Ännu en myt om kvinnodiskriminering avslöjad

by

I min bok Sex feministiska myter har jag skrivit om påståendet att utprovning av läkemedel bara görs på män (och  därför fungerar sämre på kvinnor). Trots att Läkemedelsverket har dementerat uppgiften flera gånger är det ingen som lyssnar. Myten lever vidare.

Det verkar som vi fått en ny myt av likartad karaktär: ”Det forskas bara på manliga arbetsmiljöer”.

Bakgrunden är att en större andel män får arbetsskador godkända. Detta har debatterats och väckt indignation i många år. Vissa hävdar att det beror på diskriminering men den vanligaste förklaringen är att det saknas kunskap om sambandet mellan arbetsmiljö och arbetsskador i kvinnliga arbetsmiljöer.  Det forskas ju bara på mäns arbetsplatser. Att män faktiskt är mer drabbade och att besluten därför skulle kunna vara korrekta är förstås uteslutet.

I höstas kom en rapport från myndigheten Inspektionen för socialförsäkringen som slog fast att ”Otillräcklig kunskap om arbetsmiljörisker leder till att fler kvinnor än män nekas ersättning från arbetsskadeförsäkringen”Upprördheten var stor. Regeringen gav Arbetsmiljöverket 20,5 miljoner bland annat för att för att öka kunskapen om kvinnors arbetsmiljö. Så här står det på Arbetsmiljöverkets hemsida:

”Arbetsmiljöverket inleder en flerårig satsning för att utveckla och förbättra kvinnors arbetsmiljö. Syftet är att öka kunskaperna om kvinnors arbetsmiljö och förebygga ohälsa och utslagning på grund av belastningsskador. Flera stora nationella tillsynsinsatser ska genomföras.”

Under våren har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) släppt en rapport om ”Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar” med fokus på rörelseorganens sjukdomar. En forskargrupp har gjort en systematisk genomgång av den vetenskapliga litteraturen på området. SBU skriver i sin rapport att ”Det har framhållits att kunskapen om sambanden mellan kvinnors arbetsmiljö och hälsa är bristfällig. Detta beroende på att de vetenskapliga studierna av faktorer i arbetet som orsak till sjukdom till största delen genomförts inom mansdominerade yrken.”  SBU:s systematiska genomgång visade dock att detta inte stämde (se tabellen nedan).  SBU konstaterar torrt att ”kvinnor i inkluderade studier är väl representerade”.

Intressant nog har denna revolutionerande upptäckt inte ansetts värd att uppmärksamma i media. Regeringen verkar inte heller ha gjort några andra prioriteringar. Storsatsningen på kvinnors arbetsmiljö rullar vidare. Samtidigt som männen dör och invalidiseras på sina arbetsplatser.

För övrigt 1: Återigen kommer information om att det är fler män än kvinnor som säljer sex i Sverige. I det här fallet är de 1,1% av männen mot 0,7% av kvinnorna som har sålt sex. Läs mer här. Tack för tipset, Paul!

För övrigt 2: Vid de olympiska spelens presscenter jobbar 29.000 manliga och 1.000 kvinnliga journalister. Men toaletterna är lika fördelade, 20 för herr och 20 för damer. Det kanske är det som kallas jämställdhet? Läs mer här. Tack för tipset, Hjalmar och Cai!

För övrigt 3: Mammor som ägnar mycket tid åt tv- och datorspel döms extra hårt, rapporterar DN. Läs mer här.

68 svar to “Ännu en myt om kvinnodiskriminering avslöjad”

 1. Men@Work Says:

  Studien att det är en majoritet män som säljer sex är långtifrån den första i sitt slag i Sverige. Det finns säkert runt fem stycken studier som visar samma sak.

  Om man läser Oscar Swartz ”Swedish Sex” så får man veta att feministiska politiker menar att manlig prostitution är utlevd sexualitet och njutning, samtidigt som kvinnlig Prostitution alltid är utnyttjande ofrivillighet och förtryck. Ännu en gång dubbla måttstockar och omyndigförklarande från feministerna…

  Vi behöver en politik och lagstiftning på prostitutionsområdet som speglar verkligheten och ger sexarbetare rättigheter.

 2. matte Says:

  Otroligt att de feministiska lögnerna får fortsatta att styra de politiska insatserna, trots att det gång efter gång visar sig vara myter. 20 miljoner av skattebetalarnas pengar slängs i sjön på grund av feministiska lögner.

 3. Men@Work Says:

  Läs mer om det svenska sexvansinnet här:

  http://swedishsexbook.com/blog/

 4. Info Says:

  GENUSTAL AV PARTILEDARE

  Jim*ie Åke*son (ursäkta svordomen), partiledare för ett riksdagsparti, vilkets namn jag inte vågar uttala öppet, höll tal i Sölvesbo*g igår.

  En del av talet, som finns på nätet, behandlade ämnet ”GENUS OCH JÄMSTÄLLDHET”:

  ”Ett annat exempel på en debatt som kapats av det socialliberala etablissemanget är jämställdhetsfrågan, som inte minst påverkar familjepolitiken. Jag beklagar att den borgerliga regeringen har valt att bygga vidare på den verklighetsfrånvända, vänsterorienterade och radikalfeministiska jämställdhetspolitik som lanserades av tidigare vänsterregeringar.

  Ett talande exempel på det här var när den folkpartistiska jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni, skrev i Svenska Dagbladet i februari i år, där hon bland annat uttryckte uppfattningen att:

  ”en förälder kan aldrig jämställas med en utbildad förskolepedagog”

  som svar på förslaget om utvecklat vårdnadsbidrag eller så kallad barnomsorgspeng.

  De föräldrar som tror att det bästa för deras barn är att få vara hemma med mamma eller pappa under de första levnadsåren ska alltså inte få göra valet eftersom de – enligt den borgerliga regeringen – är sämre lämpade att ge sina barn omsorg än vad en pedagog är.

  Det är ju nästan så man frågar sig ifall jämställdhetsministern anser att föräldrar överhuvudtaget borde få vara inblandade i uppfostran av sina barn eller om inte staten och de statligt godkända pedagogerna borde gå in och ta över helt och hållet.

  Man hade ju hoppats att den typen av tankegångar skulle ha försvunnit någon gång 1968 eller åtminstone efter Berlinmurens fall…

  Ibland blir det nästan tragikomiskt.

  Som när samma, nyss nämnda, borgerliga jämställdhetsminister i vintras kommenterade den så kallade hen-debatten med orden

  ”det kan vara ett nytt, fräscht grepp för att åstadkomma jämställdhet”.

  Eller som när man läser om att en del av de över 200 miljoner kronor som regeringen har satsat på så kallad jämställdhetsintegrering har använts till projekt där kvinnor har fått lära sig hur man sitter bredbent på en stol eller där deltagarna har fått träna sig i att mentalt byta kön på matsalsbestick…

  Vi har idag en smal och skev debatt som mest handlar om hur många månader i föräldraförsäkringen som ska kvoteras – inte huruvida vi ska ha någon sådan kvotering överhuvudtaget.

  En debatt där våra barns fria lekar problematiseras därför att de då riskerar att leka ´könsstereotypt´.

  I sin strävan att undvika sociala koders tvång har genusvänstern fått med sig liberalerna och resten av det socialliberala etablissemanget i skapandet av nya koder, strukturer och konstruktioner som barn och familjer ska tvingas in i.

  – – –

  Vad är egentligen värst?

  I det ena fallet har vi normer som växt fram baserat på folks vanor. I det andra har vi normer som eliten bestämt åt oss.”

 5. barfota Says:

  ”Under våren har Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) släppt en rapport om ”Arbetets betydelse för uppkomst av besvär och sjukdomar” med fokus på rörelseorganens sjukdomar.

  Att någon berättar sanningen för feminister måste helt enkelt vara en manlig konspiration som Pär Ström ligger bakom.

 6. Prill Says:

  @ barfota

  Ja, det verkar onekligen krävas idogt arbete från vissa för att sanningen ska spridas till allmänheten.

 7. Prill Says:

  För övrigt kan väl ”mannen som förbrukningsvara” inte bli mycket tydligare än här. Männen drabbas helt klart värre men alla resurser läggs på att skydda kvinnor. All indignation uppstår när kvinnor drabbas. Männens dödsfall och svåra olyckor möts med en axelryckning.

 8. Men@Work Says:

  @info:

  Ja, SD har den klart bästa politiken på jämställdhetsområdet. Tyvärr är det så. Kanske måste vi straffa sittande regering genom att taktikrösta? Helt obegripligt hur alliansen kan försvara radikalfeminism och genusvansinne!

  Själv har jag fått nog för länge sedan och alliansen har förlorat min röst. Jag tänker ALDRIG stödja ett parti som står för en vänstersocialistisk och radikalfeministisk politik. Gör inte det ni heller.

 9. M Says:

  Om man läser HELA SBU-rapporten och inte bara sammanfattningen, kommer den angående genderperspektivet fram till att:

  ”Resultaten är ofta alltför generella för att vara praktiskt användbara i det preventiva eller det försäkringsmedicinska arbetet. För detta behövs t ex fler studier av risker i kvinnors arbetsmiljö och att risker för kvinnor redovisas separat, då kvinnor och män ingår i samma studerade population.”

  Varför rapporterade du inte det, Pär?

 10. pether85 Says:

  Är sedan länge känt att SD är det enda partiet som vet vad jämställdhet är. Dock gör deras andra politik det omöjligt att rösta på dem.

 11. FumikoFem Says:

  ”fler män än kvinnor”

  Fler killar, inte män. Det är framför allt killar som säljer sex. Unga alltså. Inte äldre män eller liknande. Sen kan det vara bra att titta på dom som köper, att dom är just män. Äldre män.

  Det om toaletterna, arbeta med att göra dom könsneutrala. Det finns ingen poäng att dela upp efter kön.

 12. M Says:

  DESSUTOM: Om du hade läst dina egna länkar hade du sett att det inte är antalet kvinnor som är viktigast utan mans- vs kvinnodominerade arbetsmiljöer, eftersom: ”Det var vanligare att bli beviljad livränta för både kvinnor och män i mansdominerade yrken. För 112 kvinnor med maskinoperatörs- eller montörsarbete beviljades 20 procent livränta, medan bara fem procent fick livränta av de 260 kvinnor inom vård- och omsorgsyrken som sökt.”

 13. Men@Work Says:

  @M:

  Att skriva att det behövs mer kunskap på ett område i en rapport är en standardformulering. Detta betyder ju inte att man kan skönja olika tendenser. Jämför man med kvaliteten på feministernas egna undermåliga och vinklade rapporter så framstår ju denna som väl underbyggd.

  Då glömmer du helt bort att mansdominerade yrken ofta är fysiskt tyngre än kvinnodominerade. Eller hur tänkte du här?

  @Fumikofem:

  Det är väl knappast märkligt att sexsäljare oftare är yngre. Då är man ofta fysiskt mer attraktiv och har mer behov av pengar. Angående köparna har du fel. De är jämt fördelade över hela åldersspannet, och är tämligen vanliga personer ur övriga synvinklar.

 14. Men@Work Says:

  Korrigering: ”detta betyder ju inte att man inte kan skönja olika tendenser”.

 15. Access Says:

  FumikoFem säger:
  ”Det om toaletterna, arbeta med att göra dom könsneutrala. Det finns ingen poäng att dela upp efter kön.”

  Javisst, gärna det. Bara kvinnorna lär sig att fälla upp ringen efter sig. Och så får man i så fall ta bort alla speglar, eftersom undersökningar visat att kvinnor är lika snabba som män när de uträttar sina behov, om det inte finns några speglar på toaletten.

 16. Info Says:

  SVAR TILL PETHER85 (15.06)

  Sign. pether85 tar i sin kommentar avstånd från Sverigedemokraternas ”andra politik”. Vilken denna andra politik är, framgår dock inte. Kanske syftar pether85 på tankar som dessa (från Snaphanens blogg idag):

  ”Som vanligt är det Europas befolkningar som får sopa upp resterna efter islams ändlösa krig. Liksom under ´den arabiska våren´ i andra MENA-länder flyr nu människor i tiotusental från inbördeskriget i Syrien. Sverige, hela världens självutnämnda hjälpgumma, gör sitt yttersta för att behålla sin tätposition i solidaritetsligan. Från juni till juli fördubblades antalet flyktingar som kommer från Syrien till Sverige och är nu mer än 200 i veckan. I år och nästa år väntas 17 000 syrier söka asyl i Sverige. Jag lovar: det kommer att bli betydligt fler. Nu utlovar migrationsverket nämligen automatiskt tillfälliga uppehållstillstånd i tre år för alla som säger sig komma från Syrien.

  Ett kollektivt glädjetjut från kriminella människosmugglare hördes i samma ögonblick som beslutet offentliggjordes. Det sanslösa svenska löftet har blixtsnabbt utlöst febril aktivitet hos de nätverk som mot rundlig betalning fraktar människor till lämpliga länder i Europa. Här vankas möjligheter till nya miljonvinster! Dragplåstret Sverige kan man alltid lita på. Vi tar hand om alla.

  Merit Wager har länge med hjälp av anonyma anställda på migrationsverket rapporterat på sin blogg om omfattande asylbedrägerier bland människor från bland annat olika afrikanska länder. Genom att duka upp en falsk identitet och säga sig komma från Somalia har tusentals afrikaner av skilda nationaliteter lyckats öppna dörrarna till ett bekymmers- och arbetsfritt liv i försörjningsparadiset Sverige. Nu väntar en repris – med syrier.

  I migrationsverkets senaste verksamhets- och kostnadsprognos skruvas prognoserna upp till en nivå som Sverige inte har upplevt sedan Balkankrigen i början av 1990-talet. Det är uppenbart att Sverige ska ta hand om halva Syrien och fortsätta släppa in ständigt ökande andelar av Somalias och Afghanistans befolkningar. Prognosen för antalet nya asylsökande höjs från 34 000 till 38 000 i år, och från 33 000 till 41 000 nästa år. Därav cirka hälften syrier. Vansinnet eskalerar.”

  Resten av Julia Caesars söndagskrönika hos Snaphanen kan läsas här

  http://snaphanen.dk/2012/08/12/sondagskronika-syriens-sak-ar-inte-var/

  och kan som vanligt kommenteras. Alla är där välkomna att framföra synpunkter och invändningar.

 17. M Says:

  Men@work

  Ditt standardförsvarstal för Pär är fint men har inte med det jag kommenterade att göra.

 18. Men@Work Says:

  @M:

  Då kan du kanske uttrycka dig tydligare. I det du skrev fanns absolut ingenting som motsäger Pärs poäng med inlägget.

 19. Prill Says:

  @ Att det är lättare att beviljas livränta i manliga yrken betyder väl inte automatiskt att kvinnor är diskriminerade eller att det inte forskas på kvinnliga yrken? Det skulle lika gärna kunna betyda att det är svårare skador i manliga yrken. Kolla statistiken på AV. Män är mycket mer drabbade av båda dödsfall och riktigt svåra olyckor.

 20. Prill Says:

  Ovanstående inlägg var riktat till M kl 15:17.

 21. Men@Work Says:

  @Prill:

  Exakt. ”M” försöka lägga ut de vanliga feministiska rökridåerna. Här är vi dock vare sig lättlurade eller har svårt att kontrollera fakta. Så kom med dina argument ”M”, så ska vi noga syna dem i sömmarna.

 22. Bashflak Says:

  *För övrigt 1′ verkar lite suspekt – Enligt dessa siffror finns det alltså ungefär lika många sexsäljare som bönder i Sverige?

 23. Men@Work Says:

  @Bashflak:

  Siffran anger hur stor andel som någon gång sålt sex, inte hur många som är aktiva just nu. Man beräknar (osäkra siffror) att det finns ett par tusen sexsäljare i Sverige som är aktiva.

 24. Lorem Ipsum Says:

  @Bashflak, men frågan är då; Hur många sexsäljande bönder finns det i Sverige? 😀

 25. pether85 Says:

  @Info:

  Precis det jag talar om. SD’s helt verklighetsfrånvända politik.

  SD har tydligen kapacitet att se igenom feminismens manshat. Skylla alla problem på män. Men ser inte sitt egna invandrarhat som något problem. Trots att de bygger på samma saker. Offer o Förövare.

 26. Men@Work Says:

  @pether85:

  Nu säger inte jag att SD är ett fulländat parti, men jag tycker att du ska vara hederlig nog att skilja mellan invandrarhat och berättigad kritik mot den förda invandringspolitiken.

  Att kalla SD invandrarhatare är lika fel som att kalla oss som kritiserar jämställdhetspolitiken för kvinnohatare. Det är bara ett sätt att stigmatisera och tysta oliktänkande. Samhället har allt att vinna på att olika åsikter ventileras.

 27. M Says:

  Prill,

  ”Att det är lättare att beviljas livränta i manliga yrken betyder väl inte automatiskt att kvinnor är diskriminerade eller att det inte forskas på kvinnliga yrken?”

  Nej, var har jag sagt det? Mina kommentarer var specifikt riktade till Ström.

 28. FumikoFem Says:

  Access:

  Lättare att fälla ner ringen än att fälla upp den. Sen går det att sitta ner och pissa. Tar också bort chansen att du stänker ner ringen, vilket för många gör… Sittkissa är därför bättre.

 29. AV Says:

  Fumikofem: För det första är det 1,1% av alla män som sålt sex. De flesta kanske gjorde det under unga år, men undersökningen är ju gjord på populationen män. Vi har en ackumulativ effekt här. 1,1% av alla män (i åldern från killar-män) har någon gång sålt sex. Samtidigt är det endast 2-3% av alla män som någon gång haft sex med en annan man. You do the math. Antingen har nästan hälften av alla män som haft sex med en annan man sålt sex någon gång, eller så finns det även kvinnliga sexköpare. Eftersom det finns kvinnliga sexturister som åker till Gambia, Jamaica osv, kan du vara övertygad om att det också finns kvinnliga torskar här hemma. Bara det att vi inte vill se dem när de inte passar in i våra fördomar.

  För övrigt spelar det ingen roll vem som köper, vi tittar nu på ”offret”, säljaren. Antingen är det ett trauma och ett utnyttjande av säljaren, man som kvinna, eller så är det en frivillig handling som säljaren själv får stå för. Eller så får man se det än mer nyanserat. Av de som säljer (av båda kön) går skalan från de som blir sålda (trafficking vilket beivras med andra lagrum) över de som måste (pga t ex missbruk/fattigdom) till de som med helt öppna ögon vet vad de gör. De första hjälper vi genom aktivt polisarbete (sätt gärna dit torskarna för våldtäkt om de vet om att det är traffickingoffer de har sex med), de andra genom att ha en bra missbruksvård och sociala skyddsnät. De sista ska vi andra inte lägga oss i vad de gör, vad vi så än tycker moraliskt om deras sexliv. Smaken är som baken – delad och där ska vi ha så få moraliska lagar som möjligt. För inte så länge sedan skulle ditt sexliv räknas som omoraliskt, sjukt och kriminellt, eller hur? Som tur är har vi gått vidare. Det bör vi också göra för de som säljer/köper sex på frivillig väg.

 30. Men@Work Says:

  @AV:

  Väl sammanfattat! Vad samtyckande vuxna gör i sängkammaren har inte staten eller andra med att göra.

 31. Niko Says:

  Fumikofem:

  Jag blir glad över att du åtminstone har försökt dig på ett svar till mina frågor i Pärs tidigare inägg.

  Jag blir samtidigt konfunderad och allt mer tveksam till dina svar…

  Det verkar som att du lever i denna parallella värld (som så många radikalfeminister) där kön både är extremt viktigt och samtidigt absolut inte viktigt alls. Dessutom verkar det mesta i din känslomässiga argumentation handla om att du själv blev utsatt som feminin pojke i skolan.

  Det sista beklagar jag såklart. Men hur ställer du denna enskilda händelse (som tyvärr drabbat dig själv), gentemot den systematiska, pedagogiska modell som i decennier arbetat fram en föreställning om ”könsmaktsordningar” och spridit denna idé genom hela skolväsendet. Alltså att kvinnor är underordnade och män överordnade. I förlängningen också att män som grupp måste betraktas som förövare, och gruppen kvinnor som offer.

  Hur tror du att det känns för pojkar i den svenska skolan som under lektionstid och i de flesta sammanhang behöver lyssna på att de är ”överordnade” och i någon mening därför skyldiga att ”ta sitt ansvar”, antingen genom att gå åt sidan (sluta vara ambitiösa), eller våga kritisera den egna ”maskuliniteten”, eller helt enkelt våga bli en del av den feministiska världsåskådningen?

  De pojkar som inte spelar med i någon av dessa social experiment, och därmed bli betraktade som maskulina olyckor (pojk-pojkar) – som därmed får både lägre betyg (betygsdiskriminering är bevisad) och bli utstötta ur skolans gemenskap.

  Allt du verkar bry dig om är att det var tufft för dig att vara en feminin pojke. Sen har du valt att bli kvinna.

  Helt ok i min värld. Jag hoppas du blir lycklig. Vad jag däremot inte förstår är din uppenbara motvilja mot att förstå något pojk- eller mansperspektiv. Är detta inte intressant längre? Är du ”safe and home” nu när du är kvinna? Kanske blir du än mer uppskattad i dina kretsar, ju mer avsky du hyser gentemot det ”manliga”? Ett sådant scenario vore inte ovanligt.

  Att du ”hänger” här verkar visa på något slags intresse för allt detta åtminstone – och jag kan inte släppa tanken att det kanske beror på att du inte är färdig med denna prosess? Att något behöver nå en försoning?

  Allt jag säger, liksom jag vet att Pär säger, är att pojkar och flickor måste behandlas med samma respekt och värdighet (värde), genom skolan. Att pojkar och flickor – män och kvinnor – måste betraktas som lika värdefulla som människor.

  Det är egentligen allt (även om detta enkla strålar ut i tusentals olika frågeställningar så fort man säger orden). Men så enkelt är det nästan. Att vi alla är värda lika mycket. Och att vi borde ha samma rättigheter och skyldigheter.

  Är det verkligen så svårt att förstå? Så svårt att vara med på?

  Du skriver att ”Själv vill jag att kön inte ska spela roll. Det finns en enda person jag ser upp till, hon ses som en kvinna men är varken kvinnlig eller manlig. Hon är en person, hon har alla egenskaper. Så hon kan sägas vara både kvinnlig och manlig.”

  Det är inte särskilt svårt att förstå att detta är du själv. Att ”hon ses som en kvinna”, osv.

  Vad tror du att det innebär i dagens svenska samhälle att ses som en man? Att vara en man? Att vara en, säg, medelålders svensk man som dessutom inte är gay? Föreställer du dig att detta på något som helst sätt skulle vara positivt? Förknippat med stöd eller uppmuntran? Kanske tror du att ”normativiteten” lyfter upp dessa män, när de samtidigt blir bombarderade av hånfulla och tillintegörande anmärkningar, dag ut och dag in, i landets alla stora mediakanaler. Som grupp, som kön, som ras – och i egenskap av sexuell läggning.

  Kan du tänka så långt, Fumikofem? Kan du se oss som är kvar i detta som kallas att vara ”man”? Som är att vara man. Kan du förstå hur detta känns?

 32. Kristin Says:

  @Info
  ”en förälder kan aldrig jämställas med en utbildad förskolepedagog”
  Jag blev jäkligt förbannad när jag hörde detta.
  Men så tänkte jag ett steg till.
  En förälder är så överlägset den bäste för sitt barn och kan aldrig jämställas med anställd personal.
  Tyvärr menade väl Sabuni att en förälder är sämre än personalen. För jävligt, ursäkta svordomarna men detta upprör mig.
  Kan jag som förälder anmäla ministern för hets mot folkgrupp?
  Vad tror ni? Någon som vet?

 33. Gunnar D.U. Says:

  Läst i en kommentar till en ledare i SvD:
  ————————————————–
  ”Det finns inga svenska kvinnor. Dom är mest bara ”sociala konstruktioner”.
  / citat av min lillasyster.. :)”
  ————————————————–

  Kommentar till ledar-artikeln:
  ”Allt är inte kvinnofrågor”
  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/allt-ar-inte-kvinnofragor_7416446.svd

 34. Ulf Andersson Says:

  @ Kristin
  ”Kan jag som förälder anmäla ministern för hets mot folkgrupp?”

  Möjligtvis till KU (Konstitutionsutskottet).
  I Sverige har vi inget ämbetsansvar (avskaffades 1972,
  enligt källor till mig) och dessutom är Sabuni kvinna.

  Jag tror inte att du kommer någonstans med din anmälan.

 35. pether85 Says:

  @Men@Work

  Och du ska skilja på kritik av invandringen och det invandrarhat sd har. Att basera sin politik på idioti som Eurabia o annat strunt e ju bara skrattretande.

  -OHMAGHAAD!! Det e en konflikt på jorden, o folk flyr från den!!! NAAAJ!!! Det är islams taktik för att islamifiera världen! Kasta ut dem!

 36. Men@Work Says:

  @pether85:

  Var hittar du någonting om Eurabia i SD:s manifest? Eller att ”kasta ut” invandrare? Ett tämligen osakligt inlägg från dig.

 37. pether85 Says:

  Endast ett tragiskt dåligt försvarstal av islamofobi från dig.

 38. ninnitokan Says:

  @ Kristin
  Delar din upprördhet. Naturligtvis är min man och jag det bästa för vårt barn och så är det för majoriteten barn/föräldrar. Den kraft som finns i kärleken till ens barn kan ingen skola konkurrera med.

 39. Aktivarum Says:

  pether85:

  ”OHMAGHAAD!! Det e en konflikt på jorden, o folk flyr från den!!!”

  Problemet med det påståendet är att folk inte flyr från konflikter. Fransmännen flyttade inte till Colombia när tyskarna invaderade dem. Japanerna utrymde inte landet för att amerikanerna var på väg att anfalla dem och Sydkoreas befolkning drog inte i mängder till Australien för att komma undan norkoreas kommunistsoldater.

  Folk flyr inte från konflikter. Folk flyr från skitländer.

 40. Aktivarum Says:

  Kristin:

  ”Jag blev jäkligt förbannad när jag hörde detta. Men så tänkte jag ett steg till. En förälder är så överlägset den bäste för sitt barn och kan aldrig jämställas med anställd personal.”

  Det är klart en förälder är överlägsen folk som bara gör vad de får betalt för och som dessutom har många fler ungar samtidigt (en helt annan kompetens än att fullt och fast fokusera på enstaka barn) men Sabuni är professionell politiker så frågan är varför folk förväntar sig vad hon säger INTE skall vara politik

  Varför skulle vi lita på att en politiker är nåt annat än en politiker?

 41. pether85 Says:

  @Aktivarum:

  Ööööh…. Jo. Tro fan att folk flyr från konflikter, det har man gjort sedan tidernas begynnelse. Fick du hjärnsläpp eller något?

 42. AV Says:

  Kristin: I de allra flesta fall är det givetvis så att pappa o mamma är de bästa på hela jorden. Tyvärr finns undantagen. Som lärare möter jag en del barn som verkligen dragit en nitlott i föräldralotteriet. Barn vars föräldrar missat hela fostringsbiten med föräldraskapet. Föräldrar som håller tillbaka sina barn. För de barnen är samhällets utbildade personal räddningen. Kan du tänka dig vad som driver en gymnasieelev att möta på skolan före 7 varje morgon när dörrarna öppnar och är kvar tills larmet går på kl 21? För att slippa gå hem. Sådant skär i bröstet!

  Sen kan jag som förälder inte göra allt med mina barn. Jag har inte alla intressen och all kunskap. Utan att försvara Sabunis uttalande, men jag ser utbildade lärare som ett bra komplement till mitt eget föräldraskap, inte en ersättning. De lär mina barn saker jag inte kan, förmår eller hinner. De ger barnen lite influenser utifrån, att välden är större än familjens bubbla. Att arbetarbarnet kommer hem och vill bli ingenjör eller akademikerbarnet kommer hem och vill bli skådespelare. Vi bra föräldrar är de viktigaste vuxna i våra barns liv, men inte de enda viktiga vuxna. För att ett barn ska hitta sig själv och sin bana i livet krävs mer än föräldrarna kan ge. Yrken, intressen och politiska åsikter behöver ju inte ärvas rakt av längre.

  Det finns vissa saker jag som lärare är bättre på än de flesta föräldrar, just för att jag inte har samma personliga band. Att se världen från olika håll, att vara ifrågasättande och fungera i en ”professionell” grupp. Sen finns det klara föräldrauppgifter som samhället lägger på oss lärare i den grad så man undrar om vi inte ska ta över sista lilla biten att tillverka ungarna också, nu när vi ändå ska fostra barnen och lära dem äta vid ett matbord. Så fort vi har ett problem i samhället rörande barn: ”Det där bör de ta hand om i skolan”. Ibland önska man att någon politiker vågade ställa kraven på föräldrarna: Se till att ditt barn är hyfsat väluppfostrat, har hela och rena kläder, kan komma i tid, kan äta vid ett bord så ska skolan nog se till att ditt barn lär sig matematik och franska.

 43. ninnitokan Says:

  @ AV
  ”en förälder kan aldrig jämställas med en utbildad förskolepedagog”

  Få föräldrar är inte överlägsna att ta hand om sitt barn i föskolålder än en pedagog. Den kunskap ett barn i förskoleålder ett barn ”behöver”** är knappast kvantfysik. Det fixar vilken intresserad förälder som helst. Vad gäller skola, naturligvis ökande ju högre upp barnen kommer(därför har man också ämneslärare senare) ju mer behövs utbildad personal. ytterst få människor har så red kunskap att man kan utbilda sitt barn hela vägen. Det skulle inte jag fixa tex. vad gäller språk, inkl svenska.

  Kan du tänka dig vad som driver en gymnasieelev att möta på skolan före 7 varje morgon när dörrarna öppnar och är kvar tills larmet går på kl 21? För att slippa gå hem. Sådant skär i bröstet!

  Urs, ja. Anmäler inte ni sånt till soc?

  ** Här är något jag anser borde ifrågasättas. Vi behöver kunskap inför vuxenlivet, därför behöver vi skolan. Vi har inget behov av att kunna matte som 3-åringar. Blir vi bättre på tex. matte för att man börjar i förskoleålder? Är 15-åringar av idag bättre på matte än 15-åringar var 1985, för vilka dagis var ett ovanligare alternativ?
  Jag betvivlar detta starkt och hade gärna sett siffror på att det verkligen bidrar till att höja ungdomars kompetens.

 44. ninnitokan Says:

  Det skulle också vara intressant med siffror som påvisade att behovet av högskola för förskolepedagoger är motiverat. DVS har 15-åringar blivit bättre på tex. matte idag än de var före högskola krävdes för yrket?

 45. Kristin Says:

  @AV
  ninnitokan 8.17 ger ett bra svar på ditt inlägg.

 46. Kristin Says:

  @ninnitokan

  Tack för din replik till AV.

 47. AV Says:

  @ninni: ”Urs, ja. Anmäler inte ni sånt till soc?”

  Jodå, vi har t o m anmälningsplikt. Om en lärare/förskollärare/pedagog har misstanke, dvs inga direkta bevis behövs, att ett barn far illa MÅSTE vi anmäla. Vanligast går man till rektorn och låter denne ta kontakten med soc. Bra om kontakterna är centrerade och det finns en helhetsbild hos skolledningen om den eleven. Men det ger inte mig ansvarsfrihet. Om rektorn vägrar göra en anmälan och jag accepterar det kan jag åka dit iaf.

  Problemet är att soc ofta returnerar problemet till skolan. Familjen Andersson är redan välkänd på soc. Alla fem ungarna har behövt åtgärder av alla de slag. Ett psykbryt till i skolan läggs bara på högen. Det är synd om människorna.

  Sen håller jag inte helt med dig om att treåringar inte behöver lära sig matematik (matteläraren pissar revir). Förskoleåldern är en viktig tid att lära sig begrepp. Färger, antal, större, minst, tjockast, smalast osv osv. Tärningsspel, diagram över hur många barn som är på dagis, hur mycket pant får man för tre burkar och två PET-flaskor? Matematiken i sig är inte svår, men idéerna hur man arbetar matematiskt på en 4årings nivå måste diskuteras. Om man gör det bäst inom högskola eller ”seminariet” ska jag låta vara osagt.

 48. barfota Says:

  @pether85
  Ha en åsikt om feminister = kvinnohatare
  Ha en åsikt om HBTQ = homofob
  Ha en åsikt om Islam = islamofob
  Ha en åsikt om invandringen = invandrarfientlig
  Ha en åsikt om invandrare = rasist

  Nå käre @pether85, vilka åsikter får vi ha som INTE stör någon?

 49. ninnitokan Says:

  @ AV
  Sen håller jag inte helt med dig om att treåringar inte behöver lära sig matematik (matteläraren pissar revir).

  Pissa revir övertygar inte mig:P
  Vi har två delar.
  1. kunskapen barnen behöver är inte kvantfysik. Min son var aldrig på dagis. Likväl kunde han läsa, skriva, räkna och tom klockan(både analog och digital) när han började ”0:an”. Det fixar varje engagerad förälder om man bara vet om vad man ska göra.

  2. Ger det mätabara resultat i 15-års ålder att vi idag har högskoleutbildad personal i förskoleålder. Det är jag mycket skeptisk till. Har du några sådana studier?

 50. Kristin Says:

  @AV
  Vardagslivet består av matematik, alla färdigheter du räknar upp lär sig barn naturligt i det dagliga livet.
  Mina barn har aldrig ”gått på dagis”, men de har ”gått på Chalmers”.

 51. barfota Says:

  @AV

  ”Yrken, intressen och politiska åsikter behöver ju inte ärvas rakt av längre.”

  Det är här jag får skrämselhicka av förskolor, dagis och skolor.
  Inte skall väl dessa lära ut politiska åsikter utan hålla sig till att neutralt undervisa om olika ideologier.
  Rent hypotetiskt. Tror du en super kommunist/feminist/högerextremist kan upplysa och lära ut någonting utan att hans/hennes personliga politiska färg ”lyser igenom”. Jag tror inte det är möjligt eftersom det inte bara är det skrivna eller uttalade ordet eleven tar in. Även lärarens hållning, minspel, attityder och uttalanden (off the record) spelar in. Vad tror du?

 52. ninnitokan Says:

  @ AV
  jag skrev: Likväl kunde han läsa, skriva, räkna
  Det lät nästan som han var färdigutbildad:P

  Naturligtvis syftar jag med ”kunde” att han gott och väl kunde vad han behövde, inte att han läste flytande liksom. Men det tror jag du som pedagog förstod:)

 53. ninnitokan Says:

  @ Kristin
  @AV
  Vardagslivet består av matematik, alla färdigheter du räknar upp lär sig barn naturligt i det dagliga livet.

  Precis så.
  Är man engagerad och aktiv förälder, som prater med barnen, inte till. Som är aktiv i deras lekar och vardag så lär sig barnen det utan problem.

  Man sa mig att min son skulle få ”sociala problem” för han inte var på dagis. På ett mycket aggressivt sätt klankade man ner vårt val.
  Var det problemfritt?

  Nej, inte helt. En dag i O:an märkte jag min son var ledsen, så jag frågade vad som hänt.
  ”Barnen knuffar på mig när vi ska ut på rast”

  Jag förklarade för honom att dom andra barnen varit på dagis.. så dom har andra vanor… ”dom puttar inte på dig tror jag. dom puttar sig fram för dom vill komma ut fort. Prova och se om det inte kan vara så att dom bara har brott att komma ut?”

  Den typen av problem mötte vi.. min son tog saker personligt när barnen inte hade lärt sig att vänta på sin tur och visa varandra respekt. ”Hyfs” är knappast en kunskap jag anser min son ”saknade”.
  Med mina förklaringar lärde han sig snabbt skolans världs förutsättningar.. och dessa ”sociala problem” var över på två månaders tid.

  Så jag är mycket skeptisk till att dagis skulle vara ett ”barnens behov”. Det är bara politik.

 54. ninnitokan Says:

  blev fel i en mening

  “Hyfs” är knappast en kunskap jag anser var en brist att min son lärt sig.

 55. barfota Says:

  @ninnitokan

  ”Så jag är mycket skeptisk till att dagis skulle vara ett “barnens behov”. Det är bara politik.”

  Absolut. Det är ingenting annat än feministisk politik. För att kunna tvinga bort kvinnor från hemmen krävdes det ju att ”någon annan” tog hand om barnen.

 56. ninnitokan Says:

  @ Barfota
  Absolut. Det är ingenting annat än feministisk politik. För att kunna tvinga bort kvinnor från hemmen krävdes det ju att “någon annan” tog hand om barnen.

  För att vara tydlig så vill jag säg att jag inte är motståndare till förskola per se. Jag anser att valet ”någon annan tar hand om barnen” ska finnas för dom föräldrar som så önskar. Det jag är motståndare till är att det görs under, vad jag anser, är falsk flagga. Dvs att man försöker få det till att det är ”barnens behov” och en nödvändighet för barn.
  Det tror jag på den dagen man kan visa på övertygande, mätbara resultat i 15-årsåldern.

  Jag är också mycket skeptisk till högskola för förskolepersonal. Det anser jag är en feministisk ideoti som handlade om att ”höja status”
  på kvinnoyrken(precis samma har gjorts inom vården där ”vårdbiträde” knappt längre finns. Vem bäddar då patienternas sängar?). Varken vi som samhälle eller de individer som vill jobba med barn har råd att vi överutbildar personal för att ”höja status”(vilket oavsett är ett syfte som inte kommer uppnås)

 57. barfota Says:

  @ninnitokan
  Kan bara instämma. Jag är heller inte motståndare till förskolor, dagis o.s.v. Däremot är jag skeptisk till hur personalens personliga värderingar (och ”politiska sanningar”) smittar av sig på barnen.

 58. AV Says:

  @Kristin o Ninni

  Ninni skrev ”Är man engagerad och aktiv förälder, som prater med barnen, inte till. Som är aktiv i deras lekar och vardag så lär sig barnen det utan problem.”

  Ja, självklart, men så ser det tyvärr inte ut. Ninni, du är ju högutbildad och har bildning som ideal för dina barn. Misstänker att Kristin har det också. Våra barn kommer att klara sig bra genom i stort sett vilket utbildningssystem som helst. Det ser vi till själva om inget annat. Det gör dock inte alla föräldrar. Alla har inte tid, ork, kunskap att ha lego-kväll med sina barn. Tyvärr. För de barnen är det underbart att någon vuxen vill bygga klossar med dem (om det är engagerade pedagoger). Förskola är inget måste om man är en engagerad förälder, men bra om föräldrarna inte är det.

  @ Barfota. Nu tror jag du missuppfattade mig. Lärare ska givetvis inte styra in eleverna på en viss politisk åsikt (utom att alla är lika värda, rätten att vara olika och att man ska respekteras för den man är osv). Vi ska få eleverna att kunna göra en egen analys av sin omvärld, ställa frågor, söka kunskap och följa sin egen kompass i livet. Man behöver inte (men får givetvis) bli sosse och lastbilschaufför för att farsan är det.

  Jag låter Taylor Mali förklara det bättre:

 59. FumikoFem Says:

  barfota:

  Åsikt om män = manshatare.

 60. Noger Says:

  M säger :
  DESSUTOM: Om du hade läst dina egna länkar hade du sett att det inte är antalet kvinnor som är viktigast utan mans- vs kvinnodominerade arbetsmiljöer, eftersom: “Det var vanligare att bli beviljad livränta för både kvinnor och män i mansdominerade yrken. För 112 kvinnor med maskinoperatörs- eller montörsarbete beviljades 20 procent livränta, medan bara fem procent fick livränta av de 260 kvinnor inom vård- och omsorgsyrken som sökt.”

  10.000-kronorsfrågan är ifall liemannen könsdiskriminerar vid arbetsolyckor, och i så fall vem?

  Förra året dog 48 män och 1 kvinna i arbetsolyckor, vilket skulle kunna indikera att grunden för anspråken skiljer sig mellan olika yrken. Yrken med många dödsfall (oftast manligt dominerade) torde ha fler allvarliga olyckor.
  Att kvinnor i dessa manligt dominerade farliga yrken har betydligt lättare att få igenom sina anspråk visar att skillnaden är yrkes-specifik och inte köns-specifik.

 61. barfota Says:

  @FumikoFem
  haha… Den glömde jag. Men visst kan det vara så ibland.

 62. barfota Says:

  @AV
  Kanske du också missuppfattade mig. Jag förstår hur lärare skall (borde) bete sig och vara neutrala men vi har ju läst om (här på Genusnytt) killar som blivit totalsågade av kvinnliga superfeministiska lärare, fått sämre betyg o.s.v. bara därför att de ifrågasatt feminismen. Diskuteras det mycket inom kåren hur lärarna skall förhålla sig för att s.a.s. skydda eleverna från lärarnas personliga åsikter, sexuella läggning m.m. På en skola jag besökte så såg jag en mycket attraktiv kvinnlig lärare med en snygg byst. Över denna välformade kropp hade hon en T-shirt med texten ”I´m so sexy!” Budskapet var helt korrekt men på fel plats, om jag nu får ha en åsikt. Nåväl, jag var bara nyfiken.

  ”Jag låter Taylor Mali förklara det bättre:”

  Underhållande väckelsemöte 😀
  Däremot får man hoppas att han inte håller samma show för sina elever för då är han precis där jag menar med något som tangerar vara en form av otillbörlig politisk påverkan. ”If things don´t work out you can always go to law school” Hysteriskt roligt men säger inte det en hel del om vad Taylor tycker om advokater?

 63. AV Says:

  Barfota: Vi har alla haft både bra och dåliga lärare. Själv har jag blivit diskriminerad i både textilslöjd och hemkunskap för att killar som bekant inte kan sy eller laga mat (sydde egna kläder och lagade mat en dag i veckan hemma). Idag är det ett bitterljuvt minne, men då var det inte roligt. Å andra sidan är ju vi killar så privilegierade allihopa att lite fördomar får vi nog ta som en man, eller hur? Andra lärare var hur bra som helst. Lärare är människor som alla andra. För de flesta lärare är det självklart att inte sätta sina egna åsikter i centrum. Å andra sidan kan man gott ibland visa att detta är min åsikt, men det är ok att tycka annorlunda. Den enda gång jag inte förhåller mig neutral (men anger det tydligt) är när vi avhandlar sms-lån och konsumtionsvaror på avbetalning. Dessa företag sågar jag friskt.

  Taylor Malis sågning av advokater ska nog ses i ett amerikansk ljus. Knappast Silbersky eller Peter Altin han tänker på. I USA har de en utbredd stämningskultur och många advokater lever fett på att driva parodiska mål, vinna och ta fet procent. Många advokater ses rättvis som hyenor. Finns en del advokatskämt om det också. Nej, hans poetry slam är nog mest för vuxna.

 64. Moneymaker Says:

  @FumikoFem
  feminist = vanligen manshatare

 65. Stefan Says:

  För att återanknyta till punkten För övrigt 1, som handlar om undersökningen vid Göteborgs universitet om män som säljer sex, kan den som orkar lyssna på det timslånga och ostrukturerade programmet på Radio 1 där Robert Aschberg oupphörligt avbryter forskarna ändå få fram några intressanta observationer ur det som docenten Jari Kousmanen och doktoranden Annelie Siring får tillfälle att säga.

  – Att fler män än kvinnor säljer sexuella tjänster är väl underbyggt och bekräftat i många undersökningar, men varje gång en ny politisk utredning gjorts har politikerna undertryckt detta faktum.

  – Anledningen till förnekandet var troligen tidigare att kvinnor som erbjuder sex mot ersättning sågs som ett socialt problem där kvinnorna sågs som offer under det att män som erbjuder sexuella tjänster till män sågs som ett sexuellt problem eftersom man trodde att homosexuell läggning kunde ”smitta” vilket innebar att sociala åtgärder inte var det som behövdes i första hand.

  – I senare skeden innebar den feministiska diskursen en sådan fokusering på kvinnor som offer att manligt sexsäljande sågs som irrelevant trots att det berörde fler personer.

  – Manliga sexsäljare är visserligen fler men kvinnorna håller på längre, ibland fram till 45-årsåldern, under det att männen tycks sluta vid 30-årsåldern.

  – Forskarna i Göteborgsprojektet hade blivit direkt uppmanade av en tjänsteman vid Socialstyrelsen att inte fästa så stor uppmärksamhet vid manligt sexsäljande eftersom det skulle kunna leda till krav på resursöverföring från åtgärder riktade mot kvinnor, men en sådan omfokusering skulle vara så omöjlig att det var bättre att inte uppmärksamma frågan om män som säljer sexuella tjänster.

  – De båda forskarna verkade inte överens om det var bra att sexköpslagen bara kriminaliserar köparen. Kousmanen föreföll tycka att det var bättre med lagens särbehandling av köpare och säljare eftersom den formellt inte gör skillnad mellan män och kvinnor under det att Siring menade att lagens utformning var olämplig eftersom den innebär att säljarens sociala position försämrats trots att ambitionen uppges vara den motsatta.

  Det blir intressant att se om Sirings doktorsavhandling råkar ut för samma förtigande när den blir klar liksom tidigare utredningar i frågan. Den tar inte sin utgångspunkt i könsmaktsordning och feminism och verkar bygga på väl genomtänkt vetenskaplig grund, dvs den utmanar både teori och metod för den nuvarande politiken.

 66. barfota Says:

  @Stefan
  Du glömde länken till programmet så jag tar mig friheten att komma med den här. Länk till Radio 1 Mantsaprojektet

 67. ninnitokan Says:

  @AV
  Ninni, du är ju högutbildad och har bildning som ideal för dina barn. Misstänker att Kristin har det också. Våra barn kommer att klara sig bra genom i stort sett vilket utbildningssystem som helst. Det ser vi till själva om inget annat. Det gör dock inte alla föräldrar. Alla har inte tid, ork, kunskap att ha lego-kväll med sina barn. Tyvärr. För de barnen är det underbart att någon vuxen vill bygga klossar med dem (om det är engagerade pedagoger). Förskola är inget måste om man är en engagerad förälder, men bra om föräldrarna inte är det.

  Absolut finns det barn där förskola är bästa alternativet. Jag vill bara invända mot en sak, det som är fetmarkerat i citatet ovan.

  Har min son nytta av att jag är utbildad & bildad. Absolut, utan tvekan. Det har han idag. (Han gav SO-läraren en utbildning i sann jämställdistisk anda när dom hade lektion om kön tex. löneskillnader och sånt:D Gissa en gång om jag skrattade gott inombords när han berättade om hur han sågade sönder diagrammen läraren redovisade.) Men vi pratar om förskoleålder.

  I förskoleålder fixar vilken engagerad förälder som helst oavsett utbildningsnivå av barnets ”pedagogiska utbildning” på ett sätt som, anser jag, överträffar förskola oavsett utbildningsnivå på personalen.

  Den överträffar förskola för att det finns ett ”ämne” där förskolan inte har en chans att konkurrera, att bygga en trygg och harmonisk individ. Det handlar inte om att förskolan är dålig, det tycker jag inte. (Hade jag tyckt så hade jag naturligtvis inte själv varit där idag. Så hycklande är jag inte:P)

  Men miljön skiljer, tätheten på ”personal” skiljer, stressnivån skiljer.
  När min sons jämngamla slets upp ur säng och stressades iväg till dagis, och levde sina dagar i en ljudmiljö som ger flest tinitusfall av alla yrkeskategorier(om jag inte minns fel, dom toppar iaf) sov min son tills han vaknade av sig själv. Sen gick vi ner och tände eld i kaminen och satt tätt tillsammans i soffan och läste tre-fyra böcker innan han ens behövde ta på sig och äta frukost. Det här kan aldrig en förskola ge och det lugnet, den närheten och förälder-barnkärleken är byggklossar i detta ”ämne”.

  Den rena pedagogiska utbildningen. Baka med barnen och dom lär sig räkna deciliter och dom lär sig att ”bunke” är ett annat ord för skål, det finns en mängd bra pedagogiskt material att ha och leka med som finns att köpa i leksaksaffär(tänker på dessa typ knep&knåp-böcker som heter ”lär dig läsa, lär dig skriva” o liknande) eller via go’boken.
  Igen, det är inte kvantfysik, det är saker som barnens med sin naturliga tvättsvampsliknande nyfikenhet kommer att suga åt sig i det vardagliga om bara förälder(eller annan närstående tex. far&morföräldrar) är engagerad och vill.

  Det jag vänder mig mot är inte förskolas vara eller ickevara. Det är ett bra alternativ för många barn. Det jag vänder mig mot är att vårt feministiska samhälle har pumpat i oss att det är nödvändigt för barnen, varvid lämpade föräldrar tror att dom bör lämna sina även om dom inte vill och har ekonomiska förutsättningar att välja bort.

 68. Joakim Says:

  Om några år skulle du kunna skriva en ny bok: Sex nya feministiska myter 😀

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: