När Propagandaministeriet gör skol-TV…

by

Den statliga Utbildningsradion har gjort en serie teveprogram om demokrati för elever i grundskolans årskurs 0-3. För sexårsverksamheten och lågstadiet alltså – den period när barnen förmodligen är som mest påverkbara.

Så här puffas det för ett av programmen i serien på Utbildningsradions webbplats:

”Stuart får bestämma eftersom han har snopp”, står det. Det är till att lägga sig på rätt nivå…

Klickar man på länken kommer man till en lite längre beskrivning av detta utbildningsprogram i samhällskunskap för lågstadiet:

Stuart, Maja och Birgit är inlåsta i ett hus och måste lösa olika uppdrag tillsammans. Nu ska de städa, och de som har snopp ska bestämma. Stuarts passar på att lata sig, men Maja och Birgit blir så ilskna att han måste dra sig tillbaka till toaletten. Där kommer han på att det inte alls är någon bra idé att bara den som har snopp får bestämma. Men så var det i Sverige förr i tiden, och så är det faktiskt fortfarande i vissa länder.

Det verkar som om radikalfeministiska värderingar är nedplöjda i skol-TV för de allra minsta barnen. Manshat för lågstadiet. Är det bra?

Beträffande rösträtt (som är temat för det aktuella programmet) vill jag göra några kommentarer:

För det första kan man konstatera att kvinnor fick allmän rösträtt utan vidhängande förpliktelser före män, inte efter män. I början av mäns så kallade allmänna rösträtt fick de bara rösta om de hade gjort värnplikten Denna slapp kvinnor som bekant. Faktum är att när rösträttsdebatten fördes i början av 1900-talet var det just (den manliga) värnplikten som var drivande. Det ansågs absurt att någon skulle tvingas ut att försvara landet med vapen i hand -med risk för sitt liv – utan att ha rösträtt.

Snart fick inte bara männen utan även kvinnorna rösträtten. Men kvinnorna slapp värnplikten. Under många decennier (ända tills den avskaffades, vilket inte gjordes av jämställdhetsskäl).

För det andra kan den som läser på konstatera att större delen av historisk tid har båda kön varit utan rösträtt. Demokratibristen har varit en klassfråga, inte en könsfråga. Kungar och andra representanter för överklassen har bestämt, och ”vanliga” människor har varit lika maktlösa oavsett kön.

I detta blogginlägg har jag tidigare utvecklat frågan om rösträtten ur ett genusperspektiv. Där kan du läsa rätt mycket om detaljerna i rösträttens framväxt – ur ett genusperspektiv.

En sak till om Utbildningsradions program: Visst är det oerhört märkligt vilken fixering feminister har vid det manliga könsorganet? Jag vet inte för vilken gång i ordningen jag nu får anledning att skriva det…

För övrigt:Jag har träffat så många duktiga kvinnor i Östergötland”, säger Frida Boklund, regionchef på Företagarna i Östergötland. Det handlar om att Östergötland ligger långt ned på listan när det gäller kvinnors andel av företagandet (denna andel kallas ”jämställt företagande”). Kommentar: Eftersom Boklund konstaterat att det faktiskt finns många duktiga kvinnor i Östergötland kan man naturligtvis dra slutsatsen att det råder svårartat patriarkalt kvinnoförtryck i länet!  (obs ironi). Läs mer här. Tack för tipset, Inge!

Annonser

118 svar to “När Propagandaministeriet gör skol-TV…”

 1. Man & Woman United Says:

  Bekämpa Genusfascismen aka feminism jugend

  We don’t need no education 
  We dont need no thought control
  No dark sarcasm in the classroom
  Teachers leave them kids alone
  Hey! Teachers! Leave them kids alone!
  All in all it’s just another brick in the wall.
  All in all you’re just another brick in the wall.

  Skriv till UR

  Kontakta oss

  Telefon
  Växel: 08-784 40 00

  Mejl
  fornamn.efternamn @ ur.se

  Vi finns på Oxenstiernsgatan 34 i Stockholm.

  Postadress: Sveriges Utbildningsradio AB, 105 10  Stockholm
  Växel: 08-7844000
  Kundtjänst: 020-585800 alt + 46 8 784 42 40
  e-post: kundtjanst@ur.se
  hemsida:ur.se

   

 2. Freja Says:

  http://shitjamstalldistersay.tumblr.com/

  Så du menar att män var mer diskriminerade för att de var tvugna att göra värnplikten än kvinnor som inte ansågs kunna rösta just för att de var kvinnor och inte skulle få ha en talan? Intressant.

 3. Nils Jungenäs Says:

  Appropå propaganda-TV:

  SVT2 – Dagens tv-tablå börjar med ”Kvinnliga äventyrare” 08:05, och slutar med ”Beredskapsårens hjältinnor” 00:55.

 4. Man & Woman United Says:

  Bekanta dig med
  Hjernevask

  Harald Eias program om arv kontra miljö gjorde sensation i Norge och ledde till att genusvetenskapen fick indragna forskningsmedel.

  Sex viktiga avsnitt gås igenom på bloggen!

  Pellebilling.se/blogg

  http://www.Mansnätverket.org

 5. Lasse Says:

  ”Det verkar som om radikalfeministiska värderingar är nedplöjda i skol-TV för de allra minsta barnen. Manshat för lågstadiet. Är det bra?”

  Bara en liten del av det feministiska maskineri som indoktrinerar och hjärntvättar våra barn.

  Såg en film där de kidnappade barn i Afghanistan runt 6-7 års åldern (hela byar) för att sedan sätta dem i speciella skolor för att lära sig Sharia lagar eller med andra ord blir hjärntvättade och indoktrinerade även där.

  Ser ingen principiell skillnad mellan ovan nämnda exempel förutom frihetsberövandet, kidnappning och att det handlar om en annan religion.

  Ja, jag ser feminism mer som en religion och man skall inte tvinga på människor en religion.

 6. Henrik Says:

  Varför heter karln Stuart? Kanske för att skådespelaren heter det i verkligheten.

  Men om han inte gör det, varför ett så ovanligt förnamn?

  Stuart är nära besläktat med Steward som ju betyder butler, betjänt och väktare. Kan man ha haft detta i åtanke från UR:s sida?

 7. Sandra Says:

  Finns inte risken att sådana program får motsatt effekt? Att barnen får för sig att könet har något med att göra vem som bestämmer. Något som de kanske inte tidigare reflekterat över? Precis som de här enkäterna som gjordes på vissa dagis, om vad barnen anser om homosexuella och barn med annan hudfärg, för att kunna fånga upp ”attityder”. Frågor som förmodligen gjorde de mer medvetna om skillnader än de var innan… (var lite artiklar om det i svd för några månader sen)

  Sen om det nu är så självklart att mannen bestämmer varför måste det visas för barnen med hjälp av film. De borde väl redan vara medvetna om det i så fall. Nej verkar mer som att dessa filmer visas för att barnen inte ska riskera att ”missa” att mannen är norm och bestämmer, så att feminister får sitt existensberättigande säkrat…

  Hjärntvätt…

 8. Man & Woman United Says:

  Freja säger

  Så du menar att män var mer diskriminerade för att de var tvugna att göra värnplikten än kvinnor som inte ansågs kunna rösta just för att de var kvinnor och inte skulle få ha en talan? Intressant.

  Uppenbarligen väger du inte in i ditt smygande föraktfulla manshatiska resonemang att militärtjänstgöring är lekstuga och inte kanonmat. Inte heller reflekterar du över att männen där nere inte får något gratis av de där uppe i toppen. Varför fick kvinnorna rösträtt utan tvång om millitärtjänstgöring? Nu deltog inte Sverige i krig mot Nazisterna och än mindre gjorde väpnat motstånd (läs oenig regering wigforss) som Norge och Danmark. Sverige blev neutrala med Institutet för Rasbiologi och nazisternas fria passage för trupp transport malm. Sverige förblev neutrala när nazisterna ville till Norge för det tunga vattnet.

  Sverige var neutrala och svenskar teg liksom dagens jämställdhet och genus arbete är neutralt och ska tigas inför. Not!

 9. Henrik Says:

  Glömde sista Stuart-kopplingen:

  John Stuart Mill anses av vissa ha varit en tidig feminist, med sin ”the subjection of women”-text som var avgörande för kvinnors rättigheter;

  http://european-history.factoidz.com/john-stuart-mill-and-the-feminist-theory/

  Kanske är det en historiekunnig feminist som fått vara med och skriva manus för denna indoktrinering.

 10. Andreas Says:

  OT: Intressant program på SVT igår ”Så levde dom lyckliga”. Trebarnsmamman som kände sig provocerad av att det inte anses ok att lägga ner jobbet och vilja vara hemma med sina barn. Undrar hur många såna familjer/mammor det finns i Sverige. Många gissar jag.

 11. Man & Woman United Says:

  1866 upplöstes ståndsriksdagen och tvåkammarsystemet infördes. Under slutet av 1800-talet var det dock fortfarande endast en liten del av befolkningen som hade rösträtt. För rösträtt krävdes en taxerad årsinkomst av lägst 800 riksdaler eller fast egendom med lägst 1 000 riksdalers

  taxeringsvärde eller arrende av jordbruksfastighet av ett bestämt värde. Endast män över 21 år hade rösträtt till andra kammaren och ett krav var dessutom att skatt hade betalats under de senaste 10 åren. Endast drygt 20 % av den vuxna manliga befolkningen hade rösträtt 1866

  [11], men på grund av ökande inkomster, hade andelen ökat till ca 60 % 1908. Till andra kammaren var det lika rösträtt, medan den kommunala rösträtten var inkomstgraderad så att en enskild person kunde ha ett mycket stort antal röster. I städerna infördes 1868 en begränsning till max 100 röster eller 2 % av rösterna. Först 1901 infördes motsvarande begränsning på landet men till max 5 000 röster eller 10 % av totala röstetalet.

  [12] Även myndiga, ogifta kvinnor och bolag kunde från 1862 ha kommunal rösträtt om de uppfyllde övriga kriterier. Tanken bakom systemet var att personer som betalade mycket skatt hade rätt att påverka användningen av skattepengarna. Avsikten var också att skapa ett mått av stabilitet, då ett samhälle inte antogs tåla för stora spänningar mellan ekonomiska resurser och politiskt ansvar. Systemet innebar också att många förlorade sin rösträtt i samband med ekonomiska kriser.

  Rösträttsfrågan utgjordes av den utbredda debatten kring rösträtt i Sverige under början av 1900-talet

  , under ledning av Rösträttsrörelsen.

  En bidragande orsak, som gav stöd åt rösträttskraven, var införandet av allmän värnplikt. Medborgare skulle ha skyldighet att ta till vapen till landets försvar men samtidigt sakna rösträtt. I början av 1900-talet rådde en bred enighet om att rösträttsfrågan måste få en lösning. Socialdemokrater och liberaler förespråkade

  majoritetsval till andra kammaren. Högern ville ha

  proportionella val, men med vissa begränsningar i systemet som försvårade radikala samhällsförändringar.

  Regeringen Lindman (höger) kunde i riksdagen 1907 driva igenom en grundlagsändring som införde proportionella val med allmän rösträtt för män. Till andra kammaren var det lika rösträtt, medan det i kommunala val infördes en 40-gradig inkomstgraderad röstskala. För rösträtt till andra kammaren krävdes dessutom fullgjord värnplikt och erlagd skatt till både stat och kommun i minst tre år (s.k. ordentlighetsstreck). Dessutom uteslöts fängelseinterner och de som var omhändertagna av fattigvården. Även gifta kvinnor (tidigare endast ogifta och änkor) fick kommunal rösträtt, om inkomstkraven var uppfyllda. Bolag förlorade däremot rösträtt. Rösträttsåldern höjdes till 24 år.

  [13] Grundlagsändringen bekräftades i riksdagen 1909 och i andrakammarvalet 1911 tillämpades de nya reglerna för första gången.

  År 1918 infördes allmän och lika rösträtt i kommunala val för män.[14]

  Under trycket av den våg av revolutioner som skakade Europa vid slutet av första världskriget beslutade riksdagen om allmän och lika rösträtt för kvinnor och män den 24 maj 1919.

  [14] Reformen genomfördes efter förslag från en koalitionsregering bestående av liberaler och socialdemokrater. Åldersgränsen sattes till 23 år vid val till riksdagen och kommunala val. Dessutom skulle man ha betalat kommunalskatt under ett av de tre år som föregick valet. Man fick inte heller vara försatt i konkurs, ej vara förklarad omyndig eller under längre period erhållit understöd av fattigvården, eller förlorat sin rätt genom straffrätten. År 1921 hölls de första valen till andra kammaren där kvinnor deltog.

  Ordentlighetsstrecken innebar att ca 4% förlorade sin rösträtt efter 1919, fler män än kvinnor, och fler i städerna än på landet. De flesta män föll på kravet på betald kommunalskatt

 12. Patrik B Says:

  Rösträttsdiskussionen är väldigt tröttsam. Kan vi inte bara enkelt konstatera som det var:

  Från 1860-talet till 1900-talets början hade ett fåtal män med förmögenhet och/eller höga inkomster rösträtt men inga kvinnor. Med tiden ökade andelen män som hade rösträtt. Men fortfarande berövades många män rätten att rösta och länge hade rika män betydligt fler röster än andra män.

  Allmän och lika rösträtt (dvs en person en röst) infördes för män först 1918 och för kvinnor 1921. Lite diskriminerande mot kvinnor men inte så mycket att bråka om.

  I de länder i världen där kvinnor fortfarande inte har rösträtt, som Saudi-Arabien och andra länder runt Persiska viken, är inte männens rösträtt mycket värd. Männen får rösta i val till ett maktlöst parlament. Men i praktiken är det kungafamiljen som har makten över landet. Problemenet med Saudi-Arabien är inte att bara kvinnor är förtryckta utan att hela befolkningen är förtryckt.

 13. UNDRANDE Says:

  @Freja säger:
  14 mars 2012 kl. 9:22

  ”Så du menar att män var mer diskriminerade för att de var tvugna att göra värnplikten än kvinnor som inte ansågs kunna rösta just för att de var kvinnor och inte skulle få ha en talan? Intressant.”

  Vilken tur att läsförståelseprov och IQ test inte finns som krav för att få rösträtten. Annars hade du inte haft rösträtten än idag.

 14. GG Says:

  Patrik B: Håller med om att den är tröttsam. Men om man läser Pärs utredning som han länkar till ser man att verklig allmän rösträtt för män infördes 1923.

 15. Stoppa genusväldet! Says:

  Det här är så jävla typiskt alltså, jävla fittsverige!

 16. Man & Woman United Says:

  och de flesta kvinnor på att de erhöll understöd från fattigvården

  [12]. I några städer innebar reglerna att 25% av männen saknade rösträtt

  [12].

  Ordentlighetsstrecken avskaffades successivt. Kravet på genomförd värnplikt för rösträtt för män togs bort 1923. Fängelseinterner erhöll rösträtt 1937. 1945 utsträcktes rösträtten till de som fick understöd från fattigvård (dåtidens

  socialbidrag) och till dem som befann sig i personligt konkurstillstånd. 1989 fick slutligen alla svenskar över 18 år rösträtt då begreppet

  omyndigförklaring avskaffades.

  1968 fick utlandsboende svenska medborgare rösta.

  Rösträttsåldern sänktes 1945 från 23 till 21 år, 1965 från 21 till 20 år, 1969 från 20 till 19 år, och 1975 till 18 år.[13] Innan 1975 krävdes dessutom att rösträttsåldern uppnåtts senast året innan valet.

  Feminismen har gått från klasskamp till könskamp. Inte undra på att traditionella manliga Socialdemokratiska väljare valde borgarna. Som genus akademiska och radikalfeministiska SAP sår för de skörda..

  Dagens utspårade Feminism ser Mannen som potentiell förövare och än mer förbrukningsvara och inte som sin jämlike. Det är obekväm kritik av dagens feminism som Erin Pizzey och Doris Lessing sluter upp bakom. Det finns trots allt hopp.

 17. Hugo Says:

  UR-TV: Hur stämmer deras bild av att det alltid är mannen som har makten över när det ska städas ihop med påståendet att kvinnor tar ansvar för hushållsarbetet?

  Eller är det bara lite feministisk logik, igen?

 18. ParStrom Says:

  Har tagit bort en olämplig kommentar.

 19. Ivar J Says:

  Programmet ger flashbacks till 70-talet. Då var det klasskamp som gällde för telningarna. Ville, Valle & Viktor.

 20. Maverick Says:

  Money talks!!!

  Den nu rådande statsfeminismen är ett resultat av ett aldrig sinande penningregn som fullkomligt vräks ut av våra politiker. Här nedan följer ett litet exempel på hur våra inbetalade skattepengar fördelats under perioden 2007-10.
  Källa: Regeringskansliets hemsida – rubrik: ”För ett jämställt Sverige”.

  Hur kan det komma sig att just extremfeminister är ”mottagare” i en stor majoritet av de så kallade ”olika åtgärderna” som Regeringen överlämnar pengarn till?

  Regeringens handlingsplan för att bekämpa mäns
  våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck
  och våld i samkönade relationer antogs i november
  2007. Totalt satsas drygt en miljard kronor på 56
  olika åtgärder.
  Regeringens handlingsplan mot prostitution och
  människohandel för sexuella ändamål antogs i juli
  2008. Totalt satsas drygt 215 miljonerpå 36 åtgärder.
  Regeringens strategi för jämställdhet på arbetsmarknaden
  och i näringslivet antogs i juni 2009.
  Bland de över 60 åtgärderna finns särskilda insatser
  på 235 miljoner kronor som finansieras av jämställdhetsanslaget

 21. AV Says:

  Freja: Ingen sätter de två mot varandra. Men vi tar de båda var för sig:

  1. Rösträtt. Den har varit bunden till klass och kapital längst. Varken gemene man eller kvinna hade rösträtt. Dock hade vissa kvinnor rösträtt, liksom företag.
  I början på förra seklet fick män rösträtt under förutsättning att de betalade skatt och gjort militärtjänst. Handikappade, svaga, fattiga var alltså uteslutna. Något av det första som röstades igenom när de flesta män faktiskt fick rösträtt var att kvinnor fick allmän rösträtt. Några år senare fick även männen ovillkorlig rösträtt. På 80-talet fick även mentalt handikappade och omyndigförklarade rösträtt. Diskrimineringen i rösträtt var i ungefär tio år om man vill vara välvillig! Dags att släppa det nu?

  2. Värnplikt lades på män för att skydda kvinnor och barn. Att kvinnor inte ansågs passa in var dels pga vem som kan offras som förbrukningsvara, men mest för att krig på den tiden handlade mest om muskler. Tung utrustning och slit. Få kvinnor hade den styrkan att de kunde vara soldater på den tiden. Det handlade inte om att sitta i en stridsledning och spela flipperspel med människoliv på en dataskärm. Få kvinnor orkar springa med ryggsäck och ett maskingevär modell 1910. På 70-talet började krigsapparaten bli så mekaniserad att det faktiskt var värt att ta in kvinnor i försvaret. Började diskuteras 75 och infördes 80. Men bara frivilligt. Plikten att offra minst ett år till staten på en farlig verksamhet och bli kanonmat i händelse av krig har endast legat på män. Undantagen i regeringsformen mot lagen om könsdiskriminering handlade inte om att utesluta kvinnor, utan att påföra män en plikt kvinnor saknade. Denna diskriminering varade i 100 år! De få kvinnor som kände sig diskriminerade fram till 70-talet var nog lätträknade, jämfört med de män som ofrivilligt tvingades in i armen. Eller vad tror du?

  Om vi nu skulle jämföra dessa två diskrimineringar, som du verkar vilja göra, vilken var hemskast? Senast en kvinna diskriminerades på någon av dessa var över 30 år sedan. Senast en man var diskriminerad pga någon av dessa var två år sedan. Du känner garanterat en hel del män som inte ser tillbaka på sin militärtjänst med positiva minnen. Du har bara varit för egocentrerad för att fråga och lyssna
  Hur många lagligt diskriminerade kvinnor känner du?

 22. blomman Says:

  Apropå UR.

  jag sitter och äter pizza och zappar fram på svt:s text-tv. så här står det på sidan 112 kl 11.00:

  inkontinens – 20 år efter förlossning
  nästna varannan kvinna som fött barn har urinläckage ännu 20 år efter förlossningen, enligt en studie som omfattas vid Sahlgrenska akademin.

  40 procent av kvinnorna som alla hade barn hade fött ett barn vaginalt, led av urinvägsinkontinesefter två decennier. för de kvinnor somfött med kejsarsnitt var andelen drabbade 29 procent.

  övervikt, liksom flera förlossningar ökar ytterligare risken för långvariga urinläckage, enligt studien som på onsdagen publicerades i british journal of of obstetrics and genaeconlogy.

  Jag fick avsmak.

 23. Freja Says:

  @ AV

  ”Du känner garanterat en hel del män som inte ser tillbaka på sin militärtjänst med positiva minnen. Du har bara varit för egocentrerad för att fråga och lyssna
  Hur många lagligt diskriminerade kvinnor känner du?”

  För det första så har du ingen aning om jag frågat mina manliga vänner, släktingar och bekanta om deras militärtjänst, de allra flesta älskade det och tyckte det var skittufft att springa omkring med vapen och tyckte att de män som inte gör det är ”mesar” deras ord, sedan var det några som tyckte att det var för lång tid men ändå kul sen har vi min bror som spenderade två veckor(eller månader) i fängelse för att han vägrade och min systers man som tillbringade en vecka i fängelse för att han vägrade, det är ju självklart för jävligt. Det är också för jävligt att man tvingade män såpass länge till värnplikt där håller jag med MEN kvinnor var diskriminerade och är diskriminerade på flera plan med det inte sagt att män inte är det också.
  T ex fick inte min väninna ett jobb när hon berättade att hon hade en bebis, innan skulle hon fått det men sedan ändrade de sig när hon var naiv nog att berätta det, tur att sånt går att anmäla – deras anledning: det är ju morsorna som stannar hemma när ungarna är sjuka. Jämställt och bra?

 24. Jocke S Says:

  Tänkte samma, genusfascism. finns inget annat ord.
  Se upp för troll här, som genom diverse krumbukter vill lägga locket på!!!

 25. Ulf Andersson Says:

  Hej Pär!

  Kul att du tar upp detta. Jag bloggade om det den 22 oktober 2011:
  http://www.dads-r-us.se/2011/10/22/feminism-nu-pa-ett-lattforstaeligt-satt-for-de-minsta/

 26. Freja Says:

  Varför blir alla med andra åsikter än ni anklagade för att vara troll?

 27. kustsvenskenL Says:

  Ja’ feministerna är dagens svar på Wille Walle o Victor, hjärntvätt då hjärntvätt nu.

 28. kustsvenskenL Says:

  Stannar mer än gärna hemma o tar hand om barn, villket arbeta är viktigare än barnen? Gämlikhetens namn får inte männen vara med barnen, för deras mödrar o inte borta från arbetat för arbetsgivare’

 29. kustsvenskenL Says:

  Här är det gämlikhet, 4 grabbar som förlöjligar män för de är oträndiga o använder engångshyvlar flera ggr osv.

 30. Man & Woman United Says:

  @ Stoppa genusvåldet säger

  “Det finns trots allt hopp.”

  Vi måste ordna lagar som gör det olaglgit att vara feminist!!!!!
  Hur ska vi annars få stopp på galenskaperna!?!!?!?!?!?!?
  BRÄNN DOM!!!

  Helt Fel och sjuk inställning med bränna (våld)!

  En fredlig demokratisk förändring kommer ske.

  Krav ska framföras till regeringen NU:

  # könsneutral lagstiftning och införande av Resningskommissioner likt Norge. Se motioner sedan 2004 fram till 2012!

  # Könsneutral dagis och skola

  # Hälften av Roks miljard går till http://www.mansjouren.nu samt bekämpa kvinnors våld mot män,kvinnors våld mot kvinnor,(oprovocerat våld) mäns våld mot män på gatan.

  # Reformera vårdnadslagstiftningen från 2006.

  Ge stöd åt pappor att återfå kontakten med sina barn,läs mer barnombudsmannen Arne Wirén och pappamanualen.se
  Hjälp och ge stöd till barn som vill träffa sin pappa.
  Hjälp svikarfarsor och svikarmorsor att hantera sin situation. Hjälp barnen att utsättas av föräldrar som utövar PAS utan att koppla in Lvu. Våga ifrågasätta mödrar vilka manipulerar familjerätten och begår umgängessabotage. Det är inte acceptabelt att ett specifikt kön per automatik erhåller beskydd från radikal statsfeminism i lagstiftning och vårdnadstvister.
  Reformera LVU och stoppa miljon/miljard industrin baserat på barn från dysfunktionella familjer. Ge stöd till dessa dysfunktionella trasiga familjer, mammor och pappor att bli syrak och få hem sina barn från LVU i största mån.

  Fredligt demokratiskt förändringsarabete får inspiration av Manwomanmyth.com/youtube Marti Ashtisari,Medborgarrättsrörelsen i USA 1955–1968 ledd av Martin Luther King,Mandela,Ghandi,Julian Assange,WikiLeaksAnti könskrigsrörelsen, Erin Pizzey,Doris Lessing,Angry Harry,Rättssäkerhets,Monica Pernroth, Organisationen rsorg.se Thérése Juel och många fler som kämpar för Rättvisa,rättssäkerhet, mänskliga
  rättigheter, Män och kvinnors samma skyldigheter och rättigheter och likhet. Män och kvinnor ska bli varandras jämlikar.

  Genus Nytt kanske är rätt forum för att framföra ovan krav eller så är det men bara varit väldigt sega på att framföra krav om det som analyseras och skrivs om. Det är enighet om det som skrivs oavsett tidigare vänster och höger partitillhörighet.

  Kanske en Anti könskrigsdemonrusation som präglas av vetenskap och kärlek med krav på Jämställdhet 2,0 behövs. En anti könskrigsdemonrusation som samtidigt demonstrerar mot våldsvänstern,vänster och höger extrema,islamofober och främlingsfientlighet samt diktaturer i världen där alltid civila drabbas och dör, bekämpa geo/neo kapitalistisk och journalistisk korruption.

 31. Ulf T Says:

  @Freja,

  MEN kvinnor var diskriminerade

  Som sagt, kvinnor har kunnat göra värnplikt om de vill i ungefär 30 år. Om det var mycket till diskriminering borde vi ha sett en påtaglig effekt av detta, i form av kvinnor som aktivt söker militärtjänst nu när de äntligen får, och då tjänstgöringen dessutom är rena barnleken jämfört med för 100 år sedan.

  Försvarsmakten årsredovisning 2011:

  Rekrytering till Grundläggande Militär Utbildning (GMU):

  Behov 1 578
  Antal sökande totalt 2 877 kv, 19 548 män, 22 425 totalt
  Antal sökande som uppfyllde grundkraven 2 822 kv, 17 707 män 20 529 tot
  Antagningsbara 279 kv, 2 691 män, 2 970 tot
  Nominerade 251 kv, 1791 män, 2 042 tot
  Antagna 235 kv, 1 423 män, 1 658 tot
  Påbörjade utbildning 195 kv, 1 361 män, 1 556 tot

  Dvs av de som sökte var 12% kvinnor, varav 98% klarade grundkraven (mot 90% av de manliga sökande). Grundkraven är minimikraven för någon som helst position. 13.7% av de som klarade minimikraven är alltså kvinnor.

  En möjlig tolkning av detta är att viljan att göra militär tjänstgöring är större hos män – fler män än kvinnor söker som inte har goda förutsättningar att komma in.

  Sedan matchas kandidaterna mot de faktiska behovsprofilerna. Av de som återstår är 9.4% kvinnor, men av de som blir nominerade är 12.3% kvinnor. Varför?

  Om sökande från underrepresenterat kön, efter en helhetsbedömning enligt 9.3 Antagningsprövning – Urval 2, är behörig till utbildning och godkänd avseende krav enligt kravprofil till specifikt arbetsområde/inriktning ska denne/denna äga förtur före andra sökande från icke underrepresenterade kön.

  (Antagningsordning)

  Kvinnor kvoteras in i sista steget, upp till en procentsats som tycks motsvara den ursprungliga fördelningen av ansökande. Men endast 12% av de som söker frivilligt är kvinnor. 9% om man ser till vilka som motsvarar de faktiska kraven.

  Detta, som sagt, i en tid då betydligt fler roller i försvaret kräver mer intellektuell än fysisk kapacitet, än som var fallet för något halvt sekel sedan.

  (Kuriosa: bland de som tackade ja var 14% kvinnor, men endast 83% av dessa påbörjade utbildningen. 96% av de män som tackade ja påbörjade utbildningen, men eftersom det är så få kvinnor (195), hamnar nog skillnaden till stor del i felmarginalen).

 32. Man & Woman United Says:

  Vetenskap och kärlek – Anti könskrigsdemonstration;-)

 33. Leif Says:

  ”Nu ska de städa, och de som har snopp ska bestämma.”
  UR har satt in sina yppersta krafter på programserien.
  Och det är förstås bra att de talar om att detta är humor. Allra helst som man vänder sig till barn. Jag har nämligen svårt att tro att de uppfattar påståendet som humor om man inte påpekar det för dem.
  Jag tror däremot inte att någon hade tyckt att det var humor om man refererande till det motsvarande kvinnliga organet hade sagt att Maja och Birgit fick bestämma i kraft av denna resurs.

 34. Forellen Says:

  Rösträtt är inte allt förstås. Det finns andra mått på makt genom historien, och valfri 1800-talsskildring lär visa att svenska män och kvinnor inte åtnjöt samma friheter i vardagen.

  Likväl ett skumt barnprogram, som precis som Sandra skrev nog kan få motsatt effekt än den avsedda.

 35. AV Says:

  Freja. Jag tycker fortfarande det är värre att tvinga någon att göra ngt mot sin vilja än att utesluta ett fåtal kvinnor som skulle klarat gamla militärteknologin. Intressant inställning dina bekanta har mot män som inte gjort lumpen. Din bror kan inte ha det lätt i det gänget.

  Din väninna utsattes för olaglig diskriminering, inte med stöd i lagen. Ingen kvinna har blivit diskriminerad genom lagar mot henne på över 30 år. Fortfarande diskrimineras män enligt lag i Sverige. Varför är det så kontroversiellt att motverka det?

 36. Leif Says:

  ”För att öka företagandet krävs hårt arbete på flera nivåer.
  Särskilt för att få fram fler kvinnliga entreprenörer.”
  Kan det vara så att det krävs hårt arbete av de många duktiga kvinnor i Östergötland som Frida Boklund träffat? Eller är det någon annan som ska göra det, alltså arbeta hårt?

 37. Ulf T Says:

  Om man tittar på specifika krav, t.ex. till Operatör inom särskilda Operationsgruppen:

  Här är några historiskt konkurrenskraftiga resultat:

  Prov
  Löpning 10 km terrängbana 45 min
  Snabbmarsch i uniform 20 km 140 min
  Undervattensim 25 m
  Livräddning (50 m bröstsim, hämta docka på
  4 m djup och 25 m bogsering)
  1 min 45 s
  Bänkpress med den egna vikten som tyngd 3 repetitioner
  Dips 20 repetitioner
  Räckhäv 12 repetitioner

  Du ska också vara beredd på:

  Marsch med ryggsäck (cirka 20 kg)
  Praktisk orientering med fältkarta 1:50 000
  Att ta ut koordinater på fältkarta, såväl RT-koordinater som UTM-koordinater

  Inte omöjliga krav, men betydligt tuffare än Polishögskolans. 🙂

 38. Ulf T Says:

  @Freja,

  Varför blir alla med andra åsikter än ni anklagade för att vara troll?

  Inte alla, men erfarenheten är att det är rätt många som hoppar in och försöker provocera här, och sedan försvinner så fort någon vill diskutera eller ber dem komma med belägg. Jag misstänker att åtskilliga av de mest extrema utfallen mot kvinnor och feminister kommer sådana som vill få det att se ut som om vi här hatar kvinnor. Av den anledningen väljer i alla fall jag att inte besvara dem.

  Sedan har det väl lite med tonen att göra. Men du är ju en av de som faktiskt stannar kvar när det blir diskussion.

 39. Freja Says:

  @ AV
  ”Freja. Jag tycker fortfarande det är värre att tvinga någon att göra ngt mot sin vilja än att utesluta ett fåtal kvinnor som skulle klarat gamla militärteknologin. Intressant inställning dina bekanta har mot män som inte gjort lumpen. Din bror kan inte ha det lätt i det gänget.

  Din väninna utsattes för olaglig diskriminering, inte med stöd i lagen. Ingen kvinna har blivit diskriminerad genom lagar mot henne på över 30 år. Fortfarande diskrimineras män enligt lag i Sverige. Varför är det så kontroversiellt att motverka det?”

  Nå, nu umgås jag inte speciellt mkt med dessa män för jag tycker också det är en trist inställning att håna andra män och påstå att de är mindre manliga som inte gjort lumpen (min sambo har inte gjort den heller). Min bror umgås inte i samma kretsar heller.

  Det är hemskt att tvinga någon att göra saker mot sin vilja där håller jag med dig, jag håller även med Forellen som lite längre upp skrev att rösträtt inte är allt och att kvinnor på den tiden blev diskriminerade på andra sätt också men nog om det, det var då.

  Hur diskrimineras män i lag menar du? Och det är inte menat osm en otrevlig fråga utan en uppriktig.

  @ Ulf t
  Ja, troll kommer och går i de flesta forum, trodde du syftade på mig och jag är inte här för att provocera utan diskutera.

 40. Hjalmar Says:

  Sigmund Freud skulle vara *mycket* intresserad av feninisterna, och deras snoppfixering…

 41. Ulf T Says:

  @Freja,

  T ex fick inte min väninna ett jobb när hon berättade att hon hade en bebis, innan skulle hon fått det men sedan ändrade de sig när hon var naiv nog att berätta det, tur att sånt går att anmäla – deras anledning: det är ju morsorna som stannar hemma när ungarna är sjuka. Jämställt och bra?

  Å andra sidan har jag tidigare uppmärksammat att en numera rätt känd kvinna fick jobb som CFO (ekonomichef) trots att hon bara hade tre års arbetslivserfarenhet (ej som chef), inte hade ledarskapsutbildning (det påbörjade hon samtidigt), och dessutom skulle föda sitt första barn samma år.

  Så när man tittar på enstaka fall, så kan man få stöd för nästan vad som helst, från häpnadsväckande diskriminering av kvinnor till dito av män.

 42. Ulf T Says:

  @Freja,

  Ja, troll kommer och går i de flesta forum, trodde du syftade på mig och jag är inte här för att provocera utan diskutera.

  Det var iofs Jocke S som nämnde något om troll. Jag erbjöd bara min syn på saken, men talar naturligtvis inte för Jocke. 🙂

 43. Prill Says:

  @ Sandra

  Detta har jag också tänkt på. De feministiska dogmernas NORMERANDE effekt. Den är förmodligen mycket betydelsefull. Jag tror att dagens feminism i grunden är konservativ och syftar till att motverka jämställdhet och detta är bara ett i raden av alla tecken på detta. När feministerna lär ut att mannen är överordnad blir mjukiskillarna stressade och förstår att de måste ändra på sig för att bli riktiga män. Här har vi jämställdister en mycket uppgift.

 44. Nils Jungenäs Says:

  Blomman:

  ”-40 procent av kvinnorna som alla hade barn hade fött ett barn vaginalt, led av urinvägsinkontinesefter två decennier.”

  http://www.lovecorner.nu/geisha-kulor/272-0

  😉

 45. Valeria Says:

  Jag skulle inte kalla programmet för radikalfeministiskt. Då skulle Stuart knappast låst in sig på toan, utan då skulle väl Maja hämtat en kökskniv och sedan skulle saken vara ur världen – se bara på teckningen några antijämställdister överlämnade till Pär under den senaste pubträffen.

  Nej, ärligt talat, det här blir bara löjligare och löjligare för var dag som går.

 46. Valeria Says:

  @Freja

  Högkvalitativ sida du länkar till, och så undrar du varför du blir kallad för ett troll.

  Ärligt talat så tycker jag att det är en intressant invädning du gör, dock med det lilla problemet att den bara utgår från en faktor – nämligen könet. Att kvinnor under lång tid har ansets oförmögna att fatta beslut är sant, men detta har även innefattat en överväldigande majoritet av alla män.

  När kraven på frihet började uppträda under upplysningstiden så var många av de rättigheter som krävdes förbehållna de högre klasserna. Bönder, som utgjorde merparten av befolkningen, var inte så högt aktade att de ansågs kunna delta i styrandet av ett rike.

  Visst, du har en poäng i att de visserligen kunde kvalificera sig till detta, genom att göra en klassresa, men det var knappast någonting som gjordes i en handvändning.

  Slutsatsen blir att jag håller med dig om att det finns ett problem i att kvinnor saknade rösträtt som en följd av könstillhörighet. Men det finns en väldig risk för en snedvriden debatt om man inte tar hänsyn till andra faktorer som påverkade en människas potentiella inflytande.

  Som jag ser det finns det en enda anledning att enbart utgå från könets betydelse, och det är att man uteslutande bygger sin världsuppfattning på könsmaktsordningen, och betraktar all annan form av stratifikation som underordnad denna, eller i värsta fall ett hot mot den egna tesen.

  Se detta som ett synnerligen respektfullt bemötande av en person som länkar till barnsliga sidor.

 47. Lasse Says:

  @Freja

  Anser du det är rätt att publicera och hänga ut olika skribenter för att sedan köra en variant av ”guilt by assocation” genom att kalla dem för jämställdister.

  SHIT JÄMSTÄLLDISTER SAY.

  http://shitjamstalldistersay.tumblr.com/

 48. Lasse Says:

  Undrar vad framträdande feminister skulle säga om vi upprättade ett register och hängde ut dem på nätet med saker som de kommenterat (vissa riktiga grodor) vid olika tillfällen med både klockslag och dag.

 49. Lasse Says:

  Tycker ovanstående är så stötande att jag skall kosta på mig ett samtal till datainspektionen. De verkar inte ha några gränser överhuvudtaget di där feministerna, de kränker och går till personangrepp utan någon som helst urskillning.

  Feminister förefaller inte ha någon empati eller medmänskliga värderingar.

 50. Freja Says:

  På vilket sätt är den sidan löjlig menar du? Det är ju sant att dessa kommentarer kom om den stackars tjejen som blir mobbad över nätet för att hon inte följer normen och rakar armhålan, vad tycker ni om det?

 51. Freja Says:

  Ja, det anser jag 😉
  Feminster har blivit uthängda på nätet för saker de sagt så jag förstår inte skillnaden? Kommenterar man så korkat och mobbar tjejer på nätet får man skylla sig själv, säger man att alla män är svin så får man också skylla sig själv.

 52. Freja Says:

  ”Feminister förefaller inte ha någon empati eller medmänskliga värderingar.”

  Men dessa killar och män som hånar den här kvinnan de är förståss fulla av empati, förståelse och medmänskliga värderingar, men nej de är feministen som satte ihop hemsidan som är den elaka…sure….

 53. Törnrosa Says:

  Ulf T: Med statistik kan man ”bevisa” det mesta, och med enskilda exempel kan man försöka göra likadant.

  Men någonstans för den som tänker till lite grann så skulle jag vilja säga att det är en stor skillnad på Frejas exempel om hennes gravida väninna och ditt exempel om professorsdotterns karriär.

  För den normalbegåvade så är det inte svårt att räkna ut att det är betydligt mycket vanligare med Frejas exempel än ditt. Jag har själv sett hur kvinnor blivit behandlade. Utfrysta av manliga chefer (i de fall jag sett) när de ”smugit” med graviditeter för att att hinna få fast jobb m m.

  Medan ditt exempel är extremt unikt, skulle jag vilja säga. Alltså finner jag dem inte riktigt jämförbara. mvh

 54. Dan Says:

  @Lasse

  ”Undrar vad framträdande feminister skulle säga om vi upprättade ett register och hängde ut dem på nätet med saker som de kommenterat (vissa riktiga grodor) vid olika tillfällen med både klockslag och dag.”

  Det är väl det den här bloggen går ut på?

  Och, ”guilt by association”-kortet dras upp igen…

  Att kasta sten i glashus är inte nog för jämställdister, ni skjuter med kulsprutor i kristallpalats.

 55. David Eliason Says:

  @Freja
  ”Hur diskrimineras män i lag menar du?”

  – Det är olagligt att könsstympa flickor, men det är inte olagligt att könsstympa (omskära) pojkar. [Lag (2001:499) om omskärelse av pojkar]

  – Ogifta pappor kan bara bli vårdnadshavare om mamman godkänner det (hon kan neka mannen delad vårdnad) [http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htm]

  – Kvinnan har rätt att kräva faderskapstest av en man som hon anser vara far till det barn hon just fött, men en man som tror sig vara far till ett barn som en kvinna har fött har inte rätt att få detta testat utan kvinnans godkännande. [Föräldrabalken]

  – Även vid delad vårdnad krävs kvinnans godkännande för att pappan ska få halva barnbidraget

  – Ett barn vars moder är svensk medborgare får alltid svenskt medborgarskap. Men om fadern är svensk medborgare måste barnet antingen födas i Sverige eller så måste fadern vara gift med modern. [Lag 2001:82 om svenskt medborgarskap]

  – Socialtjänslagen har en formulering om att särskilt beakta kvinnors behov av stöd (5 kap. 11 §).

  – Det finns en speciell lagstiftning om att kvinnors organisering ska stödjas med statsbidrag, men inte mäns organisering [http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2005:1089]

  – Det finns en lag om statligt stöd till riksdagspartiernas kvinnoorganisationer [2010:473]

  – Det finns en lag om kvinnofrid men ingen lag om mansfrid

  – Mansjourer kan bara få bidrag för att hjälpa män som slår, inte de som blir slagna [http://www.kristdemokraten.com/article.asp?Article_Id=30303]

  – Kvinnor har rätt att bli kroppsvisiterade av en kvinnlig polis men män har inte motsvarande rättighet [http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19420740.htm#K28P13S3]

  – Citat från Jämställdhetslag (1991:433) 1 §: ”Lagen siktar till att förbättra främst kvinnornas villkor i arbetslivet.” [http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=1991:433]

 56. Valeria Says:

  @Freja

  Kommentarerna är på så låg nivå att de inte är värda att ta på allvar. Genom att uppmärksamma dem så spär man bara på sandlådenivån, och jag förstår ärligt talat inte hur det ska komma något konstruktivt ur det. De enda som bryr sig om sådant är de vekliga näthatarna, dvs. de som brinner för att skapa konflikter och inte är de minsta intresserade av seriösa diskussioner.

 57. Lasse Says:

  Pratat med datainspektionen och denna sida kan mycket väl falla inom PUL eftersom den framställs som kränkande mot vissa personer. Jag skulle definitivt göra en anmälan om jag blev direkt associerad med den här sidan. Nu blir jag det indirekt eftersom jag kallar man själv för jämställdist.

  ***********************

  @Freja

  ”På vilket sätt är den sidan löjlig menar du? Det är ju sant att dessa kommentarer kom om den stackars tjejen som blir mobbad över nätet för att hon inte följer normen och rakar armhålan, vad tycker ni om det?”

  Det är fel och stötande att ersätta en kränkning med en annan. Dessutom finns det flera kommentarer som inte associerar med det du pratar om t.e.x.

  Matte

  Vill passa på och säga att jag stöttat Pär i hans jobb också.

  När skall vi kunna läsa om kritiska studier om kvinnor och femininiteter ?

  Det skulle vara intressant att veta varför kvinnor väljer partner som de gör etc

  ************************

  Marcus Sjöberg

  Alltid lika kul att skratta åt er feminister och er ärofyllda kamp mot kvinnorförtrycket. Så in i helvete löjliga Ni är.

  ************************

  @Freja

  ”Ja, det anser jag
  Feminster har blivit uthängda på nätet för saker de sagt så jag förstår inte skillnaden? Kommenterar man så korkat och mobbar tjejer på nätet får man skylla sig själv, säger man att alla män är svin så får man också skylla sig själv.”

  Du agerar omoget, provocerande och onyanserat Freja. Förstår varför du i vissa fall hamnar under kategorin ”forumtroll”.

 58. Lasse Says:

  @Dan skriver

  @Lasse

  “Undrar vad framträdande feminister skulle säga om vi upprättade ett register och hängde ut dem på nätet med saker som de kommenterat (vissa riktiga grodor) vid olika tillfällen med både klockslag och dag.”

  Det är väl det den här bloggen går ut på?

  Och, “guilt by association”-kortet dras upp igen…

  Att kasta sten i glashus är inte nog för jämställdister, ni skjuter med kulsprutor i kristallpalats.

  *****************************

  Dan, ovanstående kallas för projektion.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Projektion_(psykologi)

 59. Dan Says:

  @Lasse skriver

  @Dan skriver

  @Lasse

  “Undrar vad framträdande feminister skulle säga om vi upprättade ett register och hängde ut dem på nätet med saker som de kommenterat (vissa riktiga grodor) vid olika tillfällen med både klockslag och dag.”

  Det är väl det den här bloggen går ut på?

  Och, “guilt by association”-kortet dras upp igen…

  Att kasta sten i glashus är inte nog för jämställdister, ni skjuter med kulsprutor i kristallpalats.

  *****************************

  Dan, ovanstående kallas för projektion.

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Projektion_(psykologi)

  *****************************

  Lasse, ovanstående kallas för ctrl+c, ctrl+v.
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Klippa_ut,_kopiera,_klistra_in

 60. Törnrosa Says:

  Lasse: Du är verkligen strålande. Som vanligt kommer du ridande med lansen i högsta hugg för att punktera en kvinna som ger sig in till Pär för att försöka diskutera.

  Jisses det hemska lilla stycket kan vara en feminist. Eller ett troll, eller härskarteknisk, rent av. Bäst att skrämma henne med att ringa datainspektionen och hota med PUL.

  Du förnekar dig inte * asg*

 61. Dan Says:

  @Törnrosa

  Ducka! Nu kommer stenarna! 😀

 62. Lasse Says:

  @Dan

  Vilken sandlådenivå du bidrar med *suck*, provocera eller agera ”forumtroll” bäst du vill, biter inte på mig 😉

  För endast debatt med seriösa skribenter men du kommer säkert blir omtalad som tredje person. Eller med andra ord kommer inte mata dig, något mer.

 63. Lasse Says:

  @Törnrosa

  Som brukar komma med uttalanden som att någon hotat (fast det inte alls stämmer)

  Fram med offerkoftan nu, för nu kommer förövaren Lasse.
  (så lätt framställs man som den onde enligt feministisk klassiskt maner)

 64. AV Says:

  Freja: Lagar som diskriminerar män. Varsågod.

  http://rutrutan.wordpress.com/2011/09/06/serie-konsatskiljande-lagar-i-sverige/

 65. Törnrosa Says:

  Dan: 😀
  Ni kan vara lugna. Jag ska gå ut med hunden *asg*
  Ha det bra Dan

 66. Ulf T Says:

  @Törnrosa,

  Men någonstans för den som tänker till lite grann … För den normalbegåvade så är det inte svårt …

  Det var inte dåligt vad du laddar med insinuationer! Nå, jag vet iofs mycket väl att jag inte är ‘normalbegåvad’, men min poäng understryks snarare av din invändning: du tycker dig veta, baserat på egna observationer, att din bild är mycket mer rätt än min bild.

  Enstaka exempel kan utgöra ”existensbevis” för det ena eller det andra, men räcker naturligtvis inte för att dra generaliserande slutsatser. Jag har aldrig påstått något annat. Mina personliga erfarenheter, liksom dina eller Frejas, är inte bevis för något, annat än möjligen att det går att uppleva saker på det viset.

  Intressant är för all del att ”professorsdottern” upprepade gånger bjudits in att tala om hur tufft det är för kvinnor att ta sig fram. Inte ett enda exempel har jag lyckats hitta på hur hon blivit ombedd att kommentera den spektakulära särbehandling hon själv blivit föremål för, vare sig det var för att hon var kvinna, för att hennes pappa var en tungviktare eller – mest troligt – båda faktorerna blandat med att hon själv säkert är mycket kapabel.

  Min invändning mot det är främst att hon knappast kan tjäna som en förebild för ”vanliga” kvinnor, då hennes egen karriär inte går att emulera – om det skulle gå vore det å andra sidan ett tecken på att kvinnor verkligen har rätt extrema fördelar av sitt kön. Trots detta är det tydligt att man vill lyfta fram henne som förebild. För vad? frågar man sig då.

 67. Lasse Says:

  @Törnrosa

  Gå ut med hunden, få lite luft och energi 🙂 måste vara påfrestande att springa runt och påstå att män ”hotat” som du gör.

 68. Liberalen Says:

  Valeria skriver: ”Kommentarerna är på så låg nivå att de inte är värda att ta på allvar. Genom att uppmärksamma dem så spär man bara på sandlådenivån”

  Moment 22?

  Ty Låg Nivå är ju genusvetenskapens centrala signum, i sin förnekelse av faktisk vetenskap.

  Det där är således ett ständigt återkommande problem när det kommer till debatt med våra världsfrånvända, feministiska troll på nätet. Men detta gäller på exakt samma sätt med våra genuslobotomerade feminister/kommunister som Sveland, Schyman, your average fårskocksfeminist i media/SR/SVT, your avarage genustant på universitetet, och Kapten Klänning.

 69. Dan Says:

  @Lasse

  ”För endast debatt med seriösa skribenter men du kommer säkert blir omtalad som tredje person. Eller med andra ord kommer inte mata dig, något mer.”

  Jajjemän! här på genusnytt så sker verkligen seriösa, intressanta och intellektuella diskussioner.

  Har du någon gång funderat på varför ni ”jämställdister” inte tas på allvar och drar till er skojare som ritar snoppar på pappersflygplan?

  Det måste nog vara för att ni för en sådan viktig samhällsdebatt!

  Den superseriösa debatten mellan arga feminister, jämställdister och löst patrask som mig.

  Åh, men sluta inte skriva för allt i världen!

  Finns det något roligare än folk som tar sig på så stort allvar att dom pratar om mansförtryck med Martin Luther Kings tal och samtidigt som dom ser sig som Ghandi?

  Ni bjuder oss på många goda skratt, tack för det!

 70. Bangkapi Says:

  Tyvärr är denna gamla sjuttiotalsklassiker utlånad…

  https://biblioteket.stockholm.se/titel/114220

  Det är nog någon barnprogramsmakare på SVT som lagt beslag den (eller möjligtvis någon dagisfröken på söder)…

 71. Ulf T Says:

  @Freja,

  På vilket sätt är den sidan löjlig menar du?

  Tja, till att börja med tycks man ha skrapat twitter efter folk som sagt korkade saker om kvinnor, och sedan påstår man att alla är ”jämställdister”.

  Jag känner inte igen någon av de citerade från stammisarna här på Genusnytt eller hos Pelle Billing, så det luktar guilt by association som vanligt.

  Det går att hitta massor av idioter på nätet, men Pär Ström är inte i maskopi med dem alla bara för att vissa tycks önska att det vore så.

 72. Freja Says:

  Lasse, hur kan du försvara mobbningen och kvinnohatet som dessa män på den löjliga hemsidan skriver? Jag kan bara inte förstå det? Så fort män faktiskt gör fel och beter sig illa (även kvinnor i det här fallet) så ska ni förneka eller vrida på det så att det i slutändan är så synd om dessa stackaras män fulla med empati och medmänsklighet som faktiskt nu är ledsna för att radikalfeministerna hänger ut deras kommentarer som de själva frivilligt skrivit så att alla kan se, på en hemsida och de känner sig utsatta.

  Ja undrar hur tjejen med armhålan kände sig när män och kvinnor skrev att hon är äcklig, borde dö osv? Men nej det är männen på hemsidan det är synd om, anmäl du den som gjort hemsidan om du tycker det är värt, jag tycker det är sorgligt.

 73. Freja Says:

  Dan och Törnrosa, word på det mesta ni säger:)

 74. Törnrosa Says:

  Ulf T: Så mycket förebild tror jag inte att denna professorsdotter är. Av det enkla skälet att de flesta kvinnor i Sverige med största sannolikhet inte ens vet vem hon är. Och det är svårt nog att hamna i en position liknande hennes.

  Och eftersom du spekulerar i att hon är en förebild, så får du nog vara snäll att leta upp belägg för att hon verkligen inspirerat andra kvinnor, om jag ska ta det exemplet på allvar.

  Sedan är det ju så att folk klättrar på olika sätt. Minst sagt ganska vanligt att män klättrar med hjälp av andra män på samma sätt som denna kvinna har gjort. Det vet du lika väl som jag, speciellt om du nu är i chefsbranschen, som du säger att du är.

  ”Det var inte dåligt vad du laddar med insinuationer!”
  Ja jag var på humör i dag.

  Men nu ska jag och vovven gå ut i solen. Ha det bra

 75. Ulf T Says:

  @Freja,

  Lasse, hur kan du försvara mobbningen och kvinnohatet som dessa män på den löjliga hemsidan skriver? Jag kan bara inte förstå det?

  Det har han inte gjort. Läs gärna hans kommentarer igen.

 76. Lasse Says:

  Kära medskribenter och läsare.

  Studera gärna hur feminister som Dan och Törnrosa bygger upp hela sin debatt kring härskartekniker och provokation. Det börjar med lite smånyp för att avslutas i ett crescendo av personangrepp, förlöjligande och förminskning.

  Varför ?

  Feminismen är byggd på ett luftslott och som vi alla vet är luftslott väldigt svåra att försvara eftersom det egentligen inte finns någonting att försvara. Det helt enkelt inga argument att försvara med. Det innebär att man hela tiden måste leda bort diskussionen mot sandlådenivå för att slippa gå in på sanningen.

  Spar gärna detta exempel för det kommer garanterat fler precis enligt samma mönster. När väl sett igenom feminismens fulretorik blir det mycket lättare att se verkligheten som den egentligen är.

 77. Lasse Says:

  @Freja

  Ulf T har redan besvarat min fråga. Skulle uppskatta om du läste igenom mina kommentarer innan du svarar.

 78. Törnrosa Says:

  Lasse: Jag är inte feminist. Jag är Törnrosa – alltid trött och taggig. Ha det bra

 79. Freja Says:

  Fast om man väljer att reagera på att någon satt ihop frivilligt skrivna kommentarer på en blogg som visar på ett oerhört förakt mot kvinnor och kvinnohat och mobbning och inte på vad ursäkterna till människor skriver i sina kommentarer så anser jag att man försvarar mobbningen eftersom du är så mån om dessa stackars människor att vill anmäla den som gjort bloggen! Och själv känner du dig träffad för att du anser dig vara ”jämställdist” och det stod så på bloggen.

  Du skrev att feministerna (för det måste man vara för att vara emot mobbning) som startat bloggen är empatilösa och har ingen medmänsklighet vilket gör det oerhört komiskt när man läser kommentar om armhåletjejen där mäniskor vill att hon ska dö och att de skulle slå sina tjejer om de inte rakade sig. Hur kan man då bli upprörd för att de blivit ”uthängda” när de själva så stolt publicerat sina kommentarer?

 80. Dan Says:

  :’-D

  Förlåt för kränkningen, det var inte meningen att retas.

  Ni är så duktiga så!

 81. Dan Says:

  Jag fortsätter posta i kommentatorsfälten så ni kan studera, analysera och forska hur en RIKTIG feminist fungerar på fältet.

  Posta sedan era resultat på den här sidan, märk subject-raden:
  ”Feministjakten”

  Lycka till!

 82. Lasse Says:

  @Freja skriver:

  ”frivilligt skrivna kommentarer på en blogg som visar på ett oerhört förakt mot kvinnor och kvinnohat”

  Nu får du ursäkta mig, men hur står det till med läsförståelsen egentligen ?

  På vilket sätt visar nedanstående kommentar förakt och kvinnohat ?

  Matte

  Vill passa på och säga att jag stöttat Pär i hans jobb också.

  När skall vi kunna läsa om kritiska studier om kvinnor och femininiteter ?

  Det skulle vara intressant att veta varför kvinnor väljer partner som de gör etc

  *******************************
  @Freja skriver:

  ”Och själv känner du dig träffad för att du anser dig vara “jämställdist” och det stod så på bloggen.”

  Ja det behöver man inte vara raketforskare för att inse, skulle du vilja bli associerad (förknippad) med personer som skrev kränkande kommentarer på det sätt som de gör.

  ********************************

  @Freja skriver:

  ”Du skrev att feministerna (för det måste man vara för att vara emot mobbning) som startat bloggen är empatilösa och har ingen medmänsklighet vilket gör det oerhört komiskt när man läser kommentar om armhåletjejen där mäniskor vill att hon ska dö och att de skulle slå sina tjejer om de inte rakade sig. Hur kan man då bli upprörd för att de blivit “uthängda” när de själva så stolt publicerat sina kommentarer?”

  Men hallå ?!

  Om du inte läser det jag skriver känns det ganska meningslöst att föra en debatt.

  Upprepar det igen !

  Det är fel och stötande att ersätta en kränkning med en annan. Dessutom finns det flera kommentarer som inte associerar med det du pratar om t.e.x. osv.

  Förstår du vad jag menar ?

  Tycker du det är OK att som ”jämställdist” bli associerad med den sidan där flertalet kränker en annan person ?

  Kan inte förklara det något tydligare.

  ps. eller du kanske tycker att ”jämställdister” agerar som de gör i flertalet av dessa kommentarer.

  ”Guilt by association” kallar jag det för, ett fult knep som jag inte gillar.

 83. Ulf T Says:

  @Törnrosa,

  Och eftersom du spekulerar i att hon är en förebild, så får du nog vara snäll att leta upp belägg för att hon verkligen inspirerat andra kvinnor, om jag ska ta det exemplet på allvar.

  Hon har blivit utsedd till ”Sveriges mäktigaste affärskvinna” och blivit intervjuad i åtskilliga sammanhang. Bland annat här:

  http://www.womengineer.se/intervjuer/lena-olving/

  Det är väldigt smickrande att vara förebild för andra kvinnor i karriären. Samtidigt tycker jag att det är sorgligt att vi, 2010, behöver en lista för att göra kvinnlig kompetens synlig.

  Och ska man tro på förhandsspekulationerna kan Lena Olving mycket väl bli nästa Saabchef.

  http://www.nyteknik.se/asikter/ledare/article267894.ece

  Snacka om förebild för landets unga kvinnliga civilingenjörer.

  Där skriver de också f.ö.

  För två år sedan gjorde Ny Teknik en genomgång av koncernledningarna i de teknikinriktade bolagen på Stockholmsbörsens ”Stora lista”. Då hittade vi tre kvinnliga civilingenjörer i den absoluta toppen. De övriga 140 är män. Gubbtätt, var ordet.

  I år har vi gjort om samma genomgång. Resultat: en fördubbling av antalet kvinnor. Sex kvinnor i toppen. Fortsatt gubbtätt, med andra ord.

  Till och med inför en fördubbling av antalet kvinnor blir alltså domen: för lite; ”gubbtätt”. Jag tycker att det är intressant, men hittills tycks vi tycka olika i det mesta, så jag skall inte drista mig till att gissa vad din reaktion är.

  Om du vill ta det på allvar eller inte råder jag inte över. Min egen fördom är att det är förvånansvärt lätt för kvinnor att vifta bort alla tecken på särbehandling av kvinnor som ”undantagen som bekräftar regeln”, oftast med hänvisning till ”alla vet ju…” eller ”jag har minsann själv upplevt…”, men det är ju bara min egen upplevelse. 😉

  Det finns massor med referenser till henne, och åtskilliga intervjuer och kommentarer om hennes betydelse som förebild. Det blir lite extra relevant mest då hon tycks spela med i bilden om patriarkatet och glastaket, även om det enda glastak hon tycks ha upplevt är det i expresshissen till VD-våningen.

  Sedan är det ju så att folk klättrar på olika sätt. Minst sagt ganska vanligt att män klättrar med hjälp av andra män på samma sätt som denna kvinna har gjort. Det vet du lika väl som jag, speciellt om du nu är i chefsbranschen, som du säger att du är.

  Jag är inte i chefsbranschen, men har varit chef, suttit i företagsledning och styrelser, och har jobbat tätt ihop med chefer på olika nivåer. Jag är framför allt expert, som du säger att du är.

  Visst finns gott om exempel på män som gjort raketkarriär. Ibland för att de var enastående, och ibland för att de haft rätt stamtavla. Du borde således inte ha några problem att visa upp flera manliga exempel som klår Olving i curling. Men, med tanke på min begränsade intelligens, behöver jag nog konkreta exempel.

  “Det var inte dåligt vad du laddar med insinuationer!”
  Ja jag var på humör i dag.

  Kvinnans privilegium: att kunna säga vad som helst och sedan bara vifta bort det. 😉

  ”I never did mind about the little things”

 84. Törnrosas klart intelligentare syster Says:

  Eller rättare sagt, Törnrosa skriver att hän inte är feminist men hän har genustro och känner ideologiskt könshat som driver hän att predika här.

  Och som vi alla vet. Alla som inte håller med ett genus-hän ”är som Breivik”. Och ”hatar kvinnor”.

  =)

 85. Ulf T Says:

  Jag skrev till Törnrosa:

  Visst finns gott om exempel på män som gjort raketkarriär. Ibland för att de var enastående, och ibland för att de haft rätt stamtavla.

  Här är en bra startpunkt:

  Tjockare än vatten

  Här finns ett lite otidsenligt perspektiv på det där med familjeföretag. Det är inte bara gräddfil till toppen.

  Om Karl Otto Bonnier:

  »Hur många affärshus, även av de allra största, har inte ramlat över ända just för att arvtagarna velat njuta av det goda som grundarna har samlat, och hur ofta har det inte skett i tredje generationen? Jag skulle vara otröstlig om det verk som din farfar och din far sedan snart 70 år outtröttligt uppbyggt skulle rasa ner genom tanklösa och lättsinniga, genom slappa och dådlösa, sonsöners lättja och bristande intresse.«
  Snart reste sonen hem. 30 år gammal blev han delägare.

  Om Albert Bonnier:

  – Jag heter ju Albert Bonnier. Det är svårt att förstå att man som förälder tycker att det är en bra idé. I skolan var det ju inte en enda lärare som under uppropet inte sade: »Det förpliktigar.« På 50-talet sade man sådana saker – och menade dem. Jag ska inte säga att det har varit ett trauma, men det har varit hämmande ibland. Folk frågade ofta: »Hur ska det bli i framtiden, kommer du klara det här?« Det visste ju inte jag liksom. Sådant får man leva med. Och det gör man ju, det är ett slags five star misery.

 86. Gonzo Says:

  Att den som har snopp bestämmer är nog lika vanligt som att flickor leker mamma och ska uppfostra alla andra.

  När jag var ung och växte upp så var det tjejerna som bestämde och styrde hur det skulle vara, hur det skulle göras och vad som var bäst etc.

  Riktigt vuxet mamma och ett ”jag har fått min mens” beteende

 87. Gonzo Says:

  Jag ser fram i mot boken ”Mamma tror hon kan allt” som nog är pågång?

  I den boken får vi läsa om mamman som tror att det bara är hon som kan sköta om barn och att det är hon som äger barnen. Mamma har ju en snippa.

  Tillslut kommer mamma på att även dom som har snopp kan ta hand om barn och att pappor ofta är BÄTTRE på att sköta barn.

  Jag vänter med spänning på boken, kanske ”Hen förlaget” kan ge ut en sådan bok.

 88. Sanna D Says:

  @Nils Jungenäs:

  Appropå propaganda-TV:

  SVT2 – Dagens tv-tablå börjar med “Kvinnliga äventyrare” 08:05, och slutar med “Beredskapsårens hjältinnor” 00:55.

  Och för inte så länge sedan hade SVT en serie som hette ”Enastående kvinnor” på bästa sändningstid i 10 avsnitt.

  Det handlar om att synliggöra allt det goda endast hos kvinnor. Samtidigt belyser man bara det onda hos män.

  Samma strategi som används för att skapa bilden av kvinnor som Det Drabbade Könet och män som Det Skyldiga Könet.

  Men i verkligheten har naturligtvis både kvinnor och män har goda och dåliga sidor. Så den där propagandan börjar bli rätt tröttsam… och väldigt lätt att se igenom…

  Det ser inte bra ut för SVT:s trovärdighet som public-service-bolag när de bedriver sådan vinklad propaganda…

 89. Törnrosa Says:

  Ulf T: Nej du får förlåta, det lönar sig inte ens om du kommer dragandes med SEB-direktörskan också. De två är så himla långt från vanliga kvinnor att de inte ens kan fungera som förebilder, som jag ser det. Tror att det tar minst 20 år till innan det kan bli realistiskt att inte tjafsa om kvinnor på sådana poster. Hoppas att jag har fel.

  Med tanke på hur männen här lobbar och kämpar för att till varje pris se till så att kvinnorna ska hållas tillbaka, för så upplever jag det, så kommer det att ta tid för kvinnorna att hamna på den nivån, där dessa två elitkvinnor verkligen inspirerar.

  Och du ser ju hur du själv reagerar. Ska till varje pris nedvärdera professorsdottern, och då är det fortfarande kutym på många ställen att kill-polarna hjälper varandra, fast de kanske inte borde gjort det alla gånger, som du ser när du tittar runt så är inte alla killar särskilt smarta heller.

  Sedan är jag inte alls främmande för mycket stora familjeföretag och jag ser faktiskt inget ont i att hjälpa fram någon. Vad som sedan gäller det är att den som blivit framhjälpt ska vara så duktig att den klarar av att inneha sitt chefsuppdrag på ett bra sätt av hyfsat egen kraft.

  Tror inte vi kommer längre med varandra. Tack för pratstunden Ulf T
  mvh 🙂

 90. Jämställdhetsfeministern Says:

  Ju tidigare svenska barn får lära sig att män är lata förtryckare och kvinnor är duktiga och hårt arbetande offer, desto bättre.

 91. Ulf T Says:

  @Törnrosa,

  Nej du får förlåta, det lönar sig inte ens om du kommer dragandes med SEB-direktörskan också.

  Jamen henne måste vi ju slänga med också – det blir kul! 🙂

  http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article367665.ece

  Hon sägs dock fortfarande ha rytmen från tradingavdelningen, där hon tidigare varit, i blodet. Hon pratar fort, fattar beslut fort, vill ha resultat fort. Snabbheten är parad med ett explosivt, närmast sydländskt, humör. Där Annika Falkengren far fram är det skratt, bråk och skrik.

  Det är inte för inte hon kallas ”Fönen”. När någon har varit inne hos henne och fått en utskällning så sägs deras hår, bildligt talat, stå rakt bakåt. ”Har du varit hos Fönen?” kan då en kollega fråga.

  Annika Falkengren är dock inte långsint och hon har ett rättspatos. När hon lugnat ned sig inser hon vanligen att hon inte varit helt rättvis och personen hon skrikit åt får – oftast – behålla sitt jobb.

  Det första tunga chefsjobbet fick hon tydligen efter 8 år, vilket är mer rimligt för en superduktig person med turbo.

  Hon vill så gärna att det ska gå bra för SEB att hon driver sig själv vansinnigt hårt och därmed även sin omgivning. Om chefen jobbar sexton timmar om dagen blir det lätt norm. Och när Annika Falkengren vill ha något gjort, då levererar man i tid. Oavsett hur mycket man får slita. Hon är krävande, tuff och rak. Exakt det hon säger gäller, inte någon kremlologi. Hon följer upp allas uppgifter och stämmer av att de är utförda, vilket skapar en noggrannhetskultur. Varje morgon börjar med ett möte framför vita tavlan för uppföljning och planering.

  På tidningen Chef’s sannolikt ovetenskapliga ledarskapsranking tar hon sig in på topplistan, en av 4 kvinnor bland 14 män (Wallström överst, skuggad av Svanberg).

  Falkengren får en del kritik, men det är naturligt med en sådan stil – det hade hon fått om hon var man också. Det är inte svårt att se på vilka grunder hon slagit sig fram till toppen.

  Om hon kan vara en förebild? Tja, varför inte? Hon jobbar stenhårt, och har verkligen, enligt min mening, förtjänat sin position.

  Med tanke på hur männen här lobbar och kämpar för att till varje pris se till så att kvinnorna ska hållas tillbaka, för så upplever jag det.

  Lustigt, för det jag upplever är att de flesta här är väldigt måna om att kön inte skall spela någon roll vid rekrytering, befordran, lönesättning och annat, och att man inte skall hålla på att mäta framgång i hur många kvinnor (eller män) som finns med.

 92. Törnrosa Says:

  Ulf T: ”Lustigt, för det jag upplever är att de flesta här är väldigt måna om att kön inte skall spela någon roll vid rekrytering, befordran, lönesättning och annat, och att man inte skall hålla på att mäta framgång i hur många kvinnor (eller män) som finns med.”

  Där har vi också olika uppfattningar. Och är du en riktigt klok man så förstår du nog varför. Om du verkligen läser och begrundar saker och ting. Som sagt du och jag kommer inte längre än hit för nu.
  Ha det bra 🙂

  Törnrosas klart intelligentare syster *flin* och Gonzo:
  Det finns inga hemligheter. Tänk på det. Skämskudde och marsch i säng.

 93. Peter Says:

  @SannaD

  ”Med tanke på hur männen här lobbar och kämpar för att till varje pris se till så att kvinnorna ska hållas tillbaka.”

  Då ser vi fram emot att du ger exempel på hur männen här gör det du säger. Fram med kommentarerna du syftar på.

 94. Sanna D Says:

  @Peter:

  Du citerade fel person. Det var ”Törnrosa” som skrev så, inte jag.

  Jag ser dock också fram emot svaret från ”Törnrosa”.

 95. Lasse Says:

  Ganska fascinerande att se feminister som Törnrosa ”in action”.

  Man är så indoktrinerad in sin feministiska skolning när det gäller härskartekniker att man inte klarar av att föra en dialog utan att använda provokation eller förlöjligande. Så fort man tagit sig vatten över huvudet eller att man inte har några motargument så tar man till offerrollen, försöker avsluta argumentation, går till rena personangrepp (härskarteknik) eller försöker leda bort diskussionen mot något annat. En intressant sida hos flera feminister är att de verkar lida av hybris, man anser sig förmer än andra, man anser sig intelligentare än andra, man ser ner på människor med låg utbildning.

  Skall bli intressant att se vilket svar du får Peter 😉

 96. Törnrosa Says:

  SannaD och Lasse: Vad jag vet diskuterar jag inte med er om detta.

  Eftersom jag inte är feminist så kan jag inte uppfylla dina önskningar Lasse, av den anledningen heller. Så schas iväg och leta upp nya feministrar att stöta lansen i du djärve riddare.
  Slut på lekstugan *asg*

  Och Peter har tydligen identifikationsproblem. Vet inte riktigt vem han frågar, så han vet kanske inte vad han vill ha svar på heller.
  Jag har avslutat min diskussion med Ulf T.

  Försök ha det bra allihop. 😀

 97. Sanna D Says:

  @Törnrosa:

  Det hade varit bättre om du skippade påhoppen och bara skrev att du helt enkelt inte hade något bra svar på frågan från Ulf T, eftersom ditt påstående saknade grund.

 98. Törnrosa Says:

  Sanna D: Jag är inte skyldig dig något. Påhopp? Jag har mig veterligt inte hoppat på dig och den gode Lasse och jag har en lång historia ihop.

  Den killen ger jag inte mycket för. Han hoppar på varenda tjej han kan och har i regel inte särskilt mycket att komma med mer än just att beskylla tjejer för härskarteknik m m och försöka att provocera bort dem, kalla dem troll och en massa annat trams.

  Så det är det han får tillbaka just nu. Och samtidigt kan en och annan tjej som kanske känner sig sugen att ge sig in i snacket få ett litet grepp om vad som väntar dem från hans håll så att de inte låter sig skrämmas av löjliga hot om pul och den teater han drog igång mot Freja – som är väldigt typisk för denne djärve riddare. Datainspektionen. Jisses amalia

  Och nej jag är inte feminist.

 99. Törnrosa Says:

  Mission completed. Over and out.

 100. lär-av-historien Says:

  Det är väldigt tröttsamt tycker jag att se återupprepat av ”jämställdister” att frågan om jämställd värnplikt inte föreslagits av kvinnor och feminister. Senast var faktiskt 2005 av dåvarande försvarsminister Leni Björklund i en debattartikel. tyvärr ligger inte debattartikeln kvar längre, men den möttes av en hatstorm av kommentarer från i huvudsak män. Exempel på den typen av näthat finns bevarat på den här tråden: http://www.feminetik.se/diskutera/index.php?sub=3&mid=143265

  Under t.ex. 1700-tal och 1800-tal då krig var en helt annan realitet i Sverige var det inte helt ovanligt redan då att tidiga feminister var för rätten att få militär utbildning.. ett mycket tidigt exempel på det är i Hedwig Charlotta Nordenflychts dikt ”Till fruentimrets försvar”, då hon föreslår i en strof:
  ”Nu tycks mig redan se ett moln i tusend pannor,
  Jag oväns dunder hör och mina vänners bannor,
  Ett rop, ack Barbari! hur skulle det se ut,
  Att mannen skötte barn, och Kvinnan sköld och spjut?”
  (om ngn är intresserad finns här länk till hela poemet i pdf: http://www.svenskaakademien.se/publikationer/svenska_klassiker/a99b834f-ff5d-479d-b113-db1a8de2845a)

  Under 1900-talet har ju helt ärligt inte krig legat i Sveriges intresse och det är absurt att jämföra betydelsen av rösträtt med militärtjänstgöring, särskilt då många män ansett att militärtjänstgöring är ett priviligeium för män. I likhet med synen på kvinnor inom polisen och i andra typiska mansyrken har kvinnors medverkande hånats, som ses i exemplet från då senast 2005. Även i denna blogg kan jag hitta exempel på att kvinnor i miltären skulle vara fånigt. Det blir konstigt att tycka att det är orättvist att värnplikten inte var jämställd förut om många här samtidigt hånar kvinnor i militär och polis.

  Inte desto mindre har majoriteten förslag på jämställd värnplikt, utökad kvinnlig närvaro i militären eller förslag att minska/lägga ned försvaret (och på så vis avskaffa värnplikten) lagts av feminister. Faktum är att det är ju ett vanligt feministiskt argument som ständigt tas upp av feministiska pacifister att vi måste avskaffa krig så världens söner inte ska behöva gå ut i strid och alla världens barn inte ska behöva drabbas av våldet.

  //historiekunnig feminist som är mycket trött på ”jämställdistiska” myter

 101. Stefan Says:

  Den 15 mars kl 10 vid Uppsala universitet föreläser Steven Pinker som kanske i Sverige är mest känd som en av de amerikanska forskare som Harald Eia i tv-serien Hjernevask använde för att ställa de extremt socialkonstruktivistiska norska genusvetarna mot väggen. I programserien framhöll Pinker bland annat att förnekande av att vissa beteendeskillnader mellan män och kvinnor är biologiskt betingade försvårar åtgärder mot oönskade effekter av sådana skillnader, t.ex. våldsanvändning. Pinkers föreläsning i morgon hålls i universitetsaulan i Uppsala och är öppen för allmänheten. Föreläsningen direktsänds också över webben via http://www.uu.se.

  På universitetets webbplats presenteras Pinker och föreläsningen enligt följande.

  The Better Angels of Our Nature. Why Violence Has Declined

  Evenemanget är öppet för allmänheten.

  Datum: 2012-03-15 kl 10:00

  Plats: Universitetsaulan

  Föreläsare: Professor Steven Pinker, Harvard University

  I panelen: Karin Hassan Jansson, Historiska institutionen, Peter Haldén, institutionen för freds- och konfliktforskning. Moderator: Peter Wallensteen, institutionen för freds- och konfliktforskning.
  Arrangör: Uppsala universitet och Utrikespolitiska föreningen, Uppsala

  Kontaktperson: Annika Windahl Pontén

  Föreläsning

  Professor Steven Pinker, Harvard University föreläser med utgångspunkt från sin nyligen publicerade bok med samma titel. Föreläsningen hålls på engelska och följs av panelsamtal.

  Steven Pinker visar i sin bok att våldet i allmänhet minskat över tid, och att denna trend kan förklaras av fundamentala förändringar i samhällets organisation och kultur. Boken har rönt stor internationell uppmärksamhet. Under föreläsningen kommer Steven Pinker att introducera sina teser och resultat, och forskare vid Uppsala universitet kommer att kommentera och reflektera över hur det anknyter till deras forskning.

  Föreläsningen kommer att webbsändas på http://www.uu.se

  http://www.kalendarium.uu.se/ViewPage.action?siteNodeId=12952&languageId=3&contentId=-1&eventId=3219

 102. masculus Says:

  Angående Törnrosa

  Kom ihåg vad jag skrev tidigare 😉

  Studera gärna hur feminister som Dan och Törnrosa bygger upp hela sin debatt kring härskartekniker och provokation. Det börjar med lite smånyp för att avslutas i ett crescendo av personangrepp, förlöjligande och förminskning.

  Varför ?

  Feminismen är byggd på ett luftslott och som vi alla vet är luftslott väldigt svåra att försvara eftersom det egentligen inte finns någonting att försvara. Det finns helt enkelt inga argument att försvara feminismen med. Det innebär att man hela tiden måste leda bort diskussionen mot sandlådenivå för att slippa gå in på sanningen.

  Spar gärna detta exempel för det kommer garanterat fler precis enligt samma mönster. När väl sett igenom feminismens fulretorik blir det mycket lättare att se verkligheten som den egentligen är.

  *********************************

  Nåväl vi återgår till vad Törnrosa skrivit:

  ”Han hoppar på varenda tjej han kan”

  Kränkning, rena lögner och svartmålning av mig som person.

  ”har i regel inte särskilt mycket att komma med mer än just att beskylla tjejer för härskarteknik m m och försöka att provocera bort dem, kalla dem troll och en massa annat trams.”

  Återigen så gör man en projektion från vad man själv sysslar med. Väldigt vanligt från feminister, Ni kommer väl ihåg Svealand som associerade bl.a. Pär och Pelle vid Nazism etc. Här tar man till storsläggan när det gäller sk. härskartekniker och ”guilt by association”

  ”å det är det han får tillbaka just nu. Och samtidigt kan en och annan tjej som kanske känner sig sugen att ge sig in i snacket få ett litet grepp om vad som väntar dem från hans håll”

  Kan tolkas som förtal.

  ”så att de inte låter sig skrämmas av löjliga hot om pul och den teater han drog igång mot Freja – som är väldigt typisk för denne djärve riddare. Datainspektionen. Jisses amalia”

  Lögn, kan tolkas som förtal, var själva hemsidan som jag ansåg som kränkande i vissa bitar.

  Jag skrev så här till Freja, som länkade till nedanstående sida.

  Anser du det är rätt att publicera och hänga ut olika skribenter för att sedan köra en variant av “guilt by assocation” genom att kalla dem för jämställdister.

  SHIT JÄMSTÄLLDISTER SAY.

  http://shitjamstalldistersay.tumblr.com/

  **********************************

  Skrev även:

  Det är fel och stötande att ersätta en kränkning med en annan. Dessutom finns det flera kommentarer som inte associerar med det du pratar om t.e.x.

  Efter jag upptäckt att flera av de som blivit uthängda inte hade något med ”armhålekränkningarna” att göra ringde jag Datainspektionen för veta vad som egentligen gäller i sådana här fall, mest av egen nyfikenhet.

  Som exempel hade en skrivit:

  ”Matte

  Vill passa på och säga att jag stöttat Pär i hans jobb också.

  När skall vi kunna läsa om kritiska studier om kvinnor och femininiteter ?

  Det skulle vara intressant att veta varför kvinnor väljer partner som de gör etc”

  (ren provokation mot Pär som de smugit in så snyggt)

  Skrev sedan nedanstående kommentar.

  Pratat med datainspektionen och denna sida kan mycket väl falla inom PUL eftersom den framställs som kränkande mot vissa personer. Jag skulle definitivt göra en anmälan om jag blev direkt associerad med den här sidan. Nu blir jag det indirekt eftersom jag kallar man själv för jämställdist.

  Att jag reagerar på på själva hemsidan och att de hänger ut personer som inte har någonting med de ursprungliga kränkningarna att göra anser Törnrosa som ett hot. Nu är det inte första gången som Törnrosa anklagar mig och ev. förtalar mig för hot, kan inte tolka det på annat sätt än att hennes melodi är att falskeligen anklaga personer eller män för ev. hot.

  ***********************************

  Törnrosa är ingenting annat än ett verbalt troll som nu enligt henne själv hade ställt till tillräckligt mycket skada i den här tråden.

  Eller som hon uttryckte det:

  ”Mission completed. Over and out.”

  Jag är ganska hårdhudad och bryr mig inte så mycket om sådana enormt fula tilltag från feminister och mitt enda syfte med detta inlägg är att Ni tar lärdom och förstår de mörka mekanismer som styr den totalitära ideologin feminism.

  **********************************

  Avslutningsvis funderar jag lite varför fula påhopp av ovanstående karaktär accelererat på sista tiden. De finns överallt just nu, vi pratar Svealand olika krönikörer och skribenter i olika feministmedier. Mobben på Pärs och Pelles pubträff.

  Verkar som feministers aggression ligger på ”all time high” just nu 🙂

 103. Ulf T Says:

  @lär-av-historien,

  tyvärr ligger inte debattartikeln kvar längre, men den möttes av en hatstorm av kommentarer från i huvudsak män. Exempel på den typen av näthat finns bevarat på den här tråden

  Det var inte mycket till hat i de där kommentarerna, tycker jag. Det måste väl vara tillåtet att tycka att någonting är en dålig ide utan att man beskylls för att hata kvinnor?

  Inte desto mindre har majoriteten förslag på jämställd värnplikt, utökad kvinnlig närvaro i militären eller förslag att minska/lägga ned försvaret (och på så vis avskaffa värnplikten) lagts av feminister. Faktum är att det är ju ett vanligt feministiskt argument som ständigt tas upp av feministiska pacifister att vi måste avskaffa krig så världens söner inte ska behöva gå ut i strid och alla världens barn inte ska behöva drabbas av våldet.

  Öhh, jaha? Feminister vill alltså få in kvinnor i försvaret för att de är pacifister och man med denna infiltration kan lyckas avskaffa försvaret (och krig) helt och hållet? Är det så alltså att majoriteten män i försvaret söker anledningar att få komma ut och skjuta på varann? Logiken tycks halta lite.

  Det kanske kommer som en överraskning för dig, men moderna män är som regel inte ivriga att få dra ut i fält och bli beskjutna.

  Det är ju så att i de flesta länder där kvinnor är med i försvaret hålls de borta från de farligare uppdragen. Det blev rätt upprört i USA när fler kvinnor dog i Afghanistan än i tidigare krig – och då var det ändå en mycket liten andel av kvinnorna jämfört med andelen av männen som dog. Genast höjdes röster att förändringar måste till. Det var viktigt att kvinnor skulle få vara med i försvaret, men det var ju aldrig meningen att de skulle dö!

  Realiteten är att inga politiker har råd att få hem kvinnor i liksäckar. Det är illa nog med döda söner – döda döttrar är politisk katastrof.

  I Israel har de allmän värnplikt även för kvinnor – eller, snarare allmän civiltjänstgöringsplikt, som sedan kan följas upp med vidare utbildning till stridande förband. Det finns ett helt kompani med bara kvinnor, som sägs göra samma saker som männen. Dock var det först rätt nyligen som den första kvinnliga israeliska soldaten dog, och det i en helikopterolycka, om jag minns rätt. Således tycks det som om även israelerna ser till att skicka männen så fort det blir farligt.

  Kampanjer för att få in kvinnor i det militära tenderar sålunda lätt att utmynna i att kvinnorna skall få förtur till alla ”säkra” jobb, medan männen då får ökad utsatthet som grupp. Så behöver det kanske inte vara, men jag vet inte hur många som på allvar slåss för att kvinnor skulle få göra värnplikt på precis samma villkor som männen. Det verkar vara ett populärt tema i hollywoodska sci-fi-filmer, där sexiga tjejer numera alltid utan vidare kan ta sig an muskulösa killar och sopa golvet med dem, utan att ens rufsa till håret, men i verkligheten torde det vara en smula ovanligt.

  Allt detta ur minnet. Ber om ursäkt för att jag inte jagar referenser, och därför möjligen minns fel i någon detalj.

 104. lär-av-historien Says:

  Ulf T: Logiken blir haltande hos mig om du läser det jag skrivit som djävulen läser bibeln. Du läser slarvigt eller medvetet fel vad jag skrivit. Jag skrev att kvinnor och feminister på olika sätt velat ha jämställd militärtjänstgöring. Alla har däremot inte samma åsikter. En feministisk pacifist vill naturligtvis minska försvaret, inte eh.. infiltrera det som du skriver. Andra feminister har föreslagit allmän värnplikt för män som kvinnor.

  Det jag i mitt inlägg har ifrågasatt som jag gärna vill att någon bemöter är det absurda i att hävda att bl.a. Pär Ström anser att feminister inte kämpat för en jämställd militär, när många feminister de facto gjort det.

  OCH sen är det också absurt att som Pär påstå att värnplikten är ngt kvinnor borde vara tacksamma män till, när kvinnor inte kunnat påverka detta i samma utsräckning som män, dä majoriteten i riksdagen aldrig varit kvinnor, särskilt inte under den period då Sveriges försvar öht låg i risk att nyttjas i krig.

 105. lär-av-historien Says:

  Ulf T: kan alltså tillägga att om du som det verkar på det du skrivit själv vill argumentera för att kvinnor inte är lämpliga i försvaret, så får du väl göra det. Jag håller inte med dig, och det har heller inget att göra med vad jag skrev.

  Jag tror inte heller män i allmänhet vill dö i krig. Jag tror inte att någon vill det. Ändock har det länge setts som ett manligt privilegium som i huvudsak har ifrågasatts av kvinnor och det är fortfarande fler män än kvinnor som tycker att krig är nödvändiga.

 106. Jack Says:

  Lär av historien,

  ”Under 1900-talet har ju helt ärligt inte krig legat i Sveriges intresse och det är absurt att jämföra betydelsen av rösträtt med militärtjänstgöring, ”

  Har träffat många män som sagt att det bästa som hänt dem i deras liv var när de fick lämna lumpen i förväg. Andra, som inte slapp, ser det som det värsta som hänt dem i deras liv. Ytterligare en grupp begick självmord. Människor är olika. En del gillade läget när de ändå var tvingade, andra hade drömmar om bli officerare, dock kanske ödelagda pga att en kvinna skulle få platsen (läget sedan 80-talet).

  Jag har dock inte hört en enda kvinna säga att det var det bästa som hänt henne i hennes liv att hon fick gå till röstlokalen. Heller ej att det skull vara det värsta om hon inte fick (vilket förstås ändå bara är en hypotetisk utsaga)

 107. Jack Says:

  lär-av-historien,

  …heller ej att hon skulle begå självmord om hon inte fick rösta.

 108. Jack Says:

  lär-av-historien,

  ”Jag tror inte heller män i allmänhet vill dö i krig. Jag tror inte att någon vill det. Ändock har det länge setts som ett manligt privilegium”

  Du är spritt språngande!

 109. Törnrosa Says:

  masculus: Det här kunde jag inte motstå. Skäms du för att kalla dig Lasse? Blir lite konstigt om du helt plötsligt byter skepnad och ägnar mig detta enormt långa tal.

  Förtal det är bara att leta i arkiven så ser även de som inte drabbats av dina resonemang att jag är rätt på det. Sedan vet jag inte ens hur man kan förtala en anonym Lasse, som torde vara det i särklass mest vanliga svenska förnamnet.
  Förstår inte ens hur du kan komma på en sådan idé.

  I övrigt har jag full förståelse för att du vill försvara dig, men det är inget som biter på mig efter att ha både blivit angripen av dig och sett hur du går på andra tjejer.

 110. Joakim Says:

  Ojojoj, hur vågar de hävda att folk med snopp är mer förtryckta i andra länder?! Har de glömt vad talibanfeministernas mulla Schyman sagt:

  ”Men just nu tänker jag uppehålla mig en stund vid det krav på förändring som växer ur det mest universella förtrycket av dem alla. Det förtryck som går djupare in i kropp och identitet än något annat; det som är äldre än klassamhället och som bestått över klassamhällenas konvulsioner, det förtryck som format och präglat varje klassamhälle och anpassat det till sina villkor: kvinnoförtrycket. Det tar sig många uttryck. Diskrimineringen och kränkningarna ser olika ut beroende på var vi befinner oss. Men det är samma norm, samma struktur, samma mönster, som upprepas så väl i talibanernas Afghanistan som här i Sverige ”

 111. Freja Says:

  Tycker en av kommentarerna är värd att lyftas fram på diskussions sidan som det länkades till angående förslaget att kvinnor ska göra lumpen:
  ”altså kvinnor har ite det pyske och styrka som behövs för att ligga inne ett år. det är bara så och om kvinnor skulle komma in så skulle det bli våldsbrott sex och en massa mer i lumpen som inte hör hemma där.”

  Så kvinnor har inte psyke för att ligga inne ett år men psyket att föda barn och vara gravida som är en ENORM påfrestning ska ni veta? Och givetvis ska ju kvinnorna inte få göra lumpen för vi bidrar till våldsbrott och sexbrott!!!!! De är alltså fel på oss som blir våldtagna för att vi lockar män i lumpen?

  Det är enligt mig en kvinnofientlig kommentar (och det fanns fler) och målar dessutom ut män som gorillor som börjar slåss och våldta så fort kvinnor finns i närheten.

  Vad tänker vissa med?

 112. masculus Says:

  Till er läsare

  Ni som känner mig vet att mitt alias på wordpress är masculus, däremot har jag valt att fortsätta använda Lasse på den här bloggen eftersom jag kommenterat under detta alias i många år.

  Igår blev det tydligen strul p.g.a. mänskliga faktorn eller annat fel men det spelar ingen roll för jag har inget att dölja och mitt signum går ju inte att ta miste på.

  Vad beträffar härskartrollet Törnrosa fortsätter hon mala på med sina härskartekniker istället för att föra en seriös debatt. Ett skolexempel på bullying av den högre skolan.

  Hon sätter väl och gnuggar sina händer nu när Pär valt att ta timeout. Ärligt talat vet jag inte om jag skall bli förbannad eller tycka synd om henne eftersom hon innerst inne måste lida av en konflikt mellan rättvisa/medmänsklighet/empati och vara översittare/ bully/ trycka ner andra.

  ps. det går tydligen bara att köra med masculus nu så mänskliga faktorn var det inte.

  Lasse = Masculus

 113. Lasse Says:

  test

 114. Lasse Says:

  Nu kom jag på knepet 😉

 115. Lasse Says:

  @Freja

  Fick inget svar av dig igår ?!

 116. Ulf T Says:

  @Freja,

  Visst, de flesta av de där kommentarerna är korkade. Jag tror inte många här är intresserade av att försvara dem, liksom de ogillar försöket att associera jämställdism med sådana uttalanden.

  Jag har själv umgåtts mycket med både män och kvinnor som är verksamma i den amerikanska försvarsmakten, där diskussionen om såväl kvinnor i stridande förband som homosexuellas status diskuterades. En kvinna jag talade med (psykiater och officershustru) påpekade att det är inte minst ett ekonomiskt problem: det förväntade antalet kvinnor som ens skulle vilja söka till stridande förband, och dessutom hade den fysiska styrkan för att klara av det, var så litet att man inte trodde att det skulle ha så stor operativ betydelse, men det skulle likväl kosta en hel del, eftersom dessa kvinnor behöver egna omklädningsrum, toaletter, andra typer av medicinskt stöd m.m.

  (Fastän man skulle kunna tänka sig en ordning där kvinnorna deltar på exakt samma villkor, duschar med männen osv, har det inte varit på förslag. Rätt stora extra utgifter tillkommer därför.)

  Rent krasst, allt annat lika, inte särskilt kostnadseffektivt, med andra ord, utan mer en symbolhandling. Yrkesmilitärer är, fick jag lära mig, rätt allergiska mot politiska symbolhandlingar som riskerar att försvaga den operativa kapaciteten, och i USA, till skillnad från här (eftersom deras stridande förband faktiskt förväntas strida), så har de operativa befälen mer eller mindre vetorätt mot alla förändringar som inte kan visas gynna (eller åtminstone inte försämra) den operativa slagkraften.

  Det som dock är det stora problemet i varje demokrati är att väljarna tycker mycket illa om när deras söner kommer hem i liksäckar. Det är sju resor värre – det vet varje politiker – när det är döttrarna som måste begravas.

  Diskussionen här hemma i Sverige tycker jag själv är mindre intressant, då vårt försvar är på god väg att bli helt nedmonterat och risken att hamna i farliga lägen är mycket liten. Jag har inget alls emot att kvinnor söker sig till det militära, men det finns uppenbart en hel del psykologiska faktorer som komplicerar – man kan tycka vad man vill om det, men krig är i slutändan extremt pragmatiskt. Om inte soldaterna kan fungera som en enhet, stötta varann och var och en bära sin del av bördan, även i situationer som går långt utanför allting som vi betraktar som normalt eller rimligt, riskerar alla att dö. Det är inte enkelt att nå dit, även utan komplicerande faktorer som könsroller, homofobi och annat.

  Här i Sverige blir det förstasidesstoff när någon av våra soldater i Afghanistan blir svårt skadad (jag känner några som är därnere, så jag blir väl så orolig som någon annan), vilket illustrerar hur illa förberedda vi är på att hantera konsekvenserna av beslut i militära frågor.

  I frågan om genustack har jag inte mycket att säga. Jag tycker att man skall hedra hjältar, och att hedra människor som offrat sig eller offrats i olika sammanhang är viktigt. Wall of Tears i Washington D.C. är t.ex. en mäktig upplevelse, och speglar något mycket mer komplext och svårt för amerikaner än vi svenskar, så ofta fast i ett schablonmässigt USA-förakt, riktigt förstår.

 117. Törnrosa Says:

  Masculus – Lasse: Var inne och kollade på Pärs time-out innan jag kom in här. I vanlig ordning så drar du dina slutsatser på felaktiga grunder.Om du ser vad du själv verkligen skriver och tar det till dig så förstår du kanske varför åtminstone jag inte gitter snacka något djupare med dig. Farväl du djärve riddare.

  Kan inte hjälpa det, men jag tycker synd om dig.
  Ha det bra

 118. Freja Says:

  Har inte mkt mer att tillföra nu känner jag, jag avslutar med att säga att jag inte anser soldater vara hjältar tvärtom och jag anser heller inte att de ska bli hedrade – oavsett kön.
  Är sjukt stressad på jobbet så hinner som sagt inte säga så mkt mer just nu!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: