Arbetsgivarbas accepterar åsikter som axiom

by

Företagen måste ”ta ett tydligare ansvar” för att få fler kvinnor på ledande poster i näringslivet, säger ordföranden för Svenskt Näringsliv, Kenneth Bengtsson, i Ekots lördagsintervju.

Han säger:

”Det vi måste göra inom näringslivet är att ta ansvar så att vi får upp farten på förändringen. Gör vi inte det så kommer det ju naturligtvis en lag eller en kvotering av något slag. Jag tror inte det vore det bästa vare sig för kvinnorna eller för bolagen.”

Kenneth Bengtsson utgår från, eller låtsas utgå från, två axiom. Axiom innebär saker som är självklara och därför inte behöver bevisas. De två axiomen är:

1. Det är viktigt med fler kvinnor på topposter.
2. Det är något slags orättvisa som gör att det idag är fler män än kvinnor på topposter i näringslivet.

Hela den antijämställdistiska statsreligionen – den som kallar sig själv feminism – utgår från dessa två punkter som axiom. Och åren går, men ingen (nåja, nästan) ifrågasätter tesernas status som axiom. Märkligt.

De förtjänar inte status som axiom. De är åsikter. Ideologiskt betingade åsikter. Nothing more.

Bevisbördan ligger hos antijämställdisterna. Varsågoda, bevisa 1) och 2).

Ifall kvinnliga chefer skulle tillföra väsentliga värden till bolag, värden som manliga chefer inte kan tillföra, så skulle aktieägarna tillsätta kvinnliga chefer i mängder. Eftersom näringslivet är en knivskarp tävling som går ut på att maximera vinsten. Inte tror jag att några aktieägare skulle acceptera lägre vinst, och risk att det egna företaget blir utslaget i konkurrensen, bara för principen att kvinnorna till varje pris ska hållas borta från makten. Den som påstår det har mycket låg trovärdighet.

Läs mer här. Tack för tipset, barfota!

För övrigt 1: Eastwood Girls är ett exempel på de många projekt som drivits för att lyfta fram kvinnliga filmare. Projektet stöddes av Svenska filminstitutet. Det genomfördes i somras. Läs mer här. Tack för tipset, Leif!

För övrigt 2: Läs debattartikeln ”Det är inte bara tjejer som svälter sig”. Tack för tipset, Johan!

Annonser

41 svar to “Arbetsgivarbas accepterar åsikter som axiom”

 1. Jack Says:

  Kenneth Bengtsson använder också detta hans påstående som axiom:

  ”vi får upp farten på förändringen. Gör vi inte det så kommer det ju naturligtvis en lag eller en kvotering av något slag”

  Det är ett trosbaserat hot om bestraffning och ett postulerat axiom 3 i andemeningen:

  3. Anställer man inte kvinnor bidrar man till lagstiftning för kvotering. Därför, vill man undvika kvotering ska man anställa kvinnor för att de är kvinnor tills dess att godkända kvoter kvinnor uppnås.

  Att kvotera förefaller i Kenneth Bengtssons idevärld alltså att representera en motverkan av kvotering, eller iaf lagstiftning om det, som om det var lagstiftningen endast som var problemet och inte kvoteringen också.

  Hotet om bestraffning genom lagstiftning senare har likheter med att hota med evigheters skärseld senare för att förmå bönder att acceptera övergrepp idag.

  Ett tydligt exempel på religion och nyspråk.

 2. Urban Says:

  Snacka om att medborgarna och dess företag har blivit statens egendom. Och att Svenskt Näringslivs ordförande kryper för den nya statsreligionen..

  Den är verkligen mäktig, han hade självklart aldrig gjort såna här eftergifter på 70-talet eftersom det då var andra män som ställde kraven om löntagarfonder.

  Halleluja, haha!

 3. Tommy Says:

  ”De förtjänar inte status som axiom. De är åsikter. Ideologiskt betingade åsikter.”

  Instämmer helt men frågan om vem som ligger bakom den snart världsomfattande feministiska våldtäkten är höjt i dunkel. Vem ÄR det som fått Kenneth Bengtsson mfl att tycka så? Vad ÄR det som driver denna utvecklig framåt? Ridderligheten? Svenska folkets oförmåga till analytiskt tänkande? Och värre kommer det säkerligen det att bli.

  För övrigt 2: Vad är farligast av anorexi eller dopingmissbruk?

  Endast feminismen verkar kunna färdas snabbare än ljuset.

 4. Urban Says:

  Tror ärligt talat inte att det går att gå emot detta! Det är för djupt rotat och ridderlighet, gentlemannaideal och idéer om en ”riktig man” där uppfattningen om att en dam alltid har rätt frodas i kombination med feministers väl förvaltade idé om det ”svaga” och täcka könet som man aldrig får slå på implicerats i hela rörelsen. Den som går emot detta är typ djävulen själv, som i en religion..

  Enda motgiftet borde vara att män helt enkelt slutar att leverar en massa företag och välstånd, drar sig tillbaka på halvtid, pysslar med allt från dataspel, jakt och gym till hushållsgöromål och låter kvinnorna dra lasset om det nu är det som de traktar efter. Det finns hursomhelst ingen anledningen att jobba häcken av sig i någon större utsträckning som jag ser det. Om man nu inte verkligen älskar sitt jobb eller är arbetsnarkoman på något sätt.

  Otack är mödans lön, aldrig har väl det begreppet känts så relevant som nu!

 5. Info Says:

  KVINNORÖRELSENS DILEMMA

  Ämnet behandlas just nu också av Jan Milld:

  http://janmilld.wordpress.com/2012/01/07/konsroller-och-trakasserier/

  Några utdrag från ovanstående:

  ”Det restes krav på förbud mot Eenfeldts verklighetsbeskrivning, hennes bok borde dras in! I Genus nr 2 1999 , kvinnosekretariatets tidskrift, skrev ansvariga utgivaren Eva Gothlin en uppbragt ledare:

  ‘Men att beskriva verkligheten är också att forma den. Om man karakteriserar män som mer handlingsbenägna och mindre relationsinriktade än kvinnor, hur ska man då motivera unga män att välja yrken som förskollärare eller sjuksköterskor? Och hur ska man då förmå flickor att nå ledande ställningar?’

  Citatet är avslöjande. Oblygt ställs här flertalskvinnornas slitjobb, inte mot flertalsmännens lika oglamourösa jobb utan mot ett manligt fåtals tänkta glamour. Rättvisa är då att de glamourösa männen tvingas ägna sig åt den oglamourösa ‘kvinnliga’ vård, vars kvinnlighet tokfeministerna helst av allt vill förneka.

  Kvinnorna bör i stället tilldelas ‘ledande’ poster – sak samma vilka tydligen, ty det är positionen det gäller.

  Gothlin visar här i ett nötskal kvinnorörelsens hela dilemma.

  Liksom alla andra människor (även feminister) vet hon förstås att kvinnor är mer ‘relationsinriktade’ än män, men hon vill helst tala tyst om saken, för annars hotas hennes politiska mål. Det är för det målets skull hon pläderar för sin ‘forskning’.”

 6. Jocke S Says:

  Ja, jag har inga invändiningar mot din analys här, Pär.
  Vad svenskt näringsliv är ute efter, är att
  1) Få kvinnor att jobba mer
  2) För att kvinnor skall konsumera ännu mer.
  2) Öka skatteutaget totalt, så att M kan sänka det perodialt.
  4) Räcker det inte så?

 7. IDe Says:

  @ Jack
  ”Ett tydligt exempel på religion och nyspråk”

  relativistiskt nyspråk: opiumlangarens förnyade löfte om en sorts himmelrike…
  religion idag: feministisk väckelse av nyliberalismen
  kapitalismen är död, länge leve kapitalismen

 8. Nicke 2 Says:

  Intressant detta med axiom. Man kan säga att skillnaden mellan feministerna och jämstäldisterna handlar egentligen om att feministerna utgår från axiomen om könsmaktsordning och patriakala system som förtrycker kvinnor. Jämställdisten utgår inte från dessa axiom utan bildar sig en uppfattning om saker och ting utan dessa axiom. Det är därför feministerna och jämstäldisterna nästan alltid tycker så olika. Jag köper inte alls dessa axiom, därför är jag liksom de flesta jämställdister på kollisionskurs med feministerna. Hade jag däremot okritiskt köpt deras resonemang om könsmaktsordning och patriakala system som förtrycker kvinnor så skulle jag nog tycka att det mesta feministerna säger och gör är rätt. Jag tycker därför att den absolut intressantaste frågan är om detta påstådda patriarkal och könsmaktsordning som förtrycker kvinnor finns. Eftersom feministerna ofta ser detta som ett axiom så ser de ingen anledning till att föra dem i bevis men de få gånger de ändå försöker göra detta så består ”bevisningen” även den av ett axiom, nämligen att den skillnaden som finns mellan kvinnor och män och som är kvinnors nackdel består av diskriminering. Och när skillnaderna är till mäns nackdel så består det INTE av diskriminering utan har helt andra förklaringar. En jämställdist resonerar lika i båda fallen dvs diskrimineringen kan var en av många tänkbara orsaker till skillnader mellan könen.

 9. Jack Says:

  IDe,

  ”kapitalismen är död, länge leve kapitalismen”

  Du framför ofta en underliggande betydelse i detta, hur man kan byta möjlig avsedd betydelse för kapitalism och återfinna principer i fler eller större domäner. Det ligger något i det även om du inte framfört precis hur.

  Man kan dock vetenskapligt anta att vi ytterst lever i ett system med enhetlig regelbundenhet, det är iaf ett vetenskapligt antagande, vi borde därför förvänta oss återkommande principer i olika undersystem. Oavsett kommer också logiska följder av premisser vara återkommande i flera system, så i smal som bred kapitalism.

  Vad jag gillar är att du vill vidga perspektiven. Men vad blir slutsatserna mer än att du kan kalla något mer för kapitalism? Vad kan/bör/måste du själv eller andra göra utifrån de perspektiv du vill belysa?

 10. JD Says:

  Pär. Tänk om det nu är så att Män lättare väljs in i ledande positioner i näringslivet därför att det är lönsammare för ett företag att rekrytera en chef som talar samma språk som andra i en redan manlig miljö?
  Kanske det är en av många orsaker till att kvinnliga chefer finns mest på mellannivå och inte i toppen i samma utsträckning?
  Han kan ju ha rätt då han menar toppchefer inom vissa enskilda sektorer.

 11. JD Says:

  Tråkigt att ekots reporter tydligt är så genuslobotomerad och så katastrofalt urusel att han inte ber ordförande Kennet Bengtsson om en förklaring till Svenskt Näringslivs egna avsaknad av kvinnor i toppen.
  Helt klart hade ekot ett syfte med sin intervju att få tyngd för sin egen ståndpunt i frågan med ett tungt namn som intervjuobjekt och att man därför lät honom svara på frågor som både gynnar Reportern och Bengtsson som person.
  Även om det som Bengtsson kan ha delvis rätt i det han säger så är upplägget i intervjun skamlös. Feministisk prostitution vill jag kalla det!

 12. Daniel Says:

  Vill ens de grövsta feministerna ha ett könssegregerat samhälle? Vart tog den lyckliga drömmen om en kärnfamilj vägen?

 13. Silver Says:

  Skönt att staten vill bestämma och ta ansvar för bästa möjliga fördelning av penis och vagina i företagens ledning. ”Fritt företagande” har aldrig varit så fritt och enkelt ! Eller vänta nu, vad hade Orwell kallat detta ?

 14. Nils D Says:

  C, Fp och Kds kvinnoförbund ”vet” att ojämställdhet är ett stort problem, men tro sig kunna fixa det utan kvotering. http://www.dn.se/debatt/kvotering-inte-nodvandig-for-att-oka-jamstalldheten

 15. dolf Says:

  det här med att ”vidta åtgärder så slipper vi kvotering” är rena hårklyverier. Det är ungefär samma sak som att säga ”ni får välja fritt så länge ni gör som vi vill”. Enda skillnaden är att om man kan få till X antal % kvinnor på önskade befattningar genom riktade satsningar och att företag ”tar sitt ansvar” är att man då självgott kan låtsas som att man respekterat allas fria vilja. Men vem fan bryr sig om man tvingas tillsätta styrelserna med hälften kvinnor genom socialt tryckk eller genom lagstiftning. Resultatet är det samma i vilket fall som helst.
  Det jag inte begriper är att det inte är några företagsledare som slår näven i bordet och säger nej. Är alla opportunister som bara följer med för att de tror att det ger dem fördel i affärsspelet?
  Jag känner det själv som hade jag ett företag som växte tills det nådde den punkten (10 anställda eller vad är det?) där man är skyldig att genomföra strategisk jämställdhetsplanering och dyligt, då vore det dags att flytta företaget utomlands. För vem fan vill hålla på med sånt trams?

 16. Pether Says:

  En artikel om hemlösa.

  http://hd.se/helsingborg/2012/01/08/allt-fler-kvinnor-ute-i-kylan/?from=rss-hitta

  Men då den finns i det mest extremfeministiska tidningen av dem alla, handlar den endast om kvinnor. Ni vet, den där minoriteten hemlösa som är de enda staten satsar på att få bort från gatan.

 17. Bengt Says:

  Hörde också på Lördagsintervjun. Han verkade inte vara den mest smarta ordförande som suttit på den posten …
  När han dessutom verkade bli arg och snarstucken på intervjuaren för dennes andra svåra frågor så var det ju heller inte så konstigt att han anammat den feministiska trosläran!.

 18. Matte Says:

  @Pether

  Från länken du skickade:

  ”Monika Silvandersson har sett att de hemlösa kvinnorna har blivit fler.
  – Det är väl jämställdheten. Och när du blir äldre är du som kvinna inte lika populär längre.”

  Det är alltså jämställdheten som gjort fler kvinnor hemlösa.

 19. IDe Says:

  @ Jack
  Varför jag använder ordet ”kapitalism”? Bara för att påminna folk om att det de försvarar (som kapitalism) ofta är vad de avskyr (som socialism).

  När idiotin blir för uppenbar (man kan inte på allvar mena att Reinfeldt eller SVD är socialister) då är det i stället ”staten” som är skurken (ett lika oseriöst påstående).

  Den kan beskrivas som en oavslutbar samhällsprocess.

  Liknelse: den är som en unge som (nu i sin feministiska trotsålder) kräver fortsatt tålmodig uppfostran

  Att kräva en snabb lösning vore att begå samma misstag som en lurad feminist begår när hon vill få flera tusen års (påstått) förtryck återgäldat under sin egen livstid (fast detta är svepskäl för ett uppkommet behov av en snabb omstrukturering av samhället, vilket förstås är lika illa, eftersom man skapar nya ofantliga problem för morgondagen).

 20. Nils Jungenäs Says:

  Bra enkel fråga Pär.

  Jag har i mer än tio år frågat feminister om belägg för de påstådda könsliga orättvisorna etc. Under en period ställde jag även ständigt frågan på olika forum på internet, igen och igen. Inget svar. Någonsin.

 21. barfota Says:

  @dolf

  ”Jag känner det själv som hade jag ett företag som växte tills det nådde den punkten (10 anställda eller vad är det?) där man är skyldig att genomföra strategisk jämställdhetsplanering och dyligt, då vore det dags att flytta företaget utomlands. För vem fan vill hålla på med sånt trams?”

  De kanske borde ägna sig mera åt att främja och underlätta för näringslivet och mindre på PK-anpassning och antijämställdhet (feminism).

 22. Jocke S Says:

  Dom vill ha kvinnor ut och jobba mer, då funkar fjäsk. Kanske bättre de jobbar, än är supermamma hemma? Läs detta, barnuppfostringsexperten Anna Wahlgrens dotter skriver bok.
  http://www.svd.se/kultur/sondag-cover-felicia-feldt_6751681.svd
  ”Först var jag bara rädd, för hennes humör och drickande..” Och om ”vägran att försonas” med denna mammabarnexpert, gift 7 ggr, 8 barn…

 23. Johannes Westlund Says:

  Angående jämställdhetsplaner:
  Vad är kraven på en jämställdhetsplan? Jag håller nämligen med feminister att företag behöver en jämställdhetsplan när det börjar växa och antalet anställda ökar. Jämställdhet är ju viktigt! Men jag delar inte feministernas idé om att man i denna jämställdhetsplan ska införa massor ojämställda diskrimineringar av män. Räcker det med att skriva följande?

  ”MittFöretag AB tycker att jämställdhet är viktigt. Därför vill vi sträva efter att ha en jämställd arbetsplats. Vi ser jämställdhetsarbetet som ett tvådelat ansvar mellan företaget och de anställda. Vi vill arbeta efter jämställdhetsdefinitionen som säger att varje människa har ”lika rättigheter och skyldigheter oavsett kön”.

  Våra åtaganden:
  Tillämpa strikt meritokrati vid tillsättning av tjänster
  Regelbundet utbilda ledning och anställda
  Aktivt motverka könsdiskriminering där den uppkommer i företaget

  Anställdes åtaganden:
  Alltid sträva efter att bemöta människor lika
  Rapportera könsdiskriminering till företagets jämställdhetsansvarig
  Ta del av fortbildning som tillhandahålls av oss inom jämställdhet”
  —–

  Eller måste man ha med en massa formuleringar om ”lyfta fram” ”duktiga kvinnor” och ”varannan kvinna”, samt ”öka den kvinnliga representationer på alla chefsnivåer i företaget samt i styrelsen”? För annars så är det ju värt att lägga ut den här som en template som små företag kan använda så slipper de lägga tid på att skriva planen. Det borde ju ändå vara i stort sett samma grejer som ska ingå oavsett företag. Med utbildning tänkte jag för övrigt att man kunde boka jämställdhetsexperter såsom Ström, Billing eller liknande istället för genus”vetare” och -”experter”.

 24. Nova Says:

  ”Tanttrenden är på topp. Det ska vara hemlagat, förkläde och märkta, stärkta dukar i linneskåp. Stoppade möbler och lampskärm med bollfrans. Doftpåsar i byrålådan och en pelargon i fönstret. Hemmafrun är ett ideal för många och står för en vardag av småpysslande och bakande, som hämtar inspiration från gamla förebilder. ”
  http://hd.se/bostad/2012/01/08/lange-leve-tanten/

  Vad håller dom på med? Det här går ju rakt emot vår feministiska utveckling?? Vilseledda – det är enda rimliga förklaringen – vilseledda.

 25. dolf Says:

  @Johannes
  Säg hypotetiskt att jag har ett företag, varför i all världen skall jag ha en jämställdhhetsplan för det? Jag har inga problem med jämställdhet så finns ingen anledning för mig att göra några planer för det. Mitt företag tillverkar gröt, det har till syfte att förse människor som är hungriga med gröt. Företagets uppgift är inte lösa feministers eller regeringens hallucinatoriska problem som inte existerar i sinnesvärlden. Företagets uppgift är inte heller att förse människor med arbete, eller förse dem med pengar, inte ens att förse mig med pengar. Jag anställer människor därför att de behövs för att företaget skall kunna utföra sin uppgift, vilken är att producera gröt. Jag anställer dem inte för att ge dem arbete, jag anställer dem för att kunna producera gröt. De får inte betalt för att de kommer och stämplar in hos mig, de får betalt för att de producerar gröt. Jag behandlar mina anställa så rättvist (vilket torde inbegripa jämställt) som möljigt eftersom det är bra för företaget och gör det möjligt att tillverka gröt. Mitt företag är beroende av mina anställda, det är i mitt intresse att ta väl hand om mina anställda, och det är i mina anställdas intresse att se till att företaget går bra. Det är kort sagt en typ av samarbete. Jag tillsätter inga kvinnor i styrelsen för att det är jämställt eller för att de har ”ett värdefullt kvinnligt perspektiv” eller något annat trams. Tillsätter jag en kvinna i styrelsen så är det för att jag tror att det är bra för min gröttillverkning. Är det inte bra för min gröttillverkning åker hon ut ur styrelsen. Samma sak gäller männen, de hamnar i styrelsen, eller på verkstadgolvet eller var de än hamnar i mitt företag för att det hjälper mig att tilllverka gröt. Och folk som inte bidrar till gröttillverkningen skulle få sparken, om det inte vore för att våra visa politiker skapar en massa regler som säger att jag inte får sparka snyltare som lever på mitt företag utan att dra sitt strå till stacken.
  VARFÖR I ALL VÄRLDENS VÄRLD SKALL JAG KRÅNGLA TILL DET MED JÄMSTÄLLDHETSPLANER OCH KVOTERA IN KVINNOR I STYRELSEN OCH ANNAN SKIT SOM INTE HAR MED GRÖTTILLVERKNING ATT GÖRA?

 26. Jocke S Says:

  Dolf, När ”Karussellen” gick med Lennart Hyland, Minns någon detta :-), så var ett inslag med då nya Vällingby. En tävling vilken mamma där som kunde laga den godaste vällingen!
  (Hyland hittade också på frufridagen, en söndag om året som kvinnan skulle slippa hushållsgöromål. Själv har jag som f.n ensamstående man hushållsjobb vareviga dag.)
  Nå, till saken: Att kanske det är kvinnor som är bäst på att göra gröt i ditt företag? Vad gör vi då? Ja då får det väl vara så.
  Kvinnor lär vara bäst på att rulla cigarrer, på Kuba. Självklart dominerar de antar jag, därför i det jobbet. Likaså som simultantokar i Bryssel, förmodar jag.
  Men vilken rörmokare som söker en jobbande partner, vill ha en kvinna? Det måste väl iaf vara fritt val?
  Men Reinfeldt lär vara en riktig 50/50%-nisse. I alla fall i attraktiva yrken….
  Däremot bör man nog sträva efter jämställdhet i politiska församlingar. Och där fuskar ju V. stort!

 27. Jonny Says:

  Kan även kvinnor dömas för våldtäkt eller är det nya att mannen kan vara ett våldtäktsoffer?

 28. Joakim Says:

  Hur ska han lösa detta utan kvotering? På samma sätt som kvinnoförbunden Nils D länkar till? Dvs ta en politiskt korrekt omväg genom att bland annat genom att utbilda och träna kvinnor så att de får en räkmacka gentemot sina manliga konkurrenter och belöna ”jämställda” företag med motsvarande jämställdhetsbonusar på skattebetalarnas bekostnad? Smidigt och smart, för då kan man ju förneka att man kvoterade aktivt! Istället tog man bara till åtgärder så att kvotering utfördes automatiskt i praktiken och har således inte diskriminerat någon!

 29. Jack Says:

  dolf,

  ”regeringens hallucinatoriska problem som inte existerar i sinnesvärlden”

  Ett naivt uttalande. Regeringen lägger inte pengar på hallucinatoriska problem utan vad gäller genusfrågor medvetet illusoriska, iaf har de planterats och sedan accepterats.

  Du ger lite sken av försvarsmekanismen att identifiera dig med förövaren eller makten. Du ser dem som på din sida men förvirrade. Men hur vet du att de inte ser din grupp som en de ska lura, kanske att tro precis som du gör, eller att köpa allt, så länge du förblir passiv. Det vore ju fint om det vore så att de bara hallucinerade inte sant? Något man helst vill tro. Inte är de väl onda mot dig, det skulle kännas jobbigt.

  Ditt beteende är 100% normalt dock och om de verkligen är medvetna om sina lögner så utnyttjar de till max att människor har svårt att acceptera att de mäktiga och stora är onda ljuger för dem.

  Det finns en fördel med ditt synsätt också, du ger dem en möjlighet att dra sig undan genom att hålla dem för goda men psykiskt sjuka eller gravt intellektuellt handikappade, och då pratar du om Sveriges Regering, hur sannolikt det nu är, att de inte medvetet ljuger och förfalskar.

  Dolf det skulle dock kunna vara som du föredragit att tro, att regeringen har hallucinationer och inte illusioner. Men jag jag undrar isåfall var är bevisen för att de inte avsiktligen blundar för att t ex kvinnor står för merparten av alla småbarnsmord, att den kvinnodominerade utbildningsväsendet diskriminerar mot pojkar, att Sverige är utformat så att pojkar begår självmord?

  Det finns onda, psykopatiska människor här i världen, jag har träffat på dem i besittning av en akademisk institution och i polisen och trodde inte att sådana människor fanns innan. Man ska inte vara förvånad om de sökt sig till makten på andra håll.

  Det är en läxa vi kommer att minnas i historien att feministiskt agerande personer har kunde komma så långt.

 30. dolf Says:

  @Jocke S
  Eftersom det enda kriteriet jag använder för mina beslut i företaget är om det främjar eller motverkar syftet att förse folk med god gröt som de äter och vill ha mer av så blir könsfördelningen vad den blir. Precis som fördelningen av blonda, brunetter, flintisar och rödhåriga blir vad den blir.

  @Jack
  Det faktiskt ganska kul att läsa ditt svar. Du har nog tagit mina formuleringar lite för bokstavligt, jag gick igång och spottade ur mig det hela ganska spontant. Jag borde kanske ha sagt ”tillverkade problem som saknar saklig grund i verkligheten” istället.
  Jag är förmodligen en av de mest politikerfientliga människor som finns och är snudd på personifieringen av politikerförakt. Men syftet med kommentaren var inte i det här fallet att kritisera vare sig politiker eller samhället utan att klargöra att ett företags uppgift är producera de produkter (varor eller tjänster) som det skapades att göra, inget annat. Det är inte ett företags uppgift att lösa jämställdhetsproblem mer än det är en bagares uppgift att lägga tegelpannor.
  Jag är fullt medveten om att det verkligen finns psykopater runt om i världen. Hitler, Stalin et all var inte unika som människor. Det enda unika med dem var deras ”framgång”. Och var kan man förvänta sig att hitta psykopater som fördärvar livet för andra om inte bland politikerna, där har de ju verkligen dukat smörgåsbard. Vad är gemensamt för alla verkligt stora massmördare om inte att de är politiker. Breivik platsar inte ens en patetiskt harmlös amatör jämfört med statsmännen som slaktar folk långt mer effektivt än Scan någonsin skulle kunna göra. Över en milon människor dog i slaget om Somme under första världskriget. Britterna avancerade ungefär 3 km, varje cm kostade dem 2 människoliv. Jämfört med det är de 5 ludren Jack the Ripper tog av daga inte ens en historisk bagatell. Hur många normala seriemördare är det som lyckas komma upp i tvåsiffriga tal, mycket få. När man talar om tusentals och milliontals är det bara politiker som opererar på den nivån.

 31. Jack Says:

  dolf,

  Tack för ditt klargörande, jag tolkade hallucinatoriskt mer bokstavligt än du avsåg, men det blev en ok fortsättning ändå.

 32. IDe Says:

  @ Jack
  ”Man ska inte vara förvånad om de sökt sig till makten på andra håll.”

  Marklunds bok ”Gömda” var inget verk av två småskurkar. Bara att det skulle behövas en byfåne sådan som Antonsson för att avslöja ett sådant monumentalt bedrägeri säger allt om samhällets allvarliga psykologiska diagnos. Tänk på de direkta kopplingarna mellan Marklund och politiker (inte minst Sahlin) den tiden….

  Med så vågade påståenden om pedofila kannibaler i samhällets maktskikt har dessa kvinnor själva säkert fascinerats av fenomenet med hemliga sekter + SCUM som vägledning.

 33. Jack Says:

  IDe,

  ”Med så vågade påståenden om pedofila kannibaler i samhällets maktskikt har dessa kvinnor själva säkert fascinerats av fenomenet med hemliga sekter + SCUM som vägledning.”

  Om sektledare har sagts att vanliga människor inte ens kan föreställa sig hur dessa människor fungerar och därför inte kan skydda sig. Detsamma gäller för hur män blivit lurade av feminister, bländade av kvinnors representation i sina hjärnor har de inte kunnat se verkligheten i feministers agerande och avseende.

  En idé om hur feminister fungerar får vi dock av att se feministers starka dragning till våld, sex, penisar och barn och hur de fantiserat ihop berättelser där de själva ska ha något att göra i dessa scenarion givetvis utan att feminister själva ska ses som skyldiga för denna dragelse. Den feministiska kaptenen Kapten Klänning har förmodligen mycket gemensamt med andra feminister och vice versa.

 34. IDe Says:

  @ Jack

  Håller med. Möjlig bakgrund till feminismen som dagens tredje makt…

  En överenskommelse mellan medlemmar att nästla sig in i alla partier/medier – slutmålet: erhålla kvinno-kapitalmakt; möjlig långsiktig strategi: att medvetet sabba för vissa partier inifrån med Melin och andra häxors hjälp… (vad har inte försigått under de gångna åren i ett land som en dag slutade ifrågasätta absurda påståenden om kannibalpedofiler bland maktens män?)

 35. Argus Says:

  Jag tror att en ”modern” chef måste följa trender. Feminismen är en väldigt stark samhällstrend. Den chef som motarbetar eller negligerar feminismen riskerar, förmodligen, sin egen position. Därför är i regel chefer större kappvändare än vanliga anställda. Det är helt enkelt ett måste för karriärens skull.

 36. Jack Says:

  Argus,

  Privata bolag konkurrerar om att få utföra arbete beställt av stat och kommuner. I Sverige är det en stor marknad. Det kan därför tänkas att feministiska uttalanden är till gagn när beställaren är feministisk. Med tanke på att det rör sig om miljardbelopp kan man förstå om någon försöker få en bättre chans genom att uppvisa sådana drag.

 37. Jack Says:

  Argus,

  Jag vet att inom FNs välgörenhetsorganisationer finns riktlinjer för att endast samarbeta med feminististiska parnters, dvs andra NGOs och regeringar som är feministiska.

  När man talar om att feminismen är en antimans, antipojk och antijämställdhetsrörelse är det mot bakgrund av tidigare agerande samt vägledande uttalanden som detta av världens mäktigaste feminister ansvariga för matfördelning till miljoner svältande människor och med uttalade mål att omforma samhällen till kvinnodominerade:

  ”too many goverments want to feed boys in school and train men for jobs”

  ”We will only work with NGOs willing to be active partners in this enterprise and we will press governments and UN agencies to join us”

  Att samma beteende råder bland antimansrörelsen inom samarbetsval i Sverige råder inget tvivel om. En chef kan således bli av med stora uppdrag genom att ha jämställdistiska värderingar. Det är fakta och bara ett sätt som repressalier utdelats.

 38. Argus Says:

  Jack, jag tror inte att det spelar någon större roll om chefen verkar i ett privat eller allmänt bolag. Som chef måste du helt enkelt vara en vindflöjel annars blir du ifrågasatt. Större bolag vill inte ha chefer som inte ”säger rätt saker” och därför drar på sig oönskad kritik.

 39. Jack Says:

  Argus,

  ”Jack, jag tror inte att det spelar någon större roll om chefen verkar i ett privat eller allmänt bolag”

  Nej det spelar nog ingen roll vem som äger bolaget, vilket egentligen var min poäng i att nämna privata bolag.

  ”Som chef måste du helt enkelt vara en vindflöjel annars blir du ifrågasatt”

  Vad jag också ville belysa var att behovs/repressalie-graden är hög vad gäller att följa feminismen jämfört med att följa andra generella trender i åsikter och ”socialt ansvar”.

  Orsken till den höga graden är bland annat den i feminismen slugt beräknade och slugt uttalade strategin att undvika samverkan med organisationer som inte stödjer feministiska aktioner mot män och pojkar. Repressalier mot mansvänliga åsikter och beteenden sker dock på många andra sätt också! Ändå är det en delförklaring om man nu är intresserad av sådana.

 40. Leif Says:

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/naringslivet-vinner-inget-pa-att-vara-till-lags_6758683.svd

 41. JockeH Says:

  Axiom är fundamentala byggstenar som inte går att komma runt. Det går inte att förneka eller kritisera ett verkligt axiom, utan att samtidigt förutsätta dess giltighet.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: