Forskare: Stora personlighetsskillnader mellan könen

by

Det finns stora skillnader mellan män och kvinnor avseende personlighet, visar en ny studie gjord av Marco Del Giudice vid universitetet i Turin. Enligt forskarna har en ny metod använts som mäter och analyserar personlighet på ett noggrannare sätt än med tidigare metoder.

Forskarna har studerat personligheten som 10.000 personer, ungefär lika många män som kvinnor. Personligheten har för varje person mätts och tilldelats ett värde på 15 punkter, exempelvis värme, känslighet och perfektionism.

”När man jämför den totala personlighetsprofilen hos män och kvinnor, med hänsyn till ett flertal personlighetsdrag, blir det tydligt att det finns mycket stora personlighetsskillnader mellan könen, även om skillnaderna ser mindre ut när varje personlighetsdrag betraktas separat”, skriver forskarna i sin pressinformation.

Då de metoder som hittills använts inte har betraktat denna helhet har skillnaderna i personlighet mellan könen kommit att undervärderas, skriver forskarna också.

Hur var det nu feministerna brukar säga – ”Kön är en social konstruktion”.

En stilla undran: Kan det möjligen vara så att de stora personlighetsskillnaderna mellan könen kan ha någon påverkan på det faktum att kvinnor och män delvis väljer annorlunda, och delvis gör olika prioriteringar, i livet?

Avslutningsvis vill jag säga att det sociala naturligtvis också har en inverkan på mäns och kvinnors beteende. Det som är naivt är att förneka arvets betydelse.

Tack för tipset, Jonas och Julius! Läs mer här och här.

Näraliggande: En annan forskargrupp har hittat en gen som gör kvinnor lyckliga, men genen fungerar inte på män. Forskarna misstänker att halten av testosteron ligger bakom. Läs mer här. Tack för tipset, Erik!

För övrigt: ”Var sjätte dag dör någon på jobbet”, skriver Expressen. De glömmer att nämna att denna ”någon” nästan alltid är en man. Är det någon som tror att könet hade utelämnats om det varit nästan bara kvinnor som dött på jobbet? Tack för tipset, Ulf på PappaRättsGruppen!

60 svar to “Forskare: Stora personlighetsskillnader mellan könen”

 1. Hjalmar Says:

  Nej, nej, nej – det finns ju ”hela bibliotek av feministisk forskning” som bevisar motsatsen! Kön är en social konstruktion! Det har Tiina och Gudrun sagt:)

 2. Nicholas Says:

  Hjalmar: Klart om man forskar om *skillnader* mellan könen att man finner dessa ;). Är ju de sociala konstruktionerna som har skapat dem! 😉

 3. Hjalmar Says:

  @Nicholas
  Exakt! Och forskar man enbart i de feministiska biblioteken, så finns det bara en sanning – kön är socialt konstruerat! Något annat vore otänkbart, ungefär som att miljontals år av evolution skulle påverka oss – omöjligt:)

 4. Bashflak Says:

  En sån här studie säger ju ingenting om orsaken till skillnaderna, bara att de finns. Däremot kan ju arv/miljö studeras med andra metoder, enligt vilka en del beteenden tycks bero övervägande på biologi medan andra (t.ex. våldsbenägenhet) har tydliga skillnader mellan olika kulturer.

 5. John Berg Says:

  ”Forskarna har studerat personligheten som 10.000 personer, ungefär lika många män som kvinnor. Personligheten har för varje person mätts och tilldelats ett värde på 15 punkter, exempelvis värme, känslighet och perfektionism.”

  Forskarna borde studera människors personlighet före respektive efter puberteten. Man borde även undersöka om skillnaderna i personlighet mellan män och kvinnor är oberoende av människors kulturella bakgrund.

 6. Nicholas Says:

  Bashflak:

  De studier jag har läst påstår att det finns klara samband mellan våldsbenägenhet och intelligens…så då kan man undra över det där med olika kulturer. >_>

 7. Chade Says:

  Regeringen har redan slagit fast att den nordiska synen på kön är att det är socialt konstruerat.

  Det är möjligt att könen nere i Italien är biologiskt betingade men här i norden är de minsann sociala skapelser och alltså kan vi fostra bort allt manligt beteende som vi inte tycker om.

  Trodde du hade koll på sånt Pär!

 8. Bashflak Says:

  Nicholas – Våldsbenägenhet beror på mycket, som hormonbalans, träning och erfarenhet. Säkert också intelligens. Men just våld har större påverkan av kultur än många andra mänskliga beteenden.

  Hederskulturer har kortare stubin än mer moderna kulturer. Därför kan man t.ex. se tydlig skillnad i hur personer från Texas och New York bemöter en skitstövel.

  Ironiskt nog är det sedan personerna från New York som blir argast när man påpekar att kulturella skillnader finns, eftersom det inte är PK.

  Experimentet finns presenterat i TV-serien ‘Hjernevask’.

 9. Ulf T Says:

  @bashflak,

  En sån här studie säger ju ingenting om orsaken till skillnaderna, bara att de finns.

  Njae, den säger faktiskt en del. Grejen är ju att man utifrån en viss hypotes kan göra en förutsägelse om vilka slags skillnader man borde kunna hitta. Detta tillvägagångssätt är mer robust än att identifiera skillnader och sedan försöka förklara dem.

  Detta sägs i rapporten:

  The Gender Similarities Hypothesis

  The idea that the sexes are quite similar in personality – as well as most other psychological attributes – has been expressed most forcefully in Hyde’s “gender similarities hypothesis”. The gender similarities hypothesis holds that “males and females are similar on most, but not all, psychological variables. That is, men and women, as well as boys and girls, are more alike than they are different.”

  och sedan:

  The Evolutionary Psychology of Sex Differences

  At the other end of the theoretical spectrum, evolutionary psychologists have emphasized how divergent selection pressures on males and females are expected to produce consistent – and often substantial – psychological differences between the sexes. By the logic of sexual selection theory and parental investment theory, large sex differences are most likely to be found in traits and behaviors that ultimately relate to mating and parenting. More generally, sex differences are expected in those domains in which males and females have consistently faced different adaptive problems.

  I sin sammanfattning är de dock rätt konservativa:

  In conclusion, we believe we made it clear that the true extent of sex differences in human personality has been consistently underestimated. While our current estimate represents a substantial improvement on the existing literature, we urge researchers to replicate this type of analysis with other datasets and different personality measures.

  De noterar också att de observerade skillnaderna är extremt stora ur ett psykologiskt perspektiv. Detta i sig torde tala emot hypotesen att det är huvudsakligen sociala faktorer som spelar in, men är helt i linje med en mix av konsekvent social påverkan under lång tid förstärkt av biologiska faktorer, och ytterligare förstärkt av naturligt urval. Detta talar i sig emot idén att det skulle gå att tvinga fram en påtaglig förändring på kort tid.

 10. Ulf T Says:

  @John Berg,

  Forskarna borde studera människors personlighet före respektive efter puberteten.

  För varje forskarrapport behöver man titta på vad som är det signifikanta bidraget. Det denna rapport lyfter fram som sitt signifikanta bidrag är inte att den hittat ett nytt sätt att studera (fråga ut) folk, utan att den tillämpat en mer stringent analys på redan existerande data.

  The current study utilized the 1993 US standardization sample of the 16PF, 5th Edition (N = 10,261), which has been previously analyzed by Booth and Irwing.

  För ett sådant arbete är det en viktig poäng att man tar en redan analyserad datamängd, så att man kan begränsa analysen till att visa vad skillnaderna i resultatet blev. Annars förloras lätt bidraget i en äpplen-och-päron-debatt.

 11. Mera GirlWritesWhat – Hannah Lemoine tecknar WTF!? – Forskare visar stora könsskillnader i personlighet « Aktivarum Says:

  […] Genusnytt: Stora personlighetsskillnader mellan könen Share this:FacebookTwitterGillaGillaBe the first to like this. Publicerat i Genus, Girlwriteswhat, JämställdhetTags: gender equality, lemoine […]

 12. dolf Says:

  Det där med ”mer lika än olika” är också jädrans semantiskt drabbel. Man kan helt klart peka på olikheter och olikheter mellan kön eller mellan två vad som helst, men så snart man börjar tala om ”mer” så måste man på något vis kvantifiera ”likhet” respektive ”olikhet”, vilket man aldrig gör. Samma saker kan vara lika eller olika beroende på vad man har för kriterier och utgångspunkter. En flaska brännvin och en manlig tremånaders bäbis och en tjugotreårig porrfilmsskådespelerska är alla lika så till vida att deras innehåll är kolvätebaserat, i övrigt bäbisen och brännvinet bara likt i sin vätande förmåga, och skådespelerskan och brännvinsflaska är lika så till vida att brännvinet är inneslutet i en glasflaska medan skådespelerskan hålls nere av ett glastak, om hon nu inte solar naken på ett, varvid brännvinsdrickande män i restaurangen under glastaket får sig en glad stund.
  Bäbisen, skådespelerskan och de gloende berusade männen under glastaket är lika så till vida att de alla har två armar och två ben vardera (om de inte är defekta). Brännvinsflaskan saknar armar och ben, och är således olik de övriga.
  Att prata om ”mer” eller ”mindre” ”lika än olika” är bara trams.
  Är en lastbil och en personbil mer lika än olika, eller är de mer olika än lika. Är rationella tal och irrationella tal mer eller mindre lika än olika? Tja, det kan man förstås inte svara på förrän man har fastställt väldefinierade kriterier för vad man menar med lika respektive olika.
  Det är klart, har man som utgångspunkt att en gurka och en människa är väldigt lika för att de bara skiljer sig åt några procent i sina genuppsättningar torde väl män och kvinnor vara bevisbart identiska. Men har man genuppsättningarna för gurkor och människor som utgångspunkt och bortser från deras övriga egenskaper har man nog också diskvalificerat sig både som seriös forskare och seriös debattör, och det enda man kvalificerars som är genusspecialist eller radikalfeminist, vilket innebär att man borde gå raka vägen till närmaste mentalsjukhus utan att passera gå och utan att delta på personalfester för tjugotusen kuvertet.

 13. toklandet Says:

  ”Hjalmar säger:
  14 september 2012 kl. 9:21

  Nej, nej, nej – det finns ju “hela bibliotek av feministisk forskning” som bevisar motsatsen! Kön är en social konstruktion! Det har Tiina och Gudrun sagt:)”

  🙂 🙂

 14. toklandet Says:

  Att försöka övertyga en som tror på den sociala konstruktionen om något annat är lika svårt som att övertyga en 5 åring om att han/hon inte ska ha en röd och en blå strumpa på sig utan två av samma färg…

  Det spelar ingen roll hur verkligheten ser ut när deras ledare säger något annat för i de kretsarna så anpassar man verkligheten till kartan när det inte stämmer.

 15. Hjalmar Says:

  @toklandet
  Det är nog ”feminismen är en inskränkt religion” du letar efter:)

 16. Niko Says:

  Jag bryr mig inte så mycket om det där. Allt som är viktigt är Jämställdhet och att vi alla (oavsett personlighet) har samma rättigheter och skyldigheter.

 17. Daniel Says:

  Nej nej nej, allt det där är fel.
  Ni förstår att det finns en stam av naturfolk som heter mackapackahuckupuckpo i södra pochahontas djungeln.

  Denna stam består av ca 30 individer och där bestämmer kvinnorna och har alltid gjort det, vilket bevisar att könet inte är något annat än en social konstruktion.

  De som vill hävda att det finns en biologisk grund är rasister,kvinnohatare och koloniala patriarkala kapitalist förtryckare!
  Usch och fy!

 18. Magnus Says:

  I de feministiska biblioteken är alla böcker som visar på skillnader mellan könen utrensade och brända på bål. De böckerna är ju skrivna av näthatare som är ett hot mot demokratin och yttrandefriheten.

 19. joeytruelove Says:

  Vad gäller det sociala och det genetiska så skulle jag säga: ingen rök utan eld. Men att vi kommit att förvänta oss att alla av ett visst kön är på ETT visst sätt. Se’n kanske vi drar slutsatser som är näraliggande, t.ex. från det som knyter mamma och barn till varandra, till att kvinnor alltid vill ha barn, till att kvinnor skulle vara några barnalstrande, kärleksfulla maskiner (för att hårddra det).

 20. Shastra Says:

  Den stora frågan är: kommer kvoteringsförespråkarna nu att övergå från att fokusera på könsidentitet till att istället kräva kvotering av gruppidentiteter som definieras av mer specifika egenskaper som t.ex. ”perfektionism” eller ”känslighet”?

 21. joeytruelove Says:

  @Daniel: är du ironisk nu? Kul är du i vilket fall.

  Det finns exempel på naturliga matriarkat, eller vad som kan liknas vid sådana, där barnalstringen är den väg kvinnorna använder för att få sin vilja igenom. I vilket fall är det egentligen när förtryck uppstår som det egentligen utgör ett problem. Värderar man då en persons egenskaper högre eller lägre, t.ex. genom belöning, eller om det finns en förväntan att någon ska agera på ett visst vis mot den individens vilja så är det en faktisk fråga om förtryck.

 22. joeytruelove Says:

  @ Dolf. Jag håller med dig att det kan förefalla så rent retoriskt, men om man gör ett flödeschema kan det underlätta. Djur/ Varelse -> Människa -> Kön -> Namn. Detta betyder att det allmänmänskliga vi alla delar alltid ligger under kön (vi är ju samma art) men som min vän som också är psykolog (och råkar vara man) brukar säga: Kvinnor är svåra att begripa sig på (sagt med glimten i ögat), så vi verkar köra lite olika källkod, för att prata dataspråk.

 23. Kristian Says:

  Angående för övrigt. Typiskt media och inte nämna att det nästan bara är män som dör på jobbet. Hade det varit kvinnor så hade politikerna, genusmuppar och vänsterjournalisterna gapat högt om de hemska strukturerna som tvingade in kvinnor i livsfarliga jobb.

 24. dolf Says:

  @joeytruelove
  är c++ mer likt c än olikt? pascal, lisp? kakrecept? svea rikes lag?

 25. Claes-Peter Says:

  Könen har skapats olika av evolutionen – det är bättre och mångsidigare. Har funkat bra i ngt i stil med 10 miljoner år. Våra två hjärnhalvor är olika, eftersom två spegelbilder är resursslöseri och inte optimalt.

  En liten påminnelse om vår pionjär.

  http://fof.se/tidning/2007/1/mot-annica-dahlstrom-hon-tar-strid-om-konet-i-hjarnan

  Citat: ”Möt Annica Dahlström – Hon tar strid om könet i hjärnan
  AV PER SNAPRUD UR F&F 1/2007.
  Men i sin iver att sprida sitt budskap överdriver hon våra mentala olikheter.

  I mitten av 1990-talet skrev Annica Dahlström, professor i histologi och neurobiologi vid Göteborgs universitet, en artikel i universitetets tidning om skillnaderna mellan mäns och kvinnors hjärnor. Reaktionerna blev häftiga. Inom en vecka hade hon fått sex vykort med skällsord – och ett kuvert med råttlort. Flera upprörda läsare hörde av sig per telefon. Ett egendomligt samtal kom från en kollega, en kvinnlig professor vid en annan fakultet. Annica Dahlström återger samtalet i sin nya bok Könet sitter i hjärnan:

  “Annica, det finns inga skillnader mellan mäns och kvinnors hjärnor!”

  “Vad intressant NN, jag skulle gärna vilja ha litteraturreferenserna, eller har du kanske forskat själv?”

  “Nej, det har jag inte, men även om det skulle finnas skillnader får vi aldrig säga det!”

  “Men NN, detta är ju ett mycket egendomligt uttalande från en professor vid ett universitet, som ska värna om sanningen i forskningen!”

  “Ja, ja, det kan tyckas. Men så är det i alla fall, du kan förstöra mycket om du fortsätter!”

  Därmed var saken klar. Annica Dahlström kände att hon hade en mission: att berätta om olikheterna i hjärnan som gör att män och kvinnor är bra på olika saker och därför kompletterar varandra. Under det senaste året har hon hållit över fyrtio föreläsningar i ämnet.

  Den nya boken ingår i denna mission. Budskapet är till stor del politiskt (—)”

 26. Ulf Andersson Says:

  @ Clas-Peter
  https://genusnytt.wordpress.com/2012/09/14/forskare-stora-personlighetsskillnader-mellan-konen/#comment-110485

  Glöm inte att Professor Emeritia Annica Dahlström
  avgick efter ”pappadrevet”
  http://www.dads-r-us.se/2012/01/25/professor-emeritia-annica-dahlstrom-avgar-efter-pappadrev/

 27. Jack Says:

  Daniel,

  ”där bestämmer kvinnorna”

  Låter som du står på ruta -1. Kvinnorna bestämmer också här.

 28. Jack Says:

  Niko,

  ”Allt som är viktigt är Jämställdhet och att vi alla (oavsett personlighet) har samma rättigheter och skyldigheter.”

  Förmodligen hade dessa frågor knappt passerat dig utan feminismen, rörelsen för att besegra männen. Kanske är det så att du någon gång reagerat på att feminismen trampat på män, pojkar och deras rättigheter. När du säger att samma rättigheter är så viktigt för dig, har du då missat hur feministerna betett sig eller vad som först fick dig att reagera?

  Även om det inte är _dina_ rättigheter du bryr dig först om så borde det vara det eftersom i verkligheten så är det viktigare för dig med dina rättigheter. Dina rättigheter är andras givande till dig av förhållanden du behöver för att överleva och trivas. Det är inte lika viktigt för dig om någon annan dör eller vantrivs. Den som tvärtom säger om sina rättigheter är en psykotiker i bemärkelsen att denna saknar kontakt med verkligheten, speciellt den del av verkligheten som är en själv.

  I synnerhet är andras rättigheter inte lika viktiga som dina när dessa andra är sådana som arbetar för att försämra ditt liv och ta resurser ifrån dig. Exempel på detta är hur den som t ex försöker råna dig inte har rätten till kroppsligt skydd. Du har väl själv funnit detta rimligt att du ska kunna knuffa bort en sådan person?

  Rättigheten till kroppsligt skydd är förvanskad eller iallafall förminskad hos den som agerar för att våldföra sig på någon annan och skall så vara därför att annars saknar du möjligheten till nödvärn. När någon försöker ta något ifrån dig skall du vara beredd att putta undan denna.

  På samma sätt har feminister rätteligen idag förminskade rättigheter just därför att de på moraliskt och juridisk felaktiga sätt stulit från män och pojkar resurser i form av delvis pengar men även aktning, möjligheter och livsår.

 29. Liberalen Says:

  Inom vilka yrkesgrupper kan vi fortfarande hitta en och annan pinsam hönshjärna som faktiskt fortfarande tror på kommunistsagan om arten Homo Sapiens kön som social konstruktion?

  Svar: Inom ytterkantsklientelen; genustanter, vänstertomtar, samt journalister.

 30. Joakim Steneberg Says:

  http://blog.svd.se/mittstockholm/
  Här vilka som byggde hötorgsskaporna, livsfarligt. Där tjejerna nu kan handla sina kläder och annat. Och Öresundsbron, där dog väl några Göta kanal. Läste nyligen om första St gotthardstunneln, ett hundratal dog, eller fler.

 31. André Says:

  Hej alla. Hur många har läst deras artikel i sin helhet? I den står det ingenting om skillnadernas ursprung, dvs om det är socialt eller inte. Det enda som sägs (som deras forskningsresultat kan ge stöd för) är bara att de har hittat några signifikanta skillnader, tex att män är aggressivare (big surprise) än kvinnor.

  Eftersom det är lördag kväll orkar jag inte gå in på detaljerad statistik och den specifika forskningsmetoden. Däremot kan man ju fundera över vad urvalet av forskningsobjekt har för påverkan på studien. Det är nästan bara vita människor i USA med en genomsnittlig utbildningsgrad

 32. Ulf T Says:

  @Andre,

  Det enda som sägs (som deras forskningsresultat kan ge stöd för) är bara att de har hittat några signifikanta skillnader, tex att män är aggressivare (big surprise) än kvinnor.

  Det som är deras bidrag är att de demonstrerar konsekvensen av att använda mer noggranna analysmetoder – det vänder mer eller mindre upp och ned på de resultat som tidigare publicerats, baserat på samma data.

 33. Anna Johansson Says:

  Jag noterar att ingen, vare sig Pär Ström eller kommentatorerna ovan intresserar sig för det faktum att de flesta samhällsvetare, oavsett om de är statsvetare, sociologer, antropologer eller etnologer är mer intresserade av sociala strukturer, sociala instititutioner, sociala relationer, sociala processer, socialt samspel, än det medfödda och biologiska. Detta gäller oavsett om de är genusvetare eller inte. Essentialism är inte ett särskilt gångbart eller intressant perspektiv inom samhällsvetenskapen. Den enda samhällsvetenskapliga disciplin som alltid stått med ena benet i naturvetenskaplig tradition är psykologi. Det är också psykologin som fortfarande sysslar med forskning runt könsskillnader – redan på 80 talet när jag läste psykologi fanns det oändligt massa studier om könsskillnader, vare sig mer eller mindre intressanta än de som produceras idag. Det enda de gör är att de reproducerar samma gamla könsstereotypier. För de mesta är den här typen av studier mest förolämpande mot män (att fäder inte skulle vara lika kompetenta att ta hand om sina barn som mödrar, att män är mer aggressiva än kvinnor osv.) så jag förstår inte riktigt varför Pär Ström och hans kommentatorer är så förtjusta i dem. Vill ni tro att kvinnor och män har givna ”roller” grundade i biologin där ni för evigt ska stå i garaget och meka, medan era partners står och bakar bullar i köket, ni försörjer familjen medan era kvinnliga partners stannar hemma och tar hand om barnen och sköter hushållet? Vill ni leva i en slags 50 tals nostalgi? Vill ni att lärarna skall förvänta sig att era eventuella döttrar inte skall klara av matematik lika bra som era eventuella söner? Förbryllande…

  Jag noterar också att det är ett ensidigt fokus på genus. Ett perspektiv/begrepp som håller få ett alltmer insteg inom samhällsvetenskapliga discipliner är intersektionalitet där sociala fenomen, processer och relationer förstås som konstruerade ur ett samspel mellan en rad olika kategoriseringsprinciper och maktordningar; genus, klass, etnicitet, sexualitet men även ålder, religion och funktionalitet. Att tala om ”kvinnor” och ”män” som homogena grupper blir ytterst reduktionistiskt och begränsande. Istället är det viktigt att analysera genus i relation till klass, sexualitet etc. och undersöka hur kvinnor respektive män har olika handlingsmönster, erfarenheter, positioner etc. beroende på om de är arbetarklass eller medelklass, vita/mörkhyade, etniska svenskar eller icke-etniska svenskar, homosexuella, transgender eller bisexuella osv. En etnisk svensk medelklasskvinna har självklart en överordnad position i relation till en icke etnisk svensk arbetarklasskvinna t ex. likaväl som en heterosexuell man har en överordnad position i relation till en homosexuell man.

  Nå, det är ju om man har ett maktperspektiv vilket man ofta har inom samhällsvetenskapen, genusvetare eller inte. Foucault var som ni kanske vet inte det minsta intresserad av relationer mellan kvinnor och män och kan inte med bästa vilja kallas ”feminist”…

 34. André Says:

  Att resultaten skulle vara revolutionerande, dvs upp och nervända är lite att ta i. Däremot har de fått fram andra siffror eftersom de applicerat gammal data och använt en annorlunda måttstock. Eftersom de inte heller har visat att deras teoretiska resultat har någon bäring (inga test har prövat tesen) så är det kanske bra att hejda sig lite med alltför starka uttalanden om deras artikel (riktat till alla härinne).

  Framförallt så är sådanahära psykologiska undersökningar av personlighet inget som kan utröna huruvida det skiljer på män och kvinnor socialt eller biologiskt (eftersom en i dessa fall mäter skillnader, inte ursprung)

  Vidare (som ovanstående skriver om) så utgör kontexten som en människa befinner sig i, en tydligare prediktor och förklaringsmodell angående beteende än vilket kön personen råkar ha.

 35. Liberalen Says:

  Sedan så kan man ju säga att yttervänsterns antivästaktivister, antiheteroaktivister, antimansaktivister, antimarknadsekonomiaktivister, antibiologiaktivister, antipojkaktivister, antikärnfamiljsaktivister, antikvinnlighetsaktivister, antidemokratiaktivister, ja, helt enkelt våra verklighetsförnekande, biologiförnekande antikönsaktivister, de så kallade genusforskarna: De vill så klart vill fortsätta försörja sig på på befolkningens bekostnad. De har ju amorteringar att betala.

  Så de övar sig därför dagligen på ”jobbet” i det könspolitiskt vinklade tyckandets sköna konst. Övar sig i konsten att leverera präktiga skrifter av substanslösa floskler, med fina ord som intersektionalitet, maktordning, kontext och struktur. Ja, våra genusforskare producerar hela bibliotek av könsvinklad verklighetsförnekelse som låter vetenskapligt, istället för att såsom riktiga forskare leverera faktisk vetenskap.

  Och detta är inte rätt, gott, eller rättvist.

 36. Ulf T Says:

  @Andre,

  Att resultaten skulle vara revolutionerande, dvs upp och nervända är lite att ta i. Däremot har de fått fram andra siffror eftersom de applicerat gammal data och använt en annorlunda måttstock. Eftersom de inte heller har visat att deras teoretiska resultat har någon bäring (inga test har prövat tesen) så är det kanske bra att hejda sig lite med alltför starka uttalanden om deras artikel (riktat till alla härinne).

  Det är helt i sin ordning att visa hur resultaten förändras när man tillämpar vedertagna statistiska metoder på materialet.

  Själv tycker jag att det är intressant att se de snabba retorterna om att vi skulle vara en bunt biologister bara för att vi noterar en sådan här studie. Det är givet att även om mäns och kvinnors egenskaper i flera fall bildar (nästan) mängder, kan det mycket väl vara så att båda mängderna väl täcker in de krav som ställs för en viss uppgift. För att ta ett supertrivialt exempel, är både män och kvinnor fullt kapabla att steka köttbullar. Ett mycket stort antal arbeten kan skötas utmärkt väl av såväl kvinnor som män, självklart.

  Studien säger inte att män är sämre på att ta hand om barn. Däremot tycks den ge visst stöd för hypotesen att män i snitt skulle utföra uppgiften annorlunda – men inte nödvändigtvis sämre.

  Det lustiga är ju att mainstreamretoriken tenderar att pendla mellan att kvinnor minsann kan göra allt som män kan, men inte nödvändigtvis omvänt, och att kvinnor måste kvoteras in därför att de bidrar med något unikt. Den gemensamma nämnaren tycks vara att alla indikatorer skall selekteras och anpassas för att gynna kvinnor.

  Utifrån detta kan man läsa introduktionen till ovanstående rapport, där författarna noterar att originalstudien, med en mer naiv statistisk analys, citerats brett som stöd för iden om att könsskillnaderna huvudsakligen är en social konstruktion, medan en mer noggrann analys ger mer stöd för en evolutionspsykologisk modell. Därmed blir studien ett argument för att de tidigare slutsatserna varit väl simplistiska.

 37. Ninni Says:

  @ Anna Johansson

  Jag har inte sett dig här tidigare, så jag hälsar dig välkommen.

  Det är helt riktigt, sociologiska forskningsfält ser till det sociala inte det biologiska. Det biologiska är en viktig parameter att ha i åtanke när man gör insatser i samhället.
  Det som slår mig, när jag läser skrifter från genusvetenskapen eller andra skrifter är att man tillskillnad från tex studier inom det sociala fenomenet avvikelse är två saker
  1. Man har ingen som bedriver konkurrerande perspektiv (tex. antifeministisk utgångspunkt)
  2. Man styrker inte sina teser i/med den sociologiska forskning man bedrivit. Dessa teser används som om de vore axiom. Jag har skrivit om detta i ett inlägg idag. Du finner det här.

  Om du har något där könsmaktordningen beläggs och det då handlar om makt man erhåller pga kön inte annan makt tex positionsmakt(tex. chef) eller någon forskning som bedrivits ur ett antifeministiskt perspektiv så är jag intresserad.

 38. Jack Says:

  Liberalen,

  ”istället för att såsom riktiga forskare leverera faktisk vetenskap.

  Och detta är inte rätt, gott, eller rättvist.”

  Människor gör saker av egen vilja eller andras. Det är naturligtvis inte orimligt att en del kvinnor helt enkelt själv gillar att producera papper på vilket det står att det är synd om dem och att de borde få saker från staten, dvs få resurser tagna med våld från män. En del kvinnor finner det både tillfredställande och lukrativt och gör det av egen vilja. Ju fler män som dör för deras fötter desto mer smickrade känner nog en del sig också.

  Apropå andras vilja dock så finns det ju de som betalar för produktionen av sådan ”vetenskap”. Staten känner sig i sin tur smickrad av att det pratas om hur oerhört nödvändiga de är för att besegra ondskan. Kvinnor i knipa? Visst då ska vi bruka våld mot andra män och stjäla resurser som en riktig karl. Faktum är att dessa karlar förmodligen gillar våld och känner igen sig som bara den i genusvetenskapens beskrivningar, därför vill de ge skattepengar till genusvetenskaparna.

  Att vädja till dessa människor att de ska göra avkall på sitt för ”allas bästa” och det ”moraliska” efter att de tagit sig till makten genom bedraga och svindla Sverige i 40 år… Nåt säger mig….det kommer inte funka. 🙂 Faktum är att människor redan försökt i årtionden medan feminismen bara ökat.

 39. Liberalen Says:

  Jack skriver: ”Att vädja till dessa människor att de ska göra avkall på sitt för “allas bästa” och det “moraliska” efter att de tagit sig till makten genom bedraga och svindla Sverige i 40 år… Nåt säger mig….det kommer inte funka.”

  Det har du nog rätt i, våra genusiglar, våra smygkommunister som alltjämt iglar på befolkningen kommer att fortsätta pumpa ut sin svartvita, konfliktskapande, förljuget kollektivistiska religion i olika skepnader. Om folket fortsätter att tillåta dem.

  Vårt smygkommunistiska genustanter, våra PK-präster, våra genuspåvar, kommer att fortsätta klä sig i sina falska offerkoftor, kommer godtyckligt att ikläda valda ‘kollektiv’ av i realiteten unika människor sina falska offerkoftor. När det passar dem själva. De kommer att fortsätta förneka verkligheten, kommer att fortsätta att förljuga, censurera, hata, svartmåla och förolämpa istället för att sakligt bemöta. Den genusupplysta överhögheten kommer att fortsätta att söndra och härska för sin omöjliga likhetsutopi, för sitt sjukliga kontrollbehov, för sin sekulära religion, för sin antifrihetliga, direkt människofientliga folkmordsideologi. Och ändå fortsätta att ‘känna’ sig goda. På folkets bekostnad. Så länge som befolkningen fortsätter att tillåta detta.

 40. Ninni Says:

  @ Liberalen

  Så länge som befolkningen fortsätter att tillåta detta.

  Absolut, just så. Det positiva är att jag verkligen upplever att gränsen är nära nu. Jag ser en bubblande ilska bland ”befolkningen” även utanför nätet.
  Och den ilskan kommer sätta stopp för det. (Sen tycks det mig vara en cyklisk process. Maktkåta typer hittar någon ny grupp det är ”synd om” och piskar upp en ny moralpanik, för att fylla sin plånbok och sitt godhets-status-konto. Så jag tror historien upprepar sig igen och igen, tyvärr.)

 41. Jack Says:

  Ninni,

  Jag ser en bubblande ilska bland “befolkningen” även utanför nätet.
  Och den ilskan kommer sätta stopp för det.”

  Redan omsjunget

 42. Shastra Says:

  @Anna Johansson

  Det är också psykologin som fortfarande sysslar med forskning runt könsskillnader – redan på 80 talet när jag läste psykologi fanns det oändligt massa studier om könsskillnader, vare sig mer eller mindre intressanta än de som produceras idag. Det enda de gör är att de reproducerar samma gamla könsstereotypier. För de mesta är den här typen av studier mest förolämpande mot män [….]

  Menar du att vetenskapliga resultat ska värderas annorlunda om resultaten förolämpar någon? Eller menar du att psykologisk forskning om könsskillnader oftast är ovetenskaplig?

 43. musicforballerinas Says:

  Det finns fortfarande ingen forskning som kan ”bevisa” att det finns personlighetsskillnader som är biologiska. Töntig att argumentera för något som ingen vet.

  ”Är det någon som tror att könet hade utelämnats om det varit nästan bara kvinnor som dött på jobbet?”
  Haha… Nej. Mannen är norm, och därför antas allla människor som inte benämns som kvinnor vara män.

 44. Ninni Says:

  @ musicforballerinas

  Haha… Nej. Mannen är norm, och därför antas allla människor som inte benämns som kvinnor vara män.

  Konstigt då att det bara är när män gör något bra eller är offer som ”man” det är underförstått. När det är dåliga saker då är man attans noga med att påtala att personen hade manligt kön.

 45. toklandet Says:

  musicforballerinas säger:
  16 september 2012 kl. 20:42
  Ännu mera töntigt att argumentera MOT något som man inte vet, vilket sker idag… Fast det räcker med att öppna ögonen så ser man vilken ”sida” som har mer rätt än den andra…

 46. dolf Says:

  Mannen är norm, och därför antas allla människor som inte benämns som kvinnor vara män.

  Därför som man ibland mörkar när det är en kvinnlig brottsling genom att noggrant undvika alla ord som avslöjar att det är en kvinna?

 47. Ninni Says:

  @ Dolf

  Jag bet mig lite i tungan för att undvika svordomen för att jag missade få med det i min kommentar 20:47.

  Det är absolut så på båda håll.
  * Dåligt: ”man” är nödvändigt att poängtera, ”kvinna” att dölja.
  * Bra: ”Kvinna” är nödvändigt att poängtera, ”man” att dölja.

  Obehagligt!

  Det blir riktigt kul när man ser feminister försöka styrka det där ”mannen är norm”. Cherry picking av bästa klass! 😛

 48. dolf Says:

  @Ninni
  Tur att jag är här och skriver dig dina fadäser på näsan. 😉

 49. musicforballerinas Says:

  Jag förstår inte riktigt er logik. Om det handlar om en man så borde det skrivas ut i samma utsträckning som det kvinnliga könet skrivs ut?

  Om ni hade brytt er om att ta reda på vad feminismen handlar om så hade ni upptäckt att det till stor består av kritik av medier och mediers framställning av män som aktiva förövare och kvinnor som passiva offer. Att kritisera hur medier framställer kvinnor och män är en ganska grundläggande diskussion inom feminismen.

  Att påstå att medier skulle gå feminismens ärenden, med hänvisning till att felaktiga bilder av män och kvinnor framställs kan inte bli mer fel. Det är ju detta feminismen kritiserar! Att kritisera generaliseringar kring kring kvinnor och män är själva essensen i feminismen. Medier är inte feministiska. Det finns ingen feminist som skulle påstå det. Tvärtom!

  Kritisera gärna medier och deras framställning av kön, men skyll inte på feminismen och genusvetenskapen.

 50. toklandet Says:

  Den dagen feminister medger att medier är feministiska tappar de den gigantiska fördelen, det kommer aldrig att hända om så det sista som finns kvar är feministiskt perspektiv… Du glömde för övrigt att skriva genus”vetenskapen”. Detta klipp säger rätt mycket, en som ska vara expert på området kan inte ens säga vad det är…
  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=3061&artikel=4843970&play=3621455&playtype=Ljudklipp

 51. Ulf T Says:

  @musicforballerinas,

  Om ni hade brytt er om att ta reda på vad feminismen handlar om så hade ni upptäckt att det till stor består av kritik av medier och mediers framställning av män som aktiva förövare och kvinnor som passiva offer.

  Kan du ge exempel på artiklar eller program där feminister kritiserar krav på särbehandling av kvinnor? Eller där de protesterar mot att man alltid specifikt noterar hur många kvinnor som drabbats, medan de drabbade männen möjligen nämns i någon bisats?

  För bonuspoäng kan du väl ge några (något?) exempel på hur feminister lyft fram exempel på hur män kommer i kläm och skulle behöva riktat stöd för ökat jämställdhet – speciellt där det skulle innebära en uppoffring eller anpassning från kvinnor.

 52. Ninni Says:

  @ musicforballerinas

  Om ni hade brytt er om att ta reda på vad feminismen handlar om
  Det är väldigt tröttsamt att få höra att vi är dåligt pålästa om vad feminismen innebär.

  så hade ni upptäckt att det till stor består av kritik av medier och mediers framställning av män som aktiva förövare och kvinnor som passiva offer.

  Feminismen innehåller allt mellan himmel & jord och är därför en totalt meningslöst epitet. Det är också ett bra sätt att försöka ställa ideologin bortom kritik, men den tiden är förbi. Vad ni diskuterar på era feministiska kafferep har betydligt mindre påverkan på samhället än mediafeministerna.

  Att påstå att medier skulle gå feminismens ärenden
  Helt rätt. De ”springer inte feministernas ärende”, de är feminister!

  Håller du inte med? Då kanske du ska läsa på om feminismen själv. Så här skriver en feministisk forskare:

  Detta korresponderar med de senaste årens allmänt ökade uppmärksamhet i svensk offentlighet kring denna typ av frågor (se t.ex. Dahl u. Å.). I massmedierna finns en tydlig utveckling mot att fokusera genus, ibland med ett feministiskt maktperspektiv, men kanske oftare utan. De stora kvällstidningarna har periodvis, sedan början av 1990-talet, lockat läsare bland annat genom speciella kvinnobilagor, »kvinnosidor« och unga »arga« kvinnliga krönikörer. I morgontidningarna har kultursidorna »uppdaterat sig« framför allt genom att satsa på unga kvinnliga feministiskt orienterade skribenter. Den feministiska tidskriften bang fick 1998 ökat stöd från Kulturrådet för att kunna anställa avlönade redaktörer och Sveriges Radios P1 omorganiserade 1996 sitt veckoprogram med feministisk profil till att sända varje dag. (Ambjörnsson, 2008, s. 267)

 53. Ulf T Says:

  Häromdagen läste jag förresten igenom Warren Farrell’s förutsägelser om vad som kommer att hända i framtiden, i hans bok ”Why men are the way they are” från 1986. Mycket i den boken känns fortfarande väldigt relevant, men hans förväntan om hur mansfrågor skulle komma upp naturligt på agendan kom rejält på skam – så här 26 år senare har i stort sett inget av det hänt.

  Det är intressant att fundera på varför, men en förklaring som känns väldigt rimlig är att mansfrågor bara varit på modet när det handlat om att män behöver ändra sitt beteende för att kvinnor skall få ta mer plats, t.ex. i arbetslivet. Men frågor som utgår ifrån mäns behov och förutsätter en anpassning från kvinnor har i stort sett alltid kämpats ned.

  Det är också intressant att se hur Warren Farrell, från att ha varit den amerikanska feminismens favoritman blivit mer och mer distanserad från rörelsen, ju mer tydligt han formulerat problem ur ett mansperspektiv. Detta trots att han alltid gjort en rejäl ansträngning att vända sig till både kvinnor och män, med ett tydligt fokus på att nå fram till en win-win-situation för båda könen.

  Man skulle kunna säga att ju mer han formulerat det perspektiv som feminismen borde stå för (och som musicforballerinas säger att de självklart står för – det är bara vi som inte fattar), desto mer har feministrörelsen tagit avstånd från honom.

 54. Ulf T Says:

  @Ninni,

  Helt rätt. De “springer inte feministernas ärende”, de är feminister!

  Här drar jag mig till minnes Girlwriteswhat’s bloggartikel No Seriously, What About teh Man-Hatrz? (min fetstil):

  You can’t revoke anyone else’s Feminism Card, and you certainly can’t revoke it after their death. This is because, as I’ve been told time and again by feminists, Feminism is not a club with rules of membership, it’s not a political party, it’s not an ideological monolith with a rigid set of beliefs and ideals that are required of every member. Every single self-identifying feminist has a right to define ”what feminism means to them”. This is something I hear ALL THE TIME from, you guessed it, self-identified feminists.

  The only thing that makes a feminist a feminist is an interest in women’s issues and the self-applied label of feminist. A person advocating mass chemical castration of males for the protection of women is a feminist if he/she decides that’s what to call him/herself. This is the way it works.

  And why the hell are you so attached to the word, anyway? Words mean things, people. And while the connotations and even denotations of words evolve over time, right now, in common parlance, feminism doesn’t mean what you think it means. It has come to mean something else to a growing number of people who aren’t feminists, even if they believe in equality.

  By your stubborn and single-minded attachment to the label ”feminism”, you do more harm than you can possibly know. By refusing to abandon the house, you give every man-hating kook who lives there more legitimacy than they deserve.

 55. Ninni Says:

  Ulf T, 16:45:

  I synnerhet borde varje enskild individ som bär runt på den politiska identiteten ”feminist” fundera mycket och länge på detta i din kommentar, tycker jag:

  ”By your stubborn and single-minded attachment to the label “feminism”, you do more harm than you can possibly know. By refusing to abandon the house, you give every man-hating kook who lives there more legitimacy than they deserve.”

 56. musicforballerinas Says:

  Ninni:
  ”Vad ni diskuterar på era feministiska kafferep har betydligt mindre påverkan på samhället än mediafeministerna.”

  Jag har dessvärre inga feministiska kafferep, dock har de flesta människor jag träffar ganska smarta analyser av samhället… De personer som uttalar sig generaliserande kring män och kvinnor är oftast inte de som kallar sig feminister.

  ”Mediafeministerna” tror jag inte är smartare än gemene man så jag tycker inte är det är så vettigt att sammanblanda dem med genusforskare.

  ”Att påstå att medier skulle gå feminismens ärenden
  Helt rätt. De “springer inte feministernas ärende”, de är feminister!

  Håller du inte med? Då kanske du ska läsa på om feminismen själv. Så här skriver en feministisk forskare:”

  Så bara för att det finns krönikörer som kallar sig feminister och en feministisk tidsskrift så rapporterar alla medier med en feministisk analys? I wish.

 57. Ulf T Says:

  @musicforballerinas,

  Så bara för att det finns krönikörer som kallar sig feminister och en feministisk tidsskrift så rapporterar alla medier med en feministisk analys? I wish.

  Jag ser fram emot den kommande bataljen när de ‘riktiga’ feministerna gör upp offentligt med de charlataner som bara kallar sig feminister. 🙂

  För om ni är så klara över att de inte representerar er, kan ni väl inte stillatigande låta dem dra ert namn i smutsen?

 58. musicforballerinas Says:

  Ulf T:
  Denna batalj pågår ju faktiskt redan i detta nu. Personer som bekänner sig som feminister (okej, inte de som har hämtat sin ideologi från 70-talet) utgår från en postmodernistisk tanketradition och det innebär att feminismen per definition ständigt ska omformuleras för att inte skapa nya diskriminerande strukturer.

  Regeringens (formella) jämställdhetspolitik utgår exempelvis från ett radikalfemninistiskt perspektiv (de bedriver dock inte så mycket aktiv politik inom området) – och det är nog också de synsättet de flesta svenskar har. Folk som är aktivister (”är i framkant”) och även några mediapersoner har nog snarare ett queerfeministiskt tankesätt.

  Medier är faktiskt ett av de områden som får utstå mest kritik från feministiskt håll. Vilket är väldigt rimligt då medier både speglar och konstruerar samhället i stort.

  Representerar er? Det är helt okej att tilltala mig med du.

 59. Ulf T Says:

  @musicforballerinas,

  Denna batalj pågår ju faktiskt redan i detta nu. Personer som bekänner sig som feminister (okej, inte de som har hämtat sin ideologi från 70-talet) utgår från en postmodernistisk tanketradition och det innebär att feminismen per definition ständigt ska omformuleras för att inte skapa nya diskriminerande strukturer.

  Inkluderar det även en beredskap att omvärdera idén om att kvinnan är underordnad mannen och ”mannen är normen”?

  Möjligen tittar jag på fel ställen, men jag tycker det verkar som om många feminister är ovilliga att ta till sig information som modifierar de ”sanningar” som de gärna bygger sina argument på. Ett uppenbart exempel är statistik om relationsvåld, där föera studier visar att våldet har mycket jämnare könsfördelning än man vill göra gällande. Feminister tycks antingen ”veta” att dessa studier är kass eller irrelevanta (oklart på vilka grunder), eller ignorerar dem helt och hållet.

  Ett annat exempel är det där med löneskillnaderna. Trots att studier (fr.a. Hensvik 2011) visat att kvinnor inte lönediskrimineras i Sverige, fortsätter detta argument att föras fram.

  Varför ser vi inte ledande feminister debattera utifrån denna kunskap och förklara hur de tycker att idéerna borde omformuleras för att ”inte skapa nya diskriminerande strukturer”?

  Medier är faktiskt ett av de områden som får utstå mest kritik från feministiskt håll. Vilket är väldigt rimligt då medier både speglar och konstruerar samhället i stort.

  Kan du ge exempel på den kritik du menar?

  Representerar er? Det är helt okej att tilltala mig med du.

  Ok, då skall jag inte anta att du försöker representera någon annan än dig själv.

 60. Vad Säger Jämställdismen Del 3 - papparollen och biologiska skillnader - Genusfolket Says:

  […] Inte bara skillnader som handlar om fysiska sådana anses biologiskt betingade, utan även om våra allra innersta egenskaper, de som påverkar vad vi upplever som våra personligheter. Bara härom dagen rapporterade Ström om en studie som visar på stora personlighetsskillnader mellan könen, och tycks sedan själv dra slutsatsen att dessa är biologiskt betingade även om studien inte går in på huruvida de är nedärvda eller socialt konstruerade. (länk) […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: