Genusforskare tycker mäns problem är väl utredda

by

I förra veckan tillsatte regeringen en utredning för att ta reda på jämställdhetsbrister som drabbar män. Nu skriver fyra genusforskare en debattartikel på SvD Brännpunkt där de tar upp detta, och starkt kritiserar ”bilden av att det saknas forskning och kunskap om hur män påverkas av samhällets jämställdhet”. De verkar tycka att mäns jämställdhetsunderlägen är väl kartlagda.

De fyra genusforskarna (två professorer i genusvetenskap, en fil.dr. i genusvetenskap och en doktorand i genusvetenskap) påpekar att det finns massor av forskning om män och maskuliniteter. Jag citerar:

Våra genomgångar visar tydligt att maskulinitetsforskning är ett starkt och etablerat fält inom svensk genusforskning. Professor Lars Jalmert har sedan 30 år tillbaka studerat och debatterat svenska män och deras relation till jämställdhet.”

Sedan följer en mängd exempel på forskare och forskningsrapporter, bland dem ”Bilar, trafik och maskulinitet”, ”Män, kärlek och relationer i glesbygd” och ”Mäns positioneringar som feminister”.

Jag tycker så här. Visst har det bedrivits mycket forskning om ”män och maskuliniteter”, ofta kallad ”kritisk maskulinitetsforskning”. Men det är till största delen feministisk forskning, med grundinställningen att män utgör problemet och därför måste ändra sig.

Det är exempelvis känt att Lars Jalmert, som nämns i debattartikeln, har den attityden. Detsamma gäller Niclas Järvklo, även han omnämnd i artikeln. Jag mötte för övrigt själv Järvklo som motpart i en TV-debatt, och jag upplevde hans värderingar som tydligt feministiska.

Jag tycker att de fyra genusforskarna avslöjar sig mot slutet av dagens debattartikel. De skriver:

En av de utmaningar vi maskulinitetsforskare återkommer till är hur vi kan förstå enskilda mäns erfarenheter av maktlöshet samtidigt som vi behåller fokus på de samhälleliga strukturer där män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor.

De tycker alltså att män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor. Genusforskarna är partiska. De visar prov på feministiska värderingar – vilket knappast förvånar.

För övrigt ligger ovanstående formulering ganska nära utredaren PM Nilssons formulering i SVT i förra veckan, där han sa att det visserligen finns ”fickor” av jämställdhetsbrister för män men i huvudsak är det kvinnor som drabbas av bristande jämställdhet.

De fyra genusforskarna som skrivit på SvD Brännpunkt hävdar också att svensk jämställdhetspolitik verkligen har uppmärksammat män. Jag citerar ur dagens debattartikel:

Det påstås också att jämställdhetspolitiken hittills inte uppmärksammat män. Inte heller detta stämmer. Under åren har flera statliga jämställdhetspolitiska initiativ tagits med inriktning på män, från 1980-talets ”Idégruppen för mansrollen” till ”Pappagruppen” på 90-talet och utredningen ”Vill man ha jämställdhet?” från 2002. Män har således varit i fokus för såväl forskning som jämställdhetspolitik under en relativt lång tid i Sverige.

Att svensk jämställdhetspolitik intresserar sig för mäns problem kan jag verkligen inte hålla med om. Till nästan hundra procent struntar svensk jämställdhetspolitik i män, skulle jag vilja påstå. Hur kan det annars komma sig att staten själv utsätter män för ren diskriminering, genom lagar och praktisk politik som uttalat syftar till att gynna kvinnor?

Tack för tipset Erik, Matte Matik, Johan, Thomas och Gunnar!

Uppdatering: Jag väljer att lyfta fram denna kommentar till detta blogginlägg, eftersom jag finner den tankvärd:

För övrigt 1: PM Nilsson fick igår ett toppjobb, han ska bli informationschef hos Bonnier AB. Undrar om det ska utföras parallellt med att han utreder mäns jämställdhetsproblem? Läs mer här. Tack för tipset, Sara!

För övrigt 2: Monks Café arrangerar ölprovning. Det kostar mellan 250 och 400 kronor, ungefär, beroende på öltyp. Men för tjejer är det gratis (se nedan, läs mer här). Jämställt? För övrigt undrar jag varför de tar till en nedlåtande formulering om män. Hade det varit OK att skriva ”På vår provning för killar slipper ni kärringarna och kan ha kul med gänget”? Tack för tipset, Patrik!

 

46 svar to “Genusforskare tycker mäns problem är väl utredda”

 1. Bashflak Says:

  Genusforskare studerar inte ‘mannens problem’, de studerar ‘mannen som problem’.

 2. Per Plex Says:

  Gratis tjejprovning låter ju väldigt intressant !!!

  Men är det nödvändigt att man måste dricka öl också?

 3. Hjalmar Says:

  OT tips:
  ”Divas, Diverse Arena in Sport, är Sveriges första nätverk för kvinnliga ledare i sportbranschen. ”

  http://www.sportfack.se/artiklar/artiklar/20120927/girl-power-20

  ”Jenny (Tirén Berg, projektledare för Divas) menar att kvinnor som vill göra karriär ofta upplever att de hindras på grund av det osynliga motstånd som finns i arbetslivet – ”mansklubbens spelregler” – det vill säga det till synes osynliga nätverk som knyts mellan män och dit kvinnor sällan har tillträde.”

  Jaha, så nu är ”vi män” ute och åker räkmacka igen… (Ironi)
  Underbar artikel, genusflosklerna fullkomligen haglar…

 4. Kenneth Says:

  Man tappar helt lusten av all diskriminering. Istället för att kunna lägga energi på något positivt blir man dagligen tvungen att gå runt med negativa tankar. Jag skäms över att behöva vara så här utsatt. Vad som behövs är en lag som tydligt säger att det är olagligt att särbehandla kön.

 5. Hjalmar Says:

  Om genusforskarnas artikel:
  Ju mer genusfolket säger, desto mer misandri sprider de.
  Genusfolket har så svårt att se mäns behov; men slår gärna vakt om de egna domänerna – det statssanktionerade tolkningsföreträdet och statsbidragen.

  @toklandet
  Nu är du så där otäckt heteronormativ…
  Dr. Schyman ordinerar kallt bad, gärna isvak, morgon och kväll.
  Hjälper det inte, så kombinera med läsning av Solanas. 🙂

 6. Ulf T Says:

  Ja, gratis tjejprovning var ju en spännande formulering! 🙂

  Jag förstår att forskarna har svårt att få ihop männens känsla av maktlöshet med idén att männen samtidigt är överordnade och privilegierade. Det är ju dessutom inte så att maktlöshet är en integrerad del av den manliga normen, och en man får inga bonuspoäng för att han känner sig så.

  Om man däremot vågar tänka tanken att de flesta män känner sig maktlösa just på grund av att de inte är privilegierade, blir saker lättare att förstå. I den traditionella kvinnorollen går det lättare att kombinera en känsla av maktlöshet och faktisk makt och privilegium – eftersom kvinnans traditionella makt till stor del bygger på att hon är skyddsvärd, och just denna status närmast ökar med hennes känsla av maktlöshet.

  Utmaningen blir då att försöka se om ovanstående hypotes får stöd i konkreta observationer. Och, tja, Pärs bok listar en drös med konkreta kvinnliga privilegier, vissa t.o.m. inskrivna i lag.

  Jag försökte för övrigt hitta Annette Hellmans avhandling, men utan framgång. Jag hittade istället denna:

  Kan Batman vara rosa?

  Denna studie använder sig av teoribildning hämtad ifrån kritisk maskulinitetsforskning, vilken tar sin utgångspunkt i socialkonstruktivistiska och feministiska teorier om maskulinitet, kön och sexualitet.
  Kritisk maskulinitetsforskning, menar Whitehead (2002) fokuserar dels att maskulinitetsformationer är skapade och hur dessa processer sker. De processer där män, pojkar, kvinnor och flickor lär sig att naturalisera och upprätthålla män och pojkars makt över flickor och kvinnor har, menar Whitehead, varit av centralt intresse inom fältet.

  Åtminstone i inledningen (hinner inte läsa vidare) kryddas texten av värdemarkeringar som ”…pojkars befarade underprestationer i
  skolmiljö. Dessa har inte varit särskilt framträdande i Sverige”
  (därmed kunde den sortens forskning sorteras ut som mindre relevant).

 7. Taste in men Says:

  Det är alltid samma grej man hör från feministerna: ”feminismen slåss för männens problem lika mycket som för kvinnornas problem.” osv osv.

  Faktum är ju att dom ljuger.

 8. Mattias Lind Says:

  Jag tycker faktiskt att synen på pappan som en del av barnens uppväxt har förbättrats, och att delad föräldrapenning är bra.

  Sen är väl gratis ölprovning för tjejer ett sätt att locka tjejer till en annars mansdominerad värld. Det är väl ungefär lika rimligt som att ett sycafe skulle anordna syträffar endast för män. Eller att dressman endast säljer manskläder.

 9. Ninni Says:

  @ Kenneth

  Jag planerar skriva ett inlägg på min blogg om hur jag menar att detta kommer slå mot samhället och förinta vår välfärd, just pga det du skriver.
  Du skriver det så bra, är det okej om jag citerar dig i mitt inlägg?

 10. Ingvar Says:

  Kanske dags för ett litet upprop och se hur många som faktiskt har kännt sig och känner sig diskriminerade.
  Bara hur jag och mina barn blivit behandlade är fullständigt sjukt, hur kan ett samhälle av idag acceptera nåt liknande. Bara på det här området finns det massor av galenskaper.
  Jag skriver på!

 11. Access Says:

  @ Mattias Lind

  Vad är det för fel med symöte eller ölprovning där alla intresserade är välkomna? Det finns ju inget som hindrar att ett gäng män eller ett gäng kvinnor bestämmer sig för att gå dit tillsammans.

  Och mig veterligen finns det inget som hindrar kvinnor från att gå in på Dressman och köpa kläder. Tvärtom, det är ganska vanligt att man ser kvinnor där.

 12. lavazza1891 Says:

  Bashflaks kommentar säger väl egentligen allt. Inga av de lättutredda och tydliga fall av mansdiskriminering respektive hur män utnyttjas, bidrar och är nödvändiga som tas upp på jämställdistbloggar förekommer i svensk maskulinitetsforskning.

  Män diskrimineras, är utsatta, och ger viktiga bidrag, och män har hursomhelst ett människovärde som måste värdesättas även för män som inte presterar.

  Allt detta är helt frånvarande i den omtalade forskningen om jämställdhet. Spekulationer och axiom är däremot vanligt förekommande, men sådant är inte forskning.

 13. lavazza1891 Says:

  Vinklade spekulationer, borde det vara. Jag kom ihåg en utredning om skolan som jag läste noga. Siffrorna sade inget säkert om orsakerna till resultaten, men alla spekulationer gick åt samma misandriska håll: flickor antogs få för lite stöd och pojkar antogs ha sig själva att skylla.

 14. Leif Says:

  Tog de med trumpeten i sin debattartikel?

 15. Urban Says:

  Med såna mansforskare behöver män inga ovänner. Det är ju tragiskt att det är ”vanliga” människor som ska behöva upplysa de här forskarna om de mansdiskriminerande lagarna osv. Det är faktiskt helt sjukt för att uttrycka sig i klartext!

 16. Shastra Says:

  @Taste in men

  Det är alltid samma grej man hör från feministerna: “feminismen slåss för männens problem lika mycket som för kvinnornas problem.” osv osv.

  Faktum är ju att dom ljuger.

  Detta behöver lyftas fram mycket mer. Om feministerna åtminstone var ärliga och erkände att feminismen är en ren lobbyrörelse för kvinnor och inget annat, så skulle det ju gå att ha hederliga debatter med dem, och kanske t.o.m. få tillstånd en dialog. Jag kan utan några som helst problem stödja en ärlig lobbyrörelse för kvinnor i vissa sammanhang, t.ex. i muslimska länder där kvinnors rättigheter är mindre värda än mäns. Men jag kan inte ta ställning som annat än tydlig och klar antifeminist i förhållande till den oärliga och lögnaktiga svenska feminismen.

 17. Roland Says:

  Som man har man två vägar att välja. Att konkurrera eller att inte göra det. Jag har valt den sistnämnda alternativa och enkla vägen men har likaledes en mycket vacker alt sexig kvinna i behärskning. Vad en man nödvändigtvis behöver är enligt teori och erfarenhet varken en Porsche eller lyxvilla på Lidingö (väg ett) utan bara en väl genomarbetad plan på hur han tar kommando. Mer än så behövs inte och Aftonbladets feministiska utopier som ”därför väljer vi bara rika män” kan man med väg två bortse ifrån.

  Ovanpå detta för ett värdigt liv behövs ju såklart även pengar för att bara gå runt så att säga men att konkurrera med prylar, hus, status, toppjobb och dylikt för kvinnans skull är utkastad tid och energi. Ett trubbigt verktyg och späder dessutom bara på feministiska framryckningar.

 18. Aktivarum Says:

  Mansfrågor skall inte bedömas av personer som betraktar det manliga könet som ett problem.

  http://aktivarum.wordpress.com/2012/10/02/mansfragor-och-genusforskning-ar-inte-samma-sak-del-1-male-studies/

 19. Roland Says:

  Tilläggas skall nog dock att inte vem som helst varken klarar varken väg ett eller två. Båda är lika svåra men väg ett mycket enklare om man har huvud till det.

 20. Fredrik Says:

  Pär skriver: ”Jag tycker att de fyra genusforskarna avslöjar sig mot slutet av dagens debattartikel. De skriver:
  “En av de utmaningar vi maskulinitetsforskare återkommer till är hur vi kan förstå enskilda mäns erfarenheter av maktlöshet samtidigt som vi behåller fokus på de samhälleliga strukturer där män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor.“
  De tycker alltså att män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor. Genusforskarna är partiska. De visar prov på feministiska värderingar – vilket knappast förvånar.”

  Det handlar inte så mycket om ett avslöjande som svårigheter att få teorin att täcka observerade fenomen. Eftersom man utgår från könsmaktsordningen enligt vilken män per definition privilegieras på bekostnad av kvinnor är det svårt att förstå män som har missat att de är privilegierade.
  Då kan man: 1) utifrån befintlig teori försöka förstå varför vissa män känner sig maktlösa
  2) ompröva teorin för att få den att täcka observationerna, dvs. pröva en alternativ förklaringsmodell enligt vilken det finns åtminstone vissa män som inte är privilegierade.
  Alt. 2 öppnar upp för möjligheten att teorin om könsmaktsordningen inte är en generell förklaringsmodell, och kan därmed uteslutas eftersom teorin har axiomatisk karaktär. Alltså famlar man efter förklaringar enligt alt. 1.
  Det försåtliga i resonemanget ligger i ordvalet: enskilda män ställs mot samhälleliga strukturer, dvs. männens problem reduceras till individnivå. Männens erfarenheter av maktlöshet ställs mot strukturer, dvs. männens problem är subjektivt upplevda, strukturerna är objektivt postulerade.
  I princip borde dessa genusvetare ha motsvarande problem med att förstå enskilda kvinnors erfarenheter av makt. Hur förklaras de?

 21. AV Says:

  Den där gratis tjejprovning är antagligen olaglig. Tjejtaxa år t ex olagligt. Skulle vara intressant om ett gäng killar gick dit som transor. Hur ska de förhålla sig då? Kolla kontrollsiffran i personnummer eller dra upp kjolen? Se till att de får hbtq-folket på sig. Vem är de att börja könsbestämma barkunderna?
  Kön är f ö en social konstruktion. Man kan ju känna sig som kvinna ena dagen, man den andra och hen den tredje. Om jag känner mig som kvinna idag, måste de alltså servera gratis öl eller bli uthängda i media.
  Tror dessutom att tillståndsgivaren och skatteverket har vissa invändningar mot gratis utdelning av alkohol. Någon barägare som vet?

 22. Joakim Steneberg Says:

  Jag betackar mig verkligen för den ”mansforskning” som bedrivs av Jalmerts och co!!! Never!
  Hur kan man hyckla, t.o.m. som man, och könusvetenskapare, och totalt negligera skillnaden hur de själva, media och politiker närmar sig problematiken kvinna respektive man?
  Ofattbart, landet är totalt hjärntvättat ur gamla mossiga värderingar om kvinnor och män.

 23. Torbjörn Says:

  Den typen av så kallad mansforskning kan de gräva ner. Bättre att kalla det för vad det verkligheten är -feministiskt manshat.

 24. Lorem Ipsum Says:

  @AV, dom har nog på fötterna tror jag i den frågan.

  Alkohollag (2010:1622)

  Kap 7 2 § Den som tillverkar, säljer eller förmedlar försäljning av alkoholdrycker får i sin rörelse lämna sådana drycker som gåva endast i form av varuprov.

  Vid marknadsföring av tjänster eller vid försäljning av andra varor än alkoholdrycker får sådana drycker inte lämnas som gåva.

 25. Toddan Says:

  Dessa genusforskare borde ju vara glada åt en utredning för att ta reda på jämställdhetsbrister som eventuellt drabbar män. Hur kan dom vara emot att det ens UTREDS? Känns antidemokratiskt. Vet dom redan svaret?

 26. Nisse Nyfiken Says:

  Hörde precis Nyamko Sabuni i radions nyheter ta emot kritiken som riktats mot förslaget om män och jämställdhet från genusforskarhåll, och det verkar som mångas farhågor kan besannas då förutsatte att det fanns utmärkt forskning på området, men att det behövs någon (PM Nilsson) för att sammanställa, analysera och sprida den.

  Hon avslutar med ”Det är dags att tala om för männen – vad vinner dom på jämställdhet”

  Låter inte som något nytänkande där med andra ord 😦

 27. Nils Jungenäs Says:

  Om man tror den feministiska maskulinitetsforskningen är något att ha – läs denna skrämmande! intervju.

  http://www.genus.se/meromgenus/forskare-berattar/Maskulinitetsforskning/

 28. Gubbklubben Says:

  Feministforskarna har fel. Det finns ingen vetenskapligforskning i Sverige om Kvinnors våld mot män.

 29. Roland - patriarkatet talar Says:

  Enkelt uttrycks så kan man säga att vi som fullt vuxna och mogna har 20 till 30 år på oss att förverkliga våra drömmar, sen är vi för gamla, antingen rent kroppsligt eller till sinnet sett. Vad bör vi hinna med på denna tid ?

  De som har intresset att titta folk i halsen och undersöka ändtarmar ska bli läkare. De som har intresset av att förverkliga drömmen om att flyga ska bli pilot osv.

  Jag som man, filosof och genusanalytiker misstänker emellertid att de allra flesta mäns yrkesval egentligen handlar om något helt annat än att få springa i vita rockar eller sitta i trånga kabiner. Vad kan det vara ?

  Upp till runt trettio eller trettiofem kan en man leva lyckligt som en loser by choise utan att behöva skämmas. Därefter måste han stadga och slå sig ner alternativt djupdyka i sin personlighet för att kunna fortsätta. Det behövs inga flotta resor i västindien eller lyxiga takvåningar i Rio för att krama ur så mycket lycka och glädje ur livet som möjligt. Jag har varit där, levt det livet och kan konstatera att det inte hjälper ett skvatt. Man kan som man ändå känna sig otillräcklig om man givit vika för feministiska önskemål. Det finns emellertid alltid någon som har mer pengar, större kuk eller är yngre. En sumpig två:a i Härnösand kan lika bra vara ett fullvärdigt alternativ, givet ett visst intellekt och vissa förutsättningar. För att göra sagen om ringen kort så går livet helt enkelt bara ut på att roffa åt sig så mycket njutning som möjligt till ett rimligt pris. Vilket pris som är rimligt att betala för detta är upp till var och en att efter förmåga avgöra men en sak kan jag slå fast; piloten och läkaren eller fotbollsproffset må så vara kommer inte i närheten av det manliga livets fulla potential.

  En frigjord man, fri från feministiska krav, behöver i princip bara sitt intellekt och en läcker fitta för att vara nöjd och glad. Och en sådan är det bara att ta. Resten kan jag lova er att ni inte kommer ångra eller sakna på dödsbädden. Ingenting kan ni heller ta med er till himlen så hoppa över det där jag nämde ovan om Porsche och lyxvilla.

  Vad PM Nilssons liv o mansutrening bör gå ut på är att stärka mannen som människa och ge honom alternativa och bättre vägar framåt. Låt dig inte förslavas under feminismens ideer och krav. Du har bara ett liv.

 30. Torbjörn Says:

  Precis som man kunde misstänka. Sabuni är väl livrädd för riktig jämställdhet. Då skulle hon förlora massor av privilegier som kvinna. Så hon hittar istället på en utredning som ska använda de gamla vanliga lögnaktiga feministiska myterna för att kunna behålla sina egna privilegier samtidigt som hon på pappret får det att se ut som om hon gör något för män. Så kan man bara bete sig om man har mycket makt. Korrumperad makt.

 31. Nils Jungenäs Says:

  >> Torbjörn

  Ta av dig foliehatten.

  Svaret stavas ”politisk korrekthet”.
  Ängsligheten och beröringsskräcken och den politiska korrektheten. Hur hela mediaetablisemanget beter sig som 12-åringar på en skolgård utan vuxna. Där några få högljudda och agressiva leder korståg mot vad som faller dem in och hur den breda massan tar avstånd från de angripna för att inte själva bli angripna.
  Mobbing.
  Flugornas herre.
  Kejsarens nya kläder.

 32. Joakim Steneberg Says:

  NIsse nyfiken. Hon avslutar med “Det är dags att tala om för männen – vad vinner dom på jämställdhet”.
  Ja visst är det trist, här skall det talas om för oss vitsen med kvinnlig feminist-jämställdhet. Mamma till sina småpojkar, typ!
  Patriarkat?
  Men jag tror vi kan trösta oss med, att det är ett faktum att hon (och Nilsson) kan inte gå längre! Det vore att tappa ansiktet.
  Och när de nu ger oss ett finger, så skall vi på sikt inte missa att ta hela handen. Det är vår uppgift framåt!

 33. psodh Says:

  Nu är ju, om tur är, artikelförfattarna positiva till utredningen. Annars kunde argumentet att kvinnors problem också är väl utredda kommit väl till pass.

 34. toklandet Says:

  psodh:
  Vet inte om de är så positiva till en ny utredning alls, de vill ju att det som de påstår finns ska användas och de vill ju gärna dela med sig av sin egen ”kompetens”… Se sista meningen
  ”Vi hoppas att den forskningsbaserade kunskap om kön och jämställdhet som redan finns också speglas i utredningsgruppens sammansättning och ser fram emot att få dela med oss av vår kompetens.”

 35. Kim Says:

  @Kenneth: Din beskrivning resonerar hos så många svenska män… 😦 Ofta känner jag mig helt uppgiven över det översvämmande föraktet och den totala avsaknaden på sansad empati, där män dagligen förnedras och förväntas skämmas och göra bot för sin blotta existens, i egenskap av att vara född till det ”onda” könet.

  Jag önskar att vi kunde alla finna kraft att stå upp tillsammans och i kör säga Nej!

  Vi accepterar inte det här längre! Vi är uppriktiga och hederliga människor med stolthet och integritet, och vi låter oss inte trampas på!

  Vi föraktas, bespottas, förnedras och hatas av främlingar på grund av vårt medfödda kön. Vi skuldbeläggs och straffas kollektivt från samhällets alla hörn för brott begångna av andra män eller för all världens upplevda brister, som om all världens ondska hade en och samma förklaring — män, med kvinnor som lösningen. Och om vi ifrågasätter detta hatiska och trångsynta mantra löper vi risk att bli uthängda, hånade, utfrysta och smutskastade, ofta av människor som likaledes inte har mer gemensamt med de faktiska offren än deras könsorgan, om ens det.

  Jakten på kvinnlig upprättelse för upplevda kränkningar har blivit en häxjakt på män, men ”alla kvinnor” kränks inte av ”alla män”. Vi är individer; vill ni döma oss så döm oss efter våra egna handlingar.

  Vi är Sveriges män; vi är era bröder, era fäder, era makar, era partners och era söner. När det politiskt korrekta säger åt er att förakta och hata oss, vill ni vara politiskt korrekta?

  Stå upp för medmänsklighet. Stå med oss.

 36. Jack Says:

  ”Genusforskare tycker mäns problem är väl utredda”

  Kanske det är något att utreda hur män förtrycks av populärmusik?

  Just det. Hur män förtrycks.

  Blev nyligen tipsad om denna populärmusikvideo under beskrivningen att den skulle stärka feministers uppfattning att världen bäst beskrivs som att kvinnor skulle vara förtryckta av män, dvs det motsatta till att män förtrycks.

  Det stämde inte alls.

  Videon innehåller dessa texter vilket om man har ögonen öppna bör ge en helt annan bild än vad den som tipsade mig hade fått:

  I said it must be ya money cause it aint yo face you a tip drill nigga you a tip drill
  I said it must be ya money cause it aint yo face you a tip drill nigga you a tip drill
  My apple bottom lookin right i know you wanna bite you’s a tip drill i heard you was a tip drill
  My apple bottom lookin right i know you wanna bite you’s a tip drill i heard you was a tip drill
  I got you payin my bills and buyin automobiles you a tip drill nigga you a tip drill
  I got you payin my bills and buyin automobiles you a tip drill nigga you a tip drill
  I know you a trick gon’ spin that shit you ole’ tip drill you funky ass tip drill
  I know you a trick gon’ spin that shit you ole’ tip drill you funky ass tip drill

  Det är märkligt att sådana här texter passerar och ändå uppfattas det som att musiken stärker att kvinnor utnyttjar män mindre än tvärtom, eller att kvinnor skulle ha mindre dålig manssyn än tvärtom. Kvinnan utnyttjar ju hans sexualdrift för pengar!

  Videon består dessutom visuellt i en vulgär orgie i kvinnors utnyttjande av sina kroppar till att lura pengar av män. Definitionen av att utnyttjas kan tänkas vara att mannen eller kvinnan lämnar en interaktion eller transaktion (dubbelriktad) om man så vill fattigare än man kom dit. Vilka är det som lämnar transaktionen fattigare i detta fall?

  Kvinnan sjunger
  ”I said it must be ya money cause it aint yo face ”
  Vilket förmedlar ”jag vet inte varför jag står ut med dig, måste vara pengarna jag får av dig för ditt ansikte är fult”

  Mannen sjunger
  ”I said it must be ya ass cause it aint yo face ”
  Vilket förmedlar ”jag vet inte varför jag står ut med dig, måste vara din stjärt för ditt ansikte är fult”

  Hård ord, ett kyligt klimat, men mannen verkar vara den som går hem med mindre än han kom dit med och måste således i jämförelse klassas som den utnyttjade parten.

  Finns det månne fler sådana transaktioner i samhället där män lämnar med mindre än de kom med? Precis som feminister slagits med att kvinnor velat och fortfarande vill utnyttjas (dock är det inte att utnyttjas att arbeta hemma, det beror helt på vad man gör och får tillbaka), kan en mansrörelse sprida medvetenhet om att männen i denna video är utnyttjade, trots att det verkar vara vad de vill.

  Dessutom är det inte fel att utnyttja varandra för att nå framåt, men om en part lämnar markant fattigare, som männen i denna video, då kan man tala om ett utnyttjande.

 37. JD Says:

  Jag tror egentligen inte att genusforskare är cyniska, känslokalla halvidioter som medvetet ignorerar enskilda människor som far illa.
  Däremot gör människor som låter kollektivet tänka åt dem, mig rädd.
  Det kan till och med vara så att svagsinta och bekräftelsökande människor är starkt överrepresenterade inom just feminism och genusforskning. En egenskap som utåt sätt lätt kan uppfattas som cynism och känslokyla.

 38. Mars Says:

  Från SvD-artikeln: ”En av de utmaningar vi maskulinitetsforskare återkommer till är hur vi kan förstå enskilda mäns erfarenheter av maktlöshet samtidigt som vi behåller fokus på de samhälleliga strukturer där män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor.”

  Jag ser flera reflektioner kring detta, men jag finner genusforskarnas insikt intressant. Men för det en liten reflektion över vad de egentligen skriver.

  Genusforskning utgår från ett s.k. genusperspektiv, ett materialistiskt, marxistiskt och anti-individualistiskt perspektiv med ett antal utgångspunkter (postulat) som t.ex. ”samhälleliga strukturer där män som grupp privilegieras på bekostnad av kvinnor”.

  Det säger sig själv att det är en utmaning att lyfta på hatten för – den akademiska motsvarighet att försöka få igenom en kvadratisk kloss genom ett runt hål. Det säger också självt att om man vill studera hur män som grupp eller individer, missgynnas kan man inte utgå ifrån att postulera mäns överordning.

  Men om en professorn inte kan förstå detta, är det givetvis mer en indikator på svensk genusforskning. Det är väl också ett bevis på hur de postmodernistiska nonsens-teorierna har ett fast grepp om på Universiteten.

 39. Otte Bernhage Says:

  Ja, kvinnor parasiterar på män med hjälp av sina könsorgan. Skamligt att mannen låter sig utnyttjas på detta vis. Sexism !

  Modereringsorsak: Icke acceptabel ton. Här demoniseras varken män eller kvinnor. Höj din ton och var saklig i debatten, annars blir du blockad.

  – Admin

 40. Jack Says:

  Otte Bernhage,

  Du uttrycker dig både grovt och felaktigt.

 41. JD Says:

  @Otto Bernhage
  Va???

 42. Mars Says:

  @JD

  ”Jag tror egentligen inte att genusforskare är cyniska, känslokalla halvidioter som medvetet ignorerar enskilda människor som far illa.”

  Jag upplever att det ändå finns ganska många av dem som är ”svaga i empatin”: de har svårt att sätta sig in i andra människors situation, svårt att byta på perspektiv, och (som du är inne på) svårt att se individer som av val eller tvång befinner sig utanför de kollektiv som de målar upp.

  Men jag kommer inte behandla dem som halv- eller helidioter. Det handlar om vuxna intelligenta människor som genom sin politisk gärning har ett stort inflytande – individuellt sett – över samhället. Och utifrån det perspektivet skrämmer det även mig.

 43. Nils Jungenäs Says:

  >> JD

  Precis. Man ska inte underskatta de psykosociala mekanismerna i hjärnan. Ingen ser sig själv som ond. Alla friska människor känner faktiskt mer eller mindre att de agerar rätt. Inte nödvändigtvis att de anser sig snälla i allt. Men att de kan motivera sitt handlande för sig själva. Det måste man ha i åtanke när man diskuterar med någon.
  Om det så är en moderat finansminister som ser en handikappad i ögonen när han sparar in på välfärden, eller en feminist som vill diskriminera mot en manlig uteliggare, eller en kriminell som rånar en bank.
  Vägen till helvetet kantas av goda föresatser.

 44. Sebastian Says:

  Sabuni gör samma misstag som feministerna när hon säger att män är överordnade kvinnor. Hon tror att det beror på diskriminering att män är på toppositioner i samhället. Faktum är ju att om man studerar varför det är så och tittar på botten av samhället så hittar man att den här ordningen faktiskt inte betyder att kvinnor har det värre än män. Börjar man rota i det så hittar man ju påfallande ofta att män inte alls har det lättare i livet än kvinnor och det är väl det som genusvetarna och Sabuni är rädda för att man ska upptäcka.

 45. Patrik W. Says:

  @Access & @Mattias Lind
  Jag har inga problem med att de anordnar en ölprovning för tjejer, gratis eller inte, för det är väl ett billigt knep för att locka till sig fler potentiella kunder ur en grupp som kanske inte annars hade besökt dem. De finns ju säkert en hel del personer, både män och kvinnor, som dessvärre tror att en ölprovning är ett grabbigt fylleslag där man häller i sig makrolager efter makrolager. Det står faktiskt inget om kostnad för den allmänna grundprovningen heller så det kan bara vara att man missat det, men annars så kan jag hålla med om att gratis bara för tjejer är lite diskriminerande.

  MEN..det jag reagerade på var just formuleringen i annonsen och det som Pär citerade: “På vår provning för tjejer slipper ni gubbarna och kan ha kul med gänget”
  Jämför med just:
  “På vår provning för killar slipper ni kärringarna och kan ha kul med gänget”
  Det är så sunkig attityd och förolämpande språkval.

  De ölintresserade jag träffar på är sällan gubbar (åldersmässigt) och vad FAN spelar det för roll? Jag träffar på ölintresserade mellan 20-60 och de flesta är runt 30-40.
  Varför köra med ”gubbar” när kvinnorna är tjejer?

 46. Mutta spricka vs feminism « skvitts Says:

  […] Genusforskare tycker mäns problem är väl utredda […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: