Upphandlingsmakten ska användas i jämställdhetens tjänst

by

Kommuner och landsting köper varor och tjänster för minst 500 miljarder kronor per år. Den köpkraften ska vi använda för att främja jämställdhet i samhället”, skriver två företrädare för Sveriges Kommuner och Landsting. Det rör sig om Anders Knape, ordförande, och Carina  Sándor, ordförande i styrgruppen för Hållbar jämställdhet och ledamot i beredningen för demokratifrågor.

”Hållbar jämställdhet” är namnet på SKL:s stöd till så kallad jämställdhetsintegrering i kommuner och landsting. De två skribenterna skriver, om hur upphandlingsmakten ska användas:

I själva verket har vi stora möjligheter att ställa krav på leverantörerna för att främja jämställdheten i samhället. Lagstiftningen säger till och med att vi ”bör” beakta sociala hänsyn – där jämställdhet mellan kvinnor och män är en del ­ vid upphandlingen.”

SKL har tagit fram riktlinjer som klargör de juridiska möjligheterna att ställa jämställdhetskrav vid upphandling. De presenterar också exempel på jämställdhetskrav vid offentlig upphandling.

Exempel 1: Ett företag som vill sälja varor eller tjänster till Växjö kommun ska bifoga en aktuell jämställdhetsplan och förbinder sig att inte diskriminera någon i sin verksamhet, ett krav som också gäller underleverantörer.

Exempel 2: Ett vårdföretag som vill sälja tjänster till Stockholms läns landsting ska kunna följa upp att kvinnor och män får en likvärdig vård.

Min kommentar: Det måste vara en hel del företag som inte kommer ifråga för inköp från kommuner och landsting eftersom de driver olika former av positiv särbehandling av kvinnor. För sådan räknas väl som jämställdhetsbrist?

Läs mer här. Tack för tipset, Paul och Inger!

För övrigt 1: Tidningen Västerbottens-Kuriren skrev igår (som ett av fyra boktips för kvinnor):

Den avslutande funderingen (vilken värld lever jag i?) antyder att de inte har läst boken. Beträffande pratet om kvinnor som primadonnor: Detta är ännu ett exempel på att en oerhört kort formulering alldeles i slutet av boken rycks ut ur sitt sammanhang för att göra ned boken och få mig att framstå som kvinnofientlig. En del läser ”Mansförbjudet” som vissa potentater läser bibeln…

För övrigt 2: Jag citerar Sveriges Radio:

Det finns en utbredd uppfattning att manliga makthavare träffas i informella sammanhang – i bastun, under älgjakten eller på golfbanan – och där smider planer och fattar beslut i det fördolda. Ofta tänker man sig att det här missgynnar kvinnliga makthavare som inte får tillträde till de manliga miljöerna. Sociologen Gergei Farkas har intervjuat närmare 250 företagsledare, politiker och ledande tjänstemän i fyra västsvenska kommuner, och han säger att sådana här informella nätverk visserligen finns, men att de inte är så viktiga som många av oss kanske tror, och att de inte innebär att kvinnliga makthavare stängs ute.

För övrigt 3: Se nedan ett utdrag ur Dagens Nyheter. Visst är det balanserat och fint? Tack för tipset, Henrik.

26 svar to “Upphandlingsmakten ska användas i jämställdhetens tjänst”

 1. joeytruelove Says:

  Lustigt att man använder order ”hållbar” här eftersom vad de förespråkar inte är på något sätt självstabiliserande och därmed icke eftersträvansvärt. Vi filosofer vill ju gärna skapa förutsättningar där det likt ett flygplan tenderar att stabilisera sig själv utan yttre påverkan, vilket borde vara det naturliga och hållbara sättet – men jag kan ju ha fel… *gäsp*

 2. MarcusE Says:

  ”Exempel 1: Ett företag som vill sälja varor eller tjänster till Växjö kommun ska bifoga en aktuell jämställdhetsplan och förbinder sig att inte diskriminera någon i sin verksamhet, ett krav som också gäller underleverantörer.”

  – Självkklart skall man inte diskrimineras pga kön. Det är väl vi jämställdister helt överens om. Alla skall behandlas likvärdigt och ges samma chans. Tutte/snopp skall ej vara avgörande. Samtliga företag som negativtsärbehandlar någon pga kön, t.ex. genom kvotering, bör ju ej tillåtas i det offentliga

  ”Exempel 2: Ett vårdföretag som vill sälja tjänster till Stockholms läns landsting ska kunna följa upp att kvinnor och män får en likvärdig vård.”

  – Även här en självklarthet. Varför skulle män och kvinnor inte ges en likvärdig vård? Solklart för oss jämställdister.

 3. Torbjörn Says:

  Med tanke på att de flesta kommuner och landsting själva har en överväldigande majoritet kvinnor bland sina anställda så kan man ju undra om de själva kommer att uppfylla de krav de ställer på sina underleverantörer.

  Kvinnor har ju en tendens att välja kvinnor inom kommunerna och landstingen. 😀

 4. Anders Senior Says:

  Har just hittat en blogg med tänkvärda ord, David Eberhard.

  http://trygghetsnarkoman.se/2012/09/forbjud-allt/

  Ett underbart citat från inlägget i hans blogg, det handlar visserligen i grund och botten om ”tintin rensningen”, men kan lika gärna gälla dagens feminism:

  ”Just Behrang Miri som ville rensa ut gamla Tintinalbum fick visst backa, men det går tretton på dussinet av dessa lättkränkta moralens väktare. Och även när de förlorar en debatt blir effekterna långtgående. Därför rasar folk mot ”rasistiska” glassar och tårtor. Därför vill förståsigpåare begränsa människors tobaksintag. Därför vill man ha manliga lucior eller helst inga lucior alls, eller bara lucior. Därför tvingar man barnen att fira skolavslutningar i kala gymnastiksalar istället för i kyrkan. För tänk om någon blir kränkt. Ingen får ju någonsin bli kränkt och det är den enskilde individen som själv definierar när en kränkning skett. Därför är det fanatikern som sätter agendan. För en fanatiker blir kränkt av allt. Det är fascinerande med fanatiker. De verkar ha en sak gemensamt, oavsett vad deras fanatism går ut på. En total avsaknad av humor.

  Dessutom förefaller de inte kunna ignorera minsta sak. Därför blir fanatikern rasande av att se en patetiskt usel film om Mohammed. Därför gör fanatikern en patetiskt usel film om Mohammed. Därför försöker säkert någon ytterligare humorbefriad fanatiker tumma på västerlandets tryckfrihet, åsiktsfrihet och demokrati bara för att inte kränka andra. För den moderna människan blir ju alltmer tolerant, eller hur? Vi är nu snart så toleranta att vi inte längre kan tolerera minsta antydan till avvikelser från den toleranta vägen. Än mindre bekämpa verklig intolerans när den finns där på riktigt -utanför seriealbumens värld.”

 5. Taste in men Says:

  Off topic men detta ska ni läsa:
  http://www.litteraturmagazinet.se/opinion/replik/hakan-brakan-och-den-stora-fasan

  Sune och Bert-böckernas författare ryter vänligt men bestämt ifrån efter en attack från en kulturmarxistisk genusreiligös tant.

 6. dolf Says:

  Undrar hur styrelse och valberedning ser ut i stiftelsen Allbright. Kvalificerad gissning: > 90% kvinnor.

 7. Lars I Says:

  Att kvinnor riskerar bli bortskämda primadonnor tycker jag i själva verket var snällt sagt eftersom man redan idag på alla sätt visar att det redan är så. Den totala förbluffningen över allt ifrågasättande (”Vi häpnar och undrar vilken värld författaren lever i”) är det vanliga och beklämmande symptomet på det, den bortskämdhet som inte bara förstör curlade barn utan uppenbarligen också genushjärntvättade vuxna. Gudrun Schyman gav ett annat exempel på det i SVTs intervjuprogram som man kunde se igår kväll, en rätt tragisk bild av en kvinna som blir alltmer ansträngd i sina försök att vifta bort kritik mot feminismen som ”kvinnohat”, utan ett minsta spår av självkritik. Inte blir det mindre sorgligt när man hör hennes förklaring till att även unga kvinnor idag vänder feminismen ryggen (om jag nu förstod henne rätt, eller någon annan som gjorde det ?): De ser orättvisorna men saknar ord för att uttrycka det och i frustration överger feminismen. Detta är alltså den ”folkbildning” som Schyman idag försörjer sig på och den verklighetsuppfattning som använts för att konstruera de patriarkala luftslotten och manliga bastuklubbarna som i sitt anletes svett smider ondsinta planer mot de underordnade vinnorna. (Oklart för mig om de satanistiska kannibalerna ingår i den skaran, men det kanske någon genusforkare kan upplysa om ?) ? I den verklighetsuppfattningen igår däremot INTE de feministiska nätverk vi ser i verkligheten som bakom kulisserna nominerar politiska partiledarkandidater och korrumperar statliga tillsynsmyndigheter som DO och JK.

 8. David Says:

  Det är ändå lite positivt DN vågar beskriva Allbrights slutsats som ”lite tillspetsad”. Deras ”slutsats” är ju klart könsrasistisk men det DN man känner igen brukar ju applådera sådana påståenden och inte tillämpa någon kritik alls.

 9. AV Says:

  Taste in men: Men Nina har fullständigt rätt. För att skapa den perfekta människan måste vi upplysta styra i minsta detalj vad våra sköra små får läsa. Vi ska forma barnens sinnen som lerklumpar. Är man socialkonstruktivist och ser barnen som blanka papper måste vi styra alla intryck i rätt riktning. Alla författare tycker alltid vad deras karaktärer tycker eftersom all litteratur i grunden är politisk i sitt syfte.

  För övrigt anser jag att Vi fem-böckerna genast bör förbjudas. Bara se på dagens medelålders vuxna effekten av dålig barnlitteratur. Låt dem inte förstöra kommande generationer. Tänk på baaarnen!

  Frågor på det?
  😉

 10. Claes-Peter Says:

  Vi har ju de senaste åren fått erfara, att när det tex gäller skolmaten, så har det varit omöjligt för de som köper in den att kräva att den är giftfritt framställd, närproducerad och att djuren uppföds på ett etiskt sätt. Så svenska bönder får brottas med paragrafer om centimetrar på burar och bås, och en massa extra kostnader, medan resten av EU:s bönder kan skita glatt i alla sådana hänsyn.

  Och när det blir förändringar i upphandlingseglerna, så är det inte sådana hänsyn man kommer att tillåtas att ta vid upphandlingar i framtiden, utan ”genusperspektivet” (på engelska ung. Gender Duty). Genusfrågan har glidit in på en räkmacka i den politiska gräddfilen.

  Riksdagen har brottats med frågan:
  http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Jordbrukspolitik-mm_GX01MJU19/

  Miljö- och jordbruksutskottet betänkande 2009/10:MJU19
  Jordbrukspolitik m.m.

  Miljöstyrningsrådet har också arbetat med frågan om man kan ställa krav på svensk djurskyddslagstiftning vid upphandling av livsmedel. Myndigheten anger att det kan vara möjligt att ställa vissa krav på att produktionen bl.a. har skett med en god djuromsorg, men att det inte är rimligt att ställa krav på att den svenska djurskyddslagstiftningen ska vara uppfylld i sin helhet eftersom det kan diskriminera producenter i andra länder.

  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§

  Lantmännens organisation LRF har också uppe det:

  Klicka för att komma åt Den-offentliga-maltiden_web.pdf

  Den offentliga måltiden – Att vara leverantör till offentlig sektor

  Den svenska offentliga upphandlingen startades från början upp i slutet av 1800-talet av militären och spreds succesivt till olika samhälleliga verksamheter.Så småningom växte rekommendationer fram, t ex kommunala upphandlingsreglementen. Men det fanns en stor handlingsfrihet, utrymme för bedömningar, förhandlingar och sunt förnuft.

  Inträdet i EU förändrade fullständigt villkoren för offentlig upphandling. Inköpsförfarandet detaljstyrs utifrån Romfördragets principer om den fria rörligheten och utifrån ett antal grundläggande principer om icke-diskriminering, likabehandling,
  transparens (öppenhet och förutsebarhet), proportionalitet och ömsesidigt erkännande. Upphandlingsförfarandet regleras i EG-direktiven och praxis skapas utifrån EG-domstolens domar.

  Att bygga den inre marknaden blev nu det övergripande målet och begreppet affärsmässighet avskaffades så småningom i den svenska upphandlingslagstiftningen. Snittet av de beräkningar som görs ligger på att offentlig upphandling görs för ett totalt årligt belopp på cirka 550 miljarder kronor per år. Detta motsvarar knappt 18 procent av Sveriges BNP och ligger då ganska väl i linje med beräkningar i andra EU-länder.

  Kritiken är omfattande mot upphandlingslagstiftningen, ofta mot konkreta brister, exempelvis bristen på förhandlingsrätt inom LOU. (…) Förändringar är på väg.

  Nu talas allmer om upphandling som ett verktyg för samhällsförändring och utveckling. Miljöfrågan, energifrågan, livsmedelsförsörjningen, klimatförändringar, sociala och etiska hänsyn är exempel på frågor som kräver handlingskraft och nya initiativ. Även på EU-nivå pågår samma förändringsarbete.

  Då Sverige kom med i EU fanns inte mycket förståelse för denna typ av krav hos EU eller i de direktiv och domar som reglerar hur offentlig upphandling skall gå till. En stegvis förändring av synsättet har pågått under 2000-talets första decennium.

  EUkommissionen menar nu att lagstiftningen om offentlig upphandling behöver moderniseras för att göra upphandlingen mer flexibel och för att offentliga upphandlingskontrakt ska kunna användas bättre till stöd för politiken på andra områden.

  §§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§
  EU-kommissionen:

  ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=6457&langId=sv
  Filnamn: KE3210584SVC
  Mer information finns på: http://ec.europa.eu/progress

  Socialt ansvarsfull upphandling – En handledning till sociala hänsyn i offentlig upphandling

  3.3. Inom EU har man lagt allt större tonvikt på sociala rättigheter och jämställdhet, i synnerhet på arbetsplatsen. Eftersom hållbar utveckling inbegriper inte bara miljöfrågor utan också sociala frågor, har de sociala standarderna i allt högre utsträckning kommit att identifieras som en del av den ökande rörelsen för företagens sociala ansvar.

  Om vi tar jämställdhet mellan könen som exempel har denna blivit alltmer ”integrerad”, vilket innebär att genusperspektivet i allt högre grad har integrerats i varje steg av de institutionella strategierna, processerna och arbetssätten – från utformning till genomförande, övervakning och utvärdering.

  Exempel: Förenade kungariket: De jämställdhetsskyldigheter (Gender Duty) som trädde i kraft i april 2007 enligt lagen om likabehandling (2006). Detta är ett nytt rättsligt instrument som har potential att generera avsevärda förbättringar när det gäller jämställdhet inom den offentliga sektorn och som också kan påverka den privata sektorn via upphandling. Den offentliga sektorns skyldigheter på detta område innebär bland annat att se till att lagen om lika lön (Equal Pay Law) efterlevs.

  Jämställdhetsprogrammen innebär att offentliga myndigheter är skyldiga att anta målsättningar som tar itu med orsakerna till löneskillnaderna mellan män och kvinnor och försöka hitta sätt att hantera dem, exempelvis genom att ändra rekryteringsmetoderna, införa flexibla arbetstider och genomföra granskningar av löner ur ett jämställdhetsperspektiv.

  Gender Duty-initiativet har lett fram till andra initiativ i många delar av den offentliga sektorn och når även ut till anställningsvillkor som entreprenörer i den privata sektorn tillämpar. Därför har man utformat upphandlingsriktlinjer för att uppmuntra den offentliga sektorn att främja god praxis när det gäller mångfald och lika lön bland entreprenörerna. I februari 2006 publicerades Guidance on promoting gender equality in public-sector procurement (vägledning om att främja jämställdhet mellan kvinnor och män inom den offentliga sektorn).

  I denna vägledning anges fl era olika positiva åtgärder som offentliga myndigheter bör vidta för att uppfylla Gender Duty-kraven i upphandlingsverksamheten. År 2007 publicerades en uppförandekod för jämställdhetsskyldigheterna.
  ./.

 11. Men@Work Says:

  DN-artikeln som Pär länkade till under pkt. 3 är borttagen… Vi är dem på spåren, och de vet om det…

 12. dolf Says:

  @Men@Work
  Det verkar som det bara flyttat sidan till Män väljer andra män – DN.SE, den hette något om bransch med flest kvinnor förut, frågan är om de ändrat något i själva artikeln, det kan jag inte svara på, men vad jag kan se är Pärs klipp i alla fall oförändrat.

  Länken är uppdaterad. Tack.

  – Admin

 13. David Says:

  Kanske något för feministerna att tänka på när de skanderar omvänd bevisbörda

  http://www.dn.se/insidan/insidan-hem/for-mig-var-han-ett-djur-som-bara-skulle-bort

 14. Lorem Ipsum Says:

  @Men@Work, Google har cachat DN-artikeln. Bara att klippa in länken i sökfältet och titta på den cachade versionen. Google är bra när människor försöker radera sina klavertramp på nätet.

 15. Nicholas Says:

  Bra med ännu fler regleringar som kan försämra vår ekonomi ännu mer.

 16. Peter Benenson Says:

  Som skattebetalare har varje medborgare möjlighet att sätta press på Anders Knape slöseri byggt på feministiska myter.

  Vem garanterar att män får lika bra vård som kvinnor? DO…

 17. Peter Benenson Says:

  Nicholas

  Redovisa kostnader i siffror ska du se att det folk kommer reagera. Hård debatt mot slöseri av skattemedel i kristider kommer tändas igång mellan blocken om siffror redovisas vad Statsfeminismen kostar. Hård debatt kommer även ske inom egna partierna . Sverige har i inte råd med feministiska myter. Investeringar i Infrastruktur, ta hand om de äldre, säkra yngre generationers pensioner, satsning på Svensk sjukvård,forskning och grönteknik skapar jobb. Sverige har inte råd med genushyckleri, däremot ska Sverige tas sig råd att neutralisera lagstiftning och skapa hållbart rättsväsende.

 18. AT Says:

  Har sett siffror på att 2/3 av pengarna till vård och omsorg går till kvinnor. Ska det minskas nu?

 19. Matte Matik Says:

  Pär, apropå din bok är den tillfälligt slutsåld på AdLibris just nu.

 20. Claes-Peter Says:

  För helvete – låt oss införa ett 100-procentigt DNA-register på alla som vistas här. Då blir det slut på oskyldigt dömda, samtidigt som vi slipper en massa brottslingar som springer lösa. Mordet på Anna Lindh löstes ju ENBART pga att man bröt mot reglerna och samkörde mot ett forskningsregister – som det tydligen var strängt förbjudet att använda för att lösa grova brott med.

  Kosovoalbanen Granit i Uppsala som vid 16 års ålder var med och gruppvåldtog en flicka på 15, som senare tog livet av sig – fälldes tre år senare när han krossat näsan på en annan kvinna ute på stan, och man gjorde en rutinkoll med hans DNA. Han fick ju hela 5 månaders ungdomsvård, för han var ju bara ett BARN när han tillsammans med sina kompisar förstörde livet på en ung flicka. (Han kan naturligtvis inte visas ut, för hela släkten bor här.) Slutpoängen är, att han studerade medicin – en del säger att när han greps studerade han till läkare! Han fälldes på sitt DNA och den döda flickans videoinspelade vittnesmål. Kvinnan han krossade näsan på hade ”kränkt” honom genom att vägra honom tillträde till en privat fest, dit han inte var bjuden.

  Vi ska låtsas om vi ha ren noll-vision med trafikolyckor – men när det gäller brott behövs inga satsningar, för brottsforskare har betalt för att säga att brotten minskar! (Bagdad Bob 2).

 21. carpe diem Says:

  Det stämmer att svenska kvinnor blir mer och mer som bortskämda primadonnor,det blir så när dom slipper ta konsekvennserna av sitt handlande. Betyder dock inte att alla är sådana,men fler och fler kommer att bli det om dom slipper ta konsekvennserna av sina handlingar,om samhället fortsätter att dalta med kvinnor och lära unga tjejer att dom bara kan kräva saker utan att kämpa för det. Om dom hela tiden får glida på en räkmacka.

 22. tjenare Says:

  Men du håller inte på med genusforskning. Du håller på med det som kallas essentialism, att kvinnor och män är olika pga gener och biologi. Det är inte genusforskning, då tar man in väldiigt många fler faktorer och måste faktiskt hålla på med riktig forskning, inte citera bloggar och dyl.

 23. tjenare Says:

  Och för övrigt undrar jag var min offerkofta tagit vägen. Jaha ni har tagit den?! ( feministisk forskning handlar om män och kvinnor och allas rättigheter att kunna vara sig själva utan könsroller och inte om ens egna personliga åsikter)

 24. tjenare Says:

  Och man ska verkligen inte citera Marcus Birro som en forskningskälla. Det är också en enskild människas åsikt. Alltså inte fakta.

 25. Ninni Says:

  @ tjenare

  Du får gärna visa upp feministisk forskning som belägger kvinnans underordning. Jag har än inte sett en enda sådan. Fram till den dagen jag sett några såna belägg för ideologin så heter det för mig ”forskning”, inte forskning.

 26. carpe diem Says:

  Hur kan någon tro på att feministisk ”forskning” är forskning? Kan någon förklara det för mig?
  Det är ju så uppenbart att dom bara fabulerar.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: