Manliga åklagare snart sällsynta

by

En majoritet av Sveriges åklagare är kvinnor – 56 procent. Men snart är övervikten betydligt större. Siffran ska nämligen ses mot bakgrund av två saker – könsfördelningen hos de som nu rekryteras, och könsfördelningen i olika åldersintervall. Detta framgår av Åklagarämbetets årsredovisning för 2011.

1. Av sammanlagt 166 sökanden till myndighetens åklagaraspirant­platser under 2011 var 72 procent kvinnor. Alltså var 28 procent män. Mer än två kvinnor på varje man, alltså. Vad innebär detta för könsfördelningen om, säg, 10 år?

2. I årsredovisningen publiceras ett diagram över åklagarnas åldersfördelning, uppdelat på kvinnor och män. Se nedan. Det framgår att bland åklagare som är mer än 50 år gamla råder en tydlig manlig övervikt. Men bland åklagare under 50 år råder kvinnlig övervikt – och bland yngre åklagare är den kvinnliga övervikten mycket stor. Vad innebär detta för könsfördelningens utveckling med tiden?

.

Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att dagens kvinnliga övervikt bland Sveriges åklagare (56 procent) kommer att öka kraftigt. Vi går mot en situation där manliga åklagare är sällsynta.

Om detta står det ingenting i Åklagarämbetets årsredovisning. Däremot står det det så här under rubriken ”Likabehandling och mångfaldsarbete”:

Åklagarmyndigheten och arbetstagarorganisa­tionerna tog under 2008 fram en likabehand­lingsplan som omfattar både jämställdhets­ och mångfaldsarbete. Planen omfattade åren 2009­ 2011 och den har nu fullföljts. I planen fanns mål om att öka andelen kvinnliga chefer på myn­digheten. Andelen kvinnliga chefer har stigit från 38 till 42 procent under treårsperioden. ”

Visst är det intressant att notera att den framväxande massiva kvinnliga dominansen bland åklagare inte kommenteras ur ett jämställdhetsperspektiv, medan andelen kvinnliga chefer kommenteras som ett problem. Ändå är andelen kvinnliga chefer (42 procent) nästan densamma som andelen manliga åklagare (44 procent). Dessutom ökar andelen kvinnliga chefer (utvecklingen går alltså mot 50/50), medan andelen manliga åklagare minskar (männens underläge kommer att bli allt värre).

Inkonsekvent.

Låt oss studera Åklagarmyndighetens likabehandlingsplan, ett annat dokument alltså. Där står denna formulering med:

Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för en jämn fördelning mellan män och kvinnor på olika
nivåer och inom olika befattningar. […] Åklagarmyndigheten ska vid rekrytering sträva efter en jämn fördelning av
män och kvinnor.”

Dock står det inte uttryckligen något om det faktum att det råder kvinnodominans bland åklagarna, och att den kvinnodominansen kommer att växa kraftigt. Däremot tas det specifikt upp som ett problem att gruppen chefer har en majoritet män. Se detta stycke i likabehandlingsplanen:

Myndigheten vidtar alltså konkreta åtgärder för att hjälpa fram kvinnor i karriären. Men det står ingenting om några konkreta åtgärder för att hjälpa fram män till åklagarpositioner. Ensidigt.

Som jämställdist är jag motståndare till kvotering, och detta blogginlägg innebär inte att jag förespråkar kvotering av män till åklagare. Könet ska vara ointressant vid rekrytering. Blogginlägget syftar till att exemplifiera den inkonsekvens som ligger i att när det råder manlig dominans på ett område i Sverige så blir det stor debatt och det anses vara ett allvarligt problem, men när det råder kvinnlig dominans är det en icke-fråga. Vi lever i Sverige i nådens år 2012.

Tack för tipset, DrKejs!  Om du studerar årsredovisningen är sidorna 56, 57 och 59 relevanta.

Annons

40 svar to “Manliga åklagare snart sällsynta”

 1. AV Says:

  Just när det gäller jurister är det så att för att bli åklagare eller domare krävs mycket höga betyg. Samtidigt är lönen sämre än om man t ex är affärsjurist eller advokat. Kan tänka mig att ganska många duktiga manliga juriststuderande går efter pengarna, medan kvinnliga toppstudenter hellre går efter trygghet och fasta tider. Till det ett gäng som helt klart valt åklagare av ideologiska skäl.

 2. barfota Says:

  Kan man tänka sig att många åklagare är feminister och extremt duktiga på att anklaga män för allting och glömmer det ”oskyldiga och alltid drabbade könet”. Kanske de väljer att bli åklagare av helt fel anledning, kanske vill de bara hämnas på VITA gubbar??

 3. Torbjörn Says:

  100 spänn på att ingen feminist eller genusvetare kommer att ta upp detta på samma sätt som om rollerna vore de omvända. Istället ser de till att åklagarna får gå feministiska utbildningar där män utpekas som förrövare och kvinnor som offer. Mäns rättssäkerhet är kraftigt försämrad när utredningarna leds av uttalade manshatare som Marianne Ny och hennes feministiska vänner.

 4. urk Says:

  men torbjörn det är ju redan sant läste det någon stanns för ett tag sedan

 5. Lasse Says:

  Eller med andra ord rättsosäkerheten för män accelerar.

  Indoktrineringen av den feministiska ideologin börjar få genomslag på alla viktiga organ och poster i vårt samhälle.

  Feminismen kastar sten i glashus så även den blinde kan se dubbelmoralen.

  Men ingen reagerar på styrande nivå, varför ?

 6. Boksläpp av Pelle Billing – Jämställdhetsbluffen « Aktivarum Says:

  […] Genusnytt: Män underrepresenterade i åklagarämbetet […]

 7. Matte Says:

  Detta är inget problem för alla vet ju att 50-100% kvinnor är jämställt, det ska vara minst 50% kvinnliga åklagare. Allt över det är bara en feministisk bonus.

  Det är feministisk logik! Alla som protesterar är rädda kvinnohatare.

 8. “Manliga åklagare snart sällsynta” « Kent Ekeroth Says:

  […] Ström skriver: En majoritet av Sveriges åklagare är kvinnor – 56 procent. Men snart är övervikten betydligt […]

 9. Mjauuuuu Says:

  Kan det ligga något i att barn som misshandlas av kvinnor. I första poliskontakten ofta då det gäller barn möter kvinnliga utredare samt att utredningen sedan ofta hamnar på kvinnliga åklagares bord. Kan detta med ett snedvriden syn på kvinnor som icke våld och misshandlare av sina barn ge det utrymme att kvinnliga förövare allt för ofta slipper igenom lagens nät. Om politiker skulle börja granska polisanmälningar hur kvinnliga förövare trotts stark bevisbörda går fria ur barnmisshandel, skulle dessa politiker se ett mycket skrämmande mörkertal. En kvinna kan ganska riskfritt utan dom, misshandla sina barn i dagens Sverige, medan en man kan bli dömd för samma brott på mycket lösa grunder. Det som polis och rättssystem glömmer är att denna särbehandling kränker barnen ännu mer, signalerna blir till barnen att det är ok för mammor/kvinnor att slå sina barn. Vi som jobbar med detta möter ofta detta problem och det är ett enormt svek mot barnen med den stereotypa typ på kvinnor/mammor som icke vålds benägna mot sina barn. Våldet mot kvinnor kommer troligtvis inte minska så länge barn misshandlas och inte får upprättelse, då våld föder våld, mycket av denna bristande upprättelse vilar på att vårt samhälle vägrar se hur utbredd de kvinnliga förövarna är. I en undersökning jag ej kan hitta nu, säger statistiken av 70 % av våldet i hemmet mot barn står den kvinnliga familjemedlemmen för. I Sverige är mannen i hemmet det stora hotet, men är detta verkligen sanningen?

 10. Peter Benenson Says:

  Samhällsdebatt har inletts om Statsfeminismens hot mot medborgarnas rättigheter och i förlängning hot mot Demokrati när män inte garanteras rättssäkerhet och objektivitetsprincip inte följs. .

 11. bezor Says:

  Kan den ojämlika fördelningen vid anställning bero på rekryterarnas kön?

  Kontaktpersoner – rekrytering

  Anders Kjellman
  Helena Johansson
  Maria Schütt
  Rose Wotley
  Margareta Sandholm
  Ann-Sofie Berg

  Med andra ord så är det EN man och FEM kvinnor. Jämställd med statsfeminismens mått.

 12. Hjalmar Says:

  @Mjauuuuu 11:14
  Vi känner till straffrabatten för kvinnor, och åtalsunderlåtelse för mödrar faller väl in i det mönstret.

  Du skriver om upprörande saker. Om du kan länka till undersökningen som du nämner i slutet vore jag tacksam.

 13. jämställdisten Says:

  majoriteten av åklagarna är kvinnor.det är inte konstigt att det är bara män som fälls i sexbrotts mål i sverige medans kvinnor och flickor som begår sexbrott mot pojkar och män alltid slipper undan straff och ansvar,en skrämande utvekling,hur ser det ut om 10 år av denna utvekling ja då finns det ingen rättvisa alls,då har vi samtyckes lag med pappers kontrakt när en man och kvinna ska ha sex,och om ingen har detta sex kontrakt så kommer det att bli mannen som får ta ansvaret och kommer att bli straffad för våldtäkt medans kvinnan som vanligt slipper undan straff och ansvar,så med andra ord så kommer mer män att dömas för sexbrott medans dom kvinnliga sexbrottslingarna kommer än mer att slippa undan sitt ansvar när det gäller sexbrott och sexköp. skrämande utveckling.

 14. Peter Benenson Says:

  Jämställdisten

  Lägg till Kvinnor som pedofiler, mammor som gör sig skyldiga till egenmäktighet med barn, systematisk mened utan påföljd, muntlig vittnesmål via hörsägen som bärande bevisning, kvinnor som misshandlar män. Lagstiftningen är inte könsneutral och rättsväsendet är radikalfeministiskt utformat genom Hilda,ruben och Advokatsamfundet. Behöver det nämnas att Socialdemkraterna påbörjade bygget av Statsfeminism och Moderaterna fullföljt misandrin utan dess like.

 15. chade Says:

  @Jämställdisten och Peter Benenson:

  Jag tycker att det är ganska grova anklagelser ni kommer med. För att ha lite mer på fötterna borde ni då titta på om det är någon skillnad på hur manliga respektive kvinnliga åklagare hanterar anmälda brott som sexualbrott utförda av kvinnor, pedofilbrott av kvinnor m.m.

  Jag säger inte att ni har fel i det att dessa brott behandlas olika beroende av om den anklagade förövaren är man eller kvinna. Men att från detta gå till att säga att det beror på att majoriteten av åklagarna är kvinnor är som sagt en långtgående och ganska grov anklagelse mot kvinnliga åklagares kompetens och oberoende.

  Min gissning är att det snarare är ett systemfel som oraskar dessa skillnader i behandling; man har svårt att se kvinnor som förövare till dessa brott. Detta oavsett om den som bedömer detta är en man eller kvinna.

 16. David Says:

  Jag skulle tro att om man ger utryck för att män är ett problem och är i vägen i årsredovisningen, så är risken hög att samma tänk smittar av sig på rättssäkerheten i rättssalen.

 17. barfota Says:

  @Mjauuuuu
  Jag har påpekat det så många gånger tidigare men OK, vi kör det en gång till.
  Kvinnor är rädda för att vistas ute p.g.a. alla ”farliga” män. Pojkar stämplas som ”stökiga” med en ”anitpluggkultur” etc.etc. Det verkar helt enkelt som om att allt är männens fel och kvinnor alltid står för det goda och det som är bra.

  10 000 kronorsfrågan kommer här…
  Hur kommer det sig att så gott som alla män i samhället och som till största delen blivit uppfostrade av kvinnor från födsel till vuxen ålder blivit så ”farliga och dåliga”? Har de blivit det automatiskt eller kan det tänkas att det finns ett stort problem i uppfostran av männen? Kan det vara så att kvinnor helt enkelt är dåliga på att uppfostra pojkar och se pojkarnas behov… Jag tror faktiskt det och minns att Pelle Billing hade en bloggpost som handlade om att pojkar trivdes sämre redan på dagis och förskolor. Förklaringen som jag ser det till att pojkar trivdes sämre är att dagis, förskolor, skolor o.s.v. helt enkelt är anpassade för att passa flickor bättre, För att vara helt ärlig… Hur många pojkar är intresserade av att klippa, klistra och binda färgade tygtrasor på ett staket??? Svar, mycket få!

  Vi har kvinnor i hemmen, på dagis, förskolor, skolor, socialtjänsten, statliga och kommunala verksamheter m.m. Överallt finns dessa kvinnor som ”uppfostrar” och tillrättavisar pojkarna som så småningom skall växa upp till män. Så till alla de kvinnor som konstant klankar ned på männen har jag bara en sak att säga… Plocka fram spegeln så hittar ni snart den huvudskyldige till att pojkar misslyckas, blir stökiga och våldsamma. Det är mer än hög tid att plocka helgonglorian av kvinnor och börja problematisera och varenda liten sten. Mycket skit kommer säkert fram men det måste fram om vi någonsin skall få en bättre värld att leva i tillsammans.

  Problematisera och ifrågasätt kvinnor på samma sätt som männen ständigt problematiseras och ifrågasätts!

 18. JD Says:

  Kul att du tar upp det med kvinnliga åklagare då jag själv, för några år sedan skrev om den kommande kvinnliga dominansen inom detta väsende.
  Vi behöver utreda åklagarämbetets roll och hur vi kan få åklagarämbetet att bli mer rättssäkert.
  Detta eftersom en åklagare i Sverige har nästan absolut makt inom rättsväsendet då det gäller om ett brott ska utredas, vad som ska utredas. hur ett brott ska utredas, om det ska tas till domstol.
  En åklagare har ju också stor makt i om en person kan överklaga ett ärende i efterhand.
  Även åklagare är ju människor som kan lägga in personliga värderingar i hur arbetet bedrivs.

  Därför anser jag att det är fullkomligt obegripligt att vi i Sverige inte har någon som helst kontroll på hur en åklagare utför sitt arbete.
  Det enda vi gör idag om det förs fram misstankar på att en åklagare har missbrukat sitt ämbete är att vi lägger locket på.(Inga ”snabba” exempel behövs.)

 19. Ninni Says:

  @ Barfota

  Helt riktigt, Pelle skrev om trivsel i förskolan. Här hittar man det inlägget.

 20. Ninni Says:

  @ Hjalmar.

  Jag har också läst det du efterfrågar från Mjauuuuu. Ska se om jag kommer på var:)

 21. Joakim Steneberg Says:

  Om kvotering. Både debatten och politiken ÄR kvoterade. Från allra första början, och till kvinnlig, eller snarare feministisk, fördel.
  Och så då alltmer, utan reaktion von oben:
  Kvinnliga åklagare dömer manliga misstänkta. Också väldigt likt hur det ser ut i debatten och politiken…
  Vinkling, kvotering = lögn!

 22. jämställdisten Says:

  ja om man tittar och hör om rättegångar i sverige och särskilt när det gäller sexbrotts anklagelser mot män så verka det som om att advokaterna är ned tystade av dom kvinnliga åklagarna för att det ska bli en fällande dom även när det i princip är bevismässigt att den anklagade mannen är oskyldig trots att mannen och kvinnan helt friviligt haft sex med varandra,medans kvinnor och flickor kan begå hur vidriga sexbrott som helst mot pojkar och män utan att ställas till svars,så är det i sverige tyvär.som exempel ta filmen, i lust och fägring stor där en 40årig kvinnlig lärarina har sex med en 15årig pojke,den filmen prisades med alla tänkbara utmärkelser och blev oscars nominerad till och med,då undrar man hur hade det varit om filmen handlat om en mannlig lärare 40år och en flicka 15år som har sex med varandra,den regisören hade blivit åtalat och med största sanolikhet häktad och fängslad för främjande av våldtäkt mot minderårig. tyvär

 23. Hjalmar Says:

  @Ninni 16:27
  Ja, det är viktiga siffror. Kanske värda ett eget blogginlägg:)
  Bara en tanke.

 24. Ninni Says:

  @ Hjalmar

  Saken är att dessa siffror eg inte är så uppseendeväckande. För du måste sätta det i förhållande med tid man som förälder umgås med barnen.

 25. toklandet Says:

  Det blir ju ännu mer ”spännande” om de använder litteratur som denna som ”utbildningsmaterial”…

  http://www.pellebilling.se/2012/09/uppsala-universitet-anvander-slagen-dam-som-kurslitteratur-for-aklagare/

 26. John Berg Says:

  ”Myndigheten vidtar alltså konkreta åtgärder för att hjälpa fram kvinnor i karriären.”

  Fenomenet stavas s t a t s f e m i n i s m.

 27. Argus Says:

  Jag ska försöka hålla mig till ämnet och undvika stolligheter (tyvärr är alltför många kommentarer på Pärs blogg av den karaktären). Övervikten av kvinnliga åklagare beror på övervikten av kvinnliga studenter på humanist- och samhällsvetenskapliga institutioner på våra universitet och högskolor. Den övervikten är fortfarande tilltagande vilket innebär ännu större övervikt av kvinnliga åklagare i framtiden. Jag kan tänka mig samma utveckling som hos läraryrket här.

  Att kvinnor ofta väljer åklageri framför advokatyrket beror förmodligen på att den sociala tryggheten är större där (barnledighet, arbetstider etc).

  När det gäller kvotering så kan man ju fråga sig om en kår som består av 2/3 (om ca 10 år) kvinnor ska utreda brott som begås av 2/3 män (förmodligen fler). Hur stor insikt och förståelse har den fina flickan som aldrig satt sin fot utanför skolans värld av den, i huvudsak, manliga undre världen. Är det fröken plugg som ska ta de viktiga besluten vad gäller brott och straff i Sverige? Fungerar det i verkligheten?

 28. barfota Says:

  @Argus
  Ja ”stolligheterna” verkar aldrig ta slut. Hur stor insikt och förståelse har den fina flickan någonsom aldrig satt sin fot utanför skolans värld av den, i huvudsak, manliga undre världen. Är det fröken herrplugg som ska ta de viktiga besluten vad gäller brott och straff i Sverige? Du har nog delvis rätt men glömmer alla de nätverk som aktivt ser till att ”den fina flickan” gliiider fram på räkmackan.

 29. chade Says:

  Hur stor insikt i ”den undre världen” har de män som blir åklagare? Knappast så att man vet mer om brott bara för att man är man.

  Helt enkelt, det är inte samma män som begår brott som de som blir åklagare. Har svårt att se en könsskillnad i detta faktiskt.

 30. barfota Says:

  @chade
  Det var det jag menade med ”stolligheterna”. Det är kanske varken önskvärt eller en merit med ett kriminellt förflutet som åklagare. Som vårdare och terapeut kan det kanske ligga ett värde i sådana erfarenheter.

 31. chade Says:

  Sorry, missade ditt inlägg. Håller med.

 32. Argus Says:

  Vem i helvete har sagt att man ska ha ett kriminellt förflutet som åklagare? Däremot vore det väl önskvärt att de unga kvinnorna hade en större inblick i hur den brottsliga verkligheten ser ut innan de sätts att fatta, för många livsavgörande, beslut. Att vara åklagare kräver omdöme och insikt inte enbart paragrafkunnande.

  Regeringen tillsatte nyligen, ytterligare, 1,5 miljarder till rättsväsendet. Förra gången de ökade anslagen med 1,5 miljarder sjönk effektiviteten i rättsväsendet med 20 %. Vad kan det bero på? Personligen tror jag inte att feminiserandet av åklagarväsendet bidrar till att skärpa vare sig effektiviteten eller rättsäkerheten i rättsprocessen.

 33. chade Says:

  Det jag (och Barfota vad det verkar) motsätter oss är ditt implicita antagande att unga män som har potential att bli åklagare (dvs. jur. kand. med bra betyg) skulle ha så mycket bättre insikt i brottslig verksamhet än vad motsvarande unga kvinnor har.

  För du inser väl att även om unga män är den grupp som är mest representerade i brottslig verksamhet så innebär det inte att ALLA unga män medverkar i denna brottsliga verksamhet.

  Och gällande ditt sista stycke så är du i din fulla rätt att tro detta men det är inte samma sak som att ha belägg för det. Personligen tycker jag det är tråkigt med detta skuldbeläggande av en hel (kvinnodominerad) yrkeskår. Genusnytt gör så mycket bra saker och framför viktig och vass kritik mot etablerade institutioner. Men blir det för osakliga kommentarer här så blir det enkelt för meningsmotståndare att avfärda hela Genusnytt som ”kvinnohat”. Jag tycker inte att det alternativet borde ges.

 34. barfota Says:

  @Argus

  ”Däremot vore det väl önskvärt att de unga kvinnorna hade en större inblick i hur den brottsliga verkligheten ser ut innan de sätts att fatta, för många livsavgörande, beslut.”

  Men detta handlar väl inte bara om kvinnliga åklagare utan om manliga d:o också. Sedan vet jag inte hur mycket inblick och utbildning de får under sin studietid men tydligen så räcker det till att få jobbet.

  Jag vet inte hur du tänker helt enkelt. Menar du att med större insikt i den kriminella världen så skulle åklagarna
  A: mjukare
  B: hårdare
  C: mera ”förstående”
  Just alt: C: är väl ingenting vi vill ha för det är väl just det som är problemet med det ojämställda samhället vi lever i att åklagare verkar vara otrolig mycket mera ”förstående” när det gäller kvinnor och deras livsöden än mäns.

  Mitt svar skulle vara
  D: De skall vara kunniga och korrekta. Punkt

  ”Vem i helvete har sagt att man ska ha ett kriminellt förflutet som åklagare?”

  Ingen… fick bara en känsla av att det var så du tyckte.

 35. Argus Says:

  Varför klaga då, Chade? Du tycks ju inte ha några invändningar alls mot att åklagare alltmer blir ett kvinnoyrke. Eftersom de här unga kvinnorna, uppenbarligen, är mer studiebegåvade än de unga männen så borde väl rättsväsendet stärkas av deras tilltagande dominans? Eller?

 36. chade Says:

  Jag har inga problem med att något yrke, vilket som helst, blir dominerat av endera könet. Varför skulle det vara ett problem i sig.

  Problemet är väl i så fall om man kan visa att kvinnliga åklagare är mer villiga än manliga åklagare att döma män hårdare än kvinnor i motsvarande situationer?

  Och jag har således inte klagat på utfallet män/kvinnor i yrket åklagare. Att bara klaga på utfallet är ju samma sak som att klaga på utfallet män/kvinnor i yrket styrelseledamot i bolagsstyrelse.

  Visa att det sker en diskriminering eller att en jämn könsfördelning faktiskt har positiva effekter så kommer jag att hålla med om att det är ett problem.

  Mitt intryck från jur. kand-utbildnigen var dock inte att kvinnor är mer studiebegåvade (och kan påpekas att alla tentor och uppsatser rättades anonymt). Däremot kändes det som att fler kvinnor än män var mer motiverade att lägga ner all den pluggtid som krävs för att få bra betyg (juristutbildningen kräver inte jättemycket kompetens men däremot att du orkar ta dig igenom och ta till dig mängder av litteratur).

  Men det är min personliga uppfattning av 5 års studier och inte något jag har egenligt belägg för. Jag vet inte hur det ser ut i könsfördelning för de jurister med riktigt höga betyg men däremot kan jag tänka mig att det finns en klar könsskillnad mellan att ha ett offentliga jobb som kröver bra betyg (som domare eller åklagare) och att ha ett juristjobb i den privata sektorn som kräver bra betyg (som advokat/biträdande jurist på byrå).

  Skillnaden i press och antalet arbetade timmar borde skilja sig ordentligt mellan dessa två alternativ (i antalet arbetade timmar per år så borde skillnaden nog uppgå till rätt många hundra timmar).

  Jag tror det är fler män än kvinnor som står ut med advokatyrket helt enkelt.

 37. Argus Says:

  Ett sista inlägg. Barfota: Som åklagare gäller det att ha omdöme och se helhetsbilden. Det kräver erfarenhet och insikt. Alltför mycket resurser läggs idag på att driva småsaker genom domstolarna, till höga kostnader, samtidigt som man ofta går bet på den grova kriminaliteten. En åklagare ska kunna sålla agnarna från vetet, om du förstår vad jag menar. Empirin visar att polis- och åklagarväsende har stora problem med dessa prioriteringar idag.

  Jag tror inte att alla dessa nyutexaminerade kvinnliga jurister kommer att bidra till att öka effektiviteten i åklagarväsendet, snarare tvärtom. Jag tror att de söker karriär och status snarare än att lösa samhällets brottsproblematik. Naturligtvis gäller den kritiken också många män även om de i större utsträckning söker sig till näringslivet.

 38. chade Says:

  Men det du beskriver låter ju snarare som strukturella problem i hur rättsväsendet fungerar och vilka incitament detta ger än problem med att kvinnor är i majoritet i yrket åklagare.

  Finns det verkligen någonting som tyder på att dessa problem skulle lösas om andelen män ökade i åklagaryrket?

 39. barfota Says:

  @Argus
  Du har grymt missuppfattat allt.
  Det är inte kvinnliga åklagare vi vänder oss emot, det är särbehandlingen, kvoteringarna, kvinnliga feministiska nätverk som lyfter fram ”lämpliga” kvinnliga feminister och därmed risken att vi får kvinnliga åklagare med en förprogrammerad feministiskt manssyn. Kvinnor är inte vårt problem här på Genusnytt, därför att kvinna inte är detsamma som att vara feminist… Feminister oavsett kön och särbehandlingar är vårt problem.

  ”Som åklagare gäller det att ha omdöme och se helhetsbilden. ”

  Ja det menar jag också men om de inte får vad som behövs i sin utbildning så har det väl ingenting med könet att göra. Det är i så fall utbildningen det är fel på.

 40. Konsten att odla sin enögdhet « Genusnytt Says:

  […] Här bloggade jag för övrigt nyligen om hur åklagaryrket på motsvarande sätt håller på att tas över av kvinnor. […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: