Regeringen stryker genus i lärarutbildningen

by

Här kommer ännu ett exempel på motgång för det genusindustriella komplexet och den genushysteri som detta har drivit fram.

En forskare vid Centrum för genusforskning vid Karlstads universitet har jämfört vad som står om jämställdhet i regeringens gamla proposition om lärarutbildningen (från 2001) och den nya (som presenterades förra året). Magnus Åberg, som forskaren heter, säger så här om resultatet av jämförelsen:

”Skillnaden är ganska stor. I den förra kopplade man ihop jämställdhet och genusteori. Resonemanget hade en vetenskaplig grund. I den nya propositionen finns inte genusbegreppet nämnt”

Genusbegreppet är struket. Det är principiellt viktigt. Kopplingen till ”genusteori” är borta.

Åberg säger om förändringen:

”Det är en slags signal att genusfrågan inte ska prioriteras. Fokus ligger snarare på betyg i äldre åldrar och skrivning och räkning i yngre åldrar. Utrymmet för värdegrundsfrågor har minskat”

En ganska vettig förändring, tycker jag. Skolan ska primärt förmedla kunskap. Värdegrundsfrågor, visst, i rimlig utsträckning. Men om dessa handlar om genus blir jag, på förekommen anledning, orolig. Står det ”genus” är risken stor att det blir feminism och manshat (vi har exempelvis sett många exempel på dessa två företeelser i läroböcker, något jag bloggat om flera gånger).

Ett exempel på hur farligt det är att släppa loss genusfolket bland skolbarn och skolungdomar är detta uttalande från Magnus Åberg:

”Lärarutbildaren bör tidigt bemöta biologistiska kommentarer, uppfattningar om att kvinnor är på ett visst sätt bara för att de är kvinnor. Istället bör man fokusera på villkoren. Vilka villkor är det som gäller för flickor och pojkar? På vilka sätt skiljer de sig och vad betyder det för läraryrket?

Detta ligger nära ett förnekande av biologiska skillnader mellan könen – och då är man inne på en märklig och vansklig väg. Det finns stora biologiskt betingade skillnader mellan könen när det gäller beteende, värderingar och preferenser (se kap 1 i min bok Sex feministiska myter). Att det sedan även finns socialt betingade skillnader är en annan sak. Men om man låtsas att könen är identiska slår man knut på sig själv och omöjliggör ett vettigt förhållningssätt till jämställdhetsfrågan.

Här kan du läsa om att Magnus Åberg förra året fick 1,6 miljoner kronor av Delegationen för jämställdhet i högskolan (skattepengar) för att genomföra en utbildning i ”jämställt akademiskt ledarskap”.

Läs mer här. Tack för tipset, Christoffer och några till.

För övrigt: Här är en intressant debattartikel som jag har missat. En polis som studerat genusvetenskap skriver att samhället inte synliggör kvinnors våld mot män. Tack för tipset, Christian!

Annonser

55 svar to “Regeringen stryker genus i lärarutbildningen”

 1. barfota Says:

  Anders Brandt är en hjälte, fler sådana behövs.

 2. Argus Says:

  Problemet med landets lärarhögskolor är att utbildningen håller för låg kvalité. En kvinnlig student jämförde den med ett vuxendagis. Det har också medfört att det blivit en ren flickskola vilket också är allvarligt. Alla andra problem är sekundära. Magnus Åberg är bara en i raden av alla dessa opportunister som inte har helhetsbilden klar för sig. Yrkesfeministerna behöver dock Magnus och andra män för att legitimera sig själva. Det skulle ju se illa ut med 100 % kvinnliga yrkesfeminister. Magnus drar nytta karriärmässigt av att ha den statliga genusindustrin i ryggen (anslag, befordran m m) och feministerna drar nytta av att ha manliga alibin att visa fram.

 3. Jocke S Says:

  Ja vad är det för villkor som gäller för pojkar, om man nu får nämna dem för en gångs skull? Ni genusproffs, Åberg m.fl.?
  Två gånger har Lärarnas tidning fastslagit att pojkar diskrimineras i betygen!
  Midnatt råder, helmörkt är i huset, tipp tapp… Björklund – Sabuni – Reinfeldt.
  Och att två trededelar är kvinnor på högskoleutbildning, visar på ett allvarligt systemfel i påstådd jämställdhet någonstans.
  Men ”bristen på kvinnliga brandmän” är kanske allvarligare…?

 4. Info Says:

  DEN AV PÄR LÄNKADE ARTIKELN

  till Nationella sekretariatet för genusforskning har skrivits av en i genussammanhang ofta anlitad, pålitligt lojal journalist, Ida Måwe. Länken nedan leder till exempel till hennes beskrivning av verksamheten vid det samhällsomdanande företaget

  JÄMSTÄLLDHETSBOLAGET

  Hur många visste, att ett sådant ”bolag” ens existerar och utanför riksdagen dagligen arbetar på att mot betalning ”rätta till” andras ”värdegrunder”?

  http://www.stpress.se/artikel/sa-far-du-jobbet-jamstallt-38471

  Bolaget leds av någon som heter Pernilla B. Lovén:

  ”Pernilla B. Lovén arbetar som jämställdhetskonsult inom privat, offentlig och ideell verksamhet. Uppdragen är exempelvis föreläsningar, seminarier och utbildningar på tema kön, genus och jämställdhet. Exempel på specifika teman är trakasserier och härskartekniker.”

 5. Persson Says:

  Angående kvinnors våld mot män: Jag har svårt att bara rakt av och helt blint jämföra mäns våld mot kvinnor med det motsatta eftersom man då får en missvisande bild om vem som är förövaren. Begreppet våld måste i så fall först vidgas och innefatta lika mycket typiskt kvinnligt ”våld” (som ännu inte är straffbart). Jag skulle hellre vilja uttrycka mig med orden; kvinnors missgärningar och brott mot män. Jag är helt övertygad om att gruppen kvinnor står för majoriteten av det onda mellan könen (då inkluderat sådant som ännu inte är straffbart). Typiskt kvinnligt beteende (som kan vara minst lika grovt och skadligt) är fritt fram medan typiskt manligt beteende ger år i fängelse. Jag ser ingen rättvisa.

 6. robjoh Says:

  Tja som undervisande doktorand på en av Sveriges högskolor välkomnar jag fokus på ämneskunskap istället för genusfokus. Då kanske de tjejer och killar som kommer till oss inte behöver undervisas i saker de borde kunna sedan gymnasiet.

 7. Valeria Says:

  Möjligtvis kan Åberg få gehör för önskemålet att bemöta biologiska kommentarer. Min uppfattning, efter fem år på lärarutbildningen, är att blotta tanken på människan som en varelse till viss del styrd av sin biologi skrämmer livet ur många lärarutbildare.

  Egentligen borde diskussionen inte vara speciellt känslig, eller ens nödvändig. Idag finns det gott om forskningsrön som talar för att i princip allt mänskligt beteende är en utkomst av samspelet mellan arv och miljö. Om skolans uppgift är att rusta eleverna för att möta samhällets utmaningar borde man rimligtvis vara mer lyhörda, och framförallt ha en högre acceptans för den skillnad som finns mellan individer.

  Tyvärr så har också signaturen ”Argus” en viss poäng. Jag kan ärligt erkänna att mina egna kunskaper om lärandet inte har införskaffats på lärarutbildningen, utan genom egna studier (exempelvis Steven Pinkers ”Ett oskrivet blad” är värd att framhäva), samt genom praktisk erfarenhet. Litteraturen från lärarutbildningen har i princip stått orörd sedan jag tenterade den. Och något säger mig att den kommer att förbli orörd tills jag får fingrarna ur, stoppar ner den i en kartong och förpassar den till förrådet.

  God fortsättning 😉

 8. Ullis Says:

  ”Det finns stora biologiskt betingade skillnader mellan könen när det gäller beteende, värderingar och preferenser (se kap 1 i min bok Sex feministiska myter). ”
  Och just därför ska INTE barn delas 50/50 i en idiotkvotering av umgänge och vårdnad. Förvirrade män ska inte slita barn från barnets mödrar. Män kan inte samtidigt hävda att könen är biologiskt olika samt vara emot kvotering OCH kräva kvotering av barn samt förneka moderskapet. Barn behöver en fast punkt i livet under sin uppväxt och separerade mammor behöver ett regält underhåll. Jag som skattebetalare ska inte behöva betala underhåll och en massa annat till barn bara för att egositiska snåla pappor sviker. Skattepengar ska gå till vård skola omsorg inte till en massa manliga jippon som fotbollsbevakning osv. Feminismen daddar aldeles för mycket med män!!!

 9. Ullis Says:

  sign Persson här ovan…. du skämtar? eller…? Vad exakt menar du borde vara straffbarn?

 10. Jocke S Says:

  Ullis, som vanligt vinklat. Det EXISTERAR ingen 50/50% delad vårdnad i Sverige, FASTÄN man hycklande påstår att målet är detta!
  Det EXISTERAR heller inga försök att rätta till detta, som mest är 90/10 % vårdnad, av barn upp till myndighetsåren.
  Knappast någon, mer än feminissen Ohly och MÖJLIGEN hans fanatiska systrar, vill slita barnet från moderns bröst.
  Men det som 10-tusentals pappor förhindras till, ett någotsånär umgänge med sina färdigammade barn, eller med lite äldre barn, ja även alla tonårsbarn som hjärntvättas med mammans PAS, eller när mamman obstruerar umgänget oavsett barnens ålder. Det är vad saken gäller! Förstå?
  Detta står även i FN-stadgan.
  Läs på!

 11. Valeria Says:

  @Persson

  Det där är bara spekulationer. Min personliga uppfattning är att man borde skrota begreppet ”mäns våld mot kvinnor” och för den delen även ”kvinnor våld mot män” och istället prata om relationsrelaterat våld. Om man inte omfamnar genusteorier och dylik stigmatisering så finns det ingen anledning att dela upp människor i grupper på det viset.

 12. Persson Says:

  sign Ullis här ovan…. Jag menar exakt att de gärningar som gör andra människor mest skada också ska vara de som straffas hårdast. Straffsatsen för ett brott ska stå i exakt relation till det lidande ett viss typ av gärning medför. Idag utgår de flesta påföljder inte efter detta logiska resonemang utan efter hysteriskt moral och etik-tänkande. Det finns ingen medfödd moral och etik och därmed inte heller något säkert svar om vad detta är.

 13. Birgit Says:

  Snälla ni, jag blir rädd av att läsa era kommentarer och att läsa denna blogg. Ni verkar inte ha levt på den tiden då s.k. kontoristflickor fick mindre än hälften så mycket betalt som deras manliga kollegor som utförde samma jobb.

  Elin Wägner vänder väl sig i sin grav nu. Snälla rara, om det nu pågår någon mansdiskriminering har detta endast existerat i cirka 20 år medan den kvinnliga halvan av mänskligheten blivit diskriminerade i årtusenden.

  Vakna upp, 99% av alla feminister strävar inte efter något matriarkat, utan endast ett samhälle där kvinnor blir respekterade utan att förvandlas till män. Män och kvinnor ska leva sida vid sida och uppskattas för vad de är; människor.

  /Kontoristflickan

 14. barfota Says:

  @Ullis
  Jag blir förvirrad av det mesta du skriver, kan du förklara tydligare?
  Om en kvinna väljer att skaffa barn med en förvirrad man, vem är då mest förvirrad, kvinnan eller mannen?

 15. Anders S Says:

  Genus är en vetenskap som tar fasta på kvinnors och mäns olikhet.
  Denna olikhet existerar bara för att vi män tillåter den att existera.
  Vi tillåter den existera dels genom att vi accepterar att kvinnor och män är olika och därigenom behandlar kvinnor olika samt att vissa män helt enkelt tycker sig stå över kvinnor i samhället,

 16. robjoh Says:

  @Birgit
  Så judar borde få förslava dagens tyskar? När fan ger två fel ett rätt?

 17. Morey Says:

  Att kvinnors våld inte synliggjorts tillräckligt i samhället beror väl mest att det försvinner i mängden av våldsamhet av män mot kvinnor..
  Då kvinnors våld mot män är en minorie statistiskt sett,därmed ska naturligt vis inte kvinnors våld mot män förringas.

 18. Morey Says:

  Jocke s. Att papporna skulle förhindras av mammorna låter lite bittert,tänk om det är så….att det är barnen som inte vill umgås med sin pappa( eller mamma) för att denne har vigt sitt liv till att intressera sig med för sig själv..i ställetmför barnens bästa.

 19. barfota Says:

  @Morey

  ”Att kvinnors våld inte synliggjorts tillräckligt i samhället beror väl mest att det försvinner i mängden av våldsamhet av män mot kvinnor.”

  Eller så är män inte lika angelägna att ringa polis för skitbagateller.

  Männen har dessutom sitt ”betongtak” att ta hänsyn till som Anders skriver

  ”Det påstås att det för kvinnor i karriären finns ett ”glastak” när det gäller att avancera i en organisation eller företag. Könsmaktsordning, härskartekniker och patriarkat sägs vara delar av detta glastak. När det gäller män i rollen som brottsoffer inom området relationsvåld är det inte ett glastak som hindrar. Det är istället ett tjockt betongbjälklag, som effektivt hindrar männens deltagande på lika villkor i hanteringen. Taket hindrar män från att komma in i utredningsapparaten, från att synas som offer i statistiken, från att dra fördelar av sin brottsofferstatus. Det är så uppenbart för männen att det inte går att komma igenom betongbjälklaget så de struntar i att anmäla brott, de få män som anmäler struntar i att driva på, de som själva driver på har ingen hjälp av vare sig myndigheter eller privata ”tankesmedjor” och stödorganisationer.”

 20. Lorem Ipsum Says:

  Börjar bli dags att lägga en flaska Pol Roger på kylning tror jag bestämt. Det här är i sanning goda nyheter. Genus-”vetenskap” har lika litet berättigande i den akademiska världen som slagrutor och tarotkort.

 21. Daniel Says:

  @Birgit
  ”Snälla ni, jag blir rädd av att läsa era kommentarer och att läsa denna blogg. Ni verkar inte ha levt på den tiden då s.k. kontoristflickor fick mindre än hälften så mycket betalt som deras manliga kollegor som utförde samma jobb.”

  Halmgubbar och insinuant trams kommer du inte särskilt långt med på denna sida.
  Kom med några konkreta exempel istället.
  Tack.

 22. Jocke S Says:

  Morey, ännu en enkelspårigt inlägg. Det finnns naturligtvis olika scenarier. Men generellt gäller mammans (som födde barnet) makt, som accepteras och understöds av statsfeministiska soc. Läs:

  http://www.skanskan.se/article/20100601/LUND/705319817/1057/*/jurist-sagar-socialtjansten
  ”VÅRDNAD. Papporna har inte en chans i vårdnadsutredningar. Det menar barnrättsjuristen Lena Celander-Jörgensen. I vårdnadsmål som hon varit ombud i där Lunds Socialförvaltning ansvarat för utredningarna har visat på en socialtjänst som är undermålig och rent ut fruktansvärt inkompetent.
  – De har inte ens försökt upprätthålla bilden av att vara neutrala och utgå från barnperspektivet, säger Lena Celander Jörgensen”

  Läsa på lite Morey? I stället för att sprida sedan gammalt utslitna attityder?

 23. Man & Woman United Says:

  @ birgit

  Läs Pelle Billings senaste blogg inlägg ”Patriarkatets oundviklighet i primitiva kulturer” , behovet av män som slit och släng vara och grundvärderingar för Jämställdhet 2,0. Läs Pär Ströms Mansförtryck och kvinnovälde samt Sex feministiska myter ge din synpunkt.

  Har du källor på bilden du målar upp på 50 talet? Eller är det enskilda fall som åsyftas? Personliga enskilda fall finns även för män som tjänar mindre än kvinnor. Det råder en ny tid med krav på grundvärderingar och ärlighet avseende jämställdhet 2,0 vilket statsfeminism inte är(antijämställdism) Ta exempel finansiering av vår gemensam välfärd som ska stödja och hjälpa alla medborgare oavsett kön är högst aktuell. Varför ska män betala mer skatt till staten än kvinnor? Och dessutom få mindre hjälp, stöd och gräddfiler just pga att de är inte är kvinnor?

  Män betalar 117 miljarder mer i skatt « GenusNytt
  15 mar 2011 Män: 328 miljarder kronor. Män betalar alltså 117 miljarder mer i skatt än kvinnor, eller 55 procent mer.
  genusnytt.wordpress.com/2011/03/15/

  Vilka finansierar diskrimineringen av sig själva? « GenusNytt
  6 maj 201 Alldeles speciellt mot bakgrund av att män betalar betydligt mer i skatt än kvinnor (se fotnot nedan).
  genusnytt.wordpress.com/2011/05/06/

  Avslutningsvis blir många rädda för kvinnor och feminister som inte sticker ut huvudet och tydligt markerar ställningstagande mot utspårad statsfeminism, radikalfeminism,könskrig,scum och utrotning av pojkar och män som Doris Lessing och Erin Pizzey gör.

  Feminism splittrade vänstern,(s) och alliansen.
  Oavsett vilket är Mansrörelsen nu här och den är inte borgerlig,den är opolitisk och värnar om mäns rättigheter,rättssäkerhet och pappors rättigheter mm. Rättigheter inte ridderlighet, förpliktelser och skyldigheter. Familjeförsörjningsbördan har män plågats med över …….. tid utan att kräva något tillbaka eller klagat. Inte heller Krävt få träffa sina biologiska barn! Män har alltid betalat för att slippa eländet som vårdnadstvister. De har tagit straffet för att de inte kunde formulera,uttrycka och hävda sina rättigheter. Männen teg för husfridens skull. Det här är ett arv som den yngre generationen tillsammans med den äldre nu samarbetar kring. Mansrörelsen Rättssäkerhetsrörelsen är född.

  Berättelserna,rättsfallen,förtrycket, diskrimineringen, pengarna som alltid rullat in kommer nu i dager när samtliga män kliver ur garderoben. Varför har män tigit så fruktansvärt länge?
  I historien fanns inga pappa förbund eller rättssäkerhets organisationer med krav på reformering. Men å andra sidan fanns ingen överhängande risk om könskamp baserat på löner,obekväma grävande bloggar eller diskussion över fördelning av farliga arbeten i Samhället.

  Detta är en ytlig bakgrund till delar av sakfrågorna du möter här. En kvinnlig kommentar vittnade om att feminismen medvetet hetsat och provocerat män. Dessvärre blev resultatet det motsatta dvs feminism,antijämställdism och viljan till könskrig bemöttes aldrig på 00talet. Män började tala och hävdade bara sina rättigheter.

  ”When men wake up to how they been demonized by feminism movement and they understand how this been achived. They´ll fight back, and that´s what happend now” säger Angry Harry Psychologist and Men´s Rights Activist”

  Kritiken mot feminism handlar inte mer än könens kamp om lönerna. Det handlar om förlorade grundvärderingar som ett gemensamt Samhälle,rättsstat och välfärd vilar på.

 24. JD Says:

  Äberg vill att lärare ska ifrågasätta biologiska skillnader utan något vetenskapligt stöd för sitt ”ifrågasättande”.
  Han får betalt för.att säga. så

 25. Persson Says:

  Jag skulle vilja lägga en kommentar till nedanstående:

  ””Att kvinnors våld inte synliggjorts tillräckligt i samhället beror väl mest att det försvinner i mängden av våldsamhet av män mot kvinnor.”

  Eller så är män inte lika angelägna att ringa polis för skitbagateller.”

  Vad män och kvinnor upplever som djupt kränkande skiljer sig åt, ganksa rejält skulle jag vilja påstå. I en annan tråd har jag jämfört våldtäkt med otrohet. En kvinna som är sexuell otrogen mot en man kan ungefär likställas med när en man våldtar en kvinna. Lidandet som de båda handlingarna innebär för den som drabbas uppskattar jag som jämbördiga. En kvinna som våldtar en man? Nä, inte särskilt kränkande skulle jag tycka. En man som är sexuellt otrgen mot en kvinna? Nä, kan jag förstå.

 26. Backlash Says:

  Birgit: Vi lever på 2000-talet, inte i svunnen tid. Samtliga lagar som idag är ojämställda är till mäns nackdel. Kontorsflickorna har fyllt 60 och de som är kvar går snart i pension. Vi ingenjörer skriver våra rapporter och kokar värt kaffe själva. Kontorsflickan beställer resor och hanterar våra styrdokument, men det kommer vi också att få göra när hon pensioneras.

 27. Persson Says:

  Birgit verkar inte vara råfeminist utan mer tillhöra den gamla gardet. Hon menar nog att orättvisan män utsätts för idag måste viktas mot vad som står skrivit i historieböckerna. Jag tänker då bla på häxbränningen.

 28. ante Says:

  http://www.annahovenmark.com/2011/12/20/ung-tjej-i-politiken/#comments

  Här har ni en feminist i V-s partistyrelse.

 29. Ibbe Says:

  Läste anna hövenmarks vidriga sida. Men hon är som vilken feminist som helst, fylld av manshat. Straffa henne!

 30. Lars I Says:

  Birgits inlägg är en bra illustration på hur feministerna obegripligt nog lyckats överleva med en ideologi som för länge sen passerat utgångsdatum och nu börjar lukta unket. Alltså, genom att flytta argumentationen till historiens oförrätter och smita ut bakom skynket när diskussionen börja gälla nutid. Alternativt, flippa ut, spy galla och verka allmänt förvirrad, som Ullis.

  För visst får man väl ett rättvist samhälle om man då och då växlar kön på förtryckaren, eller hur ?

 31. Chang Says:

  Innan läste jag detta —–> http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14124723.ab och tänkte allt det är väl i sin ordning.

  Idag kom —–> http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14128891.ab

  och nu förstår jag vad det är tänkt att leda till. Så ruttet.

  Varför alltid detta fula knep att blanda in barn och trafficking? Suck! Hjälp!

 32. Chang Says:

  Jag känner djup förtvivlan. Jag vill inte längre bo i Sverige. Jag har fått nog. Må landet brinna i helvetet!

 33. lars Says:

  så om min mormors mor blev diskriminerad när hon jobbade som piga.så ska jag som man få bli diskriminerad medan min syster ska äras. och ingen av oss hade någon skuld i diskrimineringen av min mormors mor .nä så ta mig tusan jag blir klok på en del feministers tankesätt tur det finns vanliga kvinnor som är hur bra som helst.tyvärr så får även dom ta mycket påhopp i dagens samhälle

  jag tror många har lite galen syn på hur det var förr i tiden jag tror att både dagens män och kvinnor skulle bli chockade. om jag kollar min släktbok så står det för 1889 att maken hade 2 timmar väg att gå för att komma till jobbet och sedan jobba han i 12 timmars skift sedan 2 timmars promenad hem hyran för torpet betalades med en viss summa pengar och sedan dagsverke från maken. hustrun och barnens del ja på den tiden fick även barn hjälpa till var att plocka olika sorters bär och hjälpa till med potatisplockning höbärgning .
  han gjorde även skogsarbete om det sa han på äldre dar ”det var så jag tjänade saltet till vällingen ,den goda tiden har vi nu den fanns inte förr” han dog 1960 så det är rätt gammalt

 34. Man & Woman United Says:

  @ chang

  Har du Läst: Slagen dam av eva lundgren

  Jan Guillou “Häxornas försvarare”

  Södertäljefallet av Max Scharnberg
  Södertälje-fallet – boken som Uppsala universitet stoppade. Forskaren Max Scharnberg’s bok om det omdiskuterade
  http://www.yakida.se/max/index.html

 35. Man & Woman United Says:

  @ Lars

  Respekt till den generationen som byggde upp Sweriges välfärd.

 36. Man & Woman United Says:

  @ Persson

  ””Att kvinnors våld inte synliggjorts tillräckligt i samhället beror väl mest att det försvinner i mängden av våldsamhet av män mot kvinnor.”
  Eller så är män inte lika angelägna att ringa polis för skitbagateller.”

  Det finns ingen nationell satsning från riksdag,regering och staten. Det finns ingen kunskap. Det råder en enorm obalans i samhället på att bekämpa våld mot ett kön men inte det andra. Inte särskillt trovärdigt rättsväsende.

  Det finns också ett skuld och skam perspektiv till varför pojkar och män inte anmäler våldsbrott där de själva är våldsoffer. Det finns inget stöd från polis,myndigheter,socialtjänst,rättsväsende och resten av Samhället. Kvinnojourerna Roks håvar in miljoner. http://www.mansjouren. drivs näst intill ideellt. Varför?
  Varför finns det inte någon stödlinje öppen dygnet runt för män?

  Aktuell forskning visar på att kvinnor slår lika hårt,lika mycket,med tillhyggen och ofta som män i nära relationer. Källor Sverige: Pelle Billing blogg Boken Sex feministiska myter Mansnätverket.org
  Pappamanualen.se

  För att begripa hur kvinnor kan åsamka fysiska skador trots sin spädhet läs När Mardrömmen blev sann av Glenn Forestgate

 37. JohanG Says:

  Birgit säger 26 december 2011 kl. 20:15 : ”Snälla ni, jag blir rädd av att läsa era kommentarer och att läsa denna blogg. Ni verkar inte ha levt på den tiden då s.k. kontoristflickor fick mindre än hälften så mycket betalt som deras manliga kollegor som utförde samma jobb.”

  Birgit, var fanns ”kontorspojkar” under 1950- och 60-talen?

 38. Lucas Says:

  @ Chang

  Jag läste din länk till Aftonbladet. Vilket bedrövligt trams. Jag har bott både i Bangkok och Pattaya och kan intyga att där finns inga barn som säljer sex. Det är en odlad myt. Jag betalar nästan aldrig för sex i Thailand. Det är ju gratis. Men jag kan förstå de män som är trötta på att behöva ”jaga” kvinnor för att få närhet och kärlek, som vill koppla av på sin semester och därför hellre betalar för sig. Jag kan förstå de män som har tröttnat på kraftiga svenska kvinnor och därför istället förälskar sin i en thailändska. Jag antar att svenska kvinnor är avundsjuka eftersom de förstår att de aldrig kan konkurrera på samma villkor gentemot feminina asiater. Jag tror de känner sig åtsidosatta när männen i allt högre grad vänder blicken österut.

  Ibland kan jag dock betala för en tex en hel vecka och åka ut på någon ö och riktigt uppleva romantiken. Jag älskar Thailand, speciellt deras kvinnor och har där upplevt min livs kärlek. Precis som så många andra män. Varje gång jag kommer dit fylls mitt hjärta av kärlek.

  Tjejerna i Pattaya tar inte vem som helst. Aftonbladet har fel. De väljer främst seriösa män som letar efter en fru. Yngre killar blir nobbade eller får betala. Själv är jag knappt medelålders och riktigt fräsch. En kropp nästan som Marcus Schenkenberg. Thailändska kvinnor flockas runt mig och jag runt dem.

  Som sagt, bedrövligt att feminister på Aftonbladet framställer Thailand så fel. Varför gör de så? Varför försöker de förstöra kärleken för så många nyförälskade thailändskor och svenska män?

  Thailand är inget sexparadis. Thailand beskrivs bäst som vuxna människors lustgård, plats för både kärlek, sexualitet och äktenskap.

  Svenska feminister kan inse detta lika bra som jag vet.

 39. Lucas Says:

  Och sen längst ner avslutar Aftonbladet med HIV. Mycket lågt. Upplys om hur man använder kondom istället för att sabotera människors sexliv och kärlek. De vill verkligen få sina läsare att på alla sätt ta avstånd från män som semestrar i Thailand. Jag har haft älskog med uppåt 300 kvinnor i Thailand. Kondomen har bara spruckit två gånger. Och tjejerna är lika försiktiga som mig. Feministerna på Aftonbladet kränker mig, får mig att känna mig som en HIV-smittad bögpedofil. Och det var kanske meningen. Att Aftonbladet ska få lov att sprida sina lögner hur som helst. de borde granskas.

  Inse fakta: Det är till 99,9 % vanliga svenska män som åker till Thailand. Den ytterst lilla klick som förstör, ja det är de 25 som tidningen nämner. De andra 400 000 svenskarna tillhör inte dem.

  Välkommen till Thailand!

 40. Lucas Says:

  ”Partnervåld har inte med kön att göra

  I Sverige talas det nästan bara om mäns våld mot kvinnor, men internationella studier visar att partnervåld inte har med kön att göra.

  Det är lika vanligt att kvinnor använder våld mot partner som att män gör det.

  Professor John Archer vid University of Central Lancashire i Storbritannien publicerade år 2000 en metaanalys över ett hundratal studier världen runt. De flesta studierna var så kallade offerundersökningar där män och kvinnor fick svara på frågor om de hade slagit en partner och om de själva blivit slagna. Det visade sig då att kvinnor är något mer benägna att ta till våld en eller flera gånger medan män oftare skadar sin partner.

  38 procent av de skadade var män, 62 procent kvinnor.”

  Citatet kommer från Wendela. Fakta som strider mot feminismens ideer brukar annars censureras i Sverige. Detta var upplyftande att läsa.

  Undrar när jag ska få läsa artiklar om Thailand, fri från fördomar och pekpinnar om människors sexualitet. Tröttnar inte läsarna på det här med pedofili och trafficing? Finns det fortfarande människor som tror på sådana grova och världsfrånvända vinklingar? När ska feminsterna erkänna att Thailand är ett fritt demokratiskt land precis som Sverige. Anledningen till ”Roger 65” (som tidningen skriver) har lyfts fram är just hans ålder och sina halvt skamliga kommentarer. Visa istället på alla lyckliga förhållanden som Thailand har resulterat i. Kvinnor som får chansen att börja ett nytt liv i Sverige och andra delar av världen med en parter som de älskar samt män som får tillgång till den närhet de så länge drömt om men inte lyckas finna i Sverige. Lyft fram det positiva. Som sagt, skamligt att Aftonbladet fokuserar på 25 stycken som har begått brott och sen skuldbelägger alla andra. Kvinnorna för att vara prostituerade (många är det – ja) och männen för att både vara pedofiler, HIV-smittade och bögar. Det finns en del bögar i Thailand – ja, men definitivt inga minderåriga pojkar (eller flickor) som går med äldre gubbar på stranden. Vad är det här för skandal Aftonbladet har framställt? De homosexuella ”pojkar” som Aftonbladet menar har jag också sett men de är alla vuxna. Inte i närheten av att vara barn.

  Jag känner nog som dig Chang. Jag vet inte varför du känner dig besviken men jag gör i alla fall det på detta eländiga vinklandet.

  Kan tänka mig att Chang känner att feminismen har förstört all lycka för honom. Så känner i alla fall jag.

 41. Torstensson Says:

  Pär

  Det här med att feminismen och värdegrunder är ett ufo ute i Europa är något jag förstod vid min vistelse där. Jag var yngre när jag kom dit och kände mig grundlurad av den retorik som fanns. Låg lågt eftersom jag inte kastade mig in i förhållande, så där hyllar jag min noggrannhet. Men det finns skäl att fördöma samma noggrannhet och det när jag litar på det som sagts till mig i Sverige av en mycket speciell miljö där vi 80-talister fick itutat i oss att mentalt men även fysiskt maka på sig för kvinnor. Jag lägger inte skulden på kvinnor utan på de som lade grunden för miljön och läroplaner etc.

  Så jag var inte smart alls, för jag tittade inte på vad kvinnor gör utan vad de säger och tog med mig alla dessa vackra ord om förstående och avvaktande killar ut i Europa. Lägg därtill att vi svenskar är sedda som blyga (för att vi är det) och det i kombination med tron att tjejer gillar en jämställd dejtning ledde till ett bryskt uppvaknande med brustet hjärta. Jag fattade inget alls.
  Så var lärde jag mig att vara ”manlig”? Eller låt mig omformulera det, var lärde jag mig att det tvärtom är bra att visa framfötterna som kille om man vill nå framgång hos en kvinna?

  Jo det var av två gaykillar. Jag vet jag tjatar. Men detta var hemma hos dem i deras soffa och jag var ihopbruten av att alla de vackra orden om en jämställd snäll ”swedish guy” inte betydde ett dugg. De försökte inte ”omvända” mig, de försökte banka vett i mig att det som artikuleras i feminismen går inte ihop på många arenor i livet.

  Det här med att ha en ”klump i bröstet” som vi svenskar säger är ju en verklig känsla i just bröstet. Detta var bara den delen, sen är det ju så som du skriver att det här med att män ska maka på sig och de tusentals värdegrunden som en arbetsplats har i Sverige är trams. Frågar du mig beror dessa värdegrunder på att Sverige och svenskar alltid varit lätta att konformera, vad det beror på ja säg det.

  Det var inga som klagade när kungarna behövde samla män i socken för att kriga i andra länder, man inställde sig snabbt hos den utsände förrättaren och skrev in sig och sitt liv. I andra länder var det inte lika lätt att soldater att ställa upp. Feminismens bästa följeslagare har varit svensken själv, oviljan att se sig själv som viktig. Naiviteten. Samma saker har också varit värdefulla för att bygga upp ett av världens bästa länder sett till sin befolkning. Tänk så bra vi vore om vi kastade bort genuspedagogiken och tänk så många brustna hjärtan som aldrig hade brustit då.

  Det är nog dags att Sverige går mot sin fulla potential och börjar kriga tillbaka platsen över världens bästa sjukvård och världens bästa skola. Vi har INTE råd med mer genus. Vi har inte råd med fler värdegrunder som krossar individer eftersom de ofta används för att avskeda personer. Själva värdegrundsmentaliteten är skadlig.Den har kommit att styra beslut i knasig riktning. Det påminner om sätta-dit-mentaliteten som jag kallar den och som också är skadlig. När jag på julafton var ute och handlade en present till en person som jag glömt bort så var butiksbiträdet otrevlig för att jag valde att slå in paketet själv, jag berättade det för en vän och han sa ”ring hennes chef och klaga”.

  Aldrig. Hellre att jag hyllar butiksbiträdets attityd än att jag tvingar henne till tystnad.

 42. Lucas Says:

  Vill lägga till en fotnot: Innan jag stänger igen denna dator måste jag berätta vilken bevekelsegrund jag har för Thailand och thailändskor. Jag väljer bla thailändskor istället för infödda svenskor helt och hållet pga min attraktion till asiater. Jag tänder inte sexuellt på svenska kvinnor och känner ingen kärlek eller framtid med dem. Svenska kvinnor är otacksamma, tjocka och osexiga. Deras blygdläppar hänger och magarna är förtjockade. De signalerar ingen fertilitet och bara klagar alternativt är deprimerade. Brösten är oftast övermogna och påminner mig om ett kojuver. De röker, kräver massa grejor, diskar inte bort efter sig, hjälper inte till i hushållet och har heller inget att tillföra mig rent intellektuellt.

  Svenska kvinnor är allmänt motbjudande.

 43. tobbe Says:

  ”Står det ”genus” är risken stor att det blir feminism och manshat”.

  Även om det inte skulle stå genus så frodar manshatet som aldrig förr. Alltid ska det klankas ner på det typiskt manliga. Svenska män vågar inget annat idag än att tända på klimakteriekvinnor (för att vara på den säkra sidan måste hon dessutom ha stora bröst, läderbyxa och stilettklackar). Skulle man ens nämna 18, huhu!! vilket liv det skulle blivit. Trots att kvinnan är som mest könsmogen vid18 års ålder. Inte konstigt att barnen som föds i detta land blir allt sjukare och allt fler par får problem att skaffa barn över huvudet taget. Det mesta som har gått på tok har gjort det pga kvinnlig sjuk logik.

  Feminismen har blivit Sveriges officiella religion. Män är vettskrämda. Feminismen bör förbjudas och feminister kastreras/skäras om.

 44. Musse Pig Says:

  Lucas, det verkar som du bara har erfarenhet av gamla svenska kvinnor. Jag vet inte din ålder men den svenske mannen är inte bättre i motsvarande ålder. Och knappast den thailändska kvinnan heller. Gamla oattraktiva svenska män kan köpa sex med unga kvinnor i exvis Thailand och gamla oattraktiva svenska kvinnor kan köpa sex med unga män i exvis Afrika. Lika vedervärdigt i båda fallen. Du kanske är attraktiv, kanske ung, och dejtar unga thailändskor under OK omständigheter. Men varför ser du bara svenska kvinnor ca 60+ som alternativet på hemmaplan?

 45. JohanG Says:

  Och rika män och kvinnor kan köra sex var som helst – med lite finess.

 46. PO Says:

  Glöm inte bort den livstidsprostitution som vissa äktenskap innebär.

 47. JD Says:

  @Birgit
  ”Ni verkar inte ha levt på den tiden då s.k. kontoristflickor fick mindre än hälften så mycket betalt som deras manliga kollegor som utförde samma jobb. ”

  Det saknar fullständigt betydelse idag vilken lön en kontorsflicka hade för ett halvt sekel sedan. Det måste du väl själv också kunna inse tycker man!

  Det nya tänket idag Birgitta, är att Män och Kvinnor ska behandlas lika, oavsett hur låg lön kontorsflickor hade för ett halvt sekel sedan.
  Kan du inte ställa upp på det så är det nog bättre att du håller din bitterhet för dig själv i din egen kammare istället för att förstöra för andra som anser att jämlikhet idag år 2012 är viktigare än hur du hade det då du var ung. För mig saknar din ungdom helt betydelse!

 48. Pidde Says:

  Att ni blir upprörda över vad Birgit skriver men inte vad Lucas, en sexköpare som hatar svenska kvinnor och hyllar det faktum att thailändska kvinnor ofta känner sig tvingade att sälja sina kroppar för att få pengar till mat, är helt jävla sanslöst. Kanske är det detta som avses när många påpekar att jämställdisternas enda mål verkar vara att trycka ner feminister? Är det jämställdhet det? Hur hjälper detta unga killar undrar jag?

 49. Pidde Says:

  P.S Sitter man mitt i natten och skriver om hur fula blygdläppar svenska kvinnor har så tror jag inte riktigt att det är kvinnorna som är problemet. Men skit i det, en feminist sa ju just något vi inte höll med om, grabbar!

 50. Musse Pig Says:

  Pidde, ja, det var ett djävligt konstigt inlägg.

 51. Lucas Says:

  ”Lucas, det verkar som du bara har erfarenhet av gamla svenska kvinnor.” Nej tack, det har jag ingen erfarenhet av. Jag menar 25+. Ta en titt ut i tex ett svenskt köpcentrum. Det finns väldigt få attraktiva kvinnor. De flesta svenska män är inte särskilt stiliga de heller (erkänner jag) men det ligger en viss skillnad i detta eftersom utseendet är viktigare för en kvinna. Pengar, pondus, makt är viktigare för en man som sexappeal. Förvisso inte särskilt många sådana heller..
  Hur som helst. Klart man blir avslagen när man ser allt detta. Känns ju inte längre kul. Undrar varför så många män åker till Thailand (andra sidan jordklotet). Rättvisande att ha det som ett måttstock på missnöjet.

  Svenska män hade ju inte behövt att åka till Thailand om hemmaplan hade varit lite mer attraktiv, eller hur?

 52. Lars I Says:

  Pidde,
  jag håller med om att Lucas inlägg mer bidrog med förakt än den förståelse och respekt för det motsatta könet som är en bristvara i dagens genusdebatt. Nu är Lukas en enskild person med rätt att bidra med det han önskar i ett enskilt blogginlägg men vi ser samma förakt riktat mot män från betydligt mer kända feminister. Då i hyllade bloggar i etablerade kända kvällstidningar, och då betraktat som modern framåtsträvande kvinnokamp. Om det var en imitation av dessa eller bara ett plump och trött gäspning får han själv svara på

  Birgit är också en enskild person med rätt till valfria åsikter, men mina synpunkter på dom var att feministerna generellt idag så enträget hänvisar till oförrätterna i det förgångna, det som vi män idag omöjligen kan åtgärda. Lika litet som dagens kvinnor kan ställas till svars för att männen var de som fick ta ansvar för alla tunga, slitsamma och livsfarliga jobb som kvinnor slapp (som en annan Lars skrev om här ovan). Det har alltid tagits för givet, inte som en orättvisa. Att kvinnor innan 1920-talet förvägrades rösträtt var en orättvisa mot kvinnorna. Att män idag, år 2011, missgynnas i vårdnadsmål är en orättvisa mot män. Kvinnor och män har alltså ha sina egna oförrätter och om vi verkligen vill åtgärda dom, både för kvinnors och mäns, så måste man väl rimligen se BÅDA sidorna. De orättvisor kvinnor OCH män drabbas av IDAG. Feministerna verkar i stället med skygglapp utnyttja det till en egotripp över sina egna eländen, mörklägga orättvisorna mot män, och hänvisa till för vanliga män obegripliga ”patrirkala maktstrukturer” som idag är medvetna hjärnspöken. Eller rent av motiverar orättvisorna mot män med de historiska orättvisorna mot kvinnor.

  Hur i hela friden ska vi då komma någon vart? Jag har sagt det förut, Man kompenserar inte en avåkning i vänsterdiket för 100 år sedan med att göra om det i högerdiket idag. Och går motorn ojämnt så är det fruktlöst att felsöka i gengasaggregatet eftersom det 70 år sedan det skrotades. Däremot finns det fyra tändstift som måste fungera, inte bara ett.

 53. Valeria Says:

  Lucas inlägg var ett bottennapp som tyvärr riskerar att användas av rabiata feminister för att påskina hur illa ställt det är på genusnytt.

 54. barfota Says:

  @Valeria
  Kanske det var ”planterat” av en rabiat feminist i rent smutskastningssyfte, vem vet.

 55. PO Says:

  Info säger 26 december 2011 18:53: ”JÄMSTÄLLDHETSBOLAGET
  Hur många visste, att ett sådant ”bolag” ens existerar och utanför riksdagen dagligen arbetar på att mot betalning ”rätta till” andras ”värdegrunder”? ”

  Ungefär som de olika tankesmedjorna, då?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: