Krav på feminism då genusforskare rekryteras

by

Så här inleds beskrivningen av Centrum för genusvetenskap vid Lunds universitet:

”Vid Centrum för genusvetenskap finns en välutvecklad forskning med förankring i feministisk teori och metodologi”

Jaha. ”Feministisk teori”. Jag som trodde att forskare skulle vara neutrala och absolut inte ha förutfattade meningar om det de forskar om.

Centrum för genusvetenskap söker nu en universitetslektor i genusvetenskap. Denna formulering ingår i kravprofilen:

Den vi söker har sin meritering inom fältet genusvetenskap och feministisk forskning och kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom genusvetenskap

Det verkar alltså som om bara feminister kan komma ifråga.

Åtminstone ska man ha hållit på med ”feministisk forskning”. Inte dess motpol – maskulistisk forskning. Inte jämställdistisk forskning heller. Utan feministisk forskning, den kvinnoinriktade varianten (ordet feminism bygger ju på latin och betyder ”kvinnoism”).

Fristående och neutral forskning?

Tack för tipset, Kristin!

Genusforskare diskuterar angrepp

När Forum för feministisk forskning hade paneldebatt var ett av de dominerande diskussionsämnena ”angreppen mot genusforskare på ledarsidor och i bloggar”.

David Tjeder, forskare och vikarierande lektor vid historiska institutionen i Stockholm, anser exempelvis att kritiken mot genusforskningen är mer ”plump” nu än för några år sedan. Men han är hoppfull: ”Motståndarna är som mest högljudda när de håller på att förlora striden”, säger han.

Undrar om han har sett Hjernevask?

Läs mer här. Tack för tipset, Sara!

Det ska vara kritiskt

Apropå genusforskarnas trovärdighet: Läs nedanstående text, publicerad här av Nationella sekretariatet för genusforskning, och fundera på det faktum att ordet ”kritisk” i olika varianter förekommer fyra gånger i denna korta text.

Varför ska det särskilt skrivas ut att det ska vara ”kritiskt” när det manliga ska studeras? Nu väntar jag på olika forskningsprojekt inriktade på ”kritiska studier av kvinnor och femininiteter”. I den fria och oberoende forskningens namn!

Annonser

35 svar to “Krav på feminism då genusforskare rekryteras”

 1. Peter Says:

  Ja, de menar nog egentligen ”nedvärderande”.

 2. Bengt Says:

  Ja, hur vore det med lite ”kritiska studier om kvinnor och femininiteter”.. 😉

  Forskning skall ju vara neutral och förutsättningslös, inte ta några saker ”för givna” på förhand och ha ett vetenskapligt synsätt.

  Annars är det ju tja.. ideologiproduktion

 3. Peter Says:

  Var är de svenska bärarna av den vetenskapliga kulturen? En majoritet av medlemmarna av vår högstående kultur, och i synnerhet de som fått högre vetenskaplig utbildning, borde ju protestera! Ett kuvat folk? Eller djupt vilselett?

 4. Info Says:

  TANJA BERGKVIST NY GENUSLEKTOR I LUND?

  Tanja Bergkvists senaste, med acklamation HBT-certifierade genusansökan har nyligen lyfts fram som ett föredöme för alla genusteoretiker i Dagens Medicin. Läkaren Mats Reimer skriver i sin artikel OSAKLIG DISKRIMINERING AV SKALBAGGAR INOM UPPSALAS GENUSVETENSKAP:

  ”Det skrämmer mig att detta är genusvetenskaplig forskning Uppsala universitet betecknar som ´holding internationally high standard with the potential to become top-quality´ och man har nyligen fått 6 miljoner av Vetenskapsrådet för att studera ´Att bli människa: genusteori och djur i en mer-än-mänsklig värld´.

  Totalt delade Vetenskapsrådet ut 67 miljoner för genusforskning den kommande 5-års-perioden. Då vore det väl inte mer än rätt att matematikern TANJA BERGKVIST får beviljat sin forskningsansökan för att studera Identitetsskapande processer i flerdimensionell analys.”

  Härefter långa citat in extenso ur Tanjas briljanta ansökan (underst i artikeln):

  http://www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/osaklig-diskriminering-av-skalbaggar-inom-uppsalas-genusvetenskap/

  Här kan ni åter läsa Tanjas första, omtalade utkast till en genusansökan i Svenska Dagbladet 2009:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/vetenskap-eller-galenskap_2531501.svd

 5. Nils Jungenäs Says:

  Vad sägs om kravet på ”feministisk metodologi” då?! Vafan är det för ny forskningsmetodik?

 6. Peter Says:

  Feministisk metodologi brukar vara att utgå från det som ska bevisas…….

 7. Men@Work Says:

  Vi ska inte ge oss i vår rättmätiga kritik av genusvetenskapen. Den uppfyller ju inte ens grundläggande krav man ska ställa på all vetenskap. Det är våra skattepengar som slösas på detta.

  Kom ihåg att politisk debatt innebär ett oändligt nötande av argument tills droppen urholkat stenen. Vi har sanningen på vår sida. Genusvetenskap är politisk ideologi kamouflerat som forskning. Inget annat.

 8. Galahad Corbenic Says:

  Men det var väl inget konstigt med det heller. Alla vet ju att det bara är feminister som förstår att trumpeter, brandbilar och klätterställningar förtrycker småflickorna på dagis och att det sedan bara fortsätter.. *Ironi för er som inte fattar det*

  //Mr G

 9. Info Says:

  MASKULINITETSFORSKNING

  Om ”maskulinitetsforskning” uttalar sig bl.a. docenten i sociologi vid Göteborgs universitet, Arne Nilsson:

  ”Ett viktigt begrepp är ´hegemonisk maskulinitet´, som beskriver hur vissa sätt att vara man värderas högre än andra. Till exempel har heterosexuella män högre status än homosexuella män i ett västerländskt sammanhang. Om man vill åstadkomma förändring är det viktigt att studera hur män försöker upprätthålla sitt överläge.”

  http://www.genus.se/meromgenus/forskare-berattar/Maskulinitetsforskning/

  För att understryka det skadliga med ”hegemonisk maskulinitet” har för övrigt den berömde mansexperten Tomas Wetterberg föreslagit två bättre uttryck: ”heteronormativ maskulinitet” och ”luddig medelklassmaskulinitet”.

  Tomas Wetterberg är ordförande i riksorganisationen Män för Jämställdhet (googla), som bl.a. rekommenderar ”utbildningsmaterialet” Macho-fabriken, kritiskt kommenterat av Tanja Bergkvist här:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2011/03/26/machofabriker-man-och-karnbransle/

  Målet för Män för Jämställdhet framgår av en hyllningsintervju med Tomas Wetterberg i Sv.D. 25/11 2004: ”Målet är ett samhälle utan könsskillnader.” Alltså ett samhälle bestående av enbart hermafroditer eller helt enkelt identiska, könlösa robotar.

  FALLOGOCENTRISM

  Ett annat, viktigt syfte med maskulinitetsforskningen är att forska fram metoder för att avskaffa (”dekonstruera”) den s.k. fallogocentrismen:

  http://tanjabergkvist.wordpress.com/2010/07/09/den-hotade-mannen-och-den-nya-definitionen-av-svensk/#comment-9095

 10. Men@Work Says:

  Genusforskningen gräver sin egen grav när den fortsätter att bespotta den ena halvan av befolkningen och omyndigförklara den andra.

 11. Access Says:

  Jag har inget emot ”kritisk forskning” av något slag. Tvärtom, forskning måste bedrivas ”kritiskt”, i betydelsen ”ifrågasättande”. Annars är det inte forskning.

  Problemet är snarare att kvinnor aldrig får ifrågasättas och därför aldrig utsätts för ”kritisk forskning”. Det ligger i feministers ryggmärgsreflex att undvika all form av ifrågasättande av kvinnor. Det närmaste man kan komma är ifrågasättande av vissa stereotypa kvinnliga könsroller, där det mer eller mindre uttalat sägs att det är män som tvingar kvinnor till ett sådant beteende.

 12. Hjalmar Says:

  Vi fortsätter att ”dekonstruera feminismen”, så gott det går…

  Kolumn i SVD:
  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/kvinnorna-tar-over-den-amerikanska-ekonomin_7397640.svd

  Jenny Nordberg riktigt längtar efter Amazonia. Det är så mycket i den kolumnen som en jämställdist reagerar på…

 13. Valeria Says:

  “Motståndarna är som mest högljudda när de håller på att förlora striden”

  Det kanske förklarar feministernas stormning av jämställdisternas pubkväll, Maria Svelands hopljugna krönika och att man för någon vecka sedan rev ner jord och himmel över korvreklam.

 14. Nils Jungenäs Says:

  Hjalmar 10:27

  Utsäkta de hårda orden men, hon verkar faktiskt inte helt frisk. Det är djupt oroande att sveriges största tidning regelbundet upplåter plats till sån smörja. ”Narcisism” är ordet som ploppar upp i mitt huvud.

 15. Torbjörn Says:

  Skrämmande. Visar att hela genusvetenskapen inte är något annat än en politisk ideologi.

 16. TotalLiberal Says:

  Nu går skam på torra land. Ingen kan längre förneka att Sverige är ett land där polikerna styr vad väljarna ska ha för åsikter, istället för tvärtom såsom det egentligen ska vara.

 17. ninnitokan Says:

  @ Valeria:

  Min tanke också. Vem är det egentligen som är ”högljudda”? Det är inte vi som ger könsbilder i ”present”, stormar möte och startar ”fina” facebokk-grupper. Jag upplever mig absolut inte tillhöra de högljuddas skara, jag anser majoriteten feminist-kritiska uppträda sansat argumenterande. 🙂

 18. Torbjörn Says:

  @Hjalmar, undrar just om det finns något samband mellan att kvinnorna tar över ekonomin i USA och att fattigdomen/utslagningen/skuldsättningen ökar i USA.

 19. Hjalmar Says:

  @Nils Jungenäs 11:05

  Instämmer. Man kan ju tro att den elakartade koumnisten och dyngspridaren Nordberg kommer från Aftonbladet, såsom övertalig…

 20. ninnitokan Says:

  @ Nils
  Eller så är hon just det.. ”helt frisk” alltså.

  Jag funderar på dessa krönikörer ibland. Skriver dom denna smörja för att dom faktiskt tycker så eller för lönekuvertet det ger?
  Jag menar är man karriärsinriktad så är feministiskt bullshitande en guldkossa i vårt samhälle.

 21. Daniel Says:

  “Den vi söker har sin meritering inom fältet genusvetenskap och feministisk forskning och kan uppvisa dokumenterad erfarenhet av undervisning och forskning inom genusvetenskap“

  Ska man bedriva pseudovetenskaplig verksamhet, så är det självklart att man ska anställa personer som har en pseudovetenskaplig profil.

 22. Hjalmar Says:

  @Torbjörn 11:47
  I första hand så är det nog konkurrensen från Kina mfl som håller på att radera ut medelklassen i USA. Men unga kvinnor har, helt korrekt, insett att utbildning är framtiden.
  Men det gör konkurrensen allt hårdare om utbildningsplatser och eftertraktade, välavlönade, arbeten.
  Välutbildade kvinnor gifter sig inte nedåt, socialt sett. Män däremot, bryr sig sällan om hur mycket kvinnor tjänar.
  Unga kvinnor är i genomsnitt bättre på att studera, under rådande förutsättningar, därför blir samhället allt mer skevt och dysfunktionellt.

  Och sedan får vi höra att ”det är synd om kvinnor…” (Ironi)

 23. Bashflak Says:

  Hjalmar 10:27 – Den där kolumnen förtjänar en lång diskussion, ett bra bloggtips för ett nytt inlägg av Pär. Märkligt nog är kommentarsfältet avstängt, det brukar det väl inte vara på SvD.

  Jag betvivlar inte att statistiken som referas stämmer. Men den stämmer dåligt in på hur svenska genusvetare brukar beskriva världen, i termer av könsmaktsordning och så vidare.

  Och Jenny Nordberg förvånas inte ett dugg äver att arbetslösa män är ensamstående, eftersom ‘de inte bidrar med så mycket längre’. Vad hände med pratet om att karriärkvinnorna måste få hjälp med markservicen så att de slipper dubbelarbeta? Lösningen finns ju där mitt framför deras ögon – att gifta sig med en arbetslös man.

  Där har vi ett ämne för ‘kritisk kvinnoforskning’. Varför vägrar kvinnor gifta sig med en man av lägre status än hon själv?

 24. Hjalmar Says:

  @Bashflak 12:23
  Instämmer. Kolumnen blev en riktig ”pulshöjare”…
  Så ser tydligen världen ut med feministglasögon, men sådana dumheter får inte stå oemotsagda.

  Intressant att kvinnor hellre är utan man, än gifter sig med en karl med lägre status. Låter närmast obegripligt, men i kvinnans värld är Mannen ett projekt, en accessoar, som ska passa in i bekantskapskretsen, se bra ut, helst bräcka väninnornas diton, definitivt inte skämma ut kvinnan, samt dra in mycket deg. För kvinnor tar 80% av köpbesluten.

  Kravlistan blir längre för varje år… Inte undra på att apoteken säljer mycket ångestdämpande.

  Heteromäns krav på kvinnor har varit ungefär desamma sedan stenåldern… Men ”vi” skyller på männen, det är ett säkert kort.

 25. Peter T Says:

  Att döma av Jenny Nordbergs text är hon en SCUM-ist som inte vågar säga det rätt ut. Och till Valeria: Jag fick exakt samma tanke som du.

 26. Monica Antonssons stollerier om Statsfeminism är grundade på Feminismens TÄAG-princip « Aktivarum Says:

  […] den norska genusforskaren Helga Hernes (1988) Genusnytt berättar att feminism ingår i kravprofilen hos genusforskare. “feminism uppifrån i form av jämställdhet mellan könen och […]

 27. bograhn Says:

  Om man tex skulle starta ett forskningsproject om svensk kärnkrafts historia så kan man ju inte ha med i sin kravspec att personer skall ha ett dokumenterat medlemskap i ”Nej till kärnkraft” och/eller Miljöpartiet… Men på den nivån har man lagt sig.

 28. Genusindustrins utbildningar. « Malte on the Roxxx Says:

  […] att vara aktuell för att studera på dessa utbildningar krävs det förstås att du delar den feministiska ideologins syn på samhället. Så kanske till det mest anmärkningsvärda. Hur ser fördelningen ut mellan könen bland de som […]

 29. malteskogsnas Says:

  Ang. Genusforskare diskuterar angrepp: ”Motståndarna är som mest högljudda när de håller på att förlora striden”

  Så där låter genusvetare alltid när de måste täppa till svagheter i feminismen och dess genusindustri. Det är alltså snarare ett tecken på at de börjar känna sig rejält oroliga nu.

 30. leifer Says:

  när kommer ?

  kritiska studier om kvinnor
  och femininiteter

 31. Hjalmar Says:

  @leifer
  10-15 år efter att ett flertal universitet i USA har börjat med ”kritiska studier om kvinnor och femininiteter”, skulle jag tro.

 32. Peter T Says:

  @bograhn Det händer mer eller mindre redan, fast från pro-kärnkraftshåll, vilket knappast är särskilt objektivt.
  http://www.gp.se/nyheter/sverige/1.591307-tjanar-pengar-pa-karnkraft?m=print

 33. Anonym 3456 Says:

  Att det explicit skrivs ut att det skall vara ”kritiskt” är nog en referens till ”kritisk teori”, en Marxistisk teori för samhälls- och kulturkritik som utvecklats vid Institutet för Social Forskning i Frankfurt, även känd som Frankfurtskolan.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory

  Jämför med forskningsområdet ”Kritiska vithetsstudier”, vilket också är en referens till kritisk teori.

  En närbesläktad term är ju för övrigt kulturmarxism, som går ut på att applicera kritisk teori på ämnen som t.ex. familjesammansättning, kön, ”ras” och kulturell identitet.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_Marxism

 34. Nils Jungenäs Says:

  Anonym 3456

  Så är det. ”Kritiska studier” har ingenting att göra med studiesubjektets grad av skepticism till studieobjektet.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Critical_theory

 35. psodh Says:

  Lite offtopic, men ändå
  http://www.regeringen.se/sb/d/16161/a/193724

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: