Archive for januari, 2012

Ibland är genusperspektiv helt ointressant för DN

31 januari 2012

Jag bloggade tidigare idag om att DN hittade på en kvinnofälla.  De skrev om det faktum att hemförsäkringen inte gäller för den som blir misshandlad av en person som är skriven på samma adress (och alltså har samma försäkring) – men DN presenterade denna helt könsneutrala nyhet som ett rent kvinnoproblem. Se nedan. Hela artikeln (rubrik, ingress, brödtext, bildtext) genomsyrades av ett genusperspektiv.

Men det verkar inte alltid vara så viktigt för DN att anlägga ett genusperspektiv på nyheter. Titta på bilden ovan igen. Till höger om den nyss nämnda artikeln ser du en annan artikel, en artikel om att fler unga försöker ta sitt liv. Det handlar om självmord.

Den artikeln är helt könsneutral. Möjligen med en viss dragning åt kvinnohållet, eftersom det enda exempel på självmord som presenteras är en flicka som tog sitt liv.

DN väljer dock att inte nämna det faktum att självmord är ett betydligt större problem för pojkar/män än för flickor/kvinnor. Nedan ser du en sammanfattning av självmordsstatistiken för olika åldersintervall från 2010 (som du finner här).

Som du kan se drabbas män värst. Betydligt värre än kvinnor. Av det totala antalet personer som dött självmordsdöden det aktuella året är 71 procent män (och alltså 29 procent kvinnor). Bland unga, som särskilt omnämns i DN-artikeln, är 74 procent män (26 procent kvinnor). Det innebär att bland de unga går det tre döda pojkar/män på varje död flicka/kvinna.

Jag noterar att DN inte bedömer att den övervikten för pojkar/män motiverar anläggandet av ett genusperspektiv på artikeln. Jag säger inte att bedömningen med nödvändighet är felaktig. Men det intressanta är att när kvinnor drabbas av något tenderar tröskeln för att anlägga ett genusperspektiv att vara mycket lägre än när män drabbas av något.

För övrigt: Bara kvinnor och barn tilläts se fotboll – igen.

Idag hittar DN på en kvinnofälla

31 januari 2012

Idag har Dagens Nyheter skapat en ny kvinnofälla. Hittat på en. De har gjort en könsneutral företeelse till ett renodlat kvinnoproblem.

Den företeelse de skriver om är att hemförsäkringen inte gäller vid misshandel, om förövaren och offret är skrivna på samma adress. Helt könsneutralt, alltså.

Detta presentera av DN så här på förstasidan:

Och så här är själva artikeln, på sidan 12 i papperstidningen:

Kvinnovinklingen är total. Den upprepas gång på gång. I rubrik, ingress, i brödtexten och i bildtexten (där det uttrycks som att hemförsäkringen har ett ”manligt perspektiv”). Trots att själva saken är könsneutral.

DN:s vinkling av nyheten utgör ett av många exempel på att relationsvåld idag anses vara lika med mäns våld mot kvinnor. Därmed osynliggörs det våld som drabbar män – av kvinnliga förövare, liksom av manliga förövare i samkönade relationer.

Som jag har skrivit i både boken Mansförtryck och kvinnovälde och boken Sex feministiska myter finns det ett omfattande relationsvåld från kvinnor riktat mot män – kvinnors våld mot män. Detta tystas dock ned i hela samhället. Rollfördelningen män=förövare, kvinnor=offer får inte störas. Jag ägnar ett kapitel var åt denna sak i de nämnda böckerna (som finns gratis som pdf:er på ovanstående länkar).

Tack för tipset, Tommy, Boris och Ann-Mari Maukonen!

För övrigt 1: Så kallat feministiskt självförsvar även i Norge – se nedan eller här. Tack för tipset, J. Förtydligande: Att jag bloggar om detta innebär inte att jag är negativ till att kvinnor lär sig självförsvar, det är den feministiska inriktningen på självförsvaret om gör mig undrande.

För övrigt 2:I Sahel-regionen står vi inför en matkris av större omfattning än vanligt. Kongo-Kinshasa, Tchad och Centralafrikanska republiken är andra katastrofområden som kräver omedelbar finansiering för att den mest utsatta befolkningen – kvinnor och barn – ska överleva”, säger Rima Salah, UNICEFs vice chef.

För övrigt 3: Förra jämställdhetsministern Margareta Winberg (s) är deppad. Hon tycker att partiet har tappat sin jämställdhetspolitik. Hon säger idag: ”Frågan är borta. Den finns inte. Det är illa. Jag vet inte ens vem Socialdemokraternas talesperson i jämställdhetsfrågor är i dag. Om vi nu har någon”. Ett av hennes många berömda uttalanden från sin aktiva tid är detta: ”Men ni andra systrar då? Varför finner ni er? Varför kan inte ni berätta om männen som förtryckare, hustrumisshandlare, talibaner eller allmänt otrevliga typer?”. Läs fler citat från Winberg och andra antijämställdister här.


S-kvinnor: Budgetdisciplin förstör jämställdheten

31 januari 2012

S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad har skrivit en märklig debattartikel. Hon tycker att de strama krav på budgetdisciplin som är central i den föreslagna finanspolitiska pakten för att rädda Euron är ett slag mot kvinnorna.

Ikväll kan EU:s kvinnor komma att offras för att rädda Euron”, är rubriken på artikeln från igår. Hon skriver sedan:

När krav på besparingar och budgetdisciplin blir ett allt överordnat mål kan jämställdheten komma att offras i kampen för att rädda euron

Det är ett underligt resonemang. Budgetdisciplin är central för en ordnad ekonomi, på alla plan, privatekonomiskt såväl som nationalekonomiskt. Det har inget med jämställdhet – som är lika värde, rättigheter och skyldigheter för könen – att göra. Utan budgetdisciplin lurar krisen om hörnet, och det är dåligt för alla. Se på Grekland.

Underlig är också denna passus i Sommestads resonemang:

När den finansiella krisen slog till år 2008, blev effekterna svårast för de grupper som redan hade en svag ställning på arbetsmarknaden. Dit hörde många kvinnor. Krisen slog särskilt hårt mot äldre kvinnor, och mot kvinnor med utländsk bakgrund. Idag, några år senare, kan vi se hur den finansiella krisen har fördjupat kvinnors diskriminering och utsatthet. Ojämlikheten mellan kvinnor och män i EU består och fördjupas.

Som du exempelvis kan läsa om exempelvis här och här är det männen som drabbas värst av den ekonomiska kris Sommestad talar om.

Faktum är att Lena Sommestads artikel inte är något annat än ännu ett närmast desperat försök att utmåla kvinnor som ständiga offer. Tröttsamt. Är det med den attityden som Sommestad tror att socialdemokraterna ska komma tillbaka som ett livaktigt, modernt och regeringsfähigt alternativ?

Ny kvinnofälla hittad: Styrelseuppdrag

30 januari 2012

Ytterligare en kvinnofälla har hittats – styrelserummen. Svenska Dagbladet skrev igår: ”Därför kan styrelserummet ha blivit den nya kvinnofällan”.

Bakgrunden är att framgångsrika kvinnor med jobb på vd-nivå eller strax därunder har en tendens att kliva av sin karriär när de är i 50-årsåldern. Det är i alla fall en slutsats som SvD har dragit.

Vad händer då? Jo, dessa kvinnor, som alltså hoppat av den operativa karriären, blir högvilt som styreseproffs. Företag skriker ju efter kvinnliga styrelseledamöter. Därför får dessa avhoppade kvinnor snabbt ett antal styrelseuppdrag – och vips är det stämplade som styrelseproffs. Och med den stämpeln betraktas de inte som aktuella för operativa chefspositioner.

Kvinnorna har gått i fällan. Kvinnofällan. Blivit offer. Enligt Svenska Dagbladet.

Min tanke var: Men dessa kvinnor ville ju lämna det operativa chefsskapet!

En intressant siffra som publiceras i artikeln är att medelåldern för Sveriges tio främsta kvinnliga styrelseproffs är 54 år, medan medelåldern för Sveriges alla styrelseproffs (90 procent män) är 63 år. Ungefärligen kan man alltså säga att kvinnliga styrelseproffs är 9 år yngre än manliga.

Det är en stor skillnad. Vad kan det bero på att kvinnors väg till styrelserummen går så mycket fortare än mäns? Det torde vara något att fundera över, vilket dock inte Svenska Dagbladet gör. Jag har mina misstankar.

För övrigt borde mer energi ägnas åt frågan varför kvinnor kliver av karriären när de är runt 50. Det här är inte första gången jag stöter på den informationen. Mycket talar för att det är kvinnors val som ligger bakom detta, att kvinnor helt enkelt gör andra livsprioriteringar än män (och vinner andra värden). I så fall handlar det ju inte om diskriminering (vilket ofta sägs eller antyds). Mer om detta finns i min bok ”Sex feministiska myter”, kap 3.

Tack för tipset, Tommy och Olof!

För övrigt 1: Här kan du se och läsa om en ny sorts feministisk konst som ställs ut på konsthallen Liljevalchs. Tack för tipset, Fredrik!

För övrigt 2: Här kan du läsa en fantastisk artikel av DN:s ledarskribent Hanne Kjöller, där hon erkänner vidden och djupet av problemet att det svenska rättsväsendet belönar föräldrar som försvårar umgänge med barn vid vårdnadstvister. Hon skriver också rakt ut att socialtjänsten står på mammans sida och understödjer falska anklagelser om sexuella övergrepp. Tack för tipset, Tommy!

Har du tips på diskriminerande ungdomsverksamhet?

30 januari 2012

Hej alla jämställdister! I mitt skrivande av en bok om könsdiskriminering har jag nu kommit fram till ungdomsverksamhet. Jag tar därför gärna emot tips på könsdiskriminerande ungdomsverksamhet, såsom exempelvis:

– Sommarläger för det ena könet
– Ungdomsgårdar som har dagar eller kvällar för bara det ena könet
– Kurser och informationsmöten för det ena könet
– Projekt inriktade på vård och hälsa som bara riktar sig till den ena könet

Ovanstående är alltså bara exempel. Skriv hemskt gärna tips som kommentar till denna bloggpost eller mejla till par(at)atomer.se.

Jag är mycket tacksam för alla tips! Du som tipsar slår ett slag för jämställdheten!

”Kvinnor städar med mopp men män kör städmaskiner”

30 januari 2012

Idag rapporterar SvD om att Arbetsmiljöverket ska göra en storsatsning på att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Motiveringen är enligt tidningen att fler kvinnor än män slås ut från arbetslivet, och att kvinnor har högre sjukfrånvaro och oftare tvingas till sjukpension.

Nu har Arbetsmiljöverket fått regeringens uppdrag att förbättra kvinnors arbetsmiljö. Uppdraget löper fram till slutet av 2014 och går löst på 20,5 miljoner kronor.

Dels ska kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö ökas, dels ska kvaliteten på tillsynsverksamheten höjas. Kvinnodominerade branscher ska vara särskilt i fokus.

Vi ska förbättra våra inspektioner och försäkra oss om att alla inspektörer har genusglasögon på sig”, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Mikael Sjöberg.

Genusglasögon.

Sedan kommer han med en ren genuslögn. Jag citerar:

Förr sa man att det var män som jobbade i riskbranscherna. Idag är det i högre grad kvinnor som finns i riskbranscher”.

Om det stämmer har förändringen gått snabbt. Under 2010 dog nämligen 57 män och 1 kvinna på jobbet i Sverige. Jag bloggade om det här.

Boel Callermo, som är avdelningschef på Arbetsmiljöverket, säger att arbetsmiljövillkoren kan vara olika för män och kvinnor. Sedan kommer hon med ett intressant uttalande:

I städbranschen kan det vara så att kvinnor städar med mopp medan männen kör städmaskiner.

Det där får mig att vilja ställa fyra frågor:

1. Är det verkligen så på dessa arbetsplatser att indelningen mopp/maskin går strikt efter kön och att den är tvingande?
2. Kan det vara så att det rör sig om olika typer av städjobb, som män respektive kvinnor känner sig olika attraherade av?
3. Kan det vara så att personalen får välja och och fler kvinnor än män tackar nej till städmaskin av rädsla eller osäkerhet?
4. Boel Callermo använder uttrycket ”kan vara”. Vad betyder det? Hur utbrett är egentligen fenomenet?

Generellt är min kommentar till Arbetsmiljöverkets nya kvinnosatsning, på regeringens uppdrag, denna: Det rimliga måste ju vara att inrikta satsningarna på de yrken som är mest utsatta. Kanske visar det sig då att fler kvinnor än män finns i dessa yrken. Men då är satsningen jämställd.

Att göra satsningen enkönad är orimligt. Även om en grupp är överrepresenterad avseende ett visst problem ska naturligtvis åtgärderna riktas mot alla dem som drabbas av problemet. Hemlöshet drabbar mest män. Tänk om myndigheterna skulle göra en enkönad satsning på att hjälpa manliga hemlösa?

För övrigt undrar jag vilka åtgärder Arbetsmiljöverket vidtar för att stoppa arbetsplatsdöden.

Läs artikeln här. En annan artikel om Arbetsmiljöverkets satsning finner du här.

(Till alla som varit vänliga nog att skicka mig tips i helgen vill jag meddela att jag varit borta utan dator och ligger efter – men stort tack vill jag rikta!)

Tjejer och kvinnor – här är receptet! JUST DO IT!

29 januari 2012

Nedanstående visar vad jag alltid tyckt – det är fullständigt självklart att tjejer/kvinnor kan det som killar kan, om de vill och har samma kämpaanda. Just därför behöver de inte curlas och ska inte curlas. Naturlig, självklar jämställdhet! Just do it!

Grattis, Laura, skitbra jobbat! (läs mer om bedriften här)

För övrigt 1: Här är dagens första osynliggörande av manligt lidande i DN:

Det står om livsfarliga arbetsförhållanden för ”gruvarbetare” i Kongo. På bilderna är alla pojkar. I artikeln står dock ingenting om könsfördelningen. Ordet ”pojke” nämns en gång, när en pojke intervjuas, men som grupp kallas pojkarna för ”arbetare”. Genusperspektivet lyser helt med sin frånvaro. Det är hemskt och livsfarligt för ”arbetarna”. Så här till exempel:

Är det någon som tror att könet hade utlämnats i DN:s beskrivning om det varit flickor som riskerat sitt liv i gruvan?

För övrigt 2: Jag bläddrade en eller två sidor i DN och vips kom nästa osynliggörande av manligt lidande. Se här:

Vi ser ofta mediarapporter om att så och så många har dött i ”oroligheter” i Syrien – alltså i kampen för frihet i den grymma diktaturen (hittills 5.400 ”människor”). Men det står i princip aldrig någon om könsfördelningen hos hjältarna. Inte här heller – men man får en ledtråd…

Känd feminist kritiserade manshat – drabbades själv av hatet

28 januari 2012

Krönikören, radioprataren och feministen Hanna Fridén skrev ett blogginlägg där hon kritiserade manshat på Twitter. Hon inledde med att kritisera alla de aggressiva och nedlåtande påhopp som de killar råkade ut för som diskuterade killfrågor på Twitter. Att diskutera killfrågor upplevdes som väldigt provocerande av många feminister…

Så här inledde Fridén sitt inlägg:

Det finns en grupp kvinnor som inte sällan jag får bära bördan att förklara mig mot. Kvinnorna som hatar män. Kvinnorna som beter sig som skit mot män”.

Och så här kom hon in på killarna på Twitter:

De [de feministiska kvinnorna] är arga, så fort en kille ställer en helt harmlös fråga attackeras dem och kallas för värdelösa, skämmiga mesar som borde gå och dö. Hela tiden dundrar dessa kvinnor in och säger åt människor att sluta gnälla, för kvinnor har det värre och det måste de inse.

Diskussionen breddades till en generell diskussion om manshat, där Hanna Fridén tog avstånd från manshat och sa att det skadar feminismen. Så här sa hon om manshat (skrivfelet är hennes):

Det är fullkomligt vidrigt. Jag mår så dåligt varje gång jag går in och läser det för det aldrig befriat från de här hatande kvinnor. Aldrig.”

Vad hände då när Hanna Fridén så tydligt tog avstånd från det feministiska manshatet? Jo, helvetet brakade löst. Jag citerar vad hon skriver om de reaktioner hon fick:

”Jag har blivit hånad, fått hotbrev där det står att såna som jag förtjänar att huggas ner och slängas i en papperskorg, jag har fått höra att jag är psykiskt störd, att jag ändå inte är värd att uttala mig för att jag har Aspergers och alltså är en dum psykopat, jag har fått höra att jag är korkad, och att detta bevisas med att jag inte har någon imponerande utbildning. Jag har fått höra att jag är kvinnohatare, att jag är en svikare, att jag förtjänar att brännas på bål och att såna som jag inte är värda att behandlas med respekt. […]

Det låter som helt vanliga blogg-, Twitter- och Facebookinlägg om en viss Pär Ström så fort han sagt att kvinnor och män ska ha lika rättigheter och skyldigheter… Jag skrev en debattartikel på Newsmill om det (här). Välkommen in i klubben, Hanna!

Denna formulering av Hanna Fridén är intressant:

Det är fler killar som kallar sig för feminister som hotat och hånat. Betydligt, betydligt fler. Däremot så har ett flertal av kvinnorna som propagerat för manshat skickat mycket, mycket kärlek till dessa killar som hoppat på mig och hånat mig.”

De manliga feministerna är alltså mycket värre än de kvinnliga när det gäller hat, menar Fridén. Kanske måste de elda upp sig själva för att komma över det inre motstånd som måste finnas mot att attackera sig själva (vilket det ju innebär att attackera gruppen män).

Det är sorgligt att genusdebatten ska vara så vulgär i Sverige, med så mycket näthat från antijämställdister. Det är en sjuk värld vi har fått på genusområdet. Helt vrickad. Hur kunde det gå så?

Jag vill ge dig mitt stöd, Hanna, sådant som du beskriver att du råkat ut för ska ingen behöva stå ut med! Hoppas du inte låter påhoppen få grepp om dig. Stå på dig, Hanna, och skaka av dig hatet! Det du sa var sunt!

Tack för tipset, Bo!

För övrigt 1: Kristdemokraten Mats Odell, som idag försöker bli partiledare, fick backa efter nedanstående uttalande i radio.

För övrigt 2: Som vanligt inget genusperspektiv på nedanstående nyhet. Det står inget om könsfördelningen bland frihetskämparna, trots 5.400 dödade.

Där rök det hoppet…

27 januari 2012

Nu visar det sig att Stefan Löfven har bestämt sig för att köra det hårdfeministiska spåret. Så här säger han till Expressen:

Tror man på alla människors lika värde är man också starkt emot diskriminering. Det är så oerhört provocerande att hur att se hur kvinnor diskrimineras i vårt samhälle och i vårt arbetsliv. Jag är en övertygad feminist punkt slut.”

Jag blir så frustrerad. Han blir ”oerhört provocerad” av kvinnodiskrimineringen han ser, så den måste vara väldigt omfattande. Men vad är det för kvinnodiskriminering han åsyftar?

Kan du visa, Stefan, hur kvinnor blir diskriminerade i dagens Sverige? Detta curlade kön som åtnjuter positiv särbehandling av staten (och andra delar av det offentliga).

Tack för tipset, Tommy!

För övrigt 1: Nättidningen Feministiskt Perspektiv, som till skillnad från oss jämställdister uppbär presstöd för sin opinionsbildning, har intervjuat Pelle Billing. Det är bra. Vad jag uppskattar mindre är att de har lagt en del energi på att fråga Pelle Billing om vad som skiljer honom och mig åt, och vad han tycker om mig, och vilken relation vi har. Det är detta som inleder artikeln. Det är uppenbart att de försöker så split i den jämställdistiska rörelsen. Pelle har bloggat om intervjun här.

För övrigt 2: S-kvinnors ledare Lena Sommestad ber partiets utrikespolitiske talesperson Urban Ahlin om ursäkt för att ha anklagat honom för sextrakasserier offentligt (här). Tack för tipset, Tommy!

För övrigt 3: Notera rubriksättningen (nedan) som Sveriges Radio har gjort till denna artikel. Det är lustigt nog Löfvens egen ideologi som slår tillbaka mot honom själv…

Nya s-basen har beslutat om mansdiskriminering

27 januari 2012

Den nyutnämnda s-basen Stefan Löfven har ju fått kritik för att han i egenskap av Metall-ordförande har varit negativ till den så kallade jämställdhetspotten, eller kvinnopotten, i löneförhandlingarna. Men nu framkommer information som tyder på att han kanske är antijämställdist (feminist).

Som du ser ovan skriver Aftonbladet på sin sajt att Löfven sagt i deras tevesändning ”Jag är en övertygad feminist”.

Det där ställer jag själv upp på till hundra procent. Men det har ju inget med feminism att göra… Har Aftonbladet gjort en feltolkning?

Det har dock framkommit annan information som tyder på att Stefan Löfven verkligen är en tvättäkta antijämställdist. Här:

Tidningen Sydsvenskan har intervjuat Anna Fernebro, som länge suttit i IF Metalls förbundsstyrelse tillsammans med Stefan Löfven. Hon tycker inte alls att han är motståndare till kvinnokampen. Här följer ett utdrag ur intervjun:

Anne: – Han om någon driver kvinnofrågan, han har beslutat att det ska vara minst 30 procentig kvinnorepresentation i våra beslutande organ.

Sydsvenskan: Varför bara 30 procent?

Anne: – För att kvinnorna utgör 22 procent av våra medlemmar. 30 procent räcker för att göra sin röst hörd.

Ja, så går det till i Sverige i nådens år 2012. Man skakar på huvudet.

Detta är ännu ett exempel på att antijämställdismens mål börjar skifta. Det räcker inte med lika könsfördelning. Det ska vara kvinnlig dominans, kvinnlig övervikt.

Är det någon bloggläsare som vet mer om var Stefan Löfven egentligen står i genusfrågan?

Tack för tipset, Daniel!

För övrigt 1: Här kan du ta del av en intressant diskussion om hur kvinnor framställs i dataspel, och om huruvida recensenter av dataspel ska ha genusperspektiv på spelen som en del av recensionen eller inte. Gå alltså till kommentarerna. Tack för tipset, Ole!

För övrigt 2: I denna debattartikel redogörs för forskning som visar att barn inte blir mer skadade när papporna är hemma med dem (apropå Annica Dahlströms påstående). Tack för tipset, Johan, Robert och Tommy!

Kvinnor leder allt oftare löneligan

27 januari 2012


Allt oftare ser man rapportering om att kvinnor tjänar mest – mer än män. Igår skrev Sydsvenskan en artikel om att tre av de fyra högst betalda av de anställda i Lunds kommun är kvinnor. Tidningen skriver: ”Är detta en slump eller medvetet? Både och.”

Den senaste rekryteringen är kommundirektören Anette Henriksson. Om rekryteringen av henne säger kommunalrådet:

””Vi sa aldrig att det måste vara en kvinna på posten, men vi hade sagt att det gärna fick bli en kvinna.”

Intressant är också Anette Henriksson fick jobbet i konkurrens med en annan kvinna. Båda slutkandidater var kvinnor.

Anette Henrikssons lön är så hög att det får vänsterpartiet att protestera.

På samma tema: Igår visade jag nedanstående löpsedel på bloggen – från Gotland. Studera fotona.

Näraliggande: Tidningen Sydsvenskan rapporterar också hur det ser ut på listan över tänkbara kandidater till jobbet som ny prorektor vid Lunds Universitet. Av 16 kandidater är 12 kvinnor. Nämnas kan att den förra prorektorn var kvinna. Nämnas kan också att rektorn vid universitet enligt Sydsvenskan har sagt att han gärna vill ha en kvinna som ny prorektor, även om han kan tänka sig en man.

För övrigt: Nio miljöpartister tycker att mutkolvar är män i denna motion till riksdagen från förra året. De skriver: ”Alla de som hittills är misstänkta i denna härva av korruption är män. Det är gamla trotjänare på chefsposter på kommunala förvaltningar och bolag och på andra sidan är det chefer hos leverantörer inom byggsektorn. Genomgående är de 50 plus. – Det är män som gått ut och tar en öl tillsammans när de har kommit överens i en upphandling. Snart går de också på fotboll tillsammans, fotbollsintresset är stort i Göteborg. Det är leverantören som ordnar biljetterna. Kanske finns det en vip-loge. De blir ”Kalle” och ”Nisse” med varandra; och snart börjar man hjälpa varandra.” Jag får vibbar av manshat – misandri. Tack för tipset, Christoffer!

Nu frossas det i allt från ”gubbigt” till ”gubbträsk”

26 januari 2012

Jag vet inte hur många kilometer det är mellan Ådalen (där Stefan Löfven växte upp) och Gubbträsk, men man får intrycket att det är två namn på samma ort.

Att Håkan Juholt ersätts som s-ledare av en man retar upp ganska många, särskilt mot bakgrund av att en annan man (Sven-Erik Österberg) blir gruppledare i riksdagen. Många medier uttalar genuskritik, och använder ord som gubbar, gubbig, gubbträsk. Några exempel:

1. ”Socialdemokraterna riskerar att fastna i gubbträsket, tror bedömare SvD talat med”, skriver Svenska Dagbladet på nyhetsplats.

2. ”Frågan är om den här gubbigheten i dubbel bemärkelse som nu tar över kommer att locka väljare”, skriver s-debattören Lotta Gröning. Hon säger också om Stefan Löfven: ”Han är inte kvinnornas man”

3. ”Det blir en stabil om än aningen gubbig lösning”, skriver Göteborgs-Posten på ledarplats.

4. ”Det talas om Sven-Erik Österberg som gruppledare och man kan tänka sig Thomas Östros som ekonomisk talesperson. Det låter ju – stabilt. Men påtagligt gubbigt. Och gubbigt är problematiskt, inte bara för att hälften av väljarna är kvinnor, utan för att Fridolin, Romson och Sjöstedt ter sig monstruöst vitala i jämförelse”, skriver GT/Expressen på ledarplats.

5. Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro har ingenting emot Stefan Löfven som person men beklagar att Socialdemokraternas nye partiledare är en man från ett mansdominerat fackförbund som IF Metall, enligt SVT.

6. Daniel Suhonen, chefredaktör för partiets tidskrift Tiden, säger till Svenska Dagbladet: ”Löfven måste nu ge plats i partitoppen för ett tydligt kvinnligt ledarskap. Eftersom kvinnorna är vår viktigaste väljargrupp tillsammans med invandrare och arbetare måste dessa grupper känna igen sig i den socialdemokratiska ledningen.”

7. S-kvinnornas ordförande Lena Sommestad hade helst sett en kvinna som ny partiledare (här).

8. Längst går Hillevi Larsson, s-riksdagsledamot från Malmö. Enligt Expressen resonerar hon kring att det kanske behöver inrättas en ny framträdande post inom socialdemokraternas ledning som alltid är vikt för kvinnor. Det verkar i alla fall vara det hon menar, se här. ”Det gäller verkligen att man lyfter fram kvinnor”, säger hon.

Har du sett fler varianter? Skriv gärna kommentar!

För övrigt: Jämställdisten Joakim, som bor på Gotland, tog nedanstående foto och sände in det till GenusNytt. Titta på bilderna. Stöder inte teorin om glastak.