Brottsbalken stadgar lägre straff för kvinnor

by

En kvinna som dödar sitt barn kan dömas för ett brott kallat barnadråp. Det är ett betydligt lindrigare brott än mord och dråp, som är de brottsrubriceringar som blir aktuella om en man dödar sitt barn. Barnadråp kan ge upp till sex års fängelse, mord kan ge 18 år eller livstids fängelse. Här är lagrummet:

Brottsbalken, 3 kap, 3 §:
”Dödar kvinna sitt barn vid födelsen eller eljest å tid då hon på grund av nedkomsten befinner sig i upprivet sinnestillstånd eller i svårt trångmål, dömes för barnadråp till fängelse i högst sex år.”

Så här kommenteras paragrafen på webbplatsen lagen.nu:

”I praxis har högsta domstolen sagt att om en mor dödar sitt barn under de första sju månaderna efter förlossningen kan hon dömas för barnadråp. Om barnets far dödar sitt barn döms han för mord (alternativt dråp) och om modern är medverkande till att döda barnet kan hon dömas för medverkan till barnadråp. Fadern kan aldrig dömas för medverkan till barnadråp utan i hans fall blir det även där tal om att döma honom för medverkan till mord 1 § alternativt medverkan till dråp 2 §.”

Exakt samma gärning klassas alltså automatiskt som ett grövre brott, med hårdare straff, om det begås av en man än om det begås av en kvinna.

.

Ovanstående är ett utdrag ur min bok om mansdiskriminering, som utkommer snart.

För övrigt: Äkrebiskop Anders Wejryd och biskop Antje Jackelén skriver en debattartikel i Sydsvenskan om fred och mänskliga rättigheter. De tar bara upp sexuellt våld mot kvinnor. Ordet kvinnor förekommer 14 gånger (15 om man räknar ordet ”kvinnoorganisation”), ordet män bara en gång. Rätt val av fokus? Läs mer här. Tack för tipset, Peter.

78 svar to “Brottsbalken stadgar lägre straff för kvinnor”

 1. Jimmy Says:

  ”Häromveckan dömdes dock en soldat i Colombia som våldtagit och mördat en 14-årig flicka och hennes två bröder.”

  Bröderna är i artikeln bara en passus som inte är värda någon vidare reflektion, det är ju trots allt bara blivande våldsverkare, eller som det annars uttrycks, män.

  Skrämmande att någon kan utge sig för att jobba för allas rättigheter när man inte ens ser sin egna brist att se vad alla innebär.

 2. Men@Work Says:

  Svenska kyrkan är hopplöst förlorad till radikalfeministerna. Därför har jag även lämnat den.

 3. Johannes Westlund Says:

  Annars känns det ju logiskt att barnadråp (för att inte tala om -mord!) skulle vara ett värre brott. Precis som våldtäkt mot barn är värre än våldtäkt mot vuxen. Det är alltid värre när små barn drabbas. Och det känns också lite medeltida att inte jämställa män och kvinnor juridiskt. Det här vittnar ju om inte annat på en människosyn från en förgången tid. Förnedrande för både kvinnor och män. När tar regeringen tag i problemet?

 4. Johannes Westlund Says:

  Men@Work: Annars hade svenska kyrkan nyligen en insamling till stödinsatser för män. Nu vet jag inte vilka projekt man stödde, men det lät som att ambitionen var att hjälpa utsatta på riktigt, inte bara minoriteten *som slår*. Hela insamlingen var i otakt med tiden, det var enbart svenska kyrkan som ens nämnde och engagerade sig i frågan vid den tidpunkten.

 5. Jens Says:

  Tanken är rimligen sprungen ur det faktum att en del kvinnor drabbas av förlossningsdepression, ett tillstånd som är svårt att erkänna till och med för sig själv. Depressionen kan i viss mån liknas vid tillfällig sinnesförvirring. Det är inte alls orimligt att ett sådant tillstånd ska påverka straffets längd och utformning. Jag kan alltså sympatisera med utgångspunkten i lagstiftningen. Däremot hade det mycket väl kunnat lösas inom befintliga paragrafer istället för att skiljas ut på det här viset och verkligen understrykas.

 6. Urban Says:

  Svenska kyrkan är inte mycket att vare sig hurra för eller stanna kvar i. Om ni läste DN på midsommaraftonen så kunde man läsa de här kvinnliga prästernas sanktionerande av könsstympning av pojkar. Riktigt motbjudande läsning: http://www.dn.se/debatt/vi-maste-visa-respekt-for-ratten-att-vara-annorlunda

 7. Valeria Says:

  @Jens

  Håller med.

 8. dolf Says:

  @Jens
  det är inte alls rimligt. Du kan försvara andra mord med att du var deprimerad och därför få lägre straffsats. Överhuvud taget så är alla resomenag som ger någon form av automatisk värdering av brottet helt uppåt väggarna. Det enda rimliga borde vara att bedöma brottet utifrån de omständigheter som är kopplade till just det brottet.

 9. AV Says:

  Förlossningsdepression kan ses som en psykisk störning, dock ej så allvarlig att man blir dömd till vård. En lätt psykisk störning kan ju även pappan ha om han skakar ihjäl sitt kolikbarn efter en vecka utan sömn. Detta kan givetvis inverka på strafflängden, men borde inte inverka på bedömningen om det är dråp eller mord. Den frågan handlar om dådet har skett i hastigt mod eller var planerat alternativt fanns möjlighet att avbryta (fast man inte gjorde det). Följaktligen borde även en pappa kunna dömas för dråp om det skett i en hastig uppkommen situation där han visat likgiltighet inför konsekvenserna av sitt handlande. Och en kvinna måste kunna dömas för mord om hon utfört en planerad handling där hon borde ha kunnat besinna sig.

  Om en mamma dödar sitt barn inom 7 månader borde inte default vara att hon led av förlossningspsykos, utan det måste bevisas i fall till fall. Har hon i övrigt fungerat och knutit an till barnet och senare dödat det bör det bedömas som att hon är ”normal” och fullt ansvarig för sina handlingar.
  Att automatiskt utgå från att mamman led av förlossningspsykos är egentligen ett sätt att förminska kvinnor och göra dem mindre ansvariga för sina handlingar. Ungefär: Jojo, visst är det hemskt, men hon är ju en uppriven kvinna och då vet man ju hur de små liven är…

 10. Jimmy Says:

  @ AV Om jag inte minns fel så var det en man i Storbritannien som hävdade förlossningspsykos och fick delvis stöd för det.

 11. Peter Benenson Says:

  Änglamakerska

 12. Eva Ellnefors Says:

  Hormonförändringarna efter en förlossning kan ställa till mycket! Jämställdhet är inte att behandla alla lika, utan att behandla alla utifrån förutsättningarna! Män har ännu inga förlossningar, När en kvinnlig journalist skrev att man har ”gröt i huvudet” när man ammar skrek feministerna, men det är faktiskt något som massor av kvinnor upplevt! Jag trodde ni var FÖR att det finns könsskillnader, men ni har visat er lika knäppa som feministerna! Även bland djur förekommer mord på ungarna, oftast på förstfödda, eller att de överges. Det är knappast något som gynnar arten. Viktigare är att hitta orsaken till denna sjuka reaktion och kanske man kan förebygga den, kanske se vissa tecken hos kvinnorna före eller efter födelsen. Vad händer med dessa kvinnor senare? Får de fler barn? Är de att anse som friska senare i livet? Mycket viktigare än att straffa. Hur mår pappan efter detta? Mor-och farföräldrar? Barnet är borta, men de får leva med detta hemska hela sitt liv.

 13. David Says:

  @ Urban
  Gick ur svenska i somras med hänvisning till inlägget i DN.

 14. Bashflak Says:

  Eva Ellnefors, hormoner är en förklaring, men kan aldrig vara en förmildrande omständighet. Då skulle ju våldsamma män kunna skylla på testosteron och därmed slippa straff.

  Ett modernt samhälle ska kunna kräva att personer av båda kön som har problem med hormonsvängningar tränar sig att hantera sin ilska, så att inte omgivningen drabbas. Staten borde bistå med professionell och förebyggande hjälp i skolorna och på förlossningskurser, där man lär sig ‘anger management’. Tyvärr hindras detta av att den socialkonstruktivistiska myten är så djupt förankrad bland myndigheter i Sverige.

 15. Jack Says:

  Eva Ellnefors,

  ”Hormonförändringarna efter en förlossning kan ställa till mycket! ”

  Vilket tas hänsyn till utan att någon specialbehandling av kvinnor krävs. Varför ska de kvinnor som inte har hormonella störningar ges rätten att mörda barn anser du?

  Faktum är väl att lagen ser ut som de gör för att majoriteten, processen är demokratisk, av alla kvinnor känner att de skulle kunna mörda barn, att deras känslor får dem att agera galet och de helt enkelt inte ville hållas skyldiga för det. Då skriver man en speciallag för kvinnor som ”gör det ok”.

 16. Peter Benenson Says:

  Eva

  Varför betraktas kvinnor som mördar hellre som offer än gärningsmän?

  http://www.tv4.se/misstänkt/avsnitt/misstankt-del-3-102872

 17. barfota Says:

  @Eva Ellnefors

  ”Jämställdhet är inte att behandla alla lika, utan att behandla alla utifrån förutsättningarna!”

  Här pratar vi om lagen och den anser åtminstone jag skall vara lika för alla oavsett vem som begår ett mord. Det finns lika många olika förutsättningar som det finns människor på jorden, jag vill inte att feministerna skall avgöra vems förutsättning som skall gälla för stunden.

  ”Även bland djur förekommer mord på ungarna, oftast på förstfödda, eller att de överges. Det är knappast något som gynnar arten.”

  Är det inte så att de i djurvärlden som dödas är ungar som det är fel på och att det tvärtom vad du påstår gynnar djurarten? Jag påstår inte att det är så eller att jag med säkerhet vet, bara undrar. En annan sak är väl att människan troligen har kommit längre i sin utveckling än lägre stående djur trots att feminister är av åsikten att Män är djur och en ”biologisk olycka”!

  ”Viktigare är att hitta orsaken till denna sjuka reaktion och kanske man kan förebygga den, kanske se vissa tecken hos kvinnorna före eller efter födelsen.”

  Helt överens med dig här.

 18. Peter Benenson Says:

  Eva

  Rätt länk

  http://www.tv4.se/misstänkt/artiklar/kvinnliga-garningsman-blir-allt-vanligare-4fbf749604bf72519400011b

 19. Sara1 Says:

  När en kvinna mördar (är ursäkten) beror det på hormonerna – när mannen mördar beror det på testoseronet:)

 20. Sara1 Says:

  Testosteronet menar jag:)

 21. Biologist? Says:

  +1 på Eva Ellnefors, även om det här är en skillnad mellan män och kvinnor som jag gissar att hon överdriver alt behöver bilden av den nyblivna modern en ordentlig översyn.

 22. AV Says:

  Eva: ”Även bland djur förekommer mord på ungarna, oftast på förstfödda, eller att de överges. Det är knappast något som gynnar arten.”

  Här måste jag som biolog inflika. Handlingar individer gör är aldrig för att gynna arten, utan att gynna sig själv och sina gener. Barnamord är vanligt förekommande bland t ex lejon och björnar. En ny dominerande hanne dödar de ungar som inte är hans så att honorna blir snabbare parningsvilliga. Lejonhonor hindrar detta genom att även para sig med hannar som snart verkar ta över, sk ”sneaky fuckers”, så att de tror att de är pappa när de blir dominanta. Mammor dödar/överger ofta sina barn om det är något fel på dem. De kräver energi och risker, men kommer sannolikt inte bli fertila själva. Dvs lägg ner energi där det räknas. Har inte heller med arten att göra, utan sin egen överlevnad. Man kan också se det som att det är generna som konkurrerar och metoden de använder är att uttryckas som egenskaper i våra kroppar.

  Att man har hormoner som får en att balla ur kan vara en bidragande förklaring, men ingen ursäkt. En kvinna med pms som ber folk att dra åt helvete kommer få sociala problem oavsett vad hon skyller på. En man med höga testosteronvärden får knappast lägre straff för att han slog ner någon i krogkön.

 23. Albin Halldin Says:

  ”En kvinna som dödar sitt barn KAN dömas för ett brott kallat barnadråp.”
  Någon som vet statistik på hur ofta det faktiskt händer? Som jag tolkar det så är det inget som sker automatiskt.

 24. ME Says:

  Som jag skrivit förut när den här spaningen togs upp, så tror jag inte just den formuleringen behövs längre eftersom frågan om tillräknelighet är mycket noggrannare kontrollerad i dagens rättsystem.

 25. Jack Says:

  Det är märkligt att den där bilden av mannens sexualitet som en ohejdlig urkraft som inte går att få stopp på och våldtäkter där med borde vara okej är en bild som, om den någonsin funnits, inte finns längre, våldtäkt är ett av de brott med störst påföljd för gärningskvinnan (kan även vara en man som är gärningskvinna), men inte för offermannen (kan även vara en kvinna som är offret).

  Nu gäller det på samma sätt att få bukt på bilden av kvinnors hormoner som en ohejdlig urkraft som får dem att mörda barn.

 26. Eva Ellnefors Says:

  Det är faktiskt så att massor av kvinnor får en tvångstanke att de ska göra barnet illa, kasta ut det, skära i det etc. Något som troligen är hormonellt betingat. De flesta gör det aldrig, men man måste nog vara bra omtöcknad i huvudet om man genomför det. Jag antar att man också tar hänsyn till andra omständigheter när man dömer.

  Honor kan döda eller strunta i sina förstfödda, de fattar inte riktigt vad som hänt, men senare brukar det gå bra. Att lejonhanarna dödar ungar är ju för att de vill sprida sina egna gener. I vissa djurarter är hannarna en tillgång, i andra kan de se ungen som en fiende och bör hållas undan. Albin Halldin har rätt i att det KAN dömas, man måste ju avgöra det enskilda fallet. Att angripa den här lagen i jämställdhetssyfte är att gå ned på en mycket låg nivå. Det är trots allt mycket sällsynt med barnamord i vår kultur i den mening som denna lag talar om.

  PMS är inte att jämföra, man är inte sinnesförvirrad. Men det är olämpligt att t ex köra upp när man har mens och är man klok undviker man vissa saker. Mäns hormonsvängningar är svårare att greppa. Jag minns en karl på ett jobb, som hade ”mens” var4:e vecka, typ. Alla visste att då var han på ett hemskt humör. Men det är nog ganska ovanligt.

 27. JD Says:

  @Eva Ellnefors

  Visst är det som du skriver och visst är det bra att lagen utgår från att en kvinna som nyss fött barn kan ha skadat barnet på grund av hormonförändringar. Det finns ju forskning som tyder på att detta förekommer.
  I slutändan är det ju rättsväsendet som ska bevisa att en person är skyldig och då måste man helt enkelt utgå från sådant som talar för kvinnans ”oskuld” i det här fallet.

  Det som är fel är däremot att lagen nu utesluter att nyblivna pappor kan hamna i depression på grund av ökade krav, tvivel på sig själv eller andra känslor som kan påverka en Pappa att utföra detta hemska brott.
  Istället utgår lagen från att en Pappa som slår ihjäl sitt nyfödda barn gör det pga han är ond, frisk men ond.
  Jag undrar om det har gjorts någon undersökning alls på fäder som har dödat sin avkomma.

 28. Bashflak Says:

  Eva Ellnefors, visst är det ovanligt med spädbarnsmord, men bara den senaste månaden har vi sett flera stycken.

  Det är extremt ovanligt med hustrumord/makemord också, det är t.ex. fler personer som dör av sommartidsomställningen varje år i Sverige, än de som mördas av sin partner. När en man mår riktigt dåligt är det mer sannolikt att han tar sitt eget liv än att han mördar sin partner. Men det hindrar inte att Aftonbladet har en stor kampanj där Kerstin Weigl och Kristina Edblom står med armarna i kors med bekymrade blickar, kallar det ‘ett strukturellt problem’, undrar när det ska sluta och varför ingen gör något (fast de nämner förstås bara offer av det ena könet). Det hindrar inte heller myndigheter att måla ut det som ett stort problem i sina handlingsplaner.

 29. Moneymaker Says:

  @Eva Ellnefors 13:31
  Möjligen så hade han ”mans” (obs stavningen), dvs hans sambo hade mens var fjärde vecka… Mens påverkar även män, tyvärr.

 30. John Berg Says:

  Jonas Lindberg, präst i Uppsala domkyrka:

  ”Det är tydligt att andligheten hänger ihop med våra nedärvda könsroller.”

  Artikel 19, Den Helige Ande och den Helige Jämställdhet:
  http://artikel19.blogspot.nl/2012/03/den-helige-ande-och-den-helige.html

 31. John Berg Says:

  Svenska Dagbladet, Svenska män, ta mer ansvar för er andlighet:
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/svenska-man-ta-mer-ansvar-for-er-andlighet_6913271.svd

 32. dolf Says:

  Apropå John Bergs länk till SvD-artikeln om män och andlighet, där bland annat står ”Enligt FN:s Human Development Index är vi världens mest jämställda land, även om det fortfarande förstås finns mycket kvar att förändra.” Jag älskar den där lilla pk-frasen ”det fortfarande förstås finns mycket kvar …” Personligen tycker jag att det gjorts alldeles för mycket och att det är dags att vända på tåget. Men det där ”fortfarande mycket” är en sådan där jädrans klyscha som visar att personen, som förmodligen redan från början hade en IQ som inte ens är pissljummen, helt har slagit av hjärnan och opererar utifrån förlängda märgen som är på någon form av stand-by.
  Man önskar att debattörer tog sig lite tid ibland och granskade vad det egentligen är de säger.
  Sen undrar jag vad det är man fortfarande behöver göra i världens jämställdaste land, låta trillorna lastade med män gå i skytteltrafik till giljotinen på Sergels torg?

 33. Lasse Says:

  @ John o Dolf

  Gillade den här kommentaren till artikeln.

  ”När män är underrepresenterade på något område i samhället, uppmanas de att ”ta ansvar” för sin situation. När kvinnor är det, måste man börja kvotera, starta projekt, stödgrupper och på alla möjliga och omöjliga sätt se till att fördelningen blir minst 50/50 mellan könen. Skulle det bli en större andel kvinnor än män, så är det bara positivt.”

 34. 1Vis Says:

  @Eva Ellnefors

  ”Jag trodde ni var FÖR att det finns könsskillnader, men ni har visat er lika knäppa som feministerna!”

  Ni? Vilka ”ni”? Ni (vi) som läser och skriver här? Isåfall så menar du alltså även dig själv och även alla feminister som läser/skriver? Betyder det att du tycker att du själv är lika knäpp och att feministerna är lika knäppa som sig själva?!?! Är inte det uppenbart att de är det, om de nu är så att de är knäppa?

  Eller menar du någon speciell (hemlig) grupp med medlemskort, räkmackor och bastuförmåner?

 35. Moneymaker Says:

  OT: KDU tillrättavisar LUF och MUF. Instämmer!
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/genuspedagogik-hor-inte-hemma-i-skolan_7479996.svd

 36. jämställdisten Says:

  ja det är ju så i sverige att kvinnor slipper undan lagen i det mesta av brott men framför allt när det gäller sexbrott mot unga pojkar och män där kommer alltid kvinnan/flickan undan straff där kan flickor grovt sexutnyttja pojkar och kvinnor grovt sexutnyttja män som fallet med den 19åriga flickan som hade sex med en 13årig pojke i sommras hon friades helt på angklagelsen våldtäkt mot barn,hade det varit en 19årig pojke som hade sex med en 13årig flicka så hade den 19åriga pojken tveklöst straffats med ett långt fängelse straff för våldtäkt mot barn, det säger allt om att vi är lika inför lagen man som kvinna.

 37. barfota Says:

  @Eva Ellnefors

  ”Att angripa den här lagen i jämställdhetssyfte är att gå ned på en mycket låg nivå. Det är trots allt mycket sällsynt med barnamord i vår kultur i den mening som denna lag talar om.”

  Nej men att döma olika för samma brott är verkligen att ”gå ned på en mycket låg nivå.” Skall vi nu plötsligt bara prata om ”vår kultur”, då kan jag inte förstå att någon blir dömd för ”hedersbrott”, grov våldtäkt eller varför det öht. finns ett förbud mot omskärelse av kvinnor… det är väl inte så vanligt i ”vår kultur” att vi ens behöver ta notis om det!

  Jag tycker likhet inför lagen borde vara grundläggande, jämställt och sunt.

 38. jämställdisten Says:

  barfota helt rätt likhet inför lagen man som kvinna är grundbulten i ett samhälle även när det gäller sexbrott där kvinnor och flickor som begår sexbrott mot pojkar och män alltid kommer undan straff.

 39. Rosita Says:

  Känns som som denna blogg består av manschauvinister som på något sätt känner sig hotade av att kvinnor är på väg att lämna sin underordnade position i samhället.

  Visst, det går inte att förneka att även kvinnor begår brott, annat vore inskränkt. Det förekommer att män blir oskyldigt dömda, misstrodda i rätten. förlorar vårdnadstvister. Män liksom kvinnor, ligger också offer för en sociala press om hur man ska vara, hur man ska bete sig, hur man ska se ut etc. Även om denna press och de krav som finns skiljer sig mellan bland annat vilket kön vi blivit födda med och vilken kultur vi tillhör, är grundprinciperna densamma. Det handlar om olika orättvisor inom olika områden.

  Men vad är då problemet till varför mäns våld mot kvinnor är generellt sett mer omtalat än ”kvinnors våld mot män”? Det kan dels bero på att 80% av alla brott i allmänhet misstänkts begås av män. Och att de allra flesta våldsbrott är faktiskt män som begår brott mot män. Jag drar iallafall enligt min egen logik, slutsatsen om att det inte är ett problem som har uppstått pga feminismen. Utan att problemet ligger hos de människor som inte kan använda sin verbala förmåga till att uppnå någon slags form av självförverkligande/makt, istället för att tillämpa våld.

  Att tala om att rent biologiskt skillnader samtidigt som ni drar paralleller till djurlivet i denna fråga känns ytterst irrelevant med tanke på att det inom djurlivet existerar så många olika arter som består av allt ifrån patriarkala till matriarkala hierarkier. Visserligen gäller detta också för det mänskliga släktet. Men syftet med feminism/jämställdhet/humanism eller vad man nu väljer att kalla det som är att främja självaste jämställdheten mellan könen. Inte att någon ska mer eller mindre makt än någon annan, mer eller mindre lön än någon annan, osv.

  Sättet att uppnå jämställdhet är inte att påpeka att feminism är konspiratorisk mot männen eller att männen blir diskriminerade pga av att statistiken visar att fler män än kvinnor begår brott.
  Eller tvärtom för den delen. Jämställdheten uppnås bäst med att män/kvinnor/hen/han/hon/det/du/ja/vi/alla har en kollektivistisk tanke om att ingen är bättre eller sämre än någon annan. Jämställdhet är jämställdhet. En sakfråga vilken inte har några grå nyanser, antingen vill man att män och kvinnor ska vara på samma nivå med samma villkor eller inte.

  Skulle kunna fortsätta längre men är trött och antar att jag inte kommer få någon som helst respons. Ifall jag får det lär den inte vara seriös. Eftersom hittills har det verkat som ett krig mellan vilket begrepp ska användas för att marknadsföra jämställdhet och vad som är den egentliga innebörden av alla synonyma benämningar på frågan i sig. Så lär det knappast komma några konkreta och legitima förklaringar på hur ”jämställdisternas” syn på jämställdhet skiljer sig från feminismens (och då menar jag inte radikal eller någon utav det andra förgreningarna) och ”jämställdisternas” plan på att få arbetsmarknaden mer jämställd!

 40. Eva Ellnefors Says:

  Håller helt med Rosita. Tidigare ville de flesta insändarna påpeka att det finns könsskillnader generellt, men debatten har blivit alltmer hätsk och direkt kvinnohatande ibland. Det påpekas om att kvinnor får fördelar när de söker traditionella mansjobb, men inget om att det faktiskt är lättare för män att välja ”fel” yrke också. Och kanske inte alltid så lämpligt heller. Det är individuellt. Sen avskräcktes många män att arbeta med barn genom häxjakten på pedofiler en tid.

  Att tvinga föräldrar att dela på föräldrapenningen anser jag vara odemokratiskt och kommer att ställa till problem för socialarbetarna. Skönt att man har pension!

 41. Eva Ellnefors Says:

  Män är fysiskt starkare än kvinnor, det kan vi inte komma ifrån! Även en vältränad kvinna har svårt att klara sig mot en galen våldtäktsman. Kvinnan kan våldtas, men en man måste ju ha stånd, vilket han knappast får av hot om våld om han är vad man kallar ”normal”. Kvinnor blir gravida och påverkas starkt av hormoner, Ett fåtal mår så illa att de varken kan äta eller arbeta på flera månader. Andra får foglossning och smärtor i höfter och rygg. De biologiska skillnaderna kan vi inte komma ifrån och jämställdhet är att hänsyn tas till detta. Sen prioriterar fler kvinnor än män sina barn och gamla föräldrar än män. Frågan är; ska detta ses som en svaghet? Är det inte en bra egenskap? Ska man inte få välja? Samhället sparar stora summor på att kvinnor deltidsarbetar utan att få ersättning för sitt arbete med de egna barnen/föräldrarna. Är det verkligen eftersträvansvärt att alla ska arbeta minst 8 tim/dag, medan de närmaste tas om hand av utomstående? Pressen på både män och kvinnor gör att par separerar och ”singel” har kommit att anses som något eftersträvansvärt för både män och kvinnor. Industrisamhället räknar på ett felaktigt sätt. Om du har egen skönhetssalong är du en värdefull egenföretagare, men inte om du jobbar deltid och tar hand om din gamla pappa. Något är väldigt snett. Någon 8timmarsdag har vi aldrig haft, förresten. Den tid, som kallas fritid går åt att handla, laga mat, resa, reparera bilen och underhålla saker i hemmet och ta hand om familjen. Det ingick i arbetstiden i bondesamhället och även i samlarsamhället. Men dygnet har bara 24 timmar.

  För att inte bli påhoppad av nån ordvrängare: Nej, bil fanns inte, men häst och vagn fanns i bondesamhället.

 42. Ninni Says:

  @ Eva Ellnefors

  Kvinnan kan våldtas, men en man måste ju ha stånd, vilket han knappast får av hot om våld om han är vad man kallar “normal”.

  Så våldtäkt sträcker sig bara till vaginala samlag? Prova googla på strap-on och anal penetrering.

 43. jämställdisten Says:

  dom som säger att pojkar inte kan våldtas är naiva personer som ljuger för sig själv och förvränger sammhällets verklighet,för våldtäkt handlar inte om hot och våld det handlar för det mesta om att ha sex mot den enes vilja eller att pojken hammnat i beroende ställning till flickorna och tvingas till att ha sex med flickorna för att exempel få alkohol eller droger eller bara vara kompis med flickorna.

 44. jämställdisten Says:

  dom som säger att pojkar inte kan våldtas är naiva personer som ljuger för sig själva och förvränger samhällets verklighet.för våldtäkt handlar inte om hot eller våld det handlar för det mesta om att ha sex mot den enes vilja eller att pojken hamnat i beroende ställning till flickorna och tvingas till att ha sex med flickorna för att exempel få alkohol eller droger eller tvingas ha sex för att få vara kompis med flickorna.

 45. schmucken Says:

  @ Eva Ellnefors, som sa:

  ”Kvinnan kan våldtas, men en man måste ju ha stånd, vilket han knappast får av hot om våld om han är vad man kallar “normal”.”

  Du verkar inte veta mycket om män. Synd.

  Det finns fler tillfällen än sexuell upphetsning som kan leda till att en man får stånd – rädsla och ”fight and flight” är några exempel på reaktioner som knappast kan anses vara sexuellt betingade men som likväl kan leda till erektion.

  Dessutom… vet du att en man kan bli våldtagen i två kroppsöppningar? Riktigt brutalt, till och med?

  Tss tss…

  / schmucken

 46. barfota Says:

  @Eva Ellnefors 07 september 2012 kl. 12:07

  ”Tidigare ville de flesta insändarna påpeka att det finns könsskillnader generellt, men debatten har blivit alltmer hätsk och direkt kvinnohatande ibland.”

  Klart att det finns könsskillnader. Debatten har mycket riktigt ”blivit alltmer hätsk”, en helt naturlig följd att att det kommer sådana påstående som du slänger ur dig, en ökad kvinnocurling, rent rasistiska påhopp på gruppen män (ja vita då) och inte minst inskränkta feministiska media. Var någonstans på Genusnytt hittar du det här kvinnohatet du talar om? Visa gärna med en länk.

  ”Det påpekas om att kvinnor får fördelar när de söker traditionella mansjobb, men inget om att det faktiskt är lättare för män att välja “fel” yrke också.”

  Jamen så är det ju kvinnor särbehandlas och får fördelar bara på grund av sitt kön och du får nog förklara varför det skulle vara ”lättare för män att välja “fel” yrke”. Var har du fått det ifrån?

  ”Sen avskräcktes många män att arbeta med barn genom häxjakten på pedofiler en tid.”

  Någon häxjakt på kvinnliga pedofiler, någonsin??
  Självklart så avskräcks säkerligen en del av de män som faktiskt vill jobba med barn av den ständiga häxjakten mot just män men jag tror personligen att merparten av män helt enkelt inte vill jobba med barn precis som merparten av kvinnor inte vill jobba med soptömning. Skillnaderna mellan Svenska män och kvinnor/invandrare att de sistnämnda är att det pumpas in miljarder skattekronor för att särbehandla dem, vilket är käpprätt åt helvetet till!

  ”Att tvinga föräldrar att dela på föräldrapenningen anser jag vara odemokratiskt och kommer att ställa till problem för socialarbetarna. Skönt att man har pension!”

  Helt klart odemokratiskt och urbota korkat. Varför det ”kommer att ställa till problem för socialarbetarna”?
  Kommer det att ställa till problem för barnen är en viktigare fråga, kanske du kan berätta vad du tror här.

  @Eva Ellnefors 07 september 2012 kl. 15:02

  ”Kvinnan kan våldtas, men en man måste ju ha stånd, vilket han knappast får av hot om våld om han är vad man kallar “normal”.”

  Tänk om, tänk rätt!

  ”Kvinnor blir gravida och påverkas starkt av […]”

  Kvinnor ”blir” inte gravida, de väljer att bli gravida vilket är en enorm skillnad.

  ”De biologiska skillnaderna kan vi inte komma ifrån och jämställdhet är att hänsyn tas till detta.”

  Biologiska skillnader finns så varför accepterar då inte feminister detta och slutar ställa krav på att bli inkvoterade på jobb där de inte kan leva upp till de kraven som finns för att kunna utföra jobbet. I stället så kräver man att jobbet skall anpassas så att det ”passar kvinnor” bättre, pftt….

  ”Sen prioriterar fler kvinnor än män sina barn och gamla föräldrar än män”

  Håller absolut inte med dig om detta. Om inte män skulle prioritera sin familj så skulle de inte jobba i snitt 14-17 minuter mer/dag (om jag minns rätt), många gånger med farliga, smutsiga jobb och ibland borta från hemorten.

  ”Samhället sparar stora summor på att kvinnor deltidsarbetar utan att få ersättning för sitt arbete med de egna barnen/föräldrarna.”

  Det borde vara självklart att alla som tar hand om sina föräldrar borde få en rimlig ersättning. Ersättning för att ta hand om sina egna barn som man frivilligt anskaffat skall man naturligtvis inte ha. Det är snarare ett privilegium att kunna få och ta hand om sina egna barn än ett jobb.

  ”Är det verkligen eftersträvansvärt att alla ska arbeta minst 8 tim/dag, medan de närmaste tas om hand av utomstående?”

  Nej, det är vidrigt, därför är jag för den kärnfamilj som feminismen så förtvivlat avskyr och kämpar för att kritisera och avskaffa.

  Till sist…
  Feminismen är från början en sjuk ideologi som aldrig borde fått lov att existera i ett sunt samhälle. Det hade dessutom varit totalt omöjligt om påståendet om att kvinnan är underordnad mannen var sant. Om detta skulle vara sant så hade den sk. överordnade mannen aldrig i livet gett kvinnor och feminister den nästintill oinskränkta makt de har idag!
  Feminismen är lika med antijämställdism eftersom positiv särbehandling av någon grupp automatiskt innebär negativ särbehandling av en annan grupp. För att förekomma en del tramskommentarer så har vanliga hederliga arbetande män aldrig haft några som helst förmåner utom att få lov att betala världens näst högsta skatt, transferera pengar till kvinnor och tvingas göra värnplikt förstås.

  Jag menar att vägen till jämställdhet måste börja med helt neutrala lagar som i sin tur innebär att vi skall ha samma skyldigheter, rättigheter, lagar och lika straff för samma brott, m.a.o. samma spelregler för alla oavsett kön, religion, sexuell läggning m.m. Så ser det inte ut idag.

  Det är lagen vi måste börja ändra på för alla människors och demokratins bästa!

 47. jämställdisten Says:

  helt rätt barfota det är lagen som måste ändras så att man och kvinna får samma rättigheter men också samma skyldigheter och ansvar i den svenska lagen men så är det tyvär inte och absolut inte när det gäller sexbrott där kommer alltid kvinnan eller flickan undan straff.

 48. barfota Says:

  @jämställdisten
  Jag tror du har missförstått mig, jag pratar inte om män eller kvinnor… jag pratar om helt neutrala lagar för alla, det är stor skillnad det!

 49. Eva Ellnefors Says:

  Tänk att somliga blir ordvrängare för att inbilla sig att de har rätt Att jag skrev att ”kvinnor blir gravida och …….” t ex!! Det var inte fråga om några val här, utan vad som händer med kroppen.. Dessutom blir kvinnor ofta gravida utan att välja det i alla länder där det inte finns eller tillåts preventivmedel eller där de är nedtryckta och inte själva bestämmer. Samt efter våldtäkt.

  De flesta kvinnor är inte fysiskt starka nog för att våldta en man på något sätt. Att båda könen säljer sig för att få droger är inte samma sak. Män/pojkar våldtas oftast av andra män, vilket är lika hemskt. Alltför många unga ”tvingas” till sitt första samlag för att det ska så vara.

  Att påstå att feminismen är en ”sjuk ideologi” är historieförfalskning. Vissa grupper idag har sjuka idéer, men från början har feminismen kämpat för lika rättigheter, löner, preventivmedel, aborter och annat som inte alls var självklart för 100 år sen . Män kunde ”svära” sig fria från faderskap ganska länge t ex. En helt nödvändig revolt mot det gamla, lika nödvändig som arbetarrörelsen. Jag har aldrig ställt upp på dem jag kallar ”tokfeminister”, inte heller på att män och kvinnor är olika bara genom uppfostran. Jag vet också att många fler än man trott har en svag könsidentitet och inte vet exakt var de hör hemma och att det är helt naturligt att det är så. Alla ska ha lika rättigheter efter sina förutsättningar! Jämställdhet innebär inte att alla ska tvingas vara lika!

 50. schmucken Says:

  @ barfota:

  Jag håller med dig.

  Alla ska vara lika inför lagen.

  Helt neutrala lagar, där ingen blir särbehandlad oavsett kön, ras, klass etc är det enda rättvisa lagsystemet i en riktig demokrati.

  De lagar vi har i dagens samhälle utgår inte från ståndpunkten att alla är lika inför lagen.

  De så ofta förekommande särbehandlingarna, ”räkmackorna” och kvoteringarna visar tydligt att Sverige är en demokratur med en rutten och intolerant syn på rättvisa och människors värde.

  Det borde vara i varje individs egenintresse att sträva efter att alla människor har lika värde inför lagen – oavsett kön, ras, samhällsklass, ålder, status…

  Annars kan vi lika gärna tillåta enskilda människor att ta lagen i egna händer efter eget tycke och smak, vilket troligen leder till ett mycket hårt och obehagligt samhälle som är skrämmande nära fullständigt anarkistiskt kaos alternativt våldsamt förtryckande som närmast liknar master/slave samhället.

  Vad vill människor ha?

  Intolerant demokratur (som idag)
  eller
  Tolerant demokrati (där alla är lika inför lagen)

  / schmucken

 51. barfota Says:

  @Eva Ellnefors (ytterligare en ordvrängare)
  Kvinnan kan göra en riskbedömning och frivilligt välja om hon vill ta den risken en graviditet innebär med alla de problem du radar upp eller ej.
  Våldtäkt är fortfarande ett brott i Sverige.
  Hur kvinnor har det i andra länder får du diskutera med respektive länders regimer.

  ”Att påstå att feminismen är en “sjuk ideologi” är historieförfalskning.”

  Jag får knappast någon plats i morgondagens historieböcker så där har du fel. Jag påstår att det är en sjuk ideologi från början därför att… Endast en sjuk ideologi tillåter den vidriga, misandriska och hatande av vita män som feminismen. En sund ideologi skulle ALDRIG acceptera den utvecklingen.

  ”Jämställdhet innebär inte att alla ska tvingas vara lika!”

  Finns det någonsin någon här som påstått att vi skall ”tvingas vara lika”? Nej den finns det inte!

  ”Alla ska ha lika rättigheter efter sina förutsättningar!”

  Nej men alla skall ha lika rättigheter och skyldigheter med en helt neutral lag som är lika för alla i landet vi alla lever i. Det där med ”efter sina förutsättningar” är ju bara trams. Jag är skitdålig på att parkera, är det OK att jag bara ställer bilen tvärs över gatan då och slipper ansvar eftersom jag parkerat efter mina förutsättningar? Fjant och trams!

  Härskarteknik och ytterligare trams från dig Eva Ellnefors

  ”Tänk att somliga blir ordvrängare för att inbilla sig att de har rätt Att jag skrev att “kvinnor blir gravida och”

  Varför addreserar du inte kommentaren direkt till mig, du vet ju mycket väl att det var jag som skrev så eller hur? Tramsigt och fegt!

 52. barfota Says:

  @schmucken

  ”De så ofta förekommande särbehandlingarna, “räkmackorna” och kvoteringarna visar tydligt att Sverige är en demokratur med en rutten och intolerant syn på rättvisa och människors värde.”

  Som ateist så konverterar jag för ett kort ögonblick och skriver AMEN på det 😀

 53. Eva Ellnefors Says:

  Barfota, varifrån har du fått idén att den tidiga feminismen var manshatande? Den krävde ju bara lika rättigheter. Rösträtt var det första kravet. Kvinnor, som gifte sig kunde få sparken. Det ville man ändra på. De här manshatande idéerna dök ju upp bland några få, men högljudda lesbiska grupper på 70-talet. Sen har medelklasskvinnorna tagit över jämställdhetsfrågorna.

  Lagens gudinna framställs med ögonbindel. Slit av den, säger jag! Det är ju faktiskt så att man tar hänsyn till omständigheter redan nu, när man dömer. Det borde göras i ännu högre grad och påföljderna anpassas efter individen. Vissa svåra brottslingar kan inte gå lösa, andra har förmåga att anpassa sig till samhället, men då ska de också få stöd i det efter straffet. ”Straff” är överhuvudtaget inte särskilt effektivt. Ju värre straff, desto värre brott. Se på USA.

  Att som Schmucken påstå att vi lever i en ”intolerant demokratur” är då att gå väl långt. Det finns inga som helst belägg för detta. Däremot finns det belägg för att det är fler män, som begår brott än kvinnor.

  Att kalla barnalstring för att ”göra en riskbedömning” som om det gällde fallskärmshopp eller vad som helst låter sannerligen inhumant. Ska kvinnan ”skylla sig själv” för att hon blir annorlunda av en graviditet? Då kan vi lika gärna gå över till kloning eller laboratorieproduktion av barn.

  Det är inte bara kvinnor, som kvoteras. Man söker också män inom kvinnodominerande yrken. T ex i mitt fd yrke som socialarbetare samt inom vårdyrken. Kvotering är enligt min mening inte särskilt bra. Man ska inte ha som mål att uppnå en viss %, t ex 60/40, vilket jag också påpekat förut i en annan tråd.

 54. Eva Ellnefors Says:

  ”Härskarteknik” är något som används ganska mycket på detta forum, men inte av mig. Många påståenden om ”kvinnovälde” stöder sig på vad man kan läsa om eller få genom media. Media tar alltid upp enstaka händelser och presenterar dem som om de vore vanligt förekommande. Verkligheten ser annorlunda ut.

 55. jämställdisten Says:

  än en gång så handlar våldtäkt inte om styrka utan det handlar om att ha sex mot den enes vilja och det sker oftast utan våld och hot,och sedan så är det så att det är pojkar och män som prostituerar sig till kvinnor och flickor som är i klar majoritet,men tyvär så ska det vinklas och mörkläggas och det finns krafter som hela tiden vill tysta ned att vi har kvinnliga sexförbrytare som förgriper sig på ungs pojkar och män. tragiskt.

 56. Eva Ellnefors Says:

  Vad har jämställdisten fått detta ifrån? Att en massa män skulle ha sex mot sin vilja? Och att de är i majoritet? Det går naturligtvis varken att bevisa eller motbevisa, men jag tror att det snarare är motsatsen som är sant. Och jag tror att de flesta är eniga med mig. De flesta=vanliga ”Svensson”, inte feminister!

 57. schmucken Says:

  @ Eva Ellnefors, som sa:

  ”Att som Schmucken påstå att vi lever i en “intolerant demokratur” är då att gå väl långt. Det finns inga som helst belägg för detta. Däremot finns det belägg för att det är fler män, som begår brott än kvinnor.”

  Så… du kan inte se några belägg för mitt påstående?

  Begrunda detta (igen):
  ”De så ofta förekommande särbehandlingarna, “räkmackorna” och kvoteringarna visar tydligt att Sverige är en demokratur med en rutten och intolerant syn på rättvisa och människors värde.”

  Du kan alltså inte inse att vissa människor särbehandlas, åker ”räkmacka” genom livet eller att kvotering förekommer?

  Alltså, det jag radade upp som argument för att det svenska samhället och Sverige av idag visst är en demokratur med en intolerant rätts- och människosyn som knappast visar på tolerans och lika rättig- och skyldigheter inför lagen – för alla.

  Vad anser du, Eva Ellnefors, ska alla behandlas lika inför lagen (tolerans och demokrati) eller ska vissa behandlas annorlunda inför lagen (intolerans och demokratur)?

  / schmucken

 58. barfota Says:

  @Eva Ellnefors

  ”varifrån har du fått idén att den tidiga feminismen var manshatande? Den krävde ju bara lika rättigheter. Rösträtt var det första kravet. Kvinnor, som gifte sig kunde få sparken.”

  Jag menar att bara ha en ideologi som man kallar för feminism är misandrisk. Helt OK om ideologin feminism hade handlat om jämställdhet för alla och att man hade använt ett annat namn än feminism. Bara själva ordet feminism exkluderar ju de flesta män, för vilken man vill gå omkring och ”känna sig” feminin?

  När det gäller den allmänna rösträtten så har vi flera gånger här på Genusnytt påpekat att kvinnor faktiskt fick allmän rösträtt före männen. Självklart var det vansinnigt att kvinnor som gifte sig kunde få sparken men det behöver man inte vara feminist för att inse. Straff är som du mycket riktigt skriver inte särskilt effektivt men vi skall ha samma straff för samma brott och definitivt inte någon straffrabatt bara för att brottslingen råkar vara en kvinna eller en invandrare som hedersmördar. På samma sätt skall de som misshandlar barn (omskär) dömas hårt för barnmisshandel!

  ”Att kalla barnalstring för att “göra en riskbedömning” som om det gällde fallskärmshopp eller vad som helst låter sannerligen inhumant. Ska kvinnan “skylla sig själv” för att hon blir annorlunda av en graviditet? Då kan vi lika gärna gå över till kloning eller laboratorieproduktion av barn. ”

  Klart som korvspad att man måste göra både en riskbedömning och en ekonomisk bedömning innan man sätter barn till världen. Kalla det inhumant om du vill men det är ett frivilligt val att sätta barn till världen. Att ha barn är ingen rättighet, det är en ynnest. wiktionary, en rättighet borde däremot vara att få träffa sina barn efter en ev. skilsmässa. Och för männens del obligatoriskt gratis DNA test av nyfödda samt rätten till juridisk abort under samma tidsperiod som kvinnan utan mannens medgivande har rätten att välja abort.

  ”Det är inte bara kvinnor, som kvoteras. Man söker också män inom kvinnodominerande yrken. T ex i mitt fd yrke som socialarbetare samt inom vårdyrken. Kvotering är enligt min mening inte särskilt bra.”

  Bra, då slipper vi bråka mer om det. Kan du då som en god samhällsmedborgare och människa ställa dig på vår sida och arbeta för att få bort kvoteringar, curling och positiv särbehandling. Nej… jag tänkte väl det 😥

 59. Eva Ellnefors Says:

  Barfota, du ÄR en ordmärkare! Det skulle alltså inte heta arbetarrörelsen heller? Eller handikapprörelsen? Någon straffrabatt är det inte heller fråga om i fallet om ”barnamord”. Bara hänsyn till biologiska faktum. Att skaffa barn är en naturlig process och det föds fler barn efter krig och katastrofer, vilket hör ihop med en överlevnadsinstinkt. Vi är inte maskiner! Men barnbegränsning har spridit sig även till fattiga länder, då man insett fördelarna att inte ha så många barn. Utan att man tillämpar Kinas metod. Men hos oss har det fått en del negativa konsekvenser genom att mammorna blivit allt äldre. En del väntar så länge att det verkligen blir dyrt för samhället. Den ”riskbedömningen” är bortglömd. Det är större risk för komplikationer t ex. För att man tycker man måste ha ”villa, Volvo, vovve” först.

  Vad är ”juridisk abort?” Att männen ska kunna avsäga sig faderskapet? Så praktiskt för gifta män med en älskarinna. Det blir som förr i tiden – ”oäkta” barn.

  Förlåt, men jag har missat detta med rösträtten. Hur menar ni då?

  F.ö. är jag emot kvotering, curling och positiv särbehandling.

 60. jämställdisten Says:

  eva när man inte vet sanningen så ska man inte utrycka sig,utan det är när man vet hur det ligger till i verkligheten som man ska utrycka sig och inte leva i en massa bevis eller motbevis eller i en egen fantasi värld där man tror en massa saker och ting.det är tyvär så att det är fler pojkar som säljer sex till flickor och kvinnor än tvärt om och det vet säkert eva också att så ligger det till,men du vill inte se saningen som den är för du verkar av någon anledning mörka det hela varför.

 61. Ninni Says:

  @ jämställdisten

  det är tyvär så att det är fler pojkar som säljer sex till flickor och kvinnor än tvärt om

  Har du belägg för det?
  Jag är relativt väl insatt i prostitutionsfrågan oh min uppfattning av det jag läst är att det är fler män som säljer eller har sålt sex, kvinnor stannar längre i sexsäljaryrket. Köparna däremot är vanligen män oavsett om man köper av män eller kvinnor.
  Nu har jag inte rapporter att styrka detta med på stående fot, då jag bytt dator, men jag lär kunna leta upp det om du önskar.

 62. barfota Says:

  @Eva Ellnefors

  ”Barfota, du ÄR en ordmärkare! Det skulle alltså inte heta arbetarrörelsen heller? Eller handikapprörelsen?”

  ähumm… men varken arbetarrörelsen eller handikapprörelsen är väl ”könskodat” med ordet feminin. Visst är jag en ”ordmärkare” så tänk på vilka åsikter du ger uttryck för.

  ”Någon straffrabatt är det inte heller fråga om i fallet om “barnamord”. Bara hänsyn till biologiska faktum.”

  Klart att det är. Barnet är mördat och kommer inte tillbaka och som någon skrev här så brukar man döma hårdare (utom då barnmisshandelen omskärelse) när barn drabbas än när vuxna drabbas. Du drar hela tiden upp det biologiska faktumet när det gynnar dig annars glömmer du allt vad biologiska faktum är när det missgynnar dig. Med hänvisning till biologiska skillnader så skriver någonting i stil med att ”kvinnor är mera vårdande och omhändertagande”. Om detta är sant så borde kvinnor dömas hårdare än männen för samma brott och männen få straffrabatt för våldtäkter och annan kriminalitet eftersom ”män är som män är” vilket är biologiskt betingat, eller var det nu helt plötsligt oviktigt med biologi?

  ”Men hos oss har det fått en del negativa konsekvenser genom att mammorna blivit allt äldre. En del väntar så länge att det verkligen blir dyrt för samhället. Den “riskbedömningen” är bortglömd. Det är större risk för komplikationer t ex. För att man tycker man måste ha “villa, Volvo, vovve” först.”

  Tror det är ett utslag av den höga arbetslösheten och dåliga USA filmer. Det verkar som dagens latteungdom vägrar växa upp och ta ansvar för sina egna liv. Enklare att skyffla över problemen på samhället. Jag vet att det finns många duktiga och ambitiösa ungdomar men det du beskrev är bl.a. ett resultat av på tok för mycket curling, omhändertagande och särbehandlingar.

  ”Vad är “juridisk abort?” Att männen ska kunna avsäga sig faderskapet? Så praktiskt för gifta män med en älskarinna. Det blir som förr i tiden – “oäkta” barn.”

  Varför skulle inte mannen ha samma rätt att välja bort ett oönskat barn eller ångra sig på samma sätt som kvinnan, han känner sig kanske inte mogen att bli far än och kondomen sprack. Förklara gärna, och kom inte med ”kvinnans rätt till sin kropp” för då får du förklara varför de stympade (omskurna) pojkarna varken har rätten till sin egen kropp eller religion. Nu kom den där ”härskartekniken” fram igen… Vaddå ”Så praktiskt för gifta män med en älskarinna”?

  ”Förlåt, men jag har missat detta med rösträtten. Hur menar ni då?”

  Tja, det är det där med att männen tvingades offra ett år eller mer i försvaret för att få rätten att rösta. Jag hinner inte leta efter länken just nu men är det extremt viktigt för dig eller du inte tror mig så letar jag upp den åt dig.

  ”F.ö. är jag emot kvotering, curling och positiv särbehandling.”

  Det stämmer inte eftersom du är emot helt neutrala lagar.

 63. jämställdisten Says:

  ninni att läsa och tro en massa saker och ting är en sak att se det i verkligheten är en helt annan sak.

 64. Ninni Says:

  @ jämställdisten

  Ska jag tolka det som du inte har belägg för påståendet?
  Eller vad menar du?

 65. jämställdisten Says:

  ninni.när man själv en gång som tonåring sålt sex till kvinnor och flickor för att få alkohol och droger så tycker jag att det är ett tillräckligt belägg.så det är verkligheten som måste synas inte visoner och mörkläggning.

 66. Ninni Says:

  @ jämställdisten

  när man själv en gång som tonåring sålt sex till kvinnor och flickor för att få alkohol och droger så tycker jag att det är ett tillräckligt belägg.så det är verkligheten som måste synas inte visoner och mörkläggning.

  Med all respekt och sympati för din erfarenhet, så säger det faktiskt inget alls om huruvida det skulle vara vanligare att kvinnor är köpare än det omvända, vilket var vad du påstod. Din erfarenhet visar att det förekommer, det vet jag.

 67. Eva Ellnefors Says:

  Arbetarrörelsen kämpar för arbetare. Handikapprörelsen för handikappade. Feminister/kvinnorörelsen för kvinnors rättigheter. Både män och kvinnor tar risken att det blir ett barn vid samlag, men detta faktum är något man försöker bortse från idag, när sex blivit ”nöje” som man ska ha utan konsekvenser eller risker. Det blir ju ”oäkta barn” igen, utan rätt till en pappa, utan rätt till arvet, om du fick bestämma. Du vill tydligen bara hämnas på kvinnorna, barnen tänker du inte alls på. Kalla inte fakta för härskartekniker! Så här var det ju tidigare och den tiden vill vi inte ha tillbaka och inte de flesta heller! Det är ju precis samma sak, som när männen kunde svära sig fria, konsekvenserna är desamma. Inga preventivmedel är 100% säkra. Om du trott det bör du upphöra helt med samlag för att vara säker.

  Att dra upp gammal värnplikt idag när det för länge sedan är överspelat hör inte heller hemma här. I Sverige fick kvinnorna förresten rösträtt sent jämfört med andra länder.

  I ALLMÄNHET är kvinnor mer omhändertagande, men det gäller naturligtvis inte dessa sjuka kvinnor som blir omtöcknade efter en förlossning. Det är ju det som är deras sjukliga beteende. Du tycker de ska straffas extra för att de inte är friska.

 68. jämställdisten Says:

  det jag vill är bara att kvinnliga sexförbrytare och sexköpare straffas lika hårt som dom mannliga sexförbrytarna och sexköparna,så är det inte i dag tyvär

 69. Ninni Says:

  @ jämställdisten

  det jag vill är bara att kvinnliga sexförbrytare och sexköpare straffas lika hårt som dom mannliga sexförbrytarna och sexköparna,så är det inte i dag tyvär

  Jag är ju mot sexköpslagen och vill se en avkriminalisering. Men bortsett från det så är vi ense, att kvinnor döms mildare och lättare undkommer straff och tom misstanke är inte okej.

 70. barfota Says:

  @Eva Ellnefors
  Nu har du snart svamlat bort dig helt.
  Arbetarrörelsen kämpar för arbetare oavsett könstillhörighet
  Handikapprörelsen för handikappade oavsett könstillhörighet
  Feminister som mestadels består av kvinnor bryr sig bara om kvinnor. Hur väl hänger det ihop med detta…

  ”I ALLMÄNHET är kvinnor mer omhändertagande […]”

  Menar du att det finns övervägande manliga feminister eller att feminister som bara bryr sig om kvinnofrågor är sjuka och därför inte behöver ta hänsyn till andra?
  Menar du att feminister kämpar för de kvinnors rättigheter som inget hellre önskar än ett stilla liv som hemmafru?

  ” Både män och kvinnor tar risken att det blir ett barn vid samlag, men detta faktum är något man försöker bortse från idag, när sex blivit “nöje” som man ska ha utan konsekvenser eller risker.”

  En enkel fråga… Vem är det som särar på benen och ”släpper till”? Mannen/kvinnan?
  Vem kan ångra sig mannen/kvinnan?
  Vem har tillgång till flest sorters preventivmedel mannen/kvinnan?
  Vem kan på eget bevåg avgöra om det avlade barnet skall få leva mannen/kvinnan?
  Vem kan av egoistiska skäl skaffa sig barn på konstgjord väg mannen/kvinnan?
  Vem är far till barnen kvinnan väljer att skaffa sig på konstgjord väg, vem skall betala för det och var hittar du barnets rätt till båda sina biologiska föräldrar?

  ”Det blir ju “oäkta barn” igen, utan rätt till en pappa, utan rätt till arvet, om du fick bestämma. Du vill tydligen bara hämnas på kvinnorna, barnen tänker du inte alls på.”

  För det första så borde du i egenskap av före detta socialarbetare skämmas ögonen ur dig när du börjar tala om ”oäkta barn” för det andra så anser jag att alla barn som föds har rätt till båda de biologiska föräldrarna. För det tredje så varför skulle jag vilja ”hämnas på kvinnorna”? Jag älskar kvinnor och har absolut ingen som helst anledning att vilja hämnas. Nu får du fan ta och sluta upp med att ”hitta” en massa skit och hålla dig någotsånär till sanningen.

  ”Kalla inte fakta för härskartekniker!”

  Lögnaktiga påståenden är väl också en sorts härskarteknik, du försöker ju framställa mig som ett hjärtlöst monster som inte vill barnens bästa och vill hämnas på kvinnor!!

  ”Att dra upp gammal värnplikt idag när det för länge sedan är överspelat hör inte heller hemma här.”

  Härskarteknik igen, vad då ”för länge sedan är överspelat”. I dina och andra feministers ögon är väl alla orättvisor som drabbar män ”för länge sedan är överspelat”. Skärp dig för tusan. Här kommer feministerna och spottar på alla män för någonting som är flera hundra år gammalt som inte ens min farfar var delaktig eller medskyldig till. Borde inte det om något ”för länge sedan är överspelat”?

  ” I Sverige fick kvinnorna förresten rösträtt sent jämfört med andra länder. ”

  Vad har det med saken att göra? Förresten så var min pappa snyggare än din pappa… sandlådenivå.

 71. Rosita Says:

  Att ha sex i utbyte mot droger och alkohol är inte våldtäkt utan det är prostitution. I Sverige är det vanligare att män säljer sig än kvinnor. Men män är också de mest förekomna köparna. Vad som däremot inte brukar räknas med är de hundratals kvinnliga traffickingoffren som kommer till Sverige och köps av män. Eller alla män som far utomlands och köper sex. Jag menar inte att kvinnor inte köper, för det gör dom, men inte alls i lika stor utsträckning.

  Även om det finns mörkertal om kvinnor som begår sexuella övergrepp mot män, finns det även mörkertal om de övergrepp då där männen ger sig på kvinnor. Anledningen till varför media knappt tar upp kvinnor som våldtar, är för att det händer i så pass liten utsträckning. Då män våldtas är det oftast utav andra män. Samma gäller misshandel. Väldigt få människor oavsett om de är män eller kvinnor blir dömda då det gäller våldtäkt, det är ofta väldigt svårt att bevisa, särskilt för män som blivit utsatta.

  Lika lön för lika kön är något som inte heller stämmer som det ser ut idag. Män som jobbar inom kvinnodominerande yrken tjänar i sitt mer än kvinnorna. Och kvinnorna som jobbar inom mansdominerande yrken tjänar i snitt mindre än männen. Inom de få yrken där kvinnornas snittlön är högre än männens skiljer sig det oftast med en hundralapp eller två. Medan i de yrken som männen tjänar mer, brukar lönen i snitt ligga mellan 1000-4000 kr mer än kvinnornas. Kvinnorna tjänar mindre oavsett yrke, trots att de i många fall har större genomsnittlig erfarenhet än männen.

  Man ska inte prata om mäns/kvinnors rätt till sin egenkropp utan människans rätt till sin egen kropp. Det är onödigt att försöka jämföra vad som är värst, att bli omskuren mot sin vilja eller våldtagen. Allt som inskränker en människas integritet och välmående oavsett vem som gör det eller hur den gör det och varför den gör det är inte okej.

  Jag hänvisar herrskapet till följande länkar, eftersom mina resonemang förmodligen kommer räknas som ”belägglösa”: Kan man avläsa, analysera och jämföra tabeller och diagram bör det inte vara några problem att förstå (:

  http://www.scb.se/Pages/Product____12249.aspx

  http://bra.se/bra/brott–statistik/valdtakt-och-sexualbrott.html

 72. barfota Says:

  @Rosita

  ”Vad som däremot inte brukar räknas med är de hundratals kvinnliga traffickingoffren som kommer till Sverige och köps av män.”

  Organiserad kriminalitet är svårt att komma åt och varför nämner du bara ”kvinnliga” och ”sexköp”.

  ”Eller alla män som far utomlands och köper sex. Jag menar inte att kvinnor inte köper, för det gör dom, men inte alls i lika stor utsträckning.”

  Var finns problemet med det om prostitution är tillåtet i det landet. Menar du att vi skall kvotera in fler kvinnliga sexköpare eller vad? Däremot så är det ett stort problem hur kvinnliga resp. manliga sexköpare framställs i media. Män brukar framställas som ”gamla gubbar” som åker utomlands för att utnyttja oskyldiga kvinnor, att de borde straffas o.s.v. När kvinnor gör exakt samma sak så hyllas de som riktiga ”pumor” som ”tar för sig” och gärna med ett ”You GO Girl” som slutkläm.

  ”Lika lön för lika kön är något som inte heller stämmer som det ser ut idag. Män som jobbar inom kvinnodominerande yrken tjänar i sitt mer än kvinnorna. Och kvinnorna som jobbar inom mansdominerande yrken tjänar i snitt mindre än männen.”

  Vad är problemet med det?

  ”Man ska inte prata om mäns/kvinnors rätt till sin egenkropp utan människans rätt till sin egen kropp. Det är onödigt att försöka jämföra vad som är värst, att bli omskuren mot sin vilja eller våldtagen.”

  Då undrar jag varför man inte drev frågan om ett totalförbud mot omskärelse oavsett kön. Man skall inte jämföra men visst hittar väl du en obalans här. Att bli våldtagen kan båda könen bli medans barnmisshandel av gossebarn är tillåten.
  Hur kan feminister öht. tala om jämställdhet samtidigt som man går med på detta? Genomruttet!

  ”Jag hänvisar herrskapet till följande länkar, eftersom mina resonemang förmodligen kommer räknas som “belägglösa”:”

  När du ”hänvisar herrskapet” så är du antingen okunnig, oförskämd eller bara full av fördomar. På Genusnytt finns alla kön representerade mer eller mindre så dra inte några förhastade slutsatser.

 73. jämställdisten Says:

  rosita.alla män som åker utomlands och köper sex,men alla kvinnor då som åker till länder som gambia,dominikanska republiken.bali och köper sex av unga pojkar och män hur ser du rosita på den saken men du kanske tycker att det är okey att kvinnor åker utomlands och köper sex av fattiga unga pojkar.sorligt och tragiskt i så fall.

 74. Ninni Says:

  @ Rosita

  Hej Rosita och välkommen!

  Lika lön för lika kön är något som inte heller stämmer som det ser ut idag. Män som jobbar inom kvinnodominerande yrken tjänar i sitt mer än kvinnorna. Och kvinnorna som jobbar inom mansdominerande yrken tjänar i snitt mindre än männen. Inom de få yrken där kvinnornas snittlön är högre än männens skiljer sig det oftast med en hundralapp eller två. Medan i de yrken som männen tjänar mer, brukar lönen i snitt ligga mellan 1000-4000 kr mer än kvinnornas. Kvinnorna tjänar mindre oavsett yrke, trots att de i många fall har större genomsnittlig erfarenhet än männen.

  Tar man hänsyn till ansvar, utbildning, bransch osv osv. så näst intill försvinner denna löneskillnad. Lite beroende på vilka faktorer man tagit hänsyn till så kvarstår en skillnad på 1-3 %. Här är en information om en sådan undersökning där man kommit ner till 1,5%. Man behöver helt enkelt finare mätverktyg än de studier du lutar mot när man studerar statistik.

  ”Hos myndigheterna finns ytterligare sakliga förklaringar. Det saknas dock förutsättningar att med hjälp tillgänglig statistik fastställa om de 1,5 procenten i sin helhet kan förklaras lokalt med sakliga skäl eller om någon del av de 1,5 procenten utgör osakliga löneskillnader.”

  Jag menar att en del av det som återstår är en osaklig löneskillnad som beror på detta som den anekdot, skriven av Oscar Swartz visar på:

  Jag deltog på scen i en panel på Entreprenörsdagen, som anordnades av Svenskt Näringsliv för ett par veckor sedan, tillsammans med bl.a. Isobel Hadley-Kamptz, en skribent jag ofta vill göra vågen för när hon skriver på Expressens ledarsida. Vi pratade förstås medan vi väntade på att gå upp på scen och vi känner ju varandra. Projektet Efter Pirate Bay kom upp och Isobel sa att hon hoppade av för att det var för litet betalt. Jag svarade något i stil med att “Ja det tyckte jag också men jag lyckades få lite mer till slut”. Jag tänkte inte mer på det eftersom frilansaren alltid befinner sig i sådana situationer. (Nu i veckan tackade jag nej till en panel på bokmässan i Göteborg eftersom de inte hade en budget för det). Tydligen har detta legat och frätt i hjärtat hos Isobel sedan dess och det är tråkigt. Hon verkar dock tolka det strikt efter könsmaktsordningens ramar och talar om “lönediskriminering” utan att veta bakgrunden.

  Egentligen kunde jag skita i det och säga: “Isobel, du är ju liberal och tror på en hyfsat fri marknad precis som jag, det var ju därför vi fanns i en panel hos Svenskt Näringsliv. Var och en får förhandla priset för sina tjänster.”

  Självklart syns sånt här i lönestatistik. Jag har mängder av tankar om hur man skulle kunna lösa/förbättra sådana saker, där kvinnors könsroll (biologisk eller social spelar ingen roll) medför en sämre löneförhandlare och även en sämre karriärsbyggare. (Det handlar dock inte om könsspecifika åtgärder, då det behövs för personer inom båda kön, det är bara lite vanligare bland kvinnor). Tyvärr kommer vi inte komma dit förrän statsfeminismen är borta ur maktens korridorer.

  En fråga: Om du hade varit företagare i denna tid av stenhård konkurrens, och du hade kunnat välja mellan en man och en kvinna, båda lika kompetenta men kvinnan tjänar i snitt ”mellan 1000-4000 kr” mindre, hade du någonsin anställt en man då? Det faller på sin egen orimlighet, företagare är inte korkade. Hade kvinnor tjänat mindre för samma jobb hade vi inte sett en enda arbetslös kvinna.

 75. barfota Says:

  @Ninni
  Du skriver till Rosita

  ”Jag har mängder av tankar om hur man skulle kunna lösa/förbättra sådana saker, där kvinnors könsroll (biologisk eller social spelar ingen roll) medför en sämre löneförhandlare och även en sämre karriärsbyggare.”

  Det var väl därför jag skrev ”Vad är problemet med det?” som svar till henne.
  Det där med bättre och sämre ”löneförhandlare” förekommer ju mellan personer av samma kön och i samma yrke också. En del är bra på att ordna till det för sig, andra är mindre bra på det. Många företag tillämpar dessutom individuell lönesättning. Och som du skriver så skulle inte en enda kvinna gå arbetslös om företaget kunde få ut exakt lika mycket för en betydligt lägre lön, därav den förbannade outsourcingen av våra jobb till låglöneländerna med ökad arbetslöshet och lägre löner för alla oss (oavsett kön) som bor kvar i Sverige.

  Bra skrivet fö.

 76. schmucken Says:

  @ Ninni, som sa:

  ”En fråga: Om du hade varit företagare i denna tid av stenhård konkurrens, och du hade kunnat välja mellan en man och en kvinna, båda lika kompetenta men kvinnan tjänar i snitt “mellan 1000-4000 kr” mindre, hade du någonsin anställt en man då? Det faller på sin egen orimlighet, företagare är inte korkade. Hade kvinnor tjänat mindre för samma jobb hade vi inte sett en enda arbetslös kvinna.”

  Den du, Ninni, det var huvudet på spiken det. 😀

  Bra skrivet!

  Artikel i SvD Brännpunkt angående kvotering – ”Bedrövligt att Sabuni motsätter sig EU-lag”:

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/bedrovligt-att-sabuni-motsatter-sig-eu-lag_7483342.svd

  / schmucken

 77. dolf Says:

  Jag hajar ärligt talt inte riktigt det där med ”kampen för lika lön”.
  Antingen har man individuell lönesättning och då blir lönerna som de blir, man kan knappast prata om diskriminering när var och en själv har förhandlat fram sin lön.
  Eller så har man någon form av kollektivavtal, och rätta mig om jag har fel, men är det inte så att ett kollektivavtal som gav män fördel framför kvinnor vore direkt olagligt? Ett kollektivavtal får inte vara något annat än könsneutralt.
  Så hur i helsike kan det då finnas några ojämlika löner?

  Det enda sättet som feminister kan få till ”jämlika” löner vore alltså genom att man på något vis lagstiftar för större löneökningar för kvinnor, men i fallet med kollektivavtal innebär det ju att man faktiskt inför lönefördelar för kvinnor och alltså ojämlik lönesättning. Och i fallet med individuell lönesättning så lär det ju bara leda till att männen då förhandlar sig till extra förmåner för att kompensera för kvinnornas större löneökningar. Och hur avgör man mellan två individer om löneskillnden är ”ärligt förhandlad” eller ”diskriminering”.
  I slutändan blir det, hur man än vänder på det, någon form av mansskatt.

 78. dolf Says:

  Det var förresten just det där som Ninni pekade ut som fick Warren Farrel att bli kritisk till feminism och som gjorde att han ändrade inriktning. Självemotsägelsen i att man föredrog att anställa män när det vore billigare att få jobbet gjort med kvinnor fick honom att börja granska alla feministiska myter från ett nytt perspektiv, och varenda en av dem gav han en ny, förnuftsbaserad tolkning. (Redogörs för i boken The Myth of Male Power).

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: