Dalarnas Tidning går till angrepp mot män

by


”Mäns våld mot kvinnor är ofta raffinerat, det är svårt för utomstående att se tecken på om kvinnan i ett förhållande utsätts för våld av sin partner”, skriver Dalarnas Tidning i en artikel som till att börja med låg överst på deras webbplats. ”Den supervänlige omtänksamme mannen” kan vara en kvinnomisshandlare – eller mannen som vill ha total kontroll över varje steg hustrun tar, menar tidningen också.

Tidningens reporter Mats Nilsson har intervjuat Claes Holm och Leif Jonsson på Kris- och våldsmottagningen för män. De berättar om de många sätt på vilka en man kan utöva våld mot en kvinna. Det handlar om:

– fysiskt våld
– psykiskt våld
– materiellt våld
– latent våld
– sexuellt våld
– ekonomiskt våld

Jag citerar Dalarnas Tidning:

”Ett exempel är det så kallade materiella våldet som inte är direkt riktat mot någon. En situation där mannen i huset slår hål i en dörr svärande och skrikande. ‘– Det kan vara skrämmande för barnen som inte förstår vad som händer och även den kvinna som mannen lever med förstår att så här arg kan mannen bli och det kan ta sig fasansfulla uttryck. Det skapar inte trygghet utan otrygghet’, säger Leif Jonsson.”

Notera ordvalet ”mannen i huset slår”.

Den där otäcka ”mannen i huset” kan också ”montera ned kvinnans självförtroende bit för bit”, exempelvis genom att klaga på vilken kjol hon valt. Allt enligt Mats Nilssons artikel, som slutar med:

”Hennes självkänsla har successivt försvunnit och då har han kontroll över henne”

Mats Nilsson nämner inte ett ord om att män skulle kunna vara utsatta för våld, eller att en kvinna skulle kunna vara förövare. Det är glasklart i artikeln: Mannen är Det Skyldiga Könet, kvinnan är Det Drabbade Könet.

Så oerhört ensidigt. Obalanserat och därmed ointellektuellt. Misandri – manshat.

Kort sagt: En typisk tidningsartikel i Sverige i nådens år 2011.

Jag skrev och frågade Mats Nilsson varför hans artikel är så ensidig, och fick detta svar:

Hej Pär,

Det är helt enkelt så att vi begränsat oss till att skriva och berätta om just mäns våld mot kvinnor. Anledningen är att den vanligaste formen av våld i nära relationer utövas av en man mot en kvinna. I 95 % av fallen är det män som står misstänkta medan 5 % är kvinnor, enligt expertis.

Mvh
Mats Nilsson
DT

Läs artikeln här. Artikeln går att kommentera. Tack för tipset, Common Sense

För övrigt: I Stockholms nya stadsdel Hagastaden döps 15 gator efter framstående kvinnor. Det rör sig bland annat om Sveriges första kvinnliga student (Betty Pettersson), första kvinnan i Vetenskapsakademien (Eva Ekeblad), näringsfysiologen Ninni Kronberg, barnmorskan Johanna Bovall och sjuksköterskan Emmy Rappe. Se DN:s stockholmsbilaga sidan 10.

Annonser

178 svar to “Dalarnas Tidning går till angrepp mot män”

 1. Sanna D Says:

  @Pär Ström: Så, stämmer statistiken som Mats Nilsson angav i sitt svar till dig (dvs att 95% av fallen så är män de som står misstänkta)? Om inte, har du mailat tillbaka till honom och påpekat att statistiken inte var korrekt?

 2. Anders Ekholm Says:

  ” Våldet är svårt att upptäcka”.
  En normal följdfråga är ju då, existerar verkligen det våld i den omfattning som vill göra gällandes?

 3. Jerry Says:

  ”I 95 % av fallen är det män som står misstänkta medan 5 % är kvinnor, enligt expertis.”

  Expertis i detta fallet synonymt med ”vad jag tror”. Eller menar han möjligen professor Eva Lundgren? Hon som blev sparkad från sin befattning i Norge och tog sin tillflykt till Sverige. Här engagerade hon polisen att gräva efter barnlik som manliga satanister skulle ha grävt ner.

  Är det den expertisen han menar? Förutom ”Slagen dam” som är ytterst tveksam, känner jag inte till någon utredning om våldet i Sverige.

 4. AV Says:

  För det första borde Mats Nilsson söka lite mer på våld i nära relationer. Det är ungefär lika åt båda hållen, men kvinnor skadas oftare. Det betyder inte att 95% av alla våldsverkare i hemmen är män.

  För det andra hur förklarar han denna krönika där Susanna Alakoski verkar slå fast att det är vanligt att kvinnor i frustration slår sönder saker och brukar våld mot sina män när de inte gör som de tänkt sig.
  http://bang.se/artiklar/2011/vandpunkten-2011-03-07

  Här handlar det om raserade kök, krossade tallrikar (med avskurnen hälsena som följd), kastade stekpannor och bett. Är det de obetydliga 5%?

 5. Man & Woman United Says:

  Vilken politisk färg innehar tidningen? Nej just det har ingen betydelse när reinfeldt i sitt jultal lovade mer pengar till myten mäns våld mot kvinnor. Behöver de utökat anslag förutom pressstödet måntro? Pelle Billing eller Pär Ström ge relplik med statistik och ifrågasätt tidningens expertis… Vilken är källan? Tillåts kommentarer på tidningen?

 6. DB Says:

  Statistiken säger att kvinnor och män brukar lika mycket våld i nära relationer. Så han snackar skit.

  Dessutom borde han vara tillräckligt ärlig och avslua artikeln med att oavsett statistiken så är det väldigt få män som slår sina fruar. Det är en feministisk myt.

 7. Hjalmar Says:

  ”Kanonkillen kan vara kvinnomisshandlare”
  Så enkelt kan ‘man’ demonisera halva befolkningen.
  Varför inte även kalla alla män för pedofiler och satanistiska kannibaler?
  (Nejvisstja, det har ju ‘professor’ Eva Lundgren redan gjort…)

  Alla män är skyldiga, halleluja! Ja, anti-jämställdisternas demoniserande börjar likna en väckelserörelse…
  Tro på Herrens Ord, eller så tar djävulen dig…/
  Tro på Feministens Ord, eller så tar Kvinnomisshandlaren dig…

 8. Man & Woman United Says:

  Maila statistik till
  och förfrågan om Pelle Billing Pär Ström får ge replik

  mats.nilsson@dt.se

 9. Access Says:

  Det är intressant att notera det där med ”ekonomiskt våld”.

  I ”Slagen Dam”, Eva Lundgrens undersökning, så nämns inget sånt.

  I ”Slagen Man” (www.pappaliv.se/pdf_filer/slagenman.pdf), Camilla Palmbergs och Heidi Waséns examensarbete tas det däremot upp, som en typ av våld som kvinnor utövar mot män.

  Men nu plötsligt så är ”ekonomiskt våld” också något som män utsätter kvinnor för, trots att Eva Lundgren inte kunde se något sådant.

  Det kanske krävdes att Camilla Palmberg och Heidi Wasén identifierade ekonomiskt våld som ett problem för utsatta män för att feministerna skulle ”inse” att kvinnor blev utsatt för sådant.

 10. ParStrom Says:

  I båda mina jämställdhetsböcker (Mansförtryck och kvinnovälde, Sex feministiska myter) finns vardera ett kapitel med hänvisning till diverse undersökningar som visar på omfattande kvinnligt våld mot män i nära relationer. Båda böcker finns som gratis pdf, se högerkanten på denna blogg.

 11. Markus Ollikainen Says:

  (Sorry om det blir långt)
  Jag vill börja med att säga att ”våld i nära relation” är en otroligt komplicerad process med många samverkande faktorer som spelar in för att det skall bli till vad denna artikel försöker beskriva.

  Sen måste vi också begränsa antalet som faktiskt lever under denna situation. Första intrycket är att ”alla” eller ”många” lever under dessa förhållande, men det finns det inte stöd för i varken statistik.

  Sociala relationer bygger på integration mellan individer där vi i ord och handling utbyter tankar och idéer, så även lever ut våra känslor… Det betyder rent konkret att det egentligen är upp till betraktaren att tolka vad som är ”våld” eller hot ”om våld”.

  Med det som underlag vill jag säga att våld existerar och där det rent konkret kan bevisas så skall det bekämpas, speciellt om det finns barn inblandat, eftersom aggressivt beteende har lätt att föras vidare i sk. sociala arv.

  Så lång så bra – Att nämna våld och blunda för kvinnan som förövare är dock vår tids största otjänst eftersom kvinnan många gånger är lika delaktig, eller ibland dominerande i hemmets lugna vrå. (Bakom just den välputsade fasaden)

  Studier som uppmärksamma våldet i parrelation är bl.a. Peter Gill från 2005, ett samarbete med 30 andra länder!

  http://www.pappamanualen.se/m2011/dn_20050129_debatt.pdf

  Ett samlingsdokument av 282 oberoende studier visar också på hur vanligt det är mellan både kvinnan och mannen:

  http://www.pappamanualen.se/dokument/282_dokument_vs_1_Eva_Lundgren.pdf

  Även BRÅ har givit tydliga signaler under årens lopp.

  BRÅ 2001:15:
  ”En omfattande forskning har påvisat en mängd förhållanden hos föräldrarna som kan kopplas till en ökad risk för antisocial utveckling hos barnen. Kriminalitet, missbruk, psykisk sjukdom, att vara ensamstående mamma eller tonårsförälder, långvarig och allvarlig social stress, bristande omsorgsförmåga, övergrepp och misshandel är några av de kanske vanligaste påvisade riskfaktorerna (2,3,4,5,10). Ofta påpekas att risken för antisocial
  utveckling ökar med antalet familjerelaterade stressfaktorer som barnet exponeras för”

  http://www.pappamanualen.se/dokument/bra_2001-1.pdf

  Eller vad säger vi om detta?

  BRÅ 2008:23 (länken fungerade inte)

  ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare… Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand
  om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen.”

  Allt detta tystas naturligtvis ner och man kan undra varför?

  Vi skall inte blunda för mäns våld mot kvinnor och barn.
  Men samhället blöder som det ser ut idag tack vare just denna snedvridna vinkling. Barn mår inte bättre av ”fel” person blir omhändertagen och hela samhället kommer med växande ohälsa att implodera när vi i sittande stund massproducerar barn som mår psykisk dåligt.

  FHI 2009:
  ”Barn som lever med en ensamstående förälder löper ökad risk för psykiska problem jämfört med barn som bor tillsammans med båda föräldrarna. Det visar en forskningsgenomgång som Statens folkhälsoinstitut har gjort… I Sverige lever ungefär vart femte barn i åldern 0-17 år med en ensamstående förälder. Det motsvarar närmare 400 000 barn.”

  http://www.fhi.se/Aktuellt/Nyheter/Storre-risk-for-ohalsa-bland-barn-till-ensamstaende/

  Vad händer när dessa barn växer upp med totalt tappad respekten för vårt samhälle/ rättssystem bara för att den enda som försökte skydda dem blev borttvingad?

  Det är skrämmande för mig att se vad människor är beredda att blunda för bara för att tillskansa sig bidrag (våra skattepengar) på andras bekostnad. Och vad skall vi säga till alla män och barn där pappor blivit oskyldigt anklagade, eller borttvingade från sina barn, där det var mamman som, bakom den snyftande fasaden, egentligen var förövaren?

  Vi skall inte blunda för mäns våld mot kvinnor och barn, men inte heller blunda för kvinnans våld mot män och barn. Jag tycker att ett samhälle som bygger på sunda värderingar och verkar för medborgarnas trygghet har plats för båda.

  //Markus
  Pappamanualen.se

 12. Man & Woman United Says:

  Rättssamhället Sverige…

  Dokument om hetsjakten på män
  ”Domstolar dömer på svaga bevis”
  Fallet Stefan Holmlin –

  Åklagare tilltalad, lagförd och frikänd
  Rigmor Perssons brev till Justitieministern Thomas Bodström

  ”Häxprocesser mot män!” Av PELLE SVENSSON, advokat
  PSYKOLOGER MEDVERKAR I MODERNA HÄXPROCESSER
  Rättsröta i behandlingen av misstänkta för sexualbrott Av professor Knut Ahnlund, ledamot av Svenska Akademien

  En bok som säger mycket om svenskt rättssystem mot män :
  Underlag för häxjakt mot män i Sverige
  ”Mäns våld mot Kvinnor”
  Grundstommen avseende ”Mäns våld mot kvinnor” bottnar i Eva Lundgrens forskningrapport ”Slagen Dam”
  En undersökning där endast kvinnor blivit intervjuade, inga män. Således omfattas bara 50% av en forskningsprocess som omfattar våld i nära relation.
  På detta bygger Socialstyrelsen upp ett helt direktiv till socialtjänsten avseende hur kvinnor skall behandlas. I detta dokument släpper man in ”kvinnojourer” som samarbetspartners och anser att ”man skall aldrig ifrågasätta en kvinna”.
  Dessa två direktiv sprider sig sen till domstolen och åklagarmyndigheten, trots att nämnd kunskap om missförhållande i rättssak avseende falskanklagelser är väl etablerad i Svenska domstolarna.

  Uppsala Universitet avsöjar dock Eva Lundgrens bluff och utkommer med en replik, en undersökning som visar på motsatsen av vad hon påstår:

  GRANSKNING AV PROFESSOR EVA LUNDGRENS FORSKNING I ENLIGHET MED UPPSALA UNIVERSITETS REGLER AVSEENDE
  FÖRFARANDET VID ANKLAGELSE OM VETENSKAPLIG OHEDERLIGHET

  Där kan man bl.a. läsa på sidan 8
  ” ”Materialet är vad gäller männen helt enkelt för tunt. I den mån någon substantiell slutsats skall dras är det emellertid snarast en som går emot den som Lundgren m.fl. drar.”
  Denna kritik tystades ner…
  En annan märklig detalj är den bok som trycktes, men sen så återkallades den och brändes…

  ”Bok som kritiserar Eva Lundgren måste makuleras”
  – Man kan undra varför?
  Peter Gill från Umeå Universitetet kom också fram till samma slutsats, i samarbete med 30 andra länder. Kvinnor är lika våldsbenägna som män…
  Läs DN artikeln här. Denna artikel fick en liten ”spot” men sen togs den bort helt. (Även från Internet).
  Med detta direktiv var det nu fritt fram för ”kvinnor” att anmäla, för då löd de under kategorin ”Brottsoffer” och rättsystemet kunde ta över. Mannen/pappan blev rättslös.

 13. Man & Woman United Says:

  Marianne Ny

  Mariann Ny har en tydlig koppling till radikalfeministiska åsikter där alla män är potentiella förövare, även om de inte gjort något. Redan 2001 kunde man läsa hennes åsikt om män.
  Ett litet citat på sidan 8:
  ”Först då mannen frihetsberövas och kvinnan i lugn och ro hinner få lite perspektiv på sin tillvaro, får hon en chans att upptäcka hur hon egentligen behandlas”.

  ”Marianne Ny menar att lagföringen har god effekt som skydd för kvinnan, även i de fall gärningsmannen åtalas men inte döms.”
  Eller varför inte läsa det själv…”Den nya kvinnofridslagen”

  På åklagarmyndigheten gick det ut vid samma tidpunkt ut ett PM-direktiv avseende ”Egenmäktighet med barn” som gav föräldern fri laglig immunitet att hindra barnet från att träffa den andra föräldern, så länge man var vårdnadshavare. Läs detta PM här.
  Barnhus i Göteborg
  Marianne Ny är stationerad i Göteborg. En märklig detalj är att just denna region ökar mest i hela landet avseende ”våld mot barn”.
  Våld mot barn 0 – 6 år är vanligast av mamman (BRÅ Rapport 2008:23 sidan. 382 – 384)

  ”De små barnen misshandlas oftast av kvinnor som av åldern att döma sannolikt var deras vårdnadshavare. Av de kvinnor som misstänktes för misshandel mot barn 0 – 6 år var närmare hälften i åldern 30 – 39 år och ytterligare en tredjedel i åldern 21 – 29 år. De resterande var främst i åldern 40 – 49 år. [..] Sammantaget pekar detta mot att det är mödrarna eller andra kvinnor som tar hand om barnen som står för den största delen av misshandeln mot de mindre barnen”

  – Men vilka är det som får sitta inne tack vare såna som Marianne Ny? Hur många män/ pappor har suttit häktade eller i fängelse på falska grunder tack vare Marianne Ny?
  Statens satsning på ”Mäns våld…”
  Statens satsning på ”mäns våld –> Ledde ingenstans” Kan det vara så att intresset att lösa problemet är mindre än intresset att tjäna pengar på problemet?
  Det är samtidigt dessa pengar som fått hela destruktivitetsmaskineriet att börja rulla… Läs vad de säger på Uppsala Genusklubb.
  Könskriget?

  Dessa radikala krafter opererar med statens pengar och de kallar det själv för ”könskriget” SVT gjorde en dokumentär av detta:
  – Könskriget del 1 (Se film)
  – Könskriget del 2 (Se film)
  SLUTSATS:
  – Eva Lundgrens ”Mäns våld mot kvinnor”
  – Marianne Ny:s syn på ”häktning är samma som straff för mannen ”
  – Åklagarmyndighetens ”syn på egenmäktighet”
  – Medieklimatet avseende ”mannen”
  – Det faktum att replik är nästan omöjligt att få i media
  Sammantaget har ovanstående förfarande spelat ut hela Sveriges rättssystem och givit kvinnan total makt över att göra i princip vad som helst, när som helst och hur som helst…
  …allt välsignat bakom orden ”jämställt”

  Frågan är – När skall mannen få samma rättsliga skydd?

  Stort tack till NKMR – Nordiska Kommittén för Mänskliga Rättigheter

  Markus Ollikainen
  Pappamanualen.se
  http://www.pappamanualen.se

 14. Tjatsex Says:

  I fakta-rutan till ratikeln står det ”Sexuellt våld kan vara allt från att tjata sig till sex…”

  Alltså 100% av alla kvinnor är manmisshandlare. Den man som aldrig ställt upp på tjat-sex räcker upp en hand nu. Jasså ingen. Där ser man…

  Det gör antagligen 100% av alla människor till partnermisshandlare också. min poäng är att man leter verkligen med ljus och lykta efter en anledning att kalla män förövare och kvinnor offer, till den milda grad att det slår över mest hela tiden.

 15. Mia. Says:

  Episodiskt våld (Situational Couple Violence) drabbar könen lika och båda könen utövar våld i det fallet i samma utsträckning. Här är sällan någon av parterna kontrollerande och den andra kontrollerad/rädd för den andra. Våldet brukar ej heller vara så grovt även om det också förekommer. Den som drabbas av episodiskt våld tycks ej heller (‘behöva’) anmäla eller söka sig till en jourer i samma utsträckning som de som lever med ‘intimate terror’ (Coercive Controlling Violence).

  ”Using a 1970s data set and a control tactics scale to distinguish controlling violence from noncontrolling violence, Johnson (2006) found that 89% of the violence in a survey sample was Situational Couple Violence and 11% was Coercive Controlling Violence. The
  Situational Couple Violence was roughly gender symmetric. In contrast, in the court sample, only 29% of the violence was Situational Couple Violence, and 68% was Coercive Controlling Violence which was largely male perpetrated. Similarly, in the shelter sample,19% of the violence was Situational Couple Violence and 79% was Coercive Controlling Violence, which again was largely male perpetrated.”

  Det våld man talar om när man talar om partnervåld (och där man alltså mycket riktigt inte syns utanpå, det kan t ex vara ens kvinnliga eller manliga lärare etc) är alltså oftast ‘intimate terror’ (Coercive Controlling Violence). Det våld där den som misshandlar bryter ner den andre. Mönstret tycks vara lika oavsett om den som drabbas är man eller kvinna och följer alltså det som kallas ‘The power and controll wheel’.

  ”While there is very little systematic research on women’s Coercive Controlling Violence, there are a few qualitative studies that clearly identify it in both same-sex (Renzetti, 1992) and heterosexual relationships (Hines, Brown, & Dunning, 2007; Migliaccio, 2002). For example, Hines et al. (2007) found that 95% of the men calling the Domestic Abuse Helpline for Men reported that their partners tried to control them. And the tactics used by these women included all of the tactics identified in the Power and Control Wheel(with “use of the system” substituted for “assertion of male privilege”). Renzetti’s (1992) findings for lesbian relationships are similar, with the addition of some control tactics that are unique to same-sex relationships, such as threats of outing.”

  http://2homekids.org/ARTICLE%20-Differentiation%20among%20types%20of%20intimate%20partner%20violence1.pdf

  Jag skrev en del om det även hos PB

  http://www.pellebilling.se/2011/12/nara-forbindelser-mellan-reinfeldt-kvinnojourer-och-socialdemokrater/#comment-52889

 16. Ulf Says:

  ”Mäns våld mot kvinnor är ofta raffinerat…”

  Alltid något – den gängse synen är väl annars att kvinnor utklassar män i grenen raffinerat ”våld” (speciellt om vi nu breddar definitionen av våld). ”Hell has no fury like a woman scorned”, och allt det där…

 17. Jämställdhetsfeministern Says:

  DT och Mats Nilsson har ju rätt: feministisk expertis har tydligt visat att män står för i princip allt våld i nära relationer och att varje man – hur snäll och trevlig han än verkar – är en potentiell våldsman.

 18. Man & Woman United Says:

  Myten om mäns våld mot kvinnor
  Publicerad: 2009-04-24 17:04, Uppdaterad: 2009-04-24 21:04

  Vad tänker du på när du hör talas om våld i hemmet? En gråtande kvinna med synliga blåmärken?

  Fysiskt våld är ett hemskt brott som kan ta sig många uttrycksformer. En av de mest tragiska formerna är våld som utövas inom ramen för ett romantiskt förhållande. En relation är ju det ställe där vi förväntar oss trygghet och kärlek, och det är en hemsk upplevelse att få den tryggheten förstörd av en örfil, knytnäve eller brännbollsträ.

  Nyligen hade svensk media ännu en artikel om våld i hemmet. Vi fick där ånyo se det som samhället kopplar samman med våld i nära relationer: bilder på kvinnor som har synliga blåmärken och andra skador av det våld som män tillfogat dem.

  Vi har alla hört retoriken från ROKS och andra feminister som pratar om ”mäns våld mot kvinnor” och de samhällsproblem som detta skapar. På senare tid har t o m den svenska sektionen av Amnesty International börjat använda sig av samma slogan, som utmålar män som förövare och kvinnor som offer.
  I regeringens ”Handlingsplan för att för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer” (2007/08:39), så finns det definierat redan i titeln att det endast är män som utövar våld i heterosexuella relationer.

  Vad är då problemet med att det är männen som utmålas som förövare? Vi vet ju alla att svensk och internationell statistik visar att det övervägande är kvinnor som rapporterar att de blivit misshandlade i en relation, medan män gör det betydligt mer sällan.

  Problemet är att statistik inte är samma sak som akademisk forskning. Brottsstatistik (i detta fall misshandel i hemmet), är helt beroende av att brotten verkligen anmäls, och ifall en stor grupp människor i samhället avstår från att rapportera det som hänt dem, så blir statistiken genast felaktig.
  Vad gäller våld i nära relationer, så rapporterar män sällan det våld de utsatts för av kvinnor, för att undvika att bli misstrodda, utskrattade eller t o m själva anklagade för misshandel.

  Hur kan vi då vet att män underrapporterar den misshandel de drabbas av i hemmet? Finns det något belägg för detta? Ja, som tur är så är våld i hemmet något som intresserat forskare världen över, så idag har vi en mycket god bild av hur detta våld är fördelat mellan könen.

  Tvärtemot vad den gängse bilden säger, så visar forskningen att våld i nära relationer är något som utövas av män och kvinnor i lika stor omfattning. Vare sig det gäller milt våld eller mer allvarligt våld så är kvinnor förövare lika ofta som män är det.

  Att kvinnor och män är lika benägda att ta till våld, visas tex i en stor studie av Brittiska staten, och i en studie från Nya Zealand som även utvärderats av det amerikanska justitiedepartementet. Slutligen så har forskaren Martin S. Fiebert sammanställt en översikt av 247 forskningsrapporter, som tydligt visar att kvinnor är lika fysiskt aggressiva som män i nära relationer.

  Det kvinnliga våldet i parrelationer sägs ofta vara självförsvar, men även här ger forskningen en annan bild än stereotypen. Studie efter studie visar nämligen att kvinnor är minst lika benägna som män att initiera våld i hemmet.

  Ett resultat av våldet som däremot inte är jämt fördelat mellan könen är fysisk skada. Eftersom män är starkare än kvinnor, så har kvinnor en större risk att bli fysiskt skadade när de blir utsatt för våld. Däremot när det gäller de allra allvarligaste skadorna tenderar män att vara mer drabbade än kvinnor, eftersom kvinnor använder vapen och tillhyggen oftare än män gör.

  Fascinerande nog så finns det redan en del ledande feminister som känner till att kvinnor och män är lika benägna att slå sin partner, eftersom de siffror på våld mot kvinnor som ofta citeras av feminister inte sällan tagits från forskningsstudier som påvisar att våld mot män är lika vanligt förekommande. Det våld som kvinnor utövar mot män censureras tyvärr alltid bort, så det når aldrig ut till allmänheten.

  Vad är det då som avgör vem som blir en förövare i ett misshandelsdrama? Gudrun Schyman hävdade nyligen här på Newsmill att mäns våld mot kvinnor inte kan förklaras av psykisk sjukdom.
  Tyvärr så har Schyman fel, eftersom den forskning jag refererar till påvisar att det är psykisk sjukdom, missbruk, arbetslöshet, fattigdom och spädbarn i familjen som är riskfaktorer för att misshandel skall uppstå. Däremot så är kön inte en faktor som kan förutspå misshandel, eftersom män och kvinnor slår lika ofta.

  Det är hög tid att vi får en ärlig debatt om våld i hemmet; problemet är alltför allvarligt för att samhällsinsatserna ska få styras av mytbildning.

  Låt oss även sluta använda uttrycket ”mäns våld mot kvinnor”. Det är djupt stötande, inte bara för att det inte stämmer med forskningen, utan även för att alla män ställs till svars för det våld en minoritet utövar.

  Slutligen: det är dags att en gång för alla förändra det svenska samhällsklimat som gör att man kan anklaga män för nästan vad som helst, bara för att de är män.

 19. Man & Woman United Says:

  Den slående mannen av Fredrik Sandberg
  Myten om mäns våld mot kvinnor

  http://mansnatverket.org/articles/den-slaende-mannen.pdf

 20. Lars I Says:

  Jag har hört det förut och det verkar vara ett feministiskt universalknep att slå två flugor (eller alla män) i en smäll. Med en antydan misstänkliggör man en hel grupp, inklusive de 95 % som aldrig misskött sig mot en kvinna. En bedrövligt lömsk och destruktiv människosyn. Eftersom min egen människosyn går ut på att förutsätta att en människa är god tills något motbevisar det gör mig detta heligt upprörd och dess enda verkan är att så ogräs och misstänksamhet i ett samhällsklimat som redan är förgiftat.
  Naturligtvis kan man inte heller se på en kvinna om hon är bland det stora antal kvinnor som utövar psykisk och ekonomiskt våld mot män, det som inte är straffbart och inte kräver fysisk styrka och därför passar kvinnor bättre. Att man ändå ”begränsat oss till att skriva och berätta om just mäns våld mot kvinnor” är bara ännu ett exempel på det förvridna genusklimat som orsakat betydligt större samhällsskada än mäns våld mot kvinnor.

  Hoppas fler än jag följer upp Pärs brev till Mats Nilsson med fler brev.

 21. Torstensson Says:

  Ulf

  Japp. Har själv varit utsatt för kvinnlig mobbing och den tar hårt om man inte vet hur man ska reagera. Jag reagerade då enligt gentlemannastilen och försökte nå lösningar vilket inte gick alls. Så alla hjälpböcker i hur man undviker konflikter kan man kasta på soptippen. Det funkade INTE att föra dialog. Inte för att förstora upp saker och ting men det otrevliga var att efter min ursäkt (som jag egentligen inte ens var skyldig att ge så blev mobbingen..tadaaa..värre !

  Ungefär som om de tänkte ”ouu en svaghet den ska utnyttjas”

  Fick en snyting utanför ett mcDonalds en gång av en man,för att jag störde mig på att han trängde sig. Det som tog hårdast var mobbingen helt klart. Eftersom jag har hört andra säga att mobbing tar hårt så undrar jag varför våldsbegreppet inte inbegriper mentalt våld. För det är vad det handlar om.

  Idag har jag bättre nycklar för att sätta stopp för kaxiga brudar och det är att ignorera samt att aldrig ta en dialog när man är i numerärt underläge. Diskussionerna bör ske en och en annars har man inte en chans mot två elaka pratkvarnar. Se också till att vara snyggt klädd och signalera status via klädslen och hår. Det hjälper en hel del också har jag märkt genom livet.

  Godkväll.

 22. Daniel Says:

  Men om man ser till majoriteten av de som slår, så handlar det inte om kanonkillar utan det absoluta bottenskrapet som vårt samhälle har att bjuda på.

  Man vill endast få det att framstå att det skulle kunna vara vem som helst, så att man kan sälja in bilden av Sverige som ett samhället där det råder en farlig och skadlig patriarkal samhällsordning.

  Samma sak gäller synen på män som allmänt privilegierade, var och varannan är ju VD eller sitter i en bolagsstyrelse om man ska tro feministerna.

  Jag behöver knappast säga vad boten mot detta hemska patriarkala samhälle är.

 23. Sven-Olav Says:

  Detta från Canada:

  http://tinyurl.com/cjdzask

 24. Man & Woman United Says:

  @ Lars I

  Vem är det egentligen som slår?

  Om kvinnors våld mot män
  03 februari 2010 10:29

  YK/Faderland skrev i en kommentar till mitt förra inlägg:
  Spännande med dina framtida projekt och att fler böcker i ämnet nalkas. Jättebra svar till recensenten. En fråga bara, för jag tappade bort mig i det sista:
  ”Forskning visar också att kvinnor som slår sina män blir värre skadade än de som inte gör det, om han slår tillbaka. ”
  Kan du formulera om det där för jag förstår inte vad du vill säga?
  Eftersom det finns en sådan kompakt okunskap om hur partnervåldet egentligen ser ut och fungerar, så tänkte jag att det enklaste faktiskt är att hänvisa till mig själv. Det här inlägget skrev jag 2 augusti på min gamla blogg och det hade rubriken: Vem är det egentligen som slår?  Jag fick 373 kommentarer på det inlägget, undrar hur många det blir den här gången?! (Obs, detta är en nedkortad version. Jag klippte bort slutet med EBD & Co för det har hänt så mycket sedan dess.)

 25. Gonzo Says:

  Feministen och kvinnokämpen kan vara en kvinnomisshandlare.
  ”Göran Lindberg”

  Den snälla killen kan langa knark

  Den häftiga killen kanske misshandlar andra killar
  ”skynda fynda flickor”

 26. Mia. Says:

  Man & Woman United

  ”Det är hög tid att vi får en ärlig debatt om våld i hemmet; problemet är alltför allvarligt för att samhällsinsatserna ska få styras av mytbildning.

  Låt oss även sluta använda uttrycket ”mäns våld mot kvinnor”. Det är djupt stötande, inte bara för att det inte stämmer med forskningen, utan även för att alla män ställs till svars för det våld en minoritet utövar.”

  Kan bara hålla med. Mytbildningen drabbar ju de ‘osynliga’ manliga offren men även drabbade kvinnor är mer förtjänta av kunskap. Men inte minst för barnens skull så att de slipper hamna emellan i de tvister som brukar bli resultatet, oavsett om det är mamman eller pappan som är den som misshandlar (kontrollerar och är konfliktdrivande).

  Och ja det ska heta partnervåld tycker jag. Då inkluderar man såväl män som samkönade par.Samtidigt som jag tror att man måste se (forska kring) att män, kvinnor och de i samkönade par drabbas lite olika. Samt att manliga och kvinnliga förövare använder lite olika sätt att kontrollera/misshandla sin partner.

 27. Man & Woman United Says:

  Vem är det egentligen som slår?
  02 augusti 2009 13:23

  Har ni tänkt på att de som själva utnämnt sig till kvinnors och barns försvarare oftast är väldigt aggressiva? Skriver man som jag att det inte är sant att det stora problemet är kvinnomisshandel utan relationsvåld eller att det faktiskt inte är särskilt många barn som blir utsatta för sexövergrepp, då blir de alldeles rasande. I själva verket borde de väl bli glada – det är ju goda nyheter! Det är inte sant att det bor en misshandlare i var och varannan man – toppen! Det är inte sant att minst ett barn i varje klass är utsatt för incest – kanon! Vi kan fortsätta stödja utsatta barn men behöver inte kasta anklagelser på var och varannan pappa – hallelluja!

  Men så tänker de inte alls. I deras värld får inga ”etablerade sanningar” ifrågasättas, inte ens om fakta hoppar upp och biter dem i näsan. Det finns naturligtvis psykologiska förklaringar till att de beter sig så. Har man satsat hela sin vakna tid (de flesta verkar vara förtidspensionärer) på att belysa ett problem som man menar är värst i världen, så rasar ju hela ens tillvaro om det inte ÄR världens värsta problem. Många organisationer som i dag uppbär mångmiljonbidrag skulle få slå igen, alternativt helt ändra inriktning på sin verksamhet och många skulle förlora både jobb och status. För att inte tala om sitt anseende …

  Men för oss andra borde det vara extremt intressant att få reda på sanningen. Daddy har lagt ut en intressant video av Paul Elam på Mens News Daily, som går igenom ett antal studier om det som i Amerika kallas Domestic Violence (våld i hemmet). Namnet skulle kunna tyda på att de är mindre fixerade vid våld som uttryck för patriarkatet, men så är det inte alls. Domestic Violence handlar även där uteslutande om kvinnomisshandel. I videon berättas bland annat om en studie från Centers for Disease Control and Prevention i Atlanta Georgia, publicerad i American Journal of Public Health i maj 2007. I studien deltog 11 370 heteropar mellan 18 och 28 år. Här några fakta:

  24% av alla relationer innehöll någon form av våld. I hälften av dessa var bara en av parterna våldsam, i den andra hälften slog båda.
  70% av de ensidiga våldsverkarna var kvinnor. Alltså, i de relationer där bara en av parterna slogs var över 70% kvinnor! Sjuttio procent! Fler än 7 av 10 av dem som slår sin livskamrat är en kvinna.
  Hur tycker ni det stämmer överens med de 900 miljoner kronor som regeringen anslog till ”det stora problemet med kvinnomisshandel”?
  Här kan ni se videon och läsa texten samtidigt.
  En annan intressant sak som studien visade var att det våld som ledde till allvarliga skador oftast förekom i de relationer där båda slog och att det då framförallt var kvinnorna som skadades. Det var också i dessa relationer som våldet upprepades gång på gång. Det våld som ensidigt utövades av en man mot en kvinna upprepades mindre ofta, ett faktum som också går helt emot rådande uppfattningar. Den bild vi har av kvinnomisshandel är ju just en man som slår och slår och en kvinna som tar emot år efter år för att hon skäms och inte vågar söka hjälp. Det farligaste för en kvinna är alltså att ge sig in i en relation där hon själv slår sin man, då är risken störst att hon skadas – när han slår tillbaka.

  På videon berättas också om den brittiske professorn John Archer (t h), University of Central Lancashire (där han leder The aggression research group), som gått igenom hundra brittiska och amerikanska studier om relationsvåld. Han slår därefter fast att det är vanligare att kvinnor initierar våld i sina relationer och att det är kvinnorna som slår ofta. Professor Archer tar därefter död på myten om att kvinnor bara slåss i självförsvar – 29% av kvinnliga collegestudenter erkände i en studie att de slagit sin pojkvän utan att något hot eller våld från hans sida förekommit.

 28. Man & Woman United Says:

  Jag håller helt med Paul Elam om att den verklighetsförfalskning vi fått oss till livs de senaste årtiondena är farlig och leder till att vi inte kan bekämpa problemet med relationsvåld. Om något så gör vi det hela ännu värre genom att sätta in hjälpen på fel ställe. Han drar tre slutsatser om relationsvåld:

  1. Det handlar inte om kön
  2. Allmänheten är helt förd bakom ljuset
  3. Vi förvärrar problemet genom att inte berätta sanningen

  Richard Gelles (t v), Murray Straus och Susan Steinmetz heter tre amerikanska forskare som redan på 1970-talet började forska om relationsvåld. I början var de lika fördomsfulla som alla andra och utgick från att det handlade om män som slog kvinnor. När de för första gången stötte på en uppgift om en kvinna som stuckit kniven i sin make utgick de från att hon handlat i självförsvar och först långt senare insåg de att de fallit offer för sina egna förutfattade meningar.

  Nu har trion genomfört ett hundratal studier med över 77 000 deltagare. De kom fram till att 12 procent av alla familjer upplever våld. I en fjärdedel av dessa slår mannen kvinnan, i en fjärdedel slår kvinnan mannen och i hälften av de våldsamma relationerna slår både mannen och kvinnan varandra.
  Tror ni amerikanska och brittiska politiker har jublat och börjat jobba efter fakta i stället för fördomar?

  Öppnat männniskojourer dit alla som misshandlats av en partner kan vända sig? Stoppat utmålandet av män som våldsamma monster och försökt hitta de verkliga orsakerna till varför vissa människor slår den de säger sig älska? Givetvis inte. Däremot har de som jobbar med ”kvinnomisshandel” och nu ser sina ”sanningar” hotade, mordhotat forskarna ett antal gånger och ringt in bombhot till de konferenscentrer där de ska föreläsa.

  Det påminner mig om när Heikki Sariola (bilden) vid Centralförbundet för barnskydd i Helsingfors skulle presentera sin studie om förekomsten av incest, baserad på en studie bland tusentals finska niondeklassare. Dåvarande undersökningar (utförda på högst ovetenskapligt sätt) talade om att 25-30 procent fick utstå sexuella övergrepp i hemmet, så Heikki Sariola trodde att han skulle mottas som en räddare i nöden när han kom till en nordisk konferens med siffror som slog fast att det bara handlade om 2-5 promille. Men i stället för applåder och kommentarer av typen ”Gud, så skönt att det inte är så många som vi befarat” så blev framförallt de svenska och norska deltagarna arga. Sådana undersökningar borde inte få göras, förklarade de för honom.
  För då kan folk tro att problemet inte är så stort och då blir det svårare att få ”förövarna” dömda …

  Obehagligast av alla är de som ingår i den så kallade överlevarrörelsen. (För mig är en överlevare en person som överlevde Hitlers förintelseläger, människor som aldrig tyckt tillnärmelsevis lika synd om sig själva som de ”nya överlevarna” gör.) Erik Rodenborg, Kjell-Åke Bjurkvist, Marina Engan och Sanna Ax/Motherwitch/Motherbitch är riktigt läskiga frontfigurer. (Nu utan bilder eftersom de inte gillade att bli uppvisade här. Själv förutsatte jag att bilder som folk själva har på sina bloggar är bilder de är nöjda med, men för att få slut på pseudodebatten om att jag hånar folks utseende får ni själva gå till deras bloggar och se hur de ser ut.)

  På sina bloggar underblåser de lynchstämningar mot exempelvis Pappa C som friades i hovrätten och alltså inte hade våldtagit sin son. Och så spyr de sin galla över mig och Monica Antonsson som avslöjade Gömda-skandalen. De beskyller mig för att vara hatisk (som man känner sig själv känner man andra) och påstår att jag är FÖR övergrepp av barn. Ett så korkat uttalande att jag inte vill bevärdiga det med ett svar.
  En av deras idoler är Karlskronapolitikern Eva-Britt Dahlström (t v) vars blogg jag nyligen blivit varse. Läs den och bli mörkrädd.

 29. Shastra Says:

  @Lars I

  Med en antydan misstänkliggör man en hel grupp, inklusive de 95 % som aldrig misskött sig mot en kvinna. En bedrövligt lömsk och destruktiv människosyn.

  Visst är det så. Feministernas taktik för misstänkliggörande av hela grupper följer ett känt mönster från ett flertal andra kollektivistiska ”ismer”. I bakgrunden finns samma psykopatiska människosyn.

 30. Valeria Says:

  Det materiella våldet var lite intressant. Jag kan öppet erkänna att jag haft sönder en tallrik vid ett tillfälle – med hänvisning till definitionerna i artikeln så skulle det alltså vara ett fall av våld. Som en liten notis i sammanhanget kan tilläggas att artisten Pernilla Andersson har erkänt i pressen att hon kastar saker omkring sig när hon är förbannad. Betyder det att Dregen (hennes patner) är utsatt för misshandel? Aftonbladet: Jag väntar på ett löp!

  Angående kläderna så lät det ännu löjligare. Utan vetenskaplig grund så törs jag påstå att det inte är ovanligt att kvinnor har åsikter om partnerns kläder. Vem vet, med lite Lundgrensk metodik kanske man kan betrakta julklappar innehållandes kläder som misshandel.

 31. Mia. Says:

  Valeria

  Det är därför det är så viktigt att man skiljer på ‘episodiskt våld’ och ‘intimate terror’ eller om man hellre vill kontrollerande och ickekontrollerande våld. Att kasta en tallrik nån gång eller slå hål i en vägg nån gång och kritisera sin partners klädval är ‘episodiskt våld’ (som iofs kan vara vara/bli värre, och barn mår inte bra av det oavsett sas).

  Det är däremot en helt annan sak när det sker i en relation där den ena kontrollerar och bryter ner den andra.. Där används materiellt våld samt kritik som en del i processen att skrämma och bryta mer sin partner, manlig eller kvinnlig.

 32. Jocke S Says:

  Det ständiga och lögnaktiga ”mäns våld mot kvinnor” och ”välllustiga artiklar” som den här med ”kanonkillen…” osv, skapar mer paranoja, och provocerar fram mer våld.
  ”Den självuppfyllande profetian”. Vatten på kvarnen…

 33. Valeria Says:

  @Mia.

  Där håller jag fullständigt med dig. Problemet är att detta sällan eller aldrig diskuteras. Med risk för att verka cynisk, vilket jag egentligen inte är, så skulle jag vilja påstå att det har gått så långt att minsta lilla bagatell kan kategoriseras som ”mäns våld mot kvinnor”. Att man någon gång (oavsett kön) blir förbannad och råkar ha sönder något kan nog betraktas som mänskligt. Visst, det är inte bra om en dörr, en tallrik eller liknande går sönder, men ärligt talat så föredrar jag det framför att gå runt och försöka kväva ilska. Missförstå mig rätt; jag tycker absolut inte att det är okej att misshandla sin partner. Vad jag försöker få fram är att det på det hela taget inte är så allvarligt om något husgeråd går sönder, så länge det inte är systematiskt.

  Att skissera grova paralleller är inte heller något jag är särskilt förtjust i, men om jag ska tillåta mig att orera lite så kan man se en liknande tendens inom sexualbrott. Våldtäktsbegreppet har blivit så vidgat att man numera kan hävda att alla former av sexuell samvaro mellan man och kvinna är en potentiell våldtäkt.

 34. Misandripatrullen - Dalarnas Tidning går till angrepp mot män Says:

  […] Som vanligt från Pär Ström och Genus Nytt […]

 35. Man & Woman United Says:

  Mäns ekonomiska våld och våld mot kvinnor
  Från tidigare inlägg Genus Nytt

  ”Här är Kronofogdens specialsatsning på kvinnor

  Här är Kronofogdens specialsajt för KVINNOR. Det börjar med en rosa ruta och frågan ”Vem fångar dig om du faller? Allt fler kvinnor tappar kontrollen över sin ekonomi”.

  Sedan kommer man då till huvudsidan ”Kvinnor och ekonomi”. ”Här hittar du verktyg, fall från verkligheten, bakgrundsfakta och kontaktdetaljer”, får man veta.

  På sajten antyds det att män ofta bär skulden till att kvinnor får ekonomiska problem. Kronofogden har låtit Carina Ohlsson, ordförande i Sveriges kvinno- och tjejjourers riksförbund, uttala sig. Hon säger:

  ”Så kallat ekonomiskt eller materiellt våld är vanligt inom relationer där det förekommer våld, hot eller förtryck. Det kan handla om att du görs ekonomiskt beroende av din partner, att partnern undanhåller information om din ekonomi, att du tvingas skuldsätta dig eller får dina saker sönderslagna.”

  Se där en innovativ breddning av ”mäns våld mot kvinnor”!

 36. Prill Says:

  Det nya patriarkatet: Feministmännen. Är det inte främst högstatusmän idag som bedriver feministpropaganda? Feministernas hatobjekt nr 1, den dreglande mansgrisen, är en väldigt dålig representant för patriarkatet, han är ju en looser. Dagens alfahanne är en framgångsrik feministman som talar om att kvinnor är offer. De främsta bidragsgivarna till FI är rika män. Och massor av naiva kvinnor köper denna lättköpta ridderlighet. Så pinsamt. Är det drömmen om att få vara Mikael Blomkvist? Den enda goda mannen i ”Män som hatar kvinnor” som räddar (och ligger med) kvinnor i en värld full av grymma män.

 37. Mia. Says:

  Valeria

  Men det är inte det våld man pratar om i artikeln, det är det systematiska våldet, intimate terror.

  Allmän

  Vad är syftet med kritiken? Att belysa att även män drabbas av patnervåld eller att ‘bagatellisera partnervåld? Borde inte rubriken vara ”Dalarnas Tidning osynliggör de manliga offren” istället?

  Att säga att det kan vara den supertrevliga killen är inte att säga att det kan vara vilken kille som helst men att det faktiskt inte syns utanpå. Dvs det kan vara den ‘trevliga tjejen’ också. Det kan nog de män som har erfarenhet vittna om. Den där fantastiska tjejen som med tiden blir en Mrs Hyde. Emilio Ingrosso hade man kunnat tro det? Eller han som dödade sina barns mamma med en slaktmask? Han till höger.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/153kvinnordodade/article12307212.ab

 38. aristo Says:

  @Mia.
  Episodiskt våld? Själv hade jag en flickvän som ibland hotade mig med kniv när hon hade pms och en gång vaknade jag av att hon satt och hoppade på mitt huvud. Förnedrande örfilar ute på stan bland folk och krossade tallrikar hörde också till repertoaren. Dessa episoder slutade alltid med att hon bröt ihop och storbölade helt hysteriskt. Jag förstod att hon hade det skitjobbigt men jag var faktiskt lite skärrad ibland. Min nuvarande fru äter en mild variant av prozak mot sina pms-besvär. Hur mycket våld beror egentligen på pms? Finns det forskning?

 39. Mia. Says:

  Man & Women united

  ”Se där en innovativ breddning av ”mäns våld mot kvinnor”!”

  Men det stämmer ju. En som misshandlar/kontrollerar den andre/a ställer även ofta till det ekonomiskt för denne/a också. Men samma här. Handlar det om att ‘osynliggöra’ det ekonomiska våldet mot kvinnor eller att synliggöra att ekonomiskt våld även drabbar män?

 40. Ullis Says:

  Män och kvinnor ÄR biologiskt olika. Det är viktigt att belysa olika typer av våldsbrott för att åtgärderna ska bli rätt. Att män drabbas av gatuvåld (där oftast också män är förövare) är en helt annan typ av brott.

  För övrigt Pär: Hur många gator är döpta efter män…

 41. Mia. Says:

  aristo

  Jag kan naturligtvis inte uttala mig om ditt fall utan att veta mer. Men jag kan ändå undra om pms inte bara var en dålig ursäkt, precis som misshandlande män kommer med taskiga ursäkter (strassad, chefen på jobbet etc). Episodiskt våld handlar inte om att det är olika episoder med våld. Detsamma gäller även vid intimate terror där våldet kanske bara förekommer en eller par gånger om året (även om jag läst att det eskalerar med tiden/ju längre man stannar). Men kände du att hennes våld var ett sätt att kontrollera dig och att du ´var rädd så skulle jag nog säga att det antagligen var intimate terror.

 42. Ulf Says:

  @Ullis,

  Jag tror inte så många i detta forum ifrågasätter att män och kvinnor är biologiskt olika. Grejen är, speciellt när man breddar definitionen av våld, att såväl män som kvinnor använder de metoder som står till buds för att öka sin makt. Kvinnor använder oftare psykologiskt våld, och tar oftare hjälp av tillhyggen. Dessutom betyder inte storleksskillnaden så mycket om mannen, som de allra flesta män, lärt sig sedan barnsben att man inte får bära hand mot en kvinna.

  Absolut rätt att olika typer av våldsbrott måste belysas för att åtgärderna skall bli rätt. Vi ser fram emot de TV-program, tidningsartiklar och statliga åtgärdsprogram som börjar belysa kvinnors relationsvåld mot män.

  Tycker du att det är för mycket av den varan idag?

 43. barfota Says:

  @Ullis

  ”Hur många gator är döpta efter män…”

  Varje gatunamn borde vara efter dem som byggt dem… en enda låååång lista med mansnamn. Verkligen orättvist!

 44. Lars I Says:

  Mail skickat till Mats Nilsson:

  ”Grunden för all mänsklig samvaro och ett fungerande samhälle är förståelse och respekt för varandra, kort sagt att värderingar byggs upp och förs vidare av goda ”kanonkillar” och ”kanontjejer”. Det går däremot sällan att utanpå se om en man eller kvinna är ”god” eller ”ond”, men min egen människosyn går på att alla människor är goda tills något motbevisar det.
  Det finns förvisso onda krafter i alla läger, bland kvinnor och män även om vapnen ser olika ut allt efter fysisk styrka. Fysiskt våld är straffbart och passar de fysiskt starka, psykiskt våld är INTE straffbart och passar de mindre fysiskt bemedlade. Det förstnämnda syns i brottsstatistik, inte det senare.
  Jag vill inget hellre än att bidra till att motverka allt sådant våld, men i så fall oavsett förövarens könstillhörighet, och BÅDE det i brottsstatistiken synliga OCH osynliga våldet. Däremot är något av det fulaste och destruktiva jag känner till när man misstänkliggör och sätter krokben på de goda krafterna som ska utgöra grunden för samhället. Och jag blir djupt upprörd när man sår ogräs, misstänksamhet och förgiftar ett samhällsklimat som redan är så förvridet av alla myter och nidbilder att vi inte längre klarar att leva i varaktiga relationer.
  Din artikel om mäns våld mot kvinnor anser jag till att börja med vara ensidig, eftersom det ensidigt beskriver det i statistiken synliga våldet men utelämnar det osynliga och icke statistikförda våldet i andra riktningen.
  Vad den dessutom gör är att misstänkliggöra vanliga hederliga och omtänksamma ”kanonkillar” som inget hellre vill än leva ett gott liv. Vad vi idag lider av är just den typen av förvriden genusdebatt som orsakar betydligt större samhällsskada än såväl mäns våld mot kvinnor som kvinnors våld mot män.
  Jag har den ganska jämställda människosynen att det finns bra och dåligt mänskligt beteende både bland kvinnor och män och jag tänker inte i fortsättningen anamma mottot ”människan är ond tills motsatsen bevisats” även om det sorgligt nog är vad du i din artikel rekommenderar.
  Hur jämställd är du ?

 45. Medborgare X Says:

  Oj oj, om det är att bryta ner en kvinna när en man klagar på den kjol hon valt så måste det i rimlighetens namn vara att bryta mer en man när kvinnan klagar på de kläder han har valt. Jag misstänker att det sistnämnda är betydligt vanligare än det förstnämnda. Vilka män har inte fått höra negativa kommentarer från sin fru om sin klädsel innan de ska gå bort?

 46. Mia. Says:

  Pär Ström

  I artikeln står det

  ”Tänk er mannen som troget skjutsar och hämtar sin fru från jobbet, dag ut och dag in.
  Det kan vara den supervänlige omtänksamme mannen det handlar om.
  Eller mannen som vill ha total kontroll över varje steg hustrun tar.”

  Det får du till

  ””Den supervänlige omtänksamme mannen” kan vara en kvinnomisshandlare – eller mannen som vill ha total kontroll över varje steg hustrun tar, menar tidningen också.”

  Min tolkning av texten är att det mycket väl alltså kan vara en trevlig och omtänksam make. Men att det även kan vara en som kontrollerar sin partner. Gick det inte lite fort där?

 47. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Ullis
  @Jämställdisterna

  Klokt inlägg av Ullis igen. Precis som Ullis säger:
  Män och kvinnor ÄR olika och därför är det helt rätt av Dalarnas Tidningar att säga att män står för i princip allt våld i nära relationer och att varje man – hur snäll och trevlig han än verkar – är en potentiell våldsman.

 48. Jämställdhetsfeministern Says:

  @barfota
  @Ullis

  Inte en enda gata i Sverige borde få bli döpt efter en man, förrän minst hälften av alla gator är döpta efter kvinnor. Så länge fler gator har manliga namn än kvinnliga namn, så råder kvinnoförtryck i Sverige.

 49. Mogge Says:

  Om inte en kvinna trivs i ett förhållande så är mitt råd att göra slut eller att skilja sig. Samma råd har jag givetvis att ge män.

  Var någonstans ligger problemet?

  Om en kvinna inte står ut med sin mans kontrollbehov pga att han inte kan lita på sin fru. Vems är då felet?

 50. Man & Woman United Says:

  @ Ullis Mia

  Tyvärr har feminism tappat trovärdigheten för gott och jag kan inte mer än instämma med äldre kloka fd feminister som Doris Lessing och Erin Pizzey att ett nytt grepp för humanism,individualism och jämställdism behöver ersätta nuvarande radikalfeministers vilja till könskrig. Vi tar vid där kvinnorörelsen för jämställdhet på 60talet blev radikaliserade fram till nyss.

  I dessa böcker nedan återges ytterligare exempel som omkullkastar feminismens ideologi tillika myten om mäns våld mot kvinnor.

  Boken ”När mardrömmen blev sann” av Glenn Forestgate

  ”Ge aldrig upp” av Michael Alonzo

 51. Ante Says:

  Ja det är helt horibelt att man blandar in könsaspekter på våldet då det är promille av landets befolkning som står för det. Det talar ju för sig själv att orsaken till våldet inte beror på att de är just män.
  Självklart ska våld bekämpas men det är inget som varken män eller kvinnor som grupp kan eller ska skuldbeläggas för. 99,9%? eller mer slår inte sina respektive.

 52. Mogge Says:

  ”Ofredande mot kvinna alt förgripelse mot tjänsteman”. Vad sjutton är detta jag fick hemskickat idag?

  Det jag studsar över är såklart att polisen skriver ”ofredande mot kvinna”. Räknas det värre om jag tex sparkar en parkeringsvakt i arslet om tjänstemannen råkar vara kvinna?

  DO?

 53. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Mia

  Pär Ström blandar som vanligt bort korten. Om rubriken hade varit:

  ”Den trevlige muslimen kan vara en kvinnomisshandlare”

  Och det stått bl.a.:

  ”Tänk er muslimen som troget skjutsar och hämtar sin fru från jobbet, dag ut och dag in. Det kan vara den supervänlige omtänksamme muslimen det handlar om. Eller muslimen som vill ha total kontroll över varje steg hustrun tar.”

  Det vill säga att varje muslim, hur trevlig han än verkar, kan vara en grym kvinnomisshandlare. DET hade varit ett hemskt angrepp mot muslimer. Men nu står det ju inte ”muslim” och ”muslimer” utan ”man”, ”män” och ”kille”. Och då är det ju ingen attack, utan bara objektiva fakta.

  Kunniga personer, som du och jag, förstår att en text som utgör en avskyvärd, nedsättande och olaglig attack om den riktas mot någon grupp i samhället som inte är män, samtidigt kan vara en helt okej text om den riktas mot män. En okunnig person som Pär Ström förstår dock inte detta. Pär Ström är så snurrig att han tycker att det är lika fel att kollektivt ”attackera” män som att kollektivt attackera tex muslimer, kvinnor, afrikaner, greker, norrlänningar osv. Men så är det ju självklart inte. Det förstår man om man sätter på sig genusglasögonen, som du och jag gjort.

 54. Jocke S Says:

  Våld skapar våld, inklusive psykiskt våld och provokationer.
  De näst intill dagliga provokationer som feminister utövar, inkl feminissen i Dalarnas tidning, Mats Nilsson med sin spekulativa artikel (ynkrygg), är provokationer, som i värsta fall skapar mer våld. Någon lösning på våldsfrågan är iaf inte sån antiintellektuell smörja!

 55. Mia. Says:

  Mogge

  ”Var någonstans ligger problemet?”

  Det finns många svar på detta.
  Våldet kommer inte direkt det smyger sig ofta på, och har man t ex gemensamma barn är det inte lika lätt att bryta.
  En hel del av de som ‘fastnar’ i den här typen av relationer har ofta ett bagage. Kanske förekom misshandel/kontroll hos en eller båda föräldrarna som därmed blivit det ‘normala’ (därför viktigt att bryta detta familjearv).
  Misshandlaren hotar den misshandlade för repressalier om denne bryter relationen.

  Men mycket riktigt det behövs även mer kunskap om offren och denna/es del (inte skuld) i dynamiken.

 56. Ante Says:

  @Mia. Om du läser texten ser du att Pär tolkat det rätt.
  Inledningen drar upp fall på hur en hustrumisshandlar kan ”se ut”. Man vill med det visa att det inte syns på utsidan vem som slårsin fru och att det kan vara vem som helst. Detta skapar troligen mer misstänksamhet och misstro till alla män. Om tidningens syfte var det vet jag inte.

  Om man ska hänga ut andra grupper som begår brott som ligger inom promille av befolkningen så kommer det bli ett mycket märkligt och obehagligt. Man kommer inte kunna gå ut för överallt finns det potentiella brotslingar. Att råka ut för brott är en risk, men det finns oändligt mycket mer som man har större anledning att oroa sig över tex bilolycka, äta för mycket, röka och tex arbeta inom vissa yrken är jättefarligt för din säkerhet och hälsa.

  Jag hoppas att alla med god självkänsla inte accepterar att bli illa behandlad i vilken situation det än må vara och att alla får en stark självkänsla under sin uppvxt. Tyvärr får inte alla det t.ex. med missbrukande föräldrar mm. Kanske skolan, föreningar kan jobba med att stärka alla barn och ungdomars självkänsla mer?
  Till att börja med införa nolltolerans mot kränkningar av olika slag.

 57. Mogge Says:

  Om det nu är så vanligt att kvinnor fastnar som du säger, varför då alla dessa singlar.

  Mia: Har inte du ett ansvar att svara på min fråga!

  Om en kvinna inte står ut med sin mans kontrollbehov pga att han inte kan lita på sin fru. Vems är då felet?

  Svara från hjärtat kort. Är det kvinnan eller mannes fel?

 58. Mia. Says:

  Man & Women United

  ”I dessa böcker nedan återges ytterligare exempel som omkullkastar feminismens ideologi tillika myten om mäns våld mot kvinnor.”

  Jo har läst ”Ge aldrig upp” liksom ”Boven i mitt drama kallas kärlek”. Kan rekommendera båda (Mogge) då de beskriver bra hur ‘galenskapen’ kan fortgå sas.

  Ja det eller så får man iaf även börja tala om ‘kvinnors våld mot män’ och ‘hbtq-personers våld mot hbyq-personer’ Men då verkar det lättare att säga partnervåld kort och gott tycker jag iaf.

 59. Mia. Says:

  Jämställdhetsfeministern

  Ja eller så kunde det ha stått

  Tänk er tjejen som troget skjutsar och hämtar sin kille från jobbet, dag ut och dag in.

  Det kan vara den snälla omtänksamme tjejen det handlar om.

  Eller tjejen som vill ha total kontroll över varje steg pojkvännen tar.

 60. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Ante

  ”Om man ska hänga ut andra grupper som begår brott som ligger inom promille av befolkningen så kommer det bli ett mycket märkligt och obehagligt. Man kommer inte kunna gå ut för överallt finns det potentiella brottslingar.”

  Nu begår du samma misstag som Pär Ström. Både Mia och jag förstår mycket väl att texten ovan skulle ha blivit oerhört obehaglig om man bytt ut orden ”man” och ”kille” mot t.ex. ”muslim”, ”invandrare”, ”jude” osv. Men nu står det ju faktiskt ”man” och ”kille” och därför är texten endast objektiva fakta – fråga bara den feministiska expertisen!

 61. Mia. Says:

  Ante

  ”Om du läser texten ser du att Pär tolkat det rätt.”

  En tolkning är en tolkning, inte rätt eller fel. Ett tag talades det mycket om vilken typ av kvinnor som förekommer i svåra vårdnadstvister. Ensamstående med flera barn, ingen utbildning och bidragsberoende tror jag det gick ut på ungefär. Och även om det säker förekommer i vissa fall så kan det vara bra att veta att det även finns knepiga kvinnor som är läkare, riksdagspolitiker och nu senast ett exempel på en ‘oskyldig’ gymnasielärare tydligen.

  http://maukonen.wordpress.com/2011/12/28/gt-skriver-om-kidnappningen-av-florence/

 62. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Mia

  Ja exakt – det ser ju alla hur absurt och sexistiskt det hade varit!

  ”Kanontjejen kan vara en psykopatisk misshandlare” och ”Tänk er tjejen som troget skjutsar och hämtar sin kille från jobbet, dag ut och dag in. Det kan vara den snälla omtänksamma tjejen det handlar om. Eller tjejen som vill ha total kontroll över varje steg pojkvännen tar.”

  En sådan absurd, korkad och sexistisk artikel skulle aldrig släppas fram i svensk media. För det är inte FAKTA. Däremot är det ju, som du och jag förstår, FAKTA om det handlar om män. Att inte Pär Ström och jämställdisterna fattar det! Jag håller med dig om att det är märkligt…

 63. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Ante

  Som Mia så klokt sa: ”en tolkning är en tolkning, inte rätt eller fel”.

  Men vi kanske ändå nu kan enas om att det är helt fel att skriva ”Den trevlige muslimen kan vara en kvinnomisshandlare” men helt rätt att skriva ”Kanonkillen kan vara en kvinnomisshandlare”. Eller förstår du fortfarande inte varför den ena av dessa båda meningar är helt oacceptabel, medan den andra är helt okej?

 64. Mia. Says:

  Jämställdhetsfeministern

  ”En sådan absurd, korkad och sexistisk artikel skulle aldrig släppas fram i svensk media.”

  Jag hoppas ju då att vi får se liknande artiklar i framtiden.

  Sluttramsat 🙂

 65. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Mia

  Ja, hoppas att Pär Ström och jämställdisterna nu slutar tramsa om att det skulle vara lika fel att skriva en artikel på temat att ”varje man, även den snällaste och trevligaste, kan vara en kvinnomisshandlare”, som att skriva en artikel på temat ”varje muslim, även den snällaste trevligaste, kan vara en kvinnomisshandlare”.

  Det ena är ju uppenbart bara objektiv fakta, medan den andra är en avskyvärd rasistisk attack. Att påstå nått annat är, precis som du säger, rent trams. Skönt att det finns kloka feminister som du, som förstår det.

 66. Man & Woman United Says:

  Kapten klänningar

  Kapten klännings kollega är i farten i Stockholm.

  Nyheter P4 Radio Stockholm | Sveriges Radio
  Enligt Expressen ska han ha installerat kameror i deras omklädningsrum och smygfilmat dem. Polischefen är avstängd …
  sverigesradio.se/sida/default.aspx

  Likaså Kapten Klännings kollega i Malmö.

  Ollande polisen” får tillbaka jobbet | Nyheter | Aftonbladet
  7 sep 2011 … ”Ollade handtagen”. Den bloggande polismannen återgav bland annat i ett blogginlägg i februari 2010 …
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article

  Reinfeldts Jultal om mäns våld mot kvinnor
  Reinfeldt satsar på kvinnliga väljare – Pelle Billing
  19 dec 2011… historiskt att statsministern i morgon väljer att hålla sitt årliga jultal på temat mäns våld mot kvinnor.
  http://www.pellebilling.se/2011/12/reinfeldt

  visavi

  Kvinnomisshandlande regeringen Reinfeldt valet 2010

  ”Regeringen Reinfeldt är som en kvinnomisshandlare” | Maktkamp24 …
  Regeringen Reinfeldt (m) är precis som en kvinnomisshandlare. Man slår och ber om förlåtelse och slår igen, …
  nyheter24.se/maktkamp24

 67. Tjatsex Says:

  Ante skriver ”Till att börja med införa nolltolerans mot kränkningar av olika slag.”

  Jag tror man ska vara lite försiktig mot just ”nolltolerans”. Marginalkostnaden blir nämligen oändlig. Vad skulle exempelvis det kosta att se till att vi hade 0% flygolyckor. Faktiskt mer än 35 ggr Jordens BNP, för de som försökt att räkna på det. Så man tillåter istället 0.0 någon procent sådär.

  Så vad krävs det för att få ner allt våld (inklusive tallrikskastande) av män mot kvinnor till 0%, antagligen att alla män spärras in. Det skulle leda till en del sidoeffekter som att alla skulle slå varandra mycket mera, men då samkönade slag. Och det skulle också ha viss negativ effekt på andera saker som BNP. Men vi skulle nå vårat 0% mål.

  Prylen är att ”nolltolerans” alltid betyder en oacceptabel kostnad någon annanstans, så man ska vara försiktig att använda det ordet.

 68. Joakim Says:

  Men gud, ska psykiskt och ekonomiskt våld klassas som kvinnoproblem nu också? Undrar även vilken slags expertis han syftar på samt om han även ser undantagen som problem.

  Förresten! Mats Nilsson, har du slutat slå din fru än?

 69. Man & Woman United Says:

  @ Mogge skriver

  ”Om en kvinna inte står ut med sin mans kontrollbehov pga att han inte kan lita på sin fru. Vems är då felet? ”

  Den emotionella terroristen – en osynlig våldsutövare
  09/23/2011 6 Comments

   

  Erin Pizzey

  Erin Pizzey öppnade den allra första kvinnojouren i västvärlden, som kvinnor utsatta för våld i hemmet skulle kunna fly till. Till sin egen förvåning fann hon att en stor andel av dessa kvinnor inte var misshandlade kvinnor som behövde hjälp att ta sig ur våldsamma relationer.

  I fall av våld i relationer, skylls det alltid uteslutande på männen. Erin Pizzey bryter ett tabu: från hennes egen stora erfarenhet av att driva kvinnojourer, upptäckte hon en typ av kvinnor som antingen söker, provocerar eller skapar en våldsam miljö.

  Pizzey skiljer mellan äkta misshandlade kvinnor och våldsbenägna kvinnor, eller som hon kallar dom ”emotionella terrorister”. Omedvetet söker dessa kvinnor skapa fientliga eller våldsamma relationer.

  ”En misshandlad kvinna är ett ofrivilligt och oskyldigt offer för sin partners våld. En våldsbenägen kvinna är ett ofrivilligt offer för sitt eget våld […] En klar skillnad måste göras mellan en kvinna som av misstag har blivit involverad med en våldsam partner och som nu vill att lämna honom och aldrig återvända igen, och en kvinna som, av djupa psykologiska skäl eller egna, söker upp en våldsam relation eller en serie av våldsamma relationer, utan avsikt att lämna.”

  Många läsare av Pizzeys bok ”Prone to violence” kommer att upptäcka att de stött på kvinnor av denna typ tidigare, i nyheter om våld i hemmet, i den egna flickvännen, i frun, eller i sin egen mor.

  Pizzeys  observationer och erfarenheter motsäger den feministiska dogmen, att kvinnor alltid är offer och mannen alltid är förövaren. Feministerna bemötte Pizzey med extrem fientlighet då hon släppte sin bok. I England organiserades grupper med kvinnor med det enda syftet att gå ut i bokhandlarna och riva sönder alla exemplar som stod ute. Dom lyckades även få bort boken från de flesta bibliotek. Hennes böcker är fortfarande idag mycket svåra att hitta. Att kvinnor är lika våldsbenägna som män i relationer är inte en sanning man vill skall få komma ut.

  Ett översatt utdrag ur boken som feministerna inte vill att du skall läsa

  […] Sådana personer drivs av djupa känslor av hämndlystnad och fientlighet, att uppträda på ett sätt som är ovanligt destruktivt. Destruktivt för dem själva samt för några eller alla av de övriga familjemedlemmarna. Detta gör en redan dålig familjesituation värre. Dessa kvinnor har jag funnit det lämpligt att beskriva som ”familjens terrorister.”

  […] Det verkar finnas ett täcke av tystnad gällande den stora mängden våld som begås av kvinnor. Eftersom ”familjeterrorism” är en taktik som används i stor utsträckning av kvinnor och jag i mitt arbete i familjevåldsenheten till stor del arbetar med kvinnor, adresserar jag detta problem utifrån ett kvinnligt perpektiv.

  Potentialen för familjeterrorism kan ligga vilande i många år för att plötsligt slå ut i full blom under vissa förutsättningar. Jag fann att det i många fall är det upplösningen, eller hotet om upplösning av familjen som framkallar familjeterroristens destruktivitet. Det är viktigt att förstå att före upplösningen spelar potentiella terrorister en roll i familjen som dock inte alls är passiv.

   Terroristen är den familjemedlem vars lynne härskar i familjen, vars nycker och åtgärder bestämmer det emotionella klimatet i hushållet. I den här rollen kan terroristen beskrivas som familjens tyrann, för hon har tillförskansat sig den individuella kontrollen och makten över de andra familjemedlemmarnas känslor.

  […] Det är terroristen/tyrannen som är primärt ansvarig för att initiera konflikten.

 70. Backlash Says:

  Lite för många kommentatorer före mig för att jag ska orka alla innan jag gör mitt eget inlägg, så jag chansar på att bli först ändå.

  Men inte ens den mest förvridna statistiken stöder de siffror idioten uppger. T.o.m SCB anger ju 20-30% manliga offer för det partnervåld som är så grovt att det kräver sjukhusvård.

 71. Mia. Says:

  Jämställdhetsfeminirstern

  ”Skönt att det finns kloka feminister som du, som förstår det”

  Vem kallar du feminist, muckar du eller? 🙂

 72. Ante Says:

  @tjatsex.

  Ok. kanske dåligt ordval med nolltolerans. men jag menar att man ser mellan fingrarna på tex mobbning på skolorna och att vi har mycket på att vinna med att markera än hårdare att sådant inte är acceptabelt.

 73. Ante Says:

  @Mia.
  Då rubriken dessutom är ”Kanonkillen kan vara kvinnomisshandlare” så borde det framgå för var och en vad det handlar om.

 74. Ante Says:

  @Jämställdhetsfeminstern.
  Jag stödjer din kamp för feminsmen helhjärtat:-)
  Keep up the good work,,,,,(sorry för ”up” det kan låta lite mansgrisigt) Lol

 75. Jack Says:

  Tjatsex,

  Det är inget problem med enorma kostnader, så länge staten betalar dem till feminister, som då får bestämma oerhört mycket och får oerhört mycket pengar. Staten å sin sida vill framstå som att de löser viktiga problem. Därför måste feminister med pengarna visa hur staten satsat på det mest attraktiva och grövsta problem man kan tänka sig. Ju mer som betalas till feminister desto fler har de dock som kan påvisa ännu mera problem. Så med satsning på 0-tolerans kommer vi få se en växande problembild av det det ska vara noll av. Vilket är vad som redan skett. Vilket alltså inte är något problem. För alla är ju medvetna och pengarna går till feminister, och arbete för kvinnor (de goda) och mot män (de onda), vilket är en historia oinsatta människor är predisponerade att acceptera.

  Dock är det intressant varför inte regeringen satsar på att hindra galna kvinnors, på ytan vilken kvinna som helsts mord, kidnappning, och trafficking av barn. En del av orsakerna är att kvinnor har för mycket exponering/vårdnad av barn. Dessa kvinnobrott sker inte bara vid vårndastvister utan något främst kvinnor begår året om och är några av de grövsta brotten man kan tänka sig.

  Det finns också internationell statistik som visar på samma sak, stora problem med kvinnor som mördar barn, kidnappar och för iväg dem. Ibland bara något av det, ibland alla brott. Man kan tala om en sorts kvinnlighet i dessa brott då de riktar sig mot barn och kan ha dödlig utgång. Kvinnan födde barnet men ska hon därför ha rätt att döda? Eller är det nåt vi ska satsa på att förhindra? Kanske genom mansjourer som kan utbilda, förebygga, stödja offer och anhöriga?

 76. Man & Woman United Says:

  @ mogge

  Ofta med imponerande histrioniska utbrott i annars lugna situationer, eller (mer subtilt osynligt) genom att tyst manipulera andra familjemedlemmar till uppror genom skuld, list hån, och knappt märkbara provokationer. (Den tysta, manipulativa terrorismen är oftast den mest oupptäckta. 

  Genom att subtilt skapa evig oro, kan denna terrorist  driva andra familjemedlemmar till alkoholism, narkotikamissbruk, explosivt beteende, självmord., Den andra familjemedlemmen blir därför , ofta misstagen som den som skapar ”familjeproblemen” och den dolda terroristen som en stackars oskyldig helig kvinna som tvingas stå ut med allt detta.)

  Medan familjen håller ihop, oavsett hur olycklig, kan den ”gemenskapen”  i själva verket orsakas av en terrorist som underhåller sin makt. 

  Det är dock ofta i separation av familjen som familjeterroristens makt över densamma hotas. Familjeupplösningen är därför ofta är den tid då terroristen känner sig mest hotad och mest ensam, och det är då dom kan bli riktigt farliga.

  I detta läge av rädsla bestämmer sig familjeterroristen att nå ett specifikt mål. Det finns i denna situation många möjliga mål för terrorister, inklusive: återförena familjen igen, eller se till att barnen (om det finns barn i förhållandet) förblir under terroristens kontroll, eller helt enkelt genom att aktivt gå in för att krossa terroristens make (eller ex – make).  Emotionellt, fysiskt och ekonomiskt.

  Varför ville feministerna stoppa Pizzeys bok?

  Feminismen säger sig ju arbeta hårt för att minska all sorts våld i nära relationer. Man får dessutom mycket generösa bidrag från staten för att lösa uppgiften, men återigen visar den sig ha en helt annan agenda. Kvinnors våld mot män vill man uppenbarligen mörka. Och hur många män som lever med dessa kvinnor förstår ens att dom blir misshandlade, kontrollerade och manipulerade? Ja, till och med drivna i döden? 

  I Pizzeys viktiga bok  hävdar hon att inte varje misshandlad kvinna är ett oskyldigt offer. För att lyckas minska våldet, visar Pizzy övertygande att alla som arbetar för att förebygga våld i hemmet måste lära sig skilja på de emotionella terrorister, som är beroende av smärtan och det provocerade våldet, och de som verkligen söker undkomma det. 

  Detta är efterföljaren till ”Skrik tyst annars kan grannarna höra”, den första boken om hustrumisshandel.

   Det är en utmanande, måste-läsa bok för alla som arbetar med våld i familjen, politiska beslutsfattare, familjerätter och andra som berörs av våldsproblematiken  i samhället. Åtminstone dom i nämnda yrkesgrupper som genuint vill arbeta för att lösa problemet.

  Boken innehåller den uppdaterade texten från den ursprungliga utgåvan som utsattes för omfattande sabotage i England plus Pizzeys nya forskning, slutsatser och jämförelser av misshandlade och våldsbenägna kvinnor. 

  Ett separat avsnitt beskriver den ”emotionella terroristen”, en personlighet som är direkt igenkännbar för dom som drabbats av henne.

  Boken finns publicerad i sin helhet på internet. Ladda ner den här.

  http://www.daddys-sverige.com

 77. Mia. Says:

  Man & Women United

  ”Till sin egen förvåning fann hon att en stor andel av dessa kvinnor inte var misshandlade kvinnor som behövde hjälp att ta sig ur våldsamma relationer.”

  Om jag förstått Pizzey rätt var det just dessa kvinnor som behövde mest hjälp.

  Och här en svensk text om samma fenomen men där kallas det relationsmissbruk.

  http://www2.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=30165

  Och män kan ha nytta av samma behandlingen, naturligtvis.

  http://www2.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=30184

  En del av de Pizzey kallar ‘terrorister’ faller nog under kategorin relationsmissbrukare/’episodiskt våld’ (och ‘Violent Resistance’) och en del är är nog ‘bara’ misshandlare själva av kategorin intimate terror tror jag.

 78. Mia. Says:

  Ante

  ”@Mia.
  Då rubriken dessutom är ”Kanonkillen kan vara kvinnomisshandlare” så borde det framgå för var och en vad det handlar om.”

  Ja vad det handlar om för dig är kanske en annan än för mig. För mig handlar det alltså om att det finns de som på ytan verkar väldigt trevliga och charmiga och som är duktiga på att manipulera omgivningen att tro att de är det. Men som under ytan/innanför hemmets väggar är en helt annan. Och det gäller naturligtvis såväl män som kvinnor. Och att man som offer t o m har svårt att bli trodd. Inte bara kvinnor utan även män. T ex att modern i rätten kanske inte alls är en lämplig vårdnadshavaren, liksom att det inte går att ha gemensam vårdnad med ett kontrollerande ex. Men ja det hade varit bra om det stått ”Kanonkillen och toppentjejen kan vara en partnermisshandlare”. Jag tror dock inte att det ligger illvilja och misandri bakom rubriken utan faktiskt okunskap. Jag var t ex helt omedveten om att/hur partnervåld drabbar män för bara några år sedan.

 79. Man & Woman United Says:

  @ Jack

  Instämmer. Men reinfeldts jultal vittnar om inkompetens och dåligt ledarskap som kommer straffa sig för många män och pappor och för hans egen del på valdagen!

  Utdrag från dn.artikeln ”Feministers olika syn på våld”

  Psykologen och psykoterapeuten Joakim Wolkerts har också intresserat sig för kvinnors våldsutövning. Detta är ett försummat kapitel, säger han.

  – Jag har flera vuxna manliga patienter som berättat vad de utsatts för av sina mödrar under barndomen. Andra berättar att de blivit slagna eller psykiskt kränkta av sina kvinnor. Jag tror att det finns ett stort mörkertal när det gäller kvinnligt våld.

  – Problemet erkänns inte av forskare, politiker eller de som arbetar med social omsorg. Många män vågar inte berätta om sina upplevelser – det är skamfullt för en man att bli slagen av sin kvinna. De som berättar blir ofta inte trodda och ibland blir de anmälda för misshandel när de försvarat sig.

  För två år sedan gav bokförlaget Prisma ut ”Våldets Psykologi”. Tillsammans med Monika Bogren var Joakim Wolkerts redaktör för antologin som bland annat tar upp hur en våldsam person tänker och fungerar. Ett avsnitt i boken handlar om kvinnors våld.

  – Vi försökte hitta en svensk forskare som kunde skriva om detta ämne, men vi hittade ingen, säger Joakim Wolkertz. Till slut fann vi dock Anna Motz, en engelsk psykolog och psykoterapeut som arbetat mycket med just aggressiva kvinnor.

  Anna Motz har lång erfarenhet av engelsk rättspsykiatri med kvinnliga våldsbrottslingar som specialitet. Hon arbetar på en säkerhetsavdelning för psykiskt sjuka och våldsbenägna patienter. Hon har bland annat skrivit ”The psychology of female violence – crimes against the body”, en uppmärksammad bok om kvinnligt våld.

  Enligt Anna Motz förnekas ofta det kvinnliga våldet. Kanske för att det hotar traditionella och idealiserade uppfattningar om moderskap och kvinnlighet. Ytterligare ett skäl kan vara att kvinnors våld vanligen utövas i den privata sfären; aggressionen riktas mot en partner, mot dem själva eller mot deras barn.

  I sitt bidrag i boken ”Våldets psykologi” skriver Anna Motz om förnekandet av kvinnors våld:

  ”Jag anser att det är en i grunden farlig social attityd som kan leda till nedsvärtning av kvinnor som beter sig våldsamt så att de anses omänskliga och ´onda´ …”.

  Det är just faran när feministiska myter,scum och radikalfeminism fortsätter får miljarder och stöd i jultal

 80. Mia. Says:

  Man & Women United

  Nu blandade jag kanske ihop det. Kanske skiljer Pizzey på *prone to violece’ och ‘terrorist’. Isf är det de som kallas ‘prone to violence’ som faller under kategorin relationsmissbrukare/’episodiskt våld’ (och ‘Violent Resistance’) och ‘terroristerna’ just de som faller under kategorin ‘intimate terror’ tror jag.

 81. Ulf Andersson Says:

  Det är inte så att Dalarnas Tidning
  är en underavdelning till
  ”Män För Jämställdhet”?

 82. Lasse Says:

  Angående DT

  vd: Petra Bjernulf
  Redaktionschef och
  ansvarig utgivare:
  Ewa Wirén 023-936 51
  E-post: ewa.wiren@dt.se

  http://www.medievarlden.se/taggar/petra-bjernulf

  En ny mediefeminist verkar tagit över, själv blev jag censurerad och det enda jag gjorde var att kritisera både nättidning och artikel.

  Feminist Stasi har slagit till igen 🙂

  Gott Nytt År !

 83. Milky Says:

  Det måste till något mer radikalt för att få bort pissemyrorna. Ett gäng mycket väl sammanslutna grabbar och leken vore över.

  Synd att jag inte har tid.

 84. Ulf Says:

  @Mia,

  Jag trodde också att det handlade om okunskap när jag för 20 år sedan för första gången fick höra talas om att relationsvåld var jämnt fördelat mellan könen. Efter många försök att ”utbilda” folk i frågan har jag dragit slutsatsen att det går betydligt djupare än så.

 85. 40 Says:

  Vad tänker Vänsterpartiet, Aftonbladets skribenter, Gudrun, Roks, smygfeministen, radikalfeministen och vad tänker de som inte delar Genusnytts anda? Vad tycker dom? Fårstår de själva att de har fel, rent principiellt? Varför tycker de som de gör? Vad tänker de när de läser genusnytt?

 86. Gonzo Says:

  Tänk om det var en man som inte ville skaka hand med en kvinna pga religiösa skäl. Skulle fru Ribbing ta det lika lätt?

  Om jag minns rätt så var det en man som hamnade i trubbel pga att han vägrade skaka hand med en kvinna. Jag har för mig att han förlorade A Kassan eller jobbet.

 87. Gonzo Says:

  ”Jag är man och jag har övertaget”

  Tydligen bättre om kvinnan fick bestämma och ha övertaget.

 88. dolf Says:

  @Gonzo
  Det var en jädrans massa väsen i media om att en av de unga muslimska kvinnorna i halal-tv ”vägrade ta i hand”, vilket är ett ypperligt exempel på hur media snedvrider verkligheten för att skapa nyheter.
  Ett tag efteråt var det ett debattprogram om program-serien, och då visade man just hälsnings-inslaget. Jag kan tyvärr inte länka till något klipp på det (hittar det helt enkelt inte nu), men vad jag vill minnas var att mannen (som jag inte kommer ihåg vem det var) kom in, kvinnan upplyste helt enkelt mannen om att hon inte tog i hand, och han sade någontins i stil med ”jasså, jaha” och så var det inte mer med det. Det framgick klart och tydligt när hon sade det att det inte var riktat personligt mot honom, och hon var i övrigt väldigt trevig och öppen i sin hållning, så det framstod inte heller på något vis som att det handlade om att dissa honom eller att det skulle ha varit menat som en förolämpning. Det fanns inte heller i scenen någonting som antydde att mannen tog illa upp, han varken ifrågasatte det, försökte insistera eller någonting, utan accepterade det utan några konstigheter (på sin höjd med en mild antydan till förvåning).
  Det hela var ett utmärkt exempel på hur man skapar sensation och braskande rubriker av en fullständig icke-händelse som en normal funtad människa aldrig överhuvudtaget borde har reagerat på.
  Finns ju dessutom människor som inte skakar i hand av en massa olika anledningar (t.ex. bacillskräck). Själv inleder jag aldrig handskakning för jag tycker det känns krystat och onaturligt (trots att jag är ursvensk), men när andra inleder så följer jag med.
  Undrar om Lars Ohly skulle skaka hand med Jimmy Åkesson?

 89. Ante Says:

  @40.

  Om man grundar sin samhällsbild från media och inte har någon riktig erfarenhet av att träffa vanliga människor på tex vanliga arbetsplatser så kan man nog få en rätt skev bild av verkligheten.
  Samma om man ung och oerfaren går till högskolan och omges av folk som anammat genuskursen okritiskt och sedan går till nåt jobb på nån statligt institution med likasinnade kan det nog också bli lite fel.

 90. Jämstäldhetsfeministerns syrra Says:

  Dom missade ju några former av våld som män utsätter kvinnor för
  i artikeln. Beklagligt! Men jag kompletterar här:

  – Våld i tanken.
  – Våld genom att inte klä dig som din fru vill.
  – Våld genom din blotta uppenbarelse.
  – Våld genom att inte göra exakt som din fru vill.
  – Våld genom att inte vara exakt som en feminst vill.
  – Våld som din fru eller annan kvinna misstänker att du
  kan tänkas utföra.
  – Våld genom att du kränker luftrummet i samhället.

 91. Grodan Boll Says:

  Hur utövar man latent våld mot någon?

 92. Mia. Says:

  Ulf

  Jo det känns nog ofta ‘otacksamt’ för de som ingår i de första trupperna sas. Jag tror t ex att många kvinnor som jobbat hela sitt liv med denna fråga känner så också. Att det går för långsamt. Men mycket riktigt har frågan ‘kidnappats’ av radikala element som nog vill att ‘sanningen’ ska vara den som tjänar deras syften/syn. Men vanliga kloka människor har inga problem att ta till sig sunt förnuft är min erfarenhet. Och när dessa ansluter i större och större antal så börjar det nog hända saker snabbare och snabbare tror jag. Särskilt som det nu finns internet vilket det inte gjorde för 20 år sedan.

 93. Jay Says:

  Jämställdhetsfeministern, här kommer en till!
  – våld i trafiken genom att köra bil

  alt.

  – våld i trafiken genom att inte köra som kvinnor vill

 94. Mia. Says:

  Grodan Boll

  ”Hur utövar man latent våld mot någon?”

  Känslomässig utpressning får väl sägas vara en typ bland många, särskilt om man använder barnen i sin ‘kampanj’ mot den andre/a.

 95. Vdb Says:

  @ Grodan
  ”Hur utövar man latent våld mot någon?”
  Genom din blotta existens

 96. Mia. Says:

  Milky

  ”Ett gäng mycket väl sammanslutna grabbar och leken vore över.”

  Ja det vill nog till att ‘kloka’ jämställdister börjar organisera sig och beväpna sig med kunskap och hållbara argument och att man lärt av historien så den rörelsen inte havererar (radikaliseras) också.

 97. maukonen Says:

  Det finns flera intressanta kommentarer till denna artikel på Dalarnas Tidningars hemsida.

  Här är en av dessa.
  Jag vet ej om bilden jag skickar med kommer funka så klicka här i annat fall så kommer du se bilden. (förhoppningsvis)

   

 98. Liberalen Says:

  Att det finns lögnaktiga medialuder och lögnaktiga luderpolitiker som skriver/säger vad smörja som helst för att försöka gynna sig själv är inte nytt eller förvånande.

  Mera svårt att riktigt fatta däremot, det är att det faktiskt på allvar finns flera talanglösa nollor som är så groteskt intellektuellt defekta, att de faktiskt på allvar tror på feminist/genuslögnerna. Jösses =)

 99. Mia. Says:

  maukonen

  Jag vet inte men det är ju det de skriver i artikeln också…?

  ”Det kan vara den supervänlige omtänksamme mannen det handlar om.
  ELLER mannen som vill ha total kontroll över varje steg hustrun tar.”

  Tänk samma rader om (manipulativa) kvinnor/mammor.

  Det kan vara den supertrevliga omtänksamma kvinnan det handlar om.
  Eller kvinnan som vill ha total kontroll över varje steg mannen/barnen tar.”

  Jag tror man kommer längre genom att säga att den här typen av kvinnor också existerar (som du så förtjänstfullt gör) än att minimera att de här männen inte existerar. Alltså mer av ”ja jag vet jag/vi också” än ”men jag/vi då?”

 100. Mia. Says:

  ‘än att minimera att de här männen också existerar’ ..skulle det vara

 101. Mia. Says:

  Liberalen

  Ur ett historiskt perspektiv tycker jag inte att det är så förvånande att ‘vanligt’ folk tror på det media och politiker säger heller, eller?

 102. Pidde Says:

  Liberalen, jag tycker du sammanfattar ganska väl varför feminism behövs i ditt otäcka hatiska inlägg om ”luder”, så grattis! 😀

 103. Feminist-Piddes mamma Says:

  Feminist-Pidde, om du någonsin gjort någonting för pengar, så är du också ett luder. That’s a fact.

  Varför behövs feminism, feministlögnerskorna menar du? För att skapa fler bittra kärringstackare som tar på sig offerkoftan, och maniskt återupprapar de billiga gamla feministiska hat- och offerlögnerna kanske?

  =)

 104. Liberalen Says:

  Mia skriver: ”Ur ett historiskt perspektiv tycker jag inte att det är så förvånande att ‘vanligt’ folk tror på det media och politiker säger heller, eller?”

  Ja, visst är det så, historiskt sett, att när människor bodde i en stuga i skogen och inte kunde läsa, så var det busenkelt för den skenheliga överheten och det skenheliga prästerskapet, att lura i vanligt folk allsköns dynga, som gynnade överheten.

  Men nuförtiden så finns det ju fantastiska möjligheter att ta reda på fakta, för alla människor. Inte minst med hjälp av internet, som framförallt män har skapat, byggt, och uppfunnit.

  Men att i detta läge, år 2011, låta sig luras av överhetens patetiska feminist-/genuslögner kräver ju antingen groteskt defekt hjärna, eller att bo hela livet under en sten med det egna huvudet uppkört där solen inte skiner.

 105. Man & Woman United Says:

  @ Mia

  Intressant att du läser om denna tabubelagda problematik när det råder sådan enorm okunskap och nonschalans bland forskare och politiker. Helt rätt att dumheten ska bekämpas;-)

  Verkligen klok insikt ovan om att beväpna sig med kunskap.

  Organisering måste ske nu då tålamodet börjar sina efter att fler män och fäder blir drabbade av feministernas hetsjakt på förövare som understödjs av regeringens miljard satsning och inkompetenta jultal.

  Dumhet,inkompetens och rädsla är 90talets signatur. Det är farliga kombinationer som går igen.
  Grundbudskapet om Ödmjukhet och Kärlek är också avgörande:-)

  Istället för risk för radikalisering inom Jämställdhetsrörelsen Mansrörelsen krävs fredliga demonstrationer jämte wikiläckor,-genus och tunga journalististiska avslöjanden. På så sätt marginaliseras scum,radikalfeminism samtidigt som våldsamma element och demonstranter bland höger,religösa och vänster också marginaliseras. Det hela är ganska enkelt.

 106. Mia. Says:

  Liberalen

  ”Men att i detta läge, år 2011, låta sig luras av överhetens patetiska feminist-/genuslögner kräver ju antingen groteskt defekt hjärna, eller att bo hela livet under en sten med det egna huvudet uppkört där solen inte skiner.”

  Och med internet kommer tusen andra saker man kan/ska engagera sig i. Kommunikations- och mediasamhälle på gott och ont. Jag har varken bott under en sten och tror mig inte ha defekt hjärna. Men tills för några år sedan var detta nytt för mig också. Men så är jag ju kvinna också med ett kanske lite annorlunda perspektiv. Men ja fram för fler kloka jämställdister (de som kravlar fram under stenar kan man nog dock vara utan liksom att en del feministiska jämställdhetsförespråkare nog kan kravla tillbaka därunder också)

  Tänk vad offerkoftekönskrigsslagfält suger energi. Det är min högst personliga betraktelse och uppfattning.

 107. Ulf Says:

  @Pidde,

  Liberalen, jag tycker du sammanfattar ganska väl varför feminism behövs i ditt otäcka hatiska inlägg om ”luder”, så grattis!

  Tyvärr har ju feminister med eftertryck demonstrerat att de inte står många efter när det gäller hatretorik. Surfa gärna runt lite och se vad som skrivs om Pär Ström, till exempel.

  (nej, förresten… Det tog mig bara någon minut att plocka fram ett antal hatattacker mot Pär, men jag tänker inte återge dem här, och ytterligare öka deras google-rankning. De är dessutom hatiska angrepp på en specifik person.)

 108. Mia. Says:

  Men & Women United

  Kan bara hålla med! 🙂

 109. Ulf Says:

  @Mia,

  Tänk vad offerkoftekönskrigsslagfält suger energi. Det är min högst personliga betraktelse och uppfattning.

  Det håller jag helt med om.

 110. Man & Woman United Says:

  @ Liberalen

  Som jag skrev tidigare är de våldsamma kvinnorna behov att lagfaras och få hjälp med behandling. Och det ska absolut inte ske av feminister utan läkare psykologer med humanistiska värdegrunder.

  Den andra biten är politikerna,regeringen,jämställdhetsministern,justitieministern och statsministerns inkompetens och dåliga ledarskap. Det visar inte minst jultalet om myten mäns våld mot kvinnor och fortsatta miljardsatsningar.

  Det är viktigt att se vilka det är som göder den feministiska myten. Du om någon borde ha synpunkter på regeringens ansvar.

 111. Man & Woman United Says:

  @ Liberalen

  Det hade varit så enkelt för regeringen att lyssna till Pelle Billings jämställdhets underlag Jämställdhet 2,0 och våld i nära relationer nu när de har chansen. Det är fler som du som måste våga kritisera regeringens inkompetens.

 112. Man & Woman United Says:

  @ Mia

  Jag blir uppriktigt hoppfull i tron att det finns fler kloka kvinnor i majoritet som du och ninnitokan irl. Men som behöver väckas för att diskutera radikalfeministiska myter som söndrar och härskar istället för förenar kvinnor och män;-)

 113. Liberalen Says:

  Man & Woman United: ”Det är viktigt att se vilka det är som göder den feministiska myten. Du om någon borde ha synpunkter på regeringens ansvar. […] Det är fler som du som måste våga kritisera regeringens inkompetens.”

  Från mitt perspektiv tycker jag mig kritisera sittande politiker med makt, klart och tydligt. Framförallt indirekt.

  Framförallt genom att tydligt såga genustanternas könskommunistiska, könskollektivistiska lögner, vilka sittande makthavare göder med miljoner och åter miljoner av folkets pengar.

  Kanske har du rätt i att vi/jag ännu tydligare borde totalsåga statsministerns feministlögner, och finansiella stöd till extremvänsterns genus-religion.

  Men som jag uppfattar det gör vårt lands ”höger” vad som krävs för att behålla regeringsmakten. Och i detta fallet innebär det att slicka kommuniströven på kultur-/mediavänstern. Smygkommunisterna. Könskommunisterna. Triangulera hela det hycklande vänsterblocket, som har tex. SCUM-teaterprimaterna, SR, SVT och huvuddelen av förljugna PK-gammelmedia i knät.

  Detta som följd av många årtionden av smygkommunismens, ”socialismens” politiska dominans i Sverige, och ekonomiska bidrag till våra kollektivistiska, lallande kultur-vänster-tomtar som alltjämt vältrar sig i kommunist-diket vid historiens stinkande soptipp. Det gamla bidragsiglande kultur-DDR-Sverige-garnityret.

  Vad jag verkligen saknar i debatten, politiken och media är äkta frihetliga, sekulära, humanistiska liberaler. Som inte för ett ögonblick ens skulle kunna tänka sig att slicka vidrig, könskommunistisk äckelröv.

 114. Gonzo Says:

  dolf

  Män kan klappa varandra på axeln eller på ryggen för att hälsa på varandra eller ge varandra berömm.

  Det skulle inte fungera om det var en man som klappade en kvinna på axeln eller ryggen.

  Plötsligt så vänder feminismen på steken, nu blir det kvinnofientligt. Mannen detmonstrerar sitt övertag osv osv

 115. Andreas Says:

  Jag har mailat med journalisten på DT, Mats Nilsson, och han mottar gärna tips kring kvinnors våld mot män. Han skriver följande i mail till mig:

  ”Omkring 70-80 kvinnor har hört av sig redaktionen och vittnat om misshandel av olika slag, men inte en enda man. Personligen tycker jag att åtminstone en eller två män skulle ha modet att berätta, om situationen är 50-50 när det gäller våld i nära relationer. Tipsa gärna.”

  Jag har förstås hänvisat till den här bloggen för ytterligare underlag, men det finns säkert mer att bidra med.

 116. Jonna, ex-feminist Says:

  Ibland är t o m kvinno/tjejjourer rena sambandscentralen för organisering av hur man ska hjälpa kvinnor/tjejer att få vårdnad, beljuga sin fd man. Hjälpa till med målsägarbiträden, göra anmälan och det har förekommit andra ogentligheter i samband med vårdnadstvister. Grymt skenbara rättegångar alltså, dom är absolut inte ovanliga i vårat land. 70% av juridik studenterna är tjejer/kvinnor. Hur kommer det bli när 70% av juristerna är kvinnor/tjejer? En hel del av dom är sjukt mkt engagerade i frivilliga organ som juristjour etc, men också i kvinno/tjejjourer, Ecpat osv. När jag var engagerad i dessa typer av föreningar så var det några av dessa ”hjälpande” juridiktjejer som tyckte att brottsoffrets/mammans version ska ha markant bevisvärde i sexbrottmål och vårdnadstvister. En av dom är typ hovrättsdomare i dag och dömer bl a i vårdnadstvister.Resultatet av hennes ”rättvisande” uppfattning, vad är den tror ni? Dock så var det Pär Ströms böcker som fick iaf mig att fatta genusvansinnet.

 117. Mia. Says:

  Andreas

  Bra initiativ! Och ja fler män behöver uppenbarligen börja ‘höja sina röster’ också. Här en artikel(serie) med några år på nacken.

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/dags-for-oss-man-att-fa-hjalp

  Och här länk till en ‘modern’ studie som kanske kan intressera Mats Nilsson om han vill läsa på lite (må det börja skrivas mer på svenska också snart).

  http://2homekids.org/ARTICLE%20-Differentiation%20among%20types%20of%20intimate%20partner%20violence1.pdf

 118. Markus Ollikainen Says:

  @Andreas: ”…men inte en enda man.”

  *Lite fredagsspekulation på ovan citat ;-)*

  – Det är här betraktarperspektivet kommer in!

  Män rent generellt ser inte (eller vill inte se) att de blir utsatta för något, utan underbetonar allvaret. Rationella förklaringar som ”dålig dag”, ”pms” eller något annat kryper snabbt fram. Som ”betraktare” anser mannen inte att han lider av något, trots att fakta dukas upp framför honom. (Precis som för kvinnor som blir utsatta!)

  Män till sin natur skiljer på vad som rationellt anses som stora resp. små problem. Och en kvinna med humörsvängningar räknas inte till gruppen ”stora problem”. Även om fysisk våld förekommer.
  Hur ofta har man inte hört orden ”Det bli snart bättre, bara hon får…” Är barn inblandat så står pappan ännu mer lojal familjen, främst för att skydda barnet. (Vilket även kan bli en grogrund för vilken mamma som har kontrollbehov gillar att barnet tyr sig mer till pappan?)

  Kvinnor däremot vill både analysera och vända och vrida på vardagens bestyr. Sinne för detaljer i både ord och handling är kvinnans kännetecken. Det är så välkänt att ordet ”Vet du…” är synonym med kvinnor.

  Män däremot är synonym med ordet ”Vill inte prata om det…”

  Att vi fungerar så olika är vår tid viktigaste tillgång, eftersom mycket av vårt samhälle har byggt upp på dessa olikheter. Mannen typiskt konkret och rationell (fixare), kvinnan med sinne för detaljer (planerar). Båda lika emotionella, men på olika sätt.

  Att Mats inte ”fått ett enda brev” finner så sin logiska förklaring. De flesta män skulle aldrig erkänna att de blir utsatta. Vem skulle vilja exponera en svaghet?
  Och sen gissar jag att det är nog inte så många män som läser sådan artikel heller, eftersom de som inte själva upplever en ”orättvisa” i ämnet sällan (eller aldrig) ser dessa artiklar.
  Men däremot så blir jag lite konfundersam om Mats inte undanhåller lite sanning avseende detta ändå. Högre upp i tråden så framkommer det att fler har skickat brev till honom i ämnet, varför lyfter han inte det?

  En annan detalj som är värt att uppmärksamma är ”att det var 70-80 kvinnor som kontaktat redaktionen…” Om detta ”mäns våld mot kvinnor” nu var så omfattande som gällande artikel vill ge sken av… Borde det inte varit kanske 700 – 800 kvinnor istället? Det bor väl ändå ganska många medborgare i Dalarna… ca 270 000 invånare… Kanske artikeln egentligen främst är ett redskap för att blåsa upp problemet då det nalkas säsong för bidragsansökan?

  ”Män våld mot kvinnor” är en lukrativ bransch med många sköna miljoner att kamma hem om man visar rätt attityd. Ett viktigt arbete, skall inte sticka det under stolen, men det är behandling av ”kvinnors våld mot barn och män” också.

  – Något att fundera på 😉

  //Markus
  Pappamanualen.se

 119. Man & Woman United Says:

  @ Liberalen

  Vad jag verkligen saknar i debatten, politiken och media är äkta frihetliga, sekulära, humanistiska liberaler.

  Bra det är precis det jag menar kan du ordna en sådan debatt med Muf?

  Därefter fler ungdomsförbund inom Alliansen. Nästa steg blir att ha en större gemensam föreläsning med feministerna i Sthlm. Och bjuda in allmänheten.

 120. Lena Says:

  Mia:

  ”Vad är syftet med kritiken? Att belysa att även män drabbas av patnervåld eller att ‘bagatellisera partnervåld? Borde inte rubriken vara ”Dalarnas Tidning osynliggör de manliga offren” istället? ”

  Jag håller med dig!

  Nu tycks Genusnytt mer handla om de evigt S T A C K A R S männen…Voijne. voijne, så ingen tidning får ens nämna det förekommer kritik mot män för då påstår de här männen att de är lögner eller myter!

  Normala män utanför dessa bloggar inser att det som finns i tidningar inte behöver relateras personligt mot någon!

  De här männen är så svaga i sitt ego, att de behöver ständig uppmuntran via media om att de är ständiga superstjärnor.

  Till deras hjälp har de Maukonen som istället hänger ut kvinnor och småflickor!

  Samt eminenta Valerina den lilla skolfröken, som ignorerar allt skit som skrivs om kvinnor generellt på GenusNytt!

  Sedan har de ju den köpta Ninnotokan, som tror att kvinnor är dumma i huvudet! Så hon talar bara för män och skriver ner kvinnor. Möjligt transsexuell varelse eller en man bakom det nicket med.

  Slutligen har de till sin hjälp den ”omvända Jonna-exfeminist”, som troligen är en fejkad kvinna(en man bakom det nicket med)!

 121. Lena Says:

  http://lenalilliedropssomewords.blogspot.com/2011/12/forradare.html

 122. Lasse Says:

  @Lena

  Stackars lilla Lena är verkligheten jobbig för dig ?

  Du kanske skulle må bättre av att sluta läsa den här bloggen som arbetar med att belysa den obelysta halvan av jämställdhetsfrågan.

  Du får gärna ge exempel på en artikelserie där man tar upp kvinnors våld mot män.

 123. Lena Says:

  Stackars lilla Lasse:

  När paddor som Maukonen hänger ut redan skrivna artiklar om kvinnor vilka begår brott, så är det inget som är obelyst!

 124. Lasse Says:

  @Lena

  Du använder härskartekniker, trakasserar och går till personligt angrepp (kränker).

  Nuförtiden krävs det inte fängelsestraff för att man skall lämna ut en ipadress. I all välmening om jag vore dig skulle jag tänka till lite innan du går över gränsen.

  Nu får du gärna svara på mina fråga

  Du får gärna ge ett enda exempel på en artikelserie (artikel) där man tar upp kvinnors våld mot män ?

 125. Lena Says:

  Oj så JAG kränker!? Samtidigt som ni tillåter kränkande kommentarer från män, allmänt om och till kvinnor på denna blogg! Tillåt mig småle.

  Och varför påstår ni att en annan grupp i samhället spelar ömkande offer när ni själva är de största offerkoftorna.

  En vettig approach vore att lägga ner er dubbelmoral!

 126. Lena Says:

  Lasse:

  Hur kommer det sig att ni män inte reagerar när kränkande kommentarer om kvinnor allmänt fälls här inne på genusNytt, t ex enligt nedan?

  ”Här skriver t ex en Lucas på Genusnytt:

  ”Jag tänder inte sexuellt på svenska kvinnor och känner ingen kärlek eller framtid med dem. Svenska kvinnor är otacksamma, tjocka och osexiga. Deras blygdläppar hänger och magarna är förtjockade. De signalerar ingen fertilitet och bara klagar alternativt är deprimerade. Brösten är oftast övermogna och påminner mig om ett kojuver. De röker, kräver massa grejor, diskar inte bort efter sig, hjälper inte till i hushållet och har heller inget att tillföra mig rent intellektuellt.

  Svenska kvinnor är allmänt motbjudande.”

  https://genusnytt.wordpress.com/2011/12/26/regeringen-stryker-genus-i-lararutbildningen/

  Ingen av er reagerar när jag har fått kränkande kommentarer här, då blundar ni alla ”lidande” män. Det kallas för hyckleri!

  Sedan ska du nog lägga ner dina hot. De är inte smakfullt.

 127. barfota Says:

  @Lena
  Vilken tur att vi har dig här så du kan upplysa oss om vad vi andra skall tycka och tänka. Hur vet du förresten att inlägget av @Lucas inte är fejkat och planterat av en antijämställdist (feminist)?

  Kanske svårt för en del att förstå men så är ju också antijämställdismen (feminismen) med sin unkna manssyn gammalmodig, mossig och förlegad. Så långt ifrån verklig jämställdhet man någonsin kan komma.

 128. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Lena
  @Lasse

  Precis som Lena säger så har alla män som läser denna blogg en kollektiv skuld för om någon person uttalar sig nedsättande om kvinnor i en kommentar här. Om du inte håller med om det och tar ditt ansvar för alla brott och dumheter som män begår på internet, då är du en hycklare. Kränkningar mot kvinnor är mäns ansvar.

  Likaså måste ni män ta ert ansvar för om män inte attraheras av svenska kvinnor. Alla män ska attraheras av svenska kvinnor – och särskilt feministiska kvinnor. Allt annat är kränkande och hyckleri! Det är inte smakfullt.

 129. Jämställdhetsfeministern Says:

  @barfota

  Ja, vi feminister vet hur män ska tänka och tycka.

 130. Markus Ollikainen Says:

  @Lena

  Instämmer att det kan gå hett till i debatten, oavsett ämne och ibland kan det även gå över styr.

  – Men det fråntar inte det personliga ansvar man har över vad man skriver.

  Att gå på personangrepp och förlöjliga någon är inte rätt metod, oavsett om det skrivs av en man eller kvinna. Att du väljer att referera till någon ”Lucas” spelar heller ingen roll…

  Du ansvarar för din text och vad du producerar och där tycker även jag att du börjar gå för långt.

  Sen håller jag även med dig Lena att en smula distans borde ALLA som läser artiklar ha. Bara för att en artikel vill lyfta ett problem så betyder det inte att den drar ALLA över en kant. Det är verkligen en konst att försöka ”återskapa” verkligheten rent litterärt (ofta med begränsad text) så alla som läser kan dela samma bild och budskap som man försöker återskapa.

  Som kommentar för ”Lucas” text kan jag bara säga suck.
  Ett skolat exempel på hur fel det blir när man vill ”kollektivisera” en hel grupp människor – Precis som många radikala krafter försöker göra med män. Kan bara säga att det är farligt när sådana människor får makt över andras liv i sina händer, oavsett om det är en man eller kvinna ;-(

  //Markus
  Pappamanualen.se

 131. Ulf Says:

  @Lena,

  Så ”paddan” Maukonen är en könsförrädare, och inte bättre än en hora?

  Vad det denna ”tirad” som fick dig att tända så på alla cylindrar?

  Vad som kommer att bli slutresultatet av denna polisanmälan får vi vänta på, men jag tycker att det är bra att man från rättsväsendets håll inte från början såg mellan fingrarna på grund av förövarens kön.

  När det gäller sexualbrott så har det varit väldigt svårt för media och allmänheten i Sverige att vilja inse att kvinnor kan vara förövare och inte bara offer.
  Tidigare i veckan så skrevs det om att en kvinna är anhållen för medhjälp till våldtäkt av en man i Hovmantorp utanför Växjö. Att media sakta börjar att skriva om sexualbrott med kvinnliga förövare är bra, för det tar bort de skygglappar som får människor att enbart fokusera på manliga förövare.
  Både män och kvinnor kan vara förövare och brottsoffer – även när det gäller sexualbrott.

  ”Kvinnor som hon kan inte påstå, att de ser sig som jämställda”, skriver du.

 132. Lena Says:

  Jämställdhetsfeminstern:

  Du har en ganska nördig humor måste jag säga.

  Sedan ska jag bara säga rent allmänt en sista sak till er grupp:

  En kvinna som har egna åsikter och vågar stå för dem. Eller en kvinna som inte vill krypa för andra är inte per automatik en feminist eller en radikalfeminist.
  Hon är en individ.

 133. Ulf Says:

  @Lasse,

  Du får gärna ge ett enda exempel på en artikelserie (artikel) där man tar upp kvinnors våld mot män ?

  Jo, det har förekommit. Jag vill minnas att DN körde en, eller möjligen två, artikelserier om manliga offer för relationsvåld, för åtskilliga år sedan (jag gissar 4-5, men jag har inte lyckats hitta dem på senare tid).

 134. Ulf Says:

  @Lena,

  Du skriver också i din blogg:

  Samtidigt slänger de ut sitt eget kön under vargarna. De kvinnohatande männen. Kvinnor som hon kan inte påstå, att de ser sig som jämställda. När de sedan smutskastar och trampar på sig själva! De är ju värre än radikalfeminister. Det är inte mycket som stör mig. Förrädare av hennes slag föraktar jag dock högt.

  Är den uppfattningen begränsad till kvinnor som ”förråder” sitt kön, eller hyser du lika mycket förakt för män som skriver nedlåtande om män som grupp, och förordar olika former av mansdiskriminerande åtgärder?

 135. Lena Says:

  Ulf:

  Det vore bra om du slutade att lägga ord i min mun. Och nej jag har observerat henne under lång tid.

  Många härinne avskyr feministiska män, då de känner att de sviker män själva. Försök omvandla det till min känsla. Förväntar inte att någon av er härinne tänker som mig.Eller vill erkänn att de förstår.

  Jag vet dock att många därute ser detsamma som mig.

  Tack och hej

 136. Lena Says:

  Ulf:
  Hur kommer det sig att alla ni män är så fega både på Aktivarum och genusnytt, att ni måste ha er grupp omkring er!?

  Jag svarar inte på utklipp från inlägg från mig härinne.

 137. barfota Says:

  @Lena

  ”Sedan ska jag bara säga rent allmänt en sista sak till er grupp: En kvinna som har egna åsikter och vågar stå för dem. Eller en kvinna som inte vill krypa för andra är inte per automatik en feminist eller en radikalfeminist.”

  Vad är det för djävla svammel du kommer med!
  Många många gånger har det skrivits här att kvinnor är inte lika med feminister och likaså att feminister inte står för jämställdhet utan snarare antijämställdhet!

 138. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Lena

  Nördig humor kanske jag har – men jag delar i alla fall dina kloka feministiska åsikter! Skönt att ha en meningsfrände bland alla okunniga gubbar här. Tack för stödet!

  @Jämställdisterna

  Jag undrar, precis som Lena, varför ni män är så fega?! Och varför tar ni inte ert kollektiva ansvar?

 139. Ulf Says:

  @Lena,

  Lägger ord i din mun? Jag citerade dig och frågade vad du menade. Jag frågade för att se om ditt förakt mot kvinnor som går emot andra kvinnor var principiellt, dvs om du skulle tycka lika illa om andra som gör motsvarande. Det räcker med att svara nej. Du behöver inte krydda med förolämpningar och insinuera att alla här är fega och kvinnohatare.

  Om du inte ville att man skulle kommentera ditt blogginlägg här, varför lade du själv in en länk till det?

 140. barfota Says:

  @Jämställdhetsfeministern

  ”Jag undrar, precis som Lena, varför ni män är så fega?! Och varför tar ni inte ert kollektiva ansvar?”

  Vi e inte alls fega, vi bestämmer tamigfan själv om vi skall diska eller dammsuga först, så de så! Åtminstone så var det så sist jag frågade min fru om vilket som jag skulle prioritera 😀

 141. Dennis Says:

  Lena

  Ingen tycker synd om dig för att du är kvinna. Deal with it.

 142. Man & Woman United Says:

  @ Ulf Lena Barfota

  Tycker det borde vara intressant för feminister och politiker att ta reda på VARFÖR detta enorma motstånd eller som kultur journalisterna inkompetent väljer att kalla det näthat kvinnohat.

  Jämställdisters aversion för Feministiska män förklaras bäst med fenomenet kapten Klänning. Feministiska pk män;dessutom i minoritet, kritiseras med rätta när de tror sig förespråka majoritet av män. Se som yttersta bevis för feminism och varför männen flydde (s) två val i rad. Mansforskare Niklas Järvklo, Ingmar Gens och Borgströms självgoda uppfattning och dumhet att de är språkrör för männen i sverige. Med deras positioner utgör dumheten ett allvarligt hot mot det enda hållbara dvs jämställdhet 2,0 och införandet av rättssäkerhet för män och fäder.

  Om feminismen hade engagerat och lyssnat till kritiken hade många missförstånd utretts och jämställdhet varit något folkligt istället som nu endast könskrigsprovokationer.

  Det största hindret är feministerna själva som låst fast sig själva i ett mantra och vågar inte ta sig ut pga rädsla att svika sina medsystrar. Alltså klassisk avund från kvinnliga bekanta om att träffa en kille när vännerna har en annan åsikt.

  Varför går historien igen eller som Strindberg beskriver det livet som upprepade omtagningar.
  Någon som vet varför kvinnlig avund och mödrar,mormor oftast finns lömskt i bakgrunden som roten till mycket ont. Har jag lidit och fått utstå karlarna så ska fan de andra också bli varse. De är en gång så sårade i sitt känsloliv och fyllt sorgen med hat. Är de lyckligare för det? Nej. blir världen till en bättre plats där hatet tillåts föras vidare genom det sociala arvet? Nej. Varför gör sig inte fler kvinnor fria från sina kvinnliga feministiska överförmyndare(läs även statsfeminismen som tjänar på att skapa fler kvinnliga offer. Fast i själva verket så skiter staten i kvinnorna senare. Det fanns inte det där innerliga engagemanget. Kvinnliga offren skapade arbetstillfällen men mer än så blev det inte.

  Män blir matade med mäns våld mot kvinnor jämfört med kvinnors våld mot män. Därav kritiserar Rättssäkerhetsrörelsen och jämställdister regeringen reinfeldt och dalarnas tidningen för att inte bekämpa våld i nära relationer.

  Män och kvinnor kritiserar dalarnas tidning med rätta när journalisten inte citerar korrekt statistik och forskning.

  Tror många män har tappat tålamodet med den hjärntvättade feminismen när de närmare studerat vad jämställdism står för.

  Det som sker är en naturlig reaktion och vändpunkt.

  Föredrar själv jämställdhet med respekt för könens biologiska skillnader som präglar könsrollerna. Varför gå emot manliga drag och könsroller istället för med. Jämställdhet uppnås genom frihet och individualism inte statsfeministiskt rättsslakt av pojkar,män och pappor. Då blir det tok fet revolt!

 143. Sötisen Says:

  Om vår sjukligt förbittrade, koleriska Feminist-Lena hade haft lyckan att födas med en fullt fungerande hjärna, då hade ju helt vanliga, ovanliga, och exceptionella människor här inte behövt käbbla, nöta och lära stackaren fundamentala självklarheter.

  Gång på gång, på gång. På gång… Glöm inte det, ärade jämställdister =)

 144. Ulf Says:

  @Sötisen,

  Jag har tittat in lite på Lenas blogg, och skall våga mig på en hastig bedömning. I huvudsak är inläggen fyndiga och trevliga, och hennes bemötande av kommentarer är gott. Av allt att döma fungerar Lenas hjärna alldeles utmärkt, och mitt intryck är att hon är smart och välartikulerad. Om hon vill diskutera här välkomnar jag hennes perspektiv, men tycker att argumenten försvinner när de blandas med personangrepp.

  Det där med personangrepp gäller naturligtvis åt båda håll. Vill man inte bli föremål för sådant bör man heller inte ägna sig åt det.

  Jag föreslår att vi håller oss till sakfrågorna istället.

 145. Lasse Says:

  @Lena skriver

  ”Sedan ska du nog lägga ner dina hot. De är inte smakfullt.”

  På vilket sätt har jag hotat dig ?

  Känner mig kränkt och förtalad av din beskyllning.

  De exempel du ger är generella t.e.x. den killen som inte gillade svenska tjejer. Däremot går du till direkt personangrepp mot flera skribenter härinne.

  (om du är samma Lena som tidigare har det hänt vid ett flertal tillfällen tidigare)

  @Ulf

  På vilket sätt tycker du att nedanstående är fyndigt eller trevligt ?

  ****************

  Lena skriver

  Sedan har de ju den köpta Ninnotokan, som tror att kvinnor är dumma i huvudet! Så hon talar bara för män och skriver ner kvinnor. Möjligt transsexuell varelse eller en man bakom det nicket med.

  De här männen är så svaga i sitt ego, att de behöver ständig uppmuntran via media om att de är ständiga superstjärnor.

  Till deras hjälp har de Maukonen som istället hänger ut kvinnor och småflickor!

  Samt eminenta Valerina den lilla skolfröken, som ignorerar allt skit som skrivs om kvinnor generellt på GenusNytt!

 146. Lasse Says:

  @Ulf

  Manligt relationsvåld var inte det jag efterfrågade och det vet du mycket väl.

  **********************

  Jag frågade Lena:

  Du får gärna ge ett enda exempel på en artikelserie (artikel) där man tar upp kvinnors våld mot män ?

 147. Man & Woman United Says:

  Någon som kan erinra sig Mansjouren.nu kampanj i tunnelbana och på bussar om kvinnors våld mot män?

  England trevar sig fram med mot jämställdhet genom att bekämpa kvinnors våld mot män i nära relationer

  Kvinna fick 18 års fängelse för mansmisshandel

  19 mars 2010 9:15
  Det kom ett mejl till GenusNytt från signaturen Dag:
  Denna vecka börjar en national tevekampanj flimra över brittiska skärmar. Kampanjen vill uppmärksamma kvinnors våld mot män. Vid inledningen nu på måndag intervjuades Ian McNicholl av Sky News. Förra året dömde Grimsby Crown Court McNicholls sambo, Michelle Williamson, till 18 års fängelse för att genom nästan ett år ha misshandlat sin man på det mest sadistiska. Hon squirted bleach in his eyes, forced lit cigarettes up his nose and burnt his arms with a hot iron. 18 års fängelse för det besinningslösa våldet – vilket motsvarar vad Grimsby Crown Court ville ha dömd en manlig utövare av våldet till. Brittiska domstolar har numera insett att likhet inför lagen måste få konsekvenser – för kvinnor.

  I Sverige existerar inte kvinnors våld mot män som samhällsproblem, det finns knappt.

  Som Genusnytt meddelade den 4 februari har man däremot i Norge sedan årsskiftet lagstiftat att misshandlade män har samma rätt till stöd som misshandlade kvinnor.

  Att Sverige vägrar erkänna män som offer för våld i nära relationer, om våldsbrottslingen är en kvinna, är statsfeminismens förtjänst. Svensk statsfeminism förbjuder att porträttera män som något annat än förövare och kvinnor som något annat än offer.

  Tack för ditt mejl, Dag! Och tack för ditt engagemang!
  Uppdatering (tack för tipset, Clabbe): Läs gärna intressant engelsk artikel här.

  Uppsala Universitet:
  Kvinnors våld mot män, fördjupningskurs, 7,5 p” «

  GenusNytt
  15 sep 2011 … Belyser den obelysta halvan av genusfrågan ….. ”Denna vecka börjar en national tevekampanj flimra över brittiska skärmar. … Som Genusnytt meddelade den 4 februari har man …
  genusnytt.wordpress.com/2011/09/15/

 148. Ulf Says:

  @Lasse,

  Jag skrev ‘i huvudsak’ just med tanke på det inlägget, som varken var fyndigt eller trevligt. Jag kritiserar personangrepp från alla, och mot alla. Det går utmärkt att diskutera vad t.ex. Lena skrivit utan att kalla personen sjuk och antyda fel på hjärnan. Det hoppas jag att du kan hålla med om.

  Artikelserien i DN som jag syftade på handlade just om män som misshandlats av kvinnor i relationer. Jag beklagar att jag inte kan hitta någon länk.

 149. Ulf Says:

  @Lasse,

  Jag hittade detta: en interpellationsdebatt i Riksdagen om kvinnors våld mot män. Lars-Ivar Ericson (c) sade bl.a. detta:

  Jag har hittat två böcker: Gärningsmannen är en kvinna , som är en bok om kvinnlig brottslighet, och Mansförtryck och kvinnovälde . I båda dessa böcker finns några avsnitt som handlar just om hur kvinnor utövar våld mot män. Dagens Nyheter hade i april 2004 en artikelserie om detta. Det är möjligt att jag inte har letat tillräckligt, men det förefaller som om det är få som har forskat på dessa områden.

  Möjligen menar han samma artikelserie som jag mindes, även om det i så fall var mycket längre sedan än jag trodde.

  Maria Larsson (kd) svarade, efter att Carina Hägg argumenterat att man inte får finansiera mansjourer, för då lämnar man ”analysen”, dvs teorin om patriarkatet:

  Det är naturligtvis så, precis som interpellanten anför, att kunskapen om kvinnors våld mot män, är ett problem som vi inte har talat särskilt mycket om i den här kammaren. Det är inte heller ett problem som har lyfts fram exempelvis från polisens sida, från socialtjänstens sida eller från frivilligorganisationernas sida. Det betyder att kunskapen är ringa. Det är möjligt att detta kan vara ett större problem än vi först anade.

  (Detta var 2007. Man kan tycka att om en minister konstaterar att vi har alldeles för lite kunskap, vore det bra om åtminstone det problemet senare åtgärdades).

  Lars-Ivar Ericson svarar:

  Fru talman! Socialutskottet har haft en utfrågning om våld mot äldre. Då nämnde forskaren Britt-Inger Saveman från Kalmar att studier från USA visar att fler män än kvinnor är drabbade. Men det är tabu att tala om detta. Det är tabu för många män att erkänna att de är utsatta för våld i en familjesituation. Vi har inga motsvarande studier i Sverige. Men vi kan väl anta att förhållandena är liknande här.

  varpå Carina Hägg kommer tillbaka och tycker att mansjourer skulle ta bort pengar från kvinnojourer, och det vore ogrundat eftersom vi inte vet tillräckligt om kvinnors våld mot män (”Vilken vetenskaplig grund finns för den här satsningen?”)

  Sedan gick man vidare till andra saker. Det är väl ungefär så som debatten brukar gå. Ja, Statsråd Maria Larsson (kd) hade gjort en google-sökning och noterat att man får fler träffar på ”mäns våld mot kvinnor” än ”kvinnors våld mot män”. Alltså skulle det vara bevisat att det senare är mycket mindre vanligt. Sedan tycker hon ändå att det är bra med satsning på mansjourer, eftersom det säkert finns ett mörkertal.

  Vad har hänt sedan dess? Någon som vet hur det gick med den där satsningen?

 150. Man & Woman United Says:

  @Ulf

  Lyssna på Reinfeldts jultal

 151. Gnäll-Ulfs mormor Says:

  Att många människor upptäckt och konstaterat att feministen Lenas hjärna är uppenbart defekt och tragiskt felkopplad, är detsamma som att många människor upptäckt och konstaterat att en riktigt sjuk människa faktiskt är sjuk.

 152. Lasse Says:

  @Ulf

  Själva poängen med min fråga är att det inte finns något fokus alls från media eller styrande organ när det gäller ovanstående.

  Kvinnors våld mot män osynliggörs fullständigt.

  Sen var det ju snällt av dig att leta på en interpellationsdebatt i riksdagen för 5 år sen, tyvärr kan jag inte se att dessa fragment i helhetsbilden har någon väsentlig inverkan överhuvudtaget för mitt påstående.

  Vad beträffar Lena så öppnade hon upp med grava kränkande påhopp, att då be (påhoppade) personer vända andra kinden till är enligt min mening för mycket begärt. Hennes agerande är symptomatiskt för feminister, själv skall de kunna vräka ur sig vad som helst men när de får svar på tal med samma medicin så blir de plötsligt offer och alla andra är osakliga. När en människa påstår att jag hotat är att gå över gränsen för mig.

  Jag har synnerligen svårt att förstå när du tar henne i försvar och enligt min mening sätter du dig själv i feministernas (forumtrollens) knä med ditt ställningstagande, men det får stå för dig.

  ps. då kan gärna gå tillbaka och se hennes andra inlägg här på bloggen.

 153. Ulf Says:

  @Lasse,

  Jag håller helt med om att det inte finns någon fokus alls i frågan. Det har jag också skrivit i andra kommentarer. Jag håller med dig – jag försöker inte argumentera emot.

  Jag försvarar inte alls Lenas kränkande påhopp. Det jag vänder mig mot är försök att beskriva henne, eller någon annan, som ointelligent och sjuk.

  Jag förstår inte själv hur det kan komma sig att tjejer som säger sig slåss för jämställdhet kan tycka att det är ok att häva ur sig grova förolämpningar mot män (och, tydligen, kvinnor som tar män i försvar). Jag tycker att t.ex. skillnaden i Lenas ton här och på hennes egen blogg (med undantag för det kränkande inlägget som diskuterats ovan) är talande. Tydligen har hon bestämt sig för att vi som diskuterar här inte förtjänar respekt.

  Bästa motelden mot sådant, enligt min mening, är att markera tydligt att man står över rena personangrepp, både genom att säga ifrån på skarpen när man blir utsatt för det, och genom att låta bli att sänka sig till samma nivå.

 154. Ulf Says:

  @Man & Woman United,

  Reinfelts jultal är inte längre tillgängligt på de ordinarie ställena. Min fråga gällde specifikt den planerade satsning på mansjourer som diskuterades 2007. Nämnde han den i sitt tal?

 155. Ulf Says:

  n.m. – jag hittade det här.

  Jag har inte tid att lyssna på hela just nu, men där fanns också en rapport om <a href=" rapport om nio initiativ mot våld i nära relationer

  Det bästa man kan säga, angående kvinnors våld mot män, är väl att initiativen till ökat forskning och samverkan är formulerade utan hänsyn till kön.

  Påståendet ”Men fem av sex personer som utsätts för relationsnära våld i Sverige är en kvinna”, motsägs av NCK-rapport 2010:4, kap 22. Rapporten fick ju uppmärksamhet nyligen av andra skäl, då den blev utnyttjad som slagträ mot personalen på SÖS.

  Vill man vara förhoppningsfullt optimistisk kan man kanske peka på att Reinfeldt faktiskt lyfter fram både tendensen att förneka våld som inte passar in i vår mentala bild, och den faktiska förekomsten av kvinnors våld mot män, och falska anklagelser mot män. Att felaktigt representera forskningsläget och åter hänvisa till Slagen Dam är dock svårt att ursäkta.

 156. Ulf Says:

  Aargh, här det dokument som skulle ha länkats i förra kommentaren:

  http://www.moderat.se/MediaBinaryLoader.axd?MediaArchive_FileID=01719b0d-9aaa-4959-8980-3e11dea46b2a&MediaArchive_ForceDownload=True

 157. Man & Woman United Says:

  @ Ulf

  Statsministern blidkade jämställdister ,Mansrörelsen och Rättssäkerhetsrörelsen med att hastigt besöka Mansjouren i Uppsala(tala med två män). Dessförinnan bjöd alliansen in Pelle Billing;alliansen lyckades dock nonchalera Statistik,forskning och Mansfrågor,till fördel för att kvinnor är värst utsatta enligt feminism.

  Erfarenheter från späckat seminarium – Pelle Billing
  17 nov 2011 … Ordet ‘möjligheter’ inbjuder till vantolkningar av de som … Ny slogan för alliansen till valet: Man? …
  http://www.pellebilling.se/2011/11/erfaren

  Jämställdhetsministerns antijämställda grodor vilar på radikalfeministisk agenda i tron att locka fler kvinnliga väljare 2014. Statsministern har glömt bort manliga kärnväljare som Maria Abrahamsson klokt läst av. Jämställdhetsministern menar att så länge kvinnor drabbas värst(myten mäns våld mot kvinnor) kommer nuvarande sjuka miljard satsning på mäns våld mot kvinnor inte ändras till våld i nära relationer i linje med Jämställdhet 2,0

  Reinfeldt satsar på kvinnliga väljare – Pelle Billing
  19 dec 2011 … Det är lite historiskt att statsministern i morgon väljer att hålla sitt årliga jultal på temat mäns våld mot …
  http://www.pellebilling.se/2011/12/reinfel...

  Nära förbindelser mellan Reinfeldt, kvinnojourer och … – Pelle Billing
  3 dagar sedan … Detta i hans jultal på Skansen. … Pelle, jag skulle vara väldigt intresserad av att höra hur du definierar …
  http://www.pellebilling.se/2011/12/nara-fo

  Pelle Billing – blogg
  Detta i hans jultal på Skansen. Ännu inte ett … Om man håller ett sånt tal måste det vara förpliktigande. Vi kommer att …
  http://www.pellebilling.se/blogg/

  Läsvärt om Statsministern och relationsvåld « Ann-Mari’s Blogg
  19 dec 2011 … Reinfeldt satsar på kvinnliga väljare (Pelle Billing). Reinfeldts jultal (SVD). Statsministern höll jultal om …
  maukonen.wordpress.com/2011/12/19/

 158. Ulf Says:

  @Man & Woman United,

  Tack för länkarna till artiklar. Jag skall försöka hinna med att läsa dem.

 159. Lena Says:

  Lasse:

  ”På vilket sätt har jag hotat dig ?

  Känner mig kränkt och förtalad av din beskyllning.”

  Jösses det var väldigt vad lättkränkt man kan vara! Tar vi inte i lite för mycket nu!? Själv påtalar din vänliga kompisar att jag har problem i hjärnan o.s.v. brister i intelligens m.m. Som sagt allt sådan är tillåtet på dessa sajter när det riktas mot kvinnor!

  Du hotade mig med att folk lätt kan ta mitt IP-nummer med insinuationer, att ni kan ta reda på min adress och vem jag är. Di skrev enligt nedan:

  ”Nuförtiden krävs det inte fängelsestraff för att man skall lämna ut en ipadress. I all välmening om jag vore dig skulle jag tänka till lite innan du går över gränsen.”

  Eller vad var ditt syfte!? Berätta att Pär Ström som ägare till bloggen kan ta reda på min adress och hänga ut den!?

  ”Lenas kränkande påhopp”!?

  Jag ska banne mig samla ihop varenda kommentar från era kamraters kränkande påhopp! Speciellt från Sötisen och Liberalen och alla andra anonyma fega stackare.

  De enda ”kvinnor” ni skyddar är sådana som talar skit om andra kvinnor! Hur j…a sjukt är inte det!

  Du har uppenbarligen problem med kvinnor. Du är avundsjuk på kvinnor. Du tål inte att de lyckas eller kan något bättre än dig själv! Jag har noterat dina påhopp och taggarna utåt, så fort jag yttrar mig.

  Det är väldigt intressant att du tillåter alla andras kränkande kommentarer gå obemärkt förbi när du observerar mina rättmätiga kommentarer om kvinnliga förrädare.

  Ulf:

  ”Tydligen har hon bestämt sig för att vi som diskuterar här inte förtjänar respekt.”

  Ni får den respekt ni förtjänar. Tillåter männen härinne andra män att gå ihop och tala ner kvinnor för att de har personliga problem själva med kvinnor, så får de tillbaka vad de tillåter ske mot andra.

  Beträffande Ninnitokan, Maukonen och övriga kvinnor, så är de dubbelomoraliska hycklare som ser män högre än kvinnor. De säger sig vara emot feminismen. De är dock värre än radikalfeminister eftersom de trampar på kvinnor!

  Kan faktiskt inte se någon skillnad mellan vissa jämställdister och radikalfeminister! Ni skapar lika mycket hat bägge grupper!

  Dessutom är det bara fega kärringar som är anonyma och säger enligt nedan:

  ”Att många människor upptäckt och konstaterat att feministen Lenas hjärna är uppenbart defekt och tragiskt felkopplad, är detsamma som att många människor upptäckt och konstaterat att en riktigt sjuk människa faktiskt är sjuk.”

  Likaså nedan ord är liknande som brukar riktas helt utan någon som helt provokation före av den här könslösa ”Sötisen”:

  ”Om vår sjukligt förbittrade, koleriska Feminist-Lena hade haft lyckan att födas med en fullt fungerande hjärna, då hade ju helt vanliga, ovanliga, och exceptionella människor här inte behövt käbbla, nöta och lära stackaren fundamentala självklarheter.”

  Uppenbarligen är dessa idioter analfabeter hela bunten, då de kallar alla självständiga kvinnor som säger ifrån eller bara öppnar käften för feminister! Ni klagar på att kvinnor blir arga. Tacka f. n för det! Den här sajten provocerar mer än tillför någon nytta.

  Det finns inget värde i att tycka synd om sig själv! Pär Ström drar ner hopp för unga killar. Omvandlar deras energi till meningslöst hat mot alla vettiga kvinnor! Men vad gör väl det då han själv har sitt på det torra. Och kan lura i övriga att han gör något gott när han drar ner yngre killar.

  Jämställdhetsministern: (troligen Pär Ström själv)

  Jag vet att jag är en kvinna som inte passar in i din hemmfrumall och en tyst kuvad tant.

  Dessvärre har utvecklingen gått framåt, så det finns många självständiga och smarta kvinnor därute. Och de har tagit sig framåt vare sig utan skattefinansierat stöd eller andra hjälpmedel! De, med mig är dock INTE feminister!

  Tror du att du fick in det sista i ditt huvud nu!? Eller ska jag upprepa det hela igen?

  Jag tillhör INGEN ideologi, som feminismen eller jämställdismen!

  Ulf:

  ”I huvudsak är inläggen fyndiga och trevliga, och hennes bemötande av kommentarer är gott. Av allt att döma fungerar Lenas hjärna alldeles utmärkt, och mitt intryck är att hon är smart och välartikulerad.”
  Tack så mycket! Det märks att du i motsats till Lasse inte blir avundsjuk på kvinnor för att de råkar kunna något.

 160. Man & Woman United Says:

  @ Lena

  Hur ställer du dig till kvinnor och mäns villkor aka Jämställdhet 2,0 som finns på Mansnätverket.org och Pelle Billing blogg.

 161. Ulf Says:

  @Lena,

  Ni får den respekt ni förtjänar. Tillåter männen härinne andra män att gå ihop och tala ner kvinnor för att de har personliga problem själva med kvinnor, så får de tillbaka vad de tillåter ske mot andra.

  Vissa av de inlägg du hänvisar till hade jag inte ens läst. Vissa slutar jag läsa så fort jag upplever att de är osakliga. Jag lägger redan ned alldeles för mycket tid på att försöka bidra konstruktivt till debatten här, och vare sig tid eller lust att vara ordningspolis. I linje med det anser jag inte att jag förtjänas att dras ned i smutsen med dem som inte klarar att hålla diskussionen på en respektfull nivå.

  Då och då tar jag mig för att markera vad jag tycker om personangrepp, men föredrar att lägga min begränsade tid på att försöka föregå med gott exempel.

  Men för all del, om du anser att jag brister i respekt mot personer i mina inlägg, var snäll och påtala det. Jag förbehåller mig rätten att kritisera vad folk skriver, men anstränger mig ordentligt att undvika ad hominem.

  Beträffande Ninnitokan, Maukonen och övriga kvinnor, så är de dubbelomoraliska hycklare som ser män högre än kvinnor. De säger sig vara emot feminismen. De är dock värre än radikalfeminister eftersom de trampar på kvinnor!

  Jag har läst åtskilliga av deras inlägg här, och en del av artiklarna på deras respektive bloggar. Jag har inte uppfattat att de ser män högre än kvinnor. Kom gärna med mer specifika exempel.

  Det måste vara tillåtet för kvinnor att kritisera företeelser när kvinnor privilegieras på mäns bekostnad, precis som det var viktigt att göra män medvetna på den mer eller mindre diskrimineringen av kvinnor i flera sammanhang förut.

 162. CG Says:

  Lotta allt bra med dig?

 163. Lena Says:

  Man & Woman United:

  ”villkor aka Jämställdhet 2,0 som finns på Mansnätverket.org och Pelle Billing blogg.”

  Har inte läst in mig där idag. Jag är dock inte emot att människor ska ha lika rättigheter.

  Ulf:

  Nej du har inte brustit i respekt. Blir lätt kollektivt när man ska svara på flera samtidigt. Har inte sett dig tidigare. Menade inte att alla far med påhopp! Däremot tycks ingen protestera. Du var ett exotiskt undantag.

  Det blir en aning dubbelmoraliskt när många menar att några kvinnliga mediafeminister skriver negativa krönikor om män.

  Och låter det blir en ursäkt att män ska få säga vad som helst. Har hört kommentarer att så här har vi haft det i 20 år o.s.v. Då kan man ju undra vilket frihetsbejakande arbeten alla de männen måste haft som haft tid att bara läsa tidningar hela dagarna.

  ”Jag har inte uppfattat att de ser män högre än kvinnor. Kom gärna med mer specifika exempel.”

  Jag har redan förklarat det tillräckligt på min blogg. Nu gick jag bara in för att försvara mig. Den här bloggen handlar om män. Och att kvinnor påstås fått fördelar på bekostnad av män. Något som är provocerande och hetsande mot ena halvan av befolkningen. De jagar upp ett hat mot kvinnor.

  Dessutom stämmer det inte fullständigt. Det skulle förutsätta att alla kvinnor utnyttjat alla finansiella stöd och att inga män utnyttjat dem. Så är inte fallet. Däremot har det förekommit en del kommunikativa kvinnliga satsningar på regeringsnivå, som för min del känns dumt. Jag och många kvinnor hade gärna klarat oss utan de budskapen. Inte heller något för män att sträva efter. Eller vill män ses som handikappade gentemot kvinnor? Hellre satsningar för ungdomar utan könsbenämningar.

  Gott nytt år!

 164. Ingemar Elfgren Says:

  Dalarnes tidning har ju helt enkelt rätt!

 165. Man & Woman United Says:

  @ Lena

  Kvinnofrågor i framtidens jämställdhetspolitik
  Kommentera

  Igår riktade jag en hel del kritik mot genusvetenskapen – åtminstone i dess nuvarande form. Det var inte första gången jag kom med den typen av kritik, även om tankegångarna har utvecklats med tiden.

  Rent allmänt handlar den här bloggen till stor del om vilka mansfrågor som skulle behöva bli del av jämställdhetspolitiken. Detta eftersom bloggens övergripande målsättning är att mansfrågorna ska integreras i svensk jämställdhetspolitik.

  För en utomstående kan detta framstå som att jag inte bryr mig om kvinnofrågor. Jag skriver ju trots allt inte om dem, och jag kritiserar vissa som talar om dem.

  Inget kunde vara längre från sanningen.

  Min vision om Jämställdhet 2.0 grundar sig på en jämställdhetspolitik där både kvinno- och mansfrågor ses som viktiga, och har sin självklara plats. Sida vid sida. Inte som konkurrenter utan mer som kompletterande dimensioner för att förbättra samhället för båda könen.

  Därför kan det vara på sin plats att för ovanlighetens skull lyfta viktiga kvinnofrågor, och det var även ett förslag som kom upp på pubträffen i går kväll (en rolig detalj är att förslaget kom från en person som normalt sett tycker jag borde ha en hårdare linje när jag driver mansfrågorna).

  Jag behöver dock er hjälp för att göra det. Vilka kvinnofrågor ser du som viktigast i en konstruktiv jämställdhetspolitik?

  Jag påbörjar listan här, så får ni gärna hjälpa mig i kommentarerna:

  Våld mot kvinnor i nära relationer. Detta försvinner inte bara för att det erkänns att även män drabbas, och det är kvinnor som är mer utsatta för grovt våld, skador och rädsla.
  Omänskliga utseendeideal. Dagens generation av tjejer och unga kvinnor har växt upp med konsekvent bildredigering av modeller. Givetvis kan inte tryckfriheten dras in, men vi kan ha en levande debatt som en del av jämställdhetspolitiken.

  Våldtäkter. Utomhus, inomhus, av främlingar och av bekanta. Att samhället fördömer våldtäkter är bra, men samtidigt behöver vi bli bättre på att förebygga samt att hitta bevis till fällande dom.

  Mobbing på kvinnliga arbetsplatser. Det är ofta på kvinnodominerade arbetsplatser inom offentliga sektorn som

  mobbingen är som värst.

  En betydande grupp invandrade kvinnor har i praktiken inte samma fri- och rättigheter som svenska kvinnor. Detta är helt oacceptabelt.

  Kvinnors ekonomi efter en skilsmässa. Ska pensionspoäng som arbetas in under ett äktenskap automatiskt delas lika mellan makarna?

  Krav som inte går att förena (dubbelbestraffning). En kvinna som är hemma “för lite” med sitt barn får skäll (av de traditionella värderingarna), medan en kvinna som är hemma “för mycket” med sitt barn också får skäll (av de radikalfeministiska värderingarna). När ska en mamma kunna ha en viss livsstil utan att bli skuldbelagd?

  Kvinnors hälsa. Alkohol- och tobakskonsumtionen har ökat bland kvinnor de senaste decennierna. Kvinnors medellivslängd har bromsat in. Hur ska denna trend kunna vändas?

  150 kommentarer till “Kvinnofrågor i framtidens jämställdhetspolitik”

  pellebilling.se/blogg

 166. Ulf Says:

  @Lena,

  Jag, och som jag uppfattar det, de allra flesta av de mest tongivande anvädarna här, är helt inne på att kvinnor och män skall ha rätt att komma fram på egna meriter, och värderas lika. Frågan är då vilka du vill välja som representativa för detta forum, och om du vill vara med och diskutera just det – hur vi når fram till en mer balanserad jämställdhet (det som här brukar omnämnas som Jämställdhet 2.0).

  Gott Nytt År!

 167. Man & Woman United Says:

  @ Lena

  Man måste också avtala om mötesplatsen för det skedda, redan innan det skett Men inte gå ivägen för sig själv Och vänta

  Som vore kärleken en karantän för den som lämnar sig själv

  Jag har lämnat mig själv brutalt
  Och har avtalat om mötesplatsen
  Är den din skall den också vara min.

  Lars Norén

 168. Ritsurei Says:

  Lena:

  Är det fel på folks åsikter eller är det fel på budskapet som förmedlas? Att hävda näthat är enbart den svages försvar av ett blekt och urvattnat budskap som ingen sympatiserar med. Att du går så långt som att ta illa vid dig av politiskt inkorrekta slutsatser tyder mer på din ofullkomlighet som människa än ett allmänt näthat. Du verkar helt ha missat processen ”att växa upp” men det är du inte ensam om i dagens Sverige. Sluta tyck synd om dig själv och väx upp!

 169. Lena Says:

  Man & Woman United:

  Tack. Fin dikt 🙂

  Ritsurei:

  ”Att hävda näthat är enbart den svages försvar av ett blekt och urvattnat budskap som ingen sympatiserar med.”

  Vart har jag hävdat näthat? Annars är jag relativt stark.

  ”..mer på din ofullkomlighet som människa än ett allmänt näthat.”

  På vilket sätt menar du att jag är ofullkomlig som människa?

  ”Du verkar helt ha missat processen ”att växa upp” men det är du inte ensam om i dagens Sverige.”

  Inte för att du förtjänar den informationen. Växte dock upp tidigare än många andra. Faktiskt före grundskolan.

  ”Sluta tyck synd om dig själv och väx upp!”

  Det börjar bli lite lustigt med vissa Jämställdister, som ogrundat säger till folk att sluta tycka synd om sig själva! När många av er inte gör annat än vill påtala ert eget lidande. Är det du eller jag som gnäller?

 170. Man & Woman United Says:

  @ ritsurei lena

  Förakt för svaghet sker av människor oavsett tillhörighet ;likt djur som får vittring genom känslor för svagare djur,sätter sig den starkare människan över den svagare. Är människan fortfarande i utvecklings stadiet från djur till människa under människans korta tid på jorden? Det vi vet är att våld föder våld och krig är ett misslyckande för mänskligheten. Kampen består då i män och kvinnors rädsla för varann och söka dialog och mötas i gemensamma sakfrågor oavsett feminism och jämställdism. Då har mänskligheten lyckats med ännu ett framsteg.

  Människor är sådana att de som krossar, känner ingenting; det är den krossade som känner vad som händer. Om man inte har ställt sig på de förtrycktas sida för att känna med dem, kan man inte förstå.

  Simon Weil

 171. Man & Woman United Says:

  @ Ritsurei & Lena

  Ylva Johansson och Erik Åsbrink,

  Gudrun Schymans förälskelse i en karl.

  Tror ni förälskelse och kärlek medför jämställdhet?

  http://www.newsmill.se/node/29266

  Antikönskrigs parollen Make love not (gender)war framförs här.
  Skulle bra gärna vilja dra fram på gatorna tillsammans med Erin Pizzey, Doris Lessing och demonstrera mot neo fascism, sverigedemokraterna,alliansen,våld på stan och hela radikalfeminismen med scum, genus industrin och rättsövergreppen.

  60-talet innan radikaliseringen på 70-talet förenade människor oavsett klass,etnicitet,ålder och kön på ett sätt som sällan tidigare skådats. Det var var sannerligen inte bättre förr för vi kan bättre. Eller vad tycker ni? Strindbergs verk, Caroline af Ugglas,Thorsten Flinck,Marcus Birro och Karl-Johan de Geer samt vetenskapsmännen är tillräckligt galna för att inte konsten ska gå om intet och bekämpa hat,våld och (köns)krig.
  Det måste komma ett uppror mot fascism och utrotning av män. Kärleken segrar alltid.

  ”Hat kan aldrig fördriva hat, det kan bara kärleken.”

  ”Människor hatar ofta varandra därför att de fruktar varandra. De fruktar varandra därför att de inte känner varandra. De känner inte varandra därför att de inte har några förbindelser med varandra. De har inga förbindelser med varandra därför att de lever åtskilda.”

  Martin Luther King

  http://www.huffingtonpost.com/2011/06/16/vancouver-riots-2011_n_878128.html

  ”I am human and I need to be loved just like anybody else does”

  ”I´m not the man you think I´m”

 172. Ritsurei Says:

  Man U:

  Det är knappast tolerans och acceptans som drivit civilisationens utveckling. T.o.m inom djurlivet har man på vetenskaplig grund konstaterat rasism och förtryck. Det är alltså helt naturligt. Dock ska man inte se fördomar som en styrka utan snarare bristen på dem.

  Dock ser jag ingen poäng i att vara en lättlurad nyttig liberal idiot med bristande tankeförmåga. Springer man i ett ekorrhjul är man inget mer än en ekorre.

 173. Mats J Says:

  Det som slår mig när jag läser alla inlägg på den här bloggen så är det just detta att det verkligen görs skillnad på män och kvinnor!

  Man måste hela tiden framhäva kvinnor som att ”dom allt också begår våldsbrott”.

  I såna diskussioner ser man att hatet tagit över. Det handlar inte om att värna om de som utsätts för våld eller psykisk mobbing utan mer om att utpeka hela grupper som våldsförövare.

  Då når man aldrig fram till något konstruktivt som kan förändra framtiden och minska våldsproblemen i relationer.

  Att hela tiden förflytta skulden mellan könsgrupper är oerhört destruktivt och ger bara personlig tillfredställelse för den som är den som pekar ut en könsgrupp som skyldig till sina obehagliga upplevelser.

  Jag har själv genomgått ett helvete med ett ex som vägrade mig umgängesrätt och hittade på lögner om vad jag gjorde med våra barn.

  Men jag har aldrig sett min situation som något som feminister rår för eller alla andra kvinnor som manipulerat sina män.

  Utan jag ser klarsynt på min situation, jag sitter i denna situation på grund av EN SÄRSKILD kvinna. Det finns fler som är som hon, men det gör inte att alla kvinnor eller ens större delen av alla kvinnor är manipulativa, våldsamma eller rent av elaka och ska behöva bära hundhuvudet för min ex-frus psykiska problem.

  Man kan inte skylla vissa kvinnors handlande på feminism eller bara på att de är kvinnor, utan man måste se det som ett individuellt handlande. Inte göra som så många här och i kommentarerna på den där tidningen dt.se och vilja framhålla alla kvinnor som feministiska manipulativa våldsbenägna monster.

  Jag har själv varit utsatt för våld i hemmet men jag tycker att de där artiklarna var väldigt bra. De belyser ett stot problem i vårt samhälle som är verkligt. Men många verkar ha uppfattat den som om att den pekar ut alla män i allmänhet som en potentiella våldsmän.

  Att läsa in sin egna tolkningar, erfarenheter och ståndpunkter i texter kan bli så galet fel. Om man känner sig kränkt över vad andra människor har gjort och som beskrivs i en artikel så är det en vriden egenskap som man borde söka hjälp för.

  Även om man känner sig kränkt av att ingen vet vad man har gått igenom eller genomgår så ger ju det ingen rätt till att skylla sin sorg och förtvivlan på en massa personer som inte ens medverkat i de våldsamma eller andra kränkande aktiviteterna an utsatts för.

  Jag kämpar för att alla ska ha rätten till att få ha en trygg relation och ett genuint umgänge med sina barn, kvinna som man.

 174. Lena Says:

  Mats J:

  Sund kommentar!

 175. Ulf Says:

  @Mats J,

  Jag håller med dig om att man inte skall utmåla hela grupper som skyldiga för vad några individer gjort, men:

  Inte göra som så många här och i kommentarerna på den där tidningen dt.se och vilja framhålla alla kvinnor som feministiska manipulativa våldsbenägna monster.

  Jag måste ha missat de kommentarerna. Kan du ge exempel?

  Det som jag sett som den vanligaste uppfattningen på den här bloggen är att:

  – det är en liten del, runt 6% av befolkningen som tar till våld i relationer (alltså helt fel att skuldbelägga gruppen män, eller gruppen kvinnor)
  – det är ungefär lika vanligt att kvinnor tar till våld, som att män gör det
  – kvinnors våld mot män är nästan helt frånvarande från den politiska debatten och medias rapportering.

 176. barfota Says:

  @Mats J:
  Håller med @Ulf kom gärna med exempel. Sign @Lena kan man nog lämna därhän hennes intresse verkar få fram budskapet om att det är kvinnohatare som kommenterar här.

 177. Lena Says:

  Ulf:

  Mats J har ju rätt till viss del. Ritsurei kl. 11,44 kommer ju t ex med ett intressant påhopp utan något som helst bevis.

  ”Att du går så långt som att ta illa vid dig av politiskt inkorrekta slutsatser tyder mer på din ofullkomlighet som människa än ett allmänt näthat.

  Han påstår vidare:

  ”Du verkar helt ha missat processen ”att växa upp” men det är du inte ensam om i dagens Sverige. Sluta tyck synd om dig själv och väx upp!”

  Jag svarar honom dock klockan 14,39.

  Barfota kan du ignorera han har trakasserat mig under flera dagar.

 178. Får mesiga eller ridderliga män skylla sig själva? « Genusnytt Says:

  […] en tid sedan bloggade jag om en artikel i Dalarnas Tidning som utmålade män som en grupp som misshandlar kvinnor. Jag […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: