Gudrun Schyman: ”Pär Ström har delvis rätt”

by

Undrens tid är inte förbi! Gudrun Schyman har skrivit en debattartikel med rubriken ”Pär Ström har delvis rätt” (se ovan).

Det handlar om den osannolika debatten om huruvida män ska offra sina liv för kvinnor vid katastrofer eller inte. Jag inledde debatten med denna artikel där jag krävde jämställdhet på fartyg, och kunde väl inte drömma om att jag skulle få mothugg. Men det fick jag. Elise Claeson svarade här att män faktiskt ska ge sina liv för kvinnor.

Gudrun Schyman tar i sin artikel avstånd från Claesons idé att kvinnor ska ha förtur till livbåtarna. Det är glädjande att notera – en eloge till dig, Gudrun!

Men jag undrar varför hon bara tycker att jag ”delvis” har rätt. Förklaringen verkar ligga i denna formulering:

Jag är mer överens med Pär Ström i frågan om kvinnor ska prioriteras vid fartygsolyckor. Men utifrån en annan utgångspunkt. Männen diskrimineras i den meningen att man inte ser att de också är föräldrar.”

Gudrun Schyman reducerar alltså problemet med att mäns liv anses mindre värda än kvinnors liv till att män bara diskrimineras i egenskap av föräldrar. En diskriminering, förvisso, men inte lika stor som den egentliga mansdiskrimineringen – enligt Schyman.

Men i slutänden skriver Schyman att kön inte ska ha någon betydelse alls vid räddning – tack för den jämställda åsikten!

Men hon lyckas ändå få en antijämställdistisk anstrykning på artikeln genom följande avslutning:

”Det betyder att det är de föråldrade och unkna patriarkala föreställningar om mäns ridderlighet och kvinnors uppgift som barnaföderskor som vi ska kasta överbord!”

Alltså: I ett sammanhang där vi diskuterar en enorm manlig uppoffring (ge sitt liv frivilligt för kvinnors räddning) lyckas Schyman med konststycket att sätta offerkofta på den kvinnliga könet (de betraktas som barnaföderskor, stackars kvinnor som drabbas av det).

Min tanke: Om det enda priset jag behövde betala för att överleva istället för dö vore att bli betraktad som ”barnafödare” så skulle jag gladeligen betala det mycket låga priset…

Tänk att när män är hjältar, eller när män är drabbade, är det alltid något aber med i sammanhanget…

.

För övrigt 1: På TV4 har man kommit långt med jämställdheten när det gäller sina nyhetsprofiler. Se bilden nedan, som visar gruppen. Bara en gubbe kvar att göra något åt, sedan är jämställdheten total!  (klicka på bilden för att läsa mer) (OBS ironi) Tack för tipset, Mats!

 

För övrigt 2: Lite aktuellt manshat (misandri), se nedan. Tack för tipset, Patrik!

.

Annonser

70 svar to “Gudrun Schyman: ”Pär Ström har delvis rätt””

 1. Jack Says:

  Bengt Magnusson ser ut som en ganska skuggig man där, passande för en man. Kunde de inte tonat ner honom lite till? och kanske haft kameran på ännu lite längre avstånd?

  Intressant att han varit med sedan starten på Kanal4. Hur var könsfördelningen vid detta risktagande?

  Och att han varit nyhetsankare sedan 1990. Sedan dess verkar det ha varit anställning av kvinnor på agendan?

 2. Lavazza Says:

  Ja, det var ett konstigt skäl (eller snarare inget skäl alls) till varför hon inte bara ansluter sig till din ståndpunkt och säger att du har helt rätt, Pär.

 3. Bengt Says:

  Sorry men den jävla kärringen Schyman skall man behandla som luft! Använda sig av härskartekniken ”osynliggörande” etc. Hon är inte värd att ens diskutera med!

 4. Leif Says:

  ”Men jag undrar varför hon bara tycker att jag ”delvis” har rätt”
  Den enda som kan ha HELT rätt är frilansfeministen Schyman. Så enkelt är det!

 5. S Says:

  4 vita etniskt svenska kvinnor. Sanslöst. Alla är dom ihop med alfamän, vill inte kvinnor vara jämställda?

 6. Jack Says:

  S,
  Enligt svensk lag går kön före ras.

 7. S Says:

  Jack

  Intressant

  Men var står det.

 8. Abrahamsson Says:

  Om det är patriarkala föreställningar som föder ridderligheten och antijämställda åsikter så håller jag med Gudrun. Då ska skiten över bord. Då är jag den första att skrota patriarkatet. Kvinnor bestämmer själva ifall de vill föda barn eller ej. Ingen tvingar dem. Skulle de mot förmodan och sin egen vilja föda barn så har de nog fått bra betalt i form av äktenskapskarriär eller dylikt.

 9. Abrahamsson Says:

  Ridderlighet ska utrotas. Om detta betyder att patriarkatet måste skrotas så utnämner jag mig själv till feminist.

 10. Lars Says:

  Kan man säga att kvinnor är biologiskt stöpta till att göra äktenskapskarriär och män fortplantningskarriär?

 11. Jack Says:

  S,

  Det står inte i klartext utan man får jämföra hur starka lydelserna är vad gäller skydd mot diskriminering.

 12. Lars I Says:

  För den intresserade av genusperspektiv på nyhetsförmedling, kolla dagens nyhetsförmedling i TV kanalerna, i synnerhet TV4, och räkna inslagen där syndabocken är manlig och hjälten eller offret är kvinna och jämför med antalet inslag med det omvända förhållandet. Jag tror inte att den förkrossande majoriteten av det förstnämnda återspeglar den svenska vardagen, däremot har jag blivit allt mer övertygad att det återspeglar könsfördelningen på TV4s nyhetsredaktion. Det senare sällsynta alternativet med kvinnlig syndabock verkar bara inträffa i den mån nyheten absolut inte går att förbigå eller att man inte hunnit hitta en man till rollen som syndabock. Man kan bara tänka sig vilka nyheter vi INTE får se, och i så fall varför inte.
  I grunden ett djupt demokratiproblem, att vi inte kan lita på en objektiv nyhetsförmedling, men naturligtvis i linje med den genusmarinering hela statsapparaten lider av. Därför ser jag numera deras nyheter mer i studiesyfte än som ett sätt att få veta dagens nyheter.
  Någon mer som reflekterat över detta ?

 13. noterat Says:

  Nu går skam på torra land. Lita inte på Schymans uttalanden!

 14. Jocke S Says:

  Att det är ”patriarkatet” som är orsak till ridderligheten är ett högst dubiöst eller falskt resonemang. Varför inte, matriarkatet?
  Patriakatet skulle orsaka att män blir överordnade och därför tar livet av varandra eller offrar sig själva?
  Sedan är det väl OK att Ström ger virrpannan Schyman lite credit fastän hon tidigare ansåg att det ”gått en propp hos Ström” eller liknande.
  För min del litar jag inte alls på henne, undrar om hon kan göra det själv…? Och stor skada har skett genom henne som släpade in kattskrället i riksdagen inför Reinfeldts senare patriarkalt underdåniga välkommnande!

 15. Hjalmar Says:

  Nu är Schyman desperat…ta hjälp av Pär Ström…DET var oväntat 🙂

  Fö1: Från tv4 se:

  ”ANNA LINDMARKER

  Anna Lindmarker kom till TV4:s nyhetsredaktion hösten 1997 efter att tidigare ha varit nyhetsankare på Aktuellt. Anna är också gästprofessor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Södertörns högskola.”

  Vad krävs det för att bli gästprofessor, egentligen?
  Ligga med Lars Weiss?

 16. S Says:

  Det bästa vi jämstlldister kan göra är att ge en korrekt kartläggning av oss själva. Då hade feministernas försök till att skrämma gått om intet.

  Vi har inget att dölja. Vi är jämställdister.

  Hur är det nu, vilka är alla bloggare och hur ser ett eventuellt organisationschema ut?. Låt oss vara tydliga med att det inte finns någon som helst skam i att vara jämställdist. Som det är nu så har feministerna valt ut ett fåtal som har högeråsikter i något infantilt försök till att hitta någon konservativt patrarkat. Man vill såklart inte nämna oss liberal till vänster och man vill inte nämna kvinnorna och man vill inte nämna att moderatmännen har homosexuella män i leden. Då hade bilden av patriarkatet inte stämt överens med vad de lärde sig på sina genuskurser.

  Låt inte feministerna ljuga fram en osann bild av vilka vi är.

 17. Jämställdhetsfeministern Says:

  Gudrun ser som vanligt sanningen: att män förväntas offra sina liv för kvinnors skull drabbar kvinnor värst.

 18. Per Says:

  ..och nu är jämställdisterna tydligen i allians med islamofobin enligt en hemlig och låst debattartikel som lagts ut på feministiskt perspektiv: http://feministisktperspektiv.se/

 19. Leif Says:

  @Per:
  ”..och nu är jämställdisterna tydligen i allians med islamofobin enligt en hemlig och låst debattartikel som lagts ut på feministiskt perspektiv: http://feministisktperspektiv.se/

  Vi får väl anta att Hitler är med på ett hörn också.

 20. Hjalmar Says:

  @Per
  Hmm, undrar vilka hemliga ”kunskaper” feministerna håller för sig själva…

 21. Per Says:

  jämställdisterna är islamofober, homofober, kvinnohatare, hitler, anders behring breivik och sverigedemokrater. det finns bibliotek av kunskap som tyder på det..

 22. Per Says:

  ..självklart är jämställdister transofober också glömde jag att tillägga!

 23. leifer Says:

  Finns väl bara en rimlig hållning, alla liv är lika värda, punkt slut!

  Sen finns ju en kundrelation för de som köpt en biljett till en båt. Man väntar sig inte att bli bortsorterad vid räddning då och rimligen bör väl det finnas krav att alla ska gå att rädda med livbåt.

 24. leifer Says:

  Blir ju lite intressant då detta med ”kvinnor och barn”.

  Tänk en pojke som är 17 år och 11 månader. Han är då ett barn.

  Men är pojken 18 år så är han en man och då är det alltså bara att ställa sig längst bak i kön till livbåtarna.

  Ska man kolla leg också?

 25. Bo Sundbäck Says:

  Tycker att Gudrun Schyman har skrivit en intressant resonerande artikel. Öppningar verkar finnas för konstruktiv dialog enligt min ofta använda devis…;
  Tänk inte i termer av enbart rätt eller fel => tänk lösningar istället

 26. John Nilsson Says:

  Off topic:
  Har detta gått GenusNytt och Integritetsombudsmannen förbi, eller har jag missat att det tagits upp? Det handlar om en motion från Miljöpartiet om att använda internet för att hitta och lagföra sexköpare:

  http://juristensfunderingar.blogspot.com/2011/12/mp-vill-overvaka-internet.html

  Ur motionen:
  …”Det skulle kunna handla om åtgärder för att få Internetleverantörer m.fl. att inrätta frivilliga övervakningsorgan över prostitution, särskilt av barn och unga, på Internet. Andra åtgärder kunde vara att fokusera polisens arbete till att bekämpa prostitution via Internet eller att tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting se vilket stöd kommunernas socialtjänst m.fl. behöver för att förbättra sin uppsökande verksamhet. Mot bakgrund av att Internet blivit ett verktyg för sexköpare i kombination med att allt yngre personer blir utsatta behöver åtgärder vidtas nu. Detta bör riksdagen ge regeringen till känna.”

  http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2010/11&bet=Ju12

  Man kan säkert ha olika åsikter om detta, även ur ett ”jämställdistiskt” perspektiv, men eftersom jag inte har sett att detta diskuterats här, så tänkte jag att jag skulle uppmärksamma det. Miljöpartiet brukar ju vara kritiska mot övervakning via internet, men man – eller rättare sagt: de fem kvinnliga motionärerna – gör uppenbarligen vissa undantag.

 27. INFO Says:

  Turismen enbart till Pattaya drar in mer pengar till Thailand än vad Liseberg och Grönalund gör tillsammans och är världens 23:de mest besökta turistattraktion. Blir det några framtida JAS 39 Gripen?

 28. Anna Says:

  Jag har ägnat ett helt inlägg till din ära på min blogg i dag, Pär.

  Ang Schyman så tycker jag också att det var onödigt att nämna barnafödandet, samtidigt som det är lika onödigt av dig att göra en stor sak av det. I nutid är det inte så många kvinnor som tycker barnafödande är en uppoffring, men nog fasiken var det i många fall ett ok förr i tiden när det inte fanns preventivmedel och ungarna kom i strid Ström, och då många dog i barnsäng! Och jag skulle tro att det var något fler som dog genom barnafödande än män som dog för att då måst ställa sin plats till förfogande vid olyckstillfällen…

 29. Gudrun Schyman om Pär Ström, Elise Claeson om Costa Concordia, Felicia Feldt om Anna Wahlgrens barnabok « Aktivarum Says:

  […] Det är hedervärt av Gudrun Schyman att ta de logiska konsekvenserna av egna ideologin och erkänna det är konservativt att mammor går först och progressivt att betrakta även pappor som berättigade att få följa med sina barn under evakueringar – detta utan att det bara gäller pappor som tog ut en viss mängd barnledighet. […]

 30. Jocke S Says:

  Skall bli intressant att se om någon annan feminist vågar eller ej utmana Schyman, det är väl behållningen av hennes inhopp.
  Men att reglerna för räddning måste göras om borde väl stå klart. Man kan inte sortera folk efter hur ”mycket de är värda”, eller hur pass ”starka de är”. Med spontana undantag för småbarn och höggravida kvinnor.

 31. Niklas Says:

  ”Med spontana undantag för småbarn och höggravida kvinnor.”

  Återfall inte i feministisk tänkande. Med det resonemangen skulle även sprängkåta män ges förtur till livbåtarna.

 32. INFO Says:

  Sverige är på väg att mobba ut sig i själva i Europa. Jag skäms. Är det tänkt att vi ska suga av Norge? Vill de ens ha oss?

 33. Per Plex Says:

  @Anna
  Ja… när män tvingas ta risker för att överleva – då är det bara rätt åt dem för att de är så riskbenägna!
  Men när kvinnor tar risken att föda barn – då är de givetvis synd om dem? Eller?

 34. Per Plex Says:

  Sedan schyman kissade på golvet i biografen är det väl ingen som skulle vilja ha henne til någonting? Efter den dagen var ”utstrålningen” över.

  (OBS medvetet gement s)

 35. ninnitokan Says:

  S
  Det bästa vi jämstlldister kan göra är att ge en korrekt kartläggning av oss själva. Då hade feministernas försök till att skrämma gått om intet.

  Vi har inget att dölja. Vi är jämställdister.

  Den hade varit lite kul faktiskt. Och sen postat den på alla våra bloggar och skickat ett ex tipp FP:P

  —-

  Ja, stackars oss kvinnor som betraktas som barnföderskor med tanke på att vi….. är det? Av alla som föder barn är faktiskt 100% kvinnor, world wide!(det innebär inte att alla kvinnor föder barn, dock). Det är inte lätt för Schyman att ha koll på alla biologiska förutsättningar.

  I mitt tycke så var graviditeten var en ljuvlig upplevelse, amning lika så. Jag är hemskt gärna barnföderska, jag hade gärna varit det många fler gånger. Jag är det faktiskt betydligt hellre än att offra mitt liv. Men jag är en underlig kvinna.

 36. UNDRANDE Says:

  Hon börjar bli riktigt rolig den där Gudrun hehehehe.
  Så om jag (en man), som inte kan simma, ska tillsammans med mitt barn åka båt och fartyget förliser, så får mitt barn en plats i en livbåt där det ska sitta med andra faderlösa barn och med andra barnlösa kvinnor medan jag tillsammans med andra pappor kastas i det kalla vattnet .
  Och då kan vi alla drunknande män tänka en sista tanke att det här det har vi patriarkatet att tacka för.
  Tackar för den analysen Gudrun!
  Har någon förväntat sig annat än att DET ÄR PATRIARKATETS FEL?

 37. Aktivarum Says:

  S:

  ”Det bästa vi jämstlldister kan göra är att ge en korrekt kartläggning av oss själva. Då hade feministernas försök till att skrämma gått om intet.”

  Jag har redan gjort en korrekt kartläggning som FemPer kan använda.

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/01/20/aktivarum-och-andra-jamstalldister-kartlaggs-av-feministiskt-perspektiv-feat-researchgruppen-de-namner-dock-inga-kvinnor/

 38. Backlash Says:

  INFO 19:13 ”Blir det några fler JAS-39 Gripen?”

  Gissa varför Alliansen oväntat hemligstämplade Tsunami-banden efter att de kollat vad de innehåll? [/foliehatt]

  Sorry, OT

 39. Backlash Says:

  Jocke S 19:40 – Det enda rationella förfarandet är väl att människor ges livbåtsplats i den ordning de når fram till livbåtarna och att besättningen sedan, eller ännu hellre samtidigt, söker genom fartyget efter de som inte lyckades ta dig dit. Förutsatt att fartyget fortfarande flyter, vilket inte var fallet på t.ex. Estonia.

  Där var det bara de starka och egoistiska som överlevde. Så gott som ingen av de som behövde hjälp eller försökte hjälpa andra lyckades ta sig ut från de nedre däcken.

 40. Backlash Says:

  Sen när man hamnat i livbåtarna gäller det att jobba som ett team. Hjälpas åt att dra upp utmattade och blåfrusna 100-kilos biffar som simmar i vattnet. Ro tillsammans åt rätt håll. Dela vatten och mat rättvist om räddningen dröjer. Hjälpas åt att hålla värmen.

  Kent Härstedt överlevde Estonia genom ute på däck att para ihop sig med en okänd kvinna, och sedan hjälptes de att hålla värmen genom att sitta tätt ihop i livbåten tills hjälpen kom. En medelålders lastbilschaufför iklädd täckjacka satt tillsammans med en ung naken kvinna i en annan livbåt. Mannen såg hjälplöst på medan kvinnan frös ihjäl. Hade de haft mer kunskap och släppt prestigen hade han förmodligen kunnat rädda hennes liv genom att de kramat om varandra och svept in sig tillsammans i hans jacka. Livet är nog värt mer än den sexuella integriteten.

 41. Niklas Says:

  ”Elise Claeson: Det erotiska kapitalet en viktig del av kvinnomakten”
  ”..jämställdheten livsfarlig – för kvinnor.” etc

  Hur kan sådana här formuleringar fritt få spridas på aftonbladet?

 42. Marcus Says:

 43. Anna Says:

  @Per Plex. Varför skulle det var ”rätt åt” män om de dog för att de var riskbenägna? Vad har fått dig att tro att detta är min åsikt?

  När det gäller din fråga om kvinnors barnafödande förr i tiden så var det ibland ”synd om dem” ja,för att det inte fanns preventivmedel och för att det fanns något som hette ”äktenskapliga plikter”. Det fanns inte heller lagliga hjälpmedel för en kvinna att ta till om hon vägrade samlag med sin man, om hon inte ville genomgå ännu en förlossning.

 44. Observatör von Oben Says:

  Gudrun har förstås rätt, ty hon är Quinna, vilket betyder att hon är sanningen. Jag tycker att det är både fåfängt och symptomatiskt att män ifrågasätter auktoriteter på det här viset.

  Män kan faktiskt skratta sig lyckliga över att ha blivit födda ur ett kvinnligt sköte och inte från ett manligt dito.

  Således bör vi tacka vår lyckliga stjärna för Gudrun, vår Gud, nästan, för vår förtvinande existens. Tack Gudrun!

 45. Ivar J Says:

  OT:”Sverige får i dagarna sin första barnbok som använder hen. Varför? Jo, för att ordet hen ger möjlighet att möta världen mer förutsättningslöst.”

  Ett praktiskt verktyg vid livbåtarna! Eller när man räknar styrelseledamöter (100% hen i alla lägen)

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/det-behovs-ett-nytt-ord-i-svenska-spraket_6784859.svd

 46. Backlash Says:

  Lol, ja det blir ju en oförutsedd konsekvens av genusanpassningen. Om alla är hen blir det ju meningslöst att räkna hon eller han i beslutande församlingar. Vilket det förvisso är ändå.

 47. Anna Says:

  Pär:Har du nu plötsligt raderat ditt inlägg om kvinno- och mansmord som jag hänvisar till i min blogg? För om man klickar på min hänvisning till din blogg så visas meddelandet ”Beklagar, sidan kunde inte visas”.

 48. andersbwestin Says:

  Hela diskussionen är lätt antiintellektuell.

  Homo Sapiens hanar offrar sig för sin egen grupp. ( 50-60 individer)

  På färjor i fjärran land finns många grupper 50-60 grupper.

  Motpolen till manlig ”offervilja” har i dystopiska omständigheter benämningen våldtäkt.

  Gruppselektion

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Selektionsniv%C3%A5er

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Richard_Dawkins

  Personligen använder jag min ”hyper sensibla personlighet” när jag väljer vilka gensammansättningar som jag är beredd att offra mig inför.

  Klartext: Dom skall vara GODA och ALTRUISTISKA och ÖVERLEVARE.

  Destruktiva narcissistiska ”Stridskukar” av alla kön göre sig icke besvär.

  .

 49. Sanna D Says:

  @Anna:

  Pär:Har du nu plötsligt raderat ditt inlägg om kvinno- och mansmord som jag hänvisar till i min blogg? För om man klickar på min hänvisning till din blogg så visas meddelandet ”Beklagar, sidan kunde inte visas”.

  Se: https://genusnytt.wordpress.com/2011/12/31/flest-man-mordas-men-kvinnorna-far-uppmarksamheten/

  Länken på din blogg går istället till adressen: http://entrevligtjej.wordpress.com/2012/01/19/kare-par-strom-love-is-not-in-the-air-i-det-har-inlagget/under%202000-talet

  Som inte verkar leda någonstans. Du får fixa till länken på din blogg så den pekar till rätt adress helt enkelt!

 50. leifer Says:

  Numera heter det

  ”Kvinnor, barn och kapten” först i livbåtarna! 😀

 51. Jocke S Says:

  Anna & obervatör von nånstans. Kvinnor hade kunskap om preventivmedel, även enligt feminister (vissa) och i övrigt? Vad menas? Tydlighet?

 52. Argus Says:

  För att förstå Gudrun Schyman så måste man inse att hon har en personlighet med dragning åt narcissism. Anna Wahlgren, aktuell just nu, är en annan sådan kvinna som påminner om Schyman. Båda är dessutom dominanta och skickliga i debatter och därför svåra att komma åt. De har dock svaga sidor t ex alkoholismen.

 53. Backlash Says:

  Knulla? BRA! Här är jag! Så…

  Ja, just där! Skönt!

 54. Ulf Andersson Says:

  Grattis Pär!
  Det var som attan, tänka sig att du får medhåll från självaste Gudrun.

  Lite synd att hon inte kunde unna dig det då hon var aktiv
  och framstående inom Feministiskt Initiativ –
  men bättre sent än aldrig!

 55. Joakim Says:

  Att förklara på feministiskt nyspråk varför kvinnor och män är lika mycket värda är nog det bästa man kan få ut från Schyman.

 56. Ola Says:

  Marcus, De thailändska männen måste vara skogstosiga. Tänk att se sitt harem så förstört.

 57. Jocke S Says:

  Hoppas slippa se rubriken: Pär Ström: ”Gudrun Schyman har delvis rätt!” Varför?

 58. Lasse Says:

  Hmmm…..börjar vindarna vända, förstår Gudrun att tiden snart hunnit ikapp feminismens ideologi. Kanske hon förbreder en taktisk reträtt och vändning, frågetecknen är många.

  Lättköpta poäng för henne, men vad är det underliggande syftet ?

 59. Ola Says:

  Jocke S och Lasse. Jag blir tvungen att svara på det där. Jag tog det med mig. Jo, det vore hemskt att ge feminister lättköpta poäng. Men med poängen kommer förhoppningsvis också förståelse. Det är ju viktiga saker vi pratat om, ibland med en seriös attityd ibland med mer lättsam stämning. Ni menar alltså att ett enda rötägg kan förstöra ett helt packe ägg? Trots att ägget egentligen inte är alls är skämt. Det känns inte bra om stommen är så bräcklig. Nej, det finns inga dolda syften vad jag vet. Är det så att feminister sitter och snappar upp kommentarer här och sen vinklar till dessa, förvrider och använder för pajkastning? Vem köper i så fall det där?

 60. President Says:

  Off topic: Paolo Roberto snackade om feminism hos aschnerg. Återigen, han slaktar den. Han sa dessutom att feminismen kommer att vara död om 5-10 år.

  http://catchup.radio1.se/catchup_radio.php?id=3495&category=24&type=audio

 61. Lasse Says:

  @Ola

  Jaha, så du vet med all säkerhet att Schyman inte har ett underliggande syfte ?

  Följt Gudrun i många år och hon är en gammal politisk ”ringräv”, hennes retorik kan vara ganska djup dvs. ett uttalande eller handling som sticker ut från henne är oftast bara starten på något mer.

  Det finns ett gammalt uttryck som lyder:

  ”Känna sina löss på gången”.

  Du skriver:

  ”Jo, det vore hemskt att ge feminister lättköpta poäng.”

  Fel, vi har inte gett några lättköpta poäng, det är Schyman som ”tagit” några lättköpta poäng. För övrigt, bespara mig din sarkasn är du snäll.

 62. Carl Says:

  Tycker tjejerna på Nyheterna är lika bra eller bättre, samt snyggare, så det gör mig inte särskilt mycket.

  Och LCHF verkar faktiskt gubbar gilla eftersom de då får äta hur mycket fett kött som helst, en trave pålägg med cancerogena tillsatser. Enda den dieten saknar är öl, då hade alla män trott på skiten.
  Dieter är patetiska.

  Schyman kanske har växt upp och blivit gumma, med tanke på hur o-radikal hon låter. Grattis till det om så är fallet.

 63. Gördiner Says:

  Människan är nog evolutionens största misstag. Hon lär sig aldrig.

  Hur mer tragiska är inte själva än det förfall som kallas Schymann (hon som var sååå säker på FI:s seger! Hah! Nu kommenterar hon PS…!?)

  Utom Man&Woman har ingen av er skrivit ett enda ord om den i princip radikalfeministiska aftonbladets häxjakt på Juholt.

  Nu verkar de har fått som de ville och de hoppas förstås på en ny kvinnlig chans.

  Inget är farligare för feminismen idag än en uppvaknad vänster. Inte förrän kvinnan har roffat åt sig kapitalet – under tiden som högern säljer ut hela nationen (det hade hetat landsförräderi förr i tiden).

  Och den hjärndöda högerextremisten hyllar en sådan politik samtidigt som han gnäller över nationens och traditionens upplösning. Skratta eller gråta?

  Han är ju upptagen med att avsky även den mildaste formen av socialism. Socialism och solidaritet är för honom liktydiga med ”kollektivism”.

  Han snackar som om han var den som led värst under Sovjet-regimen och fortfarande lider… Och feministen snackar som om hon bodde i Afganistan.

  White-trash-tvillingar som levt på mjölk och grädde hela sina liv då miljoner barn på andra håll i världen saknat rent vatten.

  Endast döden kan bota denna white-trash-sjukdom, skulle Kierkegaard sagt.

  Din tystnad har skapat det monster som kommer att förinta dig. Med vänstern i fortsatt koma har du förlorat slaget. Stackars fattiglapp…

 64. Fransson Says:

  ”Människan är nog evolutionens största misstag.” Evolutionen gör aldrig några misstag. Allt som händer har både sin biologiska och kausala orsak. Den kausala förklaringen är alltid överordnad den biologiska. Försök att kringå det förutbestämda och jag skulle bli imponerad. Varje regndroppe som faller där den gör är pga en lång, lång kausal kedja. Varje tanke du tänker gör du ytterst av samma orsak. Det finns egentligen ingen evolution i bemärkelsen att vi göt fria sexuella val.

 65. Fransson Says:

  Någon skulle kunna kontra med Heisenbergs osäkerhetsprincip och kvantfysik. Men icke att de har rätt när det kommer till vad jag påstår. OT

 66. Jocke S Says:

  Fransson, därför är den fria viljan också en illusion.
  Ola, man skall inte göra det för lätt för feministerna, låt dem få gå sin ”Canossavandring”.
  Carl har missat poängen, liksom feministerna, vi gillar nog alla kvinnor.

 67. BG Says:

  From ”The Wit and Wisdom of Winston Churchill” by James C. Humes:

  ”Late in his life, Sir Winston took a cruise on an Italian ship. A journalist from a New York newspaper approached the former prime minister to ask him why he chose to travel on an Italian line when the Queen Elizabeth under the British flag was available. Churchill gave the question his consideration and then gravely replied.
  -There are three things I like about Italian ships. First, their cuisine, which is unsurpassed. Second, their service, which is quite superb. And then – in time of emergency – there is none of this nonsense about women and children first.

 68. Smajl Says:

  EFTER DÖDEN

  Föreställ dig att vi spolar tillbaka tiden en timme och börjar om igen på nytt utan vetskapen om vad som hänt. Förhållandena och förutsättningarna den här gången är identiska med den förra i all utsträckning, in i minsta detalj. Borde inte denna timme, endast då utspelas som enrepris av föregående? I så fall måste även nästkommande timme, dag och hela livet utspela sig på ett givet och förutbestämt sätt.

  Människor reagerar och handlar konstant och precist som en effekt av omgivningen, likt ett djur, ett foster eller ett barn, trots upplevelsen av fri egen vilja. Om dessa anledningar vore de samma, vad skulle då kunna påverka och leda till ett annorlunda händelseförlopp? Det vi kallar slumpen, som endast är ett ett stort antal oberäneliga möjligheter, kan inte styra vårt öde. Därför att det som tex avgör att sexan kommer upp vid ett tärningskast är att förutsättningarna var just sådana som de var. Det blev en sexa av specifika anledningar och inte pga ”slumpen”.

  En grundläggande regel om livet kan vi kalla för Vågen, där vågen representerar jämvikt. Om man efter livets ände kunnat väga samman en persons positiva och negativa upplevelser måste det bli total känslomässig jämvikt, eftersom allting är relativt. Exempelvis beror lycka endast på kontrasten till motsatsen och tvärtom. Varje människa har ju sina glädjeämnen och sorger, oavsett som miljonär eller uteliggare, att man sedan ändå strävar och tror sig kunna nå ett bättre mående är endast ett naturligt, dock meningslöst och naivt beteende.

  Jag tror inte på sagor och utgår därför från att Big bang var början. Universums utvidgning sedan dess fortgår i allt snabbare takt men borde pga gravitationens ständiga påverkan någon gång börja avmattas. Likna detta vid en gummibandseffekt där expansionen av all massa och energi efterhand borde avta, vid något tillfälle stanna upp och åter vändas i en accelererande kontraktion. Detta slutar med en giganisk kollision där allting slår ut i en ny Big bang, likt en evig process utan egentlig början eller slut, utan grundare eller upphovsman. Det som alltid existerat kan ju omöjligt någon ha skapat. Ca 13 miljarder år in i denna cykel lever vi. När vi sedan dör upphör medvetandet och upplevelsen av tid att existera. En sekund eller biljoner år blir lika obefintligt tills dess att universum kollapsat och sedan allting åter utvecklats till sin givna och ursprungliga form. Jorden har då bildats, liv uppstått, och historien haft sin gång. Av den orsaken börjar en identisk återfödelse och livet ännu en gång, i exakt repris. En gång till av oändligt många fler. Vi är och förblir eviga fångar i vår egen kropp och medvetande, inuti oss själva. Det finns ingen utväg eller anledning för varken fruktan, längtan eller hopp om döden.

  Det kvittar alltså vad som än händer eller har hänt. Vad du tror eller gör spelar ingen roll. Även med avseende till det du precis har läst. du har ingeet val !

  Obs: Det har gått en tid sen detta skrevs och forskningen har gjort framsteg som inte är involverade i ovanstående text.

 69. tim Says:

  Feminismen är på god väg att sterilisera oss vanliga män och frånta oss alla möjligheter till evolution.

 70. maukonen Says:

  Kapten Ynkryggs kvinnliga sällskap först ned i livbåten

   

  Läser man i Aftonbladets artikel från den 20/1 så står det bland annat följande om Domnica Cemortan och Kapten Ynkrygg:

  Enligt Cemortan var kaptenen kvar på båten till minst 23.50, då han beordrade henne att sätta sig i en livbåt.

  I New York Post går det att läsa följande om Domnica Cemortan:

  She got off first.
  Domnica Cemortan — who witnesses said was Capt. Francesco Schettino’s blond-bombshell dinner date — boarded one of the first lifeboats to cast off the foundering Costa Concordia, according to a crew member.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: