Kvotera in kvinnor i skogen

by

Det är inte tillräckligt många kvinnor i skogsbruket, anser regeringen Reinfeldt. Av landets skogsbrukare är 11 procent kvinnor, och bland maskinförarna i skogen är det ännu värre. Där är bara en ”handfull” av kvinnligt kön (åtminstone i Norrbotten, som den aktuella nyheten avser).

En handfull. Tänk. Det är verkligen allvarligt. Det är förstås Patriarkatet som inte släpper fram kvinnorna.

Regeringen har turligt nog agerat på detta allvarliga samhällsproblem. De har beställt en handlingsplan för ökad jämställdhet i skogen, som nu har levererats av SMF Skogsentreprenörerna och Skogs- och lantarbetsgivareförbundet.

Susanne Lindström, som är kvinnlig maskinförare i skogen, är upprörd i en artikel på Sveriges Radios webbplats. Hon säger:

”Man måste börja anställa kvinnor, kvotera in kvinnor i grupperna. Det är viktigt att kvinnorna syns, för vi tillför jättemycket.”

Ja, det är då tur att vi har ett aktivt jämställdhetsarbete i Sverige, med en utbredd insikt om de horribla jämställdhetsbristerna. Så att den specifikt kvinnliga kompetensen kan komma till nytta i skogsmaskinerna.

Läs mer här.

För övrigt 1: ”Vi socialdemokrater anser att genusforskning är ett strategiskt viktigt forskningsområde som måste stärkas”, säger socialdemokraternas forskningspolitiska talesperson Thomas Strand (se nedan). Det är då tur att vissa har vett att prioritera. Läs mer här. Tack för tipset, Fredrik!

För övrigt 2: Författaren Bengt Ohlsson intervjuas i senaste utgåvan av tidskriften Neo. Du finner ett utdrag nedan. Tack för bilden, Henrik!

Annonser

56 svar to “Kvotera in kvinnor i skogen”

 1. Leif Says:

  Välkommen tillbaka, Pär!

 2. JustMe Says:

  Välkommen åter! 🙂

 3. Bengt Jönsson Says:

  Varför inte löpa hela linan ut så att säga och med olika medel, exv. indragen A-kassa etc. ”tvinga” in kvinnor i skogen resp.män i barnomsorgen ..
  Annars lär nog inte ”genusvetarna” vilka naturligtivs är de som alltid ”vet bäst” och bättre än dem de vill styra över bli nöjda förrän de fått genomföra sina ”psykologiska” experiment!
  Människan och de olika individernas egen fria vilja finns ju inte utan de är bara ”fångna” i sina egna (patriarkala) strukturer

 4. Taste in men Says:

  Nu är han igång!

  Håller verkligen med Bengt Ohlsson. Det är en av orsakerna till att feministerna inte tål kritik och en mer nyanserad bild av jämställdhet. De lever ju och andas av den feministiska iden om jämställdhet. Kommer andra in med andra synsätt så hotas ju deras levebröd och inte minst att få stå i strålkastarljuset och skrika ut sina åsikter.

 5. Mars Says:

  Välkommen tillbaka, Pär! Jag hoppas du har hunnit ladda batterierna under pausen.

 6. ParStrom Says:

  Tack, Leif, JustMe och Mars! Jodå, batterierna är laddade!

 7. barfota Says:

  Träd behöver väl varken födas eller ammas. Med andra ord, kvinnor tillför ingenting extra i skogen. Den som har en annan uppfattning får gärna specificera vad detta ”jättemyckna” som kvinnor skulle tillföra består av. Väntar med spänning på svar.

  Nu när Pär är tillbaka så får man väl plocka ned genusglasögonen från hyllan och damma av dem igen. Har gjort litet observationer nu under sommaren.

  1: Jag har faktiskt sett en livs levande kvinnlig sopåkare! Nåja, sopåkare och sopåkare kan väl diskuteras. Jag såg en kvinna som kom med en sopbil och hämtade ett (1) sopkärl, någonting mera tidskrävande och omständligt har jag aldrig sett maken till och hon kanske borde slagit sig in på ett helt annat yrke. Jag säger INTE att kvinnor INTE kan bli sopåkare, men alla jobb kräver rätt person på rätt jobb. Hon jag såg var definitivt inte rätt person för det jobbet även om hon tillförde ”jättemycket” avgaser i miljön med sitt knixande och trixande med bilen för att minimera gångavståndet till den utvalda soptunnan som var hennes uppgift att ta hand om. Patetiskt!

  2: En annan observation. Nu under sommaren så har det utförts massor med park, trädgårds och entreprenörsarbeten. Hu kommer det sig att det alltid är en man som gör det tunga jobbet, gräver, hackar, sätter sten o.s.v. men det är så gott som uteslutande kvinnor som sitter på en gulligt puttrande och miljöförstörande minitraktor, åkgräsklippare eller som ”sätter ett kryss” där mannen skall gräva för hand? Vad beror detta på, någon som vet?

 8. Joakim Steneberg Says:

  1) ”För vi tillför jättemycket” är ju ett nyckelbegrepp hos vissa feminister, och medlöpande kvinnor. Även uppröjningar efter Gudrun (den meteorologiska stormen) alltså t.ex.? Kvotering vid livsfara?
  2) Jag undrar när Reinfeldt skall göra något åt det verkliga problemet i jämställdheten, som idag drabbar den osynliggjorda mansproblematiken. Som den grava diskrimineringen i vårdnadskonflikter.
  3) 1 miljard har satsats på det som kallas ”mäns våld mot kvinnor”. Nu vill Sjöstedt satsa 200 milj till. Hur då?
  Var är resultaten, analysen, vem har fått osv.

 9. barfota Says:

  För övrigt 2
  Där åkte Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet, Folkpartiet, Centerpartiet och Vänsterpartiet från min önskelista.

  ”Yvonne Andersson, Kristdemokraternas ledamot i utbildningsutskottet
  – En grundpelare i det kristdemokratiska principprogrammet är alla människors lika och okränkbara värde.”

  Jag ställer mig frågan varför man då inte driver detta fina principprogrammet hårdare och kämpar mot omskärelse av små gossebarn och religionsfrihet hårdare. Kan det vara därför att KD inte alls vill ha religionsfrihet utan snarare återinföra en mera religiös syn inom utbildningssystemet? När det kommer till kritan så verkar alla de olika religiösa samfunden hålla varandra bakom ryggen mer eller mindre.
  Suck, där åkte KD också.

  Sverigedemokraterna då?
  Tveksam till hur de ställer sig och jag efterlyser en tydligare politik när det gäller jämställdhet, religion och omskärelse från deras sida.

 10. barfota Says:

  😳
  Skulle naturligtvis vara För övrigt 1
  Pär, vad har du gjort hela sommaren. Istället för att ligga på däck och sola dig borde du fixat den där efterlängtade editfunktionen på din blogg 😀

 11. Mats Says:

  Låt människor välja vilket yrke de vill, men arbeta på att ta bort taskiga attityder mot de kvinnor eller män som väljer att arbeta som minoritet inom ett ”manligt/kvinnligt yrke”.

  Men skall det kvoteras så borde läraryrket vara en bättre början än skogsyrkena. (Jobbar ca 113000 kvinnor / 51000 män inom skolan)

  Är det någonstans man är påverkbar och formbar är det i skolan. Att då inte visa upp mönstersamhället med 50/50 män och kvinnor med alla dess fördelar är minst sagt ett måste i mina ögon. (ironi)

  Alla har någon form av kontakt med skolan antingen som elev eller förälder till barn i skolan. Att få till en jämställd könsfördelning i denna miljö borde ju vara högprioriterat.

  Men som vanligt är det bara problem när kvinnor är i minoritet.
  Då finns det ingen hejd på ideer och projekt för att jämna ut könsfördelningen, men är männen i minoritet då händer nästan ingenting.

 12. barfota Says:

  @Mats

  ”Men skall det kvoteras så borde läraryrket vara en bättre början än skogsyrkena.”

  Tycker du att det kvoteras över huvud taget? Personligen tycker jag att all kvotering och sk. positiv särbehandling är helt galet. Vad tycker du?

 13. Håkan Says:

  Välkommen tillbaka Pär. Du är saknad.

 14. Henric C. Jensen Says:

  ”resp.män i barnomsorgen ..” jamen det går ju inte – tänk bara, män som arbetar med barn, det är ju som att sätta räven att vakta hönshuset – alla dessa män = pedofiler och våldtäckare, för att inte tala om hur de kommer att lära barnen att låta sig förtryckas av de patriarkala strukturerna – nä fy tusan. /sarkasm/

 15. Nils Jungenäs Says:

  Formuleringen ”-man måste anställa fler kvinnor…” bekräftar ännu en gång feminismens syn på kvinnor som hjälplösa offer, som kastas runt i tillvaron oförmögna att ta ansvar för sitt eget liv och sina egna val.

 16. Eva Ellnefors Says:

  Mats har rätt! Jämställdhet är att alla har rätt till sin egen säregenhet! Män och kvinnor är olika rent generellt, både fysiskt och psykiskt. Men det finns naturligtvis en stor procent undantag och dessa måste få vara som de är! Under 70-talet skulle många vänsterstudenter ut i industrin. Få kvinnor var kvar efter några år. De orkade/ville inte. Kvinnor har större problem med axlar och nackar t ex, OBS! generellt! Att ge pengar till detta trams om skogen är vansinne i denna tid av slavarbetande FAS3 personer! Märkliga dagisexperiment att få ungarna att byta leksaker och dessutom lägga extra pengar på detta är ett hån mot alla som idag måste gå till soc för att överleva!

 17. Galahad Corbenic Says:

  Härligt att ha dig tillbaka Pär.
  Kvotering är tydligt lösningen för allt enligt feministerna.
  Okej då tycker jag att vi ska kvotera in kvinnor på alla de farligaste arbetsplatserna i Svea. Att männen tillåtits dominera arbetsrelaterade dödsolyckor med hela 91% under 2000-talet är ju fullständigt oacceptabelt.

  *Ironi*

  //Mr G

 18. kalle strokirk Says:

  Ja välkommen tillbaka,Pär eller som Ove Törnkvist sjunger ”kom upp och lira Pär”!

 19. Ulf T Says:

  Jämställt arbetsliv i skogssektorn – Underlag för åtgärder (2011)

  Några valda utdrag:

  Sett över samtliga utbildningskategorier tycks kvinnor och män ha lika lätt eller svårt att få skogligt arbete efter genomförd utbildning (Fig. 3), vilket också var fallet 1998.

  Förutsättningarna för att etablera sig på den skogliga arbetsmarknaden tycks dock vara likvärdiga oberoende av kön. Till skillnad från situationen1998, då avsevärt färre kvinnor hade tillsvidareanställning, finns nu ingen skillnad beträffande anställningsform (Tabell 11 i tabellbilagan). Det finns nu heller ingen skillnad mellan könen ifråga om oro över att förlora arbetet (Tabell 12 i tabellbilagan). Med andra ord tyder inget i undersökningen på att kvinnor skulle ha det svårare att etablera sig på den skogliga arbetsmarknaden, men inte heller, som det ibland framställs, att det skulle finnas en ”gräddfil” för kvinnor.

  Motivationen för att införa kvotering tycks vara svag, om det stämmer som rapporten säger – att det inte föreligger någon diskriminering att tala om.

  Ett kuriosum: i figur 13, s. 21, frågas om önskade åtgärder för ökad tillfredsställelse på jobbet: 20% av männen, men bara 10% av kvinnorna, svarar ”fler kvinnliga arbetskamrater”.

  Av de som är kvar inom skogssektorn uppger 27% av kvinnorna och 12% av männen att de känt sig negativt särbehandlade på grund av sitt kön. […] Jämfört med 1998 är det en lägre andel kvinnor men en högre andel män som upplevt sig negativt särbehandlade. Bland männen är det framförallt manliga SV känt sig negativt särbehandlade, 23% jämfört med kvinnliga SV 29% (Tabell 26 i tabellbilagan).

  Djupintervjuerna kan man förstås läsa, men de tappar i trovärdighet av att man bara valt ut kvinnor att intervjua. Här får man känslan att rapportförfattarna, trots att enkäten inte påvisade någon diskriminering, ändå vill gräva efter bevis för att det förekommer. Brevet som följde med enkäten inleddes dessutom ”Skogsbranschen är av tradition en mycket mansdominerad och förändringstakten är påfallande låg.”

  Den här kommentaren från en kvinnlig maskinförare var dock lite intressant:

  Det blev mycket skriverier också, i tidningar och så, om att jag arbetade som maskinförare. (…) Fortfarande hör journalister ofta av sig och vill skriva. Ibland hör man på dem att de har tänkt vinkla det hur som helst, så då brukar jag säga ifrån ”vi vill inte utmärka oss, det är inte det vivill utan vi vill smälta in”. TV vred det ganska så illa en gång, vi framstod som bittra, medelsålderskvinnor som hatade alla män och särskilt de i skogen. De klippte bort och ändrade om så att de kunde vinkla det som de ville. […] Det gäller ju att göra sig synlig, men inte till vilket pris som helst. Det är ju respekten som man vill ha, sen kön det ska inte spela någon roll. (…) Vi vill bli accepterade för den man är, och för det man gör. Man vill inte att det ska fokuseras så mycket på att man är kvinna, att det är ovanligt och så.

 20. Lorem Ipsum Says:

  Om jag hade en skördare som kostar fyra miljoner så vill jag inte att någon inkvoterad halvförmåga skall köra runt den i skogen för att det ser bra ut när nån politiker kommer på besök.

  Jag vet att inkompetens i skogsbruket inte bara kostar pengar, det kostar liv också. Skogsbruk är ett av de farligaste yrkena även om vi har modern teknik.

  Så jag är nyfiken på rent konkret vad någon som är inkvoterad tillför i det praktiska skogsbruket? Inte sånt där trams om mångfald och nya perspektiv. För det är inte mätbart.

  Svaret är som vi alla vet inget.

 21. ninnitokan Says:

  “Man måste börja anställa kvinnor, kvotera in kvinnor i grupperna. Det är viktigt att kvinnorna syns, för vi tillför jättemycket.”

  Det är synd att man aldrig utvecklar sin tankegång. Jag kan förstå att kvinnor ”tillför jättemycket” vad gäller barn tex. amning och i branscher där kön är en merit tex. porrfilmsskådespelare. Jag skulle förstå om man hojtade om kvotering av män till förskolan, då jag håller med om att en manlig förebild är bra för barn, även om jag alltid anser kvotering(dvs ett finare ord för organiserad diskriminering) är fel metod.

  Men skogsarbete?!
  Hur tillför mitt kön där? Vad tillför det? Skogens träd blir mer villiga att avverkas? Virket blir av bättre kvalité? Maskinerna fungerar bättre?
  För vem är det viktigt att kvinnorna syns? Träden? eller är det om det råkar komma en bärplockare som på avstånd kan skymta kvinnlig skogsarbetare som det är viktigt för?

  Jag vill gärna förstå, för det är naturligtvis kul om mitt kön har något specifikt att tillföra. Så jag hoppas någon feminist förklarar detta för oss som inte förstår.

 22. Pentti Salmenranta Says:

  Varje måndagmorgon som jag går förbi vårt soprum är renhållningsjobbarna på plats. Ett tungt jobb som många inte klarar längre än till 40-årsåldern. Det som oftast slår mig är att alla sopgubbarna är MÄN. Har patriarkatet även stoppat kvinnorna i sophanteringen? Kvotera i så fall genast in fler kvinnor till renhållningen! Samhället behöver fler kvinnor med pajade ryggar!

 23. Aktivarum Says:

  Lite kort om begreppet kvotering

  Positiv särbehandling: Gräddfil för en viss grupp när lika kvalificerade medarbetare finns av bägge grupperna.

  Kvotering: När en viss mängd från varje grupp skall finnas på plats oavsett hur kompetensen är fördelad. Vid kvotering går alltså sämre kvalificerad av ”rätt grupp” före bättre kvalificerad av ”fel grupp”

 24. Kristin Says:

  Vem är det som ska anställa kvinnliga maskinförare?
  Jo, det är skogsentreprenörerna.
  I branschens egen tidning ”Skogsentreprenören” står att läsa om rekryteringsbehovet.
  ”Vi i SMF har då vi lyssnar på er medlemmar fått det tydliga budskapet att entreprenörskåren inte har ett akut behov av en massa nya förare, utan behovet som finns är av duktiga förare som klarar de tuffa krav som finns på en hög produktion”

  sidan 26
  på sidan 28 finns en beskrivning av de egenskaper en bra maskinförare ska ha.

  Till de kvinnor som tycker att det ska anställas efter kön i stället för kompetens i skogen är mitt råd: Starta ett företag och anställ.
  Men glöm inte att ni ska få det att gå runt. Skogsentreprenad är ingen statsfinansierad lekstuga.

 25. Bashflak Says:

  Hustrun påpekade att några grenar vuxit för nära huset och borde sågas ner. Men när jag räckte henne motorsågen, så skakade hon bara på huvudet. Så nu blir det jag som får gå ut och såga, medan hon lagar lunchen. 🙂

 26. Lorem Ipsum Says:

  @Bashflak, ett lysande exempel på lika möjligheter inte leder till lika utfall. Men resultatet blev bra trots det. Grenarna är borta och ni fick lunch i magen 🙂

 27. Joakim Steneberg Says:

  Här är ett bråk mellan Bengt Ohlsson och Camilla Läckberg, på AB. Lite obegripligt…
  Hon har fått in 120 milj på 4 år. Feministisk deckarsmörja från henne, Liza Marklund och Stieg Larsson är i ropet nere i sydeuropa. Sådant folk representerar svensk litteratur. Illa!
  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article12573778.ab

 28. Info Says:

  NYA GENUSNYTT

  Jag hittade hit, till ”Nya genusnytt”, genom reklam 1/8 av en kommentator i Tanja Bergkvists blogg.

  Själv vill jag passa på att uppmärksamma en annan, helt ny, dissidentisk nätsida, Svenska Tryckfrihetssällskapets. Några Genusnytt-läsare känner troligen redan till den. En utmanare till Newsmill, SVT Debatt och Sourze, som publicerar både längre artiklar, kommentarer och insändare.

  Här en insändare av sign. Info, som hade kunnat passa som kommentar också hos Nya genusnytt:

  http://www.tryckfrihet.com/category/insandare/

  STURMARK, HUMANISTERNA OCH STATSFEMINISMEN

  Onsdagen den den 4. juli 2012 var ”Humanisternas dag” i Almedalen med bl.a. en direktsänd diskussion mellan Christer Sturmark, Annika Borg och Anders Borg på nätet (= oäbben, webben, väbben, vebben). Samtidigt uppträdde Sturmark på Newsmill med artikeln ”Därför behövs den humanistiska rösten i vår värld”.

  Förbundet Humanisterna med (f. IT-entreprenören) Christer Sturmark i spetsen tilldrog sig från början visst intresse från mitt håll på grund av dess sekulära budskap. Men snart väcktes min misstänksamhet mot rörelsen. Den väcktes till exempel mot Sturmarks riksdagskandidatur (2006) för Folkpartiet liberalerna(”avskaffa Sverige”) – och mot hans okritiskt självbelåtna fotoblixtleende i det gyllene minglet runt Stureplan.

  Misstankarna har visat sig vara befogade. Som styrelsemedlem i Humanisterna invalde Sturmark i år ingen mindre än själve rikstrixaren i Röda korset

  http://www.humanisterna.se/news/bengt-westerberg-till-humanisternas-styrelse/

  Sturmark berömmer kritiklöst vad som visar sig vara hans gamle hederskompis:

  ”Jag är mycket glad över att Bengt Westerberg nu tar plats i styrelsen, säger Humanisternas ordförande Christer Sturmark. Hans politiskaerfarenhet och starka engagemang för det sekulära projektet och mot främlingsfientlighet passar Humanisternas profil perfekt, säger Christer Sturmark.”

  HUMANISTERNAS FEMINISTISKA TROSBEKÄNNELSE

  Sturmark är i själva verket bara halvsekulär. Åtminstone i ett avseende är både Sturmark och ”Årets Kvinna”, f. jämställdhetsministern Westerberg, djupt religiösa. Kanske av nödtvång. Ty utan att omfatta en strikt statsfeministisk – och queerfeministisk – bokstavstro skulle ingen av dessa två superglidare någonsin ha hittat en öppning in i de fina salongerna.

  Följande lilla citat från en pdf-inlaga av en f.d. humanistmedlem, FD Andreas Dahlin (biovetenskap), må tala:

  ”Till en början hyllar han [= Sturmark] genusvetares förmåga att hitta ´könsdiskriminerande mekanismer´. Får man fråga Sturmark vad för sorts könsdiskriminering som förekommer i t.ex. Sverige idag och vilka bevis som förts fram för detta? – – – Nej, de maktstrukturer som genusvetare ´hittar´ är fullständigt ekvivalenta med de djävulska verk som Jehovas Vittnen ser överallt. De skulle kunna se könsmaktordningen i t.ex. en kaffekopp. Genusvetare erkänner t.o.m. själva att de tar på sig sina ´genusglasögon´ för att ideologiskt färga sin verklighetsuppfattning. – – –

  Vi ska alla bli fria! Många tyranner i världshistorien har använt liknande uttryck för att förvilla folket. Min fråga är: Vet ni om att dessa genuspedagoger i praktiken gör exakt motsatsen? Listan kan göras lång, men exempelvis ska klätterställningar och vanliga sagor som t.ex. Askungen förbjudas. – – – Budskapet är klart: Det är feminismens ideologi och helst inte föräldrarna som ska få uppfostra sina barn!”

  Läs hela inlagan här:

  http://www.adahlin.com/philosophy/brev_Humanisterna.pdf

  Och se här vilka två som återfinns bland författarna i den politiska katekesen “Liberal feminism”:

  http://www.ekerlids.com/epages/Ekerlids.sf/sv_SE/?ObjectPath=/Shops/Ekerlids/Products/1189

 29. Men@Work Says:

  Sossarna (och de andra partierna) tänker uppenbarligen köra sig själva in i väggen med genustramset. Denna hårdnackade prestige får mig att tänka på alla turer i Assangefallet, där Sverige nu skämmer ut sig internationellt, och visar världen vilken drakonisk sexualpolitik- och sexuallagstiftning som finns här.

  Media visar också att de är maktens megafoner och inte låter svenskar få veta vad som pågår angående deras eget land. Får tipsa om Oscar Swartz bok ”Swedish sex”, och givetvis Assangetråden på Flashback.

  Tråkigt att se att Sverige och förvandlats till en veritabel skurkstat, med genushysteri och auktoritär feminism som bränsle. Det måste bli ett slut på det här…

 30. Lars I Says:

  Välommen tillbaks Pär !

  Jag är mer än less på alla områden i dagens genusgrillade samhälle, i service- eller myndighetsfunktioner, där fel folk på fel plats försöker kompensera sin osäkerhet/inkompetens med en arrogant attityd.
  Men givet denna kvoteringshysteri är det åtminstone ett framsteg att också skitjobben kvoteras och inte bara russinen i kakan som kraven från feministerna oftast handlar om
  Men Sverige är inne på en mycket farlig väg när inte längre lämplighet utan könstillhörighet är den styrande faktorn. För att inte tala om genusetablissemangets ganska förnedrande bild av kvinnan som den ”fantastiska” och ”jätteduktiga” varelse som ”tillför så mycket” för varje insats som männen tas för givet utföra.
  Har kvinnan någonsin varit så liten och behövande prinsessa på ärten som efter 50 år av statsfeminism ?

 31. David Says:

  Välkommen tillbaka!!!

 32. Access Says:

  Idag är Pär Ström tillbaka.
  Idag är min sista arbetsdag, nu följer 4 veckors semester.
  På måndag är Pelle Billing tillbaka.

  Livet känns bra!
  :o)

 33. Access Says:

  Ämrans smileys!
  Skulle vara: 🙂

 34. ossian Says:

  Skogsstyrelsen tog in en hel del kvinnor som FAS3 att röja sly och vindfällen, varken de män eller kvinnor de tog in hade någon som helst vana av skogsröjning, de fick en handledare en motorsåg och skyddsutrustning.
  Vad jag vet är just röjning av skog ett av de farligaste yrken som finns.

  I den lilla stad jag bor finns det ett flertal kvinnliga stensättare som arbetar med att sätta gatsten, kan bero på att det är en lantbruksbygd med lantbruksgymnasium och många praktiska gymnasieutbildningar och det därför är naturligt även för tjejer att välja dessa utbildningar eftersom de redan som barn hjälpt till med lantbruket.
  Tjejerna här kör även moped och EPA eftersom det är dålig kollektivtrafik.

 35. trollan Says:

  Välkommen tillbaka!

  Mina tankar om detta då.

  1. Tycker på något sätt att det är bra att man fokuserar kvinnor på mer yrken än i styrelser och som VD. Känns lite som andra yrken aldrig har varit intressant för kvotering.

  2. Liksom Ninnitoken så har jag också funderat på vilket sätt könet bidrar inom detta yrke – och efterfrågar också lite förtydligande från folk. Vill man på det sättet också säga att alla kvinnor har samma egenskaper och därmed bidra till att se människor som stereotyper?

  3. Rent socialt sett så tycker jag att det är bra med uppblandade arbetsplatser när det kommer till könsfördelning. Men jag är fortfarande mot kvotering. Både för kvinnor som väljer att jobba inom dessa yrken – och för män som nekas jobb för sitt jobb. Kvinnorna kommer bedömas hårdare. Även när de är kompetenta så kommer frågan att finnas i bakhuvudet.

 36. Mats Says:

  Låt kvinnor jobba med skogsröjning. Tungt, farligt och dåligt betalt.

 37. Nils Jungenäs Says:

  Ju fattigare och ofriare ett samhälle är, desto mer jämställt på arbetdmarknaden. Man är helt enkelt tvungen att göra det man måste för att försörja sig. I rikare länder har man ”lyxen” att följa sitt hjärta och hålla på med det man gillar. Då är differensen mellan vad könen väljer också större.

  Detta talar sitt tydliga språk.
  …för alla som är klarsynta vill säga, och inte ser världen genom de så kallade genusglasögonen.

 38. Eva Ellnefors Says:

  Hemskt att man sätter in outbildade FAS3are i skogen, ett farligt arbete. Dessutom lönlöst, dvs de får ingen lön och ingen semester. Farligt för både män och kvinnor, men kanske ändå mer olämpligt för kvinnor, då de generellt är svagare och har sämre teknisk kunskap/erfarenhet. Och dessutom obetalt arbete! Jag skulle aldrig vilja ta en motorsåg eller köra skogsmaskin. Inte för att jag är någon ”prinsessa på ärten” utan för att jag vet att det vore dödligt för både mig och omgivningen.

 39. Nils Jungenäs Says:

  Daniel 12:45

  Det motsägelsefulla som du pekar på – att det inte är någon skillnad mellan könen samtidigt som kvinnor har något alderles extra att tillföra – förklaras hos elitfeministerna (tex Gudrun Schüman) med att det helt enkelt inte är samma person som kommer med de båda påståendena. Det finns lika många feminismer som det finns feminister. Hos fårskocksfeministerna (tex Stefan Löfven) förklaras det med att de inte är insatta. De har inte reglekterat frm sekunder över feminism och jämställdhet. De sväljer allt som genusvetare och rödvinspimplande södermalms-journalister rapar ur sig, helt oavsett hur motsägelsefullt.

 40. Eva Ellnefors Says:

  Är också emot en tvångskvotering av föräldraledigheten. Den skulle innebära ekonomisk katastrof för många idag. Dessutom finns det fler direkt olämpliga föräldrar. Om de knarkar, sitter inne eller bor på en helt annan ort? Hur har man tänkt sig det? Men såna finns inte i den högre medelklassens värld.

 41. bograhn Says:

  Welcome back Pär! Det är intressant att tex skogsarbete skulle vara en sån viktig bransch att få in kvinnor i men att tex fler män i förskolan inte ligger högre på prioriteringslistan.

 42. ossian Says:

  Eva Elinfors

  Ja., det där med att arbeta i skogen med röjning som FAS3 utan utbildning inom något så farligt arbete är fullständigt obegripligt.

  Var en man för några år sedan som dog under ett sådant obetalt arbete han hade inte arbetat tidigare med sådant däremot gott någon kurs för 20 år sedan.

  Inte nog med att det inte ge riktig lön, det ger inte pensionspoäng, semester eller ens tillräckligt försäkringsskydd eftersom det inte rör sig om en anställning.

 43. K Bremer Says:

  Fint att du är tillbaka med dina rapporter, Pär!

  Bengt Ohlson är också lysande – hoppas han är modig nog att fortsätta sina ifrågasättanden (som en av de ytterst få på krönikeplats i de etablerade medierna). Skulle dock tro att han förlorar jobbet på DN om han börjar kritisera radikalfeminismen på samma sätt som han ifrågasatt vänsterns dominans i kulturen. Detta vet han nog – men vågar han ändå?

  Apropå DN. Intressant att deras festival Music & Arts nu drar igång. Roligt det här med jämställdhet. Endast kvinnliga artister (förutom Antony som är trans). I ABC nyheterna igår rapporteras också glatt att festivalen ”domineras av kvinnor”. Det skall alltså ses som enbart positivt och skall inte ifrågasättas att endast kvinnliga artister spelar.

  Samtidigt går DN ut och hånar Emmabodafestivalens arrangör för att han ”nobbar jämställdhet”. Emmabodafestivalen presenterar både kvinnliga och manliga artister, men fler manliga. Könet på de spelande säger de att de skiter i bara det är bra – ett helt oacceptabelt synsätt, menar DN.

  50/50 är en bit på väg, men endast 100% kvinnor i attraktiva, uppburna sammanhang är acceptabelt.

  Samtidigt skall männen hållas borta från inflytande över barn och familjelivet. Inget delat barnbidrag. Inga kampanjer för att få in fler män i skola och förskola.

  Tala tyst om pojkarnas haveri i skolan (endast blygsamma insatser presenteras nu – som är hårt motarbetade) och deras tre gånger så höga självmordsfrekvens, jämfört med flickorna.

  SVT Aktuellt igår: Inslag om självmordsfrekvensen bland unga i olika län i Sverige. Massor av staplar och jämförelser. Det pratades om arbetslöshet, sociala faktorer och mycket annat men inte ett ord om kön. När man jämför utsatthet för unga är det praktiskt taget aldrig att man utesluter en jämförelse mellan könen annat än…, just det, när det är en överväldigande majoritet drabbade som är pojkar eller män. Det samma händer lustigt nog när det rapporteras om arbetsplatsolyckor. Då är det drabbade plötsligt könlösa. Männen har blivit personer, arbetare osv. Av någon anledning skall man till varje pris undvika att framställa män som offer för någonting alls.

  I Aktuellt sändning igår fick vi också höra historien om en ung kvinna som tog sitt liv. En hjärtskärande förlust för mamman och en tragedi givetvis – men det finns också något ytterst obehagligt i SVT’s agerande, när de gång på gång iscensätter dessa osynliggöranden. För det är precis vad det är, tro inget annat.

  Härligt att Pär är tillbaka som en motpol till denna galna och människofientliga radikalfeminism och statsunderstödda misandri. Jobbar vi på har vi kanske lyckats upprätta en frisk jämställdhet inom 5-10 år.

  Men då måste fler män också våga börja tala! Det är precis detta som Pärs engagemang bidrar till! Så stort tack, Pär!

 44. ParStrom Says:

  Tack för alla uppskattande ord! Jag gör så gott jag kan.

 45. ninnitokan Says:

  @ Eva: Kul att se fler kvinnor som inte köper feminism-maffians budskap. Och nej, motorsågar ody. är inte för mig heller. Jag klarade knappt ens lyfta den häcksax min man använde för att klippa häcken och jag är alls inte sugen på att börja gym-träna för att klara uppdraget han kan av den styrka naturen gett honom.

  @ Bashflak
  Det du skriver nu är ett utmärkt exempel på det inlägg jag har på plan som handlar om könsmakt. Jag vill börja med att säg att jag inte har minsta lilla att invända mot hur ni löser ert privat liv. Är ni lyckliga så, är det fine med mig. I mitt hem är det likadant om inte värre. Jag tankar inte ens min egen bil själv, det gör min underbara make. Har någon problem med det så önskar jag vederbörande en trevlig resa till klagomuren och framföra sina klagomål/sin kritik där.

  Från feministiskt håll och även genusvetenskapen så påstår man att kvinnans makt är underordnad mannens makt och man hänvisar till svepande ”strukturer”. Saken är bara den att jag ser helt andra strukturer när jag betraktar samma samhälle. Med ”mina strukturer”(vilka jag kommer utveckla mer sen på min blogg. För till skillnad från feministers svepande, kommer jag vara konkret så att det går att diskutera) så är ”samhällsmakt” knutet till position/klass, inte kön. Reinfeldt har mer makt än mig för han är statsminister, inte för han är man. Jag får inte heller mer makt om vi får en kvinnlig statsminister.
  Men om vi ser till ”vardagsmakt” dvs. den makt vi alla har eller inte har), så anser jag kvinnans makt är överordnad mannens dito, och just därför och med rätta kallas kvinnan ofta ”regeringen”.
  Så låt oss leka lite med att analysera din kommentar.

  Bashflak säger 03 augusti 2012 kl. 11:14 följande
  Hustrun påpekade att några grenar vuxit för nära huset och borde sågas ner.”

  Det är alltså hon som tycker/anser/bestämmer att det är dax att göra något.

  ”Men när jag räckte henne motorsågen, så skakade hon bara på huvudet. Så nu blir det jag som får gå ut och såga, medan hon lagar lunchen.”
  Det är igen hon som bestämmer vem som ska göra vad. Om vi då ser till dessa tidsanalyser som görs av staten. Så kommer ni båda ha gjort lika mycket i tid. Det dessa analyser inte tar hänsyn till är hur tungt arbete ni utfört. Och att du faktiskt är i större behov av att vila efter ditt uppdrag än hon är. Och se där! Vi har förklaringen till ”dubbelarbetande kvinnor”**

  Igen vill jag påpeka att jag inte har något mot hur ni har det. Tvärtom tror jag att dom allra flesta heterosexuella par vill ha det så här och mår bättre så, som ni och vi har det.
  Men det blir ett problem just för att denna ”kvinnan = regeringen”-makten inte lyfts upp på ett medveten nivå i vårt tänkande, medan männens ”maktsfärer” mer eller mindre har eliminerats av den tidiga feminismen. Och i den mån det återstår någon spillra av denna vardagsmakt hos männen ska det jämt ”problematiseras” i det oändliga i vårt samhälle. Resultatet av denna nutidsfeminism-enögdhet är att allt för många kvinnor av idag missbrukar denna makt så att det sker på bekostnad av männens väl och rent av är en psykisk misshandel/relationsterror. Tex tvingas män inte sällan ”välja” bort sina hobbies, sina vänner m.m. för ”husfridens skull”.

  ** eller ja, dubbel och dubbel? när jag lärde mig matte var ”dubbel” *2… det handlar om en 6% skillnad som max! minsann. Det är anser jag är för lite skillnad med tanke på uppdragens tyngd och vem som bestämmer vad som ”måste” göras.(är det man själv som önskar ha något gjort, går det utmärkt att utföra uppdraget själv)

 46. Taste in men Says:

  Eftersom jag ligger 8 timmar före Svedala så är den iskalla ölen öppnad, måste fira att genusnytt dragit igång igen. Nu väntar jag tålmodigt på att jämställdhetsfeministern Också dyker upp ikväll på genusnytt.

  För övrigt, gillar verkligen den nya loggan. Nya bilden också. Så opretentiöst att det faktiskt blir riktigt kaxigt!

 47. leffa Says:

  När det gäller sopåkare så måste jag dessvärre påstå att ni har fel. Inte minst i Stockholm finns det många tjejer som kör lastväxlare. Det är dom som hämtar sopcontainrar på byggen och industrier mm. Riktigt tuffa tjejer som hanterar 24 metersåk lika bra som någon annan. Ett tungt och farligt jobb när man ska dra och dra av nät och balansera på is bland brädor med spik och armeringsjärn som sticker upp, inte minst på vintern. Kvoteringseländet. Bland dom som fattar dom första besluten i kommuner och landsting blir det fler och fler kvinnor, är det därför som anmälningarna till förvaltningsrätterna ökar ?

 48. Simon Says:

  Det är tur att den sociala konstruktionen gör kvinnorna så unika att de kan tillföra så mycket ;). Undrar hur många kvinnor som egentligen vill arbeta i skogen?
  Själv tyckte jag 11% var aningen högt eller också speglar det verkligheten rätt bra.

 49. Joakim Says:

  Kan det inte lika gärna vara så att kvinnor inte tar sitt ansvar med att söka farliga jobb? 😉

 50. barfota Says:

  @leffa

  ”När det gäller sopåkare så måste jag dessvärre påstå att ni har fel. Inte minst i Stockholm finns det många tjejer som kör lastväxlare.”

  OK, men att köra en lastväxlare är väl knappast vad man menar med att vara sopåkare i traditionell mening. Kör man ett sådant ekipage kallas man väl snarare för lastbilschaufför. Hittar du en bild på en 24 meter lång sopbil så lägg gärna upp den här.

  ”Riktigt tuffa tjejer som hanterar 24 metersåk lika bra som någon annan.”

  Dom är väl inte tuffare än någon annan (man) som utför samma jobb och varför skulle inte kvinnor kunna köra bil lika bra som en man.
  Jag menar att vi inte har fel när vi påpekar att man ytterst sällan ser en kvinna välja jobbet sopåkare.

 51. RefcenOmega Says:

  Hur kommer det sig att såväl mina två kommentarer som mitt gillande av denna post har raderats?

 52. RefcenOmega Says:

  Nej, inget är ju raderat, utan jag läste fel post. (den förra var det, som jag tänkte på)

  Fel av mig. Beklagar…

 53. Ulf T Says:

  Jag citerade tidigare ur en jämställdhetsrapport om skogsindustrin:

  Sett över samtliga utbildningskategorier tycks kvinnor och män ha lika lätt eller svårt att få skogligt arbete efter genomförd utbildning…

  Warren Farrell har en intressant kommentar på när en ojämn fördelning inom ett fack beror på diskriminering och när det inte gör det:

  Han talar förstås om USA när han säger att män inte kan få anställning som grundskollärare och (tidigare under föreläsningen) att ingen vill anställa en manlig tandhygienist. Man kan inte låta bli att undra hur det ser ut i Sverige… En snabb sökning ger vid handen att 98% av tandhygienisterna i Sverige är kvinnor.

  I SCB’s Gymnasiala utbildningar – könsstruktur per utbildning och yrke 1990-2030, kan man se i vilka branscher endera könet är mer benäget att ”hoppa av”, dvs inte jobba inom det yrke som de utbildat sig för. Om det beror på att de upptäckte under utbildningen att det var fel yrke för dem, eller om de inte släpptes in, kan man ju fundera över – det är inte tydligt.

  För t.ex. naturbruksutbildning är ”avhoppskvoten” för kvinnor ca 89% jämfört med 73% för män, men trenden är att andelen kvinnor i utbildningen ökar kraftigt och kvinnor är nu i majoritet inom utbildningen. För industriutbildning är det ca 79% mot 44% och inom Bygg/Elektro/Data/m.m. är det 76% mot 49%.

  I t.ex. den mansdominerade transportutbildningen hoppar endast 45% av kvinnorna av, mot 65% av männen. Det kan förstås också ses som en indikation på att konkurrensen är större för män än för kvinnor, men i den totalt kvinnodominerade förskoleutbildningen är ”avhoppen” dubbelt så vanliga bland männen som bland kvinnorna. Så även bland tandhygienisterna.

  Rent allmänt kan man se kvinnliga ”inbrytningar” i ett antal branscher, där de är på väg att vända mansdominans till kvinnodominans (arkitekter, livsmedelsutbildn, naturbruk, agronom/hortonom, ekonomer, jurister, läkare, naturvetare, tandläkare, teologer, veterinärer.

  Någon motsvarande trend för män finns inte någonstans i rapporten. I de övriga utbildningarna med sned könsfördelning tycks fördelningen bestå, minska mycket sakta, eller öka framöver. Mest tydligt är att kvinnor fortsätter dominera i alla kvinnodominerade yrken.

 54. Ulf T Says:

  Här en genusvinklad litteraturstudie om män inom tandhygienistyrket (som jag nämnde ovan): Var är männen?.

  Jag tycker att den trasslar in sig i genuskodning och ”konstruktion av maskulinitet” och missar huvudsakligen grundproblemet: varken personalen eller patienterna verkar vilja ha manliga tandhygienister,

  Männen i Faust studie sa att det var både patienter, tandläkare samt kvinnliga tandhygienister som yttrade fördomar och diskriminerade dem på grund av deras kön. Patienter kunde vägra att bli behandlade av männen och det fanns tandläkare som valde att inte anställda dem på grund av kön. En del kvinnliga tandhygienistkollegor ansåg att män inte passade inom yrket.

  …så de män som givit sig in på den banan hoppar antingen av (se ovan), eller söker sig till administrativa- eller chefsroller, där de inte behöver konfronteras med människors fördomar. Rapporten tolkar detta som att ”männen har lättare att göra karriär”:

  Författarna visar att konstruktionen av genus har en betydande roll för både män och kvinnors karriär och ledarskap. Manliga chefsjuksköterskor har lättare att göra karriär, de behöver inte jobba lika länge som sjuksköterskor innan de avancerar, de har kortare utbildning och är yngre än sina kvinnliga motsvarigheter

  Intressant nog lyckas man antyda att detta har att göra med männens homofobi och rädsla för att framstå som feminina. Även om man noterar med intresse att männen faktiskt blir rejält diskriminerade, tappar man focus när man börjar diskutera det könsstereotypa i männens flyktväg (”göra karriär”) och trasslar in sig i diskussioner om homofobi. 7% av tillfrågade tandläkare i USA svarade att de absolut inte skulle anställa en manlig tandhygienist, och endast 70% svarade att de skulle göra det om han var den mest lämpade. Det mesta av diskrimineringen tycks komma från patienter (såväl män som kvinnor – i vilka proportioner vet jag inte).

  http://thewealthydentist.com/surveyresults/131-male-dental-hygienists.htm

 55. Jabel Kabel Says:

  wunderbar! skicKa arbetslösa kvinnor till skogen!
  låt männen jobba på dagis frisörverksamhet och som bamba personal!

 56. Jahaja Says:

  Inom Malmö kommun är 77 % anställda kvinnor. Är det inte konstigt med tanke på den rådande arbetslösheten just Malmö ? Att endast 23 % anställda är män ? Kan de måhända vara patriarkatet som tvingar kvinnor att arbeta för kommunen ?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: