Archive for september, 2012

”Kritiska femininitetsstudier” – är detta på riktigt?

25 september 2012

Följande mejl kom på Genuslistan, som drivs av Nationella sekretariatet för genusforskning. Jag blir så förvånad att jag inte kan låta bli att fundera på om det är på riktigt. Men det verkar det vara.

Kritiska femininitetsstudier

Ulrika Dahl, Docent, Institutionen för genus, kultur och historia, Södertörns högskola.
Onsdag 26/9, 13.00-15.00, Centrum för genusforskning, Karlstads universitet, Seminarierummet 5A415

Abstract

Varför är femininitet ett sånt problem för feminism och varför finns inget fält kallat kritiska femininitetstudier? Hur har feministisk teori behandlat frågan om femininitet och hur har queerrörelsen radikaliserat femininitet? Hur kan queera femininiteter beforskas och vad betyder det att ”tala i egen sak”, dvs att som femme forska om femme? Detta är några av de frågor som Ulrika Dahl ägnar sig åt i projektet Femme as Figuration: Rethinking (queer) femininities, och på seminariet talar hon om hur hon arbetar teoretiskt, etnografiskt och textuellt experimentellt med femmefiguren och hennes relation till femininitet och feminism.

Är det någon som har möjlighet att gå på seminariet i Karlstad imorgon kl 13-15 och sedan rapportera till Genusnytt?

Se även här (scrolla ned en bit) och här (om docent Ulrika Dahl).

Efterlyses: Erfarenheter eller tankar om Wikipedia

25 september 2012

Detta har inget med genus att göra. På tankesmedjan Den Nya Välfärden arbetar jag nu med en skrift om Wikipedia som maktfaktor och samhällspåverkare.

Det är en ganska liten grupp som skriver det mesta på svenska Wikipedia. Samtidigt får det som står där ofta ett mycket stort genomslag, eftersom ”alla” först tittar på Wikipedia. Den aktiva gruppen på Wikipedia är därmed en osynlig maktfaktor.

Har du erfarenheter om vilka konsekvenser detta får i praktiken? Eller tankar? Risk för missbruk? Risk för att felaktigheter etableras som ”sanningar” i samhället? Hör gärna av dig i så fall till mig på tips[at]genusnytt.se

Monica Gunne skriver om pojkdiskriminering och ”Mansförbjudet”

25 september 2012

Aftonbladets krönikör Monica Gunne skriver idag en krönika med rubriken ”Dags att ställa frågan: Vad behöver killarna?”. Den utgör ännu ett tecken på att klimatet håller på att svänga på genusområdet.

Monica Gunne berättar om vad en kvinna kallad ”Morsan” sagt:

Hennes söner är sura och besvikna. Och de är sura för att de tycker att vuxna särbehandlar flickor på deras bekostnad. Och särbehandlingen börjar tidigt. Den ­sätter fart redan på dagis och går sedan som en orättvis, röd tråd genom små­skola, fritids, mellanstadiet och gymnasium.

Och vidare:

Och särbehandlingen­ ­yttrar sig på en massa ­olika sätt: Flickor anses ­vara ­”särskilda”, ”avvikande” och ”annorlunda” och ­måste därför ”stärkas” för att ­kunna ”utvecklas”. Och för att flickor ska ”utvecklas”, så måste de ges utrymme att göra sina ”egna saker”. Och det gör flickorna med tjejträning och tjej­aktiviteter under tjejtimmar i olika slags tjejgrupper.

Sedan kommer en intressant vinkling:

Ja, hur reagerar grabbarna på alla tjejsatsningar? ”De är avundsjuka”, säger ”Morsan”. ”De känner sig utanför och tycker att de är diskriminerade. Det är ju aldrig något speciellt eller extra när det gäller dem. De tycker att de inte får ­samma uppbackning.

Slutklämmen på krönikan lyder:

Debattören Pär Ström har nyligen gett ut boken ”Mansförbjudet”, där han ger massor med exempel på den ensidiga och omfattande satsningen på bara flickor. Helt rätt att satsa på ­flickor, kan jag tycka. Men kanske är det dags, att också ställa sig ­frågan: men ­killarna då? Vad behöver de?

Svaret på den frågan är mycket enkelt. Som signaturen Johan skrev i mejl till mig nyss: Lika rättigheter och skyldigheter. Det kallas visst jämställdhet, har jag hört.

Som sagt – något håller på att hända där ute. Tack för tipset, Sara1 och Johan!

Ny radiointervju om ”Mansförbjudet”

24 september 2012

Sveriges Radio i Norrbotten har intervjuat mig om boken ”Mansförbjudet”. Du kan lyssna på intervjun här.

Med iPhone, iPad, Android-telefon eller Kindle kan du nu läsa ”Mansförbjudet” som e-bok. Läs mer om det här. I vanlig pappersversion kan boken beställas hos exempelvis Adlibris och CDON.

För övrigt 1: ”Män går systematiskt före i kön till ledningsgrupper och styrelserum”, skriver Thomas Frostberg som är ekonomiskt krönikör på Sydsvenskan och redaktör för tidningens näringslivsdel på lördagar. En del har ett stort uppvaknade framför sig.

För övrigt 2: Nu är det dags igen – mansförbud på fotbollsläktarna. Se här.

För övrigt 3: Svenska Microsoft har arrangerat en mingelträff för IT-proffs, dock bara av det ena könet. Gissa vilket! Läs här. Tack för tipset, Johan!

Replik från Kjell Alsetun

I detta blogginlägg skrev jag härom dagen att jag fått ett mejl från Kjell Alsetun där han skrev ”Hej Pär. Du framstår för mig som en liten skolpojke som viftar med handen och protesterar när flickorna på fredagar får gå före i matkön eftersom pojkarna alltid annars tränger sig före dem”. Jag tolkade detta som ett förklenande omdöme om mig, och trodde att Kjell Alsetun menade (som väldigt många feminister) att jag inte ska ”gnälla” om mäns rättigheter. Man blir känslig när man fortlöpande utsätts för omfattande härskarteknik. Tyvärr, eller kanske glädjande nog, misstog jag mig den här gången. Så jag är skyldig Kjell en ursäkt. Här är hans replik, där han kommenterar saken och förklarar vad han menade:

Pär!
Har jag sagt att du ska tiga?
Har jag sagt att du ska vara lugn och tyst? etc.

Nej, det har jag inte gjort och jag själv är inte den som tiger.
Det har andra sett under årens lopp. Och jag vill att du ska veta att jag själv varit drabbad av mansdiskriminering.

När jag t.ex. fick jobb som familjerättssekreterare i början av 90-talet var jag aktiv i mansjourerna sedan några år. Det såg kommunen som anledning att ge mig en prövotid på sex månader innan jag blev fast anställd.

– Har du hört talats om att någon kvinna fått en prövotid i en ny anställning i en socialförvaltning eller någon annan stans för att hon är aktiv i en kvinnojour?

Kan räkna upp fler händelser under årens lopp men stannar där för den sena timmen.

Nej, Pär, låt mig själv komma till tals och lägg inte ord i munnen på mig som jag aldrig skulle ha sagt.

Kommentarerna från Aktivarum och ADS ovan är intressanta.

Är det på något sätt förklenande att bli jämförd med “en liten skolpojke som protesterar”?

Det har jag nog själv blivit sedd som många gånger genom åren.

Pelle Billings bok är släppt

24 september 2012

Nu har Pelle Billing släppt sin bok, som heter ”Jämställdhetsbluffen”. Den tar ett helhetsgrepp om jämställdhetsfrågan. Jag har inte fått någon bok att läsa än, men är övertygad om att den är mycket bra. Mera info om boken här.

Tänk, vilken jämställdistisk offensiv det är på bokfronten denna höst!

Men vi ligger efter våra motståndare. Det torde finnas tusentals feministiska böcker.

Läs hela första kapitlet i ”Mansförbjudet” här

24 september 2012

Nu kan du läsa hela första kapitlet i min bok ”Mansförbjudet”, via Google förhandstitt. Klicka här så kommer du direkt dit. Det aktuella kapitlet behandlar lagstiftningens mans- och pojkdiskriminering.

 

”Mansförbjudet” – nu som e-bok för telefon och läsplatta

24 september 2012

För iPhone, iPad, Android och Kindle

Nu kan du köpa ”Mansförbjudet” som e-bok, och läsa den omedelbart. Den finns hittills för två plattformar: Android-telefoner och läsplattan Kindle.

Här kan du köpa ”Mansförbjudet” i elektronisk version hos brittiska Amazon, här hos amerikanska Amazon. Om du inte har Kindle kan du här ladda ned en gratis tillämpning som gör att du kan använda din Android-telefon för att läsa e-böcker avsedda för Kindle. Och här är en tillämpning som gör att du kan läsa e-böcker avsedda för Kindle i iPhone eller iPad. Alltså kan du få ”Mansförbjudet” i din telefon eller iPad redan idag för totalpriset 7,99 pund eller 13,38 dollar!

När Apple har godkänt ”Mansförbjudet” kommer den att finnas även i iBookstore.

I vanlig pappersversion kan boken exempelvis beställas hos Adlibris och CDON (direktlänkar) för ca 100 kronor inklusive moms och frakt.

Manliga åklagare snart sällsynta

24 september 2012

En majoritet av Sveriges åklagare är kvinnor – 56 procent. Men snart är övervikten betydligt större. Siffran ska nämligen ses mot bakgrund av två saker – könsfördelningen hos de som nu rekryteras, och könsfördelningen i olika åldersintervall. Detta framgår av Åklagarämbetets årsredovisning för 2011.

1. Av sammanlagt 166 sökanden till myndighetens åklagaraspirant­platser under 2011 var 72 procent kvinnor. Alltså var 28 procent män. Mer än två kvinnor på varje man, alltså. Vad innebär detta för könsfördelningen om, säg, 10 år?

2. I årsredovisningen publiceras ett diagram över åklagarnas åldersfördelning, uppdelat på kvinnor och män. Se nedan. Det framgår att bland åklagare som är mer än 50 år gamla råder en tydlig manlig övervikt. Men bland åklagare under 50 år råder kvinnlig övervikt – och bland yngre åklagare är den kvinnliga övervikten mycket stor. Vad innebär detta för könsfördelningens utveckling med tiden?

.

Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att dagens kvinnliga övervikt bland Sveriges åklagare (56 procent) kommer att öka kraftigt. Vi går mot en situation där manliga åklagare är sällsynta.

Om detta står det ingenting i Åklagarämbetets årsredovisning. Däremot står det det så här under rubriken ”Likabehandling och mångfaldsarbete”:

Åklagarmyndigheten och arbetstagarorganisa­tionerna tog under 2008 fram en likabehand­lingsplan som omfattar både jämställdhets­ och mångfaldsarbete. Planen omfattade åren 2009­ 2011 och den har nu fullföljts. I planen fanns mål om att öka andelen kvinnliga chefer på myn­digheten. Andelen kvinnliga chefer har stigit från 38 till 42 procent under treårsperioden. ”

Visst är det intressant att notera att den framväxande massiva kvinnliga dominansen bland åklagare inte kommenteras ur ett jämställdhetsperspektiv, medan andelen kvinnliga chefer kommenteras som ett problem. Ändå är andelen kvinnliga chefer (42 procent) nästan densamma som andelen manliga åklagare (44 procent). Dessutom ökar andelen kvinnliga chefer (utvecklingen går alltså mot 50/50), medan andelen manliga åklagare minskar (männens underläge kommer att bli allt värre).

Inkonsekvent.

Låt oss studera Åklagarmyndighetens likabehandlingsplan, ett annat dokument alltså. Där står denna formulering med:

Åklagarmyndigheten ska aktivt verka för en jämn fördelning mellan män och kvinnor på olika
nivåer och inom olika befattningar. […] Åklagarmyndigheten ska vid rekrytering sträva efter en jämn fördelning av
män och kvinnor.”

Dock står det inte uttryckligen något om det faktum att det råder kvinnodominans bland åklagarna, och att den kvinnodominansen kommer att växa kraftigt. Däremot tas det specifikt upp som ett problem att gruppen chefer har en majoritet män. Se detta stycke i likabehandlingsplanen:

Myndigheten vidtar alltså konkreta åtgärder för att hjälpa fram kvinnor i karriären. Men det står ingenting om några konkreta åtgärder för att hjälpa fram män till åklagarpositioner. Ensidigt.

Som jämställdist är jag motståndare till kvotering, och detta blogginlägg innebär inte att jag förespråkar kvotering av män till åklagare. Könet ska vara ointressant vid rekrytering. Blogginlägget syftar till att exemplifiera den inkonsekvens som ligger i att när det råder manlig dominans på ett område i Sverige så blir det stor debatt och det anses vara ett allvarligt problem, men när det råder kvinnlig dominans är det en icke-fråga. Vi lever i Sverige i nådens år 2012.

Tack för tipset, DrKejs!  Om du studerar årsredovisningen är sidorna 56, 57 och 59 relevanta.

”Mansförbjudet” även på Aftonbladets topplista

23 september 2012

Min nya bok ”Mansförbjudet” är även med på den topplista som Aftonbladet publicerar tillsammans med CDON. Den ligger på plats 41. Boken kan till exempel köpas på Adlibris och CDON (direktlänkar).

.

Sluten pubträff – vill du ha inbjudan?

23 september 2012

 

Pubträffarna i Stockholm för jämställdister har varit mycket populära, och jag tänker återuppta den traditionen. Dock med en förändring. För att undvika mötessabotage från politiska motståndare – som i våras – kommer tid och plats inte att offentliggöras på bloggen. Det blir principen ”by invitation only”.

Om du vill vara med på listan över personer som får inbjudan när det ska vara pubträff, skicka mig ett mejl på tips[at]genusnytt.se. Om vi har träffats eller haft kontakt förut, skriv det i mejlet. Personer jag inte har haft kontakt med förut vill jag träffa enskilt innan jag sätter upp vederbörande på listan.

Hoppas vi ses på puben!

Vänsterpartiets partiprogram förklarar Patriarkatet

22 september 2012

Efter tips från Göran har jag tagit mig en titt på Vänsterpartiets partiprogram. Det innehåller en hel del om feminism och genus. Nedan finner du ett avsnitt i partiprogrammet som bär rubriken ”Patriarkatet”:

Patriarkatet

Vi lever i ett samhälle som bärs upp av en maktstruktur grundad på kön: patriarkatet. Det är ett system som innebär mäns kontroll över kvinnors liv. Detta system överordnar män och underordnar kvinnor både samhälleligt och privat.

Det patriarkala maktmönstret genomsyrar förhållandet mellan könen på alla områden, i familjen, på arbetsmarknaden, i statsapparaten, i myndighetsutövning och i de politiska församlingarna. Kvinnoförtrycket förekommer både öppet och dolt, medvetet och omedvetet. Det återskapas ständigt i nya former.

Patriarkatet är ingen biprodukt av kapitalismen utan en självständig maktfaktor i samhället.

Patriarkatet har sin materiella bas i reproduktionen, den sociala verksamhet där människor föder och fostrar nya generationer. Män som grupp utövar makt genom kontroll av kvinnors sexualitet och arbete både i familj och samhälle. I arbetsdelningen mellan könen framträder strukturen tydligt. Män och kvinnor gör olika saker och befinner sig på olika platser, vilket antas motivera att de betalas olika och har olika mycket makt.

En utvidgning av kvinnors makt, inflytande, utrymme och inkomster kommer att innebära en inskränkning för män. Samtidigt innebär det patriarkala systemet också begränsningar av mäns livsval.

Olika män har olika positioner i könsmaktsordningen men systemet skapar ett ömsesidigt beroende mellan män, en lojalitet som befäster deras samhörighet med varandra. Patriarkatet ger gruppen män makt över gruppen kvinnor och ger män fördelar som de inte frivilligt avstår från. När kvinnor ställer krav på ändrade maktförhållanden blir de ett hot mot mäns makt.

Det sexualiserade våld som utövas av män mot kvinnor och barn över hela världen, liksom våld mot homosexuella, återspeglar och upprätthåller den manliga maktstrukturen. Våldet mot kvinnor och barn exploateras av porrindustrin, som blivit en vinstgivande kapitalistisk storindustri. Människohandel inom och över nationsgränser växer i omfattning.

Porrindustrins bildflöde förmedlar förakt och manlig dominans. Pornografi och prostitution är besläktade fenomen. De blottlägger båda grundläggande strukturer i samhället som ytterst handlar om ojämna maktrelationer mellan könen. Kriminaliseringen av könsköparna kan inte ensamt utrota prostitutionen, men samhället markerar sin syn på könsköp.

Historiska, ekonomiska, sociala och politiska faktorer bestämmer hur kvinnoförtrycket konkret yttrar sig i olika samhällen och vid skilda tidpunkter. Dessa skillnader är stora och betydelsefulla, men förändrar inte patriarkatets generella karaktär.

Mäns överordning och kvinnors underordning är ingen naturlag. Kampen för kvinnors rättigheter har givit viktiga resultat. Feminismen ger argument och redskap för den särskilda kvinnokamp som måste föras för att patriarkatets makt skall kunna brytas. Denna kamp förs inom politiken och arbetslivet, men också i privatlivet.

.

Att ett riksdagsparti har sådana här skrivningar i sitt partiprogram måste anses utgöra ett exempel på att samhällsklimatet på genusområdet är extremt i Sverige. Männen är Det Skyldiga Könet och kvinnorna är Det Drabbade Könet. ”Statsfeminism”, säger en del.

För övrigt: ”Mansförbjudet” har nu klättrat till plats 43 på topplistan hos Adlibris (direktlänk) över de 100 mest sålda böckerna.

”Mansförbjudet” klättrar uppåt på topplistan!

22 september 2012

Min nya bok ”Mansförbjudet” har nu klättrat från plats 58 till plats 43 på Adlibris 100-i-topp-lista över försäljning. Se nedan. Direktlänk till boken, om du vill beställa, finns här.

.