Chefsekonom tycker kvinnor bör tjäna mer än män

by

Idag skriver chefsekonomen på Svenskt Näringsliv, Stefan Fölster, en debattartikel i DN:s stockholmsbilaga. Här ser du puffen på bilagans framsida:

Det som står där bekräftas och förstärks i själva debattartikeln: Kvinnor är på väg att gå om män i lön, och ju snabbare det kan ske desto bättre är det, tycker Fölster. Han formulerar sig inte som att lika lön är målet – utan det ska vara mer för kvinnorna. Jag citerar Stefan Fölster:

”År 2021 kan unga kvinnor i Stockholm gå om unga män i lön, om trenderna står sig. Det låter kanske bra jämfört med andra delar av landet men är ändå skamligt långsamt. I hela 147 av de 150 största städerna i USA har unga kvinnor redan spräckt glastaken. Och det har skett helt utan kvinnopotter eller höga ingångslöner. Tv-serien ”Sex and the city” skildrade unga amerikanska kvinnor, vilkas liv bygger på egna framgångsrika karriärer. I verklighetens New York har också de unga, ensamstående och heltidsarbetande kvinnorna både lyckats komma i kapp och gå om männen i inkomst.”

Vi ser alltså ännu ett exempel på antijämställdisternas nya mål – det ska inte vara lika mellan könen, det ska helst vara mer för kvinnorna. Som en kompensation för det som anses vara historiska orättvisor. Det är sorgligt att se.

Hela debattartikeln andas antijämställdism. Rubriken är denna:

Vadå glastak? Det är lågt av en så skolad person som Fölster att dra till med en sådan klyscha och inte ens försöka underbygga den. Som vi jämställdister vet finns det inget glastak för kvinnor (däremot ibland en glashiss).

Stefan Fölster skriver som om kvinnor vore lönediskriminerade. Han upprörs över lönegapet, och låtsas inte veta att detta i allt väsentligt beror på att kvinnor jobbar betydligt färre timmar, satsar mindre på karriären och ofta väljer yrken som ger låg lön. Det är inte diskriminering – det är fria val. Se kapitel 2 och 3 i min bok ”Sex feministiska myter”.

Frågan är – är Stefan Fölster feminist eller försöker han bara plocka PK-poäng?

Annonser

53 svar to “Chefsekonom tycker kvinnor bör tjäna mer än män”

 1. Nils Jungenäs Says:

  Kommentarer är egentligen överflödiga. Idiotin talar för sig självt.
  Vad är det med Sverige och svenskarna?!

 2. Jocke S Says:

  Det är säkert 8-10 år sedan som jag skrev en rätt lång artikel om Stefan Fölster på tigare AFS (Antifeministiska samfundet) och kritiserade hans fjäskande som började skymta redan då.
  Har säkert artikeln (och ett antal andra om svensk ”jämställdhet” från den tiden) någonstans på en gammaldags diskett, som väl är svår att kopiera idag.
  Allting går igen, men blir bara värre. Det insåg jag själv -77, efter att ha varit försiktigt positiv till feminismen tidigare.
  Snart har vi ett gediget register över inte bara extremfeministerna, utan över deras fega och fjäskiga manliga medlöpare, ända upp till statsfeministern själv. För så är det!
  Buuuuuuuuuuuuuuuuuuu……………………………..!

 3. Ulf Says:

  Jag satt just och läste en forskningsrapport från Cornell till morgonteet. Länken kom från pellebiling.com (11 nov).

  The relatively small numbers of women in math-intensive careers result from many factors, one of which seems primary and should be accorded the greatest weight. Sex differences in mathematical and spatial ability, although substantial, appear unable to explain most of the shortage. Nor can the shortage be attributed to current discrimination, although historic discrepancies may be explained in such terms. The primary factor in women’s underrepresentation is choices both freely made and constrained by biology and society. Women choose at a young age not to pursue math-intensive careers; few adolescent girls express desires to be engineers or physicists, preferring instead to be medical doctors, veterinarians, biologists, psychologists, and lawyers. Females make this choice despite earning higher math and science grades than males throughout schooling.

  Intressant, och på hela taget väldigt bra rapport. Jag tyckte att man kunde ha noterat lite tydligare att de aktuella exempel på diskriminering som hittades faktiskt favoriserade kvinnor, och inte tvärtom, glashiss – precis som du skriver.

  However, some claim that grading is biased against males because grades do not reflect their ability: In a study of 67,000 college calculus students, men receiving grades of D and F had SAT-M scores comparable to women receiving grades of B (Wainer & Steinberg, 1992).

  (sid 2)

  och

  If women applied for positions at RI institutions, they had a better chance of being interviewed and receiving offers than male job candidates had. (Committee on Gender Differences, 2010, p. 5)

  (sid 3)

 4. Ulf Says:

  Denna passage, från samma rapport, var också relevant:

  But discussions on this topic often conflate two distinct phenomena—discrimination, on the one hand, and gendered outcomes resulting from biologically and socially influenced choices, on the other. In our framework, discrimination exists when women’s successes are lower than men’s for comparable achievements, such as when a manuscript submitted to a journal has a lower chance of acceptance if it bears a female name, a given CV is downrated by search committees when it bears a woman’s name, or a woman’s grant has to be superior in quality to a man’s to earn a comparable score. In contrast to discrimination, biologically and socially influenced choices—either freely made or constrained—may lead to outcome differences favoring one gen- der but need not involve discrimination.

  (sid 3)

 5. Chalres Says:

  Jag skulle tro att Fölster i första hand är en oreflekterad, okritisk karriärist och opportunist. Själv har med sin ålder och sin position sitt på det torra. Unga män har bara att se fram emot ett liv som potentiella befruktare av rika kvinnor om allt går radikalfeminismens vägar Kanske har protesterna kommit för sent. Eller precis i sista sekunden?

 6. Info Says:

  JAN MYRDALS SYSTERSON (STEFAN FÖLSTER) HAR STUDERAT GENUSPROFETEN INGEMAR GENS

  Ingemar Gens, en av konstruktörerna bakom de socialkonstruktivistiska förskolorna Björntomten och Tittmyran, bedriver fortfarande konsult- och lobbyverksamhet inom genusindustrin. Just denna artikel av Gens i Aftonbladet 2003-10-07 tycks Fölster ha läst och tagit intryck av:

  OM TJUGO ÅR HAR KVINNORNA MAKTEN

  ”Varför skulle kvinnor nöja sig med halva makten och lika mycket lön? Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären”, skriver Ingemar Gens, konsult i könsrollsfrågor.

  Kvinnor är inte i ett ständigt underläge längre. Och en modern jämställdhetspolitik måste anpassa sig efter det, menar han.
  Inom tjugo år kommer vi att se hur makten och kontrollen i samhället gradvis kommer att glida över från män till kvinnor. Det är en process som pågått under hela 1900-talet men som under de senaste tio åren fullständigt exploderat.

  I jämställdhetspolitiken agerar man fortfarande som om ingenting har hänt och Jämo, Claes Borgström, hävdar att kvinnor måste göra könsbyte för att få högre lön.

  Svensk jämställdhetspolitik går ut på att fokusera på det som inte fungerar och därför är man blind för vad som egentligen händer. Det är en föråldrad politik utan möjlighet att styra det verkliga skeendet.

  Det var den allmänna skolplikten som startade den utveckling som vi nu börjar se så tydliga spår av. Den dag samhället började ge både flickor och pojkar utbildning lades grunden för ett maktskifte mellan könen. Så tänkte man inte då, och inte nu heller för den delen. Jag undrar vad samhällseliten egentligen trodde att flickorna skulle göra med sin kunskap? Men kunskap är makt oavsett vilket kön man tillhör.

  I DAG KAN VI SE att flickor har bättre betyg än pojkar i samtliga ämnen på grundskolan, utom i idrott. I ämnet svenska har upp till 40 procent fler flickor än pojkar betyget MVG (Mycket väl godkänd). Flickor har bättre betyg än pojkar på samtliga program i gymnasiet och nästan 70 procent av de universitetsstuderande är kvinnor.

  I USA räknar man med att om 20 år är samtliga nya akademiker kvinnor. I England, till exempel, förväntar sig 63 procent av flickorna att få välbetalda toppjobb innan de fyller 30, medan bara 51 procent av pojkarna har samma förväntan. Situationen är densamma i USA, Japan, Finland, Tyskland, Frankrike och Australien.

  Flickor och kvinnor väljer hela tiden mindre könstraditionellt och letar sig in på klassisk mansmark. Tekniska linjer som maskiningenjörsutbildningen – som man aldrig trodde skulle få några kvinnliga studenter – har i dag cirka trettio procent. Det finns inga områden som längre är otänkbara.

  Idag har den könssegregerade arbetsmarknaden blivit mindre åtskild och det är kvinnor som söker sig till den lukrativa manliga sektorn. Män söker sig inte till klassiska kvinnoyrken.
  Kvinnors löneutveckling är stadig och för många kvinnodominerade yrken i allra högsta grad märkbar. Sjuksköterskor har länge haft den snabbaste löneutvecklingen i hela samhället. Det är män som är de allra lägst betalda i Sverige, visar LO:s nya studie.

  Chefspositioner är inte på något sätt längre vikta för män även om vi ser att det gamla gardet klamrar sig fast. Men deras öde är beseglat – det är bara en tidsfråga. Kvinnor är i dag i tung övervikt när det gäller chefskap inom det offentliga, men männen kommer snart att motas bort från chefsstolarna även i det privata näringslivet. Christina Stenbeck är ett färskt lysande exempel.

  Kapitalet är intresserat av effektiv förvaltning, inte av kön.
  Det föds allt färre barn i Sverige vilket måste tas som ett uttryck för att moderna västerländska kvinnor gör ett val – karriären främst. Att det skulle vara svårare nu än förr att ha barn och samtidigt yrkesarbeta är nonsens. Det har aldrig varit så lätt att ha barn i vårt land som i dag,
men det har heller aldrig varit möjligt att göra så många val.

  Och politiken då? Jo, det blir allt fler kvinnor i partitopparna, i regeringen och på lokal toppnivå. Och de är effektiva och populära.

  KVINNOR TAR ÖVER ALLT FLER av de klassiskt manliga levnadsmönstren. De dricker snart lika mycket alkohol, röker mer, skaffar sig muskler, bestiger berg, åker snabba bilar och framför allt – konsumerar mycket. Porsche riktar numera sin reklam mot kvinnor. Annika Sörenstam åker Mercedes och har en Rolex på armen. I dag fattar kvinnor mer än 80 procent av familjens konsumtionsbeslut enligt en studie.

  DN skrev häromdagen om en norsk studie av ungdomars sexualvanor. Flickorna vill ha sex med många partners och ser till att få det. Utredaren säger vidare: ”Det verkar som om många pojkar får nöja sig med att sitta på rummet och onanera.”

  – – –

  Flickor och kvinnor har börjat – precis som pojkar och män gör – sätta sina egna intressen främst. Men det är till slut flickors och kvinnors överlägsenhet i att kommunicera som får pendeln att slå över. Vi uppfostrar fortfarande pojkarna med begränsande kommandon och öser över flickorna ett rikt, nyanserat och fullödigt språk. Kommunikationssamhället kräver kommunikation.
  Makt är ett slutet system. När flickorna nu också ges möjlighet, och även förväntas, att utöva makt måste den tas någonstans ifrån. Det finns bara en källa – pojkarnas och männens makt.

  Varför skulle kvinnors löneutveckling stanna vid 100 procent av männens? Varför skulle antalet kvinnliga professorer stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle antalet kvinnliga politiker stanna vid lika många som de manliga? Varför skulle kvinnliga chefer stanna just vid lika många som det finns manliga? De kommer förstås inte att stanna.

  Om 20 år har vi en kvinnlig dominans inom näringslivet, politiken och i privatsfären. Om tjugo år har kvinnorna makten.”

 7. Lasse Says:

  Blir så trött på populister som lider av ridderlighetskomplex och bekräftelsebehov.

  Tänk vad många feminister som kommer klappa dig på huvudet nu och säga, duktig ponke.

  Din radikalfeministiska fru som styr dig med järnhand låter nog dig kliva på ikväll som belöning.

  (haf överseende med min bittra och osakliga kommentar men ibland är det svårt att hålla inne frustrationen)

 8. JonasR Says:

  Jag skummade bara igenom den men mitt intryck är att det inte handlar så mycket om feminism som att han lobbar för högerreformer; privatisering av vårdsektorn och mer individualiserad lönesättning (dvs nedmontering av kollektivavtal i förlängningen).

 9. Liberalen Says:

  En Troende Könskommunist.

  Eller.

  En PK-egoist.

 10. Jocke S Says:

  Gens är en sorglig figur, en masochist med en mängd attityder. Ändå stämmer en del av det han något överdrivet/populistisk, och FJÄSKIGT förstås, för fram, och som MOTSÄGER hela feminismen som är kvar på en överdriven gnällnivå!
  Vad då ”underordnad”, vad då ”förtryckt”, vad då ”JÄMSTÄLLD”?
  Jag anser för min del att detta INTE heller gällde i det förflutna.
  Könsrolls, mansamhälle eller patriarkatet var ett val även från kvinnans horisont, bakom ”patriarkatet” fanns ”matriarkatet” med den tidens krav från kvinnor på gräsrotsnivån, familjen, hemmet.

  Men det kan ju hända att det delvis blir som Gens masochistiskt orerar om, om 20 år. Och då först vänder det, och blir kanske så småningom ”jämställt”?
  Män gillar inte att vara underordnade kvinnor, ”det andra könet” som föder honom. Detta är ett faktum!
  Utom möjligen Gens och Förster som ”klamrar sig fast” (Gens ord) vid sin position, men som kanske fnissar förtjust när kvinnorna snor den ifrån dem? Därför myntade jag begreppet ”feminissen”.
  Män har alltid oftast gynnat kvinnan (även om detaljerna av naturliga skäl inte var ”jämställda” a la 2011).
  Men det har också funnits sol och vårare, med sina tveksamma syften, för att ”få till det” eller annat. Och dessutom har alltid män bekämpat män, för kvinnan skull! En biologisk realitet, se på älgtjuren!
  Därför är manliga feminsiter och dito medlöpare de vi måste rikta in oss på. Det är de som ger kvinnor överdriven makt, och skapar en allt större manlig ”underklass” (ett ord jag inte gillar dock).
  Se upp för feminissarna!

 11. Rick Says:

  Jag tror att jag förstår vad Fölster vill. Han vill nämligen se till att hålla unga ambitiösa män borta för att minska riskerna för sitt tilltänkta harem. En sannerligen sorglig figur, mentalt på samma plan som kung Herodes som lät slå ihjäl alla småpojkar för att de inte skulle utgöra någon fara för honom.
  Eller så är Fölster bara en vanlig slemmig feminstman i bästa Kapten Klänning-anda.

 12. Info Says:

  TILL JOCKE S.: APROPÅ ÄLGTJUREN

  Har du möjligen sett en gammal skämtteckning av Albert Engström, föreställande i bakgrunden två män, som pucklar på varann med knytnävarna så att blodet stänker åt alla håll och nästan förmörkar himlen och i förgrunden en kärring i schalett, som med korsade armar över bröstet, vänd mot betraktaren, belåtet leende suckar:

  – Oh Gud, vad dom älskar mig…

 13. Pelle Billing Says:

  Obehagligt att han är så omedveten om sin trångsynthet och fördomsfullhet. Och han arbetar dessutom åt Svenskt Näringsliv. Hur beroende av män är han egentligen för sin egen lön? Kanske dags för männen som bär upp Svenskt Näringsliv att göra uppror och avskeda honom.

 14. Backlash Says:

  Om marknadsekonomin fungerar skulle det vara en katastrof för kvinnornas karriärer om de fick högre lön än män för samma arbete. Då skulle företagen hellre anställa män, medan kvinnorna skulle tvingas tillbaka till spisen.

 15. Jerry Says:

  Intressant att spekulera i vad det skulle innebära i fall de flesta kvinnor tjänade mer än män. Eftersom i grunden inget är förändrat och kvinnor fortfarande attraheras av starka, framgångsrika män med hög lön så kan man tänka sig att det blir fler på glasberget.

  Generellt kan man säga att kvinnor söker efter social trygghet och status medan sådant inte betyder mycket för en man om han inte har en kvinna att dela det med. Singellivet funkar bättre för kvinnor.

  I en framtid som domineras av rika, högutbildade kvinnor kan vi tänka oss rotlösa män som drar omkring utan mening eller mål. Tickande bomber som väntar på att explodera. En man som saknar något att leva för är det farligaste som finns. Alfa-männen och deras högavlönade kvinnor gör bäst i att hålla sig inne om kvällarna och skaffa extra lås.

  Alternativt skapar vi ett jämställt samhälle.

 16. JD Says:

  Någon som kan se vilka bolagsstyrelser som denna man ingår i. Jag tänker definitivt inte placera några pengar i dessa bolag.

 17. Hjalmar Says:

  Stefan Fölster skulle kanske ta sitt ansvar och stiga åt sidan – ge sin plats åt en kvinna? För jämställdhetens skull…
  Eller är det bara andra män som ska göra uppoffringar?

 18. Jocke S Says:

  Info, nej just den teckningen har jag inte sett av Albert Engström. Men jag vet en del om djur och mönstret går igen hela vägen
  Och jag har läst ”Rid i natt” av Wilhelm Moberg, där han beskriver ett slagsmål mellan två män, på midsommarnatten tror jag, där segraren fick den alltmer trånande jäntan…
  Dessutom har det visst funnits t.ex., ett samabete mellan Mussolini och feminismen i början av den fascistiska eran.
  Har sökt länkar men inte hittat.
  Detta och hur många kvinnor jämfört med männen som röstade på Hitler i de två avgörande valen på 30-talet, skulle jag gärna vilja få veta mer om.
  Vet någon?

 19. Bengt Says:

  Fölster, f.öv. en släkting till Palme talar och skriver på det PK sätt som han tror skall gynna hans egen karriär!

 20. Bengt Says:

  Sorry! Fel av mig att skriva att Fölster var en släkting till Palme! Till Myrdalarna med sin iskalla ”sociala ingenjörskonst” som skulle ”omdana” folket i den ”rätta” läran skall det ju vara med röda-khmer-kommunisten, Stalinkramaren mm Jan Myrdal i spetsen!

  Någon som kanske undrar varifrån den ”feministiska” retoriken kommer ifrån förresten? Det är bara att kopiera Marx och byta ut ”klass” mot exv. ”könsmaktsordning” .. 😉

 21. Toddan Says:

  Kanske dax för Stefan Fölster att avstå nästa lönehöjning, och ge det till en kvinna i stället, eller varför gör inte det enda rimliga, att maka på sig, och lämna plats för en kvinnlig efterträdare. Då skulle han leva som han lär.

 22. Lövet Says:

  Fölster har alltid för mig framstått som en relativt obehaglig figur.
  Självgod som den värste amerikanske mellanvästernpredikant, eller för den delen feministdebattör (tänk Anna Laestadius-Larsson)….

  Ofta lyfts det fram som nåt speciellt och paradoxalt att han – som barnbarn till Alva och Gunnar Myrdal förträder arbetsgivarföreningen. Men egentligen så är han precis lika mekanistisk i sitt synsätt på den enskilda människan som någonsin det sociala ingenjörsparet var i sitt…

  …skillnaden mellan de båda trosinriktningarna är bara hur mycket vikt man lägger vid kollektivt tvång kontra incitament…

  …och som vi sett av alliansens syn på ”incitament” i form av sänkt A-kassa, bortre parenteser och fas 3 så kan det vara lätt att tro att de är synonyma…

 23. PO Says:

  Liberalen säger 22 december 2011 kl. 11:40: ”En Troende Könskommunist.”

  Liberalen – om du hängde med lite grann.

  Journalister följer makten. Du lever kvar i de tankegånger som gällde när (s) dominerade i Sverige

 24. PO Says:

  Det gör mig lite ont när jag ser den ekonomiska oskuldsfullhet som präglar deltagarna i GenusNytt.

  Journalister och div annat löst folk skriver det som säljer.

  Nu är det ”feminism” som säljer.

  Alla upprörda kommentarer här på GenusNytt är bara bensin på elden.

 25. Sötisen Says:

  PO, min lilla förvirrade smygkommunist.

  Exakt vilken del av att även den politiska högern, det nya arbetarpartiet, torgför vänsterpolitik, inklusive vänsterns kollektivism om kön – feminism, är det du inte förstått?

  Vilken del av att så gott som samtliga fossiler i vår groteskt vänstervridna gammelmedia, inklusive våra teaterprimater, inklusive vår smygkommunistiska ‘kulturelit’, faktiskt, hyllar torgförandet av feministen solanas hatmanifest, är det du inte begriper?

 26. Jocke S Says:

  PO ”Ekonomisk oskuldsfullhet”, puh, expertisen har talat!?
  Du för ett märkligt defaitiskt och undfallande resonemang, men just samma är en anledning till att vi dragits med denna mediafeminism i 35 år. Den som inte agerar utifrån en välgrundad övertygelse är en moralisk eller intellektuell krympling, som inte ens begripit naturlagen orsak-verkan!

 27. Lasse Says:

  @PO

  Vad yrar du om ?

  Feminism säljer inte alls, tvärtom är medelsvensson urbotlig trött på detta eviga tjat om patriarkat och könsroller.

 28. Jack Says:

  PO,

  Genusnytt säljer. Största bloggen på svenska wordpress. Kanske är det jämställdismen och inte antijämställdismen som säljer bäst. Invändningen är att inga pengar överförs i nuläget. Kanske Pär skulle börja sälja annonsplatser?

 29. Jack Says:

  Jerry,

  ”Singellivet funkar bättre för kvinnor”
  Allt går att ändra på. Tänk på hur kvinnor t ex fått beskydd genom att vi infört slavhandel med män genom värnplikten där män avtvingas sina liv. Inga problem för kvinnor. Mäns problem med singellivet skulle kunna lösas genom en värnplikt för kvinnor i sexservicecenter. Män skulle då kunna ha sex när de vill. Det skulle vara en relativt liten uppoffring av kvinnorna jämfört med värnplikten män haft.

  Feministerna har tänkt utanför boxen, det måste män också göra.

 30. Jack Says:

  Jerry,

  Låg mig citera Indiens jämställdhetsminister
  ”any law is better than no law at all”

  Vi har gällande singelkvinnor idag ingen lag som reglerar vad vi ska göra med dem.

  Singelkvinnor är dock ett samhällsproblem därför att de kan göra sig gravida och orsaka stora kostnader och skador på såväl samhället som barnet.

  En lag skulle kunna införas som säger att singelkvinnor arbetar i sexservicecenter eller som sjukvårdsassistenter tills dess att de hittat en man.

  Överskottet av kvinnor skulle på så vis kunna komma till användning och också göra att singellivet fungerar bättre för män.

 31. Rick Says:

  @Jack

  Lägg av, det där är osmakligt. Kanske vill du ironisera (a la SCUM) men det lyckas inte för dig.

 32. Jack Says:

  Rick,

  Vad jag skriver om, att män avtvingats sina liv, är inte ironi, det är att belysa och vad som syns är då osmakligt, vilket är själva anledningen till att jag belyser det. Hoppas härmed tydliggöra att detta är inte ironi utan verklighet. Bara för någon helg sedan fick jag höra att en av mina bekantas bästa vänner tvingats in i lumpen, ett slaveri som medförde att han inte längre kunde fortsätta leva utan begick självmord. Detta har pågått under lång tid och drabbat många män.

  Vad det gäller att försöka väcka förståelse och empati från kvinnor genom att prata om liknande scenarion för dem, om män vore mot kvinnor så som kvinnor är mot män, och ge kvinnor scenarion som män redan lever i, kan jag ge dig rätt i att det på en del sätt vore lämpligare att de drabbade i scenariona är främst antijämställdister men på andra sätt inte.

 33. Rick Says:

  @Jack

  Vad är nu detta (saxat från ditt inlägg)

  ”En lag skulle kunna införas som säger att singelkvinnor arbetar i sexservicecenter eller som sjukvårdsassistenter tills dess att de hittat en man.

  Överskottet av kvinnor skulle på så vis kunna komma till användning och också göra att singellivet fungerar bättre för män.”

  Ogillar man värnplikten så talar man om den. Det här är något slags bisarra fantasier som är fullkomligt osmakliga.

  Lägg av!

 34. Joakim Says:

  Kvinnoförtryckaren Stefan Fölster borde omgående avgå som chefsekonom, börja på lager och börja skriva Newsmill-artiklar istället! Maka på dig och släpp fram kvinnorna, ditt gubbslem! Härmed anmäler jag därför honom till Jämställdhetsfeministern.

 35. Jack Says:

  Rick,

  Precis som kvinnor som läst SCUM först mått illa och sedan blivit antijämställdister kan fallet vara för andra när de läser, inte bara en fiktion, utan en spegling av verkligheten gällande män. Din avsmak är naturlig och positiv.

 36. Man & Woman United Says:

  Juholt vs Reinfeldt, vem ljuger minst om värdegrunder och vem är mest antijämställdist?

  Lika lön(från klasskamp till könskamp) vs Fri konkurrens(med radikalfeminism som ny klausul och parti ideologi)

 37. Jack Says:

  Rick,

  Förtydligande. Alltså din eller andras avsmak för att kvinnor skulle behandlas motsvarande hur män redan behandlas kan vara stärkande för jämställdismen vilket är varför jag skriver dem. Många kvinnor som läst scum har ju blivit antijämställdister utav det. Det behövs en motpart.

 38. Marie DL Says:

  Hade Steven Pinker varit i publiken så hade Gens fått avsluta sin föreläsning , han hade ju blivit totalt avslöjad. Jag tror att folk förstår att hans lösningar på problem är snömos. Jag menar på att mannen inte alls är ett problem, SAKEN är att Gens tror att det som många kvinnor är bra på är mallen för hur män ska bli. Män ska göra något de är dåliga på. Vilket är rätt grotteskt och om du tittar på utvecklingen av den rysska maskinen i hockey så såg man till att sätta ihop ett lag där spelarna blev bättre på det dom redan var bra på. Inte tvärtom, dom tränade inte det dom var dåliga på. Vi vet sedan hur det gick, dom var bäst i världen.

  Samma med italienska lag inom värdens största sport. Dom kom på idén att träna spelarna i det dom redan var bra på. I England tränade man på i samma regi, träna det som man var kass på. De italienska lagen var bättre, sen kom engelmännen på att det italienarna gjorde inte var så dumt.

  Vilka var det då som protesterade på Gens föreläsning? Jo kvinnor. Dom enda som kan protestera utan risk att förlora jobbet. Efter föreläsningen gick killarna ihop och tyckte att det var skit. Det här påminner om de föreläsningar som andra yrkesgrupper i samhället påtvingar sin personal.

  Jag upplevde Gens som mycket sorgsen och fylld av personlig tragedi, det var ingen glad man som stod på scenen och fjäskade.

 39. aristo Says:

  Det här tog exakt 5 sek att genomskåda.
  Det är ju gamla SAF som spelar ut feministkortet mot LO för att splittra arbetarrörelsen: ”Alla ska löneförhandla individuellt för att det gynnar kvinnor…” (och händelsevis arbetsgivarna).
  Ironiskt nog spelar fackförbunden också sedvanligt ut genuskortet med sina ”jämställdhetspotter” och kvinnosatsningar. Vänstern får med andra ord igen alla skitargument man själv kört i 30 år. Mest feministisk vinner, moderaterna har ju också plockat upp klubban.
  Begreppet feminist går att vrida till vad man vill.
  Man slår varandra i huvudet med genusargument tills orden helt förlorar sin mening och laddning.

  Ganska skoj att se faktiskt. Vanligt folk har börjat kräkas på skiten som man gjorde på klasskampsretoriken på 70-talet.
  Det parti som inser detta först blir valvinnare 2014!

 40. John Berg Says:

  Stefan Fölsters debattartikel avslöjade kapitalägarnas ekonomiska motiv till att understödja en feministisk samhällsutveckling.

  Stefan Fölster:

  ”Att såväl Stockholms läns landsting, som många kommuner i länet, numera har många privata utförare som också är arbetsgivare har hjälpt kvinnors löner. Mycket är dock kvar att göra. Tre fjärdedelar av verksamheten drivs ännu i offentlig regi. Det skulle också bli lättare för kvinnor som företagare om konkurrensutsättning gjordes mindre byråkratiskt och mer kvalitetsinriktat.”

  Stefan Fölster vill i egenskap av chefsekonom för Svenskt Näringsliv privatisera Sveriges offentliga sektor. Därav hans feministiska strävan. Feminismen och kapitalet, sida vid sida, tillsammans hjälps dom åt.

  Stefan Fölster:

  ”Därtill kommer att unga kvinnor något oftare än unga män väljer utbildningar som leder till sämre inkomster. Ibland kan dessa val vara intressestyrda. Men skolor och högskolor har också ett ansvar att leverera en bättre ”konsumentupplysning” om hur efterfrågade olika utbildningar verkligen är på arbetsmarknaden.”

  Varför måste skolor och högskolor bedriva ”konsumentupplysning”? Varför väljer kvinnor i större utsträckning an män ”utbildningar som leder till sämre inkomster”? Vet inte en ung kvinna av idag att till exempel en civilingenjör tjänar mer än en undersköterska?

 41. En mer jämställd jul med M och alliansen Says:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/en-mer-jamstalld-jul-med-m-och-alliansen_6724823.svd

 42. Glasgolvet Says:

  Jag skulle hellre instämma att det finns ett glasgolv för kvinnor och ett betongtak för män med undantag för en liten klick som borrat sig igenom.

 43. Man & Woman United Says:

  @ aristo

  Delningen uppstod mellan Lo och utbrytarna=strejkbrytarna
  Syndikalisterna i ådalen -31.

  Det parti som inser detta först blir valvinnare 2014!

  Reinfeldt ‘statsfeministen’ kommer bli besviken på det sovande folket efter sitt scumande jultal.

  1. Han retar upp feministerna genom falskspel(röst pimpling) när det inte finns några pengar. Feminister i minoritet som ändå aldrig skulle röstat på ulven i fårakläder.

  2. Efter det hycklande jultalet och regeringens radikalfeministiska arbetslinje har han inte bara retat upp kärnväljarna utan männen som flydde till (m),alliansen och (sd) från sossarnas 90tals militärfeminism. En 90tals statsfeminism med rättshaveri som följd.

  Men med sveriges största opportunist och vid rodret faller på eget grepp. Alternativ lösning är ett myteri och ersätta reinfeldt med Maria Abrahamsson,Moderat Männen och ga:moderaterna.

  Hoppas Juholt startar andra ronden mot reinfeldt. Det behövs efter ga:medias och (s) radikalfeministers hemliga uppgörelse med riskkapitalet.

  Patriakatet och feminist journalisterna grisar med varann och skiter fullständigt i havererande rättsstat och nedanför.

 44. Jämställdhetsfeministern Says:

  Oerhört klokt skrivet av Fölster: så länge kvinnor inte har mer pengar än män, så är kvinnor förtryckta och diskriminerade under ett glastak. Det är ju helt självklart att kvinnor ska ha mer pengar än män – det är dock skrämmande att vi ska behöva vänta 10 år tills det blir så!

 45. Jack Says:

  Det märkligaste hände idag. Vattnet slutade rinna i kranen alldeles just. Jag kontaktade felrapporteringen och gissa vad som hände, klockan 22 dan före dan före julafton så kommer ett par jourbilar åkandes och börjar kolla rören längs gatan. Det var väl en 4-6 stycken arbetare (en del av dem som tittade på/frågade var nog privatpersoner) och det märkligaste var – att alla vara män. Är det inte märkligt i dessa jämställda tider?

 46. Jack Says:

  Alltså, obekväm arbetstid och med resväg och relativt obekvämt jobb förmodligen. Då tycker man ju att eftersom kvinnor tjänar mer än män per arbetad tidsenhet så borde det varit kvinnor till majoritet eller åtminstone hälften i denna grupp som skaffat sig uppgifter med omständigheter som är lönehöjande per tidsenhet.

  Man börjar nästan undra, om man inte redan visste, att kvinnor har lika lön för olika arbete, där männen har det obekväma, riskfyllda, real-kompetenskrävande (obs inte utbildningskrävande utan kompetens), konkurrensmässiga osv.

 47. PO Says:

  GenusNytt ”säljer” inte. Pär Ström blir väl inte rik p.g.a. den här bloggen.

  De som verkligen säljer och tjänar pengar är alla de mediafeminister vars alster vi kan läsa i dagstidningarna. Bland annat här på GenusNytt kläcks förtrytsamma uttalanden som sedan mediafeministerna – ibland med viss förvrängning – kan använda för sina nästa, välbetalade artiklar.

  Fortfarande förefaller många här tro på att Bonniers m fl ägare av den borgerliga pressen skulle vara så korkade att de betalar en massa vänsterjournalister att förtala det egna fadershuset.

  Eller, eller… Är Liberalen m fl så extremt högerorienterade att den något kompromissvilliga vänstra delen av Moderaterna och Folkpartiet är de största fienderna?

 48. Jack Says:

  PO

  Om du attraherar så säljer du i en betydelse, jag betonade dock skillanden mellan detta och att sedan ta betalt, bra att du fångade upp det. Jag är inte bara sarkastisk, det är faktiskt bra att betona värdet av att få in pengar.

 49. Orwell Says:

  @ John Berg

  Sista meningen var lite obehaglig. Det osar amerikanism. Alla kan och den som inte tar chansen är oduglig och får skylla sig själv. Tror du att alla har kapaciteten att utbilda sig i fem år på teknisk högskola?

  Om, och jag säger om, det skulle leda till att vi får slut på den radikalfeministiska inriktning som svensk politik (oavsett färg) intagit på senare år – så kan jag tänka mig att verka för högre lön i kvinnodominerade yrkesgrupper. Ett exempel är sjuksköterska – upp med lönen ett snäpp. Det är mycket bättre än att tvinga olämpliga individer till andra högskoleutbildningar med lockbete som hög lön och ”status”.

 50. The Flegm Wad Says:

  @ John Berg:

  Word!

  @ Alla:

  Eller så kan man skapa fler kvinnliga curling-akademiker genom att ordna nonsensvetenskapliga kurser (och program?) som tex modevetenskap som här på Stockholms universitet.

  http://sisu.it.su.se/search/show_subject/98?subject_group=1

  Tänk er; fil.kand. eller fil.mag. i modevetenskap. Vadå vetenskap? Eller annat flum som förekommer på andra pk-lärosäten som kanske Södertörns eller Mälardalens högskolor. Vad var det nu man sa? Kvinnor kan! Fy f-n!

 51. Orwell Says:

  @ The Flegm Wad:

  Mycket intressant länk. Visar på det absurda i att vikta s k ”högskoleutbildning” så högt vid anställning. Beror förmodligen på att arbetsgivare inte har en aning om hur ”utbildning” inflaterats på högvarv de senaste decennierna. Se gärna;

  För övrigt: Någon har räknat på kostnaderna för ett företag vid felrekrytering. Den kan hamna på 1,5 milj kr för en enda felrekrytering och enligt samma artikel (googla!) så ökar antalet felrekryteringar för varje år. Beror det på att arbetsgivarna inte har en aning om vad kompetens är för något? Har utbildningsfabrikerna del i detta?

 52. Shastra Says:

  @Orwell

  Tror du att alla har kapaciteten att utbilda sig i fem år på teknisk högskola?

  Vad har det för relevans i sammanhanget? Löneutbetalningar ska stå i proportion till vad den som betalar notan tycker att arbetet är värt. Allt annat innebär någon form av privilegiesamhälle (feodala eller kommunistiska privilegier, det spelar ingen roll) och sådana samhällen är varken rättvisa eller ekonomiskt optimala.

 53. Orwell Says:

  @ Shastra

  Ja, du har rätt i sak. Däremot är jag anhängare av skälig levnadsstandard i ett välfärdssamhälle. Givetvis ska prestation löna sig – där är vi överens.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: