40% av nyanställda brandmän ska vara kvinnor

by

Jag har tidigare bloggat om den omfattande mansdiskriminering som förekommer i svensk räddningstjänst (”brandkåren”). Nu tar jag upp saken igen, med anledning av en omfattande granskning i det nummer av tidskriften Swedish Firefighters som utkommer idag. Jag är själv intervjuad på en av de sidor som tidningen ägnar åt genusfrågan.

Styrningen i riktning mot en ökad satsning på genus/jämställdhet (=kvinnor) och mångfald (=personer av icke-svenskt ursprung) ökar inom räddningstjänsten. Pådrivande är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), som i sin tur är pressad av direktiv från regeringen att öka ”jämställdheten” och ”mångfalden” inom sitt verksamhetsområde. MSB har skrivit på sin webbplats att jämställdhet är mångfald är av ”avgörande betydelse” för räddningstjänsten.

I mars 2008 presenterade dåvarande Räddningsverket tolv utvecklingsområden som ansågs viktiga. Ett av dessa var jämställdhet och mångfald i den kommunala räddningstjänsten. Ett femårigt handlingsprogram för jämställdhet och mångfald skapades.

När handlingsprogrammet antogs 2009 inleddes en mängd åtgärder för att öka andelen kvinnor och personer av icke-svenskt ursprung i räddningstjänsten. Bland annat sattes annonser in i tidningar, särskilt riktade till kvinnor, i syfte att få dessa att söka till utbildningen SMO (Skydd mot olyckor), som är en slags brandmannautbildning. Åtta brandmän utsågs också till regionala ”jämställdhets- och mångfaldsombud” under 25 procent av sin arbetstid, med den delen av lönen betalad av MSB. Ombuden ordnar bland annat öppet hus och prova på-dagar för kvinnor och personer av icke-svenskt ursprung, och försöker attrahera dessa grupper via besök på skolor och utbildningsmässor.

Under 2011 bedöms ungefär 25 kommuner i Sverige ha ansökt om centrala medel för att exempelvis genomföra prova på-dagar för kvinnor vid olika brandstationer. I ett projekt har kvinnor erbjudits möjlighet att ”mjukstarta” i räddningstjänsten som så kallade brandvärnsmän. I ett annan projekt spelades det teater för dagisbarn i syfte att ”bryta barns föreställningar om vem som kan vara brandman”.

Idag arbetar ungefär 118 kvinnor heltid som brandmän, vilket är 2,4 procent av de heltidsanställda. Bland deltidsanställda är andelen lite högre, 4,0 procent kvinnor.

Men ambitionen är långtgående. MSB har satt målet att år 2014 ska 40 procent av alla brandmän som nyrekryteras till räddningstjänsten vara kvinnor. Nästan hälften. Det bäddar förstås för en omfattande mansdiskriminering, eftersom andelen kvinnor som på ett ”naturligt” sätt dras till yrket är mycket lägre än så.

Lena Brunzell, som är jämställdhets- och mångfaldshandläggare på MSB, säger att grundproblemet är att så få kvinnor söker till utbildningen SMO (Skydd mot olyckor). På direkt fråga säger hon till tidningen Swedish Firefighters att det inteberor på att kvinnor helt enkelt inte är så pigga på att bli brandmän. Istället menar hon att missuppfattningar om den typiske brandmannen som ”stark och modig” gör att kvinnor backar ut.

Inom MSB talas det mycket om att förändra brandmansyrket så att kraven på styrka minskar. Därmed ska vägen banas för ökad jämställdhet (kvinnor). Brandmansyrket ska också göras mer förebyggande (mera ut och prata i skolor om risker, vilket kvinnor lätt kan göra, mindre släcka bränder eftersom det blir färre bränder då).

MSB lägger under 2012 ungefär 130 miljoner på olika forskningsprojekt. Det handlar bland annat om genus. Hur mycket pengar som läggs av MSB på genusforskning går det dock inte att få svar på. Myndigheten vet inte själv, skriver Swedish Firefighters.

Ett av de forskningsprojekt som fått kritik heter ”Från novis till nestor – ett aktionsforskningsprojekt om maskulinitet och risk i svensk räddningstjänst”. Lena Brunzell förnekar att detta projekt skulle ha udden riktad mot män. ”Aktionsforskning” innebär att forskarna inte bara forskar utan också har en målsättning att förändra situationen – en kombination av forskning och aktionsgrupp, eller opinionsbildning, alltså.

Som nämnts har utbildningen SMO (Skydd mot olyckor) en nyckelroll i rekryteringen av brandmän. Intressant är därför att reglerna för antagning dit har ändrats från och med vårterminen 2012. Bland annat ger numera arbetslivserfarenhet från vården ett lika stort meritvärde som arbetslivserfarenhet från räddningstjänsten. Så här säger Kjell Wahlbeck, avdelningschef för utbildning, övning och beredskap vid MSB, om den saken:

Det kan tyckas konstigt, men kunskaper om vård är värdefull för räddningspersonal. Främst handlar det dock om att gynna kvinnor i antagningen, eftersom många kvinnor arbetar i eller är utbildade inom vården.

Den nya regeln är alltså införd huvudsakligen för att gynna kvinnor framför män. Detta är realjämställdhet i Sverige i nådens år 2012 (jämför begreppet ‘realsocialism’, om någon minns det).

Så här sammanfattar jag själv min kritik mot det så kallade jämställdhets- och mångfaldsarbetet i svensk räddningstjänst i intervjun med mig i Swedish Firefighters:

Det faktum att ‘jämställdhet’ och ‘mångfald’ används som argument för att kvotera in mindre lämpliga personer framför dem som är mera lämpade på ett så kritiskt område som räddningstjänsten är inget annat än galenskapens triumf”. Jag säger också i tidningen: ”Kön och etnicitet är ointressant – det är detta som är sann jämställdhet och jämlikhet”.

Du kan läsa reportaget i dagens nummer av Swedish Firefighters som pdf här, med början på sidan 17.

Dagens nummer av tidningen tar inte upp den formella diskriminering av män som sker genom att kvinnor med sämre meriter anställs framför män med bättre meriter. Men här kan du läsa ett tidigare inlägg på GenusNytt som citerar ett tidigare nummer av Swedish Firefighters. Det handlar om hur en svensk man som gått SMO-utbildningen inte ens blev kallad till intervju när brandmän skulle rekryteras, medan exempelvis en kvinnlig nagelskulptris (som inte gått SMO-utbildningen) fick anställning. Ledningen erkände att det rörde sig om en riktad genus- och mångfaldsrekrytering. Just kombinationen ”svensk man” är idag ett stort minus för den som vill bli brandman.

Annonser

40 svar to “40% av nyanställda brandmän ska vara kvinnor”

 1. Hugo Says:

  Med tanke på föregående inlägg verkar målet 40% på tok för lågt satt.

 2. Matte Matik Says:

  Det är alltså en missuppfattning att den typiske brandmannen ska vara ”stark och modig”?!? Naturligtvis ska en brandman/kvinna vara stark och modig. Gör en undersökning bland folket vad de tycker, vem f-n vill ha brandmän som inte orkar eller vågar släpa ut dig ur ett brinnande hus?

 3. robjoh Says:

  ”Istället menar hon att missuppfattningar om den typiske brandmannen som ”stark och modig” gör att kvinnor backar ut.”

  Om det är missuppfattning att en brandman är stark och modig undrar jag varför de får betalt. Jag förväntar mig att en brandman ska våga slåss emot lågorna och få ut folk från brinnande byggnader. Det krävs lite mod och stryka för att klara av de jobben.

 4. JD Says:

  Hur illa behandlad skulle en brandman bli om som kille började protestera mot en ojämlik rekryteringsprocess där män missgynnas. Kanske även karriärsmässigt då det gäller framtida chefstjänster.

  Hur mycket skulle facket hjälpa en man som behandlas illa pga han protesterat mot detta?
  Min gissning är att även facket motarbeta honom vilket är en av orsakerna till att dagens fackförbund bör läggas ned!
  Dagens fackförbund arbetar i första hand för arbetsgivare och politiska direktiv. I sista hand kommer vanliga arbetare.

 5. hamstrn Says:

  Man baxnar.

 6. Info Says:

  RÄTTVISEKRAV OCKSÅ INOM SPORTEN: GÖR SOM MARIA JACOBSON!

  Naturligtvis är underrepresentationen av kvinnliga brandsoldater ett typexempel på hur patriarkatet inom ramen för könsmaktordningen tryckt tillbaka den sociala konstruktion, som kallats ”kvinnor”.

  Men det finns värre missförhållanden än så för staten att rätta till. Till exempel inom boxningssporten. Ingen har väl undgått att lägga märke till hur få de kvinnligt konstruerade boxarna är i förhållande till de många manligt konstruerade.

  Här har dock tjejerna en möjlighet att helt på egen hand ta tag i problemet.

  Ett föredöme utgör den styrelseledamot i Feministiskt perspektiv, som ses avbildad i GenusNytts förra inlägg.

  Vad tror ni att denna, den omkring 55-åriga journalisten m.m., Maria Jacobson, ägnar sig åt på fritiden?

  Pysslar om sin man och leker med sina barnbarn? Sköter en vacker trädgård med många bärbuskar och färgsprakande blomgrupper? Går ut och går med sin kära hund?

  Nej – hon hårdtränar BOXNING.

  I en illaluktande boxningslokal imponerar hon på de unga männen där med att slå så att svetten stänker och de snart pensionsmässiga musklerna sväller (tror hon). I vanliga fall betraktas fysiskt våld som något som bara det våldsamma patriarkatet ägnar sig åt. Men när en ”kvinna” ägnar sig åt samma sak, är det fint och beundransvärt.

  ”Samtidigt, på en annan nivå, har jag tyckt att det är befogat att kvinnor strävat efter att bryta in på männens arenor. Boxande kvinnor ifrågasätter traditionella föreställningar om kön. En reaktion på kvinnornas intåg har varit att sporten sägs tappa i status. När inte längre enbart män får ge prov på styrka, teknisk skicklighet, kylighet och aggression i förening händer något; könsmaktordningen ställs på ända.”

  http://www.journalistica.se/joomla/index.php/kronikor2/99-nu-slar-jag-till

 7. Man & Woman United Says:

  Brandmän får väl göra som polis facket protestera arbetsmiljörisker och demonstrera sitt missnöje med samhällsriskerna för allmänheten som politiker i regeringsställning skapar.

  Sk Genus akademiker utsätter cyniskt allmänheten med detta riskfyllda beteende om lekstuge kvoteringar.

  Kvinnor och män som klarar ordinarie belastningstester och traditionella krav har självklart förtroende från allmänheten att utföra uppdraget, skyddstjänst i Samhället.

  Fångar http://www.jämställdhetspartiet.se upp denna fråga förs politiken framåt att handla om politik ska tjäna människor istället för maktutövande ideologi som förtrycker människors säkerhet.

  Jämför (S) och (M) som försöker bräcka varandra i vem som för mest radikalfeministisk politik. Vilken debatt det skulle bli,opinion och press på att ifrågasätta vad f alliansen i regeringsställning sysslar med! S-kvinnor och dess radikalfeminism behöver ingen närmare presentation…

 8. Info Says:

  KVINNOIDEAL

  http://www.malmgrenpaintings.se/adoration_of_the_delsida.htm

 9. Hugo Says:

  Här är ett jobb som fortfarande tycks vara öppet för män:

  http://www.sydsvenskan.se/danmark/article1605857/Spermacykel-ilar-genom-trafiken.html

 10. Man & Woman United Says:

  Kjell Wahlbeck och Lena Brunznell släcker inte bränder,de följaktligen skapar dom…

  Radikalfeminism aka antijämställdhet i Samhället går emot all vetenskaplig logik;det gör även svensk antijämställdhetspolitik och genus sk forskning,samhällssituationen framstår som en lös kanonkula.

  Tjänstemän utan förankring i verkligheten kan ju prova sticka ut huvudet.

  Summering Brandmän tar ansvar och visar mod genom att ta ställ ställning och ifrågasätta sin egen arbetsplats som de nu gör.

  Uppdraget som Brandman handlar om att rädda människoliv och ha medborgarnes tilllit när olyckan är framme även kallat Samhällsskydd,eller?

 11. Ulf Andersson Says:

  http://www.dads-r-us.se/2012/02/06/fire-water-burn-2/

 12. Backlash Says:

  Ifall de kvoterar in utomnordisk personal till ‘brandförebyggande arbete’, så kan ju dessa besöka förortsskolor och berätta för eleverna, på deras eget modersmål, att man varken får elda upp bilar eller kasta sten på brandkåren. Fast det var kanske inte så myndigheten tänkte?

 13. Matte Says:

  Bedrövligt!

  En brandman SKA vara stark och modig.

 14. UNDRANDE Says:

  ”Istället menar hon att missuppfattningar om den typiske brandmannen som ”stark och modig” gör att kvinnor backar ut.”

  ”Brandmansyrket ska också göras mer förebyggande (mera ut och prata i skolor om risker, vilket kvinnor lätt kan göra, mindre släcka bränder eftersom det blir färre bränder då).”

  Där ser man! Vilka hemska missuppfattningar jag har levt i. Usch. Jag skäms!!! Men nu är det slut med det. Skärpning grabbar! En brandman behöver inte alls vara ”stark och modig” utan istället duger det lika bra med ”svag och feg”. Inget fel med det. Och bara vi går ut och snackar om brandmansyrket med skolelever och andra kids så eliminerar vi risker för bränder till noll! Och då blir det dags att lägga ner hela firefighters ruttna patriarkalistiska maffia.

 15. Ulf Andersson Says:

  @ UNDRANDE
  http://www.dads-r-us.se/2012/01/08/ulf-kvinnliga-gladiatorer-hade-blivit-bra-brandman/

 16. Leif Says:

  När börjar jämställdhetsarbetet inom renhållningen?

 17. Lövet Says:

  Sopgubbarna då, sopgubbarna????

  Rörmockarna då, rörmockarna???

 18. Lövet Says:

  Äsch Leif: Du kom först!

 19. Glenn Jason Says:

  När kliver staten in och säger att minst 40% av alla supermodeller ska vara män?

  Själv anser jag att någon bör kliva in och se till att max 0% av alla statsanställda är idioter.

 20. Backlash Says:

  Lol Glenn Jansson, hjärnkvotering i stället föe könskvotering?

 21. Man & Woman United Says:

  X MÄN DÖR VID ARBETSPLATS OLYCKOR

  Klämd till döds under kranbil
  Sverige 06 feb 12:03
  En 45-årig man dog när han klämdes fast under en kranbil på Lundbystrand på Hisingen i Göteborg.

  Olyckan inträffade strax före klockan nio på måndagsmorgonen då mannen, som cyklade, blev påkörd av kranbilen. Han klämdes fast under fordonet och två timmar senare konstaterades han avliden, skriver Göteborgs-Posten.

  Kranbilens förare fick föras till sjukhus och det är oklart hur olyckan gått till.

 22. ninnitokan Says:

  Istället menar hon att missuppfattningar om den typiske brandmannen som ”stark och modig” gör att kvinnor backar ut.

  Nu är vi stackars kvinnor korkade igen. Det är helt enkelt så att vi inte förstår vad brandmansyrket innebär och därför inte inser vad vi egentligen vill. Tur vi har dessa räddare som ska komma och upplysa oss om vad vi egentligen vill välja, så vi lär oss välja rätt yrke.

  Så jävla kvinno-kränkande!

  Återigen så ska vi tvinga fram mångfald utan att någon förklarar axiomet ”könsfördelningen i yrken är viktigt”

 23. ninnitokan Says:

  ursäkta svordomen:S

  Pär, du inför moderering snälla.

 24. President Says:

  Off topic:

  http://www.aftonbladet.se/nojesbladet/melodifestivalen/article14320288.ab

  ”Han är en sexistisk gubbjävel”.

  Jag undrar hur det hade låtit om det varit tvärtom.

 25. Vem vill dö i onödan Says:

  Det läskiga är ju att folk kommer börja brinna inne pga av detta. Det kommer helt enkelt börja dö människor i kvoteringens och genusvetenskapens namn. Under några år tystas det ner, och sen kommer det åtgärdas under tystnad. Så är den svenska kulturen.

  Att män diskrimineras är en sak. Att de som behöver räddninstjänsten kommer dö, eller bli alvarligt skadade i onödan är en dimension som är viktigare tycker jag.

 26. Hjalmar Says:

  Ja, folk kommer att dö för att feministerna ska få sin vilja igenom. Skandal!

 27. Joakim Says:

  Wahlbeck erkänner alltså att det är viktigare att gynna kvinnor än rädda liv. Visst är det viktigt med teori också, och då kan man ju anställa fler som ägnar sig åt sådant, men det är aldrig någon ursäkt för att göra en genus- eller etnicitetsfråga av det. Alla ”jämställdhets- och mångfaldshandläggare” borde omedelbart förlora sina jobb. Om det här är nya räddningstjänsten kommer jag tyvärr inte att kunna ta kvinnor och invandrare på allvar. Det känns inte rätt att behöva generalisera ut de som verkligen är meriterade, men med tanke på att sannolikheten att de svenska männen är mer kompetenta så är det klart att jag hellre vänder mig till dem. En brandman SKA vara stark och modig! Vi lever inte i något j-a rollspel.

 28. Grodan Boll Says:

  @Ninnitokan
  Redigeringsknappen har efterfrågats tidigare =)

  @Leif & Lövet
  De kommer.
  Personligen har jag sett/arbetat med fler och fler kvinnor inom klassiska manliga yrken. (Målare, ventilationstekniker, grävmaskinsförare etc.)

 29. MSB – Myndigheten för Slösaktiga Byråkrater vill ha kvinnliga och ickesvenska brandmän till varje pris « Aktivarum Says:

  […] Genusnytt kan vi idag läsa om de åtgärder som pressas av regeringen och byråkrater på Myndigheten för […]

 30. Godtyckligt Says:

  Ska man skratta eller Gråta…

 31. Daniel Says:

  Ullis vart är du?
  Nu har du äntligen din chans att bli brandman, skynda dig och sök så slipper vi andra höra ditt ologiska snudd på efterblivna tjat om detta.

 32. Gonzo Says:

  Jag hoppas att vi börjar kvotera in män på dagis också och det oavsett hur många män som utbildar sig till barnskötare etc.

  MINST 40% män senast 2020 men helst jämställt mellan könen dvs 70% män och 30% kvinnor. Eller låt oss säga 70% män 20% kvinnor och 10% hennar (hbt personer och personer som bara känner att dom saknar en könstillhörighet)

 33. Ulf Says:

  @Gonzo,

  Jag hoppas att vi börjar kvotera in män på dagis också och det oavsett hur många män som utbildar sig till barnskötare etc.

  Nej, det behövs inte. Som Tanja Bergqvist konstaterade i sin senaste bloggartikel, anser man att det inte finns några könsspecifika egenskaper, så män har inget unikt att tillföra.

 34. Ulf Says:

  Jag läste igenom hela reportaget. Det är ju oerhört störande. Det där med ”aktionsforskning” är så dumt att man inte vet om man ska skratta eller gråta. De fick alltså anslag för att genomdriva en attitydförändring, baserat på en generell hypotes, som sedan visade sig vara felaktig! Så går det när man bygger en ideologi på allmänt tyckande och sedan vill upphöja den till vetenskap.

 35. Pelle Says:

  Känns som om mina planer/drömmar på att bli brandman går i graven nu då. Har redan sökt ett par gånger.

 36. Daniel Says:

  10-20% av alla brandmän borde vara handikappade. Om vi nu ska bortse från det här med lämplighet.

  Enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är detta nämligen andelen funktionshindrade i åldern 16–64 år i Sverige.

  (http://www.ifau.se/sv/Press/Ny-forskning/Funktionshindrade-i-Sverige-Stor-andel-i-arbetskraften-och-i-arbetsmarknadsatgarder/)

 37. UNDRANDE Says:

  @Daniel 06 februari 2012 kl. 21:07
  ”10-20% av alla brandmän borde vara handikappade.
  Enligt Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) är detta nämligen andelen funktionshindrade i åldern 16–64 år i Sverige.”

  Uppfylls inte kvoten av brandamanna-genusvetare redan?
  Bara undrar.

 38. Jämställdhetsfeministern Says:

  Självklart ska en brandman inte vara stark och modig. Att anställa starka och modiga män är inget annat än kvinnoförtryck. Och sådant ska vi inte syssla med i Sverige. Det är kvinnor, inte män som ska anställas på svenska arbetsplatser. Ju fler kvinnor, desto mer jämställt och mer kvalitet. Det har feministisk forskning tydligt visat.

 39. flame Says:

  Mm, är många anställda i brandkåren attunda som känner stark frustration över det här med sämre lämpade som går förbi andra med bättre meriter.

  Finns en sida på facebook där viss diskussion om attunda pågår:

  ”vi som vill diskutera brandkåren attunda” heter den!

 40. Thomas Says:

  ”Att låta en oseriös ”på-tvärs-gubbe” som Per[sic] Ström få en helsida talar för sig själv. Det här facket är inte riktigt moget sin uppgift.” http://www.tjugofyra7.se/msb/Blogg/Kjell-Larsson/Kollektiv-noja-i-facktidning/

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: