Tveksam omröstning hos genussekretariat

by

Nationella Sekretariatet för genusforskning är, precis som det låter, ett nationellt organ för Sveriges genusforskare. I deras senaste utskick med epost genomför de följande enkät:

Valet av svarsalternativ gjorde mig fundersam. Sekretariatet styr ju till stor del utfallet av enkäten genom valet av svarsalternativ. ”Som man frågar för man svar”, lyder ordspråket. Har de valt de rätta alternativen?

Pojkars betyg känns naturligt som ett svarsalternativ, eftersom det är väl känt att pojkar över lag får sämre betyg än flickor. Men om problem för flickor med sexuella trakasserier erbjuds som ett svarsalternativ borde väl också pojkars problem med att de utsätts för fysiskt våld vara ett alternativ? Pojkar är mer utsatta för fysiskt våld i skolan än flickor.

Pojkar utsätts också för skällsordet ”bög”, vilket borde klassas som en form av sexuella trakasserier. Det är en motsvarighet till att flickor ibland kallas ”hora”.

Vad tycker du om enkäten och de svarsalternativ som erbjuds?

Nedan kan du se hur enkäten har gått hittills. Det är verkligen inte många som svarat, så man ska vara försiktig med att dra slutsatser. Men jag måste ändå säga att svarsfördelningen (se nedan) gör mig förvånad. Kan det vara representativt för Sveriges genusforskare? Vad tycker du om svarsfördelningen?

.

Näraliggande 1: Enligt en norsk undersökning, gjord med gymnasieungdomar, är pojkar nästan lika utsatta som flickor för sexuella trakasserier. Läs mer här.

Näraliggande 2: Andelen pojkar med dålig läskunnighet är dubbelt så stor som andelen flickor, visar en undersökning gjord på europeisk nivå. Tack för tipset, Sara.

För övrigt: Studieförbundet ABF, som har omfamnat feminismen och bland annat skapat Feministisk mötesplats, arrangerar nu kursen Att skriva normkritiska dansbandstexter. De skriver: ”Granska normerna i dansbandstexter och vänd på perspektiven”. Se här.

Annonser

62 svar to “Tveksam omröstning hos genussekretariat”

 1. Bengt Says:

  Eftersom antalet svar understiger 30 vilket är det absolut minsta antalet svar man måste ha enligt Centrala gränsvärdessatsen för att överhuvudtaget kunna dra några slutsatser ur materialet och då med stora felmarginaler så är denna ”undersökning” av noll och intet värde!

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Centrala_gr%C3%A4nsv%C3%A4rdessatsen

  Att man sedan kan anta att de svarande har en stor bias av förutfattade meningar i sina svar eftersom den svarande gruppen inte är slumpmässigt och oberoende utvald är en annan sak som också gör att man kan sammanfatta denna ”undersökning” med: Som man ropar i skogen får man svar!

 2. Manne Says:

  Flickor presterade bra i skolan även tidigare. Det är pojkarnas betyg som har sjunkit radikalt under de senaste 15-20 åren. Detta skyller feministerna på pojkarna själva. De hävdar att det är mäns ”macho-kulturen” som leder till en ”antiplugg-kultur” bland pojkar. Men för att det ska förklara att pojkarnas betyg och intresse för skolan sjunker så måste ju män ha blivit mer ”macho” under de senaste 15-20 åren. Har de blivit det? Det vore väl ytterst underligt eftersom samhället under den här tiden har karakteriserats av en livlig jämställdhetsdebatt och ett allt större inflytande för feminismen.

  Nej, det som har skett är att skolan har anpassats efter flickorna i allt större grad och att lärarkåren allt mer kommit att dominerats av kvinnor. Kvinnliga lärare och pedagoger som i många fall fått med sig en feministiskt influerad lärarutbildning och syn på pojkar från högskolan.

 3. Peter Says:

  En fullständigt oseriös och amatörmässig undersökning. Ser ut som den knåpats ihop av några genusindoktrinerade mellanstadiebarn som vill visa upp det svar som en genusfrälst fröken vill ha.

 4. Matte Says:

  Jag är inte alls förvånad över resultatet om det är feminister som svarat. De tror att alternativ ett och två löses med hjälp av alternativ tre. Pojkar är inte en prioritet i skolan.

 5. AV Says:

  Haha, sekretariatet för genusforskning gör en i allra högsta grad ovetenskaplig ”undersökning”. Det visar med all tydlighet nivån på deras ”vetenskap”. Jösses, skulle mina elever i matematik 1 på gymnasiet göra en sådan enkät i statistik skulle de få göra om, göra rätt.

  För att förklara:
  De två första alternativen kan man undersöka med riktig genusvetenskap, dvs vetenskap som är ideologiskt obunden och inte vilar på feministiska axiom. Den sista är inte definierad. ”Ökad genusforskning” kan betyda ganska mycket.

 6. barfota Says:

  Hej alla politiker som ”smygläser” här, jag har en enkel fråga:

  Hur länge till tänker ni låta detta vansinne och slöseri med offentliga medel fortgå?

 7. Nils Jungenäs Says:

  Gemene man i Sverige börjar ju (trorligtvis mycket tack vare internet) sakta vakna och ifrågasätta såna här dumheter. Det som hindrar är våra extremt enögda och föraktfulla massmedier som av någon anledning mer ser som sin uppgift att uppfostra läsaren än att bara förmedla en allsidig, saklig och ärlig bild av världen. 68-vänsterns ocg Clarté-rörelsen har verkligen lyckats i sin ambition att infiltrera den tredje statsmakten, och detta med förödande resultat.

 8. Bashflak Says:

  Man bör inte ställa betygsdiskriminering mot sexuella trakasserier och bara bekämpa det ena. Båda bör bekämpas parallellt. Men vi kan väl vara överens om att ‘genusmedveten undervisning’ kommer långt ner på prioritetslistan?

 9. Ulf T Says:

  Det borde gå att visa hur mycket pojkarnas situation förbättrats i och med att undervisningen ju faktiskt blivit allt mer genusmedveten de senaste åren. Speciellt då genusforskning är en seriös vetenskap, så kan jag inte tänka mig att dylika studier inte redan är igång, med lovande preliminära resultat.

 10. andersbwestin Says:

  Huuu!

  En sak är i vart fall helt klarlagd.

  Den där typen av kvinnor skulle jag (man?) inte vilja ha som mamma.

  Iskylan far igenom själen.

 11. Joakim Steneberg Says:

  Helfnoskigt med beklämmande resultat! Att genusvetenskap är totalt feministvinklat visar ju bl.a. utskicket från Umeå universitets genusinstitution. Någon som minns?

 12. Bashflak Says:

  Manne 7:32 – Det KAN vara så att machokulturen i Sverige ökat bland vissa grupper de senaste 20 åren och att detta ger utfall i statistiken. Men den frågan vill genusfolket inte ta i med tång, eftersom det i så fall rör sig om importerade machomän. ‘Samma Talibaner här som där’ brukar det ju heta.

  Men eftersom pojkarna får lägre betyg än sina prestationer på centrala prov så stämmer nog inte ovanstående hypotes om importerad machokultur.

 13. Joakim Steneberg Says:

  ”Läs genus på Umeå universitet”: “Vad betyder det egentligen att vara kvinna eller man idag? Är det till exempel fortfarande “normalt” att kvinnor ska ta mindre plats än män? Varför är mäns våld mot kvinnor så vanligt? Och hur kommer det sig att könens betydelser har varierat så genom historien och i olika slags samhällen, samtidigt som vissa betydelser verkar vara ganska oföränderliga? Som att kvinnors arbete fortfarande betalas sämre än mäns; och att mäns överordning över kvinnor ännu lever kvar i många sammanhang, som bolagsstyrelser, i hemmet och i politiken. Det är sådana frågor som genusvetenskap undersöker. När du läser genusvetenskap i Umeå är det framför allt maktförhållandena mellan könen som står i fokus, och hur de kompliceras av andra maktdimensioner i samhället som sexualitet och etnisk tillhörighet.”
  Men Pär, hette det inte ”Nordiska sekretariatet…” innan?
  Är det för att norrmännen hoppat av? 🙂

 14. Leif Says:

  Svarsalternativen måste ha någon form av relation till varandra om undersökningen ska få någon mening överhuvud taget. Det är uppenbart att de/den som satt samman enkäten är totalt okunnig när det gäller mätningslära.

 15. Joakim Steneberg Says:

  Här är vad regeringen tänker göra åt den usla svenska skolan:
  http://www.folkpartiet.se/Jan-Bjorklund/Pressmeddelanden/BjorklundSabuni-110-miljoner-for-okad-jamstalldhet-i-skolan/
  ”Svensk skola brister i jämställdhet. Språkbruket i klassrummet är det mest kränkande i hela världen och det drabbar ofta tjejer. Många unga flickor är stressade och mår psykiskt dåligt. Skillnaderna i utbildningsresultat mellan pojkar och flickor är stora.

  Regeringen har därför i dag beslutat om en rad åtgärder för att främja jämställd-heten i skolan, bland annat ska en särskild jämställdhetsdelegation tillsättas. Totalt satsas 110 miljoner kronor under tre år, en historiskt stor satsning.

  – Ordningsproblemen i skolan handlar till stor del om bristande jämställdhet och avsaknad av respekt för andra människor. Kampen för jämställdhet måste därför börja redan i skolan, säger jämställdhetsminister Nyamko Sabuni.

  – Pojkarnas anti-pluggkultur måste brytas och flickor som mår dåligt måste få stöd. Om alla elever ska nå så långt som möjligt måste jämställdheten i skolan öka, säger utbildningsminister Jan Björklund”
  Observera: I ”världens mest jämställda land” säger ministrarna att ”språkbruket i klassrummet är det mest kränkande i hela världen och det drabbar ofta tjejer.” ..
  ”Svensk jämställdhet”, värre än en Norge historia….

 16. Ninni Says:

  @ Ulf T

  Det borde gå att visa hur mycket pojkarnas situation förbättrats i och med att undervisningen ju faktiskt blivit allt mer genusmedveten de senaste åren. Speciellt då genusforskning är en seriös vetenskap, så kan jag inte tänka mig att dylika studier inte redan är igång, med lovande preliminära resultat.

  När min tidigare övertygelse satts i gungning, så letade jag efter studier där man följt upp barn som deltagit i de första genusförskolerna. Jag kan naturligtvis inte säg att sådan uppföljning inte gjorts, men jag misslyckades i mina försök att hitta sådan. Förvånad? 😉

 17. barfota Says:

  @Joakim Steneberg
  Norge historier är åtminstone roliga. Det kan man inte anklaga Björklund eller Sabuni för att vara. De nöjer sig med att vara överbetalda och korkade.

 18. AV Says:

  Bashflak: ”Men vi kan väl vara överens om att ‘genusmedveten undervisning’ kommer långt ner på prioritetslistan?”

  Inte alls. En riktigt genusmedveten undervisning borde ta hänsyn till både biologiska och kulturella skillnader mellan pojkar och flickor. Den skulle se att det finns vissa undervisningsmoment som tilltalar pojkar och flickor olika, t ex tävlingsmoment och gruppdiskussioner. En riktigt genusmedveten undervisning skulle se till att barnen möter litteratur de gillar. Dvs att det finns både äventyrsböcker, relationsböcker etc och barnen får välja fritt. Antagligen kommer barnen som grupp välja olika, men den individ som föredrar äventyr/relationsdrama kan välja det. Därmed skulle pojkarnas resultat öka.

  Men om man med ”genusmedveten undervisning” menar idéstyrd av radikalfeministiska axiom, har du helt rätt. Vi behöver inte fler offerkoftor åt flickor och skuldbeläggande av pojkar (odlar sin macho antipluggkultur, dvs får skylla sig själva). Vi behöver inte göra flickor och pojkar som grupper helt lika genom social ingenjörskonst.

  Genusmedveten undervisning skulle kunna gynna pojkar, men knappast i dagens tappning.

 19. Aktivarum Says:

  Svarsfördelningen förvånar mig inte ett smack. Det är precis hur jag trodde de skulle prioritera saker.

  1. Sig själva
  2. Tjejer
  3. Gissa vad som hamnar sist

 20. Ulf T Says:

  @Ninni,

  Jag kan naturligtvis inte säg att sådan uppföljning inte gjorts, men jag misslyckades i mina försök att hitta sådan. Förvånad?

  Nä. 😉

 21. Björn Carlsson Says:

  Här skjuter sig Sekretariatet i foten och blottar sin stupiditet.

  Enkäten är ett magplask utav sällan skådat slag! Tack Pär för att du tar fram galenskapen i dagsljuset. Det är värre än man någonsin kunnat tro!

 22. barfota Says:

  @Björn Carlsson
  Likna genussekretariatet med en hundskit. Den luktar inte så värst illa förrän man trampar på den… då stinker den utav bara den. Pär har trampat i ”hundskiten” genussekretariatet så nu stiger odören upp i våra näsborrar. Dags att sanera Sverige från ”hundskit”?

 23. Ninni Says:

  Vem är förvånad? Både av sandlåde-kvalitén på undersökningen och resultatet.

  Fördelen är att ungdomar/tonåringar ofta är var Anthony Giddens kallar revoltörer*. Dom sväljer inte vilket bullshit som helst från vuxenvärlden. Därför ser vi ungdomspartier som vänder sig mot detta.
  Genustramset ingår i SO. Jag tror det var i 7:de klass som min sons klass hade en lektion som jag skulle kalla feministisk propaganda. Min son är till sätt lik mig, han är politiskt intresserad, väl insatt i sakfrågorna då vi ofta har samhällsdebatter(och debatter över huvudtaget) han och jag och han tiger icke. Gissa en gång om läraren fick en lektion?

  Jag höll på att dö av garv när han efter skolan berättade om lektionen, förklarade diagram o.d. som lagts fram på smartboard och hur han sakligt sågat dessa. Inför de mer, kommer fler unga killar agera som min son, det är jag helt övertygad om. Fler föräldrar kommer reagera också för att våra barn fylls med skräp. Så jag tycker det är jättebra om de trampar ännu mer på gasen. Jag kan hjälpa dom att gräva sin grav. 😉

  * ”Revoltörerna utgörs slutligen av de individer som förkastar existerande värden och accepterade vägar att uppnå dessa och i stället vill ersätta dem med nya mål och göra om hela samhället.”
  Giddens, A. (2007). Sociologi. Camebridge: Polity Press. s. 588

 24. barfota Says:

  @AV
  Men hallå @AV, inte tusan anser du väl att det behövs ”genusmedveten undervisning”? Klarar man sig inte lika bra med en gnutta sunt förnuft? Redan när jag gick i skolan protesterade vi pojkar och det var långt innan vi hade hört talas om ordet ”genusmedveten”. Lägg ned skiten och satsa forskningspengarna på något vettigare… tycker jag.

 25. Ninni Says:

  @ AV 9:34

  Word!
  Hade vi haft en verklig genusvetenskap hade den legat högt på min lista.

 26. Bashflak Says:

  AV – Om man betraktar vem som är avsändaren så kan man nog lugnt utgå från att det är ditt andra alternativ de menar när de säger ‘genusmedveten undervisning’.

  Ditt första alternativ skulle jag nog inte ens kalla så, för att undvika missförstånd. Det utgår ju från att det finns flera olika smaker och att killar ofta har en annan smak än tjejerna. Men det finns ju undantag åt båda hållen, så där faller resonemanget om ‘genusmedveten’.

  ‘Genusmedveten’, visst, man är medveten om att det finns fler än 1 genus och tar fram flera olika alternativ som passar deras intresse. Men jag skulle hellre kalla det ‘individanpassad undervisning’ eller något liknande, eftersom det säger mer om vad det handlar om. Att fånga elevernas intresse genom att det finns alternativ som tilltalar dem personligen.

 27. barfota Says:

  @Ninni
  Nej, det är inte pojkar och flickor som skall utbildas i ”verklig genusvetenskap” det är lärare och pedagoger som skall utbildas i vanligt hederlig bondförnuft. Och för all del glöm inte att det ofta är lärare och pedagoger som är pådrivande för en hel del trams.

 28. Ninni Says:

  @ Barfota

  Lägg ned skiten och satsa forskningspengarna på något vettigare… tycker jag.

  Har du läst mitt inlägg ”Medvetenheten gör mig så lycklig”. Det här är en effekt av vad en verklig forskning skulle kunna bidra till. Om jag ser till mig själv, så är jag ”av naturen” den där regeringen på hemmaplan. Det där Ulf T skrivit om, hur kvinnor rättade hans skjorta, det är typiskt en sån sak jag skulle göra för att ”hjälpa” mina pojkar om jag inte varit medveten om mina brister.

  Det jag ser ur ett samhällsperspektiv, utöver att erbjuda olika studietekniker, är att medvetenhet om genus/kön skulle hjälpa oss att förstå varandra bättre, vilket skulle minska risken för skiljsmässor/familjegräl. Vilket i förlägningen borde ha en positiv effekt på tex. kriminalitet.

 29. dolf Says:

  @Ninni
  Kul att jag med mina konservativa värderingar är att se som revoltör.

 30. dolf Says:

  Det var väl någon som redan påpekade att alternativ 3 (genusmedveten undervisning) inte är ett väldefinierat problem. Det samma gäller för 2 med sexuella trakasserier. Dels har begreppet ”trakasseri” urholkats. Per definition är trakasserier systematiska och/eller upprepade. En enskild händelse kan således inte betraktas som trakasseri. Dessutom är det högst godtyckligt vad man anser vara sexuellt. Att kalla någon för hora eller bög anser jag varken vara sexuellt eller trakasseri. Det är rätt och slätt en förolämpning. Om man systematiskt utpekar någon som hora eller bög är det en form av trakasseri, dock inte i sig sexuellt, det är helt enkelt bara en form av förtal (såvida det inte faktiskt skulle vara sant). Sexuella trakasserier skulle vara saker (rodnar vid tanken på hur jag själv uppträdde i slutet av mellanstadiet, början högstadiet) som att hålla på att klämma någon på tuttarna, eller i dagens skola, skicka sms med sexuella anspelningar och ”erbjudanden” och liknande.
  Hur var det nu med den där undersökningen som kom fram till att nästan alla flickor/kvinnor som studerade på högskolan hade utsatts för trakasserier, men det visade sig sedan att man bland ”sexuella trakasserier” hade räknat in saker som komplimanger och blickar. Och att frågorna som besvarades var neutralt ställda, när de ”utsatta” verkligen tillfrågades vad de tyckte om ”trakasserierna” så var det snarare så att de ville bli mer ”trakasserade”, inte mindre.

 31. AV Says:

  Barfota: Jo, som naturvetare är jag faktiskt intresserad av arv och miljö. En riktig forskning om kön och genus hade varit bra för vår förståelse av dessa på oss människor. Men då får man inte bortse från kön (det biologiska) och färga forskningen av ideologiska axiom. Problemet blir när slutsatsen redan är given: flickor är offer/objekt medan pojkar är ansvariga subjekt och det finns inga relevanta skillnader på kön. Då är det religion mer än vetenskap.

  Bashflak: Jag är medveten om att det knappast är min definition av genusvetenskap de menar, men det var hela grejen med min kritik. De definierar inte själva begreppet och mitt svar beror helt på vilken definition man gör.

 32. AV Says:

  Barfota: Tillägg. ”Sunt förnuft” ska man vara försiktig med i vetenskapliga sammanhang. Sunt förnuft säger att solen stiger upp varje morgon och sjunker ner i havet på kvällen. Det är ju det vi ser. Vetenskapen säger att jorden roterar runt sin axel. Det är inte sunt förnuft utan något som måste forskas fram och dessutom tog lång tid för folk att acceptera. Om man endast hållit sig till ”sunt förnuft” skulle vi fortfarande tro att solen drogs av hästar över himlen… Men ibland duger det bra med en dos sunt förnuft.

 33. Nicholas Says:

  Men hallå, vet ni ingenting? Pojkar får ju sämre betyg för att undervisningen inte är genusmedveten 😉

 34. Kicki Says:

  Jag har också en fråga till politikerna, och för all del till de skattefinansierade genusvetarna. Hur många nettoskattebetalare ska behöva ta sina barn och flytta utomlands (med sina skattepengar) för att slippa den svenska skolan innan ni gör något åt det här eländet?

 35. Nicholas Says:

  Leif: Relationen är väl att de alla är problem.

 36. Ninni Says:

  @ Dolf 10:15

  Vad som är revolterande står ju i samband med vad som är det accepterade i (moders)kulturen. Så ja, visst är vi feministkritiska att se som revoltörer i ett samhälle där feminism greppat tag tvärs över hela den politiska kartan.

 37. JD Says:

  Jag får verkligen obehagskänslor då jag går in på Nationella Sekretariatet för genusforskning och surfar genom deras material.

  Det är inte forskning eller vetenskap detta handlar om utan det är ren och skär könsseparatism där pojkar klumpas ihop som en grupp som bär egen skuld till allt som varje pojke drabbas av som enskild individ.
  Det finns tydligen inga pojkar som mår dåligt eller som behandlas illa på skolan utan det är varje pojkes eget ansvar att sköta sig och att ge fan i att trakassera de jämnåriga flickorna på skolan.
  Varje flicka som inte visar upp bättre resultat än pojkars genomsnitt anses vara i stort behov av förståelse och professionell psykologisk hjälp och inte alltför sällan är det pojken som anses vara problemet till flickors problem.
  Ungefär så ser hela strukturen ut runt detta nationella sekretariat för genusforskning.
  Det är bra om fler lär sig känna igen den retorik som sekretariatet sysslar med. En retorik som inte alls skiljer sig så mycket åt från högerextrema gruppers sätt att argumentera sina ståndpunkter där svart alltid står mot vitt.

 38. Ulf T Says:

  Det finns ju studier, flera stycken, som visar på sätt att höja pojkarnas prestationer – och flickornas samtidigt! Detta blev till exempel resultatet i flera studier när man införde mer fysisk aktivitet varje dag i skolan. Problemet var bara att även om flickornas resultat ökade påtagligt, ökade pojkarnas ännu mer.

 39. Forellen Says:

  Bra idé: starta en organisation, eller göra en riktigt proffsig och trevlig hemsida som vänder sig till barn och ungdomar med matnyttig information om feminism och genusvetenskap och all sådan politisk propaganda som de kan tänkas komma i kontakt med i skolan. Lättillgängligt och pedagogiskt om vad det egentligen innebär att få vara sig själv, om det betyder när en genuspedagog säger att biologi ”inte är intressant”, om varför det ser ut som det gör i just Sverige (68-rörelsen mm), om kollektiv vs individ, om flickanpassad undervisning (det som Manne skrev längre upp), om faran med utopier i allmänhet och likhetsfeministisk utopi i synnerhet, om extremism, om postmodernism, om olika anledningar till varför det inte är självklart att kalla sig feminist, om hur det kommer sig att det är fler kvinnor än män som går vidare till högre studier, om teorin om en könsmaktsordning och eventuella styrkor och svagheter med denna, och så vidare och så vidare. För varför ska informationen till våra barn komma uteslutande från feministiskt håll?

 40. Leif Says:

  @Nicholas
  ”Relationen är väl att de alla är problem.”
  Alla är kanske, som du säger, problem. Däremot har de ingen inbördes relation. Det blir skillnad om jag t ex frågar

  Vad vill du ha?
  1. Ett äpple
  2. Ett päron
  3. En apelsin

  eller om jag i stället frågar

  Vad skulle du vilja önska dig just nu?
  1. Slut på allt våld mot kvinnor
  2. Fred på jorden
  3. Att alla människor är goda och rättfärdiga

  Med den utgångspunkt frågeställaren har, att det är fullständigt givet att genusmedvetenhet i undervisningen per automatik kommer att lösa de båda andra problemen, liksom att punkt 3 i mitt exempel kommer att åstadkomma det som punkt 1 och 2 innebär.
  Därför är det inte konstigt att det blir en massiv övervikt för svarsalternativet ”genusmedveten undervisning”.
  Och det var väl det man ville ha?

 41. Forellen Says:

  Samt en liknande sida till föräldrar och/eller lärare.

 42. Liberalen Says:

  Ninni skriver: ”Det jag ser ur ett samhällsperspektiv, utöver att erbjuda olika studietekniker, är att medvetenhet om genus/kön skulle hjälpa oss att förstå varandra bättre, vilket skulle minska risken för skiljsmässor/familjegräl. Vilket i förlägningen borde ha en positiv effekt på tex. kriminalitet.”

  Jag putsar till några detaljer: ”Det jag ser ur ett samhällsperspektiv, utöver att erbjuda olika studietekniker, är att vetenskapliga fakta om kön skulle hjälpa oss att förstå varandra bättre, vilket skulle minska risken för skiljsmässor/familjegräl. Vilket i förlägningen borde ha en positiv effekt på tex. kriminalitet.”

  För att förstå varandra bättre. Kunskap istället för feministlögnerna.

  Och då blir det ju busenkelt att förstå varför den könskommunistiska så kallade vetenskapen ”genusvetenskap” med sitt svartvitt förljugna, kollektivistiska konfliktperspektiv och konfliktsökande kampretorik är förgiftande för mänskliga relationer såväl på individnivå, som för samhället som helhet. Detta därför att det ju med könskommunismens svartvita kampdogmer och konspirationsteorier skapas en fundamentalt ideologiskt förljugen kollektivistisk ”kampvilja”, oförstående, hat och misstro, istället för konstruktiva samarbeten baserade på faktisk och objektiv vetenskap om kön: både arv och miljö.

 43. barfota Says:

  @Ninni
  Har läst på din blogg nu och slutade läsa när jag kom till det som jag anser är det alla viktigaste, det är enligt min mening det här…

  ” Insikten gjorde att jag ändrade mig, idag kollar jag av vad han tycker.”

  Det är precis det man bör göra.

  @AV

  ” Jo, som naturvetare är jag faktiskt intresserad av arv och miljö. En riktig forskning om kön och genus hade varit bra för vår förståelse av dessa på oss människor.”

  Må så vara att du med ditt specialintresse är intresserad av genusforskning men vi lever (eller borde levt) i en demokrati och om folket anser att pengarna som går till denna genusforskning kunde användas på ett bättre sätt.

  ”Tillägg. “Sunt förnuft” ska man vara försiktig med i vetenskapliga sammanhang.”

  Vardagen är inget vetenskapligt sammanhang och det sunda förnuft jag åsyftar är samma som @Ninni (se ovan) talar om. Om halva klassen (pojkar) inte kan sitta still med sin ”antipluggkultur” så beror det bara på en enda sak. Det läraren pratar om är så ointressant eller dåligt upplagt att de gitter inte lyssna. Om jag var lärare så skulle jag använda mitt ”sunda förnuft” till att fråga pojkarna vad som var fel och hur det skulle kunna göras bättre så att det fångar deras intresse. Om det heller inte fungerar så skulle jag föra mina åsikter uppåt till politiker och skolledning. Nu har jag uppfattat dig som en bra lärare bara genom att följa dina åsikter här men… det finns så många pedagoger och lärare som inte har förmågan att göra lektioner intressanta… tråkiga bokmalar och paragrafryttare helt enkelt. Pengarna man sparar in på genusforskningen kanske kan användas till att göra kurslitteratur och skapa nya ämnen som passar pojkarnas intressen bättre. Jag är kluven i frågan men är inte helt emot pojk/flick skolor av den anledningen att pojkarnas potential kanske skulle komma mer till sin rätt.

  Sunt förnuft för troende är att just deras religion (genusforskningen) är bäst och att Gud finns. Sunt förnuft för min del är att genusforskning kanske inte är det vi är i mest behov av just nu, den hamnar faktiskt utanför min önskelista över vad vi behöver prioritera. Men visst håller jag med dig om att själva ordet ”sunt förnuft” är svåranvänt.

 44. barfota Says:

  @Leif
  Fred på jorden, naturligtvis!

 45. AV Says:

  Barfota: Problemet med pojk-/flickskolor är att man buntar ihop folk i kollektiva grupper och generaliserar en majoritets (?) egenskaper på hela gruppen. Vi är alla komplexa individer på en glidande skala. Många pojkar skulle kanske gynnas, men för mer ”kvinnliga” pojkar och ”manliga” flickor skulle en sådan uppdelning vara förödande.
  Jag vill se en skola där alla kan få växa som individer oavsett var på skalan man är i förhållandet till gruppmedel. Om man då kallar det ”fri genusinriktning”, individanpassat eller ”sunt förnuft” bryr jag mig mindre om.

 46. Ninni Says:

  Av skrev angående uppdelning i pojk/flickskola: “manliga” flickor skulle en sådan uppdelning vara förödande.

  Absolut, och det inte minst socialt. Klassens grabbar var som syret i en syrefattig miljö för mig. I en flickskola hade jag köpt mig ett rep, det är jag helt övertygad om.

 47. Nicholas Says:

  Ninni: Jag läste precis en ny undersökning som sa att vuxna män erhåller 85% av sin arbetskapacitet om en kvinna är i rummet. (Med antagandet att de är hetero då förmodligen)

 48. John Berg Says:

  Sexuella trakasserier av flickor i skolan anses alltså vara ett mindre problem än en icke genusmedveten undervisning? Feministisk ideologi överställs pragmatiskt jämställdhetsarbete, med andra ord.

 49. Herre Says:

  Jättebra blogginlägg, Pär!

  Egenintresset tycks vara genusvetenskapens överordnade ideologi.

 50. Joakim Says:

  Förutom att pojkar utsätts för mer våld får de inte heller samma gehör för de sexuella trakasserier de utsätts för, speciellt inte om det kommer från flickorna. Det tycker jag är den allvarligaste biten, för då är vi inne på olikabehandling.

 51. Ulf T Says:

  @Nicholas,

  Ninni: Jag läste precis en ny undersökning som sa att vuxna män erhåller 85% av sin arbetskapacitet om en kvinna är i rummet. (Med antagandet att de är hetero då förmodligen)

  Ge gärna länk eller referens. Jag skriver från mobilen, så jag orkar inte söka rätt på referenser själv, men andra undersökningar har bl.a. visat att män höjer sin prestation när de tävlar mot kvinnor på lika villkor, medan kvinnors prestation sjunker i samma situation. Omvänt sker när kvinnan får favörer, så att hon vet att hon kommer att vinna, oavsett hur det går.

 52. barfota Says:

  @AV

  ”Jag vill se en skola där alla kan få växa som individer oavsett var på skalan man är i förhållandet till gruppmedel.”

  Det skulle jag också vilja se men tror att det är en utopi.

  @Ninni

  ”Av skrev angående uppdelning i pojk/flickskola: “manliga” flickor skulle en sådan uppdelning vara förödande. Absolut, och det inte minst socialt. Klassens grabbar var som syret i en syrefattig miljö för mig. I en flickskola hade jag köpt mig ett rep, det är jag helt övertygad om.”

  @AV & @Ninni
  Jag håller på sätt och vis med er båda. Dock menar jag att särbehandling och överdrivna hänsynstagande när det gäller kvinnor och minoriteter inte får ske på bekostnad av att halva befolkningen (i det här fallet pojkarna, i andra fall företagarna och etniskt Svenska) diskrimineras. Det är en ”tickande bomb” som är på väg att brisera.
  Du hade köpt dig ett rep om du gått i en flickskola. OK, men jag vill inte att ”blandskolan” pojkar/flickor skall försvinna, och om jag skall vara riktigt elak… Det är inte bättre att 4 pojkar ”köper sig ett rep” än att 1 pojk/flicka gör det.

  Samhället måste anpassas så att även pojkar och män får plats och möjlighet att komma till sin fulla potential.

 53. Ninni Says:

  @ Barfota:

  Samhället måste anpassas så att även pojkar och män får plats och möjlighet att komma till sin fulla potential.

  Just då! Och lösningen ligger inte i könssegregerat, två fel gör inte ett rätt. Lösningen ligger i att tillgodose individernas behov.
  Vi såg tex. resultatet av gymnastik dagligen. Som jag ser på problemet och de lösningar som jag vill se, så var det resultatet helt väntat.
  Jag har skrivit det många gånger, jag skriver det igen. Jag anser att livliga pojkar från ca 2,5 år förtrycks/trycks ner, för att pressa in pojkar i det moderna samhället. Det är inte okej.

  Det här har aldrig varit bra, det har ”bara” blivit tokmycket sämre med genusgalenskapens framfart.
  Vår uppfostringsnorm är ett problem och det problemet drabbar pojkar främst. DÅ måste man angripa problemets rot, inte skapa nya problem.

 54. barfota Says:

  @Ninni
  Vi har bara en viss mängd resurser som skall fördelas och att tillgodose alla enskilda individers särbehov är en total utopi och skapar bara problem. Du skriver själv…

  ”Det här har aldrig varit bra, det har “bara” blivit tokmycket sämre med genusgalenskapens framfart.”

  Läs igen vad jag skrivit. Jag vill inte ta bort ”blandskolan”! Jag tänker mig ”blandskolan” och pojk/flickskolor. Där har du alla valen, hur får du det till att det skulle kunna vara fel?

  Denna debattartikel kom som på beställning
  Skolan måste ta större ansvar för unga mäns självmordstankar

 55. Ninni Says:

  @ Barfota

  Där har du alla valen, hur får du det till att det skulle kunna vara fel?

  Var ligger valet? Vem är det som beslutar i vilken skola individen ska gå? 9-åriga Ninni?
  Hur vet man vilket barn som ska gå i det ena eller det andra?

  Vi har bara en viss mängd resurser som skall fördelas och att tillgodose alla enskilda individers särbehov är en total utopi

  Men de lösningar jag ser är inte grymma kostnader alls. Jag tror att mina ideer skulle kunna införas utan att det kostade ett nickel mer.

 56. barfota Says:

  @Ninni

  ”Var ligger valet? Vem är det som beslutar i vilken skola individen ska gå? 9-åriga Ninni?
  Hur vet man vilket barn som ska gå i det ena eller det andra?”

  Givetvis dina föräldrar farm tills dess du själv känner av vad som passar just dig bäst. Med inkännande och hyfsade föräldrar så bör du ha förutsättningar att hamna någotsånär rätt i första skedet. Vi utvecklas hela vårt liv och jag som nu är 65 år gammal vet fortfarande inte vad jag vill när jag blir ”stor”.

  ”Men de lösningar jag ser är inte grymma kostnader alls. Jag tror att mina ideer skulle kunna införas utan att det kostade ett nickel mer.”

  Men vi skulle ju ta hänsyn till individer eller hur. Din lösning passar inte mig, vart skall jag ta vägen då?
  Just av den anledningen skrev jag detta…

  ”Dock menar jag att särbehandling och överdrivna hänsynstagande när det gäller kvinnor och minoriteter inte får ske på bekostnad av att halva befolkningen (i det här fallet pojkarna, i andra fall företagarna och etniskt Svenska) diskrimineras. Det är en “tickande bomb” som är på väg att brisera.”

 57. barfota Says:

  @Ninni
  Tillägg:
  Är ingen anhängare av vänstern men här kommer ett sanningens ord från CH Hermansson 1969 Någon jävla ordning ska det va’ i ett parti. Vi kan inte fortsätta med alla dessa särbehandlingar och undantag i var enda enskild fråga. Det är därför jag tjatar om mina helt neutrala lagar

 58. Ninni Says:

  @ Barfota

  Din lösning passar inte mig, vart skall jag ta vägen då?

  Både du och jag får plats i min lösning, jag lovar. Det jag har i huvudet är en svårt att förklara så här, men jag är övertygad om att du skulle känna att det är ”sunt förnuft”. Så jag känner att jag får droppa diskussionen. Påminn mig nästa gång vi träffas (Jaja, jag förutsätter kallt att du vill träffa mig igen. ;P) så ska jag förklara mina tankar.

  “Dock menar jag att särbehandling och överdrivna hänsynstagande när det gäller kvinnor och minoriteter inte får ske på bekostnad av att halva befolkningen (i det här fallet pojkarna, i andra fall företagarna och etniskt Svenska) diskrimineras. Det är en “tickande bomb” som är på väg att brisera.”

  Just så! Det är riktigt illa den väg vi just nu vandrar i detta samhälle.

 59. barfota Says:

  @Ninni
  Men Ninni då, klart att vi träffas. Även om vi inte alls har samma uppfattning i alla frågor så vet du ju innerst inne att det är jag som har rätt 😀 Vi droppar detta, kram på dig!

 60. Fredrik Says:

  @Forellen: Inte en dålig ide med en informationshemsida om tankefällorna i feministiskt färgad jämställdhetsdebatt riktad till ungdomar, men den måste få ”godkännande” bland några etablerade namnkunniga debattörer och vara väl genomarbetad och redigerad. Annars blir det bara ännu en kufisk hemsida i mängden som lätt kan avfärdas. Ett större projekt som kräver en budget, mao!

 61. Girlwriteswhat om Ateism Del 1 – Därför har Feminism och Religion fel « Aktivarum Says:

  […] Vad feminister alltså gjort är att överdriva våldet mot kvinnor och förminska våldet som män utsätts för. Det sistnämnda med undantaget våld som kan skyllas på för liten genusmedvetenhet. […]

 62. Anders Karlsson Says:

  Hur kan någon bli förvånad över svaren på Nationella Sekretariatet för genusforskning´s enkät. Det var för mig självklat att påståendet ”att skolan inte är genusmedveten” skulle få nästen alla ”rösterna”,
  allt annat skulle vara en sensation!!
  Vilket svar skulle man få om man frågade religiösa fundamentalister på frågan viklket som var det största problemet?
  Nästan alla skulle svara att det största problemet var att skolan inte är religiöst medveten.
  Det är samma psykologi, förövrigt anser jag att allt är psykologi.

  Anders K

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: