Nytt snabbspår för kvinnor som vill bli professorer

by

Högskolan i Halmstad har fattat beslut om att skapa en särskild gräddfil för kvinnliga forskare, så att de snabbare ska kunna nå de akademiska toppositionerna. Det handlar dels om kvinnliga lektorer som vill bli docenter, dels om kvinnliga docenter som vill bli professorer.

Tio kvinnor kommer att antas till ett två och ett halvt år långt program där deltagarna får extra mycket forskartid, mer handledning och dessutom ett särskilt stöd. Rektor Mikael Alexandersson (ovan) är entusiastisk. Han säger bland annat:

Exempelvis ska de minst två gånger om året skickas på tredagarsseminarier. Det här ska vi avsätta extra medel till”.

Under våren 2012 ska de curlade kvinnorna väljas ut, och under hösten ska snabbspåret dra igång.

Mikael Alexandersson nöjer sig inte med att detta snabbspår för kvinnor begränsas till Högskolan i Halmstad. Han har tagit kontakt med andra lärosäten för att få till stånd två grupper till från andra håll. ”Om det är 30 kvinnor som är med i projektet kan vi få fram synergieffekter”, säger han.

Kommentar: Det ska bli spännande att se vilken form som protesterna från de diskriminerade manliga forskarna kommer att ta sig. Kanske blir det demonstrationer med plakat utanför rektorsexpeditionen?

Det förra stycket var ett skämt – några protester är inte att räkna med, för den som protesterar förstör sin akademiska framtid. Rädslan regerar. Men egentligen borde snabbspåret anmälas till DO.

Rektorn verkar ha tänkt i de banorna, och han verkar inte orolig. Han säger: ”Men den här satsningen kan ingen överklaga till domstol. Och har folk synpunkter tar jag gärna debatten med dem”

Källa: Artikeln ”Högskolan satsar på kvinnliga professorer”, Hallands Nyheter, 22 februari 2012 (ej på webben). Tack för tipset, Kristin!

Andra snabbspår för kvinnor i akademin

Här kan du läsa ett tidigare blogginlägg om hur Umeå Universitet ska snabbproducera kvinnliga professorer genom ett snabbspår. Här kan du läsa ett blogginlägg om att Handelshögskolan i Stockholm infört en ny slags forskartjänster som bara är öppna för kvinnor. Här kan du läsa ett blogginlägg om att KTH ska öka andelen kvinnliga professorer från 8 till 15 procent på bara två år. Och här kan du läsa om ett nätverk för kvinnliga professorer och docenter vid KTH, som syftar till att maximera det egna könets karriärframgångar.

Uppdatering: Jag skriver en debattartikel på Newsmill om mansdiskrimineringen i den akademiska karriären. Här.

För övrigt 1: SVT gör en ovanlig vinkling: ”“En av orsakerna till Kinas ekonomiska framgångar är det kinesiska gruvarbetarna. Det är miljontals mäns slit under marken som fått fart på ekonomin, som gett landet kol, mineraler och metaller som utvecklats till exportvaror. Men vem tackar dem för det?”. Tack för det, SVT! Det kanske finns hopp när det gäller svenska medier? Läs mer här. Tack för tipset, Forellen!

För övrigt 2: Nu har forskningsgruppen TantForsk, som forskar om tanter, släppt en ny bok. Det är en (t)antologi. Läs mer här. Tack för tipset, Matte Matik!

30 svar to “Nytt snabbspår för kvinnor som vill bli professorer”

 1. Ulf Says:

  Ja, kvinnorna behöver verkligen extra hjälp på högskolan:

  Kvinnorna har genomgående högre prestationsgrader än männen. Den största skillnaden finns inom generella program och fristående kurser på distans. Inom dessa studieformer har kvinnorna 7 procentenheter högre prestationsgrad än männen. Den minsta skillnaden finns inom konstnärliga program med bara 1 procentenhets skillnad mellan kvinnor och män.

  Könsfördelningen bland den forskande och undervisande personalen har blivit allt jämnare, och 2010 var totalt 43 procent kvinnor och 57 procent män (helårspersoner) anställda. Det är dock stora skillnader bland olika personalgrupper. Bland professorerna var andelen kvinnor minst – 21 procent – men det är ändå en fördubbling av antalet kvinnliga professorer sedan 2001, från 460 till 960 helårspersoner. Då utgjorde kvinnorna 14 procent av professorerna. Den tydligaste ökningen av andelen kvinnor under denna tidsperiod har skett bland den stora gruppen lektorer, från 30 till 43 procent.

  Högskoleverkets årsrapport 2011

  Det skall kanske också sägas att andelen professorer bland forskarpersonalen är rätt liten, runt 5-20%.

  Inom teknikvetenskap och naturvetenskap är andelen manliga lärare och forskare särskilt stor (75 respektive 64 procent), medan andelen män är liten (21 procent) inom det stora området övriga forskningsområden, som inkluderar bland annat vårdvetenskap

  Andelen manliga lärare och forskare inom teknikvetenskap speglar alltså ungefär den historiska könsfördelningen på dessa utbildningar.

 2. Veronika Sverd Says:

  Bra, eftersom kvinnor är lite dumma i huvudet och inte klarar av att göra karriär på samma villkor som män så är det helt rätt av HH att inför en gräddfil för kvinnor som vill bli proffisorer…

 3. JustMe Says:

  Låtom oss glädjas! Viktoria och Daniel har nedkommit med en arvinge. Det blev en hen!

 4. Access Says:

  @ JustMe

  Återstår att se om hen väljer att bli kronprins eller kronprinsessa.

 5. Matte Says:

  Alla ska få samma möjligheter i skolan, eller vad säger ni kvinnor som pluggar om curlandet?

 6. Nova Says:

  Snabbspår är bra! Det är 67% kvinnliga studenter. Om vi nånsin ska få minst 67% kvinnliga professorer måste alla gamla gubbar sopas ut omedelbart!

 7. Ulf Says:

  Inom nästan alla ämnesområden är det främst män som är anställda som professorer, från 68 procent inom humaniora och religionsvetenskap upp till 90 procent inom matematik respektive teknikvetenskap. Undantaget är övriga ämnesområden, där 56 procent av professorerna är kvinnor (helårspersoner). Övriga ämnesområden har emellertid relativt få professorer, 158 helårsprofessorer av drygt 4 500 totalt i Sverige.

  Det är onekligen intressant, hur kvinnor dominerar på de allra flesta områden inom högskolan, både i antal och prestationer, men det man vill satsa på, är de relativt få områden där de ännu inte gör det.

  Formuleringar är i termer av hur väl kvinnorna lyckas hålla positionerna, även inom områden där de är väl representerade:

  Andelen kvinnor har legat tämligen stilla i två grupper
  som länge har haft en relativt hög andel kvinnor, nämligen
  adjunkter och annan forskande och undervisande personal.
  Bland forskarassistenter har andelen kvinnor minskat något
  sedan 2008

  Andelen kvinnor bland adjunkter är över 50%, och andelen bland forskarassistenter är fortfarande över 40%.

  Jag drar mig till minnes kommentarerna i seminariet Farväl till feminismen.

  I del 2, ca 49 minuter in, säger Sabuni att jämställdhetsarbetet handlar främst om kvinnor, där för att det har ”varit kvinnor som drabbats av de värsta orättvisorna”. I fallet högskolan är det svårt att se att kvinnorna drabbas värst.

  Thomas Gür talar (ca 52 min) om hur strukturer i skolan missgynnar män, men då talar vi inte om strukturer, utan att flickor är duktigare än pojkar. Han noterar också att om en man och en kvinna tävlar i en reklamfilm, vinner alltid kvinnan. ”Hade det varit tvärt om, hade vi haft en diskussion om det”.

  Efter detta då, säger moderatorn Lotta Gröning (56:30 min):

  Äntligen, kan man väl ändå säga, har ju kvinnorna nu tagit makten över utbildningarna, eller hur? Om man bortser ifrån de allra högsta jobben inom universitetsvärlden…

  Resten av kommentaren kom att handla om huruvida man då måste börja tänka på att kvotera in män i olika sammanhang, men formuleringen ovan var intressant.

 8. michael Says:

  Daniel begick tjänstefel när han talade om könet på barnet han skulle bara sagt att en hen har fötts.Och självklart skulle barnets kön dolts för allmänheten under dess uppväxt och bara tilltalas med hen och få bära könsneutrala färger t.ex feminist grönt.Och namnfrågan om barnet nu måste ha ett namn eftersom namn egentligen begränsar hen som människa måste vara könsneutralt t,ex Kim

 9. Info Says:

  KVINNLIGA MUSKELPAKET: ELEVERNA ”RENT LYRISKA”

  Först gick det inflation i antalet universitet och högskolor. Sen gick det inflation i antalet professorer och antalet fantasiämnen, som man kunde bli professor i. Sen gick det inflation också i antalet sådana professorer genom mängden av nya pseudo-professorer (kvinnliga Tham-professorer).

  Nu går det tydligen också inflation också i antalet Tham-professorer.

  Det finns dock fortfarande områden, där det är trögare för kvinnor att komma fram än inom professors-, landshövdings- och länspolismästaryrkena. Till exempel i fråga om att vara kvinnliga muskelknippen. Trots att skolelever är ”helt lyriska”, när de får njuta av sådana.

  Skolvärlden.se gör i alla fall så gott den kan för att rätta till förhållandet:

  http://www.skolvarlden.se/artiklar/”vissa-elever-har-aldrig-gjort-en-kullerbytta”

  ”Två lärare ska göra upp i Gladiatorerna. En av dem är idrottsläraren Dajana Jovanovic från Malmö.

  – Eleverna på skolan är helt lyriska, säger hon till Skolvärlden.se.

  Dajana Jovanovic från Malmö ställs mot lärarkollegan Annette Askenrud från Piteå. Resultatet får hon inte avslöja innan programmet har sänts. Hon beskriver äventyret där hon ställdes mot muskelpaket efter muskelpaket som fantastiskt.”

 10. Mörker Says:

  Kan de inte införa en egen titel för dessa duktiga flickor – professissor. Annars blir det ju en kvinnofälla för de kvinnliga professorer som tagit sig till titeln av egen kraft.

 11. 50/50 Says:

  http://www.student.liu.se/nyhetsarkiv/1.325835?l=sv

  ”Med fokus på kvinnligt entreprenörskap
  Häng med på en dag av kvinnligt entreprenörskap, karriärplaner, inspiration och nätverkande! Utforska dina egna drömmar om en framtida karriär, kanske vill du bli entreprenör och egenföretagare?

  Eventet anordnas av studentföreningen FENA och bakom idén står Kajsa Olofsson och Emma Rudstam, som båda studerar Industriell Ekonomi.

  – Vi ville skapa något bara för tjejer, eftersom deras intresse för entreprenörskap inte är lika utbrett som bland killar. Just nu är det väldigt trendigt med kvinnliga entreprenörer och det är dags att den trenden kommer till LiU, tycker Kajsa (bilden t v).

  Under en eftermiddag och kväll får ett tjugotal tjejer ta del av ett intensivt program som börjar i Kårallen och slutar på HG.

  – Vi har valt att ha en ganska liten grupp eftersom vi vill skapa möjligheter för inspiration och nätverkande mellan deltagare och föreläsare. I en större grupp kan det vara svårt att lära känna varandra, säger Kajsa.

  Det här händer under dagen:
  Eftermiddagen inleds med föreläsning och workshop. Du får chans att fundera över, och prata om, dina egna drömmar relaterade till din framtida karriär och entreprenörskap. Därefter följer mingel innan det bär det av till HG för sittning.

  Tid: 16 mars kl. 15.00 – kvällen

  Plats: Kårallen (lokal meddelas senare), Campus Valla, Linköping

  Antal: Det finns 20 platser för kvinnliga studenter med intresse och engagemang för entreprenörskap.

  Kostnad: 220 kr (eftermiddagens program samt sittning och eftersläpp på HG)

  Anmälan: Senast 27 februari via formuläret

  Föreläsare:

  Ellinor Eineren: VD för Agricam, ett företag som arbetar med att optimera jordbruket och mjölkindustrin genom att använda värmekameror. Har utsetts till Sveriges ovanligaste företagare. Ellinor har tidigare studerat Industriell Ekonomi vid Linköpings Universitet.
  Linda Falk: Skapare av projektet Ung Drive, ett sommarläger för ungdomar med syfte att öka deras intresse för entreprenörskap och nyföretagande. Författare till boken ”Bara döda fiskar följer strömmen”. Linda studerar Ekonomi vid Linköpings Universitet.
  FENA betyder Föreningen för Entreprenörskap och NyföretagarAnda och är Sveriges största ideella nätverk för studenter som är intresserade av entreprenörskap. Föreningen finns på fyra orter i Sverige.

  FENA LiU har funnits i ett och ett halvt år och arbetar för att knyta samman studenter med olika bakgrund, utbildning och tankebanor i en kreativ plattform. Föreningen fungerar som ett bollplank som förmedlar kontakter och resurser.

  Målet är att studenterna i en rolig och avslappnad miljö utvecklar sina idéer och sin förmåga, och i förlängningen startar och driver hållbara företag.

  – I dagsläget vet jag inte vad jag kommer jobba med i framtiden, men det kommer att vara något kreativt och där jag får driva nya idéer. Kanske som entreprenör, eller intraprenör inom ett företag. Kanske i Sverige, eller internationellt om möjligheten ges, säger Kajsa.”

 12. Kristin Says:

  Ni har väl inte glömt att prins Carl Philip föddes som kronprins!

  http://svtplay.se/v/1371406/prins_carl_philip_fodelse

 13. Info Says:

  TANTFORSKNING: NU FÖRSTÅR JAG

  När jag läser Pärs länk förstår jag bättre, varför skattemedel skall bekosta en så samhällsviktig universitetsdisciplin som tantforskning:

  ”I boken, eller (t)antologin, som kommer ut senare i år går under arbetsnamnet ”Tanter, mostrar och andra äldre medelålders kvinnor” presenterar forskare i nätverket ”TantForsk” artiklar som ur olika infallsvinklar behandlar bilden av den medelålders kvinnan. – Den kommer att behandla den osynliga äldre lesbiska kvinnan, tanter som sexchattar och Astrid Lindgrens tanter för att nämna några exempel säger Marianne.”

  http://www.stockholmpride.org/Journal/Arkiv-2009/Paradartiklar/Golden-Ladies/

  Apropå jämställdhetsgrupperingar:

  http://www.klara-k.se/Natverk_Sthlm.html

 14. michael Says:

  Kristin.
  Nej och för mig som jämställdist var det självklart att Viktoria skulle ärva tronföljden även om jag är republikan och anser att monarkin ska avskaffas

 15. Magnus A Says:

  Haha, Högskolan i Halmstad, vilket akademiskt skämt det är.
  Hade en del att göra med den för några år sedan. Det enda de var bra på var teknik, sen var det en ryslig sörja av gamla sjuksköterske och tandsköterske utbildningar. Forskarna och lärarna bodde i Lund, Uppsala och Göteborg och hade sin huvudsakliga tjänst där och visade sig enbart på föreläsningar. Jag får nog utfärda en varningssignal för professorer därifrån, inte enbart de EPA-professorer som de nu tänker producera.

 16. Åke Says:

  Återstår att se om vår nya prinsessa kommer att får titeln drottning eller kung en gång… Detta har ju förts fram som ett allvarligt förslag att en regerande monark oavsett kön skulle kallas kung…
  Jag föreslår istället att hon kallas Kungessa…

 17. Kristin Says:

  michael:
  Borde väl varit på sin plats då att ändra innan någon arvinge fötts. Eller så skulle kanske Carl XVI Gustaf lämnat över till sin äldsta storasyster samtidigt som Carl Philip degraderades.

 18. masa Says:

  Se min tidigare kommentar

  https://genusnytt.wordpress.com/2012/02/20/ar-det-fult-av-man-att-ge-jarnet-pa-jobbet/#comment-99434

  som berör erfarenheter av kvotering inom högskolan bl. a.

 19. Hjalmar Says:

  JustMe säger 9:16
  ”Låtom oss glädjas! Viktoria och Daniel har nedkommit med en arvinge. Det blev en hen!”

  Mmm, och givetvis så ska hen sättas på genusdagis, vem vet vilket kön hen väljer? Detta är lackmustestet, är HKH Victoria feminist eller inte…?

 20. Man & Woman United Says:

  Beteckningen numera för docenter och professorer urholkar kvalité och riskerar hamna i samma fack som bilskojare.

  . Han säger: “Men den här satsningen kan ingen överklaga till domstol. Och har folk synpunkter tar jag gärna debatten med dem”

  Låter suspekt finns kopplingar till hilda månne?

 21. Info Says:

  JÄMSTÄLLDHETEN GÅR FRAMÅT!

  ”VÅLDET ÖKAR BLAND UNGA TJEJER – Unga flickor drabbas allt oftare av våld. De tar allt större plats i statistiken, både som utövare och offer. Störst ökning syns i gruppen av tjejer som misshandlar tjejer.”

  http://www.skolvarlden.se/artiklar/våldet-ökar-bland-unga-tjejer

 22. Rikard Says:

  Var är genusvänster när en prinsessa är född? http://rikileaks.wordpress.com/2012/02/23/var-ar-genusvanstern-nar-en-ny-prinsessa-ar-fodd/

 23. GandalfGrå Says:

  Likväl så talades det bara om ”människor” som var drabbade av den ohälsosamma gruvdriften…!

  Jag såg inslaget på SVT igår jag reagerade naturligtvis och funderade om du Pär skulle ta upp det idag.. :)…vi ska alltså fortsatt låtsas som ingenting när män drabbas värst…”dissposable heroes” det är …män det!!

  Likaså vinklades hela programmet på så sätt att det slutligen verkade vara mest synd om den ensamma hustrun som gjorde allt jobb för att dra in pengar till hela familjen genom sitt hårfrisörskejobb…hennes man var drabbad av stenlunga..! Och ville bara få dö i sin hemby…han hade inte särskilt lång tid kvar att leva trodde man..!

  Jag lider naturligtvis med hennes situation också att bli lämnad kvar som enda försörjare av en stor familj kan inte vara höjden av lycka det heller förstås..!

  Men att döden dö är kanske snäppet värre trots allt..!

  //GandalfGrå

 24. Myten om föräldrars makt att forma sina barn – Manliga Feministers ofta svinaktiga bakgrund – Del 3 « Aktivarum Says:

  […] råkar gynna deras egen position jämfört med andra män. De finns inom Näringslivet, inom Högskoleledningar och det är numera status för dem att ha kvinnligt […]

 25. Olof "Palmhjärta" Palme Says:

  “Om det är 30 kvinnor som är med i projektet kan vi få fram synergieffekter”

  Synergieffekter var resurser är hämtade från oss skattebetalande naturligtvis…

 26. Jämställdhetsfeministern Says:

  Om män och kvinnor behandlas lika i forskarvärlden, så är det kvinnoförtryck. Därför måste kvinnor få bättre behandling än män. Precis som Mikael Alexandersson så tar jag gärna debatten med dem som inte förstår det.

 27. Roy Says:

  Några klargöranden om vad högskolans rektor säger och inte säger:

  1. ÖVERKLAGANDE

  Beslutet får överklagas till Överklagandenämnden för högskolan enligt 4 kap. 18 § diskrimineringslagen.

  Beslut av Överklagandenämnden enligt diskimineringslagen får inte överklagas till domstol, se 4 kap. 19 § diskrimineringslagen.

  2. SKADESTÅNDSTALAN

  Avslag på överklagande utesluter dock inte civilrättsliga rättsmedel som stämningsansökan via DO eller frivilligorganisation:

  2 kap. 5 § 1 st diskrimineringslagen:

  ”Den som bedriver verksamhet som avses i skollagen (2010:800) eller annan utbildningsverksamhet (utbildningsanordnare) får inte diskriminera något barn eller någon elev, student eller studerande som deltar i eller söker till verksamheten. Anställda och uppdragstagare i verksamheten ska likställas med utbildningsanordnaren när de handlar inom ramen för anställningen eller uppdraget.”

  I förarbetena till diskrimineringslagen står följande:

  ”Att någon bedriver annan utbildningsverksamhet syftar på flera olika former av utbildning. Här avses t.ex. högskoleutbildning enligt högskolelagen (1992:1434) och utbildning som kan leda fram till en examen som en enskild utbildningsanordnare får utfärda enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.” (Prop. 2007/08:95, s. 506)

  Högskolelagen reglerar även utbildning efter examina. Se 1 kap. 7-18 §§ högskolelagen.

  2 kap. 19 § diskrimineringslagen:

  ”Den som påstås ha handlat i strid med bestämmelserna i 2 kap. 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 eller 17 § eller 3 kap. 15 eller 16 §, får inte utsätta en enskild person för repressalier på grund av att han eller hon
  1. anmält eller påtalat ett sådant handlande,
  2. medverkat i en utredning enligt lagen, eller
  3. avvisat eller fogat sig i trakasserier eller sexuella trakasserier från den som påstås ha diskriminerat.

  3 kap. 14 § diskrimineringslagen:

  ”En utbildningsanordnare som bedriver utbildning eller annan verksamhet enligt skollagen (2010:800), utbildning enligt högskolelagen (1992:1434) eller utbildning som kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina ska inom ramen för denna verksamhet bedriva ett målinriktat arbete för att aktivt främja lika rättigheter och möjligheter för de barn, elever eller studenter som deltar i eller söker till verksamheten, oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder eller sexuell läggning.”

  3. SKILLNADERNA

  Skillnaden ligger främst i rättsföljden mellan överklagande och civilprocessen.

  I den förra är rättsföljden att beslutet ska rivas upp om man vinner vid överklagandet. Se 4 kap. 18 § 2 st diskrimineringslagen!

  I den senare behöver beslutet inte rivas upp, utan rättsföljden är enbart skadestånd.

  4. OM DO INTE GÅR VIDARE MED ANMÄLAN

  Man kan anmäla fördragsbrott till EU-kommissionen som då kan stämma svenska staten för fördragsbrott.

  Relevanta EG-regler står på (s. 595-616 i prop. 2007/08:95).

 28. Erik E Says:

  Mikael ”rektor Klänning” Alexandersson.

 29. Nu drar kvinnocurlingen i Halmstad igång « Genusnytt Says:

  […] bloggade om det redan när beslutet togs i februari, men nu känns det påkallat igen för nu drar den […]

 30. Misandripatrullen » Misandri i Halmstad Says:

  […] bloggade om det redan när beslutet togs i februari, men nu känns det påkallat igen för nu drar den […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: