För trafikdöden sätts inga jämställdhetsmål upp

by

Trafikverket har presenterat statistik över hur många som dödades i trafiken under 2011. Det var 314 personer.

Till skillnad från Trafikverkets pressrelease nämner  Svenska Dagbladet och Aftonbladet vilken könsfördelningen är. Det visar sig att av de 312 trafikdödade är 239 män och 75 kvinnor.

Det är alltså tre gånger så många män som kvinnor som dödas på våra vägar. Trafikdöden är en mansfälla.

Kanske dags att sätta upp ett jämställdhetsmål, kan man tycka? Inte för att öka antalet dödade kvinnor, förstås, utan för att få ned antalet dödade män till kvinnlig nivå. Så att det blir rättvist.

Men jag har inte någonstans i media sett något prat om jämställdhetsmål i detta sammanhang. Genusperspektivet är över huvud taget inget tema. I den utsträckning genussiffrorna nämns är det bara sist i artiklarna, utan kommentar. Den manliga övervikten i trafikdöden problematiseras inte.

Man kan fundera över orsakerna till att män är strukturellt underordnade när det gäller trafikdöden. Själv kan jag bara gissa.

Känt är att män tar huvudansvaret för utförande av vägtransporter – kvinnor kör inte lika många kilometer om året som män. Det ansvaret kostar. Priset betalas i liv.

Känt är också att att många fler kvinnor än män är rädda för att köra bil när det är halt (och därför kan förmodas lämna över ansvaret för transporterna till män i ännu högre grad när det är särskilt farligt att köra – jag bloggade om det här).

Tack för tipset, Pär, Thomas och Christoffer!

Uppdatering: Ibland använder jag ironi utan att skriva i klartext att jag gör det, och så missuppfattas blogginlägget av en del. Jag menar naturligtvis inte att myndigheterna ska sätta upp jämställdhetsmål för trafikdöden. Jag ironiserar över att jämställdhetsmål bara kommer på tal är det mest är kvinnor som drabbas av något problem.

För övrigt: Vänsterpartiet måste bli mer feministiskt, skriver Ulla Andersson. Kvinnors livsvillkor ska sättas högst på den politiska dagordningen, vill hon. Tänk att en ledande företrädare för ett etablerat politiskt parti på fullt allvar kan kräva att det ena könet ska sättas före det andra i samhällets prioriteringar. Man skakar på huvudet. Detta är galenskapens triumf.

Annonser

52 svar to “För trafikdöden sätts inga jämställdhetsmål upp”

 1. h:o Says:

  nollvisionen ser jag som jämställd. Den omfattar kvinnor och män i samma utsträckning.

 2. ParStrom Says:

  Det är sant, h:o. Men samtidigt är det ett mål som vi vet att vi aldrig kommer att uppnå.

 3. Backlash Says:

  Något annat mål än nollvisionen finns väl inte?

 4. Backlash Says:

  Menar Ulla Andersson att feminismen är en fackförening för kvinnor?

  När man frågar feminister brukar de ju hävda att de kämpar även för män (dock kan de bara nämna individuell föräldraförsäkring när man ber om konkreta exempel).

 5. Ulf Says:

  Ang. Ulla Andersson, det ligger helt i linje med att (v) behöver någon ny ”kamp” med klasskampsliknande struktur för att kunna gå vidare med sin idelogi. Att tala om proletärer och arbetares kamp mot överklassen, biter ju inte så bra längre, eftersom överklassen inte har några privilegier kvar, och för många av arbetarna numera är medelklass, och inte knyter näven i fickan av vrede.

  Ur detta perspektiv blir det perfekt med ”patriarkatet”, och den strukturella underordningen av kvinnor. Klasskamp igen! Att män och kvinnor skulle vara lika mycket värda och ha samma förutsättningar är ju inte bra – då finns det inga förtryckare att ta kamp emot. 🙂

 6. AnnanDan Says:

  Vi får kanske i rättvisans namn applicera samma tänkande här som i fallet med ojämlikt antal manliga/kvinnliga filmregissörer; om det finns fler manliga regissörer blir det också fler filmer gjorda av manliga regissörer.
  Är männen i majoritet bland bilförarna så blir det med nödvändighet en övervikt manliga olycksoffer.

 7. Leif Says:

  Och en annan sak, Pär!
  Att Ulla Andersson så oförblommerat talar I EGEN SAK!
  Förr i tiden var det inte särskilt klädsamt att göra det, men också i det här avseendet har feminismen gjort bocken (förlåt geten) till trädgårdsmästare. Det är alldeles i sin ordning att vara kvinna och säga att ”nu är det dags för oss kvinnor”.

 8. Argus Says:

  Feministkortet är guldvaluta i V. Gudrun Schymans spelade det kortet så väl att V tidvis låg på siffror över 10 %. Det har man inte glömt i V trots att Schyman sparkades p g a fiffel. V, som tidigare var ett manligt dominerat kommunistiskt parti, är numera ett vänsterliberalt feministiskt parti dominerat av kvinnor (framförallt i väljarkåren). Ullas hårda spel med feministkortet kanske tar henne ända fram till delat partiledarskap. Något man, tydligen, måste ha nu i V eftersom man annars riskerar att få en manlig partiledare – Jonas Sjöstedt. Läs här: http://www.expressen.se/nyheter/1.2668335/flest-distrikt-vill-ha-dubbel-v-bas

 9. ParStrom Says:

  Uppdatering: Ibland använder jag ironi utan att skriva i klartext att jag gör det, och så missuppfattas blogginläggen av en del. Jag menar naturligtvis inte att myndigheterna ska sätta upp jämställdhetsmål för trafikdöden. Jag ironiserar över att jämställdhetsmål bara kommer på tal är det mest är kvinnor som drabbas av något problem.

 10. Jack Says:

  Pär,

  Nollvision är ett jämställt mål men inget jämställdhetsmål hos trafikverket eller regeringen t ex.

  Man kan ha nollvisionen som jämställdhetsmål genom att i jämställdhetssatsnignar satsa på nollvisionen.

  75 kvinnor dör i trafiken under ett år, 239 män. I mäns våld mot kvinnor, som är ett jämställdhetsmål hos regeringen och som de satsar miljarder på så dör 16 kvinnor per år och 0 män.

  Varför skulle inte trafikutsatthet kunna vara ett jämställdhetsmål? Skulle det inte kunna vara rimligt? Jag anser att man redan tummat något på avgränsningarna för var jämställdhet skall vara ett mål och att det bevisligen går att satsa på jämställdhet nästan överallt och att trafiken i jämförelse då är rimligt alternativ? Jag förstod ironin från början, men kanske det också är rimligt som ickeironi?

 11. Vanlig människa Says:

  Fy vad jag blir trött på de där extremegoistiska vänsterpolitikernas genomförljugna kollektivism.

  Att för personlig vinning sätta olika falska kollektiv i konstruerad konflikt med varandra, och sedan leka den godhjärtade räddaren i nöden. Så jävla billigt, destruktivt, och uselt.

 12. Jocke S Says:

  Att man med de trafikdödade specificerar efter kön följer ju logiken enligt könsmaktperspektivet – när män dör i arbetplatsolyckor, är det mer yttre omständigheter som de arbetande inte helt råder över. Att just män drabbas då är ”inte intressant”, ”kostar för mycket”.
  Medan man i trafiken ofta, inte alltid, har ett mer eget ansvar. T.ex den stora andelen singelolyckor, alkoholpåverkan osv.
  Nu förekommer det ju mer män som kör yrkesmässigt, men man kan inte blunda för de unga ofta män, som kör ihjäl sig, t.ex i det ökande antalet MC-olyckor.
  Män är riskbenägna, på gott OCH ont, vill ha fart och utmaningar, och orsaken är nog både biologisk, men också samhällets och kvinnor generella krav på män att de skall vara tuffa och starka.
  Vi skall väl inte göra det FÖR lätt för oss ändå, när fakta är dubbelbottnade? Det gynnar inte det manliga könet att blunda för vissa fakta/brister som vi behöver åtgärda. Eller?
  Men som sagts, män kör också mer i jobbet!

 13. Jocke S Says:

  Däremot har ju svenska kvinnor inga brister som vi fått lära oss, ”felfria”. Som Ulla Andersson, V, Fi och upp till Reinfeldt.
  Och det kommer att drabba kvinnorna på långs sikt, samma sak här, bristen på självkritik blir en björntjänst, ett hinder för personlig utveckling.

 14. Backlash Says:

  OT: I USA har det nya begreppet ‘Färgblind rasism’ lanserats, vilket betecknar en vit person som vill att alla ska behandlas lika oavsett hudfärg, och därmed motsäger sig kvotering av etniska minioriteter.

  Översatt till svenska förhållanden, där diskussionen om genus ofta överskuggar etnicitet, går det ju lätt att översätta till skällsordet ‘antifeminist’.

 15. Man & Woman United Says:

  Inte jobba förebyggande utan straffa och skuldbelägga.

  Här är Sveriges farligaste bilförare – Metro
  3 dagar sedan … Nio av tio vansinnesförare är män. Kör minst 30 km/h för fort. De flesta är medelålders. ”Märker inte att …
  http://www.metro.se/../EVHklD!rc8YcnJwASa2s/

 16. Lastkaj Says:

  Män är ju också kända för att ta mer risker, överskatta sin körförmåga och oftare köra rattfulla än vad kvinnor gör, kan ha någonting med det att göra?
  Nollvisionen är superviktig och det enda mål man kan ha.

 17. Ullis Says:

  Aha så du vill ha kvotering alltså när det gäller trafiken men INTE när det gäller våld mot kvinnor.

  När det gäller våld så ska vi alltås låtsas att kvinnor och män är olika men inte när det gäller trafik?

 18. Argus Says:

  Om V:s klart lysande stjärna inte hade varit Jonas Sjöstedt utan en kvinna: Tror någon att kraven om delat ledarskap hade förts fram då? Min gissning – knappast!

 19. Ulf Says:

  @Ullis,

  Jag vet att det är tufft att hinna läsa alla andras kommenterar, men se gärna Pärs egen kommentar ovan:

  Jag menar naturligtvis inte att myndigheterna ska sätta upp jämställdhetsmål för trafikdöden. Jag ironiserar över att jämställdhetsmål bara kommer på tal är det mest är kvinnor som drabbas av något problem.

 20. Matte Says:

  @lastkaj

  Det stämmer att vissa män tar mer risker i trafiken osv.

  Samma i resten av samhället, detta riskbeteende är en orsak till den värld vi lever i idag med alla uppfinningar och goda levnadsförhållanden.

  Ibland är mäns riskbeteende farligt/dåligt men oftast är den bra.

  Men du kan väl hålla med om att om det var kvinnor som drabbades mest hade det hörts och synts mycket mer.?

 21. Lastkaj Says:

  @ Matte

  Vad har riskbeteende med uppfinningar att göra menar du?

  Jag tycker det uppmärksammas att det är flest män som skadas och dör i trafiken! Jag håller själv på att ta körkort just nu och det har vi diksuterat mycket och många gånger och det står om det i körkortsboken, så nej jag tror inte det hade blivit en större grej om det var fler kvinnor JUST i det här fallet.

 22. Abra Says:

  SV Ulf kl 9:51

  Mitt i prick Ulf. Helt rätt i din analys… Partriakatet har ersatt ”kapitalet.

 23. Jocke S Says:

  Vi skall inte göra om misstaget ocjh strunta i självkritik, som ju är den röda,men osynliga, tråden i feminismen.
  Men för att ”jämställt” komplettera det faktum att män tar risker, ibland onödiga och av diverse skäl, så läs här:
  Ni kanske också har hört tals om att de flesta olyckorna händer i hemmen, eller hände?
  ”Hemmen” idag är ju bland annat dagis/fritis. Jag jobbade några år inom detta område, på 80-talet. Och det var ibland hårresande riskbeteende och slarv som förekom hos den dominerande kvinnliga personalen, och vilka hotade barnens säkerhet.
  Ett exempel: På ett dagis/fritis, stod det på köksbänken bredvid diskmaskinen ett Oboypaket, dagligen. Men detta paket innehöll maskindiskmedel! Barnen hade full tillgång till köket, fick gå och hämta frukt och annat.
  Jag tog upp det med skyddsombudet. Hon svarade, ”ja jag har ju bara hand om personalens skydd.”
  Men tydligen hade hon tänkt efter, för på nästa personalmöte tog hon upp frågan, och oboy burken skulle målas om…
  Har också senare jobbat med flera skandalösa säkerhetsslarv på mina barns (kvinnodominerade) friskola. Och fick till slut arbetmiljöverket med mig. skolan fick flera skarpa varningar.
  Däremot struntade skolverket totalt i detta, när jag kontaktade även dem.

 24. Lasse Says:

  Utan att ens läsa rapporten så är den största och självklara orsaken antalet män som kör bil eller arbetar på farliga arbeten.

  Det som skulle vara intressant med genusglasögon på är om man räknar enligt nedanstående.

  Exempel:

  Av 1000 män som kör bil hur många råkar ut för trafikolyckor / dödsolyckor.

  Av1000 kvinnor som kör bil hur många råkar ut för trafikolyckor / dödsolyckor.

 25. Valeria Says:

  @Ulf

  Jag håller med dig till fullo beträffande analysen av hur klasskampen har ersatts med en könskamp i Vänsterns politik – dock anser jag att det är ett strategiskt misstag att vilja stärka den feministiska prägeln.

  Feminism var hett under början av tjugohundratalet. Gudrun Schyman trädde fram som feminist, vann lite sympatier och plötsligt var alla partiledare utom Alf Svensson (Kd) feminister. Egentligen räcker det som en summering av feminismens politiska historia, för sanningen är att feminism knappast kan betraktas som en politisk fråga som lockar till sig väljare.

  Jag vill dock tillägga att feminismen har nästlat sig in i princip vartenda partis partiprogram, vilket också ligger till grund för de framgångar feminismen har haft. Jag törs ärligt påstå att folk i allmänhet inte är särskilt intresserade av de olika partiernas förhållning till feminism – det finns andra frågor som betraktas som betydligt viktigare. På det sättet kan feminismen glida med i bakvattnet. Om man ska göra sig lite lustig kan man likna det vid en könssjukdom. Man har knappast sex för att skaffa sig en sådan, men ibland kan den följa med som en ovälkommen bonus.

  Hursomhelst. Angående en ökad feministisk prägel inom Vänstern så tror jag att det är fel väg att gå. I en tid när alla partier drar alltmer mot mitten så vore det strategiskt klokare att slå vakt om det svenska välfärdssamhället, motsätta sig att privata skolor och vårdbolag gör mångmiljonvinster och liknande. På det sättet skulle man kunna vinna väljare, men att tjata än högljuddare om feminism… Ja, vi ser ju hur det går för (Fi).

 26. Jämställdhetsfeministern Says:

  Ja inte bara Vänsterpartiet, utan alla svenska partier måste bli mer feministiska och alltid sätta kvinnor främst – så att det blir jämställt.

 27. Carl Says:

  Vänsterpartiet borde helt enkelt byta namn till Kvinnopartiet så att alla vet att det är ett parti som är starkt för diskriminering av män.

 28. Plötsligt är genusperspektivet viktigast av allt igen « GenusNytt Says:

  […] GenusNytt Belyser den obelysta halvan av genusfrågan « För trafikdöden sätts inga jämställdhetsmål upp […]

 29. Argus Says:

  OT: Pär här ett nyhetstips från AB som följer upp den tidigare artikeln om kvinnliga regissörer:

  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/film/article12272801.ab

 30. IDe Says:

  @ Valeria

  Klasskamp kan aldrig ersättas med könskamp. Två helt väsensskilda kategorier.

  Vänsterpartiet är ett av kvinnor våldtaget parti där männen hålls på mattan.

  ”Patriark” är en ”följd” snarare än ”grund” – dvs. något som beror av en viss ekonomisk struktur. Det är dess riktiga teoretiska innebörd. När denna ekonomiska struktur inte existerar så försvinner därmed också dess följd
  Det innebär förstås inte att vad som har legat under denna struktur är så annorlunda (och inte omstrukturerat) som en del skitsnackare försöker få folk att tro – t.ex. skitsnacket att överklass inte längre existerar (som Ulf här påstår)! Hahaha! De fåtal jävligt rika har blivit ännu rikare och för varje dag blir rikare och rikare. ”

  Och så påstår man att inte heller arbetarklassen existerar! Så vad gnälls det om? T.o.m. feminister har erkänt att deras politik har skapat en ny underklass av unga män. Att även den fattigaste svenska medborgaren fortfarande är rik jämfört med en massa andra länder innebär inte han/hon därmed tillhör en medelklass (idiotiskt att använda ordet ”medelklass” om inte den är ”mellan…”)

  Relativt svenska referenser är betydelserna fortfarande desamma.

  Den här vänsterpartisten är först och främst en KVINNA. Hon talar utifrån eget intresse. Det råder ingen motsägelse i att en vänsterpartist skulle vara mer reaktionär än den extremaste högern. Så fungerar världen.

  Bevis nog för att köttet, människan, namnet INTE är idén, argumentet, ett ords betydelse eller mening, en viss teori etc…

  Folk påstår att hela Europa är ett vänsterexperiment. Hahaha! Kapitalismen har burit ”kommunismen” (i citat) i sitt sköte ända från starten (som räddning ut ur sina kortsiktiga idiotier… Den är katten som biter sig i svansen hela tiden. Någon påstod nyss att Sverige fortfarande har alltför höga skatter – efter 5 års högerstyre? Kanske bäst ändå att gasa ihjäl alla dessa avvisade unga män så de slipper tvingas till bidrag…(det nya bidragspartiet?)). Kapitalism är en paradox (utan värdering sagt)! En av de viktigaste anledningarna för EU var t.ex. att förhindra katastrofala sammandrabbningar mellan kapitalister.

 31. Ed Sanders Says:

  enligt Ulla A…
  … har jag som äldre man inte plats i V. Hon nämner ”kvinnor. LO-kollektivet samt unga”.

 32. Ulf Says:

  @Valeria,

  Jag håller med om att det är ett misstag. Jag gissar att det är ett misstag i linje med hur (s) reflexmässigt motarbetar det nödvändiga arbetet med att hitta ett nytt perspektiv, när samhället har förändrats så radikalt. Det är så många som byggd sin maktbas på den gamla retoriken, och tyvärr allt för få politiker, speciellt i genomsnitt, som intresserar sig för mer djupgående filosofisk analys.

  Att Alliansen gått med i vansinnet tror jag beror mycket på att alla politiker i slutändan är (eller tvingas vara) opportunister. Man har inte råd att bli kölhalad i massmedia för inopportuna åsikter, så man ser då till att vara tillräckligt PK i alla sina uttalanden.

  Detta är ju en påtaglig del av borgerlighetens nya taktik: lägga sig nära den rådande mentaliteten med sin retorik. Även om man kanske (=garanterat) tycker att svenskar blivit hjärntvättade av över ett halvsekel av vänsterstyre, har man fattat att man inte kan säga så. Man bejakar det folk tycker sig veta, föreslår inkrementella förändringar, och hoppas att den offentliga debatten skall påverkas av det som folk upplever i praktiken. Det har också fungerat rätt väl; många saker som tidigare var tabu går nu att diskutera.

  Många reflexer sitter kvar, som t.ex. i den rådande debatten om åldringsvården. Man skriker gärna om kapitalister som stoppar vinster i egen ficka, men glömmer helt att diskutera om våra politiker och tjänstemän kanske borde lägga ned mer krut på att beskriva vad de faktiskt vill få för kvalitet för våra skattepengar. Själv är jag mer upprörd över att man gör upphandlingar och betalar en massa skattepengar på dåliga produkter, utan att ha först säkrat tillräckligt hur man skall följa upp kvaliteten. Ungefär som i parallelldebatten om bröstimplantat, vill man sedan att någon annan (grupp) skall få skulden, snarare än att ta sitt eget ansvar.

  En av de allra svåraste sakerna med sann jämställdhet är just det att man måste lägga av sig offerkoftan och börja ta ansvar för sina egna handlingar och eventuella tillkortakommanden. Som arbetarbarn på ‘klassresa’ kan jag identifiera med hur mycket av den traditionella ‘klasskampen’ handlar om just det: att man själv bävar inför att stå där med höga krav på sig och ingen kvar att skylla på.

  Under mina år i USA såg jag liknande tendenser inom rasdebatten. När universitet på 90-talet började med helt blandade klasser och studentboende, var det gruppen färgade som gjorde uppror och ville att det skulle ändras tillbaka till det gamla (jag har inte följt hur det sedan utvecklade sig, så ta detta som en ögonblicksbild. Jag har ingen bra referens).

 33. Matte Says:

  @lastkaj

  Uppfinningar som just bilen eller flygplan osv.

  Det jag menade var att om det var kvinnor som var i majoritet skulle det vara synd om dem och media hade skrivit om _kvinnor_. När det är män är det mer att de får skylla sig själv pga egna beteenden. Och media skriver om _personer_

 34. Lastkaj Says:

  @ Matte
  Förstår ändå inte riskbeteendet?

  Kanske att det hade varit så, jag är inte så säker i just det här fallet dock. Däremot vet jag vad jag själv tycker och det är att de som kör som idioter, tror att de kör bäst av alla, kör rattfulla osv OAVSETT kön- they had it coming och jag kan inte påstå att jag tycker synd om dem. Alls.

 35. Ulf Says:

  @ID,

  t.ex. skitsnacket att överklass inte längre existerar (som Ulf här påstår)! Hahaha! De fåtal jävligt rika har blivit ännu rikare och för varje dag blir rikare och rikare.

  Det finns mycket att säga om det (jag har fällt några kommentarer om det i en annan tråd, men orkar inte jaga rätt på den nu).

  Hursomhelst var mitt påstående inte fällt ur ett teoretiskt perspektiv. Jag tycker att det är rätt ointressant att tillskriva våra politiska partier för djupa analyser. De domineras av karriärspolitiker, ofta med taskiga betyg från skolan och ingen eller liten arbetslivserfarenhet. Det som framför allt driver taktiken är vad man tror kan gå hem i opinionen, och vad som kan verka annorlunda jämfört med vad oppositionen gör.

  Det går inte att vinna val på att några få rika djävlar har det väldigt bra, om den breda massan har det för bra själva för att bry sig. Frågan är då om det fungerar i den offentliga diskursen, i opinionsmätningarna och i media, att byta ut, t.ex. ‘klasskamp’ mot ‘patriarkat’, och återanvända de argument man redan profilerat sig med. De stora filosoferna och ideologerna må rotera i sina gravar – de har ingen rösträtt längre, och påverkar inte debatten nämnvärt.

 36. Matte Says:

  @lastkaj

  Det krävs ofta att man tar risker för att lyckas. Trial and error. Learning by doing.

  Had vi haft flygplan om vi inte hade haft riskbeteende? Nej… Förstår du?

  Detta riskbeteende är ibland skadligt(Olyckor).

 37. Niklas Says:

  Trafikdöden handlar ibland om att unga män fördricker sig bakom ratten. Här behövs stöd och hjälpinsatser. Unga mäns problematik måste tas på allvar. Här behövs pengar. Varför inte öppna en killjour för yngre män på helger så att de kan få sova ruset av sig innan de kör hemmåt.

  Smaka på ordet igen ——-> Fördricker sig…

 38. Håkan Says:

  Det är ju så dumt så det borde inte vara värt en kommentar men ändå… Hur menar du, Jämställsfeministern, att det blir jämstllt att man sätter ena könet främst?

  ”Jämställdhetsfeministern säger:
  Ja inte bara Vänsterpartiet, utan alla svenska partier måste bli mer feministiska och alltid sätta kvinnor främst – så att det blir jämställt.”

 39. Matte Says:

  @Håkan

  Jämställdhetsfeministern är väldigt träffande i sin ironi på hur dumt de resonerar….

 40. Sören Says:

  Gamla VPK som blev V som har blivit VPF (VänsterPartiet Feministerna) Jag kan bara hoppas att de gräver sin grav och äntligen åker ur riksdagen vid nästa val.

 41. Blue Says:

  VPK i modern tappning _____> VänsterPartiet Kvinnorna

 42. dolf Says:

  Jag är besviken på jämställdhetsfeministern som missar trådens stora fråga, trafikdöden.
  Om jag får föra hens talan ett ögonblick så skulle jag vilja säga att den enda godtagbara målsättningen är en nollvision med noll döda kvinnor i trafiken. Männen måste ta ansvar för den osäkra trafiken och allt rattfylleri de skapar. Till exempel skulle män kunna avlasta kvinnor ännu mer ifråga om transporter och körande så att kvinnorna slipper vistas i den farliga trafiken. På det viset kan vi motverka de negativa effekterna för kvinnor av den patriarkala könsmaktsordningens uttryck i trafiken.

 43. IDe Says:

  @ Ulf
  ”Jag tycker att det är rätt ointressant att tillskriva våra politiska partier för djupa analyser. De domineras av karriärspolitiker, ofta med taskiga betyg från skolan och ingen eller liten arbetslivserfarenhet….”

  Ja men det är ju det jag har försökt få dig att begripa. Det är du som tillskriver politiska partier stor betydelse.

  ”Vänster/höger” funkar som knark. Ditt liv styrs av politiker som själva är marionetter i ett globalt system lika komplext som universum självt som måste underhållas.

  En karriärspolitiker med taskiga betyg från skolan etc… är alltså som du själv medger inte måttstock för någon ideologi/teori/analys etc…

  ”Det går inte att vinna val på att några få rika djävlar har det väldigt bra, om den breda massan har det för bra själva för att bry sig.”

  Nu snackar du goja igen. Stora delar av den breda massan är allt annat än glada i sin ekonomisk/psykisk/sociala misär… Dina myter är ju fan värre än alla feministiska myter ihop.

  ”…att byta ut, t.ex. ‘klasskamp’ mot ‘patriarkat’ och återanvända de argument man redan profilerat sig med.”

  Hur många gånger ska man behöva upprepa: det GÅR INTE byta ut klasskamp mot patriark (oberoende av om vänsterpartister – är så jävla obildade att de har gått på den myten eller – inte klarar av att skilja mellan försats och eftersats i ett enkelt logiskt resonemang eller – är i radikalfeministernas våld eller – är rentav köpta, etc.

  ”De stora filosoferna och ideologerna må rotera i sina gravar – de har ingen rösträtt längre, och påverkar inte debatten nämnvärt”

  Ja, du påverkar ju. Varje yttrande från dig har slagit ned som en bomb…

  Du snackar helt enkelt ett annat språk.

  Vad de stora ”filosoferna och ideologerna” (citat) har sagt gäller än idag. Feminism = ekonomi. Varför gnälls det annars?

 44. Jämställdhetsfeministern Says:

  @dolf

  Du har helt rätt! Jag får väl skylla på att jag var på jobbet och under tidspressen han jag inte kommentera trafikdöden. Men som du säger, så måste vi absolut ha en nollvision för döda kvinnor i trafiken. I slutet av varje år borde Aftonbladet ägna en hel upplaga åt de kvinnor som dött i trafiken – på samma sätt som de idag gör beträffande kvinnor som mördats. Så länge kvinnor mördas och dör i trafiken, kan Sverige inte kallas ett jämställt land. Och precis som män måste börja ta sitt ansvar för att kvinnor utsätts för våld i Sverige, så måste Sveriges män också ta sitt ansvar för att kvinnor drabbas av trafikolyckor. Vi feminister KRÄVER en lag om kvinnotrafikfrid!

 45. Ulf Says:

  @ID,

  Ja men det är ju det jag har försökt få dig att begripa. Det är du som tillskriver politiska partier stor betydelse. […] Ditt liv styrs av politiker som själva är marionetter i ett globalt system lika komplext som universum självt som måste underhållas.

  Det är ju helt fantastiskt vilka insikter i mitt psyke du kan extrahera ur några korta kommentarer på en blogg. Jag tycker att du skall lugna ned dig lite och sluta med rallarsvingarna. Du känner inte mig, och jag kan garantera att du inte har tillräckligt på fötterna för att uttala dig om vad som styr mitt liv, och vad jag eventuellt inte begriper. Nöj dig med att diskutera sakfrågorna, tack.

  Nu snackar du goja igen. Stora delar av den breda massan är allt annat än glada i sin ekonomisk/psykisk/sociala misär… Dina myter är ju fan värre än alla feministiska myter ihop.

  Disponibel inkomst inklusive kapitalvinst – individer i decilgrupper, korrigerad 2011-11-11

  Redan i 3:e decilen är den disponibla inkomsten per k.e. 2010 142.5 KKr, upp 25% sedan 1999.

  Folk är kanske inte glada, men att säga de lever i misär är helt enkelt fel. I slutändan, även om folk gärna går med på att klaga på orättvisorna och hur andra tjänar så äckligt bra, så har de flesta ändå en rätt hyfsad standard, och kommer inte att rösta för några stora förändringar.

 46. IDe Says:

  @ Ulf

  Ja men sluta då lyssna på och upprepa skitsnacket från politiker med dåliga betyg eller se till att höja dina egna betyg…

  ”Det finns ingen överklass eller arbetarklass i Sverige längre”. Puh! Det finns bara en enda medelklass mellan två stora intet?

  Vi har fortfarande dessa klasser enligt svenska referenser. Påstår du att vi har någon sorts kommunism eller?

  Ställde du inte nyligen de hårt slitande arbetarna mot feministers orättvisa arbetsfördelning?

  Ingen svälter i Sverige, nej! Än så länge inte (för hur länge till…?) Jävla cyniskt ändå att blunda för de ofantliga försämringar folk drabbats av eller att hålla på att förvanska fakta)

  Jag räknade också in det psykiska och sociala tillståndet i misären. Visste du att folk begår självmord i detta land, på ett eller annat eller tusende sätt? Vad säger du om alla män som känner sig ratade, förbisedda och utmålade som det defekta könet? Att de inget har att klaga på? Ekonomi handlar inte bara om pengar att köpa för. Den utgör också en värdesymbol (i vilken grad ens arbetskraft värdesätts etc.)

  Om den feministiska omstruktureringen av samhället inte ändrar på något – vad exakt är det du klagar på?

  Over and out…

 47. Ulf Says:

  @IDe,

  Hur många gånger ska man behöva upprepa: det GÅR INTE byta ut klasskamp mot patriark (oberoende av om vänsterpartister…

  Ändå är det precis det de gör, och vad t.ex. Tiina Rosenberg ansträngt sig för att förklara. Du skrev tidigare ”vem fan är Tiina Rosenberg”. Jag antar att det var något slags ironi, men du har inte förtydligat, så just den saken får jag väl erkänna att jag inte begriper. 😉

  Du kan googla själv om henne, men om någon annan till äventyrs undrar vem hon är, så är hon Professor i genusvetenskap i Lund, ansvarig för forskarutbildningen där, medlem i Insynsrådet, Nationella sekretariatet för genusforskning, och ordförande för Projektgruppen för genuscertifiering – säkert en massa annat också. En gång satt hon också i styrelsen för FI.

  (För tillfället, i alla fall enligt vissa, är hon nu också Vänsterpartiets talesperson… 🙂

  I sak är du och jag överens – man kan inte utan vidare ersätta klasskamp med patriarkat, men hon kan, och har gjort det. Jag säger inte att jag håller med henne. Jag observerar bara vilka tankemönster som tycks ligga bakom en hel del av de saker som vi ser utspela sig.

 48. JD Says:

  Jack
  ”I mäns våld mot kvinnor, som är ett jämställdhetsmål hos regeringen och som de satsar miljarder på så dör 16 kvinnor per år och 0 män.”

  Du har helt rätt! I mäns våld mot kvinnor dör inga män. 😉

 49. Ulf Says:

  @IDe,

  Ja men sluta då lyssna på och upprepa skitsnacket från politiker med dåliga betyg eller se till att höja dina egna betyg…

  Om jag försöker mig på en analys av hur vissa politiker resonerar betyder inte det att jag automatiskt håller med dem.

  Det är rätt sent att höja mina egna betyg, men de var iofs rätt ok…

  ”Det finns ingen överklass eller arbetarklass i Sverige längre”. Puh! Det finns bara en enda medelklass mellan två stora intet?

  Om du skall hålla på och ondgöra dig över vad jag skrivit, kan du åtminstone citera mig korrekt? Jag skrev:

  Att tala om proletärer och arbetares kamp mot överklassen, biter ju inte så bra längre, eftersom överklassen inte har några privilegier kvar, och för många av arbetarna numera är medelklass, och inte knyter näven i fickan av vrede.

  Kan du gå med på att det finns en viss nyansskillnad där? Dessutom raljerade jag en smula, vilket du möjligen hade kunnat uppfatta om du läst lite noggrannare.

 50. Joakim Says:

  Detta lär feministerna snabbt avfärda med att män är mest vårdslösa i trafiken och att singelolyckor är de vanligaste, tyvärr.

  För övrigt: V ska alltså bli mer feministiskt än socialistiskt? Varför byter hon inte bara till Fi istället?

 51. Aktivarum Says:

  Ulf:

  Det roliga med Tiina Rosenberg är att hon gjorde en del av sin utbildning i Östtyskland. Dvs hon har examen från en marxistisk propagandaskola som låg i en kommunistisk diktatur.

  Hon om nån borde väl veta vad vänsterfilosoferna förespråkar.

 52. IDe Says:

  @ Aktivarium

  Och? Är Tiina Rosenberg en sanningsförkunnare?

  Å ena sidan ska man inte tillskriva dessa människor (misslyckade karriärister med taskiga betyg etc.) någon avsevärd betydelse och å andra sidan ”Mr X skriver så”, ”Ms. Y säger si”…

  Mr.X säger ju så här … så Mr.X måste vara a bad guy. Igår var det Mr.P som var idioten. Men Ms.Å är säkert a good lady. Hon får min röst. Så har folk glömt att Ms.Å höll med Mr. P för några
  månader sedan…; samma skitsnack om media och allt annat…

  Motsägelser efter motsägelser… Men påpeka inte de, och framförallt kritisera mig inte för då går jag sönder. Jag bara raljerar… om detta viktiga ämne som har drabbat så många i min omgivning (ekonomiskt/psykiskt/socialt) – så beter sig en del…

  Så Tiina Rosenberg har deltagit i Östtysk propagandautbildning (till och med examen? Haha! ditt påhitt?)

  En skola som inte ens kunde hålla isär ”klass” och ”kön”. Ville man det då? Ju mer ologik, desto bättre för propagandan (oavsett vems).

  Man prackade på folk förvanskad selektiv litteratur av Marx. Ungefär som bibeln och koranen som prackas på barn innan de hunnit upptäcka det fria hos ordet.

  Människan var ju aldrig ens klar med sin forskning. Med nöd och näppe lyckades han ge ut Kapitalet vol.1. Stora delar av hans projekt blev aldrig klara och materialen inte ens tryckta förrän 1940.

  Idag genustolkar man vetenskapen – men är det vetenskapens fel (att samhället styrs av dekadenta politiker med taskiga betyg etc. De har ju valts av en lika misslyckad massa som inte har tagit vara på sina möjligheter..)?

  Det har skrivits miljontals sidor sedan slutet av 1800-talet som behandlat just dessa problem: Varför sviks en idé? Hur förhindra att en rävig minoritet roffar åt sig makten? Vilka möjliga metoder gäller för att förena ekonomiska sanningar med människans existensiella villkor?

  Självklart förbigår du detta århundrades intensiva intellektuella arbete utan ett ord eller så förvanskar du det. Det passar ju inte dina propagandasyften att vara ärlig.

  Men passar då en sådan 20-tals högerpropaganda dina egna syften? Det är ändå du som har betalat det högsta priset. Kvar i förra århundradet, exakt där Tiina Rosenberg vill ha dig. Hon har lyckats väl. Hon måste vara ett geni.

  Och vad har du egentligen åstadkommit? Mer än att för tiotusende gången nu avslöjat att Östyskland var en diktatur. Du tror att ju fler gånger du upprepar sådana empiriska fakta desto mer har du synliggjort den där osynliga länken mellan begrepp och empiri. Exakt samma goja som feminister kör med.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: