Säljerfarenhet bättre än brandutbildning vid brandmansrekrytering

by

God fortsättning, alla jämställdister! Tyvärr har mediarapporterna om  antijämställdisternas framstötar inte tagit paus under julledigheten.

Peter Bergh, som är förbundsordförande för Brandmännens Riksförbund, har gett sig in i genusfrågans getingbo. Han har uttalat sig starkt kritiskt om att, som han menar, strävan efter ökad mångfald går ut över räddningstjänstens kvalitet och säkerhet.

Sveriges Radio har tagit upp saken, med anledning av att Attunda brandkår har gått ut med en annons för att rekrytera sex brandmän. Kravlistan är kort – det räcker med godkända gymnasiebetyg och 200 meters simkunnighet. Ingenting nämns om den tvååriga brandmannautbildning i regi av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Det innebär att de som gått denna utbildning inte har någon nytta av det vid rekryteringen – vilket har väckt starka reaktioner inom kåren.

Däremot anser Attunda brandkår att det är ett plus med en bakgrund som personlig tränare eller säljchef. Jens Ärlebrant, som är chef vid Attunda brandkår, understryker att rekryteringen är en del av ett jämställdhets och mångfaldsprojekt.

”Det här är inte en normal rekrytering utan det är en speciell satsning för att attrahera kvinnor och personer med en utomnordisk bakgrund för att få en större jämlikhet och mångfald i vår organisation och i branschen”, säger han.

Peter Bergh på Brandmännens riksförbund säger:

”Ytterst är det så att om man inte klarar av yrket så innebär det konkret att man kanske inte klarar av att bära ut dig när det brinner. Vi måste sluta politisera det här yrket, vi måste ta det för vad det är. Det finns ett grunduppdrag som ska utföras och det är punkt i det.”

Min kommentar: Det är absurt att kön och etnisk bakgrund ska gå före meriter. Det är dels orättvist mot dem som blir diskriminerade, dels sänker det naturligtvis kvaliteten. Att påstå något annat är att utmana förnuftet.

Jag kom på en sak. Andelen kvinnor inom räddningstjänsten skulle ju faktiskt öka om Jens Ärlebrant makade på sig och lämnade sin plats åt en kvinna.

Läs mer här. Tack för tipset, barfota och Per

Jag har tidigare bloggat om mansdiskriminering inom räddningstjänsten här, här, här, här, här, här och här.

(Till alla som mejlat de senaste dagarna – ursäkta att jag ligger lite efter med mejlen på grund av julfirandet)

För övrigt, avdelning humor: Se upp för denna mansmälla (tack för tipset, Thomas):

Annonser

38 svar to “Säljerfarenhet bättre än brandutbildning vid brandmansrekrytering”

 1. micke Says:

  Bör nämnas att fyra tjejer har fått tillgång till personlig tränare i sex månader för att klara de redan politiskt korrekta fystesterna inom attunda brandförsvar. Hade någon kille fått denna möjlighet tror ni?

 2. Nils Jungenäs Says:

  ”…människor med en utomnordisk bakgrund…”

  Han måste mena vita medelålders män från Israel, Kannada, Japan och Holland.

 3. barfota Says:

  Absolut är det så att Jens Ärlebrant skall maka på sig och lämna plats åt dem han själv föreslår bli inkvoterade. Kanske tycker Jens Ärlebrant i verkligheten att all kvotering är fel och synnerligen diskriminerande, att bli kvoterad in av en eller annan anledning är väl ungefär som att påpeka att du är så usel att du inte kan få jobbet på egna meriter och knappast upplyftande för någon.

  Självklart skall de som anställes inom vilket yrke som helst klara alla de hårda krav som ställs för arbetsuppgiften, allt annat är bara PK-trams!

 4. Ulf Says:

  Det vore intressant att veta om det i praktiken sker en skiktning av arbetsuppgifterna, så att de som kvoterats in avdelas att göra sådant som de klarar av, utan att riskera grunduppdraget. Antagligen finns ett visst utrymme för det, men bidrar det till att mer risk vältras över på en viss del av kåren? Blir kostnaderna högre? Går det att påvisa var det nyper i praktiken?

 5. ParStrom Says:

  Det som Ulf frågade ovan är mycket intressant. Finns det någon bloggläsare med insyn i räddningstjänsten som kan svara på frågan?

 6. Info Says:

  INTE BARA RÄDDNINGSTJÄNSTEN: GENUSPERSPEKTIV OCKSÅ PÅ MOZART OCH KALLE JULARBO

  Känner ni till Statens Musikverk? En huvudfråga för detta nyinrättade verk – inrättat för Sveriges väljares lyckas skull men av dem själva varken valt eller efterfrågat – är att tvångsförskjuta könsförhållandena inom det fria musiklivet.

  ”Statens musikverks jämställdhetsuppdrag ska bidra till att män och kvinnor blir mer jämställt representerade i musiklivet inom de musikgenrer där behovet är som störst. Under hösten har vi arrangerat samtalsserien Musikliv i balans – sanning och konsekvens om jämställdhet och genusperspektiv. Samtalen kretsar kring frågor som musikens genus och hierarkier, kvotering, musikaliska normer och jämställdhet. Du kan se samtalen här.
  Här finns även Vanja Hermeles (som även intervjuas i Dagens Nyheters artikel) inledning till samtalsserien.

  Under 2012 kommer det bland annat att bli möjligt att söka stöd för projekt som leder till ökad jämställdhet inom musiken.”

  Mer finns att läsa här:

  http://www.statensmusikverk.se/category/jamstalldhet/

  ”Statens musikverks uppdrag i stort är i fokus på onsdag och på torsdag är det teatersamtal på Musik- och teatermuseet. En vecka fullspäckad med aktiviteter!

  VAR ÄR BRUDARNA? – Stim Music Expo arrangerar samtal om jämställdhet och genus i musiklivet. I programmet pekar Stim på att 80 procent av deras medlemmar är män och ställer frågan hur det kommer sig. I paneldebatten deltar Lina Nyberg, jazzartist, kompositör och Statens musikverks projektledare inom jämställdhetsuppdraget.”

  ”Behöver maktrelationerna ändras inom folk- och världsmusiken?
Lina Nyberg deltar också i diskussionen med såväl genus- som geografiskt perspektiv när mentor/nätverksprogrammet Ta Plats arrangerar show med samtal.”

 7. Jocke S Says:

  Men räcker det verkligen med ”kvinnor” till alla dessa kvoteringar? Bör det inte vara feministkrav, dvs uttalade feministkvinnor, så att den PK skolningen sprider sig på respektive plats? Och hur blir det med tredje queerkönet då?
  Som med politruckerna i Sovjet?
  Här tror jag statsfeminismen får gripa in och korrigera….:-(
  Sedan kan man ju undra över hur sådan här fenomen påverkar lönesättningen?

 8. barfota Says:

  @Ulf

  ”Det vore intressant att veta om det i praktiken sker en skiktning av arbetsuppgifterna, så att de som kvoterats in avdelas att göra sådant som de klarar av, utan att riskera grunduppdraget.”

  Troligen så sker det här också på samma vis som det alltid förekommit på alla de arbetsplatser jag har jobbat på. Samma lön för olika arbetsinsats är väl i korta drag vad antijämställdism (feminism) går ut på.

 9. anna Says:

  Som vanligt det sjuka i att anse att jämställdhet är att räkna huvuden. Om man har 50% kvinnor anställda, men som har andra arbetsuppgifter än de sedvanliga brandmannauppgifterna för att de inte klarar av dessa så är det inte jämställt. Har man en kvinna anställd, men hon har samma arbetsuppgifter som de manliga brandmännen och behandlas på samma sätt som dem, då är det jämställt. Anser jag i alla fall.

 10. vmm Says:

  Att gå den här brandmannakursen som ju är helt onödig tyder kanske inte på talang för tänkande. Det är ju att slänga bort sin tid. Utbildningen borde läggas ner med omedelbar verkan eftersom den inte leder till något.

 11. Man & Woman United Says:

  Förbundets ledning

  Kom i kontakt med någon i vårt förbunds ledning. För att skicka ett mail till en person som jobbar på Brandkåren Attunda skriv följande adress: förnamn.efternamn@brandkaren-attunda.se. Använd bara små bokstäver och byt ut å till a, ä till a, ö till o.

  Direktionens ordförande: Göran Nilsson, Knivsta kommun (förnamn.efternamn@jarfalla.se)

  Brandchef: Jens Ärlebrant, 08-594 696 13

 12. Ulf Says:

  @Anna,

  Har man en kvinna anställd, men hon har samma arbetsuppgifter som de manliga brandmännen och behandlas på samma sätt som dem, då är det jämställt. Anser jag i alla fall.

  Ja, det känns som en rätt rimlig tolkning av begreppet. 🙂

 13. Backlash Says:

  Det finns några bastioner i Sverige som tycks helt ointagliga för alla utom vita män. Dessa är sopåkare och snöröjare. Dags att börja kvotera afrikaner och kvinnor till dessa yrken?

 14. Man & Woman United Says:

  Besparingpolitik och genus

  ”..av politiska skäl nu tvingar dem att sänka ambitionsnivån visar att han inte kan eller vill förstå..”

  ”…beslutat att anta budget för 2010 och ekonomisk plan för 2011 och 2012 för att därigenom spara 9,8 miljoner kronor 2010.

  När brandmännen själva anser att de behöver viss bemanning för att klara sina arbetsuppgifter baseras detta på lång erfarenhet av vad som krävs av dem vid olika räddningsinsatser och skall därför inte ifrågasättas av en lekman.

  Att Torbjörn Rosdahl nu av politiska skäl nu tvingar dem att sänka ambitionsnivån visar att han inte kan eller vill förstå hur denna yrkeskår arbetar och hur beroende vi alla är av att den fungerar. Han riskerar kommuninnevånarnas liv och egendom.”

  http://www.dinlokaltidning.se/forum

 15. Ulf Says:

  @Backlash,

  Det finns några bastioner i Sverige som tycks helt ointagliga för alla utom vita män. Dessa är sopåkare och snöröjare.

  År 2003 kom tydligen denna undersökning från sociologiska institutionen i Göteborg:

  http://www.yakida.se/dn2.html

  Det visar sig då att i tjugo av de trettiotvå yrkena med låg status dominerar män, och endast i tolv av dem dominerar kvinnor.

  Samtliga som till exempel arbetar som sophämtare är män, bland hamn- och vägarbetare och fiskare är 99 procent män, bland lokförare, landsvägsbusschaufförer, fastighetsskötare och bilreparatörer är 95 procent män medan 90 procent av skogsarbetarna är män. Lägre andel men ändå en stor majoritet män finns bland väktare och taxichaufförer (84 procent), lantbrukare (79 procent), vaktmästare och bilmontörer (77 procent), parkarbetare och metallarbetare (74 respektive 73 procent).

  Bland bagare och matroser är runt två tredjedelar män (67 respektive 65 procent), medan brevbärare och biljettkontrollanter till drygt hälften består av män (båda 55 procent). I övriga tolv yrken i lågstatusgruppen är det kvinnor som dominerar.

  Finns själva undersökningen någonstans, och har dessa siffror uppdaterats av någon sedan dess?

 16. barfota Says:

  @Backlash

  ”Det finns några bastioner i Sverige som tycks helt ointagliga för alla utom vita män. Dessa är sopåkare och snöröjare. Dags att börja kvotera afrikaner och kvinnor till dessa yrken?”

  Vet inte det, om det är muslimska kvinnor så tycks de ju klara sig bra utan att behöva jobba så värst mycket. Svenska domstolar dömer enligt Iranska sharialagar! det är bara att ”hämta hem godiset!” I Sverige ser lagen inte likadan ut för alla och det måste vi ändra på!
  Vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.

 17. dolf Says:

  Jens Ärlebrants tankesätt är så främmande att man misstänker att de redan klarat av kvoteringskravet för personer med utomjordisk bakgrund.
  Undrar vad man kommer att satsa på nästa gång. Förlamade och rullstolsbundna?

  Att skikta som ulf nämnde tidigare är inte rätt. Blir man anställd som brandman skall man givetvis klara de krav som erfordras för en brandman. Däremot kan man ha olika krav för olika typer av yrkesgrenar inom en kår, det finns ju alltid administrativ personal och ofta specialister där andra typer av kompetens är avgörande (som utredare, en mordutredare t.ex. inom polisen behöver ju inte uppfylla samma fysiska krav som en piketpolis)

 18. Peter Bergh Says:

  Jag har lärt mig nya ord under helgen: Twitter- SMS och mailraseri.
  Men, jag förstår inte riktigt grundproblemet och den enorma provokationen i att flickor och pojkar är olika. Det finns olika pojkar och pojkar och olika flickor och flickor med och avsett varför och hur är väl det bra det. Om alla får samma förutsättningar oavsett vem och varför så kan man väl få vara den man vill vara och är inte det att bejaka olikheter vet inte jag.
  Vad kom först, ägget eller hönan och vart är debatten och frågorna på väg eller redan i, för hur ska man förhålla sig till artiklar och budskapet i tex DN-artikeln: ”Köp inte rosa julklappar till flickor då blir de mer flickor men inte heller till pojkar då kan ni stöta er med föräldrarna”… Sen att ”den metrosexuella mannen signalerar i rosa att de är trygga i sin manlighet” så innebär ju det att om jag då i min nuvarande tjänst och i debatten om genusperspektiven inom svensk räddningstjänst, sätter på mig en rosa skjorta, så signalerar jag manlig trygghet och är då anti-feministisk. Alltid glädjer det någon och här glädjer det hustrun för då kan jag aldrig mer ha min rosa skjorta och min svarta sammetskostym och de där underbara dansskorna som hör till. Kan jag ha randigt grått då eller hur uppfattar färgblinda det? Den citerande Förbundsordföranden

 19. Sture Says:

  Sverige har världens minsta utrycknings-styrkor och är dessutom det land som beroende på klimat, infrastruktur och byggnadskonstruktion arbetar mest med rökdykning, och där har vi inget val beroende på dessa fakta. Det finns med andra ord inga reträttplatser eller lättare tjänster i en brandstyrka. Så att söka nya brandmän med meriter som försäljare eller personlig tränare är ett sätt att komma runt diskriminering av personer som är utbildade som brandmän eller redan är brandmän. Vi har en stängd arbetsmarknad där enbart andra meriter räknas numera vilket kommer att leda till fler olyckor och sämre arbetsmiljö. Här verkar brandchefens personliga kamp för att sätta sig själv på kartan viktigare än medborgarens bästa.

 20. Göran i Gamleby Says:

  Jag har kört buss tidigare under en hel del år . Numer krävs, efter nya EU-direktiv , 280 tim.( 7 veckor) grundutbildning för att kunna få yrkesförarkompetens för att köra buss .
  Detta är kostnad på kanske 40 000 :- , om man inte kan få komvux /arb.givare att betala .

  Vidare krävs en veckas fortbildning vart 5:e år .

  Länstrafikbolagen kräver i de flesta fall att entreprenörernas förare är certifierade ( en slags kvaltetsbevis )
  Nå , allt detta är ju helt rimligt och klokt . Det är naturligtvis ett väldigt ansvar att frakta vår dyrbaraste last .

  Jag kan se att övervikten män fortfarande är ung. lika stor som när jag slutade på 90-talet .

  Tänk Dig då följande annons :

  X-Buss i Östad söker 6 st bussförare

  Krav är körkort klass DE , helst med yrkesförarkompetens enl EU-direktiv/2008 . Då vår förarkår har stark manlig dominans ser vi gärna kvinnliga sökande .
  Som kvinna kan Du utnyttja det undantag Sverige f.n har från ovannämnda direktiv av jämställdhetsskäl och som i princip motsvarar de krav som gällde före 2008 , d.v.s :

  ¤ Körkort klass B

  ¤ Minst två års dokumenterad körvana från personbil

  ¤ Ha fyllt 21 år

  Företaget kommer att utbilda Dig i två dagar i att manövrera fordonet och grundläggande säkerhet + tre dagar med linjekännedom . biljettmaskin m.m ,Detta avslutas med ett enklare kör – och teoriprov
  .Detta bekostas av X_Buss , och Du har naturligvis full lön enl. avtal under tiden .
  Mvh OSV

  Låter detta orimligt ? Inte nödvändighetsvis .

  Det var exakt så jag och många andra fick våra busskort ända långt in på 2000-talet .

  Men , ja orimligt , ty EU-direktivet gäller fullt ut i Sverige .

  Men i brandförsvaret har detta redan skett i Södertörns Brandförsvar och håller på att hända i Sollentuna i genusvansinnets namn .

  Båda handlar om ansvar för människors liv och lem . Vad skiljer ? Jo , i ena fallet där EU bestämmer vad gäller transporter och säkerhet . Punkt .
  I det andra fallet är det det som är PK som är överordnat och får ung samma genomslag som om vore det ett EU-direktiv .

  Låt oss kalla detta fenomen för PK-direktiv .

  Exempel på välkända PK-direktiv : Krav på lagstiftning om kvoterig till styrelser , lagstiftning om likadelning av föräldreled. m.m

  En guldstjärna till Peter Bergh på Brandmännens Riksförbund för hans modiga uttalande . Han har nog en feministisk ”shitstorm” att vänta ,Tyvärr .

 21. Dan Says:

  Så går det när radikalfeminister har fått grepp om de med makt som i sin tur i sträva efter PK poäng kan göra sådana här dummheter. Om radikalfeministerna kan få till en internationellt efterlysning av Assange för ingenting mer än två försmådda kvinnor så kan de se till att folk utan rätt utbildning blir brandmän.

 22. Peter Bergh Says:

  Tack för stjärnan Göran den värmer, och för varningen; ”han har nog en feministisk ”shitstorm” att vänta.” Jag vet och hoppas på det för det är dags att röra om och för någon, röra till, i vår räddningstjänstbransch. Ytterst handlar det om förmåga att klara jobbet och vad egentligen jobbet går ut på och inte minst vad du och andra utanför denna räddningstjänstvärld förväntar sig och tror att vi kan. Oftast går detta inte hand i hand och det finns generellt en övertro och då kan ”man” ju flagga ned och skära bort. Sture ovan vet jag inte vem är men jag ser att han, eller hon :-), kommer från branschen. Ha en fortsatt trevlig Jul på er.

 23. Dan Says:

  @ barfota

  ”Svenska domstolar dömer enligt Iranska sharialagar!”

  Jag vet inte varför svenska domstolar skulle vilja dömma efter Iranska sharialagar. Folket i Iran hatar nämligen intensivt allt som har med sharialagar och göra och förresten det mesta som har med islam att göra.

  Vägen har varit lång och hård för Iranier att från att ha varit nästan mindre religiösa än Svenskar till att tvingas till sharialagar av en mördande diktatur. Det är inget som folk har valt.

  Att svenska domstolar skulle göra eftergifter till sånt skit gör alla som har flytt mördarmullorna 10 falld argare och mer frustrerad än nån svensk nånsin.

  (du måste ha sett hur över 99,9% av de iranska kvinnor, män, killar och tjejer klär sig, dricker och äter det de vill. Med andra ord väldigt oreligiös)

 24. barfota Says:

  @Dan
  Money makes the world go round.

 25. Man & Woman United Says:

  Sture skriver:

  ”Här verkar brandchefens personliga kamp för att sätta sig själv på kartan viktigare än medborgarens bästa.”

  true dat

 26. Ett jämställt förslag... Says:

  Kan man tänka sig att inrätta en brandkår enbart med damer. Det skulle ju kunna få finnas lika många sådana som det finns 100% manligt bemannade. Då kan allmänheten ta ställning till om någondera är att föredra. Eller är detta en för drastisk utmaning? Det kommer ju inte att finnas ”enklare eller mindre farliga” befattningar att gömma sig på.

 27. Göran i Gamleby Says:

  Till Peter Bergh

  Jag gjorde en kommentar strax efter Dig .
  Fick se Ditt inlägg efter jag postade mitt Tyvärr bekräftades det jag skrev om en feministisk ”shitstorm”.
  Det är ett välkänt mönster bland feminister (av båda könen) att via facebook o andra medier hjälpas åt att bomba den i deras ögon” misshaglige” i en shitstorm .(deras eget utryck) .

  Det hela har tagit sig obehagliga proportioner .Dessa vidrigheter skulle narurligtvis vara olagliga i ”verkliga” livet , där de kallas för sina rätta namn som stalking , hemfridsbrott , personförföljelse , ärekränkning

  På den här sidan kan Du skriva och bli ganska väl respekterad .

  Jag hoppas , och tror Peter att Du känner det stora stöd Du har från Dina egna ”gubbar” (och även gummor) i Räddningstjänsten och , är jag säker på , en majoritet av Sveriges befolkning .

  Ditt inlägg här är bland det bästa jag läst här . Elegant ,rakt på sak och inte minst med det bästa av allt ; humor .
  Din analys av ”Rosaskjortanfenomenet” är så huvudet på spiken och briljant så jag måste avvika från min idé om att inte svära när jag skriver :
  Så jävla bra Peter !
  Om Du tröttnar på genushysterin i Ditt arbete så har Du en lysande framtid som krönikör !

 28. Peter Bergh Says:

  Tack Göran och det känns som jag kommit hem och hittat likasinnande och dessutom sådana som vågar visa det utan att gömma sig i eller bli förknippade med några ytterligheter mer än det sunda förnuftet. En bristvara i många..processer 🙂 Må gott och hade bra på dig och er. // Peter

 29. Man & Woman United Says:

  @ Sture Göran

  Korrumptionen är utbredd inom fackföreningar och utspridd både inom partiledningen (s) och nya moderaterna. Att genus och feministiska myter är närvarande i regeringens arbete;senast i statsministerns jultal, kommer straffa sig på valdagen. Det har kloka och kompetenta politiker som Maria Abrahamsson,gamla riksdags moderater och Moderat Männen förstått som är de ärliga och genuina eftertrådarna. Men det behovs ändå nya partier som fd piratpartiet innan de blev radikalfeministiska som vågar driva sakfrågor från verkligheten,direkt demokrati,skapar arbeten och gynnar svensk ( läs icke statsfeministisk) välfärd, rättssäkerhet,jämställdhet 2,0 och folket.

  Radikalfeminism bygger på rädsla istället för demokrati och respekt. Se vårdnadslagstiftningar och icke könsneutral lagstiftning. Radikalfeminism bygger på att skrämma fundamentala drifter istället för skapa förtroende för medmänniskor. Radikalfeminism och genus är allt annat än folkhem och ödmjukhet.

  Genus och feminism bygger på egoism samtidigt som motsatsen hävdas.Hyckleri. Hjärntvätt.

  Radikalfeminism och spelar på människors fruktan,genus bygger icke empirisk forskning och biologi. Trots det är dessa minoriteter accepterade hos toppstyrningen inom (s) och regeringen. How come?

  korrumperade politiker,chefer,byråkrater,journalister och personal inom rättsväsendet såväl borgerliga som vänster och sossar släppte in skiten på 70 -80talet. Allt sedan mitten på 90-talet möts medborgarna av det Samhällsfrånvända resultatet. Nu i Samhällsberedskap och basverksamhet. Det är inte samma rättigheter och skyldigheter. Läs Diskriminering antagning till Polis.
  Rättsväsendet inkl. socialtjänsten och kriminalvården åsamkar rättsövergrepp dagligen på verkstadsgolvet. Rättsväsendet har de allvarligaste bristerna,allvarligaste tillbuden och allvarligaste kritiken mot sig.
  Tack vare internet kan detta nu grävas fram och fritt publiceras.
  Den röda tråden visar på korrumption.
  Det är operativa byråkraters fel som tigit,journalistkårens svek,svåger politik, fega och självgoda beslutsfattare i riksdag och topppolitiker med sjuka arvoden långt efter avgång. Se svinen Persson,Sahlin och Eva Lundgren som skinnar folket (muhammd och svensson) på pengar. Man får gå tillbaka till Branting,Wigforss och Erlanders tid för ärliga ideal,ärlig kamp,ärliga uppoffringar för sunda värdegrunder,uppoffringar för Samhället,individen och folket istället för egen karriär,röstfiske och fulspel. Tomma ord och ljug som folk ändå ser igenom fungerar inte längre trots slopandet av tjänstemanna ansvar. Vi har internet!

  Det var inte bättre förr. Men om vi idag dock hade en Lars Göran ”Starke Man” Bengtsson och kvinnliga kollegor bland korrumperade i rättsväsende,politik,bank och gammel media. Så j sköna människor. De gör alla tänkbara fel men vinner alltid till slut med att representera den lilla människan? En chaplin figur,tragikomisk underdog,antihjälte. En man/kvinna av folket med empati,humör,humor och grymt många fel och brister som inte förnekas eller döljs. Som publik skrattar man med människan inte emot.

 30. Göran i Gamleby Says:

  Välkommen Peter ! Vi behöver många som Dig .

 31. Högröd Says:

  Jens Ärelbrant ser ut som en typisk PK-feminist. Märkligt att de tillåts växa upp som svampar överallt.

 32. barfota Says:

  Hör upp ALLA!

  Nytt från Sveriges radio
  Rekrytering av nya brandmän kritiseras

 33. Maja Says:

  God fortsättning Per!
  Här kommer vår familj, tyvärr fanns bara 5 platser/skallar att fylla i , så ett av våra 4 barn är inte med..
  http://sendables.jibjab.com/view/1841WwVQ6VHkpafQ

  Vi hörs!

  keep up the god work osv ggr flera!

 34. Oscar Says:

  De kvinnor eller män som kan lyfta en kropp på minst 80 kilo över ryggen och skuldrorna med brandmansgreppet får gärna bli brandkvinna/man. De som inte kan skall göra nått annat.

  Punkt slut!

 35. Jämställdhetsfeministern Says:

  Kön går inte före kompetens. Kön ÄR en kompetens. Den viktigaste kompetensen. Om man är kvinna. Feministisk forskning har visat att kvinnor är bättre än män på allt och att allt blir bättre, ju fler kvinnor en organisation har. För att jämställdhet ska uppnås måste kvinnor därför alltid gå före män, oavsett vad männen har för erfarenhet – precis som Attunda brandkår säger.

 36. Bombero Says:

  Jo, vi som jobbar i brandmannayrket har ju förstått det. Fys-testerna kommer att ändras(kraven sänks efter hand redan) för att kvinnor som idag inte klarar testerna vid uttagningarna ska klara nästa gång de försöker. Vad blir bättre av det? En normal kvinna klarar inte att släpa ut en fullvuxen brandman klädd i larmkläder och med full utrustning för rökdykning, går något snett så är min parkamrat min livförsäkring vid rökdykning. Men det tänker väl inte du på ”Jämställdhetsfeministern”, du rökdyker väl inte så ofta kanske? Debatten om jämställdhet är helt infekterad!

 37. Daniel Says:

  Om nu ”mångfald” är något så viktigt att det går före allt annat, vilket man tydligt visar i detta fall.
  Hur har polis,brandkår och andra yrken där svennebanan har dominerat, ens kunnat fungera innan?

  Personligen så tycker jag att det är den som anser att mångfald är ett axiom som vi inte kan leva utan, som bör ställa sin egen plats till förfogande.
  Men den dagen lär man nog aldrig uppleva.

  Practice what you preach!

 38. I huvudet på feminister (och andra mentala latmaskar) | Juggen reflekterar över intryck Says:

  […] man undanhåller, “lustigt” nog, är att kraven för brandpersonalen har sänkts just för att kvinnor ska kunna arbeta inom yrket. Jag tvekar inte en sekund på att  Caroline Ek klarar av sitt yrke betydligt bättre än vad Ulf […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: