Kristina Sparreljung har FEL – och glider undan frågor

by

Hjärt- lungfondens insamlingschef har FEL om statistiken – och glider undan flera frågor

Fortsättning på de två senaste blogginläggen följer här.

Efter att ha skickat ett mejl med kritik till Hjärt- lungfondens insamlingschef Kristina Sparreljung fick jag nedanstående svar, som är ett standardsvar så när som på det inledande namnet:

.

Hej Pär, tack för att du skriver direkt till mig. Jag är uppriktigt ledsen över detta då det är helt taget ur sitt sammanhang och ger en felaktig bild vad jag sagt. Hoppas du förstår att man kan tolkas fel av journalister och jag fick heller ingen möjliget att korregera felaktigheter innan publicering.

Med vänlig hälsning

Kristina Sparreljung
Insamlingschef

.

Jag konstaterar att detta svar är allmänt och luddigt och lämnar många frågor obesvarade, varför jag skickade ett andra mejl med uppföljande frågor. Jag ställde dessa frågor till Kristina Sparreljung:

.

1. Exakt på vilka ställen i texten har journalisten felciterat dig, och vilka var de formuleringar som du egentligen gjorde?
2. Vem införde ordet ”gubbe”? Tog du ordet ”gubbe” eller ”gubbar” i din mun?
3. Har du hävdat att det är kvinnor som drabbas värst av hjärt- och kärlsjukdomar, eller har journalisten hittat på den uppgiften?
4. Beträffande ert mål att antalet kvinnor som dör i akut hjärtinfarkt ska halveras till 2017 undrar jag: Har ni något motsvarande mål för män? I så fall, kan du dokumentera att ni verkligen har fastslagit ett mål specifikt för män? Varför delar ni över huvud taget upp överlevnadsmål på kön?
5. Har du kontaktat Dagens Media om en rättelse eller till och med ursäkt? Eller kommer du att göra det?
6. Ångrar ni att ni satsat på ett enkönat projekt?
.

På det mejlet fick jag senare under kvällen nedanstående svar, också det ett standardsvar:

.

Hej Pär!

Ett av våra viktigaste forskningsmål är att halvera dödstalen i akut hjärtinfarkt. Det gäller givetvis både kvinnor och män. Se våra forskningsmål: http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/HLF/Vara-mal/
Hjärt-Lungfonden har nu i mars kampanjen Rädda kvinnohjärtat främst av två skäl:

– Det behöver forskas mer för att öka kunskapen om kvinnors hjärtsjukdom. Där finns det fortfarande luckor eftersom en stor del av tidigare forskning har gjorts på män.
– Människor behöver känna till att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland såväl kvinnor som män. En alldeles färsk Sifo-undersökning visar att knappt fyra av tio känner till att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken hos kvinnor, medan fler än sex av tio vet att det är den vanligaste dödsorsaken hos män. Kunskapen om hjärtsjukdomars utbredning är viktig för att ta symptom på allvar och söka vård i tid. http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/Pressrum/Pressmeddelanden/Ny-Sifoundersokning-Sex-av-tio-underskattar-kvinnors-risk-att-do-i-hjartsjukdom/

När det gäller statistiken så avled 18 890 kvinnor och 17 054 män i hjärt-kärlsjukdom 2010, enligt Socialstyrelsen. Det vill säga att hjärt-kärlsjukdom är lika vanligt hos båda könen, till och med något vanligare hos kvinnor. Poängen är inte att det skulle vara ”värre” för kvinnor, utan att visa att det är en lika stor sjukdom hos kvinnor, något som är okänt hos de flesta.
Det finns alltså goda skäl för en sådan här kampanj, men min tanke har aldrig varit att förringa att män dör i hjärt-kärlsjukdom, och det var här det blev fel i artikeln. Jag pratade aldrig om ”gubbar”, det jag sa var att många fortfarande felaktigt tror att det främst är män som drabbas av hjärtsjukdom, precis som Sifo-undersökningen visar. Självklart beklagar jag den mycket olyckliga formuleringen som uppenbarligen har sårat både drabbade och anhöriga.

Med vänlig hälsning
 
Kristina Sparreljung
Insamlingschef

.

Jag noterar att hon lämnar flera av mina frågor obesvarade. VI får inte veta vilka citeringsfel som journalisten har gjort. Det sänker onekligen Sparreljungs trovärdighet när hon lägger skulden på journalisten. Men hon nekar till att ha använt ordet ”gubbar”, så härnäst ska jag mejla journalisten och fråga om hon infört det ordet.

Jag kan dock konstatera att Sparreljung har rätt när hon säger att Hjärt- lungfondens mål för minskad dödlighet av hjärtproblem avser båda kön. Som målet formuleras på deras sajt är det könsneutralt. Bra.

Fler män än kvinnor dör!

Men tyvärr måste jag konstatera att Kristina Sparreljung har fel i grundfrågan. I Dagens Media uttryckte hon sig så här:

Man tänker ofta att hjärtinfarkt är något tjocka gubbar som röker på kontoret dör av. Faktum är att det är färre män än kvinnor som dör i hjärt- och kärlsjukdomar.

Situationen har ändrats lite från 2009 till 2010, och 2010 är det en liten övervikt för kvinnor som dött i hjärt- och kärlsjukdomar, vilket innebär att ovanstående mening rent formellt är korrekt. Men begreppet ”hjärt- och kärlsjukdomar” klumpar ihop sjukdomar i hjärta och hjärna. Och tittar man på Socialstyrelsens statistik för 2010 (”Dödsorsaker 2010”), som är exakt den statistik som Sparreljung hänvisar till, så finner man att när det gäller dödsfall orsakade av hjärtproblem så överväger männen. Och det är bara hjärtan det handlar om – det aktuella forskningsprojektet avser enbart hjärtforskning.

Hur ser då statistiken ut bland dem som dog av hjärtproblem under 2010? Jo, så här:

Döda kvinnor:  11.183
Döda män: 11.483

Det är alltså lite fler män än kvinnor som dog 2010 av hjärtproblem. Här är tabellen:

.

Sedan blir faktiskt statistiken ännu intressantare om man tittar på när i livet män respektive kvinnor dör av hjärtproblem. Här är antalet som dog utan att ha hunnit fylla 65 år, alltså i mer eller mindre unga år:

– Kvinnor: 387
– Män: 1332

Man kan alltså konstatera att mer än tre gånger så många män som kvinnor dör tidigt i livet av hjärtproblem. Många tycker nog liksom jag att det är ännu värre att dö tidigt i livet av en sjukdom än att göra det på sin ålders höst.

Trots dessa siffror väljer Hjärt- lungfonden ett enkönat forskningsprojekt som syftar till att rädda kvinnor från hjärtdöden.

Invändningar?

Men, invänder någon, är det inte så att kvinnor får sämre hjärtsjukvård än män? NEJ, det är en myt. Här kan du läsa en debattartikel i DN skriven av 15 av Sveriges främsta kardiologer (hjärtspecialister), där de skriver att det är en myt att kvinnor får sämre hjärtsjukvård.

Men, invänder någon annan, är det inte så att kvinnors symptom på hjärtinfarkt skiljer sig från mäns symptom och att kvinnors hjärtinfarkter därför missas av vården? Bortsett från att detta inte är huvudområdet för det aktuella forskningsprojektet så finns det forskning som säger att även det påståendet är en myt, vilket du kan läsa om här.

 

Annonser

90 svar to “Kristina Sparreljung har FEL – och glider undan frågor”

 1. Peace, Love and Pitbulls Says:

  Det är krig varje dag för Pär Ström. Fattar inte hur han orkar.
  Som jag ser det är Pär Ström Sveriges största rebell, utan tvekan.

  Det krävs sånt jävla mod för detta, och det är inspirerande. Jag tror fan du har varvat Strindberg när det gäller strider vid det här laget.

  Du har många fans därute, jag hoppas du tänker på det när det känns som tyngst.

 2. JustMe Says:

  Peace, Love and Pitbulls:
  +1

 3. ninnitokan Says:

  Jag gick just här och tänkte på en sak… o då har du redan skrivit om det. Snabbe-Ville!

  Jag tänkte på detta skäl:
  – Människor behöver känna till att hjärt-kärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken bland såväl kvinnor som män.

  Min första tanke var att… men då är det okej. För det trodde inte ens jag….

  Sen tänkte jag en stund till.. och minnet av min morfar dök upp. Formellt dog min morfar av akut hjärtinfarkt.

  Men saken är att han var gammal. För mig dog han av ålder oavsett vad den formella dödsorsaken var.
  Något ska avsluta vårt liv på jorden, liksom. Det hör ju liksom till livet.

  När vi tänker på ”vanligaste dödsorsaken bland såväl kvinnor som män” så utesluter vi formella dödsorsaker som för oss är ”av ålder”

  Så kom jag på att jag känner ett antal(fem jag kom på) män med hjärtproblem, men bara en enda kvinna…. Nåt luktar skunk!

  Då skriver Pär:
  Här är antalet som dog utan att ha hunnit fylla 65 år, alltså i mer eller mindre unga år:

  – Kvinnor: 585
  – Män: 1962

  Man kan alltså konstatera att mer än tre gånger så många män som kvinnor dör tidigt i livet av hjärtproblem. Många tycker nog liksom jag att det är ännu värre att dö tidigt i livet av en sjukdom än att göra det på sin ålders höst.

  Det är dessa människor vi tänker på, menar jag, när vi får frågan vilken som är den ”vanligaste dödsorsaken”, dom som dör innan dom är gamla.

  Jag antar att 582 kvinnor inte ger ”vanligaste dödsorsaken”. Således faller skälet som inledde denna kommentar.

 4. Lasse Says:

  Min slutsats är att mäns liv är mindre värda eftersom överhuvudtaget inte tar hänsyn till det faktum att det dör tre gånger så många män som som kvinnor.

  – Kvinnor: 585
  – Män: 1962

  Ofta i statistik dör det fler män än kvinnor av olika sjukdomar, ändå prioriterar man kvinnor.

  Enligt min logik borde första prioritet vara att rädda människoliv.

 5. Info Says:

  NEJ, JAG HAR INVÄNDNINGAR

  i motsats till Tomas Tengby och en inringare i Ring P1 idag, som ägnade ett långt inslag åt att fördöma, att nästan all medicinsk forskning sker på män och på mäns villkor och åt att kvinnor över huvud taget var försummade i den svenska vårdapparaten.

  I sammanhanget kan det vara passande att komplettera med att understryka, hur väl samordnad Kristina Sparreljungs m.fl:s kampanj var med alla andra aktioner och manifestationer igår på den Internationella kvinnodagen (i Sverige Misandridagen).

  Ända sedan 1970-talet (först främst i DN) alla radikalfeministiska vänsterjournalisters stora högtidsdag. Här ett exempel från Sveriges radios hemsida igår:

  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1602&artikel=3430176

  Sverige tillhör inte längre Europas främsta biltillverkare eller ens fotbollsnationer. Men i ett avseende är Sverige europaledande: Ingen högtidsdag någonstans i Europa ”firas” med en så allomfattande, feministisk intensitet som Internationella kvinnodagen i Sverige.

 6. Men@Work Says:

  Jag har mejlat Sparreljung och även kontaktat H&L-fonden idag. Talade med marknadskoordinatorn där om artikeln och den felaktiga statistiken. Sparreljung var inte på jobbet idag, kanske sjukskriven p.g.a. hjärtlöshetsproblem, vad vet jag?

  Fick ett telefonnummer ni kan ringa:

  Generalsekreterare Staffan Josephson, 08-566 24 216.

  Jag såg till att även telefonisten fick veta vad det handlar om, och hoppas detta blir en snackis även i fikarummet på H&L-fonden. Något säger mig att denna kvinna inte är så omtyckt på sitt arbete.

 7. Patrik B Says:

  Men snälla! Lite besinning vore på sin plats. Kristina Sparreljung har bett om ursäkt för sin formulering. Det var den 8 mars igår och då får alla nyheter en kvinnovinkel som ofta är felaktig. Det var rätt att påtala detta den första gången. Men det får inte övergå i trakasserier.

 8. Brut Says:

  Var hon inte på jobbet idag?

  Lol. Standardlögn. Hon är där men fegar sig.

 9. Jocke Says:

  Vore det inte läge för en insändare på Newsmill också med rubriken ”Varför ljuger Hjärt- lungfonden om hjärtinfarkter?”

 10. Brut Says:

  Patrik B

  Nej, jag tycker initiativet är bra. Att ställa personer till svars via en uppmärksammad blogg är ett bra sätt att få folk att sluta använda nedsättande ord och vinkla statistik. Jag önskar att detta tilltag vore vanligare.

 11. barfota Says:

  Kristina Sparreljung kanske borde söka jobb som propagandaminister i någon avlägsen militärdiktatur.
  Fastän bättre om hon avgår med omedelbar verkan.

 12. Urban Says:

  Brut, håller helt med dig om det. De ska inte få komma undan med sitt manshat längre, det visar Sparreljung-affären.

 13. barfota Says:

  @Brut

  ”Att ställa personer till svars via en uppmärksammad blogg är ett bra sätt att få folk att sluta använda nedsättande ord och vinkla statistik. Jag önskar att detta tilltag vore vanligare.”

  Instämmer till 100%

 14. Maverick Says:

  Nu läser jag precis att en professor på Karolinska i en studie säger att kvinnor sover sämre än män. Och detta beror på större stress p.g.a. dubbelarbete. Vidare leder detta till att kvinnor oftare drabbas av hjärt- kärlsjukdomar än män.
  Min enkla undran är om alla som lever på statliga anslag t. ex. forskare måste ha med något om kvinnors diskriminering för att få
  möjlighet till pengar?
  Man tar sig för pannan ………

 15. Forellen Says:

  Jag förstår inte alls denna uppståndelse. Tydligen hade hon rätt i sak också.

 16. Man & Woman United Says:

  @ Pär Ström

  Kan du inte få Pelle Billing Rutger Stjernström och överkakare vid te x Karolinska syn på saken.

  Koppla in vetenskapen ytterligare.

 17. Chroni Says:

  ”korregera”

  >_>

 18. Men@Work Says:

  @Brut:

  Håller med. Det är inte som privatperson hon ställs till svars, utan som företrädare för organisationen.

 19. Maverick Says:

  Trådlösa mikrofoner kan vara kvinnodiskriminerande

  Lite off topic men ändå ……………….
  En av ledarskribenterna på Hallands Nyheter /c/ skrev igår följande efter ett besök på Falkenberg kommuns ”Näringslivsdag” där centerledaren Annie Lööf var huvudtalare. Tydligen hade hon smärre problem med den trådlösa mikrofonen för tidningen skriver:
  ”Vad ska de (kvinnorna) göra av sändaren? Vi män kan stoppa den i innerfickan på kavajen utan att den putar ut så det stör. Men var skall en kvinna göra av den utan att det skapar en generande utbuktning? Kan det vara så eländigt att mikrofonerna är skapade av män”?
  Ledarskribenten heter Bengt Wernersson och gör tydligen allt för att visa den nye centerledaren att han är absolut politiskt korrekt och därmed mogen för ännu större uppgifter inom centerrörelsen 🙂

 20. Musse Pig Says:

  Jag såg någonstans att kvinnors dödlighet är något högre i gruppen som drabbats av hjärtinfarkt. Hur stämmer det när man jämför med män i samma åldersintervall, uppdelat i säg 10års intervaller (exvis 50-60, 60-70, 70-80 osv).

 21. ParStrom Says:

  Jag har tagit bort några kommentarer som hade att göra med ett ”tryckfel” som fanns de första minuterna inlägget låg uppe.

 22. Lars Says:

  Hjälp mig. Jag får inte ihop informationen i blogginlägget.

  ”Men begreppet “hjärt- och kärlsjukdomar” klumpar ihop sjukdomar i hjärta och hjärna. ”

  Samt därav Pärs redovisning av statistiken som följd av detta, nämligen:

  Döda kvinnor: 14.366
  Döda män: 15.775

  Jag finner inte informationen om vilka sjukdomar i hjärnan som avräknas från gruppen, samt var de siffrorna finns.

  (även om min uppfatting i detta är att förhållandet mellan kvinnor och män är fungefär lika, vill jag gärna ta del av utgångspunkterna)

 23. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  Pär S.,
  på vilket sätt är Hjärt-/lungfondens tolv mål könsneutrala?

  Du skrev:
  ”Jag kan dock konstatera att Sparreljung har rätt när hon säger att Hjärt- lungfondens mål för minskad dödlighet av hjärtproblem avser båda kön. Som målet formuleras på deras sajt är det könsneutralt. Bra.”.

  Du skrev ordet ”mål” i singular och menar förmodligen det specifika målet för hjärtinfarkt, men har du läst inledningen och beskrivningen av de övriga elva målen på samma site?

  På siten ifråga (http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/HLF/Vara-mal/) kan man läsa följande:

  * ”Målen är i nuläget tolv till antalet. Målen är baserade på de vanligaste sjukdomarna inom hjärt-lungområdet. Mål har också tagits fram för barn- respektive kvinnokampanjen.”

  FRÅGA, ang. sista meningen: varför då?

  * ”MÅL INOM BARNKARDIOLOGI OCH FORSKNING OM KVINNOHJÄRTAT

  Barn: Varje månad skrivs 2-3 barn hem från BB med ett allvarligt hjärtfel som inte har uppdagats. Hjärt-Lungfondens mål är att inget barn ska behöva leva med ett oupptäckt hjärtfel.

  Kvinna: Varje år dör cirka 4 700 kvinnor i akut hjärtinfarkt. Hjärt-lungfondens mål är att halvera denna siffra och därmed rädda över 2 000 kvinnor till livet varje år.”.

  KOMMENTAR:
  med all respekt för inriktningen mot barnkardiologisk forskning…mål no. 2 ter sig inte så vidare värst könsneutralt, enl mig.

  FRÅGA:
  varför beskrivs kvinnors hjärtproblem under samma rubrik som barns?

 24. ninnitokan Says:

  Nu har även jag mailat, både Kristina Sparreljung och Staffan Josephson

 25. Danny Says:

  Det ginns en annan aspekt av hur män och kvinnor drabbas av hjärtsjukdom som inte komemr fram här. Kvinnor dör betydligt senare (ca 10 år senare än män) av sina hjärtinfarkter. Således är antalet förlorade levnadsår betydligt större för män.

 26. Clabbe Says:

  Man kan även skriva på Hjärt-lungfondens Facebooksida:

  https://www.facebook.com/hjartlungfonden?sk=wall

 27. Lars Says:

  Hjälp! Var kommer siffrorna ifrån, som Pär redovisar, vilka hjärnsjukdomar har räknats bort.

  ”Döda kvinnor: 14.366
  Döda män: 15.775”

  Jag får fan inte till det, jag räds inte att fråga, ge mig gärna en dumstrut sedan. Jag kan ta det.

 28. Man & Woman United Says:

  @ Pär Ström

  Kan du inte få Pelle Billing Rutger Stjernström och överläkare vid te x Karolinska Institutet att ge sin syn på saken.

  Koppla in vetenskapen ytterligare.

 29. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  Tillägg:
  den siffra, som nämns på siten (http://www.hjart-lungfonden.se/HLF/HLF/Vara-mal/), stämmer inte heller:

  ”Kvinna: Varje år dör cirka 4 700 kvinnor i akut hjärtinfarkt. Hjärt-lungfondens mål är att halvera denna siffra och därmed rädda över 2 000 kvinnor till livet varje år.”.

  Antalet kvinnor, döda i akut hjärtinfarkt, är betydligt lägre!

  FAKTA
  Ur Socialstyrelsens undersökning ”Dödsorsaker 2010” (http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18394/2011-7-6.pdf) kan man utläsa följande om ”akut hjärtinfarkt”:
  4 292 döda män under 2010 (Tabell 1A, s. 69) och 3 183 döda kvinnor under 2010 (Tabell 1B, s. 73).

  SLUTSATS
  Hjärt-/lungfonden överskattar alltså antalet kvinnor, döda i hjärtinfarkt, med drygt 47,6% (((4700/3183)*100)-100))!

 30. Info Says:

  TILLÄGG TILL LISTAN

  över kvinnliga nätverk:

  http://www.sweq.se/web/page.aspx?refid=8&eventid=46021&page=1

  I Karlstad var bl.a. MARIA SVELAND inbjuden hedersgäst den 8. mars:

  http://www.ka.se/index.cfm?c=100625

 31. Douken Says:

  Lars, begreppet ”hjärt- och kärlsjukdomar” innefattar kärlsjukdomar i hjärnan, exempelvis slaganfall (stroke).

 32. 50/50 Says:

  @Admin
  Mailade du fonden med de frågorna??

 33. Douken Says:

  Admin AT Barntjuv.tk,
  Toppen! Det måste ju betyda att de redan räddar 1500 per år. Bara 500 kvar. Blåser man upp statistiken lite i förväg så blir målet lättare att nå.

 34. Arne Says:

  OT:

  Statsministerfru, en ny kvinnofälla?

  http://www.svd.se/nyheter/stockholm/separationen-okar-manoverutrymmet_6910805.svd

 35. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  @Lars (09 mars 2012 kl. 11:38),
  prova att först summera dödsantalen för män:
  8204 (”ischemiska sjukdomar) (http://sv.wikipedia.org/wiki/Ischemisk)
  +4292 (”därav akut hjärtinfarkt”)
  +3279 (”Andra hjärtsjukdomar utom klaffel”)
  =15775 och sedan göra detsamma för kvinnors dödsantal.

  Pär S. skrev:
  ”Men begreppet ‘hjärt- och kärlsjukdomar’ klumpar ihop sjukdomar i hjärta och hjärna.”.

  Därför har jag räknat bort:
  ”Sjukdomar i hjärnans kärl”.

  Dock kan jag tycka att det är fel att addera ”ischemiska sjukdomar” och antalet vid ”därav akut hjärtinfarkt”, eftersom de senare dödsfallen ingår i den förra gruppen.

  Korrektare siffror borde vara:
  (för mäns hjärtsjukdomar:)
  8204+3279=11483

  och (för kvinnors hjärtsjukdomar):
  6808+4375=11183.

  Likväl en övervikt för manliga dödsfall, till följd av hjärtsjukdom, med (((11483/11183)*100)-100) drygt 2,68%.

 36. Joakim Says:

  Tveksamt dock om vi ska fortsätta bomba Sparreljung med samma frågor. Det var från början avsett som en slags protestlista, men nu har hon trots allt visat den goda viljan att be om ursäkt och svara professionellt. Det är bra att Pär fortsätter maila med budskapet i detta inlägg, men jag föreslår att vi andra avvaktar med att se om hon svarar något så att han kan publicera det först. Om hon däremot inte svarar, då kan vi andra börja skriva samma sak i hopp om att hon svarar någon eller går ut med ett offentligt uttalande.

 37. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  @50/50 (09 mars 2012 kl. 11:55),
  om du menade mig, så vilka frågor avsåg du?

  Jag har hursomhelst mailat fondens berörda.
  Ännu inget svar på mailet dock men det kanske kommer.

 38. Lena Says:

  Jag har nu läst tre inlägg kring Kristina Sparreljung och vad jag kan se ett agg mot henne personligen. Jag beklagar Pär Ströms pappa som råkade ut för en hjärtinfarkt. Min pappa tog sig igenom tre före han gick vidare.

  Det blir ju dock helt fel att utgå från att människor hyser agg mot män! Det blir helt fel att piska upp hat med – Folk är ute efter oss män!

  Kvinnor och män är biologiskt olika, så vad är problemet att forska på hjärtinfartsområdet som för två olika grupper?

  1) Motsats ord för gubbe är gumma. Inte speciellt aggressivt eller kränkande, enligt min mening. Det finns mycket värre skällsord.

  2) Jag har själv arbetat på en intensivvårdsavdelning för många år sedan i min förra ”karriär”. Vad jag läst så har tidigare forskning utgått från män och därför blivit felanpassad för kvinnor i ett medicinskt perspektiv. Har inget med diskriminering att göra.

  3) Dessutom är jag övertygad om att letar vi efter folk som hatar och avskyr oss, så kan vi hitta det bakom varje buske. Bara vi läser in oss på det tillräckligt mycket. Men till vilken nytta?

  .

 39. Makt Korrumperar Says:

  Patrik B säger: 09 mars 2012 kl. 10:51

  ”Men snälla! Lite besinning vore på sin plats. Kristina Sparreljung har bett om ursäkt för sin formulering.”

  Man kan inte bara be om ursäkt, man måste rätta sig också. Artikeln finns på översta nyhetsplats på Hjärt och Lungfondens hemsida. Och kampanjen är fortfarande där, helt ensidigt för kvinnor trots att 3ggr fler män dör av sjukdommen före 65 års ålder.

  http://www.hjart-lungfonden.se/

  Tänk såhär: Någon gång kommer man då. Man dör typiskt av cancer, infektion eller hjärt/lung sjukdom. Det det handlar om är om man dör en för tidig död eller inte. Och här är män totalt överrepresenterade. Men på Hjärt och Lungfondens hemsida är budskapet totalt annorlunda.

 40. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  @Joakim (09 mars 2012 kl. 12:14),
  jag undrar så smått vem Du företräder, eftersom du skrev som du gjorde.

  Vem har sagt att:
  1.)
  människor här inte kan tänka själva och
  2.)
  människor här skickar samma frågor till K. S.?

  Hur kommer det sig att Du tycks måna om K. S. och hennes inkorg?
  Hon har ju hittills inte bett om ursäkt för något av uttalandena, utan i princip bara skyllt ifrån sig, eller hur?

 41. kl Says:

  Varför har sjukdomar i hjärnans kärl räknats bort det enda som i så fall borde räknas bort är anurysmer eller andra kärlmissbildningar?

 42. Coachen Says:

  Pär har räknat bort kärlsjukdomar i hjärnan som han anser ska räknas bort eftersom forskningen ska inriktas på hjärtan och inte på kärl.
  Däremot stämmer inte hans siffror om hjärtsjukdomarn heller eftersom han har räknat hjärtinfarkterna 2 gnger, dels som en egen grupp men också som del i det totala antalet ischemiska hjärtsjukdomar.
  Pärs siffror är alltså fel hur man än vrider på det.

  Visst kan man räkna i åldersaspekten om man vill. Tycker man att äldre människors liv är mindre intressanta så fokuserar man givetvis på yngre och arbetsföra personer. Något man tenderar att göra i vården och som den getts mycket kritik för och kanske något som de ”ledande cardiologerna” var inne på i sitt ekonomiska resonemang utan att skriva ut det i klartext.
  Ska man räkna in ålder så bör man definitivt också räkna in livsstil! Ischemiska hjärtsjukdomar, inklusive hjärtinfarkt, är mycket ofta relaterat till livsstil. Slutsatsen av mäns högre dödlighet i dessa sjukdomar går alltså att hitta hos individen själv och vi vet också hur riskfaktorerna kan undvikas.
  Har alltså män en högre benägenhet att leva osunt? Ja det ser inte bättre ut med de siffror som Pär levererar.

  Någon skriver:
  ”Det krävs sånt jävla mod för detta, och det är inspirerande. Jag tror fan du har varvat Strindberg när det gäller strider vid det här laget.”

  Alternativet till mod kan här vara dumhet.

 43. Lars Says:

  @Douken

  Ja, precis, jag provade att räkna bort kärlsjukdomar i hjärnan, och får då:

  Kvinnor 14 399
  Män 13 943.

  @Admin AT Barntjuv.tk

  Räkneexemplet med resultatet Kv: 11183 Män: 11483 stämmer.

  @Pär Ström

  Saknar fortfarande underlag för uträkningen för siffrorna som redivosas i bloggen , dem som dog av hjärtproblem under 2010, samt vilka hjärnsjukdomar som är borträknade.

  Har socialstyrelsen verkligen räknat in hjärnsjukdomar i underlaget för hjärt- och kärlsjukdom. Eller är det ”kärlsjukdomar i hjärnan ” som Pär benämner hjärnsjukdom. (räkneexempel fel i så fall)Alzheimers är en hjärnsjukdom.

 44. Leif Says:

  Nya problem:
  http://svt.se/2.108068/1.2736943/kvinnor_sover_samre_an_man
  http://svt.se/2.108068/1.2736986/stress_vanligaste_orsaken_till_sjukskrivning
  http://playrapport.se/#/video/2736957

 45. ParStrom Says:

  Coachen:
  Socialstyrelsen har delat upp dödsfallen i typer som inte går omlott. Mina siffror är därför korrekta.

 46. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  @Lena (09 mars 2012 kl. 12:16),
  problemet handlar i första hand om att media och övriga samhället på något mystiskt sätt alltid utmålar kvinnor som mer lidande, trots att statistiken talar ett motsatt språk!

  Är det inte problematiskt för dig att Kristina Sparreljung, som representerar Hjärt-/lungfonden, LJUGER?

  Jag har redan visat det i tidigare kommentarer.

  Ett annat exempel: man arrangerar årligen Rosa bandet-galor (p.g.a. bröstcancer, som främst drabbar kvinnor), trots att den vanligaste cancerformen är prostatacancer (som drabbar män)!
  Varför fokuserar man på bröstcancer?

  Lena, detta är inga enskilda ”incidenter” om du tror det.

  Kommentarer:

  1.)
  vem använder ordet ”gumma” i media?
  När läste du det senast och har du någonsin läst ”gummslem”, alt. ”tantslem”?

  Nej, visst är inte ordet ”gumma” aggressivt men däremot ord som ”gubbe”, ”gubbvälde” och ”gubbslem”.

  Vilka skällsord tänker Du på, som är ”mycket värre”?

  2.)
  exakt VAR någonstans har du läst det du har läst om att ”tidigare forskning utgått från män och därför blivit felanpassad för kvinnor i ett medicinskt perspektiv” och hur är det det relevant här?

  Varför läser du inte på istället, t.ex. här:
  http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Sa-godkanns-ett-lakemedel/Test-pa-bade-man-och-kvinnor/ .

  Det är ju KVINNOR, snarare än män, som har påstått sig vara just diskriminerade, genom den myt, som du förmedlar.

  3.)
  har du verkligen letat under rätt buske och läst på tillräckligt?
  Nyttan är att finna sanningen, om den betyder något för dig.

  @Patrik B (09 mars 2012 kl. 10:51),
  nja…det var inte mycket till ursäkt. Snarare skyllde hon ifrån sig. Hon förklarade inte heller faktafelen.

  “Men snälla! Lite besinning vore på sin plats. Kristina Sparreljung har bett om ursäkt för sin formulering.”.

 47. Leif Says:

  @Lena:
  ”Kvinnor och män är biologiskt olika, så vad är problemet att forska på hjärtinfartsområdet som för två olika grupper?”
  När såg du senast en motsvarande satsning på gruppen män specifikt? Kan du visa på någon länk?

 48. ParStrom Says:

  Betr diskussion om man ska låta saken bero eller inte är jag av den åsikten att det får vara nog med det omfattande spridandet av halvlögner och lögner som felaktigt ger bilden att kvinnor har det mycket värre än män i samhället. Därför måste vi börja statuera exempel när statistik missbrukas.

 49. 50/50 Says:

  Det är ädlare att hjälpa kvinnor än män. Kvinnor anses vara offer för omständigheterna medan männens problem ses som självförvållade. Kvinnor ses som svagare med större behov av hjälp osv.

  Själv tror jag att kvinnor är lika kompetenta som män och knappast behöver särbehandling!

 50. Lars Says:

  @Pär Ström

  Så den exakta källan och redovisningen av siffrorna som genererar resultatet i uträkningen är…… ?

 51. kl Says:

  Förutom livsstilen övervikt, fetma (50% av männen, 30% av kvinnorna), rökning, högt kolesterolvärde så är negativ stress en stor orsak till hjärt och -kärlsjukdomar.
  Man talar fortfarande om A och B människor, de som inte retar upp sig på allting är mindre stressade.

  Min pappa fick sin första infarkt vid 50 år, han tog sig till sjukhus några dagar efter den första infarkten som han uppenbarligen hade ignorerat, bypass-opererad 2 ggr efter detta. Han har alltid varit en sådan person som irriterar sig på det mesta, är det inte politiska beslut, så är det dåliga tv-program, taskiga bilförare eller helt enkelt att det är fel väder för den aktivitet han tänkt sig.

  Det bästa skyddet för hjärtat är att leva hälsosamt med tanke på kost, motion men framförallt försöka vara positiv och inte leta efter saker att irritera sig på.

 52. 50/50 Says:

  @Pär Ström,

  Snälla, kan du inte i alla fall ibland skriva om vad du vill ändra på

  T.ex. vad du vill göra för att:

  1. Förbättra pojkars och manliga studenters studieframgång?
  2. För att minska arbetsolyckor?
  3. För att förlänga mäns livslängd?
  4. Avskaffa könsdiskriminerande lagar?
  5. Motverka könsmärkta skattpengar?
  osv.

 53. Admin AT Barntjuv.tk Says:

  @till_den_som_är_intresserad,
  Med all respekt men om en post har nummer 34 och kallas: ”Ischemiska sjukdomar” och därefter följande post har nummer 341 och kallas: ”därav akut hjärtinfarkt”, så känns det som om den senare är baserad på den förra.

  Tänker jag fel här?

  @Lars (09 mars 2012 kl. 12:34),
  hur fick du fram dessa siffror:
  ”Kvinnor 14 399
  Män 13 943.”?

  Provade du inte mitt räkneexempel, med tanke på att du skrev till P. S.:
  ”Saknar fortfarande underlag för uträkningen för siffrorna som redivosas i bloggen”
  ?

  (hm…”redivosas”?)

  @Douken (09 mars 2012 kl. 11:55),
  ja, visst är statistik fantastisk?

  Snart är det ingen som dör längre och alla föryngras.
  Med rätt siffror så…

 54. ParStrom Says:

  @Lars:
  Jag har länkat till Socialstyrelsens rapport.

 55. ParStrom Says:

  Till två kommenterare:

  Rättelse: Jag hade faktiskt missat att gruppen 341, ”därav akut hjärtinfarkt”, är en undergrupp till 34, ischemiska hjärtsjukdomar. Detta ändrar siffrorna en aning, men det principiella resonemang som jag har fört påverkas inte. Beklagar i alla fall misstaget. Jag har fört in ändringen i bloggposten.

 56. Ulf T Says:

  @Lena,

  Det blir helt fel att piska upp hat med – Folk är ute efter oss män!

  Det är bra att skilja på hat och ilska. Det är inte fel att bli arg när statistik vinklas för att göra kvinnoproblem av saker som i större utsträckning drabbar män.

  Jag ser bara två kommentarer här som är mer angrepp på Sparreljung som person, men något hat ser jag inte. Kan du förtydliga vilka kommentarer du menar är hatiska?

  Dessutom är det väl inte ”folk är ute efter oss män”, utan snarare ”tröttsamt att kvinnor skall prioriteras till och med när män drabbas värst”. Ett liknande fall var när man skulle sätta fokus på skadliga arbetsmiljöer och lyckades helt undvika att nämna att t.ex. 58 av 59 personer som dog på jobbet 2010 var män (och att skadestatistiken i övrigt är någorlunda jämlikt fördelad) – det gick att göra kvinnofråga av det också.

  Motsats ord för gubbe är gumma. Inte speciellt aggressivt eller kränkande, enligt min mening. Det finns mycket värre skällsord.

  Så enkelt kan man inte riktigt göra det. ‘Gubbe’ används på ett helt annat sätt numera, t.ex. ”gubbvälde” (medan motsvarigheten när kvinnor dominerar tenderar att kallas ”girl power”, alternativt ”jämställt”). Från början hade varken ‘gubbe’ eller ‘gumma’ nedlåtande betydelse, men ‘gubbe’ har definitivt fått det på senare tid.

  ‘Gumma’ är knappast ens längre motsvarigheten till ‘gubbe’, i alla fall inte annat än i undantagsfall. Ta t.ex.
  – Gubbdjävel – kärringdjävel
  – Gubbsjuka – tantsjuka (i alla fall enligt Wikipedia, men vem säger så?)
  – Fula gubbar – ???

  Den enda vanliga förklenande formen av ‘gumma’ jag kan komma på på rak arm är ‘lilla gumman’. Annars är gummor kloka och snälla för det mesta.

  Etymologin för ‘flicka’ är ung. ‘slyna’, men det är inget vi bryr oss om idag, eftersom ordets betydelse har förändrats. Dess manliga motsvarighet idag, ‘pojke’, kommer från finskans ‘poika’, som (tror jag) betyder ‘son’. Så ords betydelse förändras… ibland rätt ordentligt – ibland inte lika mycket.

 57. Ulf T Says:

  @Admin AT Barntjuv.tk,

  Varför läser du inte på istället, t.ex. här:
  http://www.lakemedelsverket.se/malgrupp/Allmanhet/Lakemedel/Sa-godkanns-ett-lakemedel/Test-pa-bade-man-och-kvinnor/ .

  Det skall kanske nämnas i sammanhanget att det ingalunda är riskfritt att vara med i testgrupper för nya läkemedel – betydligt mer riskfritt idag än tidigare, men även på senare tid har det ibland gått rejält snett.

  Även länken du gav noterar ju att man i tidiga stadier testar mest på män, då man inte vet hur det kan påverka graviditeter. Innan dess, när risken är ännu högre, föredrar man djurförsök, i den mån det går.

 58. Göran Says:

  @ Men snälla (sic) 50/50

  Det är ju exakt vad Pär gör !

  Han försöker påverka opinionen till att uppmärksamma även mansfrågor .

  Kvinnofrågorna är ju redan (mer än) välbelysta .

 59. 50/50 Says:

  @Göran

  Javisst, fast det kanske vore på tiden att komma med några förslag på lösningar också? Att vara kverulant kan vara nog så bekvämt men inte särskilt konstruktivt….

 60. Lars Says:

  Antar att Ström riktar rättelsen av sina siffror till samtliga kommenterare, inte bara de två kommenterare som undrade hur det gick ihop.

  Samt undrar jag över, stod det inte i samband med siffrorna i bloggen att HJÄRNsjukdomar var borträknade. Har jag drömt det, eller ingick den justeringen i rättelsen?

  Samt ifrågasätter jag starkt påståendet att
  ”…det aktuella forskningsprojektet avser enbart hjärtforskning.”

  -Menar Stöm då bara hjärtorganet, så följdaktligen ska kärlsjukdom i hjärnan räknas bort? Ska inte all förkalkning och kärlrelaterad död då räknas bort?
  Detta blir mer och mer komplicerat för att få fram riktigheten i Ströms påstående.

  Jag kan dessutom inte se att kampanjen fokuserar uteslutande på själva hjärtorganet, vilket enligt Ström skulle motivera att stryka grupp 36.

  Menar Stöm då att forskarna tänkt sig att förkalkning av kärl ska separeras från hjärtforskning, när just förkalkning av kärl är en icke försumbar del av sjukdom i just hjärtorganet.

  Finns någon länk till det aktuella forskningsprojekt på enbart hjärta som Ström hänvisar till?

  Kampanjen använder ordet ”kvinnohjärta”, ordet används av reklammakaren för att promota kampanjen. Det kan väl inte vara en sådan förenklad tolkning det är frågan om.

  Vissa kommer kanske förgargas över min kritik, men det är en del i att inte vara helt okritisk. Det är lätt att ta till sig delar av Ströms budskap, men visst är det så att jag anser att det totala innehållet, enligt min mening, inte vilar primärt på seriösa fakta och en helt jämställd värdegrund.

 61. Lars Says:

  Rättning av ovan, jag ser att sjukdomar i hjärna står kvar i blogginlägget. Det är alltså inte redigerat.

  Jag kände mig plötsligt mäkta fånig när jag ringde socialstyrelsen och frågade varför sjukdom i hjärna var inkluderat i grupp 33 – Cirkulationsorganens sjukdomar. Insåg plötsligt att det var mäkta felaktigt, och Anders Jacobsson blev stum. 🙂

 62. PLP Says:

  Intressant. Enligt henne var ju breivik samma som billing och nu vill hon käka middag ihop trots depressionen. Jag får inte ihop det.

 63. Lena Says:

  Admin AT Barntjuv.tk:

  ”Är det inte problematiskt för dig att Kristina Sparreljung, som representerar Hjärt-/lungfonden, LJUGER?”

  Påstå någon ljuger är lika allvarligt. Statistik kan väljas och urval kan tas från olika perspektiv, så det blir fel att mena att någon med ont uppsåt ljugit! Speciellt när så troligen inte var fallet. Dessutom svarar hon Pär Ström att det är lika viktigt med forskning för bägge könen.

  ”Ett annat exempel: man arrangerar årligen Rosa bandet-galor (p.g.a. bröstcancer, som främst drabbar kvinnor), trots att den vanligaste cancerformen är prostatacancer (som drabbar män)!
  Varför fokuserar man på bröstcancer?”

  Försök tänka dig in att det finns en mängd olika organisationer som lobbar för händelser de drabbats av. Helt utan tanke på att diskriminera någon specifik grupp. Dessutom finns inga som helst hinder att starta liknade kampanjer för män för prostatacancer. Något som även skett t ex mustasch-kampanjen:

  http://www.cancerfonden.se/sv/mustaschkampen/

  ”Lena, detta är inga enskilda “incidenter” om du tror det.”

  Vi väljer själva vilken information vi tar in och HUR vi vill tolka in det hela. T ex. en stressad man tränger sig i kassakön för hans barn har gjort i blöjan i barnvagnen. Händelsen kan tolkas på två olika sätt:
  a) Det var en typisk egoistisk man som bara tar för sig utan att tänka på andra.Typisk buffel.
  Eller
  b) vilken hjälte han tar sitt barn i första hand och kämpar för att få barnet snabbt i torra byxor.

  Samma händelse med två olika tolkningar.

  ”vem använder ordet “gumma” i media?
  När läste du det senast och har du någonsin läst “gummslem”, alt. “tantslem”?”

  Kan ärligt talat inte minnas när jag läst om ”gubbslem” heller. Är dock övertygad om att Pär Ström hittat några av de ”godisbitarna” från landets dagspress. Dessutom tror jag du skulle må mycket bättre om du istället tog och läste in dig på alla bra saker som står om män.

  ”Vilka skällsord tänker Du på, som är “mycket värre”?”

  Nu citerade Pär Ström ”Gubbe” och inte ”gubbslem”. Ordet hade du istället omvandlat till det sista.

  ”exakt VAR någonstans har du läst det du har läst om att “tidigare forskning utgått från män och därför blivit felanpassad för kvinnor i ett medicinskt perspektiv” och hur är det det relevant här?”

  Det är relevant för inlägget vinklas på det sättet att Kristina Sparreljung ska tolkas in som en könsfaschist, vars syfte är att förneka mäns lidande av hjärtsjukdomar. Jag menar att män och kvinnor ser biologiskt olika ut. Därför kan inte t ex forskning kring hästnjurar appliceras på hjortnjurar.

  Jag har hört kring den här medicinska skillnaden för flera år sedan, då jag arbetade på en Hjärtintensiv-avdelning. Exakt vart källan kom från då kan jag inte svara på idag. Däremot fanns många överläkare med expertkunskaper.

  Karolinska institutet skriver t ex nedan:

  ”Mer än hälften av alla dödsfall beror på hjärt-kärlsjukdom, som är den vanligaste sjukdomsorsaken hos både män och kvinnor. Men fortfarande är de flesta studierna om hjärt-kärlsjukdom utförda på män.”

  Av den enkla anledningen krävs det troligen mer forskning även på kvinnor.

  ”som har påstått sig vara just diskriminerade, genom den myt, som du förmedlar.”

  Jag förmedlar inga myter. Utan jag står med båda fötterna på jorden.

  ”har du verkligen letat under rätt buske och läst på tillräckligt?
  Nyttan är att finna sanningen, om den betyder något för dig.”

  Jag tänker bortse från ditt respektlösa tonfall. Sanningen är den som kommer av forskning. Därför krävs forskning på alla områden.

 64. Lena Says:

  Admin AT Barntjuv.tk:

  Karolinska institutet skriver t ex nedan:

  “Mer än hälften av alla dödsfall beror på hjärt-kärlsjukdom, som är den vanligaste sjukdomsorsaken hos både män och kvinnor. Men fortfarande är de flesta studierna om hjärt-kärlsjukdom utförda på män.”

  http://www.expertsvar.nu/partners.4.5d7d40fd1154283906d80001013.html?authorityId=10&action=view&sv.url=12.79054fe117ef6a1943800013

 65. Leif Says:

  Hästnjurar och hjortnjurar. Det var verkligen långsökt.

 66. Lena Says:

  Leif:

  Det är möjligt.

 67. Leif Says:

  @Lena:
  Verkligen!

 68. Maverick Says:

  Grundkurs i debatt- och/eller propagandateknik.

  I ”Statistikträsket” vinner alltid.

  II Den/de som vrider och vänder på siffror i all oändlighet
  förlorar. I stort sätt ingen orkar/vill lyssna.

 69. Lena Says:

  Leif:

  Veterinär?

 70. ParStrom Says:

  Lars:
  Sjukdom i hjärna är ju punkt 36 i tabellen jag lagt in. ”Sjukdomar i hjärnans kärl”, står det.

 71. Leif Says:

  @Lena:
  Människa. Liksom du.

 72. Lars Says:

  För att berättiga siffrorna som föranleder Ströms påstående att:

  ”Det är alltså lite fler män än kvinnor som dog 2010 av hjärtproblem. ”

  (Observera att gruppindelning ”hjärtproblem” eller ens ordet inte finns i socialstyrelsens rapport, utan är en helt ny indelning, av mig veterligen ej sanktionerad av varken socialstyrelsen eller kardiolog).

  utgår Ström, så vitt jag kan förstå, ifrån sin egen bedömning att socialstyrelsen klumpat ihop HJÄRT- och HJÄRNsjukdomar.

  För att knyta ihop sanktionerandet av undantagande av grupp 36 och därmer komma fam till den egna beräkningen anförs:

  ”Och det är bara hjärtan det handlar om – det aktuella forskningsprojektet avser enbart hjärtforskning”

  Vilka belägg i Ströms resonemang finns för den logik och statistik som så tvärsäkert anförs?

  Vill återigen påpeka att det inte är för att bevisa vilket kön som är överrepresenterat jag ifrågasätter. Som synes i dagens kommenteringar upprör Ströms uppgifter starka känslor, det är också därför väsentligt att den information som diskuteras är korrekt.

 73. Lars Says:

  Per@

  Sjukdomar i hjärnans kärl är inte hjärnsjukdom. Om inte du sitter på annan information, vill säga. I så fall får du gärna dela med dig.

 74. ParStrom Says:

  Lars:
  Sjukdomar i hjärnans kranskärl är inte hjärtsjukdom, det är det som är poängen.

 75. Lars Says:

  @ Pär

  Hur underbygger du det påståendet när det förhåller sig enligt nedan:

  Läs sidan 42 i socialstyrelsens rapport.

  Sjukdomarna i cirkulationsorganen – ischemiska hjärtsjukdomar och
  cerebrovaskulära sjukdomar (sjukdomar i hjärnans kärl).

  Cerebrovaskulära sjukdomar (CS eller CVS) är sjukdomar i hjärnans blodkärl. CS orsakar en stor del av fallen av för tidig död hos människor i moderna västerländska samhällen. Stroke (slaganfall) kan bero på både hjärninfarkt och hjärnblödning. Cerebrovaskulära sjukdomar innefattar slaganfall (”stroke”), Transitorisk ischemisk attack (TIA), sinustrombos och asymptomatisk karotisstenos.

  Men du tycker helt enkelt att ovan icke är att hänföra till hjärtsjukdom?

  Långvarig hjärtsjukdom där plack bildas på insidan av ådrorna, högt blotryck, kanske återkommande hjärtinfarkter, ballongvidgning, sedan lossnar ett plack som tar sig upp i hjärnan och personen dör av stroke, och vips är det inte att avlida av hjärtsjukdom. Det finns en anledning till att grupp 36 står inordnat under 33. Annars får du argumentera vidare med karidologer och socialstyrelsen.

 76. Lars Says:

  Om grupp 36 är att hänföra till hjärnsjukdom, hur ska jag då ta någonting över huvudtaget i resonemanget på allvar?

 77. Lars Says:

  @Pär

  Vad innebär Cerebrovaskulära sjukdomar för dig?

  Enligt läkemedelsverket:

  I och med att hypertoni är så vanligt förekommande
  i befolkningen är högt blodtryck ur ett befolkningsperspektiv den dominerande riskfaktorn.

 78. Lars Says:

  Är det lämpligt att med helt egenkomponerade antaganden och därmed justering av statistik, gå ut med rubriken ”Fler män än kvinnor dör! ”

  Min rubrik skulle vara: ”Pär Ström har FEL – och glider undan frågor”

 79. Leif Says:

  Lars:

  Kampanjen Rädda kvinnohjärtat – Go RED

  Från Hjärt- lungfondens hemsida:
  ”Under mars uppmärksammar vi kvinnohjärtat. Fler kvinnor dör i hjärtsjukdom än i någon annan sjukdom, de drabbas i samma utsträckning som män om än cirka tio år senare i livet.”

  Från Dagens Media med anledning av kampanjen:
  ”– Man tänker ofta att hjärtinfarkt är något tjocka gubbar som röker på kontoret dör av. Faktum är att det är färre män än kvinnor som dör i hjärt- och kärlsjukdomar, säger Kristina Sparreljung.”

  Rapport från socialstyrelsen, Hjärtinfarkter 1987 – 2010:
  “Hjärtinfarkt är, både när det gäller incidens och mortalitet, starkt köns- och åldersrelaterad. Om man tar hänsyn till ålder är risken för män att drabbas eller avlida av akut hjärtinfarkt ungefär dubbelt så stor som för kvinnor.
  Under år 2010 dog 146 män och 108 kvinnor per 100 000 män respektive kvinnor i åldrarna 20 och över med en diagnos för akut hjärtinfarkt.”
  http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18511/2011-11-36.pdf

 80. per Hagman Says:

  inte en spænn till denna Misandriska fond.

 81. Coachen Says:

  Pär Ström skriver:

  ”Sjukdomar i hjärnans kranskärl är inte hjärtsjukdom, det är det som är poängen.”

  När fick hjärnan kranskärl? Är upptäckten av hjärnans kranskärl resultat av ny forskning?

  Pär envisades med sin matematik som utgick från hans felaktiga tolkning av en enkel och lättfattlig redovisning. Trots flera påpekanden om hans felaktiga räkneexempel hävdad Pär att han hade rätt och rättade sig först senare när även han fattat vad som redovisats i källan han själv valt.

  Och nu har hjärnan fått kranskärl också.
  Var ska detta sluta? 😀

 82. Ulf T Says:

  @Coachen,

  Blev du lite målkåt där? 😉

  Om du går tillbaks till Pärs artikel och tittar i tabellen står det ”hjärnans kärl”.

  Det är väl ändå den formuleringen vi skall diskutera, om något?

  http://icd.internetmedicin.se/diagnos/I60-I69-Sjukdomar-i-hjarnans-karl.html

 83. Joakim Says:

  @Admin AT Barntjuv.tk
  Du har rätt till din opinion, men att du inte fattar vem jag företräder är absurt. Jag var den första att publicera hennes första svar. När har jag någonsin sagt att människor inte kan tänka själva? Pär föreslog återigen att fler skulle maila henne, så jag kom bara med en invändande tanke. Sen är väl frågorna Pär syftar på rätt uppenbara? Hur kan de fokusera på kvinnohjärtan när fler män dör av hjärtsjukdomar när man utesluter andra sjukdomar? Är hon medveten om att Pär har publicerat det här inlägget? Om man sedan har andra frågor går det förstås bra att maila henne, men det jag kände mig kluven till var om alla borde använda det här inlägget som en mall för sina frågeställningar. Eftersom hon åtminstone bemöter oss på ett trevligt sätt och beklagar att vi har tagit illa upp så tycker jag inte att hon förtjänar hur många mail som helst för samma frågeställningar. Man får inte glömma att ha respekt för sina meningsmotståndare också, och även om tanken inte är att bomba henne så kan det bli den effekten om alla skriver samma sak.

 84. Brut Says:

  Så patetiska dessa feminister är. Så pass patetiska att man tar sig tid att anmärka på att Pär använde ordet ”kranskärl” istället för ”kärl” i forumet.

  Kvinnlig härskarteknik.

 85. Lars I Says:

  @Lars
  hakar man upp sig på enskilda siffror i statistiken så tror jag man missar Pärs väsentliga poäng i detta:
  När kvinnor drabbas, vare sig mer eller mindre än män, skapar det nyhetsinslag och riktade insamlinhskampanjer.
  När män drabbas är det förmodligen gubbar som förtjänar det.
  Och när någon påpekar ordvalet ”gubbe”, (”kärringar” vore fullkomligt otänkbart att rikta mot kvinnor), skyller hon på journalisten. Är det hederligt ?

 86. Coachen Says:

  Det har varit en intressant och mycket lärorik diskussion! Nu kan vi alltså dra slutsatserna:

  1) När Pär kritiserar siffror så menar han egentligen att kritisera något annat, i det här aktuella fallet ordval.
  1) När Pär redovisar fel siffror så ska de betraktas som rätt siffror.
  3) När Pär använder fel facktermer ska diskussionen utgå från rätt facktermer, inte från Pärs felaktiga kritik.
  4) Påpekande av felaktigheter ska alltid definieras som feminism som per automatik alltid ska bemötas med osaklighet och personangrepp.
  5) Avvikande åsikter ska alltid definieras som feminism vilket per automatik alltid ska bemötas med osaklighet och personangrepp.

  Tack för värdefull info!

 87. Shastra Says:

  @Coachen
  Du har fortfarande missat poängen. Pärs bloggpost handlade om Kristina Sparreljungs feministiska mansförakt. Inte om dina halmgubbar.

 88. Coachen Says:

  Shastra:
  Om du hade läst och förstått så hade du sett Pärs exempel på mansföraktet. Då hade du kanske också förstått slutsatserna jag dragit.

  Tack vare din kommentar kan jag dra en 6:e slutsats:

  Så snart avvikande uppfattningar och slutsatser framförs ska de alltid beskrivas som påhitt/”halmgubbar”. Detta avslutar effektivt vidare ifrågasättande av jämställdistiska åsikter.

 89. Lars Says:

  @Lars I

  Har ej hakat upp mig på enskilda siffror i statistiken. Jag hade synpunkter på de egenkomponerade snabba antaganden Ström bygger sin bloggpost på, vilket han uppmanar sina följare att ställa Kristina Sparreljung till svars för. Detta om just denna bloggpost.

  Ström öppnar visst för nytt tänkande, till en viss gräns, vilken kommer ganska tidigt när jag läser bloggens innehåll. Jag skulle gärna vilja kalla mig för jämställdist, för det låter riktigt bra.

  Men tyvärr är min kritik inte unik för endast ovan inlägg. Dessa ”artiklar” där snabba sågningar och helt egna tyckanden och antaganden presenteras som absolut sanning som underbyggnad av Ströms kamp och fina motiv. Ibland endast med en ironisk nedvärdering kring ”tips” som han förefaller inte ha satt sig in i.

  Ta te.x. Ströms dumpning av ICA-kurirens artikel om Kvinnorna på kaffeplantagen i colombia, skriven av en advokat inom människorätt, där krävdes bara en antydning om Ströms egen förträffliga kompetens som statistiker -eller i vart fall något som får får läsaren att anta att Ström är en av dessa statistikkunniga, samt en parallell till sambandet mellan sommarglass och drunkning. En nedvärdering som plötsligt är en ”poäng” i den jämställdiska kampen, ackompanjerat av uppmuntrande tillrop.

  Vad vore detta arbete om det inte fanns en starkt polariserande grund, dvs en kamp mot den orättvisa som lurar precis överallt- ja, definitivt inte lika upprörande och drivande för dess grundare och deltagare.

  Det är upp till andra att försvara denna onyanserade kamp.

  Lyfta pojkars och den manliga befolkningens problem och möjligheter är lovvärt, men fungerar tyvärr inte under Ströms flagga. Jag ganser att den Strömistiska kampen inte vilar på en jämställd och sund värdegrund. Ströms avvikande lovord om t.ex. Afghanska satsningar på barnmorskor landar mest som ett taktiskt försök att legitimera sitt etos.

  Jämställdism är Strömism -och inget annat.

  Jag är för jämställdhet , men definitivt ingen Stömist.

 90. Jenny Karlsson Says:

  Oj vilket liv det var här!

  Och vilken energi det lagts på att klaga på vad Kristina Sparreljung verkar ha sagt. Den som blivit ”intervjuad” av media känner säkert till hur lätt det är att bli felciterad.

  För den som inte känner till det. Kristina Sparreljung är en en riktig eldskäl vad gäller hjärt-lungdsjukdomar. Pappan dog när hon var liten och hennes barndom präglades till stor del av pappans hjärt-lungsjukdom. När hon blev äldre ville hon göra vad hon kunde för att fler ska kunna får friskare liv, både män som kvinnor.

  Den som träffat Kristina inser ju att hon blivit väldigt tokigt citerad, då detta inte är benämningar som hon tar i sin mun.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: