”Vidrigt feministiskt svek mot unga killar”

by

Inlägg av den fristående liberala debattören Beatrice Fredriksson, som tidigare har drivit bloggen Antifeministen:

Varför inget intresse för killars psykiska ohälsa?

Unga tjejers psykiska ohälsa är ett stort beklagligt problem. Jag som ung tjej vet mycket väl hur det kan vara att må dåligt, vara osedd och inte få hjälp. Många andra tjejer med mig vet det också.

Denna viktiga fråga diskuteras och åtgärdas på många olika plan i samhället. Det är dock inte bara unga tjejer som mår dåligt. Unga killar gör det också.

En otroligt allvarlig baksida av den snedvridna jämställdhetsdebatten är att det manliga perspektivet blir lidande. Män förbises i väldigt många avseenden för att det helt enkelt inte är okej att ta deras parti. Det är kvinnor som ska hjälpas upp. Det är kvinnor som slår ur underläge. Det är på kvinnorna vi ska satsa.

Vad händer då med killarna? I ett samhälle präglat av feminism har kvinnor den tydliga offerrollen, och den allvarligaste konsekvensen för kvinnorna av det är att ständigt bli utmålad som offer. Att göras mindre än vad man i själva verket är. Att bli utmålad som svag. Att tillskrivas offeregenskaper man inte har. Detta är en problembild många tjejer och kvinnor känner igen sig i.

Men vad är den allvarligaste konsekvensen för killarna? Att bli utmålade som ständiga förövare? Att bli tillskriven egenskaper som våldsam, aggressiv, dominant eller härskande? Nej. Det är visserligen stora problem, och väldigt orättvisa sådana. Det finns dock andra saker som är betydligt allvarligare. Som leder till konsekvenser som helt enkelt inte får finnas. Konsekvenser som avgör mellan liv och död.

Det punktsatsas för att hjälpa unga tjejer och rädda dem ur sin ohälsa. Det bereds kuratorer, vårdhem, öppenvård, tjejcoacher, noggrannt statistikunderlag, det uppmärksammas i media, det poängteras i skolan, etc etc. Men när pratar vi någonsin om killars psykiska ohälsa? Om killars känsla av utanförskap, psykisk matthet, stress, ångest eller komplex? Det är inte så att det inte existerar. För det gör det. Och det är förbannat fel att det aldrig uppmärksammas.

Ska vi prata om destruktiva könsnormer så låt oss prata om detta en stund. Det är inte så att jag inte tror på könsnormer. Givetvis finns de där. En könsnorm är att tjejer är svaga. Det gör också att det är helt naturligt för tjejer att uttrycka detta. En annan könsnorm är att killar är starka. Det gör det väldigt onaturligt för killar att säga något annat.

Vilken av dessa könsnormer är mest destruktiv? Vilken av dessa könsnormer förstör absolut flest liv?

Är inte svaret tillräckligt värderingsmässigt självklart och är frågeställningen fel, begrunda nedanstående siffror:

Betydligt fler killar än tjejer begår självmord. Unga tjejers självmordsförsök är säkert otroligt många fler än killarnas. Går det då ändå att med det argumentet fortsätta säga att tjejer mår sämst? Kanske, kanske inte. Jag köper det dock inte. Jag köper inte att bara för att tjejer kryssar i enkätfrågor och svarar att de mår dåligt, att tjejers problem är mer synliga och uppmärksammade, så mår tjejer alltså sämre. Många unga tjejer mår väldigt dåligt och far väldigt illa, och det är inte okej. Men många unga killar mår väldigt dåligt och far väldigt illa, och det finns knappt någon hjälp. För killar får inte må dåligt. Killar ska vara starka.

Vill man prata med mig om allvarliga destruktiva könsnormer, så prata med mig om att i snitt fyra gånger så många fler unga killar som tjejer tar livet av sig varje år.

De dör. För att de inte får hjälp. Prata med mig om att 3 av 4 unga killar hade kanske kunnat få leva, om hjälpen fanns.

Men samhället tillåter inte dessa killar att be om hjälp. Samhället tillåter inte dessa killar att faktiskt våga kryssa i den där rutan i enkätfrågan. För killar ska inte må dåligt. Samhället har bestämt att det är tjejerna som mår dåligt, för det är mer i linje med den feministiska analysen. Det är i linje med att tjejerna är förtryckta. Gud förbjude då att någon skulle vilja prata om att killar också kan vara svaga, men att de inte får. Det passar inte in i könsmaktsordningsanalysen. Och fyra gånger fler unga killar dör varje år på grund av det. Och när vi pratar om människors liv så är teorierna och argumentet meningslösa och banala. De dör, och det är oacceptabelt, i alla fall i min värld.

Jag tror på jämställdhet och jämlikhet. Jag önskar att alla ungdomar därute som behöver hjälp att överleva dagen får det.  Alltså kan jag aldrig acceptera statistiken som den ser ut. Självklart är det bra att tjejer får hjälp. Men jag kommer aldrig acceptera att killar inte får det. För alla är vi lika mycket värda. Alla har vi rätten till värdighet, respekt, och vårt liv. Inte bara tjejerna.

Detta är för mig ett av det största och vidrigaste svek den svenska feminismen är skyldig till. Feminismen kan fortsätta handla om vilka leksaker barnen ska leka med på dagis, hur mycket genusperspektiv vi behöver i högre utbildning, eller hur kvinnofrämjande lagstiftning ska se ut. Men så länge som unga killar dör, tänker jag inte delta i det. Istället tänker jag fortsätta prata om de viktiga frågorna först.

När killar också blir sedda, när livströtta destruktiva killar får hjälp, när de killar som hade kunnat få hjälp får det, och istället får leva, först då borde feminismen ha mage att diskutera något annat. Men så fungerar inte den svenska feminismen.

Beatrice Fredriksson

Annonser

327 svar to “”Vidrigt feministiskt svek mot unga killar””

 1. leifer Says:

  Ja detta svek är stort mot pojkar men frågan är om att inte pojkars negativa särbehandling i skolan är värre totalt sett och kan dessutom vara en orsak till en del självmord.

 2. M Says:

  Könsfördelningen i självmordsstatistiken ser likadan ut i alla länder (oberoende av hur ”feministiska” de är). I sverige har män begått fler självmord så länge man mätt. Mellan 70-talet och idag har självmorden minskat, men under 2000-talet har de ökat något bland kvinnor. Män över 65 begår flest självmord i relation till sin andel av befolkningen.

  Depression är starkt kopplat till självmord. Män söker som Ströms inlägg härunder visade i mycket lägre grad än kvinnor den vården. Den manliga könsrollen, något samhället tvingat på män, måste – precis som inläggsförfattaren skriver – problematiseras mer än den gör idag.

 3. barfota Says:

  @M

  ”Den manliga könsrollen, något samhället tvingat på män, måste – precis som inläggsförfattaren skriver – problematiseras mer än den gör idag.”

  Eller den kvinnliga! Kanske man kommer fram till att kvinnor både är starka och kan själv utan curling och kvotering. Kvinnors sjukskrivningar kostar samhället så ofantligt mycket mer än männens, det hade väl varit bra att få ner dom kostnaderna till förmån för båda könen.

  För övrigt så tror jag det ligger mycket i vad @leifer skriver.
  Sist men inte minst. Killar och mäns problem skall inte sopas under mattan. Är man man så lär man sig efter ett antal besök hos doktorn att det helt enkelt inte är lönt att ens komma dit och försöka söka hjälp, till sist skiter man helt enkelt i att söka vård.

 4. Matte Says:

  Ord och inga visor!

  Förbannat bra text.

 5. Valeria Says:

  All heder åt Beatrice. Det enda jag saknar är påpekandet att orsakerna till psykisk ohälsa inte nödvändigtvis behöver ha med könsnormer att göra. Det finns en rad andra faktorer som påverkar hur vi mår som människor, och ett av de stora problemen med genusinriktningen är att det i princip förbiser dessa faktorer.

 6. Nessy Says:

  Feminsmen vill radera de könsnormerna som finns där män ska vara starka och tysta och kvinnorna ska vara känslosamma offer. Alltså är det väl magstarkt att skylla männens tystnad på feminismen.

 7. Matte Says:

  @Nessy

  Det är feminismens ovilja att dela med sig till killarna som skon klämmer, trots att killarna tar livet av sig mycket oftare. Alla pengar är öronmärkta till flickorna, killarna får ta och ändra på sig på egen hand utan stöd. Killarna ska ”problematiseras” utan stöd. Vidrigt om du frågar mig.

  Om man ifrågasätter denna sjuka snedfördelning så får man mothugg? Skrämmande.

 8. dolf Says:

  Jag har intryck av att det är som M säger, att män alltid begått mer sjävmord, men att självmord och självskadebeteende har ökat bland flickor/kvinnor. Detta samtidigt med att man satsar allt mer på flickor/kvinnor. Vilket tyder på att att antingen är satsningarna ineffektiva eftersom vi inte ser någon minskning av kvinnlig psykisk ohälsa, eller att satsningarna är rent destruktiva (vilket är vad jag tror) och faktiskt orsakar ökad ohälsa.
  Så vi får ett moment 22, vill vi verkligen att mäns ohälsa skall uppmärksammas? Jag är rädd för att det blir ur askan i elden. Inte så att jag tycker att man skall fortsätta sopa den manliga ohälsan under mattan, men vem skall uppmärksamma den? Går vi den statliga vägen, så som sker med feministiska punktsatsningar från statligt håll för att komma till rätta med kvinnors problem är jag rädd för att vi får fler män i den psykiatriska svängen där de pumpas fulla med psykofarmaka och att vi i förlängningen får fler självmord och än mer ökad manlig ohälsa, istället för tvärtom.

 9. Nessy Says:

  Precis vilka pengar pratar du om Matte? Visa gärna på lite siffror och redovisningar från stat eller kommun.

  Dessutom, att man hjälper ett specifikt problem betyder inte att man hatar alla med alla andra problem. Det är fullt möjligt att ge en massa stöd både till cancerforskning och aidsforskning, man behöver inte ta pengar från den ene för att ge till den andre. Vore det inte bättre om man i så fall propagerade för att skapa stöd till självmordsbenägna män istället för att klaga på stödet till självskadande flickor (som jag inte ens hört om förrens nu, och jag var en för några år sedan)?

 10. Hjalmar Says:

  @Nessy
  Feminismen har ”fulat ut” sig och förtjänar ingen respekt alls.
  Läser du på så förstår du varför.
  Ledtrådar: ”Män är djur” och ”Män är talibaner”.

 11. Nessy Says:

  Om det med ”stöd” menas den här trenden att självskadande unga kvinnor spärras in bland mördare och personer med allvarliga psykiska störningar, så vet jag inte riktigt varför man skulle kämpa för att män ska få det likadant om de börjar visa tecken på depression.

 12. Matte Says:

  @Nessy

  Hur många tjej och kvinnojourer finns det? Hur många pojk och mansjourer finns det? Och hur ser utdelning av bidrag från skattepengar ut osv.

  Säger man att pengarna ska delas mellan flick och pojkjourer där unga som mår dåligt kan gå så blir feminister arga och säger att pojkarna ska minsann inte få del av flickornas pengar…. Är du med?

 13. Nessy Says:

  Kvinnojouren tar hand om kvinnor som är hotade till livet av sina män, de har inte riktigt med saken att göra. Jag vet inte hur många män som blir mördade av sina hustrur eller tvingas fly på grund av misshandel och mordhot men jag misstänker att det inte är fullt lika många. En vas i huvudet eller en örfil ger ingen en plats på en kvinnojour, det är inte sådana situationer de är till för. Och återigen, de hör inte till diskussionen.

  Tjejer med självskadebeteenden blir inlagda på blandade avdelningar, inga speciella tjej-avdelningar. De blir ofta tvångsmatade och fastbundna. En man med samma våldsamma beteende skulle ligga på precis samma avdelning.

 14. martin Says:

  Pojkarna och männen har en antilevnadskultur och är själva ansvariga över sin situation (precis som i skolan). Det har inte flickorna eller kvinnorna, som alltid bör stöttas med statliga jämställdhetsbidrag.

 15. Nessy Says:

  @martin: har du någon grund till några feminister som faktiskt säger det eller drog du det rakt ur anushålet?

 16. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Feminsmen vill radera de könsnormerna som finns där män ska vara starka och tysta och kvinnorna ska vara känslosamma offer. […och] Precis vilka pengar pratar du om Matte? Visa gärna på lite siffror och redovisningar från stat eller kommun.

  Ok, så jag började läsa På scenen – En feministisk genomgång av budgetpropositionen 2010″, skriven av Sveriges kvinnolobby. Jag antar att du kan hålla med om att det är ett dokument med feministisk inrikning?

  Allra först konstaterar jag att de direkt (s. 15) redovisar sin utgångspunkt att män är överordnade kvinnor i vårt samhälle.

  Isärhållningen av kvinnor och män gör hierarkiseringen möjlig. Hierarkiseringen kategoriserar det som vi i vår kultur betecknar som kvinnligt och underordnat det som vi betecknar som manligt.

  Lustigt nog beklagar de sig redan i nästa stycke över att budgeten inte gör en hierarkisk indelning av kön:

  I politik i allmänhet och i ekonomi i synnerhet verkar denna, annars så tydliga kategorisering i samhället, inte längre betraktas som relevant att synliggöra. Kvinnor och män som analytisk kategori används inte – vi blir könsneutrala medborgare.

  Alltså, felet skall vara att behandla människor utan hänsyn till kön. Mer tydligt:

  Trots detta är jämställdhetsarbetets relevanta grundfråga hur det kommer sig att gruppen kvinnor är underordnad gruppen män och hur denna grundordning kan ändras.

  Här känner vi igen feminismens egen definition: kvinnor är underordnade män, och detta måste ändras.

  ”Hur det kommer sig att…”, inte ”om…”. En budget som inte både gör skillnad på män och kvinnor och prioriterar kvinnor kan alltså inte vara jämställd enligt feministisk analys?

 17. Nessy Says:

  @Ulf det är säkert en jätteintressant diskussion men den hör inte till ämnet, som är självmord och självskadebeteenden.

 18. Torstensson Says:

  Nessy

  Stick med den härskartekniken. Det Ulf säger är ständigt aktuellt att ta upp. Bra Ulf.

 19. Torstensson Says:

  Nessy

  Det du säger är säkert intressant i övrigt.

 20. Nessy Says:

  Kom igen grabbar. Lite fakta bakom påståendena är väl inte för mycket att be om? Eller är det verkligen så att ni anser att vi bör låsa in deprimerade pojkar på anstallter och binda fast dem i sängarna när de kämpar emot?

 21. Nessys lillebrorsa Says:

  Bortsett från samma gamla feministiska verklighetsförnekelse, och samma gamla barnsliga feministbjäfs, har du överhuvudtaget någonting intressant skriva?

 22. Nessy Says:

  @lillebrorsan (heh): Okej, låt mig dela med mig av min verklighet. För några år sedan så var jag gravt deprimerad och skadade mig själv dels med substanser och dels med vassa föremål. Jag gjorde det privat och utan att visa upp det för någon just för att jag var livrädd för ”hjälpen” som vissa i min bekantskapskrets fått utstå. Att ligga på instutition och vara fastspärrad kändes inte som en lösning på mina problem. Som tur var klarade jag mig ur situationen med ett rejält miljöombyte och är en rätt välanpassad och välutbildad skattebetalare nuförtiden.

  Det jag undrar är, vad är den konstruktiva lösningen som föreslås för att nå ut till de deprimerade männen? Ska det vara samma lösning som för tjejerna så tror jag att ni helt enkelt inte riktigt vet vad ni ber om. Att skylla på feminismen i just det här ärendet känns väldigt fruktlöst.

 23. barfota Says:

  Nessy
  ”Tjejer med självskadebeteenden blir inlagda på blandade avdelningar, inga speciella tjej-avdelningar.”
  VA! Du skojar, inga gräddfiler där alls då?

 24. dolf Says:

  @Nessy
  Ni diskuterar förbi varandra eftersom det är två olika problem som kolliderar i diskussionen. 1) Flickors problem uppmärksammas medan pojkars neligeras 2) ”Hjälpen” som ges är i mångt och mycket destruktiv.
  Så, nej, jag vill absolut inte ge mer ”hjälp” till pojkar, utan rekommenderar tvärt om att man drar in på hjälpen till flickor, så mår alla bättre.
  Grundidén borde ju vara att man hjälper dem som har problem, var det inte Strindberg som sa att det var svårt att vara människa. Så man borde egentligen varken satsa på att hjälpa flickor/kvinnor eller pojkar/män, utan helt enkelt satsa på att hjälpa människor.
  Men jag ger inte (vilket borde vara uppenbart) ett vitten för samhällelig hjälp. Så som jag ser det är det som behövs inte ökade hjälpinsatser, utan mer än förändrad samhällssyn, och då menar inte ett ovanifrån dikterat förhållninssätt, utan en förändring som uppnås på gräsrotisnivå genom ökad medvetande och ansvarstagande ifråga om människors livsproblem. Det största och mest allomfattande problemet torde vara utanförskap, både för män och kvinnor, även om det kanske tar sig olika uttryck beroende på kön. En viss återgång till gamla dar skulle nog inte skada, mindre tv och videospel, och mer umgänge, lära känna grannarna i trappuppgången osv. Vilket jag är fullt medveten om inte är något som ändras över natt, men jag tror den psykiska ohälsan främst är ett tecken på ett alienerande samhälle, så rätt bot är att ändra samhället.

 25. Eva Ellnefors Says:

  Vem har skapat normen att män ska vara modiga och inte gråta! Den ligger ju tusentals år tillbaka, liksom kvinnornormen. Killarna själva håller ju fast vid detta. Min mjukare son stod inte ut med de andra killarnas attityd. Jag vet inte hur man ska få dem att visa svaghet. De, som går länge med psykiska problem spricker ju till sist, ofta i våldshandlingar på andra eller sig själva (sjävmord) Unga killar kör ihjäl sig för att visa sig tuffa, de går ut i krig frivilligt många gånger. Sen kommer de hem som psykiska vrak. Det här måste ni själva ta hand om. Som kvinnor kan vi inte påtala detta, då blir vi utskrattade.

 26. Nessy Says:

  @dolf
  Problemet är att ibland så behövs segragerad vård just för att blandad vård skadar patienterna. Att lägga ett deprimerat våldtäksoffer på samma avdelning som psykiskt störda män är kanske inte något man bör sätta i system. Jämställdhet ska inte bli en Prokrustessäng.

  Det är i alla fall bra att vi kommer överrens om att vården inte är tillräcklig för något av könen för tillfället. Återigen så undrar jag dock vad feminismen har med saken att göra. Feminismen vill bli av med både synen på kvinnor som offer och synen på män som tysta och starka, vilket hjälper båda könen. Det är alltså en filosofi som är gagnande för samtliga i just den här diskussionen, inte tvärt om.

  Vad den psykiska ohälsan beror på lämnar jag åt di lärde.

 27. Men@Work Says:

  Bra artikel, men följande håller jag INTE med om:

  ”Feminismen kan fortsätta handla om vilka leksaker barnen ska leka med på dagis, hur mycket genusperspektiv vi behöver i högre utbildning, eller hur kvinnofrämjande lagstiftning ska se ut”

  Den radikala feminismen ska inte ha tolkningsföreträde på NÅGOT område. Hela ideologin är en samhällsfarlig och sekteristisk tankevurpa.

 28. Aktivarum Says:

  Eva Ellnefors:

  ”Vem har skapat normen att män ska vara modiga och inte gråta!”

  Ingen alls!

  Världen är inte planerad och konstruerad av mäktiga intressen mer än den är planerad och konstruerad av allsmäktiga gudomligheter.

  Feminismen och socialkonstruktivismen är samma sak som de dummaste religionerna. Med skillnaden att man utnämnt människan till gud.

 29. barfota Says:

  @Eva Ellnefors
  Juste mamma och glad att jag växte upp med en mamma som inte resonerade likadant. Killarna ”håller fast vid”??? Kan det vara så att de håller fast vid vad de uppfostrats till att hålla fast vid? Vem uppfostrar de flesta av våra barn från hemmet/dagis/förskola/skola? Kvinnorna eller männen? Har du rentav själv planterat ”normen” på din son att ”män ska vara modiga och inte gråta”? Om inte så har du åtminstone varit urusel på att lära ut att det är OK att gråta även om man är en pojke/man.

 30. Heat Says:

  @M

  ”Depression är starkt kopplat till självmord”

  Kan du ge källan till det påståendet?

  ”Män söker som Ströms inlägg härunder visade i mycket lägre grad än kvinnor den vården”

  Vilken vård? Menar du psykofarmakan? Om du läser Pär’s länk så ser du att män får just mediciner utskrivna i väldigt högre grad än kvinnor, trots att de är, som artikeln säger, (och även övrig psykvård gällande depression), utarbetade för kvinnor.

  Du säger att självmord är vanligast för 65+ just nu.., det är också på ålderns höst som det medicineras som mest, dvs även där motsäger det att den vården fungerar som prevention.

  Det finns heller inget som helst vetenskapligt bevis för att någon som helst psykofarmaka har en effekt mot självmord. Den enda grupp som visat några förändringar som kan tolkas så tillhör schizofrena.

  @Nessy

  ”Om det med “stöd” menas den här trenden att självskadande unga kvinnor spärras in bland mördare och personer med allvarliga psykiska störningar..”

  Det gäller både män och kvinnor, det där är inget könsspecifikt problem, förutom på det sättet att unga kvinnor lättare blir uppmärksammade och tagna på allvar för sin rädsla, man frågar osv. skjutsar dem till annat ställe vid behov. Jodå, jag har varit med jag också Nessy.

  Men du inbillar dig kanske att din kvinnliga rädsla är starkare än männens. Som en man får man stålsätta sig, låtsas att inte vara rädd, annars blir man påhoppad direkt. Man blir inte tagen på allvar för rädsla.

  ”Jag vet inte hur många män som blir mördade av sina hustrur eller tvingas fly på grund av misshandel och mordhot men jag misstänker att det inte är fullt lika många”

  Det är väl 7-8 st per år, om jag inte minns fel, som dör av kvinnors fysiska våld. Men om vi lämnar kön åt sidan igen så är det betydligt fler män som dör, blir hotade, förföljda osv än kvinnor.

  ”Tjejer med självskadebeteenden blir inlagda på blandade avdelningar, inga speciella tjej-avdelningar”

  Nej, och män har inga speciella män-avdelningar.

 31. michael Says:

  Eva Ellnefors.
  Ja det är väll det som är så intressant att när Pär visar på killars å mäns problem och att dom inte glider fram på en räkmacka.
  Så skriver feminister att han är ett röttet pisshuvud,för ful att ta i tång med osv i tidningar och bloggar och blir hatad bara för något så självklart att alla med problem ska bli hjälpta oavsett kön.

 32. Ulf T Says:

  @Nessy,

  @Ulf det är säkert en jätteintressant diskussion men den hör inte till ämnet

  Det var tänkt att komma till ämnet om hur pengar fördelas, men jag ville inte lägga allt i ett inlägg, eftersom det då möjligen skulle fastna i bloggens spamfilter.

  Iofs tröttnade jag efter ett tag på att läsa den feministiska analysen av budgeten, eftersom precis allt tolkas som diskriminering av kvinnor.

  – det kritiseras att ”kvinnor”, ”genus” m.m. inte alls nämns lika ofta som i tidigare budgetar. Att ”män” nämns betydligt mer sällan nämns i förbifarten, liksom att det då nästan alltid var i stil med ”män och kvinnor”, alt. ”mäns våld mot kvinnor”, men det är inte problematiskt, eftersom män är normen. Alltså är problemet att män inte ”problematiseras” mer, samtidigt som kvinnors utsatthet inte nämns tillräckligt.

  – när 5 ggr fler av de mot ett kön riktade åtgärderna är mot kvinnor, än mot män, är det antingen ”fel” åtgärder, eller så ”problematiserar” de kvinnor (eller ”problematiserar” inte män tillräckligt – notera här att det tycks ses som negativt när man problematiserar kvinnor, och positivt när man problematiserar män).

  – när pensioner omfördelas olika för män och kvinnor beroende på att kvinnor i snitt lever längre, är det strukturell diskriminering mot kvinnor (om jag förstod det rätt så borde kvinnor i stället belönas för att de inte lever lika destruktivt som männen)

  – när män i högre grad kommer ifråga för åtgärder för att minska arbetslösheten (eftersom fler män än kvinnor drabbats av arbetslöshet), är det viktigt att påpeka att det betyder att män får mer stöd i absoluta tal.

  – när kvinnliga företagare känner företagandet ”mer befriande” och manliga företagare blir mer ”uppbundna”, antyds att det borde satsas ännu mer på kvinnligt företagande – de verkar ju ha en bättre attityd. Att den där känslan av ”befrielse” till stor del torde bero på att dessa kvinnliga företagare har en man som står för merparten av familjens försörjning, reflekteras det inte över. Kvinnor jobbar inte mindre än män för att de väljer det, utan för att Patriarkatet inte tillåter annat.

  – Mäns våld mot kvinnor skall upphöra, konstaterar man. Inget ord om relationsvåld mot män (även om samkönade relationer nämns; det här är ju en feministisk analys.

  Inget om flickor eller pojkars hälsa, dock, men som sagt, genomgående problematiskt om resurser läggs på män, även om de inom området är mer behövande, och alltid problematiskt om det inte läggs mer på kvinnor. Inte på ett enda ställe kom den feministiska analysen fram till att män var förfördelade.

  I Örebro Läns Landsting: Verksamhetsplan med budget 2012 och planeringsförutsättningar för 2013-2014 hittar jag faktiskt inga jämställdhetssatsningar eller uttalade preferenser för det ena eller det andra könet, utom på några ställen i problembeskrivningarna.

  – när det gäller ungdomars hälsa tycks man lägga mest vikt vid självrapportering av psykisk hälsa, även om t.ex. Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt noterar att det till stor del (möjligen) kan förklaras av flickors större tendens att rapportera att de mår dåligt. I stort tycktes beskrivningen rätt nykter, dock.

  – Det vanliga om att mäns våld mot kvinnor måste upphöra.

  På hela taget, två relativt könsneutrala budgetar där man tycks ta tag i de problem man har lyckats identifiera. Detta förutsatt att man inte delar den analys av 2010 års regerings budget som Sveriges kvinnolobby gör.

 33. Stefan Stenbock Says:

  Jag vet, att just påståenden om rädsla för våld – kan ge en långvarig plats på ett boende som drivs av kvinnojouren. Mitt ex bodde på en kvinnojour, hon påstod att jag hotat henne till livet, samt skulle ha knuffat henne – mer än så behövs inte.

  Kanske fungerar det olika runt om i landet, men min erfarenhet säger inte desamma som påstods av ”Nessy”.

 34. Heat Says:

  ”lämnar KVINNLIGT kön åt sidan igen”, skulle det stå ja hehe

  @dolf 18.12

  Håller med dig, bra skrivet.

 35. Prill Says:

  Fantastiskt bra artikel, Beatrice. Så kul att du skriver på Genusnytt. Det ämne du tar upp är feministernas största skamfläck. Det är patetiskt att en del feminister påstår att de minsann också jobbar för detta. Tycker snarare man sett ett aktivt osynliggörande av pojkars problem från feministiskt håll. Det stör ju bilden av mannen som härskare. Jag anser att vi feministkritiker skulle lägga mycket krut på denna fråga. Här skulle vi kunna vinna opinion ganska snabbt.

 36. ninnitokan Says:

  @ Beatrice
  Detta är för mig ett av det största och vidrigaste svek den svenska feminismen är skyldig till.

  Jag är inte religiös, men här krävs ett AMEN!

  Att svika männen, killarna tom pojkarna är så vidrigt att det finns inte ord för det!

 37. Nessy Says:

  @heat kan du visa på en situation där en avdelning för män skulle vara motiverad ur vårdssynpunkt? Finns det bakgrund därtill eller räcker det med isolering till enskiljda fall? Hur stor är könsfördelningen inom psykvårdens olika avdelningar? Återigen, man bör inte be om en specifik sak i jämställdhetens namn bara för att det låter bra på pappret. Det måste motiveras, annars blir det bara fars av det hela.

  Jag inbillar mig ingenting om kvinlig/manlig rädsla. Som feminist är jag av den åsikten att alla våra känslor ska ha lika värde, till skillnad från den traditionella synen att män ska vara starka och kvinnor ska vara offer. Jag anser också att det är rent skadligt att spärra in deprimerade människor på anstalter tillsammans med människor med andra psykiska problem. Situationen du beskriver där en man inte blir tagen på allvar är inte en situation skapad av feminismen, tvärt om. Det är en situation som feminismen vill undvika och motverka.

  När det gäller män som lever under dödshot så finns det skyddade boenden även för dem. Jag ser gärna statistik över ditt påstående att 7-8 män dör varje år i Sverige av kvinnors fysiska våld, för det ser ut att vara en väldigt stor siffra. Ungefär dubbelt så många kvinnor mördas varje år av sina partners. http://www.aftonbladet.se/nyheter/dodadekvinnor/arkiv/article12652081.ab

  @Ulf T
  Du hittar alltså ingen faktisk snedfördelning. Det du hittar är en feministisk organisation som möjligtvis säger att det bör finnas.

 38. Heat Says:

  Man skriver också om alkohol i artikeln, det stämmer med mina erfarenheter att man inom vården fokuserar extremt mycket på alkhol när det kommer till män. Det är då själva alkoholen som är huvudproblemet och man söker enkla beprövade lösningar för att komma tillrätta med drickandet. Men struntar i alla verkliga orsaker till destruktivitet.

  Det är nästan som att de VILL att patienten ska ha problem med alkohol, annars blir dom ställda.

 39. Men@Work Says:

  @Jämställdhetsmotståndare (= feminister)

  Visst finns samband mellan depression och självmord, men starkast samband med självmord har faktiskt diagnosen bipolär sjukdom.

  Tydliga sociala och demografiska riskfaktorer är även att vara ensamstående man i övre medelåldern, och som lever i glesbygd.

  Vi ska inte heller glömma att den ökande arbetslösheten på f.d. industriorter har ökat utanförskapen, framförallt bland män. Ensamhetsproblematiken är också större i den gruppen, eftersom kvinnorna är de som ofta initierar skilsmässor i omkring 80 % av fallen, och det sker ofta i samband med arbetslöshet och ekonomiska problem.

  Mannen förlorar även då i många fall vårdnaden om sina barn p.g.a. rådande ojämställda rättstillämpning. En tragedi i flera steg alltså. Männen dominerar ju även bland de bostadslösa som sover utomhus.

  Kvinnorna har ju åtminstone samhället på sin sida, och det satsas stora resurser.

  Kort sagt: män är väldigt utsatta i dagens Sverige.

 40. Nessy Says:

  @Stefan Stenbeck:
  Din historia stämmer inte med verkligheten: http://www.svt.se/nyheter/regionalt/sydnytt/svart-fa-plats-hos-kvinnojour

  @ninnitokan
  Kan du utveckla om hur det feministiska sveket sker precis då det inte sker någon förfördelning inom vården och då ett av de största feministiska och genusinitiativen handlar om att förändra synen på kvinnor som svaga och känsliga och synen på män som tysta och starka?

 41. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Det jag undrar är, vad är den konstruktiva lösningen som föreslås för att nå ut till de deprimerade männen? Ska det vara samma lösning som för tjejerna så tror jag att ni helt enkelt inte riktigt vet vad ni ber om. Att skylla på feminismen i just det här ärendet känns väldigt fruktlöst.

  Det är nog inte på ett sådant här forum som lösningarna skall arbetas fram, men det som behöver ske är att man försöker nå en jämställdhet i problemformuleringarna, så att ena könets problem inte framställs som viktigare än det andras.

  Här blir feminismens ”bidrag” påtagligt, eftersom de säger sig arbeta för jämställdhet, men i praktiken bara fokuserar på kvinnors problem (eller påstådda problem, där även många kvinnors val problematiseras som ”tvång” pga deras ”underordning”).

  Så länge man har som utgångspunkt att kvinnor är underordnade män, och att detta inte behöver bevisas (dock förändras), blir effekten lätt att man förminskar männens problem (de ”klarar sig ändå”).

  Ett gott exempel på det är förstås det konsekventa förnekandet/förtigandet av studier som visar på kvinnors relationsvåld mot män.

 42. Heat Says:

  @Nessy

  ”@heat kan du visa på en situation där en avdelning för män skulle vara motiverad ur vårdssynpunkt? Finns det bakgrund därtill eller räcker det med isolering till enskiljda fall? Hur stor är könsfördelningen inom psykvårdens olika avdelningar? Återigen, man bör inte be om en specifik sak i jämställdhetens namn bara för att det låter bra på pappret. Det måste motiveras, annars blir det bara fars av det hela.”

  Jag har inte bett om sådana avdelningar, det är du som vill ha ”tjej-avdelningar”

  Jag vill att människor med självmordstankar ska slippa klumpas ihop med kompletta galningar/psykosfall etc.

  Könsfördelningen varierar nog från sjukhus till sjukhus. Men det sitter fler män på rättpsyk överlag, liksom i fängelse. De gånger jag besökt allmänavdelningen har det varit ungefär 50/50 män, kvinnor i alla åldrar.

 43. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Är det några som utpekar kvinnor som offer så är det just feminister. Dessutom, när män börjar tala om sina problem så är vi föraktliga, patetiska och svaga får vi höra från dina gelikar.

  Det du säger om den typ av feminism som är i princip allenarådande i Sverige stämmer inte.

  Dessutom, dödligt partnervåld sker till övervägande del inom relationer med sociala problem (missbruk och arbetslöshet) och psykiska problem till övervägande del, och är ingen könsfråga, utan en social och psykiatrisk fråga.

  Sedan har vi förstås hedersproblematiken, som är en kulturell fråga. Det du sysslar med är en obehaglig guilt-by-association mot de 99,9999 % män som inte har ihjäl sin närstående.

  Det är en viktig anledning till att feminismen får mig att må fysiskt illa.

 44. Nessy Says:

  @Ulf T ja, feminismen fokuserar på kvinnoproblem utan tvekan. Det betyder inte att den helt ignorerar mansproblem eller vill skjuta dem åt sidan. Se min tidigare jämförelse med cancer/aidsforskning. Dessutom som filosofi så går det på ett ut. Som politik blir det svårare. Kanske man bör skilja på feminism som politik och som filosofi lite oftare? Själv är jag väldigt skeptisk mot feminism som politik men anammar den ganska fullt ut som filosofi i vardagslivet.

  @Heat
  Du skrev själv som svar på att jag beskriver att det behövs kvinnoavdelningar (just på grund av att kvinnor inte sällan har utsatts för (sexuellt) våld från män och att lägga dessa kvinnor på en blandad avdelning är rent skadligt), vilket gör att jag frågar dig efter en motivation. Kan jag motivera så bör du motivera. Inte bara rapa jämställdhet på kommando. Bra att vi håller med om att hålla deprimerade människor avskiljda från resten av psykvården.

 45. Nessy Says:

  @Men@Work: Att man erkänner att det finns ett problem betyder inte att man vill försöka få problemet större eller att man inte vill bekämpa det. Det betyder just bara det, att man erkänner att det finns ett problem. Den kvinnliga offermentaliteten är ett problem, det erkänns inom feministisk teori, likaväl som det erkänns att den manliga tendensen att gömma undan känslorna är ett problem. Det innebär inte att feminismen har SKAPAT detta problem, bara att den belyser det, allt som oftast i ett försök att motverka det.

 46. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Var satsas resurserna, vad uppmärksammas mest i politik och media? Kvinnofrågor eller mansfrågor?

 47. Heat Says:

  @Men@Work

  Visst begår även deprimerade självmord, alltså sådana som har fått diagnosen depression. Men signifikant för en starkt deprimerad person är just oförmågan till att planera, orka, och ta modet till sig att genomföra det svåraste (och lyckas).

  Orsakerna kan vara väldigt olika, en kombination av flera. Men grunden är ändå att det gått för långt. Samhället har inte hjälp personen tillräkligt, vänner kanske har inte varit där, och ingen annan utväg är möjlig för personen. Det gäller att man ser till så färre hamnar i den sitsen.

 48. Matte Says:

  @Nessy

  Hur kommer det sig att du vet hur många kvinnor som dör av relationsvåld per år men inte det omvända. Är din fokus inte jämställd?

  Om då feminister gör som du och bara fokuserar på kvinnors problem och jobbar utifrån det så blir det liksom fel.

  Det är bättre att fokusera på bådemän och kvinnor och försöka komma på lösningar utifrån det.

 49. Heat Says:

  @Nessy

  Jag vet inte vad du vill jag ska motivera? Mitt nekande till speciella ”tjej-avdelningar”?

  Så vitt jag vet utsätts även män för sexuellt våld, av andra män, av kvinnor också. Dessutom får en hel del pojkar en del av sitt könsorgan avskuret av landstingsläkare, vilket betalas med skattemedel. Kan tänka mig att en del av dessa, när de växer upp, får så svåra men att de faktiskt begår självmord.

 50. Nessy Says:

  @Matte Jag ställer en fråga, vet du? Att hitta information om antalet kvinnor som dör av relationsrelaterat våld varje år är ganska lätt. Att hitta hur många män som dör misslyckas jag med, men du kanske har statistiken? Jag föredrar att inte dra slutsatser om huruvida siffran är stor eller relevant förrens jag faktiskt har sett den.

  @Men@Work fokus i media är väldigt ofta vinklad till männens fördel, förutom när det gäller just genusrelaterade frågor.

 51. Nessy Says:

  @Heat är andelen män som utsätts för sexuellt våld av kvinnor så stor att den kan motivera en mansavdelning eller räcker det med isolering och privatbehandling i de få fallen?

  Ja, det är hemskt med omskärelse när den sker innan pojkarna får välja själva, men hur relaterar det till speciella mansavdelningar?

 52. Heat Says:

  @Nessy

  Är isolering en bra vård tycker du? Det tycker inte jag, det är icke-vård. Finns inget, vad jag kan se, som motiverar en speciell avdelning för just kvinnor som söker hjälp för sexuellt våld, vad du nu menar med det. Du får gärna förtydliga, för våldtäkt inbegriper ju inte alltid våld numera.

  Att aliniera kvinnor från alla världens män låter som en dålig terapiform i den frågan.

  ”Ja, det är hemskt med omskärelse när den sker innan pojkarna får välja själva”

  OT, men hur menar du att barn kan förstå ett sådant ”val” ?

 53. Ulf T Says:

  @Nessy,

  @Ulf T ja, feminismen fokuserar på kvinnoproblem utan tvekan. Det betyder inte att den helt ignorerar mansproblem eller vill skjuta dem åt sidan.

  I teorin stämmer det möjligen. I praktiken tycks allt filtreras via ”kvinnor underordnade; män är normen”-filtret. Den ensidiga fokuseringen på en endimensionell ”underordning” gör bland annat att det blir svårt att hantera frågor som relationsvåld: det passar jättebra in med (manlig förövare/kvinnligt offer), men väldigt illa med (kvinnlig förövare/manligt offer), eftersom det blir väldigt krystat att se den kvinnliga förövaren som offer. Detta inte minst som studier visar att kvinnor som slår män inte framför allt gör det i självförsvar eller för att de känner sig hotade.

  Se t.ex. Why Women Assault:

  1 My partner wasn’t sensitive to my needs. 46%
  2 I wished to gain my partner’s attention. 44%
  5 My partner was not listening to me. 43%
  4 My partner was being verbally abusive to me. 38%
  3 I did not believe my actions would hurt my partner. 38%

  (Läs gärna hela artikeln, inte minst ”Critique” på slutet).

  Själv anser jag att den feministiska grundsynen är inkompatibel med min egen, då jag är mycket skeptisk till ideologier som beskriver människor som offer, och då jag är övertygad om att det finns många olika maktsfärer, och att även hjälplöshet eller utsatthet kan användas för att öka ens makt*. Att ensidigt tala om ”kvinnors underordning” förtiger det rätt extrema underläge män är i relativt kvinnor på flera områden.

  Jag påminner om ditt tidigare uttalande om att man förkastar åsikter som inte stämmer med den egna ideologin. Min egen ”ideologi” är att när verkligheten clashar med ens egna idéer, måste man ändra sin uppfattning – inte tvärt om.

  * Här kan man, om man vill, läsa t.ex. Caroline Myss, som talar mycket om hur sjuka människor lätt kan börja identifiera sig med sin sjukdom när de lär sig att den kan användas för att öka sin status.

 54. Aktivarum Says:

  Nessy:

  ”då ett av de största feministiska och genusinitiativen handlar om att förändra synen på kvinnor som svaga och känsliga och synen på män som tysta och starka?”

  Åter försöker du likställa vad feminismen ÄR med vad feminismen säger sig VILJA.

  Det är två helt olika saker. Det spelar ingen roll om en cykel vill vara en brödrost det funkar inte så!

  Med samma logiki handlar kommunismen om att förändra synen på ägande och skapa rättvisa. Gulag, massmord och förtryck har inget med kommunism att göra i din värld för det är inte saker kommunister SÄGER SIG EFTERSTRÄVA

  Du demonstrerar gång på gång problemet med feminister. Ni tror att bara ni SÄGER något är det sant.

 55. ninnitokan Says:

  @ Nessy

  Kan du utveckla om hur det feministiska sveket sker precis då det inte sker någon förfördelning inom vården och då ett av de största feministiska och genusinitiativen handlar om att förändra synen på kvinnor som svaga och känsliga och synen på män som tysta och starka?

  Jag skrev inte just om vården, jag menar sveket ÖHT, så jag svarar generellt.

  Hela feminismen och genusvetenskapen, är gjord mer eller mindre uteslutande av kvinnor. Man utgår från könsmaktordningen, utan att ifrågasätta eller påvisa,sökt om detta stämmer. Inte en gång stannar man upp och lyssnar på männen själva och hör saken från deras perspektiv.
  När män försöker prata så är dom ”rädda att förlora sin makt”, kvinnohatare, nätbrynjor, för ”ful att ta i tång” eftersom man redan ”vet” att dessa är överordnade.

  Att inte lyssna och försöka förstå, visa empati, att inte försöka tillsammans. Det är sveket!

  Barfota skriver(:14 augusti 2012 kl. 15:43)
  Är man man så lär man sig efter ett antal besök hos doktorn att det helt enkelt inte är lönt att ens komma dit och försöka söka hjälp, till sist skiter man helt enkelt i att söka vård.

  Jag menar att detta är orsaken bakom problembilden som visas här, i denna fråga som så många andra.

  Som jag berättat så är jag pojkflicka. En av de saker där jag skiljer som mest från andra kvinnor är mitt sätt att prata. Jag ”social-pratar” inte om ditt och datt, jag fyller inte på med en massa om hur det känns och upplevs eller annat som för mig är ”lull-lull och utfyllnad”. Mitt språk är kort och koncist.

  Så pratar maskuliniserade individer, vilka vanligen är män. Jag kallar detta marsianska. Det sättet har för och nackdelar.

  En stor nackdel som jag själv tvingats hitta en lösning på är just när jag söker vård.(för mig blir det liksom ett dubbelbottnat prolem, för man förväntar sig inte detta från en kvinna) När man är kort och koncis så tolkas det som ”inte så allvarligt”.

  Hade vi haft en genusvetenskap värd namnet så hade dom ringat in detta problem istället för att hänvisa allt till könsmaktordning, som man aldrig någonsin har påvisat.

  Frågan jag vill ställa till dig, är du beredd att börja lyssna till männen här? Vill du försöka förstå?

 56. Aktivarum Says:

  Beatrice F:

  Fantastiskt kul att se en riktigt skriven artikel istället för de flumteorier vi är vana med.

  ”Män förbises i väldigt många avseenden för att det helt enkelt inte är okej att ta deras parti. Det är kvinnor som ska hjälpas upp.”

  Det skrämmande är att hade Beatrice varit feminist hade hon skrivit att detta beror på könsrollen bla bla bla… och den säger ju feminister de försöker avskaffa så då kan ju inte diskrimineringen av män ha nåt med feminism att göra för inte kan väl nåt feminister säga vara osant.

 57. Forellen Says:

  ”Det enda jag saknar är påpekandet att orsakerna till psykisk ohälsa inte nödvändigtvis behöver ha med könsnormer att göra. Det finns en rad andra faktorer som påverkar hur vi mår som människor, och ett av de stora problemen med genusinriktningen är att det i princip förbiser dessa faktorer.”

  Tack.

 58. Jonas Says:

  Bra och välskriven artikel.

  Kan också tillägga, eftersom frågan dök upp i diskussionen ovan, att i snitt 17 kvinnor dödas per år av sin man (eller ex) och i snitt 4 män av sin kvinna. Siffrorna för våld inom familjen är större men då räknas våld från barn och föräldrar.

  http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006972/2008_23_brottsuvecklingen.pdf

  sid 64.

 59. Nessy Says:

  @Heat det jag pratar om specifikt är kvinnor som är livrädda för män och är deprimerade och behöver vård. Vård ska inte skada människor och dessa kvinnor (och det finns rätt många!) behöver alltså speciella avdelningar där de får vara i fred medans de får terapi. Hur man botar skräcken lämnar jag till terapeuterna, men att utsätta en redan deprimerad människa för en fobi i jämställdhetens namn vore sadistiskt.

  Med val angående omskärelse så menar jag att omskärelse inte bör få ske förrens pojken är myndig och kan göra sitt eget val.

  @Ulf T
  Jag mailade precis BRÅ för att få lite statistik på kvinnors våld mot män, eftersom det inte verkar gå att finna någonstans.

  Angående feminism och offersyn så håller jag inte riktigt med dig. Att man erkänner och belyser att det finns en offersyn på kvinnor betyder inte att man uppmuntrar den. För mig personligen har feminismen lärt mig vara starkare, ta mer ansvar, att undvika de blickarna och situationerna som skulle göra mig till ett offer.

  Verkligheten ser ut på ett sätt. Rådande mentaliteter i samhället ser ut på vissa sätt. Att vara medveten om dessa och att kunna granska dem i sömmarna ur ett genusperspektiv ger mig väldigt mycket.

  @Aktivarium
  Du förvirrar politik med filosofi och extremism med mig. Lugna ner dig.

  @ninnitokan
  Jag lyssnar en massa på männen i min omgivning. Hade en givande diskussion med en av dem idag, låt mig citera något han sa som jag tyckte var väldigt genomtänkt:
  ”The thing is that as gender perception changed and women at least gained the voice that feminism is it displaced many traditional male values.

  So inadvertently there was a loss of identity, not a theft of it as these jackboots think.

  But feminism becomes an easy target for it because it is the root of the social movement that caused the displacement in the first place/.

  And early feminism was too busy, and rightly so, with solving women’s problems that it was unable or unwilling to see the problems that it created for men.

  But I’ve felt displaced myself, I know what it’s like.

  And here is the ring-dinger…

  The things that mostly makes me feel displaced are other men, not women.

  I feel like I have to live up to something that I in many cases are not.”

 60. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Den här översikten kanske kan vara till viss hjälp:

  The A to Z Of Domestic Abuse Research – 119 Research Surveys of Domestic Abuse

  Ett exempel:

  Canada Calgary Survey (1981)
  Of total physical violence:
  (1a) 13.2% female-to-male;
  (1b) 10.3% male-to-female;
  (1c) 14.3% both partners.
  Of severe physical violence:
  (2a) 10.7% female-to-male;
  (2b) 4.8% male-to-female;
  (2c) 6.0% both partners.
  Of psychological violence:
  (3a) 23.5% female-to-male;
  (3b) 13.2% male-to-female;
  (3c) 36.7% both partners.
  Frequency rates of severe violence:
  (4a) 2.7 female-to-male;
  (4b) 1.1 male-to-female.
  Frequency rates of minor violence:
  (5a) 2.6 female-to-male;
  (5b) 1.8 male-to-female.

 61. Nessy Says:

  @Jonas
  Så två män per år i missbrukssituationer och två män per år som respons på tidigare misshandel mot kvinnan.

 62. barfota Says:

  @ninnitokan säger: 14 augusti 2012 kl. 19:50

  ”När man är kort och koncis så tolkas det som “inte så allvarligt”.”

  Exakt och som man gitter man inte sitta och försöka ”tvinga” fram tårar eller berätta historien om den hemska ”busschauffören” som man inte fick åka gratis med när man glömt plånboken hemma bara för att bli trodd. Man vill kort och gott tala klarspråk och bli lyssnad på och tagen på allvar. Ibland får jag den uppfattningen att personalen på vårdcentralen inbillar sig att man besöker dem för att man inte hittar någon bättre sysselsättning för stunden.

 63. Valeria Says:

  Problemet med feminismen när det kommer till psykisk ohälsa är att den egna verklighetsuppfattningen är överordnad den faktiska verkligheten, och det finns en enorm risk med det.

  Risken med en sådan utgångspunkt, vilket även Steven Pinker har påtalat, är att man försöker förstå människor utifrån teorier, istället för att lyssna till vad människor verkligen har att säga. Och när det kommer till genusteorier på ett djupare plan – är det verkligen ställt utom allt rimligt tvivel att dekonstruering av könsnormer (som man mer eller mindre har tolkat efter eget tycke och smak) är den rätta vägen för att avhjälpa psykisk ohälsa? Jag tvekar på det.

  Om man är alltför bunden vid sina teorier finns en överhängande risk att man möter människor med färdigformulerade problemområden. Vad personen själv känner och tänker blir inte intressant, för man vet redan var skon klämmer, så att säga.

  Men jag ska ändå försöka att vara rättvis. Visst kan genusteorier vara ett användbart verktyg, men det är knappast det enda. Att det sedan finns en och annan som tror att könsmaktsordningen, patriarkala strukturer och normativitet är orsaken till allt ont här i världen är inte så mycket att bry sig om.

  Är man väldigt inläst i ett ämne, oavsett om det gäller genusteorier, marxistisk teori, en religion eller nästan vad som helst så kommer man tillslut se spår av sin teori överallt. Anledningen att genusfeministerna är så övertygade över att de har rätt är att de är så indoktrinerade i genustänkandet att de ser det överallt. Oavsett vilken situation de hamnar i kommer de förstå den ur ett genusperspektiv, för det är allt de kan.

 64. Heat Says:

  @Nessy

  ”@Heat det jag pratar om specifikt är kvinnor som är livrädda för män och är deprimerade och behöver vård. Vård ska inte skada människor och dessa kvinnor (och det finns rätt många!) behöver alltså speciella avdelningar där de får vara i fred medans de får terapi. Hur man botar skräcken lämnar jag till terapeuterna, men att utsätta en redan deprimerad människa för en fobi i jämställdhetens namn vore sadistiskt.”

  Jag kan lova dig att det finns män som är livrädda, som är deprimerade och behöver vård. Vård ska inte skada dessa människor och dessa män (och det finns rätt många!). De behöver få vara ifred när de får terapi.

  Du utgår ju ifrån att alla kvinnor reagerar likadant, och att alla män är ett potentiellt hot mot just kvinnor. I verkligheten, är det män som råkar ut för mest våld, medan kvinnor skyddas mer, av både samhällsstruktur och folk.

  ”att utsätta en redan deprimerad människa för en fobi ”

  Har du hört talas om KBT? Det där är den vanligaste terapiformen idag, och den ENDA som regeringen satsat extra på, ca 3 miljarder. För den var ändå ”billigast”.

  ”Med val angående omskärelse så menar jag att omskärelse inte bör få ske förrens pojken är myndig och kan göra sitt eget val.”

  All kvinnlig omskärelse är förbjuden i lag, det vill du inte ändra på? När du säger myndig, så menar du 18 år? Ändå har ju många inte haft samlag vid den åldern.

 65. Nessy Says:

  @Heat Jag har inte sagt någonting om kvinnlig omskärelse, som jag förövrigt är helt emot då den faktiskt är ägnad att stympa kvinnan och helt ta bort hennes förmåga att ha sex eller hennes förmåga att njuta av sex. Manlig traditionell omskärelse har inte de syftena och en myndig pojke som väljer det som operation har jag inget emot.

  KBT är en terapiform, det är så långt som du kan komma ifrån vad jag beskriver. Då handlar det om kontrollerade möten, inte slumpvisa, oundvikliga sammanstötanden.

  Män råkar ut för mest våld, och män utövar mest våld. Brottsystemet är skapat av män, för män. Behöver det feminiseras? Terapi med känslor och hundar har visat sig funka i vissa fängelser. Hur som helst så är den frågeställningen utanför feminismens sfär.

  @Valeria besatthet av allting kan bli en sjukdom. Det betyder inte att det man är besatt av är sjukdomsframkallande.

 66. Ullis Says:

  Men Herre Gud ALL hjälp i skolan är ju inriktad på utåt agerande killar. Killar får redan MASSOR med hjälp. Sen att vissa alltid tycker att det ska vara ännu mer hjälp är en annan sak. Beatrice Fredriksson verkar inte veta alls vad hon pratar om. Antagligen söker ho uppmärksamhet och väljer det som är inne just nu: osakligt gnällande på feminismen.

 67. leifer Says:

  @Eva Ellnefors
  ”Killarna själva håller ju fast vid detta.”

  Nja, killarna må ”hålla fast vid detta” men det är faktiskt att det kvinnor som styr detta beteende främst. Genom mödrar när killarna är små och sen tjejer som dom möter i livet. Tjejer vill ha tuffa starka män, inte män som är mjuka och gråter. Och eftersom kvinnor har den reproduktiva makten så är det för män att bara finna sig i detta.
  Jag har inte hört nån feminist hittills som vill ge männen lika makt i reproduktionen.

 68. Ulf T Says:

  @Nessy,

  @Ulf T
  Jag mailade precis BRÅ för att få lite statistik på kvinnors våld mot män, eftersom det inte verkar gå att finna någonstans.

  Du kan också läsa följande sammanställning, som bl.a. diskuterar mäns betydligt större motstånd mot att anmäla att de blivit utsatta för misshandel:

  NCK: Att fråga om våldsutsatthet som en del av anamnesen

  Tabu och rädsla för att inte bli trodd gör att många våldsutsatta män inte anmäler det våld de utsatts för. Män som blivit utsatta för våld i nära relationer har betydligt lägre förtroende för rättsväsendet, både jämfört med kvinnor med samma erfarenheter och med män som blivit utsatta för annan typ av våld. Våldsutsatta män känner sig ofta sämre bemötta av polis än vad kvinnor gör. […] Särskilt tabubelagt är det att som man utsättas för våld av en kvinnlig partner. Detta leder till att många män försöker lösa sin situation på egen hand utan att söka hjälp utifrån.

  Jag har följt frågan om kvinnors våld mot män sedan början av 90-talet, då jag först fick höra talas om det. Det bemötande jag fått när jag försökt nämna det har tydligt visat vilket tabu ämnet är.

 69. leifer Says:

  @Nessy

  Nu är det så att feminister påstår att dom kämpar för båda könens jämställdhet lika mycket och den s.k. stadsfeminismen har idag ersatt det tidigare jämställdhetsarbetet. Dvs bland makt och media är feminism likställd med jämställdhet. Detta är då den stora lögnen och du ursäktar hela tiden att man satsa mer och bryr sig med om tjejer än om killar i det arbetet. OM du ska vara trovärdig här så får du faktiskt erkänna sakers tillstånd.

 70. Heat Says:

  @Nessy

  @Heat Jag har inte sagt någonting om kvinnlig omskärelse, som jag förövrigt är helt emot då den faktiskt är ägnad att stympa kvinnan och helt ta bort hennes förmåga att ha sex eller hennes förmåga att njuta av sex. Manlig traditionell omskärelse har inte de syftena och en myndig pojke som väljer det som operation har jag inget emot”

  Den vanligaste formen av kvinnlig omskärelse är sk. prickning, där en droppe blod tappas.

  Vilket syfte har då manlig? Jo, att förneka barnet en egen trosuppfattning, en egen kulturell uppfattning, och den har även haft till syfte att förhindra onani. Andra skäl har varit okunskap.

  Du förstår väl att känseln påverkas av att förhuden försvinner?

  Jag gillar inte KBT, det är vår tids största psykiatriska bluff, jämte ”lyckopiller”. Men den går ofta till så som du beskrev, för att ”bota” fobier.

  Att polarisera mellan kvinnor och män på allmänna slutna avdelningar är hur som helst en mycket dålig ide’ enligt mig. Det är MYCKET viktigare att fokusera på farligheten och störigheten bland de som kommer in, för vi pratar faktiskt om ett akut skede här. Och det finns gott om kvinnor som kastar saker, skriker och har sig kan jag lova. Man måste fokusera på människor. Det finns inte obegränsade resurser heller.

  ”Brottsystemet är skapat av män, för män.”

  Nej det är det inte. Och kvinnor får överlag mildare straff för samma brott.

 71. Valeria Says:

  @Nessy

  Nämnde aldrig någonting om sjukdomar. Däremot har kunskap en avgörande betydelse för både vad vi ser och hur vi uppfattar det vi ser.

 72. Aktivarum Says:

  Nessy:

  ”Du förvirrar politik med filosofi och extremism med mig. Lugna ner dig.”

  Nej, jag påpekar skillnaden mellan vad en person gör och vad personen själv säger sig försöka uppnå. Du däremot förväxlar ideligen goda gärningar med goda avsikter.

  ”So inadvertently there was a loss of identity, not a theft of it as these jackboots think.”

  Helt irrelevant eftersom vi som sagt inte diskuterar vad som var avsikten utan vad man faktiskt står för i realiteten. Resten från din vän är bara semantik gällande var gränsen går mellan direkt och indirekt skuld.

  ”But feminism becomes an easy target for it because it is the root of the social movement that caused the displacement in the first place/.”

  Det där är en bekräftelse på att feminismen är orsaken.

  ”And early feminism was too busy, and rightly so, with solving women’s problems that it was unable or unwilling to see the problems that it created for men.”

  Här gör han samma fel som du gjorde. Han tar för givet feminismen fixar ”kvinnors problem” bara för att det är vad feminister själva säger. I realiteten så är vad han kallar feminism en amerikansk tolkning av vad radikalvänstern tycker kvinnor skall behöva och stå för.

  ”But I’ve felt displaced myself, I know what it’s like. And here is the ring-dinger… The things that mostly makes me feel displaced are other men, not women.”

  Du kan hälsa honom att män och kvinnor inte lever isolerade från varandra i varsin separat dimension. Vad kvinnor ger respons på påverkar vad män gör i den riktiga världen. Kvinnor är inte meteoriter som hjälplöst svävar omkring i rymden.

  ”I feel like I have to live up to something that I in many cases are not.”

  Vilket inte betyder det är sant för känslor och sanning är inte samma sak.

 73. Valeria Says:

  @Eva Ellnefors

  När du skriver att killar själva håller fast vid vissa normer så gör du något mycket typiskt för dagens feminism. Principen är att killar gör fria val, medan tjejer tvingas in i roller. Principen har ingenting med verkligheten att göra utan är en ren skrivbordskonstruktion, baserad på feministiska grundpelare om maktfördelning. Dessutom är det oseriöst att uttrycka sig så generaliserande om en hel grupp. Människor, och speciellt ungdomars, identitetsskapande är en mycket komplex process. För att förstå vad som rör sig inuti en individ så krävs en nära relation, eftersom en människas känsloliv påverkas av rent biologiska faktorer som är unika för varje individ och unika miljöfaktorer. Tyvärr, generaliseringar gör säkert saker och ting enklare att förstå, men är också i hög grad oanvändbara av samma anledning.

 74. Nessy Says:

  @Ulf T
  Jag håller med helt och hållet. Mäns ovilja att söka vård är ett stort samhällsproblem.

  @Leifer
  Jag argumenterar för mig själv, inte samtliga feminister i Sverige. Att dra alla feminister över en kam är väldigt problematiskt och omotiverat.

  P-piller för män menar du? Det ser jag gärna, som feminist. Själv kan jag inte använda p-piller då de ger mig enorma humörsvängningar, så en lösning för män vore väldigt praktisk och välkommen för mig personligen.

  @Heat
  En droppe blod är ingen omskärning. Handlar det om en ritual där en droppe blod är det enda som ingår så har jag däremot ingenting emot att det sker på en myndig person. De skälen som du räknar upp för manlig omskärelse skulle även gälla för ovanstående ritual misstänker jag.

  Det finns många komplikationer när det gäller operationer utan medicinsk grund, så som de flesta plastikoperationerna. Är personen ändå över arton år och väljer självmant så är det upp till den själv.

  Vem är då brottsystemet skapat av? Det feministiska styrande spaghettimonstret?

 75. pether85 Says:

  Att 80% av pengarna som går till psykiatrisk hjälp går till tjejer/kvinnor finns det flera källor på. Pär tar upp detta i sin broschyr med länk till källor.
  Pojkar står för 75% av självmorden, men får endast 20% av hjälpen.

  Detta eftersom vården är helt inställd på att hjälpa tjejerna, och för att få hjälp måste killarna bete sig som tjejer, ty, pojkar och tjejer ropar efter hjälp på olika sätt. Men vården tolkar endast de ena av dem som i behov av hjälp. Utöver detta tolkar vården att en tjej som skär sig måste ha självmordstankar, trots att detta är ett sätt att få uppmärksam. Så det blir ett streck för tjejer i försök till självmordsstatistiken, trots att det inte var det.
  En kille som försöker få hjälp med sin depression har helt andra uttryck, kanske gå och krossa fönster på stan eller liknande. Här blir de fall för socialen och polisen istället för psykiatrin. Mer av det i samma broschyr.

 76. Patrik Wilke Says:

  Förbannat bra artikel av Beatrice Fredriksson och en, över lag, mycket konstruktiv och givande diskussion.

  Och @ninnitokan – 14 augusti 2012 kl.19:50 – Klockrent skrivet!

 77. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Angående feminism och offersyn så håller jag inte riktigt med dig. Att man erkänner och belyser att det finns en offersyn på kvinnor betyder inte att man uppmuntrar den. För mig personligen har feminismen lärt mig vara starkare, ta mer ansvar, att undvika de blickarna och situationerna som skulle göra mig till ett offer.

  Jag respekterar att du känner dig trygg med din egen ide om feminism. Jag hoppas du kan se och respektera att många här ser andra, mindre smickrande, sidor hos feminismen – självutnämnda representanter för feminismen som är rätt tongivande i debatten.

  En sak som ofta lyfts fram bland mansrättsaktivister är att det är närmast hopplöst att kritisera feminismen, eftersom ingen vill stå för de aspekter av rörelsen som de själva inte gillar. Så om något dumt sagts, eller några blivit överkörda eller kränkta, är det aldrig så det var tänkt – och även om det var medvetet, var det alltid ”någon annans feminism” (förkortningen NAFALT – Not All Feminists Are Like That – brukar användas som sammanfattning på det undanglidandet).

  Så en sak som du som feminist behöver ta ställning till är hur mycket av feminismen du vill försvara. Det är absolut ok att tala jämställdhet här, både utifrån kvinnligt och manligt perspektiv – det är ändå det bloggen handlar om. Frågan är varför du vill sätta dig själv i försvarsställning? Vad är viktigast: jämställdhet eller din identitet som feminist? För dig kanske de två är synonyma, men för många är de oförenliga.

  Din pojkvän som talar om ”jackboots” kan ju komma hit själv och diskutera. Det får mig att fundera lite på hur du återger diskussionen här. Är du över huvud taget öppen för att ta in de perspektiv du får dig till livs här?

 78. pether85 Says:

  Nessy: Det finns olika typer av stympning av kvinnor. Du verkar endast ha den grövsta och mest sällsynta av dem i åtanke.
  Sedan har du även fel i anledningen bakom att man stympar pojkar. Den huvudsakliga anledningen är även där att minska njutningen vid sex, och att helt frånta pojken möjligheten att onanera. Notera även att slakt av pojkars förhud även ger minskad sexuell njutning för kvinnan.

 79. Anders Senior Says:

  @Nessy

  Jag citerar dig själv från ett tidigare inlägg:

  ”Att hitta information om antalet kvinnor som dör av relationsrelaterat våld varje år är ganska lätt. Att hitta hur många män som dör misslyckas jag med”

  Du kan ju ta dig en funderare på varför det är på det viset….

  Kanske ligger det något i vad folk skriver här i kommentarerna?
  Kan det vara så att män är ointressanta och negligeras?
  Kan det vara så att dessa fakta döljs och sopas under mattan för att det inte passar i den feministiska bliden av män som förövare och kvinnor som offer?

 80. Nessy Says:

  @Ulf T
  Han är inte min pojkvän och dessutom dansk, så han kunde läsa diskussionen själv och dra sina egna slutsatser.

  Ja, feminism är ett väldigt stort område och ja, vissa feminister är helt körda i huvudet och skapar en massa problem. Den övervägande majoriteten är snälla, omtänksamma människor som varken hatar män eller sig själva och helst inte ser helgalen forskning som får en att rodna i media heller. Andravågens hippieflummande är för mig.

  Alla ideologier och filosofier har extremister och punkter där diskussioner uppstår. Det betyder inte att alla ideologier och filosofier bör avskaffas eller avfärdas. Tvärt om, det betyder bara att man ska lära sig mer om dem och diskutera mer. Desto fler desto bättre faktiskt, det är lite som med att läsa böcker.. Desto fler åsikter man tar in, desto mer tolerant och öppensinnad blir man som människa och desto fler val har man att välja mellan i sitt eget liv.

 81. Nessy Says:

  @Anders senior
  Informationen har hittats. I genomsnitt två fall av missbrukare som har ihjäl varandra och två fall där kvinnan tidigare misshandlats och med stor sannolikhet handlar i desperation. De två senare bortser jag helst ifrån då de lutar mer åt självförsvar. Alltså har vi två fall per år i genomsnitt där kvinnor dödar män. Jämfört med 200 mord, jämfört med 20 mord på kvinnor av män. Det är alltså en väldigt liten del, att det får i jämförelse väldigt lite uppmärksamhet är befogat.

 82. FumikoFem Says:

  Feminism är felet?

  Struntprat. Feminism är den enda som bryr sig om alla dom killar som mår jävligt dåligt av att samhället kräver att dom ska vara soldater i samhällets tjänst. Kräver att dom ska vara manliga.

  Inte fan ser jag någon annan bry sig ett piss om detta. Inte fan fanns någon där då jag behövde hjälp för all skit jag drabbades av som kille. Samhället och alla andra grupper tyckte att jag skulle skärpa till mig och vara en man. Feminism sa att jag ska få vara mig själv och fan inte behöva passa in i folk puckade krav. Feminism hjälpte mig även, tillsammans med HBTQ-världen, att förstå vad jag var. Resten är historia.

  Så sluta spotta på feminism. Det är alla dessa ”normala” ungdomar och vuxna som är problemet för unga killar, som får dom att må dåligt och även begå självmord. Inte feminister.

  Inte fan mobbades jag av ett gäng feminister i skolan för att jag inte var tillräckligt manligt… Det var framför allt dom som tycke illa om feminism som var mobbarna.

 83. pether85 Says:

  Nessy: Det är cirkus 17 kvinnor som mördas varje år av sina män, cirkus 4 män som dödas av sina kvinnor.

  Varför skulle inte de 17 fallen handla om missbrukare som slår ihjäl varandra? Eller män som helt enkelt inte står ut med misshandeln längre? Du e patetisk.

  Ta även i åtanke hur kvinnor dödar sina män. Gärna handlar det om att förgifta honom, med ghb eller liknande. Eller tända eld på huset.

  Och de har alla en sak gemensamt; de hävdar självförsvar. Roligaste exemplet var för några år sedan. En kvinna drogade en man, slog ihjäl honom, klädde ut sig, gick till bankomaten och tog ut pengar’ -Åh nej! Det var självmord! Han försökte våldta mig!

  Sen har vi de fallen som aldrig blir mord. -Oj, han ramlade och slog sig på båten och ramlade i sjön.

  När det är fler män än kvinnor som blir slagna av sina partner så måste man inse att mörkertalet av kvinnliga mördare än väldigt stort.

 84. Nessy Says:

  @pether85
  ”De vanligaste
  motiven är svartsjuke- och separationsproblematik. Det är också
  relativt vanligt att kvinnan tidigare utsatts för våld och hot från
  gärningspersonens sida. Brotten sker ofta i bostadsmiljön, utan utomstående
  vittnen och i socialt marginaliserade miljöer”

  Konspiratoriska resonemang hjälper ingen.

 85. Nessy Says:

  @FumikoFem
  Kärlek till dig som kämpar och är stark och vågar vara den du är 🙂

 86. pether85 Says:

  Nessy: Nu gav du inte svar på något förutom att du sköt dig själv i foten och bevisade just det jag sa. Att feminister inte kan se kvinnor som annat än offer.

 87. Patrik Wilke Says:

  @FumikoFem Riktigt tråkigt att du drabbades av skit, men du har inte funderat på att det faktum att du hade det svårt som man, men fick mer acceptans och hjälp som kvinna / kvinnlig identitet i princip bekräftar allt det som det pratas om här?

 88. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Han är inte min pojkvän och dessutom dansk, så han kunde läsa diskussionen själv och dra sina egna slutsatser.

  Jaha. Har han synpunkter kan han försvara dem här, i stället för att förolämpa oss ”by proxy”.

  Iofs första gången någonsin jag blivit kallad ”jackboot” – skall jag vara smickrad?

  Ja, feminism är ett väldigt stort område och ja, vissa feminister är helt körda i huvudet och skapar en massa problem. Den övervägande majoriteten är snälla, omtänksamma människor som varken hatar män eller sig själva och helst inte ser helgalen forskning som får en att rodna i media heller.

  …och den övervägande majoriteten låter de körda typerna representera dem i media och politiska debatter utan att säga flaska.

  Alla ideologier och filosofier har extremister och punkter där diskussioner uppstår. Det betyder inte att alla ideologier och filosofier bör avskaffas eller avfärdas.

  Men alla ideologier, religioner och filosofier har ett ansvar att ta hand om sina egna extremister, precis som Islam har ett ansvar att offentligt ta avstånd från fundamentalistiska islamska terrorister, och den kristna kyrkan omedelbart och utan omsvep tog avstånd från Breiviks försök att utmåla sig som en nutida kristen korsfarare.

 89. Nessy Says:

  pether85:
  Det är ett citat från BRÅs dokument http://www.bra.se/download/18.cba82f7130f475a2f180006972/2008_23_brottsuvecklingen.pdf sidan 64. Brottsoffer ÄR offer, det går inte att komma ifrån.

 90. Ulf T Says:

  @FumikoFem,

  Inte fan mobbades jag av ett gäng feminister i skolan för att jag inte var tillräckligt manligt… Det var framför allt dom som tycke illa om feminism som var mobbarna.

  Men det vore välgörande för debatten om du kunde höja dig över din egen personliga erfarenhet.

 91. Nessy Says:

  Ulf T:
  Nejdå, de flesta feministerna i media har huvudet påskruvat rätt. Det är så mycket lättare att uppmärksamma de mer.. ifrågasättbara artiklarna bara. Och som sagt, feminister ifrågasätter varandra mest hela tiden när det gäller alla möjliga saker. Det där med att tiga och ta emot är inte riktigt del av filosofin.

  Det är skillnad på att ta avstånd som organiserad religion och att ta avstånd som löst definierad filosofisk grupp. Vi har inget feministiskt överhuvud som kan skriva ihop en sådan bot, till att börja med. Det vi kan göra är att skriva artiklar som tar personligt avstånd, eller uttrycka personliga åsikter så som jag gör här och nu.

 92. Heat Says:

  @Nessy

  ”Mäns ovilja att söka vård är ett stort samhällsproblem. ”

  Männens dåliga mående är ett samhällsproblem. Att 3/4 som begår självmord är män indikerar att samhället negligerar männens hälsa. Att det varit så under lång tid gör ju inte saken bättre.

  Det låter som du vill bestämma hur män överlag ska reagera och bete sig. Skuldbelägga män som mår dåligt för att de mår dåligt.

  Det största problemet är nog, som dolf var inne på, utanförskapet, som många killar hamnar i, ofta redan i skolan. Och ensamheten. Bemötandet från myndigheter, som soc, den kvinnliga bastionen.

  Män ses ju indirekt som mindre skyddsvärda i lagstiftningen redan, man förstärker hela tiden kulturen att mannen är umbärlig te.x vid pappaskap. Och utan arbete går det snabbt utför.

 93. barfota Says:

  @FumikoFem

  ”Inte fan fanns någon där då jag behövde hjälp för all skit jag drabbades av som kille. ”

  Nej, just precis men feministerna brydde sig om dig eller hur? Men så var du ju heller inte en helt ”vanlig” heterosexuell kille eller hur? Du förstår, i feminismens värld verkar det vara skillnad mellan ”folk och folk”.
  Jag anser att vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala!

  Så svaret är JA!
  Feminismen ÄR felet!

 94. pether85 Says:

  Nessy: ”Brottsoffer ÄR offer, det går inte att komma ifrån.”

  Fast du sa precis att manliga brottsoffer inte är brottsoffer….

 95. Nessy Says:

  @Heat
  Nu blandar du ihop äpplen och päron. Jag vill se en mentalitetsförändring där män hellre söker hjälp än tar självmord. Det betyder inte att jag skuldbelägger dem. Det betyder att vi, som samhälle, har en feministiskt motiverad anledning att försöka förändra mentaliteten.

  Som kvinna som också söker vård ibland kan jag säga att mentaliteten där inte direkt är ”hej lilla gumman kom så får du hjälp”. Kvinnor får skrika som satan också innan det blir något av. Det är ett problem både för män och kvinnor. Själv ger jag helst upp och åker till London på semester, där tar de saker på allvar och hittar rätt och löser problem hellre än skjuter dem åt sidan med ett ”jaja”. Soc är inte heller vänligt bemötande mot någon. Samhället stöter ut alla människor som beter sig som enslingar, det är mänsklig natur och ingenting som kvinnor klarar sig undan.

 96. FumikoFem Says:

  Nessy:

 97. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Du är inne på feminismens kärna: att försvaga och problematisera de sidor av manligheten som också kan uppfattas som ett hinder och en konkurrens för feministkvinnors maktövertagande i samhället: beslutskraft, logik, integritet, styrka.

  Detta bottnar knappast i en vilja att hjälpa män. Det är att försöka att mentalt kastrera män. Män ska inte ”få hjälp att ändra sig” (läs: bli mer lika kvinnor), de ska även respekteras precis som de faktiskt är.

  Vi män behöver inte hjälp med att lära oss bli mer blödiga, vi behöver ha samma rättigheter och lika behandling av lagen som kvinnor!

  Vi behöver få lika stora resurser tillsatta för att lösa våra specifika problem. Manligheten ska inte desarmeras, den ska precis som kvinnligheten tas tillvara som det värdefulla den faktiskt är.

 98. FumikoFem Says:

  Patrik Wilke:

  Nej. Eftersom feminism och feminister jag stötte på inte ansåg att jag var problemet, att jag var kille var problemet. Utan alla andra krav på mig som kille. Krav som inte bara föräldrar hade utan alla andra vuxna omkring mig, samt jämnåriga. Det först då jag stötte på feminism som jag hörde röster som inte var samma gamla könsfloskler.

 99. Nessy Says:

  @Barfota
  Okej, nu tar vi det här från början. Logiska felslut ska redas ut. Feminismen är inte allrådande som filosofi i världen, tvärt om, feminismen anser att den rådande mentaliteten där mäns känslor undanskuffas och där män ska vara på ett speciellt sätt är FEL. Feminister gillar killar som visar känslor och beter sig som de är, inte som de förväntas vara.

  @pether85
  Nej det gjorde jag inte alls. ”Fyra av dessa manliga
  offer dödas av en kvinna i en nära relation. Till skillnad mot när
  en kvinna dödas inom ramen för en sådan relation är det mest frekventa
  motivet för kvinnor som gärningspersoner någon form av bråk
  i en relation där båda parter är missbrukare. Det är vidare nästan lika
  vanligt att den kvinnliga gärningspersonen i dessa fall dödar mannen
  som en reaktion på det våld han tidigare utsatt henne för, som det är
  med svartsjuke- och separationsproblematik som motiv för manliga
  gärningspersoner.”

 100. FumikoFem Says:

  Ulf T:

  Min personliga erfarenhet är vad många killar fått, och går igenom än idag. Det är inte feminister som mobbar killar på skolor.

 101. FumikoFem Says:

  barfota:

  Klart jag var, jag var helt övertygad om att jag var heterosexuell kille då jag var i tonåren. Alla andra tankar fick jag lära mig att slå bort fort som fan så mycket att jag visste att dom inte fanns. Att vara bög och/eller tjejig kille var det värsta som fanns. Ja okej transpersoner ansågs som ett steg värre då. Men såklart jag lärde mig att jag inte kunde hålla på så jämt och förneka vem och vad jag är.

 102. barfota Says:

  Mer här om på samma tema.
  Viktigt att se personen bakom patienten

 103. Nessy Says:

  @Men@Work
  Ett av de manliga problemen är att män tar självmord hellre än söker hjälp, just för att de som män förväntas dölja sina känslor, vara starka, oblödiga (för att använda ditt eget uttryck). Hur kan du inte se sammanhanget där?

 104. FumikoFem Says:

  Men@Work:

  Att vara mer manlig hade inte hjälpt mig i tonåren. Jag vill inte tvingas in i ett fack bara för att jag föddes med penis. Jag är ingen soldat i könsnormernas tjänst. Tvinga killar att vara mer manliga leder till mer problem och ännu fler självmord.

 105. barfota Says:

  @FumikoFem

  ”Klart jag var, jag var helt övertygad om att jag var heterosexuell kille då jag var i tonåren.”

  OK, tack för klargörandet.

 106. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Så det är därför som männen bara får 20 % av resurserna fast de begår 75 % av självmorden?

  Suicidprevention handlar även i stor utsträckning om att följa upp personer som sökt psykiatrisk vård, inte bara att försöka förmå dem att söka vård från början.

  Jag tror inte feminismen klarar uppgiften att förmå män att söka vård. Det är den för självcentrerad och egennyttig för. Däremot tror jag att mansjourerna skulle fylla en viktig uppgift där. Vi vet ju alla hur stora resurser mansjourerna får i relation till kvinnojourerna…

 107. Heat Says:

  @Nessy

  Jag känner till totalt 6 st män, som jag på ett eller annat sätt umgåtts med, som begått självmord. Flera hade kontakt med vården, en sökte desperat uppmärksammhet på annat sätt för att komma ifrån allt och bli omhändertagen. Män söker hjälp, men det finns ofta ingen att få.

  Jag har varit tilsammans med en kvinna som bott på behandlingshem osv i perioder och gjorde lite intressanta iaktagelser i bemötandeskillnader där.

  Du åker på semester till London…

  Själv har jag aldrig varit utomlands, har aldrig ägt ett pass, och du, jag känner ingen i utanförskap som drar på semester till London.

  ”Samhället stöter ut alla människor som beter sig som enslingar, det är mänsklig natur och ingenting som kvinnor klarar sig undan.”

  Människor blir enslingar, framförallt män. Inte minst för att kvinnor skyr svaghet hos män. Det ingår också i sjukdomsbilden depression.

 108. Matte Says:

  @Fumiko

  ”Det är inte feminister som mobbar killar på skolor.”

  Jo indirekt då skolan genomsyras av feminism och då skolan ofta missgynnar pojkar. Du vet pojkar har ju en ”antipluggkultur”. Pojkar får sämre betyg än vad flickor får för samma prestation. Och pojkar får ofta höra att det är fel på manlighet (läs: fel på dem).

  Så jo man kan lugnt säga att feminismen mobbar pojkar i skolan.

 109. Beatrice Fredriksson Says:

  För klarhetens skull – jag beskyller på inte sätt feminismen för att vara orsaken till själva depressionen eller de andra problem som kan vara orsaken till ett självmord utan för att osynliggöra mäns psykiska ohälsa. Feminismen vill motverka könsnormer, absolut, men gör det med utgångspunkt i kvinnans svaghet, eller åtminstone redan utgår ifrån könsnormer. Man koch det är väldigt sällen det.finns någon opinionsbildning alls för att förändra könsnormer som är till mäns nackdel. Attityden är mer ”de ska inte tro att de är nåt”. könsnormer genom att fokusera hela sin ideologi och retorik på kön. Det är en paradox.

 110. Patrik W. Says:

  FumikoFem: ”att jag var kille var problemet” – Exakt! Så fort du identifierade dig som kvinna och feminist försvann ”problemet”.

  Och ja, jag bytte visningsnamn – Enklare så när man är ensam om ett namn 😉

 111. Beatrice Fredriksson Says:

  Min telefon fuckade upp den där kommentaren rätt bra. Hoppas det framgick vad jag ville få sagt ändå.

 112. Nessy Says:

  @Men@Work @Heat
  Länka gärna till den informationen som säger att män får så lite resurser. En blogg räknar jag tyvärr inte som pålitlig källa.

  Kvinnojourer tar inte hand om kvinnor med självmordsproblem. Vården jagar inte självmordsbenägna kvinnor heller. När jag missade mina terapeutsamtal för att jag inte vågade ta mig utanför dörren var det ingen som ringde eller letade efter mig. Det som hände var att jag till slut fick brev från soc som ville sluta ge mig stöd för att jag var frisk eftersom jag inte tog emot vård. Det var en väldigt rolig tid. Kvinnor har det knappast lättare än män när det gäller den sortens vård. Det är ingen skillnad i bemötande.

  Kvinnor blir också enslingar. Män och kvinnor skyr enslingar oavsett vilket kön de har. Osynliggör inte kvinnorna.

 113. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Jag har absolut ingenting emot dig p.g.a. din sexuella läggning, och det är självklart att du själv ska få välja den roll som känns bäst för dig. Problemet är att den radikala feminism som är rådande ska försöka tvinga in alla i samma mall. Egentligen är den även oerhört könsstereotypisk i sina antaganden.

  Man = förövare = dåligt.
  Kvinna = offer = bra.

  Varför inte bara låta folk få vara individer? Min, och många andras upplevelse av den rådande femiismen är definitivt den att det skulle vara något fel på mig och mina söner, bara för att vi är pojkar och män. Detta liknar ju i hög grad rasism.

  Jag vill inte att mina barn ska växa upp i en sådan miljö, som är hatisk mot deras kön, och att de får veta att det är något fel på dem. De ska kunna uppskattas som de är, och vara stolta över sitt kön. Även med de egenskaper som traditionellt förknippas med att vara pojke och man.

  En man ska även kunna vara medelålders, vit, och traditionellt manlig utan att få skit för det, precis som du ska kunna vara den du är. Get the point?

 114. Nessy Says:

  @Beatrice Fredriksson
  Jag måste argumentera emot dig där. Hela könsnormsmallen är något som feminismen vill skriva om, med större rum åt personliga böjelser och känslor åt alla de håll. Det är ett grundläggande drag. Snälla, gulliga killar som vågar gråta och en större tolerans för det som är annorlunda, det är genomgående sett som positivt och eftersträvansvärt inom feminism och genusteori.

  Det ligger ingen paradox däri.

 115. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Exempel: mansjouren i Uppsala får 50.000 kr per år, kvinnojouren får flera miljoner. Detta kan du själv verifiera via offentliga källor.

  Du glömmer återigen att män har specifika problem. Man kan säkerligen undvika många självmord om en ensam och frånskild man som förlorat vårdnaden om sina barn på lösa grunder får prata med en annan man med liknande erfarenheter på mansjouren, får juridisk hjälp etc.

  I relationsfrågor är män maktlösa idag. Detta är en katalysator till suicid.

  Vackra ord gäller inte. Säger ni feminister att ni vill ha jämställdhet så show us the money… Talk is cheap.

 116. Nessy Says:

  @Men@Work
  ”Man = förövare = dåligt.
  Kvinna = offer = bra.”
  Det här är den genomgående samhällssynen. Det är inte en feministisk syn på hur det bör vara. En feministisk/genusteoretisk syn är att problematisera ovanstående, sätta en massa frågetecken och varför runtomkring det och att framlyfta ideal som motsätter sig den ordningen.

 117. Nessy Says:

  @Men@Work
  Jag har ingen makt och inga pengar att ge. Det är upp till politiker, och som Ulf T tidigare visat här med källor så är den politiska fördelningen av resurser helt fri från feministiska tendenser.

  Jag bad om länkar från officiella källor, inte fler anektdoter.

 118. Matte Says:

  @Nessy

  “Man = förövare = dåligt.
  Kvinna = offer = bra.”
  Det här är den genomgående samhällssynen. Det är inte en feministisk syn på hur det bör vara. En feministisk/genusteoretisk syn är att problematisera ovanstående, sätta en massa frågetecken och varför runtomkring det och att framlyfta ideal som motsätter sig den ordningen.”

  Tänk vad olika man kan tolka feminismen. Jag tycker att de två första raderna stämmer bra in på feminism/genusteori.

  Det viktiga är inte vad man _säger_ sig ha för avsikt, det som avgör är vad man _gör_

 119. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Nu är du direkt ohederlig. Sådan är den radikalfeminsitiska synen eftersom den utgår ifrån existensen av ett patriarkat, och en könsmaktsordning som alla män anses drar nytta av.

  Även den minsta och oskyldigaste lilla pojke måste därför indoktrineras och mentalt kastreras för att inte föda patriarkala normer. Annars växer den lille upp till en kvinnoförtryckare.

  Feminismen anser därmed att manligheten i sig per automatik härbärgerar ondska och att det kvinnliga perspektivet är bättre och godare. För mig är detta precis samma sak som rasism och fascism.

  Köper inte resonemanget. Inte ens över min döda kropp. Och det menar jag.

 120. barfota Says:

  @Nessy

  ”Snälla, gulliga killar som vågar gråta och en större tolerans för det som är annorlunda, det är genomgående sett som positivt och eftersträvansvärt inom feminism och genusteori. ”

  Tja då kan vi väl fimpa feminismen för gott då. Som du själv kan konstatera så är det ju precis så vi är, vi som kommenterar här på Genusnytt. Vi gråter hejdlöst av skratt när någon feminist försöker försvara könsrasismen (den unkna feminismen) och tolererar med ett 😀 @FumikoFem trots alla stolligheter hen levererar. Jag vill minnas att det var någon enstaka kommentar som attackerade @FumikoFem för hans läggning men den kommentaren raderade Pär Ström bort i stort sett omedelbart. Kort sagt, ni feminister har uppnått era mål, lägg ner skiten och satsa på jämställdhet i stället. Det gagnar alla.

 121. CaseyJones Says:

  @ Nessy

  http://www.unt.se/uppsala/reinfeldt-besokte-mansjouren-1544963.aspx

  Uppsala mansjour får 50 000:- om året. De enda mansjourer jag känner till är Uppsala och Jämtland. Tvivlar på att Jämtland får nåt alls.

  http://www.regeringen.se/sb/d/11281/a/118412

  Här är ett dokument från 2009. Vad som nämns är: mäns våld mot kvinnor, och våld i samkönade förhållanden. Män som offer nämns ingenstans… ”Totalt satsar regeringen 800 miljoner kronor på 56 olika åtgärder i syfte att både öka skyddet och stödet för de utsatta och på att förebygga våld. Polisen, socialtjänsten och sjukvården ska bli bättre på att bemöta våldsutsatta kvinnor så att fler kvinnor törs anmäla och söka hjälp.”

 122. Nessy Says:

  @Matte @Men@Work
  Okej, http://en.wikipedia.org/wiki/Feminism#Men_and_masculinity
  Inget ohederligt där. Ingen feltolkning från min sida.

 123. FumikoFem Says:

  Matte:

  Så killarna som mobbade mig (för att jag var tjock, ansågs vara bög, ful, dum, etc) var alltså feministers fel? Att jag hatade att plugga var feministers fel? Att jag än idag hatar skolan för att lärarna aldrig brydde sig utan ansåg att mitt fel var att jag var dum men snäll är feminismens fel?

 124. FumikoFem Says:

  Patrik W:

  Det fattas ett ”inte”. Poängen är att kraven på att jag ska vara manlig, och allt vad det innebär, var en stor del av problemet. Det var inte feminister som direkt eller indirekt sa åt mig att jag måste vara en man.

 125. Nessy Says:

  @CaseyJones
  Det är ju en positiv artikel, finns det någon uppföljelse på det där? Pratade han bara varmluft som vanligt eller ökade stödet?

 126. Heat Says:

  @Nessy

  ”@Men@Work @Heat
  Länka gärna till den informationen som säger att män får så lite resurser. En blogg räknar jag tyvärr inte som pålitlig källa.”

  Jag har inte nämnt några siffror här än. Hur många hemlösa män vs kvinnor det finns, om självmord, om fängelsevistelser och om alkholmissbruk och för tidig död. Det blir lite sandlåda när man ska förklara saker för feminister ibland. Du vet redan, men kräver ”bevis” för att människor existerar ungefär…

  Det är någonting med empaticentrum hos feminister (generellt). Ja, jag har dejtat feminister.

  ”Kvinnojourer tar inte hand om kvinnor med självmordsproblem.”

  Nej, för har man problem med självmord är man i regel död. Det är inte självmordet som är problemet utan anledningen till varför det blir enda lösningen.

  ”Det är ingen skillnad i bemötande.”

  Jo, det är precis vad det är. Och jag tror faktiskt t.o.m. att din berömda genusvetenskap håller med mig där, få se om jag orkar leta länkar idag, annars kommer det senare. Du får ha överseende med min ork här. Jag är trots allt sjukskriven. Det är även skillnad fattig/rik inom vården. Dessutom är även vården en kvinnlig bastion med typiska kvinnliga förhållningsätt.

  Undersökningar visar även att män hamnar oftare i total ensamhet. Och om du tänker efter lite så blir det logiskt, då fler kvinnor än män får möjlighet att skaffa barn t.ex Dvs kvinnor kan uppnå ett självförverkligande och ha en sk. liv, utan att allt handlar om arbetet. Det blr en anledning att leva vidare. Sen tillkommer då samhällets vurmande för kvinnor, männens icke-ratande av kvinnor med lägre social ”status”.

  Men det blir tydligt att trots männens mera utslagenhet och isolering så talas det ändå bara om flickor/kvinnor som utsatta.

 127. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Det som står där är ju precis vad vi säger. Manlighet anses vara något dåligt som behöver problematiseras och dekonstrueras. man erkänner inte ens existensen av ett biologiskt och genetiskt kön. Sjuk hjärntvätt utan vetenskapligt stöd är vad de är.

  Dessutom, varför kommer du själv dragande med Wikipediakällor, när du inte accepterar bloggar?

 128. Nessy Says:

  @Heat
  Det är ingen här som förnekar att det finns problem med manligheten och synen på män i samhället.

 129. barfota Says:

  @FumikoFem

  ”Att jag än idag hatar skolan för att lärarna aldrig brydde sig utan ansåg att mitt fel var att jag var dum men snäll är feminismens fel?”

  Ja det är ”feminismens fel”, du var ju kille och med andra ord ingen att bry sig om. Det är ju det vi säger gång på gång på gång!

 130. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Citat från din Wikipediaartikel:

  ”The social construct of masculinity is seen by feminism as problematic because it associates males with aggression and competition, and reinforces patriarchal and unequal gender relations.”

  Tror du inte vi är läskunniga, eller varför länkar du sidor som motsäger vad du försöker hävda??

 131. Nessy Says:

  Men@Work
  Det finns ingen officiell källa för vad som är feminism, wikipediartikeln för feminism har däremot information om publikationer och är en allmänt accepterad god källa till vad feminism som filosofi innebär. Däremot finns det officiella källor som säger vad för stöd som går till mansjourer och kvinnojourer.

  Det står ingenstans i det jag länkade att biologin inte har någonting med någonting att göra. Inget förnekande av genetiken heller för den delen. Det står om problematisering av den sociala könskonstruktionen, vilket är en addition till den biologiska konstruktionen vi föds med.

  ”Some feminists are engaged with men’s issues activism, such as bringing attention to male rape and spousal battery and addressing negative social expectations for men”

  ”The patriarchal concept of masculinity is also seen as harmful to men by narrowing their life choices, limiting their sexuality, and blocking full emotional connections with women and other men”

 132. CaseyJones Says:

  @ Nessy

  Vet att jag har läst mer om det men tror inte det har hänt något tyvärr, så jag gissar på varmluft…

 133. Nessy Says:

  @Men@Work
  Det stämmer till 100% med det jag försöker säga. Låt mig översätta: ”Den sociala konstruktionen ”maskulinitet” ses ur feministisk synvinkel som problematisk just för att den associerar manlighet med aggression och tävlingsinstinkt och förstärker patriarkala och ojämlika könsroller”. Alltså är problemet den sociala konstruktionen, samhällets syn på maskulinitet, inte männen själva. Män kan vara underbara och oaggressiva, det är den rådande synen på maskulinitet som är problemet. Inte männen själva.

 134. Nessy Says:

  @CaseyJones
  Skit. Någon borde undersöka närmre och ställa honom till svars.

 135. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Fascism är fascism, oavsett vilka kläder man klär den i. När man pekar ut en grupp individer som problematisk och en annan som god så är det just detta.

  Det är egentligen ganska roande att se era tafatta försök till damage control. Ni är inte vana att bli oemotsagda, det märks… Det är förändringar på gång…

  Feminismen och genusvetenskapen betraktar fortfarande manlighet och manliga normer som något ensidigt negativt. De har heller inga belägg för att det stämmer. Precis som valfri sekt eller religion. Dina försök att lägga ut rökridåer döljer inte detta faktum.

  Varför bry dig om koncept som feminism? Räcker det inte med att alla individer har samma rättigheter och skyldigheter i samhället?

 136. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Har du läst 1984 av George Orwell? Om inte gör det!

  Krig är fred, slaveri är frihet… Så ser jag på vänsterfeminismen.

 137. Nessy Says:

  @Men@Work
  Det är ingen som pekar ut män. Man pekar på maskuliniteten och femininiteten och ifrågasätter hur bra den egentligen är för oss som individer och för samhället i stort.

  Fascism är en politisk ideologi där alla ska tvingas vara likadana, alltså precis tvärt emot det som feminismen förespråkar då den vill riva ner de existerande rigida mallarna för att göra mer rum åt individuellt uttryck.

 138. Nessy Says:

  @Men@Work
  Inga dimridåer, inga konspirationer. 🙂 Det är bara jag och mina åsikter här, inget matriarkat.

 139. Valeria Says:

  @FumikoFem

  Mobbing ska aldrig accepteras, men jag kan ge dig ett konkret exempel där icke-feminister har ingripit. Jag är inte feminist, men liks förbannat så har jag stått med mobbade elever och väntat på bussen och hållt dem under uppsikt under rasterna. Vart mina feministkollegor har varit har jag faktiskt ingen aning om, och ärligt talat är jag inte sådär överdrivet intresserad av att ta reda på det heller.

 140. leifer Says:

  Nessy

  ”Jag argumenterar för mig själv, inte samtliga feminister i Sverige. Att dra alla feminister över en kam är väldigt problematiskt och omotiverat.”

  Vilket ju då omöjliggör diskussion om feminismen som du ju ständigt lyfter fram bl.a. genom att just kalla dig feminist men också att hela tiden prata om feminismen som nåt bra.

  Men nu är det så att det finns viss grundteser i feminismen som används av feminister, grundläggande problemformuleringar som att kvinnor är underställda män, könsmaktsordning (män överordnad kvinnor) och att kvinnor är förtryckta.

  Om du inte delar detta så säg till så man vet vilken feminism du står för.

 141. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Den radikala feminism som gäller i Sverige har inte gjort ett smack för män annat än att vilja försämra mäns rättigheter och roffa åt sig av mäns hårda arbete utan motsvarande arbetsprestation.

  Den är även ett hot mot både ett demokratiskt samhällsskick och yttrandefriheten. Det är kommunism i ny förklädnad.

  Det blir också feminismens arrogans, maktfullkomlighet och girighet som blir dess undergång.

 142. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Feminismen liknar fascismen eftersom den pekar ut män och manlighet som onda och kvinnor och kvinnlighet som goda.

  Har du testat transgenusmotorn som byter ut ordet ”män” mot ”judar” i feministiska krönikor. Resultatet är slående.

 143. leifer Says:

  @Valeria

  ”När du skriver att killar själva håller fast vid vissa normer så gör du något mycket typiskt för dagens feminism. Principen är att killar gör fria val, medan tjejer tvingas in i roller.”

  Detta var en klockren analys!

  Även pojkar (under 18 år) får ju sin släng av sleven och får höra att dåliga betyg i skolan beror på deras ”anti-plugg kultur”. Man lägger alltså hela ansvaret på barn, riktigt horribelt när man tänker på det, särskilt som ju feminister alltid annars pratar om barnens bästa i första rummet.

  Feminister kör ständigt med en slags omyndighetsförklarande av flickor, vad dom än gör så är dom offer för strukturer. Ett problem med det blir ju att man då gör tjejer i förlägningen en björntjänst och det är ju lite svårt att ta nån på allvar som alltid ses sig som offer i alla lägen, aldrig tar ansvar för sina handlingar. girlwriteswhat pratar om att vårt samhälle nu behöver ”accountability” från gruppen kvinnor.

  Sen märker vi ju ett stort problem här med att just debattera med feminister, dom tar inte ansvar för nånting inom feminismen som är ”dåligt”, men tar äran åt allt som är ”bra”. Det blir lite som när man ser Sverige spela en fotbollsmatch mot ett annat land, när Sverige vinner så är det ”vi vann”, när Sverige förlorar så är det ”dom (spelarna) förlorade”.

  Det blir då helt omöjligt att ha en seriös diskussion med en feminist och därför är det bättre att avstå alla såna debatter. Jag har försökt nu några år och det slutar alltid i samma sak, total förnekelse från feminister i alla frågar om ansvar.

 144. leifer Says:

  Men@Work

  Den största lögnen från feminismen är just den att man säger sig kämpa lika mycket för männens jämställdhet. Sen igen, det går inte att diskutera med enskilda feminister, dom tar inget ansvar för nåt och blandar bort korten. Jag skulle säga att dom ljuger oss rakt upp i ansiktet konstant, medvetet eller omedvetet, vem vet. Vem som helst kan ju dessutom kallas sig feminist, utan att egentligen ha en aning om vad det står för eller inse när man uttrycker massa dumheter som inte ens feminismen har sagt.

 145. Joakim Says:

  Okej alla förnekare som skyller på mansrollen: Hur motverkar ni denna destruktiva mansroll genom att bara satsa på och prata om deprimerade tjejer? Eller är det antifeminister som gör detta? Är det patriarkatet som vill upprätthålla bilden av att unga tjejer är svaga offer som är i större behov av hjälp? Är Tusen gånger starkare också antifeministisk? Ni bidrar i alla fall INTE genom att tvinga unga killar att gå och se SCUM-manifestet under skoltid.

  @Nessy
  Vad grundar du dina påståenden på? Millenium-trilogin? Psykiatrin fungerar inte så som du beskriver den. Tjafs och lögn!

  @FumikoFem
  Jag börjar alltmer förstå vad som har format dig till den du är idag. En sak jag tycker att du borde ha fått lära dig är självförsvar. Din läggning gjorde dig förmodligen ännu mer utsatt än tjejerna. Av de andra killarna. Tillhörde du ändå deras patriarkat? Jag tycker också att all satsning som görs på ungdomars psykiska ohälsa borde vara fullständigt oneutral. Håller inte queerfeministen ändå med om det?

 146. Nessy Says:

  @leifer
  Det är klart att jag pratar om feminismen som någor bra, jag identifierar mig som feminist. Jag skulle inte vilja identifiera mig med något som jag såg som ondskefullt och negativt, eller hur? 🙂

  Jag gillar feminism som filosofi, men har viss skepticism mot feminism som politik. Jag erkänner att det finns ojämlikheter mellan kvinnor och män, och att de i de flesta fallen är socialt konstruerade ojämlikheter som vi borde kunna arbeta bort. Jag ser problem med femininitet och maskulinitet som rigida könsroller och med samhällets syn på de ovanstående två koncepten som tvingar in folk i små lådor som de ofta varken trivs i eller mår bra av.

  Jag ser problem med män som inte får känna, med män som får sina liv undervärderade, med män som blir misshandlade och misshandlar.. Och vill göra något åt det. Jag ser problem med kvinnor (och i vissa fall män) som blir behandlade fördomsfullt och objektivifierat. Jag ser problem med ekonomiska ojämlikheter när det gäller lön, dating, och försörjning.

 147. Peter Says:

  Väldigt bra skrivet Beatrice.

 148. FumikoFem Says:

  barfota:

  Så om det regnar ute och du stör dig på det så är det feminismens fel? Det är ungefär lika logiskt som att skuldbelägga feminism för det som hände mig.

 149. Men@Work Says:

  BREAKING NEWS:

  ********************************************************************

  Sverige – feminismens Saudiarabien, och dess tvivelaktiga rättsväsende, har nu fått sin första politiska flykting:

  Assange kommer att bli beviljad politisk asyl i Ecuador!

  http://www.guardian.co.uk/world/2012/aug/14/julian-assange-asylum-ecuador-wikileaks

  ********************************************************************

 150. leifer Says:

  @Nessy

  I huvudsak läser jag att kvinnor är förtryckta i din text. Sen nånting om mansrollen är begränsad men oklart vad som orsakar detta.

  Att du sen inte ser feminismens baksidor, eller än värre, att feminismen kört fast och inte längre just kan åstadkomma det du strävar efter, är tragiskt. För att komma dit du vill så måste kvinnor släppa sina privilegier, som en gång män gjort. Män har inga privilegier kvar, det har kvinnor. Nu pratar jag om Sverige idag förstås, inget annat gäller diskussionen.

 151. an@n.ym Says:

  Är man bara lite torr bakom öronen så kan man inte ha undgått notera att synen att
  – Man = förövare = dåligt
  – Kvinna = offer = bra
  är något som vuxit fram i samhället under de senaste årtiondena då radikalfeminismen blivit allt mer högljud.

  Den synen fanns inte alls i lika hög utsträckning innan radikalfeminismen fick ett stort inflytande i samhället. Alltså är detta något som feminismen har (och fortsätter) att missionera om.

 152. Nessy Says:

  @leifer
  Där håller jag inte riktigt med dig. 🙂

  Män håller fortfarande i de allra flesta maktpositionerna i samhället, kvinnor objektifieras och kvinnokroppen exploateras så pass att det är norm. Tjejer har ideal som ger ätstörningar och självskadbeteenden, killar har ideal som leder till våld. Allt detta är fortfarande vardag i Sverige, alltså har feminismen fortfarande en massa att arbeta med.

 153. Nessy Says:

  @an@n.ym
  Just den synen är faktiskt extremt traditionell och kan spåras tillbaka hur långt som helst. Bibeln, riddartraditioner, hemmafruar.. Det är något som feminismen upplyser om och kämpar emot. Ingenting som feminismen förespråkar.

 154. Heat Says:

  ”Ni bidrar i alla fall INTE genom att tvinga unga killar att gå och se SCUM-manifestet under skoltid.”

  Nej, just precis. Men det ska bankas in mer dålig självkänsla i de unga männen. Med skuldbeläggning och tillika häcklande. Det är alltså en feministisk lösning på framtida problem i samhället? Dålig självkänsla som ju är grundbulten i våld, missbruk och utslagenhet. Men det ger ju kvinnor chansen att ”ta för sig” istället? Ett slags fuskande, med liv som insats. Brukar även kallas för ”trampa över lik”.

  Jag mår skitdåligt av det där manifestvurmandet faktiskt. Varje spik i kistan är en för mycket. Jag tror inte jag är ensam om att känna av hur klimatat i samhället vänder sig från män på ett fruktansvärt sätt idag, och att det påverkar en väldigt mycket.

 155. Tobias Says:

  En applåd till Genusnytts nya gästskribent. Välkommen ombord Beatrice Fredriksson.

 156. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Jag ser problem med män som inte får känna, med män som får sina liv undervärderade, med män som blir misshandlade och misshandlar..

  Det finns några saker du skulle kunna göra:

  – Prova att åtminstone för ett tag lägga undan idén om kvinnlig underordning/manlig överordning och försök att verkligen lyssna på männen – inte bara de som köpt teorin om Könsmaktsordningen, utan män som aldrig upplevt att de har någon makt i förhållande till kvinnor.

  – Försök se på människor som personer med integritet i sina val – inte som kuggar i ett maskineri som skall förändras.

  – Ta dig en ordentlig funderare på varför du känner att du måste diskutera jämställdhet ur ett feministiskt perspektiv. Om du är beredd att se både män och kvinnor som hela, tänkande människor, varför stoppa ett ideologiskt filter mellan dig och deras verklighet?

 157. Nessy Says:

  Okej, som feminist tar jag härmed officiellt STORT avstånd från SCUM-manifestet. Fi fan för det. Bränn det.

 158. Men@Work Says:

  @Heat:

  Konstant och malande demonisering av en grupp har även ett annat syfte: dehumanisering. Det blir då lättare att motivera drakoniska åtgärder, och i längden även våld, och kanske t.o.m. SCUMS ”end lösung” på manlighetsproblemet…

  Det är liv och död detta – allvarliga grejer, med våra söners och sönsöners liv som insats…

 159. FumikoFem Says:

  Beatrice Fredriksson:

  Om du ska motverka fattigdom, hur hade du tänkt göra det om du inte utgår ifrån hur det ser ut, att det finns jävligt många som är fattiga? Hur ska du kunna motverka homofobi om du inte utgår ifrån homofobi och alla attityder som stärker homofobi? Etc.

  Detta gäller också när en motverkar könsnormer och den press och dom krav som en får på sig få fort en föds. Du kan inte motverka något om du inte utgår ifrån detta något. Det är omöjligt.

 160. Nessy Says:

  @Ulf T
  Varför känner du ett behov av att se feminister som kuggar i en ideologi som måste förändras? 🙂

  Varför skulle jag INTE vilja plocka i de ideologiska filtren som ligger mellan oss allihopa, oavsett vad vi säger oss tillhöra för filosofi eller politik? Det finns inget objektivt sätt att se på en annan människa. Det finns bara varierande subjektiva sätt. Att vara medveten om dessa sätt och peta i dem gör att man kan acceptera människor lättare och kanske förstå dem lite mer på deras vilkor istället för bara de egna.

  Männen som aldrig har någon makt inför kvinnor är naturligtvis inte ett problem för någon feminist. Män i sig är ytterst sällan problem för feminister, förutom människor som Per då som insisterar på att sprida disinformation när det gäller ämnet. Problemet är tankekonstruktionerna, de sociala konstruktionerna, luddet mellan oss. Inte könen, inte individerna.

 161. Matte Says:

  Att som man/pojke tycka att feminism, SCUM och allt vad det heter är något bra, det är lite som att om en jude skulle tycka att den där Hitler han var nog inte så tokig ändå. 🙂

 162. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Vi kan ju se hur andra socialistiska masshjärntvättsexperiment slutat? Vi behöver knappast ett till. Det är dags att ni feminister vaknar och inser att en klar majoritet av männen och kvinnorna i Sverige inte delar er vision om ett utopia utan könsroller, och där latmasken tjänar lika mycket som den flitige.

  Vi ser er ideologi som Berlinmurens återkomst. 50/50- samhället dödar kreativitet och framåtandan, och återspeglar ett litet barns syn på rättvisa.

 163. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Varför känner du ett behov av att se feminister som kuggar i en ideologi som måste förändras?

  Därför att feminismen blivit så inflytelserik att den inte bara driver policy, utan också genomsyrar diskursen så till den milda grad att en öppen diskussion om jämställdhet blir nästan omöjlig att föra.

  Varför skulle jag INTE vilja plocka i de ideologiska filtren som ligger mellan oss allihopa, oavsett vad vi säger oss tillhöra för filosofi eller politik?

  Därför att ideologiska filter inte är verkligheten. De är ofullkomliga modeller av verkligheten, som i bästa fall fungerar ibland, men ofta gör mer skada än nytta. Har du bara ett filter kommer du att misstolka väldigt många skeenden.

  Männen som aldrig har någon makt inför kvinnor är naturligtvis inte ett problem för någon feminist.

  Får man fråga vad tusan du menar med det?

  Jag kan tänka mig några tolkningar:

  1. De är inget problem för dig eftersom de är ingenting för dig
  2. De är inget problem för dig eftersom du ser alla män som potentiella hot eller begränsare av din frihet som kvinna

  Säg mig att det var något annat du menade.

  Det jag menade var att du skall försöka se dessa män, och försöka förstå deras situation – inte sortera in dem i din feministideologi, utan så förutsättningslöst du kan.

 164. Men@Work Says:

  @Ulf T:

  Var är gillaknappen? 🙂

 165. Men@Work Says:

  Feminister upphör alldrig att förvåna mig:

  Vi jämställdister säger: vi vill ha lika rättigheter och skyldigheter för könen.

  Feministerna säger: nej, så kan vi ju inte ha det.

  .??????…

 166. FumikoFem Says:

  Men@Work:

  Och vi ser hur bra det funkar åt andra håll också, USA…

 167. Nessy Says:

  @Ulf T
  Jag tycker att vi har en ganska öppen diskussion här just nu? Eller menar du någon annanstans? Var? Hur? Vilken diskussion?

  Verkligeten som DU upplever den ser du igenom en massa ideologiska filter som gör dig till dig. Det går inte att titta på verkligheten objektivt. Desto fler filter man kan identifiera och ifrågasätta, desto lättare har man att faktiskt komma närmre verkligheten däremot. Feminism är inte bara ett filter, det är ett verktyg för att identifiera filter också.

  Det jag menade med det där slarvigt skrivna citatet är att män utan makt är inga *hot* mot feminister. De är av definition inte en del av patriarkatet. Att de inte har makt över andra är över lag inte ett problem. Varför ska någon ha makt över andra? Varför ska kvinnor ha makt över män, varför ska män ha makt över kvinnor?

  Män som inte har makt över sitt eget liv däremot, där har vi individer som är ett problem just för att en sådan situation borde ingen sitta i. Det finns en massa kvinnor som sitter i sådana situationer också. Det är fruktansvärt.

 168. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Ändå tror jag de allra flesta väljer USA framför Nordkorea. Undrar varför?

  Inget samhälle är perfekt, men när staten ska blanda sig i mina barns könsidentitet, och diskriminera mig och mina söner på basis av kön, då får det banne mig vara nog.

 169. Men@Work Says:

  @Nessy:

  ”Det går inte att titta på verkligheten objektivt.”

  Det är just denna relativism som är så livsfarlig. När det inte finns någon sanning kan man motivera vilka vansinnigheter som helst. Nej, detta är bara feminismens sätt att slippa argumentera för sin egen existens, och ge alibi för det kafkaliknande samhälle ni förespråkar.

  Ett gott samhälle baseras på sekulära värden. Det vill säga vetenskap och förnuft. Genus och feminism är motsatsen till detta.

 170. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Det jag menade med det där slarvigt skrivna citatet är att män utan makt är inga *hot* mot feminister. De är av definition inte en del av patriarkatet.

  Alltså alternativ 2 ovan. På vilket sätt var det slarvigt skrivet? Jag förstod tydligen precis vad du menade.

  Kan du ens tänka tanken att du som feminist utgör ett hot mot dem? Och att bland de kvinnor som i den offentliga debatten beskrivs som underordnade och i behov av stöd, finns just de kvinnor som utövar makt över dessa män?

  Din ideologi inte bara ignorerar dessa män, utan bidrar aktivt till deras faktiska utsatthet. Men du bryr dig inte, för du har definierat bort dem. De är inte del av hotbilden.

  Det finns en massa kvinnor som sitter i sådana situationer också. Det är fruktansvärt.

  Jo jo, men de där kvinnorna har en plats i ditt ideologibygge. De är legitima offer för Patriarkatet.

 171. Nessy Says:

  @Men@Work
  Vetenskapen (för att vara specifik, biologin) och förnuftet ägnar jag mitt liv åt, det går väldigt bra att kombinera med feminism. 🙂

  Det är inget farligt alls i det. Det handlar om att vara öppensinnad och tolerant och att våga se andra människor ur lite fler perspektiv än bara ett.

 172. Joakim Says:

  Tack, Nessy. Hjärtligt välkommen nästa gång SCUM kommer på tal! Vi är i stort behov av feministiskt stöd emot detta, istället för att hävda att ”ingen pekar ut män”.

  @FumikoFem
  Man bekämpar väl ändå inte fattigdom genom att införa fattigdomsskatt för alla som inte bara går och klipper sig och skaffar sig ett jobb heller? Man bekämpar väl ändå inte homofobi genom att problematisera homosexualitet och försöka bota HBT-personer genom bön eller lobotomi heller? Man bekämpar väl ändå inte unga killars depression genom att öronmärka stöd för psykisk hälsa till unga tjejer heller? Kvinnojourer är en sak, men tjejjourer är skandal. Med tanke på att så många fler tjejer går till BUP och UM borde snarare alla tjejjourer bytas ut mot killjourer. Inte minst med tanke på unga FumikoFem när hon fortfarande var brutalt mobbad och övertygad om att hon var en heterosexuell kille.

 173. Nessy Says:

  @Ulf T
  Jag skrev klart och tydligt att jag inte vill se män som utövar makt över kvinnor ELLER kvinnor som utövar makt över män.

 174. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Jag har väldigt svårt att se hur man kan anses vara ”öppen och tolerant” när man tillber en ideologi som svartmålar halva befolkningen…

 175. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Jag skrev klart och tydligt att jag inte vill se män som utövar makt över kvinnor ELLER kvinnor som utövar makt över män.

  Vad är då poängen med att säga att dessa män inte är något hot mot feminismen (och därmed inget problem för feminismen)?

  Det verkar för mig som om du glider in och ut ur ditt feministiska perspektiv som det passar dig.

 176. Nessy Says:

  @Men@Work
  Tillber? Nej.
  Svartmålar? Nej. Jag älskar män. Däremot problematiserar jag maskuliniteten.

 177. Nessy Says:

  @Ulf T
  För att det FINNS män som utövar makt mot kvinnor. Dessa är ett hot och ett problem.

 178. Aktivarum Says:

  Nessy:

  ”Verkligeten som DU upplever den ser du igenom en massa ideologiska filter som gör dig till dig.”

  Nej! Du kanske har en ideologiskt vinklad bild men det betyder inte alla andra har det. Verkligheten ser jag via vetenskapliga filter som vi skapade under religionernas storhetstid för att sortera bort ideologi och subjektivism.

  ”Det går inte att titta på verkligheten objektivt.”

  Jaså och hur vet du det?
  Vill du föra det resonemanget i bevisning behöver du källor.

  ”Desto fler filter man kan identifiera och ifrågasätta, desto lättare har man att faktiskt komma närmre verkligheten däremot.”

  Vetenskapen är inte ett filter. Religionen är ett filter. Det är skillnad på när saker är sanna för att vi empiriskt undersökt vad som stämmer bäst och att säga nåt är sant för att så säger ”the lord”

  ”Feminism är inte bara ett filter, det är ett verktyg för att identifiera filter också.”

  Nej feminism är en ideologi. Vetenskap är ett verktyg för att sortera bort ideologi.

  ”Det jag menade med det där slarvigt skrivna citatet är att män utan makt är inga *hot* mot feminister.”

  Sverige är en demokrati. Poängen med demokrati är att alla individer tillsammans har makt och sålunda är många maktlösa personer samlade ett hot mot några få personer med makt.

  Vad som sålunda hotar feminismen är iden att män har tillåtelse att samla sig i någon som helst aktivitet. Vad än män vill göra så kommer feministkvinnor att hävda det måste finnas kvinnor där som håller koll på männen och skriver teorier som utmålar män som inte lyder som ett problem.

  ”De är av definition inte en del av patriarkatet. Att de inte har makt över andra är över lag inte ett problem.”

  Bullshit! Det är bara att titta på feminist frequencys Anita Sarkeesian. En kvinna som skall sitta och berätta allt hemskt och dåligt som de där hemska männen placerat i dataspelens värld. Så går det när män samlas utan kvinnor. Det är hotfullt.

  ”Varför ska någon ha makt över andra? Varför ska kvinnor ha makt över män, varför ska män ha makt över kvinnor?”

  Kvinnor vill ha makt över män eftersom kvinnor bedömer män främst som verktyg och män som inte är verktyg är antingen ett hot eller slöseri med resurser.

  ”Män som inte har makt över sitt eget liv däremot, där har vi individer som är ett problem just för att en sådan situation borde ingen sitta i. Det finns en massa kvinnor som sitter i sådana situationer också. Det är fruktansvärt.”

  Men när Anita Sarkeesian med hittepåteorier och nonsensanalyser beskriver dataspelande som problematiskt då ser du de inte ens som ett sätt att kontrollera män.

  Kvinnors motsvarighet till mäns nörderi är dogmatiska genusteorier.

 179. Ulf T Says:

  @Nessy,

  För att det FINNS män som utövar makt mot kvinnor. Dessa är ett hot och ett problem.

  Jag håller med om att det FINNS män som utövar makt mot kvinnor. De är få. Det finns också kvinnor som profiterar rejält på sin offerprofil, och det finns kvinnor som kontrollerar sina män. Det finns t.o.m. kvinnor som slår sina män. Kvinnor är i majoritet på högskolorna och tjejer får konsekvent högre betyg än killar i skolan.

  Hur skall vi ändra definitionen av feminism för att täcka in det här då?

  ”Feminist är en person som anser:
  – Att kvinnor är underordnade män (utom när de inte är det)
  – Att detta förhållande bör ändras (även när det inte stämde)”

  Kan du förstå om en utomstående tycker att din ideologi är en smula egennyttig och opportunistisk?

 180. Men@Work Says:

  @Nessy:

  Om du gillar män, varför problematiserar du dem? Det är skillnad mellan att analysera och problematisera. Analyserar man är man neutral, pronlematiserar man så letar man fel.

  Varför bara se med ena ögat? Du förlorar som sagt djupseendet… Det är just detta som är ett stort problem för feminismen. Ideologin har en i grunden negativ syn på män och manlighet, och ser och prioriterar bara kvinnors problem.

  Varför problematiserar du inte kvinnor och feminismen själv på annat sätt än som offer för manliga strukturer? Själv tycker jag du har låst in dig i en rigid tankekonstruktion. Som jämställdist kan jag slå mig på bröstet och säga att jag förespråkar lika rättigheter för både kvinnor och män. Något annat behövs inte. Jag vare sig svartmålar eller skönmålar något kön, eller någon sexuell läggning.

 181. Anders Senior Says:

  @Nessy

  ”Hela könsnormsmallen är något som feminismen vill skriva om, med större rum åt personliga böjelser och känslor åt alla de håll. Det är ett grundläggande drag. Snälla, gulliga killar som vågar gråta och en större tolerans för det som är annorlunda, det är genomgående sett som positivt och eftersträvansvärt inom feminism och genusteori. ”

  ”“Den sociala konstruktionen “maskulinitet” ses ur feministisk synvinkel som problematisk just för att den associerar manlighet med aggression och tävlingsinstinkt och förstärker patriarkala och ojämlika könsroller”. Alltså är problemet den sociala konstruktionen, samhällets syn på maskulinitet, inte männen själva. Män kan vara underbara och oaggressiva, det är den rådande synen på maskulinitet som är problemet. Inte männen själva.”

  ”Det står ingenstans i det jag länkade att biologin inte har någonting med någonting att göra. Inget förnekande av genetiken heller för den delen. Det står om problematisering av den sociala könskonstruktionen, vilket är en addition till den biologiska konstruktionen vi föds med.”

  Detta är citat från dig själv i tidigare kommentarer, och jag tycker dina påståenden är väldigt motsägelsefulla. Eftersom det är vetenskapligt konstaterat att manliga könshormoner är en starkt bidragande orsak till den manliga aggressionen och tävlingsinstinkten och att manligheten och ”maskuliniteten” som feministerna bekämpar därmed helt enkelt inte kan ”socialiseras” bort, det är för att använda dina egna ord ett grundläggande drag inbyggt i våra gener.

  Hur tror du att feminismen skall lösa det? Tror du att det går att ”socialisera” bort våra gener? Män är män helt enkelt, och går inte att ”socialisera” om till kvinnor så länge vi har dessa höga testosteronhalter…… Det finns biologiska skillnader mellan svarta och vita, likväl som det finns biologiska skillnader mellan män och kvinnor.

  Man kan inte ”socialisera” bort manligheten, ”maskuliniteten” lika lite som man kan socialisera bort skillnaden i hudfärg…. Det är heller inte önskvärt, utan rena rama rasismen….. Och där har du kanske anledningen till att så många feminister hyllar SCUM manifestet då det är den enda ”lösningen” på detta feministiska problem….

  ”Jag älskar män. Däremot problematiserar jag maskuliniteten.”

  Du lever i en feministisk utopi, tar du bort maskuliniteten finns inte männen du älskar kvar längre

 182. Men@Work Says:

  @Nessy:

  “Feminism är inte bara ett filter, det är ett verktyg för att identifiera filter också.”

  Se där, ännu ett pinsamt försök att etablera feminismen som överideologi. Ja, vi har ju exempelvis hört Moira von Wright på Södertörns högskola försöka påstå att inte bara andra ideologier, utan även naturvetenskapen är underkastad genusteorin. Relativismen i sitt esse…

  Utan genusglasögon så kan alltså lika gärna tyngdkraften vara inverterad, och stenar helt plötsligt falla uppåt…

 183. Ulf T Says:

  @Anders Senior,

  Jag började tidigare läsa denna doktorsavhandling:

  Sex differences in aggression: The role of inhibitory
  control.

  Den är intressant, men behandlade inte de aspekter jag hade hoppats på (bl.a. skillnader i ”inhibitory control” specifikt beträffande våld mot det motsatta könet). Hursomhelst har den en hel del intressant att säga om könsskillnader kring aggression – bland annat ur evolutionspsykologisk synvinkel. Inga större nyheter iofs, men ändå:

  Evolutionary psychologists have been particularly concerned with social behaviour. Evolutionary approaches examine how social behaviours have evolved to provide inclusive fitness advantages, increasing the number of genes passed on to future generations. The set of psychological adaptations which make up the human mind were shaped in the Environment of Evolutionary Adaptedness (EEA). The EEA is not a particular time or place, but the composite of selection pressures that resulted in an adaptation (Cosmides & Tooby, 1997). Adaptations shaped in the EEA are argued to be largely preserved in modern humans.

  Evolutionary psychologists argue that sexual selection is the driving force behind many sex differences in social behaviour. In the ancestral environment, men and women were subject to different selection pressures and subsequently developed different reproductive strategies designed to solve the adaptive problems they faced. Sex differences in aggression can be understood in the context of these sex-specific reproductive strategies.

  One of the most important consequences of this high maternal investment is that human females are limited in the number of offspring they can bear in a lifetime. In natural fertility populations, the demands of pregnancy and lactation constrain inter-birth intervals to around three years (Sear & Mace, 2008). In the ancestral environment, the fitness variance of women was therefore relatively low; they could bear a finite number of offspring, and so their reproductive interests were best served by investing highly in each to maximise their quality. As the higher investing and rate-limiting sex, women have been a valuable reproductive resource for which men must compete. In addition, the comparatively low minimum investment for men meant that their fitness variance was extremely high, and they could potentially leave behind very large numbers of offspring. These two biological principles (parental investment and fitness variance) constitute a powerful selection pressure on men to compete for copulations with fertile females, favouring a male psychology designed for aggressive competition.

  For men, the cost of failure to compete for mates is likely to be ‘reproductive death’, whereas the rewards for success in fitness terms are potentially extremely great. In general therefore, men have evolved a tendency to compete for a higher quantity of mates. In contrast, as the rate-limiting sex, women do not usually face the risk of reproductive death. As such, it is unlikely that there was a significant selection pressure acting on women to increase quantity of matings.

 184. JockeH Says:

  @Heat

  ”Jag gillar inte KBT, det är vår tids största psykiatriska bluff, jämte “lyckopiller”
  Frågan är helt klart off-topic men jag kan inte tygla min nyfikenhet. Eftersom du tar upp termer som ”vår tids största psykiatriska bluff” så kan jag inte hjälpa att jag frågar detta. Är du Scientolog?

 185. FumikoFem Says:

  Men@Work:

  Jag väljer hellre Sverige än USA, som HBTQ-person. Kapitalism och religion har inte gjort ett piss för någon där än rika.

 186. FumikoFem Says:

  Anders Senior:

  ”Detta är citat från dig själv i tidigare kommentarer, och jag tycker dina påståenden är väldigt motsägelsefulla. Eftersom det är vetenskapligt konstaterat att manliga könshormoner är en starkt bidragande orsak till den manliga aggressionen och tävlingsinstinkten och att manligheten och “maskuliniteten” som feministerna bekämpar därmed helt enkelt inte kan “socialiseras” bort, det är för att använda dina egna ord ett grundläggande drag inbyggt i våra gener.”

  Förklara då varför en person som genomgår könskorrigering och som går på hormonbehandling inte helt plötsligt blir mer aggressiv eller får en mycket större sexlust? Då menar jag transsexuella män som går på testosteronbehandling.

  Att koppla det till hormoner är att göra det extremt lätt för sig och att slänga fram en lögn. Som att vi är robotar utan fri vilja. Viljan är mycket starkare än hormoner.

  ”Man kan inte “socialisera” bort manligheten, “maskuliniteten” lika lite som man kan socialisera bort skillnaden i hudfärg…. Det är heller inte önskvärt, utan rena rama rasismen….. Och där har du kanske anledningen till att så många feminister hyllar SCUM manifestet då det är den enda “lösningen” på detta feministiska problem….”

  Verkligen? Då skulle transpersoner och queera personer inte finnas med andra ord för eftersom någon som mig som faktiskt hade en normal halt av testosteron innan jag påbörjade min östrogenbehandling vara manlig och känna mig bekväm med det.

 187. Heat Says:

  @JockeH

  Nej, men jag förstår varför du frågar. Jag är medveten om den sektens avståndstagande till alla former av psykiatriska samtalsbehandlingar, psykofarmaka, egentligen all psykiatri öht, samt även vacciner (tror jag).

  Men jag är INTE scientolog. Jag förespråkar en modernisering, en förnyelse av hur den psykiatriska vården ska bedrivas, för den fungerar inte tillfredställande idag, anser jag.

 188. FumikoFem Says:

  Hormoner har inget med könsnormer att göra. Din hormonmängd bestämmer inte hur kvinnlig eller manlig du är. Punkt slut.

 189. Heat Says:

  Jag passar också på att tacka Beatrice för att du skriver om det här ämnet.

  Det är svårt för många att disskutera självmord och psykiskt lidande, nästan alla känner någon som försvunnit för tidigt. Men jag tycker det är skönt att se draget ikväll bland skribenterna. Ofta annars när Pär Ström gör ett inlägg om männens självmord exempelvis, ramlar det in 15-16 kommentarer, varav bara någon snuddar vid det ämnet, medan ett inlägg om en sexistisk tårta ger 350.

  Men jag tror såhär, de som begått självmord vill inte ha vår tystnad, de vill ha upprättelse.

 190. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Nu är du definitivt ute på djupt vatten. Hormoner har en betydande påverkan både på hur vi uppfattar omvärden och hur vi agerar och känner.

  Eftersom kvinnlighet och manlighet delvis uppfattas i hur vi ser ut, hur vi beter oss och hur vi behandlar information, så kan man inte komma ifrån deras påverkan på könsroller och könsnormer.

  För ett antal år sedan såg jag en dokumentär om hur en kvinna som ville bli man upplevde förändringen. Den var omvälvande på många sätt. Det ska även finnas böcker skrivna i ämnet, även om jag tyvärr inte minns titeln.

  Har du själv genomgått östrogenbehandling? Hur upplevde du isåfall denna?

 191. JämställdhetJaVisst Says:

  Ni här som är kritiska mot att feminismen ”bara ägnar sig åt kvinnors problematik”, Ägnar ni er åt dessa problem och i så fall i vilken usträckning?

  Kan ni se några beröringspunkter mellan det ni vill åstakomma och det feminismen vill åstakomma??

  Vems ansvar är det att tala om vad män vill och behöver?

 192. Men@Work Says:

  @JämställdhetJaVisst:

  Som sagt: vi önskar lika rättigheter och skyldigheter för könen. Som det ser ut nu så är män diskriminerade i lagstiftningen på ett antal punkter.

  Mäns problem diskuteras inte heller inom politik och media på samma sätt som kvinnors, och resursfördelningen är skev. Män betalar mer skatt än kvinnor, men får sämre behandling än kvinnor på många områden då vi faktiskt behöver samhällets hjälp.

  Vi förväntar oss inte att någon ska ge oss detta per automatik. Det är därför vi debatterar. Vi ska bryta den radikalfeministiska dogm som styrt samhällsdebatten. Eftersom journalisterna själva sympatiserar med den radikala feminismen, så har mäns problem knappast belysts.

  Detta gör vi nu genom att presentera ett alternativ: jämställdismen, som respekterar både mäns och kvinnors specifika problem, och inte ser vare sig manlighet eller kvinnlighet som något i grunden problematiskt.

 193. Taste in men Says:

  Tack beatrice för en bra och viktig text!

  Väldigt livlig diskussion blev det bland kommentarerna. Tänker inte ge mig in där utan nöjer mig bara med att säga, återigen: tack för en bra text!

 194. Heat Says:

  @JämställdhetJaVisst

  Finns det nån mening att ha någon beröringspunkt öht. till feminism? Jag menar, då den ter sig olika beroende på vem man pratar med? Mestadels verkar den bygga på polarisering mellan män och kvinnor, så att de kan äska mer bidrag till kvinnoorganisationer, samtidigt som man då behåller tolkningsföreträdet och problemformuleringarna, talar om för män ”hur dom är” och varför. Som att bara feminister vet hur det är att leva och vara människa.

  En statsfinansierad ”vetenskap” som berättar det för mig.

  Vad gäller ”maktmänniskor” torde jag vara överens med ”Nessy”, om hon menar vad hon säger. Men man vet ju inte det, feminister kommer ju med synnerligen lågt förtroendekapital till att börja med. Just ordet MAKT är något som feminister upprepar väldigt ofta.

  Män kan inte öppna mansjuorer om de inte har ”mäns våld mot kvinnor” som en del av det hela, män kan inte organisera sig utan att få problem med lagen, och de får inget ekonomiskt stöd. Jag anser att feminismen bidrar till detta, hindrar männens välmående.

  Jag har tidigare i mitt liv ofta pratat om sådana här frågor med andra, nästan alltid jag som tagit upp den här typen av disskussion i olika sammanhang, eller åtminstonne fullföljt dem. Man börjar väl med sig själv och gör vad man kan för att öka medvetenheten bland andra.

 195. Daniel Says:

  @FumikoHEN
  ”Hormoner har inget med könsnormer att göra. Din hormonmängd bestämmer inte hur kvinnlig eller manlig du är. Punkt slut.”

  Men helt ärligt kan du inte för en gång skull göra det som du kräver av alla andra.
  Bevisa det du påstår med hjälp av fakta, tex en korrekt utförd vetenskaplig studie.

  Jag väntar………….

 196. 1Vis Says:

  @nessy

  Här är en kvinna som väldigt väl beskriver det som många här ser som ett av feminismens stora problem:

 197. Nessy Says:

  @Aktivarum
  Den första filosofiska liknelsen som visar på att verkligheten för oss inte är det minsta subjektiv är Platon med sin grottliknelse:

  (Staten, Bok 7, 514a~521b) En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende.

  Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr. Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken. Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.

  Du kan följa utvecklade tankegångar på det genom Descartes (cogito ergo sum), David Hume (”When it is asked, What is the nature of all our reasonings concerning matter of fact? the proper answer seems to be, that they are founded on the relation of cause and effect. When again it is asked, What is the foundation of all our reasonings and conclusions concerning that relation? it may be replied in one word, experience. But if we still carry on our sifting humor, and ask, What is the foundation of all conclusions from experience? this implies a new question, which may be of more difficult solution and explication.” – An Enquiry Concerning Human Understanding) och Kirkegaard (”subjektivitet är sanningen” – Afsluttende uvidenskabelig Efterskrift til de philosophiske Smuler).

  Ingen människa är fri från värderingar och fördomar, känslor och i viss del ignorans, alltså är ingen människa fri från ideologiska filter och ingen människa kan döma en situation helt objektivt. Det enda botemedlet mot den subjektiva världen du lever i är att sätta dig ner och identifiera dina egna filter, en livslång process som filosofin och psykologin kan hjälpa dig med.

  @Ulf T
  Jag har inte gått med på din definition av feminismen, så jag håller inte med om din modifierade definition heller. Jag håller inte med om uttalandet att ”kvinnor är underordnade män”, det är ett väldigt problematiskt och generaliserande uttalande.

  @Men@Work
  Jag problematiserar inte män. Jag problematiserar maskuliniteten och samhällets syn på män/kvinnor och maktbalansen i samhället.

  @Anders Senior
  Biologin bakom kön är långt ifrån så simpel som du vill göra den. Genetiken är superkrånglig och handlar inte om bara XX/XY, det finns till exempel biologiska kvinnor med XY-uppsättning och biologiska män med XX-uppsättning. ”Köns”-hormonernas roll är också rejält överdriven. Vi är tänkande, moraliska varelser, inte enbart biologiska maskiner.

  Det finns samhällen med matriarkat, det finns samhällen med patriarkat, det finns samhällen med teokrati och samhällen med demokrati. Inget av dessa är programmerat in i vår biologiska natur.

  Det är ingen som säger att vi ska socialisera om män till kvinnor, det vore en extremistisk och orealistisk tanke. Det jag förespråkar är en problematisering av maskuliniteten, femininiteten och maktbalansen i samhället.

  Det finns många män som jag älskar som inte har problem med sin maskulinitet och som vågar se bakom den och utmana rollen som samhället försöker tvinga på dem.

 198. Nessy Says:

  @1Vis
  ”it cannot be assumed that men are bound to be an asset to family life or that the presence of fathers in families is necessarily a means to social cohesion”

  Jag håller faktiskt med om det här citatet. Jag håller också med om hennes kritik av det, för hon drar det för långt. Ta det som det står, inte draget till extremer. Två kvinnor kan mycket väl uppfostra ett barn, två män kan också uppfostra ett barn, ensamstående kvinnor och ensamstående män kan också uppostra sina barn. I vissa fall ÄR pappan eller mamman en negativ influens på barnet. Det står ingenstans i citatet att pappor MÅSTE vara en negativ influens, tvärt emot så står det att pappan inte MÅSTE antas vara en positiv influens. Det ligger en stor och väldigt viktig skillnad där.

  Det andra citatet analyserar hon helt utanför kontexten. Citatet handlar om juridik och hon drar in allt från utbildning till självmord. Det är inget ärligt motargument.

  Det tredje citatet håller jag med om att det är fullständigt vansinnigt. Däremot så noterar jag att hon inte alls tar upp en problematisering om synsättet att ”kvinnor ljuger om våldtäkt”, vilket tänder alla möjliga varningslampor hos mig. Det här synsättet att kvinnor ljuger eller har sig själva att skylla är det som gör att våldtäkter inte rapporteras och är ett sätt att sparka ytterligare på våldtäktsoffer.

  Jag orkade ärligt talat inte lyssna längre, det är en väldigt vinklad syn på feminism med tydliga propagandainslag.

 199. barfota Says:

  Nessy säger: 15 augusti 2012 kl. 0:05

  ”Männen som aldrig har någon makt inför kvinnor är naturligtvis inte ett problem för någon feminist.”

  BULLSHIT! Antar att jag sprider desinformation om inte delar din feministiska åsikt. Genom att skriva ”Männen som aldrig har någon makt inför kvinnor” så erkänner själv att dessa män faktiskt existerar, men feminismen angriper alla män som en grupp, även de som inte tillhör en kultur eller religion där mannens makt är nästintill total.

  ”Män i sig är ytterst sällan problem för feminister, förutom människor som Per då som insisterar på att sprida disinformation när det gäller ämnet.”

  BULLSHIT IGEN! Däremot är feminismen (precis som andra religioner) alltid ett problem för alla som inte delar samma religiösa övertygelse.

 200. barfota Says:

  @Heat säger: 15 augusti 2012 kl. 2:30

  ”Men jag tror såhär, de som begått självmord vill inte ha vår tystnad, de vill ha upprättelse.”

  Ja och även jag instämmer i hyllningskören till skribenten.
  Bra gjort Beatrice Fredriksson

 201. Nessy Says:

  @Barfota
  Vilken tur att jag har dig som kan berätta för mig vad jag tycker och tänker.

 202. barfota Says:

  @Nessy

  ”Vilken tur att jag har dig som kan berätta för mig vad jag tycker och tänker.”

  Javisst, gratis och helt utan att jag behövt gå en enda skattefinansierad genus eller feministkurs.
  Ett lysande exempel på vad man kan åstadkomma med små medel och utan makt 😀

 203. Nessy Says:

  @Barfota
  Tanken har aldrig slagit dig att när du berättar för mig hur jag tycker och tänker som feminist så gör du precis det som du anklagar feminister att göra när de ser på en man?

 204. barfota Says:

  @Nessy

  ”Tanken har aldrig slagit dig att när du berättar för mig hur jag tycker och tänker som feminist så gör du precis det som du anklagar feminister att göra när de ser på en man?”

  Stämmer. Det är lite det som är det roliga med Genusnytt. Inte bara att belysa den obelysta delen av Sveriges befolkning utan även att visa på hur idiotiskt hela det feministiska tänket är.

  Grattis till nya insikter!

 205. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Jag har inte gått med på din definition av feminismen, så jag håller inte med om din modifierade definition heller. Jag håller inte med om uttalandet att “kvinnor är underordnade män”, det är ett väldigt problematiskt och generaliserande uttalande.

  Ok, jag förväntar mig då att du kommer med en definition på feminism som är minst lika brett accepterad som den jag använde.

  Under tiden kan man t.ex. dyka in på jamstalldhet.net: Inriktningar:

  Det finns ingen enhetlig feministisk utopi eftersom att de olika inriktningarna har olika utgångspunkt. Alla tror dock att samhället kommer att bli bättre utan kvinnans underordnade ställning.

  ”Kvinnans underordnade ställning” anses alltså åtminstone där vara den röda tråden som förenar alla grenar av feminism.

  Dina hänvisningar till Platon, Hume m.fl. är för all del intressanta, men är inte särskilt relevanta för den här diskussionen. Vi diskuterar inte Schrödingers katt, våg-/partikeldualiteten eller huruvida Gud existerar.

  Hade t.ex. David Hume’s diskussion om orsak och verkan varit den enda sanningen, hade vetenskapen inte överlevt, eftersom han på ett sätt bevisade logiskt att vi ytterst inte kan veta någonting. Dock har man kunnat fortsätta den vetenskapliga processen med stor framgång, eftersom även om ”orsak och verkan” som idé inte kan naglas fast totalt, står vår tekniska utveckling som ett enastående bevis på att vi kan ta principen extremt långt. Vi kan alltså med otrolig (om än inte absolut) precision beskriva hur världen fungerar, och utifrån den kunskapen bygga fantastiska maskiner och veta att de kommer att fungera. ”Orsak och verkan” ledde nyligen till att NASA kunde landa en farkost på Mars, och vi kan följa dess eskapader från Jorden.

  Läs t.ex. diskussionen om Causal Realism som diskuterar Hume’s verk och konsekvenserna av hans idéer. Läs för all del de andra kapitlen också.

  Det finns ett uttryck, ”perception is reality”, som ibland brukar brutaliseras. Jag skulle t.ex. kunna ge dig en örfil och sedan utropa ”perception is reality” och hävda att du bara upplever dig attackerad, och lika gärna skulle kunna bortse från det. Jag skulle lika gärna kunna åberopa Hume och hävda att du inte kan veta säkert att det överhuvud taget har hänt. Troligtvis skulle du tycka att jag agerade både arrogant och idiotiskt.

 206. Liberalen Says:

  Det könsideologiska, fundamentalt förljugna, kollektivistiska könshatet ”feminismen” kostar alltjämt onödigt mänskligt lidande, skapar alltjämt onödiga konflikter, och kostar alltjämt faktiska människoliv. Detta sker i Sverige. År 2012.

  Det finns faktiskt fortfarande flera människor som allt mera desperat försöker osynliggöra detta faktum. Dessa har sannolikt inte framtiden för sig.

 207. leifer Says:

  Nessy

  ”@leifer
  Där håller jag inte riktigt med dig.

  Män håller fortfarande i de allra flesta maktpositionerna i samhället, kvinnor objektifieras och kvinnokroppen exploateras så pass att det är norm. Tjejer har ideal som ger ätstörningar och självskadbeteenden, killar har ideal som leder till våld. Allt detta är fortfarande vardag i Sverige, alltså har feminismen fortfarande en massa att arbeta med.”

  Exakt, vi vill nog samma sak med har helt olika verklighetsbeskrivning. Jag ser inte som du ser utan tvärtom, att män i huvudsak är begränsade och underställda kvinnor. Då talar jag om vanliga laglydiga män. Men jag ser också att kvinnor pga makt och ansvar över barnen, inte kan satsa lika mycket på karriären som män. Lösningen för mig är där att ge män mer makt och ansvar över barnen, så att det blir lika. Det måste väl du ändå tycka är jämställt. Lika makt innebär då att män ska ha samma möjligheter att skaffa barn, bestämma över abort (dvs barnet eller det ofödda barnet) etc.

 208. michael Says:

  Nessy.
  Man dömer inte en ism för dess pamfletter utan för dess handlingar.
  Det finns en stor skillnad mellan dig och mig du kritiserar personer bara pga kön medans jag kritiserar bara en ism.Om man inte förstår varför det ena är rätt och det andra fel så har man gått väldigt vilse.

 209. Heat Says:

  @nessy

  ”Jag har ingen makt och inga pengar att ge. Det är upp till politiker, och som Ulf T tidigare visat här med källor så är den politiska fördelningen av resurser helt fri från feministiska tendenser”

  Läser lite om ”tillväxtverket”:

  ”Kritik mot regeringens kvinnosatsning,

  regeringens satsning på kvinnligt företagande får kritik. Tillväxtanalys, en annan statligt myndighet, konstaterar att dokumentationen kring stödinsatserna på hundratals miljoner i projektet att ”främja kvinnligt företagande” är så bristfällig att det inte går att bevisa vem som deltagit i verksamheter som fått pengar”

  Här har vi en kvinnlig minister, Maud, som skapar ett verk vars uppgift är att pytsa ut pengar till andra kvinnor, utan dokumentation. Hundratals miljoner ut i sjön, förutom det som festats upp genom glassiga ”representationsmöten”.

  ”Män håller fortfarande i de allra flesta maktpositionerna i samhället, kvinnor objektifieras och kvinnokroppen exploateras så pass att det är norm. Tjejer har ideal som ger ätstörningar och självskadbeteenden, killar har ideal som leder till våld.”

  Kan du beskriva vilka dessa positioner är mer konkret? Vad jag vet så är det kvinnor som makt över liv och död, kvinnor som har makt över barn och familj, har mer rättigheter i lag, ses som extra skyddsvärda etc. Statistiken visar också att kvinnor klarar sig bättre överlag i samhället.

  Det är framförallt män som dör på arbetet, och männens kropp är intet värd om han inte är en en bra robot. Är det några som ses som objekt är det män. ”Fadersgestalter”. Att kvinnor objekifierar sig själva genom utseende och utfläkning på nätet beror ju inte på förtryck från män.

  Många unga killar har problem med dålig självkänsla, vilket leder till för högt alkoholintag etc. Många killar har liten makt över sitt liv och möts av kalla handen från samhället vid problem. Får mindre stöttning och omtanke. Och istället för att söka en sund gemenskap med andra män, besöka jourer t.ex vid problem i livet (som inte finns för dem), ungdomsmottagningar (som är en kvinnlig bastion), socialtjänst, som är en kvinnlig bastion, så blir det dåliga sällskapet, ”gänget”, lösningen. Då finns också möjlighet att skaffa den status som behövs för att attrahera kvinnor, som bekant gärna vill ha ”den tuffaste killen i stan”.

 210. ninnitokan Says:

  @ Nessy

  Nessy säger (14 augusti 2012 kl. 21:47):

  Feminister gillar killar som visar känslor och beter sig som de är, inte som de förväntas vara.

  Precis här beskriver du med egna ord sveket och misandrin i feminismen.

  Jag gillar killar/män som är trevliga. Hurvida dom ”visar känslor” är deras val som jag respekterar och hur dom ”beter sig” beror på vilken individ dom är. Jag tolkar inte in att en man med manligt beteende spelar teater, jag respekterar honom som han är.

  Jag har allts inga krav på att män ska bete sig på ett visst sätt. Dom får vara blödiga, dom får vara macho, så länge dom håller sig inom lagligt område.

  Med tanke på hur jag själv är som person, hur nära jag står ”manliga män” vad gäller känslor och hantering av dessa och hur jag språkligt uttalar mig trots att jag gått i könssocialiseringens ”flickskola”, sår är det för mig väldigt troligt att många män ”är såna av naturen”.
  Men dom ska förändra sig för att godkännas i din och din ideologis bok.

  Har du PMS någon gång?
  Jag har själv mycket milda PMS-besvär, men det symptom som är tydligast är just att jag blir blödigare och gråter lätt. Är det då konstigt om män på kollektivnivå är lite olika kvinnor som grupp?

  Vi har hur många synliga skillnader som helst i det fysiska mellan män och kvinnor, men du tror att biologin slutade påverka vid översta halskotan och lämnade vårt viktigaste organ oberört? Troligt?


  Nessy säger:
  15 augusti 2012 kl. 0:00 redigera
  Okej, som feminist tar jag härmed officiellt STORT avstånd från SCUM-manifestet. Fi fan för det. Bränn det.

  Stiligt! Heder åt dig! Vet du om att man satte upp en skolpjäs där dvs. tvingade unga män att sitta och bli bespottade på som biologiska olyckor? Det är sånt vi arbetar mot. Det mycket aktivt och jag är stolt över att vara en del av detta ”vi”.

  Vi jobbar också mot könsstympning av småpojkar, vi har något vi kallar medborgarförslag mm. mm.

  Du sa en gång att du vill tillbaka till andra vågens feminism. Den har många, många likheter med jämstäldism. Den stora skillnaden är att det är män och kvinnor tillsammans som jobbar på att försöka förändra och förbättra.

  Kanske ska du kolla in vad det är vi står för? Vad innebär vår -ism?
  Kanske ska du börja ifrågasätta din -ism, tex könsmaktorningen (vilken är grunden)? Kanske ska du börja ifrågasätta dom uppgifter som du fått av samhället?
  Kanske är vi inte alls dina fiender/åsiktsmotåndare?

  Igen, när ska du börja lyssna?

 211. JustMe Says:

  Nessy:

  ”Tanken har aldrig slagit dig att när du berättar för mig hur jag tycker och tänker som feminist så gör du precis det som du anklagar feminister att göra när de ser på en man?”

  Tänk dig Genusnytt som en feministisk spegelbild.

 212. Nessy Says:

  Ulf L:
  I sammanhanget är de filosoferna viktiga just för att de visar på att subjektiviteten är rådande, vilket är en grundläggande insikt om man vill gå vidare med filosofi över lag, och definitivt om man vill förstå de bakomliggande orsakerna till feminism som rörelse.

  Det finns ingen universalteori som behandlar de fysiska vetenskaperna och de filosofiska tankarna. Allting måste inte grundas i naturvetenskapen. Det finns humanistiska vetenskaper också. Man ska vara VÄLDIGT försiktig när man försöker applicera naturvetenskapliga principer på mänskligt beteende eller tänkande. Återigen, vi är mycket mer än biologiska maskiner. Vi har filosofi och moral, tänkande och kan ta kontrollen över våra drifter som även om de influerar oss knappast styr oss. Vi förstår dessutom mycket mer om den filosofiska naturen i det mänskliga psyket än vad vi förstår den naturvetenskapliga grunden därtill, vilken blir mer och mer komplex desto närmre man studerar den.

  Jag finner det lite lätt ironiskt att du först nämner att ”perception is reality” kan brutaliseras, och sedan brutaliserar det. Hume skulle inte gå med på att bli åberopad i det fallet.

  Allting handlar inte om att dra saker till extremer. Filosofi och tankar har egenvärde. När allt ska extremifieras så kommer man ingen vart.

  Feminism är en humanistisk filosofi, inte en naturvetenskaplig teori.

  Du misstolkar återigen citatet, läs hela och inte en uppstyckad mening. ”Alla tror dock att samhället kommer att bli bättre UTAN kvinnans underordnade ställning.” Feministen i texten förespråkar inte kvinnans underordnade ställning, hen problematiserar kvinnans underordnade ställning. Att lyfta ur orden och istället skriva ”kvinnans underordnade ställning” gör att det blir ett nonsensuttalande som senare kan användas för att rättfärdiga ett logiskt felslut där ”feminismen” cementerar just den rådande situationen, en mycket oärlig argumentationsteknik.

  @Barfota
  Så vad rättfärdigar dig i dina fördomar? Jag sitter här som levande exempel på att det du anser vara feminism inte stämmer med vad feminism kan innebära. Ändå insisterar du på att jag ska vara som du anser att jag borde vara? Det blir lite syntax errror över det hela. Jag som feminist arbetar emot fördomar.

 213. leifer Says:

  ” Feminister gillar killar som visar känslor och beter sig som de är, inte som de förväntas vara.”

  Hur kan nån säga vad feminister (kvinnliga feminister) gillar för män?

  Och dessutom finns ju många ”flator” som är feminister, och tänder dom på män så är det f-n.

  Jag skulle snarare säga att ett problem är just för män att kliva ur den traditionella mansrollen och att straffet är just mer ointresse från kvinnor. Tittar man sen på många feministiska profilers män så väljer dom ofta män med traditionellt manligt beteende.

  Men det kan till och med vara så att jämställda/feministiska kvinnor blir mindre kvinnliga i sitt beteende och då försöker kompensera genom att välja män med väldigt tydligt patriarkaliskt beteende.

 214. Nessy Says:

  @Leifer
  Uttalandet bör tas som ”gillar” inte som ”vill sexuellt antasta varenda mjuk kille i världen”.

 215. ninnitokan Says:

  @ Nessy

  Feministen i texten förespråkar inte kvinnans underordnade ställning, hen problematiserar kvinnans underordnade ställning.

  Problemet är att man utgår från att kvinnans makt är underställd mannens makt. Vi här säger: Det stämmer inte!

  Det finns två sorters makt, (1)makt av prestation/klass och (2)makt av kön.

  1. Reinfeldt har mer makt än mig för han är statsminister, inte för han är man. Finns inget som hindrar kvinnor att jobba så hårt som krävs för att få en sån position. Det är en prioritering, där man måste välja bort allt annat i livet och sats på ett mål. Mycket tyder på att kvinnor inte i lika stor utstreckning är intresserade av att satsa vads som krävs för att nå den absoluta toppen.

  2. Makt av kön.
  Här, menar jag, är kvinnor överordnade mannens makt. Tex vad gäller barnen, hemmet, datingmarknaden. m.m.
  Vilken makt ser du att den vanliga mannen har pga att han är man? Vilken makt har uteliggaren?
  Jag ser ingen sån ”manlig könsmakt”. Visa mig gärna den du ser.

 216. Aktivarum Says:

  Nessy:

  ”@Aktivarum
  Den första filosofiska liknelsen som visar på att verkligheten för oss inte är det minsta subjektiv är Platon med sin grottliknelse:”

  Platon hade givetvis inte vetat vad jag pratar om eftersom jag hänvisar till en tidperiod som skedde många hundra år efter hans död. Vad som var imponerande i en tid är vardagsmat i nästa.

  ”(Staten, Bok 7, 514a~521b) En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld. Mellan muren och elden går människor, som håller upp föremål ovanför muren, som i en dockteater. Elden kastar skuggor på grottväggarna, och dessa skuggor är de enda föremål fångarna i grottan kan se, och de roar sig med att diskutera skuggornas utseende.”

  Det exemplet är både orealistiskt och ofullständigt (dvs saknar kritisk information som en forskare skulle behöva). Det enda exemplet sålunda visar är att den påhittade värld som exemplet sker i är subjektiv. Exemplet visar inte VÅR (objektiva) värld är subjektiv. Vår värld rättar sig inte efter vad än som hittas på i en fantasi. Ett riktigt fältslag behöver inte följa ideer om krig som finns i Sagan Om Ringen-böckerna.

  ”Om någon av fångarna nu skulle kunna lösgöra sig från sina bojor, och passera förbi muren och elden och genom grottmynningen ut i den verkliga världen, skulle han omedelbart bländas av solen, som han aldrig hade sett förr.”

  I den riktiga objektiva världen (Beroende på hur länge de hade varit i mörker) hade situationen aldrig uppkommit för precis som hos blinda människor byggs hjärnan om att prioritera andra sinnen när synen inte används. VIdare om de sitter fastkedjade i flera år utan att kunna röra sig ens nog att vända blicken bakåt och se skuggfigurerna så är frågan om de ens kan använda benen längre. Förvånar mig inte Platon inte visste det men det förvånar mig storligen att du okritiskt godtar det tramset.

  DOCK är såklart vad som helst möjligt i den fantiserade hypotetiska dimension Platon skapade för experimentet :). En eldsprutande drake med tillhörande orch-armé är ungefär lika sannolik som människor som lever kedjade mot en vägg vars nöje är att diskutera skuggfigurer som andra människor i åratal går runt och håller upp i en grotta. Objektiv vetenskap skulle varken godkänna fantasigrottan eller orch-armén som ”bevis”

  Sedan om grottan är nära nog öppningen för solen att blända folk vid muren så borde solen rimligen också göra eldens funktion redundant under dagen. Men i en magisk fantasigrotta kan det såklart finnas en gud som ser till att solen bara skiner när människor inte är vända mot väggen. Vad vet jag, som påtalat är grottan den värld finns i definitivt subjektiv.

  ”Men när hans ögon vant sig vid ljuset, skulle han kunna se de verkliga föremålen, vars skuggor han tidigare sett, och han skulle förstå att hans liv hittills varit ett sken.”

  Precis, om den riktiga världen bara hade funkat som Platons fantasi-grotta. Men den riktiga objektiva världen har alltså inte samma grad av subjektivitet som en grotta som är hur än Platon behöver den skall vara för att bevisa nåt han inte kan bevisa med vetenskap i en riktig grotta med riktiga människor. Nåt han har gemensamt med många genusvetare för övrigt.

  ”Skulle han dock av någon anledning välja att vända tillbaka in i grottan, skulle han ha mycket svårt att övertyga fångarna i grottan om vad han sett, och därtill skulle hans ögon, nu ovana vid mörkret, ha svårt att peka ut skuggorna på väggarna, och han skulle göra sig till åtlöje.”

  Som sagt, vad som helst är möjligt i denna fantasivärld precis som vad som helst är möjligt i Sagan om Ringen bara författaren vill det skall vara möjligt.

  Det visar inte världen är subjektiv

  Det visar fantasigrottan är det

 217. Nessy Says:

  http://www.xkcd.com/1081/

 218. Daniel Says:

  @Nessy

  ”Feminism är en humanistisk filosofi, inte en naturvetenskaplig teori.”

  Vad bra att du säger det, då måste väl även du inse den är begränsad när det gäller att förklara varför vi människor beter oss som vi gör.
  För vi är mycket riktigt mer än biologiska maskiner så innebär detta att vi till viss del också är biologiska maskiner, inte för att ”biologiska maskiner” är ett uttryck som jag hade valt.

  Problemet med din sort är att ni verkar ha bestämt er för en enda förklaringsmodell och utifrån detta begränsade perspektiv presentera lösningar på komplexa problem.

  Bör man lösa ett svårt problem så bör man först och främst ha förståelse för alla de delar som problemet består av.

  Att ni ideligen blandar in personliga åsikter och en massa ideologiska ställningstaganden hjälper knappast och får er att framstå som mindre trovärdiga.

  Genusperspektiv, är mycket riktigt ett perspektiv .

  Skulle det vara så att du vill hävda att det ”biologiska” inte spelar någon roll eller är underordnat det ”sociala” så är det upp till dig att först presentera konkreta bevis som styrker det.

 219. JustMe Says:

  Nessy:

  ”http://www.xkcd.com/1081/”

  Vilken härskarteknik använder du nu?

 220. ninnitokan Says:

  @ JustMe:

  Haha! Tydligen någon vi skulle förstå utan förklaring:P

 221. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Jag finner det lite lätt ironiskt att du först nämner att “perception is reality” kan brutaliseras, och sedan brutaliserar det. Hume skulle inte gå med på att bli åberopad i det fallet.

  Nej, naturligtvis skulle han inte det! Det jag gjorde var att ge ett exempel på hur uttrycket kan brutaliseras. Jag trodde det var uppenbart.

  Allting handlar inte om att dra saker till extremer. Filosofi och tankar har egenvärde. När allt ska extremifieras så kommer man ingen vart.

  Men när du hävdar att allt är subjektivt drar du resonemanget till just en sådan extrem, där du inte behöver ta ansvar för någonting.

  Feminism är en humanistisk filosofi, inte en naturvetenskaplig teori.

  Jag menar att den distinktionen är felaktig och missvisande, och används alltför ofta för att göra avkall på kravet på objektivitet. Inte minst bottnar det i ett missförstånd av vad naturvetenskapen är och hur den arbetar. Mänskliga relationer är oerhört komplexa fenomen, ja. Du tror väl inte att naturvetenskapen begränsar sig till att studera saker som enkelt kan reduceras till simpla beroenden?

  Att komplexiteten i det vi diskuterar är så stor att vi inte kan reducera det till enkla formler betyder inte att vi behöver utropa att allt är subjektivt eller att vetenskapliga resonemang inte duger. Det mesta av modern vetenskap går ut på att utveckla metoder för att på ett robust sätt hantera obegriplig komplexitet. Ett sätt att göra det är att skapa modeller av verkligheten på olika abstraktionsnivåer. Det som är det ‘vetenskapliga’ i denna process är att man måste noga utreda under vilka förutsättningar en viss modell är användbar. Detta gör man genom att testa mot empiriska observationer, eller genom att försöka upptäcka när en viss modell leder till absurda resultat.

  Du misstolkar återigen citatet, läs hela och inte en uppstyckad mening. “Alla tror dock att samhället kommer att bli bättre UTAN kvinnans underordnade ställning.” Feministen i texten förespråkar inte kvinnans underordnade ställning, hen problematiserar kvinnans underordnade ställning. Att lyfta ur orden och istället skriva “kvinnans underordnade ställning” gör att det blir ett nonsensuttalande som senare kan användas för att rättfärdiga ett logiskt felslut där “feminismen” cementerar just den rådande situationen, en mycket oärlig argumentationsteknik.

  Jag förstår reflexen att snabbt kontra för att försvara sin ställning, men innan du börjar anklaga folk för att argumentera oärligt kanske du skulle läsa lite noggrannare.

  Än en gång feltolkar du mig. Jag påpekade att ”kvinnans underordnade ställning” var den röda tråden. I kombination med den ‘definition’ jag tidigare gav, som du underkände, har du ingen grund för att påstå att jag skulle mena att feminismen går ut på att cementera kvinnans underordning. Det jag pekade på var att beskrivningen ser ”kvinnans underordning” som uppenbar, och något som behöver förändras”.

 222. Aktivarum Says:

  Nessy:

  ”Du kan följa utvecklade tankegångar på det genom Descartes (cogito ergo sum), David Hume.”

  Har du några riktiga exempel som bevis eller hävisar du till hypotetiska Sagan-om-Ringen-grott- fantasivärldar även hos Decartes och Hume?

  Observera skillnaden mellan objektiv bevisning (jag kan bygga en specifik bil + bygger en bil = bilen är bevisning) och subjektiv bevisning (jag kan bygga en bil i teorin, den kommer aldrig att existera men du skall godkänna den för ”so says THE LORD”***)

  ***Sedan gör det ingen skillnad om vi med ”the lord” menar gamla tiders religiösa auktoriteter eller moderna tiders ideologiska auktoriteter.

  ”Ingen människa är fri från värderingar och fördomar, känslor och i viss del ignorans”

  Sant, ingen ENSKILD människa är det. Vår värld skapas inte av enskilda människor utan annan kontakt med varandra än vad än filosofen bestämmer (ex bara babbla om skuggfigurer) I riktiga världen har vi kultur vilket är den sociala motsvarigheten till marknadsekonomi.

  Sålunda är riktiga människor inte så blinda som dina lärare tycks inbillat dig. Däremot kanske du själv är bortom alla resonemang som inte stämmer med vad du lärt dig JUST för att du lärt dig så är alla andra också.

  Att människor funkar på det sättet visade Baumeister et al genom att låta två grupper före testning läsa teorier om människans beskaffenhet. De som läst en teori där människan inte hade fri vilja var mer sannolika att bete sig som om människan inte hade fri vilja.

  ”alltså är ingen människa fri från ideologiska filter”

  Helt felaktigt. Känslor är inte ideologi, Ideologi är regler som säger hur man skall förhålla sig till världen. Känslor i sig har ingen relevans för vad som är sant i världen. Exempelvis narkotikamissbrukare känner de mår som bäst när deras kropp är ett vrak.

  Det finns däremot ideologier som förespråkar känslor och sanning SKALL vara samma sak. Människor som tillhör en ideologi är därför sannolika att tro alla andra är styrda av ideologi. Det är deras ursäkt att slippa rätta sig efter objektiva fakta som säger emot ideologin. Syftet med ideologin är inte sanning utan trygghet. En snuttefilt.

  ”och ingen människa kan döma en situation helt objektivt.”

  Också felaktigt, människor (Generellt) kan döma situationer utan att utgå från sig själva. De kan se omkring sig, se vad som funkar och gå på det även när det är i strid med allt de tror på.

  Däremot finns det individer som till själ och hjärta är upplåsta av en ideologi som envist hävdar motsatsen dvs. 🙂

  Exempelvis religiösa skitländer kan fortsätta säga deras religion är en bra metod helt i strid med att de är avundsjuka på resultaten hos länder som inte haft deras ”överlägsna” religion. Det är så ideologi funkar. Man skiter helt i vad som är sant i objektiva världen. Feminismen är en av de mest lögnaktiga ideologierna i världen.

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/08/14/den-ickefeministiska-kvinnans-sex-punkter-till-klarhet/

  ”Det enda botemedlet mot den subjektiva världen du lever i”

  Jag lever inte den subjektiva världen med Platons fantasi-grotta. Jag lever i den riktiga världen. Du kan inte ge mig botemedel mot idelogi för du förespråkar ideologi. Bara det är rätt ideologi vilket såklart är den som du tillhör. Det är samma idioti som när religiösa människor hävdar ateism är en religion.

  ”är att sätta dig ner och identifiera dina egna filter, en livslång process som filosofin och psykologin kan hjälpa dig med.”

  Helt felaktigt! Vill man identifiera filter så lär man sig världen är objektiv och samlar kunskap om den. Tror man världen är subjektiv samlar man kunskap inom sitt filter med ursäkten ”duh, men det gör ju alla andr också”

  Läs de förvirrade och pinsamma förklaringarna som vetenskapssociologen Bruno Latour gav efter Sokal-affäreren där hans relativism blev helt mosad av fysikprofessor Alan Sokal

  Denna sorts relativism är inte längre stark i USA för subjektiva tankar av den formen innebär det är fritt fram för George-Bush-högern att införa kristendom som ”bara en åsikt bland andra”

  Det här förklarade också Professor Sokal när han föreläste i Stockholm.

 223. Ulf T Says:

  @Aktivarum, @Nessy,

  Platons grotta är ju konceptuellt rätt lik Flatland

  Det slår mig att många på GN nog tycker att det är precis så här det känns* att försöka diskutera med feminister. 😉

  * För att undvika missförstånd, skulle alltså GN-stammisen identifiera sig med Dr. Quantum – inte med plattisen. Möjligen tycker feministen precis tvärtom…

 224. leifer Says:

  @Nessy
  ”Uttalandet bör tas som “gillar” inte som “vill sexuellt antasta varenda mjuk kille i världen”.”

  Jag pratar om attraktion, inte om att gilla person platoniskt. Det var väl det du menade?

  Mjuk kille och jämställd kille är väl förresten inte givet samma sak. Vi talar inte om biologi så mycket som inlärt beteende. Dvs en ”manlig man” i en sån diskussion handlar då om en kille som tränat in ett patriarkaliskt beteende. Och att jämföras då med samma kille som uppfostrats i jämställd eller möjligen feministisk anda.

 225. leifer Says:

  @NinniTokan, ditt inlägg 11:11 var mycket bra och jag undrar också vilken makt vanliga män har.

 226. dolf Says:

  @Aktivarum
  Är du allvarlig i din kritik av Platon och grottan? Det är ju en metafor som han använder sig av för att förklara och illustrera en idé. Kritik som att folk som suttit fastkedjade i flera år inte skulle kunna använda benen framstår ju bara som löjlig i sammanhanget.
  Vår uppfattning av världen är knappast objektiv i någon absolut mening, vår perception av ljus är till exempel begränsad till en viss del av spektrumet, men det förekommer rent objektivt ljus som vi inte ser, såsom ultraviolett och infrarött. Även om vi med kameror kan ta infraröda bilder, så är bilderna vi ser översättningar av den infraröda strålningen till vårt synliga spektrum. Dessa bilder skulle vara ett utmärkt exempel på skuggorna i Platons grotta.
  Om Nessy hävdar att feminismen är en humanistisk filosofi så är knappast naturvetenskaplig objektivitet bärande argument, för hon har förflyttat sig utanför det naturvetenskapliga området. Men hon har samtidigt slagit spiken i kistan för statsfeminismen, för staten skall knappast styras efter en filosofi som inte är allmänt accepterad. Det är precis lika illa som om staten skulle styras enligt någon godtycklig religiös dogma. De grundläggande värderingarna som staten styrs efter måste vara så allmängiltiga som möjligt och idealiskt omfattas av alla, dvs. i dagens samhäller ”alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter” (som jag själv inte oreserverat skriver under på, men jag är nog ett undantag), och all politik, lagstiftning och beslut skall kunna förankras eller härledas från dessa allmängiltiga värderingar. Eftersom feminismen bygger på egna axiom och definitioner (patriarkat, könsmaktsordning bla bla bla) och deras modell inte visar sig hålla i verkligheten så hör de inte hemma i vårt statsskick utan är en filosofisk gren (och en usel sådan i mitt tycke) som några få fantaster borde ägna sig åt på dammiga rum utan att störa våra övrigas liv.

 227. Ulf T Says:

  @Aktivarum,

  Läs de förvirrade och pinsamma förklaringarna som vetenskapssociologen Bruno Latour gav efter Sokal-affäreren där hans relativism blev helt mosad av fysikprofessor Alan Sokal

  …och Sokal’s svar:

  http://www.physics.nyu.edu/sokal/le_monde_english.html

  Every scientist knows perfectly well that our knowledge is always partial and subject to revision — which does not make it any less objective. In the same way, Latour reduces relativism to a banal ”ability to change one’s point of view”, as if this were not a long-standing characteristic par excellence of the scientific attitude.

  This tactic hides everything that is radical, original and false in the ”new” sociology of science: notably, its claim that one can (and should) explain the history of science without taking into account the truth or falsity of the scientific theories in question. Which means, if one is honest, that one must explain the acceptance of Newton’s or Darwin’s theories without ever invoking the empirical evidence supporting them. To pass from this attitude to the idea that there is no such thing as empirical evidence, or that such evidence is in any case unimportant, is a step that is too often taken (by Feyerabend, for example) and that leads straight to irrationalism.

  Latour frequently presents himself as a philosopher, and this rule is one of his seven Rules of Method. It is difficult to believe that its ambiguity arises solely from the author’s carelessness. Indeed, this type of ambiguity is very useful in debates: the radical interpretation can be used to attract the attention of readers inexperienced in philosophy; and the innocuous interpretation can be used as a point of retreat when the obvious falsity of the radical interpretation is exposed (”but I never said that …”).

  However, the problems of the philosophy of science, and of the human sciences quite generally, are too important to be treated with such sloppiness. On the contrary, they require a great intellectual rigor. The ”hard” and ”soft” sciences are indeed in the same boat. Flirting with relativism and irrationalism won’t lead us anywhere.

 228. Ulf T Says:

  @dolf,

  Är du allvarlig i din kritik av Platon och grottan? Det är ju en metafor som han använder sig av för att förklara och illustrera en idé. Kritik som att folk som suttit fastkedjade i flera år inte skulle kunna använda benen framstår ju bara som löjlig i sammanhanget.

  Platon var naturligtvis ingen dumskalle, och ja, det är en metafor. Det som Aktivarum visar är just det som är hans slutkläm:

  Det visar inte världen är subjektiv

  Det visar fantasigrottan är det

  En metafor är en abstraktion – en begränsad modell av världen. Själva begränsningen är poängen.

  Being abstract is something profoundly different from being vague… The purpose of abstraction is not to be vague, but to create a new semantic level in which one can be absolutely precise. — Edsger Dijkstra

  (http://www.linfo.org/q_programming.html)

  Priset man betalar för denna precision är att man offrar generalitet. Om man någon gång kan konstatera att ”det här är exakt som Platons grotta!”, så är abstraktionen giltig och Platons resonemang går att återanvända. Om förutsättningarna är annorlunda, kan man inte längre utgå ifrån att samma resonemang kan föras. Det kan hända, men måste då demonstreras antingen teoretiskt eller empiriskt.

 229. dolf Says:

  @Ulf T
  Jo, jag förstår det. Men vill invända mot att en ”metafor är en abstraktion”. En metafor är ett sätt att illustrera en tankegång. (Hinner inte svara mer utförligt nu)

 230. Ulf T Says:

  …apropos citat från programmerare, kan jag konstatera att programmering är ett av de områden där många av dess utövare nästan dagligen pushas att lösa problem de tidigare aldrig ställts inför (många ”bread-and-butter”-programmerare jobbar inte så, men är också ofta uttråkade).

  Ett av mina favoritcitat bland de som finns på ovanstående sida är det av Tony Hoare, men hela citatet låter såhär:

  There are two ways of constructing a software design: One way is to make it so simple that there are obviously no deficiencies, and the other way is to make it so complicated that there are no obvious deficiencies.

  The first method is far more difficult. It demands the same skill, devotion, insight, and even inspiration as the discovery of the simple physical laws which underlie the complex phenomena of nature.

  Om man ser mjukvaruutveckling som en metafor för samhällsbyggen, gäller detta i hög grad även vår diskussion.

  För de som är ingenjörsmässigt lagda (helst kanske programmerare), rekommenderas varmt presentationen ”Real Software Engineering” av Glenn Vandenburg. Presentationen handlar i grunden om hur vi försöker tackla bygget av robusta komplexa system, och hur fel det kan gå.

 231. Aktivarum Says:

  dolf:

  ”Är du allvarlig i din kritik av Platon och grottan? Det är ju en metafor som han använder sig av för att förklara och illustrera en idé.”

  Du måste hålla dig till ämnet. Jag bad henne presentera bevis. Vad hon presenterade bevisade ingenting i riktiga världen. Exemplet behöver nämligen inte följa riktiga världens regler.

  ”Kritik som att folk som suttit fastkedjade i flera år inte skulle kunna använda benen framstår ju bara som löjlig i sammanhanget.”

  Att exemplet skulle ske på riktigt på det sätt som beskrivs är precis lika löjligt vilket var vad mitt svar demonstrerade.

  ”Vår uppfattning av världen är knappast objektiv i någon absolut mening, vår perception av ljus är till exempel begränsad till en viss del av spektrumet, men det förekommer rent objektivt ljus som vi inte ser, såsom ultraviolett och infrarött.”

  Jag har heller aldrig sagt IR-ljus inte finns för att människor inte kan se IR-ljus med blotta ögat. Vetenskap krävs för att se IR-ljus men IR-ljus skapas inte av vetenskapen utan är en del av vår objektiva värld. Det spelar ingen roll om vi ser IR-ljus eller inte det finns oavsett vad vi tycker om det.

  ”Även om vi med kameror kan ta infraröda bilder, så är bilderna vi ser översättningar av den infraröda strålningen till vårt synliga spektrum. Dessa bilder skulle vara ett utmärkt exempel på skuggorna i Platons grotta.”

  Nej. Platons grotta tog för givet att vi tror vad vi ser syns och att människorna i den okritiskt köper skuggorna istället för översätter dem till något som stämmer bättre med verkligheten.

  ”Om Nessy hävdar att feminismen är en humanistisk filosofi så är knappast naturvetenskaplig objektivitet bärande argument, för hon har förflyttat sig utanför det naturvetenskapliga området.”

  Objektivitet är inte ett naturvetenskapligt argument heller utan ett allmänvetenskapligt. Dvs utan objektivitet är inget forskare säger att lita på mer än vad än en pundare på en fest säger.

  ”Men hon har samtidigt slagit spiken i kistan för statsfeminismen, för staten skall knappast styras efter en filosofi som inte är allmänt accepterad.”

  Staten skall heller inte styras av någon filosofi (vi borde ha lärt oss vår läxa med marxismen). Det är det vi har demokrati för att förhindra. Anledningen demokrati inte funkar i mellanöstern är att de redan styrs av en filosofi så om alla får samma makt slänger de ivrigt makten i händerna på den filosofins stora namn. Feminismen gör samma sak i Sverige vilket innebär att de där ”korkade” männen som röstar på olika parter hamnar i underläge mot ”smarta” tjejer som lägger alla ägg i samma korg precis hela tiden.

  ”Det är precis lika illa som om staten skulle styras enligt någon godtycklig religiös dogma.”

  Javisst, precis som ideologier som marxism och feminism.

  ”De grundläggande värderingarna som staten styrs efter måste vara så allmängiltiga som möjligt och idealiskt omfattas av alla”

  Det finns inga värderingar som är allmängiltiga. Det är därför vi har kultur, demokrati och marknadsekonomi som samlar sorterar värderar och prioriterar efter behov.

  ”dvs. i dagens samhäller “alla människors lika värde, rättigheter och skyldigheter” (som jag själv inte oreserverat skriver under på, men jag är nog ett undantag), och all politik, lagstiftning och beslut skall kunna förankras eller härledas från dessa allmängiltiga värderingar.”

  Nej, alla beslut skall härledas demokratisk debatt och förankras hos den berörda majoriteten. Detta är givetvis inte sant eftersom radikala vänstern har splittrat majoriteten. Samtidigt har de själva bakom kulisserna gjort raka motsatsen till vad de förespråkat.

  ”Eftersom feminismen bygger på egna axiom och definitioner (patriarkat, könsmaktsordning bla bla bla) och deras modell inte visar sig hålla i verkligheten så hör de inte hemma i vårt statsskick utan är en filosofisk gren (och en usel sådan i mitt tycke) som några få fantaster borde ägna sig åt på dammiga rum utan att störa våra övrigas liv.”

  Som sagt, ingen filosofi hör hemma i vårt statsskick. Våra länder är demokratier av en orsak och få saker har krävt fler unga mäns död än just kampen för att behålla demokratiska synsättet i vår del av världen.

 232. Aktivarum Says:

  Ulf T:

  ”Priset man betalar för denna precision är att man offrar generalitet”

  Elva magiska ord! Exakt! Man offrar generalitet – Men i debatten med Nessy säger hon inte att man offrat generalitet. Precis som i debatten Latour vs Sokal menar Nessy att hon bara gör som alla andra dvs att generalitet inte existerar.

  Dvs hon säger inte hon har en icke-ideologisk synpunkt. Hon säger alla har det och något annat kan man inte ha.

 233. Ulf T Says:

  …jag borde kanske förklara att jag tycker att Vanderburgs presentation borde vara en av de bästa introduktionerna till hur ingenjörer tänker, utan att ställa orimliga (tror jag) krav på åhörarens kunskap. Kanske jag tappat förmågan att bedöma vad ”vanliga” människor kan smälta, så det vore kul att få lite feedback från folk om detta.

 234. Den som är den Says:

  Jag förstår grunden till ditt resonemang och det är fruktansvärt att unga män inte får den hjälp de behöver.
  Men varför måste det ligga på den feministiska rörelsen? Hanna Fridén har skrivit en mycket bra krönika om just det, att ingen rörelse behöver försvara sin existens så mycket som den feministiska.
  En organisation som hjälper utsatta barn, måste den också jobba för att hjälpa utsatta vuxna? Den feministiska rörelsen tar hand om ett problem i linje med den sak rörelsen jobbar för, liksom väldigt många andra rörelser och organisationer. Unga män ska inte få hjälp bara för att unga kvinnor får det, utan för att de, som din statistik visar, uppenbarligen behöver det!
  Det feministiska rörelsen är kanske inte den som sitter med bäst redskap för att hantera just de specifika problem som kan ligga till orsak för unga mäns ohälsa.
  Det finns oändligt många organisationer, rörelser och företag som man anklaga för att inte arbeta med tillräckligt ”viktiga” frågor, men alla fyller sin funktion inom sina respektive områden.
  Den feministiska rörelsens sak har aldrig varit att bära världen på sina axlar, utan att specifikt jobba för att förbättra de orättvisor som drabbar just kvinnor till följd av ett ojämlikt samhälle där kvinnor har och har haft färre rättigheter än män.
  Det handlar inte om att offergöra någon, den feministiska rörelsens historia är tvärtom packad med exempel på kvinnor som står upp för sina rättigheter. Kate Millet är väl knappast ett offer. Att våga ta diskussionen om jämlikhet och hur den ska uppnås (oavsett vilket vilken ståndpunkt man har) är att ta ansvar för sig själv och sin situation. Och det är det rätt många feminister som gör, annars hade de nog inte kommit så långt att göra ett specifikt ställningstagande i frågan…

 235. Ulf T Says:

  @dolf,

  Men vill invända mot att en “metafor är en abstraktion”. En metafor är ett sätt att illustrera en tankegång. (Hinner inte svara mer utförligt nu)

  En metafor är en abstraktion, jo, men en abstraktion är inte nödvändigtvis en metafor…

  Ok, du har rätt. Går du med på att ”en metafor är en specifik användning av en abstraktion”? Mer specifikt är metaforen en abstraktion från en domän överförd på en annan domän ”så att kunskap, erfarenheter och begrepp från källdomänen används för att organisera innehållet i måldomänen” (Wikipedia).

  Vidare från Wikipedia: ”Metaforen är ett bildligt uttryckssätt där ett begrepp tillfälligt byts ut mot ett begrepp som liknar det ursprungliga. Likheten är beroende av sammanhanget och metaforer fungerar därför endast då lyssnaren har tillgång till sammanhanget.”

  (Notera att jag inte refererar till Wikipedia som sanningskälla, utan därför att beskrivningarna där är avsedda att förstås av personer utan specialkunskaper).

  Jämför med följande passage om Abstraktion:

  Människan bildar allmängiltiga begrepp genom abstraktion för att erfarenheter av ett föremål eller en företeelse ska kunna återanvändas vid kontakt med andra liknande föremål eller företeelser. Ordet ”bil” är exempel på ett abstrakt begrepp. Man kan träffa på ett föremål som man aldrig sett förut och ändå känna igen det som en bil med alla egenskaper som brukar förknippas med bilar i allmänhet. Lagar som skrevs för 40 år sedan kan tillämpas på bilar som designas och tillverkas idag, därför att lagarna uttrycktes med abstrakta begrepp som kan fånga in även okända och framtida företeelser.
  Begreppen utgör grunden för hela vår verklighetsuppfattning, och de ger oss också möjlighet att utveckla egna tankar om verkligheten. Ibland kallas begreppen i sig för abstraktioner eftersom de är resultat av en abstraktionsprocess.
  Om flera människor delar samma begrepp, och dessutom använder samma termer för dem, kan de utbyta erfarenheter genom samtal, planera arbete tillsammans eller berätta historier för varandra.

  Alltså abstraktioner är till just för att olika människor skall kunna göra den typ av kunskapsöverföring som metaforer syftar till. För att processen skall vara framgångsrik krävs att abstraktionerna har en tydlig och konsekvent uttolkning.

  Wikipedia går sedan vidare och säger att ”generalisering” är ofta används synonymt med abstraktion, ”men det är också vanligt att generalisering betyder att man mer eller mindre grundlöst förutsätter att något som gäller i ett specialfall också gäller mera generellt.”

  …vilket tangerar det vi diskuterar här.

 236. Ulf T Says:

  @Den som är Den,

  Men varför måste det ligga på den feministiska rörelsen? Hanna Fridén har skrivit en mycket bra krönika om just det, att ingen rörelse behöver försvara sin existens så mycket som den feministiska.
  En organisation som hjälper utsatta barn, måste den också jobba för att hjälpa utsatta vuxna? Den feministiska rörelsen tar hand om ett problem i linje med den sak rörelsen jobbar för, liksom väldigt många andra rörelser och organisationer. Unga män ska inte få hjälp bara för att unga kvinnor får det, utan för att de, som din statistik visar, uppenbarligen behöver det!

  Anledningen är just att feminismen gör anspråk på att ha en förklaringsmodell som de vill skall ligga till grund för vårt samhällsbygge. Just detta gör t.ex. att de anser sig berättigade att betygsätta Regeringens budget utifrån ett feministiskt perspektiv (som jag visade ovan). De anser att deras ideologi borde genomsyra hela vårt samhällsbygge och allt i samhällets budget skall kunna utvärderas utifrån detta perspektiv.

  Att sedan säga att de bara i praktiken intresserar sig för vissa grupper blir då ett sätt att undfly ansvar. Rädda Barnen lobbar inte för inkvotering i styrelser (hoppas jag), eftersom de tydligt har avgränsat sin intressedomän och söker lösningar inom denna – utan anspråk på att lösa en massa problem utanför denna domän.

  Feminismen gör anspråk på att vara en samhällsbärande ideologi (V säger sig nu vara ett ”feministiskt parti”). Då håller det inte att selektivt säga ”inte vårt problem” närhelst det passar den egna fåfängan.

 237. Ulf T Says:

  @Den som är Den,

  Jämför t.ex. med Piratpartiet, som är ett uttalat enfrågeparti:

  Piratpartiet tar inte ställning höger/vänster-frågor, eller andra frågor som ligger utanför vårt principprogram. Vi är beredda att stödja såväl en socialdemokratisk som en borgerlig regering. Det enda vi är intresserade av är att marschen mot kontrollsamhället byts mot en marsch mot kunskapssamhället utan integritetskränkande övervakning, och att kulturen och kunskapen släpps fria i samhället.

  Hur gör vi i riksdagsvoteringar som inte rör frågor Piratpartiet jobbar med?

  Vi stöder den sittande regeringen, vad vi än tycker privat.

 238. leifer Says:

  @Den som är den

  Det där du skriver är ju en ren lögn!

  Feminismen har ju idag ersatt allt jämställdhetsarbete och feminismen säger sig ju kämpa för båda könens jämställdhet lika mycket. Våra skattepengar går till jämställdhetsarbete under feministisk flagg.

  Så svar ja, feminismen är idag en rörelse lika mycket för män som kvinnor. Eller rättare sagt, ska vara. I praktiken är det ju just en lögn och en kamp enbart för kvinnor (om ens det).

 239. Daniel Says:

  @Ulf T
  ”Anledningen är just att feminismen gör anspråk på att ha en förklaringsmodell som de vill skall ligga till grund för vårt samhällsbygge.”

  Så sant, det är ungefär som att säga att man har kommit på en mirakelmedicin som gör alla så mycket friskare.

  För att sedan säga: Vi har aldrig påstått att den hjälper mot cancer, så det kan ni inte kräva och inte heller är det vårat ansvar.

 240. FumikoFem Says:

  Men@Work:

  ”Eftersom kvinnlighet och manlighet delvis uppfattas i hur vi ser ut, hur vi beter oss och hur vi behandlar information, så kan man inte komma ifrån deras påverkan på könsroller och könsnormer.”

  Allt detta är direkt kopplat till det sociala och kulturella. Inget har med hormoner att göra. Vi kan förändra allt detta genom att bete oss annorlunda. Om du tror att du styrs av dina hormoner så säger det något om din kvinno- och manssyn.

  Östrogenbehandlingen har inte förändrat min personlighet. Det gör inte hormoner. Detta är hur det ser ut för transsexuella generellt. Vilket är något som många blir besvikna på, dom tror att hela världen ska vändas upp och ner för att deras hormonbalans skiftar.

 241. FumikoFem Says:

  Daniel:

  Jag vet hur det ser ut. Därför är det viktigt att se hur transsexuella som genomgår hormonbehandling reagerar för då ser vi direkt hur hormoner påverkar oss. Hur dom påverkar vuxna.

 242. Ulf T Says:

  @Nessy,

  Nå, du ville komma hit och få se vilka ”vanföreställningar” vi har här. Man kan väl säga att du blev bönhörd med råge?

  Om jag vore du skulle jag nu dra mig tillbaka och smälta intrycken på egen hand. Så länge man är i försvarsställning är det svårt att släppa sin position ens för att se hur det känns, och ett eventuellt perspektivskifte är ändå något som tar tid. Du kanske inte alls ändrar åsikt. Det är i så fall din rätt. Du har i alla fall tagit dig tid att diskutera frågan ingående och på ett civiliserat sätt. Det är det inte så många som gör.

  Du behöver naturligtvis inte återvända och meddela vad du kommer fram till, men du är välkommen tillbaka hur som helst.

 243. Ulf T Says:

  FumikoFem,

  Du är lite väl kategorisk.

  Ur Sex differences in aggression: The role of inhibitory
  control
  (Driscoll), sid 46:

  Taylor et al. (2000) propose that this tend and befriend response is controlled by the peptide hormone oxytocin. Oxytocin has been discussed in the regulation of a number of social behaviours, and is particularly implicated in female behaviour because its effects are enhanced by oestrogen, but inhibited by androgens. It appears to promote female attachment to partners and offspring (see Campbell, 2008, for a review). Taylor et al. argue that higher levels of oxytocin are released in females in response to threat, resulting in the tend and befriend response.

  This model offers a potentially useful biochemical explanation for sex differences in aggression in response to threat. It may also explain women’s greater propensity for social bonding, especially when stressed. However, it falls short as a comprehensive theory of sex differences in aggression. Whilst it goes some way towards explaining women’s relatively lower involvement in direct aggression, the account seems specific to explaining sex differences in aggression in response to threat, and in the presence of a community of known females. It also seems specific to women with offspring, since the costs of flight are presumably avoided in women who do not have children. Furthermore, as Campbell (2007) points out, the importance of intrasexual competition is de-emphasised in this model, yet (in nonintimate contexts) women’s aggression is primarily directed at other women (Section 1.3). Whilst Taylor et al.’s (2000) account might explain a sex differentiated response to threats posed by predators or men (a tend-and-befriend strategy would appear to be adaptive when faced with such threats), the theory does not appear applicable to explaining the patterns of sex differences described in section 1.3.

 244. michael Says:

  Nessy.
  För mig är dom fastkedjade och skuggfigurerna feminismen och när t.ex Pär går ut ur grottan och ser dom verkliga föremålen och vänder tillbaka till grottan.
  För att beskriva verkligheten då ses han som ett rötetpisshuvud en fåne.
  Självklart ser han inte längre bara skuggfigurer utan dom verkliga föremålen framför sig när han ser dess skuggor.
  Och det blir väldigt ensamt där i grottan med dom andra men fler och fler vågar sig ut från grottan.
  Tills en dag när dom blivit i majoritet och då diskuteras verkligheten inte längre osynliga strukturer och skuggspel.

 245. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Jag sa inte att hormoner bestämmer hur vi beter oss, utan att de påverkar hur vi beter oss. Hur kan du kalla hormonell påverkan på beteende för en social faktor?

  Du är heller inte representativ.

 246. Den som är den Says:

  @leifer @Ulf T@Daniel Jag tycker du det är ett underligt resonemang som förs här. Det verkar som att ni är kvar i en idé om att ökade rättigheter för kvinnor innebär färre för män. Men så är det ju inte. Ökade rättigheter=ökade skyldigheter. På så vis blir ju jämställdhetsarbetet med feministisk utgångspunkt en fråga som berör alla.
  Jag ser inte någon anledning till att förneka att kvinnor historiskt har haft och fortfarande har färre rättigheter än män, och menar att de problem som följer för alla måste lösas med det som utgångspunkt.
  För att citera min balettlärare: try go on relevé by shifting the weight to your heels. It’s impossible. Ska vi arbeta för jämställdhet måste vi ha klart för oss i vilken ände av vågen tyngden sitter som får den att tippa.
  Det är ju inte så att den feministiska rörelsen har fråntagit någon deras rättigheter, det problemet som beskrivs i ovanstående blogginlägg är ju inte den feministiska rörelsens fel.

  Dessutom finns det ingen anledning att klumpa ihop alla feminister – bara för att jag kallar mig feminist innebär inte det att jag menar att exempelvis inkvottering kommer vara fördelaktigt för någon ur ett feministiskt perspektiv, eller att jag står bakom allt som alla feminister gör.
  Jag tror att ni måste våga se att feminism är mer än FI och manshatande kvinnor.
  Jag är feminist, men gör även många fler ställningstaganden i diskussioner som jag menar går bortom feminismens sak

 247. Men@Work Says:

  Inte ens transsexuella är repressentativa för människor då det gäller hormonella effekter ska jag tillägga. De speglar inte ett slumppmässigt urval av befolkningen. Om du inte tror hormoner påverkar beteende och känsloliv ska du kanske läsa på om exemplelvis PMS.

 248. Men@Work Says:

  @densomärden:

  Jodå, ur ett resursfördelningsperspektiv kan det mycket väl vara så. Samhället har inte oändliga resurser. Dessutom har vi redan sett att feminister lobbar igenom lagar och praxis på löpande band som urholkar mäns rättigheter och rättssäkerhet. Lägg till detta den ständiga misandrin i media. Men nu är kokpunkten nådd…

 249. Daniel Says:

  @FumikoFem
  ”Jag vet hur det ser ut. Därför är det viktigt att se hur transsexuella som genomgår hormonbehandling reagerar för då ser vi direkt hur hormoner påverkar oss. Hur dom påverkar vuxna.”

  Ok så det du säger är att du kan sitta och påstå en massa saker och vi ska bara köpa det rakt av för att du säger så.

  Men när andra gör det så kräver du fakta, statistik osv.

  Är du medveten att det får dig att framstå som en hycklare?

 250. Den som är den Says:

  @Men@Work fast det finns ju lika många studier som visar på att ökade rättigheter för alla ökar sysselsättning osv, i diskussioner om resursfördelning kan man ju ställa oändligt många faktum inför varandra som bara skapar ett cirkelresonemang.
  Vilka lagar som urholkar mäns rättigheter är jag lite nyfiken på – jag vet att det är ett problem att kvinnor i vårdnadstvister ofta vinner vårdnaden om barnen, men det är ju inte lagstiftat.
  Men ja, det ligger något i vad du säger om kokpunkten, vi får diskutera vidare kring fler intressanta infallsvinklar vid tillfälle!

 251. Daniel Says:

  @Den som är den

  ”Det verkar som att ni är kvar i en idé om att ökade rättigheter för kvinnor innebär färre för män”

  Vänligen presentera ett citat där jag påstår detta eller för något sådant resonemang, tack!

 252. Aktivarum Says:

  Den som är den:

  ”Hanna Fridén har skrivit en mycket bra krönika om just det, att ingen rörelse behöver försvara sin existens så mycket som den feministiska.”

  Annars har både kristna kyrkan och marxismen tvingats ta till vapen för att försvara sin existens det är mer än jag kan säga om feminismen. Allt feminister behövt göra är att sitta och ljuga ihop pseudovetenskapliga förklaringar på institut för högre lärande där de hade privata kurser som hölls av personal som uttalat ansåg lärares uppgift var att ändra elevers politiska åsikter. Sedan kunde journalister smyga in dessa påhitt som avsiktligt bias i nyhetsrapportering. Nåt inte ens Linda Skugge idag försöker säga emot utan hon har tvärtom erkänt att de lyckades få bort gubbarna från media.

  Verkligen hårt att vara feminist. Om man bortser från alla andra rörelser som gjort liknande påståenden som alla har haft mycket hårdare motstånd och varit mycket mindre bortskämda med skydd från statliga myndigheter.

 253. FumikoFem Says:

  Men@Work:

  Ja, läs på om PMS och förstå att inte ens hälften av kvinnorna där ute får PMS.

 254. Ulf T Says:

  @Den som är Den,

  Det verkar som att ni är kvar i en idé om att ökade rättigheter för kvinnor innebär färre för män. Men så är det ju inte.

  Har du läst kommentarstråden? (Jag vet att den är rätt lång)
  Det vi framför allt kritiserar är den feministiska övertygelsen att allt måste utgå ifrån ”kvinnors underordning”. Vi hävdar att det är en alldeles för endimensionell och felaktig beskrivning av verkligheten. Det finns många olika maktdimensioner och det är långt ifrån så att kvinnor är underordnade män i alla.

  Om jag förstod Kvinnolobbyns feministiska analys av 2010 års budget (ovan), så var deras utgångspunkt just att alla satsningar som inte uttryckligen nämner, och kompenserar för, kvinnors underordning automatiskt en satsning som gynnar män (för att ”män är normen”) och därmed diskriminerande.

  Tvärt emot vad du påstår leder det här till att även totalt neutrala satsningar anses diskriminerande – eftersom de inte särbehandlar kvinnor. En tydlig effekt av principen om ”kvinnlig underordning”, en effekt som ni inte tycks vilja kännas vid.

  Jag ser inte någon anledning till att förneka att kvinnor historiskt har haft och fortfarande har färre rättigheter än män, och menar att de problem som följer för alla måste lösas med det som utgångspunkt.

  Återigen, ”kvinnlig underordning” som utgångspunkt för alla resonemang.

  Kvinnor har inte färre rättigheter än män. Tvärtom, faktiskt. Leta gärna reda på lagar som diskriminerar kvinnor till fördel för män. Vi kommer att vara emot dem också. 😉

 255. Aktivarum Says:

  Fumikofem:

  ”Allt detta är direkt kopplat till det sociala och kulturella. Inget har med hormoner att göra. Vi kan förändra allt detta genom att bete oss annorlunda.”

  Inte ens Max Wolf Valerio håller med dig på den punkten. Du säger rena påhitt som det finns noll stöd för. Allt tyder på att vi beter oss annorlunda när vi har orsak att bete oss annorlunda och allt tyder på att feminismen gnäller över beteenden som det saknas rationella orsaker.

  Feminismens vill alltså med PR-tekniker pressa, uppmuntra och på andra sätt få folk att bete sig mindre rationellt och mer i linje med vad än feministerna själva behöver.

  Feminismen är i krig med rationellt tänkande individer. När en rationell besöksbokare säger ”vi vill boka den artist som drar mest folk per krona” säger feministen ”tänk på att boka kvinnor, vem som man tjänar bäst på är skit samma”

 256. Heat Says:

  @den som är den

  Rättigheter som fri abort, subventionering av p-piller för kvinnor etc betalas av alla, även män. Påverkar såklart all resurfördelning (bara som exempe) är väl inte så svårt at förstå?

  Trots att kondom är bästa skyddet mot både graviditet och sjukdom är det inte subventionerat. Inte Viagra heller, manlig sexualitet är ju så ful och hemsk på alla sätt. Apoteket säljer däremot dildos i alla former o färger. Peruker för kvinnor är naturligtvis subventionerade, men inte för män. Män har ju inga känslor, har dom det så lär dom ”bita ihop” bara, annars är dom inga riktiga män.

 257. Den som är den Says:

  Både du och UlfT var inne på att det inte finns anledning att låta feminismen genomsyra samhällsbygget. Jag kan inte se något skäl till det, bortsett från att man menar att feminism skulle inskränka någons frihet.
  Jag tycker att antirasism, humanism, HBT-personers rättigheter osv bör genomsyra samhällsbygget utan att det innebär att en av dessa frågor är lösningen på alla problem som rör människors lika värde.

 258. Den som är den Says:

  Och det var menat till @Daniel…

 259. Den som är den Says:

  @UlfT Läste du ens mitt svar?

  1. Jag skrev just att man bör vara försiktig med klumpa ihop alla feminister, och att allt som kommer från feministiskt håll inte stöds av alla feminister

  2. Vågskålen? Vi måste renodla vad jämställdhetsproblemet beror på från början och utgå från det, inte bara från symptomen. Det är inte bara kvinnor som missgynnas av ett ojämställt samhälle, men det har ingenting att göra med maktfördelningen.

 260. leifer Says:

  @Den som är den

  ”Det är ju inte så att den feministiska rörelsen har fråntagit någon deras rättigheter, det problemet som beskrivs i ovanstående blogginlägg är ju inte den feministiska rörelsens fel.”

  Nja, feministiska rörelsen har ju sett till att kvinnan tagit makten över reproduktionen.

  Du pratar om rättigheter, men glöm inte makt också.

  När feminismen talar om män som grupp så används ordet makt.
  När feminismen talar om kvinnor som grupp så används ordet ansvar.

  Du säger att kvinnor fortfarande har mindre rättigheter än män, vilka är det?

  Och omvänt, vilka rättigheter har vanliga män i Sverige som inte kvinnor har?

 261. Heat Says:

  @den som är den

  ”Jag tror att ni måste våga se att feminism är mer än FI och manshatande kvinnor.”

  Finns ju knappt en politiker idag som inte kallar sig feminist. Ett parti som Feministiskt initiativ, som i grunden är det mest ojämställda partiet av alla, pratar om kvotering och 50/50, trovärdigt?

  Hur många mansförbund finns det, hur många kvinnoförbund, och vilken makt har dessa över sakfrågor?

  Har bara två gånger hört partiledare nämna pojkar/män i sitt tal. den ena gången var det Juholt som pratade om pojkars situation i skolan, den andra gången var det Hägglund. Annars är det dödstyst om pojkarna och männen, ALLT är kvinnofrågor idag.

  Det handlar bara om makt, makt och makt.

 262. leifer Says:

  @Den som är den

  ”Jag tror att ni måste våga se att feminism är mer än FI och manshatande kvinnor.”

  Nja, nu har ju alla feminister samma grundproblemformuleringar som ”könsmaktsordningen”, att dom anser att kvinnor är underställda män och att kvinnor är mycket mera diskriminerade än män.

  Sen är jag mycket medveten om att män (och kvinnor som antar samma beteende) i maktpositioner ofta är vanliga mäns största fiende, och det är inte alltid alls dom är feminister ens. Problemet är ju att de gamla patriarkaliska strukturerna som finns hos maktens män, inte bryr sig om vanliga mäns livssituation, så har det alltid varit. Men sen har feminismen tillkommit, som inte heller bryr sig om vanliga mäns livssituation. Och det är där vi befinner oss nu, feminismen och ”patriarker” samverkar för att motarbeta män.

  Men det stannar inte där, vi har även fått en ”vänsterfeminism” som tar parti för svaga grupper av män, även fast dom inte är jämställda. Kvar blir då den grupp som är mest jämställda, vanliga svenska män. Och dom målas du upp som huvudskurken av feminismen, den grupp som anses vara mest gynnad av alla. Detta är mycket märkligt att feminismens största fiende är den mest jämställda mannen i världen. Vänsterfeminister stannar inte där utan ser ”vita män” som roten till allt ont i världen, de som förtrycker alla andra folk och nationer. Vänsterfeminismen friskriver förstås vita kvinnor, dom är offer för allt och har inget ansvar för något historiskt.

 263. Joakim Says:

  @Den som är den

  Här har du flera exempel på hur män diskrimineras inom svensk lagstiftning, inte minst inom vårdnaden. Innan du tittar vill jag dock poängtera att jag personligen avstår från att det anses vara ett problem att kvinnan har fullmakt om abort. Resten av lagarna är dock helt absurda.


 264. leifer Says:

  Heat

  Moderaterna hade ett mansförbund på gång men la ner det efter valet. Jag tror det är en politiskt strategi för att vinna röster som förstärkt detta beteende. Högerblocket har ju traditionellt haft manliga röster, nu vill man vinna kvinnliga röster och gör vad man kan för att bli bättre på feminism än vänsterblocket. Givet har man då tagit till sig samma typ av feminism och problemformuleringar som vänsterblocket drivit, och med den liknande kollektivistisk syn.

 265. Ulf T Says:

  @Den som är Den,

  @UlfT Läste du ens mitt svar?

  Ja, och jag valde att kommentera vissa delar, som jag också markerade med citat.

  1. Jag skrev just att man bör vara försiktig med klumpa ihop alla feminister, och att allt som kommer från feministiskt håll inte stöds av alla feminister

  Det valde jag att inte kommentera, eftersom det diskuterats ingående redan (”NAFALT”-försvaret). Jag och andra har flera gånger kritiserat att alla feminister flyr undan ansvar för de delar av feminismen de inte vill stå för (det finns ingen central auktoritet, det finns ingen ensam definition av feminism, det finns rötägg, m.m.)

  Min främsta invändning är att den offentliga debatten feminister emellan i stort sett helt lyser med sin frånvaro. Ni tar aldrig tydligt och offentligt avstånd från de saker ni inte kan stå för. Därmed ger ni allsköns tokerier ert tysta medgivande, då ni fortsätter att kalla er feminister.

  2. Vågskålen? Vi måste renodla vad jämställdhetsproblemet beror på från början och utgå från det, inte bara från symptomen. Det är inte bara kvinnor som missgynnas av ett ojämställt samhälle, men det har ingenting att göra med maktfördelningen.

  Det har visst att göra med maktfördelningen, men det finns inte bara en maktfördelning!

  Det finns heller inte bara män och kvinnor. Det vi behöver ha som grund för vårt samhällsbygge är en tydlig linje mot alla former av diskriminering, oavsett kön, hudfärg, sexuell läggning, ålder, religion. För det behövs inte feminismen. Det är inte ens så att feminismen behövdes för att leda oss dit. Jag anser att feminismen motverkar detta mål genom att insistera att vissa grupper per definition är mer offer än andra, och att vissa grupper per samma definition är förtryckare eller potentiella förtryckare (eller i ‘bästa’ fall, som Nessy uttryckte det, ”inte ett hot”).

  Jag kan tänka mig att man som kvinna har svårt att lägga undan feminismen av flera skäl (även om jag inte tror att de ofta är medvetna skäl):

  – Som kvinna gynnas man av feminismen, eftersom hela ideologin syftar till att kompensera för en ”kvinnlig underordning” som inte anses behöva bevisas. Alltså kan man som kvinna räkna med visst stöd även på grund av oförrätter som man aldrig drabbats av, alternativt även oförrätter förmodat begångna av tidigare generationer.

  – All kritik mot feminismen tolkas som ”kvinnohat” (som illustrerades t.ex. av Nessys öppningsvolley här). Vilken kvinna vill då kritisera feminismen?

  – Kvinnor som öppet kritiserar feminismen blir inte sällan uthängda som ‘könsförrädare’ (fråga t.ex. NinniTokan)

  Enklare då att behålla medlemskortet, åtnjuta, och ta del i äran för, det man tycker är bra, och (helst i tysthet) distansera sig från det man inte gillar.

 266. leifer Says:

  Joakim

  ”från att det anses vara ett problem att kvinnan har fullmakt om abort. ”

  Ja men det är ett problem faktiskt även för kvinnan. Och det är även ett problem ur jämställdhetssynvinkel på området, kvinnan får då naturligt mer makt. Jag vill se en stor förändring där men givetvis vill jag inte gå så långt att man tvingar kvinnor att behålla ett barn dom totalt vägrar att föda. Det viktiga är dock att inse att det finns hänsyn både till barnet och pappan. Hur man ska göra reproduktionen jämställd är den stora frågan, men kan man inte göra det, då är ju strävan efter att göra produktionen jämställd omöjlig och ologisk.

 267. Heat Says:

  Ja det är ju ingen sjukdom att vara gravid, kostnaden för abort borde vara högre och betalas av dem det berör. Upplysningsskydlighet borde införas för kvinnan, att informera den berörde mannen, görs inte det, får hon stå för kostnaden på egen hand. Dessa pengar som frigörs skulle man kunna lägga på tandvård för alla istället.

  Jag pratade med en österikisk läkare förut, hon sa att hon tyckte vården var dålig i Sverige jämfört med Österike, bl.a hade man fri tandvård där menade hon på, och i princip inga köer. Vi är kanske inte ”bäst i världen” alltid. Här i Sverige ska det ju synas i munnen vem som är fattig eller rik, man har uppfattningen att munnen inte tillhör kroppen tydligen.

 268. Joakim Says:

  ”Jag tror att ni måste våga se att feminism är mer än FI och manshatande kvinnor.”

  Fi är bara en liten lobby på några promille. De rödgröna har däremot mer eller mindre rakt av kopierat Fi:s jämställdhetspolitik. Hela oppositionen förutom SD alltså. Och så smyger sig statsfeminismens minimikrav in i Alliansen dessutom. Jämställdhetsministern som inte ens kallar sig feminist daltar med oppositionen medan liberalfeminister ifrågasätts för att vara riktiga feminister. Inte konstigt att alla feminister dras över en kam när kvinnorörelsen är så toppstyrd och de kloka feministerna lägger större fokus på att vara med och argumentera mot oss än internt.

 269. Daniel Says:

  @Den som är den
  ”Både du och UlfT var inne på att det inte finns anledning att låta feminismen genomsyra samhällsbygget. Jag kan inte se något skäl till det, bortsett från att man menar att feminism skulle inskränka någons frihet.
  Jag tycker att antirasism, humanism, HBT-personers rättigheter osv bör genomsyra samhällsbygget utan att det innebär att en av dessa frågor är lösningen på alla problem som rör människors lika värde.”

  Jag tycker att de 10 budorden innehåller mycket vettigt, men det betyder det att det är rätt att den kristna ideologin ska genomsyra samhället och att kreationism/intelligent design ska få kallas vetenskap.
  Samt att den som vill ha ett sekulärt samhälle automatiskt då är för det som de 10 budorden förbjuder: Mord,otrohet,falsk vittnesbörd osv.

  Hej! jag tror inte på gud och vill inte leva mitt liv efter den kristna ideologin.
  Då måste jag vara en person som vill ha mera mord,otrohet och falsk vittnesbörd i samhället.

  Vad skulle du kalla en person som resonerar på det viset? Jag skulle säga idiot.

  Det är stor skillnad vad en ideologi säger sig stå för och vad praktiserande av denna resulterar i.

  Så ta du din halmgubbe och stoppa upp den där den hör hemma.

 270. Anders Senior Says:

  Nej, nu är jag trött på detta, hur diskussionerna här alltid utmynnar i petitesser och bagateller hur vissa formuleringar eller enstaka ord tolkas hit eller dit. Jag och alla andra, eller åtminstonde de flesta av oss silar mygg samtidigt som vi sväljer kameler.

  Vi pratar om tolkningar hit eller dit, samtidigt som miljarder av våra skattepengar rullar ner i fickorna på det ena könsdiskriminerande projektet efter det andra, poliser som släpar iväg en man i samband med att ta emot hans anmälan efter att han yttrat något olämpligt i affekt efter att han blivit misshandlad av kvinnor.
  Samtidigt som den totalitära feminismen gör intåg i den ena instutitionen efter den andra.

  För mitt eget och ert blodtrycks skull tänker jag nu (hoppas jag lyckas denna gång, jag har sagt det förut) skita i det här och enbart fokusera på vilket parti jag skall rösta på i nästa val, och det kommer jag att grunda helt och hållet på vilken syn det partiet har på jämställdhetsfrågor, sedan får de tycka precis vad de vill i övriga frågor….

  Leifer, Aktivarum, dolf, Ninnitokan och ni andra kluriga med skriftens och talets gåva (och sunda inställning), startar ni en politisk rörelse i jämställdhetens namn lär ni få en överväldigande majoritet i nästa val, och jag kommer att rösta på er i tid och evighet! 😉

  Kalla er gärna ett mansparti, eller maskulister, för att inte blandas ihop med feminismens unkna kommunistfasoner som de kallar jämställdhet.

  Tack för ert tålamod med mig och lycka till i jakten på rättvisa!

 271. dolf Says:

  @anders senior
  Jag lider tyvärr av långt gången och grav allergi mot politiker och politik, och skulle med min inställning förmodligen bli utsparkad från riksdagshuset (och åtalat) första dagen som riksdagsman, så jag lär knappast starta något parti, fast det är inte utan att tanken är lite frestande.

 272. 1Vis Says:

  @nessy

  ”Jag orkade ärligt talat inte lyssna längre, det är en väldigt vinklad syn på feminism med tydliga propagandainslag.”

  Givetvis, och det är OK, det är jättejobbigt att lyssna på sanningar som utmanar ens förutfattade meningar… 🙂

 273. ninnitokan Says:

  @ Den som är den

  Den feministiska rörelsens sak har aldrig varit att bära världen på sina axlar, utan att specifikt jobba för att förbättra de orättvisor som drabbar just kvinnor till följd av ett ojämlikt samhälle där kvinnor har och har haft färre rättigheter än män.

  vill du ge mig tre konkreta exempel på orättvisor som drabbar eller riskerar drabba just mig/dig som kvinna, tillföljd av ett ojämlikt(hur definierar du det förresten?) samhälle

  Och tre konkreta ex. på rättigheter som vi inte har.

 274. Men@Work Says:

  @Fumikofem:

  Detta har ingen betydelse i sammanhanget. Det finns en stark korrelation mellan hormonellt påslag och emotionella reaktioner. Att försöka förneka ett erkänt faktum är bara korkat.

 275. leifer Says:

  @Anders Senior

  Tack det var mycket vänliga ord! 😀

  Lite tänkt tanken faktiskt, vore kul att vara med att påverka i politiken lite mer aktivt än t.ex. bara skriva på såna här bloggar. Men samtidigt har jag ett välbetalt arbete (i alla fall just nu) jag är utbildad för (i privat sektor ej offentlig) som jag tycker är kul och är mycket engagerad i, så känns lite tufft att byta bransch.

  Jag brinner för jämställdhetsfrågan men kanske brinner ännu mer för att vi ska skapa ett framgångsrikt Sverige med t.ex. bra villkor och rimliga skatter för företagandet (vilket jag tycker man ännu inte nått fram till). Jag undrar vidare hur våra politiker tänkt att Sverige ska kunna konkurrera med Asien framöver. Kina och Indien är ruggigt på frammarsch just nu och risken är att dom konkurrerar ut allt här. Speciellt Kina har den målsättningen och man har ju dessutom köpt svenska företag som Volvo. Under tiden håller våra politiker på att slänga stora skattepengar i sjön på ”jämställdhetsarbete”, där det s.k. tillväxtverket är ett bra exempel på det. Dvs ett verk som då just ska jobba med de frågor jag pratade om, att vässa Sverige i den globala konkurrensen. Men vad sysslar då tillväxtverket med? Tja, man bränner massa pengar på informationsmaterial för att kvinnor ska starta företag liksom hjälper till att ordna en del EU-bidrag. Sen förstås en del fester också liksom att man i huvudsak anställer kvinnor på det verket. Tragiskt är bara förnamnet.

 276. Heat Says:

  Visst ska man fokusera på de stora frågorna.

  Fast ibland när man disskuterar med feminister är det lämpligt att ta upp även petitesser. Och ibland kan även en liten fråga ha en avgörande betydelse i en enskilds liv. Också ”många bäckar små, vilka leder till en misandrisk kultur.

  Det är också tillfredställande att veta hur misandriska individer känner irritation och äckel över män som talar utifrån verkligheten och inte kartan, som klagar eller faktiskt ställer krav på rättvisa. Som vill ha ett samhälle där vi alla har en plats och får möjlighet att må bra. Även sånna som ”inte utgör ett hot mot feminister”.

  F.Ö tycker jag att lagar och regler bör vara utformade för att hjälpa personer oavsett VEM dom är tillsammans med eller OM dom är tillsammans med någon. Alla har rätt till ett värdigt och självständigt liv. Vid uppsökande av vård finns en tendens att myndigheter vill dumpa över börda på ev. partner, eller t.o.m att det börjar handla mer om denne istället för en själv. Tror det kan vara vanligare för män, när mannen söker hjälp hamnar ändå fokus på kvinnan.

  Trist också hur vissa gamla saker lever kvar, som hur modern får automatisk vårdnad om par ej är gifta, samt hela barnbidraget.

  ”Annars super pappan upp det”..

  Unket.

  @Nessy

  ”Vem är då brottsystemet skapat av? Det feministiska styrande spaghettimonstret?”

  Hon heter HILDA.

 277. leifer Says:

  @Anders Senior

  Glömde säga att jag stödjer Pelle Billing ekonomiskt varje månad. Detta tycker jag är viktigt för oss som kanske inte direkt är involverade. Att stödja de som jobbar aktivt ekonomiskt kan vara A och O för att dom ska kunna fortsätta. Jag avundas inte Pelle och Pär men tycker dom gör ett fantastiskt arbete. Så alla som bara har nån möjlighet att bidra, snälla gör det!!!

  Med det inte sagt att jag inte har lite egna idéer hur man ska kunna nå jämställdhet, men upplever samtidigt att de nya rörelsen bara befinner sig i en trevande startfas. Det är ett enormt kompakt motstånd männen möter i dagens Sverige i att göra sin röst hörd i såna här frågor och detta framför allt från makt och media. Nu handlar det om att få folk att vakna och börja säga ifrån. Nästa steg är det ännu svårare, att börja jobba mot en jämställdhet som involverar båda könen lika mycket. Feminismen har ju redan tydligt visat att dom, när det kommer till kritan, ger blanka fan i männen. Men dom lyckas inte heller befria kvinnor ex från rollen som vårdnadshavare no1, detta då dom vägrar släppa på kvinnliga privilegium (vilket ju då gör att många kvinnor avstår lovande karriärer för att ta hand om hem och barn). Feminister är helt enkelt rädda och fega, men då kan man inte heller nå jämställdhet. Riktig jämställdhet är ett högriskprojekt och man kan inte nå framgång utan att chansa mycket mer. Man kan inte fuska fram det, inget kön kan räkna med nån som helst fördel, för då är det inte jämställdhet. Detta har inte feminismen insett ännu. Men jag tror även hela vårt samhälle har en bra bit kvar att nå dit, om det ens är möjligt. Tyvärr tror jag män kommer att komma i kläm lång tid framöver innan det ev ljusnar.

 278. Heat Says:

  Det kanske kan låta konstigt, men en stor aspekt vid uppsökande av psykiatrisk vård är faktiskt ekonomin. Har man svårigheter där kan man aldrig lägga fokuset på behandling, att komma ut i arbetsliv, eller komma tillrätta med negativa tankar, eller vad det nu är man ska göra i sin behandling. Mycket tid går åt till att oroa sig över det ekonomiska och det är väldigt lätt att hamna mellan en massa stolar.

  Sociala hänvisar till FK, de hänvisar i sin tur till AF, tillbaka till FK, etc Samlad insats görs sällan, ingen koordination. Projekt som Finsam är mest tomt prat. Ingen hänsyn tas till personens hela livssituation. Arbetsförmedlingen har ju dessutom hållt inne med massvis av pengar som skulle gått till att hjälpa människor ut i jobb, varför?

  Så, det är inte bara att söka vård. Det finns en massa saker en person måste ta hänsyn till innan det görs tyvärr.

 279. Anders Senior Says:

  Jag nämnde för all del inte Pär och Pelle, sådana ledstjärnor förtjänar ett alleles eget kapitel i historien, och det skulle heller inte förvåna mig om de i framtiden får det också, som de förebilder de är, deras plats är brevid andra hjältar som slagits mot diktaturer och kämpat fredligt. (tillsammans med sina kommenterande vapenbröder). 😉 Trubadurerna kommer att göra hjältesånger och sagor om er allihop! ;-D De har givetvis mitt stöd på alla sätt jag kan!

 280. Ulf T Says:

  @Heat,

  Arbetsförmedlingen har ju dessutom hållt inne med massvis av pengar som skulle gått till att hjälpa människor ut i jobb, varför?

  Försäkringskassan gjorde något liknande för ett antal år sedan med budgeten för utbrända. Man fick kritik ena året för att man spenderade för mycket, så nästa år sade man till var och varannan stackare att pengarna var slut. Vid slutet av budgetåret fanns en massa pengar kvar, men då fanns tydligen något annat hål att stoppa dem i…

  Många skyller sådana problem på politikerna, som om de satt och detaljstyrde på den nivån. Jag tror ett väldigt stort problem är att människor i en byråkrati lär sig den hårda vägen att det inte finns mycket utrymme att agera utifrån sitt eget omdöme, så man lutar sig mot policy, även om den är kantig och egentligen bara avsedd att vara vägledande.

  En och annan hjälte finner sin väg in i sådana byråkratier och agerar utifrån sitt sunda förnuft, och hanterar sedan de upprörda cheferna (som brukar lugna sig när de ser att resultatet var bra). De brukar inte bli kvar, men mest för att de helt enkelt är för ”fria” för att trivas länge i en så fyrkantig miljö.

  Sådant är en av mina främsta skäl till att jag inte vill att man förflyttar ansvar från individen till ‘samhället’. I praktiken hamnar beslutet då på någon kugge i maskineriet, som inte alltför sällan bryr sig mer om att inte få kritik, än att göra det som är ‘rätt’.

 281. Joakim Says:

  @leifer
  Det jag sa till dig i Pelle Billings kommentarsfält om att du aldrig mer skulle skriva till mig gäller fortfarande. Jag läser aldrig dina kommentarer, utan det enda jag noterar är om du tilltalar mig eller inte. Om du har något att säga mig så får du som sagt skicka någon annan att föra din talan eller be om ursäkt nu när du MÅSTE ha insett att jag inte är här bara för att sabba. Tack och adjö. Igen.

  http://www.pellebilling.se/2012/05/philip-zimbardo-tror-att-pojkar-slas-ut-pa-grund-av-tv-spel-och-porr/

 282. Heat Says:

  @Ulf T

  Jo, visst är det inte bara på politikernivå, även om personal gärna hänvisar just till att ”vi har nya direktiv nu”, eller rena hittepå floskler som låter bra, för att mota folk vid dörren eller bli av med ”problemet”. Socialtjänsten har ju en lång tradition av det där. Lagarna har i sin grund varit lika ganska länge, men kommuner hittar på sina egna ”regler” som inte sällan bryter mot praxis eller grundlagen. I min lilla skitkommun haglar JO-anmälningarna tätt.

  Försäkringskassan passade ex. på att göra om sitt datasystem samtidigt som en massa nya regler skulle träda i kraft för några år sedan, 2008- nånting, det ledde till att många inte fick sina pengar i tid, gamla människor som aldrig haft en betalningsanmärkning, fick kronofogden i hasorna och hade inte ens mat hemma.

  Jag råkade själv ut för det där då. Samtidigt så skulle man ju ”jaga folk” hade man fått för sig, på ett idiotiskt vis. Själv fick jag en räkning på 24000 som damp ner på min födelsedag, tydligen hade jag ”fuskat” tyckte dom helt plötsligt. Och sen kom en polisanmälan också, med kallelse till förhör. Det är fint med panikångest och förhört kan jag säga. Det blev ju inget med det där ändå, då FK själva hade varit med vid ifyllande av blanketter. Det hela handlade om att min sambos framtida inkomster (ett år frammåt i tiden) skulle stiga och jag skulle då inte ha bostadstillägg för halva hyran. Vi delade ju på hyran, vilket vi var helt öppna med, stod båda på kontraktet, för det krävde bostadsbolaget, det var ett krav för att få hyra. I samband med allt som hände under den tiden fick jag kronisk tinnitus. Idag är dom inte så intresserad av mig längre.

 283. Heat Says:

  Det är helt sjuka tolkningar i lagen egentligen. En sak t.ex är att om du delar bostad med någon och ni idkar samlag, då har du ingen rätt till halva hyran, utan måste tigga pengar av den andre. Dvs antas du ha tillgång till sexuellt umgänge tycker staten att du har det lite för bra, och ska ingen individuell hjälp få. Två män eller två kvinnor som bor har däremot inte samma problem, för de antas inte ha sex.

  Därför att lagen tolkas så att det i en ”varaktig relation” ingår normalt ett sexuellt umgänge, har man inte det är det ingen relation/förhållande utan blir då ett vanligt ”inneboende” eller ”också boende här” som det finns någon ruta för i FK’s blanketter. Staten är alltså in i sovrummet och snokar för alla som inte är gifta.

 284. barfota Says:

  @Nessy säger: 15 augusti 2012 kl. 10:55

  ”Så vad rättfärdigar dig i dina fördomar? Jag sitter här som levande exempel på att det du anser vara feminism inte stämmer med vad feminism kan innebära. Ändå insisterar du på att jag ska vara som du anser att jag borde vara? Det blir lite syntax errror över det hela. Jag som feminist arbetar emot fördomar.”

  Vilka fördomar?
  Det enda jag ”anser” om feminism är att den är könsrasistisk och inte gagnar jämställdhet, snyltar och är vidrig. Men det är väl ingen fördom.
  Nej, jag har inga synpunkter på hur du ”borde” vara.
  Jag jobbar också emot fördomar så då har vi åtminstone en sak gemensamt.

 285. Aktivarum Says:

  Anders Senior (med flera)

  Jag har redan föreslagit en politisk rörelse i mansfrågor. Jag kallade förslaget ”Manslistan” (inspiration från julilistan så klart)

  Men som sagt människor verkar allergiska mot riktiga politiska förslag med namnet ”man” i. Även personer som klagar på att feminister har för mycket att säga till om förespråkar nästa sekund vi skall lyda en åsikt feminister hittat på. Exempelvis anpassa språket efter regler feminister skapat. Eller ta hänsyn till en teori som feminister hittat på. Även personer som är starka motståndare mot dagens genusfeminism går ut 100 gånger hårdare varje gång man gör nåt i den manliga riktningen. Å ena sidan vill de inte lyda feminister å andra sidan springer de benen av sig för att se till feminister blir åtlydda. Det är en omöjlig matematik.

  Ingen utom främsta förmånstagare vill ha kvar genushysteri men de klarar tydligen inte av att kasta från sig feminsters absurda fantasier att män som samlas är ett nationell fara som helst regering och poliser måste förhindra. Samtidigt var det först när en MRA-aktivist kontaktade ansvariga på en konferensanläggning som uttalade SCUM-feminister blev vägrade att ha sin konferens där. MRA-killen skickade utrdag från de diskussioner som ansvariga SCUM-folk hade på RAdfem hub. När konferensanläggningens personal fick se vad SCUM kvinnor vanligen pratar om avbokades mötet med argumentet att hatbudskap inte var tillåtna där.

  Det är så MRA-rörelsen agerar mot hatbudskap. Skickar citat så får de ansvariga veta vad som SCUMfeminister vill diskutera.

  När det är omvända roller och MRA-folk skall ha en konferens så mailar inte SCUM-feminister texter från MRA_sidor. De BOMBHOTAR konferensen.

  Trots detta är det alltså VI som skal tassa på äggskal?

  Män som samlas utan kvinnor/poliser som håller ordning på dem OOOOOOOOOOOHHHH Scary!

  Kvinnor som bombhotar, trakasserar och falskanmäler folk de inte gillar.? Ofarligt, de små liven bara avreagerar sig.

  WTF!?

 286. leifer Says:

  @Joakim

  Visst inte att du var den ”Joakim” eller att du var så extremt snarstucken. Det bådar gott för ”mansrörelsen”, not. Med såna ”vänner” som du kan vi ju omöjligen förlora… I såna fall ser jag dig som fienden och nåt som vi bör snaras ta i tu med. Jag antar vidare att du inte lägger en enda krona för att hjälpa Pelle eller Pär. Dvs du åker snålskjuts och snackar skit.

 287. Heat Says:

  Jag glömde tillägga att F-kassan kan skicka sk. ”kontrollanter” att lukta på lakanen hemma också, oanmälda. Nej, jag skojar inte.
  Det är jätteviktigt för staten att veta vilka som har sex och inte. För det handlar ju inte om att spara pengar, då ett ensamboende såklart är dyrare för skattebetalarna.

 288. Joakim Says:

  @leifer
  Surprise, surprise! Jag lämnade inte alls rörelsen som du var övertygad om att jag skulle göra efter att ha ”gjort bort mig för alltid”. Välkommen till nya GenusNytt förresten, ”den oseriöst antifeministiska bloggen för såna som mig”, du vet 😉 Det jag redan svarat på, som den om ekonomiska bidrag, behöver jag inte svara på igen, bara för att du inte kan läsa det jag skrev sist, trots att jag nu länkade och allt. Och snälla du, dra inte upp allt annat som jag redan svarat på i diskussionen du valde att lämna.

  Vet du vad, förresten? Jag skiter fullständigt i om du ser mig som ”fienden”. Du kan gärna få jämföra mig med FumikoFem och Nessy som jag konfronterat flera gånger i det här kommentarsfältet om du vill. Det är ju trots allt du och ingen annan som gör det, så varför skulle det innebära någon större förlust för mig? Lycka till med att få P&P att ”ta itu med mig”, om du nu menar att blockera mig från att fortsätta kunna kommentera blogginläggen. Försök allra helst med Pär som jag träffade IRL efter vår senaste ”diskussion” så blir det ännu roligare (slår vad om att du kommer kalla detta ”skryt” nu igen). Antingen det, eller så ignorerar du mig bara så som jag ignorerar dig, så kan vi båda vara kvar här utan att störas av varandra. Valet är ditt.

 289. barfota Says:

  @Aktivarum
  Junilistan är en bra utgångspunkt.
  Jag är ”allergisk” mot ett pratinamn som innehåller något som syftar på kön av den enkla anledningen att jag vill inte sätta könen mot varandra.

  ”Trots detta är det alltså VI som skal tassa på äggskal?”

  Nej, vi skall INTE tassa på tå och vi skall inte vara snälla, tillmötesgående, förlåtande och förstående inför någon. Att tassa på tå för eller särbehandla religioner, kulturer, invandrare, kvinnor och HBTQ leder ingenvart. Åtminstone inte till ökad jämställdhet.

  Vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.

  Kom igen nu killar. Kom med förslag och skicka dem till Aktivarum
  epostadress finns längst uppe på hans Aktivarum hemsida.

  Erik:
  Kom på ett bättre partinamn så hänger jag på.
  Glöm inte att du har en bok att jobba på också 😀

 290. Joakim Says:

  Om jag får bestämma partinamn så blir det Jämställdhetsliberalerna eller Jämställdhetsliberala partiet om det låter bättre. Det är i alla fall min jämställdistiska gren. Annars funkar det ju med Jämställdisterna, Equalisterna, Jämställdhet 2.0 eller Mansnätverket. Lite torra namn kanske, men ger ändå en rätt tydlig bild. Absolut inte Maskulistiskt initiativ, om syftet inte är att provocera förstås. Kanske…Alternativ Jämställdhet. Eller Obelyst Jämställdhet. Dock så tror jag egentligen inte så mycket på partipolitik och enfrågepartier, utan jag tror på mer organiserad lobbying. En dag ska vi bli de politiskt korrekta. Titta bara på Fi till exempel, de är ju mer en lobby än ett parti. Väldigt få röster, men oerhört inflytelserika. Har själv haft lite funderingar på att kandidera för Piratpartiet och skriva mitt eget politiska program förutom deras hjärtefrågor som jag redan skriver under på. Om de bara skulle få chansen att komma in i riksdagen någon gång. Annars skulle antingen Pär eller Pelle kunna kandidera för valfritt parti så kan vi personrösta in honom – det hade nog gett ett väldigt stort genomslag. Verkligen synd att man inte får ställa upp som politisk vilde. Och synd att inte Camilla Lindberg är kvar längre.

 291. barfota Says:

  @FumikoFem

  ”Så om det regnar ute och du stör dig på det så är det feminismens fel? Det är ungefär lika logiskt som att skuldbelägga feminism för det som hände mig.”

  Om det regnar ute så tar jag fram mitt paraply och skiter totalt i feminismen.
  Men det ÄR feminismens och den unkna massynens fel att du inte fick den hjälp du behövde bara därför att du hade fel kön. Om det nu hade varit det hemska patriarkatet som styrde, ställde och bara vurmade för männen då hade de stått i kö för att hjälpa dig. Jag är nu 65 år gammal och redan när jag gick i lågstadiet så var det så att flickor behandlades bättre, gullades med, fick bättre betyg och särbehandlades. Killar fick klara sig bäst de kunde.
  Reda då var idén om flickor var goda och pojkar dåliga planterad. Män har alltid fått skit, du har själv fått en massa skit och vad händer då?… Jo, du fortsätter att kasta ännu mera skit på männen! Med litet otur så finns det någon stackars kille som känner sig precis som du gjorde en gång i tiden och får ingen hjälp han heller.

  Snacka om att feminismen sviker killar.
  Tänk på det du!

 292. leifer Says:

  @Joakim

  He he, då vet jag att du ljuger också, för du skrev i inlägget innan att ”Jag läser aldrig dina kommentarer”.

  Sen förstår jag inte varför du menar att Pär skulle blocka dig, han blockar inte någon annan av feministerna t.ex. Jag pratade om en seriös mansrörelse, som kanske kan bli nåt i förlängningen av det här. Men samtidigt, med många såna som dig, så är det nog kört.

  I övrigt är ditt inlägg bara fyllt av dumheter, som att du skulle vara helt oskyldig (vilket är det mest tragikomiska) eller att jag ser dig som t.ex. Nessy (vilket jag inte sagt). Kom ner från dina höga hästar och jobba istället för verklig jämställdhet. Jävligt otrevlig och dryg vet vi redan att du kan vara, men det är ingen merit i dessa sammanhang, tvärtom.

 293. Mariel Says:

  @Fumikofem: fast att hormoner och sånt inte skulle påverka har jag svårt att tro. Om de inte påverkar, varför finns de då där över huvud taget? Jag har svårt att tro att det bara skulle påverka kroppen fysiskt och ingenting alls psykiskt.. eftersom de båda hör ihop väldigt mycket.

  Cheers dotter som sen blev man genomgick ju en sån där hormonbehandling. Jag såg ett program om han och det var väldigt väldigt uppenbart att det förändrade honom. Hans flickvän sa samma sak. Sexlusten var något som absolut ökade.

  Och jag har efter mina två graviditeter typ noll sexlust, och har pratat med många som upplevt liknande. Det är ju en berg och dalbana det här med hormoner och jag tror absolut att det påverkar!

  Det betyder förstås inte att alla reagerar på exakt likadant sätt. Eller att man ska se till individerna mindre.. För i första hand är vi ju individer, och inte kön.

 294. Aktivarum Says:

  leifer:

  ”Högerblocket har ju traditionellt haft manliga röster, nu vill man vinna kvinnliga röster och gör vad man kan för att bli bättre på feminism än vänsterblocket. Givet har man då tagit till sig samma typ av feminism och problemformuleringar som vänsterblocket drivit, och med den liknande kollektivistisk syn.”

  Å andra sidan vann moderaterna regeringsmakten utan den taktiken medan de med stor sannolikhet tappar makten med den taktiken så jag har svårt att köpa att folk som hävdar detta är en taktik för att vinna röstar talar sanning.

  Vem som helst kan se att man tappar fler män än man vinner kvinnor så vad den här taktiken handlar om är ett genomslag att kvinnor är finare än män. Att 10 nya kvinnor är mer värdefullt än 25 nya män. Att kvinnor är finare än män bygger snarare på gamla känslor av chauvinism och chivarly än det har något att göra med att vinna demokratiska val.

  Så länge man inte lagstiftar så att 2 mäns röster är värda lika mycket som 1 kvinnas kommer en prioritering av kvinnor att innebära man tappar röster. Män byter parti när deras sakfrågor försvinner men kvinnor som har två exakt likadana alternativ är inte mer sannolika att välja moderaterna.

  Fattar inte moderaterna det så kan inget hindra sossarna att få makten.

 295. leifer Says:

  @Aktivarum

  Ja det är helt klart en osäker strategi. Och t.e.x ett parti som växer nu är ju SD och många män kan ju ”ruttna” och börja missnöjesrösta på dom. Därför jobbar ju nu hela etablissemanget med att måla ut SD som paria.

  Efter valet 2014 kan vi få ett helt annat läge och då kan även det politiska intresset för feminismen klinga av.

 296. Aktivarum Says:

  leifer:

  ”Ja det är helt klart en osäker strategi. Och t.e.x ett parti som växer nu är ju SD och många män kan ju “ruttna” och börja missnöjesrösta på dom. Därför jobbar ju nu hela etablissemanget med att måla ut SD som paria.”

  Ifall någon har missat det är SD Socialdemokrater minus genusideologi och mångkulturalism så moderaterna kommer att få färre röster av att attackera SD. I stort sett varenda människa som moderaterna får att inte rösta på SD kommer att rösta på Sossarna i nästa val. Folk kan sålunda säga ”etablissemanget är mot SD” bäst de vill faktum är att etablissemanget består av två sidor och det är vänstersidan som får rösterna när SD inte får det.

  ”Efter valet 2014 kan vi få ett helt annat läge och då kan även det politiska intresset för feminismen klinga av.”

  Nej valet 2014 har ingen effekt på dessa frågor för det finns inget parti utöver SD som kommenterar dem och SD blir inte tagna på allvar om de så får 20% av rösterna för det är 20% av lägre utbildade män och det är som sagt finare med 5% kvinnor än med 20% män i vissas ögon.

 297. tjenare Says:

  Genusforskningen EFTERSOM NI INTE VET VAD DET ÄR uppmärksammar just detta. Varför i hela friden ska pojkar och män anses ‘starka’ och klara sig själva???????????? Min käre, gode vän fick ingen hjälp från psyket och tog till sist sitt liv. Eftersom folk kategoriserar. Män är starka, kvinnor behöver hjälp.
  Jävligt sjukt med patriarkatet!
  genusnytt är så långt ute och cyklar så det är riktigt riktigt skärmmande.
  Ni kan börja med att slopa ordet ‘genus’ eftersom ingen av er vet vad det är, eller hur det används i forskning.

 298. Ulf T Says:

  @tjenare,

  Så det du vill ha sagt med dina svepande generaliseringar är att svepande generaliseringar är dåliga?

 299. tjenare Says:

  @Ulf T:
  jaha det är alltså inte så? Anses inte män starka och kvinnor svaga? Finns dett många andra anledningar till att män inte får den hjälp de behöver? Vilka då? PLZ tell me.

 300. Aktivarum Says:

  tjenare:

  ”Genusforskningen EFTERSOM NI INTE VET VAD DET ÄR uppmärksammar just detta.”

  Nej, genusforskningen försöker FÖRKLARA detta i enlighet med redan existerande ideologi. Att du inte fattar skillnaden mellan det och forskning visar att genusforskning har lika mycket med forskning att göra som demokratiska repupliken korea har med demokrati att göra. Forskning är ARBETE, inte en fin tite att styrka åsikter med.

  ”Varför i hela friden ska pojkar och män anses ‘starka’ och klara sig själva????????????”

  Just den där sortens frågor är vad vi inte behöver genusforskning till. Vi behöver inte teoretiska spekulativa svar på VARFÖR det är eller varit så. Det är en nonsensfråga från en PR-avdelning.

  Män och kvinnor är som de är av biologiska skäl men anledningen män inte får hjälp är att staten förväntar sig män när de behöver hjälp skall visa sig svaga för det är vad kvinnor gör och kvinnor är idag idealiserade som det goda och fina.

  Genusforskare gör ingenting för att staten skall sluta tycka män skall bli mer som kvinnor så om du tror genusforskare är på killars sida har du akut storhetsvansinne.

 301. Ulf T Says:

  @tjenare,

  Det finns massor av skäl till att människor inte får den hjälp de behöver, inte minst när ‘hjälpen’ skall komma från institutioner som förväntas vara omvårdande eftersom det står så i uppdragsbeskrivningen.

  Men du hittar inte många här som tycker att det är i sin ordning att män förväntas vara starka och därför skall ”klara sig själva”.

  Det vi invänder emot är att feminismen eller genusforskningen på något sätt skulle sitta inne med lösningen. Det de i praktiken alltför ofta gör är just att förmedla bilden att kvinnor behöver hjälp, och män klarar sig själva (alternativt – för att fritt tolka Nessy från tidigare i tråden: män är antingen ett hot mot kvinnor och behöver förändras, eller är inget hot och kan ignoreras).

  Du kanske skulle läsa Why I Loathe Feminism av Erin Pizzey. Som du kanske vet var Pizzey den som öppnade den första kvinnojouren 1971.

  Eller Who’s Failing The Family?, också av Pizzey, där hon berättar om hur de som tvingade henne till landsflykt och såg till att utsatta män inte skulle få någon hjälp var just feministerna:

  By this time, I was very aware that while many of the women were indeed ‘innocent victims of their partner’s violence,’ many were not. Of the first hundred women that came into my refuge, sixty two were as violent as the men they left. They were not ‘victims of their partner’s violence.’ They were ‘victims of their own violence.’ Most of these women had experienced sexual abuse and violence in their own childhoods. Not only were they violent in the refuge but they were also violent and abusive to their children. They were the women most likely to go back to their violent partners or if they left, to go on to form another violent relationship. These were the women who most need our love and concern. I also saw all the men who came looking for their partners and their children. I could see quite plainly that domestic violence was not a gender issue. Both men and women could be equally violent. What I had to say was suppressed. Feminist journalists and radical feminist editors in publishing houses controlled the flow of information to the public. By now the feminist movement had a strangle hold on the subject of domestic violence. They had found a cause to further their political vision of a world without the family and without men. They also had the access to money. The abuse industry was born.

  Because of my opposition to the hijacking of the refuge movement, I was a target for abuse. Anywhere I spoke there was a contingent of screaming, heckling feminists waiting for me. Hounslow Council decided to proceed against me in court and I was packed to go to prison for most of the twelve years that I ran my refuge.

  Om det är så att kvinnor idag förtjänar att kompenseras för ‘århundraden av förtryck från män’, borde kanske feminismen kompensera för de extrema påhopp som gjorts i dess namn både på män och på kvinnor som tar män i försvar, och den systematiska diskrimineringen av män som de i flera fall drivit igenom. Konstigt nog tycks inte feminister tycka så, utan envisas med att hävda att de står för allt som är gott, och undfly ansvar för allt som de inte vill stå för.

  Enklaste sättet att ses som en som står för sann jämställdhet idag är att låta bli att kalla sig feminist till att börja med. 😉

 302. Daniel Says:

  @tjenare

  ”Män är starka, kvinnor behöver hjälp”

  Män är i regel mycket fysiskt starkare än kvinnor, det är ingen socialkonstruktion.

  Det män behöver lära sig är att det inte är ett tecken på svaghet att söka hjälp utan tvärt om.

  Men det budskapet kan vi helt på egen hand föra ut sjävla, utan att massa radikalfemintiska/marxistiska genustomtar/socialkonstruktivister ska trycka ned sin politiska propaganda långt ned i halsen på oss.

  Din så kallade genus”forsking” är för mig lika värdelös ur ett vetenskapligt perspektiv som kreationism/intelligent design.

  Se att du och dina ”kamrater” jobbar hårt för att offentligt utmåla mannen som:ett djur,potentiell våldtäktsman,kvinnomisshandlare,den som alltid skiter i sina barn, den som alltid är en förövare, den som bara latar sig,alltid tar för mycket plats,den som får precis alla förmåner i samhället och alltid på andras bekostnad, den som inte kan bli kränkt utan ska hålla käften, ska maka på sig och ge plats pga kollektiv historisk skuld (aka iq-befriat trams)..mmm

  Skulle det vara så att man kan se att mannen drabbas värst tex dödsfall i jobbet så beror detta enbart på hans socialt konstruerade könsroll, dvs han får skylla sig själv och åter igen så är det kvinnan det är synd om.

  Allt detta hjälper knappast de män som mår dåligt.

  Så schas på dig!

 303. leifer Says:

  @tjenare

  Jag är emot alla former av patriarkat liksom matriarkat. Och jag hoppas alla på genusnytt är det, för poängen är att jobba mot verklig jämställdhet för båda könen. Det handlar inte om att gå tillbaka till nåt gammalt (även om genusnytt har en hel del såna skribenter tror jag), utan det handlar om en ny väg till jämställdhet. Detta för att ”vi” just anser att män blivit försummade. Feminismen är dock inte lösningen, för den bryr sig inte om män, bara kvinnor.

 304. Ulf T Says:

  Jag noterade förresten en intressant sak:

  Den studie som gjordes av Rudman och Goodwin, där det visades att kvinnor har mer än 4 ggr starkare ”in-group preference” än män – och att män i princip saknar en mekanism för in-group preference, som skulle göra dem benägna att agera för att gynna män i allmänhet – beskrivs här:

  http://www.apa.org/monitor/dec04/women.aspx

  Det är en rätt anmärkningsvärd studie.

  Jag sökte sedan på Stephanie Goodwin för att se vad hon sysslar med, och slogs av hur kort hennes lista av publikationer är. Sedan slogs jag av att hon faktiskt inte listar ovanstående artikel alls!

  Det behöver förstås inte betyda något… Kanske det inte fanns plats med fler publikationer, och hon tyckte att de andra var viktigare? Vad vet jag? Det vanliga bland forskare är annars att de listar allt som över huvud taget går att kalla för ‘publikation’.

  …ok, det var inte platsbrist, eftersom Laurie Rudman har med den på samma typ av profil, och betydligt mer därtill.

 305. tjenare Says:

  Herregud. Jag är högutbildad och jobbar heltid. Hinner tyvärr inte läsa alla era förslag, även om jag förstår att det är objektiv forskning och inte tyckande baserat på personliga upplevelser och åsikter.

 306. tjenare Says:

  Leifer: och ni bryr er om både kvinnor och män på den här sidan? Lite för mycket konspirationsteorier för att verkligen tillföra något till genusforskningen ( som handlar om alla kön för övrigt). Det enda ni bidrar till är tyvärr att elda upp varandra samt omnämnas av Bittra vita män. …

 307. Heat Says:

  Jag spinner vidare lite på ekonomi. Eftersom alla förstår nog att om man är sjukskriven så har man alltså ingen vanlig lön (såvida man inte är politiker). Nu kan man förvisso besöka psykiatrisk vård ändå, men i de flesta fall när sån vård är aktuell så handlar det ju om en ganska lång tidsperiod.

  Karin Thurfjell på SvD’s Faktakollen ger Åkesson ”rött ljus” idag angående påståendet att 700000 pensionärer har små marginaler. Skälet till att han skulle ha fel menar hon beror på att den sammanlagda disponibla inkomsten hos alla med garantipension varierar. Ola Grönnesby på pensionmyndigheten säger att någon kan vara sammanboende med någon med högre inkoms.

  Ja, det kan man säkert, men sammanboende är inte underhållskyldiga gentemot varandra. Det är av skillnaderna mellan Gift/sambo. Nu kan man ju ha ett personligt tyckande att man ”hjälps åt”, men det hör inte hit. I lagen står också att alla har rätt till ett självständigt liv.

  Jag är lite förvånad här att feminister inte verkat reagera alls på hur väldigt många, och det är många kvinnor, som är beroende av sin partners inkomst i detta, och hur det ger ett beroende, låser in någon i ofrihet och osäkerhet.

  Ska tilläggas att det här gäller även dagens unga som får aktivitetstöd och bostadstillägg, vilket är ganska många. Och det är inte lätt att hitta en bostad eller få bostadskontrakt idag.

  Att söka vård kan kosta en hel del också, det är inte bara upp till fribelopp, utan det kan krävas en hel del annat också. Det kan bli en skam att be sin parner betala för det. Att som en man öth. ha en partner och vara sjukskriven är nog rätt ovanligt, och det borde ju se som positivt och viktigt.

 308. leifer Says:

  @tjenare

  Tråkigt att du är så negativt inställd till jämställdhet för båda könen. Ditt första inlägg lät ju annars så bittert över att män förtrycks i dagens Sverige, vilket ju är just det vissa av oss här kämpar för att förändra. Lika rättigheter för män alltså.

 309. Joakim Says:

  @leifer
  Du har inte slutat ta meningar ur sina sammanhang märker jag, för jag skrev nämligen till: ”…utan det enda jag noterar är om du tilltalar mig eller inte.” Alltså finns anledning att läsa dina kommentarer, men däremot inte bemöta dig i sak, för det klarar du inte av.

  Tack förresten för att du tror att jag har för stort inflytande för att ”ni” ska kunna ”ta i tu med mig”! 😀 Hade det inte varit kört hade du ju fått med dig tillräckligt många för att kunna frysa ut mig, eller hur?

  ”I övrigt är ditt inlägg bara fyllt av dumheter, som att du skulle vara helt oskyldig (vilket är det mest tragikomiska) eller att jag ser dig som t.ex. Nessy (vilket jag inte sagt). Kom ner från dina höga hästar och jobba istället för verklig jämställdhet. Jävligt otrevlig och dryg vet vi redan att du kan vara, men det är ingen merit i dessa sammanhang, tvärtom.”

  Bara för att komplettera din bristande läsförståelse så får jag väl upprepa mig den här gången också: Och snälla du, dra inte upp allt annat som jag redan svarat på i diskussionen du valde att lämna.

  Vet du vad leifer, vi kan gärna fortsätta där vi var i kommentarsfältet jag länkade till, men jag tänker inte upprepa någonting här. Valet är som sagt ditt. Säg till om du vill fortsätta där, och vill du inte det så finns det som sagt ingen som helst anledning att skriva till mig här heller. Jag har redan erbjudit att vi ska fortsätta ignorera varandra, och du bara tjafsar vidare. Tjafsa i rätt forum ffs!

  P.S. Ett undantag som jag kan tänka mig att säga här: Du ville absolut veta vilka mansfrågor jag stod för sist. Nu när du läst vad jag skrivit till Nessy och FumikoFem borde du ha fått svar på den frågan trots att du är fullständigt okapabel att be om ursäkt, eller hur? Du kom alltså lindrigt undan, eller helt undan rättare sagt, med att få svar på den fråga du tjatade om sist, och det är väl ändå något att vara glad över? Tror du fortfarande att jag bara vill sabba? Uppenbarligen, det har du bestämt dig för. D.S.

 310. Joakim Says:

  @tjenare
  Jag orkar inte bemöta samma sak en gång till, läs vad vi redan har skrivit till FumikoFem och Nessy, eller i alla fall vad jag har skrivit. Jag har varit lite slarvig med att läsa de andras svar, men jag har i alla fall svarat på exakt det du försöker säga bakom din överväldigande härskarteknik. Viktiga kvinnofrågor finns, men det här är mer eller mindre uteslutande en mansfråga. Och du, var snäll och inte missbruka grammatiken med versaler, frågetecken och utropstecken. Du behöver inte sänka din trovärdighet ännu mer.

 311. Joakim Says:

  Sen det här med konspirationsteorier, ”tjenare” – på vilket sätt är patriarkatet inte en konspirationsteori?

 312. leifer Says:

  @Joakim

  Orkar inte läsa hela ditt inlägg för det är fruktlöst att debattera med dig. Var bara komiskt att du tycker jag ska undvika att debattera med alla som heter ”Joakim” här. Mig kunde du ju känna igen på en mer ovanlig nick och dessutom en avatar jag haft ett tag.

  Min kommentar om abort till ”dig” handlar lika mycket om att diskutera såna ämnen med andra här. Detta är ett publikt forum, inte vår lilla brevväxling. Därför är det bra om du försöker vara konstruktiv i fortsättningen eller då helt avstå vidare kommentarer.

  Så här i efterhand ångrar jag att jag ens började tjafsa med dig (men reagerade på ditt överdrivna påhopp), det är inte vad jag står för och det finns mycket viktigare saker att lägga energi och tid på.

  Over and out.

 313. Joakim Says:

  @leifer
  Bra. Om du inte orkar läsa mina inlägg och har viktigare saker att lägga energi och tid på så behöver du inte fortsätta upprepa det du redan sagt. Ett publikt forum betyder inte heller att du har rätt att kommentera vad just JAG skriver, däremot kan du gärna få svara på vad andra skriver till mig.

  I alla fall, jag ska vara snäll och svara på din kommentar om mitt nick: Jag har valt att fortsätta med att bara kalla mig Joakim eftersom det så sällan dyker upp någon annan ”Joakim”, och då har jag förtydligat att det är någon annan än den ”vanlige”. Uppstår problemet på riktigt och någon ny aktiv verkligen inte är villig att byta kommer jag att lägga till något förtydligande som efternamn eller första bokstaven på mitt efternamn. Någon måste, så i så fall gör jag det. Tills vidare kan du nog nästan utgå från att det är jag, för jag är väldigt aktiv på GenusNytt och det uppstår väldigt sällan att två stycken med samma nick skriver i samma tråd. Låter det överkomligt? Om vi nu lägger konflikten åt sidan alltså och diskuterar rent tekniskt alltså.

 314. tjenare Says:

  @joakim! Tja .. sen man började beforska området kanske? Eller? Du kanske ska börja om från början: läs de religiösa skrifter som ligger till grund för västerlandet. Sen kan du skippa lite och gå till den era som kallas för Upplysningen. Sen kan du kolla in vilken historisk och laglig text som helst. Eller? Vad menar du? Så ignorant kan väl ingen vara? Säg att du skojar…

 315. Joakim Says:

  @tjenare
  Va?! Vad svamlar du om, överhuvudtaget?! Blir alldeles trött av att ens försöka förstå dig. Försöker du bevisa patriarkatets existens så får du faktiskt anstränga dig lite mer. Kräver du på allvar kompensation till dagens kvinnor i allmänhet för vad som drabbat kvinnor historiskt?! Din överkränkta arvskuldsfeminist. Vill du ha kompensation för vad som drabbar kvinnor i Saudiarabien också eller?!

 316. Heat Says:

  Det finns ett strukturellt skuldbeläggande av män som mår dåligt av olika orsaker, man förutsätter att de inte sökt vård eller att de inte ”visat känslor, talat om sina känslor”. Eller inte visat ”rätt” känslor, dvs det som den kvinnliga normen har ställt upp. Stereotypa fördomar och en ignorans angående könens olika problematik, när det kommer till män.

  Jag känner ibland att jag bara skulle vilja trycka ner Zyprexa i halsen på alla som tror att om man har ordentligt med psykofarmaka hemma så vill man inte begå självmord. Jag skulle vilja trycka ner fluddret och skruva igen käken, samt ge lite ECT så ni tappar minnet också. Då har ni sökt ”vård”.

  För vilken vård avses? Vilken evidens har den? På vilka underlag? Vilka sjukdommar pratar vi om etc.

  Hela diskussionen blir infantil för att man förenklar allt. Det är precis som att säga att alla hemlösa kunde söka försörjningsstöd om dom bara kunde låta bli att vara så ”macho”.

  @tjenare

  ”Min käre, gode vän fick ingen hjälp från psyket och tog till sist sitt liv. Eftersom folk kategoriserar. Män är starka, kvinnor behöver hjälp”

  Men på vilket vis motsäger det något ”vi” sagt här? Det finns bemötandeskillnader i vården på precis samma sätt som om jag går en sväng på stan och möter folk. Det är människor jobbar i vården, och den är utformad på ett visst sätt sedan gammalt, inte mycket har hänt, även om vissa genusfantaster verkar tro att svensk psykiatri är oerhört avancerad och effektiv.

  F.Ö När det gäller forskning så kan den bl.a vara baserat på enkäter som ex. jag själv fått hemskickade och fyllt i. För forskning är liksom baserad på människor, såvida ”forskarna” inte dragit allt ur röven, vilket också sker.

 317. Heat Says:

  Det borde vara mer inriktning mot arbetsmarknad och gemensamma aktiviteter i vården för vuxna män. Istället så blir framförallt män hemskickade med en pillerburk i näven, tillbaka till ensamheten.

  Kommuner satsar framförallt på rehab för kvinnor( med barn), typ, ”skogens läkande kraft”, ”grön rehab”, hängmattor i skogen, tal av beteendevetare, visning av slagrutor. Spännande kanske men kan säkert också kännas förnedrande och meningslöst.

  Konstigt också att feminister i princip skyller på barn (pojkar) att dom gör fel, och därför inte får hjälp. Men det ligger iof. helt i linje med ”antipluggkultur” mm

  Jag minns förresten när man fyllde i enkäter i skolan som ung, att man var inte speciell sanningsenlig där, man var rädd att ens handstil skulle kännas igen och sådär, fyllde i oseriöst etc

  Så det blir ju inte statistiskt säker information via enbart sådana undersökningar. Ibland kan det ju vara bättre att se på själva handlandet. Och det första en statlig jämställdhets och genusinstution borde fokusera på är ju pojkar och männens dåliga hälsa som leder till så höga självmord.

 318. Feminismen och mansfrågorna - Genusfolket Says:

  […] blogg där åsikter som att feminismen inspirerar kvinnor att mörda män och att feminister är ansvariga för att pojkar tar livet av sig läggs fram utan någon som helst analys. Jag har läst […]

 319. Heat Says:

  Jaha…suck, då har ännu en feminist bloggat ang. denna blogg som hon refererar till som ”tea-party rörelsen”…. beklagar sig över att ingen som helst ”analys” görs. Det är sorgligt. Damen i fråga sitter och väntar på att någon ska analysera hennes feminism, när vi disskuterar självmord bland pojkar och män.

  Och hon babblar på om sin feminism… säkert 60 gånger nämns feminism i olika former i ett inlägg som säger absolut ingenting.

  Jag menar, även om det nämns här att feminister haft ett ansvar (som falskt påstått sig jobba för jämställdhet men totalt ignorerat halva befolkningen, förutom vad gäller häcklande och skuldbeläggning) så är det faktisk inte feminister som är intressanta, utan sakfrågan, förändringarna och lösningarna.

  Och det här är ju en blogg, ingen skrivelse till regeringskansliet. Meningen är ju liksom att man kan disskutera saker eller bara framföra en synpunkt. Men jag kan inte se att varken feminister eller sk. genusvetare någonsin haft intresse eller kommer med något som kan skapa bättre förutsättningar för hälsan hos befolkningen. Och inget som har med verkligheten att göra. I vanlig ordning sviker ni männen. På alla fronter. Det är så många människor som är så otroligt fega och ynkliga när det kommer till att bry sig om män.

 320. leifer Says:

  Heat

  Man kan verkligen ogilla feminismen av idag men tänk på att den även öppnat en del dörrar för män. Att ifrågasätta patriarkatet och den manliga könsrollen att vara en prestationsmaskin, soldat etc.

  Här är ju ett centralt problem för en ny rörelse, hur ska man förhålla sig till feminismen? För det gäller ju samtidigt att ta tydligt avstånd mot patriarkatet, för en sann ny jämställdhet för båda könen.

  Risken är ju också om man tar Assanges parti, att man framstår som nånting man egentligen inte står för. Och tar man parti för att han är könet man, är det ju samma problem som feminismen hamnat i idag, dvs man tar enbart parti för det egna könet.

 321. Heat Says:

  @leifer

  ”Att ifrågasätta patriarkatet ”

  Ja, fast gör den det? Jag tycker snarare att feminism och sk. patriarker stödjer varann. Och att vi nu t.ex inte har värnplikt för män är ju inte feminismens förtjänst (möjligtvis för pojkar fått så pass mycket sämre hälsa då…)

  Jag tycker fortfarande mannen ses som en prestationsmaskin som ska jobba för kvinnor, en som inte har något eget värde. Män är inte frigorda idag.

  Jag står ju verkligen inte för något slags patriarkat-samhälle. Jag vill gå rätt långt för att uppnå bättre förutsättningar för alla, för att det ska bli mer harmoni och rätt behandling i samhället, där båda könen ses som lika mycket värda.Och jag menar konkreta åtgärder, inte bara ”bli av med feminismen”.

  Alltså vad gäller assange, jag är inte så insatt i det faktiskt får jag erkänna. Det enda jag har gemensamt men honom är att råka stöta på en grinig feminist, vad som är sant i det fallet kan inte jag avgöra annat än att det är oerhört märkligt, och att feministeliten är inblandad.

  Jag tror risken att en ny stor jämställhetsrörelse skulle hamna i en situation där man bara bryr sig om män är minimal. Vi kommer nog aldrig komma ifrån att män/kvinnor liksom känner mindre för män generellt, därför är ju lagen och samhällets uppbyggnad så viktig för män.

 322. leifer Says:

  Heat

  Funnits en hel del kritik mot patriarkatet och problematiserande av det. Men jag håller med, idag går patriarkaliska idéer och feministiska hand i hand. I viss mån kanske en oheliga allians. Feminismen har på nåt sätt också nåtts väg ende när det gäller kvinnlig frigörelse och det är väl naturligt att den då radikaliseras. N ska ju var enda sten vändas, hur liten den än är, i jakten på områden där kvinnor antas kunna vara missgynnade.

  Detta då samtidigt som man missar enorma områden där män missgynnas, men där också kvinnor då har stora fördelar. Förvisso är ju fördelar ibland nackdelar, så som makt och ansvar ofta går hand i hand, men ändå. Vill man ha jämställdhet och menar allvar, så handlar det ju i slutändan om att inget kön ska ha några fördelar på nåt väsentligt område. Och det är väl också nåt som vi här stödjer, liksom de som kallar sig jämställdister, eller?

  Ibland får jag en känsla av att en majoritet av de som skriver här, inte vill ha full jämställdhet. Och att automatiskt ta Assange parti är ju en sån faktor. För mig är han inte nåt skyldig kön, men han är heller inte givet oskyldig. Förvisso kanske huvudfrågan gällde huruvida han var hiv positiv, och vad jag vet så har kvinnorna testat sig negativt. Men vem av de som försvarar Assange, vet exakt vad som hänt?

  Jag är sen helt med dig om att män inte frigjorts ännu. Det är en revolution jag hoppas på och vill kämpa för! Då är vi kanske i alla fall två, en bra start. 🙂

 323. Heat Says:

  @leifer

  Nej, du har nog rätt i att en del här kanske är nöjda som det är, minus feminismen då..

  (Ursäkta för alla stavfel och märklig meningsuppbyggnad ibland, jag har enorma koncentrationsvårigheter pga. sömnbrist).

  Ja, jag menar inte heller att män ska få en massa fördelar som inte kvinnor får, däremot kan man satsa på olika saker, men resursfördelningen ska vara rättvis. Idag ser det ofta ut som exempelvis med F-kassans rehab, där man ignorerar män.

  Och det klart jag hänger på revolutionen 🙂

 324. Heat Says:

  Det finns ju specifika fall där män/kvinnor skiljer sig åt på ett bilologiskt vis, blödarsjuka etc. Då utgår ju hjälp till det utan att det ska påverka annan hjälp.

  Men att man idag nästan bara satsar på tjej-nånting (kurser etc), för att man vill utjämna på arbetsplatser där det idag finns fler män, men inte gör motsvarande satsning kill-nånting, är helt galet. Unga killar ska i vanlig ordning vara prestationsmaskiner som ska fixa allting själva. Dom välkomnas inte i det tekniska arbetslivet och inte i det människoinriktade arbetslivet, helt enkelt ovälkommna överallt.

  Samtidigt som det basuneras ut att kvinnor har speciella egenskaper och förmågor som ”mjuka värden”, social kompetens, multitasking etc. Män däremot har en ”maskulinitet” som måste problematiseras och egentligen inga bra egenskaper alls.

  Har man ett problem som i skolan, att pojkar är ointresserade, skolkar och mår dåligt, måste man försöka lösa det. Har man en ambition att få in män i vård, skola, omsorg så kan man ju inte feminisera utbildningen och utestänga dem ytterligare. Det råder ju redan en kvinnlig hegemoni på arbetsplatsen som kan vara svårforcerad till att börja med.

  Men det ”Ness” säger här om att hon vill se tjej/kvinno-grupper inom allmän slutenvård, att man genast ska skilja ut tjejer/kvinnor från männen och skapa en egen vårdgrupp för dem, är så typiskt feministtänk. Det blir ju endast förståeligt om man ser alla män som onda potentiella våldtäktsmän, men inte annars.

  Att män är lika rädda som kvinnor när dom hamnar i en sån situation verkar inte en feminist kunna förstå. Att det finns hundratals olika skäl för rädsla, oro etc hos en människa. Det blir många grupper. Men för henne så finns bara kvinnor, ihopklumpade till ett kollektiv. Och när männen kommer dit är dom så pass farliga djur att dom inte kan vistas i samma rum som kvinnor.

  Jag tror inte att det på något sätt är vanligt att någon blir attakerad eller liknande, säkerheten är hög, många vårdare per patient som finns tillgängliga, det handlar om rädslan för att bli påhoppad. När jag beskrev det, så menade jag känslan. Man stålsätter sig för man blir osäker i en sån situation, det är inte bra för någon. Enda sättet är att skilja ut de störiga, och de med psykoser från början ovasett kön.

  Sen är det bra om det faktiskt fanns nån vård. Att det exempelvis är någon som kommer fram och pratar med patienterna, och att det faktiskt uprättas en handlingsplan, istället för att lösa in folk bara.

 325. Heat Says:

  …*låsa in folk bara*

  F.ö så verkar kvinnor överlag vara mer rädda för män som visar sig svaga, än män som är starka och våldsamma.

 326. Nej Fredriksson, feministisk forskning kan tvärtom förhindra självmord bland män « Tuggmotstånd Says:

  […] svartmålningen och smutskastningen av feminism slutar inte där. I en artikel signerad antifeministen Beatrice Fredriksson på Genusnytt så resoneras det i ungefär samma misogyna anda och feminismen anses av någon […]

 327. Feministisk forskning kan tvärtom förhindra självmord bland män « Tuggmotstånd Says:

  […] Men svartmålningen och smutskastningen av feminism slutar inte där. I en artikel signerad antifeministen Beatrice Fredriksson på Genusnytt så resoneras det i ungefär samma misogyna anda och feminismen anses av någon makalös anledning vara syndabock avseende det faktum att fler män än kvinnor tar självmord. Artikeln i fråga handlar om unga mäns psykiska ohälsa och skribenten gör feminism och jämställdhetsarbete ansvarigt för mäns självmord under titeln: “Vidrigt feministiskt svek mot unga killar”. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: