Jag kan notera att ett enda exempel på könsrelaterad särbehandling styrks: Att kvinnor med kvinnlig chef, där majoriteten av underlydande är män, över tiden har en bättre löneutveckling än männen. Denna effekt avtar när andelen kvinnor under chefen ökar. Rapportens hypotes är att den kvinnliga chefen fungerar som mentor åt de kvinnor som är i minoritet, och därmed utvecklar en preferens.

  En liten besvikelse blir då slutsatsen, då man kan undra om Hensvik blivit lite rädd för sina egna resultat. Framför allt vänder jag mig mot den sista formuleringen:

  Utifrån resultaten framstår det som viktigt att identi- fiera orsakerna till att vissa organisationer tillsätter kvinnliga chefer och an- ställer högpresterande kvinnor på lägre positioner. Detta kan skapa en bättre förståelse för hur kvinnor och män sorteras på den svenska arbetsmarknaden och den ojämna lönefördelningen mellan kvinnor och män.

  Egentligen visar hennes resultat att det som framför allt tycks spela roll är individens prestation; att högpresterande kvinnor är vanligast förekommande i kvinnodominerade branscher, och omvänt för män. Den mest närliggande slutsatsen skulle då vara att män och kvinnor ”sorterar sig själva”, snarare än att de ”sorteras på arbetsmarknaden”.

  Det mest uppenbara, och rätt tunga resultatet av undersökningen var ju att när man lyckades isolera enskilda individer och arbetsplatser, föll alla tecken på lönediskriminering bort. De enda exemplen på lönediskriminering som identifieras var viss initial favorisering av kvinnor från kvinnliga chefer.

  Men visst, man kan gå vidare och fundera på vad det är som belönas på arbetsplatser, och spekulera i att ‘kvinnliga’ egenskaper inte belönas lika mycket som ‘manliga’. Det är, mer allmänt hållet, intressant att se på hur organisationer motarbetar förändringar, såväl positiva som negativa. Jag vet inte om det ena könet blir mer motarbetat än det andra. Att män är överrepresenterade bland entreprenörer skulle t.ex. kunna ses som en indikation på att åtminstone en grupp män har svårt att få utrymme för sina ideer i konventionella organisationer, och måste bryta sig ut, med stor risk för sin egen ekonomi.

 46. Lasse Says:

  @Lena

  Inom svensk rättsskipning brukar ofta framhållas vilka höga krav vi har på rättssäkerhet och hur viktigt det är för ett rättssamhälle att ställa höga krav på bevisning och bevisvärdering.

  Det finns ett gammalt uttryck som heter ”heller fria än att fälla” och när det handlar om lagar och paragrafer där man ligger precis på eller nära gränsen för att bli fälld brukar det finnas en praxis där man hellre friar eller mildrar domen.

  I och med feminismens intåg inom Svenskt rättsväsende har man helt vänt på steken.

  ”Man fäller hellre än att fria”

  Än värre är det med bevisvärdering och bevisföring när det gäller ”ord mot ord”, trovärdighet etc.inom sexualbrott.

  *********************************

  Sedan tycker jag att moralpaniken infinner sig direkt ibland feminister när man börjar prata tonåringar.

  Tjejer mellan ca: 16-17 år dras oftast till killar mellan ca:18-22 år, de är mer spännande, de har oftast bil och körkort, sen vet vi att tjejer överlag dras till äldre killar.

  Ovanstående ser jag mer som en biologisk företeelse som inte har ett dugg med hebefili att göra.

 47. Joakim Says:

  Tyvärr kommer feminister snabbt avfärda detta med att patriarkala strukturer indoktrinerar kvinnliga chefer att anställa män.

  För övrigt: Hur fick domstolen ens kännedom om denna sexakt? Har flickan anmält i efterhand? Har hon tagit tillbaka sitt samtycke i efterhand? Vad grundar ”målsägarens ombud” (målsägandebiträde?) sin vision på?

 48. dolf Says:

  @ADS
  20 och 20. När jag var 15 trånade jag efter äldre kvinnor, dvs. de som var 28. När jag var 28 trånade jag efter jämnålders kvinnor, nu när jag är medelålders trånar jag efter yngre 28-åringar.
  Fan vet varför, men 28 tycks vara det magiska talet, då har de lämnat allt det flickaktiga bakom sig, men ännu inte börjat utveckla kärringegenskaper.

 49. Lasse Says:

  @David

  Har inte läst domen så jag kan bara spekulera.

  Men det bör vara väldigt svårt att bevisa att flickan var så berusad att hon tappat omdöme om tiden så mycket att hon inte visste att sexakten ägde rum en timme tidigare än hon var laglig.

  En annan osäkerhetsfaktor är flickans exakta ålder, vad räknas som exakt ålder om hon t.e.x. var för tidigt eller sent född.

  Observera att jag enbart motsätter mig själva domen. Som förälder skulle jag aldrig acceptera att min 14 åriga dotter var tillsammans med en 26 årig kille.

 50. Anonym Says:

  Tror man kan summera många av kommentarerna här att man efterlyser ett avskaffande av en nedre gräns för vilka honor som är lovliga – låt könsmognaden styra! Kan hon betäckas så är det OK oavsett mannens ålder – som ju som en kommentator betonade inte är föremål för diskussion. En ganska talande konsensus i denna fråga bland Pär Ströms följe.

 51. Lasse Says:

  @Anonym

  Vilka fina halmdockor du tillverkar, undrar ifall det blir någon halm kvar till bocken i Gävle nästa år.

  Vilket troll du är *suck*

 52. Anonym Says:

  @ ADS. När blir en man en ”sexuell icke-varelse”?

 53. Anonym Says:

  @ Lasse. Tycker du att det är att göra fina halmdockor om man vänder sig mot :

  ”Grrblt säger:
  14 december 2011 kl. 10:02

  Toddan: Man måste faktiskt inte sätta åldersgränsen nånstans. Finns en del ställen som inte har någon gräns för ålder, utan istället säger lagen att man måste ha gått igenom puberteten. Folk som har gjort det får antas förstå vad de gör när de hoppar i säng med någon, och då behöver vi ingen lag som ”skyddar” dem. Det kan bara vara pedofili om den yngre parten inte ännu har påbörjat puberteten. Och sen att du har åsikter om vem din 15-åriga dotter har sex med, ja det kan du ju ha, men vi ska inte göra dem till lag.”

  En 11-12-åring kan ha påbörjat puberteten och då skulle det således inte vara pedofili om en man på 26+ ”uppvaktar” henne?

 54. dolf Says:

  Ett tips till försvaret: de kanske skulle ta och räkna på hur gammal flickan var i riktiga astronomiska år, dvs. ta hänsyn till förskjutningar på grund av skottår, sommar/vinter-tid osv. Med lite tur så hamnar han på rätt sida av strecket. Bara skillnaden mellan sommar/vinter-tid kan, om det slår åt rätt håll, äta upp den förargerliga timmen.
  Sen undrar jag, vad gör de om det visar sig att de hade sexuellt umgänge en timme innan midnatt, sen gick och dushade, småmös tillsammans medans de tittade på Love Actually, och sen älskade igen ett par timmar in på den nya dagen. Dömer de honom för den första älskogen och friar honom för den andra?
  Och samlag som inleds innan midnat med avslutas efter, hur funkar det med dem? Får man halverat straff eftersom så att säga bara är ett halvt brott, eller behöver man redovisa i % hur mycket av samlaget som genomfördes före respektive efter midnatt?
  Och ska man inte ta hänsyn till klockslaget när personen är född också? Tiden för min födelse är, officiellt, 32 minuter efter midnatt. Nu är jag i och för sig man, men ponera att jag varit kvinna och haft en pojkvän som ”gratulerade” mig med att befria mig från in oskuld direkt efter midnatt. Detta kan utnyttjas av samvetslösa flickor för att skaffa sig extra tillskott till fickpengarna.

 55. Ulf Says:

  @Anonym,

  Du får gärna debattera enskilda kommentarer med den som fällt dem, som andra gör, men kag tycker du kan sluta upp med att generalisera och påstå att alla vi andra tycker samma sak.

  Tydligen väljer du att bortse från att de åsikter du vänder dig mot redan fått mothugg från flera håll. Jag själv är inte det minsta intresserad av att associeras med varje provokativ åsikt jag väljer att inte kommentera.

 56. Lasse Says:

  @Anonym

  ”Tror man kan summera många av kommentarerna här att man efterlyser ett avskaffande av en nedre gräns för vilka honor som är lovliga – låt könsmognaden styra!”

  Många av kommentarerna har inte efterlyst ett avskaffande av en nedre gräns. Nu generaliserar du igen och tillverkar halmdockor.

  ”Kan hon betäckas så är det OK oavsett mannens ålder.”

  Ytterliggare förstärkande av ovanstående halmdocka.

  ”– som ju som en kommentator betonade inte är föremål för diskussion. En ganska talande konsensus i denna fråga bland Pär Ströms följe.”

  Nu generaliserar du igen och ger Pärs skribenter en negativ klang.

  *****************************************************************

  Vad beträffar Grrblt kan det lika gärna var du som skrivit den kommentaren.

  Din retorik är urtypisk för den kollektiva bedömning feminismen gör av alla skribenter eller män.

  Skulle uppskatta om du slutade med din fulretorik och var lite seriös istället.

  *******************************************************************

 57. Lena Says:

  David:

  ”Jag kanske är naiv men har fortfarande ett visst hopp om vårat rättssystem.”

  Bra. Tror själv på att vara mer positiv.

  Lasse:

  ”Tjejer mellan ca: 16-17 år dras oftast till killar mellan ca:18-22 år, de är mer spännande, de har oftast bil och körkort, sen vet vi att tjejer överlag dras till äldre killar.
  Ovanstående ser jag mer som en biologisk företeelse som inte har ett dugg med hebefili att göra.”

  Jag har varken sagt eller påstått era exempel tillhöra gruppen hebefili heller! Mina tankar var mer åt män mellan 30-45 som jagar tonåringar. Det ser jag som mer matchande för benämningen.

  Jag vet inte vilken uppfattning du har kring min ålder men jag är inte last gammal. Så jag minns fortfarande hur det var att vara tonåring. Min första kärlek var när jag var 15 år. Han var lika gammal.

  Minns även känslan av män mellan 25-30 som spanade in mig i den åldern. Dem uppfattade jag dessvärre som gubbar. Trots att jag idag troligen skulle uppfatta dem som ganska snygga män.

  ADS:

  ”Det finns ingen kvinna, som inte varit kraftigt överviktig, som är mer sexuellt attraktiv vid 35 än vid 20, och skillnaden är oftast enorm. Över 40 så är i stort sett alla kvinnor sexuella icke-varelser och mer eller mindre överspelade, annat än som sällskap. Personligheten tenderar att ändras så att kvinnor går från att vara charmiga och feminina i ung ålder till att mer och mer bli svaga, gnäliga feta män med tuttar och vagina i takt med att äggen förtvinar.”

  Förstår inte riktigt hur du fick in övervikt i din kommentar. Hur som helst beklagar jag din taskiga syn på kvinnan.

  Betvivlar att din erfarenhet av kvinnor kan vara speciellt vidsynt. Du har nog missat många kap.

  Tjejer:

  ADS visar upp ett bra exempel på en man ni bör undvika!

  Det är även lite underhållande att han tycks tro att tjejer inte bryr sig om hur män ser ut!?

  Och de brukar ju ganska ofta och före kvinnor få både gubbmage och tappa håret. Vi skulle nog kunna säga att ADS är en, om vi använder hans eget uttryck, en ”icke sexuell varelse”!

  Det kan vi bara grunda på hans eget empatilösa och generaliserande om kvinnor som varande jätte livmödrar endast goda nog när de inte har hunnit lära sig så mycket om livet eller fått något som helst skinn på näsan.Förmodligen om vi ska snacka om biologi, så tappar han helt enkelt potensen när en kvinna befinner sig på samma intellektuella nivå

 58. ADS Says:

  Lena, det är du som börjar hålla dålig ton när du antyder att män som spanar in tonåringar vill ha sex med barn. Vänta dig inte silkesvantar tillbaka när du kommer med det snacket.

  Normalt brukar jag inte påpeka för 30+ kvinnor att de passerat bästföre med god marginal. Det är elakt, och innerst inne vet ni själva det mycket väl. Det är ju därför det är så vanligt att kvinnor ”mognar och väljer en mer stabil karl”; de har helt enkelt förlorat så pass mycket attraktionskraft att de måste hitta en snäll tönt att bygga bo med illa kvickt, eftersom de inte längre kan få den sortens män de kunde få i sin ungdom.

  Jag har då och då nöjt mig med sex med kvinnor som närmar sig fyrtio, och även om det kan vara mysigt, så är det ofta en lite småtragisk ton över det hela. Bröst som hänger, hy som börjar bli rynkig, hull som sladdrar och en desperat önskan efter att fortfarande kunna väcka åtrå hos en man. Känslan av postkoitalt äckel infinner sig snabbt, och det blir omöjligt att uppbringa några intensivare känslor än en viss ömkan.

  Kort sagt, nej jag tycker inte jag missar något som avskriver 35+:are rakt av och helst undviker kvinnor över 30 också.

  Oavsett vad du tror så spelar kvinnors personlighet knappt någon roll alls för deras värde som partner. Allt annat än snäll och omtänksam är i bästa fall neutralt, och i normala fall negativt. Det samma gäller även för egenskaper så som humor, världsvana, inkomst, karriär, bildning, intelligens, social förmåga. Samtligt är sexuellt värdelöst hos kvinnor, i bästa fall är det en sidobonus.

  Och som du kanske noterat så brukar kvinnor bli grinigare och torrare i personligheten med åldern. Vilket jag också skulle bli om jag vant mig vid intensiv uppvaktning under hela mitt vuxna liv, för att sedan snabbt bli osynlig för det motsatta könet.

  Män upplever förstås också en utveckling med en attraktionspeak och dal. Men toppen ligger kring 35 istället för 20. Och då de flesta män inte någon gång under hela sitt liv upplever den grad av intresse som en halvful tjej i tjugoårsåldern får från det motsatta könet blir inte heller omställningen så svår.

  Att män skulle bli feta och fula innan kvinnor är förstås rent önsketänkande. Många tjejer fläskar bort sig som partnerval redan i 20-årsåldern medan män normalt håller formen en bra bit in i trettioårsåldern. Skulle en man vilja är det heller inget som hindrar att han fortsätter se bra ut in på 50-års åldern, då saker som len hy, vackert hår, inte spelar någon särskild roll för hans attraktionskraft.

 59. Grrblt Says:

  Hej, anonym!

  Som du märker, om du läser mitt inlägg igen, så skrev jag inte ”ha påbörjat” puberteten, jag skrev ”ha gått igenom” den (alltså fullbordat den). Puberteten är inte endast en kroppslig process; när man har genomgått puberteten så ÄR man själsligt förmögen att ta dessa beslut – pubertetens enda syfte är att göra en människa redo för ett sexliv. Det är, per definition, INTE fråga om pedofili – en pedofili tänder på personer som inte ens har påbörjat puberteten. En pedofil tänder INTE på någon som har genomgått puberteten, oavsett om denna person är 15, 12 eller 10 år gammal.

  Observera att ytterst få tolvåringar har gått igenom puberteten. Men, om vi nu tänker oss att det finns en tolvåring som har gjort det, så tycker jag absolut att det ska vara lagligt att ha samlag under samtycke med den personen.

 60. Lena Says:

  ADS:

  ”Lena, det är du som börjar hålla dålig ton när du antyder att män som spanar in tonåringar vill ha sex med barn. Vänta dig inte silkesvantar tillbaka när du kommer med det snacket.”

  Lägg ner ditt lögnaktiga förtal.

  ”Normalt brukar jag inte påpeka för 30+ kvinnor att de passerat bästföre med god marginal. Det är elakt, och innerst inne vet ni själva det mycket väl.”

  Jag skiter fullständigt i vad en typ som dig tror sig veta om kvinnor. Dessutom har du ingen aning om min ålder. Du påverkar inte mig det minsta. Först och främst av den anledningen att du 1) talar en massa goja 2) Är totalt oattraktiv för mig. 3) Inget av det du säger är sant.

  Jag känner hur många kvinnor som helst som både är 30+ och 40+ och skitsnygga! Du skulle troligen inte ha minsta chans hos dem!

  Enda anledningen jag svarade är att jag stör mig på kvinnohatande vidriga avskum som dig!

  Dessutom tycks jag vara den enda kvinna som vågar öppna käften i ert sällskap, förutom de som kryper omkring på marken och tycker det är naturligt med psykopatiska uttalanden liknande ert!

  Det var inte endast mig du drog ner i skiten utan alla kvinnor generellt!

  Intressant att veta hur en en så oerhört smart gubbe som dig tror, att tjejer vill ha en gubbe som dig, som efter att de fyllt trettio anses vara förbrukade!?

  Är du sjuk eller är du sjuk? Är mycket tveksam till om du kan ha haft en seriös relation överhuvudtaget! Nästan synd om dig!

  ”Att män skulle bli feta och fula innan kvinnor är förstås rent önsketänkande. Många tjejer fläskar bort sig som partnerval redan i 20-årsåldern.”

  Jag vet inte på vilken isolerad ö en stackare som dig lever. Idag finns inte många feta människor överhuvudtaget. Du får kanske ta och vakna till från den porrtidning du dreglar över och inse att de tjejerna bara fanns med dig i din dröm.

  ”Skulle en man vilja är det heller inget som hindrar att han fortsätter se bra ut in på 50-års åldern, då saker som len hy, vackert hår, inte spelar någon särskild roll för hans attraktionskraft.”

  Nej män är inte mer vackra än kvinnor i samma ålder. Tyvärr.

 61. hamstrn Says:

  Jag tror alla faktiskt är överens här om att sex med barn är förkastligt. Låt oss inte trolla vidare med detta….

 62. Matilda Says:

  Lagen finns knappast där för att skydda ”de unga”. Den som intalar sig det borde vakna upp. Lagen finns för att göra det lättare för vuxna människor att utnyttja ungdomars förtroende för dem. För att föräldrar med osunt kontrollbehov ska kunna bestämma över sina barn. För att ungdomar ska fortsätta vara underlägsna. För att man ska kunna fortsätta förminska ungdomar till småbarn utan intellekt, sexualitet eller vilja.

 63. Anonym Says:

  @hamstrn. Nej alla håller inte med om det. ”Grrblt” anser hypotetiskt att om en flicka på 12 år gått igenom puberteten som är det OK att ha sex med henne. En 12-åring är alltså inte ett barn i allas ögon här…

 64. Grrblt Says:

  Anonym, vad anser du det finns för skäl för att hindra en person, som är helt könsmogen både kroppsligt och mentalt, från att ha ett sexliv?

  Och vad är egentligen värre: att ha sex med en fjortonåring som vet exakt vad hon gör, eller att ha sex med en femtonåring som har ett hormonfel som gör att hon överhuvud taget inte har påbörjat puberteten och inte begriper vad sex innebär? Vem av dessa blir mest utnyttjad? Enligt lagen så är det fjortonåringen.

 65. Aktivarum Says:

  Abbe:

  ”Aktivarum, sluta diskutera småtjejers könsmognad och hur lögnaktiga tjejers kan vara i yngre tonåren.”

  Upplysningsvis bestämmer du inte över mig så lägg ner det där egotrippade tramset direkt.

  ”Lagen är till för att skydda unga killar och tjejer och dina tankar om eventuell könsmognad hos trettonåriga tjejer är rent ut sagt osmakliga.”

  Verkligen? Skydda dem från vad då? Försök konkretisera vad hotet består av om du kan.

  ”Är det så här ni vill uppfattas?”

  Skall det där föreställa ett förtäckt hot? Skall du börja sprida ut falska anklagelser om vi inte låter dig kontrollera oss?

  ”Ett gäng bittra män som sitter och spekulerar i hur mycket sex tjejer i nedre tonåren förväntas ha?”

  Nej tvärtom så har jag förklarat att tjejerna skiter i dina förväntningar.

  ”Vilken term som används är knappast relevant(och att som Aktivarum bli så upprörd över att någon kallade en 26-årings intresse för ett barn för pedofili är ganska märkligt)”

  Ja det är oerhört märkligt att jag som påpekat hundra felaktiga användningar av ord påpekar en felaktig användning av ett ord. Att jag gör precis vad jag brukar göra – är oerhört oväntat Zzzzzz

  ”det osmakliga ligger i att ni villigt pratar om unga tonåringar och deras sexvanor. Skärp er.”

  Och det skall komma från dig? Du låter som snubben i denna video som vill låsa in tjejerna tills de blir 22.

 66. Aktivarum Says:

  Matilda:

  Där har du rätt, men framför allt används lagen i USA så att föräldrar kan kontrollera sin dotter genom att åtala pojkvänner föräldrarna inte gillar. Och där är det ännu värre för de åtalar upp till 18 för ”statuary rape” Det är alltså inte dotterns rätt det handlar om utan föräldrarnas kontrollbehov.

 67. Pilgrim Says:

  Våldtäkt är när våld är förekommer. Punkt. När sex är frivilligt (och kan bevisas vara så när omvänd bevisbörda bör råda) ska det inte straffas. Punkt.

 68. Pilgrim Says:

  Vad jag menar med det är att rimligt borde vara att över 15 år så ska den våldtagne kunna bevisa att det inte var frivilligt. Under 15 ska istället den anklagade kunna bevisa att det var frivilligt för att gå fri.

 69. Lena Says:

  En laggräns för sex finns inte till för att förminska ungdomars sexualitet. Eller användas som redskap för föräldrars kontrollbehov!

  Lagar finns till för att förhindra brott. Tyvärr, tyvärr finns det pedofiler i samhället! Och de kom inte till för att det finns lagar mot sex med barn. Utan de fanns före lagen.

  Påstå att en reducering av sexbrottslagen skulle förhindra övergrepp är bara otroligt befängt!

 70. Anonym Says:

  @ Vid vilken ålder skall man kunna lämna samtycke, Pilgrim?

 71. Lena Says:

  Frågan är istället Varför och Vilka behov som ligger bakom motståndet mot sexbrottslagen!

 72. Pilgrim Says:

  När puberteten är genomgången.

 73. Pilgrim Says:

  ”Frågan är istället Varför och Vilka behov som ligger bakom motståndet mot sexbrottslagen!”

  Svarat på detta skulle nog gå att finna i två läror. Charles Darwins och Sigmund Freuds. Men kokar man ner allt det där till en slutsats så är det ändå mest en antifeministisk handling.

 74. Anonym Says:

  @ Pilgrim och det innebär alltså att om en 11-åring är tidig härvidlag så skall hon kunna lämna legalt samtycke till säg en 40-årig man?

 75. Lena Says:

  En lag skapas inte genom föräldrars kontrollbehov. Den skapas för att skydda medborgarna. Vi bor inte heller i USA som Aktivarum tycks tro.

  I Sverige har föräldrar ofta noll koll på sina ungar. Därför sitter en del tjejer framför webbkameran och går med på vad som helst för vissa skumma typer. Det är dock andra underliggande problem som leder till dessa flickor och pojkars destruktiva handlande.

  Än att de på något sätt tänder på äldre män, vilket aldrig är fallet! Det kan handla om ensamhet, ångest, bekräftelse och andra destruktiva orsaker.

  Det börjar tydligen ofta i 14-års åldern.

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2011/11/vem-ska-egentligen-skammas.html

 76. Pilgrim Says:

  @ Anonym

  Ja. Hur ska man annars tolka mitt svar.. Principen står över allting annat, väck med gammalt feministisk tankefnask..

 77. tankeröta Says:

  feministisk tankeröta genomSyrar debatten

 78. Aktivarum Says:

  Lena:

  ”En lag skapas inte genom föräldrars kontrollbehov. Den skapas för att skydda medborgarna.”

  Jag upprepar frågan, skydda dem från VAD? Vad är det hemska som de skall skyddas från?

  ”Vi bor inte heller i USA som Aktivarum tycks tro.”

  Jag har aldrig påstått vi bor i USA, jag har påpekat hur denna form av lagar används i de länder som har dem.

  ”I Sverige har föräldrar ofta noll koll på sina ungar. Därför sitter en del tjejer framför webbkameran och går med på vad som helst för vissa skumma typer.”

  1) Inga som helst bevis på kausalt samband. Att föräldrar har noll koll ger flickor mer MÖJLIGHET till det men är knappast att betrakta som orsaken till viljan. Läs snarare Ariel Levys ”Female chauvivist pigs”

  2) Inga som helst bevis på att det är ”skumma typer” bara manipulativt språk som skall ge intrycket ungarna är utsatta för enorma hot som skall ge ursäkt till ökad social kontroll. Typiska feministiska kontrolltekniker.

  ”Det är dock andra underliggande problem som leder till dessa flickor och pojkars destruktiva handlande.”

  Dvs det är inte föräldrarnas noll koll som är orsaken.

  ”Än att de på något sätt tänder på äldre män, vilket aldrig är fallet!”

  Nej eller hur, svenska kvinnor tänder aldrig på äldre män. Frågan är om de ens HAR en sexualitet annat än när feministerna vill de skall ha en.
  http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article11789205.ab

  ”Det kan handla om ensamhet, ångest, bekräftelse och andra destruktiva orsaker.”

  Det är bara det att bekräftelsebehov. ensamhet och liknande är helt normala orsaker. De är inte ursäkter till någonting.

  ”Det börjar tydligen ofta i 14-års åldern.”

  Dvs samtidigt som många tjejer börjar bli sexuellt aktiva. Kvinnor har i medel första samlaget när de är 16, de som inte är vetenskapliga analfabeter förstår nog att för varje kvinna som hade sex senare så blir det en som måste haft sex tidigare.

 79. Shastra Says:

  Som dolf redan har påpekat: de här timgränserna för när sex är våldtäkt respektive frivilligt sex gör att lagen slår olika beroende på hur många skottår som har gått sedan den yngre frivilliga sexualpartnern eller brottsoffret föddes.

  Exempel: en person som fyller 15 år idag föddes den 15 december 1996 och har levt i 5478 dygn. En person som föddes den 28 februari 1996 däremot fyllde 15 år först efter att ha levt i 5479 dygn, på grund av att de mellanliggande åren i det sistnämnda fallet innehåller 4 skottdagar istället för 3.

  Den exakta åldern på en 15-åring kan alltså variera med ett helt dygn (t.o.m. två dygn vid nästa sekelskifte) på 15-årsdagen. Då är det knappast rimligt att bry sig om enstaka timmar vid valet av brottsrubsricering.

 80. ADS Says:

  Men, Pilgrim, tänk om ett FOSTER genomgått puberteten då? Förespråkar du på allvar att MÄN ska ha RÄTTEN till sex med ett FOSTER bara för att de genomgått puberteten och samtycker???
  :-p

  Något mer intressant så blir ju genomgången pubertet som samtyckesgräns en ganska otydlig gräns, som varierar rejält både upp och ned. Dessutom så kan det ju vara ganska flytande när processen ska ses som avklarad.

  För egen del så anser jag som sagt att föräldrarna uttryckligen borde äga sina barns sexualitet ganska långt upp i åldrarna och således ha både skadeståndsanspråk på en förförare så väl som möjlighet att kräva fängelse. Det samma bör även gälla ömsesidigt för gifta makar.

  Lena, jag ber om ursäkt för att jag var så plump. Men din smått hysteriska reaktion är ett exempel på varför det är så svårt för kvinnor att bli tagna på allvar. Istället för något försök att tänka över saken så blir det hysteriska personangrepp och löjliga motexempel. Denna oförmåga att kunna ta en diskussion opersonligt är ett kvinnoproblem av rang, skulle man kunna säga.

  Självklart skulle jag hellre se att kvinnor hade längre än 15-20 år på sig att skaffa en bra karl. Men nu är det så att en kvinna som lägger sin tjugoårsålder på att flamsa runt, antingen kommer få nöja sig med en sekunda karl eller få investera tungt i kattmat, då husdjur är de enda som egentligen kommer älska henne och barn är rätt utsiktslöst. Det är tragiskt och rent för jävligt att vi lurar kvinnor att kasta bort den bästa resurs de har, sin ungdom och skönhet, för att få en bra partner, men det gör vi i stor skala.

  Och som sagt, livet är generellt värre för män, så till vida att en majoritet av män aldrig någonsin blir särskilt sexuellt intressanta för kvinnor. Medan män obarmhärtigt enbart attraheras av det fysiska, så är kvinnors mer breda krav så sammantaget mycket snävare att bara 20-30% av män ses som särskilt sexiga. Däremot kan ju de män som faktiskt är attraktiva för kvinnor vara det från 15-80, allt som krävs är status, karisma, charm och ett någorlunda kontrollerat kroppsligt förfall.

 81. Lasse Says:

  Hjälp det här börjar spreta åt alla håll och kanter.

  @Lena

  Tycker du det är rimligt att straffpåföljden skall bli våldtäkt om man har frivillig sex mellan en 26 åring och en 14 åring ?

  Vad anser du om osäkerheten kring kvinnans ålder som jag påpekade i inlägget kl. 18:13 samt den svårbedömda bevisbördan att kvinnans berusning och omdöme gjorde att hon struntade i tiden.

 82. Lena Says:

  Aktivarum:

  ”Jag upprepar frågan, skydda dem från VAD? Vad är det hemska som de skall skyddas från?”

  Måste missat att du ställt den frågan tidigare. Ja varför kom brottsbalken till? Och vad ska lagar mot våld och stöld ha för syfte? Kan de rimligen haft som syfte att peka på gränser i samhället. Vi lever ju dessvärre inte i en utopi där precis alla människor är intelligenta, goda och bryr sig om varandra. Ett samhälle måste därför ha vissa regler och lagar. Trots att jag som dig, inte är en paragrafryttare eller byråkrat.

  Eller föredrar du anarki? Finns ett samhälle helt utan lagar öppnar det upp för alla handlingar. Inga feltramp eller övergrepp blir bestraffade och signalerar istället att nu gäller djungels lag.Vi får istället folkdomstolar där bland annat lekmän på nätet pekar ut folk som misstänkta utan bevis eller vett!

  ”Jag har aldrig påstått vi bor i USA, jag har påpekat hur denna form av lagar används i de länder som har dem.”

  Ja det är riktigt.

  ”1) Inga som helst bevis på kausalt samband. Att föräldrar har noll koll ger flickor mer MÖJLIGHET till det men är knappast att betrakta som orsaken till viljan. Läs snarare Ariel Levys ”Female chauvivist pigs”

  Jag länkade till ett inlägg hos mig med beskrivning av boken Skamfylld, där jag gav ett kausalt samband för att det finns skumma typer. Likaså även förekomsten av föräldrar, utan någon som helst kontroll.

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2011/11/vem-ska-egentligen-skammas.html?m=0

  Läste lite snabbt på Wiki kring ”Female chauvivist pigs”. Författaren menar alltså att den moderna feminismen fått kvinnor att börja strippa och bete sig billigt? Finns det något som inte feminismen sägs stå bakom!? Om du istället läser boken ”Skamfylld, som jag länkade till, så har den ingenting med någon ideologi att göra. Det handlar mer om ett samhällsproblem där föräldrar inte riktigt har översikt över allt på nätet i kombination med sämre sociala förhållanden. Det sista inte alltid ekonomiska utan bland annat mer brist på tid, kärlek och omtanke.

  ”2) Inga som helst bevis på att det är ”skumma typer” bara manipulativt språk som skall ge intrycket ungarna är utsatta för enorma hot som skall ge ursäkt till ökad social kontroll. Typiska feministiska kontrolltekniker.”

  Låter nästan som om du tagit något personligt. Lägg dessutom ner dina insinuationer om mig tillhörande någon ideologi! Det är bara ett sätt för dig att få medhåll av andra.
  Har inte påstått att alla människor är skumma som glor på flickor från webbkamera. Samtidigt är det oerhört falskt, eller naivt att hävda motsatsen inte förekommer. Vill några titta på flickor i en webbkamera är det annars helt okay för mig.

  Det är inte heller där de största brotten finns. Dock uppkomsten av många fall. Idag gick tex att läsa att polisen har uppsikt över 560 aktiva nätpedofiler. De kan dock varken förebygga eller förhindra så kallad grooming. Polisen får bara ingripa om man kan bevisa att barnet är under 15 år, avser att begå sexualbrott och tar aktiva åtgärder i verkligheten.

  http://www.smp.se/nyheter/tt_inrikes/tandlos-groominglag-frustrerar-polis%283074040%29.gm

  ”Nej eller hur, svenska kvinnor tänder aldrig på äldre män. Frågan är om de ens HAR en sexualitet annat än när feministerna vill de skall ha en.http://www.aftonbladet.se/wendela/barn/article11789205.ab

  Jag har inte talat om kvinnor. Utan småtjejer, det vill säga tonåringar. Ledsen om jag krossar dina illusioner. Är dock övertygad om att de inte tänder på äldre män. Jag har själv varit mellan 13-16 år och jag är kvinna! Artikeln du länkar till handlar inte heller om tonåringar. Vill en 26-åring, en kvinna gänga en man på 67 år är det helt hennes problem. Jag har aldrig heller förnekat att ungdomar har en sexualitet. Var snäll och skriv inte om mina uttalanden.

  ”Dvs samtidigt som många tjejer börjar bli sexuellt aktiva. Kvinnor har i medel första samlaget när de är 16, de som inte är vetenskapliga analfabeter förstår nog att för varje kvinna som hade sex senare så blir det en som måste haft sex tidigare.”

  Och? Jösses min fråga har inte handlat om tonåringars sexdebut. Vet mycket väl att den kan komma tidigt. Något som dock inte berör mycket äldre män. En tioåring klarar även av att köra bil. Däremot har hon troligen inte samma erfarenhetsspektra att förutse alla möjligheter till trafikolyckor. Ska vi ändå släppa lös alla tioåringar i trafiken? Ty annars kan vi ju ses som autoritära byråkrater, omoderna, utan liberalt tänkande som inte låter barnen utveckla sin trafikkreativitet.

 83. Lena Says:

  ADS:

  ”Lena, jag ber om ursäkt för att jag var så plump. Men din smått hysteriska reaktion är ett exempel på varför det är så svårt för kvinnor att bli tagna på allvar.”

  Kvinnor tas på allvar. GenusNytt är dock inte ett genomsnitt av mannen i Sverige idag. Slänger du ur dig meningslösa nedlåtande påhopp generellt mot kvinnan och hennes kropp, så lär du får svar på tal.

  Du ser bara objektivt på kvinnan och det är bara att beklaga din själlösa inställning. Försök meditera lite över den istället så kanske även du blir lycklig en dag. Du kanske till och med börjar se på kvinnor som medmänniskor. Och inte spermietrattsdockor som ska kastas i soporna när du passerat 20 år.

  ”Denna oförmåga att kunna ta en diskussion opersonligt är ett kvinnoproblem av rang, skulle man kunna säga.”

  Som du behandlar andra blir du behandlad tillbaka. Jag har inga problem, att diskutera med män. Däremot skulle jag aldrig börja en diskussion med att säga att de är förbrukade gubbar efter 20 år. Och sedan rada upp ett par taskiga erfarenheter jag haft med män i sängen. Är ganska övertygad om att de skulle finna mig ganska weird vid ett liknande angreppssätt.

  ”Men nu är det så att en kvinna som lägger sin tjugoårsålder på att flamsa runt, antingen kommer få nöja sig med en sekunda karl eller få investera tungt i kattmat, då husdjur är de enda som egentligen kommer älska henne och barn är rätt utsiktslöst.”

  Javisst! Låt oss istället införa 1800-talsmodellen med att mannen får fråga fadern efter flickans hand. De gifter sig. Och sedan får de ett par ungar. Kvinnan mognar på sig. Hon inser att det är ett riktigt svin hon lever med. Han tog henne bara för hennes 20-åriga kropp. Han har redan tröttnat på hennes numera hängande amningsbröst. Skilsmässan blir ett faktum. Nu har paret åldrats. Kvinnan är 30+ och mannen 45+. Ny omgång. Nästa runda har kvinnan 3 ungar med sig får 2 på köpet. Och med den nya mannen skaffar hon sig ett ”kärleksbarn” till. Kaos. Tappert kämpar paret vidare något år. Organisationen över alla barn tappar all kontroll. Sönerna börjar knarka och går med i huligangäng. Flickorna lägger upp sig på nätet och tänker att en 40 år äldre man kan bli deras tillfälliga månadspeng. Föräldrakaos. Skilsmässa. Männen försöker ragga på nätet men inser, att de som är över är överkvalificerade för män, som tagit kvinnor för att ha som hushållerska och akut sextillfredställare utan kärlek.

  ”Och som sagt, livet är generellt värre för män, så till vida att en majoritet av män aldrig någonsin blir särskilt sexuellt intressanta för kvinnor. ”

  Totalt meningslös approach.

  ”Medan män obarmhärtigt enbart attraheras av det fysiska, så är kvinnors mer breda krav så sammantaget mycket snävare att bara 20-30% av män ses som särskilt sexiga.”

  Jag känner många män och de attraheras inte endast av det fysiska. Självklart attraheras annars både män och kvinnor av de yttre. Har män dock inget att tillföra mentalt är de inget attraktiva. Sex är tillfälligt. När det handlar om sex utan känslor. Då blir det passionslöst sex. Och leder inte till seriösa relationer. Ofta förekommande utan några gemensamma variabler.

  Du har fortfarande inte förklarat för mig på vilket sätt du menar att kvinnor ska inleda relationer med människor som dig när de är 20-åringar, för att sedan ses som förbrukade nästan före 30 år?
  Tror inte att det samhället blir ett bättre samhälle.

  ”Däremot kan ju de män som faktiskt är attraktiva för kvinnor vara det från 15-80, allt som krävs är status, karisma, charm och ett någorlunda kontrollerat kroppsligt förfall.”

  Jag tror de kvinnorna är begränsade, som ser så mycket äldre män attraktiva. Det är märkligt att män inte följer med kvinnan i sin utveckling. En tjej på 15 år som avgudade sin pojkvän när hon var 15 år skulle aldrig falla för samma kille när hon är 25 år. Skillnaden med vissa män tycks vara att män behöver ingen själ eller personlighet hos kvinnan. Typer som dig är bara ute efter ett tomt skal. Sorgligt.

 84. Lena Says:

  Lasse:

  @Lena

  ”Tycker du det är rimligt att straffpåföljden skall bli våldtäkt om man har frivillig sex mellan en 26 åring och en 14 åring ?”

  Nej frivilligt sex kan inte ses som våldtäkt.

  ”Vad anser du om osäkerheten kring kvinnans ålder som jag påpekade i inlägget kl. 18:13 samt den svårbedömda bevisbördan att kvinnans berusning och omdöme gjorde att hon struntade i tiden.”

  Jag har inte läst rättshandlingarna, så det enda jag har att utgå från är tidningsartikeln. I den framgår att 26-åringen bjöd på sprit, så rent moraliskt kan väl sägas att det är fel om hon blev berusad. Jag vet inte heller om förtäringen skedde under ”ordnade förhållanden” Alkohollagen säger följande:

  Det är tillåtet att bjuda den som inte har uppnått föreskriven ålder på en mindre mängd alkoholdryck under förutsättning att förtäring sker på platsen och under ordnade förhållanden samt det med hänsyn till den unges ålder och utveckling och omständigheterna i övrigt framstår som försvarligt. På serveringsställe gäller dock den åldersgräns som anges i 7 § andra stycket.

  Vet inte heller om det kan anses vara ”försvarligt” med tanke på den unges ålder. Jag anser ju att en 26-åring drar inte ner byxorna ihop med en berusad 14-åring. Var det en timma före hon fyllde 15 år borde det ju ses som förmildrande omständighet. Däremot framgår inte heller i artikeln om mannen frågat flickan, om hennes ålder, så vem har bevisbördan. Jag tillhör ju dock dem som anser att myndiga människor bör ha ett större ansvar över omyndiga yngre människor.

 85. Lasse Says:

  @Lena

  ”Nej frivilligt sex kan inte ses som våldtäkt”

  Tack, då är vi på samma linje och nuvarande lagstiftning måste göras om.

 86. Shastra Says:

  Frivilligt sex mellan lagliga partners borde ju rimligtvis aldrig leda till rättslig prövning överhuvudtaget, även om någon formell kalenderorienterad timgräns råkar ha överskridits på marginalen.

  Så varför hamnade detta fallet överhuvudtaget i domstol? Vem polisanmälde detta och varför? Någon som vet detaljerna?

 87. Toddan Says:

  Shastra
  26 årig man som bjöd på alkohol. 14 årig tjej. Ok?

 88. Aktivarum Says:

  Lena:

  ”Måste missat att du ställt den frågan tidigare. Ja varför kom brottsbalken till?” Och vad ska lagar mot våld och stöld ha för syfte? Kan de rimligen haft som syfte att peka på gränser i samhället.”

  Olika lagar kom till av olika skäl. Vad brottsbalken kom till för är irrelevant då ingen ifrågsatt dess existens men inget av det där svarar på min fråga varför just den här specifika lagen kom till?

  Så jag får upprepa vad skall den skydda ungdomarna från?

  ”Vi lever ju dessvärre inte i en utopi där precis alla människor är intelligenta, goda och bryr sig om varandra. Ett samhälle måste därför ha vissa regler och lagar. Trots att jag som dig, inte är en paragrafryttare eller byråkrat.”

  Det där handlar också om lagar generellt. Jag frågade enbart om den här specifika lagen. I Nazityskland var det enligt lagen att mörda judar, att vilja avskaffa den lagstiftningen är inte samma sak som att också vilja avskaffa lagen mot bankrån.

  ”Eller föredrar du anarki? Finns ett samhälle helt utan lagar öppnar det upp för alla handlingar.”

  Jag har inte pratat om lagar generellt, Jag har pratat om just DEN HÄR lagen. Dina hänvisningar har argumentationsfelet att de saknar all relevans till min fråga.

  ”Inga feltramp eller övergrepp blir bestraffade och signalerar istället att nu gäller djungels lag.Vi får istället folkdomstolar där bland annat lekmän på nätet pekar ut folk som misstänkta utan bevis eller vett!”

  Åter, du är inte på samma ämne.

  ”Ja det är riktigt.”

  Och då skall du också veta att åldersgränserna skiljer sig mellan olika länder. Det faller sig då naturligt att fråga länder med högre åldersgräns vad de anser om länderna med lägre.

  Exempelvis bör vi fråga de USA-delstater med 16-18 vad hotet är att deras ungar skulle ha sex tidigare (vilket många redan gör)

  ”Jag länkade till ett inlägg hos mig med beskrivning av boken Skamfylld, där jag gav ett kausalt samband för att det finns skumma typer. Likaså även förekomsten av föräldrar, utan någon som helst kontroll.”

  Boken skamfläck handlar om tre personer. Anekdotisk bevisning väcker känslor och säljer bättre men den gäller inte som vetenskapliga belägg någonstans.

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2011/11/vem-ska-egentligen-skammas.html?m=0

  ”Läste lite snabbt på Wiki kring ”Female chauvivist pigs”. Författaren menar alltså att den moderna feminismen fått kvinnor att börja strippa och bete sig billigt?”

  Det kallas trotsåldern. Alltså barn gör uppror mot sina föräldrar. Barn till sexnegativa radikalfeminister idolierar porrstjärnor för att avsiktligt reta upp och göra uppror mot de vuxna.

  ”Finns det något som inte feminismen sägs stå bakom!?”

  Feminismen har haft en enorm makt och då har man också haft effekt på det mesta som hänt under den tid man haft den makten. Feminismen har även aktivt försökt påverka folks privatliv. Man kan inte först hylla framgångar och sedan klaga över att man får skulden för bieffekterna. Vill man ha makt får man ta ansvaret också.

  ”Om du istället läser boken ”Skamfylld, som jag länkade till, så har den ingenting med någon ideologi att göra. Det handlar mer om ett samhällsproblem där föräldrar inte riktigt har översikt över allt på nätet i kombination med sämre sociala förhållanden.”

  Nej skamfylld handlar INTE om ett samhällsproblem. Det är TRE enskilda personer. Det säljer bra med snyftberättelser men det säger inte ett dugg om hur samhället ser ut. Utan empirisk vetenskap har man inte ett dugg förutom bra sagor.

  ”Det sista inte alltid ekonomiska utan bland annat mer brist på tid, kärlek och omtanke.”

  Finns inga bevis för det heller. Att de själva påstår det gör det inte sant. Det är just för att slippa gå på helt opålitliga anekdoter som vi har vetenskaplig bevisning.

  ”Låter nästan som om du tagit något personligt. Lägg dessutom ner dina insinuationer om mig tillhörande någon ideologi! Det är bara ett sätt för dig att få medhåll av andra.”

  Nej det är ett sätt att påpeka att kvalitativa utlåtanden utan kvantitativ empiri är skit. Det är som en skolklass där man inte gör prov och läraren inte har några siffor som riktlinje för vilka som kan mest.

  ”Har inte påstått att alla människor är skumma som glor på flickor från webbkamera. Samtidigt är det oerhört falskt, eller naivt att hävda motsatsen inte förekommer.”

  Det är skit samma om det förekommer eller inte. Vad som är av intresse är TILL VILKEN GRAD. Att ta tre snyftberättelser är värsta sortens ickevetenskap. Jag kan skriva om män i min närhet som blivit våldtagna, betyder det manliga våldtäkter är ett stort samhällsproblem?

  ”Vill några titta på flickor i en webbkamera är det annars helt okay för mig.”

  Frågan är inte om de vill titta, frågan är om det finns flickor som vill visa. Ingen tvingar dem.

  ”Det är inte heller där de största brotten finns. Dock uppkomsten av många fall. Idag gick tex att läsa att polisen har uppsikt över 560 aktiva nätpedofiler”

  Ohhhh! Hela 500 personer. Knarklangare på skolorna var ett betydligt värre problem i min hemstad. Det var först när en av killarna polisanmälde sina kompisar (för att förhindra överdos) som polis och politiker vaknade upp – innan dess så var de lika j-a sjukligt besatta vid sexuella övergrepp.

  ”De kan dock varken förebygga eller förhindra så kallad grooming. Polisen får bara ingripa om man kan bevisa att barnet är under 15 år, avser att begå sexualbrott och tar aktiva åtgärder i verkligheten.”

  Det var ju polischefen Kapten Klänning som skall jobba med sånt här som själv våldtog småtjejer. Jag litar inte en sekund på personer som är för insnöade på detta lilla lilla smala ämne.

  ”Jag har inte talat om kvinnor. Utan småtjejer, det vill säga tonåringar.”

  Ja och hur många tonåringstjejer tror du inte vi hade drällande efter oss när vi var några år äldre och hade lägenheter, cigaretter och alkoholdrycker?

  Du verkar inte fatta att det är tjejerna som tar initiativ i den åldern. De vet precis vad de vill, de vill ha koppling till killar som kan ge en gratisknuff in i vuxenlivet.

  ”Ledsen om jag krossar dina illusioner. Är dock övertygad om att de inte tänder på äldre män.”

  Övertygelse har jag noll respekt för. Det är i sig bara bevis på starka känslor. Inget annat. För hundratals år sedan skedde nåt som heter upplysningen där man började förespråka rationalitet framför känslor. Nåt alla än idag gör i alla yrken av betydelse. Om läkare opererade på övertygelse skulle det bli ramaskri. Om ingenjörer byggde flygplan på övertygelse skulle det ramla ner plan lite överallt.

  ”Jag har själv varit mellan 13-16 år och jag är kvinna!”

  Ja och du är EN person, jag har aldrig sagt att alla tjejer i den där åldern är likadana.

  ”Artikeln du länkar till handlar inte heller om tonåringar. Vill en 26-åring, en kvinna gänga en man på 67 år är det helt hennes problem.”

  Suck, hon var givetvis inte 26 när de träffades.

  ”Jag har aldrig heller förnekat att ungdomar har en sexualitet. Var snäll och skriv inte om mina uttalanden.”

  Vad jag sade var att feminister först säger att tjejer har egen sexualitet. Sedan när den leder till fel resultat (players, machokollar, äldre rikare killar etc) då är tjejernas sexualitet plötsligt bara ”osäkerhet”

  ”Och? Jösses min fråga har inte handlat om tonåringars sexdebut. Vet mycket väl att den kan komma tidigt. Något som dock inte berör mycket äldre män.”

  Det är klart den berör några år äldre män. Det är vanligt bland tjejer att hantera nervositeten gällande sexdebuten genom att ha den med en mycket äldre kille som verkar veta hur det skall gå till.

  ”En tioåring klarar även av att köra bil. Däremot har hon troligen inte samma erfarenhetsspektra att förutse alla möjligheter till trafikolyckor.”

  Jag behöver inte fråga dig vilka hot som finns i trafiken jag vet precis hur statistiken där ser ut men vad jag frågade dig var vilka hot den här lagen skyddar dem från?

  ”Ska vi ändå släppa lös alla tioåringar i trafiken? Ty annars kan vi ju ses som autoritära byråkrater, omoderna, utan liberalt tänkande som inte låter barnen utveckla sin trafikkreativitet.”

  Det där är också ett argumentationsfel vid namn ”Slippery slope” dvs där du säger att om vi inte har en lag som hindrar könsmogna tjejer från att ha sex (annat än med omogna jämnåriga killar) så måste vi också automatiskt tillåta 10-åringar i trafiken?

  Not true!

  Och jag har fortfarande inte fått svar på vad den HÄR lagen skyddar ungarna från?

  Sex med dödligt vapen?

 89. Lena Says:

  Aktivarum:

  ”ingen ifrågsatt dess existens men inget av det där svarar på min fråga varför just den här specifika lagen kom till?”

  Jo jag gav ett allmän förklaring till varför lagar finns. Således även ett svar på din fråga. Jag kan inte historian till varför sexbrottslagen kom till. Dock vet jag att sexbrottslagen skärptes 1 april år 2005. Syftet var att skydda ungdomar från att bli sexuellt utnyttjade av vuxna.

  ”Så jag får upprepa vad skall den skydda ungdomarna från?”

  Lagen skulle skydda ungdomar från våldtäkt när offret sovit, lidit av psykisk störning, varit kraftigt berusad, medvetslös eller på annat sätt befunnit sig i hjälplöst tillstånd.
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article10554532.ab

  Låter ju ganska sunt.

  Bearice Ask gjorde ett uttalande om att lagen ska skärpas augusti 2011. Bakgrunden var ungdomsstyrelsens rapport från 2009 som visade att 1,5 procent av ungdomarna i årskurs 3 på gymnasiet har fått ersättning för sex. Det motsvarar ungefär en elev i var tredje klass. Ungdomarna som skadar sig själva fanns i alla samhällsklasser. Lite mer statistisk för boken, Skamfylld.

  http://www.aftonbladet.se/debatt/debattamnen/brottochstraff/article13510514.ab

  ”I Nazityskland var det enligt lagen att mörda judar, att vilja avskaffa den lagstiftningen är inte samma sak som att också vilja avskaffa lagen mot bankrån.”

  Jag tycker det var en usel jämförelse med en lag som vill skydda ungdomar med en annan från 40-talet som tillät mord på judar!

  Varför vill du själv avskaffa lagen? Att påstå att alla tjejer ljuger om våldtäkter är ju även det en ganska dålig syn på tjejer.

  ”Dina hänvisningar har argumentationsfelet att de saknar all relevans till min fråga.”

  Nej det saknar inte relevans. Möjligen saknas läsförståelse av opponenten.

  ”Åter, du är inte på samma ämne.”

  Jo vi talade om lagar. Samma område. Sedan att du inte har bättre argument, än att påstå att allt jag säger är fel kan jag tyvärr inte göra mycket åt.

  ”Finns inga bevis för det heller. Att de själva påstår det gör det inte sant. Det är just för att slippa gå på helt opålitliga anekdoter som vi har vetenskaplig bevisning.”

  Vi får hoppas att du inte har barn för din empati tycks vara större för fullvuxna karlar än unga tonåringar. Hur skulle du vetenskapligt kunna bevisa folks upplevelser och känslor av händelser mer, än genom kvalitativa undersökningar!?

  ”Ohhhh! Hela 500 personer. Knarklangare på skolorna var ett betydligt värre problem i min hemstad.”

  Nej 560 stycken skrev jag. Men några pedofiler hit eller dit har tydligen ingen betydelse för er. Att slåss för att män ska få vårdnaden om barnen. Och samtidigt tycka att pedofiler är som tillfällig duvskit på kragen är inte säljande!

  ”Det var först när en av killarna polisanmälde sina kompisar (för att förhindra överdos) som polis och politiker vaknade upp – innan dess så var de lika j-a sjukligt besatta vid sexuella övergrepp.”

  Jag har aldrig upplevt att några varit sjukligt besatta av sexuella övergrepp. Kan det möjligen brista i smidigheten, hos vissa män när de umgås med tjejer!?

  ”Ja och hur många tonåringstjejer tror du inte vi hade drällande efter oss när vi var några år äldre och hade lägenheter, cigaretter och alkoholdrycker? ”

  Vi var ganska många tjejer som umgicks som tonåringar. Några killar kunde varit ett par år äldre. Något grabbgäng som trodde de var coola och skröt om sina erövringar. Annars hängde vi nog inte direkt efter äldre. Snarare de som hängde utanför våra hem när vi var yngre.

  Men visst finns säkert även de som hänger efter grabbar, som bjuder på sprit och ger möjlighet till fester. Det är ju i den utvecklingen vi befinner oss i tonåren.

  ”Du verkar inte fatta att det är tjejerna som tar initiativ i den åldern. De vet precis vad de vill, de vill ha koppling till killar som kan ge en gratisknuff in i vuxenlivet.”

  Stämmer nog inte fullständigt på alla. Jag såg den kille jag ville ha på en fest. Sedan blev vi ett par. Han var dock mer snygg och häftig, än han gav någon knuff till vuxenlivet.

  ”Boken skamfläck handlar om tre personer. Anekdotisk bevisning väcker känslor och säljer bättre men den gäller inte som vetenskapliga belägg någonstans.”

  Läser du boken framgår det även att journalisten Caroline Engvall intervjuat flera personer med olika expertis på området. Bland andra, Åsa Landberg, leg. psykolog rädda barnen, Anneli Svensson,kurator, terapeut RFSLs brottsofferjour, Olof Risberg, leg. psykolog, leg psykoterapeut Rädda barnen, Jonas trolle, tf sektionschef/spaningsledare vid citypolisen spaningsrotel och Carl Göran Svedin, professor i barnpsykiatri vid Lindköpings universitet.

  ”Nej det är ett sätt att påpeka att kvalitativa utlåtanden utan kvantitativ empiri är skit. Det är som en skolklass där man inte gör prov och läraren inte har några siffror som riktlinje för vilka som kan mest.”

  Okay så du menar att du alltid slänger fram kvantitativ empiri!? T ex artikeln med 26-åringen som gängade en 67-årig man. Det var ju väldigt vetenskapligt.

  ”då är tjejernas sexualitet plötsligt bara ”osäkerhet”

  Ok.

  ”Det är klart den berör några år äldre män. Det är vanligt bland tjejer att hantera nervositeten gällande sexdebuten genom att ha den med en mycket äldre kille som verkar veta hur det skall gå till.”

  Källa? Eller var det kanske mer ett önsketänkande?

  ”vad jag frågade dig var vilka hot den här lagen skyddar dem från?”

  En lag behöver inte finnas för att det alltid finns ett hot! Frågan känns inte relevant i sammanhanget. Sexbrottslagen finns till för att som jag pekat på ovan, markera att det inte är tillåtet att t ex ligga med en redlös trettonåring. Liksom lagen mot misshandel inte finns till, för att de ständigt finns ett hot för misshandel, så finns den till för att markera gränser när den väl överträds.

  ”Det där är också ett argumentationsfel vid namn ”Slippery slope” dvs där du säger att om vi inte har en lag som hindrar könsmogna tjejer från att ha sex (annat än med omogna jämnåriga killar) så måste vi också automatiskt tillåta 10-åringar i trafiken?”

  Nej det var inte så jag menade. Jag syftade på en åldersgräns för sex. Har aldrig påstår att tjejer måste ha sex med jämnåriga! Jag håller annars med dig att får ungar för hårda tyglar så vill de revoltera. Mindre så blir det inte lika spännande.

  Jag kan ändå inte se ett hinder att ha en ålder som sätter en gräns för vissa skrupelfria individer.

  Nu är ju på förslag att även införa brottet, sexuellt övergrepp, vid fall av ”frozen fright” när offret ska bli så rädd att det stelnar till, enligt forskningen. Det här har dock fått kritik eftersom det blir svårt att bevisa att någon utför en sexuell handling mot någon utan hans eller hennes tillåtelse.

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/sexbrottslag-far-kritik_6115261.svd#after-ad

  ”Not true!”

  Du får sluta ställa frågor, som du svarar på själv! Du utgår från en felaktig tes över vad jag menar och sedan svarar du själv på den i mitt namn.

  ”Och jag har fortfarande inte fått svar på vad den HÄR lagen skyddar ungarna från?”

  Nu borde du inte missat svaren ovan.

  ”Sex med dödligt vapen?”

  Har ännu inte hört något om att vanligt sex ska ge en dödande effekt. Vissa undantag förekommer ju.

  http://www.expressen.se/noje/extra/1.1280697/matthew-mcconaugheys-far-dog-under-sexakt

 90. Ulf Says:

  @Lena,

  Jag kan ändå inte se ett hinder att ha en ålder som sätter en gräns för vissa skrupelfria individer.

  Egentligen har jag ingen lust att ge mig in i er duell. Kanske ni kan lägga ned snart?

  Hursomhelst, det är bra om lagar är formulerade så att de lämnar så lite utrymme som möjligt för godtycke. Här vet vi inte så mycket om den 26-åring som fått fängelse, men – ‘skrupelfri’? Hade han varit några få år yngre, hade det förmodligen varit ok, eftersom de då kunnat anses tillräckligt jämnåriga, men var går gränsen? Hade det varit ok om han varit 22 år? 20? 18?

  Dessutom, han bjöd på alkohol… hur mycket då? Var hon kraftigt berusad, som du skriver att lagen ursprungligen syftade till att skydda emot (det där med hjälplöshet har ju f.ö. varit hett debatterat tidigare).

  Det kan ju förstås vara så att detaljerna pekar på att 26-åringen verkligen var skrupelfri och utnyttjade tjejen, men inget sådant lyftes fram av åklagare eller rådman i artikeln. Grejen tycks ha varit att:

  – han var tillräckligt mycket äldre (vad är prejudikat här?)
  – hon var olovlig med en timmas marginal
  – han bjöd på alkohol

  Om det inte var mer än så, tycker jag inte att fallet passar in på det du säger att lagen är till för att skydda mot.

  I en dom från 2004 (länge, länge sedan…), kan man läsa följande:

  Högsta domstolen uttalade i rättsfallet NJA 2001 s. 742 att undantag borde kunna komma i fråga i fall där omständigheterna var sådana att något ofredande inte kunde anses ha skett, t.ex. om målsäganden mycket snart efter händelsen skulle uppnå 15 års ålder eller om skillnaden i ålder och utveckling mellan målsäganden och den som har begått gärningen skulle vara ringa.
  Straffbestämmelsen avseende sexuellt utnyttjande av underårig har till särskilt syfte att värna om barns sexuella integritet. Straffskyddet är ovillkorligt. Barnets eget agerande eller eventuella samtycke saknar sålunda i princip betydelse för straffbarhet (se NJA 2003 s. 313). Om skillnaden i ålder eller utveckling mellan den som har begått gärningen och barnet är ringa, får dock åtal väckas av åklagaren endast om åtal är påkallat ur allmän synpunkt (6 kap. 13 § brottsbalken).

  Så enligt prejudikat från HD 2004, skulle det i detta fall vara så att ”målsäganden mycket snart efter händelsen skulle uppnå 15 års ålder”, och inget ofredande därmed skulle anses ha förekommit. I fallet ovan var det två 16-åringar som hade sex med en 12-åring. Åldersskillnaden (och skillnad i utveckling) ansågs då inte vara ringa.

  Det sägs också:

  Vidare anmärktes att åldersgränsen 15 år byggde på presumtionen att barnet förförts till handlandet eller med andra ord inte handlat av egen fri vilja.

  Frågan blir naturligtvis hur man skall tolka lagarna så att man minimerar risken att personer som agerar av fri vilja och utan att i övrigt kränka varann, inte skall dömas till fängelse bara för att jurister väljer att göra en striktare tolkning.

 91. Lena Says:

  Ulf:

  ”Egentligen har jag ingen lust att ge mig in i er duell. Kanske ni kan lägga ned snart?”

  Hurså stör diskussionen?:)

  ”Hursomhelst, det är bra om lagar är formulerade så att de lämnar så lite utrymme som möjligt för godtycke.”

  Det håller jag med om.

  ”Här vet vi inte så mycket om den 26-åring som fått fängelse, men – ‘skrupelfri’? ”

  Det är som sagt svårt att avgöra hela bilden endast med en artikel.

  ”Hade han varit några få år yngre, hade det förmodligen varit ok, eftersom de då kunnat anses tillräckligt jämnåriga, men var går gränsen? Hade det varit ok om han varit 22 år? 20? 18?”

  Inte helt säkert. Det måste antagligen avgöras från fall till fall. En ålderskillnad på 11 år är inte lika märkvärdigt när vi är över 20 år. Den blir ju dock mer påtagligt i normala fall när vi är 15 och den andra 26.

  Något tvång har ju inte kunnat bevisas. Nu tycks det avgörandet skälet vara att mannen bjöd tjejen på alkohol för att fälla mannen och döma det hela till våldtäkt.

  ”Tingsrätten skärper straffet till ett år eftersom 26-åringen bjudit offret på alkohol före det sexuella umgänget. Vilket är ett av skälen Magnusson framhåller som anledning till att bedöma det skedda som våldtäkt.”

  ”Dessutom, han bjöd på alkohol… hur mycket då? Var hon kraftigt berusad, som du skriver att lagen ursprungligen syftade till”

  14-åringar och tjejer tål ju inte lika mycket alkohol som män. Några förklaringar säga vara att mannen har en lägre andel fettvävnad och högre andel vatten i kroppen. Eftersom alkohol är vattenlösligt blir koncentrationen lägre i mannens kropp.

  Även det kvinnliga könshormonet östrogen förefaller inverka negativt på kvinnans förmåga att förbränna alkohol.

  http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Folkhalsa/Tobak-alkohol–narkotika/Fragor_och_svar_om_tobak_alkohol_och_narkotika/Fragor-om-alkohol/Varfor-tal-kvinnor-mindre-alkohol-an-man/

  ”Om det inte var mer än så, tycker jag inte att fallet passar in på det du säger att lagen är till för att skydda mot.”

  Vi har ju inte fått läsa detaljerna hur berusad tjejen blev. Rent biologiskt talar det ju för att hon rimligen kunde blivit ganska berusad. Kan det vara så att det framkom mer detaljer i domen än vad vi kan läsa i artikeln?

  ”Så enligt prejudikat från HD 2004, skulle det i detta fall vara så att ”målsäganden mycket snart efter händelsen skulle uppnå 15 års ålder”, och inget ofredande därmed skulle anses ha förekommit.”

  Ja det stämmer. Mycket talar nog för att det mer handlar om alkoholen. Det är många unga tonårstjejer som blir rejält berusade på ganska lite. Det leder ju till ett mer hjälplöst tillstånd. Nu ska domen ju tydligen överklagas i Hovrätten. Inget tvång sägs ju ändå kunnat bevisats.

  Läste en krönika nyligen kring medias bevakning i rättsfall och att den ofta blir obalanserad, eftersom den mest speglar målsäganden sida. Den misstänkta tillåts inte få yttra sig på samma sätt. Något som kan påverka fall innan domen faller.

  ”I fallet ovan var det två 16-åringar som hade sex med en 12-åring. Åldersskillnaden (och skillnad i utveckling) ansågs då inte vara ringa.”

  I normala fall är tjejer inte könsmogna vid 12. Trots att det händer. En tolvåring är ändå ett barn ännu mer än en 15-åring. Troligen därför ålderskillnaden inte ansågs som ringa.

  ”Frågan blir naturligtvis hur man skall tolka lagarna så att man minimerar risken att personer som agerar av fri vilja och utan att i övrigt kränka varann, inte skall dömas till fängelse bara för att jurister väljer att göra en striktare tolkning.”

  Mycket handlar nog om konstellationen mellan dem som har umgänge. Kan inte bara handla om ”fri vilja” när vi talar om en 12-åring i det sista fallet!

  En 14-åring med en 15-åring är inget konstigt. Däremot en 12-åring och en 22-åring. Det handlar ju även om omständigheter. Hade det ett förhållande, var parterna mentalt friska. Fanns berusningsmedel tillhanda o.s.v.

 92. Ulf Says:

  @Lena,

  Hurså stör diskussionen?:)

  Nej för all del. Det går ju alltid att ta bort prenumerationen på ytterligare kommentarer. Det var kanske mest att huvudartikeln handlade om något annat, och jag hittills bara brytt mig om att kommentera huvudämnet. 🙂

  Mycket handlar nog om konstellationen mellan dem som har umgänge. Kan inte bara handla om ”fri vilja” när vi talar om en 12-åring i det sista fallet!

  Jag håller med om att när det handlar om två 16-åringar som haft sex med en 12-åring, är det betydligt svårare att se det som att ok – vilket inte HD tyckte heller f.ö.

  En 14-åring med en 15-åring är inget konstigt. Däremot en 12-åring och en 22-åring. Det handlar ju även om omständigheter. Hade det ett förhållande, var parterna mentalt friska. Fanns berusningsmedel tillhanda o.s.v.

  Precis. Och eftersom det blir en radda tolkningsfrågor blir det extra viktigt att ”hellre fria än fälla”. Då borde man kanske ha gått på existerande prejudikat och friat, eftersom tjejen ”mycket snart efter händelsen” skulle ha fyllt 15.

  Men, som sagt, vi känner inte till detaljerna i målet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: