”Kvinnor drabbas värst i krig” – påståendet granskas

by

Under senare år har det blivit allt vanligare med påståendet ”kvinnor drabbas värst i krig”. Om man gogglar den termen får man ca 1.200 träffar, men om man googlar ”män drabbas värst i krig” får man bara sju (7) träffar:

  

Byter man ut ”i” mot ”av” i ovanstående söktermer blir det ungefär lika många träffar på kvinnorna (ca 1.160 stycken), men noll (0) för män.

Kort sagt: Det är på väg att bli en etablerad sanning att kvinnor drabbas värst i krig. Ännu ett område som präglas av just kvinnors lidande, alltså.

Hur ser då verkligheten ut? Jag kan inte ge något vetenskapligt underbyggt svar, eftersom jag inte är en professionell historiker som har kunnat arbeta med frågan på heltid i ett antal år. Men här ska du få några indicier, så kan du bedöma själv. Det rör sig om tre pusselbitar (kanske har du fler själv?).

1. Kriget i Bosnien på 1990-talet

En inrättning kallad Research and Documentation Center i Sarajevo har gjort en analys av offren i Bosnien för det inbördeskrig i det forna Jugoslavien som pågick mellan 1992 och 1995. I ett mycket gediget arbete har 240.000 så kallade bitar av information gåtts igenom, utvärderats och jämförts. Innan resultatet offentliggjordes gick ett internationellt team av experter igenom materialet. Resultatet av det fyra år långa arbetet kallas The Bosnian Book of Dead.

Dödsoffren har klassificerats utifrån olika parametrar. Några viktiga siffror: Av de 97.207 dödsoffren var 57.523 stridande och 39.684 civila. De flesta dödsoffer var i åldersintervallet 25-35 år (kvinnors ålder var mer jämnt fördelad). Andelen män vara 90,3 procent och andelen kvinnor 9,7 procent.  Nio döda män på varje död kvinna, alltså. Se tabell nedan. Mera information här och här.

Intressant nog får man gräva ganska mycket för att få fram just könsfördelningen i rapporteringen kring denna statistik. När BBC rapporterar om siffrorna nämns ingenting om kön, och samma sak gäller Wikipedias sida. Noll inslag av genusperspektiv, alltså (som det brukar vara när män drabbas värst). (Tack för tipset, Jocke S)

2. Slaget om Sovjetunionen under andra världskriget

I nummer 4/2011 av tidskriften Populär Historia råkade jag se nedanstående passus, som berättar att det efter andra världskriget rådde ”en stor brist på män” i åldersspannet 16-65 år i Sovjetunionen. Den informationen må vara grov, men i sin vidrighet kan den bara tolkas på ett sätt – att män drabbades mycket värre än kvinnor. Se utdrag ur artikeln nedan.

I detta resonemang ingår ändå inte dödssiffrorna från den andra sidan i slaget om Sovjetunionen, de döda på den tyska sidan. Det torde nästan helt och hållet röra sig om tyska soldater, som nästan uteslutande var män. Därmed ökar andelen män bland dödsoffren.

3. Första världskriget

Som jag tidigare har bloggat om här fanns efter första världskriget ett överskott i Europa på 18 miljoner kvinnor gentemot antalet män i giftasvuxen ålder. Samma sak här: Informationen är grov men talar sitt tydliga språk och kan bara tolkas på ett sätt. Männen hade dött på slagfälten, men inte kvinnorna.

4. Slutsatser

Jag tycker bilden är ganska entydig. Här har vi alltså information från tre krig, ett i början av 1900-talet, ett i mitten av 1900-talet och ett i slutet av 1900-talet. I samtliga fall visar informationen att män har drabbats mycket värre än kvinnor. I det krig där informationen är mest detaljerad utgör kvinnor 10 procent av dödsoffren medan män utgör 90 procent.

Vad som inte ingår i ovanstående information är våldtäkter och andra våldsbrott som inte leder till döden. Enligt mina värderingar är det dock mycket värre att dö än att bli våldtagen. Därför anser jag att man kan dra slutsatsen att i de tre ovan nämnda krigen har män drabbats betydligt värre än kvinnor – trots att vi inte har tillgång till våldtäktssiffrorna. (För övrigt våldtas även män i krig, något jag bloggat om här och här)

I denna bloggpost refererar jag bara till tre krig, medan världshistorien har ju sett oerhört många fler krig. Det skulle ju kunna vara så att i de allra flesta krig drabbas kvinnor värst, men i just de tre ovan nämnde krigen har det slumpat sig så att män drabbats betydligt värre än kvinnor. Men hur sannolikt är det?

Vad tror du själv – är det män eller kvinnor som drabbas värst i krig?

140 svar to “”Kvinnor drabbas värst i krig” – påståendet granskas”

 1. Anon Ym Says:

  Denna bok har möjligen kokat ner allt man behöver veta i ämnet(?):

  http://www.warandgender.com/

 2. Leif Says:

  Jag tror att man ska tolka rapporteringen av typen ”kvinnor (och barn) drabbas värst av krig” så här:
  Att männen dödas betraktas närmast som en självklarhet, och sedan urminnes tider har det varit så. Männen dödas för att de i vidaste mening skyddar sina kvinnor och barn. Oftast är de inte de själva som fattat beslutet att på det här sättet söka döden – det har andra gjort. Den döden har ansetts självklar, och det synsättet lever fortfarande kvar.
  När männen dödas blir kvinnorna och barnen av med en familjeförsörjare. Många kulturer och tider är/var inte är inte så feministiskt präglade som Sverige i dag. I dessa samhällen är/var det mannen som har/hade det huvudsakliga ansvaret för kvinnans och barnens försörjning. Och när männen dödas DRABBAS kvinnorna och barnen. Att männen dödas är givet och inte så mycket att bråka om. Däremot blir det synd om dem som inte dödas. De blir därmed de som drabbas värst.
  I krigen i Europa fram till våra dagar har alltid en överväldigande andel av de dödade har varit män.

 3. Chroni Says:

  Tycker det är problematiskt när de räknar förintelsen och folkmorden på ryssar och kineser till civila döda i andra världskriget.

  Då blir de en del av ”civila döda”

 4. dolf Says:

  Tja, man skulle ju kunna säga som så att är man död drabbas man ju inte längre, det är de som lämnas kvar som drabbas. För den som är död är eländet så att säga över. Fast det är inte en syn som jag förfäktar.

  Jag reagerar lite ambivalent på påståendet [det är] dock mycket värre att dö än att bli våldtagen. Det är liksom en dubbelmiss, först antagandet att det skulle vara mycket värre att dö än att våldtas. Det behöver inte alls vara sant (poäng till våldtäkt), bägge upplevelserna är olika traumatiska för olika individer. Vilket leder till miss nummer två, som är desto värre men ger poäng till död ändå. Det finns många sätt att dö på, en del är väldigt obehagliga, en del är mer eller mindre ögonblickliga. Detta torde drabba de stridande männen värre. Det är inte bara fler män som dör, de dör nog genomsnittligt också mycket värre dödar. Att spendera flera timmar hängande i taggtråd med en uppsprättad buk i stanken av sina egna inälvor utan tillgång till morfin eller andra smärtstillande preparat eller en vänlig medmänniska som åtminstone försöker lindra ens vånda är nog ett privilegium som är förbehållet män. Och vi har ju också lidandet som drabbar de överlevande. Att gå omkring resten av livet med ett ansikte som vanställts av napalm, amputerade lemmar och splitterskador är nog också ett privilegium som i hög grad är förbehållet männen.
  Så visst, jag ställer upp på feministernas krav, kvotera in kvinnorna bland de stridande.

 5. Jocke S Says:

  F.ö. Även kvinnliga statschefer går gärna ut i krig, ja dvs. inte de själva precis, men de låter skicka ut unga män på slagfältet.
  I modern tid Margret Thatcher (”social man”? Aktuell i en ny film), Golda Meir (Israels ”järnlady”) och Indira Gandhi, (även anklagad för bl.a. korruption).

 6. Nova Says:

  Nu är ni ute och cyklar igen. Det är faktiskt så att kvinnor HINDRAS från att drabbas värst i krig!

  ”Nästan var sjätte amerikansk soldat är idag en kvinna. Men fortfarande förbjuds de från att utgöra den absoluta frontlinjen. ”

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/krigaridentiteten-sitter-i-kladerna_6755625.svd

 7. Nova Says:

  Ja, kvinnor drabbas ju redan värst i krig, men jag menar ännu värstare.

 8. Grrblt Says:

  Kvinnorna drabbas värst, det står ju svart på vitt där uppe att de inte fick gifta sig och leva av någon annans inkomst längre. Fattar ni hur jobbigt det är eller?

 9. DrKejs Says:

  Anon Ym

  Den bok du refererar till är med stor sannolikhet en feministisk partsinlaga, speciellt med tanke på att författaren själv är feminist. Läs i första kapitlet i den boken:

  ”Meanwhile, women were primary targets of massacres in wars in Rwanda, Burundi, Algeria, Bosnia, southern Mexico, and elsewhere.

  I Rwanda är det fortfarande ett underskott på män. Siffrorna för Bosnien finns i Pärs text, övrigt är enkelt att verifiera.

  Varför sprida lögner på det här sättet?

 10. Leif Says:

  Den medicinska tidskriften The Lancet http://www.thelancet.com/ har gjort två undersökningar av dödligheten i Irak, där man kan hitta en del saker som är intressanta i detta sammanhang. Den senaste studien från 2006 finns här:

  Klicka för att komma åt lancet111006.pdf

  Lancet redovisar följande fall av våldsam död under en viss tidsperiod:
  barn (0 – 14 år): 26
  män (15 – 59 år): 235
  kvinnor (15 – 59 år): 15
  äldre, båda könen (60+ år): 11

  Se också:
  http://en.wikipedia.org/wiki/Lancet_surveys_of_Iraq_War_casualties

 11. Jocke S Says:

  Dolf, vet inte vilka feminister som fört frågan om attt skicka ut kvinnor i krig direkt… T.ex. så säger Inger Segelström, sosse i Eu-parlamentet (som drivit frågan där om trafficking med överdrivna siffror, se Dick Wase i ämnet) om kvinnlig värnplikt att ”kvinnor gör redan sin plikt”.
  Men en kvinna som tagit upp detta med kvinnor och krig är Anitra Goldman, svensk-israel, feminist och pacifist. I boken ”Snäckans sång”, som tar upp hela ämnet, även med kvinnliga krigare, i gerilla, som terrorister osv.
  Och i en artikel i DN, för länge sedan. ”Grymmare än männen”. Bl.a. skriver hon att på Fidji förr så användes kvinnor som torterare, av krigsfångar av nämnda skäl….

 12. Jämställdhetsfeministern Says:

  Som Ullis, jag och andra feminister flera gånger redan påpekat på denna blogg, så har väljer ju män själva att bli soldater under krig och då är det ju bara naturligt att männen också blir dödade i krig. Den som ger sig in i leken får leken tåla. Kvinnor däremot är oskyldiga offer. Det är därför det är mycket värre när kvinnor dör i krig och det är därför kvinnor alltid drabbas värst i krig. Hur många gånger ska Ullis och jag behöva förklara det för er jämställdister?

 13. Info Says:

  TILL NOVA (10.46): KRIGARIDENTITETEN SITTER I KLÄDERNA

  Apropå likhetsfeministen Jenny Nordbergs kolumn 8/1 i Sv.D ”Krigaridentiteten sitter i kläderna”: En gammal fördom, som vi upplysta och liberala svenskar nu har lämnat bakom oss:

  http://www.friatider.se/sverige-forst-ut-lata-muslim-gora-militartjanst-i-sloja

 14. Vänster Wiki (@Vansterwiki) Says:

  Ja, 91% döda män. Ett klart feministiskt bevis på att kvinnor drabbas värst. Ingen död man kan försörja en levande kvinna som aldrig varit ute i arbetslivet. Inte för att det är något att eftersträva, kvinnan är bättre på att ta hand om barnen än staten, men ibland måste kvinnor jobba. Eftersom jobb är hemskt är det kvinnan som drabbas.,

 15. dolf Says:

  @Jocke S
  Sorry, jag menade inte att feminister vill skicka ut kvinnor i krig. My bad. Jag menade att jag ställer upp på att tillämpa det vanliga feministiska resonemanget också på krigföring.
  ”Grymmare än männen”: Kvinnliga vakter och föreståndare i de nazistiska koncentrationslägren var vad jag kan förstå inte heller några duvungar.
  Jag har inga källor jag kan hänvisa till, men jag har sett diverse noteringar vid olika tillfällen som gör att jag misstänker att skulle man gräv i det så skulle man förmodligen upptäcka att vid större konflikter så börjar man använda kvinnor i ökande grad till funktioner som fångvaktare och liknande, och att de kan vara precis lika djälvliga som män.

 16. vmm Says:

  Jag tror också att män drabbas mest av krig. Men jag har inga bevis, och dom som är experter på sådant här säger ju att män inte alls drabbas så hårt av krig utan att det är kvinnor som drabbas mest. Så vad ska man tro, egentligen? Jag känner mig lite som en konspirationsteoretiker eller rättshaverist när jag ändå i smyg går och tänker att ”det är nog män som drabbas hårdast av krig”.

  Men man får som sagt lägga pussel, och sedan får man ”bråka” med experterna från myndigheter och FN och gud vet vad, som ju hävdar att man har fel.

  Jag tänker också att det här med att förneka folkmord är inget som tas lätt på. I vissa länder hamnar man i fängelse om man t.ex. ifrågasätter judeutrotningen under andra världskriget. Kan ju vara samma känslor bakom som gör att man till varje pris känner sig tvungen att påpeka att kvinnor drabbas hårdast av krig. Man får inte förneka deras lidande. Jag å andra sidan tycker inte man ska förneka mäns lidande i krig, och tror till och med att den här, som jag ser det, lögnen att män inte drabbas så hårt av krig till och med bidrar till att män drabbas extra hårt, eftersom män så att säga inte räknas i krig. Dom ses som förbrukningsvara som man kan utsätta för lite vad som helst, och just den inställningen tror jag leder till att många män dör.

  Men som sagt är det här djupa vatten, och det är ett oerhört provocerande och djärvt uttalande att det faktiskt inte är män som drabbas minst av krig utan dom som drabbas MEST. Pusslandet måste fortsätta.

 17. dolf Says:

  @Leif
  Iraksiffrorna konfunderar mig. Skall det föreställa absoluta siffror eller är det per hundratusen eller något sådant, och hur lång tidsperiod.
  Omkring 300 personer, det är väl mindre än vad som dör till följd av våld i Sverige per år. Med tanke på att den irakiska befolkningen är ungefär 3 gånger så stor som den svenska så tycker jag siffrorna verkar väldigt låga.

 18. Jocke S Says:

  Till myten om att ”kvinnor drabbas värst i krig”, kan därmed tilläggas en annan myt. Nämligen att ”kvinnor är mindre värda” än män. Hur, jo eftersom manlig död och lidande konsekvent döljs, förfuskas eller (med en feministterm) osynliggörs.
  Vi har nyligen sett det i rapporterna om den arabiska våren, och om döda i arbetplatsolyckor. Man döljer det mest utsatta könet, mannen!
  När det gäller krig, så skyller ju feministerna ofta på männen (se Doris Lessing som reagerat på detta).
  När det gäller ”värdet efter kön”, så är metoden att ”plocka ut några russin”, några enkla premisser, typ flest manliga direktörer, statschefer, eller ”män har högre löner”. (En annan myt, myt föder myt) Och så är saken klar! ”Patriarkat, underordnade kvinnor” och bla, bla bla.
  Sverige, landet där antiintellektualismen tog över på alla plan, från dagis till regeringschefsnivå…

 19. Håkan Says:

  Jag är ju en anhängare av jämställdismen. Men att män startar krig och rekryterar andra män som dör i krig är nog historiskt oomtvistat. Och visst drabbas män hårdare på det sättet av själva krigshandlingarna.

  Sedan kan man tänka sig att det skulle hävdas att kvinnor inte startar krig, inte tillåts (tilläts) delta i krig eller saknar medel att på ett effektivt sätt kunna försvara sig i konflikter, och att de på så sätt skulle drabbas hårdare.

  Men det skulle vara intressant att se hur det fördelade sig könsmässigt om man kunde titta på vilka civila som drabbas av lidande och död till följd av krig. Dödsoffer, tortyr, våldtäkter, utrotningsläger, bombningar, traumatiseringar och ekonomiska förluster med mera. Och då är det ju ändå inte självklart att lidande och död drabbar fler kvinnor än män. Mycket svårt ämne.

 20. Jocke S Says:

  Har någon siffror från Afghanistan? Vet inte hur många gånger man iaf tidigare hörde från radio/TV om fånglägren i Pakistan, att de som mest sitter/satt där, och är drabbade, är/var kvinnor och barn.
  Säkert, männen var ju antingen döda, eller i krig förstå mot Sovjet, och sedan blev det därav ett inbördeskrig.

 21. Leif Says:

  @dold:
  Nej det är inga absoluta siffror. Det är den information om dödsfall man fått fram enligt följande:
  ”Between May and July, 2006, we did a national cross-sectional cluster sample survey of mortality in Iraq. 50 clusters were randomly selected from 16 Governorates, with every cluster consisting of 40 households. Information on deaths from these households was gathered.”

  Det rör sig alltså endast om 2000 hushåll. Men man kan nog anta att man med vald metod fått en fördelning av dödsfallen som kan anses som generell för hela landet.

 22. Leif Says:

  Ja det blev inte riktigt 2000 hushåll:
  ”Three misattributed clusters were excluded from the final analysis; data from 1849 households that contained 12 801 individuals in 47 clusters was gathered. 1474 births and 629 deaths were reported during the observation period.”

 23. vmm Says:

  Sedan undrar jag lite om alla har samma definition på ”drabbas” och vem som är offer. Den normala definitionen att den som dör är den som drabbats och är offer verkar inte gälla. Exempelvis såg jag någon gång när det sas att kvinnorna var dom som drabbats hårdast av kriget att det var för att kvinnorna nu hade ansvaret att försörja familjen. Tidigare hade mannen haft det ansvaret, han hade sedan dött i kriget och nu hade kvinnorna fått ta över ansvaret – slutsatsen var att kvinnorna var dom stora förlorarna för nu måste dom jobba. Då hjälper det ju inte att visa några siffror på antalet dödade män och dödade kvinnor i kriget för att visa att män kanske inte var dom stora vinnarna i kriget utan dom stora förlorarna. Ju fler män som dött tolkas som att desto fler kvinnor måste jobba, och alltså visar ju fler män som dött att kvinnor drabbas hårdare. Så det är inget enkelt pusslande det här.

 24. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Håkan

  Bra att du i alla fall förstår och accepterar principen att ifall den manlige statsministern Fredrik Reinfeldt återinför värnplikten för män och skickar ut bl.a. dig, som värnpliktig man, i krig – så är det din fru som drabbas värst när du blir lemlästad eller dödad av fienden. Du skulle ju få skylla dig själv, eftersom du har samma kön som statsministern och dessutom låtit dig rekryteras till kriget. Men din fru tvingas helt plötsligt leta efter en ny man och får, tills hon hittat någon ny, betala hela hyran själv.

 25. Håkan Says:

  Själv tar jag hellre en ökad försörjningsbörda för mig och barnen än att dö i krig. Vad tycker ni?

  Nej Jämställdhetsfeministern.. Män har historiskt sett aldrig ”valt” att gå i krig. Har du aldrig hört talas om värnplikt? Vet du vad straffet är för att vapenvägra under krig? Du kommer med så märkliga uttalanden.

 26. Jocke S Says:

  Håkan, män startar inte krig, det är statschefer och politiker som gör detta, även kvinnliga sóm jag visat ovan.
  Sedan finns det andra aspekter, hormoner, kroppstyrka och könsroller som fört in män i krig. Plus det faktum att de värsta galningarna varit manliga diktatorer.
  Vet f.ö någon hur könsfödelningen var vid de val som Hitler fick mest framgång i, 32/33? Jag vet att det var ungefär lika många kvinnor, men ej exakta siffror.
  Håkan, män är utnyttjade för sina egenskaper, kroppskrafter, och att kunna slåss.Men det gäller förstås att kunna tygla sig också, vilket inte tidigare värnplikt tagit hänsyn till. Utan män skulle lära sig döda.

 27. Lasse Says:

  Ovanstående är ett utmärkt exempel på hur långt fram feministerna skjutit fram sina positioner.

  Genom massmedia indoktrinering och egen suggestion har man lyckats med konststycket att framhålla det absurda utan att skämmas eller tänka efter.

  Oavsett hur man räknar (även med civila offer) så är mannen kraftigt överrepresenterad. Sen finns det 3 saker man hela tiden osynliggör när man debatterar ovanstående.

  Alla barnsoldater (killar) som endera får sätta livet till i unga år eller får psykiska skador livet ut.

  De soldater som blir krigsfångar samt utsätts för tortyr av olika grad.
  (de räknas oftast inte in i statistiken)

  All hemkomna soldater som lider av livslånga trauman efter sin tjänstgöring, det är många som aldrig får ett värdigt liv.

 28. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Håkan

  Du verkade ju precis hålla med mig och andra feminister med dina kloka uttalanden om att ”män startar krig och rekryterar andra män som dör i krig är nog historiskt oomtvistat” och att ”kvinnor inte startar krig”, ”inte tillåts (tilläts) delta i krig” och ”på så sätt drabbas hårdare”. Och ditt påpekande att det intressanta och svåra är att utröna hur stor andel av de krigsdrabbade civila som är kvinnor respektive män.

  Förutom att sa du påstår att det är svårt att veta om det verkligen är mest kvinnor bland de civila (självklart är det det), så stämmer ju det du sa precis in på mina sunda, feministiska åsikter. Jag hoppas att du inte faller för det patriarkala, jämställdistiska grupptrycket och backar från dina första uttalanden nu!

 29. Ol Gregg Says:

  http://www.youtube.com/user/girlwriteswhat?feature=watch#p/f

  Ang våldtäkt, en kort notis: De flesta våldtagna tar inte livet av sig.
  Det finns t o m historiska exempel på kvinnor som tillfångatagits av indian-stammar när de var i tonåren och uppåt, våldtagits systematiskt, fått barn- Sedan ”räddats” av amerikanska nybyggare, men velat återvända till stammen igen.

  Vi kan nog räkna med att våldtäkt ligger inom liknande ramar som misshandel, tortyr.

 30. Leif Says:

  Har försökt få fram lite siffror för dödsoffer under den arabiska våren, och då fördelat på män och kvinnor, utan att lyckas.
  Media här i Sverige har ju väldigt starkt betonat kvinnornas roll i detta uppror. Ibland har bilderna som visats upp varit nästan skrattretande: några kvinnor syns i förgrunden mot en mur av män längre bak.
  Jag kom att tänka på detta när jag såg denna bild på Egypt Independent:

  http://www.almasryalyoum.com/en/node/385973

 31. Lasse Says:

  Det där med att starta krig har ingenting med kön att göra det beror på den maktposition man sitter på. Finns otaliga exempel på kvinnor som startat krig igenom historien och Magret Thatcher är väl det senaste exemplet.

  Några snabba exempel

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Falklandskriget

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Baghlan

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kleopatra_VII_av_Egypten

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Katarina_II_av_Ryssland

 32. Jack Says:

  Våldtäkt är hemskt, likt ett inbrott i ditt hem, även om inget stjäls så är det själv känslan av att något brutit sig in i ditt privata, man kan säga om man vill få det att låta grövre som att den tidigare känslan är stulen och ersatt av en värre känsla.

  Vad som måste räknas som värre än våldtäkt dock är att tvingas bli soldat. Här tillkommer åtskilliga miljoner män som fått sina liv helt ödelagda under lång tid, i sviterna kanske för resten av livet. Detta inkluderar allltså alla män som inte dog.

  Ska man jämföra antal våldtäktsoffer så är det inte med de som dog men kanske, om våltäkten pågick under mycket lång tid, motsvarande år i Fritzls källare, då kan det liknas med att ha blivit tvingad till att vara soldat med de oerhörda umbärande och frihetsberövanden det medför.

 33. Jack Says:

  Skillanden mellan att ha suttit år i Fritzls källare som kvinna och att ha tvingats bli soldat som man är förstås att när du släpps fri så har du som kvinna samhällets och människors stöd medan en soldat ofta behandlas mycket illa, speciellt om han skadats antingen fysiskt eller psykiskt av det han tvingats genomgå. En svag och skadad man är nästintill alltid en oönskad man. Medan en skadad kvinna kan vara populär, kanske för att många män och kvinnor ser en chans att göra sig viktiga som riddare, eller kanske att få göka eller båda två, men iaf kvinnan klara sig typiskt bättre genom den uppvaktning hon får än en man som mest får förebråelser.

 34. Backlash Says:

  ‘Ett öde värre än döden’

 35. L Says:

  För att inte tala om de män/soldater som överlevt ett krig och kommit tillbaka och tvingas leva med sina upplevelser resten av sitt liv. Utan att ha några siffror alls på hur många dessa män är så torde de vara betydligt fler än antalet våldtagna kvinnor – om man nu ska tävla i antal.

 36. godtyckligt Says:

  Skriv till Amnesty och fråga vad tusan dom menar.

 37. Jack Says:

  L

  Man ska tävla i antal därför att det avslöjar feminismen och ger en själv och andra en chans att

  A. se den verkliga situationen
  B. se den specifika delen av den verkliga situationen som rör vilken sorts människa feministen är som ljuger om något sånt här

 38. Infanterisoldat Says:

  Jag vill gärna lämna att strida i frontlinjen och vill ge den där möjligheten till kvinnorna så att de blir inte mera offer. Ja vill hellre stanna hemma, ehuru det menar att jag kan dö med högre möjligheten än att gå till frontlinjen. Vill någon kvinna byta plats med mig?

 39. Ullis Says:

  ”Män drabbas värt i krig” ger mig ungefär 651 000 resultat på Google. Patetiskt och pinsamt att du inte förstår hur en sökmotor på internet fungerar.

 40. Ullis Says:

  L m.fl
  Det viktiga är att ta hänsyn till hur många män resp kvinnor har FRIVILLIGT valt att delta i kriget genom att FRIVILLIGT söka jobb som militär.

  Det viktiga är att ta hänsyn till hur många offer, män resp kvinnor, som är civila

 41. Backlash Says:

  Lol, Ullis försöker lära en av Sveriges främsta Internet-experter hur Google fungerar.

  Har du provat med citationstecken, Ullis?

 42. Anders Says:

  Ullis: Lär dig sökmotorer själv, va? Majoriteten av träffarna på din så kallade googling ger att KVINNOR drabbas värst av krig, med ordet ”män” någonstans på samma sida. Patetiskt och pinsamt kallade du det, ser jag.

 43. Koo Says:

  Jag tror att det är på detta sått som ”Ullis” skaffar sig kunskap.

  Lite hipp som happ. Det blir fel, men vad gör det när det ser ut som att det stödjer de egna åsikterna. Hon föreställer sig ett ”patriarkat” där ute – då blir det heller inte konstigt i hennes värld att det dyker upp ”651.000 träffar” på något som hon ju tycker är så fel, nämligen att ”män drabbas värst av krig”.

  Lol.

 44. Bert6il Schröder Says:

  Lilla ” Jämställdhetsfeministe”
  ” Män väljer att gå ut krig”
  Nu får du väl vakna!!!

 45. Freja Says:

  Att jämföra Fritzl fallet med att ofrivilligt bli soldat är sjukt och en konstig jämförelse dessutom. Dessutom blir ju soldater hyllade i USA som några så kallade hjältar och Fritzl familjen fick skaffa ny identitet och gömma sig för att media inte lät dem vara.
  Natascha Kampusch som var inspärrad i en källare i 8 år fick hotbrev och hatbrev efteråt för att hon inte helt fördömde sin förövare utan försökte förklara hur hennes enda hopp att överleva var att försöka förlåta honom och prata med honom och låta honom till och med läsa sagor för henne i början när hon blev kidnappad – allt för att inte förlora förståndet, det kan människor inte acceptera utan beter sig som svin, så det är ju inte alls säkert att dessa offer får samhällets stöd.
  i övrigt tycker jag det är barn som drabbas värst av krig – alltid. Att säga att män drabbas värst eller att kvinnor gör det är inte rätt något av det, sen finns det ingen anledning att jämföra olycka och trauma, inte från någon sida.

 46. Bert6il Schröder Says:

  Män som kvinnor ( cevila) drabbas i krig av sexuellt våld i stort sätt i samma grad enligt The Guardian.
  Nyhet kanske för många!

 47. dolf Says:

  @Ullis
  När man söker på frasen ”män drabbas värst av krig” (med citattecken) så ger det 0 träffar.
  Utelämnar man citattecknen blir resultatet ett helt annat, jag fick 1200000 träffar, men då söker man inte på frasen utan på orden i alla möljliga kombinationer, som (faktiskt exempel):
  ”Kvinnor drabbas oftast värst av våld i konflikter. … Kvinnor och män har ofta olika upplevelser av krig och konflikter, vilket spelar en avgörande”
  Patetiskt och pinsamt var ordet.

 48. Jocke S Says:

  Freja, visst fallet Fritz är inte relevant som direkt jämförelse, bara som en jämförelse om mänsklig vidrighet som drabbat en kvinna. Men det är så pass unikt dessutom.
  Till skillnad från krig och det eviga och internationella tvånget att göra värnplikt, lära sig döda och vistas i en vidrig miljö.
  Försök att inse det också!

 49. Freja Says:

  Jag har inte uttalat mig om min åsikt agående värnplikt för män så du behöver inte försöka få mig att inse någonting, jag tycker det är vansinnigt med värnplikt och jag tycker det är sjukt med människor som frivilligt vill kriga.

 50. Lasse Says:

  @Freja skriver

  ”i övrigt tycker jag det är barn som drabbas värst av krig”

  En självklarhet som inte är diskussionsämnet, varför slå in öppna dörrar ?

  ”Att säga att män drabbas värst eller att kvinnor gör det är inte rätt något av det, sen finns det ingen anledning att jämföra olycka och trauma, inte från någon sida.”

  Men vänta lite nu, att 100 tals miljoner män

  Dött

  Blivit utsatta för tortyr

  Blivit lemlästade

  Fått livslånga men

  Blivit psykiska sjuka för resten av sitt liv

  Har ingen betydelse för dig !?

  Jag föraktar din unkna mans och människosyn.

 51. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Ullis

  Som vanligt har vi precis samma åsikter. Men den här gången var jag först att uttrycka dem! Tack för stödet!

  Det behövs, som du märker, mer än någosnin kloka feministiska röster som du (och jag) på den här bloggen.

 52. Jack Says:

  Freja,

  ”Att jämföra Fritzl fallet med att ofrivilligt bli soldat är sjukt och en konstig jämförelse dessutom”

  Det är mycke friskt. Sett till frihetsberövande och skador på den utsatte så är det mycket adekvat. Vad skulle du anse vara viktigare jämförelsegrunder?

  ”Dessutom blir ju soldater hyllade i USA som några så kallade hjältar och Fritzl familjen fick skaffa ny identitet och gömma sig för att media inte lät dem vara.”

  Vet inte varför du jämför soldat med vara anhörig till Fritzl?

  Klart det inte är samma sak, eller? Offer till Fritzl är vad jag talat om. Du säger ”Fritzl”-fallet och blandar därmed ihop dina tankar verkar det som. Och som sagt usas soldater idag och sedan 1973 är frivilliga yrkesarbetare mot betalning. Krig av idag skiljer sig också från tidigare.

 53. Freja Says:

  @ Lasse
  Eftersom barn drabbas väsrt tycker jag inte att man kan säga att män drabbas värst, eller kvinnor drabbas värst.
  Även kvinnor har blivit torterade, lemlästade, dött, fått livslånga men, blivit psykiskt sjuka, det har stor betydelse oavsett kön – jag är starkt emot alla krig. men det är barnen som drabbas värst, inte männen.

 54. Freja Says:

  @ Jack

  Nej jag tycker det är en sjuk jämförelse eftersom det är oerhört ovanligt det som hände Fritzl dotter och det finns heller ingen anledning att jämföra dessa två saker.
  Jag pratar inte om anhöriga till Fritzl, det var hans dotter som var inspärrad som tvingades föda hans barn så det är hans offer och anhöriga och de var också hans dotter + barn(barn) som fick skaffa ny identitet.

 55. Freja Says:

  Så det är våra svenska soldater som blir dåligt behandlade menar du? Exempel? Det jag läste och hörde lät som hyllningar sen är det långt från alla som gjort värnplikt som varit med i krig.

 56. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Backlash, Dolf, Anders (och Ullis)

  Ullis har ju helt rätt! Använder man citationstecken när man söker på Google är man pinsam och patetisk. Tydligen är det bara vi feminister som förstår hur Google fungerar.

 57. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Freja

  Väl talat! Svenska soldater har ju bara tvingats göra värnplikten i ett år, vilket ju är en kul grej (för män) som alla män skulle gjort frivilligt även om de inte varit tvungna. De flesta svenska värnpliktiga har ju inte ens varit med i krig och har ingen rätt att klaga överhuvudtaget.

  Och barn drabbas allra värst. Därmed kan man, som du säger, inte säga att män drabbas värre än kvinnor i krig eller att vi feminister har fel när vi säger att kvinnor alltid drabbas värst i krig.

 58. Freja Says:

  F*ck off, jag skrev att jag var emot värnplikten.

 59. Jämställdhetsfeministern Says:

  Jag är också emot värnplikten. Och konstaterar att den inte är något som svenska män har rätt att klaga över.

  Men det viktiga är att jämställdisterna förstår det viktiga i det du och jag säger:
  barn drabbas allra värst och därmed kan man inte säga att män drabbas värre än kvinnor i krig eller att vi feminister har fel när vi säger att kvinnor alltid drabbas värst i krig. Dvs Pär Ström och jämställdisterna har fel.

  Så f*ck off jämställdister!

 60. Freja Says:

  Du är tröttsam.

 61. Jack Says:

  Freja,

  ”Nej jag tycker det är en sjuk jämförelse eftersom det är oerhört ovanligt det som hände Fritzl dotter ”

  En av orsakerna till behovet att jämföra är just att det som drabbat miljontals män och varit helt normaliserat finns det mätt i frihetsberövande och skador bara några få kvinnor som kan mäta sig med, och då ses det som ickenormalt och sjukt. Men att stjäla år från män för att utsätta dem för olika sorters terror i främmande miljöer ses som mer okej. Vad gäller Fritzl i helhet, inte bara några år, så var det så pass många år dock att endast de tvingade, oavlönade soldater som skadats för livet kan nå upp och förbi. Men det blir några miljoner män. Makten vill inte att vi ska göra dessa jämförelser, det kan kännas obehagligt, var ska soldater och moral komma ifrån, vem ska beskydda dig, men om vi ska jämföra lidande, vilket ofta görs för att män skall tvingas till ännu mer, då är det värt att se på verkligheten anser iaf jag som man.

  Vad gäller Sverige har vi inte haft något krig men värnplikt som varit tvingad och oavlönad. Jämfört med många andra länder har den haft låga nivåer av elände men tillräckligt för att många ska ha valt att begå självmord, dött eller skadats. Även de som överlevde utan skador sattes bak cirka 200 000 kronor och ett år i karriären relativt kvinnor och män som sluppit och kunnat arbeta motsvarande tid. En del ”oskadade” anser sig dock ha blivit barnsligare av lumpen också så helt oskadad är väl få av att ha blivit avtingad ett år av sitt liv till ansträngande lekar i skogen istället för att få bry sig om sitt eget liv.

 62. Jack Says:

  Rättelse, vi har haft krig, men inte i modern tid. De män som krigat har varit avlönade och vad jag tror i stort frivilliga?

 63. Jack Says:

  värnplikt använder jag ovan i den populära och egentligen felaktiga betydelsen militär grundutbildning

 64. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Freja

  Håller med igen: jämställdisterna är tröttsamma.

  @Jämställdister

  Erkänn att Freja och jag har rätt i att barn drabbas allra värst och att man därmed inte kan säga att män drabbas värre än kvinnor i krig eller att vi feminister har fel när vi säger att kvinnor alltid drabbas värst i krig!

 65. Jocke S Says:

  Freja m.fl. Jag har tidigare länkat till mina två artikar i ämnet, men för de som ev missat så. ”Vägra döda, vägra värnplikt!”, om påtvingad vapenplikt som ersattes med vapenfri, dock med en hel del kostnader involverade. Båda ställena inte utan sina komiska poänger mitt i det stupida eländet…
  http://www.sourze.se/Del_I_%22V%c3%a4gra_d%c3%b6da_v%c3%a4gra_v%c3%a4rnplikt%22_10589036.asp
  Och ”Civil värnplikt för båda könen”, kanske intressant även för feminister, eller? Tar här även upp om kvinnliga statschefer och problematiken kvinnor-våld, samt t.ex kvinnofrågor/propagandan på stadsbiblioteket, HK.
  http://www.sourze.se/Del_I_%22V%c3%a4gra_d%c3%b6da_v%c3%a4gra_v%c3%a4rnplikt%22_10589036.asp

 66. Otto Says:

  Jag undrar när män drabbas värst? Varför hör man aldrig någongång att män drabbas värre? Kanske är det så att alla människor inte är lika mycket värre. Rent av att ena könet inte är värd vatten. 10 % döda kvinnor och 90 % män verkar ändå vara värst för kvinnorna. Märkligt.

 67. Lasse Says:

  @Jack

  Det finns flera sidor på det där med yrkesmilitärer, vi kan t.e.x. göra en jämförelse med USA.

  Min uppfattning som grundar sig på flera vänner ”overthere” så består en ganska stor del av rekryteringsbasen till t.e.x. armen av män som inte har någon annan utväg. Kan vara män* som är långtidsarbetslösa, haft det tufft och i många fall befinner sig längst nere på livets stege.

  Så det där med att huvuddelen av alla män frivilligt går med på militärtjänstgöring stämmer inte. Sen får vi inte förglömma att många av de länderna som är i konflikt fortfarande tvingar män ut i krig.

  * Finns även kvinnor fast det är en försvinnande liten andel.

 68. Info Says:

  ÄNTLIGEN!

  Äntligen en helg bara för kvinnor!

  Klicka för att komma åt Balingsholm_Helgpaket_webb.pdf

  Äntligen en mansfri tillvaro!

 69. Jack Says:

  Lasse,

  Jag är medveten om vad du skriver, men ville begränsa omfattningen i min kommentar. Bra att du tar upp vilka som tenderar att söka sig. Bilden av att vara soldat som ges till unga män stämmer heller inte nödvändigtvis. Så visst istället för att bli tvingad med våld är det ekonomiskt dåliga situationer och förskönande beskrivningar som kanske ligger bakom. Men det är en stor förbättring jämfört med hot om fängelse eller avrättning.

 70. Otto Says:

  Kvinnor drabbas värst av barnafödandet (vilket förvisso säkert stämmer de gångerna förlossningen är svår) men vem tvingar dom att bli gravida.. Bara en tanke.

  Män kan egentligen liknas vid infertila kvinnor. De kan inte välja att reproducera sig själva utan är i en slags beroende ställning till kvinnan. Män drabbas värst både i krig och på det sexuella slagfältet.

 71. Gorby Says:

  På tal om män som hyllas som hjältar när de kommer hem.

  5866 dödade i krigen i Irak och Afghanistan de senaste sju åren fram till den 28 december 2010.

  Antal soldater som begått självmord efter att ha kommit hem: 6256 enbart år 2005.

  Citat från Youtube:
  ”People think their soldiers return home to parades. I know better. And it’s time you all learn.

  This is the reason for veteran suicides. Broken families. Broken homes. Children legally kidnapped from their capable fathers due to bitterness and hatred from a failed marriage. When you rip children away from their parents, you commit the soul murder of two human beings: The child who will never know the true fullness of life, and the parent who loses their deepest connection with their kid.”

  Ursprungligen postad av Ol Gregg:
  https://genusnytt.wordpress.com/2012/01/08/skogskurs-bara-for-kvinnor-och-en-frisprakig-journalist/#comment-92211

 72. Jocke S Says:

  Gorby, förmodar du avser USA. Men så många självmord, bara på ett år!? Har du en vanlig länk?

 73. Lena Says:

  Jag tror att Jämställdhetsministern är Pär Ströms son! 😉

 74. Lisa Says:

  Freja, Jämställdhetsfeministern:

  Visst kan man sympatisera extra med barn under kriser och konflikter, men på vilket sätt menar ni att barnens lidande bevisar att Pär Ström har fel i att män drabbas värre än kvinnor under krig? Om ni nu har några källor som visar att fler kvinnor än män dör under krig (eller menar ni att det är värre att bli änka än att dö?), så visa gärna dem. Annars är det ju svårt att ta er på allvar. Att skrika ”tänk på barnen!!!” bevisar ju liksom ingenting.

 75. Kurt Says:

  OT: Jag hörde på radions P1 imorse. En kvinnlig skolkurator uttalade sig om den dödsskjutne 15-åringen i Malmö. Hon konstaterade att ungdomar söker sig till tuffare personer, som kanske är lite kriminella dessutom, för att få trygghet och beskydd. Hon menade att fritidspersonal och föräldrar inte kunde ge sådant skydd.

  Kan det vara så att samhällets beskyddande förmåga (polis, försvar mm) spätts ut med ett antal nätta damer?

 76. Lena Says:

  Lisa:

  Vad jag läste ovan sade Freja att hon ansåg att barnen drabbades värst under kriget:

  ”Eftersom barn drabbas väsrt tycker jag inte att man kan säga att män drabbas värst, eller kvinnor drabbas värst.”

  Läste inte heller något om att hon nämnde att änkor var mer drabbade.

  Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.

 77. Jack Says:

  Drabbas barn värst i krig? Jag kan köpa att de ska ha ett högre skyddsvärde i många omsändigheter, inte alltid visar historien, men är de värst drabbade? Är de inte väldigt skyddade? Min instikt är att beskydda barnen, jag tror de flesta har den, därför förvånar det att de skulle vara värst drabbade? Låter som det skulle kunna vara en hittepåutsaga?

 78. Lasse Says:

  @Lena skriver

  ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.”

  Provocerar med härskartekniker som vanligt *suck*

  Vi kan ju fortsätta enligt din agenda och uppfattning.

  Har det någon betydelse att nästan dubbelt så många män än kvinnor dör i någon form av cancer.

  Har det någon betydelse att dubbelt så många män än kvinnor drabbas av grovt våld. I vissa åldrar ännu mer.

  Har det någon betydelse att dubbelt så många män än kvinnor tar livet av sig. I vissa åldrar är det t.o.m. femdubbelt.

  Har det någon betydelse att 80-90 % av alla hemlösa och uteliggare är män.

  Du är duktig på att osynliggöra män du 😦

 79. Duktig genushund Says:

  Kvinnor ÄR offer.

 80. Lena Says:

  Lasse:

  ”Provocerar med härskartekniker som vanligt *suck*”

  Nej det var ingen härskarteknik. Sluta istället lägg på mig dina fördomar.

  Sedan kan du inte lägga på mig en massa annan text jag inte ens nämnt. Och avsluta det hela med att jag osynliggör män!?

 81. Lena Says:

  Jack:

  ”Drabbas barn värst i krig?”

  http://unicef.se/fakta/barn-i-krig

 82. Lisa Says:

  @Lena

  Att det är särskilt synd om barnen håller nog alla med om. Så det är ju lite att slå in öppna dörrar att säga det. Men jag tolkade det som att Freja är upprörd över Pär Ströms kritik mot de feminister som hela tiden säger att kvinnor drabbas värst i krig. Men det kanske var fel – Freja kanske håller med Pär Ström om att det är fel att påstå att kvinnor drabbas värst av krig (och värre än män).

  Freja skriver ju ”eftersom barn drabbas värst tycker jag inte att man kan säga att män drabbas värst eller kvinnor drabbas värst.
  ” och ”även kvinnor har blivit torterade, lemlästade, dött, fått livslånga men, blivit psykiskt sjuka, det har stor betydelse oavsett kön”.

  Men jag håller med om att det är löjligt att käbbla om vilket kön som drabbas värst av olika saker. Det är sånt feminister brukar ägna sig åt och det är ju precis det Pär Ström kritiserar. Det kan dock faktiskt vara bra att ha ett könsperspektiv på vissa saker, som till exempel krig, eftersom det faktikst bara är män som tvingas ut i dem, just för att de är män. Det kan också vara bra att ha ett könsperspektiv på t.ex. våldtäkter, eftersom kvinnor oftare än män drabbas av det.

  Men återigen, att kritisera Pär Ström för att han kritiserar feministerna för att de ständigt kommer dragande med sitt påstående ”kvinnor drabbas värst i krig” känns ju lite märkligt, om man håller med Pär Ström i sak.

  Men om Freja och Jämställdhetsfeministern nu inte kritiserar Pär Ström, utan det bara var mitt intryck att de gjorde det, så ber jag om ursäkt till dem för missuppfattningen.

 83. Jack Says:

  Lena,

  Från en organisation som vill ha pengar till att hjälpa barn.

  Ligger förstås något i det ändå. Är det inte också så att bland krigande länder är ofta medelåldern typ 18 år? Om hälften av de drabbade är barn < 18 år säger det inte så mycket om vilka risker man utsätts för baserat på ålder. Att de svaga görs till soldater och slavar är alltid en faktor dock.

  Din länk säger också att flickor drabbas värre än pojkar av krig. Är det inte mest pojkar som tvingas bli soldater? Visst sätts flickor i slaveri, men det gör också pojkar.

  Att barn drabbas värre kan ses som hur stor påverkan blir på resten av deras liv. Därom borde det vara relativt klart.

  Det finns dock en överhängande risk i detta tema hur även om barn drabbas värst, emotionella skyddinstinkter ger upphov till felaktiga eller överdrivna eller alltför ensidiga omvärldsbeskrivningar. Det är iaf min bedömning eftersom jag har en skyddsinstinkt. Det kan också finnas ekonomiska intressen i att vilja utnyttja en sådan instinkt.

  Ska man vara praktiskt får man titta på olika länder också? Hade vi i Sverige börjat sälja pojkar och flikor som sexslavar i händelse av krig? hade vi gjort flickor till barnsoldater? Det låter främmande. Kan ändå stämma förstås.

 84. Jocke S Says:

  LIsa, instämmer i huvudsak. Men först Freja och sedan Lena här om vem som drabbas värst, så blir det ju en logisk kullerbytta att blanda in barnen (och en omöjlig ekvation dessutom, kvantitavit eller kvalitativt?) och så är problemet löst! Vi slipper könsaspekten i de fall när män dör, som vanligt!
  Men frågan gällde alltså kvinnor kontra män, och att smita undan med hjälp av ämnet ”barnen drabbas” just så här är inte hederligt. Sedan tycker jag Freja kan hyfsa sitt språk lite.
  Dessutom fortsätter godtycket, apropå barnen, på bl.a sourze går en reklamkampanj som påstår att ”flickor drabbas mer av våld än pojkar”. Vad grundar man det på, fakta eller attityder, och hur stor är i så fall skillnaden, det får vi inte veta.
  Men det får vi ofta veta här på denna blogg.
  Att ”kvinnosyn” har uppmärksammats till leda, medan ”manssyn” inte ens existerar i debatten. Ännu!

 85. Lasse Says:

  @Lena skriver (repris)

  ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget?”

  Jag ser ovanstående som en ren provokation och förolämpning mot de miljontals män som offrat sig själv i krig. Du osynliggör dessa män i ditt påstående.

  Kan inte förklara det tydligare.

 86. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Lena, Lisa

  Jag håller med Lena: det är löjligt av Pär Ström att käbbla om att män skulle drabbas hårdare än kvinnor av krig. Att tjafsa om något så tramsigt skulle vi feminister aldrig göra. Vi konstaterar bara fakta: att kvinnor drabbas värst av krig. Som Freja säger drabbas även barn värst av krig. Därför är det ju helt rätt att kritisera Pär Ström för att han ifrågasätter att kvinnor drabbas värst av krig.

  Nu tror jag vi alla kan enas om att Pär Ström och jämställdisterna ägnar sig åt löjligt och tröttsamt käbbel och att vi feminister, som alltid, har rätt.

 87. Bert6il Schröder Says:

  ” Jämställdhetsfemisten” = Cyklop!!

 88. Lisa Says:

  Jocke S,

  Ja det var precis det jag menade. Pär Ström kritiserar ju den feministiska lögnen som sprids överallt i det här landet att ”kvinnor drabbas värst i krig”. Om Freja och Lena håller med om Pär Ströms kritik mot detta påstående, så varför attackerar de då Pär Ström, med barns lidande som slagträ? Jag tycker det är lågt och konstigt beteende.

  Att mest män dör i krig är ju självklart ett faktum precis som att det är ett faktum som alla kan förstå att flest kvinnor får bröstcancer. I det läget är det löjligt att käbbla om och förneka såna fakta. Men det är ju inte Pär Ström som gör det, utan feministerna, med budskapet att kvinnor (och som du ger exempel, även flickor) alltid drabbas värst.

 89. Forellen Says:

  ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget?”

  Hehe.

 90. Backlash Says:

  ‘Barn drabbas värst i krig’

  Och vilket kön har de drabbade barnen? Pär Ström hade ett blogginlägg häromdagen, där könsfördelningen på de barn som dog i Finska inbördeskriget undersöktes. Det finns väl andra krig som visar annat mönster, men i detta fallet var det nästan bara pojkar.

 91. Valeria Says:

  @Ullis

  Vill tillägga att jag fick 3 320 träffar när jag googlade texten: Tiina Rosenberg ensam ansvarig för förintelsen (utan citattecken).

 92. Matte Says:

  Att säga att kvinnor drabbas värst av krig är som att säga att män drabbas värst vid död vid förlossning. Fullständigt urbota korkat att tro det, fullständigt.

 93. Gonzo Says:

  19 årig kvinna åtalas för våldtäkt mot barn

  http://www.skovdenyheter.se/nyhet/1849/19-arig-kvinna-atalas-valdtakt-mot-barn

  ”För polisen började utredningen med att kvinnan kom för att anmäla att hon hade blivit våldtagen. Enligt kvinnans anmälan skulle det ha skett i en den 11 maj i en lägenhet i en ort i västra Skaraborg.

  Utredningen tog snart en oväntad vändning när misstankarna för våldtäkt istället riktades mot kvinnan.”

  Falsk anmälan om våldtäkt och dessutom är det hon som gett sig på minderåriga.

  Ska tillägas att hon inte är dömd ännu. Det ska bli intressant att se vilket straff hon får och hur man ser på situationen ”offer och förövare”.

 94. Matte Says:

  Unicef släpper en ny rapport.

  Jorden går under 2012. Kvinnor och flickebarn kommer att drabbas värst!

 95. Pether Says:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kvinna-atalad-for-valdtakt-pa-pojke_6757925.svd

  Dubbelt upp med ‘kvinnor kan’.
  Dels våldtäkt, dels falskanmälan om våldtäkt.

  Notera att man lägger till att man kan dömas för våldtäkt av barn även om båda samtyckt. Har det någonsin hänt när rollerna varit omvända?

 96. Mrs G Says:

  Det är mig veterligen väldigt få kvinnor som genom historien startat ett krig. Män har gjort det i alla tider.

  Fast själv kan jag va lite på krigsstigen ibland 😉

  Mrs G

 97. Lena Says:

  Lisa:

  ”Om Freja och Lena håller med om Pär Ströms kritik mot detta påstående, så varför attackerar de då Pär Ström, med barns lidande som slagträ? Jag tycker det är lågt och konstigt beteende. ”

  Lägg ner skitsnacket! Vart i har jag ”attackerat” någon i detta inlägg? Upp till bevis!

  Det enda som är märkligt är ett forum som har så få synliga manshatare, så ni måste skapa några från de få kvinnliga besökare som tittar in!

  Uppenbarligen tycks många ha så liten erfarenhet av kvinnor att den enda kunskapen är de teorier ni matas med, som säger att alla kvinnor som inte ständigt ömkar, grinar och lider stortjutande över män. Och samtidigt talar ner andra kvinnor är radikalfeminister.

  Lasse:

  För helvete lägg ner! Det är en skam att du är företagare med det låga beteendet du uppvisar. Är det inte hot så intrigerar du eller påför mig en massa åsikter och uttalanden som jag inte menade!

  Du har dessutom tagit min mening ur sitt sammanhang! Den enda som provocerar är du mot varenda kvinna som inte hyllar allting som står i varenda inlägg eller varje kommentar!

  Stackars dina anställda. Har du några kvinnliga sådana överhuvudtaget!? Du tycks nämligen ha väldigt svårt för kvinnor som inte stryker dig medhårs!

  Min fullständiga mening ovan var enligt följande:
  ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.”

  Jag kan förtydliga meningen, att jag givetvis inte anser att någon ska lida. Precis som Lisa först uttryckte så är det befängt att tävla i lidande. Och ännu mer barockt av fullvuxna karlar att agera förebilder för yngre med det patetiska beteendet!

  Hejhopp alla glada laxar.

 98. Frank Says:

  Lena
  Det var tyvärr en härskarteknik även om det inte var menat så. En som skulle använt sig av det skulle gjort på samma sätt.
  Varför det uppfattas så är att när männens problem lyfts är det en skitsak som ska strykas över, men när kvinnor drabbas är det patriarkatets fel, aka mannen och systemets fel, detta ska fixas med uppmärksamhet i stil med ”männens våld mot kvinnor” ”dom manliga sexköparna” osv, gärna med lite bidrag strött över det. Istället borde vi se enbart våld, och sexköpare/sexsäljare istället för att skylla på ett kön. Gör feministerna så så gör också vi så.

 99. Frank Says:

  Ullis
  Skäms du nu? Du gjorde bort dig mer än vanligt

 100. Lena Says:

  Frank:

  Du kan lägga ner ditt provocerande förtal med. Ingen härskarteknik har utförts mer än i Lasses manipulativa beteende mot mig.

 101. Torstensson Says:

  Mrs G

  ”Det är mig veterligen väldigt få kvinnor som genom historien startat ett krig. Män har gjort det i alla tider.

  Fast själv kan jag va lite på krigsstigen ibland”

  Kvinnorna har rösträtt. Kvinnor (och män) röstade på Adolf Hitler som ju var en ganska aggresiv herre. Så att kvinnor skulle undslippa ansvar om de röstade på Hitler vore konstigt.

  Det funkar inte att säga att väldigt få kvinnor har startat krig. Det är väldigt få män som också startat krig isåfall. Det är liksom inte som så att kvinnor är oskyldiga till hur samhället ser ut.

  Tänkk så här. Män är i snitt mer risktagande än kvinnor. Tittar du på medianen så är män mer risktagande.

  Samhället har i 40 år problematiserat killen som kör för fort i sin fräsiga bil och jag menar på att det kanske vore lika smart att titta på tjejen som sitter i passagerarsätet och tycker att han är söt.

 102. Gonzo Says:

  Mrs G

  Det är lättare att hitta manliga ledare som inte startat krig än vad det är att hitta kvinliga ledare som inte startat krig.
  Det är få kvinliga ledare (i % av kvinliga ledare) som inte startat krig.

  Jag kan inte komma på någon kvinlig ledare som skickat ut kvinliga soldater eller haft / infört kvnilig värnplikt.

  Lika lite som jag kan komma på manliga ledare som skickar ut kvinnor i strid pga värnplikt (det förekommer säkert men det är ovanligt, väldigt ovanligt)

 103. johan Says:

  Satt och lyssnade på låten Universal soldier nyss, och det slog mig att männen där också får all skit för all ondska som har hänt i världen. Kanske dags att skriva om, och modernisera lite gamla protestsånger.

 104. Jocke S Says:

  Kanske både Lena och Freja kunde trigga ner lite., det handlar om krig, med död och blod, inte om könskrig.
  Apropå ”vem som startar krig”, vad tror ni att de serbiska kvinnorna/husmödrarna förväntade sig av sin män? Spekulation, visst….
  Och Mrs G kanske bör läsa på lite, och fundera över logiken?
  Jag läste en gång om en besökare från Europa som kom hit på Karl den XII: s tid. Och såg att det inte fanns många män här. (Har ingen länk dock. Men som vi vet gällde det delvis samma både under och efter första och andra världskriget.
  Mansunderskott, på grund av alla dödade män. Drabbade eller ej, Freja och Lena?

 105. Gonzo Says:

  Varför stred inte feministerna för kvinlig värnplikt (Plikt = Skyldighet) i Sverige?
  Jag hörde inte ett ord om det. Gudrun Schyman borde ha slagit näven i bordet och skrikit ”Krossa patriakatet, samma plikt för kvinnor”.
  Försvaret var/är en manlig bastion som måste störtas samma plikt till kvinnor.

 106. leifer Says:

  Räknar man dödsfall och skador så är det istället män som drabbas värst i krig.

  Räknar vi in minderåriga män som är med som soldater i krig blir bilden ännu mer till ”nackdel” för kvinnor.

  Sen finns alltid nån grupp som gynnas i krig. Man kan ju säga att män som kommit oskadda ur krig har haft fördelar gentemot kvinnor, då det ju finns färre män att konkurrera med. Sen har de samhällen som upplevt krig haft många skadade och lemlästade veteraner. Då övervägande en övervägande andel män, även om förstås enormt mycket civila skadas och dödas i ”moderna” krig också.

  Problemet med utsagan ”kvinnor drabbas värst i krig” är väl att man på nåt sätt förutsätter att kvinnor är oskyldigt drabbade. Att kvinnor inte har nåt med kriget att göra. Att det är män som startar och är ansvariga för alla krig. Att då vanliga män som inte alls startat kriget ska offra sina liv i ett könskollektivistiskt ansvar. För kallas det patriarkatet. Man kunde hoppas att feminismen skulle genomskåda detta men det tycks bara bli värre. Man målar ut kvinnor som ständiga offer och män som ständiga förövare.

 107. leifer Says:

  Lena

  Ja det har betydelse vem som drabbas värst i krig. Att det är männen som ska ligga i frontlinjen och dö i mängder. Vill du ha jämställdhet så borde du väl kräva kvotering så att det är 50-50 som är kanonmat. Annars blir det bara hyckleri och du vill ha ett jämställt samhälle annars. Det blir feminism a la carte.

 108. Gorby Says:

  Jocke S, jo jag avser USA. Denna länk till Department of Veterans Affairs säger att det begås 18 självmord/dag: http://www.va.gov/opa/speeches/2010/10_0111hold.asp

  ”Of the more than 30 thousand suicides in this country each year, fully 20 percent of them are Veteran suicides. That means, on average, eighteen Veterans commit suicide each day. Five of those 18 are under VA care at the time they take their lives. Losing five Veterans, who are in treatment, every month, and never having a shot at helping the 13 others, who aren’t under our care, means that we have a lot of work to do.”

  Lite fler länkar:
  18 veterans commit suicide each day
  http://www.armytimes.com/news/2010/04/military_veterans_suicide_042210w/

  More US Soldiers have Died by Suicide than in Conflict
  http://tv.globalresearch.ca/2011/08/more-us-soldiers-have-died-suicide-conflict

  RT Amerika

 109. Lasse Says:

  Oj, nu kom en skopa med härskartekniker igen från Lena. Fast fröken är totalt genomskådad i sina fula debatt tekniker fortsätter hon som ingenting hänt. Totalt ovetande vad som händer runt omkring henne eller hur innebörden i hennes ord uppfattas av andra.

  Ett exempel på härskarteknik.

  ”Stackars dina anställda. Har du några kvinnliga sådana överhuvudtaget!? Du tycks nämligen ha väldigt svårt för kvinnor som inte stryker dig medhårs!”

  @Lena du skrev

  ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.”

  Jaha och på vilket sätt skulle ovanstående ändra något i innebörden av ditt budskap ?!

  ” Är det inte hot”

  Påstå att någon hotat är ett allvarligt påstående/kränkning därför vill jag veta på vilket sätt jag hotat dig.

 110. 50/50 Says:

  @Gonzo

  ”Lika lite som jag kan komma på manliga ledare som skickar ut kvinnor i strid pga värnplikt (det förekommer säkert men det är ovanligt, väldigt ovanligt)”

  Israel har allmän värnplikt i ordet enda rätta betydelse.

 111. Joakim Says:

  Pär! Hur kunde du dra upp Bosnienkriget utan att inkludera Srebrenicamassakern på uteslutande civila män och pojkar?! Du vet mycket väl att feminister ignorerar den manliga värnplikten. Du borde också ha förutspått vid det här laget att Ullis som vanligt skulle komma in och förneka den!

 112. Jocke S Says:

  Gorby, tack även om det blir lite absurt för dessa siffror. Det skulle väl innebära att fler självmord från f.d. soldater inträffar, (ifrån flera av USA:s krig), än som dödades per dag i Irak?
  Fattar inte hur de hanterar detta i landet, och alla dessa kostnader, som dock Obama delvis dragit ner…

 113. Lisa Says:

  Lena,

  Ok jag förstår. Det du menar när du skrev ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget?” osv är att du håller med i Pär Ströms kritik mot feministerna när de ljuger och säger att kvinnor drabbas värst i krig.

  Då har jag ett tips till dig. Om person X säger till exempel
  ”Jorden är inte platt, utan rund, den som säger att jorden är platt har fel” och du håller med om det, så säg då inte:
  ”Spelar det någon roll om jorden är platt eller rund?” för det ger intrycket att du inte alls håller med person X, utan snarare attackerar honom/henne.

 114. pigeon Says:

  Lägg ner skitsnacket! Vart i har jag ”attackerat” någon i detta inlägg? Upp till bevis!

  http://www.uphere.ir

 115. Blivande Muslim Says:

  Lol @ Freja vs Jämställdhetsfeministern

  _Har någon sett henne? Vi vill veta om det är på riktigt att barn (pojkar eller flickor, vem bryr sig i genuslandet?) drabbas värst eller inte i krig.

  Och vi vill faktiskt veta om det gör någonting åt att män dör i kriget medan kvinnor blir bara våldtagna. Några av de i alla fall.

  Matte var också ganska inspirerande idag.

  Man undrar ibland vilka korka män som kan hålla med såna resonemang.

 116. Jämställdhetsfeministern Says:

  @ Mrs G

  ”Det är mig veterligen väldigt få kvinnor som genom historien startat ett krig. Män har gjort det i alla tider.”

  Precis vad jag sa i en kommentar ovan. Krig startas av ledare och de flesta ledare har i alla tider varit män och därmed är ju alla män kollektivt skyldiga till krigen, medan kvinnor är oskyldiga och därmed drabbas kvinnor värst av krig. Så var det bevisat. Enkelt och logiskt.

  Förresten, vem här kan ärligt säga att de aldrig träffat en man som startat ett eller flera krig?

 117. Lena Says:

  Jocke S:

  ”anske både Lena och Freja kunde trigga ner lite., det handlar om krig, med död och blod, inte om könskrig.”

  Frågan är vem som borde ”trigga ner” egentligen!? Kanske kunde se hur dina kamrater som Lasse beter sig! Han inleder med falska anklagelser om härskarteknik, som han påstår att jag utfört!?

  När det enda jag gjorde i min första kommentar och fråga till Lisa var att ifrågasätta hennes kommentar om att Freja påstått saker som inte var sanna.

  Lisa skrev 16,20 till Freja:

  ”…..(eller menar ni att det är värre att bli änka än att dö?), så visa gärna dem. Annars är det ju svårt att ta er på allvar. Att skrika ”tänk på barnen!!!” bevisar ju liksom ingenting.”

  Jag skrev till Lisa 16,27:

  ”Vad jag läste ovan sade Freja att hon ansåg att barnen drabbades värst under kriget:

  ”Eftersom barn drabbas väsrt tycker jag inte att man kan säga att män drabbas värst, eller kvinnor drabbas värst.”

  Läste inte heller något om att hon nämnde att änkor var mer drabbade.

  Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.”

  Den kommentar breddas sedan på ett väldigt mystiskt sätt av Lasse till att bli både härskarteknik och att jag osynliggör män!?

  Lasse är som sagt duktig på att hitta på saker för han har svårt för kvinnor som sticker ut.

  Men det är klart jag står ju här med piskan i handen och ”härskar” passa er nu så inte piskan viner 😀

  Lasse:

  ”Oj, nu kom en skopa med härskartekniker igen från Lena. Fast fröken är totalt genomskådad i sina fula debatt tekniker fortsätter hon som ingenting hänt.”

  Herregud, kvinnor i din omgivning måste vara tvingade att tassa på tå. Eftersom du vänder allting till att bli härskarteknik. Är jag hotfull för dig? Påminner jag om någon du ogillar? Är du kanske hunsad hemma och vill avreagera dig?

  Är det någon som sysslar med ”ful debatteknik”, så är du typer som du som klipper ur meningar ur sitt sammanhang för att sedan påföra det en betydelse som inte är sann. Du skapar sedan intriger och vill hetsa upp övriga.

  beträffande hotet har jag redan svarat på den frågan från det inlägget där du utförde det hela. Du insinuerade att jag skulle tona ner mig annars kunde Pär Ström hänga ut mig via mitt IP nummer. Och att det inte var straffbart.

 118. Lisa Says:

  Lena,

  Som alla kan se i texten du själv citerar, så påstod jag aldrig att Freja hade sagt att änkor var mer drabbade än döda män. Det var en fråga från min sida, riktad till Freja och Jämställdhetsfeministern, där jag undrade om det var det de menade. Att det var just en fråga markerade jag med ett frågetecken. Frågetecken ser ut så här: ”?” och det framgår både i min originaltext och i ditt citat att jag använde ett sådant i slutet av meningen:

  ”eller menar ni att det är värre att bli änka än att dö?”

  Antingen vet du inte vad ett frågetecken är och ser därför inte att ovanstående citat är en fråga – eller så ägnar du dig åt lögnaktiga attacker mot mig.

 119. Jämställdhetsfeministern Says:

  @Lisa

  Spelar det någon roll om Lena har rätt eller fel i att du påstått att Freja sagt saker som inte var sanna?

  Det viktiga är ju att vi är överens om att det var fel av Pär Ström att kritisera feminister som konstaterar att kvinnor drabbas värst i krig. Och om det skulle vara så att kvinnor inte drabbas värre än män i krig, så spelar ju det (som Lena klokt konstaterar) ändå inte någon roll!

 120. Lena Says:

  Lisa:

  ””Då har jag ett tips till dig. Om person X säger till exempel
  ”Jorden är inte platt, utan rund, den som säger att jorden är platt har fel” och du håller med om det, så säg då inte:
  ”Spelar det någon roll om jorden är platt eller rund?” för det ger intrycket att du inte alls håller med person X, utan snarare attackerar honom/henne.”

  Tack för vänligheten! Då har jag ett tips även till dig! Läs min första fullständiga kommentar och inte något som är taget från sitt sammanhang.

  Om du anser att min enkla fråga var en ”attack” får det mig att undra om dina närmaste vänner är lättstötta huliganer. Din jämförelse är även totalt irrelevant i sammanhanget! Om inte det här ett forum för inbördes beundran utan intellektuella reflektioner.

  Min mening löd dessutom enligt följande:

  ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.”

  Kan förtydliga det hela igen: Ingen mår bra av ett krig. Varken män eller kvinnor så vad är poängen med att tävla i lidande! Som du själv först erkände. Förstår inte riktigt hur ditt civilkurage kan svikta så märkbart. Du skrev ju nämligen själv ovan:

  ”Men jag håller med om att det är löjligt att käbbla om vilket kön som drabbas värst av olika saker. Det är sånt feminister brukar ägna sig åt och det är ju precis det Pär Ström kritiserar.”

 121. Lena Says:

  Adjö till gökboet.

 122. Lisa Says:

  Lena,

  Som sagt är det ju trevligt att det du tydligen menade med citatet ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? var ”Jag håller med Pär Ström”. Och nej, det blev inte tydligare för att du la till ” Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.”

  Att komma med lögnaktiga attacker mot t.ex. mig är för övrigt inget bra sätt att få fram att du håller med Pär Ström.

  Jag förmodar att ditt ”Adjö till gökboet” ovan inte heller är en attack, utan att det är ditt eget autistiska lilla sätt att vara trevlig, eller? (obs ironi)

  Och ja jag står fast vid det jag sa

  ”att det är löjligt att käbbla om vilket kön som drabbas värst av olika saker. Det är sånt feminister brukar ägna sig åt och det är ju precis det Pär Ström kritiserar. Det kan dock faktiskt vara bra att ha ett könsperspektiv på vissa saker, som till exempel krig, eftersom det faktikst bara är män som tvingas ut i dem, just för att de är män. Det kan också vara bra att ha ett könsperspektiv på t.ex. våldtäkter, eftersom kvinnor oftare än män drabbas av det.”
  Och
  ”Att mest män dör i krig är ju självklart ett faktum precis som att det är ett faktum som alla kan förstå att flest kvinnor får bröstcancer. I det läget är det löjligt att käbbla om och förneka såna fakta.”

  Om det är någon här som har sviktande civilkurage, så är det du, som upprepade gånger kommer med lögnaktiga attacker mot andra, istället för att stå upp för dina åsikter (vilka de nu är) och sedan blåneka till att du just ljugit och attackerat andra, trots att varje läskunnig människa kan se vad du just skrivit.

 123. Jocke S Says:

  Ho, ho vad kul när det blev lite koko i gökboet, (trots ämnet) med jämställda feministrar och Lena. Och Lisa, som ändå kom med den enda logiska slutklämmen. ”Det kan dock faktiskt vara bra att ha ett könsperspektiv på vissa saker, som till exempel krig, eftersom det faktikst bara är män som tvingas ut i dem, just för att de är män.”
  Om man sedan skall blanda in andra saker här som cancer och våldtäkt kan ju diskuteras. Inte heller där är det så enkelt. Män våldtas också, i fängelser i USA (fler än kvinnor totalt i USA säger mansforskare) och i krig. Och prostatacancer är sorgligt försummat, fastän fler män dör av det än kvinnor i bröstcancer…Men vi skall inte förringa något individuellt lidande, eller orsakerna oavsett kön, men här handlade det om det speciella fenomenet krig.
  .

 124. Filosofen Says:

  Lisa måste druckit för mkt ur vintetran! Fara m så mkt lögn..tsssss

 125. Matte Says:

  @blivande muslim

  Upprepa tack.

 126. Lasse Says:

  @Lena skriver

  ”beträffande hotet har jag redan svarat på den frågan från det inlägget där du utförde det hela. Du insinuerade att jag skulle tona ner mig annars kunde Pär Ström hänga ut mig via mitt IP nummer. Och att det inte var straffbart.”

  Dina lögner blir bara värre och värre, är du medveten om vad du skriver överhuvudtaget ?

  Först likställer du hot med insinuation, det är två skilda saker. Jag har inte gjort något av ovanstående.

  Jag har aldrig påstått att Pär skulle hänga ut dig.

  ”Och att det inte var straffbart ”

  Vad yrar du om ?

  I den tråden vi pratar om kom du med ett antal grava personliga påhopp gentemot våra mest aktiva skribenter bl.a Ninnitokan.
  (blanda inte in Pär)

  I all välmening förklarade jag för dig som allmäninformation att det kan räcka med kränkningar och trakasserier för att man skall lämna ut ett IP nummer nuförtiden. Jag tyckte (inte antydde) att du borde tänka dig för (finns något som heter netettikett) innan du går över gränsen med dina personliga påhopp mot andra människor. Det finns faktiskt människor som tar väldigt illa vid sig (fast de ej visar det) när någon går till personliga angrepp som du gör ibland.

  Påstå att jag hotat dig är en kränkning alt. förtal.

  ********************************************************

  Man kan ju börja spekulera i om du är vid dina sinnens fulla bruk.

  Några snabba exempel på några av dina inlägg som jag hittade och jag förutsätter att det är samma Lena.

  Lena säger:
  25 december 2011 kl. 23:26
  Okay är det du eller jag som håller i kondomen!?

  Lena säger:
  25 december 2011 kl. 23:28
  Okee ni ser ser inte mig nu. Jag villl vara anouym.
  Yeeses snorungar!! Hei MUsiK???

  Lena säger:
  25 december 2011 kl. 23:29
  Jag ‘ranonym

  Lena säger:
  25 december 2011 kl. 23:30
  Gud va alla all glor…

  Lena säger:
  25 december 2011 kl. 23:31
  Är det nu ja ska visa rumpan

 127. Filosofen Says:

  hmmm ja vi kan ju fundera på hur mkt
  logiska
  argument Jocke S kommer med förutom
  att han vill sätta på Lisa?

 128. Lasse Says:

  Hmmm….jag ser ett mönster.

 129. Filosofen Says:

  Oj, den där Lasse verkar hatisk…galet bitter kanske

 130. dolf Says:

  Synd att Lena lämnade gökboet, för när jag läser hennes första inlägg i tråden här så får jag nog hålla med henne. Hade någon av de vanliga jämställdisterna här sagt ”Har det någon betydelse vem som drabbas värst under kriget? Att ingen mår bra av krig borde vara tillräckligt.” så hade i alla fall jag, och många andra också tror jag, godtagit det utan att blinka. Det är väl ett ganska allmänmänskligt uttalande som man kan sympatisera med. Ungefär som att det inte borde spela någon roll vad det är för kön på dem som misshandlas i nära relationer.

  Det är också helt sanslöst att diskutera vem som drabbas värst utan definiera och begränsa ”drabbas”. Att jämföra de tre grupperna män, kvinnor och barn med avseende på ”drabbas värst” är i diskussionen är som att jämföra torsk, nötter och messmör. Olika grupper drabbas på olika sätt. Man kan inte jämföra att män dödas i strid med att kvinnor tvingas tjänstgöra på soldatbordeller med att barn blir hem- och föräldralösa, eftersom lidandet är av olika slag och det finns inget allmängiltigt sätt att kvantifiera och jämföra olika typer av lidanden. Utsagor som ”X drabbas värst” är inte falsifierbara (jädrans dumt ord förresten, att en teori skall vara ”falsifierbar” låt väldigt underligt för mig, jag skulle själv snarare vilja säga ”avgörbar”, att det går att avgöra om en teori är sann eller falsk).
  Man kan däremot titta på specifika statistiker och säga att ”X drabbas värst” med avssende på just den saken. Det råder som sagt vad ingen tvekan om att det är flest män som dödas och lemlestas i krig och i det avseendet är män värst drabbade. Barn dödas inte i lika stor usträckning men drabbas värre med avseende på att de är beroende av föräldrar och vuxna och att de har mer begräsnade möjligheter att ta hand om sig själva när de blir strandsatta och ensamma. Kvinnor drabbas i sin tur på sina sätt, vilka jag skulle tippa skiljer sig ganska rejält åt från fall till fall. Om man tittar på Afghanistan t.ex. så lär skillnaden inte vara så stor på hur de amerikanska männen och talibanmännen drabbas. Men hustrur och barn till talibaner är utsatta på ett helt annat sätt än vad hustrur och barn till de amerikanska soldaterna är.

  Sist men inte minst kan det lätt bli väldigt missvisande att titta på hur könen drabbas i civilibefolkningen om man inte också samtidigt tittar på civilbefolkingen är sammansatt. För att hårdra det, om alla krigföra män skickas ut i krig (utan att ha något att säga till om) finns det i praktiken inga män kvar i civilbefolkningen som kan drabbas där. Så allt som drabbar civilbefolkningen kommer av logisk nödvändighet att drabba kvinnor och barn värst. Uttalanden som jämför kön av typen ”XX drabbas värst under bombning av civila” blir bara tom och ihålig retorik i det fallet om man inte tar hänsyn till att ”XY drabbas värst vid fronten”. De olika grupperna drabbas på olika sätt och i olika grad beroende på var de befinner sig.

  Summa sumarum: ”drabbas värst” är en tom och innehållslös floskel.

 131. Backlash Says:

  Gonzo 21:43 – Vänsterpartiet under Schymans ledning motionerade faktiskt i Riksdagen för kvinnlig värnplikt. Men det var en tämligen riskfri symbolhandling. De visste att förslaget skulle röstas ner. Militära grundutbildningen höll redan på att trappas ner och bara en bråkdel av männen kallades in. Det hade varit mer trovärdigt under kalla kriget, när vi hade 700 000 man krigsplacerade.

 132. Prill Says:

  Jämställdhetsfeministern: Du förgyller min vardag med dina underbara inlägg!

 133. Jocke S Says:

  Dolf, orkar inte läsa allt, för långt och för invecklat. Det är mest män som dödas osv, och förväntas även göra det, döda. Även en påverkan på mansrollen sedan långa tider.
  Den dagen mäns kroppar och liv graderas upp till kvinnlig nivå, den dagen blir det svårare även för kvinnliga matkhavare att skicka ut unga knappt vuxna män som kanonmat.
  Den dagen blir ett steg mot en fredligare värld. för alla, även för kvinnor och barn.
  Och filosofen kanske skulle dra nån annastans?

 134. Jocke S Says:

  Filosofen, det jag menade attt du kan ”dra någon annanstans” är: Att om du sitter här och försöker frammana fantasier om sex, så har du hamnat på fel sida.
  Det finns andra sidor som är mycket bättre för folk med din läggning på internet, och med massor av färlglada bilder!

 135. Joakim Says:

  @Bert6il Schröder
  Varför tror du att ultrafeministen Freja tycker att Jämställdhetsfeministern är tröttsam och borde dra åt helvete? Tänk på det du! Helt otroligt att du inte ser sarkasmen. Detta är andra gången jag upplyser dig om det.

 136. vmm Says:

  Ser nu att Aftonbladet har en ny artikel i sin artikelserie Dödsorsak: kvinna. Länkrubriken är ”Kriget i Kongo har drabbat civilbefolkningen hårt – särskilt kvinnorna. ‘Min man skrek när soldaterna våldtog mig. Då sköt de honom.’ ”.

 137. Patrik B Says:

  Vilket kön som drabbas värst i krig är svårt att slå fast säkert.

  Män utgör den stora majoriteten av de som dödas i direkta krigshandlingar. Det gäller både soldater och civila. Däremot dör oftare kvinnor av sjukdomar, svält och undernäring till följd av krig.

  Det norska fredsinstitutet Prio konstaterar att statistiken är väldigt osäker. Men det finns uppskattningar som kommer fram till att 30-50% fler män än kvinnor dör till följd av krig. Men det är som sagt osäkra siffror.

  Det finns i alla fall inget fog för påståendet att kvinnor drabbas värst av krig.

 138. Rööööööv Says:

  Men herregud. Jag personligen skulle hellre dö än att bli våldtagen i krigstid, men inte sitter jag som feminist och påstår att endera kön skulle drabbas värre. Dolf skrev ett väldigt vettigt inlägg, att det handlar om olika slags lidanden som inte går att jämföra. Läs det!

  Sen kan jag ju tänka mig att t.ex. Pär Ström hellre skulle dö än som tolvårig flicka eller ensam fru bli gruppvåldtagen framför sin familj av ett gäng garvande soldater, efter att ha levt i skräck och förmodligen sett mängder med människor dö, bli lemlästade och våldtagna. Men inte fan är det mer synd om någon för det.

  Krig är en humanitär katastrof, inte en kvinnlig eller maskulin sådan. Alla far illa av krig utan dom som tjänar pengar på det. Män dör, kvinnor dör, barn dör, alla lider. Jösses, vilket efterblivet inlägg.

 139. Demonstrera utanför riksdagen på Internationella mansdagen? « Genusnytt Says:

  […] bland dödsoffren i konflikten i Syrien – de siffrorna talar ett helt annat språk. Här är en mer generell […]

 140. erikwi2000 Says:

  Jag säger bara Sverker Åström…..

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: