Forskning: Kvinnliga lärares fel att pojkar presterar dåligt

by


Detta är sprängstoff. Brittisk forskning visar att en nyckelfaktor bakom att pojkar presterar så dåligt i skolan är de kvinnliga lärarna.

Forskningen visar att pojkar sänker sin målsättning om de tror att deras arbete ska betygsättas av en kvinna, för de tror att de ska få sämre resultat då. Forskningen visar också att pojkarnas misstankar är välgrundade – i genomsnitt gav kvinnliga lärare lägre betyg till pojkar än vad oidentifierade externa examinatorer gjorde.

Manliga lärare, däremot, gav pojkarna högre betyg än de oidentifierade externa examinationerna.

Intressant nog visade forskningen även att flickor ansträngde sig mer när läraren var manlig, eftersom de trodde sig kunna få bättre betyg då (vilket dock inte var fallet).

Forskningen presenteras av Centre for Economic Performance, som hör till London School of Economics. Den bygger på undersökningar med 1200 barn i 29 brittiska skolor. Resultaten kan ha ”enorma följder for pojkar”, skiver tidningen The Independent.

Tänk om våra svenska genusforskare – som är väldigt många – kunde utföra den här typen av forskning ibland. Jag undrar om de brittiska resultaten är överförbara på svenska förhållanden. Om så är fallet – vilka slutsatser drar man? Skolverket borde studera saken närmare. Pojkars underpresterande i skolan är ett av våra viktigaste jämställdhetsproblem.

Det är intressant att notera att det anses finnas ett allmänintresse av en stor andel kvinnor inom polis och försvar, vilket en tid ledde till kvotering av kvinnor till polisen och fortfarande leder till kvotering av kvinnor till försvaret – men det är inte tal om sådana åtgärder för att få in fler män i lärarkåren. Att jag skriver detta innebär inte att jag förordar kvotering – jag bara noterar skillnaden. Även inom räddningstjänsten anses det vara ett mycket viktigt allmänintresse med många kvinnliga brandmän – så viktigt att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap satt upp målet att 40 procent av alla brandmän som anställs från och med 2014 ska vara kvinnor.

Läs mer här. Tack, du anonyme tipsare!

Näraliggande: Här skriver DN idag en artikel om hur Skolverket ska göra den svenska skolan könsneutral (tack för tipset, Fredrik). Och här kan du läsa om amerikansk forskning som tyder på att kvinnliga lärare kan föra vidare en könsbaserad rädsla för matematik till flickor.

För övrigt 1: Regeringen fattade igår beslut om att satsa 46 miljoner kronor på att förbättra den romska minoritetens integrering i det svenska samhället. ”Kvinnor och barn är särskilt prioriterade”, skriver regeringen i pressinformationen.

För övrigt 2: I Bredsand driver kyrkan en integrationsverksamhet for asylsökande.  Fyra dagar i veckan erbjuds de att träffas och pyssla. Av dessa fyra dagar är två dagar öppna för båda kön, medan två dagar är reserverade för kvinnor och barn. Läs mer här.

Annons

95 svar to “Forskning: Kvinnliga lärares fel att pojkar presterar dåligt”

 1. Mannen igen Says:

  Observerat detta i Danderyd. Det är ingen tvekan om att det finns en genusagenda där lärarna trycker ner pojkarna för att få upp flickorna.

 2. Patrik Olsson Says:

  Verkligen sprängstoff, Pär, det här borde du skriva en insändare till DN debatt om.

 3. Virre Says:

  Det här är ju fullständigt revolutionerande information! Sprängstoff i essens!

  Det kan ju inte dröja länge förrän detta finns på löpsedlar i samtliga större tidningar? (För någon statsfeminism finns ju enligt utsago inte)

 4. Chroni Says:

  Jag tror polisen ändrade sina regler för att kunna fortsätta kvotera.

  Tog bort språktest osv, och sänkte säkert fyskraven. (Betyg som gäller nu)….och vilka vinner i betygen….?

 5. Anton Says:

  Kan man få ett förtydligande av hur man ska tolka ”oidentifierade externa examinationer”? Jag är osäker på om det är examinatorer som inte vet könet på barnen de rättar, om det är osäkert vem som rättar, och om det är en mix av män och kvinnor eller om det var examinatorer som endast barnen inte viste könet på. Är det en studie om hur rättvisa lärarna är, eller en studie om hur engagerade barnen är.

 6. Backlash Says:

  Intressant att lärare av båda könen premierar elever av det egna könet.

  Det har man ju inte lyckats påvisa i näringslivet. Trots allt tal om ‘män väljer män’, så får inte kvinnor det bättre på en arbetsplats med kvinnliga chefer, enligt studier som tidigare bloggats om här.

 7. Lövet Says:

  Det är faktiskt sprängstoff: Det mest förvånande är dock att studien faktiskt tillåtits presentera sitt resultat

  Nu är det förstås en brittsik studie som aldrig kommer att uppmärksammas i svenska media, eller i svensk skoldebatt, men även för att vara storbritannien så måste detta ses som ett stort steg framåt.

  Det börjar vända nu!

 8. Nova Says:

  Sån här snedvriden forskning ska vi verkligen inte låta få fäste i Sverige! Den strider ju mot alla Genusvetenskapliga teorier. Har dom ingen kvalitetskontroll alls i England?

 9. Virre Says:

  Egentligen är det katastrof att lärarna vet vems prov de rättar. Hur svårt skulle det egentligen vara att göra rättningen blind? Jag hade själv en lärare som hånlog när berättat att han fann en anledning för att sänka det höga betyg mitt provresultat hade givit.

  Härliga tider!

 10. Hugo Says:

  Nu väntar vi bara på Aftonbladets stort uppslagna satsning på ‘de drabbade pojkarna’ som går en oviss framtid till mötes med sina ofullständiga betyg.

 11. vmm Says:

  För övrigt 1: vore intressant att veta hur regeringen säkerställer att den här satsningen inte kommer romska män till del i samma omfattning som romska kvinnor. Kommer det att göras någon utvärdering sedan som kan visa att regeringen lyckats med ambitionen att inte hjälpa romska män lika mycket för att dom är män? Skulle utvärderingen visa att romska män inte diskriminerats av den här åtgärden så är ju regeringens satsning misslyckad.

 12. Man & Woman United Says:

  Manliga feminist lärare…..

 13. Argus Says:

  Det stämmer med min erfarenhet att kvinnliga lärare gynnar kvinnliga elever betygsmässigt. Dock sker det på marginalen så att de kommer undan med det. Det beror på att de värdesätter flickornas ”insats” i klassrummet högre. Det beror på att de är kvinnor och tenderar att förstå flickor bättre än pojkar (som de ofta finner irrationella och omogna). De här resultaten verifieras också av högskoleproven (eller andra centrala prov) där pojkar som grupp presterar något bättre än flickor trots väsentligt lägre betyg. Flickor premieras helt enkelt för att de är tysta och lugna och inte sticker ut – vilket underlättar lärarens arbete.

 14. Glenn Jason Says:

  Jag kan i högsta grad relatera till det forskarna säger här.

 15. Ulf Says:

  Behaviors of Male and Female Teachers as Related to Behaviors and Attitudes of Elementary School Children

  Boys and girls did not differ on any observed behaviors, including attending, appropriate reading and writing, hand raising and inappropriate behaviors. Nevertheless, boys, as compared to girls, were scolded more by both male and female teachers and were praised more by female teachers. Boys rated male teachers more positively than female teachers whereas girls rated female teachers more positively than male teachers.

  Male teachers of young children: A preliminary empirical study”

  Discusses a research study suggesting that female teachers were more evaluative than male teachers, that boys were evaluated more than girls, and that female teachers were biased against boys in their evaluations. Male teachers, however, were unbiased in their evaluation of boys and rather nonevaluative of girls. It is concluded that teachers favor children of the same sex in leadership assignments and other roles. Male teachers influence conditions more congenial to young boys.

  Båda artiklarna bakom ”paywalls”, tyvärr.

 16. Ulf Says:

  Do Teachers’ Race, Gender, and Ethnicity Matter? (från 1995)

  On balance, we find that teachers’ race, gender, and ethnicity, per se, are much more likely to influence teachers’ subjective evaluations of their students than they are to influence how much the students objectively learn. For example, while white female teachers do not appear to be associated with larger increases in test scores for white female students in mathematics and science than white male teachers ‘produce’, white female teachers do have higher subjective evaluations than their white male counterparts of their white female students.

 17. Hugo Says:

  Om man ska få det jämställt, med 100% kvinnor i toppen och 100% män i botten, så är det här ett självklart inslag.

 18. Charlotte Says:

  Jag har inte läst studien i fråga, men av vad som framgår av ditt inlägg är väl problemet inte bara i sånna fall att kvinnliga lärare tenderar till att undervärdera pojkar utan att manliga lärare gör samma sak med flickor (i relation till att de övervärderar pojkar)? Som Ulf säger, lärare föredrar elever med samma kön som de själva. Då är det rätt hårt att gå ut och mena att det är kvinnliga lärares fel att pojkar presterar dåligt. Vad säger studien om socioekonomiska faktorer och samhällets förväntan på pojkar respektive flickor i skolan? Det borde ju rimligen också spela in. Och hur stor skillnad i betygssättning är det? Pratar vi enstaka procent i ett poängsystem eller hela steg på en femgradig skala eller?

 19. Argus Says:

  Charlotte: Eftersom mer än 80 % av lärarna på grundskole- och gymnasienivå är kvinnor numera så är det naturligt att fokusera på om pojkar missgynnas betygsmässigt av kvinnliga lärare. Vi har en situation nu att snart 2/3 av akademiska examina tas av kvinnor. Det är knappast hållbart i längden.

 20. Oj så fel Says:

  DET BETYDER ATT MANLIGA LÄRARE LIGGER TILLGRUNDEN FÖR FLICKORS DÅLIGA BETYG. fÖRR FICK FLICKOR SÄMRE BETYG. fLICKOR DIKRIMINERASA V MANLIGA LÄRARE.

  OBS! Detta är sprängstoff. Brittisk forskning visar att en nyckelfaktor bakom att FLICKOR presterar så dåligt i skolan är de MANLIGA lärarna.

 21. Mia. Says:

  Läser man rapporten så gäller skillnaderna främst i engelska och humaniora vad jag förstår och där är fler lärare kvinnor tydligen. Men nån som är bättre på att analysera texten kanske ska gå till källan. Vidare står det.

  ”In Sweden, Hinnerich, Hoglin & Johanneson (2011) also estimated teacher biases in grading using an experimental design and found significant teacher biases by student ethnicity but not by student gender.”

  Klicka för att komma åt ceedp133.pdf

 22. Koo Says:

  Väldigt viktigt att du tar upp det här, Pär!

  Vi vet ju sedan många år att pojkar i den svenska skolan betygsdiskrimineras systematiskt. Det är inga nyheter, Skolverket rapporterar om det varje år (det blir också värre för varje år).

  Det är också intressant att konstatera att detta anses helt igenom oviktigt för den svenska genusforskningen.

  Har någon listat ut varför?

  Kan det möjligen ha något att göra med att den svenska genusforskningen dryper av radikalfeministisk teori och misandri – att agendan ligger färdig och att den inte har något som helst med seriös forskning att göra?

 23. Charlotte Says:

  Argus: Att 2/3 av akademiska examina tas av kvinnor är väl inte ett problem om man inte tycker att akademiska examina är bättre är yrkesexamina, där (om jag har förstått det rätt) det är betydligt fler män?

  Det är klart att det är ett problem om någon missgynnas på grund av sitt kön, men det är för mig helt irrelevant om det är pojkar eller flickor som missgynnas. Studien visar ju att det går åt båda håll.

 24. Charlotte Says:

  Koo: Eller kan det bero på att den genusforskning som lyfts fram i debatten är den radikala för att den har sensationsvärde? Man skulle kunna attackera vilken forskningsdisciplin som helst genom att lyfta fram radikaler och övertolkare medan de flesta seriösa forskare håller sig utanför sådan debatter.

 25. 50/50 Says:

  Hellre en bra kvinnlig lärare än en manlig feminist!

 26. Mats Says:

  Håller med Charlotte helt och hållet. Forskningen visar att män diskriminerar tjejer mer än vad kvinnor diskriminerar pojkar.

 27. 50/50 Says:

  @Mats

  Kan du hänvisa till den studien?

 28. Mats Says:

  Koo. Det är inte otroligt att killar inte vill verka ”tjejiga” och för den sakens skull inte pluggar. Så var det i min klass på högstadiet speciellt.

 29. Nicke Says:

  Kommande mediaformulering:

  Studien visar att pojkars betyg gynnades av manliga lärare. Effekten gällde dock inte för flickor. ”I förlängningen kan lärare av manligt kön komma bli problematiskt”, säger feministisk expert som tidningen talat med.

 30. Japp, det gör man. | Hit och dit och tillbaka igen Says:

  […] man ger sig in i en genusdebatt med argumentet att seriösa genusforskare håller sig utanför debatter, skjuter man sig själv i […]

 31. Koo Says:

  Charlotte:

  Den svenska genusforskningen har sitt epicentrum i Göteborg; Det Nationella sekretariatet för Genusforskning. Denna institution är helt igenom präglat av politisk feminism. Det är ungefär så radikalt som det kan bli. Om du inte tror mig – efterforska!

  Mats: Precis, du tycker att pojkarna får skylla sig själva. Vi har hört den förr. Det brukar låta så från feministiskt håll.

  Men det håller inte längre, Mats. Bubblan har spruckit. Den ”forskning” du hänvisar till (nja, nu hänvisade du ju inte ens) är sannolikt svensk genusforskning, dvs inte ens värd pappret den är skriven på (ja, såvida man inte tillhör den ideologiska hejarklacken då). Människor börjar förstå detta.

  Kanske dags för dig också att vakna upp snart?

 32. Svennebanan Says:

  Pojkar behöver skriva 4-7% bättre på de nationella proven för att få samma betyg som flickorna får.

  http://bittergubben.wordpress.com/2011/09/12/konsskillnader-i-grundskolebetyg-1998-2010/

 33. Emma Says:

  Koo
  ”genusforskning, dvs inte ens värd pappret den är skriven på (ja, såvida man inte tillhör den ideologiska hejarklacken då). Människor börjar förstå detta”

  Men hur kan du påstå detta? Genusforskningen är en vetenskaplig disciplin som vilken annan. eller har du kanske någon ny vetenskaplig metod som är sann?

 34. H.F. Says:

  @Emma, för att något ska vara en vetenskaplig diciplin måste det vara baserat på vetenskapliga metoder. Det är inte genus”vetenskapen”.

  ”Vetenskap är utvecklande av tidigare okänd objektiv kunskap med systematiska metoder. Vetenskapliga metoder innefattar en kombination av empiri (prövande av hypoteser, teorier och modeller genom observation, experiment, mätning och annan datainsamling) och deduktion (logisk slutledning, härledning av samband, teoretiskt modellbygge, formulering av nya hypoteser). Ett kriterium för vetenskapliga teorier är att de skall vara falsifierbara, med andra ord att de ska ge förklaringar och göra förutsägelser som kan prövas, samt att teorin är formulerad så specifikt att den skulle kunna motbevisas om den är felaktig.”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskap

 35. Sötisen Says:

  Emma skriver: ”Genusforskningen är en vetenskaplig disciplin som vilken annan.”

  Jasså du, det tror du, men det är det dessbättre inte många som tror på, nuförtiden. Varför tror just du det då? Berätta för mig: Vem har lurat i dig det? Hur kan du överhuvudtaget vräka ur dig något så pinsamt som: ”Genusforskningen är en vetenskaplig disciplin som vilken annan”.

  Jomen tjena, dra den där med Rödluvan, när du lika är på G =)

  Lyssna nu här på mig: En skattemedelsförsörjd klase sjukligt förbittrade vänster-feminist-tanter som tillsammans snöar in allt djupare, och hatar kön, hatar biologisk vetenskap, hatar ord som han och hon, men delar in hon och han i offerkollektiv/förövarkollektiv, och fantiserar fritt, bortser från fakta. I grupp. Skriver sedan hela bibliotek med genusvetenskap. Rapar könsvinklade feministfloskler som patriarkatet och könsmaktsordning, och hatar män. På löpande band. Är det detta du kallar forskning och vetenskap?

  Eller bara en fundamentalt förljugen produktion av könsideologisk smörja?

 36. Daniel Says:

  Vetenskap som går ut på att bekräfta den egna politiska ideologin är inte vetenskap utan politiskt propaganda.

  Genus”vetenskap” ligger på samma vetenskapliga nivå som kreationism.

 37. Musse Pig Says:

  Trist att det blev så dåligt när en grupp kvinnor försökte skapa något i ett större sammanhang på egen hand för första gången. Män lyckas ju skapa hur mycket dåligt som helst men också mycket bra.
  Dessa feminister utgör nu en vedervärdig förebild för efterföljare.
  Bör kunna vändas till något positivt.

 38. Lars I Says:

  Hade vi i Sverige haft en genusforskning värd namnet hade man OCKSÅ genomskådat de MATRIARKALA strukturter som tex diskriminerar män i vårdnadstvister och pojkar i skolan. Nu får vi i stället förlita oss på de rapporter som råkar splilla över oss från andra länder och som feministerna inte hinner sopa under mattan och mörklägga. Där står vi idag, i det land i världen där kvinnor har det bäst.
  I Norge reducerade man anslagen till feministisk kvasiforskning. När tänker Jan Björklund stoppa blödningen av svenska skattepengar till en enögd klubb för inbördes beundran och självömkan, för
  vilka kränkta pojkar och män enbart är ”patriarkala strukturer” som har sig själv att skylla

 39. Jack Says:

  Jämställdet för kvinnor
  1. Sverige

  Jämställdhet för män
  90. Sverige

  Summa sumarum:
  Sverige: Världens mest ojämställda land vad gäller jämställdhet.

  Varför hörde vi inget om det förrän nu?

  Well, döda män kan inte prata.

  En annan orsak är att bland överlevarna som fått insikterna i Sverige finns försvagade män, vilka aldrig varit intressanta att lyssna på för nån.

  En tredje orsak är feminister som aktivt försökt tysta ner kunskapen och ersatt med ”kurser” som säger tvärtom.

  En fjärde är att män generellt har mindre kontaktnät.

  En femte att människor har svårt att uppfatta att män är utsatta.

  Orsakerna är många. Men vad göra?

 40. Charlotte Says:

  Det är riktigt så att man blir mörkrädd ibland. Jag förstår att det finns frustration bland dem som lyssnar på genusdebatten och känner att det har spårat ur, att Sverige är på väg åt fel håll och att det har slagit över. Men snälla nån: döm inte ut alla genusvetare på grund av att de som får utrymme i media är radikaler! Att häva ur sig skit så som somliga gör angående genusvetare som någon sorts oformlig massa med feministagenda är inte bara fruktansvärt oförskämt utan visar också hur man köpt massmedias bild. Samtidigt ondgör man sig över att massmedia förminskar mansproblem men ser inte att genusvetarna har fått samma subjektiva behandling.

  Genusvetenskap är en allmänt accepterad disciplin över hela västvärlden. Självklart kan man kritisera delar av den – vetenskap är ju alltid färgad av sin samtid – men att systematiskt och enfaldigt racka ner på alla oss som sysslar med genusvetenskap gör knappast någon gladare.

 41. masa Says:

  Emma, Charlotte:

  Ni som är insatta, kan ni ge ett exempel på en genusvetenskaplig teori och några falsifierbara förutsägelser den gör?

  Redogör gärna också för någon empirisk data som stöder eller förkastar teorin.

 42. Ataraktika Says:

  Genusvetenskap är ingen vetenskap. Punkt slut.

 43. Ataraktika Says:

  Allmänt accepterad? Var inte så längesen man frös pengar till genusvetenskaplig forskning i Norge, p.g.a. att det just inte kvalificerar som en vetenskap.

 44. Argus Says:

  Charlotte: Genusteori är ingen vetenskap, det är en politisk ideologi. Om genusteori är en vetenskap så är marxism eller nyliberalism eller nazism också vetenskaper. Ponera att vi hade marxistiska eller nyliberala institutioner på våra universitet. I grunden handlar det om att en politisk ideologi, feminismen, använder tusentals miljoner av våra skattepengar till att bekosta politisk propaganda.

 45. Jocke S Says:

  Ja det här har jag skrivit om tidigare på Sourze, svenska uppgifter, med utgångspunkt från att Genusnytt gått ut med info. http://www.sourze.se/__10740725.asp
  När det gäller Skolverkert så bör man inte hoppas, de ligger ju bakom fusket. Har f.ö. haft en del med dem att göra, förgäves, de är ett inkompetent redskap i statsfeminismen, och leds nu av en genuskvinna.
  Eftersom jag bara har internet ibland, vill jag gärna kommentera ett äldre ämne här, (som nog inte uppmärksammmas annars). Läste om Titanic och förf Wetterholms LÖGNER! (Myter är för vagt)
  Beklämmande! Män som fjäskar ensidigt för kvinnor, de är inga män, de är möjligen solochvårare!

 46. Charlotte Says:

  Masa: Jag vill helst inte ta upp Pärs kommentarsfält i något som inte är relaterat till det här inlägget, men jag hoppas att han inte har något emot att jag svarar lite snabbt (och så skriver jag något längre på min egen blogg senare). Och först en liten disclaimer: jag är alltså genushistoriker och kan inte uttala mig om andra grenar! En av de mest centrala teorierna för genushistoriker är det bilaterala systemet i motsats till det patrilineära (eller för den del matrilineära men så vitt vi vet har det aldrig funnits i Sverige). De här begreppen använder genusforskare även i USA och Storbritannien, liksom i Finland, Danmark, Island, Tyskland, Ryssland och Frankrike (möjligen också på fler ställen men i ärlighetens namn har jag inte läst så mycket från exempelvis Spanien eller Asien). Med dessa teoretiska begrepp kan man visa hur exempelvis arvssystemet i Sverige förändrades under 1500-talet från ett bilateralt system (där man räknade ätter genom både faderns och moderns ätt) till ett patrilineärt system (där man endast räknade genom fadern). Att man räknat på just de här sätten har man vetat sedan 1800-talet men först med Christer Winbergs forskning från 1985 får vi begrepp för att beskriva vad vi ser och genushistorikerna har därefter kunnat utveckla kunskapen till att vi nu vet att patriarkaliska strukturer förstärktes under 1500-talet.

  Jag ska förklara utförligare på min egen blogg!

 47. Argus Says:

  Här är ytterligare ett sätt att känna igen förmenta vetenskaper. Så fort någon adjunkt eller docent börjar bluddra om vetenskaplig metod är det fara å färde. Vetenskaplig metod är egentligen ett sätt att med tonvis av ordbajs försöka legitimera vad som helst som vetenskap. Riktig vetenskap behöver inte tonvis av dokument för att legitimera sig.

 48. Lars I Says:

  @Charlotte
  lätt upprymd av något så sällsynt som ett livstecken och antydan till saklig argumentation från ”en som sysslar med genusvetenskap”, som lyckats lyfta blicken ovanför vita medelålders snoppar, Breiviks massaker på Utöja och deras samlade betydelse för de patriarkala maktstrukturerna, har jag några allvarligt menade kommentarer och frågor:
  – Om genusvetare döms ut på grund av att de som får utrymme i media är radikaler,
  var kan man då hitta resultaten av de SERIÖSA genusvetenskapsmännen ?
  Har du några referenser till svenska studier av det slaget Pär beskriver, eller andra med tecken på TVÅSIDIGA genusanalyser ?
  Om nu media är välkänt faktafientliga, borde inte åtminstone socialpolitiken vara genusvetenskapens avnämare ? Var ser vi dom resultaten ?

  -Om vi INGENSTANS kan se tecken på dubbelsidiga genusanalyser, vilket berättigande anser du genusvetenskapen har ? För vem ? För det det finns väl TVÅ kön som kan drabbas? Eller…
  Men som sagt, tack för inlägget !

 49. Lars I Says:

  @Charlotte
  efter att även ha läst ditt inlägg 20:28.
  Historia är intressant, men hur länge duger den att dänga i skallen på dagens befolkning, utan skuld i densamma ? Vad är bäst-före-datumet för argumentet ”män har alltid förtryckt kvinnor”, riktat till majoriteten av dagens män som aldrig förtryckt. Och till kvinnor som aldrig blivit förtryckta.
  Detta är tyvärr inte bara medias förvridna verklighetsbeskrivning.

 50. Specialinlägg om den intellektuella elitens religion SSSM – Kommentarer från både Alan Sokal och Steven Pinker « Aktivarum Says:

  […] även Pär Ströms senaste inlägg om hur kvinnliga lärare ger pojkar sämre betyg, dynamit! Missa heller inte Tanja Bergkvists senaste blogginlägg som visserligen behandlar hur hon […]

 51. Charlotte Says:

  Lars I: Där finns ett jätteproblem! Jag skrev om det här

  http://charlottehitochdit.wordpress.com/2012/02/16/vems-fel-ar-allt-egentligen/

  om du är intresserad av min syn på saken.

  Och jag kan ju bara tala för mig själv, men jag känner mig inte det minsta förtryckt och förutom min man (som jag hoppas ska städa upp i köket :)) är inga män skyldiga mig någonting för att jag är kvinna och de är män.

 52. Charlotte Says:

  Lars I och Masa: Jag försöker svara på era frågor här

  http://charlottehitochdit.wordpress.com/2012/02/17/genusvetenskap-som-vetenskap-igen/

  så slipper jag ta upp Pärs kommentarsfält längre. Min syn på hans inlägg är väl redan klargjord: vill man provocera så visst, men hela vitsen med jämställdhet är ju att varken flickor eller pojkar ska diskrimineras.

  Argus 20.31: Så kan man ju se det. Men om man ska skjuta ner all vetenskap så kan man ju spara tid på att inte nämna genusvetenskapen särskilt. ALL vetenskap bygger på teorier och metoder och kräver tonvis med dokument. Det är ju det som är vetenskap – samlandet av så mycket fakta som möjligt och tolkandet av den genom teorier och metoder.

 53. Sven Says:

  Jag vill ha Genuscertifierade förskolor och skolor, Så fort som möjligt !

  Ju fortare det går, desto bättre.

  Det betyder att förälder till slut får en valmöjlighet .

  Välja bort fårflockens likhetsmentalitet till förmån till individens känsla för ansvar,frånvaro av klasstänkande och tilliten att ta egna beslut.

  Resten är akademiskt. Rent praktiskt går upplägget ut på att pojkar är besvärliga, flickor är medgivande .

 54. lgbtandgender Says:

  Det är ju just för detta genusforskning behövs! Detta är beviset att flickor och pojkar behandlas olika. Att undersöka hur flickor och pojkar bemöts av män resp kvinnor är very much indeed genusforskning.

  Ni verkar tro att genusvetenskap/teori/forskning handlar om att skriva ner männen.

  Jag tror inte jag är ensam när jag säger att fler män behövs inom läraryrket.

 55. Jack Says:

  Lars 1,

  ”Historia är intressant, men hur länge duger den att dänga i skallen på dagens befolkning, utan skuld i densamma ?”

  Känns lite som att du inte ställer en fråga här utan mer raljerar över det bisarra i att argumentet använts och fungerat.

  Verkligheten är dock att det INTE är bisarrt eller konstigt utan just verkligheten och verkligheten är aldrig konstig. Om man tror det så tecknar det bara om ens egna oförmåga eller ovilja att förstå hur människor och ting fungerar.

  Historiaargumenten har fungerat och kan fortsätta fungera. På 80-talet accepterades inte skulden för att 1800-talsmänniskorna och äldre dominerade. Tid har alltså aldrig varait någon avgörande faktor i accceptansen för argumentet, det har från start rört sig om redan döda människor och orsakerna och effekterna av argumentet har alltid varit baserat på andra faktorer så jag anser din fråga är både verkansmässigt och intellektuellt missledande. Jag tar upp detta för att det är ett vanligt fel i någon mening.

  Ditt raljerande kan vara gott i viss mån ändå, förstås. Det _är_ skit rent intellektuellt. Men det gäller att samtidigt inte missa chansen att göra ännu mer rätt och lära sig mer om verkligheten vi lever i för att kanske kunna påverka den bättre.

 56. masa Says:

  Charlotte:

  Tack för svaret. Det var intressant. Historia är ju en sak, där man använder sig av en hermeneutisk metod och gör tolkningar. Såna tolkningar kan belysa olika saker, och har alltid begränsad giltighet.

  Har genushistorien någon förklarande teori till varför det patrilineära
  arvssystemet infördes?

  Men genusvetenskap i ett bredare perspektiv brukar också göra anspråk på att beskriva och förklara nutiden, och därifrån till att vilja utgöra grund för ingrepp i samhälleliga processer och regler. Då kan man inte nöja sig med tolkningar anser jag, då måste man först studera och experimentellt testa sina teorier, och också koppla ihop det med andra vetenskapsområden som t. ex. psykologi och neurovetenskap och klart visa att teorierna håller ihop. Framför allt måste man göra falsifierbara förutsägelser som går att testa.

  Så min fråga kvarstår också, något exempel på en falsifierbar förutsägelse?

  Ser fram emot att läsa mer på din blogg.

 57. Charlotte Says:

  Masa: Kul! Faktum är att jag just som bäst håller på att försöka utreda varför kvinnorna försvinner ur källorna där i början av 1500-talet. En av mina hypoteser är att primogenitur (alltså att man gynnar den förstfödde sonen) som man haft på kontinenten i århundraden redan infördes även i Sverige (med Gustav Vasa). Sedan har det ju länge varit känt att protestantismens införande skakade om genusstrukturerna.

  Men du söker falsifierbara förutsägelser om idag. Ska vi dra till med att förutsägelsen att genus påverkar möjligheterna i skolan och konstatera att den är falsifierad nu? 😉 Hade orsaken inte legat i genus utan i kön borde pojkars och flickors resultat inte ha påverkats av könet på läraren.

 58. Sven Says:

  lgbtandgender säger:
  17 februari 2012 kl. 21:

  ”Det är ju just för detta genusforskning behövs! Detta är beviset att flickor och pojkar behandlas olika.

  Jag tror, att först och främst, så vill genusforskare göra den oerhörda skillnaden för att få sina statliga anslag säkrade. Sedan så, är Genusvetenskapen en underkänt disciplin i nästan varje fakultet som jobbar med människor. Till yttermeravisso, så vill jag väldigt gärna veta vilka förskolor som kör efter Genustänkandet, så att JAG kan välja bort den för MINA barn.

  Get it ? Fattar du ? Do you comprende ?

 59. Charlotte Says:

  Sven: Av nyfikenhet bara, vilka fakulteter är det som underkänt genusvetenskap…?

 60. Sven Says:

  # Charlotte

  Först och främst den psykiatriska läkarvetenskapen med David Eberhard i spetsen, inom psykologin pågår det dessutom diskussioner om utvecklingspsykologi som skiljer sig avsevärt från pojke till flicka, just under den känsliga förskoleperioden.

  Specialister i psykiatri/psykologi som studerar genusvetenskaplliga metoder är rent av bestörta att man totalt negligerar pojkarnas och flickornas olika uttryck att hitta sin personlighet och oberoende från föräldrarna.
  Genusvetenskapen försöker bara att göra utöka den parentala armen till barnet, ännu längre, så att den skadar barnets integritet och självbestämmande.

  Det mest irriterande av allt – Att genusvetenskap är en icke verifierbar vetenskap med noll utvärdering och absolut utan jämförbara instrument.

  Det är endast ett experiment.

  Och våra barn förtjänar BRA mycket mer än så.

 61. David Holman Says:

  Jag är inte ett dugg chockad över dessa resultat. Hade en grymt bra lärare i tre år (6an till 8an) i engelska. En manlig lärare såklart. Fick VG utan problem. I 9an så bytte vi lärare pga att han gick i pansion. Fick då en kvinnlig lärare som sa rakt ut ”jag vill ge dig precis godkänt men tack vare dina tidigare betyg så får du VG”.

  Hade denna lärare i Svenska och hon gav mig, japp, du gissade det, precis godkänt där. Hade henne från 6an till 9an, sen på gymnasiet så fick jag en manlig lärare och vipps hade jag starkt VG utan att ändra på något.

  Jaha! Men detta var ju bra!

  Är det konstigt att jag är för möjligheten till en könssegregerad skola?

 62. tenis Says:

  Falsifierarens största idioti ligger i att han själv är så insnöad att han fortfarande inte fattar att det ofalsifierbara inte kan vederläggas. Det han försöker kasta ut kommer hela tiden bakvägen. Dekonstruerandet av det sociala är synonym med falsifikation.
  Falsifikationsteorin är den sämsta tänkbara teorin mot s.k. ”sociala vetenskaper” och den mest infantila teorin mot naturvetenskaper.

 63. Valeria Says:

  Nu är ju inte jag ett dugg partisk i denna fråga… men:

  Jag är övertygad om att lärarens kön har relativt lite inverkan på elevers prestationer, det som är avgörande är dels lärarens egna kunskaper och förmågan att förmedla dessa.

  Jag har skrivit det förr, och det tåls att upprepas: I Finland har man inte några skillnader i skolprestationer mellan pojkar och flickor, och man har dessutom ett skolsystem som är ett av de mest framgångsrika i världen. Det kanske är lite omodernt, med tanke på att det inte gjorts om sedan sextiotalet, men tänka sig att det fungerar så mycket bättre än det svenska!

  Min nuvarande uppfattning är att det är dags att svälja stoltheten, göra sig av med flummet och gå tillbaka till grunderna. Visst, det kanske sticker en och annan i ögonen. Men det är sannolikt det bästa för barnen och för samhället på längre sikt, och det borde rimligtvis vara viktigare än vad sextioåttavurmarna som suttit inlåsta på universitetet sedan Led Zeppelin gjorde sin första spelning tycker.

 64. David Holman Says:

  @Valeria
  Har jag sagt gaska länge nu, vi måste titta på Finland, vad gör de som är så lyckat. Men också kolla på andra länder som lyckas bra och kanske kolla på modeller som inte fått lika stor uppmärksamhet.

  Läste om någon litet land i Asien som är på uppgången efter att helt ha infört ett nytt engelsk system som konstruerades på något universitet för nått år sedan. Vet, är inte så mycket att gå på men min poäng är att man inte ska låsa sig vid en teori ”för att det är ideologiskt korret” utan gå in med öppna ögon och ta det bästa möjliga.

 65. Emma Says:

  valeria, kan du inte berätta lite om hur det finska skolsystemet skiljer sig från det svenska?

 66. måsengås Says:

  Då var det bevisat det vi redan visste. Kvinnor förstör för män.
  Det finns ingen jävla patetisk ”antiplugg kulur” som sneknullade feminister vill få det till.

  Frågan är istället vad vi ska göra med dessa feminister och genusas som fortfarande tror det?

 67. Forellen Says:

  Emma

  Lästips: http://www.dn.se/kultur-noje/sa-vandaliserade-kommunen-en-skola

 68. Argus Says:

  Charlotte: Jag ser att du är historiker, inte genusvetare. Naturligtvis kan man anlägga ett könsperspektiv inom historia och andra humanistiska eller samhällsvetenskapliga ämnen. Jag har inget att anmärka på det.

 69. kristina Says:

  Visade inte kopplingen till nationella prov och kön samma sak. Dvs att killar hade bättre resultat på dem och fick lägre betyg av lärarna (som ofta är övervägande kvinnor).

  Som rekryterare inom traditionellt manliga yrken är det mycket svårt att hitta kvinnor/flickor som har skicklighet inom de yrken vi behöver besätta. Vi tittar ganska lite på betygen från skolan. Det är bara oinsatta som bekymrar sig över ”orättvisan” över att kvinnor som har bättre läsbetyg har svårare att få jobb. ALLA kvinnor som går traditionella manliga utbildningar får jobb. ALLA killar också. Det är en så stor brist nu. De som har svårast är invandrare då vi arbetsgivare har lite svårare att se deras kompetens.

  Tidigare forskning visar att betyg och prestation i arbetet visat sig ha ganska låg koppling. Däremot kopplingen mellan prestation i jobb och prestation i jobbövningar ha starkare samband.

  Rätt person på rätt ställe – barn och unga människor behöver få en chans att lära känna sina styrkor. Det är för mycket kyrkbänk i skolan trots att väldigt lite av yrkeslivet ser ut så. Inte ens för den som är tjänsteman.

  Vi behöver skapa en större mångfald i arbeten och i utbildning för att få jämnare fördelning. Referensramen bland lärare och elever och gemeneman är rätt begränsad. Få sköterskor har varit i en gruva, få män har arbetat i skolan osv.

  Lyckligt det barn som har en vuxen omkring som hjälper till att skapa referensramar utöver skolan.

 70. xbenedictx Says:

  ” Kvinnliga lärares fel att pojkar presterar dåligt.”
  Beror på hur läraren ser ut, är hon ung och sexig så kan det nog stämma.

 71. Kvotering nej tack. Says:

  Kristina

  ”Vi behöver skapa en större mångfald i arbeten och i utbildning för att få jämnare fördelning. Referensramen bland lärare och elever och gemeneman är rätt begränsad. Få sköterskor har varit i en gruva, få män har arbetat i skolan osv. ”

  Här är det viktigt att betona en sak. Jag håller med i det du säger men vill göra en explicit åtskillnad på att få reda på hur det är i en gruva och att kvoteras till jobbet.

  Visst behöver fler män och kvinnor se vilka andra domäner som finns än de traditionellt manligt och kvinnligt dominerade och men det räcker ju där. Ordna gärna studiebesök osv men börja inte kvotera.

  Tex, jag har inte sett Kenya eller Tanzania. Har aldrig varit där, jag kan dock inte räkna med att jag får ett gratis flygbiljett dit inklusive hotell, efter att ha varit på ett föredrag om Tanzania medan den som sitter berdvid mig inte får det.

 72. aristo Says:

  @Alla

  Jag tänkte komma med något så radikalt och ovanligt som ett konstruktivt politiskt förslag här:

  Höj manliga lärares löner. Rejält. Undantaget idrotts- och träslöjdslärare.

  Höj kvinnliga lärares löner. Rejält. Undantaget teoretiska ämnen.

  Hur får man då pengar till det här?

  Inför en ”jämställdhetsbonus” för skolor. De skolor som lyckas ha minst 40% av vardera könet teoretiska lärare får högre skolpeng. Ju närmare 40% man kommer desto mer pengar får man. Skolorna har alltså råd att erbjuda ett underrepresenterat kön mer lön eftersom man då får mer pengar.
  Det är självfinansierande eftersom pengarna tas från de skolor som har lägre andel.
  Om/när alla skolor i landet lyckats uppnå 40%-regeln utgår ingen bonus.
  OBS! Detta är ingen kvotering; vill man fortsätta ha en övervikt kvinnliga lärare får man ha det, men det kostar.

  Hur motivera?

  1) Man brukar säga att ”Barn förtjänar både en pappa och en mamma”, förtjänar i så fall barn inte både kvinnliga och manliga lärare?

  2) Bevisligen diskrimineras pojkar av kvinnliga lärare och flickor av manliga lärare. Diskrimineringen ska vara lika för båda könen.

  3) Statusen för läraryrket höjs när fler män söker sig till yrket. Bra för lärarkåren.

  4) Pojkar får manliga förebilder som inte bara kroppsarbetar (i träslöjd och idrott) och flickor får förebilder som är händiga och svettas (kvinnliga i träslöjd och idrott).

  5) Pojkar börjar söka sig universitetsutbildningar igen när det blir coolt att plugga, t.ex. lärarhögskolan. Det blir en god cirkel.

  6) Resultaten höjs generellt i svenska skolor och näringsliv.

  7) Alla blir rika och lyckliga, Sverige blir återigen ett land att vara stolt över och vi knäpper Finland på näsan inte bara i ishockey.

  Varsågod, Jan Björklund.

 73. Kvinnor är sämre lärare än män! « folketspark Says:

  […] berättar Pär Ström på sin blogg om hur kvinnliga lärare systematiskt förtrycker små pojkar bara för att dom är just det, […]

 74. Aktivarum Says:

  aristo:

  Ditt förslag kommer inte att fungera i Sverige för i Sverige har vi för många manliga lärare och skoltjänstemän som är manshatare och tycker pojkar får lägre betyg pga en ”antipluggkultur” Ta exempelvis den manliga lärare (ställföreträdande studierektor) som besökte Aktivarum för ett par år sedan, han var helt öööööövertygad flickor var duktigare än pojkar och därför skulle ha högre betyg – och han var alltså man.

  Valeria har rätt, svenska skolan är för IDEOLOGISK, vi borde slänga ut alla våra stora tänkare och pedagogers skrivbordsteorier och ta efter skolan i Finland.

  För några år sedan hamnade jag på samma båt som ett gäng lärarstudenter. De berättade för mig att mina åsikter om undervisning var omoderna och att alla skolor skall ha socialistisk världsbild som grund för lärarandet. Det innebär att barn skall lära sig saker mer på egen hand, nåt som missgynnar pojkar (särskilt i låg ålder) De ansåg på fullaste allvar (de felsta av dem var manliga lärarstudenter) att lärare är i vägen för barnens lärande.

  De här människorna sitter idag på skolorna och saboterar barns kunskapsnivåer bara för att följa sina personliga ideologier. Det är heller inte bara pojkar – som flera personer påpekar har ALLA SVENSKA BARN sämre kunskapsnivåer idag i internatioella jämförelser.

  Flickorna har blivit dummare och pojkarna har blivit ännu dummare. Så ser den svenska skolan ut idag, nåt som varit känt sedan PISA 2009

  Problemet är att detta är ideologi och ideer som våra statligt anställda pedagoger på exempelvis skolverket ABSOLUT vill använda, De vill ABSOLUT ha denna sorts skola. De struntar helt i resultatet för dem är det en helt och hållet politisk fråga som handlar om makt, Lärarna har inget med saken att göra det finns ju politiska STYRDOKUMENT som bestämt dessa saker.

  Jag jobbade ett tag med att leta elever till en ny skola. Det jobbet inkluderade att fråga föräldrar vilken gymnasielinje deras barn skulle gå på. I många fall var föräldrarna till barn med låga betyg mycket väl medvetna om hur illa skolan hade behandlat deras barn. Många av föräldrarna jag ringde hem till i jobbet var maktlösa. Det var ingen ide att göra anmälningar heller. Tomtarna som tar emot anmälningarna skvallrar ofta till sina kollegor om skolorna så blir barnen ”problembarn”

  Mitt intryck är att personalen på svenska skolor arbetar inte åt elever och föräldrar utan är helt i handen på byråkratin. Det viktiga är inte att eleverna lär sig kunskap utan att de lär sig kunskap på det SÄTT som byråkratin bestämt det skall gå till på – vilket i sin tur handlar mer om att ge betyg för gott uppförande än det handlar om kunskap.

  Läs mer om skolpolitikens ideologi i Zarembas artikelserie.

 75. vmm Says:

  Läste Kristinas inlägg härovan (18/2 01.58) och kom att tänka på en intervju jag läste för några år sedan med en personalchef som jobbade på en stor fabrik och om hur hon brukade läsa ansökningar om anställning. Hon brukade alltid ha genusglasögonen på, sa hon. Med det menade hon att kvinnor underdriver sina kunskaper och män överdriver sina kunskaper. Kan män lite om något så skriver dom att dom KAN det, medan kvinnor som kan lite om något inte skriver att dom kan det för dom kan det bara lite.

  Så resonerade hon. Hon har säkert gått genuskurser som lär ut vad det är för skillnad på män och kvinnor och det finns säkert undersökningar som visar att män och kvinnor, rent statistiskt, skiljer sig på hur dom beskriver sina kunskaper.

  Hon drar därför på sig genusglasögonen för att bli jämställd, men vad händer? Eftersom hon utgår från att män överdriver sina kunskaper så kommer ju en man som uttrycker sig försiktigt och ”omanligt” inte så långt. En man ”måste” ju uttrycka sig ”manligt” för att komma någon vart. För kvinnor blir det ju så att dom kvinnor som säger sig inte kunna något, och verkligen menar det, ändå kanske blir anställda för uppgifter som är för svåra för henne. För man har utgått från att hon underdrivit sina kunskaper.

  Så kan det gå. Genuskunskapen konserverar ojämställdheten.

 76. Ulf Says:

  @vmm,

  Hon brukade alltid ha genusglasögonen på, sa hon. Med det menade hon att kvinnor underdriver sina kunskaper och män överdriver sina kunskaper. Kan män lite om något så skriver dom att dom KAN det, medan kvinnor som kan lite om något inte skriver att dom kan det för dom kan det bara lite.

  Precis som du skriver är det bra att vara medveten om att ofta kan vara så, men oerhört viktigt att försöka se hur väl det passar in i varje individuellt fall.

  Jag har läst många ansökningshandlingar från folk av olika ursprung. Det finns många typiskt nationella stilar. Amerikaner skriver oftast sitt CV på ett närmast kaxigt sätt. Polacker använder det nationella standardformuläret. Kineser skriver blomstrigt så det förslår. Svenskar talar knappt om vad de är bra på. Men varje gång måste man försöka se igenom det och förstå individen bakom.

  Så frågan är ju om denna personalchef gör det?

 77. aristo Says:

  Aktivarum:

  Tror du Jan Björklund också lider av denna flumideologi? Han har ju t.o.m. börjat prata om att återinföra studentexamen så nåt hopp finns det ju om karln.
  Och en reform som leder till höjda lärarlöner utan att det kostar något, utjämnad könsfördelning och förbättrade skolresultat måste ju låta som mumma i öronen på både lärarfack, feminister och politiker.

  Men du kan ha rätt; när har förnuft någonsin styrt politiken i detta land?

 78. Andreas Nurbo Says:

  Aktivarum: Barn kan lära sig saker utan lärare: http://www.ted.com/talks/lang/en/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html
  Problemet är att dåliga lärare är sämre än inga. En bra lärare ska få ungarna att lära sig bättre än de kan själva.

  Sen gillar jag Ken Robinson: http://www.ted.com/talks/lang/en/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
  Hans första var lite bättre.

  aristo: Jan Björklund är lika flummig så de andra. De har bara olika utgångslägen. Ingey av det de gör bygger på forskning.

  PS
  Själv tycker jag skolan borde ta lärdom av sådana här projekt: http://www.khanacademy.org/

 79. Jesper Says:

  Centrala glosor inom feminism är att kvinnor är underrepresenterade medan män underpresterar. Efter decennier av feministisk hjärntvätt är det ingen större risk att vi glömmer. I tvärtom-världen skulle det kunna låta så här: För metvetandegörande så är pojkar underrepresenterade bland höga betyg. Lärarna får två år på sig att utjämna skillnaderna, annars hotar lagstiftning om lika högt betygssnitt för bägge könen.

  Däremot är det fantastiskt jämställt på professorsnivå, men visst är det ett problem att kvinnor gör sämre ifrån sig. Därför tillsätter vi en utredning bestående av jämställt maskulistiskt skolade män samt möjligen en och annan noga utvald kvinna. Huvudsaken är att samtliga utredare inser att män gör bättre ifrån sig, att kvinnor har ett antal dåliga egenskaper som gör deras låga professorsrepresentation rättvis samt att män ändå är förtryckta. (”Inse” är ett viktigt ord i vokabulären eftersom det annars skulle kunna uppstå helt onödiga diskussioner bestående av farliga icke förutfattade meningar som riskerar att inte ”tydliggöra” målet …)

  Om vi nu lämnar feministiska och maskulistiska världar och om vi dessutom låtsas tillhöra dem som inte automatiskt är emot könskvotering så undrar jag om könskvoterade betyg är värre än annan kvotering. Att vuxna män som under halva livet har snöat in på matematik också lägger beslag på proffessorstjänsterna i matematik är väl inte så konstigt. Däremot blir åtminstone jag mer fundersam till ”betyg” ju yngre människor vi talar om. Den betygsättare som skulle förklara att flickbebisar gör bättre ifrån sig än pojkbebisar skulle bli idiotförklarad. Vid en viss ålder tycker vi ändå att betyg är okej. Då undrar jag vad betygen ska mäta, och då syftar jag inte på ett enstaka ämne utan på totalen – genomsnittet. Ska betygen mäta möjligheten att klara fortsatta studier, möjligheten att nå en hög lön, möjligheten att … Tja, man kan tänka sig mycket som betygen kan tänkas betyda. När vi nu har ganska mycket högre betyg för småflickor än för småpojkar så kan man faktiskt fråga sig vad vi menar med det. Är dessa betyg rentav ett lågt betyg för betygsättaren? Glömde vi att värdesätta småpojkarnas goda egenskaper?

 80. terraneuronal Says:

  […] https://genusnytt.wordpress.com/2012/02/17/forskning-kvinnliga-larares-fel-att-pojkar-presterar-dalig… Dela det här:TwitterFacebookLike this:GillaBli först att gilla denna post. Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken. […]

 81. Torstensson Says:

  En fråga som jag har som jämställdist är följande.

  Finns det någon forskning som säger att män väler män?

  Finns det någon annan forskning som motsäger påståendet/tesen?

  Om det är så att män väljer män så är den frågan för jämställdister rätt svår att ta sig ur utan att förneka kvinnors utsatthet i ett sådant läge.

  Det finns andra saker som är väldigt problematiskt i Sverige som jag tänkte läsa in mig mer på och behöver tips på inrikespolitiska bloggar som inte behandlar invandring och sådant. Sånt är så tråkigt att läsa. Jag letar efter politiska bloggar som håller samma klass som Jan Olof Bengtsson på Kvp/Expressen gör på sina ledarsidor. Hans förslag om att ersätta poliser med civila utredare är klockrent. Poliserna ska ut på gatorna och inte sitta bakom skrivbord och gåra ett jobb som en kille/tjej med BA-examen kan göra tusen ggr bättre. Det är liksom inte förstå gågnen en civilperson gjort ett bättre jobb än utredaren i fråga.

  Bostadsfrågor vill jag också diskutera och tar som sagt gärna emot tips på bra politiska bloggar.Man kan kalla det för generationsjämställdhet och snabbt konstatera att det var bättre förr i bostadsfrågan. Ett stort problem som Sverige står inför är att 40 tailisterna nu börjar gå i pension. Dom kommer då sälja sina hus och flytta till lägenheter vilket kommer göra det ännu svårare för ungdomar att skaffa lägenheter. 40-talisterna och 50-talisterna tränger ut den yngre generationen ganska kraftigt eftersom det inte byggs så mycket lägenheter i Sverige. Där är ett väldigt stort problem kostnaden för att bygga lägenhetskomplex. En kostnad som till mycket stor del beror på att det finns krav på att nybyggda hus ska handikappsanpassas vilket gör det omöjligt att bygga lägenheterna billigt. Alltså finns det inga byggbolag mer än oseriösa danska bolag som vill bygga lägenheter vilket straffar ungdomen hårt. Är det verkligen rätt att ett samhälle ska handikapp-anpassas när majoriteten inte är handikappade?

  Sprängstoff att säga detta och man kan framstå som en riktig idiot, men ärligt talat är det idiotiskt att ifrågasätta detta? Har ajg framstått som okänslig så kan jag omformulera mig.

  Sverige har så jävla många områden som är så fel, och det är synd för det finns potential i det här landet …om vi får bort moderaterna ooch får ett socialdemokratiskt parti fritt från feminism ersatt med jämställdism.

 82. Torstensson Says:

  Stavfel = asahi japansk pilsner.

 83. Ulf Says:

  @Torstensson,

  Finns det någon forskning som säger att män väler män?

  Finns det någon annan forskning som motsäger påståendet/tesen?

  Det finns säkert forskning som säger att män väljer män. Sedan är det nog svårt att säga om det är ett exempel av ”lika väljer lika”.

  Jag skrev om detta i en tidigare kommentar, där jag länkade till en studie, Chefsrekrytering i Malmö stad

  Ett citat ur rapporten:

  Slutsatsen är alltså att homogeniseringsmekanismerna är starka i de studerade rekryteringsprocesserna och att rekryterare när de söker chefer i någon mån letar efter sig själva eller någon som bedöms passa in i verksamheten – det gäller med andra ord att inte sticka ut för mycket eller verka avvikande på något sätt.

  I detta fall, då det var en starkt kvinnodominerad verksamhet, hade män svårt i rekryteringen, även i fall då man uttryckligen hade skrivit i annonsen att man gärna ville ha manliga sökande.

 84. Forskning: Kvinnliga lärares fel att pojkar presterar dåligt « TERRA INCOGNITA Says:

  […] https://genusnytt.wordpress.com/2012/02/17/forskning-kvinnliga-larares-fel-att-pojkar-presterar-dalig… Dela det här:Mer This entry was posted in Artiklar.Bookmark the permalink. Lämna en kommentar […]

 85. Sam Says:

  Ja, Pär, vilka slutsatser ska man dra? Kanske samma som feminismen, att det är en bra ide att motarbeta enkönade arbetsplatser och värdera yrken utifrån ansvar, kompetens och värde för samhället istället för utifrån kön så att fler män utan att sänka sin status kan söka sig till de yrken som är kvinnodominerade…

 86. Ullis Says:

  Dom pojkar som sänker sin målsättning om det är en kvinlig lärare gör det därför att dom pojkar har rärt sig heminfrån att förakta och se ner på kvinnor! Pappan har troligen behandlar mamman som skit och då lär sig barnen att man inte behöver ta kvinnor allvar. Om män inte behandlade kvinnor som skit hemma så skulle alla barn respektera både kvinliga och manliga lärare.

  Vad är det för konstigt med att det satsas pengar på romer? Speciellt romska kvinnor lever DEFINITIVT INTE jämställt med sina män. Därför är det extra viktigt att satsa på dom. Romska kvinnor har INTE friheten att göra sin aegna val. Det vill du förstårs som jämställdist mörka.

 87. Aktivarum Says:

  Andreas Nurbo:

  Aktivarum: Barn kan lära sig saker utan lärare: http://www.ted.com/talks/lang/en/sugata_mitra_shows_how_kids_teach_themselves.html

  Är detta verkligen en nyhet för någon person? Det säger annars sig själv logiskt att vi haft situationer i vår historia där barn tvingades lära sig saker utan lärare. Inte minst nya saker ingen kunde.

  ”Problemet är att dåliga lärare är sämre än inga. En bra lärare ska få ungarna att lära sig bättre än de kan själva.”

  Problemet i INDIEN där fattigdomen är påfallande var lärarna, när vi pratar om Sverige är inte problemet att alla våra lärare vill flytta till Berlin, London eller Paris. Problemet i Sverige är byråkrati – idiotiska ideer och order uppifrån som lärarna konformeras till. Redan hos lärarstudenterna fanns idelogiska ideer om lärande, nästan alla dessa ideer kan spåras till amerikanska vänsterintellektuella som Dewey i en tid då USA dominerades politiskt av högern och vänsterakademiker ansåg då att ”ok då skall vi vara lika vinklade fast tvärtom”

  Dvs de ansåg högern ljög för makt så ok – då skall de ljuga för makt
  (I Sverige/Europa ser vi samma rationalisering hos kvinno-politiker)

  ”Sen gillar jag Ken Robinson: http://www.ted.com/talks/lang/en/sir_ken_robinson_bring_on_the_revolution.html
  Hans första var lite bättre.”

  Robinson har helt rätt i sågningen av dagis men han verkar inte förstå hur problemet uppstår. Du kan inte fråga dagispersonal om detta idag för det finns inga dagis, numera skall det heta förskolor och där skall förskolelärare jobba. Men hela syftet med institutionen är att föräldrar skulle jobba mer. Vi skapade inte dagis för att småungar behöver lärare, vi skapade dagis för att förvara barn så att föräldrarna kunde arbeta.

  Ingen ”förskola” vill såklart erkänna detta idag. Det känns viktigare att kalla sig lärare, ha pedagoger och delta i krig mot normer och könsroller, eller hur? Alla måste alltså försäkra alla andra (särskilt politiker) att förskolor är viktiga delar i undervisningen. Den enkla sanningen är att ungarna börjar skolan tidigare än förut, slutar skolan senare än förut och knappast kan påstås vara genier jämfört med förut.

  Så vad pågår egentligen?

  ”aristo: Jan Björklund är lika flummig så de andra. De har bara olika utgångslägen. Ingey av det de gör bygger på forskning.”

  Jan Björklund babblar i fel ände, han vill ha hårdare bedömningar men vad är det som skall bedömas när skolan i sig har en ideologi som saboterar resultaten?

  ”PS Själv tycker jag skolan borde ta lärdom av sådana här projekt:”

  Problemet är att man måste ha en kvalitetskontroll, annars kan skolor lära ut homeopati, astrologi etc..

 88. Ulf Says:

  @Aktivarum,

  Vi skapade inte dagis för att småungar behöver lärare, vi skapade dagis för att förvara barn så att föräldrarna kunde arbeta.

  Idag är ju ett argument för att ha barnen på dagis även om någon förälder är hemma att barnen skall ha några kompisar att leka med. Det i sin tur beror ju på att alla andra barn är på dagis… moment 22.

  Ett liknande problem har uppstått med idrotten. Förr i tiden fanns spontanidrott. När jag var barn lekte vi och sportade hela tiden, utan att föräldrarna behövde skjutsa och ta initiativ. Vi brukade sticka till idrottsplatsen och planka över när det var stängt. Vaktmästarna visste det, och gömde en gammal höjdhoppsribba under vaktmästeriet, så vi kunde hoppa höjd.

  Numera finns inga barn att spontanidrotta med – alla är borta på organiserade aktiviteter, som föräldrarna normalt måste ställa upp och skjutsa till. Så vill barnet ha kompisar får man anmäla det till lämplig aktivitet, och acceptera att bli uppbunden som chaufför några kvällar i veckan. Har man flera barn får man ha två bilar och åka åt olika håll – dottern till konståkning och sonen till hockey… 🙂

  Det är intressant hur vi låser in oss i strukturer, där det till slut knappt går att göra någonting utom det som är i förväg planerat.

 89. Grisen Says:

  ”Pojkkrisen” i utbildningen
  Först bör påpekas att flertalet pojkar inte har problem i skolan. Det
  bör också påpekas att det finns många flickor och unga kvinnor
  som av olika skäl har skolsvårigheter och som inte kommer till sin
  rätt i skolan. När detta är sagt kan vi dock konstatera att det finns
  ett tydligt mönster, som består i att pojkar som grupp presterar
  sämre på flera nivåer i utbildningssystemet (vilket dock inte hindar
  att män till exempel har högre lön och utgör majoritet bland
  landets professorer). Vi anser att varje elev oavsett kön har en självklar
  rätt att få de allra bästa förutsättningar för lärande och utveckling
  i skolan.
  ”Pojkproblemet” kan till en del antas ha sin grund i problematiska
  maskulinitetskonstruktioner. Professor Inga Wernersson har
  på vår uppdrag gjort en kunskapssammanställning över forskningen
  om orsakerna till könsskillnader i skolprestationer (SOU 2010:51).
  Wernersson framhåller bland annat att forskningen visar att det,
  med en generalisering, anses ”coolt” för pojkar att anstränga sig i
  skolan. Framgång ska uppnås utan ansträngning.
  ”Pojkproblemet” kan också antas ha en grund i biologiska könsskillnader.
  Professor Martin Ingvar har för delegationens räkning gjort en översikt över forskningen om biologiska könsskillnader,
  med relevans för skolan. Framför allt framhåller Ingvar de skillnader
  som följer av flickors och pojkars skilda biologiska utvecklingskurvor
  (SOU 2010:52). Docent Mara Westling Allodi har på
  vårt uppdrag gjort en kunskapsöversikt över forskning om skolfaktorers
  inverkan på flickors och pojkars psykosociala hälsa (SOU
  2010:79).
  När pojkar börjar skolan har de i genomsnitt inte nått samma
  utveckling på flera områden: språkliga, kognitiva, sociala och finmotoriska.
  Detta kan leda till att fler pojkar för svårigheter att hänga
  med i skolan. Pojkarnas eftersläpning kan förstärkas av att lärarnas
  förväntningar tenderar att vara lägre ställda på pojkarna. Genom de
  lägre förväntningarna på pojkars mognad rättfärdigas handlingar
  och attityder till skolarbetet som skulle ses som problematiska om de
  utfördes av flickor. Detta är problematiskt eftersom höga positiva förväntningar
  på alla elever är något som visat sig vara en av de
  komponenter som leder till bättre resultat (SOU 2010:79, Hattie,
  2008). Efter några år när pojkarna kommit i fatt i mognadshänseende,
  så borde pojkarna komma i fatt i fråga om skolprestationer.
  Att så inte alltid sker, kan delvis förklaras med att en del pojkar
  med tidiga skolsvårigheter har utvecklat problematiska känslomässiga
  reaktioner och krampaktiga försvarsstrategier, som innebär
  att skolan inte prioriterats. Man satsar i stället på att vara duktig
  och få bekräftelse inom andra områden, t.ex. idrott. Forskning visar
  även att barn tenderar att identifiera sig med andra barn av samma
  kön. Det finns alltså en risk för att pojkar som inte anstränger sig
  skolan, blir normgivande för andra pojkar. En för skolarbetet negativ
  kamratkultur kan alltså uppstå som i förbindelse med pojkarnas
  senare mognad (SOU 2010:79).
  Den ”antipluggattityd” som många menar finns hos vissa grupper
  av pojkar, kan alltså delvis ses som reaktion från en grupp pojkar på
  tidiga skolmisslyckanden. Denna slutsats lägger ett ansvar på skolan,
  men givetvis även på föräldrar och det omgivande samhället. Det
  bör vara möjligt att förebygga att pojkar kommer efter i skolan. Den
  största otjänsten vi kan göra pojkarna är att under devisen ”pojkar är
  som pojkar är” ha låga förväntningar och acceptera normbrott eller
  andra beteenden i skolan som leder till sämre skolprestationer för
  pojkar. I delegationens delbetänkande (SOU 2009:64) kunde vi visa
  att pojkars och flickors skolarbete skiljer sig åt genom att flickor i
  genomsnitt anstränger sig mer och använder mer tid åt skolarbete
  än vad pojkar gör.

  Flickors utvecklign och prestationer tenderar att osynliggöras och inte hyllas. De tystas ner. Tjejer som är bättre än storebror tenderar att förtryckas av föräldrarna för att storebror inte ska känna sig misslyckad, allt görs för att storebro ska känna sig bra, vem ser till flickans känslor, genskaper, utveckling och prestation.

 90. Grisen Says:

  ”Flicka” och ”pojke” som social process
  Barn lär sig, genom social interaktion och kommunikation att bli
  och vara flickor, pojkar, kvinnor och män (se t.ex. Davies, 2003;
  Thorne, 1993). De observerar, noterar och prövar sina identiteter
  och det skapas en stor spännvidd i identitetsuttryck både inom
  gruppen flickor och inom gruppen pojkar. Det finns ett flertal
  studier som empiriskt visar hur vissa könsuttryck upprätthålls som
  betydelsebärande i skolmiljöer (se bl.a. Odenbring, 2010; Eidevald,
  2009; Öqvist, 2009; Nielsen, 2009; Holm, 2008; Änggård, 2005;
  Ambjörnsson, 2004; Karlson, 2003). I den processen existerar olika,
  ibland motstridiga, förväntningar på hur flickor och pojkar ska bete
  sig, förhålla sig och kunna anpassa sig till skolans sociala sammanhang.
  Det kan handla om hur flickor förväntas vara skötsamma och
  arbeta flitigt, och ”ta för sig” och hur pojkar förväntas ta mer plats
  och vara högljudda, och naturligt intelligenta.
  Forskning visar att förväntningarna finns på att flickor och pojkar i
  praktiken ska bete sig olika, även om det finns forskning som visar att
  detta i praktiken håller på att förändras (se t.ex. Holm, 2008 och
  Odenbring, 2010). Särskilt visar det sig att flickor tar sig in på det
  som traditionellt skulle kallas ”pojkdomäner”, medan det ännu inte är
  lika vanligt att pojkar tar sig in på ”flickdomäner”. Detta fenomen kan
  diskuteras i ljuset av att pojkar och män fortfarande betraktas som
  samhällets norm, och att det pojkiga/manliga därmed är eftersträvansvärt
  medan det flickiga/kvinnliga inte har samma värde.
  Det kan också uttryckas så, att för en flicka innebär det ofta något
  positivt att förknippas med något typiskt manligt, medan det för en
  pojke oftare innebär något negativt att förknippas med något
  typiskt kvinnligt.
  I vårt samhälle separeras ofta flickor och pojkar och ges skilda
  arenor genom olika sociala överenskommelser som ständigt återupprepas.
  Forskning visar att segregeringen eller isärhållandet av
  flickor och pojkar i skolan är en av de starkaste organiseringsprinciperna
  gällande kön i skolan (Arnot, David & Weiner, 1999). Här
  bör understrykas att skolan inte medvetet separerar flickor och
  pojkar annat än i vissa specifika sammanhang. Men under fri tid i
  skolan umgås eleverna ofta i enkönade grupper. Och lärare kan
  bidra till isärhållandet genom att i bemötandet av eleverna förmedla
  stereotypa föreställningar om kön.
  Slentrianmässigt enkönade grupper under skolvardagen kan få
  till konsekvens att fördomar och föreställningar om den andra gruppen lättare slår rot. Det kan göra det svårare att samarbeta över
  könsgränserna och det kan också göra det svårt att få en genuint
  positiv mänsklig bild av det andra könet. Flickor och pojkar ledsagas
  i sin uppväxt av separata förväntningar på sig själva och på
  andra vilket alltså ger barn av olika kön olika handlingsrepertoar.
  Detta alldeles oavsett vilka personligheter som individerna har och
  vill utforska.
  Ett särskilt problem med isärhållandet av flickor och pojkar i
  skolan är att det växer fram olika sociala förutsättningar och strategier
  för flickor och pojkar att tillägna sig kunskap på. Flickor och pojkar
  förväntas helt enkelt inte kunna lika mycket om samma saker, eller
  ens vara intresserade av samma ämnen. Isärhållandet bidrar till att
  bristen på jämställdhet upprätthålls genom att flickor och pojkar
  får olika villkor och möjlighet till lärande och utveckling generellt
  och i olika ämnen.

 91. Grisen Says:

  Ytterligare en förklaring till pojkarnas relativt sett sämre skolprestationer
  är att de könsnormer som råder för pojkar tenderar att
  vara trängre än motsvarande normer för flickor. Det finns större sociala
  begränsningar gällande pojkars identitetsuttryck, med undantag för
  uttrycken för heterosexuell identitet, där pojkars uttryck accepteras och
  inte stigmatiseras på samma sätt som för flickor generellt. Kimmel
  (2008) beskriver att dolda könskodade förväntningar på pojkar
  gällande känslouttryck, heterosexualitet, våldsuttryck, konkurrens
  och tävling är avsevärt annorlunda än på flickor. Professor Michael
  Kimmel har på delegationens uppdrag belyst ”pojkkrisen i utbildning”
  (SOU 2010:53). Kimmel menar att problemen med pojkars
  och unga mäns lägre deltagande och sämre resultat i utbildning samt
  även vissa beteendeproblem i skolan beror på traditionella föreställningar
  om manlighet. En pojke förväntas exempelvis ta avstånd
  från det kvinnligt förknippade (dit skolan kan räknas), utstråla aggression
  och oberoende, och inte visa sårbarhet. Pojkars maskulinitetsgörande
  är intimt sammanlänkat med den normerande heterosexualiteten
  (se till exempel Norberg, 2005).
  Det finns också en risk för att diskussionen om ”pojkproblemet”
  i sig bidrar till ännu lägre förväntningar på pojkar.
  Analyser visar att låga förväntningar också föder låga prestationer
  och resultat:
  Det kan vara just det som medierna ibland kanske oavsiktligt bidrar till
  att skapa och befästa: i själva verket en stereotyp bild av pojkar som
  ”slackers”, och flickor som ”prinsessor”. Dessa schablonartade bilder
  kan på ett subtilt sätt och på ett djupare plan motverka sitt eventuellt
  ytligt uttalade syfte att på ett positivt sätt uppmärksamma genusaspekter
  i samhället. Dessa fenomen – och olika hypoteser och teorier
  om deras uppkomst – borde undersökas och studeras empiriskt, eftersom
  deras existens och orsakerna till fenomenens uppkomst inte bör
  befästas med stöd enbart i mediala kampanjer. (SOU 2010:79)

 92. Ulf Says:

  Hmm… Grisen, kanske du skulle fundera på att starta en egen blogg? 😉


  Pojkar missgynnas allt mer i betygsättningen

  Nationella prov ges i sex ämnen: svenska, engelska, matematik, fysik, biologi och kemi. I genomsnitt får 67 procent fler flickor MVG i slutbetyg än som får det på de nationella proven. Motsvarande siffra för pojkarna är 42 procent. Det är en skillnad på 25 procentenheter. När Lärarnas tidning i februari i år gjorde en liknande undersökning av förra årets prov och betygsresultat var diskrepansen något mindre, 17 procentenheter.

  Störst är avvikelsen i ämnena fysik och biologi. Där skiljer det hela 44 procentenheter mellan hur många flickor respektive pojkar som höjer sitt betyg jämfört med provresultatet.
  Trots att fler pojkar än flickor får högsta betyg på det nationella provet i fysik så är förhållandet det motsatta när det kommer till slutbetyg. 71 procent av flickorna som fick MVG i ämnet fysik hade fått ett lägre betyg på provet. Motsvarande siffra för pojkarna är 27 procent.

 93. Harre Says:

  A key reason why boys lag behind in the classroom is revealed for the first time today – female teachers.

  Ground-breaking research shows that boys lower their sights if they think their work is going to be marked by a woman because they believe their results will be worse.

  It also shows their suspicions are correct – female teachers did, on average, award lower marks to boys than unidentified external examiners. Male teachers, by contrast, awarded them higher marks than external examiners.

  The findings, published by the Centre for Economic Performance today, could have immense repercussions for boys because of the dearth of male teachers in the profession. Only 15 per cent of primary school staff are men.

  The findings were yesterday described as ”fascinating” by one of the country’s leading academic researchers, Professor Alan Smithers, of the Centre for Education and Employment at the University of Buckingham.

  He said the research, carried out among 1,200 children in 29 schools across the country, had shown a possible reason for the glaring gap in performance between girls and boys right through schooling.

  It also revealed that girls tried harder if they had a male teacher because they believed they would get better marks. Their suspicions were not borne out, though, as the male teachers tended to give them exactly the same marks as the external examiners.

  The study showed boys believed their answers would be 3 per cent lower if marked by a woman. The girls thought their results would be 6 per cent higher if marked by a man.

  Professor Smithers said: ”It is fascinating research. It does stress the importance of independent marking for high-status examinations.”

 94. Harre Says:

  Män bedömde flickor objektivt och gav pojkar högre betyg. Skriv gärna ut hela sanningen.

 95. Ulf Says:

  @Harre,

  Män bedömde flickor objektivt och gav pojkar högre betyg. Skriv gärna ut hela sanningen.

  Pär skrev såhär:

  Manliga lärare, däremot, gav pojkarna högre betyg än de oidentifierade externa examinationerna.

  Intressant nog visade forskningen även att flickor ansträngde sig mer när läraren var manlig, eftersom de trodde sig kunna få bättre betyg då (vilket dock inte var fallet).

  Så, ja, han skrev ju det!

  Det hör förstås till saken att läraryrket är kraftigt kvinnodominerat.

  Helst vill man att elever skall kunna få rättvisande betyg oavsett lärarens kön. Alltså är det oerhört viktigt att lärarna blir medvetna om sina inbyggda tendenser att favorisera, så att de kan vidta åtgärder för att upptäcka när det sker. De normerande proven ger en möjlighet. Från dem kan man utläsa att tjejerna får betydligt mer betygspåslag än proven ger täckning för, och än vad pojkarna får.

  Till och med i fysik, där fler pojkar får MVG på nationella provet, är förhållandet det exakt motsatta när det kommer till betygsättning.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: