Han stämmer känt universitet för manshat

by

En brittisk man, Tom Martin, har stämt det kända London School of Economics för mansfientlighet (”gender bias against men”).

Förra året började han studera där för att ta en mastersexamen i ”Gender, Media and Culture”. Men han möttes av ”systematisk anti-manlig diskriminering”, säger han. Så här uttrycker han sin upplevelse:

”De centrala texterna vi var tvungna att läsa inför varje lektion var oftast vinklade och fulla med anti-manlig diskriminering. Det var en tung fokusering på kvinnofrågor och kvinnors perspektiv, och dessa överdrevs och falsifierades, och för att rättfärdiga utelämnandet av mansfrågor lades skulden på män. I prospektet [för utbildningen] fanns ingen varning om denna sexistiska agenda. De vägrar helt enkelt att erkänna den forskning som motsäger synsättet att kvinnor är bra och män är dåliga, eller synsättet att kvinnor är offer medan män är förövare. Det finns inte plats för vetenskaplighet på Gender Institute på London School of Economics. Likt en religion försöker kursplanen med repetition trumma in den mansfientliga agendan i studenterna.”

Inte helt olikt vilken svensk utbildning som helst, tänkte jag när jag läste detta. Om jag nu tillåts raljera en smula.

Martin har nu lämnat in sin stämning till Central London county court. Jag undrar vilken svensk som blir först med att stämma exempelvis Stockholms Universitet, Uppsala Universitet eller något annat av de svenska lärosäten som har samma förhållningssätt till genus som det som Tom Martin beskriver.

Meddela gärna GenusNytt när du skickar in din stämning!

Läs mer här. Tack för tipset, Ingmar!

Näraliggande 1: Här kan du läsa tidningen Correns totalsågning av svensk genusvetenskap.

Näraliggande 2: Riksdagens jubileumsfond har beviljat medel till genusforskning, läser jag i tidningen Genusperspektiv. Tidningen nämner sex forskare som får mellan 1,5 och 4,4 miljoner kronor vardera av Riksdagen. Alla sex är kvinnor.

För övrigt: ‘Det finns en könsmaktsordning som inskränker individens frihet, så kan vi inte ha det’, säger finansminister Anders Borg i DN. Tack för tipset, Tommy. Jag har ett tips till Anders Borg: Maka på dig, avgå och lämna din plats åt en kvinna!

Annonser

37 svar to “Han stämmer känt universitet för manshat”

 1. PO Says:

  Så där. Nu börjar det röra på sig.

 2. Peter Österberg Says:

  Paradoxen är att det finns vetenskapliga modeller som visar hur lätt människor blir en del av social samhörighet genom konformering, hur galen den än verkar vara: Festinger, Riecken & Schachter (1957/2008) When prophecy fails, Zimbardos ”fängelseexperiment” (1971) beskriver i granskad och publicerad artikel 1972, Milgrams (1974) lydnadsexperiment.

  Det finns också modeller som försöker förklara varför vi har svårt att resonera på ett rationellt plan: Dyrationalia (Stanovich, 1993), framing (Tversky och Kahneman,1981) är två såna exempel.

  ”A man with a conviction is a hard man to change. Tell him you disagree and he will turn away. Show him the facts and he will question your sources.” (s. 3, Festinger m fl.)

  Men även när det uppenbara blir uppenbart (Jorden är varken platt eller kommer att förintas; en viss folkgrupp bär inte ansvaret för dåliga saker som inträffar) håller sig konformerade människor ännu starkare kvar i den dissocierade föreställning.

  När jag lunchade med en välrenommerad professor i Uppsala (alla professorer är varken välrenommerade eller vetenskapligt produktiva) för ett tag sedan för att snacka lite om hur konstiga begrepp får fäste i samhället (Mäns våld mot kvinnor istället för det vetenskapligt testade Våld i nära relationer), lös han plötsligt upp under vårt samtal med kommentaren:

  ”du och jag förstår att det här handlar om medelvärden”.

  Det är så vetenskap funkar; man har en teori (genus är en sån), och den förblir hypotetisk tills dess man med valida instrument och reliabla mätningar, på representativa urval, visat att det finns en effekt.

 3. Ivar J Says:

  Wow!!

 4. Jocke S Says:

  Borg, Reinfeldt. Ask, Birgitta Ohlsson, Juholt, C, MP, VP, FP, media, universitet, domstolar osv, osv.
  Och det blir bara värre och värre, med den politiska könsmakten som utövas mot män, av maktpolitiska skäl genom de ovanståendes fjäsk inför kvinnor/feminism.
  Statsfeminismen mot skampålen i god tid inför valet 2014!
  För detta behövs säkerligen någon slags paraplyorganisation för gemensamma atktioner, vilket jag föreslagit på flera håll.
  Eller finns något annat förslag?

 5. Kristin Says:

  Centerpartiet tror också på könsmaktsordningen.

  ”Det som anses vara typiskt manligt värderas ofta högre än det som anses vara typiskt kvinnligt vilket är ett uttryck för det ojämställda samhället och könsmaktsordningen.”

  ”Feminism innebär att man ser att det finns en över- och underordning i samhället där män som grupp är överordnade kvinnor som grupp, den så kallade könsmaktsordningen, samt att man vill förändra detta förhållande.”

  http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Jamstalldhet-och-feminism/Politik-A—O/Feminism/
  http://www.centerpartiet.se/Centerpolitik/Politikomraden/Jamstalldhet-och-feminism/Politik-A—O/Genus/

 6. Shastra Says:

  Alla politiker ljuger, så även den duktige Anders Borg. Jag tror inte alls att Anders Borg är någon feminist som tror att det finns en könsmaktsordning. Om han gjorde det så skulle han ju genast avgå för att lämna plats åt någon förtryckt kvinna, eller hur? Då skulle han även få sin efterlängtade tid att vistas mer hemma, och därmed kan han även få tid att klura på vad han egentligen tror på som nybliven kristen.

 7. Petter Says:

  ”Han tycker sig dock ha sett en gradvis förbättring. De eftergymnasiala utbildningarna befolkas i allt större utsträckning av kvinnorna”
  Suck.. Även Anders Borg verkar ha policyn att ju fler kvinnor desto jämställdare.. Kvinnor tar sig fram med lavinsteg i högskolan delvis till följd av en orättvis betygsättning.

 8. Man & Woman United Says:

  Exakt Varför har vi inte en kvinnlig finansminister?

 9. Ulf Says:

  Ur artikeln:

  The [legal] team also argues that ”any discriminatory effect [against men] was plainly justifiable”.

  Hmm… vad betyder det nu då?

 10. Pether Says:

  Ulf: Den juridiska gruppen argumenterar att någon diskriminerande effekt gentemot män kan försvaras enkelt..

  Dvs, diskriminering av män är helt ok.

 11. ID Says:

  ‘Det finns en könsmaktsordning som inskränker individens frihet, så kan vi inte ha det’…

  Både feminister och nyliberaler har ju byggt upp sina ”ideologier” på ”den absoluta individen”

  Så varför bli överraskad…?

 12. Tobias Says:

  Så här säger Borg i DN-intervjun: ”Han tycker sig dock ha sett en gradvis förbättring. De eftergymnasiala utbildningarna befolkas i allt större utsträckning av kvinnorna”
  Vilkten understeatment! 2/3 av alla studenter är ju kvinnor och har varit så i mer än 10 år! Hur lång eftersläpning har han i sin verklighetssyn.

 13. Ulf Says:

  @Pether,

  Jo, jag förstod att översätta meningen till svenska. 🙂

  Här är för övrigt lite mer detaljer, från Tom Martin:
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/sep/14/gender-studies-male-blaming-bias

  Han kritiseras av t.ex. Another Angry Woman, och The f word Blog, som – om jag förstår deras argument rätt – tycker att Martin borde fatta att eftersom kvinnor är implicit diskriminerade överallt annars, skadar det inte med lite explicit diskriminering tillbaka.

  The study of masculinities or ”men’s issues” takes a back-seat in Gender Studies because women and femininity have traditionally been viewed as ”problematic” categories in both good and bad ways, while masculinity and men have long been default, invisible, and unproblematic categories.

  Problemet med detta är naturligtvis att det är ovetenskapligt i grunden. Richard Feynman kallar angreppssättet Cargo-cult science

  Just as cargo cultists create mock airports that fail to produce airplanes, cargo cult scientists conduct flawed research that superficially resembles the scientific method, but which fails to produce scientifically useful results.

 14. Koo Says:

  Jättebra! Processen är igång.

 15. andersbwestin Says:

  Könsmaktsordning?

  En ordning.?

  Om man nu tror på principen ordning.

  Hur kan man då samtidigt tro att något kan ändras.

  Då är det ju ingen ordning utan bara ett tillstånd mitt inne i en evig process.

  Könsurvals-processen borde väl isåfall vara den rätta benämningen.

  Det finns visst vissa mänskliga kulturer där alla män är sk mammans ”gammelpojkar”.

  Brukar benämnas matriarkat. Ingår även matriarkat i den sk ”könsmaktsordningen” eller är det bara ett labilt tillstånd i den eviga Könsurvals-processen.

  Har Anders Borg koll på detta?

 16. Bra svar! Says:

  ”Jag har ett tips till Anders Borg: Maka på dig, avgå och lämna din plats åt en kvinna!”

  Hehehe. Det där var jätteroligt. Så borde man svara varje gång en man försöker spela PK-kortet och börjar snacka om att kvinnor är underordnade män.

 17. ID Says:

  @ andersbwestin

  Det som hotar den absoluta feministindividens absoluthet är ju de icke-eliminerbara könsskillnaderna (för vanlig sund människa är skillnader berikande), så hon behöver en beteckning på allt som hotar: könsmaktsordning

  Sen vet vi alla att könsmaktsordning är myt och bluff. Bevisligen, eftersom Borg själv använder denna myt för högerns tidsenliga syften. Han är en av de mäktigaste männen, en finansminister, vars ideologi ville behålla patriarket så länge som möjligt.

  Men ”könsmaktsordning” är en användbar myt, eftersom Borg själv tror på att klasskillnader är naturgivna och absoluta som ingen ska försöka lägga sig i för att justera enligt en rättviseprincip.

  Alltså: ju mer folk är upptagna med ”könsmaktsordning” desto mindre störs alliansen i sitt arbete eftersom den inte behöver anstränga sig för att försvara sin ideologi – desto mindre tjafs om klasskillnader, med andra ord

  När senast hörde man feministiska etablisemanget föra fram frågor om klassorättvisor med samma engagemang? Alltså klassorättvisor också mellan fattiga kvinnor och rika kvinnor?

 18. Ol Gregg Says:

  Vart med om en liknande grej på SU:s ”kommunikation i tal och skrift”. Där var manshatet också utbrett, tydliga genus-dominanser.

 19. Mackan Says:

  Bra gjort av honom men personligen har jag andra strategier för att minska frustrationsnivån. Anmälningar och sånt har jag hållit på med så det räcker. Jag har tagit mitt ansvar och förtjänar en paus nu, åtminstone på några år. I alla instanser har jag klagat och ringt. Vet inte riktigt vad som blev bättre. Dock vill jag understryka att nyttan av stämningar och olika anmälningar aldrig får nonchaleras. Men som sagt mitt mål är att bli mer manlig egoist och bekämpa orättvisorna på detta sätt istället (på det personliga planet), åtminstone tills kraften återvänder.

 20. Lars I Says:

  @Mackan,
  ingen förändring i historien har skett genom att sitta på kammaren och muttra! Fortsätt höj rösten, klaga och anmäl, precis som jag gör. Blir det avslag så har dom åtminstone hört dig ! Varför skulle feminsiterna annars tveka i sin egotripp om alla tyst accepterar och fortsätter curla ??
  Har just skrivit till Socialstyrelsen och begärt svar på varför ett av mina tidigare mail fortfarande inte besbvarats, angående ett av deras medicinalråds förklaring på självmordsstatistiken för män. JO-anmälan blev avslagen utan åtgärd, men jag tänker inte kasta blåslampan. Denna arrogans får mig att se rött !!

 21. Mackan Says:

  @ Lars

  Ja, du har rätt men ibland kan man känna sig helt knäckt av feminismens framfart och övergrepp. Dock tänker jag inte ge upp kampen som sagt, bara ta en paus. När jag börjar igen kommer detta ske med industriell skala. Anmälningarna ska bokstavligen forsa in till bla DO och pumpas ut med emvetenhet. Nej då, lita på mig. Ingen skam kommer att finnas i min kropp. Varje petitess av diskriminering kommer innebära en ny anmälning.

 22. Sätt press Says:

  Stör mig otroligt på dessa män som springer feminismens ärenden. Varför makar dom inte på sig själva? Det här måste belysas mer Pär.

  Nu har Reinfeldts son kommit in på JP Morgan. Varför kan inte Reinfelds son maka på sig.

 23. Jonna, ex-feminist Says:

  Näraliggande 1: Varför kan Corren inte bli rikstidning? Andra media mörkar genuseländet fortfarande typ.

  Näraliggande 2: Vinstsumman i det stora Genuslotteriet på 1,5 till 4,4 miljoner kronor vardera för sex kvinnor betyder att vi alla med våra skattepengar ska försörja dessa utvalda psedu-forskare.

  OT: Ännu hårdare straff för kvinnovåld (Fredrik Reinfeldt) plus höjda straff för våldtäkt om sossarna haft regeringsmakten, http://www.sydsvenskan.se/sverige/article1593473/Hardare-straff-for-kvinnovald.html

 24. Ulf Says:

  Tom Martin ger lite mer detaljer i kommentarsfältet på bloggen Feminist Philosophers.

  Den här var intressant:

  One in particular, was the idea that women’s ‘ways of knowing’ were cyclical, men’s ‘linear’, and that we were being taught the course in a cyclical fashion, and that there was no getting away from the fact that women alone menstruate – so the general message, was that women had an innate advantage at learning something in the style we would be learning it.

  Remember Larry Summers, the president of Harvard, who said in an off campus speech that women might have an innate disadvantage at maths. He had to go.

  I was being told I had an innate disadvantage, and it was in a core, compulsory, introductory class.

  This is just one example.

 25. lastkaj Says:

  http://www.expressen.se/ekonomi/1.2656629/kvinnliga-vd-ar-har-lagre-lon

 26. Ulf Says:

  @lastkaj,

  Ja, hu! ”Kvinnliga vd:ars löneökningstakt var tre gånger större än männens under förra året” hade ju varit en opassande rubrik.

 27. lastkaj Says:

  Ja eftersom de fortfarande tjänar mindre TROTS det, då är det väl bra att den ökar så snabbt.

 28. Ulf Says:

  @lastkaj,

  Medellönen i Grekland är ca 7000 SEK lägre än i Sverige. Då borde grekernas löner också höjas, så fort som möjligt?

  Enligt artikeln höjdes VD:arnas löner totalt med 1%, medan vanliga hushålls löner steg med ca 0.7%. De kvinnliga VD:arnas löner höjdes mycket mer än så. Normalt när VD-löner ökar snabbare än vanliga arbetarlöner brukar det skrikas i högan sky. Så inte denna gång.

  Alltså behöver man hitta en förklaring. Att kvinnors löner ökar mer än mäns är tydligen helt ok, eftersom ”alla vet” att de är underbetalda. Det visar sig dock att kvinnliga VD:ars löner inte ökar särskilt mycket snabbare än kvinnors löner över lag.

  http://mabra.com/kvinnors-lon-okar-mest-men-ar-fortfaranade-lag/

  Det är fortfarande stora löneskillnader mellan kvinnor och män i Sverige – men siffror från förra året visar att kvinnor hade den största löneökningen under året. För kvinnor var ökningen 2,6 procent och för män 0,9 procent, enligt Statistiska Centralbyrån.

  VD-löner överlag har alltså hållit samma löneökningstakt som vanliga löner. Med en inflation på 1.3% 2010 fick männen en reallönesänkning i snitt – även de manliga VD:arna.

  Totalt under 2000-talet har medianlönen för kvinnor ökat med 20,6 procent och 16,3 procent för män.

 29. 50/50 Says:

  Jag blir irriterad när folk som antyder att lönesättningen baseras på personens kön, utan att ha någon som helst grund för en sådan antydan.LÖNER SÄTTS EFTER UTBUD OCH EFTERFRÅGAN PÅ ARBETSMARKNADEN!! Kvinnor och mäns löner skiljer sig i genomsnitt för att de är verksamma inom olika sektorer och för att kvinnorna inte var sitt ansvar för familjeförsörjningen. Vad är det som är på svårt att förstå?

 30. lastkaj Says:

  Nå, låt se din grund för att det inte så då? Undersökningarna visar det ju svart på vitt?
  Kvinnor tar inte sitt ansvar för familjeförsörjningen säger du? Menar du alla kvinnor då? Isåfall anser jag att män inte tar ansvar för att lära känna och umgås med sina barn. Lika dumt då man kan kombinera både och.

 31. Ulf Says:

  @50/50,

  Var gärna lite mer specifik i din kritik. Vems påståenden är du irriterad på?

  I den undersökning av 58 000 arbetsplatser som omnämndes av Pär här, framkom bl.a. att manliga och kvinnliga chefer bedömer prestationer, och rekryterar, på samma sätt, mest beroende på individernas insatser och den bransch de arbetar i. Den enda könsbaserade lönediskrimineringen som påvisades var att kvinnliga chefer särbehandlar kvinnor när de är i minoritet på en arbetsplats.

  Det stämmer rätt bra med ditt argument f.ö.

 32. 50/50 Says:

  @lastkaj och Ulf

  Det var ingen specifik kritik mot er, utan en generell sådan. När man diskuterar lönesättning tycks många tro att företag tycker att det är roligt att dela ut lön och att de gott och väl kunde ge alla mycket högre lön men låter bli för att favorisera eller för att vara elaka. Sanningen är företag vill betala på låg lön dom bara kan. Att dom i alla fall ger dig en lön på över 0 sek beror på att dom behöver din arbetskraft och du skulle försvinna till någon annan om lönen inte är konkurrenskraftig. VD:ar här således hög lön eftersom dom är svårersättliga medan städare har jag lön.

 33. 50/50 Says:

  Låg skulle det naturligtvis stå!!

 34. Ulf Says:

  @50/50,

  Det stämmer ju bra. En tumregel jag hört är att det tar ca 3 år för en VD att sätta sin prägel på ett stort företag. En dålig VD kan nog göra det snabbare…

  Men utifrån din bild av Supply vs Demand, hur vill du förklara att kvinnor fått så mycket bättre lönelyft, inte bara senaste årtiondet, utan även senaste året? Det är funnet att manliga och kvinnliga chefer belönar lika, oavsett kön.

  Jag började läsa Jämställdhetsanalysav Löner, som skall användas som riktlinje för hur man skall bestämma om lönerna är jämställda. I stort sett är den väl rätt okontroversiell, förutom en del saker. Det finns ett antal exempel på hur kvinnor i grunden premieras:

  Anställda kan enligt avtal ha fått behålla en högre lön efter omplacering från tidigare chefs- eller arbetsledarposition. Ofta är det män som tidigare haft dessa positioner och därmed har högre lön än kvinnor, trots att de utför lika eller likvärdigt arbete. En del arbetsgivare har valt att bromsa löneutvecklingen för männen i syfte att kvinnorna ska kunna komma i kapp lönemässigt. Detta kan vara en lämplig och bra åtgärd för att minska löneskillnader mellan kvinnor och män som har lika eller likvärdigt arbete.

  Detta är alltså en liten bestraffning av erfarenhet, som dessutom redan i instruktionerna anses som speciellt önskvärd i fall då det är män som har de högre lönerna eftersom de erfarenhetsmässigt ansetts mer kvalificerade för jobbet.

  Syftet med lagstiftningen är bland annat att komma åt undervärderingen av kvinnodominerade arbeten. Lönejämförelser
  ska därför göras över avtalsgränserna. Om arbeten som tillhör olika avtalsområden bedöms vara likvärdiga (se avsnittet om likvärdiga arbeten sidan 16) ska lönerna justeras upp för de kvinnodominerade arbetena, såvida det inte finns några sakliga förklaringar till löneskillnaderna. Olika kollektivavtal är således i sig inte en tillräcklig förklaring till löneskillnader.

  Notera asymmetrin där.

 35. Ulf Says:

  Kommenterar mig själv: Det är iofs inte ovanligt att oerfarna har en snabbare löneutveckling. Det sker ofta vid nyanställning, där man får en låg ingångslön som sedan justeras upp snabbt om man visar att man passar in på arbetsplatsen, är lojal och pålitlig.

  Det jag vänder mig mot är implikationen att det är just män som skall bromsas till förmån för kvinnor. Låt vara att det inte skall förekomma löneskillnader som inte går att motivera. Det är dåligt för moralen, om det uppdagas. Men att redan i instruktionerna vinkla det som att det är ok att lyfta en kvinna mer, eftersom… hon är kvinna, kommer rimligen att leda till lokal diskriminering.

  Det stämmer också med den undersökning jag hänvisade till ovan. Den enda favoriseringen som kunde påvisas var den av kvinnor.

 36. 50/50 Says:

  Själv tror jag att kvinnornas högre lönelyft förklaras bäst av att de yngre kvinnorna är högre utbildade än deras föregångare. Arbetsgivare skriker efter kompetens och är beredda att betala för den. Om de inte hade varit det hade någon konkurrent gjort det…

 37. Ulf Says:

  @50/50,

  Sök gärna några belägg för den tesen.

  Jag tycker att det finns en tydlig signal i de saker jag pekat på: instruktionerna för de lönerevisioner som alla företag måste göra har en uppenbar tendens att vilja justera upp kvinnors löner, som anses, närmast per definition, ofta vara omotiverat låga. Detta trots att flera undersökningar visat att den oförklarade löneskillnaden endast är i storleksordningen någon procent.

  Lägg till den tydliga kampanjen för att rekrytera kvinnor till chefspositioner, och trycket på att höja löner i kvinnodominerade branscher, så behövs det inte så många fler förklaringar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: