Kvinnopengar vid Göteborgs Universitet

by

Den Humanistiska fakulteten vid Göteborgs Universitet har infört särskilda kvinnopengar för att hjälpa fram kvinnliga forskare. Det handlar om särskilda medel för att ge kvinnliga docenter några månaders heltidsarbete för befordran till professor.

”Många kvinnliga professorer går nu i pension och man tycks inte ha tänkt på betydelsen av jämställdhet när det gäller att återbesätta tjänsterna”, säger Lisbeth Larsson, vicedekan för forskning vid Humanistiska fakulteten.

Regeringen har bestämt att fram till 2015 ska minst 40 procent av alla nyanställda professorer vid Göteborgs Universitet vara kvinnor.

Läs mer här. Detta exempel på mansdiskriminering är med i min bok om mansdiskriminering, som snart kommer ut.

Annonser

54 svar to “Kvinnopengar vid Göteborgs Universitet”

 1. Sara1 Says:

  Jag börjar känna mig som en tjatig gnällkärring:) men vilken kvinna med självaktning vill ha framgång med kvinnopengar för att öka en institutions krav på jämställdhet? Alla vet att du blir curlad, hur framstår det i kollegors ögon?
  Och vad säger det om kvaliteten på institutionen?

 2. Ulf T Says:

  ”Man tycks inte ha tänkt på betydelsen av jämställdhet”, säger man, och sätter igång att särbehandla en viss grupp…

  (som av en tillfällighet den grupp som är i majoritet på högskolan).

 3. Matte Says:

  Vad innebär jämställdhet i Sverige egentligen? Är det så nära 50/50 som möjligt eller innebär det samma möjligheter, skyldigheter och rättigheter och sen blir utfallet som det blir.

  Om det är 50/50 som är jämställdhet så innebär det diskriminering i min bok. Som exemplet i tråden visar. För att uppnå ”jämställdhet” så måste man diskriminera.

 4. Malte Skogsnäs Says:

  Bahh! Det där är väl för bövelen inte jämställdhet! Sabla kvinnor som bara ska åka snålskjuts i samhället.

 5. Musse Pig Says:

  Matte, det är helt klart (jag skojar inte alls) att ju fler kvinnor desto större jämställdhet. 100% kvinnor är mest jämställt. Detta gäller enbart yrken och sammanhang som ger eftertraktade, statusfyllda och högavlönade maktpositioner.

 6. Musse Pig Says:

  Malte, det är inte kvinnor i allmänhet som ska klandras. Det är feminister, såväl kvinnliga som manliga, och de kvinnor som glatt drar fördel av diskrimineringen.

 7. Rick Says:

  @Sara 1:
  Jag håller helt med dig. I dagens samhälle finns det i princip två grupper med tunga befattningar. De som själva jobbat sig fram till dem (både män och kvinnor) och de som blivit inkvoterade (nästan uteslutande kvinnor). Följden av detta är att man i regel kan utgå från att en man på en tung befattning jobbat sig fram till den, medan man om kvinnor aldrig kan vara riktigt säker.
  Inom nationalekonomin finns en berömd studie kring hur förekomsten av dåliga exemplar drar ner priset på begagnade bilar. Ytterst få kan ju exakt veta vilka som är de dåliga exemplaren och därför går priset ner på även bra exemplar, vilket i sin tur leder till att de bra exemplaren hålls borta.
  Förlåt att jag gör denna jämörselse mellan kvinnor och bilar, men faktum är att denna könskvotering vid universiteten riskerar att leda till att även smarta kvinnor söker sig annorstädes, eftersom kvotkvinnorna förvandlar univeristeten till lekstugor.

 8. Sara1 Says:

  Regeringen storsatsar på elitforskning:
  Björklund; ”Vi är duktiga på bredd men behöver spets”
  http://sverigesradio.se/sida/gruppsida.aspx?programid=83&grupp=10974&artikel=5250641

  Hur går det ihop med kvinnopengar på universitet?

 9. Observer Says:

  Vi vet väl alla vad jämställdhet i Sverige innebär.
  Såg nyss ett reportage från en förening där styrelsen för nästa år redovisades. Där var det fullständig jämställdhet, dvs bara kvinnor.
  Hörde även på Aktuellt i går om den danska statsministern. Frågan från den svenska reportern (naturligtvis kvinna) var om hon inte granskades hårdare för att hon var kvinna. Detta bekräftades naturligtvis av reportern i Köpenhamn, också kvinna. Bredvid i den svenska studion satt en manlig reporter – som ett fån.

 10. Lisa Says:

  Svensk forskning tappar mark alltmer i takt med att meriter blir mindre värda jämfört med könstillhörighet. Samtidigt får välmeriterade kvinnliga forskare stämpeln på sig att vara inkvoterade.

  Notera även att MINST 40% av de nyanställda professorerna på universitetet ska vara kvinnor. Det lär bli svårt att få minst 40% nyanställda professorer på alla institutioner så på några ställen kommer det att bli betydligt mer än 50% nyanställda kvinnor.

  Och vi vet ju att ju större andel kvinnor desto mer jämställt, enligt medielogiken och regeringslogiken. Det mest jämställda stället blir kanske Genusvetenskap med uppemot 100% kvinnor bland rekryterna?

 11. Bengt Says:

  Om kvinnor är lika duktiga som män inom olika discipliner (där ren muskelkraft inte är av vikt) vilket hävdas av feminister och som dessutom är logiskt rent biologiskt sett så kommer med tiden hälften av alla professorer att vara kvinnor!

  Några extra ”genuspengar” eller krav på ”kvotering” behövs alltså inte!

 12. dolf Says:

  Man borde ju först och främst kräva att det vore minst 40% män på alla nivåer, från antagna studenter till professorskor, inom de institutioner som ägnar sig åt genus- och jämställdhetsforskning. Det borde ju vara den viktigaste sektorn av alla att se till att den är jämställd, eftersom den är tongivande och styr jämställdhetsarbetet i övriga samhället.
  Men något säger mig att de skulle få mycket svårt att klara av att uppnå målet med 40% män, förmodligen vore det enda sättet de skulle kunna gå i land med det vara att reducera antalet antagna och anställda kvinnor ner till en storlek som matchar tillgängligt manskapital.
  (Allra bäst vore förstås om man helt sonika stängde skiten, men då går min poäng förlorad)

 13. Mats Says:

  Ständigt dessa fördelar till redan privilegierade svenska medelklasskvinnor.

 14. Joakim Says:

  Att kvinnor kvoteras in till höga befattningar har ju pågått ett bra tag redan. På min arbetsplats finns flera exempel på detta. Som man har du alltid en betydligt mindre chans när det är dags att anställa nya chefer. Kvinnorna har helt enkelt en gräddfil.

  Det som händer är såklart att det skapar en känsla av missnöje och orättvisa hos många män som kämpat, visat framfötterna och som tveklöst var värda en chans men som gallrades bort på grund av medfödda egenskaper som en individ inte kan råda över.

  Det i sin tur skapar ett dåligt arbetsklimat. Man känner ju inte precis någon respekt för en kvinnlig chef som är både yngre, mindre erfaren och sämre utbildad än en själv. Faktum är att det många gånger blir som ett hån. Det går inte att ta en sådan situation seriöst.

  Personligen är jag 100 procent övertygad om att detta skadar Sverige något enormt. Speciellt när kvoteringen sker inom så viktiga områden som våra högskolor och universitet. Landets konkurrenskraft internationellt på en allt viktigare global arena håller på att vattnas ur av ideologiska skäl. Det blir lite à la Sovjetunionen över alltammans.

 15. Joakim Says:

  Vill också lägga till att det inte sällan resulterar i inofficiella chefer. Det vill säga andra kvinnor och män som egentligen sitter på den riktiga kompetensen, som egentligen tar det riktiga ansvaret men som bara är vanliga anställda.

  Så där sitter den invoterade kvinnliga chefen med en bra lön och är inget annat än en marionett. Helt beroende av sina underordnade som drar i spakarna.

 16. Patrik Says:

  Det börjar likna ett matriarkat i ordets rätta bemärkelse – ”en samhällsordning där den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av kvinnor”.

 17. Ulf T Says:

  I en tidigare kommentar noterade jag att andelen kvinnliga professorer 2010 har fördubblats sedan 2001.

  Skall man ägna sig åt reglering behöver man vara uppmärksam på derivatan. 😉

  Här är för övrigt den nuvarande könsfördelningen bland professorer, uppdelat på ämnesområden:

  http://www.scb.se/Pages/ThematicAreaTableAndChart____334585.aspx

  Eftersom jag inte att ‘lika utfall’ är något bra mått på jämställdhet tycker jag inte att man kan dra några snabba slutsatser, annat än att onekligen finns det fler manliga professorer än kvinnliga.

 18. Rick Says:

  @Joakim
  Jag instämmer, men vill tillägga en ytterligare observation. Det rekryteras fortfarande en del män till chefer, men dessa tenderar att vara de absolut mest framfusiga karaktärerna. Eftersom konkurrensen bland män många gånger blivit nära nog extrem, p.g.a. färre poster öppna för män, premieras de män som armbågar sig fram. Bland kvinnorna resulterar kvoteringen i att oerfarna, ointresserade och ofta inkompetetnta kvinnor blir utnämnda (vid sidan av kompetenta och driftiga kvinnliga chefer, det ska tillstås).
  Män med hårda nypor förväntas helt enkelt sköta jobbet för de lealösa kvotkvinnornas räkning. Förlorarna är förstås alla anställda som inte trivs i strikt hierarkiska miljöer.
  Jag kan faktiskt tänka mig att undermedvetna processer spelar in här. Kvinnorna själva vill ofta bli ledda av alfahannar och de föraktar de mer resonerande och empatiska männen, som på detta sätt går att hålla borta från flera positioner.
  Vi är alltså på väg tillbaka mot ett samhälle vi länge inbillat oss att tillhör det förflutna.

 19. Men@Work Says:

  Precis som i arbetslivet är det direkt farligt att sätta den fria konkurrensen ur spel i den högre utbildningen. Om genusvansinnet fortsätter äventyras Sveriges position som forskningsnation, och i förlängningen då även vår ekonomi och välfärd.

  Genustjafs och feminism står i bjärt kontrast till demokratiska värderingar, frihet, rättvisa, rättsstat och yttrandefrihet. Den har således inget här att göra. Den ska städas ut till historiens skräckkabinett över havererade och totalitära ideologier.

 20. schmucken Says:

  Att kvotera in på basis av kön (eller all annan typ av kvotering f.ö.) kan aldrig vara rätt och riktigt – det lär sluta med ett rejält magplask!

  Det blir ”jämställdhet in absurdum” – om vi nu ska ha millimeter-/pettimeterrättvisa bör i sådana fall även hänsyn tas till ursprung (invandrarbakgrund kontra ”helsvensk”), politisk hemvist (vänster kontra höger), samhällsklass (rik kontra fattig) eller varför inte också kvotering baserat på fysiska attribut (storlek, längd, vikt, hårfärg…)?

  Vilket nonsens dessa inkvoteringar är!

  Det enda rätta är att anställa/rektrytera på grundval av kompetens och personlig förmåga, allt annat är irrelevant i den schmucke världen.

  Som sagt – inkvotering = ”jämställdhet in absurdum”.

  / schmucken

 21. Ulf T Says:

  Här kommenterade jag trenden i rekryteringsbasen för professurerna:

  Sedan 1990 har andelen kvinnor ökat från en tredjedel till närmare hälften (47 procent) av doktorandnybörjarna. Om man exkluderar de utländska doktoranderna, som utgör en tredjedel av doktorandnybörjarna, är andelen kvinnor 51 procent. Även om könsfördelningen bland samtliga doktorandnybörjare är jämn, är den ojämn inom de olika ämnesområdena. Mest ojämn är könsfördelningen inom teknikvetenskap (29 procent kvinnor, 71 procent män) och medicin (59 procent kvinnor, 41 procent män)

  Om man alltså ger sig till tåls lite, så kommer de absoluta proportionerna jämna ut sig. Men eftersom andelen kvinnor ökar såväl bland doktorander, lektorer och professorer, kan man knappas sluta sig till att kvinnorna behöver extra hjälp. För de som anställs nu, vore det snarare intressant i så fall att kolla om männen är de som blir diskriminerade.

 22. Joakim Says:

  Väldigt intressanta reflektioner Rick. Jag känner igen det du beskriver.

  Och som sagt, förlorarna är de vanliga anställda som belastas med mera ansvar och större arbetsbördor utan att få belöning för detta. Istället blir belöningen en striktare hierarki och mindre inflytande, vilket du är inne på.

  Det hela är på något sätt det klockrena receptet för hur man skapar en riktigt dålig och destruktiv arbetsmiljö.

 23. Sara1 Says:

  Så får man inte glömma den där könsmaktsordningen, där män håller tillbaka kvinnor genom diverse strukturer och därför måste kvinnor inkvoteras:):)

 24. Mats Andersson Says:

  Nu ska 3 miljarder (skattepengar) satsas på att få spets på svensk forskning. Tänk att våra obildade politiker inte fattar att det är deras tidigare misstag som orsakat detta problem. Dom borde sluta använda universiteten för sina egna intressen i regionalpolitik, feminism och arbetsmarknadspolitik. Det är klart det blir trams.

 25. Eva Ellnefors Says:

  Att sätta ett MÅL på 40% och hota med att dra in pengar är lika vansinnigt som när man fick för sig att en viss procent i skolan skulle 5:or, en viss 4:or etc. De som skulle godkänts fick 1:or och 2:or! Andra fick bättre betyg än de skulle haft” Nu var ju inte detta grundidén men så gjorde man i klasserna! När kvinnor kommit så långt karriären att de kan bli professor har de knappast småbarn längre. Om de inte går vidare behöver det inte betyda att de är sämre, de kanske inte vill helt enkelt. De kanske sätter barnbarn och gamla föräldrar före. Men idag anses det enbart som ett straff att ta hand om sina närmaste, samtidigt som barn- och äldreomsorg blir allt sämre! Någon valfrihet är det inte tal om.

 26. Rick Says:

  @Eva Ellnefors
  Många kvinnor brukar alltför ofta nedvärdera det de själva gillar och uppvärdera det de ser männen göra. Om vi föreställer oss att kvinnorna i en nära framtid utgör 90% av profesorerna vid vissa fakulteter och ”bara” 30 % vid andra, så kommer de att uppfatta detta som en skriande orättvisa, eftersom de kvinnodominerade områdena inte längre räknas in i helheten. Dessa områden saknar nämligen status i feministernas ögon.
  Dessa kvinnor ser nämligen allting i termer av status och de tillskriver alltid det männen gör hög status. Så fort kvinnor blivit aktiva i högre grad upfattar de en statussänkning. Detta har redan skett inom flera yrkesgrupper, såsom lärare, präst och sannolikt även läkare.
  Den senaste tidens raseri mot dataspel tycker jag illustrerar denna tankegång. Varför skulle annars mediefeministerna drabbas av raseriattacker om de inte kände på sig att dataspelen är av högre status än t.ex. böcker – en tankegång jag själv inte skulle stå för, men ack så många feminister.

 27. Matte Says:

  @Patrik

  ” Det börjar likna ett matriarkat i ordets rätta bemärkelse – “en samhällsordning där den sociala, politiska och ekonomiska makten innehas av kvinnor”.

  Ja de har haft makten socialt (familj, barn osv). Nu är det minst 50% inom politik, utbildning och ekonomi som gäller också.

  Det oroväckande är att de flesta män i Sverige går med på det och låter feminismen härja fritt. Männen kanske vaknar när de är reducerade till spermabärare och muskelkraft.

 28. barfota Says:

  @Sara1 30 augusti 2012 kl. 7:14

  ”Jag börjar känna mig som en tjatig gnällkärring:) men vilken kvinna med självaktning vill ha framgång med kvinnopengar för att öka en institutions krav på jämställdhet? Alla vet att du blir curlad, hur framstår det i kollegors ögon?
  Och vad säger det om kvaliteten på institutionen?”

  Jag får väl sälla mig till ”gnällkärringarna” då eftersom jag håller med dig till 100%. Vet inte hur länge du hängt här på Genusnytt, men jag har från dag ett när jag fick höra talas om feminismen hävdat att feminismen är kvinnoförnedrande och t.o.m. att feminismen slår hårdare mot kvinnor än mot män.
  Ingen här inne på Genusnytt har någonsin ifrågasatt kvinnors förmåga till att kunna klara sitt eget liv utan inblandning av feminism eller curling. Att bli inkvoterad, curlad eller få förmåner bara på grund av sitt kön, religion eller sexuell läggning måste vara den största förnedringen av alla.

  @Lisa 30 augusti 2012 kl. 8:22

  ”Svensk forskning tappar mark alltmer i takt med att meriter blir mindre värda jämfört med könstillhörighet. Samtidigt får välmeriterade kvinnliga forskare stämpeln på sig att vara inkvoterade.”

  Just precis, därför är kvoteringar och curlande helt fel.

  @schmucken 30 augusti 2012 kl. 9:30

  ”Som sagt – inkvotering = “jämställdhet in absurdum”.”

  Det är faktiskt så att invandrare särbehandlas på exakt samma vis men det är inte OK eller PK att ta upp, eller?
  Jag menar att skall vi tala om jämlikhet så måste vi våga tala om särbehandling, kvotering och curling av alla grupper… även invandrargrupper. Allt annat är bara att sticka huvudet i sanden och vägra se verkligheten, som vi gjort med feminismens framfart under en längre tid.

  Vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.

 29. Ulf T Says:

  @barfota,

  Att bli inkvoterad, curlad eller få förmåner bara på grund av sitt kön, religion eller sexuell läggning måste vara den största förnedringen av alla.

  Njae, det betyder nog olika för män och för kvinnor. Utifrån ett patriarkalt perspektiv är det en självklarhet att kvinnor behöver skydd och försörjning, dvs curling och förmåner, medan en man som behöver det (alt. inte kan förse kvinnor med detta) inte är någon riktig man.

  För kvinnor som inbillat sig att ‘jämställdhet’ faktiskt handlade om att kvinnor skall få ta sig fram av egen kraft och inte tas på mindre allvar pga sitt kön, måste det rimligen vara kränkande.

  På detta sätt verkar onekligen feminister vara de enda som krigar för att det gamla patriarkala synsättet skall behållas, genom att okritiskt bygga alla resonemang på tesen att ‘kvinnor är underordnade män’, och utmåla oss andra, som inte anser det, som kvinnohatare.

 30. barfota Says:

  @Ulf T
  Så är det och visst är det ”kränkande” att klassas som mindre duglig, oavsett vem det är som hamnar i den klassen. Man kan också fråga sig varför kvinnor är ”dugligare” i länder som inte invaderats av feminismen. Kan det bero på att rättänkande feminister ännu inte hunnit förklara för kvinnor i dessa länder hur ”odugliga de faktiskt är”?
  Sverige ligger långt ner på listan över de länder som har flest kvinnor i företagsledningarna.

 31. Ninni Says:

  Ulf T

  För kvinnor som inbillat sig att ‘jämställdhet’ faktiskt handlade om att kvinnor skall få ta sig fram av egen kraft och inte tas på mindre allvar pga sitt kön, måste det rimligen vara kränkande.

  Dels är det förnedrande, på allvar.

  Men än värre är det om man ser ur könssocialiseringsteroriers- perspektiv. Och här blir det bara… jag blir helt förundrad över hur många feminister har kroniskt tilt på kontoret!

  Vi är en produkt av arv och miljö. Vi födds med vissa förutsättningar och sen påverkas vi av miljön, beroende på kön kommer vi gå i ”olika skola”, det vill säga könssocialisering.
  Det finns mycket forskning som belägger könssocialiseringsteorier och att det bidrar är jag ense med feminister om.

  Om vi då tar min könssocialiseringsskola så hette den ”Kvinnor kan!”

  Vad skulle jag döpa dagens könssocialiseringsskola till?
  ”Kvinna är ett handikapp i samhället, därför måste kvinnor ha hjälp”

  Är det så vi vill forma kvinnor? Till att tro att deras kön är ett hinder? Till att inte kunna själv?

  Och vill vi verkligen att männens könssocialiseringsskola ska vara ”du är dålig och oönskvärd, du förtrycker kvinnor, för du är man”?

  Jag vill inte det!

 32. Urban Says:

  Det pratas ju ofta om att ju fler kvinnor som tågar in på ett område, desto lägre status på detta. Jag vänder mig egentligen emot detta resonemang men det är ju icke desto mindre ett vanligt sätt att resonera bland både män och kvinnor. Hur kommer det att påverka alla dessa tjänster inom Akademien, politiken osv.? Kommer typ riksdagsledamot eller politisk funktionär att bli ett typiskt lågstatusjobb i framtiden?

 33. Observer Says:

  Jaha, det finns flera Observer här.

 34. Valeria Says:

  @barfota

  Som jag ser det så hjälper det här curlandet vissa kvinnor alldeles föträffligt, men jag tror inte att det har någon positiv effekt i stort. Jag hävdar att de som är begåvade har en stor chans att ta sig till olika positioner. Begåvning är självklart inte allt som krävs, men det är en stor fördel.

  Vad jag försöker säga är att de begåvade klarar sig utan kvotering, och att de som gynnas är personer som har mer talang för sociala spel än för sitt faktiska arbete.

 35. barfota Says:

  @Urban
  @Urban

  ”Kommer typ riksdagsledamot eller politisk funktionär att bli ett typiskt lågstatusjobb i framtiden?”

  Inte riksdagsledamot eftersom det endast finns plats för ett begränsat antal.

  Högutbildade akademiker kommer troligtvis att få låg status eftersom det mer eller mindre gått inflation i utbildning.

 36. barfota Says:

  @Valeria
  Du har helt rätt men någonting som vi kanske inte vet så mycket om är. Hur mår de här kvinnorna psykiskt den dagen deras företag går i konkurs, när de får söka ett nytt jobb utan curling, kvotering. Hur mår de psykiskt när de kanske ett svagt ögonblick kommer till insikt om att de inte fått jobbet (som visserligen gynnat dem) för sina kunskapers skull. De har fått jobbet för att de råkat ha ”rätt kön”. Jag menar att alla oavsett kön mår bättre av att veta att de först och främst har sig själv att tacka för sina framgångar, inte sitt kön. Sedan tror jag förstås inte att…

  ”Vad jag försöker säga är att de begåvade klarar sig utan kvotering, och att de som gynnas är personer som har mer talang för sociala spel än för sitt faktiska arbete.”

  Du kan vara hur begåvad du vill. Vad spelar det för roll om s.k. positiv särbehandling av någon grupp (kön, religion, etnicitet) utestänger dig som inte tillhör den gruppen från möjligheten att få starta eget lån, söka ett utannonserat jobb eller liknande?

 37. Aktivarum Says:

  Joakim:

  ”Så där sitter den invoterade kvinnliga chefen med en bra lön och är inget annat än en marionett. Helt beroende av sina underordnade som drar i spakarna.”

  Javisst, jag vet real life exempel som är precis på det sättet. Jag vet dock även exempel där manliga chefer är beroende av kvinnliga underordnade och med tanke på hur många högt uppsatta män okritiskt fjäskat för feminister är nog inte det stora problemet inkvoterade kvinnliga chefer.

  Problemet är snarare bristen på objektiv mångfacetterad bedömning av kompetens.

 38. Aktivarum Says:

  Valeria:

  ”Som jag ser det så hjälper det här curlandet vissa kvinnor alldeles föträffligt, men jag tror inte att det har någon positiv effekt i stort.”

  Saken är den att det bara är vissa individer som det hjälper. Gruppen kvinnor får ännu svårare att konkurrera med gruppen män när det blir lättare för inkompenta kvinnor att komma högst på prispallen. Exakt denna situation beskrivs i filmen Skamgrepp (Disclosure) den ”onda” inkompetenta kvinnan surfar på räkmackan feminismen skapat till toppen medan den ”goda” kompetenta kvinnan blir förbigången.

  Feminismens rational är att utan feminism hade det blivit en manlig chef. Men tack vare feminismen finns kvinnor med i toppen som är långt sämre än en man som finns där kan vara. Den enda orsaken de kvinnorna finns där är att feminister sprider ut att ”en kvinna måste vara dubbelt så bra än en man för att nå toppen” så alla tror hon måste vara jättebra.

 39. Niko Says:

  Att både manliga läraraspiranter och studenter diskrimineras i den svenska högskolan vet jag av egen erfarenhet. Många kan vittna om det – och vem som helst kan begära ut protokoll kring tillsättningar (där meriter mm kan ses igenom). Att pojkar också betygsdiskrimineras i skolan har ju också Skolverket visat i sina undersökningar. Men det finns inga journalister som vill skriva om detta, någon som kan lista ut varför?

  Just det, lärarhögskolan och journalisthögskolan är båda radikalfeministiska fästningar.

 40. schmucken Says:

  @ barfota, som sa:

  Vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Lagarna skall helt enkelt vara neutrala! Med det sagt så finns det ingen anledning att specificera ytterligare.

  Exakt, lagar och regler ska vara neutrala – men det är de inte!

  ”Tänk själv, men du godkänns bara om du tycker som vi.”

  Undrar när folket i Sverige (världen?) ska förstå vad som egentligen har skett/sker?

  Var tog den fria tanken, det fria ordet och de andra frihetsrättigheterna vägen?

  När ska alla få lika rättigheter och skyldigheter?

  Att i samhället idag diskutera frågor som rör invandring, kön, sexuell läggning, ords betydelse/användning (newspeak) etc etc, och med den kontroll/censur som finns i vår värld idag, finner jag det mycket svårt att kunna diskutera öppet utan risk för repressalier,

  M.a.o. många (inklusive mig själv ibland) är idag så jä*la sk*tnödigt rädda för att uttrycka sig ”äkta, från hjärtat” med risk för hån, förakt, förföljelse och andra otrevliga aktioner som påminner om DDR’s Stasi-metoder, allt för att likrikta, kontrollera och styra oss – folket – dit man finner det för gott.

  Kopplingen till George Orwell’s dystopiska skrifter ligger nära till hands då man begrundar dagens samhälle, där alla ska vara PK, vårda sitt ”varumärke” och absolut inte sticka ut från mängden. Lägg därtill all denna kontroll av medborgarnas privata sfär och eviga pekpinnar om hur Staten och förståsigpåare ska fostra alla till att vara duktiga idioter som ränner omkring som imbecilla sheeple’s

  Personer som Pär Ström, som vågar sticka ut hakan, är beundransvärda, imho.

  Är jag en naiv drömmare som tycker att alla har rätt till en åsikt, oavsett om den är PK eller inte? Kanske, kanske inte…

  Bä! Bä! Bläh!

  / schmucken

 41. Nils Jungenäs Says:

  Ni vet väl att 56% kvinnor är mer jämstöllt än 45% kvinnor?

  Om inte, då får ni gå en grundkurs i jämställdhet på södertörns högskola.

 42. Nils Jungenäs Says:

  http://www.nsd.se/opinion/ledare/artikel.aspx?ArticleId=6770258

  Här kan ni läsa om hur Rwanda med 56% kvinnor (44% män således) i den lagstiftande församlingen övertrumfar Sverige som bara har 45% kvinnor (55% män således).

 43. Nils Jungenäs Says:

  Man blir ju då väldigt nyfiken på vad höjden av jämställdhet är…

 44. schmucken Says:

  Från artikeln som Nils Jungenäs länkade till ovan:

  ”Ett är säkert: Kvinnorna sitter med nyckeln till social och ekonomisk utveckling i världen. Vad som är bra för kvinnorna, är därför bra för alla.
  Av TORSTEN NILSSON”

  Jaha, så Torsten Nilsson menar att kvinnor sitter med nyckeln.
  Och män representera låset, får man anta? Eftersom män ofta får höra att de är fel, gör fel, tänker fel, tycker fel… måste alltså låset (männen) ha gått i baklås då (smörjtorrt), eller? Fast i strukturer och så vidare… bla bla…

  Vad gör man om låssmeden (Feminismen) inte lyckats göra en korrekt bedömning då nyckeln tillverkades och den således inte passar i låset då? Bryta upp låset? Spränga sig igenom med TNT?

  Kanske dags att inse att den nyckel Torsten Nilsson hänvisar till troligtvis inte passar i låset.

  Vore bättre om man gav rätt nyckel till både män och kvinnor för att sedan smörja låset så att det fungerar smidigare.

  / schmucken

 45. Gunnar D.U. Says:

  Ett läsvärt tips till Pär och andra här:

  ”Genusvetare säger nej till samarbete om utökad förståelse om Våld i nära relationer”:

  http://patersemperest.blogspot.se/2012/08/genusvetare-sager-nej-till-samarbete-om.html

 46. dolf Says:

  Män lås och kvinnor sitter med nyckeln, jag här frodas missförstånden och världen har blivit upp och ner, det som var svart är nu vitt och vice versa.
  Referens:

  GLAPPKONTAKT
  (Stig Vig)

  Är du låset som passar till min nyckel?
  Den mår ju bäst när den får öppna opp!
  Är du låset som passar till min nyckel?
  Den mår ju bäst när den får öppna opp!

  Dag & natt, natt & dag
  Dag & natt, natt & dag

  Är du dosan som passar till min stickpropp?
  Den behöver litet närkontakt!
  Är du dosan som passar till min stickpropp?
  Den behöver litet närkontakt!

  Dag & natt, natt & dag
  Dag & natt, natt & dag

  Är du sockeln som passar till min lampa?
  Så att det blir ljust igen!
  Är du sockeln som passar till min lampa?
  Så att det blir ljust igen!

  Dag & natt, natt & dag
  Dag & natt, natt & dag

 47. fender Says:

  Verkar inte som det går att få igenom en kommentar heller på den artikeln.

  Alla är vi jämlika men några är lite mer jämlika än andra tydligen.

 48. Sara1 Says:

  @barfota
  Jag har varit här sedan begynnelsen, som ”Sara” men numera ”Sara1” eftersom någon som kallade sig Sara senare drog fram som ett träsktroll och svärtade ner mitt namn:)

 49. barfota Says:

  @Sara1
  Ja du vet du ju vad som sagts och inte sagts. Bra och ber om ursäkt för att jag missat ditt byte av nick.

 50. Ulf T Says:

  Det finns ett billigare sätt att få igenom studenterna än att lägga ned en massa pengar på professorer. Ge eleverna svaren bara! 🙂

  http://gawker.com/5938830/math-teacher-had-no-choice-but-to-help-her-students-cheat-theyre-dumb-as-hell

 51. Hjalmar Says:

  @Ulf T
  ”theyre-dumb-as-hell” 😀
  Ja, ungarna lär sig åtminstone att plagiera, det har de nytta av hela livet…

 52. Valeria Says:

  @barfota

  Det jag syftade på var min tro att de riktigt begåvade kommer fram, även om man har oddsen emot sig. Men jag motsäger inte din invändning. Om vi säger att vi har 10 platser till utbildning X, och att könsfördelningen ska vara 50/50 mellan kvinnor och män så finns en överhängande risk att någon som inte skulle ha en plats kommer att få en plats och vice versa. Det bästa, förutsatt att man vill ha resultat, är att välja de tio bästa, sedan vilket kön personerna har är oviktigt.

  Men det är väl en enkelspårig tanke i genusvärlden…

 53. Valeria Says:

  @Aktivarum

  Jo, de som gynnas absolut mest av feminismen är de som vet hur de ska dra nytta av den.

 54. barfota Says:

  @Valeria
  Jomenvisst men varför skall ”begåvade” (vemsomhelst) behöva kämpa mot oddsen under tiden som ”begåvade” kvinnor eller invandrare slinker in på ett bananskal. Jag tänker då på vilka chanser har en vanlig Svensk enkel företagare att konkurrera med kvoterade, särbehandlade och skattebefriade invandrarföretagare i de sk. ”problemområdena”. Jag vet att Pär Ström kommer att beröra detta i sin kommande bok, dock tror jag han håller fingrarna i styr och nöjer sig med att angripa kvinnorna som curlas och särbehandlas. Så låt oss välja de 10 bästa och då måste väl de 10 bästa vara de som både har begåvningen och klarar sig på egen hand utan curling och särbehandling.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: