Elise Claeson: ”Män bör offra livet för kvinnor”

by

Jag skrev nyligen en debattartikel på Newsmill där jag kritiserade att män förväntades stå tillbaka och låta kvinnorna gå först i livbåtarna när den italienska kryssaren Costa Concordia nyligen förliste. För att spetsa till saken skrev jag att om det ska vara så är det förstås rimligt att män betalar lägre biljettpriser.

Nu har debattören och författaren Elise Claeson svarat på min artikel – och hon tycker tvärtom. Män ska offra sig för kvinnor – inte bara på fartyg utan överallt. Det gäller särskilt när liv står på spel – då är det männen som ska dö för att kvinnorna ska kunna överleva. Enligt Claeson.

Jag citerar:

I själva verket ska vi vara glada över att jämställdheten nedprioriteras vid katastrofer. När liv står på spel måste vi  lita på vår intuitiva känsla för vad som är rätt och fel och viktigt.”

Vi ska alltså ha jämställdhet till vardags – men när liv står på spel ska jämställdheten bort, då ska män offra sig. Enligt Elise Claeson, själv kvinna och därmed tillhörig den grupp som hon anser ska särbehandlas genom att  annan grupp dör i deras ställe.

Hennes argumentation är intressant:

Att skydda kvinnor och barn är en hederskodex som alla framgångsrika, civiliserade samhällen levat efter. Vi kan avvara många män i krig och andra katastrofer, men inte för många kvinnor och barn, då dör vi ut. En man kan befrukta många kvinnor, men varje kvinna är gravid i nio månader och kan inte föda hur många barn som helst. De är evolutionens svaga länk. Därför har män alltid offrats först. Särskilt unga män har varit mänsklighetens förbrukningsvaror. Det har feminismen gärna velat glömma.”

På ett sätt har hon helt rätt. Om en stor del av den kvinnliga befolkningen i exempelvis ett stenålderssamnälle dör så drabbas återväxten. Om en stor del av den manliga befolkningen dör gör det mindre, eftersom en man kan befrukta många kvinnor, och dessutom fortsätta göra det under väldigt många år.

Men – och här kommer min invändning – detta var relevant på stenåldern. Det är inte relevant när ett fartyg ska utrymmas år 2012. Inte det  minsta relevant. Här skulle jag vilja citera två av kommentarerna till Claesons artikel:

.

Just det. Mänsklighetens överlevnad påverkas inte det minsta av könsfördelningen i livbåtarna när ett fartyg evakueras. Det handlar enbart om värderingar.

Och jag är naturligtvis medveten om att det är en urgammal värdering att män ska offra sig för kvinnor. Men förr fick män något i gengäld för sina stora uppoffringar – de hade större makt och frihet på många områden. Ridderligheten var en del av ett större paket där både plikter och förmåner ingick.

Idag har allt det förändrats. Kvinnor har – med rätta – fått tillgång till alla tidigare manliga privilegier. Och mer därtill.

Numera satsas enorma resurser på att skapa millimterrättvisa mellan könen på område efter område. Ofta kvoteras kvinnor in trots sämre meriter än manliga sökande för att fylla ut 50-procentskvoten. Samhället präglas av manshat, där det skriks om gubbvälde så fort det finns tre män i en grupp. Män som grupp bespottas offentligt. Massor av pengar satsas på bidrag och stöd som bara kvinnor kan söka.

I ett sådant samhälle kan vi inte plötsligt återfalla till medeltida ridderlighet när det börjar bli farligt. Som jag skrev i min förra artikel – man kan inte både äta upp kakan och ha den kvar.

Elise Claeson avslutar:

Under kriget dödades få kvinnor och barn i Finland, det var nästan bara män/soldater som stupade. De lyckades skydda sina mammor, systrar och döttrar från ryssarna. Det är man mycket stolt över i Finland. Så fungerar den starka, urgamla hederskod, som säger att kvinnor och barn ska räddas först vid katastrofer.

Anar jag inställningen att alla människor inte har lika värde? Att kvinnors liv är mer värda än mäns?

I så fall har vi väldigt olika grundvärderingar, Elise och jag. Som övertygad jämställdist anser jag att män och kvinnor är lika mycket värda och ska ha samma rättigheter och skyldigheter. Men det låter som om Elise Claeson är antijämställdist.

Läs min debattartikel här. Läs Elise Claesons här.

Annonser

96 svar to “Elise Claeson: ”Män bör offra livet för kvinnor””

 1. Musse Pig Says:

  Jag är förvånad. Men Elise Claeson kanske har traditionella värderingar över lag.? Hon kanske inte är a la carte feminist. Dock är det ju fortfarande helt åt h-e att en kvina i dagens samhälle skulle ha större rätt att överleva än en man.

 2. Backlash Says:

  Det främsta argumentet mot ‘kvinnor och barn först’ är väl ända att det tar mycket längre tid än att evakuera follk i den ordning som de kommer. Under tiden hinner båten kanske kantra och sjunka.

 3. Grodan Boll Says:

  För att fortsätta på Musse Pigs inlägg:

  ”Det har feminismen gärna velat glömma.”

  Pär, glöm inte att ge ros med riset =)

 4. Urban Says:

  Elise Claeson har väl gjort sig känd som antifeminist – och tycks vara stolt över det – och förespråkar de traditionella könsrollerna. Därför är hennes resonemang inget att förvånas över.

  Så i hennes konservativa världsbild ska män offras, precis som antijämställdisterna också tycker.

 5. Ulf Says:

  Elise Claesson har själv passerat 60 och har rimligen lämnat sin fertila period bakom sig. Enligt hennes grundlogik är det väl just fertila kvinnor och barn som skall räddas, och därmed inte sådana som hon. Men det täcks sedan upp med att gamla också skall få gå före. Därmed får hon fribiljett till räddningen livet ut.

  Det kan vara nyttigt att försöka se sig själv som privilegierad och därmed utvald som en av de som förväntas offra sitt liv för att andra skall få leva. Det är ingen liten uppoffring.

  Egentligen är det väl så att idealet odlades hos män som var tränade att kriga och dö; det blir lite mer meningsfullt om man också utvecklar en filosofi kring vad som är värt att dö för. Här finns i stort två kategorier: de som sändes ut i krig som kanonmat, och inte unnades lyxen att välja hur och när de skulle möta döden, och de som de som åtnjöt en mycket privilegierad ställning och, utan bildning och moral, skulle bli vidriga förtryckare.

  Det är inte ointressant att gräva ned sig i ridderligheten, vad den bottnade i, och varför den inte är självklar i ett samhälle där de gamla privilegierna är bortrationaliserade.

  Såhär skrev Edmund Burke, 1700-talsfilosof och statsman, om den Franska Revolutionen och avrättningen av Marie Antoinette:

  I thought ten thousand swords must have leaped from their scabbards to avenge even a look that threatened her [Marie Antoinette, the French Queen] with insult. But the age of chivalry is gone. That of sophisters, economists, and calculators, has succeeded; and the glory of Europe is extinguished for ever. Never, never more shall we behold the generous loyalty to rank and sex, that proud submission, that dignified obedience, that subordination of the heart, which kept alive, even in servitude itself, the spirit of an exalted freedom. (Reflections on the French Revolution)

  Det som framträder är att ridderligheten var en hederskodex som utvecklades för att förädla just män i privilegierad ställning.

  Chivalry was an aristocratic ethos, a mode of behavior that distinguished the European nobility from their social inferiors. In the Middle Ages to be a ”gentle man” was a matter of birth rather than behavior. Courtesy meant proper behavior at court; it included the ability to please and amuse ladies, but the operant word here is ”ladies” (it’s a class thing). Loyalty and faith were essential elements, but chivalric loyalty was feudal and Christian.

  Den omfattade inte män, eller kvinnor, i allmänhet:

  Medieval warfare, as John Gillingham and others have demonstrated, was characterized by pillaging and ravaging; it was directed against civilian populations. Battles were avoided. Strickland has shown, however, that ideas of chivalry were taken very seriously on the occasions that knights fought other knights. Then certain rules were expected to be followed. Chivalry dictated, for example, that quarter be given to defeated knights. Once a captured knight had given his word (parole), he would be released on the promise that he would pay the agreed upon ransom. On the other hand, foot soldiers were killed as a matter of course, and ambush and maneuver were considered consistent with chivalry, as was the massacre of the civilian populations of towns that were taken by storm.

  Citaten är alla från länken ovan, från Dr. Richard Abels.

 6. Lavazza Says:

  ”Människans överlevnad påverkas inte det minsta av könsfördelningen i livbåtarna när ett fartyg evakueras.”

  Nä, för att resonemanget ska hålla, måste det avse en mindre grupp där männen ömsesidigt stöder varandra. En man kan riskera sitt liv för att rädda en eller flera kvinnor när han vet att en manlig släkting senare kommer att göra henne på smällen och föra arvet vidare och upprätthålla klanens storlek.

  Det finns rationella skäl för den ordning EC förespråkar, men bara om den risktagande männen bestämmer över de kvinnor vars liv är i fara.

 7. Jack Says:

  ”Kvinnor har – med rätta – fått tillgång till alla tidigare manliga privilegier.”

  Jag skulle hålla med fram till 1968 eller så där det snarare började bli – med felaktigheter – som kvinnor fick tillgång till ”privilegier”, möjligheter som gavs dem men som för män krävt arbete och knappast priviligierats dem. Exempel är den allmäna och pliktfria rösträtten som kvinnor fick 1919, men som män fick vänta fram till 2010 på. Därtill kan – med felaktigheter – motiveras med att utvecklingen till stor del drevs av lögner, kvinnor fick och bibehöll också privilegier män inte hade eller haft och dessutom fick män inte tillgång till kvinnliga privilegier. I huvudsak är det – med stora sakfel och brister, ensidighet och brott mot de mänskliga rättigheterna – som kvinnor fått alla manliga privilegier, men inte tvärtom.

 8. Ulf Says:

  Vidare från samma artikel:

  In thirteenth-century England, knighthood was a social rank entered into through a ceremony (‘accolade of knighthood’) and which carried with it military and financial obligations to the Crown. As the costs of the knighting ceremony grew and the obligations began to outweigh the perceived benefits, those who possessed landed estates qualifying them for the rank of knighthood (i.e. land rendering £ 20 or more per annum) began to refuse the honor.

  Det som blir tydligt är att det aldrig varit tal om ädelmod bara för sakens skull, utan delar av ett system av privilegier och förpliktelser. Att förvänta sig ridderlighet av en grupp som i övrigt inte skall ha några speciella privilegier, har aldrig funkat, och kommer inte att funka idag.

 9. ADS Says:

  Elise Carlsson är ju för kvoteringar av feministiska skäl, så nog är hon a la carte-feminist. Att hon dessutom har konservativa värderingar säger ju mer om hur principlös Carlsson är än något annat.

  För övrigt så är argumenten om att män av evolutionära skäl skulle offra sig för kvinnor felaktiga. Selektion sker inte för att optimera artens överlevnad utan för att optimera genens spridning, även om det senare sker på bekostnad av artens eller individens överlevnad.

 10. Ulf Says:

  Ännu mer från Dr Richard Abels:

  As both Maurice Keen (Chivalry) and Richard Kaeuper (Chivalry and Violence in Medieval Europe) observe, chivalry was not an attempt to end violence but to channel it. In doing so, it legitimized violence.

  och

  The skills of the chivalrous knight: kill one’s enemy and please the ladies.

  Är det kanske just det där sista som är den del av ridderligheten som kvinnorna vill skall leva kvar? 😉

 11. Matte Says:

  Ska män offra sina liv för kvinnor bör ett incitament finnas. I dagens jämställda samhälle finns det inte.

  Om kvinnor kan bli brandmän eller vilket yrke som helst och män numera har _mindre_ rättigheter och när lagen inte ens är könsneutral.

  Vad är mäns incitament för att offra sig?

  Hur känner sig den man som blivit bortkvotetad från sin dröm att bli brandman till förmån för en kvinna, eller en pappa som inte får träffa sitt eller sina barn. Är de männen så sugna att kliva åt sidan och offra sig för en okänd kvinna?

  Jag skulle kliva åt sidan för en kvinna som är jämställdist, inte annars 🙂 För jag tror att jag skulle överleva då jag är ett fysiskt praktexemplar 😉

 12. Sören Says:

  Hon har ju rätt i en sak, och det är ju att feminismen ”glömmer” att vanliga män har ansetts som förbrukningsvara och offrats i enorma antal, och istället bara pratar om historiskt ”kvinnoförtryck”. Det verkar ju däremot som om det alltid varit den vanlige mannen som varit den som varit förtryckt och i högsta grad umbärlig.

 13. Jack Says:

  Ulf,

  Intressant läsning.

  Tänk så både rätt och fel Edmund Burke hade här:

  But the age of chivalry is gone…Never, never more shall we behold the generous loyalty to rank and sex,

  Ändå tampas män med det idag.

  ”Frihet, jämlikhet, broderskap”, franska revolutionens slagord, en revolution som lyckades.

 14. Lars I Says:

  Jämlikhet a la carte. Plocka ut de godbitar som passar.
  Feminismens grudprincip nr 1

 15. Jack Says:

  Är det inte kvinnors tur nu i historien att offra livet för män?

 16. Lasse Says:

  Året är 2012 och jag undrar när vi män skall få tillgång till alla kvinnliga privilegier.

  Exempel:

  Möjlighet att påverka beslutet om ett barn skall födas eller om det skall bli abort.

  Få gemensam vårdnad utan att behöva mammans godkännande.

  Att automatiskt få halva barnbidraget om man separerar.

  Lika stor chans att få vårdnad som kvinnan vid en tvist.

  Kvinnan är privilegierad och har fördel genom ett 30 tal Svenska lagar som hjälper kvinnor och diskriminerar män, när skall vi män få samma privilegium.

  Kvinnor är priviligerade genom ca: 240 skattefinansierade organisationer som agerar socialt skyddsnät och stöd. När skall vi män få samma privilegium när vi mår dåligt eller behöver hjälp.

  När skall det bli lika vanligt att vi män blir bjudna på middag, resor etc. eller är det bara ett kvinnligt privilegium att bli uppvaktad. Borde inte uppvaktning vara ömsesidig.

  Kan fortsätta hur länge som helst, men nu måste jag iväg.

  **********************************************

  För övrigt är vi över 7 miljarder (inte 6 miljarder) människor på jorden och antalet ökar exponentiellt.

 17. Jack Says:

  Lasse,

  Om män ska ha kvinnans privilegier så är det mer som i
  – rätten till hela barnbidraget vid delad vårdnad
  – osv

  Bra kommentar dock.

 18. Lövet Says:

  @Pär m fl: ”Men – och här kommer min invändning – detta var relevant på stenåldern. Det är inte relevant när ett fartyg ska utrymmas år 2012. Inte det minsta relevant.”

  Jag är inte säker på att man med utgångspunkt i en enskild fartygkatastrof* som Costa Concordia kan slå fast att idén om mannen beskyddare och försvarare är helt överspelad.

  Vi behöver bara se tillbaks 75 år i tiden och se på andra världskriget, eller 20 år och studera Balkankonflikten, eller nutida konflikter som Irak och Afghanistan. Man kan också se vad som händer vid olika naturkatastrofer: Tsunamierna i Thailand/Indonesien, Jordbävningarna i Kina, på Haiti, Turkiet, Nya Zeeland, Orkaner och Tornados osv.

  Oavsett orsak så krossas i samtliga dessa fall de normala samhällsfunktionerna. Den enskildes vardag förvandlas till en desperat kamp för överlevnad, en jakt på vatten, mat, värme…
  Då plötsligt så är det inte längre ”stenålder” att dela upp uppgifterna efter biologiska förutsättningar – då är det bäst om männen gör det hårda räddningsarbetet, det skarpa stridandet osv, medan kvinnorna (mödrarna) tar hand om de allra svagaste – barnen.

  När man som feministerna gör och som också Pär verkar göra ovan, glömmer bort detta och extrapolerar det just nu rådande svenska trygghetsnarkomanisamhället till att råda för all framtid. D å, just då, legitimerar man tokfeministiska förslag som:
  – kvotering till räddningstjänst, polis och försvar
  – genusutbildningar inom ovanstående verksamheter istället för
  deras huvuduppgifter
  – resonemang om ”mansrollens kris”, ”vilsna pojkar” etc

  Jag anser att Costa Concordia* i ett slag raderade ut den bilden. Den visade – trots att det egentligen inte är en katastrof av tillnärmelsevis samma dignitet som naturkatastrofer och krig – i blixtbelysning hur snabbt vi – instinktivt – ställer om för att möta ett akut hot.

  Jag anser därför att Elise Claesson delvis har rätt – även om hon uttrycker sig uselt: Det finns fortfarande meriter i en ansvarsfördelning liknande den historiska. Där männen skyddar ”kvinnor och barn”. Dvs där männen egentligen skyddar kvinnorna som i sin tur skyddar barnen.

  Jag efterlyser ”bara” att feministerna erkänner att de faktiskt – när det bränner till – förväntar sig att männen tar ansvar på det sättet.
  Det kommer de dock aldrig att göra, eftersom det med ens slår hål på den ideologiska abstraktion som utgör hela deras existens, hittepåbegreppet ”könsmaktsordningen”.

  *) Costa Concordia, eller de flesta andra ”relativt begränsade” katastrofer är inga bra exempel, eftersom de inte drabbar hela samhällen. Dock är det självklart att instinkterna finns där. Som far kommer du t ex att vara beredd att göra en hel del uppoffringar för att säkerställa dina barns överlevnad. T ex kommer du kanske att avstå din livbåtsplats till dem. Däremot skulle jag personligen tveka att avstå min plats till förmån för en okänd person (man eller kvinna) utan barn.
  En utsortering a’la Titanic där fäder skiljs från sina familjer är naturligtvis vidrig. Dessutom utgör en sådan ”renskiljningsprocess” som Aktivarum-Erik visat en förödande försinkning av räddningsarbetet som enbart leder till att färre hinner räddas.

 19. Access Says:

  Elise Claeson verkar vara könskonservativ, vilket gör det mindre förvånande när hon invänder mot Pärs ståndpunkt.

  Är inte detta ett exempel på skillnaderna mellan kökskonservatism, feminism och jämställdism? Vilket egentligen motsvarar tes, antites och syntes?

  Könskonservatism är tesen.
  Feminismen är antitesen.
  Jämställdismen är syntesen.

  Feministerna vill ju så gärna få oss jämställdister att framstå som könskonservativa. Annars blir vi inte den fiende de vill revoltera mot. Att vi istället är ett tredje steg, syntesen, hotar deras självbild som ”avant garde”.

  Jämställdismens motkrafter är både könskonservatismen och feminismen!

 20. Angrid Geverud Says:

  Det finns för mycket folk på jorden i dagens samhälle (bland annat begränsade råvaror håller på att ta slut, folk trängs och det är svält). Därför borde vi låta kvinnor och barn dö först eftersom det är med dessa vi kan i första hand begränsa födelseantalet!

  … ironi. Elise Claeson verkar inte riktigt ha tänkt igenom sitt argument. 😉

 21. Jack Says:

  Den genomsnittlige mannen avtvingas 2 miljoner relativt genomsnittskvinnan genom skatt. Det är varje kvinna du ser idag alltså som du som man tvingats finansiera upp med 2 miljoner kronor relativ dig. Ditt arbetande, hennes pengar. Detsamma med alla kvinnor du ser imorgon.

  Dessutom har du förmodligen tvingats offra ett år av ditt liv i slavhandel för hennes säkerhet, med hon inte gjort ett skit för dig. Det gör en 200 000kronor till som du borde haft i lön + kanske 100 000kronor i skadeersättning för tvånget det innebar + ännu mer för det allvarliga fysiska och psykiska lidande som ofta är förenat med lumpen.

  Hon har också fler juridiska rättigheter än dig och kan med ord få dig dömd till mångåriga fängelsestraff. I pressade situationer håller hon dig förmodligen för skit värd, visar bl a Elise Claesons utalande.

 22. PL Says:

  Matte skrev:

  ”Vad är mäns incitament för att offra sig?”

  Män smörar väl för kvinnor i förhoppningen att bli belönade med sex av en tacksam kvinna? Ett feltänk, eftersom det i bästa fall bara är i undantagsfall en snäll kille får ligga med en tjej, nämligen om han utöver sin snällhet även är attraktiv i övrigt.

  Sen är det naturligtvis genomkorkat att offra sitt liv för en främmande kvinna, för som död har en man ingen ökad chans till sex, vilket säkert en del män inser när de står på den sjunkande skutan inväntandes döden i magen på en haj och när de börjar reflektera över hur oförnuftigt de agerat strax innan när de inte kämpade för sitt liv.

  Frågan är om vi män bör åka på ett fartyg överhuvudtaget? Bör män reservera en specificerad plats i en livbåt redan då man bokar sin kryssningsbiljett, så man kan vara säker på att man inte blir kvarlämnad till förmån för någon genomvidrig feministkvinna som hånleende sätter sig i livbåten och ropar citat från SCUM-manifestet åt de kvarlämnade männen?

 23. PL Says:

  Lövet skrev:

  ”Jag anser därför att Elise Claesson delvis har rätt – även om hon uttrycker sig uselt: Det finns fortfarande meriter i en ansvarsfördelning liknande den historiska. Där männen skyddar ”kvinnor och barn”. Dvs där männen egentligen skyddar kvinnorna som i sin tur skyddar barnen.”

  Ska männen anses vara beskyddare av kvinnor och barn, så bör de väl få något i ersättning för det tvivelaktiga nöjet att dödas, eller anser du att det är en manlig plikt att dö om det räddar en kvinna eller ett barn? På vilken grund?

  ”Däremot skulle jag personligen tveka att avstå min plats till förmån för en okänd person (man eller kvinna) utan barn.”

  Så du anser att en man eller kvinna MED ett barn är mer värd än en man utan barn? Varför då?

 24. Lavazza Says:

  ”If liberation for women meant liberation from accountability to men, liberation for men meant liberation from responsibility to women.”

  http://dalrock.wordpress.com/2011/10/12/outstanding-reader-comments/

 25. Chroni Says:

  Fast kvinnor är också svagare och bör därför få företräde.

 26. Jack Says:

  Bör tilläggas om svenska kvinnor att i snitt föder de inte nog med barn för att populationen ska kunna bestå. Speciellt inte feminister, vilket kanske är bra dock. De är alltså i biologisk mening relativt misslyckade. En mans roll är att bidra på många andra sätt, såväl fysiskt som intellektuellt. (Även om manliga företagare och forskare i Sverige idag kan räkna med att, om de går ut som jämställdister, bli beskyllda för pedofili, klassas som psykopater, få företagshemligheter och mångåriga unika forskningsresultat stulna av polisen i hemlighet och se dem tillgänggligjorda faktiskt psykopatiska beskyllare, samtidigt som de utsatta själva tvingas leva under värre än mordhot i från svenska staten. Jag vet att jag själv inte kommer kunna göra något konstruktivt arbete i Sverige utan att omedelbart få det stulet så att någon annan tar cred.)

  För övrigt kan vara intressant att läsa denna artikel om hur även Australiens män ser grundläggande mänskliga rättigheter hotade:

  http://www.avoiceformen.com/feminism/feminist-governance-feminism/the-vanishing-civil-rights-of-australias-men/

  Den är jättelång och det finns ingen slutsats. Man blir matt och ordlös. En del av dessa lagar är redan implementerade i andra länder.

 27. Lavazza Says:

  ”Sen är det naturligtvis genomkorkat att offra sitt liv för en främmande kvinna, för som död har en man ingen ökad chans till sex, vilket säkert en del män inser när de står på den sjunkande skutan inväntandes döden i magen på en haj och när de börjar reflektera över hur oförnuftigt de agerat strax innan när de inte kämpade för sitt liv.”

  Just det. Detta är bara rationellt agerande om det är för att ge en annan man som du är lojal mot chansen att göra henne med barn och kvinnan ser det som sin skyldighet att gå med på det.

 28. UNDRANDE Says:

  Hur aktuellt är det att prata om mänsklighetens överlevnad nu när planeten är ÖVERBEFOLKAD av människor?

  Alla vetenskapliga artiklar handlar snarare om att vi ska behöva söka nya platser för att mänskligheten ska få det livsutrymme den behöver (tex NASAs projekt med planeten Mars).

  Finland och kriget. Behövdes det inte finska män som efter att kriget var slut kunde befrukta finska kvinnor för att Finland som nation kunde överleva? Hur skulle dagens feministiska män klara sig i ett sådant krig? Eller man kanske menar att landets alla män kan stupa och kvinnor som överlever kriget ska befruktas av män av en annan nationalitet? Konsekvensen av ett sådan krav på manlig hederskodex är att landet behöver ”skapa” så pass starka män som INTE stupar. Dvs riktiga machos. Vad säger feministerna om det? Och varför beskyller man män för alla krig när det egentligen alltid handlar om hederskodex och ridderlighet?
  Bara undrar.
  Logiken verkar vara feministernas största bristvara.

 29. Johan Says:

  Det går förstås inte att förstå om man tänker som en individualist. Män offrar sig för kvinnor därför att det på sänder ett budskap till hela samhället när de som är starkare offrar sig för de som är svagare. Det sänder ett budskap om att vi har en moral som förenar oss och är större än oss som individer. En moral där vi som samhälle värderar att skydda och uppoffra oss för varandra. Det är en signal som bidrar till tillit mellan individer, klistret som gör vårt samhälle mer sammanhållet.

  Det är möjligt att det på sikt är en moralisk signal som borde förändras eftersom kvinnor inte längre vill bli betraktade som svaga och skyddsvärda men i så fall behöver vi andra dylika signaler för ett samhälle utan moralisk sammanhållning är en civilisation som krackelerar.

  Personligen tror jag dock inte det. Jag tror snarare feminismen har gått för långt. Vi, både män och kvinnor, behöver friare ramar att utveckla våra individuella behov än vad vi hade tidigare men så länge en förkrossande majoritet är heterosexuella kommer det alltid finnas ett spel mellan könen, det kompliceras bara om vi inte har roller att luta oss tillbaka mot.

  http://www.thinkinghousewife.com/wp/2012/01/why-we-idealize-the-titanic/

 30. Andreas Nurbo Says:

  Chroni: ”Fast kvinnor är också svagare och bör därför få företräde.”
  På generell nivå visst men inte på individnivå. Alla kvinnor är inte svagare än alla män.

 31. Penumbra Says:

  Elise Claeson är en av mina favoritskribenter. För varje gång jag läser något av henne ökar min respekt och beundran för henne. Jag önskar att vi hade många flera sådana kvinnor inom den intellektuella eliten – men det har vi inte. Hon och några till ser ut att finnas och tillåtas uppträda offentligt, av den övriga eliten och media, för att vara undantagen som bekräftar ”regeln”. Och reglerna idag skrivs av feministerna, som bekant.

  Nåväl, jag står för att kvinnor och män ska få vara olika, ha olika uppgifter i samhället, därför att könsskillnaderna är till gagn för mänskligheten, och därför att total jämställdhet är en befängd och dessutom kommunistisk idé som aldrig kan genomföras. Det är ju strävan efter jämställdhet mellan könen som har fört oss till dagens fullständiga feministiska dominans i samhället. Samma sak kan man identifiera i andra sammanhang där fullständig jämställdhet finns som ideal – de kommunistiska – där just de som står för och driver jämlikhetsidén tar för sig och bestämmer.

  Varför ska en så enkel slutsats vara så svår att acceptera och forma samhället? Den klassiska rollfördelningen där mannen står för skyddet av samhället och där kvinnor och barn ska överleva till varje pris är den rätta och kommer alltid att vara rätt, oavsett vilka nya idéer råkar råda för tillfället.

  Notera att samhället fungerar fortfarande bra därför att de klassiska könsrollerna fortfarande existerar och dominerar, men det är bara en tidsfråga innan feministerna har lyckat helt eliminera dem i ”jämställdhetens” namn. Tillsammans med andra drastiska socialistiska eller liberala reformer som nu är i full gång bäddar man för det kaos som är det ofrånkomliga resultatet.

 32. dhimmiejizyaKristendhimmi Says:

  För vissa radikala feminister är en bra man , en död man. Tydligen är vår enda livsuppgift att skydda kvinnorna. Utifrån ovanstående perspektiv börjar jag förstå den ultrafeministiska argumentationen.

 33. newman Says:

  Äsch, låt dem gå i båten!

 34. Lavazza Says:

  ”Elise Claesson har själv passerat 60 och har rimligen lämnat sin fertila period bakom sig. Enligt hennes grundlogik är det väl just fertila kvinnor och barn som skall räddas, och därmed inte sådana som hon. Men det täcks sedan upp med att gamla också skall få gå före. Därmed får hon fribiljett till räddningen livet ut.”

  Hehe!

 35. Jocke S Says:

  Kvinnor har idag fått manliga ”privilegier”, vilka ofta hängde ihop med plikter. Men behåller i allt väsentligt sin egna privilegier, en hel drös.
  Men jag tror ändå att något händer på detta område, ”privilegiet” eller plikten att offra sig, resp slippa i detta fall.
  Claesson är inte hysterisk, hon inser feminismens lögn.
  En artikel i detta ämne för säg 20 år sedan, hade säkerligen varit jätteupprörd!
  Nu väntar vi bra på någon verklig feminist som reagerar och argumenterar upprört i ämnet på newsmill…
  Kom loss feministtanter och sprid er dubbelmoral!

 36. an@n.ym Says:

  Bra skrivet av Access!

  Könskonservatism är tesen.
  Feminismen är antitesen.
  Jämställdismen är syntesen.

  Jämställdismens motkrafter är både könskonservatismen och feminismen!

 37. Hjalmar Says:

  Elise Claeson: ”Män bör offra livet för kvinnor”

  Varför då? Tacksam för svar.

 38. Lavazza Says:

  Alla kvinnor under 35 har inte samma chans att få barn, och de borde således inbördes sorteras enligt detta kriterium. Kvinnor med könssjukdomar, överviktiga kvinnor, lesbiska kvinnor och kvinnor som sätter karriären först bör i så fall sorteras ut.

 39. Ulf Says:

  En sak som ju faktiskt konkret har ändrats sedan Titanic, är att det nu skall finnas livbåtar till alla. Endast 20% av männen på Titanic överlevde, medan 74% av kvinnorna gjorde det.

  http://www.anesi.com/titanic.htm

  På Costa Concordia fanns 4 200 passagerare, och högst 34 passagerare dog (några saknas ju fortfarande).

 40. Julius Evola Says:

  Swedish journalist Ann Helena Rudberg doubts there is a complex conspiracy aimed at crushing WikiLeaks.

  She said: ”Sweden has nothing to gain in my opinion in terms of US relations. WikiLeaks is already much less important because the banks do not give them any access to money.”

  Instead, she told Channel 4 News Assange’s year-long extradition tussle is underpinned by a ”bad legal system”.

  ”We just have a bad legal system that has given the women too much power to put a guy behind bars.

  ”I was myself a feminist in the 1970s, but now when every politician calls themselves feminists it has gone too far. We don’t have equal rights between men and women in Sweden. The women have more rights than men.

  http://www.channel4.com/news/are-the-wheels-coming-off-wikileaks

 41. Lövet Says:

  @PL: ”Ska männen anses vara beskyddare av kvinnor och barn, så bör de väl få något i ersättning för det tvivelaktiga nöjet att dödas, eller anser du att det är en manlig plikt att dö om det räddar en kvinna eller ett barn?”

  Ja precis: Jag anser att män kan förväntas ta det ansvaret och jag anser att de då får den makt som alltid följer av att man tar sådant ansvar.
  Jag anser därför att stora delar av det feministerna döpt till ”könsmakstordningen” (dvs att män återfinns på inflytelserika platser) är en direkt konsekvens av att de tar det yttersta ansvaret. Uppsidan i för männen i ett ”socio-biologiskt” kontrakt helt enkelt!

  Feminsterna vill äta kakan och ha den kvar – de vill ha den där makten men inte ta det yttersta ansvaret som är det som bygger makten. De vill bryta kontraktet när det är riskfritt men hävda det när det krisar till sig.

  ”På vilken grund?”

  Ingen alls, jag bara anser att det är sannolikt det mest funktionella för att samfunds överledvnad i kris. Vi har i vår biologi att säkra artens överlevnad, det yttrar sig i att vi tar socialt ansvar framför oss själva ibland och skyddar avkomman (ja många av oss i alla fall, vete håken hur jag själv skulle reagera dock?).

  ”Så du anser att en man eller kvinna MED ett barn är mer värd än en man utan barn? Varför då?”

  I princip ja. Därför att jag anser att det är ett BARN med förälder, inte som du skriver ”kvinna och man MED barn”. Det är barnet som är mest skyddsvärt, därav får föräldrarna ”hängbiljett”. Barnet behöver sin/sina förälder/föräldrar.

  Dock i praktiken får jag väl gissa att instinkten är att jag skyddar min familj före vem som helst annans och därefter mig själv framför alla andra, men jag skulle nog – hoppas jag – kunna acceptera att (det okända) barnets väl gick före mitt.

 42. Jimmy Says:

  Jag tycker allt sammanfattas perfekt det första stycket du citerar från henne. Den intuitiva känslan säger henne vad som är rätt och fel och även hon vet alltså att den form av jämnställdhet som hon förespråkar är fel. Så länge hon personligen tjänar på den är det perfekt att den används men när den är till hennes nackdel så ska den direkt sluta användas och kastas överbord 😉

 43. Access Says:

  Jack säger:
  ”Den genomsnittlige mannen avtvingas 2 miljoner relativt genomsnittskvinnan genom skatt.”

  Den som vill läsa om detta kan gå in på http://eljest.se och söka på ekonomi så listas bl a länken till en skrift från SCB från 2005 som visar detta. Fast enligt dem handlar det om ”bara” 1 miljon kronor.

 44. Samuel Says:

  Intressant att Elise Claeson tar hänsyn till evolutionen. Då kanske hon också ska erkänna bla våldtäkt som ett evolutionsverktyg för mänskligheten.

 45. Valeria Says:

  Om det inte har varit världskrig modell värre medan jag sov så är vi omkring sju miljarder människor på jorden – inte sex.

  Lite intressant att se hur de patriarkala strukturerna (som oftast används som ett skällsord) plötsligt uppskattas av feminister. För övrigt kan jag bitvis hålla med om Elises resonemang, men om man förväntar sig att män ska vara villiga att offra sig så kanske man ska tänka efter både en och två gånger innan man beskyller dem för allt världens ont…

 46. dolf Says:

  När liv står på spel måste vi lita på vår intuitiva känsla för vad som är rätt och fel och viktigt.

  Jaha, och varför skall vi inte lita på vår intuitiva känsla för vad som är rätt och fel och viktigt i vardagen?
  Om män nu skall offra sig för kvinnorna i farofyllda situationer så är det ta mig fan inte mer än rätt att kvinnorna brer räkmackor åt oss män, då kan de ta mig sjutton också bjuda oss män på ox-file, rysk kaviar och gravad lax.

 47. Julius Evola Says:

  http://foxnewsinsider.com/2012/01/19/mystery-woman-dominica-cemortan-spotted-with-captain-aboard-costa-concordia-ship-before-crash/

 48. Abrahamsson Says:

  Endast sett till vem som kan befrukta vem så har Elise Claeson såklart rätt, men jag är föga imponerad av hennes logik. Vad hon glömmer är att ännu värre för forntida samhällen / dagens samhälle vore att förlora sina sk alfahanar. Vad händer med en lejonflock på savannen när lejonpappan dör? Jo, lejonbarnen dödas av andra hanar. Vad händer med en flock / mänskligheten om de starkaste skulle dö? Den genetiska styrkan och överlevnadsförmågan går inte i arv, alltså förlorad. Inavel hotar dessutom. Kanske menar Elise Claeson att de överordnade männen och alla kvinnorna samt barnen ska räddas i första hand. I så fall är hennes logik komplett. Men vill vi återgå till nazitysklands ideologi? Vill vi ha det samhälle som Elise Claeson förespråkar? Om hon nu ska använda evolutionsteorin som ett argument för feminismen så borde hon åtminstone först skapa sig kunskap i ämnet och inte bara kasta ur sig påståenden som inte stämmer. Hennes argument är kökslogik, något som hon kommit på själv, eller hört från ROKS.

 49. Lövet Says:

  @dolf: ”Om män nu skall offra sig för kvinnorna i farofyllda situationer så är det ta mig fan inte mer än rätt att kvinnorna brer räkmackor åt oss män, ”

  Lite drastiskt uttryckt 🙂 kanske, men om du med ”räkmacka” refererar till en av de otaliga raljanta benämningar som feministerna har på de olika situationer där det råkar råda positiv manlig övervikt så håller jag med helt och fullt!

  Förväntar de sig att vi skyddar dem med livet som insats så borde det vara ok att vi ibland slipper tjatet om att kvotera in dem i staben, ledningsgruppen eller styrelsen också.

  För övrigt är det ett axiom att tar man ansvaret så får man makten,
  tar man inte ansvaret får man inte makten.

  **) ”Könsmaktsordningen” innebär ju som bekant bara att män är fler på områden som hatfeminsterna tycker verkar spännande (som at vara direktör för ett tag, att testa på att vara officer några år, kanske ha en styrelsepost osv). ”Könsmaktsordningen” innefattar inte utslagna och bostadslösa män (men naturligtvis kvinnor), män som tar till självmord som sista utväg (men naturligtvis flickor med självskadebeteende), eller manliga mordoffer (men naturligvis kvinnliga sådana – dock endast om mördaren var en man).

 50. Abrahamsson Says:

  Alla jämställdister har nog sina egna hjärtefrågor. Min är sexköpslagen (som jag vill reformera) och äktenskapslagen (som jag vill förändra). Den dag sexköpslagen utvidgas är jag beredd att offra mig. Håll till godo med det sålänge Elise Claeson.

 51. Jocke S Says:

  Nu är Schynman på newsmill., och hör och häpna: ”Pär Ström har delvis rätt”. ((Förra gången var det annat ljud i skällan!)
  Men läs slutet, att män har offrat sig beror på patriarkatet! (Notera gärna vem som skrev första inlägget…)
  http://www.newsmill.se/artikel/2012/01/20/schyman-p-r-str-m-har-delvis-r-tt#comment-330860

 52. Penumbra Says:

  Abrahamsson kl. 12:53

  En lejonhanne brukar döda en honas ungar om de inte är hans – för att para sig med henne på nytt. Vi människor kan inte titta på naturen och dra slutsatser om hur vi ska bete oss. Ditt resonemang kring s k alfahannar stämmer heller inte eftersom det har visat sig att en alfahannens avkomma inte säkert blir en alfahanne själv. Få pojkar ärver sin fars egenskaper fullt ut. Frågan är om evolutionsteorin överhuvudtaget stämmer när det gäller mer komplexa livsformer, för att inte tala om människan, men det är en annan diskussion.

  Evolutionsteorin är en gummiteori och därför kan den missbrukas på alla möjliga sätt. Man kan t o m motivera feminismen ur evolutionssynpunkt: http://www.evoyage.com/Evolutionary%20Feminism/FeministReadings.htm

  Man kan förlåta Claeson det misstaget eftersom hon har rätt, i sak. För samhället bästa är det givetvis fördelaktigare att männen dör i större omfattning än kvinnorna och barnen.

 53. Hjalmar Says:

  Att EC inte ser vilket självmål hon gör… *skakar på huvudet*
  Nej, jag kommer då inte att offra livet för Elise Claeson…

 54. Abrahamsson Says:

  Penumbra, Jag läste inte din länk eftersom mina åsikter redan är förankrade. Vid hot om hela mänsklighetens utrotning är det bäst att först och främst män dör. Vid ett sådant extremt scenario kan man varken ta hänsyn till alfahanar eller inavel. I alla andra nutida situationer är det bättre att gammahanar och kvinnor dör. Barnen behöver inte nödvändigtvis räddas, det beror på vilket kön och genetisk rang de har.

 55. GandalfGrå Says:

  Haha.. jag skulle inte rädda livet på Elise Claesson och hennes sträckta face genom att själv gå i döden…om så vi var de två sista personerna på jorden inte en chans att jag räddar en person med en sådan ”män”niskosyn aldrig i helvetet..!

  Jag skulle dock överväga att göra det för Heidi Klum för 10 år sedan bara om 😉 jag fick göra det sista försöket/försöken(”beroende på tid ;)”) att göra henne gravid,,,vad gör man inte för artens överlevnad ;).. hehehe…!! 😉

  Jag går i döden med ett leende på läpparna…och allt har sitt pris…och om allt har sitt pris vad gör det isåfall alla kvinnor till…jo det gör dem till vad man skulle kalla för ”överlevnadsprostituerade” i en sådan situation vilket stämmer bra med en tes jag har att alla kvinnor är prostituerade (mer eller mindre) men ändock ALLA kvinnor är fläckade på något sätt av prostitution ”förutom en jungfru dårå”…kvinnor kan gå otroligt långt 😉 för att få vad dom vill ha och sammtidigt har dom den enda ”valuta” som män inte kan få på annat sätt än att på något sätt betala för den.. för det gör vi män alltid på något sätt även .. i vardagssituationer lever kvinnan på sitt kön!

  Detta prostitutionsförfarande sker alltså även med livet som betalning…vi män går i döden som betalning för lite punani 😉 så enkelt är det…!

  Vi gjorde det då för länge sedan och trots ”jämställdhet” så har inget förändrats för oss män…vi avkrävs fortfarande det ultimata offret för att en kvinna ska ta vår plats..vi har inte kommit långt mina herrar inte långt alls..!

  //GandalfGrå

 56. Patrik Says:

  Per: Jag tycker inte att du behöver gå på Elise Claeson så hårt. Hon är en av de få offentliga skribenter som ger dig rätt på många punkter. Om man läser hennes artikel noga så ser man att hon delar din analys delvis den här gången också.

  Jag tycker också att det är trist att vi i Sverige lyckas göra även en fartygsolycka till en könsfråga. Den italienska olyckan berodde på dåligt omdöme från kaptenen. Därefter verkar alla i besättningen och räddningsmanskapet gjort allt i deras makt för att rädda så många som möjligt och lyckats nästan fullt ut. Inget har kommit fram som tyder på att någon man dog på båten därför att en kvinna fick förtur till räddning.

 57. Jocke S Says:

  Konsten att undvika sakfrågan och slippa att tydligt ta ställning. Det kan gå en gång någonstans, men knappast i längden…

 58. M Says:

  Ett stort problem med feminister, och moderna kvinnor över huvud taget (på grund av feministernas indoktrinering) är att så väldigt många av dem utgår ifrån att man kan både äta kakan och samtidigt behålla den.

  Ett ännu större problem är att politikerna genom onaturliga manipulationer av tingens gång (kvotering, lagstiftning osv) LÅTER dem både äta och behålla kakan.

  Om man tycker att män och kvinnor skall vara JÄMSTÄLLDA, så måste man låta det gälla ÄVEN när det är förknippat med risk, slitsamhet, snusk, osv. Om man tycker att jämställdhet bara skall gälla när det är riskfritt och fluffigt och självförverkligande, så är man en hycklare av värsta sort. Att enskilda kvinnor har ett högre reproduktivt värde än enskilda män är totalt irrelevant för detta, därför att jämställdhet är ett _normativt_ ställningstagande, (normativt = hur man tycker att något borde vara) och har därmed inget att göra med hur verkligheten faktiskt är.

  Om man däremot dumpar jämställdhetstankarna, så är det okej att medge att enskilda kvinnor har ett större reproduktivt värde än enskilda män, FÖRUTSATT att man SAMTIDIGT medger att män som grupp har ett högre civilisatoriskt värde än vad kvinnor som grupp har, för det sistnämnda är precis lika sant som det förstnämnda! Är det någon som inte tror mig?

  Är det män eller kvinnor som har åstadkommit merparten av alla vetenskaliga framsteg? Män. Är det män eller kvinnor som har fyllt i de vita fläckarna på kartorna? Män. Är det män eller kvinnor som har byggt upp institutioner och samhälleliga mekanismer som gör det så bekvämt och relativt riskfritt att leva idag? Män. Är det huvudsakligen män eller kvinnor som förde medicinvetenskapen till där den är idag, så att kvinnor inte lider 40% chans att dö när de föder barn? Män. Är det män eller kvinnor som gjorde massproduktion av tamponger möjlig, vilket gjort ack så många kvinnors liv så mycket mer bekvämt, sanitärt, och mindre äckligt? Återigen, MÄN.

  Jämställdhet är inget annat än ett lyxproblem. När läget blir skarpt så är det män, och det har alltid varit män, som får ta den huvudsakliga smällen, INTE kvinnor. Jag är säker på att män i allmänhet är beredda på att acceptera detta, under förutsättning att kvinnor i allmänhet slutar gnälla så jävligt om deras påstått ack så väldigt tunga lott här i livet, och lär sig att ta ansvar för deras egna livsval och handlingar, istället för att skylla allt mellan himmel och jord på män.

  Skall män förväntas offra sig för kvinnor så vill vi inte få en massa skit på vägen dit.
  Eller om man vänder på det:

  Tror Elise Claeson att män är så hemskt sugna på att offra sina liv för kvinnor när vi knappt får något annat än skit i övrigt? Om så är fallet, så vore det kanske dax för henne att se över sin människosyn.

 59. PL Says:

  Patrik, du är ju feminist och föraktar män, så självklart tycker du det är trist att aspekter i fartygsolyckan som pekar på kvinnors räkmacka genom livet överhuvudtaget diskuteras och uppmärksammas. Vi andra här är dock jämställdister, så känn dig inte tvingad att delta om du tycker ämnet är så ”trist”. Det är inte första gången du skrivit att något varit trist här på Genusnytt, det ser ut som att du snarast försöker förlöjliga och förminska genom dina meningslösa kommentarer. Hade du inte varit så feministiskt indoktrinerad som du är hade du antagligen förstått vad vi andra diskuterar här.

  Lövet skrev:

  ”Ja precis: Jag anser att män kan förväntas ta det ansvaret och jag anser att de då får den makt som alltid följer av att man tar sådant ansvar.”

  Det är väl inte ett särskilt rättvist byte, att ALLA kvinnor (även manshatande feminister) får förtur till livbåtarna mot att ett extremt litet antal överklassmän får privilegiet att bli VD eller styrelseledamot? Belöningen står så att säga inte alls i proportion till risken för 99% av män, som inte har skuggan av en chans att någonsin bli VD.

 60. Ulf Says:

  @Jocke S,

  Det här är en dag för Pär att notera i sin dagbok! Schymanns inlägg är klockrent. Att hon kallar det patriarkat får väl ses som en liten detalj i sammanhanget, men även det kan man hålla med om, som också argumenterats här på Genusnytt:

  Tar man bort alla gamla privilegier från männen, kan man knappast förvänta sig att de skall fortsätta riskera sitt liv, ungefär som när man på 1200-talet, som jag i en tidigare kommentar återgav, började tacka nej till äran att bli dubbad till riddare, eftersom det kostade mer än det smakade.

  Ett samhälle, där mannen ytterst står för försörjning och beskydd, kan man mycket väl kalla patriarkat, och ridderlighetsbegreppet härstammar just från sådana sammanhang. Riddaren skulle döda fiender och glädja damerna. Ingen överraskning att Schymann inte önskar den tiden tillbaka. 🙂

 61. Patrik Says:

  PL: Jag vet inte varför du tror att jag hatar män. Det gör jag inte och feminist är jag inte heller. Det är därför jag inte tycker att man ska göra jämställdhetsfrågor av allt, inklusive fartygsolyckor.

 62. Ulf Says:

  @M,

  Jämställdhet är inget annat än ett lyxproblem.

  Instämmer. Egentligen är många av våra problem numera förknippade med vår ovana att leva i ett överflödssamhälle. Vår överlevnadsinstinkt är väl uppövad, men numera understimulerad, och det får alla möjliga märkliga konsekvenser – inte minst vår törst efter skandaler, usel journalistik och chanser att sätta på offerkoftan. 😉

 63. Schettino gjorde rätt egentligen! Says:

  M

  Håller med i det du säger.

  Förutom på en punkt.

  ”Skall män förväntas offra sig för kvinnor så vill vi inte få en massa skit på vägen dit.”

  Män ska ha betalt för sin ridderlighet om den ska finnas. Just nu får kvinnor den gratis eftersom det inte finns några privilegier med att vara ridderlig. På sin höjd är man söt, men det är inte ridderligheten som avgör framgången hos kvinnor. Vissa män har inte fattat detta. Jag bryr mig inte om hur mycket skit män får lika mycket som jag bryr mig om det gratis arbete som ridderlighet är.

  Väldigt många kvinnor i min närhet har klagat på Schettinos agerande. Även jag, men skillnaden är att de kvinnor jag känner känner sig förnärmade över att han inte var ridderlig, en man ska inte vara feg Det är den bilden media skickar ut nu också, att han var feeeeeg, han var ingen man.

  Det här handlar om att en man vägrade följa ridderlihetsnormer och mindre om att han arbetsvägrade. Det är den skillnaden jag stör mig på, män ska offra sig och det är väldigt utbrett och jag beklagar detta.

  Ska jag offra mig på en lyxkryssare så ska biljettpriset för mig vara lägre än för min flickvän. Glöm tanken att jag accepterar rådande omständigheter där män ska maka på sig. Glöm detta.

  Vänta bara tills feministerna inser att hans sällskapsdam var från moldavien och 25 år. Jag säger inget men jag misstänker starkt att hon var pr…

 64. Jack Says:

  Access,

  ”Fast enligt dem handlar det om ”bara” 1 miljon kronor.”

  Om du och jag skulle jämföra rikedom och det dök ner en säck med 1 miljon hos mig, då skulle jag ha överordnats med 1 miljon gentemot dig. Om samma säck dessutom togs i från din hög så att du gick back 1 miljon och jag fick 1 miljon. Då har jag överordnats med 2 miljoner relativt dig.

  Rikedomen man har relativt andra är mycket avgörande på många sätt. Relativa förhållanden avgör ofta hur lycklig man är t ex.

  Dessutom anpassar sig priserna till köpkraft. Om du har kvar 1 miljon och jag 3 efter transfereringen så är priserna anpassade för att man i snitt har 2 miljoner. Du skulle vara fattig i reell köpkraft och jag relativt rik. Detta är också så det är om man byter ut exemplet mot genomsnittsman och genomsnittskvinnan.

  Kvinnor står för 400% så många inköp som män men jobbar 75% av män i arbetstid mot lön. Övrigt tid arbetar kvinnor i eget intresse vilket ger 400% så effektiv gagn för en själv (100% av arbetstid i eget intresse) som arbete mot lön där det mesta skattas bort (kanske du kan anställa någon i 25% av den tid du själv arbetat med lönen du fick).

 65. Schettino gjorde rätt egentligen! Says:

  prost*host*ituerad

 66. M Says:

  @ Schettino:

  Jag kanske skulle ha varit tydligare med det, men att inte få kompensation för en uppoffring klassar jag som ”att få skit,” så jag håller med dig.

 67. Jack Says:

  Ulf,

  ”som när man på 1200-talet, som jag i en tidigare kommentar återgav, började tacka nej till äran att bli dubbad till riddare, eftersom det kostade mer än det smakade.”

  Mycket intressant med dessa historiska förebilder du lyfter fram.

 68. Jack Says:

  Kvinnor har i alla tider selekterat män evolutionärt men även män kan selektera kvinnor, graden är mest en fråga om att män som börjar göra detta får genomslag i överlevnad och reproduktion.

  Vi kan t ex börja selektera kvinnors fortsatta genom genom (sic) att kräva att de ska bli fysiskt starkare och låta fysiken avgöra vem som hamnar i båtarna.

  Vi kan också selektera kvinnor genom att låta de kvinnor som kan prata mest om hur värdefulla de är få företräde i båtarna, om alla kvinnor går före sker dock ingen selektion. Vad behöver framtiden mest?

  Vi män har lite ansvar för att selektera kvinnor också. Evolutionärt selekterades 80% av kvinnorna 40% av männen. Inte bara män selekterade bort kvinnor dock, även fysiska omständigheter hindrade kvinnor från reproducera. Det finns inget som säger att 80% är bäst dock. Vi har mölighet och kanske ett ansvar att selektera. Bör då 60 åriga feminister vara det vi selekterar? Knappast.

  Med tanke på att kvinnor idag kan få många fler överlevande barn per fött barn kan vi flerfaldigt öka selektionen på kvinnor.

 69. Chroni Says:

  Norbo:

  ”Chroni: ”Fast kvinnor är också svagare och bör därför få företräde.”
  På generell nivå visst men inte på individnivå. Alla kvinnor är inte svagare än alla män.”

  Män har dubbelt så mycket överkroppsstyrka naturligt bland annat.

  och den där generella nivån är väldigt hög. Sen kan vi inte anpassa situationer (sådana iaf), att vi hittar de kvinnor som är starkare än vissa män =P. Tänk lite. 😉

 70. Abrahamsson Says:

  Jag håller med Jack. Rikedom (antal kronor) är i sig av liten betydelse. De räcker egentligen med att de medfödda behoven av tex mat, vatten, sex och tak över huvudet är tillgodosedda för att en människa ska kunna nå full kapacitet av ett värdigt liv. Större lycka än så är inte människan skapt för att uppleva. Kortvarigt är det dock möjligt att uppleva lyckorus men då endast i form av ett lån från sin egen framtid. Den relativa rikedomen är lyx. Det är lyxigt att vara född i tex Liechtenstein och åka på semester till Sverige. På samma sätt är det lyxigt för en svensk att semestra i Darfur. Klassamhället inom Sverige bör jämnas ut så mycket som det är ekonomiskt hållbart och rimligt och mellan nationerna ökas så mycket som möjligt, med en human nedre gräns vid stampade jordgolv, mat, sex och tak över huvudet.

  Statliga bordeller skulle naturligtvis kunna minska den sexuella svälten i Sverige och skänka de allra flesta vanliga män ett rikare liv. Däremot skulle ju fria bordeller utmana kvinnans monopol på sex och omöjliggöra många av hennes fördelar som hon idag tillgodogör sig genom sitt sexuella maktmissbruk.

  Jag kan tänka mig att behålla sexköpslagen överallt förutom på anordnade / anvisade bordeller. Detta för att komma bort från allt det tråkiga som idag förknippas med prostitution; såsom droger, missbruk, våld och trafficing.

 71. Schettino gjorde rätt egentligen! Says:

  Ska man börja selektera kvinnor till båtarna utefter att kvinnor kan föda barn så bör man välja allt annat än västerländska kvinnor som ändå inte föder så pass många barn att vi går runt. Ska man säkerställa världens befolkning så bör man selektera kvinnor som inte har en karriär tex.

  Nej det bästa sättet är att män får billigare priser på resor. Ridderlighet ska inte vara gratis längre. Det har inte män råd med.

 72. Abrahamsson Says:

  För övrigt tänker jag på det här med arbetslöshet. Sverige har en ganska hög arbetslöshet vilket jag tycker ska ses som en styrka istället som svaghet under given ekonomisk köpkraft och GNI. Medianlön per arbetat timme anser jag vara det enda måttet på ekonomisk framgång. Låg arbetslöshet i Sverige är inget i sig att eftersträva om inte GNI samtidigt stiger. Men detta kanske politikerna outtalat menar när de pratar om arbetslöshet. Lägre arbetslöshet men med bibehållen GNI vore förfärligt.

  Jobb kan jag på en dag fixa åt alla. Det är bara att ta en spade och börja gräva hål ute på en åker.

 73. Gonzo Says:

  Ulf

  Du har rätt. Kvinnor över 45 år bör ställa sig absolut sist i kön till livbåtar.
  Det är kvinnor i fertil ålder som ska räddas först, sedan männen och sist kvinnor över 45.
  Äldre kvinnor kan inte få barn vilket äldre män kan.
  Kvinnor är i överlevnads synpunkt förbrukade efter klimakteriet.
  Fler män behövs för att minska risken för inavel och för att få en så stor spridning av generna som möjligt.

 74. Access Says:

  @ Jack
  Visst är det så att diffen blir 2 MPix om man flyttar 1MPix från en rik person till en annan. Men du skrev ”Den genomsnittlige mannen avtvingas 2 miljoner …”.

  Det var inget förminskande av företeelsen från min sida. Tvärtom, 1 miljoner kronor är mycket pengar. Men SCB’s siffra får de stå för själva.

 75. Jack Says:

  Access,

  Fortsätt prickprickprickarna så står väl ”relativt kinnan” eller så. För det relativa i pengar är den enda relevanta aspekten. Värde på 1kr här helt beroende på hur många kronor andra har.

  Därför anser jag det kontroproduktivt (rent av feministiskt manipulativt) att prata om annat än 2 miljoner, den relativa förändringen och det relevanta perspektivet.

 76. Ulf Says:

  @Access, Jack,

  Det är för all del mer komplicerat än så. I en annan rapport från SCB redovisas att ”rundgången” – de skattepengar som kommer en själv till del, omfördelat över livstiden – är ca 85%. Detta är förvisso obekvämt för de som hävdar att det är solidariskt att betala skatt. Solidaritetsfaktorn faller definitivt i skugga för överföringen av makt från individen till det kollektiva.

  Om jag minns rätt (orkar inte gräva efter rapporten nu), är rundgången större för kvinnor i genomsnitt än för män, bl.a. för att de lever längre, och därför utnyttjar vård och allmän pension under längre tid.

 77. Jack Says:

  Ulf,

  Vi behöver slogans som förmedlar rätt intuition.

  ”avtvingas 2 miljoner relativt kvinnan” anser jag bättre än ”avtvingas 1 miljon till kvinnan” därför att man får den reella betydelsen i köpkraft inbakad.

  Schyman hade kunnat elda 2 miljoner från oss, eller drygt 4 000kr för varje månad ,i 40 år, från varje man i Sverige, och det hade fått ungefär samma effekt.

  Det är genom att vi inte ser vad vi råkar ut för som vi accepterar det.
  Det man inte vet tar man också skada av.

  Men det kanske finns ännu bättre slogans?

 78. JockeH Says:

  Angående texten till sista bilden så dyker tankarna upp om att det första man bör förstå om värderingar är att de är individuella. De är på filosofiskt fikonspråk ”agent-relativa”. En värdering förutsätter en värderare, på samma sätt som en skriven text förutsätter en författare. Eller uttryckt på ett så förenklat sätt som möjligt: i den tomma rymden finns inga värderingar, eftersom sådana är produkter av tänkande medvetanden. Bara individer är potentiella och faktiska värderare.

 79. INFO Says:

  Jag pratar gärna filosofi. Hur vet du att den tomma rymden inte är levande..

 80. UNDRANDE Says:

  @Johan

  Din definition av individualist låter som en syndikalists projicering.

  Hur många år behövs för att montera ner hederskodex?
  Hur lång tid tar det att införa hederskodexen igen när behovet uppstår?

  Räkna på det så kanske du förstår varför det inte finns något fortroende kvar för social ingenjörskonst.

 81. Gudrun Schyman om Pär Ström, Elise Claeson om Costa Concordia, Felicia Feldt om Anna Wahlgrens barnabok « Aktivarum Says:

  […] har gammeldags förlegade argument. Gudrun Schyman är plötsligt familjefundamentalist medan Elise Claess förespråkar ridderlighet (chivarly eng.) Vad detta innebär är att så fort det händer olyckor och katastrofer så funkar inte radikala […]

 82. Nick Says:

  Julius Evola säger 20 januari 2012 kl. 11:28: ”Swedish journalist Ann Helena Rudberg doubts there is a complex conspiracy aimed at crushing WikiLeaks.”

  ”Complex conspiracy”?

  It is a rather straigtforward US conspiracy.

 83. Helena Says:

  Det finns de män som tror att det är lättare för en karl att få ett ligg om han säger att han är feminst. 😉

 84. Medborgare X Says:

  Jack och Access!

  Siffrorna från SCB om transfereringarna mellan män och kvinnor finns här:

  http://www.scb.se/Grupp/valfard/BE0801_2005K03_TI_06_A05ST0503.pdf

  Jag har även skrivit om det här tidigare:

  http://medborgarperspektiv.blogspot.com/2010/08/mansskatten-finns-redan.html

 85. aristo Says:

  @Gonzo
  Du glömmer att man också måste räkna med förmågan att ”mätta munnar”; en man har större förmågan att mätta munnar än en kvinna (ingen bra idé med en man och hundra gravida kvinnor om ingen kan försörja barnaskaran…). Sen har också, ärligt talat, en äldre kvinna större förmåga att skaffa mat och överleva än en yngre kvinna. Idealt förhållande kanske är 20% män, 30% fertila kvinnor, 10% äldre kvinnor och 40% barn. Ekvationen blir med andra ord ganska komplicerad efter ett tag, alltför komplicerad för en simpel människa av kvinna född. Som tur är har vi vår vän evolutionen…
  Som naturvetare tror jag nämligen att naturen och evolutionen har en alldeles enastående förmåga att ”automatiskt” sortera fram den mest framgångsrika och starkaste sammansättningen hos en befolkning. Alltså är det bästa svaret på frågan vilken fördelning platserna i livbåtarna ska ha: ”En representativ fördelning av skeppets samtliga passagerare med avseende på ålder, klass, kön, hudfärg, etc”.

 86. RbK Says:

  Befolkningstillväxten på jorden måste stoppas om vi ska ha mat till alla och en natur som är värd namnet.
  Männen först till livbåtarna, så kanske det blir det färre kvinnor som kan föda barn och vips så har vi lösningen på framtidens problem.

 87. Ola Says:

  ”Befolkningstillväxten på jorden måste stoppas”. Jag vet inte om det där stämmer egentligen. Ju mindre människor desto större utrymme för andra arter. Biomassan blir liksom inte mindre för det. Jag har faktiskt svårt att direkt se fördelen med färre människor. Hur skulle det påverka mig i min vardag på ett positivt sätt? Nej, jag bryr mig inte om naturen. Jag är trött på skitsnacket. Ju fler människor desto större blir ju den sammanlagda intelligensen och uppfinningsrikedomen.

 88. JockeH Says:

  INFO

  Favorit i repris. Bara individer är potentiella och faktiska värderare.

 89. Gonzo Says:

  aristo

  ”Som naturvetare tror jag nämligen att naturen och evolutionen har en alldeles enastående förmåga att ”automatiskt” sortera fram den mest framgångsrika och starkaste sammansättningen hos en befolkning”

  Naturvetare ha ha ha.
  Gudrun Schyman är FEMINIST och dom vet mer än alla naturvetare, biologer, astreologer och andra vetenskapshennar tillsammans.
  Feminster vet allat.
  Är det något som inte passar in så ändrar feministerna bara på det. Hur enkelt som helst.

  🙂

 90. Joakim Says:

  Med hennes resonemang borde man egentligen rädda män först för att passa på att reducera antalet födslar om man ändå inte kan rädda alla. Klart att det är hemskt när folk som redan lever dör, men folk som inte är födda ännu har faktiskt ingen rätt att födas om människan inte är utrotningshotad.

  Och om människan nu hade varit utrotningshotad, varför skulle man då prioritera kvinnor som uppnått klimakteriet och pojkar?

  Fast allra helst borde man förstås lägga kalkyler och ekvationer åt sidan så att man får mer tid att rädda vad som räddas kan. Alla är faktiskt lika mycket värda.

 91. Shastra Says:

  Elise Claeson är helt ointressant i jämställdhetsdebatten. Hon brukade skriva i Svenska Dagbladet för några år sedan, men jag förstår fortfarande inte vad redaktionen såg hos henne. Det var aldrig någon klar tankegång i hennes artiklar, bara diverse känslomässiga uttryck, ofta uppblandade med unkna budskap hämtade från de mest inavlade delarna av det amerikanska bibelbältet, och alltsammans verkade vara grundat i någon slags diffus religionsbaserad mystik/ockultism. Jag undrar om SvD:s avsikt var att matcha henne med Anna Larsson för att få full täckning över de irrationella delarna av läsekretsen?

 92. Anton Says:

  Med så många människor på jorden som vi är idag skulle vi klara av att bli av med många båtlaster kvinnor utan att det skulle påverka mänsklighetens förmåga att överleva. I dagens läge kanske det till och med hade varit nyttigt.

 93. maukonen Says:

  Kapten Ynkryggs kvinnliga sällskap först ned i livbåten

   

  Läser man i Aftonbladets artikel från den 20/1 så står det bland annat följande om Domnica Cemortan och Kapten Ynkrygg:

  Enligt Cemortan var kaptenen kvar på båten till minst 23.50, då han beordrade henne att sätta sig i en livbåt.

  I New York Post går det att läsa följande om Domnica Cemortan:

  She got off first.
  Domnica Cemortan — who witnesses said was Capt. Francesco Schettino’s blond-bombshell dinner date — boarded one of the first lifeboats to cast off the foundering Costa Concordia, according to a crew member.

 94. Per Says:

  Självklart ska män som är starkare, fysiskt och mentalt, skulle jag vilja påstå, hjälpa de mer svaga kvinnorna. Detta sitter djupt i vår germanska kultur och svenska lynne!

  Vad är det för fjoller till män? Har ni ingen heder och moral?

  Ni kan ta hand i hand med Gudrun och Company, de delar era åsikter om detta!

  Lästips till er: http://www.sverigebutiken.se/produkter/boecker/kortare-skrifter/koensroller,-feminism-och-kvinnomisshandel.aspx

 95. Ulf Says:

  @Per,

  Vad är det för fjoller till män? Har ni ingen heder och moral?

  Ja, det var ju det där med att både ha kakan och äta den…

  Menar du alltså att det är helt i sin ordning att kvinnor skall ha lika tillgång till allt som är bra, men slippa undan varje gång det går illa?

  Det tycks lite förolämpande såväl mot kvinnor som män.

  Nu skall jag ut i -13C och meka med bilen. Lustigt nog är det alltid jag som får göra sådant. 😉

 96. Jörgen Mattsson Says:

  Notera att Claeson är antifeminist. Gudrun Schyman däremot har samma ståndpunkt som Pär Ström. Värt att tänka på.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: