En sjunde feministisk myt spräcks

by

Vi jämställdister lägger pussel för att få fram den sanna bilden av de två könens situation förr i världen – bortom vulgärbilden att män härskade och kvinnor led. (Stort tack för din fantastiska illustration, Larry!)

Nu ska jag placera ut en pusselbit till i detta genuspussel. Saken aktualiseras av en artikel i tidskriften Populär Historia.


Jag tvingas nämligen konstatera att Populär Historia sprider en betydelsefull feministisk myt. I nummer 9/2011 behandlas Fattigsverige, och i faktarutan ”Från fattigvård till folkhem” presenteras ett antal viktiga årtal. Där påstås att ”allmän rösträtt för män” infördes 1911, medan kvinnor fick rösträtt 1921. Se nedan.

Informationen är felaktig. Sanningen är att kvinnor fick rösträtt 1921 (då hölls det första val som kvinnor hade rösträtt i), medan män fick (i stort sett) allmän rösträtt först två år senare, 1923. Då avskaffades kravet att män måste ha gjort värnplikten för att få rösta. Rösträtt utan motprestation tilldelades alltså kvinnor först.

Värnplikten var en enorm manlig uppoffring, inte minst mot bakgrund av att den kunde resultera i döden på slagfältet, och kunde före 1923 betraktas som en slags betalning för att förtjäna rösträtten. Faktum är att just värnplikten, som infördes 1901 i Sverige, var drivande bakom rösträttsreformerna. Det ansågs orättvist att medborgare (män) skulle ha skyldighet att försvara landet i krig men ändå inte ha rösträtt. Låter onekligen logiskt.

Rösträtten infördes successivt. Redan före rösträttsreformerna, på den tiden när män men inte kvinnor fick rösta enligt den missvisande bild som antijämställdister idag sprider, var det bara en minoritet män som hade rösträtt. Exempelvis hade drygt 20 procent av den manliga befolkningen rösträtt år 1866, enligt Wikipedia. 80 procent av männen var alltså utan rösträtt. I samband med ekonomiska kriser förlorade många män sin rösträtt.

De allra flesta män på 1800-talet var alltså lika maktlösa i valen som kvinnor. Varför nämner antijämställdistiska debattörer aldrig det?

Kvinnor var heller inte helt utan rösträtt ens på 1800-talet. Från 1862 kunde myndiga, ogifta kvinnor ha kommunal rösträtt om de uppfyllde vissa kriterier (främst ekonomiska).

Det innebär att på slutet av 1800-talet fanns det en del kvinnor som hade partiell rösträtt medan de flesta män inte hade någon alls. Återigen något som ”råkar” glömmas bort i jämställdhetsdebatten.

Villkoren för att få rösta kallades ”ordentlighetsstrecken”. Dessa innebar att ca 4 procent förlorade sin rösträtt efter 1919, och då var det fler män än kvinnor som förlorade rösträtten. I några städer innebar reglerna att 25 procent av männen saknade rösträtt. Det gällde alltså vid ett årtal som ligger åtta år efter det årtal när Populär Historia hävdar att ”allmän rösträtt för män” infördes.

Ordentlighetsstrecken avskaffades successivt. Kravet på genomförd värnplikt för att män skulle få rösta togs bort 1923. Kvinnor fick från början rösta utan att behöva göra värnplikt, eftersom de var automatiskt befriade från värnplikt på grund av sitt kön.

Även om vissa undantag från rätten att rösta (för båda könen) fanns kvar ända till 1989 kan man säga att det var det året, 1923, som Sverige i princip fick allmän rösträtt. Och då fick männen det två år efter kvinnorna.

Läs mer i Wikipedia här. Den som tänker kritisera Wikipedia som källa bör först visa att uppgifterna är felaktiga.

Jämställdisten lägger pussel – bit för bit kartlägger vi den nedtystade delen av historien. GenusNytt-läsare, skicka in din pusselbit till mig på par(at)atomer.se!

60 svar to “En sjunde feministisk myt spräcks”

 1. Ulf Says:

  Vän av ordning undrar förstås hur stor del av den manliga befolkningen före 1923 som inte fullgjort sin värnplikt?

  Jag kan tänka mig att det var en del, eftersom värnplikten rimligen borde berörd huvudsakligen de som var unga 1901 och framåt.

 2. Aktivarum Says:

  Toppen du tar upp detta ämne

  Jag vet inte hur länge jag malt just mot iden om den sjunde myten. Jag har upprepat betydelsen av den fyrtiogradiga röstskalan som avskaffades 1918 åtskilliga gånger. Jag har påpekat att första världskriget i sig var en gigantisk katalysator för sociala förändringar.

  Och slutligen så döpte jag i ett inlägg irrelevanta hänvisningar till feministiska fantasin om rösträtt till rösträttsdårskap

 3. Ulf Says:

  Läser Den ifrågasatta värnplikten – en intressant historisk tillbakablick:

  Åren 1792 och 1793 massmobiliserades den franska befolkningen, den så kallade ”levée en masse”. År 1798 började myndigheterna registrera alla män mellan 18 och 25 år. Uppemot hälften av årsklasserna inkallades till krigstjänstgöring. Det handlade om hundratusentals personer. För första gången i världshistorien såg miljonarméer dagens ljus och de fungerade i vart fall hjälpligt.

  Man får anta att det bakom ”fungerade i alla fall hjälpligt” döljer sig rätt många dödsfall och mycket lidande…

  I kriget mot Ryssland 1808/09 inkallades lantvärnet, en reservarmé bestående av extrautskrivna soldater. Kriget gick som bekant riktigt dåligt för Sverige som förlorade hela den östra rikshalvan, Finland. 1/3 av Sveriges yta och ¼ av befolkningen förlorades för alltid. […] Lantvärnets insatser i konflikten visade sig katastrofala, av 28 000 mobiliserade soldater, nästan 25 % av en årsklass, omkom uppemot ¼. De flesta omkom inte i stridshandlingar, utan som en följd av svält, sjukdomar och andra umbäranden. Förlusterna var visserligen inte högre än vad den indelta armén drabbades av i krigstid, det viktiga att notera är att det var den vanliga befolkningen som fick känna på förlusterna.

  Under 1800-talet omvandlades Sverige i riktning mot ett klassamhälle. Den dominerade samhällsgruppen, den liberala borgerligheten, bestående av fabrikörer, grosshandlare och publicister, strävade efter att förnya och modernisera landet. Målsättningen var näringsfrihet och ökat politiskt inflytande. Adelns och kungamaktens privilegier skulle avskaffas, ståndsriksdagen skulle ersättas av ett modernt tvåkammarparlament efter engelsk förebild.

  Tidiga steg mot jämställdhet?

  Med början 1901 genomdrevs därför olika värnpliktslagar i Sverige. I utbyte mot en genomgripande reformering av skattesystemet infördes en årslång värnplikt. Enkelt uttryckt avskaffades de så kallade grundskatterna på fast egendom i utbyte mot ett proportionellt skattesystem. Ytterligare en eftergift från politisk sida var utökandet av rösträtten. Opinionens slagord löd; en man, en röst, ett gevär. År 1909 reformerades valsystemet och allmän manlig rösträtt, om än med inkomstrestriktioner, infördes. Utvecklingen var likartad över hela Europa. Jättearméer med miljoner värnpliktiga växte fram i Ryssland, Preussen, Österrike-Ungern och Frankrike. Övriga länder följde patrull så gott de orkade.

 4. Sigvard Says:

  SvD skriver 2011-12–31 att sex personer låg döda i flera månader innan de upptäcktes. Av dessa var fem män.

  Även att få dö ensam har blivit gubbigt med en klar manlig överrepresentation.

 5. Jocke S Says:

  Som uppvuxen innan feministsamhället spred sina myter, så lärde jag mig på historielektionen då, att rösträtten hängde ihop med värnplikten. ””en man, en röst ett gevär!” löd sloganen då i början på 1900-talet.
  Sedan anser åtminstone jag, att det finns en annan aspekt med detta könsrollsamhälle (sedan kan man tycka vad man vill)
  För hundra år sedan gällde det familjen och dennas överlevnad, som inte var garanterad någonstans genom någon väldfärdspolitik.
  Detta och nnebar att mannen hade yrkesansvaret, och för enigheten inom familjen stod för att representera familjen utåt och t.ex då med rösträtten för familjen. Och därför hade som bekant en del förvärsarbetande ensamstående kvinnor också rösträtt.
  Manlig värnplikt är och förblir det mest könsdiskriminerande fenomenet i alla tider och i alla länder, och det kommer framtiden att inse.
  Vill också nämna för Pär och andra. På -50-talet hade kvinnor som jobbade i jordbruket i sverige lägre lön än män. De förväntades därmed ej jobba lika hårt, för här gällde det oftast kroppskrafter. Och män hade väl då högre pensionsår?
  Denna och värnplikten gäller i många länder fortfarande.
  Feminismen och dess opportunistiska makt utnyttjande genom riksdagen/staten är ett Titanic på väg mort isberget. Men när detta inträffar, så kommer denna gång inte kvinnorna att priviligieras vid räddningen!

 6. Andreas Nurbo Says:

  Pär Ström: Kvinnor fick rösträtt 1919. De röstade första gången 1921. Förstår inte varför man alltid lyfter fram när de fick rösta första gången inte när de fick rösta.
  Första omgången allmän manlig rösträtts förändring kom 1909 de fick rösta 1911.

  Hela grejen är ju att det behövdes grundlagsändringar och de måste bekräftas. Redan 1909 fick kvinnor rösta i kommunalvalet.

 7. Valeria Says:

  @Pär Ström

  Det kvinnliga rösträtten tas givetvis upp i historieundervisningen i grundskolan – däremot nämns inte att allmän rösträtt för män uppstod bara något decennium tidigare. Jo, jag vet att det var mot krav på fullgjord värnplikt, men i mina ögon är det inte det som är det intressanta. Snarare reagerar jag mot att det i läroböckerna ofta låter som om allmän rösträtt för män uppstod någon gång kring 3000 f.Kr.

 8. Ulf Says:

  @Jocke S,

  På -50-talet hade kvinnor som jobbade i jordbruket i sverige lägre lön än män. De förväntades därmed ej jobba lika hårt, för här gällde det oftast kroppskrafter.

  Det påminner mig om min första aha-upplevelse beträffande genusvetenskapen, i senare halvan av 90-talet, någon gång. Jag lyssnade på en radiointervju av en genusforskare, som studerade jordbrukssamhällen från förr. Den stora grejen för henne var att hon hittat existensbevis för att kvinnor också jobbade på fälten (dvs, det hade bevisligen hänt). Inte så överraskande. Intervjuaren ställde sedan frågan om hon kunde komma på något rationellt skäl till den traditionella arbetsfördelningen. Nej, det kunde inte genusforskaren. Enligt henne var det bara irrationellt kvinnoförtryck som gjorde att män arbetade på fälten och kvinnor fick stanna hemma…

 9. Stefan Says:

  Män fick allmän rösträtt 1911, men det var ingen lika rösträtt, utan de som hade pengar och makt, hade fler röster än de som var ekonomiskt svaga.
  Allmän och lika rösträtt fick både män och kvinnor först 1921.
  Män som inte fullgjort värnplikten fick dock inte rösträtt förrän 1923.

  Socialbidragstagare och andra ekonomiskt svaga grupper fick inte rösträtt förrän efter andra världskriget om jag minns rätt, och omyndigförklarade fick inte röstrött förrän på senare år.

  Så kvinnor var egentligen den grupp i samhället som allra först fick allmän och lika rösträtt, detta då män som inte gjort värnplikten fick rösträtt först några år senare.

 10. Gunnar Says:

  Några fler pusselbitar:

  Jag skrev lite om hur kvinnors ställning varit i samhället historiskt hos Pelle, en historiebeskrivning som inte stämmer med den statsfeminismen sprider:
  http://www.pellebilling.se/2011/12/nara-forbindelser-mellan-reinfeldt-kvinnojourer-och-socialdemokrater/#comment-52925

  Pelle lyfte sedan detta till ett eget inlägg:
  http://www.pellebilling.se/2011/12/kommentar-hur-paverkar-var-samtid-bilden-av-den-historiska-kvinnan/

 11. Sigvard Says:

  Det kan kanske vara intressant för den här debatten hur kvinnliga psykopater beter sig – jämför med manliga.

  Ta själv hem S Strand – Genusmaraton 2007 – miun.diva-portal.org

  På sid 56 – skrivs bl a:

  Social manipulation (eng. relational aggression) beskriver det antisociala beteende kvinnor visar upp, till exempel skvaller, ryktesspridning och liknande beteenden som går ut på att skada någon annans rykte eller sociala tillhörighet (Crick & Grotpeter, 1995; Miller & Lynam, 2003).

  män slår oftare och hårdare medan kvinnor använder sig i större utsträckning av social manipulation än våldsamt beteende för att uppnå sina mål (Mulder et al., 1994; Silverthorn & Frick, 1999; Odgers and Moretti, 2002).

  Sid 58 en jämförande tabell kvinnor-män

  En slutsats är att kvinnorna i första hand ljuger och manipulerar för att få sin vilja igenom. Om det inte fungerar blir de hysteriska och börjar agera ut genom att hota om våld och slå sönder saker. De flesta ger med sig vid det laget, då kvinnor som agerar ut och hotar upplevs som väldigt obehagliga och svårhanterbara, eftersom kvinnor enligt normen inte skall vara våldsamma. Om kvinnorna trots allt inte får som de vill efter dessa två våldseskalerande steg tar de till våld, och först då blir de antisociala enligt definitionen, medan männen tar till våld omgående vid ett första nej.

  Jag skriver mycket om kvinnliga psykopater i min första bok

 12. Coachen Says:

  Ni som är gamla gubbar och skriver här borde kunna upplysa ungtupparna om att värnplikten var, precis som ordet säger, en plikt.

  Det var inget man kunde välja bort, den möjligheten kom inte förrän långt senare. Var man fullt frisk och vapenför så fick man fängelse för vapenvägran om man nekade att göra värnplikten.
  De män som inte fullgjorde värnplikten var alltså utomordentligt få och det rörde sig om män med stora fysiska och psykiska handikapp som omöjliggjorde deras möjligheter att utbilda sig för att kunna försvara sitt land mot inkräktare.
  Man ska heller inte glömma bort att värnplikten var en form av ”manbarhetsrit”. Det var status att ha gjort värnplikt, man betraktades som en riktig Man efter militärtjänstgöringen och man fick även en högre lön.
  Detta gick igen i alla sammanhang och många många middagsbjudningar och andra sammankomster var tillfällen då män berättade om sina upplevelser under värnpliktstiden! Repmånaden var om möjligt ännu roligare. Många hade väldigt kul och uppskattade tiden tillsammans med enbart män i samma situation och man fick många nya vänner för livet.

  Sverige har varit förskonat från krig under mycket lång tid! Något manfall pga av strider har alltså inte varit aktuellt.

 13. M Says:

  Kvinnor har varit utestängda från rösträtt på grund av kön. Män har aldrig utestängts från rösträtt enbart på grund av sitt kön. Det fanns manlig rösträtt långt före det fanns kvinnlig rösträtt.

  Däremot har män utestängts på grund av andra saker än kön, som t ex klass. Och att det förekom en klasskamp såväl som feministisk kamp under den här tiden är ju knappast något feminister idag inte låtsas om.

 14. vmm Says:

  Jag är inne på samma tankegång som Valeria här ovan. Jag vet inte hur många gånger jag har hört feminister ta upp att kvinnor inte fick rösta förrän 1921 och att det visar ”hur sjukt orättvist och ojämställt kvinnor behandlats och behandlas”. Typ ”herregud, det är mindre än 100 år sedan kvinnor fick rösträtt! Förstår du inte att det finns en könsmaktsordning!?”. Det som man väljer att inte ta upp, eller kanske inte vet om, är att rösträtten för män växte fram i ungefär samma veva och att det här med allmän rösträtt inte alls var självklart på den tiden.

 15. Backlash Says:

  Rösträttsfrågan används så ofta av feministiska debattörer att den borde införas som en parallell till Godwins Lag* – Den som först nämner rösträttsfrågan har automatiskt förlorat debatten.

  *En populär variant av Godwins Lag är att den som först drar paralleller till Nazityskland har fått slut på argument och har därmed förlorat debatten.

 16. s Says:

  Ännu en vända om få kvinnliga regissörer… http://svt.se/2.27170/1.2664756/fa_kvinnliga_filmregissorer_2012

 17. vmm Says:

  …och något säger mig att det om några år kommer att uppmärksammas större att det var 100 år sedan kvinnor fick rösträtt än vad det uppmärksammades 2011 att det var 100 år sedan män fick rösträtt…

 18. Josef Boberg Says:

  GOD FORTSÄTTNING AV 2012 ❗

 19. Jocke S Says:

  M ”Kvinnor har varit utestängda från rösträtt på grund av kön. Män har aldrig utestängts från rösträtt enbart på grund av sitt kön. Det fanns manlig rösträtt långt före det fanns kvinnlig rösträtt. ”
  Du får väl läsa lite innantill, rätt klara fakta. Det där på ”grund av sitt kön” kan man vinkla hur mycket som helst! Vilket dagens feministmonolog (den som kallas ”jämställdhetsdebatt”) tydligt visar.

 20. Tobias Says:

  Förutom krav på fullgjord värnplikt så undantogs socialbidragstagare, de med konkurser i bagaget, samt fängelsedömda från rösträtten. Full rösträtt hade vi inte förrän 1945.

 21. AnnanDan Says:

  Backlash:
  Goodwins lag används oftast av vänstersympatisörer eftersom de inför paralleller med Hitlertyskland många gånger blir svarslösa, av lätt insedda skäl.

 22. Åsa Says:

  Intressant med ordet ”fick”.
  Män fick rösträtt.
  Kvinnorna fick strida för den.
  Varför?
  Den frågan kan ju bara besvaras på ett sätt och där har vi en av de saker som gör Per Ströms resonemang något tröttsamt ibland.
  Man ser olika på män och kvinnor i samhället. Det går inte att neka till.
  Dock ger jag P.S rätt i hans vurm för jämställda domar i vårdnadstvister, för där är vi långt ifrån verkligheten och samtidigt långt ifrån ett feministiskt perspektiv.Är det något vi feminister INTE står för så är det att mammor skulle vara bättre föräldrar än pappor bara för att. Det är ett gammalt dammigt sätt att se på människor. Kvinnor är inte bättre på att torka diskbänk. Kommer aldrig vara har aldrig varit. Någon ville ha oss där för länge sedan och somliga tycker att vi bör hålla oss vid spisen fortfarande, men själv tycker jag att vi skall se till människan. Människors drömmar. Låta människor växa som de vill, gå dit dem önskar oberoende av kön. Som den sanna feminist jag är.

 23. Jocke S Says:

  Coachen När det gäller värnplikten som du tar upp, så kan jag vittna om hur det var -64 (även om ingen eller jag själv ser mig som gammal gubbe…).
  Jag vägrade efter en kort tid, fick böta 1000:-, vänta på vapenfri plikt, och fick ändå tre månaders tillägg på grund av vapenvägran. (Möjligen räknades inte den vanliga lumpen på tre månader som jag hade gjort, minns ej, eller om det var ett generellt tillägg.)
  Och när ämnet lumpen tagits upp i sällskapslivet tidigare, har jag oftas hållt tyst, men inte alltid.
  För de som missat mina eminenta (host) artiklar i ämnet, så finns de här:
  ”Vägra döda, vägra värnplikt!” Om egna erfarenheter i båda lumpen.
  http://www.sourze.se/Del_I_%22V%c3%a4gra_d%c3%b6da_v%c3%a4gra_v%c3%a4rnplikt%22_10589036.asp
  Respektive ”Civil värnplikt för båda könen”, om ett förslag, som även tar upp frågan om kvinnligt våld och i krig, samt kvinnliga regeringschefer. http://www.sourze.se/Del_II_Civil_v%c3%a4rnplikt_f%c3%b6r_b%c3%a5da_k%c3%b6nen_10591539.asp

 24. Jocke S Says:

  ÅSA, precis som med M – du får väl läsa innantill, ta reda på fakta, och ersätta offerkoftan med uniform, eller vapenfri rock, kanske?
  Är du så naiv, eller vinklad, att du tror att män fått något gratis, inklusive rösträtten?
  Tvärtom har kvinnor kunna utnyttja mäns kamp, och ofta kunnat gå till ”det dukade bordet”, även när ni stod vid spisen.
  Vad var det för fel på det f.ö.?
  Kan också nämna för Åsa, att dagens diskbänkar frånb miljonprogrammet, och tidigare (även senare all de lägenheterna som byggdes på den tiden.
  Dessa diskbänkar är avsedda för kvinnor med kroppslängd kring 160. Inte för män med kroppslängd 180 och över.
  Jobbigt för ryggen att diska vid således för oss längre män. Men heltyst om frågan, fel kön är drabbat.
  Däremot borde dagens män kämpa med SINA frågor och sluta vela och fjäska så förbannat!

 25. Leif Says:

  Åsa:
  Kan du på något sätt belägga att männen fick rösträtten som en skänk från ovan, medan kvinnorna fick strida för den?

 26. Leif Says:

  Åsa:
  Det skulle i och för sig också vara roligt att veta vem det är som kämpar för att du ska hålla dig vid spisen. Jag har aldrig stött på någon som haft ett så begränsande synsätt på kvinnor, men det har tydligen du. Exemplifiera, tack!

 27. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Åsa

  Mycket bra sagt! Visst, allmän rösträtt för kvinnor kanske infördes 2 år innan män fick allmän rösträtt. Men kvinnor fick kämpa för att få rösträtt, medan män fick den helt gratis på en räkmacka. Så är det: män har aldrig behövt kämpa för demokratiska rättigheter, utan har alltid fått dem gratis. Endast kvinnor har kämpat för sina demokratiska rättigheter.

  Och ni andra: nej, feminister som Åsa och jag behöver inte läsa någonstans om det verkligen var så som vi säger. För vi VET redan att bara kvinnor har tvingats kämpa för att få rösta, medan män glidit fram på en räkmacka och fått allt gratis. Så är det bara. Könsmaktsordningen.

 28. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Leif

  Jag har läst flera feministiska böcker och artiklar om kvinnors rättigheter och kamp. Där står det alltid att kvinnor har fått kämpa för att få rösträtt. Men det står inget om att män skulle behövt kämpa. Det bevisar att män fått alla sina demokratiska rättigheter till skänks, helt gratis, precis som Åsa säger. Ni som påstår något annat är bara okunniga och tröttsamma.

  Förresten: kan ni komma på ett enda exempel någon gång i världshistorien på att män skulle ha kämpat för att få rösträtt? Skulle inte tro det. Män får allt gratis. Läs vad Åsa skriver ovan, så får ni veta varför det är så.

 29. Medborgare X Says:

  Åsa!

  Om det var någon som fick ”strida” för sin rösträtt så var det män. Män fick nämligen allmän rösträtt i utbyte mot att de också fick värnplikt (skyldigheten att strida i händelse av krig)!

  Med värnplikten följde även plikten att genomföra grundutbildning (göra lumpen), vilket innebar cirka ett års i det närmaste obetalt arbete!

 30. Aktivarum Says:

  Åsa:

  ”Intressant med ordet ”fick”.Män fick rösträtt. Kvinnorna fick strida för den. Varför?”

  Enastående märkligt resonemang. Jag skulle nog säga det var tvärtom. Män stred i första världskriget för rösträtten (ett gevär, en röst) Kvinnor däremot fick den utan att behöva ställa sig till krigsmaktens förfogande.

  Du har rätt i att det är intressant med ordet ”fick” precis som det är intressant hur alla situationer där kvinnor har makt kallas ”ansvar”

  Men det är formuleringen som är den felande länken, inte verkligheten. Sedan kan fembot-jämsis skriva vad denne vill – ändrar inte en stavelse.

 31. S Says:

  Jag vet inget annat land i världen som har den här ultrafeministiska inställningen så högt upp i sitt styrelseskick som här i Sverige.
  Kan det delvis bero på att Sverige inte deltagit i de två världskrigen?
  I alla länder finns någon form av feminism men inte så som i Sverige. I alla fall inte som jag läst om/upplever det. Naturligtvis finns det rabiata feminister, liksom det finns män som vill härska, i varje land. Men i stora delar av Europa, och Ryssland har jämställdheten kommit mer ”naturligt”. Jag skriver naturligt inom citationstecken, för krig är ju inte naturligt, men efter de omständigheter som rådde på den tiden när männen fick strida i blodiga krig som dödade många miljoner på slagfältet så fick kvinnorna ta vid i de arbeten och olika sysslor som ansågs som manliga.
  De Sovjetiska styrkorna hade många kvinnor som stred, exempelvis som prickskyttar vid fronten.
  I Sverige var vi förskonade från detta och även om jämställdheten gick framåt så kanske inte på samma sätt som i andra delar av Europa.
  Men i övrigt fick kvinnorna i de krigsdrabbade länderna ta över där männen inte längre kunde på grund av kriget. Och efteråt också.

  Tio år efter krigsslutet, 1955, åkte min far till St: Petersburg och studerade kemi vid universitetet i många år. Hälften av studenterna var kvinnor.
  Det menar jag är en hög siffra, jag har inga siffror för Sverige vid samma tid, men jag ska ta reda på det.
  Även arbeten som exempelvis vid dynamitfabriken var en stor arbetsplats för många kvinnor. Min mamma arbetade där i början på 1960-talet med sprängämnen.
  Det vore intressant att veta om någon studerat det här, världskrigens påverkan på feminism här och i resten av Europa.

 32. Pether Says:

  Kvinnor stred inte för sin rösträtt, undantaget vad ett fåtal terrorister vid namn sufragetter gjorde. Kvinnors väg till allmän rösträtt låg klar sedan omstruktureringen 1909. Medans den var klart stängd för män tills 1919.

 33. Pether Says:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/reinfeldt-vi-kan-inte-hakta-for-att-skrammas

  Jasså? Är inte det precis det som händer i vårdnadstvister? Helt utan bevis kastas män o pappor i häkten för att kvinnan vill det.

 34. Jack Says:

  Kvinnor fick pliktfri rösträtt 1919, män fick pliktfri rösträtt 2010, nästan 100 år senare.

  Det är oerhört symboliserande för jämställdhetsbristen för män i Sverige de senaste hundra åren. Kvinnorna har haft merparten av alla juridiska rättigheter och lagt beslag på merparten av alla sociala medel, trots att de själva knappt jobbat in några – de föredrog istället hemmets, cafeernas och shoppingcentrumens bekväma vråer tillsammans med sina väninnor. I bagaget hade de ofta en utbildning specialanpassat till deras bekvämlighet och som gav dem oförtjänt höga betyg så att de skulle känna sig smarta och bra jämfört med män som trots allt ändå oftast presterade bättre i verkligheten.

 35. Ulf Says:

  @Jocke S,

  Läste dina bloggartiklar. Välskrivet och intressant!

 36. Patrik Says:

  Om man lämnar värnplikten utanför kan man konstatera att allmän och lika rösträtt för män infördes 1918 och för kvinnor 1921. En skillnad på tre år. Det är inte så mycket för feministerna att bygga en berättelse kring. Demokratins genombrott i Sverige kom i samband med Första Världskriget och omfattade båda könen.

  Det var dessutom som den politiska kartan ritades om och socialdemokraterna blev Sveriges ledande parti pga att arbetarbefolkningen fick full rösträtt. Den kvinnliga rösträtten 1921 ledde inte till någon politisk förändring. Politiska skillnader följer klass och utbildning inte kön.

 37. Jocke S Says:

  Ulf, tackar för det! Tipsa gärna, det är bl.a. om erfarenheterna från förr, hur ”vi har hamnat här” sas, men även mina egna teorier om kön och politik, om än i satirisk form.
  Jag hoppas få dem nerteckande på papper en dag. ”Få och få”, det blir väl till att kämpa för att hitta räkmackan att glida in på…

 38. Hjalmar Says:

  Nu har ‘sk*ten träffat fläkten’ på SVD…

  http://www.svd.se/kultur/kulturdebatt/hets-mot-religion-orovackande_6745891.svd

  Om omskärelse. Varning för starka känslor…
  Själv är jag förstås emot omskärelse (under 18).

 39. ninnitokan Says:

  Men Jocke S.
  det blir väl till att kämpa för att hitta räkmackan att glida in på…
  Det behöver du inte bekymra dig för, räkmackan följer per automatik med posten pga ditt kön.

  * Det är därför som adeln kom ut till drängen på tidigt 1900-tal och gav honom rösträtt medan vi kvinnor fick kämpa.(jag minns den kampen tyyyyydligt)
  * Det är därför vi har mansfridskränkning men inte kvinnofridskränkning
  * Det är därför vi har massor med mansjourer som får massor bidrag medan kvinnojourerna, dom få som finns alltså, får kämpa i motvind
  * Det är därför män får söka speciella forskningsstöd, medan det finns få liknande för oss kvinnor (om ens några?) att söka
  * Det är därför det bara pratas om kvinnors våld mot män och aldrig om mäns våld mot kvinnor
  * Det är därför som män nästan alltid får vårdnaden om barnen i vårdnadstvister
  * Det är därför det är främst kvinnor i samtliga nedre samhällsskikt * Det är därför vi har positiv faderskapsstalan och rent av obligatorisk faderskapstest på nyfödda, medan vi kvinnor inte kan vägra er att få veta om ni är far till barnet
  osv. osv.

  Precis som Åsa upplever jag helt klart att mitt kön är ett gigantiskt hinder i mitt liv. Jag är inte avundsjuk alls, jag gratulerar dig till räkmackan och kämpar vidare mot kvinnors underordning och könsmaktordnings-fantasier i sann feministisk anda så att vi också ska få räkmacka med posten.

  Helt sanslöst att man kan vara så blind!

 40. Gunnar Says:

  Jag var feminist. Jag stod en gång på rödstrumornas sida men sympatiserar inte längre med deras åsikter. Hat, förbittring och att parasitera på män är inte acceptabelt. Feminismen står idag för allt annat än jämställdhet.

  Idag måste vi istället våga se mannens behov.

 41. Jocke S Says:

  Ja du Ninnitokan, du är inte så tokig du, oss satiriker emellan!
  Värre är det då med Schyman, som inför förrförra valet skaldade följande:
  ”Jag räknar med 10%, men skulle inte bli förvånad om det blir 13%. Men om det blir 23%, då blir jag förvånad.” (SVT) Det blev 0,68%. ”Vi nådde inte ända fram.” (Fi:s hemsida, och än sämre förra valet.
  Svenska folket har passivt (som vanligt i landet) sagt nej tack till feminism. Men det har visst inte nått fram till media och riksdag, än…

 42. En Läsare Says:

  Det Åsa missar är att tidigare stred män och kvinnor tillsammans eftersom det var en klassfråga (tänk Ådalen). Nu strider de feministiska kvinnorna mot männen och kvinnor som Åsa tar åt sig äran av tidigare framgångar (pga sitt kön). Error 404.

 43. dolf Says:

  En sak jag undrar över är, hur fan kan man ha rösträtt om man är omyndigförklarad? Är inte rösträtt ett principiellt (eller snarare symboliskt) erkännande av att man är såpass mogen och ansvarstagande att man anförtros att fatta avgörande beslut som berör både dem själva och omgivningen. Att omyndigförklara någon innebär att man deklarerar att personen inte är tillräckligt mogen och ansvarsfylld för att ens fatta avgörande beslut om sig själv.
  Det var väl också ungefär sådana tankegångar som låg bakom (i mitt tycke försvarliga) inskränkningar av rösträtten såsom att man inte fick gå på socialbidrag eller vara i konkurs, och att efterblivna inte hade rösträtt. Det hänger samman med ansvarstagande.
  enligt wikipedias uppslag på allmän rösträtt:

  Den allmänna rösträtten kan endast villkoras av viss uppnådd ålder och medborgarskap. Det förhållandet att personer intagna på fängelse, frigivna fångar, personer som befinner sig i konkurs och personer som på grund av minskade själsförmögenheter är omyndigförklarade anses sakna rösträtt, anses vanligen inte innebära att rösträtten upphört att vara allmän. Om däremot sådana krav ställs, som att den röstande ska ha genomfört värnplikt eller ha avlagt ett för rösträtten särskilt kunskapsprov anses däremot vanligen innebära att rösträtten inte är allmän.

  Jag anser tankesätter vara helt ok, ifråga om värnplikt är det ett påtvingat krav utifrån, och en ren godtycklighet, medan däremot t.ex. en konkurs är så att säga en självdiskvalificering, typ klarar man inte av att sköta sitt eget företag ska man inte heller sköta rikets affärer.

 44. En Läsare Says:

  ”en konkurs är så att säga en självdiskvalificering”

  Ytterligare ett Error 404.

  En konkurs kan bero på så många orsaker. Dödsfall, personal som förskingrar m.m.

 45. Joakim Says:

  Enligt riksdagen infördes allmän rösträtt för män 1909. Vilken källa ska man gå efter? http://sv.wikipedia.org/wiki/Manlig_r%C3%B6str%C3%A4tt

  @Åsa
  Säg mig, varför kämpar ni aldrig för pappor i vårdnadstvister? http://www.youtube.com/watch?v=MddqYm_a2S0#t=3m53s

 46. Nya resurser på Aktivarum och Presentation av Den Sjunde feministiska Myten « Aktivarum Says:

  […] Den sjunde feministiska myten kommer knappast att förvåna läsare av Aktivarum. Jag har nämligen redan skrivit om den i tidigare inlägg om statsfeminism. Då under etiketten rösträttsdårskap, vilket innebär hänvisningar till kvinnlig rösträtt som är både felaktiga och för sammanhanget irrelevanta. […]

 47. Grön figur Says:

  HAHAHA! Det var det roligaste jag sett, när Pär sopar studion med den där Emanuelsson från Fi!

  Eh…eh vahetere….ojämställdheten….räkmacka.

  Och debattledaren i mitten ser helt förvirrad ut. Hahaha!

 48. dolf Says:

  En konkurs kan bero på så många orsaker. Dödsfall, personal som förskingrar m.m.

  Tja, om det handlar om personal som förskingrar så är det fortfarande en självdiskvalificering eftersom du uppenbarligen inte kan bedöma människor, eller har bristande rutiner som gör förskingrigen möjlig. Dödsfall är lite knepigare, beroende på omständigheter, men … faktum är att du bör ha marginal för oförutsedda omständigheter, såsom till exempel dödsfall utanför verksamheten som inverkar på den … osv.

  Men jag tror att skillnaden mellan det personliga ansvaret i samband med påtvingad värnplikt och konkurs är ganska klar utan att jag behöver utveckla det ytterligare.

 49. ninnitokan Says:

  @ Grön figur
  HAHAHA! Det var det roligaste jag sett, när Pär sopar studion med den där Emanuelsson från Fi!

  Verkligen!
  Det lustiga är att dom kör med sina mantran. Jag har levt med detta kön i hela mitt liv… faktiskt!
  Är det lätt att vara kvinna? Nope. Absolut inte.
  Är man diskriminerad som kvinna? Nope. Absolut inte.

  Jag har aldrig, under mina 41… och ett halvt(;D) år varit diskriminerad eller sett någon diskriminering av kvinnor i min närhet. Likväl upprepas mantrat ”kvinnor är mer diskriminerade och det måste samhället ta ansvar för”. Var, please, tell me! VAR förekommer denna diskriminering, i nutid, av oss kvinnor? Jag vill veta! Hur många gånger ska jag behöva fråga när det finns så många feminister som borde kunna svara på den frågan?

  Ett mantra blir inte sant för att många upprepar det, många gånger.

  Däremot ser jag tydlig diskriminering av män, tex juridisk sådan.

  Att det är tufft av vara kvinnor beror på att vi kvinnor piskar varandra . Det är INTE könsdiskriminering. Det är saker vi behöver ta tag i, dock. Men ta tag i detta står knappast på nutidsfeministiska dagordningen.

 50. skvitt Says:

  Vad gäller Wikipedias tillförlitlighet har det faktiskt forskats kring den saken. Resultat? Jo, det är inte fler fel där än i gamla traditionella uppslagsverk. Kanske rent av färre. Orsak, felaktigheter blir inte långlivade. Det är alltid någon som hittar felen och rättar dem.

  När det gäller fel som kan klassas som partsinlaga, propaganda och liknande förekommer färre sådana i Wikipedia än vad de hade funnit i traditionella fysiska uppslagsverk, där det även där var sällan förekommande.

  Studien, eller rapporten? Minns inte namnet, men jag läste det i någon tidning, kan gissa på FoF.

  /Skvitt

 51. JockeVXO Says:

  Kvinnor röstade i ståndsriksdagen under frihetstiden, mellan karolinertiden och den gustavianska eran då despotism rådde i Sverige. De röstade i kommunal- och kyrkoval under 1800-talets tvåkammarriksdag. Vad man egentligen menar när man säger att kvinnor fick rösträtt 1921 är att kvinnor fick allmän rösträtt till andra kammaren 1919 och de första val som genomfördes därefter var 1921. Kvinnlig rösträtt existerade alltså redan innan; män fick, såsom påpekats, allmän rösträtt till andra kammaren officiellt 1909 (första valen 1911), men egentligen 1923 (första valen 1924), då kravet på genomförd värnplikt togs bort, utöver detta värnpliktskrav fanns även andra redlighetskrav: att man hade betalat sina skatter och kunde försörja sig själv och sina egna samt att man inte suttit i fängelse om jag inte missminner mig.

  Utan värnplikt hade vi troligen fått vänta ett bra antal år till innan allmän rösträtt införts, även om första världskriget med dess efterföljande våg av revolter och revolutionära anda som svepte genom Europa troligen skyndade på processen mer i Sverige liksom i andra länder.

  För övrigt anser jag värnplikt vara en form av slaveri och verkligt förtryck, speciellt i krigstid.

 52. dolf Says:

  Ninnitokans

  Är det lätt att vara kvinna? Nope. Absolut inte.
  Är man diskriminerad som kvinna? Nope. Absolut inte.

  är en femetta som borde etsas in på guldplattor och sättas inom glas och ram.

 53. President Says:

  Googlar man på kvinnlig rösträtt får man ungefär 2,160,000 träffar.

  Motsvarande för manlig rösträtt så får man ungefär 114,000 träffar.

 54. Pyret Says:

  För övrigt anser jag att allmän rösträtt infördes 1989, med avskaffandet av lagen om omyndighetsförklaring…. 🙂

 55. ANTIFEMINIST Says:

  Angående sajten Genusnytt.se. Jag tycker att det tydligare borde framgå att det finns väldigt många fler artiklar i ”Äldre poster”. Äldre poster borde skrivas med större text längst ner och längst upp borde antalet artiklar som hela bloggen innehåller visas. Många äldre och andra med mindre nätvana förstår inte. Samt borde det på något sätt upplysas om att bloggen uppdateras dagligen (med undantag och reservationer). Länkarna till andra bloggar och liknande kan göras mindre. Endast journalister och inbitna genusnyttsläsare kollar. För den stora massan räcker genusnytt långt och länge.

 56. Control Spirit Says:

  Den där teckningen med svenska flaggan, som täcker en likkista, väcker associationer till ex. dessa teckningar:
  http://www.kallestrokirk.se/mall3.htm,
  http://www.kallestrokirk.se/mall10.htm,
  http://www.kallestrokirk.se/mall13.htm,
  http://www.kallestrokirk.se/mall15.htm,
  http://www.kallestrokirk.se/mall16.htm,
  http://www.kallestrokirk.se/mall17.htm

  m.fl.

  /
  Control Spririt -Bur-q-ua97-, av Dans stam (97-108)
  kontrollant för
  Sällskapet Bur-q-ua – för allas lika värde, emot rättsröta
  BB – Bröd och Bur-q-ua åt folket (NYTT! även åt pussel-skapare)

 57. Control Spirit Says:

  Lite sedvanlig hjärntvätt av barn (för ”barnets b(j)ästa?) följer här:

  ”Hon vill ha jämställt i leksaksaffären”,
  http://video.se.msn.com/?mkt=sv-se&vid=7a973788-a10e-437f-a43b-be6a7e84e6b8&from=sharepermalink&src=v5:share:sharepermalink:

  /
  Control Spririt -Bur-q-ua97-, av Dans stam (97-108)
  kontrollant för
  Sällskapet Bur-q-ua – för allas lika värde, emot rättsröta
  BB – Bröd och Bur-q-ua åt folket (NYTT! även åt pussel-skapare)

 58. 50/50 Says:

  Historiskt pussel? Hmmm, glöm inte att ta med denna bit från den heliga skrift som faktiskt säger en hel del om hur man sett på förhållandena i förindustriell tid, tydlig hierarki med andra ord:

  ”Underordna er varandra i vördnad för Kristus. Ni kvinnor, foga er efter era män som efter Herren. Ty en man är sin hustrus huvud liksom Kristus är kyrkans huvud – han som också är frälsare för denna sin kropp. Och liksom kyrkan underordnar sig Kristus, så skall också kvinnorna i allt underordna sig sina män. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat kyrkan och utlämnat sig själv för den för att helga den genom reningsbadet i vatten och genom dopordet. Ty han ville själv låta kyrkan träda fram till sig i härlighet utan minsta fläck eller skrynkla; helig och felfri skulle den vara. På samma sätt är också mannen skyldig att älska sin hustru som sin egen kropp. Den som älskar sin hustru älskar sig själv, ty ingen har någonsin avskytt sin egen kropp, utan man ger den näring och sköter om den så som Kristus gör med kyrkan – 30. vi är ju delarna som bildar hans kropp. Därför skall en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de två skall bli ett. Detta rymmer en stor hemlighet, här låter jag det syfta på Kristus och kyrkan. Men dessutom skall var och en av er älska sin hustru som sig själv, och hustrun skall visa respekt för sin man. (Ef 5:21-33)

  Ni barn, lyd era föräldrar för Herrens skull, det är er skyldighet. Visa aktning för din far och din mor; det är det första bud som följs av ett löfte: för att det skall gå dig väl och du skall få leva länge på jorden. Och ni fäder, reta inte upp era barn, utan fostra och vägled dem efter Herrens vilja. Ni slavar, lyd era jordiska herrar ärligt och uppriktigt och med respekt och fruktan så som ni lyder Kristus. Var inte inställsamma ögontjänare, utan var Kristi tjänare som helhjärtat gör Guds vilja. Tjäna villigt och glatt, det gäller ju Herren och inte människor. Ni vet att var och en som gör något gott får sin lön för det av Herren, vare sig han är slav eller fri. Och ni som har slavar, handla på samma sätt mot dem och använd inga hårda ord. Ni vet ju att de och ni har samme herre i himlen, och han tar inte hänsyn till person. (Ef 6:1-9)”

 59. Josef Boberg Says:

  Hmmm… – 50/50 – religioner har jag vuxit ifrån.

 60. När Propagandaministeriet gör skol-TV… « GenusNytt Says:

  […] detta blogginlägg har jag tidigare utvecklat frågan om rösträtten ur ett genusperspektiv. Där kan du […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: